nr 7 (2012/2013) marzec 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 7 (2012/2013) marzec 2013"

Transkrypt

1 nr 7 (2012/2013) marzec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013

2 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z prac Rektora i prorektorów Z posiedzeń rad wydziałów Konferencje, seminaria, wykłady Projekt Kadry dla gospodarki Z działalności katedr Z działalności studentów i doktorantów Z działalności Biblioteki Głównej UEP Z działalności sportowej Rozwój kadr naukowych Absolwenci UEP Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu UEP Wydawnictwo UEP ISSN Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2013 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 Z życia Uczelni Posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na UEP W dniu 7 marca 2013 roku na zaproszenie Rektora prof. dr hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, gościli na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu członkowie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Na spotkaniu członków Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN z profesorami odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania. Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych z wizytą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu W dniach marca 2013 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł członków Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE). W spotkaniu wzięli udział rektorzy pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju: prof. dr hab. Tomasz Szapiro Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Leszek Żabiński Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz przewodniczący Konferencji i zarazem gospodarz spotkania prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas obrad ustalono terminy uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki 2013/2014 na poszczególnych uczelniach ekonomicznych. Jedna wspólna inauguracja dla wszystkich publicznych uczelni prawdopodobnie odbędzie się jednocześnie we Wrocławiu i w Poznaniu. Uroczystości zaplanowano na dzień 1 października 2013 roku. Wiele uwagi poświęcono omówieniu spraw Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE). Obecni rektorzy, jako członkowie Rady Fundatorów, zatwierdzili roczne sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności Fundacji za 2012 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012 i przyjęli uchwałę w sprawie przeniesienia dodatniego wyniku za rok 2012 na dalsze działania statutowe w roku Jednocześnie ustalono, że sprawy Fundacji po ich przeanalizowaniu na poszczególnych uczelniach będą przedmiotem obrad na kolejnym posiedzeniu KRUE z udziałem Zarządu Fundacji lub jego przedstawiciela. Pogłębionej refleksji wymaga w szczególności sprawa tzw. akredytacji środowiskowej prowadzonej przez FPAKE. Konferencja wypracowała również wspólne stanowisko w sprawie dofinansowania czasopism naukowych Ekonomista, Przegląd Organizacji itp., ustalając, że uczelnie będą podejmować decyzje indywidualnie, wzajemnie się informując o przyjętych rozwiązaniach. Członkowie KRUE upoważnili Rektora UEP prof. Mariana Gorynię przewodniczącego KRUE, do wymiany informacji i prowadzenia rozmów mających na celu doprowadzenie do podjęcia współpracy uniwersytetów ekonomicznych w wydawaniu czasopism. Gościem specjalnym Konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP, kierownik Katedry Technologii In-

4 6 7 torem Oddziału Adamem Retkowskim, dyrektorem Regionu Poznań Przemysławem Sochą oraz dyrektorem Regionu Poznań Robertem Kędziorą. Przedmiotem spotkania było omówienie programu współpracy doskonalenia procesu dydaktycznego na Wydziale Zarządzania UEP oraz stworzenie Rady Biznesu UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu współpracuje z BZ WBK w ramach programów Santander Universidades. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na Targach Edukacyjnych Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich marca 2013 roku odbyły się kolejne już Targi Edukacyjne. Bardzo szeroką ofertę dydaktyczną, studiów podyplomowych i szkoleń realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przedstawiło Biuro Kształcenia Ustawicznego oraz Dział Marketingu UEP. Uczestnicy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych na UEP w dniach marca 2013 roku formacyjnych, członek Rady Informatyzacji przy ministrze administracji i cyfryzacji i Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy ministrze edukacji narodowej. Podczas swojej prezentacji pt. Otwartyzm. Uszczęśliwienie ludzkości kosztem rozwoju prof. Wojciech Cellary poruszył istotne zagadnienia dotyczące zmian w ustawie o otwartych zasobach publicznych, która w zasadniczy sposób zmienia stosunek państwa do praw autorskich i dlatego jest krytykowana przez twórców. Wystąpienie prof. W. Cellarego zainicjowało dyskusję nad przedstawionymi tezami. W dalszej części spotkania każdy z rektorów poruszył najważniejsze problemy, z jakimi boryka się jego uczelnia. Omówiono Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz kierownik Katedry Mikroekonomii prof. Program Santander Universidades między innymi kwestie proporcji zatrudnienia w poszczególnych kategoriach pracowników, zagadnienia dotyczące identyfikacji pracowników z uczelnią, problemy związane z pracą na uczelniach konkurencyjnych. Wiele uwagi poświęcono podwyżkom wynagrodzeń oraz tzw. uchwałom pensowym. Ponadto dyskutowano nad reformą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konfliktami pracowniczymi na uczelniach oraz zagospodarowaniem majątku po zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. Gospodarzem następnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w dniach lipca 2013 roku będzie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP, 15 marca 2013 roku spotkali się z przedstawicielami BZ WBK Santander Group: dyrek- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 17 marca 2013 roku otworzył swe podwoje dla kandydatów na studia na UEP Podczas akcji Drzwi Otwartych można będzie się dowiedzieć: jakie możliwości czekają na przyszłych studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Drzwi otwarte na UEP jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby stać się naszym studentem, co studenci UEP robią po godzinach, jak funkcjonuje prestiżowa Uczelnia od środka. Podczas spotkania zaprezentowano ofertę kierunków i specjalności realizowanych na UEP oraz przybliżono potencjalnym adeptom ekonomii zasady rekrutacji na UEP. Drzwi Otwarte były także doskonałą okazją do poznania bazy infrastrukturalnej Uczelni oraz porozmawiania z wykładowcami i studentami UEP.

5 8 9 * Z dniem 21 marca dr Magdalena Florek została powołana do Editorial Review Committee nowego czasopisma International Journal of Tourism Cities wydawanego przez International Tourism Studies Association (ITSA) w Stanach Zjednoczonych. Studia dualne na UEP Na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 26 marca 2013 roku odbyło się spotkanie w sprawie studiów dualnych, organizowanych przez UEP z udziałem Volkswagen Poznań Sp. z o.o. i MAN Accounting Center Sp. z o.o. W spotkaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP; Prorektor ds. Edukacji i Studentów UEP dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP; Dziekan Wydziału Zarządzania UEP, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania UEP dr hab. Janusz Samelak, prof. nadzw. UEP. Z ramienia MAN Accounting Center w spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Wojciech Skrudlik, Eliza Bernat, Karolina Florczyk oraz Agnieszka Kuźmicka. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. reprezentowali: członek Zarządu Szymon Trzebiatowski, Agnieszka Olenderek oraz Sebastian Mróz. Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące uruchomienia programu, który na początku będzie dotyczył studiów pierwszego stopnia. Za termin rozpoczęcia programu przyjęto początek roku akademickiego 2014/2015. Ustalono także, że w programie zostaną wykorzystane doświadczenia ze współpracy Volkswagena Poznań Sp. z o.o. z Politechniką Poznańską. Kwestia, czy na Wydziale Zarządzania zostanie utworzony nowy kierunek czy specjalność, zostanie rozstrzygnięta w toku pracy. i odcinek wodociągu w ulicy Towarowej, fragment instalacji odwadniającej drenażu oraz kanalizacji deszczowej. Planuje się, że roboty budowlane zostaną zakończone do końca października 2014 roku. Sukcesy pracowników i studentów UEP Budowa Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Trwają prace przy najniższej kondygnacji Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. Budynek powstaje przy ul. Towarowej w sąsiedztwie istniejącego już obiektu Uczelni. W Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych będą się znajdować duże sale wykładowe, laboratoria, sale dydaktyczne oraz parking podziemny, który pomieści około 100 samochodów. Nowy budynek UEP swoim wyglądem i fasadą będzie nawiązywał do otaczającej go zabudowy. Obecnie trwają prace zbrojarskie i betoniarskie związane z wykonaniem słupów i ścian żelbetowych na najniższej kondygnacji oraz pierwszego stropu pomiędzy kondygnacjami na poziomach parkingu podziemnego. Wykonawcy przygotowują się również do wykonania pierwszych ścian z tzw. betonu architektonicznego, zaprojektowanego między innymi dla klatek schodowych oraz ścian w audytoriach. Stawianie pierwszych ścian zostało poprzedzone wykonaniem płyty fundamentowej o grubości 80 cm na dnie przygotowanego wykopu. Na początku roku, przed wykonaniem płyty fundamentowej, wybrano ziemię z wnętrza konstrukcji wydzielonej ścianami szczelinowymi. Ponadto w styczniu wykonano przyłącze wodociągowe Praca magisterska mgr Natalii Maćkowiak pt. Ocena instytucjonalnej struktury europejskiego nadzoru finansowego w kontekście regulacji w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP, zajęła II miejsce w kategorii najlepszej pracy ogólnopolskiej w IV edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej. Dla autorów przygotowano atrakcyjne nagrody, wśród których znalazły się: miesięczny staż w Brukseli w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki, wyjazdy do Brukseli ufundowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefkę, publikacja fragmentów prac w recenzowanych wydawnictwach naukowych oraz nagrody rzeczowe.

6 10 11 Z prac rektora i prorektorów 1 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył jury konkursu, zorganizowanego wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, na najlepszy plakat pod hasłem Przyjrzyjmy się ekonomii. Konkurs odbył się podczas obchodów V DNI UEP. Rektor, wspólnie z JM Rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Marcinem Berdyszakiem, wręczył nagrody laureatom konkursu. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, podjął dra Tomasza Janowskiego z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Macao, gościa Katedry Technologii Informacyjnych. 3 5 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, wziął udział w uroczystych obchodach 20-lecia współpracy Dolnej Saksonii z województwem wielkopolskim i województwem dolnośląskim, które odbyły się w Hannoverze. W tym czasie Rektor uczestniczył również w uroczystym otwarciu Targów CeBIT Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, na zaproszenie Banku Santander, wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, wziął udział w dyskusji na temat poszerzenia funkcjonalności legitymacji studenckiej. Spotkanie odbyło się w Madrycie w Hiszpanii. 4 marca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się na kolacji z prof. Haraldem Pechlanerem z Katolickiego Uniwersytetu Eichstaett-Ingolstadt, gościem Katedry Turystyki. Spotkanie odbyło się w restauracji Ratuszowa w Poznaniu. 7 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał gości oraz przedstawił wystąpienie podczas posiedzenia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W spotkaniu, które odbyło się w sali 111A, władze rektorskie reprezentowali także prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia podjął Andrzeja Celińskiego, przewodniczącego Partii Demokratycznej, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w celu poprowadzenia wykładu pt. Epizod czy zmiana dla społeczności UEP. Wykład odbył się w sali 407 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. nadzw. UEP, podjął prof. Aleksego Pocztowskiego, Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ponadto Prorektor prof. Maciej Żukowski otworzył seminarium B2BForum: Bridging horizons seminar. Learning from Japanese Experience, zorganizowane przez Katedrę Strategii Marketingowych. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczest- niczył w spotkaniu Rady Programowej Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, podczas którego został powołany w skład tej Rady na kadencję Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto Prorektor prof. Cezary Kochalski zainaugurował V edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz IV edycję Akademii Młodego Ekonomisty. Wieczorem Prorektor uczestniczył w gali Złoty Medal Wybór Konsumentów 2012, która odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 8 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 8/ St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami IT z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z goszczącymi na UEP naukowcami z Japonii: prof. Masaaki Takemura z Meiji University w Tokio, uczelni partnerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. Masae Takimoto z Osaka University of Economics and Law. 9 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w koncercie galowym z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego Poznań Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Koncert odbył się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 11 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał: Zarządzenie nr 15/2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Komunikat Rektora UEP nr 5/2013 w sprawie zmiany struktury zatrudnienia w grupie dotychczasowych pracowników naukowo-technicznych, Zarządzenie nr 9/St.Pod./2013 w sprawie zmiany kierownika trzeciej edycji Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne, Zarządzenie nr 10/St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi oraz Zarządzenie nr 11/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Zarządzanie sprzedażą. Na zaproszenie redaktora naczelnego Gazety Wyborczej w Poznaniu Wojciecha Bogaczyka Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w gali wręczenia tytułu GIGANTA 2012 drowi Andrzejowi Byrtowi, prezesowi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uroczystość odbyła się w Teatrze Nowym w Poznaniu. 12 marca Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, spotkał się z młodzieżą ze Szkolnego Klubu Europejskiego EUROPINUS, działającego w gimnazjum w Opalenicy. Spotkanie miało na celu między innymi przedstawienie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania z udziałem Prezyden-

7 12 13 ta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 14 marca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w debacie Co dalej z OFE? zorganizowanej przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję naukową pn. Budżet zadaniowy. Doświadczenia, kontrowersje i wyzwania w auli Uczelni. 15 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył seminarium naukowe pn. Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski, zorganizowane w sali 408A przez Katedrę Marketingu Produktu z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Rektor prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 12/St.Pod./2013 w sprawie zmiany kierownika jedenastej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie sprzedażą, Zarządzenie nr 13/St.Pod./2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UEP nr 5/ St.Pod./2013 z dnia 15 lutego 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Organizacja i zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Zarządzenie nr 14/St.Pod./2013 w sprawie zmiany zastępcy kierownika pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami zaawansowane narzędzie dla praktyków, Zarządzenie nr 15/St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Towaroznawstwa Studiów Podyplomowych Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią, Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2012 Rektora UEP z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za udostępnianie sal dydaktycznych jednostkom spoza Uczelni. Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu XVII Targów Edukacyjnych. Uroczystość odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, które odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 18 marca Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w debacie pn. Jak pomóc naszym najlepszym studentom odnieść sukces w biznesie, zorganizowanej przez Polską Radę Biznesu w siedzibie PRB w Warszawie. Gośćmi debaty byli: praktycy biznesu, przedstawiciele środowisk akademickich, władz uczelni wyższych oraz administracji rządowej, a także redaktorzy naczelni i wydawcy największych grup prasowych. 19 marca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu z potencjalnym inwestorem, rozważającym lokalizację w Poznaniu centrum księgowo-finansowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Poznania w restauracji Brovaria na Starym Rynku. UEP reprezentowali także dr Agata Maćków i dr hab. Marek Cieślak. 21 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przedstawił zamierzenia władz Uczelni dotyczące polityki kadrowej i płacowej, w szczególności w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UEP, które odbyło się w auli Uczelni. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Seminarium z udziałem ekspertów OECD pn. Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przy ul. Szyperskiej w Poznaniu. 22 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym UEP. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia przewodniczył posiedzeniu Rady Fundacji Kadry dla Wielkopolski, które odbyło się w sali 1221 w Collegium Altum. Rektor wydał następujące zarządzenie: Zarządzenie nr 16/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych Public relations. 25 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w gali rozstrzygającej VI edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. i-wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski. Uroczystość odbyła się w studio telewizji WTK, przy ul. Krzywoustego 2 w Poznaniu. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu przedstawicieli UAM, UAP i UEP w sprawie wspólnego projektu naukowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w sali Senatu UAM marca Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji pt.: Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną. Konferencja odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 26 marca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia podjął przedstawicieli firm: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz MAN Accounting Center Sp. z o.o. członków Klubu Partnera UEP. Przedmiotem rozmów była realizacja studiów dualnych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z udziałem VW oraz MAN AC. Podczas spotkania władze Uczelni reprezentowali także: Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP, oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Janusz Samelak, prof. nadzw. UEP. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

8 14 15 W tym samym dniu Rektor wziął także udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego UEP w siedzibie Wydawnictwa UEP. Ponadto Prorektor prof. Maciej Żukowski wziął udział w posiedzeniu Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych w Bibliotece Głównej UAM. Z posiedzeń rad wydziałów Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się 1 marca 2013 roku o godz w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora mgr Violetcie Kałuzińskiej, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora mgr Hannie Żywieckiej, opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w 2012 roku, w związku ze zmianą przepisów, opinia zespołu dotycząca wniosku dra hab. Kazimierza Ortyńskiego prof. nadzw. UTH o wszczęcie procedury związanej z przyznaniem tytułu naukowego profesora, opinia komisji konkursowej w sprawie wniosku prof. dr hab. Aldony Andrzejczak o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr, opinia komisji konkursowej w sprawie wniosku dra hab. Michała Jurka o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bankowości, powołanie komisji doktorskiej mgr Alicji Rytelewskiej, wniosek mgra Pawła Łuczaka o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Uwarunkowania opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice Czeskiej, proponowany promotor: prof. dr hab. Józef Orczyk, prof. zw. UEP), wniosek mgr Edyty Płaskonki o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Przemysł kultury w kreowaniu Wydział Ekonomii konkurencyjności miast w Polsce w latach , proponowany promotor: dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP), wniosek mgra Michała Postracha o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Podejście sektorowe współpracy rozwojowej Holandii w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw. UEP), wniosek mgra Tomasza Sikory o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: System emerytalny żołnierzy zawodowych a sytuacja rencistów i emerytów wojskowych na rynku pracy (na przykładzie Wielkopolski w latach ), proponowany promotor: prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP), wniosek mgr Marty Śmigli o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Determinanty zasobowe i rynkowe produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej na tle uwarunkowań globalnych, proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP), wniosek mgra Marcina Wysockiego o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Informacje otwarte i poufne w zachowaniach uczestników rynku kapitałowego a etyka biznesu, proponowany promotor: dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP), zatwierdzenie programu studiów doktoranckich obowiązującego od roku akademickiego 2013/2014, utworzenie specjalności finanse w gospodarce żywnościowej na kierunku

9 16 17 finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych II stopnia, od roku akademickiego 2013/2014, likwidacja specjalności na Wydziale Ekonomii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat starszego wykładowcy w Katedrze Finansów Publicznych, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat starszego wykładowcy w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, wniosek o uruchomienie XX edycji Studiów Podyplomowych Public relations, sprawy komisji wydziałowych. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się 1 marca 2013 roku o godz w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: prezentacja i omówienie wyników ankiety Badanie satysfakcji pracowników UEP, wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Łaźniewskiej, prof. nadzw. UEP, i wyznaczenie recenzentów, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Dzierbunowicz, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Grzywińskiej, uzupełnienie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski mgr Agnieszki Kukułki w zakresie dyscypliny podstawowej, uzupełnienie składu komisji przeprowadzającej egzamin doktorski mgra Piotra Trąpczyńskiego w zakresie dyscypliny podstawowej, powołanie specjalnej komisji wydziałowej w sprawie mgr Mileny Filipowskiej, opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Łaźniewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej, powołanie komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zaopiniowanie wniosku dr Mileny Ratajczak-Mrozek o przyznanie stypendium naukowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych naukowców, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie kolejnej piątej edycji studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich na rok akademicki 2013/2014, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, uruchomienie IX edycji Studiów Podyplomowych Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, sprawozdanie z realizacji Strategii Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w roku Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 8 marca 2013 roku o godz w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: prezentacja i omówienie wyników ankiety Badanie satysfakcji pracowników UEP, wyznaczenie recenzentów, egzaminów, egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Konstantego Haniewicza, powołanie komisji doktorskiej w przewodzie mgr Karoliny Sobczak, zaopiniowanie wniosku o uruchomienie III edycji studiów doktoranckich na WIGE, zatwierdzenie zasad wyboru specjalności do uruchomienia na II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2013/2014, Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania zatwierdzenie planów, programów, celów i efektów kształcenia na anglojęzycznej specjalności e-business, na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, kierunek informatyka i ekonometria, obowiązujących od roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie tematyki i obsady kadrowej seminariów magisterskich na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek TZI (uruchomienie seminariów: semestr zimowy 2013/2014, akcja zapisów na seminaria magisterskie: marzec kwiecień 2013 r.), sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, zatwierdzenie składów wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się w dniu 15 marca 2013 roku o godz w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: zatwierdzenie protokołu z lutowego posiedzenia Rady Wydziału Towaroznawstwa, dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Ankiel-Homy, powołanie zespołu w przewodzie habilitacyjnym dr Marzeny Popek, uruchomienie XV edycji Studium Doktoranckiego na Wydziale Towaroznawstwa, zatwierdzenie obsady zajęć VI edycji Studiów Podyplomowych Menedżer produktu przez praktyków gospodarczych, wniosek dr inż. Anny Wieloch o udzielenie urlopu bezpłatnego, poszerzenie składu Komisji ds. Promocji Wydziału Towaroznawstwa, zmiana terminu rozpoczęcia I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie opakowaniem, wnioski Komisji Programowej, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć na WT w ramach umów cywilnoprawnych, dyskusja na temat wybranych postulatów Parlamentu Studenckiego. Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbyły się 8 i 15 marca 2013 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady w dniu 8 marca były następujące sprawy: wystąpienie dr hab. Aleksandry Gaweł, prof. nadzw. UEP, i dra hab. Tadeusza Kowalskiego, prof. nadzw. UEP, dotyczące czasopism uczelnianych Poznań University of Economics Reviev oraz Oeconomica Posnaniensia, nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Marcinowi Lewickiemu,

10 18 19 dopuszczenie dr Marty Kluzek do kolokwium habilitacyjnego, zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Huberta Paula, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Mariana Adamka, wszczęcie przewodu doktorskiego mgra Jakuba Domańskiego, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Macudy, kontynuacja przewodu doktorskiego mgr Teresy Woźnickiej, uruchomienie kolejnej edycji studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2013/2014, uzupełnienie wykazu osób prowadzących seminaria doktorskie na Wydziale Zarządzania, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego. rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta (na czas nieokreślony) w Katedrze Rachunkowości, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, punkt zdjęty z porządku RWZ, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zatwierdzenie strategii Wydziału Zarządzania na lata , sprawa analizy ankiety Parlamentu Studenckiego. Przedmiotem obrad Rady Wydziału Zarządzania w dniu 15 marca 2013 roku były następujące sprawy: przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, rozpoczęcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania poświęcone kolokwium habilitacyjnemu dra Pawła Dobskiego, rozpoczęcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania poświęco ne kolokwium habilitacyjnemu dr Justyny Światowiec-Szczepańskiej. Konferencje, seminaria, wykłady Andrzej Celiński, przewodniczący Partii Demokratycznej, 7 marca 2013 roku odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W Gmachu Głównym Uczelni w sali 407 poprowadził wykład pt. Epizod czy zmiana dla społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prelegent podjął w nim próbę odpowiedzi na pytania ważne z punktu widzenia Andrzej Celiński na UEP rozwoju Polski i szans cywilizacyjnych naszego kraju: Gdzie w naszej historii jesteśmy? Jak wykorzystujemy swój czas? Co nas czeka i co z tego od nas samych zależy? Wcześniej Andrzej Celiński spotkał się z przedstawicielami władz UEP. Tematem spotkania były między innymi gospodarcze aspekty budowania dobrostanu w Polsce. Seminarium naukowe pod hasłem B2BForum: Bridging Horizons Seminar. Learning from Japanese Experience Podczas obchodów 5-lecia istnienia specjalności studiów komunikacja i promocja w biznesie, 7 marca 2013 roku, Katedra Strategii Marketingowych oraz Centrum B2B zorganizowały seminarium naukowe pod hasłem B2BForum: Bridging Horizons Seminar. Learning from Japanese Experience. Współorganizatorem wydarzenia był Meiji University w Tokio. Otwarcia seminarium dokonał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP. Głównym celem spotkania była wymiana myśli i doświadczeń pomiędzy pracownikami firm, studentami i pracownikami naukowymi na temat japońskich metod zarządzania. W seminarium wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele świata nauki oraz przedsiębiorstw współpracujących z firmami japońskimi. Profesor Maasaki Takemura z Meiji University w Tokio wygłosił prelekcję pt. Japanese Relationships and Communication: Some Implications and Analytical Framework, a dr Masae Takimoto z Japan Osaka University of Economics and Law wystąpienie nt. Japanese Consumer and Store Communication: Japanese Food Culture and Japanese Style of Supermarket. Z kolei dr Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński przedstawili różnice we współpracy z agencjami reklamowymi na rynku polskim i japońskim. Pozostałe wystąpienia dotyczyły japońskiego stylu zarządzania i współpracy z partnerem z Kraju Kwitnącej Wiśni. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, a jego uczestnicy mieli okazję do wymiany opinii na temat różnic kulturowych i biznesowych między Japonią a Polską oraz spróbowania oryginalnych japońskich słodyczy.

11 20 21 Konferencja Budżet zadaniowy doświadczenia, kontrowersje i wyzwania W gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 14 marca 2013 roku, odbyła się konferencja naukowa pt. Budżet zadaniowy doświadczenia, kontrowersje i wyzwania. Organizatorami konferencji były Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej oraz Katedra Teorii i Historii Ekonomii. Współpracowali z nimi Biuro Analiz Sejmowych i Najwyższa Izba Kontroli, przy wsparciu medialnym wydawcy miesięcznika Finanse Publiczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JM Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji naukowych. Podstaw do dyskusji dostarczyły wystąpienia prelegentów: dr Marty Postuły dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, dra hab. Grzegorza Gołębiowskiego prof. nadzw. WSFiZ i wicedyrektora Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, dra Wojciecha Misiąga prof. nadzw. WSIiZ i wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak prof. nadzw. UEP, dr hab. Małgorzaty Słodowy-Hełpy prof. nadzw. UEP, dr Grażyny Urbaniak zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności, głównego księgowego Budżetu Resortu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Katarzyny Andrzan i Aleksandry Jońcy zastępców dyrektora Biura Planowania Budżetowego Urzędu m. st. Warszawy. Konferencja stanowiła doskonałe forum do wymiany doświadczeń we wdrażaniu budżetu zadaniowego w Polsce oraz poglądów na temat praktycznych problemów i kontrowersji z tym związanych. Wielowątkowa dyskusja rozwinęła się też wokół tematu wyzwań stojących przed całym sektorem i poszczególnymi jednostkami w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych w układzie zadaniowym. W czasopiśmie UEP Studia Oeconomica Posnaniensia ukaże się publikacja pokonferencyjna pod red. dr hab. Małgorzaty Słodowy-Hełpy, prof. nadzw. UEP, i dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, pt. Budżet zadaniowy doświadczenia, kontrowersje i wyzwania. Wnioski i oceny. Seminarium nt. Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski W dniu 15 marca 2013 roku z okazji ŚWIATO- WEGO DNIA KONSUMENTA Katedra Marketingu Produktu zorganizowała seminarium naukowe na temat: Zachowania zakupowe mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Głównym celem seminarium była prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Poznania i Wielkopolski w latach dotyczących zachowań zakupowych konsumentów. W ośmiu prezentacjach pracownicy naukowi Katedry przedstawili problemy dotyczące: wyboru miejsc zakupowych przez konsumentów, wpływu określonych czynników na zakupy produktów spożywczych, chemii gospodarczej, odzieży i obuwia, sprzętu RTV AGD, podejścia Wielkopolan do zakupów usług gastronomicznych, roli

12 22 23 Internetu w procesach zakupowych konsumentów, znaczenia sportu w życiu Poznaniaków i Wielkopolan, zakupów usług kulturalnych przez konsumentów oraz nowych trendów w zachowaniach nabywczych konsumentów. Zapowiedzi W seminarium wzięli udział przedstawiciele sieci handlowych (Eurocash, Piotr i Paweł, Małpka S.A. Żabka Polska S.A. PSS Społem), obecni byli także goście z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania oraz pracownicy naukowi uczelni poznańskich. V Środowiskowa Konferencja Doktorantów Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo W dniu 18 maja 2013 roku odbędzie się V Środowiskowa Konferencja Doktorantów pt. Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo, organizowana przez kierowników studiów doktoranckich oraz Radę Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównymi celami konferencji są: dyskusja nad wynikami prac naukowo-badawczych oraz nawiązanie lub rozszerzenie współpracy doktorantów uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, oraz organizacje doktoranc- Strona internetowa konferencji: kie Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Poznańskie Porozumienie Doktorantów. W konferencji weźmie udział około 100 młodych adeptów nauki, którzy realizują studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na polskich lub zagranicznych uczelniach. Doktoranci zaprezentują wyniki swoich badań naukowych podczas dwóch sesji plenarnych, siedmiu sesji równoległych oraz w sesji posterowej w następujących dyscyplinach: ekonomia, finanse, informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes, gospodarka międzynarodowa/międzynarodowe stosunki gospodarcze, rozwój regionalny i lokalny, towaroznawstwo, zarządzanie. Projekt Kadry dla Gospodarki Sprawozdanie z realizacji zadań projektu Kadry dla Gospodarki finansowanego w całości ze środków PO KL (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni ) Marzec 2013 Zadanie 3. Zespół ds. badania losów absolwentów kontynuował pracę nad analizą danych z pierwszej edycji badania losów absolwentów. W szczególności pracowano nad kalibracją danych (przypisaniem obserwacjom wag, tak aby próba miała charakter reprezentatywny), analizą mobilności absolwentów (w wymiarze społecznym i przestrzennym) oraz charakterystyką zatrudnienia absolwentów. Kontynuowano prace nad zmianami organizacji procesu zbierania informacji od absolwentów. Zespół ds. badania stopnia dostosowania umiejętności studentów do potrzeb przyszłych pracodawców przystąpił do wdrażania zmienionego kwestionariusza elektronicznego. Wykłady otwarte Hanna Czogalla, Grant Thornton, Unikanie podwójnego opodatkowania, prof. Harald Pechlaner, The European Academy of Bozen, Destinantion Governance: Perspectives of Spatial and Entrepreneurial Development, Katarzyna Zaniewska, Totalizator Sportowy, Badacz jako tłumacz techniki przekładu wiedzy na działania, Mateusz Galica, TNS Polska, O raportowaniu i wizualizacji danych w badaniach marketingowych, dr Agata Grabowska, Corporate Profiles Consulting, Tajniki skutecznej prezentacji, dr Monika Klama, Riva Alta Monika Klama, Dobry brief, czyli jak być klientem, który uzyskuje to, co zamówił, Krzysztof Bronisz, Franklin Templeton Investments, Globalne spojrzenie na inwestycje Franklin Templeton Investments, Justyna Broniecka-Klim, Klub Mówców Toastmasters Poznań, Efektywne wystąpienia publiczne czyli coś dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków, Bartosz Skwiercz, KKS Lech Poznań, Klub otwarty. Jak się komunikować z najbardziej wymagającymi kibicami w Polsce?, dr Mariusz Kopniak, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki: e-faktura, e-podpis, e płatności, Marcin Zieliński, Nivea Polska Sp. z o.o, Analiza czynników determinujących wybór operatorów logistycznych, Adrian Wrociński, Milado Centrum Rozwoju Personalnego, Praktyczne wskazówki jak budować pozytywny wizerunek w trakcie procesu rekrutacyjnego, aby zdobyć wymarzoną pracę. Warsztaty 22 i 23 marca 2013 Transakcje rynku finansowego, zarządzanie ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, w warsztacie wzięło udział 11 osób. W ramach prac organizacyjnych prowadzono działalność związaną z wydawaniem certyfikatów. Przeprowadzono również konsultacje i negocjacje z oso-

13 24 25 bami prowadzącymi warsztaty. W efekcie zaplanowano warsztaty nt.: Wycena nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych w praktyce oraz Rola geodezji w procesie inwestycyjnym na miesiąc maj. Zadanie 4. Staże studenckie i absolwenckie Przeprowadzono rekrutację na staże, które odbędą się w II kwartale 2013 roku u Partnera Projektu (Urząd Statystyczny w Poznaniu). Rekrutacja odbyła się w dniach marca 2013 roku. Kolejna rekrutacja (na staże w III i IV kwartale, u różnych pracodawców) odbędzie się w dniach maja 2013 roku. Oferty staży ze strony pracodawców (na staże w III i IV kwartale 2013 r.) będą przyjmowane do 6 maja 2013 roku. Szczegóły dostępne na stronie Kontynuowane jest rozbudowywanie i aktualizowane są informacje o zadaniu nr 4 na stronie internetowej projektu Kadry dla Gospodarki, tj. (i jej podstronach), która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Badanie profilu potencjału zawodowego studentów rekrutacja na badanie w kwietniu (miejsca dla 40 osób) przygotowano komplety dokumentów (pakiet startowy i formularze zapisów na badanie) i listy zapisów, promocja strona www, Facebook KdG, hol Altum, tablica KdG w budynku głównym, drzwi i tablica informacyjna Biura Projektu KdG, zamieszczono baner na stronie głównej projektu, informowanie osób zainteresowanych udziałem w badaniu. 2. Giełda tematów prac dyplomowych aktualnie jest 16 firm widocznych w wyszukiwarce, dwie oczekują na potwierdzenie, 142 promotorów chętnych do udziału w GTPD, 12 studentów zgłoszonych do GTPD, zbieranie dokumentacji do zgłoszeń od firm oraz instytucji, które samodzielnie dokonały rejestracji, udzielanie informacji firmom oraz instytucjom zainteresowanym przyłączeniem się do giełdy tematów prac dyplomowych, przekazywanie firmom zgłoszeń studentów, udzielanie studentom pomocy w nawiązywaniu współpracy z firmami, realizacja planu promocji giełdy tematów prac dyplomowych. 3. Kursy e-learningowe Aktywność studentów na platformie kdg- -moodle Analiza finansowa przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 410 Analiza i projektowanie aplikacji internetowych Zapisanych użytkowników: 209 Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania Zapisanych użytkowników: 83 Analiza rynku i badania marketingowe Zapisanych użytkowników: 74 Badania Konsumenckie Zapisanych użytkowników: 77 Bancassurance Zapisanych użytkowników: 17 Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa Zapisanych użytkowników: 38 Optymalizacja czasowa-kosztowa projektów Zapisanych użytkowników: 33 Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego Zapisanych użytkowników: 53 Rynek finansowy Zapisanych użytkowników: 86 Techniki sprzedaży Zapisanych użytkowników: 183 Strategie konkurencyjność przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 39 Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych Zapisanych użytkowników: 136 Wybrane metody wielowymiarowej analizy złożonych zjawisk gospodarczych Zapisanych użytkowników: 12 Zarządzanie innowacjami Zapisanych użytkowników: 49 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 42 Zarządzanie produktem Zapisanych użytkowników: 106 Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi Zapisanych użytkowników: 123 Zarządzanie strategiczne Zapisanych użytkowników: 87 Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej. Zapisanych użytkowników: Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy zrealizowane do 23 marca 2013 roku przeprowadzono 29 (indywidualnych i grupowych) konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 3 w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej i 2 w zakresie poszukiwania pracy; na wszystkie rodzaje konsultacji udostępniono łącznie 65 miejsc, z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej skorzystało 15 studentów (udostępniono 30 miejsc), 12 ukończyło, a 11 rozpoczęło diagnozę inteligencji ogólnej (udostępniono 42 miejsca); od kwietnia zwiększono dostęp do programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej dla 60 osób i umożliwiono pisemny odbiór wyników, natomiast wstrzymano (do czerwca) możliwość diagnozy inteligencji ogólnej, w warsztatach wsparcia karier wzięło udział 16 osób (udostępniono 20 miejsc), w indywidualnym doradztwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym 13 osób, w testach psychologicznych 12 osób, w spotkaniu podsumowującym 2 osoby, przeprowadzono badanie testowe w ramach grupowego doradztwa zawodowego (testy tematyczne Ludzie czy liczby?) dla 21 osób; każda z osób wypełniała następujące testy: Test uwagi i spostrzegawczości, Kwestionariusz kompetencji społecznych, Wielowymiarowy kwestionariusz preferencji, rozpoczęto zapisy na kwiecień: małe 4-godzinne warsztaty, dwa tematy Rozmowa kwalifikacyjna oraz Cv i list motywacyjny, indywidualne doradztwo zawodowe (trzy części: indywidualne spotkanie wstępne, grupowe testy psychologiczne, indywidualne spotkanie podsumowujące), grupowe doradztwo zawodowe samobadanie na komputerze inteligencja emocjonalna, konsultacje indywidualne do wyboru: cv i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, jak szukać pracy, konsultacja grupowa cv i list motywacyjny.

14 Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych) przygotowano i potwierdzono harmonogram oraz budżet warsztatów na rok 2013 w marcu przeprowadzono warsztaty Zarządzanie czasem, Sztuka porozumiewania się (komunikacja interpersonalna), Kreatywność, Techniki sprzedaży, przygotowano zaświadczenia dla studentów uczestniczących w warsztatach w marcu, wydrukowano materiały szkoleniowe na potrzeby warsztatów zaplanowanych w kwietniu, przyjęto studentów na warsztaty w kwietniu: negocjacje, asertywność, autoprezentacja i wystąpienia publiczne jako kompetencje niezbędne we współczesnym życiu zawodowym, rekrutacje z wykorzystaniem metody Assessment Center (AC) z czym to się je i czy warto rozwijać umiejętności miękkie. Zadanie 6. Gospodarka turystyczna W dniach 4 6 marca 2013 roku pracownicy Katedry Turystyki i studenci kierunku gospodarka turystyczna gościli prof. Haralda Pechlandera, Head of Center for Entrepreneurship and Professor of Tourism at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, scientific director of the Institute for Regional Development and Location Management at the European Academy of Bozen- -Bolzano/Italy (EURAC research). Podczas swej wizyty prof. Harald Pechlander poprowadził trzy wykłady: 4 marca wykład dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, pt. Destination Management and Regional Resources: The case of South Tyrol, 5 marca wykład otwarty, pt. Destination Governance: Perspectives of Spatial and Entrepreneurial Development, 6 marca wykład dla studentów kierunku gospodarka turystyczna, pt. Industry and Tourism: Element of Innovation Excellence. Z działalności katedr 7 marca Doktor Helena Gaspars-Wieloch, wraz z pracownikami Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, wzięła udział w pracach związanych z przeprowadzeniem II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości, który odbył się na terenie. Olimpiada organizowana jest od 2005 roku i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu marca Pracownicy naukowi Katedry wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Modelowanie Preferencji a Ryzyko 13, która odbyła się w Ustroniu. Organizatorem konferencji była Katedra Badań Katedra Badań Operacyjnych Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP: Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych, dr hab. Wojciech Sikora, prof. nadzw. UEP, mgr Michał Urbaniak: Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć, dr hab. Jerzy Marcinkowski: O pomiarze ryzyka inwestycji długoterminowych, dr Marcin Anholcer: Stochastyczne zagadnienie rozdziału z dyskretnym rozkładem popytu, dr Marcin Anholcer: Algorithm for Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem, dr Helena Gaspars-Wieloch: Propozycja hybrydy reguł Hurwicza i Bayesa w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności, mgr Bartłomiej Lach: Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów. Katedra Badań Rynku i Usług Poznań Service Jam 2013 W dniach 1 3 marca już po raz kolejny Poznań gościł uczestników Poznań Service Jam Impreza miała na celu zdobycie kompetencji w zakresie projektowania usług (proces i narzędzia Service Design), a przy okazji naukę współpracy w interdy-

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Luty nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Czerwiec nr 9 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Marzec nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja

Bardziej szczegółowo

nr 6 (2012/2013) luty 2013

nr 6 (2012/2013) luty 2013 nr 6 (2012/2013) luty 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga nr 5 (2014/2015) styczeń 2015 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Izabela Jasiczak Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 4 UEP przyjazne startupom... 4 Eduniversal Masters

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne... 16 Studenci

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo