Automatyczne magazyny pojemnikowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyczne magazyny pojemnikowe"

Transkrypt

1 Automatyczne magazyny pojemnikowe

2

3 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Jest to optymalny system obsługi pojemników do kompletacji zamówień zgodnie z koncepcją Goods-To-Man, czyli towar do operatora. Automatyczny magazyn pojemnikowy typu Miniload składa się z centralnego korytarza, wzdłuż którego przemieszcza się układnica oraz ze znajdujących się po jego obu stronach dwóch regałów, na których składowane są pojemniki lub tace. Wyposażony w przenośniki obszar kompletacji zamówień i obsługi pojemników jest usytuowany na jednym z końców lub z boku systemu regałowego. Układnica odkłada tutaj zdjęty z regału ładunek. Następnie, przenośnik zabiera pojemnik do operatora i po zakończeniu przez niego zadania (na przykład pobrania jednej pozycji zamówienia), pojemnik jest zwracany do układnicy, która ponownie umieszcza go w regale. Instalacja jest zarządzana systemem WMS (Warehouse Management System), który rejestruje położenie wszystkich znajdujących się w magazynie towarów, prowadząc ich ewidencję w czasie rzeczywistym. Niezwykła zdolność systemu do adaptacji sprawia, że można go integrować z każdym procesem produkcji lub magazynowania. Korzyści: - automatyzacja operacji przy załadunku i wyładunku towarów, - optymalne wykorzystanie dostępnej kubatury pomieszczenia, - eliminacja błędów typowych w przypadku ręcznego zarządzania magazynem, - zarządzanie stanami magazynowymi w czasie rzeczywistym, - gotowość do pracy przez 365 dni w roku, - znaczne zwiększenie wydajności obsługi, - szybki zwrot inwestycji. 3

4 Pojedyncza lub podwójna głębokość składowania Magazyn tego typu może być zbudowany z jednym pojemnikiem po każdej ze stron korytarza (pojedyncza głębokość składowania) lub z dwoma pojemnikami po każdej ze stron (podwójna głębokość składowania). Pojedyncza głębokość - jeden pojemnik przypada na jedno miejsce w regale, - maksymalna prędkość załadunku i wyładunku pojemników, - rozwiązanie idealne dla firm, które nad całkowitą pojemność magazynu przedkładają szybkość i elastyczność systemu, - rozwiązanie to zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich pojemników, dlatego stosuje się je przede wszystkim wtedy, gdy składowane towary należą do tej samej kategorii, wykazują ten sam poziom obrotu i są przechowywane zazwyczaj w ilości nie większej niż jeden rodzaj towaru (indeks) na pojemnik. 4

5 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Podwójna głębokość składowania - na jedno miejsce w regale przypadają dwa pojemniki na głębokość, - maksymalna pojemność magazynu w przeliczeniu na układnicę, - rozwiązanie idealne dla firm, które chcą utrzymać równowagę pomiędzy pojemnością magazynu a szybkością obsługi. System zapewnia bezpośredni dostęp do pojemników ustawionych z przodu, natomiast wyciągnięcie pojemnika ustawionego z tyłu wymaga uprzedniego przestawienia w pierwsze wolne miejsce pojemnika go zastawiającego. System ten może się wydawać na pierwszy rzut oka niekorzystny, ale nie dotyczy to magazynów, w których składuje się produkty o różnych rotacjach (A, B i C), ponieważ: - dla towarów szybko rotujących (A), na tylniej lokacji umieszcza się pojemnik z zapasem rezerwowym towaru z pierwszej lokacji, - produkt C może być umieszczony na tylniej lokacji, - operator najczęściej wie odpowiednio wcześniej, które towary mają zostać pobrane dla zamówienia; możliwa jest zatem wcześniejsza, w pełni automatyczna relokacja pojemników przednich, dla udostępnienia pojemników tylnich, - zapewnia podwojenie pojemności każdego korytarza. 5

6 Główne elementy Automatyczny magazyn pojemnikowy typu Miniload składa się z czterech głównych elementów. Automatyczna układnica magazynowa z regałem Układnica to urządzenie odpowiadające za wstawianie i wyciąganie pojemników do/z regałów, jak również za ich transportowanie i składowanie w stacji przyjęć i wydawania towaru. Układnice poruszają się w dwóch głównych osiach: poziomej (jazda po ułożonej na posadzce szynie jezdnej, celem obsługi różnych kolumn regału) oraz pionowej (ruch pionowy wózka podnoszącego, celem obsługi różnych poziomów składowania). Trzecią oś- poprzeczną - stanowi ruch chwytaka w stronę regału (wstawianie i wyciąganie pojemników). Regały są zaprojektowane w taki sposób, aby były dostosowane idealnie do ruchów układnicy oraz składowania towarów na dużych wysokościach. Konstrukcja regałów zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni oraz zwiększenie powierzchni składowania poprzez optymalizację ruchów układnicy

7 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Elementy stacji przyjęć i wydawania towaru. Stanowisko kompletacji zamówień i obsługi pojemników 2 Stacja przyjęć i wydawania towaru (stanowisko kompletacji zamówień i obsługi pojemników) jest zlokalizowana z przodu lub z boku regału, realizując operację dostarczania pojemników do operatora lub układnicy, w celu ich obsłużenia i umieszczenia z powrotem w magazynie. Składa się ona z przenośników, które komunikują się z układnicą, przyspieszając operacje załadunku i wyładunku pojemników. Rozróżniamy dwa systemy transportowe: - z przenośnikami rolkowymi - z przenośnikami pasowymi/taśmowymi System zarządzania System zarządzania kontroluje wszystkie czynności związane ze składowaniem towarów, optymalizując czas i wykorzystanie powierzchni magazynowej. 3 Szerokie możliwości komunikacyjne systemu umożliwiają jego łatwe połączenie z systemem ERP Klienta. Oprogramowanie zarządza procesami logistycznymi w magazynie i zapewnia dostęp do wszelkich informacji. Jednostka ładunkowa Magazyny typu Miniload mogą służyć do przechowywania plastikowych Europojemników o wymiarach 400x600 mm lub o innych wymiarach, np.: 600x800 mm 462x743 mm i standardowych wysokościach. 4 Możliwe jest również stosowanie kartonów lub pojemników metalowych. Typ stosowanych jednostek ładunkowych zależy głównie od składowanych produktów. 7

8 Różne koncepcje magazynów Podczas projektowania magazynów typu Miniload można korzystać z wielu dostępnych opcji: - kilka korytarzy, - kilka stanowisk roboczych, - stacja przyjęć i wydawania towaru z przodu lub z boku, - kilka typów jednostek ładunkowych, - różne systemy obsługi pojemników, - wysokość do 15 m, - ładowność do 150 kg, - instalacja o długości ponad 40 m, - zarządzanie przez system WMS większą liczbą magazynów, - dostosowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego do potrzeb Klienta, - zastosowanie systemu pick to light, - różne poziomy kompletacji. 8

9 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE 9

10 Elementy wchodzące w skład automatycznego magazynu pojemnikowego: - regały, - pojemniki (opcjonalnie), - układnice (o pojedynczej lub podwójnej głębokości składowania), - stacja przyjęć i wydawania towaru z jednym stanowiskiem kompletacji z przodu lub z boku, - dolna szyna jezdna i górna szyna prowadząca, - systemy bezpieczeństwa, - skrzynki i szafy sterownicze, - system komunikacji na podczerwień, - serwer, - ekran dotykowy, - skaner bezprzewodowy, - drukarka raportów i etykiet (opcjonalnie), - waga, - system zasilania Vahle (szynoprzewody) w korytarzu, - obwodowe siatki zabezpieczające o wysokości dwóch metrów (uziemione), - światła ostrzegawcze i alarmy dźwiękowe, - system zarządzania z podstawowymi funkcjami: - parametryzacja instalacji, - zarządzanie użytkownikami, - zarządzanie załadunkami, - zarządzanie wyładunkami, - ewidencja stanów magazynowych, - automatyczna relokacja pojemników, - statystyki, - uzupełnianie stanów magazynowych, - zarządzanie różnymi towarami w jednym pojemniku, - nadzór nad instalacją, - zarządzanie kwarantanną, - moduł obsługi zdalnego zarządzania instalacją, - diagnoza błędów, - sterowanie ręczne, półautomatyczne lub automatyczne, - komunikacja z systemem ERP Klienta, - montaż i uruchomienie, - szkolenie. Automatyczny magazyn pojemnikowy z obsługą z przodu i z boku Automatyczny magazyn pojemnikowy z obsługą z przodu Automatyczny magazyn pojemnikowy z obsługą z boku 10

11 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE 11

12 Automatyczny magazyn pojemnikowy IN A BOX To najprostszy i najbardziej standardowy system w automatycznych magazynach pojemnikowych. W jego skład wchodzą regały, układnica (lub układnice), stacja przyjęć i wydawania towaru oraz oprogramowanie do zarządzania magazynem - wszystko to oferowane jako zunifikowany, kompletny produkt. Na ogół instalowane są jeden lub dwa niezależnie działające korytarze. Magazyn IN A BOX jest zaprojektowany według koncepcji Plug-And-Play. Jest to znormalizowana instalacja, posiadająca właściwości i funkcje wymagane w większości magazynów tego typu. 12

13 C AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Układnica automatycznego magazynu pojemnikowego IN A BOX Charakterystyka układnicy automatycznego magazynu pojemnikowego IN A BOX Maksymalna wysokość Minimalna wysokość Szerokość korytarza (między ładunkami) Rodzaj chwytaka teleskopowego Rodzaj ładunku Maksymalna waga ładunku Prędkość jazdy Prędkość podnoszenia Prędkość wyciągania i wstawiania pojemnika Przyspieszenie jazdy Przyspieszenie podnoszenia Przyspieszenie wyciągania i wstawiania pojemnika Maksymalne wysunięcie chwytaka Napęd Szyna dolna (jezdna) Szyna górna (prowadząca) Pozycjonowanie Zasilanie Zderzaki na końcach osi Komunikacja P o j e d y n c z a g ł ę b o k o ś ć s k ł a d o w a n i a 9,7 m 3 m 870 mm Pojedyncza głębokość Europojemnik H max= 427 mm 50 kg 180 m/min 100 m/min 30/60 m/min 1 m/s 2 1,2 m/s 2 0,5/1 m/s mm Sterowane częstotliwościowo silniki z przekładnią HEA-100 LPN-80 Laserowe systemy pomiaru odległości w poziomie i w pionie Szynoprzewody Hydrauliczne Transmisja w podczerwieni P o d w ó j n a g ł ę b o k o ś ć s k ł a d o w a n i a 8,5 m 3 m 870 mm Podwójna głębokość Europojemnik H max= 427 mm 50 kg 180 m/min 100 m/min 30/60 m/min 1 m/s 2 1,2 m/s 2 0,5/1 m/s 2 725/1335 mm Sterowane częstotliwościowo silniki z przekładnią HEA-100 LPN-80 Laserowe systemy pomiaru odległości w poziomie i w pionie Szynoprzewody Hydrauliczne Transmisja w podczerwieni B A Pojemnik do magazynu IN A BOX Typ 1 A x B 400 x 600 mm C - do 30 kg 120 mm C - do 50 kg 137 mm Typ x 600 mm 175 mm 192 mm Typ x 600 mm 235 mm 252 mm Typ x 600 mm 320 mm 337 mm Typ x 600 mm 410 mm 427 mm 13

14 Komputerowy System Zarządzania: funkcje Główne funkcje komputerowego systemu zarządzania to: Zarządzanie załadunkami i wyładunkami Wprowadzanie pojemników do magazynu: - pojemniki mogą być identyfikowane automatycznie bądź ręcznie; system może przyporządkować jednemu pojemnikowi kilka artykułów, - strefy w magazynie mogą być wyznaczane według różnych kryteriów logistycznych (klasa rotacji (ABC), rodzaje artykułów, optymalizacja rozmiarów i położeń pojemników, itp.). Automatyczne wyjmowanie pojemników - zamówienia i listy zamówień mogą być przystosowane do różnych potrzeb: zamówień od klientów, zamówień produkcyjnych, itp., - zarządzanie rezerwami stanów magazynowych i zaprogramowana realizacja zamówień, - wybór stanu magazynowego według następujących kryteriów: FIFO, LIFO, seria, data ważności oraz maksymalny poziom stanu magazynowego. Funkcje zarządzania Aby zoptymalizować funkcjonowanie magazynu, w systemie zarządzania konfiguruje się szereg parametrów: - kontrola dostępu poprzez identyfikację użytkownika i hasło, - konfiguracja magazynu; podział magazynu na różne strefy, wyznaczenie stref składowania, zmiana położenia i kryteriów wyjmowania towarów, - diagnoza błędów; system oferuje funkcje monitorowania i kontroli statusu instalacji i magazynu, - tryb operacyjny: automatyczny, półautomatyczny lub ręczny (związany z uruchamianiem układnicy i pracami konserwacyjnymi). Funkcje statystyczne: - procent wykorzystanego magazynu, - liczba wykonanych przemieszczeń, - dostępność magazynu, - liczba wejść i wyjść. 14

15 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Ciągła inwentaryzacja - nadzór nad stanami magazynowymi w czasie rzeczywistym, na podstawie lokalizacji w magazynie, w odniesieniu do poszczególnych towarów, partii, daty ważności produktu, itp., - natychmiastowa lokalizacja produktu składowanego lub będącego w ruchu. Łączność z innymi systemami - system może być połączony z innymi systemami informatycznymi firmy (ERP, system sterowania produkcją, itp.), - bezpieczna i nowoczesna technologia łączności umożliwia elastyczne dostosowanie systemu magazynowego do dowolnego systemu nadrzędnego. System monitoringu Przeznaczony jest do diagnozowania i monitorowania instalacji. Pełni następujące funkcje: - kontrola statusu instalacji w czasie rzeczywistym, - ręczna obsługa systemu przenośników i układnicy, - ruchy układnicy w trybie półautomatycznym, - obsługa zleceń transportu ładunków przez system przenośników. 15

16 Komputerowy System Zarządzania Korzyści płynące z sytemu zarządzania: Maksymalna dokładność i bezpieczeństwo - skomputeryzowanie obsługi procesów zmniejsza liczbę błędów, - możliwe jest wprowadzenie dodatkowych systemów kontrolnych (kontrola gabarytów ładunków, wagi, czytnik kodów kreskowych, itp.), które minimalizują ryzyko występowania pomyłek. Szybka realizacja procesów - zastosowana technologia umożliwia osiąganie dużej wydajności pracy, - odpowiedzi na wszelkie zapytania udzielane są w czasie rzeczywistym. Modernizacja standardów organizacyjnych - całkowita standaryzacja informacji wewnętrznych (artykuły, zamówienia klientów, stany magazynowe, itd.), - zmniejszenie kosztów szkolenia personelu ze względu na przystępność procesów. Nowoczesna architektura oprogramowania - oprogramowanie SIMEGA (system zarządzania magazynem firmy Mecalux), baza danych ORACLE, moduły komunikacyjne - działają w ramach serwera Windows 2000 lub nowszych systemów operacyjnych, - ekran dotykowy stosowany do ręcznego i półautomatycznego sterowania urządzeniami oraz stacją przyjęć i wydawania towaru. Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika W celu dostosowania oprogramowania zarządzającego do rosnących potrzeb klientów istnieje możliwość jego bieżącej aktualizacji. 16

17 AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE 17

18 Systemy obsługi ładunków Układnice mogą być wyposażone w różne systemy obsługi ładunków, dobrane w zależnosci od charakterystyki produktów, liczby obsługiwanych jednostek oraz wymaganych przemieszczeń. Najczęściej stosowane są: Chwytak teleskopowy Jest to najprostszy i najczęściej stosowany system. Chwytak wsuwa się pod pojemnik, po czym unosi się aby go podjąć. Dostępne są modele chwytaków dla pojedynczej i podwójnej głębokości składowania oraz model służący do wyjmowania dwóch pojemników jednocześnie. Chwytak boczny W tym wypadku, pojemniki są wyciągane bokiem, bez potrzeby wprowadzania chwytaka w obszar regału. Pozwala to na składowanie większej liczby pojemników na wysokość. Chwytak do obsługi dwóch pojemników Chwytak ten umożliwia jednoczesne wyciąganie dwóch pojemników z regałów o podwójnej głębokości, podwajając w ten sposób liczbę obsłużonych jednostek. 18

19 Możliwe rozwiązania Automatyczny magazyn pojemnikowy Miniload można zaadaptować do różnych potrzeb, jak również połączyć z innymi systemami zarządzania, które pracują równolegle lub są zintegrowane z magazynami wyposażonymi w: - regały przepływowe z systemem pick to light, - stację przygotowawczą z systemem put to light, - system obsługi zleceń z terminalami RF. 19

20 FABRYKA GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Gliwice Tel.: (+48) Fax: (+48) web: BIURA HANDLOWE WARSZAWA Tel.: (+48) Fax:(+48) POZNAŃ Tel.: (+48) Fax:(+48) GDYNIA Tel.: (+48) Fax:(+48) KRAKÓW Tel.: (+48) (71) Fax: (+48) WROCŁAW Tel.: (+48) Fax: (+48) Argentyna, Belgia, Brazylia, Chile, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, USA, Wielka Brytania, Włochy MK /09

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać magazynem

Jak skutecznie zarządzać magazynem wm Warehouse Management System Software reguły narzędzia zadania przyjęcia magazynowanie inwentaryzacja wydania bezpieczeństwo kontrola Jak skutecznie zarządzać magazynem Jak zarządzać magazynem przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WÓZEK WAHADŁOWY STEROWANY RADIOWO Półautomatyczne magazyny wjezdne

WÓZEK WAHADŁOWY STEROWANY RADIOWO Półautomatyczne magazyny wjezdne WÓZEK WAHADŁOWY STEROWANY RADIOWO Półautomatyczne magazyny wjezdne Jest to system półautomatycznych magazynów paletowych wjezdnych, w którym stosowane są wózki do przemieszczania się w obrębie regałów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie powierzchni magazynowych

Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni Regały paletowe Bezpieczeństwo Wszystkie wyroby projektowane są zgodnie z europejskimi normami FEM i amerykańskimi normami RMI, spełniając

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie powierzchni magazynowych

Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni Regały paletowe Bezpieczeństwo Wszystkie wyroby projektowane są zgodnie z europejskimi normami FEM i amerykańskimi normami RMI, spełniając

Bardziej szczegółowo

Systemy transportu palet

Systemy transportu palet Systemy transportu palet Ten system transportu zapewnia idealną kombinację efektywności układnic z procesami wejścia, wysyłki i manipulacji jednostkami ładunkowymi. Omawiany zestaw komponentów jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Kardex Remstar Shuttle XP Pionowy system windowy Zagęszczone składowanie na małej powierzchni.

Kardex Remstar Shuttle XP Pionowy system windowy Zagęszczone składowanie na małej powierzchni. Material Handling Solutions Kardex Remstar Shuttle XP Pionowy system windowy Zagęszczone składowanie na małej powierzchni. Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: niemal nieograniczone możliwości

Bardziej szczegółowo

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A.

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A. 1 WMS: System zarządzania magazynem POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF Przykład: Centres Autoequip, S.A. 2 SPIS TREŚCI WMS Co to jest magazyn? Podstawowe korzyści z posiadania magazynu Operacje

Bardziej szczegółowo

Kompletny przegląd produktów i usług

Kompletny przegląd produktów i usług Kompletny przegląd produktów i usług Wizjonerskie myślenie. Pasja działania. Potrzeby naszych Klientów stają się inspiracją technologii. Jungheinrich należy do światowej czołówki przedsiębiorstw świadczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie powierzchnią w magazynie. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu

Zarządzanie powierzchnią w magazynie. Elżbieta Szulc. PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu Zarządzanie powierzchnią w magazynie Elżbieta Szulc PROMAG S.A. Kierownik Sekcji Marketingu PROMAG S.A. Nowoczesne systemy składowania w Składowanie palet Rega y paletowe rzędowe najprostszy w konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie powierzchni magazynowych

Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni magazynowych Znamy najlepsze rozwiązania do składowania każdego rodzaju produktu Informatyczny System Zarządzania Od blisko 50 lat Grupa Mecalux oferuje wszelkiego rodzaju systemy

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe

www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe www.toyota-forklifts.pl Systemy regałowe Systemy regałowe oferowane przez firmę Toyota Material Handling Firma Toyota Material Handling zawsze skłaniała się ku ukierunkowanemu podejściu do przeładunku

Bardziej szczegółowo

THE POWER OF DELIVERY. viad@t Wydajny system zarządzania magazynem

THE POWER OF DELIVERY. viad@t Wydajny system zarządzania magazynem THE POWER OF DELIVERY viad@t Wydajny system zarządzania magazynem viastore systems Twój partner w dziedzinie WMS Firma viastore należy do wiodących międzynarodowych dostawców kompleksowych systemów intralogistycznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót:

Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót: Odpowiedzi na pytania w związku z postępowaniem na wybór wykonawcy robót: BUDOWA BUDYNKU ICL W CZĘŚCI SILO wraz z TECHNOLOGIĄ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU SKŁADOWANIA I KOMPLETACJI w ramach projektu: Inwestycja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX

KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX WANDALEX.PL logistyka wewnątrzmagazynowa KATALOG PRODUKTÓW WANDALEX Projekty logistyczne Regały magazynowe Systemy przenośnikowe Urządzenia magazynowe Automatyka magazynowa Wózki widłowe PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZROBIĆ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE?

ZROBIĆ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE? CO ZROBIĆ BY TWÓJ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE? Oprogramowanie magazynowe Software Solutions Dlaczego WMS może sprawić, że Twój magazyn będzie efektywny? Zainstalowanie oprogramowania magazynowego (WMS)

Bardziej szczegółowo

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości

6/2012. Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości Różnice pomiędzy konstrukcją i realizacją projektów magazynów samonośnych i tradycyjnych Ekstremalne wysokości SSI Schäfer Ponad czterdziestometrowe konstrukcje silosów, jak i sam proces inwestycyjny budowy

Bardziej szczegółowo

Magazyn firmowy. ssi-schaefer. www. .com. Nr 25 Wydanie 1/2015. 16 Suer: Zautomatyzowane 18 Indywidualnie dostosowane rozwiązanie dla branży napojów

Magazyn firmowy. ssi-schaefer. www. .com. Nr 25 Wydanie 1/2015. 16 Suer: Zautomatyzowane 18 Indywidualnie dostosowane rozwiązanie dla branży napojów Nr 25 Wydanie 1/2015 Magazyn firmowy Przemysł Temat przewodni Przemysł spożywczy Przemysł samochodowy ebm-papst: Wydajność procesów na najwyższym poziomie 4 Vectura AS: 16 Suer: Zautomatyzowane 18 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Magazyn firmowy. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26, wydanie 2/2015. Przemysł samochodowy temat główny. Przemysł spożywczy. Dostawcy usług logistycznych

Magazyn firmowy. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26, wydanie 2/2015. Przemysł samochodowy temat główny. Przemysł spożywczy. Dostawcy usług logistycznych Nr. 26, wydanie 2/2015 Magazyn firmowy Przemysł samochodowy temat główny Przemysł spożywczy Grupa Brose: Rezygnacja z 4 Vinamilk: Nowoczesne 17 wózków widłowych dzięki innowacyjnemu systemowi wagoników

Bardziej szczegółowo

9 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH

9 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH 9 WYKORZYSTANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU MAGAZYNAMI Remigiusz Kozłowski Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki 1. Wprowadzenie Magazyny we współczesnej

Bardziej szczegółowo

Kompletny przegląd produktów i usług

Kompletny przegląd produktów i usług Kompletny przegląd produktów i usług Wizjonerskie myślenie. Pasja działania. Potrzeby naszych klientów stają się inspiracją technologii. Jungheinrich należy do światowej czołówki przedsiębiorstw świadczących

Bardziej szczegółowo

MatDem usprawnia operacje, które odbywają się w obszarze gospodarki

MatDem usprawnia operacje, które odbywają się w obszarze gospodarki Rozwiązania dla Logistyki Wstęp. Optymalizacja procesów logistycznych, monitoring łańcuchów dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to kluczowe kierunki usprawnień w zarządzaniu logistyką. Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl BCS POLSKA www.bcspolska.pl Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

pl OCT/2011 INTERROLL CARTON WHEEL FLOW C F 1212 WYZNACZA TEMPO PRZEPŁ YWU TOWARÓW SZYBKOROTUJĄ CYCH ZWARTY, DYNAMICZNY, WYDAJNY

pl OCT/2011 INTERROLL CARTON WHEEL FLOW C F 1212 WYZNACZA TEMPO PRZEPŁ YWU TOWARÓW SZYBKOROTUJĄ CYCH ZWARTY, DYNAMICZNY, WYDAJNY pl OCT/2011 INTERROLL CARTON WHEEL FLOW C F 1212 WYZNACZA TEMPO PRZEPŁ YWU TOWARÓW SZYBKOROTUJĄ CYCH ZWARTY, DYNAMICZNY, WYDAJNY I N T E R R O L L C O R P O R A T E A R T uwagę, że w obu przypadkach decydującą

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo