nr 7 (2012/2013) marzec 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 7 (2012/2013) marzec 2013"

Transkrypt

1 nr 7 (2012/2013) marzec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013

2 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z prac Rektora i prorektorów Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje, seminaria, wykłady Projekt Kadry dla gospodarki Z działalności katedr Z działalności studentów i doktorantów Z działalności Biblioteki Głównej UEP Z działalności sportowej Rozwój kadr naukowych Absolwenci UEP Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu UEP Wydawnictwo UEP ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2013 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 Z życia Uczelni Posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na UEP W dniu 7 marca 2013 roku na zaproszenie Rektora prof. dr hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, gościli na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu członkowie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Na spotkaniu członków Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN z profesorami odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania. Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych z wizytą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu W dniach marca 2013 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł członków Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE). W spotkaniu wzięli udział rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju: prof. dr hab. Tomasz Szapiro Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Leszek Żabiński Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz przewodniczący Konferencji i zarazem gospodarz spotkania prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas obrad ustalono terminy uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki 2013/2014 na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Jedna wspólna inauguracja dla wszystkich publicznych uczelni prawdopodobnie odbędzie się jednocześnie we Wrocławiu i w Poznaniu. Uroczystości zaplanowano na dzień 1 października 2013 roku. Wiele uwagi poświęcono omówieniu spraw Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE). Obecni rektorzy, jako członkowie Rady Fundatorów, zatwierdzili roczne sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności Fundacji za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012 i przyjęli uchwałę w sprawie przeniesienia dodatniego wyniku za rok 2012 na dalsze działania statutowe w roku Jednocześnie ustalono, że sprawy Fundacji po ich przeanalizowaniu na poszczególnych uczelniach będą przedmiotem obrad na kolejnym posiedzeniu KRUE z udziałem Zarządu Fundacji lub jego przedstawiciela. Pogłębionej refleksji wymaga w szczególności sprawa tzw. akredytacji środowiskowej prowadzonej przez FPAKE. Konferencja wypracowała również wspólne stanowisko w sprawie dofinansowania czasopism naukowych Ekonomista, Przegląd Organizacji itp., ustalając, że uczelnie będą podejmować decyzje indywidualnie, wzajemnie się informując o przyjętych rozwiązaniach. Członkowie KRUE upoważnili Rektora UEP prof. Mariana Gorynię przewodniczącego KRUE, do wymiany informacji i prowadzenia rozmów mających na celu doprowadzenie do podjęcia współpracy uniwersytetów ekonomicznych w wydawaniu czasopism. Gościem specjalnym Konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, kierownik Katedry Technologii In-

4 6 7 torem Oddziału Adamem Retkowskim, dyrektorem Regionu Poznań Przemysławem Sochą oraz dyrektorem Regionu Poznań Robertem Kędziorą. Przedmiotem spotkania było omówienie programu współpracy doskonalenia procesu dydaktycznego na Wydziale Zarządzania UEP oraz stworzenie Rady Biznesu UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu współpracuje z BZ WBK w ramach programów Santander Universidades. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Targach Edukacyjnych Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich marca 2013 roku odbyły się kolejne już Targi Edukacyjne. Bardzo szeroką ofertę dydaktyczną, studiów podyplomowych i szkoleń realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przedstawiło Biuro Kształcenia Ustawicznego oraz Dział Marketingu UEP. Uczestnicy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych na UEP w dniach marca 2013 roku formacyjnych, członek Rady Informatyzacji przy ministrze administracji i cyfryzacji i Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy ministrze edukacji narodowej. Podczas swojej prezentacji pt. Otwartyzm. Uszczęśliwienie ludzkości kosztem rozwoju prof. Wojciech Cellary poruszył istotne zagadnienia dotyczące zmian w ustawie o otwartych zasobach publicznych, która w zasadniczy sposób zmienia stosunek państwa do praw autorskich i dlatego jest krytykowana przez twórców. Wystąpienie prof. W. Cellarego zainicjowało dyskusję nad przedstawionymi tezami. W dalszej części spotkania każdy z rektorów poruszył najważniejsze problemy, z jakimi boryka się jego uczelnia. Omówiono Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz kierownik Katedry Mikroekonomii prof. Program Santander Universidades między innymi kwestie proporcji zatrudnienia w poszczególnych kategoriach pracowników, zagadnienia dotyczące identyfikacji pracowników z uczelnią, problemy związane z pracą na uczelniach konkurencyjnych. Wiele uwagi poświęcono podwyżkom wynagrodzeń oraz tzw. uchwałom pensowym. Ponadto dyskutowano nad reformą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konfliktami pracowniczymi na uczelniach oraz zagospodarowaniem majątku po zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. Gospodarzem następnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w dniach lipca 2013 roku będzie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP, 15 marca 2013 roku spotkali się z przedstawicielami BZ WBK Santander Group: dyrek- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 17 marca 2013 roku otworzył swe podwoje dla kandydatów na studia na UEP Podczas akcji Drzwi Otwartych można będzie się dowiedzieć: jakie możliwości czekają na przyszłych studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Drzwi otwarte na UEP jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby stać się naszym studentem, co studenci UEP robią po godzinach, jak funkcjonuje prestiżowa Uczelnia od środka. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę kierunków i specjalności realizowanych na UEP oraz przybliżono potencjalnym adeptom ekonomii zasady rekrutacji na UEP. Drzwi Otwarte były także doskonałą okazją do poznania bazy infrastrukturalnej Uczelni oraz porozmawiania z wykładowcami i studentami UEP.

5 8 9 * Z dniem 21 marca dr Magdalena Florek została powołana do Editorial Review Committee nowego czasopisma International Journal of Tourism Cities wydawanego przez International Tourism Studies Association (ITSA) w Stanach Zjednoczonych. Studia dualne na UEP Na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 26 marca 2013 roku odbyło się spotkanie w sprawie studiów dualnych, organizowanych przez UEP z udziałem Volkswagen Poznań Sp. z o.o. i MAN Accounting Center Sp. z o.o. W spotkaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP; Prorektor ds. Edukacji i Studentów UEP dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP; Dziekan Wydziału Zarządzania UEP, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania UEP dr hab. Janusz Samelak, prof. nadzw. UEP. Z ramienia MAN Accounting Center w spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Wojciech Skrudlik, Eliza Bernat, Karolina Florczyk oraz Agnieszka Kuźmicka. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. reprezentowali: członek Zarządu Szymon Trzebiatowski, Agnieszka Olenderek oraz Sebastian Mróz. Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące uruchomienia programu, który na początku będzie dotyczył studiów pierwszego stopnia. Za termin rozpoczęcia programu przyjęto początek roku akademickiego 2014/2015. Ustalono także, że w programie zostaną wykorzystane doświadczenia ze współpracy Volkswagena Poznań Sp. z o.o. z Politechniką Poznańską. Kwestia, czy na Wydziale Zarządzania zostanie utworzony nowy kierunek czy specjalność, zostanie rozstrzygnięta w toku pracy. i odcinek wodociągu w ulicy Towarowej, fragment instalacji odwadniającej drenażu oraz kanalizacji deszczowej. Planuje się, że roboty budowlane zostaną zakończone do końca października 2014 roku. Sukcesy pracowników i studentów UEP Budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Trwają prace przy najniższej kondygnacji Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Budynek powstaje przy ul. Towarowej w sąsiedztwie istniejącego już obiektu Uczelni. W Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych będą się znajdować duże sale wykładowe, laboratoria, sale dydaktyczne oraz parking podziemny, który pomieści około 100 samochodów. Nowy budynek UEP swoim wyglądem i fasadą będzie nawiązywał do otaczającej go zabudowy. Obecnie trwają prace zbrojarskie i betoniarskie związane z wykonaniem słupów i ścian żelbetowych na najniższej kondygnacji oraz pierwszego stropu pomiędzy kondygnacjami na poziomach parkingu podziemnego. Wykonawcy przygotowują się również do wykonania pierwszych ścian z tzw. betonu architektonicznego, zaprojektowanego między innymi dla klatek schodowych oraz ścian w audytoriach. Stawianie pierwszych ścian zostało poprzedzone wykonaniem płyty fundamentowej o grubości 80 cm na dnie przygotowanego wykopu. Na początku roku, przed wykonaniem płyty fundamentowej, wybrano ziemię z wnętrza konstrukcji wydzielonej ścianami szczelinowymi. Ponadto w styczniu wykonano przyłącze wodociągowe Praca magisterska mgr Natalii Maćkowiak pt. Ocena instytucjonalnej struktury europejskiego nadzoru finansowego w kontekście regulacji w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP, zajęła II miejsce w kategorii najlepszej pracy ogólnopolskiej w IV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Dla autorów przygotowano atrakcyjne nagrody, wśród których znalazły się: miesięczny staż w Brukseli w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki, wyjazdy do Brukseli ufundowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefkę, publikacja fragmentów prac w recenzowanych wydawnictwach naukowych oraz nagrody rzeczowe.

6 10 11 Z prac rektora i prorektorów 1 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył jury konkursu, zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, na najlepszy plakat pod hasłem Przyjrzyjmy się ekonomii. Konkurs odbył się podczas obchodów V DNI UEP. Rektor, wspólnie z JM Rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Marcinem Berdyszakiem, wręczył nagrody laureatom konkursu. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął dra Tomasza Janowskiego z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Macao, gościa Katedry Technologii Informacyjnych. 3 5 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, wziął udział w uroczystych obchodach 20-lecia współpracy Dolnej Saksonii z województwem wielkopolskim i województwem dolnośląskim, które odbyły się w Hannoverze. W tym czasie Rektor uczestniczył również w uroczystym otwarciu Targów CeBIT Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, na zaproszenie Banku Santander, wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, wziął udział w dyskusji na temat poszerzenia funkcjonalności legitymacji studenckiej. Spotkanie odbyło się w Madrycie w Hiszpanii. 4 marca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się na kolacji z prof. Haraldem Pechlanerem z Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett-Ingolstadt, gościem Katedry Turystyki. Spotkanie odbyło się w restauracji Ratuszowa w Poznaniu. 7 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał gości oraz przedstawił wystąpienie podczas posiedzenia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W spotkaniu, które odbyło się w sali 111A, władze rektorskie reprezentowali także prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia podjął Andrzeja Celińskiego, przewodniczącego Partii Demokratycznej, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w celu poprowadzenia wykładu pt. Epizod czy zmiana dla społeczności UEP. Wykład odbył się w sali 407 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. nadzw. UEP, podjął prof. Aleksego Pocztowskiego, Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto Prorektor prof. Maciej Żukowski otworzył seminarium B2BForum: Bridging horizons seminar. Learning from Japanese Experience, zorganizowane przez Katedrę Strategii Marketingowych. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczest- niczył w spotkaniu Rady Programowej Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, podczas którego został powołany w skład tej Rady na kadencję Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto Prorektor prof. Cezary Kochalski zainaugurował V edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz IV edycję Akademii Młodego Ekonomisty. Wieczorem Prorektor uczestniczył w gali Złoty Medal Wybór Konsumentów 2012, która odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 8 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 8/ St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami IT z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z goszczącymi na UEP naukowcami z Japonii: prof. Masaaki Takemura z Meiji University w Tokio, uczelni partnerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. Masae Takimoto z Osaka University of Economics and Law. 9 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w koncercie galowym z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Koncert odbył się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 11 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał: Zarządzenie nr 15/2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Komunikat Rektora UEP nr 5/2013 w sprawie zmiany struktury zatrudnienia w grupie dotychczasowych pracowników naukowo-technicznych, Zarządzenie nr 9/St.Pod./2013 w sprawie zmiany kierownika trzeciej edycji Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne, Zarządzenie nr 10/St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi oraz Zarządzenie nr 11/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Zarządzanie sprzedażą. Na zaproszenie redaktora naczelnego Gazety Wyborczej w Poznaniu Wojciecha Bogaczyka Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w gali wręczenia tytułu GIGANTA 2012 drowi Andrzejowi Byrtowi, prezesowi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uroczystość odbyła się w Teatrze Nowym w Poznaniu. 12 marca Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, spotkał się z młodzieżą ze Szkolnego Klubu Europejskiego EUROPINUS, działającego w gimnazjum w Opalenicy. Spotkanie miało na celu między innymi przedstawienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania z udziałem Prezyden-

7 12 13 ta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14 marca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w debacie Co dalej z OFE? zorganizowanej przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową pn. Budżet zadaniowy. Doświadczenia, kontrowersje i wyzwania w auli Uczelni. 15 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył seminarium naukowe pn. Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski, zorganizowane w sali 408A przez Katedrę Marketingu Produktu z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Rektor prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 12/St.Pod./2013 w sprawie zmiany kierownika jedenastej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie sprzedażą, Zarządzenie nr 13/St.Pod./2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UEP nr 5/ St.Pod./2013 z dnia 15 lutego 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Zarządzenie nr 14/St.Pod./2013 w sprawie zmiany zastępcy kierownika pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami zaawansowane narzędzie dla praktyków, Zarządzenie nr 15/St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Towaroznawstwa Studiów Podyplomowych Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią, Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2012 Rektora UEP z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za udostępnianie sal dydaktycznych jednostkom spoza Uczelni. Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu XVII Targów Edukacyjnych. Uroczystość odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, które odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 18 marca Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w debacie pn. Jak pomóc naszym najlepszym studentom odnieść sukces w biznesie, zorganizowanej przez Polską Radę Biznesu w siedzibie PRB w Warszawie. Gośćmi debaty byli: praktycy biznesu, przedstawiciele środowisk akademickich, władz uczelni wyższych oraz administracji rządowej, a także redaktorzy naczelni i wydawcy największych grup prasowych. 19 marca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu z potencjalnym inwestorem, rozważającym lokalizację w Poznaniu centrum księgowo-finansowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Poznania w restauracji Brovaria na Starym Rynku. UEP reprezentowali także dr Agata Maćków i dr hab. Marek Cieślak. 21 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przedstawił zamierzenia władz Uczelni dotyczące polityki kadrowej i płacowej, w szczególności w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UEP, które odbyło się w auli Uczelni. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Seminarium z udziałem ekspertów OECD pn. Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy ul. Szyperskiej w Poznaniu. 22 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym UEP. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył posiedzeniu Rady Fundacji Kadry dla Wielkopolski, które odbyło się w sali 1221 w Collegium Altum. Rektor wydał następujące zarządzenie: Zarządzenie nr 16/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Public relations. 25 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w gali rozstrzygającej VI edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. i-wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski. Uroczystość odbyła się w studio telewizji WTK, przy ul. Krzywoustego 2 w Poznaniu. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu przedstawicieli UAM, UAP i UEP w sprawie wspólnego projektu naukowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w sali Senatu UAM marca Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji pt.: Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną. Konferencja odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 26 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia podjął przedstawicieli firm: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz MAN Accounting Center Sp. z o.o. członków Klubu Partnera UEP. Przedmiotem rozmów była realizacja studiów dualnych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z udziałem VW oraz MAN AC. Podczas spotkania władze Uczelni reprezentowali także: Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Janusz Samelak, prof. nadzw. UEP. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

8 14 15 W tym samym dniu Rektor wziął także udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego UEP w siedzibie Wydawnictwa UEP. Ponadto Prorektor prof. Maciej Żukowski wziął udział w posiedzeniu Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w Bibliotece Głównej UAM. Z posiedzeń rad wydziałów Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się 1 marca 2013 roku o godz w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora mgr Violetcie Kałuzińskiej, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora mgr Hannie Żywieckiej, opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w 2012 roku, w związku ze zmianą przepisów, opinia zespołu dotycząca wniosku dra hab. Kazimierza Ortyńskiego prof. nadzw. UTH o wszczęcie procedury związanej z przyznaniem tytułu naukowego profesora, opinia komisji konkursowej w sprawie wniosku prof. dr hab. Aldony Andrzejczak o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr, opinia komisji konkursowej w sprawie wniosku dra hab. Michała Jurka o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bankowości, powołanie komisji doktorskiej mgr Alicji Rytelewskiej, wniosek mgra Pawła Łuczaka o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Uwarunkowania opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice Czeskiej, proponowany promotor: prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. zw. UEP), wniosek mgr Edyty Płaskonki o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Przemysł kultury w kreowaniu Wydział Ekonomii konkurencyjności miast w Polsce w latach , proponowany promotor: dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP), wniosek mgra Michała Postracha o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Podejście sektorowe współpracy rozwojowej Holandii w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw. UEP), wniosek mgra Tomasza Sikory o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: System emerytalny żołnierzy zawodowych a sytuacja rencistów i emerytów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski w latach ), proponowany promotor: prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP), wniosek mgr Marty Śmigli o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Determinanty zasobowe i rynkowe produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej na tle uwarunkowań globalnych, proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP), wniosek mgra Marcina Wysockiego o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Informacje otwarte i poufne w zachowaniach uczestników rynku kapitałowego a etyka biznesu, proponowany promotor: dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP), zatwierdzenie programu studiów doktoranckich obowiązującego od roku akademickiego 2013/2014, utworzenie specjalności finanse w gospodarce żywnościowej na kierunku

9 16 17 finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych II stopnia, od roku akademickiego 2013/2014, likwidacja specjalności na Wydziale Ekonomii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat starszego wykładowcy w Katedrze Finansów Publicznych, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat starszego wykładowcy w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, wniosek o uruchomienie XX edycji Studiów Podyplomowych Public relations, sprawy komisji wydziałowych. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się 1 marca 2013 roku o godz w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: prezentacja i omówienie wyników ankiety Badanie satysfakcji pracowników UEP, wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Łaźniewskiej, prof. nadzw. UEP, i wyznaczenie recenzentów, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Dzierbunowicz, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Grzywińskiej, uzupełnienie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski mgr Agnieszki Kukułki w zakresie dyscypliny podstawowej, uzupełnienie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski mgra Piotra Trąpczyńskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołanie specjalnej komisji wydziałowej w sprawie mgr Mileny Filipowskiej, opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Łaźniewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej, powołanie komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zaopiniowanie wniosku dr Mileny Ratajczak-Mrozek o przyznanie stypendium naukowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych naukowców, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie kolejnej piątej edycji studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2013/2014, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, uruchomienie IX edycji Studiów Podyplomowych Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, sprawozdanie z realizacji Strategii Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w roku Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 8 marca 2013 roku o godz w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: prezentacja i omówienie wyników ankiety Badanie satysfakcji pracowników UEP, wyznaczenie recenzentów, egzaminów, egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Konstantego Haniewicza, powołanie komisji doktorskiej w przewodzie mgr Karoliny Sobczak, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie III edycji studiów doktoranckich na WIGE, zatwierdzenie zasad wyboru specjalności do uruchomienia na II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014, Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania zatwierdzenie planów, programów, celów i efektów kształcenia na anglojęzycznej specjalności e-business, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, kierunek informatyka i ekonometria, obowiązujących od roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie tematyki i obsady kadrowej seminariów magisterskich na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek TZI (uruchomienie seminariów: semestr zimowy 2013/2014, akcja zapisów na seminaria magisterskie: marzec kwiecień 2013 r.), sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, zatwierdzenie składów wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 15 marca 2013 roku o godz w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: zatwierdzenie protokołu z lutowego posiedzenia Rady Wydziału Towaroznawstwa, dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Ankiel-Homy, powołanie zespołu w przewodzie habilitacyjnym dr Marzeny Popek, uruchomienie XV edycji Studium Doktoranckiego na Wydziale Towaroznawstwa, zatwierdzenie obsady zajęć VI edycji Studiów Podyplomowych Menedżer produktu przez praktyków gospodarczych, wniosek dr inż. Anny Wieloch o udzielenie urlopu bezpłatnego, poszerzenie składu Komisji ds. Promocji Wydziału Towaroznawstwa, zmiana terminu rozpoczęcia I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie opakowaniem, wnioski Komisji Programowej, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć na WT w ramach umów cywilnoprawnych, dyskusja na temat wybranych postulatów Parlamentu Studenckiego. Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbyły się 8 i 15 marca 2013 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady w dniu 8 marca były następujące sprawy: wystąpienie dr hab. Aleksandry Gaweł, prof. nadzw. UEP, i dra hab. Tadeusza Kowalskiego, prof. nadzw. UEP, dotyczące czasopism uczelnianych Poznań University of Economics Reviev oraz Oeconomica Posnaniensia, nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Marcinowi Lewickiemu,

10 18 19 dopuszczenie dr Marty Kluzek do kolokwium habilitacyjnego, zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Huberta Paula, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Mariana Adamka, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Jakuba Domańskiego, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Macudy, kontynuacja przewodu doktorskiego mgr Teresy Woźnickiej, uruchomienie kolejnej edycji studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2013/2014, uzupełnienie wykazu osób prowadzących seminaria doktorskie na Wydziale Zarządzania, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego. rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta (na czas nieokreślony) w Katedrze Rachunkowości, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, punkt zdjęty z porządku RWZ, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zatwierdzenie strategii Wydziału Zarządzania na lata , sprawa analizy ankiety Parlamentu Studenckiego. Przedmiotem obrad Rady Wydziału Zarządzania w dniu 15 marca 2013 roku były następujące sprawy: przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, rozpoczęcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania poświęcone kolokwium habilitacyjnemu dra Pawła Dobskiego, rozpoczęcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania poświęco ne kolokwium habilitacyjnemu dr Justyny Światowiec-Szczepańskiej. Konferencje, seminaria, wykłady Andrzej Celiński, przewodniczący Partii Demokratycznej, 7 marca 2013 roku odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W Gmachu Głównym Uczelni w sali 407 poprowadził wykład pt. Epizod czy zmiana dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prelegent podjął w nim próbę odpowiedzi na pytania ważne z punktu widzenia Andrzej Celiński na UEP rozwoju Polski i szans cywilizacyjnych naszego kraju: Gdzie w naszej historii jesteśmy? Jak wykorzystujemy swój czas? Co nas czeka i co z tego od nas samych zależy? Wcześniej Andrzej Celiński spotkał się z przedstawicielami władz UEP. Tematem spotkania były między innymi gospodarcze aspekty budowania dobrostanu w Polsce. Seminarium naukowe pod hasłem B2BForum: Bridging Horizons Seminar. Learning from Japanese Experience Podczas obchodów 5-lecia istnienia specjalności studiów komunikacja i promocja w biznesie, 7 marca 2013 roku, Katedra Strategii Marketingowych oraz Centrum B2B zorganizowały seminarium naukowe pod hasłem B2BForum: Bridging Horizons Seminar. Learning from Japanese Experience. Współorganizatorem wydarzenia był Meiji University w Tokio. Otwarcia seminarium dokonał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Głównym celem spotkania była wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy pracownikami firm, studentami i pracownikami naukowymi na temat japońskich metod zarządzania. W seminarium wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele świata nauki oraz przedsiębiorstw współpracujących z firmami japońskimi. Profesor Maasaki Takemura z Meiji University w Tokio wygłosił prelekcję pt. Japanese Relationships and Communication: Some Implications and Analytical Framework, a dr Masae Takimoto z Japan Osaka University of Economics and Law wystąpienie nt. Japanese Consumer and Store Communication: Japanese Food Culture and Japanese Style of Supermarket. Z kolei dr Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński przedstawili różnice we współpracy z agencjami reklamowymi na rynku polskim i japońskim. Pozostałe wystąpienia dotyczyły japońskiego stylu zarządzania i współpracy z partnerem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, a jego uczestnicy mieli okazję do wymiany opinii na temat różnic kulturowych i biznesowych między Japonią a Polską oraz spróbowania oryginalnych japońskich słodyczy.

11 20 21 Konferencja Budżet zadaniowy doświadczenia, kontrowersje i wyzwania W gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 14 marca 2013 roku, odbyła się konferencja naukowa pt. Budżet zadaniowy doświadczenia, kontrowersje i wyzwania. Organizatorami konferencji były Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej oraz Katedra Teorii i Historii Ekonomii. Współpracowali z nimi Biuro Analiz Sejmowych i Najwyższa Izba Kontroli, przy wsparciu medialnym wydawcy miesięcznika Finanse Publiczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji naukowych. Podstaw do dyskusji dostarczyły wystąpienia prelegentów: dr Marty Postuły dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, dra hab. Grzegorza Gołębiowskiego prof. nadzw. WSFiZ i wicedyrektora Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, dra Wojciecha Misiąga prof. nadzw. WSIiZ i wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak prof. nadzw. UEP, dr hab. Małgorzaty Słodowy-Hełpy prof. nadzw. UEP, dr Grażyny Urbaniak zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, głównego księgowego Budżetu Resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Katarzyny Andrzan i Aleksandry Jońcy zastępców dyrektora Biura Planowania Budżetowego Urzędu m. st. Warszawy. Konferencja stanowiła doskonałe forum do wymiany doświadczeń we wdrażaniu budżetu zadaniowego w Polsce oraz poglądów na temat praktycznych problemów i kontrowersji z tym związanych. Wielowątkowa dyskusja rozwinęła się też wokół tematu wyzwań stojących przed całym sektorem i poszczególnymi jednostkami w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych w układzie zadaniowym. W czasopiśmie UEP Studia Oeconomica Posnaniensia ukaże się publikacja pokonferencyjna pod red. dr hab. Małgorzaty Słodowy-Hełpy, prof. nadzw. UEP, i dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, pt. Budżet zadaniowy doświadczenia, kontrowersje i wyzwania. Wnioski i oceny. Seminarium nt. Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski W dniu 15 marca 2013 roku z okazji ŚWIATO- WEGO DNIA KONSUMENTA Katedra Marketingu Produktu zorganizowała seminarium naukowe na temat: Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Głównym celem seminarium była prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Poznania i Wielkopolski w latach dotyczących zachowań zakupowych konsumentów. W ośmiu prezentacjach pracownicy naukowi Katedry przedstawili problemy dotyczące: wyboru miejsc zakupowych przez konsumentów, wpływu określonych czynników na zakupy produktów spożywczych, chemii gospodarczej, odzieży i obuwia, sprzętu RTV AGD, podejścia Wielkopolan do zakupów usług gastronomicznych, roli

12 22 23 Internetu w procesach zakupowych konsumentów, znaczenia sportu w życiu Poznaniaków i Wielkopolan, zakupów usług kulturalnych przez konsumentów oraz nowych trendów w zachowaniach nabywczych konsumentów. Zapowiedzi W seminarium wzięli udział przedstawiciele sieci handlowych (Eurocash, Piotr i Paweł, Małpka S.A. Żabka Polska S.A. PSS Społem), obecni byli także goście z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania oraz pracownicy naukowi uczelni poznańskich. V Środowiskowa Konferencja Doktorantów Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo W dniu 18 maja 2013 roku odbędzie się V Środowiskowa Konferencja Doktorantów pt. Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo, organizowana przez kierowników studiów doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównymi celami konferencji są: dyskusja nad wynikami prac naukowo-badawczych oraz nawiązanie lub rozszerzenie współpracy doktorantów uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz organizacje doktoranc- Strona internetowa konferencji: kie Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Poznańskie Porozumienie Doktorantów. W konferencji weźmie udział około 100 młodych adeptów nauki, którzy realizują studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na polskich lub zagranicznych uczelniach. Doktoranci zaprezentują wyniki swoich badań naukowych podczas dwóch sesji plenarnych, siedmiu sesji równoległych oraz w sesji posterowej w następujących dyscyplinach: ekonomia, finanse, informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes, gospodarka międzynarodowa/międzynarodowe stosunki gospodarcze, rozwój regionalny i lokalny, towaroznawstwo, zarządzanie. Projekt Kadry dla Gospodarki Sprawozdanie z realizacji zadań projektu Kadry dla Gospodarki finansowanego w całości ze środków PO KL (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni ) Marzec 2013 Zadanie 3. Zespół ds. badania losów absolwentów kontynuował pracę nad analizą danych z pierwszej edycji badania losów absolwentów. W szczególności pracowano nad kalibracją danych (przypisaniem obserwacjom wag, tak aby próba miała charakter reprezentatywny), analizą mobilności absolwentów (w wymiarze społecznym i przestrzennym) oraz charakterystyką zatrudnienia absolwentów. Kontynuowano prace nad zmianami organizacji procesu zbierania informacji od absolwentów. Zespół ds. badania stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców przystąpił do wdrażania zmienionego kwestionariusza elektronicznego. Wykłady otwarte Hanna Czogalla, Grant Thornton, Unikanie podwójnego opodatkowania, prof. Harald Pechlaner, The European Academy of Bozen, Destinantion Governance: Perspectives of Spatial and Entrepreneurial Development, Katarzyna Zaniewska, Totalizator Sportowy, Badacz jako tłumacz techniki przekładu wiedzy na działania, Mateusz Galica, TNS Polska, O raportowaniu i wizualizacji danych w badaniach marketingowych, dr Agata Grabowska, Corporate Profiles Consulting, Tajniki skutecznej prezentacji, dr Monika Klama, Riva Alta Monika Klama, Dobry brief, czyli jak być klientem, który uzyskuje to, co zamówił, Krzysztof Bronisz, Franklin Templeton Investments, Globalne spojrzenie na inwestycje Franklin Templeton Investments, Justyna Broniecka-Klim, Klub Mówców Toastmasters Poznań, Efektywne wystąpienia publiczne czyli coś dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków, Bartosz Skwiercz, KKS Lech Poznań, Klub otwarty. Jak się komunikować z najbardziej wymagającymi kibicami w Polsce?, dr Mariusz Kopniak, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki: e-faktura, e-podpis, e płatności, Marcin Zieliński, Nivea Polska Sp. z o.o, Analiza czynników determinujących wybór operatorów logistycznych, Adrian Wrociński, Milado Centrum Rozwoju Personalnego, Praktyczne wskazówki jak budować pozytywny wizerunek w trakcie procesu rekrutacyjnego, aby zdobyć wymarzoną pracę. Warsztaty 22 i 23 marca 2013 Transakcje rynku finansowego, zarządzanie ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, w warsztacie wzięło udział 11 osób. W ramach prac organizacyjnych prowadzono działalność związaną z wydawaniem certyfikatów. Przeprowadzono również konsultacje i negocjacje z oso-

13 24 25 bami prowadzącymi warsztaty. W efekcie zaplanowano warsztaty nt.: Wycena nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych w praktyce oraz Rola geodezji w procesie inwestycyjnym na miesiąc maj. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie Przeprowadzono rekrutację na staże, które odbędą się w II kwartale 2013 roku u Partnera Projektu (Urząd Statystyczny w Poznaniu). Rekrutacja odbyła się w dniach marca 2013 roku. Kolejna rekrutacja (na staże w III i IV kwartale, u różnych pracodawców) odbędzie się w dniach maja 2013 roku. Oferty staży ze strony pracodawców (na staże w III i IV kwartale 2013 r.) będą przyjmowane do 6 maja 2013 roku. Szczegóły dostępne na stronie Kontynuowane jest rozbudowywanie i aktualizowane są informacje o zadaniu nr 4 na stronie internetowej projektu Kadry dla Gospodarki, tj. (i jej podstronach), która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profilu potencjału zawodowego studentów rekrutacja na badanie w kwietniu (miejsca dla 40 osób) przygotowano komplety dokumentów (pakiet startowy i formularze zapisów na badanie) i listy zapisów, promocja strona www, Facebook KdG, hol Altum, tablica KdG w budynku głównym, drzwi i tablica informacyjna Biura Projektu KdG, zamieszczono baner na stronie głównej projektu, informowanie osób zainteresowanych udziałem w badaniu. 2. Giełda tematów prac dyplomowych aktualnie jest 16 firm widocznych w wyszukiwarce, dwie oczekują na potwierdzenie, 142 promotorów chętnych do udziału w GTPD, 12 studentów zgłoszonych do GTPD, zbieranie dokumentacji do zgłoszeń od firm oraz instytucji, które samodzielnie dokonały rejestracji, udzielanie informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłączeniem się do giełdy tematów prac dyplomowych, przekazywanie firmom zgłoszeń studentów, udzielanie studentom pomocy w nawiązywaniu współpracy z firmami, realizacja planu promocji giełdy tematów prac dyplomowych. 3. Kursy e-learningowe Aktywność studentów na platformie kdg- -moodle Analiza finansowa przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 410 Analiza i projektowanie aplikacji internetowych Zapisanych użytkowników: 209 Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania Zapisanych użytkowników: 83 Analiza rynku i badania marketingowe Zapisanych użytkowników: 74 Badania Konsumenckie Zapisanych użytkowników: 77 Bancassurance Zapisanych użytkowników: 17 Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa Zapisanych użytkowników: 38 Optymalizacja czasowa-kosztowa projektów Zapisanych użytkowników: 33 Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego Zapisanych użytkowników: 53 Rynek finansowy Zapisanych użytkowników: 86 Techniki sprzedaży Zapisanych użytkowników: 183 Strategie konkurencyjność przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 39 Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych Zapisanych użytkowników: 136 Wybrane metody wielowymiarowej analizy złożonych zjawisk gospodarczych Zapisanych użytkowników: 12 Zarządzanie innowacjami Zapisanych użytkowników: 49 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 42 Zarządzanie produktem Zapisanych użytkowników: 106 Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi Zapisanych użytkowników: 123 Zarządzanie strategiczne Zapisanych użytkowników: 87 Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej. Zapisanych użytkowników: Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy zrealizowane do 23 marca 2013 roku przeprowadzono 29 (indywidualnych i grupowych) konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 3 w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej i 2 w zakresie poszukiwania pracy; na wszystkie rodzaje konsultacji udostępniono łącznie 65 miejsc, z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej skorzystało 15 studentów (udostępniono 30 miejsc), 12 ukończyło, a 11 rozpoczęło diagnozę inteligencji ogólnej (udostępniono 42 miejsca); od kwietnia zwiększono dostęp do programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej dla 60 osób i umożliwiono pisemny odbiór wyników, natomiast wstrzymano (do czerwca) możliwość diagnozy inteligencji ogólnej, w warsztatach wsparcia karier wzięło udział 16 osób (udostępniono 20 miejsc), w indywidualnym doradztwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym 13 osób, w testach psychologicznych 12 osób, w spotkaniu podsumowującym 2 osoby, przeprowadzono badanie testowe w ramach grupowego doradztwa zawodowego (testy tematyczne Ludzie czy liczby?) dla 21 osób; każda z osób wypełniała następujące testy: Test uwagi i spostrzegawczości, Kwestionariusz kompetencji społecznych, Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji, rozpoczęto zapisy na kwiecień: małe 4-godzinne warsztaty, dwa tematy Rozmowa kwalifikacyjna oraz Cv i list motywacyjny, indywidualne doradztwo zawodowe (trzy części: indywidualne spotkanie wstępne, grupowe testy psychologiczne, indywidualne spotkanie podsumowujące), grupowe doradztwo zawodowe samobadanie na komputerze inteligencja emocjonalna, konsultacje indywidualne do wyboru: cv i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, jak szukać pracy, konsultacja grupowa cv i list motywacyjny.

14 Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych) przygotowano i potwierdzono harmonogram oraz budżet warsztatów na rok 2013 w marcu przeprowadzono warsztaty Zarządzanie czasem, Sztuka porozumiewania się (komunikacja interpersonalna), Kreatywność, Techniki sprzedaży, przygotowano zaświadczenia dla studentów uczestniczących w warsztatach w marcu, wydrukowano materiały szkoleniowe na potrzeby warsztatów zaplanowanych w kwietniu, przyjęto studentów na warsztaty w kwietniu: negocjacje, asertywność, autoprezentacja i wystąpienia publiczne jako kompetencje niezbędne we współczesnym życiu zawodowym, rekrutacje z wykorzystaniem metody Assessment Center (AC) z czym to się je i czy warto rozwijać umiejętności miękkie. Zadanie 6. Gospodarka turystyczna W dniach 4 6 marca 2013 roku pracownicy Katedry Turystyki i studenci kierunku gospodarka turystyczna gościli prof. Haralda Pechlandera, Head of Center for Entrepreneurship and Professor of Tourism at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, scientific director of the Institute for Regional Development and Location Management at the European Academy of Bozen- -Bolzano/Italy (EURAC research). Podczas swej wizyty prof. Harald Pechlander poprowadził trzy wykłady: 4 marca wykład dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, pt. Destination Management and Regional Resources: The case of South Tyrol, 5 marca wykład otwarty, pt. Destination Governance: Perspectives of Spatial and Entrepreneurial Development, 6 marca wykład dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, pt. Industry and Tourism: Element of Innovation Excellence. Z działalności katedr 7 marca Doktor Helena Gaspars-Wieloch, wraz z pracownikami Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, wzięła udział w pracach związanych z przeprowadzeniem II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości, który odbył się na terenie. Olimpiada organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu marca Pracownicy naukowi Katedry wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Modelowanie Preferencji a Ryzyko 13, która odbyła się w Ustroniu. Organizatorem konferencji była Katedra Badań Katedra Badań Operacyjnych Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP: Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych, dr hab. Wojciech Sikora, prof. nadzw. UEP, mgr Michał Urbaniak: Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, dr hab. Jerzy Marcinkowski: O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych, dr Marcin Anholcer: Stochastyczne zagadnienie rozdziału z dyskretnym rozkładem popytu, dr Marcin Anholcer: Algorithm for Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem, dr Helena Gaspars-Wieloch: Propozycja hybrydy reguł Hurwicza i Bayesa w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności, mgr Bartłomiej Lach: Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów. Katedra Badań Rynku i Usług Poznań Service Jam 2013 W dniach 1 3 marca już po raz kolejny Poznań gościł uczestników Poznań Service Jam Impreza miała na celu zdobycie kompetencji w zakresie projektowania usług (proces i narzędzia Service Design), a przy okazji naukę współpracy w interdy-

15 marca Londyński projektant Andy Dunn, gość specjalny arena Design 2013, wystąpił na wykładzie dra Marcina Chłodnickiego dla studentów Erasmusa pt. Internal Communication in Business Organizations z prelekcją dotyczącą przywództwa, utrwalając najważniejsze kwestie techniką warsztatową. scyplinarnym zespole projektowym, działającym pod presją czasu. Inicjatorem i koordynatorem wydarzenia był dr Marcin Chłodnicki z Katedry Badań Rynku i Usług. Wśród 50 uczestników znaleźli się przedstawiciele UEP nauczyciele, pracownicy Działu Marketingu, studenci oraz wielu absolwentów. Poznań był jednym ze 122 miejsc na świecie, w którym odbywały się takie wydarzenia. Global Service Jam 2013, w ciągu 48 godzin, pozwolił trzem tysiącom osób na całym świecie doświadczyć projektowania usług. Co więcej, dzięki odpowiedniej organizacji, uczestnicy nie tylko wymyślili i zaprojektowali, ale i zbudowali prototypy dla swoich koncepcji. Podczas tego globalnego eventu dokładnie 2993 osoby nauczyły się współpracować w zespole z ludźmi różnych profesji, których wcześniej nie znali, przeszli razem przez cały proces projektowania usług, korzystając z przygotowanych narzędzi i w rezultacie stworzyli 534 projekty, które można obejrzeć, ocenić, a nawet wykorzystać do własnych celów (adres: org/gsj13/projects). Z założenia wszystkie projekty, zdjęcia, pomysły itd. są dostępne bez ograniczeń, nieodpłatne i można je wdrożyć na zasadach Creative Commons (www.creativecommons.org). Impreza odbyła się na terenie MTP dzięki uprzejmości Targów Arena Design, przy współpracy Top500Innovators, a także firm konsultingowych DEA i BDS oraz W. Ławniczak i Szczepański PR. Firma Marchewkowe Pole dostarczyła posiłki. Dział Promocji Urzędu Miasta Poznania wspierał projekt promocyjne i medialnie w ramach miejskiego portalu jams.poznan.pl. 6 marca Doktor Marcin Chłodnicki poprowadził konferencję pn. Design Thinking kooperacja zamiast konkurencji, która odbyła się podczas targów arena Design na terenie MTP. Konferencja miała na celu przedstawienie możliwości wykorzystania metodologii Design Thinking, jej potencjału (kreatywnego i biznesowego) i zasad pracy w ramach tego podejścia. Oprócz prelegentów z Polski, gośćmi specjalnymi byli projektanci i trenerzy usług z Monachium i Londynu: Andy Dunn i Caspar Siebel, którzy nie tylko uczestniczyli w konferencyjnym panelu dyskusyjnym, ale i poprowadzili warsztaty dla uczestników konferencji i targów arena Design.

16 marca Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Doktor hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wystąpił w TVN24 CNBC w programie na temat Droga do ożywienia. Doktor Anna Domagała wzięła udział w projekcie B+R dla Wielkopolski, realizowanym w okresie od października 2011 do marca 2013 roku przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, mającym na celu zbliżenie nauki i biznesu. Dr Anna Domagała odbyła łącznie 52 godziny szkoleń z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami badawczymi (w tym projektami typu foresight) oraz wzięła udział w 3-miesięcznym stażu w Miasteczku Samochodowym 4 marca Magister Łukasz Wróblewski (doktorant studiów stacjonarnych w Katedrze Europeistyki) w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu poprowadził wykład na temat 19 marca Katedra Ekonometrii Katedra Europeistyki Doktor Witold Niedzielski wypowiedział się na temat upadłości przedsiębiorstw w programie TVP Poznań Teleskop. Szpot w Swarzędzu w okresie od lipca do września 2012 roku. Udział w projekcie został podsumowany publikacją pod tytułem Efektywność samochodów osobowych oraz perspektywy rozwoju sprzedaży pojazdów o alternatywnych jednostkach napędowych, wystąpieniem na seminarium naukowym Katedry Ekonometrii i referatem na konferencji: B+R dla Wielkopolski regionalne forum współpracy między nauką i biznesem. aspektów integracji europejskiej. Lekcje europejskie przygotowane przez pracowników i doktorantów Katedry, są realizowane w ramach trwającego od 2012 roku projektu Centrum Doskonałości Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence). Profesor dr hab. Maria Sławińska, prof. nadzw. UEP, i dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw UEP, wzięły udział w konferencji na temat Przedsiębiorstwa sektora handlu i usług w okresie spowolnienia gospodarki, zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Profesor Maria Sławińska była moderatorem dyskusji panelowej pt. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarki. Doktor Karolina Janiszewska miała wykład pt.: Nowe trendy w marketingu. Uwolnij zmysły marketing doświadczeń dla słuchaczy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Wydawnictwo Springer, będące światowym liderem w wydawaniu publikacji naukowych, uruchomiło nową serię książek pod nazwą Business Information Systems. W serii będą publikowane monografie naukowe z zakresu informatyki ekonomicznej. Planuje się także wydawanie książek przedstawiających dorobek poszczególnych szkół naukowych oraz wyniki projektów badawczych, na przykład finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie książki serii będą publikowane w formie tradycyjnych książek drukowanych oraz z wykorzystaniem elektronicznego atramentu, a także na portalu link.springer.com/. Ma to zapewnić możliwie szeroką dystrybucję książek, a w konsekwencji stwarzać szanse częstszego cytowania publikowanych dzieł. Katedra Informatyki Ekonomicznej Doktor Magdalena Florek została powołana do Editorial Review Committee nowego czasopisma International Journal of Tourism Cities wydawanego przez International Tourism Studies Association (ITSA) w Stanach Zjednoczonych. Książka City Branding: Theory and Cases, pod red. K. Dinnie, wydana przez Palgrave Macmillan w 2012 roku, w której autorką rozdziału Online City Branding jest dr Magdalena Florek, w lutym 2013 roku została wydana w języku rosyjskim i koreańskim. Redaktorami nowej serii są prof. Witold Abramowicz z UEP, prof. Hans Ulrich Buhl z Uniwersytetu w Augsburgu, prof. Bogdan Franczyk z Uniwersytetu w Lipsku oraz prof. Ulrich Frank, z Uniwersytetu Duisburg- Essen, współpracujący z sobą od lat w czasopismach Business & Information Systems Engineering, The International Journal of Wirtschafts informatik, Enterprise Modelling and Information Systems Architectures An International Journal, Electronic Markets oraz komitetach programowych konferencji Business Information Systems i Wirtschaftsinformatik. Społeczności zgromadzone wokół tych czasopism i konferencji były zainteresowane utworzeniem serii pozwalających zamknięcie tradycyjnego cyklu publikacyjnego: publikacja konferencyjna publikacja w czasopiśmie monografia. 1 marca Doktor Jan Mikołajczyk wystąpił w roli eksperta w programie Gość Wieczoru w telewizji WTK. Rozmowa dotyczyła otwarcia Galerii MM oraz rynku centrów handlowych w Polsce. Katedra Handlu i Marketingu 21 marca marca Katedra Marketingu Międzynarodowego Doktor Milena Ratajczak-Mrozek wzięła udział w konferencji międzynarodowej The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2013, odbywającej się w Kuala Lumpur w Malezji. Doktor Ratajczak-Mrozek była członkiem International Program Committee oraz wygłosiła referat pt. Cooperation between Logistics Service Providers Based on Cloud Computing (współautorstwo: dr Arkadiusz Kawa). Artykuł o tym samym tytule został opublikowany w kasiążce Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 7803 (Springer).

17 i 10 marca Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Doktor Katarzyna Nawrot, na zaproszenie Uniwersytetu Oksfordzkiego, przedstawiła referat pt. The role of China in cooperation and integration of South East Asia w panelu tematycznym ASEAN at 46: Ideals, Opportunities and Obstacles, Oxford podczas międzynarodowego sympozjum naukowyego Southeast Asian Studies Symposium. 20 marca Doktor Katarzyna Nawrot wzięła udział w seminarium zamkniętym Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z prof. Francis Yi-hua Kanem, Senior Adviser to 6 16 marca Katedra Strategii Marketingowych gościła prof. Maasaki Takemurę z Meiji University w Tokio oraz dr Masae Takimoto z University of Law and Economics w Osace. 20 marca Doktor Magdalena Stefańska wygłosiła referat pt. Wizerunek przestrzeni handlowej podczas konferencji Shopping Wave jak nie utonąć w centrach handlowych, zorganizowanej przez SKN KR i SKN Propertus. 1 marca Katedra Technologii Informacyjnych gościła dra Tomasza Janowskiego, profesora the President, National Security Council, Republic of China (Taiwan) pt. Security Situation in East Asia: Taiwan s Perspective w Warszawie. 21 i 22 marca Katedra Strategii Marketingowych Doktor Katarzyna Nawrot wzięła udział w konferencji Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego pt. Długookresowe zagrożenia globalne: ekonomiczne, społeczne, polityczne pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Konferencja odbyła się w Mądralinie. 27 marca Katedra Technologii Informacyjnych Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński uczestniczyli w seminarium Zamknięcie podsumowującym projekt Kreatywne zarządzanie i komunikacja bazą rozwoju innowacji i nowych technologii realizowany w latach przez Opolskie Centrum Badań Regionalnych w ramach EFS, poddziałanie W ramach projektów prowadzono badania nad źródłami i barierami innowacyjności w przedsiębiorstwach, a następnie zaprojektowano działania wspomagające rozwój innowacji. Doktor Leszczyński i dr Zieliński pełnili w projekcie rolę ekspertów. United Nations University, International Institute for Software (Macao, Chiny), twórcę i dyrektora Center for Electronic Governance UNU-IIST. Doktor Janowski poprowadził wykład otwarty dla pracowników UEP pt. Electronic Governance for Sustainable Development Conceptual Framework and State of Research. Wykład odbył się w ramach seminariów międzykatedralnych z Katedrą Informatyki Ekonomicznej. Doktor Janowski przeprowadził ponadto indywidualne konsultacje dla młodych pracowników naukowych KTI oraz zapoznał się z aktualną tematyką badawczą i osiągnięciami Katedry. 5 marca Profesor Wojciech Cellary miał wykład inauguracyjny pt. Kształcenie na potrzeby innowacyjności. e-biznesowe podejście do informatyzacji uczelni dla uczestników II Forum Zarządzania Informatycznego Uczelnią, które odbyło się w Wadowicach. Organizatorem forum, adresowanego do osób odpowiedzialnych za informatyzację uczelni wyższych, zarządzanie strukturami uczelni, administrowanie systemami informatycznymi, zarządzanie projektami IT, było Centrum Promocji Informatyki. 3 6 marca Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze niezależnego eksperta Komisji Europejskiej w drugiej sesji ewaluacyjnej wniosków składanych do 7 Programu Ramowego FP 7 Objective 1.6 ICT Call 10. Sesja odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. 6 marca Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Współpracy z Zagranicą działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. 7 marca Magister Jan Świerzowicz na seminarium wewnętrznym dla pracowników Katedry miał prelekcję na temat aspektów ekonomicznych, społecznych i bezpieczeństwa dla modelu przetwarzania w chmurze w administracji publicznej. Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 14th International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2013, która odbędzie się w Nanjing (Chiny) w terminie od 13 do 15 października 2013 roku. Profesor Cellary pełni również funkcję Tutorial Co-Chair konferencji WISE. 8 marca Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Informatyzacji przy ministrze administracji i cyfryzacji, które odbyło się w siedzibie MAC w Warszawie. 11 marca Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Naukowego sesji Multimedia Systems for Culture podczas międzynarodowej konferencji The 4th Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications IISA 2013, która odbędzie się w Piraeus (Grecja) w terminie od 10 do 12 lipca 2013 roku. 12 marca Prof. Wojciech Cellary przedstawił prezentację pt. e-biznesowe podejście do informatyzacji uczelni podczas posiedzenia poszerzonego kolegium rektorsko-dziekańskiego UEP.

18 marca Magister inż. Jakub Flotyński i mgr inż. Dariusz Rumiński wzięli udział w X Międzynarodowej Konferencji Multimedia w Biznesie i w Zarządzaniu, która odbyła się w dniach marca 2013 roku w Częstochowie. W trakcie konferencji mgr inż. Jakub Flotyński wygłosił referat pt. Attribute-Based Semantic Description of Interactive 3D Web Content (współautor: K. Walczak), a mgr inż. Dariusz Rumiński referat pt. Augmented Reality Authoring Tool for Virtual Exhibitions (współautor: K. Walczak). 14 i 15 marca Profesor Wojciech Cellary, na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wziął udział w spotkaniu informacyjnym II konkursu programu polsko-luksemburskiego POLLUX na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie Innovation in Services, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach współpracy z luksemburską agencją Fonds National de la Recherche. 15 marca Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, miał wykład pt. Być ekspertem najlepsza szkoła pisania projektów dla uczestników szkolenia Zostań ekspertem Komisji Europejskiej, organizowanego przez lokalne punkty kontaktowe PR działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej. 16 marca Profesor Wojciech Cellary poprowadził wykład pt. Ekonomia twórczości. Wyzwania dla nauk ekonomicznych dla uczestników Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu marca Doktor inż. Michał Wódczak uczestniczył w spotkaniu standaryzacyjnym grupy roboczej Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet (AFI) działającej w ramach grupy Industry Specification Group (ISG) Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Spotkanie robocze odbyło się w siedzibie ETSI w Sophia Antipolis (Francja) w dniach 20 i 21 marca 2013 roku. Doktor inż. Michał Wódczak pełni funkcję wiceprzewodniczącego AFI ISG, jest też sprawozdawcą w zakresie autonomicznych sieci ad hoc, mesh i sensorowych, co wiąże się z koordynowaniem przez niego prac nad specyfikacjami trzech standardów europejskich. 20 marca Profesor W. Cellary uczestniczył w 6. Konferencji TeraForum pod hasłem Informatyka ad acta?, połączonej z obchodami 20-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, organizatora konferencji. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) od 20 lat wspomaga rozwój polskiego przemysłu teleinformatycznego. Obecnie zrzesza ponad 130 wiodących firm rynku teleinformatycznego. Głównym celem działania PIIT jest dbanie o racjonalność reguł funkcjonowania rynku poprzez udział w gremiach eksperckich oraz bezpośredni udział w procesach stanowienia prawa usankcjonowany ustawą o izbach gospodarczych. Konferencja odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Zespół złożony z członków Studenckiego Koła Naukowego Grupa.NET, którego opiekunem jest mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz, zakwalifikował się do finałów krajowych największego międzynarodowego konkursu technologicznego dla studentów Microsoft Imagine Cup 2013 w kategorii Innovation. Projekt studentów SKN Grupa.NET jest jednym z pięciu projektów z całej Polski, które będą prezentowane w finale. Zespół pracował w następującym w składzie: Tadeusz Makuch (I rok studiów II stopnia, specjalność informatyka w gospodarce i administracji, WIGE), Bartosz Matuszewski (I rok studiów II stopnia, specjalność elektroniczny biznes, WIGE), Aleksandra Olejniczak (I rok studiów II stopnia, specjalność informatyka w gospodarce i administracji, WIGE), Stefania Tempłowicz (I rok studiów II stopnia, specjalność analityka finansowa, WIGE), mgr inż. Zbigniew Paszkiewicz mentor. Konkurs polegał na wymyśleniu aplikacji, opisaniu jej pod kątem biznesowym i dokonaniu implementacji technicznej z wykorzystaniem technologii Microsoftu (utworzenie prototypu). Finał konkursu odbędzie się w dniach 3 i 4 kwietnia br. w Warszawie. Finaliści będą bronić aplikacji i koncepcji biznesowych przed zespołem ekspertów wybranych przez firmę Microsoft. 21 i 22 marca 1 marca Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji pt. Długookresowe zagrożenia globalne: ekonomiczne, społeczne i polityczne, zorganizowanej przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu badawczego Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus pt. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, realizowanego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, pod patronatem Prezydenta RP. Konferencja odbyła się w Mądralinie k. Warszawy. 26 marca Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w charakterze recenzenta wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dr hab. inż. Dorocie Kuchcie. 27 marca W świątecznym wydaniu Tygodnika Powszechnego ukazał się wywiad red. Łukasza Ostruszki z prof. Wojciechem Cellarym pt. Sieć się podzieli, poświęcony problemowi jakości treści w Internecie. Katedra Teorii Organizacji i Zarzadzania Profesor dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, Dziekan Wydziału Zarządzania, uczestniczył w uroczystości wręczenia Medalu im. Tadeusz Kotarbińskiego przyznawanego przez Polską Akademię Nauk. Tegorocznymi laureatami byli: Agnieszka Holland, prof. Ryszard Tadeusiewicz oraz dr hab. Herbert Wirth. Medale wręczył prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber. Profesor Kazimierz Krzakiewicz i prof. Szymon Cyfert wygłosili referat pt. Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego podczas XV Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, organizowanej dla profesorów zajmujących się tematyką zarządzania strategicznego. Obrady odbyły się na zamku w Książu.

19 marca Katedra Towaroznawstwa Żywności Katedra Ubezpieczeń 7 i 8 marca Profesor dr hab. Maria Małecka, prof. zw. UEP, uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności jako członek Komisji Oceniającej. Doktor hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, został powołany w skład Zespołu Ewaluacji do spraw nauk ekonomicznych HS-5. Zadaniem zespołu jest kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, w Grupach Wspólnej Ocney HS1EK, HS2EK, HS3EK, HS4EK. Sciences, Leeuwarden, w Holandii, w ramach programu LLP Erasmus. 26 marca Profesor Henryk Mruk miał wykład na spotkaniu przedsiębiorstwa IOKI oraz PEARSON, w ośrodku w Opalenicy, na temat Pozycja i rozwój przedsiębiorstwa a kultura organizacyjna i rozwój osobisty pracowników. Profesor Henryk Mruk, na prośbę Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, przygotował recenzję wydawniczą pracy dr Anny Tarabasz pt. e-komunikacja w marketingu. Modele, narzędzia, zastosowanie, Łódź 2013, maszynopis, s Profesor Henryk Mruk, na prośbę Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, przygotował recenzję wydawniczą 13 artykułów czasopisma Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie nr 14/2012 pt. Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych szanse i zagrożenia, pod redakcją naukową Adama Samborskiego W marcowym numerze miesięcznika Manager apteki, ukazał się tekst autorstwa prof. Henryka Mruka pt. Nowe media w pigułce, s Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3 7 marca Doktor Łukasz Puślecki wziął udział w międzynarodowej konferencji pn. Annual Global Alliance Summit 2013 Leadership. Performance. Value, zorganizowanej przez The Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP), w Orlando (Stany Zjednoczone). Doktor Łukasz Puślecki wziął udział w obradach sesji: Growing Leadership, Hi-Tech i Biopharma oraz w gali 2013 Alliance Excellence Awards, podczas której wręczono nagrody firmom: exactearth- -Kongsberg Satellite Services (KSAT) i SAS- -Teradata w kategorii: Individual Alliance Excellence, firmie Takeda Pharmaceutics w kategorii: Alliance Program Excellence oraz Schneider Electric w kategorii Innovative Alliance Practice, a także BIPBOP Initiative (Schneider Electric, Rexel, Art of Living, Ambuja Cement Foundation, and Jubilant Bhartia) w kategorii: Corporate Social Responsibility. 7 marca Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na zaproszenie prof. dra hab. Mariana Goryni, Rektora UEP. Doktor Alicja Hadryś-Nowak jako ekspert do spraw kobiet w firmach rodzinnych, wzięła udział w spotkaniu ekspertów projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Kody wartości efektywna sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. 12 marca Przemysław Trawa członek Zarządu MTP, prof. dr hab. Jerzy Schroeder, prof. zw. UEP, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego, oraz prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP, wręczyli studentom laureatom dyplomy za najlepsze prezentacje na temat nowych produktów targowych, uzyskane na spotkaniu na terenie MTP w dniu 18 grudnia 2012 roku marca Doktor hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP, prowadziła zajęcia z przedmiotu International Trade w NHL University of Applied

20 38 39 Z działalności studentów i doktorantów Wykład otwarty w ramach projektu Twoje Prawa w Pracy Niezależne Zrzeszenie Studentów 5 marca 2013 roku już po raz trzeci zorganizowało na UEP wykład otwarty w ramach projektu Twoje Prawa w Pracy. Tegoroczna edycja poświęcona była Procesowym aspektom roszczeń pracowniczych. Podczas zajęć wszyscy chętni mogli dowiedzieć się, jak, gdzie, w jakim czasie i po jakich kosztach powinno się dochodzić swoich praw pracowniczych. Zajęcia poprowadził doktorant UEP Marcin Kostwiński. Wyjazd studyjny SKN EUrope do Brukseli i Luksemburga W dniach marca 2013 roku studenci kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli i Luksemburga, zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe EUrope, działające przy Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Młodzi adepci ekonomii uczestniczyli w spotkaniach z osobami pracującymi w strukturach UE, którzy w większości są absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studenci wysłuchali informacji na temat funkcjonowania struktur unijnych oraz mieli szansę dowiedzieć się od starszych kolegów, jak przebiegała ścieżka ich kariery zawodowej. Bardzo cenne były podpowiedzi, jakie kroki należy podjąć, by w przyszłości otrzymać staż lub pracę w strukturach UE. Podczas pierwszych trzech dni spotkania odbywały się w stolicy Unii Europejskiej Brukseli, gdzie grupa spotkała się z absolwentami UEP pracującymi w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu WSPARCIE KARIER Zachęcamy do kontaktu Opiekun merytoryczny dr Milena Ratajczak Mrozek milena.ratajczak@ue.poznan.pl Asystent opiekuna merytorycznego Monika Roszka monika.roszka@ue.poznan.pl Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Uchwała Rady WAiNS Nr 157/2012/2013 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wiosek Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 11 września 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora nr 37/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1 Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP 2.06.2016 r. 1 Cel prezentacji Wskazanie głównych kierunków działań w kierunku umiędzynarodowienia UEP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ

Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Poradnictwo zawodowe na etapie szkół wyższych na przykładzie działań Biura Karier WSFiZ Dorota Zabielska Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 20 listopad 2013 r. Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie,

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1950 1993. Oprac. Halina Zwolska WL III 1 Struktura organizacyjna Wydziału - powoływanie dyrektorów instytutów, kierowników

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Rafał Ruzik. Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r.

Dr inż. Rafał Ruzik. Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r. Dr inż. Rafał Ruzik Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 WYNIKI ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 28/29 Poznań, styczeń 21 SPIS TREŚCI Założenia... 3 Wyniki dla Uczelni... 5 Wyniki dla Wydziałów... 8 Budowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała nr 5 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku Uchwała nr 5 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 września 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 22 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 22 głosami

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Wydział Humanistyczny Kierunek: Studia Podyplomowe DYPLOMACJA SAMORZĄDOWA Typ: studia podyplomowe Informacje o kierunku Szczegółowych informacji na temat studiów udziela: 1. mgr Kamila Szatkowska email:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

4-letni Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii 2016/2017

4-letni Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii 2016/2017 4-letni Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii 2016/2017 Semestr pierwszy Mikroekonomia (A) Prof. dr hab. Wiesława Przybylska- Kapuścińska 12 2 Egzamin Makroekonomia (A) Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał Gajda

mgr inż. Michał Gajda zdjęcie Kandydat na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Michał Gajda Łódź, 6 grudnia 2014 Absolwent: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: Wykonywanie narzędzi z węglików

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Gdańsk, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015

KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 SPECJALNOŚĆ KONSULTING GOSPODARCZY 2014/2015 I stopień studiów Analityk Business Analyst Model kształcenia II stopień studiów Konsultant / Doradca Diagnoza sytuacji Dlaczego? Projekcja przyszłości Jak?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI ZASADY przyznawania stypendiów doktorantom Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, uczestniczącym w realizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2017 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni.

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Załącznik do zarządzenia nr 125 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 listopada 2016 r. Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 września 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo