Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych"

Transkrypt

1 Opracowanie technologii otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych ( )

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Instytucja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja pośrednicząca: do 31 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Cel: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społecznogospodarczego kraju. 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

3 Lotne związki organiczne (LZO) temperatura wrzenia w zakresie: C np. alkohole, ketony, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, masowo używane jako rozpuszczalniki bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi jako substancje toksyczne, często o charakterze kanceroi mutagennym. uczestniczą w przemianach fotochemicznych w przyziemnej warstwie atmosfery przyczyniając się do powstania tzw. smogu fotochemicznego

4 Źródła LZO przemysł chemiczny: farby i lakiery, kleje, zmywacze, herbicydy, pestycydy, tworzywa sztuczne, przemysł samochodowy, lotniczy, morski, elektroniczny: odtłuszczanie powierzchni metalicznych, procesy wydobywania i spalania paliw: przeróbka ropy naftowej, ciężka synteza organiczna, transport drogowy, powietrzny i morski. przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny poligrafia przemysł spożywczy rolnictwo utylizacja odpadów stałych

5 Regulacje prawne dotyczące LZO na świecie i w Polsce US 1990 Clean Air Act, Dyrektywa Rady Europy 1999/13/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (2003) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (2004) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji LZO powstających w wyniku wykorzystania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów (2007) W kwestii emisji LZO do atmosfery od dnia 1 stycznia 2007 r. obowiązuje w Polsce prawo unijne.

6 Usuwanie LZO spalanie wysokotemperaturowe ~ 1000 o C wysokie koszty eksploatacyjne wtórna emisja toksycznych zanieczyszczeń (tlenki azotu, dioksyny) spalanie katalityczne < 400 o C niższa energoi kosztochłonność

7 Katalizatory spalania LZO bardzo aktywne metale szlachetne (np. Pd, Pt) podatne na zatrucie bardzo drogie tlenki metali przejściowych (np. Cr, Mn, Cu, Co, Ni) mniej aktywne znacznie tańsze

8 POMYSŁ: Zaprojektowanie formuły katalizatora tlenkowego z wykorzystaniem prekursorów typu hydrotalkitu szansa na zwiększenie aktywności

9 Podstawowe wiadomości o hydrotalkitach

10 Nomenklatura HT = Hydrotalcite = hydrotalkit HTlc = Hydrotalcite-like compounds = związki hydrotalkitopodobne LDHs = Layered Double Hydroxides = podwójne wodorotlenki warstwowe Anionic Clays = anionowe minerały ilaste

11 Naturalny hydrotalkit Mg 6 Al 2 (CO 3 )(OH) 16 4(H 2 O) Mg 0.75 Al 0.25 (OH) 2 (CO 3 ) H 2 O perlistobiałe bryłki hydrotalkitu na serpentynicie Snarum, Vikersund, Buskerud, Norwegia

12 Struktura Mg(OH) 2 brucyt warstwa oktaedrów (Mg w otoczeniu 6 grup OH) [M 2+ 1-x M3+ x (OH) 2 ](An- x/n ) mh 2 O związek typu hydrotalkitu podstawienie M 2+ przez M 3+ w warstwie brucytowej warstwa brucytopodobna przestrzeń międzywarstwowa z anionami i wodą

13 Stopień podstawienia kationu M 2+ kationem M 3+ w naturalnym HT x = 0.25 w syntetycznych HT 0.2 < x < 0.33

14 Kombinacje jonów w związkach typu HT Kationy M 2+ : Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ca, Pb... Kationy M 3+ : Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, La, V, Te, + REE: Y, Dy, Sm... Można też wprowadzać kationy M + (Li) lub M 4+ (Zr, Sn)

15 Aniony : nieorganiczne : Cl -, F -, Br -, I -, ClO 4-, ClO 3-, NO 3-, IO 3-, OH -, CO 3 2-, SO 4 2-, CrO 4 2-, [Fe(CN) 6 ] 4-, V 10 O 28 6-, heteropolianiony organiczne : cytryniany, octany, bursztyniany, szczawiany...

16 Proszkowa dyfrakcja rentgenowska - podstawowa metoda identyfikacji faz hydrotalkitowych Mg 0.75 Al 0.25 (OH) 2 (CO 3 ) MgAl(3:1) Refleksy służące identyfikacji struktury HT

17 synteza hydrotalkitów (współstrącanie) rozkład termiczny hydrotalkitów o C hydrotalkit tlenki mieszane i fazy spinelowe

18 Unikatowe właściwości tlenków otrzymanych przez rozkład termiczny HT Rozmaitość składów chemicznych Duża powierzchnia właściwa Bardzo małe rozmiary krystalitów Homogeniczna dyspersja metali Efekt pamięci szansa na uzyskanie aktywnych katalizatorów

19 Doświadczenie zespołów realizujących PUBLIKACJE K. Bahranowski, E. Bielańska, R. Janik, T. Machej, E.M. Serwicka, LDH-derived catalysts for complete oxidation of volatile organic compounds 34 (1999) K. Bahranowski, J. Haber, J. Janas, R. Janik, T. Machej, L. Matachowski, A. Michalik, H. Sadowska, E.M. Serwicka, Hydrotalcite-derived catalysts for removal of nitrogen-containing volatile organic compounds, Stud. Surf. Sci. Catal. 130 (2000) 599. J. Janas, R. Janik, T. Machej, E.M. Serwicka, E. Bielanska, E. Bastardo-Gonzalez, W. Jones, Cr-doped Zr, Si-mesoporous molecular sieves as catalysts of CH 2 Cl 2 oxidation, Catal. Today 59 (2000) 241. K. Bahranowski, A. Gawel, R. Janik, J. Komorek, T. Machej, A. Michalik, E.M. Serwicka, W. Włodarczyk, Catalytic combustion of trichloroethylene over Pd-doped Ti-pillared montmorillonites, Pol. J. Chem. 77 (2003) 675. E.M. Serwicka, K. Bahranowski, Environmental catalysis by tailored materials derived from layered minerals, Catal. Today, 90 (2004) 85. R. Dula, R. Janik, T. Machej, J. Stoch, R. Grabowski, E.M. Serwicka, Mn-containing catalytic materials for the total combustion of toluene: The role of Mn localisation in the structure of LDH precursor Catal. Today 119 (2007) 327. M. Zimowska, A. Michalik-Zym, R. Janik, T. Machej, J. Gurgul, R.P. Socha, J. Podobiński, E.M. Serwicka, Catalytic combustion of toluene over mixed Cu-Mn oxides, Catal. Today 119 (2007) 321. PATENTY PL , K. Bahranowski, E.M Serwicka, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska- Sadowska, J. Janas Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierajacych chlor (2003). PL , K. Bahranowski, E.M Serwicka, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska- Sadowska, J. Janas Sposób suszenia modyfikowanego montmorilonitu, służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor (2003).

20 Dziękuję za uwagę

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Rozdział czwarty Wdrażanie prawa Unii Europejskiej w obszarze środowisko Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Recykling pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Recykling pojazdów elektrycznych i hybrydowych WOJCIECHOWSKI Andrzej 1 ŁUKASIK Zbigniew 2 Recykling pojazdów elektrycznych i hybrydowych WSTĘP Od kilkudziesięciu lat rozwój motoryzacji wywiera dominujący wpływ na postęp zarówno w dziedzinie technologii,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2006

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2006 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2006 BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SP. Z O.O. WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 12 wrzesień 2006 Spis treści 1 Słowo wstępne...3 2 Wprowadzenie...4 3 Informacja o zakładzie we Wrocławiu...4

Bardziej szczegółowo

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A 1 Czy Twoje miasto/gmina: 2 Od redaktora Na jednym z portali społecznościowych moja znajoma opublikowała zdjęcie palącej się w kominku choinki, opatrzone podpisem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami -1- Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami ZAŁĄCZNIK 3 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO INESTYCJI PN. BUDOWA MOSTU WSCHODNIEGO WE WROCŁAWIU -2- SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej

Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej NAFTA-GAZ grudzień 2010 ROK LXVI Katarzyna Steczko, Marta Dobrzańska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Krajowe górnictwo naftowe i gazownictwo w obliczu współczesnych wyzwań ekologicznych i polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegających Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE) Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG

Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych TECHMATSTRATEG Warszawa, czerwiec 2015 Spis treści 1. Wstęp i podstawa prawna... 3 2. Uzasadnienie... 4 3. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH Marzena KUCZYŃSKA-CHAŁADA Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę logistyki powtórnego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa 2012 r. 2 WSTĘP 5 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC)

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle chloro-alkalicznym Grudzień 2001 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH

OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH MOTROL, 27, 9, 93 12 OGRANICZANIE SZKODLIWOŚCI GAZÓW WYLOTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE REAKTORÓW KATALITYCZNYCH Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 12, 2014. Karolina Rosiak. 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, 168011@edu.p.lodz.pl.

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 12, 2014. Karolina Rosiak. 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, 168011@edu.p.lodz.pl. Andrzej Żarczyński Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, andrzej.zarczynski@p.lodz.pl Karolina Rosiak Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Ocena cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami. Emilia den Boer

Ocena cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami. Emilia den Boer Ocena cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami Emilia den Boer XXXIX Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Kołobrzeg 28.09.-01.10.2011 Zakres tematyczny Co to jest LCA LCA w prawie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Systemy Obróbki / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo