Jak skutecznie zarządzać magazynem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie zarządzać magazynem"

Transkrypt

1 wm Warehouse Management System Software reguły narzędzia zadania przyjęcia magazynowanie inwentaryzacja wydania bezpieczeństwo kontrola Jak skutecznie zarządzać magazynem

2 Jak zarządzać magazynem przy pomocy wm wm Przyjęcia Procesy wprowadzania towarów i produktów do magazynu. Magazynowanie Operacje umieszczania materiałów w magazynie. Inwentaryzacja Stała kontrola stanów magazynowych. Wydania Zadania przygotowania zamówień i wyprowadzania towarów z magazynu. Narzędzia Reguły, kontrola, zadania i bezpieczeństwo. Samoinstalujący się pakiet Podstawowy pakiet automatycznie instalujący się u klienta, bez konieczności pomocy ze strony informatyka. 2 Oprogramowanie zarządzające

3 > Przyjęcia Easy WMS przyspiesza proces przyjmowania materiałów od momentu powiadomienia o zleceniu przyjęcia przez korporacyjny system zarządzania (ERP) do momentu fizycznego wprowadzenia materiałów na magazyn. Planowanie wyładunków - Planowanie pojemności wyładunkowej przyjęć w harmonogramie. - Wydruk raportów z wykresami przedstawiającymi stopień wykonania dostawy przez przewoźnika lub dostawcę. Przyjęcia - Możliwość zrealizowania przyjęcia materiałów zarówno w oparciu o uprzednio stworzone zamówienie, jak również bez niego - Możliwość stworzenia dowolnej liczby przyjęć przypisanych jednemu zleceniu wprowadzenia. W ten sposób jedno zlecenie może zostać odebrane w kilku oddzielnych transportach. - Przesłanie z systemu planowania klienta (ERP) awizowanych zleceń przyjęć, w zależności od wykonanych zleceń zakupu. - Możliwość korygowania oczekiwanych ilości ze względu na nadwyżki lub wady (błędy wysyłki). - Możliwość zrealizowania przyjęcia z wykorzystaniem terminala radiowego. Pobieranie danych logistycznych Dokumentacja przyjęć - Potwierdzenie informacji o zleceniu przyjęcia w celu uniknięcia błędów przyjęcia. - Potwierdzenie informacji o dowodzie wydania dostawy w celu uniknięcia błędów przyjęcia. - Ręczne tworzenie nowych produktów bezpośrednio z poziomu WMS, jeżeli nie ma ich jeszcze w systemie. - Możliwość tworzenia nowych form pakowania (paletyzacje, paczki, itd.) związanych z każdym produktem. - Kontrola partii, numeru seryjnego, daty ważności, itp., podczas przyjmowania wyrobów o wymaganych właściwościach logistycznych. - Kontrola temperatury i wagi podczas przyjęcia wyrobów o wymaganych właściwościach logistycznych. - Kontrola właściciela towaru. - Drukowanie standardowych raportów przyjęcia. - Drukowanie raportów przyjęcia dopasowanych do indywidualnych potrzeb. - Drukowanie raportów różnicowych w celu porównania materiału otrzymanego z materiałem oczekiwanym (raport błędów wysyłki). PRZYJĘCIA 3

4 Etykietowanie kodem paskowym - Drukowanie etykiet jednostek ładunkowych (nośników) o standardowym formacie. - Drukowanie etykiet produktowych o standardowym formacie. - Zarządzanie większością obecnych na rynku drukarek etykiet. - Drukowanie etykiet jednostek ładunkowych (nośników) o zindywidualizowanym formacie. - Drukowanie etykiet produktowych o formacie dopasowanym do indywidualnych potrzeb. Zamykanie przyjęć - Zamykanie zleceń przyjęć oraz przyjęć przypisanych do zlecenia ręcznie. - Anulowanie przyjęć w celu wykonania częściowego zamknięcia zlecenia przyjęcia. - Zamykanie zleceń przyjęć oraz przyjęć przypisanych do zlecenia w systemie zarządzania (ERP). PRZYJĘCIA Produkcja Kontrola błędów gabarytów Zwroty - Identyfikacja nośników ładunku pochodzących z linii produkcyjnej za pomocą etykiet nośników. - Zarządzanie procesem Cross-Docking: jeżeli brakuje zapasów do obsługi zamówienia, generowany jest ruch bezpośrednio z punktu przyjęcia do magazynu buforowego w celu ukończenia zamówienia bez wcześniejszego odkładania towaru. - Kontrola wymiarowa nośników ładunków (wysokość, kontrola otworów manipulacyjnych, kontrola płóz) w magazynach automatycznych. - Zarządzanie wysyłaniem nośników ładunków do stanowisk naprawczych w celu rozwiązania błędów wymiarowych i jakościowych jednostek ładunkowych. - Możliwość powiadomienia o wpisaniu materiału przez korporacyjny system zarządzania (ERP) w procesie wprowadzania towarów na magazyn. W magazynach automatycznych gdzie zarządza się kontrolą gabarytów - Wizualne przedstawienie błędów gabarytów. - Możliwość rozwiązywania problemów z odczytywaniem etykiety. - Wydruk raportów i statystyk błędów gabarytów. - Rejestrowanie zwrotów za pomocą terminali RF. - Rejestrowanie zwrotów przypisanych danemu zleceniu przyjęcia. - Obsługa nośników ładunków i ich umieszczanie w magazynie zgodnie z zasadami ustalonymi w określonych strefach przeznaczonych do kontroli jakości. Komunikacja z ERP - Automatyczne powiadomienie korporacyjnego systemu zarządzania (ERP) o otrzymanym materiale. - Automatyczne powiadomienie korporacyjnego systemu zarządzania (ERP) o umieszczonym w magazynie materiale. 4 Oprogramowanie zarządzające

5 > Magazynowanie Easy WMS umożliwia konfigurację reguł umieszczania towarów w magazynie na podstawie szeregu wybieralnych warunków. Administrator reguł umieszczania towarów w magazynie Cross-Docking Konsolidacja Reguły umieszczania towarów w magazynie mogą korzystać z różnych strategii, uwzględniających: - Strefy i cechy wymiarowe - Produkt i/lub jego prezentację - Dostawcę - Właściciela - Rotację produktu - Stan materiałowy - Wagę - Szkodliwość produktu - Rodzaj nośnika - Temperaturę - Rodzaj produktu Jeżeli brakuje zapasów do obsługi zamówienia, generowany jest ruch bezpośrednio z punktu przyjęcia do magazynu buforowego w celu ukończenia zamówienia bez wcześniejszego odkładania towaru. Pozwala na konsolidację materiału według jednostek ładunkowych lub referencji. Składowany artykuł jest przenoszony z jego miejsca położenia w magazynie lub z danej jednostki ładunkowej do innej, w celu optymalizacji przestrzeni ładunkowej. Użytkownik może wydawać zlecenia konsolidacji w celu zmniejszenia zajmowanej przez materiał objętości, według poniższych kryteriów: - Produkt - Właściciel - Partia - Numer seryjny - Data ważności - Strefa - Korytarz - Odległość między współrzędnymi lokacji magazynowych składowanych towarów. MAGAZYNOWANIE 5

6 Śledzenie Rejestruje się wszystkie ruchy składowanego artykułu i jednostek ładunkowych, uzyskując dzięki temu ich pełne śledzenie w magazynie od momentu wprowadzenia do momentu opuszczenia magazynu. Automatyczna reorganizacja W magazynach automatycznych system jest zdolny do reorganizacji jednostek ładunkowych w korytarzach, z możliwością programowania tego zadania według harmonogramu lub w czasie przestoju produkcji. Uzupełnianie - Uzupełnianie ręczne. - Uzupełnianie automatyczne na miejsca pobrań w taki sposób, aby składowany artykuł był na nich cały czas obecny. MAGAZYNOWANIE Ręczne rezerwowanie stanów magazynowych System umożliwia ręczne rezerwowanie stanów magazynowych według poniższych kryteriów: - Przypisując określony składowany artykuł danemu klientowi. Artykuł ten jest wykorzystywany do obsługi tylko określonego klienta. - Przypisując określony składowany artykuł danemu zleceniu wydania. Artykuł ten jest wykorzystywany do obsługi tylko danego zlecenia. 6 Oprogramowanie zarządzające

7 > Inwentaryzacja Easy WMS ułatwia zarządzanie i kontrolę zapasami w magazynie ( stanami magazynowymi) oraz zmianami statusów (prawidłowy, wygasła data ważności, produkt zniszczony, itp.). Zarządzanie miejscami położenia Wizualizacja magazynu i składowanych w nim artykułów - Zarządzanie drogą umieszczania towaru w magazynie w celu optymalizacji ruchu operatora do przeznaczonego miejsca położenia. - Operator ma możliwość ręcznej zmiany położenia sugerowanego przez system. - Odkładanie: system generuje operacje automatycznego odkładania towarów w skonfigurowanych miejscach położenia, w celu stałego utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów składowanych artykułów. - System posiada graficzne narzędzie przedstawiające rysunek regałów z umieszczonymi w nich składowanymi artykułami, na którym można zdefiniować i zmienić stan składowanych artykułów i położenia, jak również zastosowanie rezerwacji i blokad położeń. Dynamiczne zarządzanie rotacją Przeliczanie cykliczne Zarządzanie położeniem Lost&Found - Obliczanie rotacji każdego wyrobu w przedziale czasowym wybieranym przez użytkownika na podstawie wywołanych ruchów. Generowanie raportów sugerujących zmiany w rotacji poszczególnych referencji. - Generowanie zadań przeniesienia składowanego artykułu na podstawie zmian rotacji wyrobów i innych reguł ich umieszczania w magazynie, tj. zmiany statusu materiału. - Użytkownik może wydawać zlecenia przeliczania cyklicznego (zadania inwentaryzacji magazynu) według poniższych cech: - Właściciel produktu lub magazynu - Produkt - Jednostka ładunkowa - Partia - Numer seryjny - Korytarz - Strefa magazynu - Odległość pomiędzy współrzędnymi magazynu - Przeliczanie cykliczne można realizować według poniższych typów: - Określone - Nieokreślone - Częściowo określone Zarządzanie składowanymi artykułami problemowymi odbywa się za pomocą wirtualnego położenia Lost&Found (zagubione i znalezione). Gdy nośniki ładunków wychodzą z systemu, przechodzą do wspomnianego położenia, co umożliwia ich ręczne wypisanie zgodnie z życzeniem lub w razie potrzeby ich odzyskania. INWENTARYZACJA 7

8 > Wydania Za pomocą tego procesu towary opuszczają magazyn od momentu przygotowania zamówień. Pobieranie towarów może się odbywać na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. Ręcznie: materiał jest wyciągany lub wykonuje się operacje pobierania ręcznie z terminala radiowego, nie przypisując go do żadnego zlecenia wydania, tzn. korporacyjny system zarządzania (ERP) nie powiadamia systemu WMS o opuszczeniu magazynu przez składowany artykuł. Automatycznie: materiał jest pobierany w drodze zlecenia wydania, tzn. ERP powiadamia system WMS o opuszczeniu magazynu przez składowany artykuł, wobec czego zarządzanie przygotowaniem wspomnianego zlecenia jest realizowane przez WMS. Tryb automatyczny Ten tryb pracy jest stosowany, gdy używa się zleceń wydania wysyłanych z ERP do WMS w celu wykonania procesu opuszczenia magazynu (przygotowania zamówień) i następującego po nim wydania towaru. WYDANIA System może operować następującymi pojęciami: Magazyn buforowy. Położenie przed rampą ładunkową, w którym są składane wydawane nośniki ładunków. Tryb ręczny Operator posługuje się w tym przypadku listą (zazwyczaj drukowaną na papierze z poziomu systemu ERP) materiałów, które należy pobrać. Za pomocą terminala radiowego (RF) rejestruje się operacje pobrania towarów, które system odlicza z bieżącego stanu magazynowego. Zlecenia wydania. Są zawarte w każdym zamówieniu klienta (posiadają tylko jeden punkt wyładunku). Przystanek. Każdy punkt wyładunku osiągnięty przez pojazd transportujący zamówienie klienta. Trasa. Droga pokonywana przez transport opuszczający magazyn, zawierający zwykle więcej niż jedno zamówienie. 8 Oprogramowanie zarządzające

9 Stosowana terminologia Trasa. Zbiór zamówień klienta we wspólnym transporcie, ułożonych według kolejności przystanków. System WMS zarządza załadunkiem zamówień na pojazd według kolejności przystanków, rozpoczynając załadunek pojazdu od ostatniego zamówienia, jakie należy dostarczyć. Zlecenie wydania. Każde zamówienie klienta lub opuszczenie magazynu przez materiał pod jakimkolwiek tytułem, na ogół pod tytułem zakupu, przeniesienia z magazynu lub zwrotu dostawcy. Jeżeli zamówienia są przypisane do jednej trasy, należy określić numer przystanku (kolejność przystanków). Każdy przystanek może mieć przyporządkowane więcej niż jedno zlecenie wydania. Przystanek. Każdy punkt wyładunku zamówień w obrębie danej trasy. System wyładowuje materiał odwrotnie do kolejności przystanków w taki sposób, aby pierwszy ładunek odpowiadał ostatniemu przystankowi. Grupowanie zleceń wydania. System umożliwia grupowanie zleceń wydania na dwa sposoby: - Fala zamówień. Grupowanie umożliwiające jednoczesne wykonanie wszystkich zleceń opuszczenia magazynu zawartych w fali. W ten sposób optymalizuje się ruchy operatora podczas wykonywania zamówienia i osiąga większą produktywność. Zlecenia opuszczenia magazynu zebrane w fali są traktowane indywidualnie i wskazują operatorowi, jaką ilość produktu powinien pobrać dla każdego zamówienia. - Grupy zamówień. Suma wszystkich zleceń opuszczenia magazynu wykonywanych dla całości przygotowywanego materiału, tzn. wskazuje się operatorowi całkowitą ilość wyładowywanego produktu na podstawie sumy zebranych zamówień. Następnie należy rozgrupować produkty na oryginalne zlecenia. MAGAZYN MAGAZYNY BUFOROWE MONTAŻ ZESTAWÓW WYDANIA RAMPA WYDAWANIA KONSOLIDACJA 9

10 Funkcje wydawania Trasy/Zlecenia wydania Przygotowanie zamówień Pobieranie towarów System pozwala na odbieranie zleceń wydania poprzez interfejs powiadomień. Zlecenia wydania odpowiadają zleceniom sprzedaży lub opuszczeniu magazynu przez materiał. Mogą zawierać dane o określonych nośnikach towaru wychodzących z magazynu lub tylko o ilości materiału według referencji, razem z niezbędnymi danymi logistycznymi. - Ręczne opuszczenie magazynu przez materiał. - System umożliwia planowanie pojemności wydawania według harmonogramu. - System umożliwia wydruk raportów z wykresami w standardowym formacie w celu przedstawienia stopnia wykonania wydań. - System umożliwia wydruk zindywidualizowanych raportów. Opuszczenie magazynu przez materiał według następujących trybów: - Zarządzanie opuszczeniem magazynu przez pełny nośnik ładunku. - Zarządzanie trasami przesyłowymi (transport). Zbiera się wszystkie zamówienia wchodzące w skład danej trasy przesyłowej. - Zarządzanie opuszczeniem magazynu przez pełny nośnik ładunku, zlecając zamówienie według linii. - Pobieranie towarów z wykorzystaniem terminali radiowych lub stacjonarnego komputera PC. - Zarządzanie różnymi prezentacjami towaru. - Zarządzanie układaniem produktów w stos. - Zarządzanie nośnikami ładunków klientów (wyładunek z magazynu i powrót). WYDANIA System Pick/Put To Light Opuszczenie magazynu przez materiał - Zarządzanie urządzeniami PTL (System Pick i Put To Light) dla zrealizowania procesu kompletacji. - Opuszczenie magazynu przez składowany artykuł realizowane ręcznie z wykorzystaniem terminala radiowego lub stacjonarnego komputera PC. - Zarządzanie zamówieniami wygenerowanymi bezpośrednio w punkcie sprzedaży na żądanie klienta i przesyłanymi drogą radiową. System zarządza przyjęciem bądź odrzuceniem produktu przez klienta. Po odrzuceniu produktu, system zarządza jego ponownym umieszczeniem w magazynie. 10 Oprogramowanie zarządzające

11 Ponowne, ręczne przyporządkowanie składowanego artykułu Załadunek ciężarówki Dokumentacja wydania Etykietowanie towaru - Ponowne, ręczne przyporządkowanie składowanego artykułu między zamówieniami różnych klientów (ustawienia zamówień są określane ponownie na rampie w celu pilnej obsługi danego klienta). - System kontroluje załadunek paczek każdego zamówienia na wskazany pojazd transportowy w celu uniknięcia błędów wysyłki. - Zarządzanie trasami wysyłek. - Niewypełnione dowody odbioru dostawy zamówienia lub grupy zamówień. - Raport różnicowy pomiędzy materiałem zamówionym i dostarczonym. - Raport materiałowy według nośnika ładunku (list przewozowy). - Raport o składzie skonsolidowanego wydania, umożliwiający jego ręczne rozebranie dla poszczególnych zamówień. - Opis nośników ładunków, referencji i zamówień załadowanych na ciężarówkę. - Opracowanie zindywidualizowanych raportów. - Etykietowanie nośników ładunku w standardowym formacie. - Etykietowanie produktów w standardowym formacie. - Etykietowanie nośników ładunku w zindywidualizowanym formacie. - Etykietowanie produktów w zindywidualizowanym formacie. Komunikacja z ERP - Automatyczne powiadomienie o wydanym materiale wysłane do korporacyjnego systemu zarządzania (ERP). - Automatyczne powiadomienie ERP o materiale załadowanym na pojazd transportowy. WYDANIA 11

12 > Narzędzia Umożliwiają dostosowanie i indywidualizację aplikacji według kryteriów klienta, jak również zastosowanie wymaganych zasad bezpieczeństwa. NARZĘDZIA Zarządzanie stacjami roboczymi Narzędzie do projektowania raportów Narzędzie do projektowania etykiet Bezpieczeństwo Porady ogólne Nawigacja Sterowalność Raporty i statystyki Możliwość zarządzania blokadami i podstawowymi zmianami działania stacji roboczych systemu (komputery PC, terminale radiowe, itd.). System jest dostarczany wraz z narzędziem do projektowania raportów w ramach samej aplikacji. Pozwala ono personelowi informatycznemu klienta na dostosowanie istniejących raportów do jego potrzeb lub na stworzenie zupełnie nowych raportów. Na jednym urządzeniu można wygenerować jednocześnie raporty zindywidualizowane i standardowe. System jest dostarczany wraz z narzędziem do projektowania etykiet. Pozwala ono personelowi informatycznemu klienta na dostosowanie formatów etykiet do własnych wymagań. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników, jak również zarządza bezpieczeństwem dostępu do aplikacji, używaniem i wizualizacją różnych jej opcji oraz ograniczeniami dostępu do funkcji dla każdego użytkownika. W przypadku struktury składającej się z wielu magazynów, możliwe jest konfigurowanie zarządzania pozwoleniami dla użytkowników niezależnie dla każdego magazynu. System posiada wielki zbiór porad i raportów ogólnych, które klient może zastosować w zależności od potrzeb. Możliwość dostępu do różnych poziomów informacji z jednego ekranu umożliwia lepszą ergonomię aplikacji. System może być używany z poziomu terminala radiowego, stacjonarnego komputera PC lub razem z wykorzystaniem dokumentów papierowych. Narzędzie do projektowania graficznego raportów. System jest dostarczany wraz z konfiguratorem graficznym raportów, pozwalającym klientowi na tworzenie własnych raportów od zera lub w oparciu o raporty istniejące, w celu uzyskania niezbędnej informacji w dowolnym momencie i w jak najkorzystniejszej formie. 12 Oprogramowanie zarządzające

13 Wymagania sprzętowe W celu korzystania z Easy WMS wymagane są następujące komponenty sprzętowe. - Komputer PC, stacja robocza. Wykorzystywane zazwyczaj jako narzędzie obsługujące procesy przyjęć i wydań oraz do wyświetlania porad. Wymagana jest instalacja systemu operacyjnego Windows XP SP 2 lub Windows Vista. - Terminale radiowe. Stosowane dla realizowania działań związanych z przyjęciami, magazynowaniem, przygotowaniem zamówień, wydaniami i inwentaryzacjami. Wymagana jest instalacja systemu operacyjnego Windows CE wersja 5.0 (lub wyższa). - Serwer. Posiada zainstalowaną bazę danych Easy WMS. Rejestruje, przetwarza i archiwizuje wszystkie transakcje zrealizowane w magazynie. Wymagana jest instalacja systemu operacyjnego Windows 2003 R2 Server. Architektura oprogramowania Easy WMS bazuje na trzech warstwach: Ekrany użytkownika Usługi aplikacyjne Logika aplikacyjna i dostęp do danych Architektura sprzętowa System zarządzania magazynem Easy WMS został stworzony zgodnie z najnowocześniejszymi, aktualnymi standardami sprzętu i oprogramowania. Posiada nowoczesną architekturę linii klientserwer, na której serwer gromadzi dane i reguły, natomiast PC (klient) zawiera jedynie funkcje graficzne (co zapewnia szybkie działanie systemu). Host Serwer Easy WMS Sieć lokalna Ethernet Drukarka raportów PC stacja robocza Punkt dostępowy (Wi-Fi) Punkt dostępowy (Wi-Fi) ) ) ) ) ) ) Drukarka etykiet Terminal radiowy (Wi-Fi) Terminal radiowy (Wi-Fi) 13

14 wm oferuje maksymalną ELASTYCZNOŚĆ w celu zarządzania nawet najbardziej złożonym magazynem Easy WMS jest oprogramowaniem do zarządzania magazynami, rozwiniętym całkowicie przez firmę Mecalux. Jest to wielosektorowy system zarządzania magazynami, kierowany do firm dowolnej wielkości, które pragną zarządzać własnymi magazynami w sposób optymalny, skuteczny i zintegrowany. Easy WMS jest elastycznym i modularnym narzędziem, dzięki któremu można łatwo i skutecznie zoptymalizować procesy zarządzania magazynami automatycznymi lub konwencjonalnymi. Jednocześnie, oprócz wielu innych zalet, pomaga on redukować nakłady czasowe poszczególnych operacji oraz błędy. 14 Oprogramowanie zarządzające

15 Różne poziomy funkcjonalności systemu Easy WMS pozwalają na zainstalowanie go w magazynach o bardzo zróżnicowanych cechach. Poniżej przedstawiono kilka przykładów zastosowań systemu w różnych typach magazynów. > Przykład 1 Magazyn konwencjonalny Opis: magazyn konwencjonalny średniej wielkości z rampą załadunkową i wyładunkową towaru. Przygotowanie zamówień na pełne palety, jak również pojemniki, z wykorzystaniem kompletacji. Rozwiązanie: instalacja oprogramowania Easy WMS, poziom 2, dostosowanego i skonfigurowanego do zarządzania magazynem konwencjonalnym za pomocą terminala radiowego. Mapowanie w magazynie czterech rodzajów położeń: położenia kompletacyjnego do przygotowywania zamówień, położenia składowego do magazynowania towaru, położenia konsolidacji zamówień oraz strefy przyjęć i wydań. Wszystkie ruchy i działania w magazynie są obsługiwane za pomocą terminali radiowych ręcznych oraz zamontowanych na wózkach widłowych. W magazynach konwencjonalnych, których procesy można pokryć funkcjami wskazanymi na liście przez oznaczenie, instalację i autokonfigurację aplikacji Mecalux Easy może wykonać sam klient (dzięki narzędziu instalacyjnemu, zawierającemu oprogramowanie w formie standardowej). 15

16 > Przykład 2 Zarządzanie zintegrowane złożonym magazynem konwencjonalnym oraz automatycznym pojemnikowym i paletowym. Opis: po wdrożeniu oprogramowania Easy WMS poziom 2 klient zwiększył własne zdolności produkcyjne i potrzebuje większej pojemności magazynowania dla składowanych produktów. Z tego powodu, nabywa nowy, dodatkowy magazyn, przeznaczony do magazynowania składowanych artykułów i wysyłania z magazynu jednostek całopaletowych. Rozwiązanie: zainstalowanie automatycznego magazynu z trzema korytarzami obsługiwanymi przez układnice paletowe Mecalux. Wdrożenie systemu transportu wewnętrznego z przenośnikami rolkowymi i łańcuchowymi. W ramach systemu transportowego przygotowano liczne miejsca wprowadzania i opuszczania magazynu przez palety, wyposażone w czujniki gabarytów, zapewniające prawidłowe wprowadzanie palet do magazynu automatycznego. Jednocześnie, system posiada zautomatyzowane stanowisko przygotowywania zamówień. Dostosowuje się oprogramowanie Easy WMS z poziomu 2 do poziomu 5 (do zarządzania magazynami konwencjonalnymi i automatycznymi). Poziom ten pozwala klientowi na zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi w magazynie: wprowadzanie i przyjmowanie towarów; umieszczanie towarów w jednej ze stref magazynowania (konwencjonalna lub automatyczna); przygotowanie i konsolidację zamówień, jak również wydawanie zamówień na zasadzie tras i kontrolowany załadunek ciężarówek. 16 Oprogramowanie zarządzające

17 > Przykład 3 Zintegrowane zarządzanie wielkimi magazynami pojemnikowym i paletowym oraz złożonym systemem transportu palet. Opis: rozwój biznesu oraz właściwości rozmieszczenia produktu wymagają zwiększenia strefy magazynowania automatycznego. Jednocześnie wymagana jest minimalizacja manipulacji nośnikami ładunku wewnątrz magazynu. Rozwiązanie: zwiększenie liczby korytarzy w magazynach automatycznych (paletowym i pojemnikowym), aby zapewnić większą pojemność magazynowania. Instalacja nowych, złożonych systemów transportu pojemników i palet oraz wdrożenie dodatkowych poziomów antresol w celu całkowitej automatyzacji transportu w magazynie. Dodanie stacji pobierania w celu zwiększenia wydajności kompletacji zamówień, jak również stacji roboczych wprowadzania i wyprowadzania towarów z magazynu, co umożliwia zwiększenie przepływu transportu pełnych nośników ładunku. Modyfikacja ramp przyjęć i wydań w celu zrealizowania zautomatyzowanego załadunku i wyładunku pojazdów. Zastosowanie nowej konfiguracji i dostosowanie parametrów oprogramowania Easy WMS poziom 5, w celu dopasowania go do nowej infrastruktury magazynów. 17

18 Podstawowe korzyści - Produktywność. Zmniejsza się liczba operacji, a zatem zwiększa się produktywność logistyczna. - Całkowita kontrola lokalizacji. System zarządzania pozwala na graficzną wizualizację magazynu. Dzięki temu można dowiedzieć się w czasie rzeczywistym, jaki jest stan zajętości magazynu, bez potrzeby jego fizycznego oglądania. - Dzięki kontroli przygotowania zamówień w czasie rzeczywistym poprawia się jakość usług i minimalizuje błędy wysyłek. - Kontrola produktywności operatorów. - Kontrola aktywności i położenia zasobów. - Ciągła inwentaryzacja z rzeczywistą wyceną stanów magazynowych. - Usuwanie błędów w wydaniach i zwiększenie niezawodności dostaw. - Przyspieszenie procesów przygotowania i wysyłki zamówień. - Usprawnienie przestrzegania terminów dostawy zamówień. - Czas. Redukuje się czas wielu zadań wewnątrz łańcucha dostaw, od sporządzenia inwentaryzacji lub planu zamówień do redukcji czasu przestoju operatorów lub czasu przemieszczenia dokonanego dla każdego zasobu. - Zasoby. Lepsze wykorzystanie zasobów fizycznych i ludzkich. - Straty. Znacząco spadają koszty strat spowodowanych upływem terminu ważności, strat nieznanych, itd. Łatwość dostosowania - System można dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez parametryzację, mapowanie magazynu, itp. - System jest bardzo elastyczny w przypadku konieczności rozbudowy magazynu. 18 Oprogramowanie zarządzające

19 Warunki korzystania z licencji Mecalux Easy Mecalux Easy jest pakietem oprogramowania logistycznego, stanowiącym własność firmy Mecalux, chronionym ustawami i traktatami międzynarodowymi o prawach autorskich i własności intelektualnej. System Mecalux Easy jest przekazywany użytkownikowi końcowemu na warunkach licencji użytkowania. W przypadku każdej instalacji należy uwzględnić licencję globalną, obejmującą wszystkie funkcje i konfiguracje potrzebne do prawidłowego działania Mecalux Easy. Ponadto należy uwzględnić tyle licencji użytkowników, ile jest stanowisk pracy korzystających z oprogramowania. Zazwyczaj są to stanowiska pracy z serwerami, komputerami PC lub terminalami radiowymi. Umowa licencyjna oprogramowania Mecalux Easy przyznaje użytkownikowi końcowemu licencję osobistą, nieprzenaszalną i niewyłączną, do wykorzystania na urządzeniach wcześniej uzgodnionych pomiędzy użytkownikiem i firmą Mecalux, do maksymalnej liczby stanowisk pracy opisanych w porozumieniu o sprzedaży aplikacji Mecalux Easy. Razem z Mecalux Easy użytkownik końcowy otrzymuje wymagane licencje użytkowania oprogramowania osób trzecich. W tym przypadku wchodzą w rachubę produkty Oracle, Soti, Bartender czy NetSupport. Oprogramowanie osób trzecich dostarczane przez Mecalux podlega ograniczonej licencji użytkowania i może być wykorzystywane tylko razem z oprogramowaniem Mecalux Easy. Prawo własności oprogramowania osób trzecich należy do przedsiębiorstw, które udzieliły firmie Mecalux licencji do wykorzystania własnego oprogramowania zawartego w Mecalux Easy. 19

20 CENTRALA: Mecalux Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego Gliwice Tel.: Fax: BIURA HANDLOWE: WARSZAWA Tel.: (+48) Fax: (+48) KRAKÓW Tel.: (+48) (71) Fax: (+48) WROCŁAW Tel.: (+48) Fax: (+48) GDYNIA Tel.: (+48) Fax: (+48) POZNAŃ Tel.: (+48) Fax: (+48) MK /09

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania

Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes. Lokalizacja: Hiszpania Przypadek praktyczny: BH Bikes Dwa magazyny automatyczne w nowym centrum logistycznym BH Bikes Lokalizacja: Hiszpania Dzięki budowie nowego centrum logistycznego, składającego się z automatycznego magazynu

Bardziej szczegółowo

ZROBIĆ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE?

ZROBIĆ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE? CO ZROBIĆ BY TWÓJ MAGAZYN DZIAŁAŁ EFEKTYWNIE? Oprogramowanie magazynowe Software Solutions Dlaczego WMS może sprawić, że Twój magazyn będzie efektywny? Zainstalowanie oprogramowania magazynowego (WMS)

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux

Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Przypadek praktyczny: Grupo Familia Automatyczny magazyn samonośny dla Grupo Familia zrealizowany w Kolumbii przez Mecalux Lokalizacja: Kolumbia Grupo Familia, firma specjalizująca się papierowych artykułach

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie magazynowe. Wzrost wydajności dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych. Software Solutions

Oprogramowanie magazynowe. Wzrost wydajności dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych. Software Solutions Oprogramowanie magazynowe Wzrost wydajności dzięki optymalizacji i kontroli procesów magazynowych. Software Solutions Easy WMS umożliwia skuteczne zarządzanie zarówno małymi magazynami obsługiwanymi manualnie,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień

Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Przypadek praktyczny: Apymsa Apymsa zainwestowała w nowy magazyn do przygotowywania zamówień Lokalizacja: Meksyk Apymsa, meksykański dystrybutor części samochodowych, posiada duży magazyn w Guadalajarze

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli. Lokalizacja: Brazylia

Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli. Lokalizacja: Brazylia Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli Lokalizacja: Brazylia Nowy, automatyczny magazyn samonośny firmy BASF w Guaratinguetá (São Paulo)

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii

Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii Przypadek praktyczny: Groupe Rand Przygotowywanie zamówień w magazynie Groupe Rand nowe trendy nie tylko w projektowaniu biżuterii Lokalizacja: Francja Centrum dystrybucyjne firmy Groupe Rand zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog

Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog Przypadek praktyczny: Special Dog Automatyczny magazyn samonośny dla firmy Special Dog Lokalizacja: Brazylia Mecalux zaprojektował i zbudował automatyczny magazyn samonośny dla brazylijskiego producenta

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com

Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Przypadek praktyczny: Motoblouz.com Cztery kondygnacje do przygotowywania zamówień w magazynie sklepu internetowego Motoblouz.com Lokalizacja: Francja Motoblouz.com, francuski sklep internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM OPRACOWANIE MARCIN REWERS MAREK PLUCINSKI

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM OPRACOWANIE MARCIN REWERS MAREK PLUCINSKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM OPRACOWANIE MARCIN REWERS MAREK PLUCINSKI Głównym zadaniem zarządzania magazynem jest właściwa obsługa gromadzonego zapasu poprzez: zapewnienie identyfikacji dóbr wchodzących do magazynu,

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cofan Efektywny i innowacyjny system przygotowania zamówień w firmie prowadzącej sprzedaż przez Internet

Przypadek praktyczny: Cofan Efektywny i innowacyjny system przygotowania zamówień w firmie prowadzącej sprzedaż przez Internet Przypadek praktyczny: Cofan Efektywny i innowacyjny system przygotowania zamówień w firmie prowadzącej sprzedaż przez Internet Lokalizacja: Hiszpania Firma Cofan zbudowała nowoczesne centrum logistyczne,

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler

Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Przypadek praktyczny: Trumpler Funkcjonalność i wydajność automatycznego magazynu firmy Trumpler Lokalizacja: Hiszpania Mecalux dostarczył firmie Trumpler automatyczny magazyn składający się z regałów

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: JAS-FBG S.A. Dwa systemy magazynowe w centrum logistycznym firmy JAS-FBG S.A.

Przypadek praktyczny: JAS-FBG S.A. Dwa systemy magazynowe w centrum logistycznym firmy JAS-FBG S.A. Przypadek praktyczny: JAS-FBG S.A. Dwa systemy magazynowe w centrum logistycznym firmy JAS-FBG S.A. Lokalizacja: Polska Firma Mecalux dostarczyła regały paletowe oraz regały przesuwne Movirack do zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Obrotowy magazyn poziomy

Obrotowy magazyn poziomy Obrotowy magazyn poziomy Obrotowy magazyn poziomy Spinblock jest automatycznym systemem magazynowania działającym na zasadzie towar do operatora. Nadaje się do wielu zastosowań, w szczególności, gdy potrzebna

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A.

WMS: System zarządzania magazynem. POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF. Przykład: Centres Autoequip, S.A. 1 WMS: System zarządzania magazynem POZIOM 2: Zarządzanie przy pomocy terminali RF Przykład: Centres Autoequip, S.A. 2 SPIS TREŚCI WMS Co to jest magazyn? Podstawowe korzyści z posiadania magazynu Operacje

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany

Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Przypadek praktyczny: Eurofirany Optymalna organizacja składowania towarów w nowym magazynie firmy Eurofirany Lokalizacja: Polska Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Eurofirany, zlokalizowany w Żywcu,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny

Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny Przypadek praktyczny: Didactic Pallet Shuttle szybko i sprawnie dostarcza narzędzia i sprzęt medyczny Lokalizacja: Francja Mecalux wyposażył magazyn firmy Didactic we Francji w system Pallet Shuttle. Firma

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Vynex Efektywna kompletacja zamówień z przenośnikami firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Vynex Efektywna kompletacja zamówień z przenośnikami firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Vynex Efektywna kompletacja zamówień z przenośnikami firmy Mecalux Lokalizacja: Francja Mecalux dostarczył system przenośników do centrum dystrybucyjnego firmy Vynex we francuskich

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare

Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare Przypadek praktyczny: Alliance Healthcare Wysoka wydajność kompletacji zamówień w magazynie Alliance Healthcare Lokalizacja: Portugalia Mecalux kompleksowo wyposażył centrum logistyczne Alliance Healthcare

Bardziej szczegółowo

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową

WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową WMS System Zarządzania Powierzchnią Magazynową SKRÓCONY OPIS FUNKCJONALNOŚCI 1. URZĄDZENIA MOBILNE 2. ADRESOWANIE 3. ADMINISTRACJA 4. MAGAZYN 5. DYSPOZYCJE 6. KARTOTEKI 7. ETYKIETY 8. RAPORTY 9. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun

Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun Przypadek praktyczny: B. Braun Maksymalna pojemność i wydajność centrum logistycznego B. Braun Lokalizacja: Hiszpania Mecalux zbudował automatyczny magazyn samonośny o pojemności 42 116 palet dla firmy

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz

Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz Przypadek praktyczny: Petz Kilka rozwiązań magazynowych dla zwiększenia konkurencyjności firmy Petz Lokalizacja: Brazylia Mecalux wyposażył nowy magazyn firmy Petz zlokalizowany w brazylijskim São Paulo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed

Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed Uma empresa do Grupo NC Przypadek praktyczny: Novamed Caso Automatyczny práctico: magazyn samonośny o wysokości 20 m dla firmy Nfarmaceutycznej Novamed Ubicación: Lokalizacja: España Brazylia Mecalux zaprojektował,

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos

Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos Przypadek praktyczny: Natura Cosméticos Większa pojemność i sprawne funkcjonowanie magazynu Natura Cosméticos Lokalizacja: Argentyna Mecalux dostarczył firmie Natura Cosméticos regały paletowe mieszczące

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej

Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Przypadek praktyczny: Grupo Ramos Połączenie różnych systemów składowania i kompletacji w celu zwiększenia wydajności logistycznej Lokalizacja: Republika Dominikany Grupo Ramos, lider w sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Delaviuda Najwyższy automatyczny magazyn zbudowany w Hiszpanii

Przypadek praktyczny: Delaviuda Najwyższy automatyczny magazyn zbudowany w Hiszpanii Przypadek praktyczny: Delaviuda Najwyższy automatyczny magazyn zbudowany w Hiszpanii Lokalizacja: Hiszpania Ponad 42-metrowe centrum logistyczne skonstruowane przez firmę Mecalux zlokalizowane w Sonseca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Automatyczne magazyny pojemnikowe

Automatyczne magazyny pojemnikowe Automatyczne magazyny pojemnikowe AUTOMATYCZNE MAGAZYNY POJEMNIKOWE Jest to optymalny system obsługi pojemników do kompletacji zamówień zgodnie z koncepcją Goods-To-Man, czyli towar do operatora. Automatyczny

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KLASY WMS W MAGAZYNIE DYSTRYBUCYJNYM BRANŻY ODZIEŻOWEJ KRZYSZTOF PIOTRUK

SYSTEM KLASY WMS W MAGAZYNIE DYSTRYBUCYJNYM BRANŻY ODZIEŻOWEJ KRZYSZTOF PIOTRUK SYSTEM KLASY WMS W MAGAZYNIE DYSTRYBUCYJNYM BRANŻY ODZIEŻOWEJ KRZYSZTOF PIOTRUK QUANTUM Grupa Kapitałowa Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda EDISONDA Sp. z o.o. Quantum Assets Sp. Z o.o. Quantum

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: E-commerce Ze Szwecji do Polski z magazynem Mecalux

Przypadek praktyczny: E-commerce Ze Szwecji do Polski z magazynem Mecalux Przypadek praktyczny: E-commerce Ze Szwecji do Polski z magazynem Mecalux Lokalizacja: Polska Jedna z wiodących firm zajmująca się sprzedażą on-line części i akcesoriów motocyklowych oraz skuterów śnieżnych,

Bardziej szczegółowo

Qualiac Stock and Logistics

Qualiac Stock and Logistics POLSKA MAGAZYN I LOGISTYKA Qualiac Stock and Logistics Qualiac Stock and Logistics jest modułem systemu Qualiac ERP, umożliwiającym monitorowanie stanu zapasów firmy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Dynamics NAV oszczędzasz czas i pieniądze poprzez efektywne realizowanie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy

Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Przypadek praktyczny: Kern Pharma Kern Pharma rozbudowuje centrum logistyczne w związku z rozwojem firmy Lokalizacja: Hiszpania Nowy automatyczny magazyn samonośny zbudowany dla firmy Kern Pharma w hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Pracownia Inżynierii Procesowej Modelowanie Symulacja Optymalizacja Gospodarka magazynowa Procesy magazynowe Ekonomiczna wielkość zamówienia PROCESY MAGAZYNOWE Gospodarka magazynowa Proces magazynowy Proces

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Mariusz Puto prezes zarządu SKK S.A. Grupa Ceramika Color Firma

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 5 1. Charakterystyka i funkcje systemu klasy WMS 2. Funkcje systemu WMS 3. Elementy (moduły) systemu WMS 3.1. Operacje magazynowe 3.2. Transport i spedycja

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym

AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym AutoSAT - system gęstego składowania palet z satelitą półautomatycznym Gęste składowanie i automatyczny transport palet System AutoSAT to doskonałe rozwiązanie do gęstego składowania dużej ilości palet

Bardziej szczegółowo

Magazyn zdefiniowany w systemie nie może zostać usunięty, jeżeli zostały na nim wykonane jakiekolwiek operacje.

Magazyn zdefiniowany w systemie nie może zostać usunięty, jeżeli zostały na nim wykonane jakiekolwiek operacje. Załącznik nr 2 Opis systemu Struktura magazynów: W firmie będą funkcjonować strefy: - Strefa przyjęć -Strefa główna Adresy magazynowe: Strefy zostanie oznaczona kolorami Uwagi: Magazyn zdefiniowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4

Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4 BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2013-11-08 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Business Solutions Navision oszczędzasz czas i pieniądze

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

PcsFuelTerminal Instrukcja obsługi

PcsFuelTerminal Instrukcja obsługi PcsFuelTerminal Instrukcja obsługi Producent PCS s.c. Ul. Storczykowa 2c 05-830 Nadarzyn Telefon, faks: +48 22 758 50 89 Tel. komórkowy: +48 601 155 782 E-mail: mg@tankomaty.pl Systemy informatyczne i

Bardziej szczegółowo