Jak skutecznie zarządzać magazynem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie zarządzać magazynem"

Transkrypt

1 wm Warehouse Management System Software reguły narzędzia zadania przyjęcia magazynowanie inwentaryzacja wydania bezpieczeństwo kontrola Jak skutecznie zarządzać magazynem

2 Jak zarządzać magazynem przy pomocy wm wm Przyjęcia Procesy wprowadzania towarów i produktów do magazynu. Magazynowanie Operacje umieszczania materiałów w magazynie. Inwentaryzacja Stała kontrola stanów magazynowych. Wydania Zadania przygotowania zamówień i wyprowadzania towarów z magazynu. Narzędzia Reguły, kontrola, zadania i bezpieczeństwo. Samoinstalujący się pakiet Podstawowy pakiet automatycznie instalujący się u klienta, bez konieczności pomocy ze strony informatyka. 2 Oprogramowanie zarządzające

3 > Przyjęcia Easy WMS przyspiesza proces przyjmowania materiałów od momentu powiadomienia o zleceniu przyjęcia przez korporacyjny system zarządzania (ERP) do momentu fizycznego wprowadzenia materiałów na magazyn. Planowanie wyładunków - Planowanie pojemności wyładunkowej przyjęć w harmonogramie. - Wydruk raportów z wykresami przedstawiającymi stopień wykonania dostawy przez przewoźnika lub dostawcę. Przyjęcia - Możliwość zrealizowania przyjęcia materiałów zarówno w oparciu o uprzednio stworzone zamówienie, jak również bez niego - Możliwość stworzenia dowolnej liczby przyjęć przypisanych jednemu zleceniu wprowadzenia. W ten sposób jedno zlecenie może zostać odebrane w kilku oddzielnych transportach. - Przesłanie z systemu planowania klienta (ERP) awizowanych zleceń przyjęć, w zależności od wykonanych zleceń zakupu. - Możliwość korygowania oczekiwanych ilości ze względu na nadwyżki lub wady (błędy wysyłki). - Możliwość zrealizowania przyjęcia z wykorzystaniem terminala radiowego. Pobieranie danych logistycznych Dokumentacja przyjęć - Potwierdzenie informacji o zleceniu przyjęcia w celu uniknięcia błędów przyjęcia. - Potwierdzenie informacji o dowodzie wydania dostawy w celu uniknięcia błędów przyjęcia. - Ręczne tworzenie nowych produktów bezpośrednio z poziomu WMS, jeżeli nie ma ich jeszcze w systemie. - Możliwość tworzenia nowych form pakowania (paletyzacje, paczki, itd.) związanych z każdym produktem. - Kontrola partii, numeru seryjnego, daty ważności, itp., podczas przyjmowania wyrobów o wymaganych właściwościach logistycznych. - Kontrola temperatury i wagi podczas przyjęcia wyrobów o wymaganych właściwościach logistycznych. - Kontrola właściciela towaru. - Drukowanie standardowych raportów przyjęcia. - Drukowanie raportów przyjęcia dopasowanych do indywidualnych potrzeb. - Drukowanie raportów różnicowych w celu porównania materiału otrzymanego z materiałem oczekiwanym (raport błędów wysyłki). PRZYJĘCIA 3

4 Etykietowanie kodem paskowym - Drukowanie etykiet jednostek ładunkowych (nośników) o standardowym formacie. - Drukowanie etykiet produktowych o standardowym formacie. - Zarządzanie większością obecnych na rynku drukarek etykiet. - Drukowanie etykiet jednostek ładunkowych (nośników) o zindywidualizowanym formacie. - Drukowanie etykiet produktowych o formacie dopasowanym do indywidualnych potrzeb. Zamykanie przyjęć - Zamykanie zleceń przyjęć oraz przyjęć przypisanych do zlecenia ręcznie. - Anulowanie przyjęć w celu wykonania częściowego zamknięcia zlecenia przyjęcia. - Zamykanie zleceń przyjęć oraz przyjęć przypisanych do zlecenia w systemie zarządzania (ERP). PRZYJĘCIA Produkcja Kontrola błędów gabarytów Zwroty - Identyfikacja nośników ładunku pochodzących z linii produkcyjnej za pomocą etykiet nośników. - Zarządzanie procesem Cross-Docking: jeżeli brakuje zapasów do obsługi zamówienia, generowany jest ruch bezpośrednio z punktu przyjęcia do magazynu buforowego w celu ukończenia zamówienia bez wcześniejszego odkładania towaru. - Kontrola wymiarowa nośników ładunków (wysokość, kontrola otworów manipulacyjnych, kontrola płóz) w magazynach automatycznych. - Zarządzanie wysyłaniem nośników ładunków do stanowisk naprawczych w celu rozwiązania błędów wymiarowych i jakościowych jednostek ładunkowych. - Możliwość powiadomienia o wpisaniu materiału przez korporacyjny system zarządzania (ERP) w procesie wprowadzania towarów na magazyn. W magazynach automatycznych gdzie zarządza się kontrolą gabarytów - Wizualne przedstawienie błędów gabarytów. - Możliwość rozwiązywania problemów z odczytywaniem etykiety. - Wydruk raportów i statystyk błędów gabarytów. - Rejestrowanie zwrotów za pomocą terminali RF. - Rejestrowanie zwrotów przypisanych danemu zleceniu przyjęcia. - Obsługa nośników ładunków i ich umieszczanie w magazynie zgodnie z zasadami ustalonymi w określonych strefach przeznaczonych do kontroli jakości. Komunikacja z ERP - Automatyczne powiadomienie korporacyjnego systemu zarządzania (ERP) o otrzymanym materiale. - Automatyczne powiadomienie korporacyjnego systemu zarządzania (ERP) o umieszczonym w magazynie materiale. 4 Oprogramowanie zarządzające

5 > Magazynowanie Easy WMS umożliwia konfigurację reguł umieszczania towarów w magazynie na podstawie szeregu wybieralnych warunków. Administrator reguł umieszczania towarów w magazynie Cross-Docking Konsolidacja Reguły umieszczania towarów w magazynie mogą korzystać z różnych strategii, uwzględniających: - Strefy i cechy wymiarowe - Produkt i/lub jego prezentację - Dostawcę - Właściciela - Rotację produktu - Stan materiałowy - Wagę - Szkodliwość produktu - Rodzaj nośnika - Temperaturę - Rodzaj produktu Jeżeli brakuje zapasów do obsługi zamówienia, generowany jest ruch bezpośrednio z punktu przyjęcia do magazynu buforowego w celu ukończenia zamówienia bez wcześniejszego odkładania towaru. Pozwala na konsolidację materiału według jednostek ładunkowych lub referencji. Składowany artykuł jest przenoszony z jego miejsca położenia w magazynie lub z danej jednostki ładunkowej do innej, w celu optymalizacji przestrzeni ładunkowej. Użytkownik może wydawać zlecenia konsolidacji w celu zmniejszenia zajmowanej przez materiał objętości, według poniższych kryteriów: - Produkt - Właściciel - Partia - Numer seryjny - Data ważności - Strefa - Korytarz - Odległość między współrzędnymi lokacji magazynowych składowanych towarów. MAGAZYNOWANIE 5

6 Śledzenie Rejestruje się wszystkie ruchy składowanego artykułu i jednostek ładunkowych, uzyskując dzięki temu ich pełne śledzenie w magazynie od momentu wprowadzenia do momentu opuszczenia magazynu. Automatyczna reorganizacja W magazynach automatycznych system jest zdolny do reorganizacji jednostek ładunkowych w korytarzach, z możliwością programowania tego zadania według harmonogramu lub w czasie przestoju produkcji. Uzupełnianie - Uzupełnianie ręczne. - Uzupełnianie automatyczne na miejsca pobrań w taki sposób, aby składowany artykuł był na nich cały czas obecny. MAGAZYNOWANIE Ręczne rezerwowanie stanów magazynowych System umożliwia ręczne rezerwowanie stanów magazynowych według poniższych kryteriów: - Przypisując określony składowany artykuł danemu klientowi. Artykuł ten jest wykorzystywany do obsługi tylko określonego klienta. - Przypisując określony składowany artykuł danemu zleceniu wydania. Artykuł ten jest wykorzystywany do obsługi tylko danego zlecenia. 6 Oprogramowanie zarządzające

7 > Inwentaryzacja Easy WMS ułatwia zarządzanie i kontrolę zapasami w magazynie ( stanami magazynowymi) oraz zmianami statusów (prawidłowy, wygasła data ważności, produkt zniszczony, itp.). Zarządzanie miejscami położenia Wizualizacja magazynu i składowanych w nim artykułów - Zarządzanie drogą umieszczania towaru w magazynie w celu optymalizacji ruchu operatora do przeznaczonego miejsca położenia. - Operator ma możliwość ręcznej zmiany położenia sugerowanego przez system. - Odkładanie: system generuje operacje automatycznego odkładania towarów w skonfigurowanych miejscach położenia, w celu stałego utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów składowanych artykułów. - System posiada graficzne narzędzie przedstawiające rysunek regałów z umieszczonymi w nich składowanymi artykułami, na którym można zdefiniować i zmienić stan składowanych artykułów i położenia, jak również zastosowanie rezerwacji i blokad położeń. Dynamiczne zarządzanie rotacją Przeliczanie cykliczne Zarządzanie położeniem Lost&Found - Obliczanie rotacji każdego wyrobu w przedziale czasowym wybieranym przez użytkownika na podstawie wywołanych ruchów. Generowanie raportów sugerujących zmiany w rotacji poszczególnych referencji. - Generowanie zadań przeniesienia składowanego artykułu na podstawie zmian rotacji wyrobów i innych reguł ich umieszczania w magazynie, tj. zmiany statusu materiału. - Użytkownik może wydawać zlecenia przeliczania cyklicznego (zadania inwentaryzacji magazynu) według poniższych cech: - Właściciel produktu lub magazynu - Produkt - Jednostka ładunkowa - Partia - Numer seryjny - Korytarz - Strefa magazynu - Odległość pomiędzy współrzędnymi magazynu - Przeliczanie cykliczne można realizować według poniższych typów: - Określone - Nieokreślone - Częściowo określone Zarządzanie składowanymi artykułami problemowymi odbywa się za pomocą wirtualnego położenia Lost&Found (zagubione i znalezione). Gdy nośniki ładunków wychodzą z systemu, przechodzą do wspomnianego położenia, co umożliwia ich ręczne wypisanie zgodnie z życzeniem lub w razie potrzeby ich odzyskania. INWENTARYZACJA 7

8 > Wydania Za pomocą tego procesu towary opuszczają magazyn od momentu przygotowania zamówień. Pobieranie towarów może się odbywać na dwa sposoby: ręcznie lub automatycznie. Ręcznie: materiał jest wyciągany lub wykonuje się operacje pobierania ręcznie z terminala radiowego, nie przypisując go do żadnego zlecenia wydania, tzn. korporacyjny system zarządzania (ERP) nie powiadamia systemu WMS o opuszczeniu magazynu przez składowany artykuł. Automatycznie: materiał jest pobierany w drodze zlecenia wydania, tzn. ERP powiadamia system WMS o opuszczeniu magazynu przez składowany artykuł, wobec czego zarządzanie przygotowaniem wspomnianego zlecenia jest realizowane przez WMS. Tryb automatyczny Ten tryb pracy jest stosowany, gdy używa się zleceń wydania wysyłanych z ERP do WMS w celu wykonania procesu opuszczenia magazynu (przygotowania zamówień) i następującego po nim wydania towaru. WYDANIA System może operować następującymi pojęciami: Magazyn buforowy. Położenie przed rampą ładunkową, w którym są składane wydawane nośniki ładunków. Tryb ręczny Operator posługuje się w tym przypadku listą (zazwyczaj drukowaną na papierze z poziomu systemu ERP) materiałów, które należy pobrać. Za pomocą terminala radiowego (RF) rejestruje się operacje pobrania towarów, które system odlicza z bieżącego stanu magazynowego. Zlecenia wydania. Są zawarte w każdym zamówieniu klienta (posiadają tylko jeden punkt wyładunku). Przystanek. Każdy punkt wyładunku osiągnięty przez pojazd transportujący zamówienie klienta. Trasa. Droga pokonywana przez transport opuszczający magazyn, zawierający zwykle więcej niż jedno zamówienie. 8 Oprogramowanie zarządzające

9 Stosowana terminologia Trasa. Zbiór zamówień klienta we wspólnym transporcie, ułożonych według kolejności przystanków. System WMS zarządza załadunkiem zamówień na pojazd według kolejności przystanków, rozpoczynając załadunek pojazdu od ostatniego zamówienia, jakie należy dostarczyć. Zlecenie wydania. Każde zamówienie klienta lub opuszczenie magazynu przez materiał pod jakimkolwiek tytułem, na ogół pod tytułem zakupu, przeniesienia z magazynu lub zwrotu dostawcy. Jeżeli zamówienia są przypisane do jednej trasy, należy określić numer przystanku (kolejność przystanków). Każdy przystanek może mieć przyporządkowane więcej niż jedno zlecenie wydania. Przystanek. Każdy punkt wyładunku zamówień w obrębie danej trasy. System wyładowuje materiał odwrotnie do kolejności przystanków w taki sposób, aby pierwszy ładunek odpowiadał ostatniemu przystankowi. Grupowanie zleceń wydania. System umożliwia grupowanie zleceń wydania na dwa sposoby: - Fala zamówień. Grupowanie umożliwiające jednoczesne wykonanie wszystkich zleceń opuszczenia magazynu zawartych w fali. W ten sposób optymalizuje się ruchy operatora podczas wykonywania zamówienia i osiąga większą produktywność. Zlecenia opuszczenia magazynu zebrane w fali są traktowane indywidualnie i wskazują operatorowi, jaką ilość produktu powinien pobrać dla każdego zamówienia. - Grupy zamówień. Suma wszystkich zleceń opuszczenia magazynu wykonywanych dla całości przygotowywanego materiału, tzn. wskazuje się operatorowi całkowitą ilość wyładowywanego produktu na podstawie sumy zebranych zamówień. Następnie należy rozgrupować produkty na oryginalne zlecenia. MAGAZYN MAGAZYNY BUFOROWE MONTAŻ ZESTAWÓW WYDANIA RAMPA WYDAWANIA KONSOLIDACJA 9

10 Funkcje wydawania Trasy/Zlecenia wydania Przygotowanie zamówień Pobieranie towarów System pozwala na odbieranie zleceń wydania poprzez interfejs powiadomień. Zlecenia wydania odpowiadają zleceniom sprzedaży lub opuszczeniu magazynu przez materiał. Mogą zawierać dane o określonych nośnikach towaru wychodzących z magazynu lub tylko o ilości materiału według referencji, razem z niezbędnymi danymi logistycznymi. - Ręczne opuszczenie magazynu przez materiał. - System umożliwia planowanie pojemności wydawania według harmonogramu. - System umożliwia wydruk raportów z wykresami w standardowym formacie w celu przedstawienia stopnia wykonania wydań. - System umożliwia wydruk zindywidualizowanych raportów. Opuszczenie magazynu przez materiał według następujących trybów: - Zarządzanie opuszczeniem magazynu przez pełny nośnik ładunku. - Zarządzanie trasami przesyłowymi (transport). Zbiera się wszystkie zamówienia wchodzące w skład danej trasy przesyłowej. - Zarządzanie opuszczeniem magazynu przez pełny nośnik ładunku, zlecając zamówienie według linii. - Pobieranie towarów z wykorzystaniem terminali radiowych lub stacjonarnego komputera PC. - Zarządzanie różnymi prezentacjami towaru. - Zarządzanie układaniem produktów w stos. - Zarządzanie nośnikami ładunków klientów (wyładunek z magazynu i powrót). WYDANIA System Pick/Put To Light Opuszczenie magazynu przez materiał - Zarządzanie urządzeniami PTL (System Pick i Put To Light) dla zrealizowania procesu kompletacji. - Opuszczenie magazynu przez składowany artykuł realizowane ręcznie z wykorzystaniem terminala radiowego lub stacjonarnego komputera PC. - Zarządzanie zamówieniami wygenerowanymi bezpośrednio w punkcie sprzedaży na żądanie klienta i przesyłanymi drogą radiową. System zarządza przyjęciem bądź odrzuceniem produktu przez klienta. Po odrzuceniu produktu, system zarządza jego ponownym umieszczeniem w magazynie. 10 Oprogramowanie zarządzające

11 Ponowne, ręczne przyporządkowanie składowanego artykułu Załadunek ciężarówki Dokumentacja wydania Etykietowanie towaru - Ponowne, ręczne przyporządkowanie składowanego artykułu między zamówieniami różnych klientów (ustawienia zamówień są określane ponownie na rampie w celu pilnej obsługi danego klienta). - System kontroluje załadunek paczek każdego zamówienia na wskazany pojazd transportowy w celu uniknięcia błędów wysyłki. - Zarządzanie trasami wysyłek. - Niewypełnione dowody odbioru dostawy zamówienia lub grupy zamówień. - Raport różnicowy pomiędzy materiałem zamówionym i dostarczonym. - Raport materiałowy według nośnika ładunku (list przewozowy). - Raport o składzie skonsolidowanego wydania, umożliwiający jego ręczne rozebranie dla poszczególnych zamówień. - Opis nośników ładunków, referencji i zamówień załadowanych na ciężarówkę. - Opracowanie zindywidualizowanych raportów. - Etykietowanie nośników ładunku w standardowym formacie. - Etykietowanie produktów w standardowym formacie. - Etykietowanie nośników ładunku w zindywidualizowanym formacie. - Etykietowanie produktów w zindywidualizowanym formacie. Komunikacja z ERP - Automatyczne powiadomienie o wydanym materiale wysłane do korporacyjnego systemu zarządzania (ERP). - Automatyczne powiadomienie ERP o materiale załadowanym na pojazd transportowy. WYDANIA 11

12 > Narzędzia Umożliwiają dostosowanie i indywidualizację aplikacji według kryteriów klienta, jak również zastosowanie wymaganych zasad bezpieczeństwa. NARZĘDZIA Zarządzanie stacjami roboczymi Narzędzie do projektowania raportów Narzędzie do projektowania etykiet Bezpieczeństwo Porady ogólne Nawigacja Sterowalność Raporty i statystyki Możliwość zarządzania blokadami i podstawowymi zmianami działania stacji roboczych systemu (komputery PC, terminale radiowe, itd.). System jest dostarczany wraz z narzędziem do projektowania raportów w ramach samej aplikacji. Pozwala ono personelowi informatycznemu klienta na dostosowanie istniejących raportów do jego potrzeb lub na stworzenie zupełnie nowych raportów. Na jednym urządzeniu można wygenerować jednocześnie raporty zindywidualizowane i standardowe. System jest dostarczany wraz z narzędziem do projektowania etykiet. Pozwala ono personelowi informatycznemu klienta na dostosowanie formatów etykiet do własnych wymagań. System umożliwia zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników, jak również zarządza bezpieczeństwem dostępu do aplikacji, używaniem i wizualizacją różnych jej opcji oraz ograniczeniami dostępu do funkcji dla każdego użytkownika. W przypadku struktury składającej się z wielu magazynów, możliwe jest konfigurowanie zarządzania pozwoleniami dla użytkowników niezależnie dla każdego magazynu. System posiada wielki zbiór porad i raportów ogólnych, które klient może zastosować w zależności od potrzeb. Możliwość dostępu do różnych poziomów informacji z jednego ekranu umożliwia lepszą ergonomię aplikacji. System może być używany z poziomu terminala radiowego, stacjonarnego komputera PC lub razem z wykorzystaniem dokumentów papierowych. Narzędzie do projektowania graficznego raportów. System jest dostarczany wraz z konfiguratorem graficznym raportów, pozwalającym klientowi na tworzenie własnych raportów od zera lub w oparciu o raporty istniejące, w celu uzyskania niezbędnej informacji w dowolnym momencie i w jak najkorzystniejszej formie. 12 Oprogramowanie zarządzające

13 Wymagania sprzętowe W celu korzystania z Easy WMS wymagane są następujące komponenty sprzętowe. - Komputer PC, stacja robocza. Wykorzystywane zazwyczaj jako narzędzie obsługujące procesy przyjęć i wydań oraz do wyświetlania porad. Wymagana jest instalacja systemu operacyjnego Windows XP SP 2 lub Windows Vista. - Terminale radiowe. Stosowane dla realizowania działań związanych z przyjęciami, magazynowaniem, przygotowaniem zamówień, wydaniami i inwentaryzacjami. Wymagana jest instalacja systemu operacyjnego Windows CE wersja 5.0 (lub wyższa). - Serwer. Posiada zainstalowaną bazę danych Easy WMS. Rejestruje, przetwarza i archiwizuje wszystkie transakcje zrealizowane w magazynie. Wymagana jest instalacja systemu operacyjnego Windows 2003 R2 Server. Architektura oprogramowania Easy WMS bazuje na trzech warstwach: Ekrany użytkownika Usługi aplikacyjne Logika aplikacyjna i dostęp do danych Architektura sprzętowa System zarządzania magazynem Easy WMS został stworzony zgodnie z najnowocześniejszymi, aktualnymi standardami sprzętu i oprogramowania. Posiada nowoczesną architekturę linii klientserwer, na której serwer gromadzi dane i reguły, natomiast PC (klient) zawiera jedynie funkcje graficzne (co zapewnia szybkie działanie systemu). Host Serwer Easy WMS Sieć lokalna Ethernet Drukarka raportów PC stacja robocza Punkt dostępowy (Wi-Fi) Punkt dostępowy (Wi-Fi) ) ) ) ) ) ) Drukarka etykiet Terminal radiowy (Wi-Fi) Terminal radiowy (Wi-Fi) 13

14 wm oferuje maksymalną ELASTYCZNOŚĆ w celu zarządzania nawet najbardziej złożonym magazynem Easy WMS jest oprogramowaniem do zarządzania magazynami, rozwiniętym całkowicie przez firmę Mecalux. Jest to wielosektorowy system zarządzania magazynami, kierowany do firm dowolnej wielkości, które pragną zarządzać własnymi magazynami w sposób optymalny, skuteczny i zintegrowany. Easy WMS jest elastycznym i modularnym narzędziem, dzięki któremu można łatwo i skutecznie zoptymalizować procesy zarządzania magazynami automatycznymi lub konwencjonalnymi. Jednocześnie, oprócz wielu innych zalet, pomaga on redukować nakłady czasowe poszczególnych operacji oraz błędy. 14 Oprogramowanie zarządzające

15 Różne poziomy funkcjonalności systemu Easy WMS pozwalają na zainstalowanie go w magazynach o bardzo zróżnicowanych cechach. Poniżej przedstawiono kilka przykładów zastosowań systemu w różnych typach magazynów. > Przykład 1 Magazyn konwencjonalny Opis: magazyn konwencjonalny średniej wielkości z rampą załadunkową i wyładunkową towaru. Przygotowanie zamówień na pełne palety, jak również pojemniki, z wykorzystaniem kompletacji. Rozwiązanie: instalacja oprogramowania Easy WMS, poziom 2, dostosowanego i skonfigurowanego do zarządzania magazynem konwencjonalnym za pomocą terminala radiowego. Mapowanie w magazynie czterech rodzajów położeń: położenia kompletacyjnego do przygotowywania zamówień, położenia składowego do magazynowania towaru, położenia konsolidacji zamówień oraz strefy przyjęć i wydań. Wszystkie ruchy i działania w magazynie są obsługiwane za pomocą terminali radiowych ręcznych oraz zamontowanych na wózkach widłowych. W magazynach konwencjonalnych, których procesy można pokryć funkcjami wskazanymi na liście przez oznaczenie, instalację i autokonfigurację aplikacji Mecalux Easy może wykonać sam klient (dzięki narzędziu instalacyjnemu, zawierającemu oprogramowanie w formie standardowej). 15

16 > Przykład 2 Zarządzanie zintegrowane złożonym magazynem konwencjonalnym oraz automatycznym pojemnikowym i paletowym. Opis: po wdrożeniu oprogramowania Easy WMS poziom 2 klient zwiększył własne zdolności produkcyjne i potrzebuje większej pojemności magazynowania dla składowanych produktów. Z tego powodu, nabywa nowy, dodatkowy magazyn, przeznaczony do magazynowania składowanych artykułów i wysyłania z magazynu jednostek całopaletowych. Rozwiązanie: zainstalowanie automatycznego magazynu z trzema korytarzami obsługiwanymi przez układnice paletowe Mecalux. Wdrożenie systemu transportu wewnętrznego z przenośnikami rolkowymi i łańcuchowymi. W ramach systemu transportowego przygotowano liczne miejsca wprowadzania i opuszczania magazynu przez palety, wyposażone w czujniki gabarytów, zapewniające prawidłowe wprowadzanie palet do magazynu automatycznego. Jednocześnie, system posiada zautomatyzowane stanowisko przygotowywania zamówień. Dostosowuje się oprogramowanie Easy WMS z poziomu 2 do poziomu 5 (do zarządzania magazynami konwencjonalnymi i automatycznymi). Poziom ten pozwala klientowi na zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi w magazynie: wprowadzanie i przyjmowanie towarów; umieszczanie towarów w jednej ze stref magazynowania (konwencjonalna lub automatyczna); przygotowanie i konsolidację zamówień, jak również wydawanie zamówień na zasadzie tras i kontrolowany załadunek ciężarówek. 16 Oprogramowanie zarządzające

17 > Przykład 3 Zintegrowane zarządzanie wielkimi magazynami pojemnikowym i paletowym oraz złożonym systemem transportu palet. Opis: rozwój biznesu oraz właściwości rozmieszczenia produktu wymagają zwiększenia strefy magazynowania automatycznego. Jednocześnie wymagana jest minimalizacja manipulacji nośnikami ładunku wewnątrz magazynu. Rozwiązanie: zwiększenie liczby korytarzy w magazynach automatycznych (paletowym i pojemnikowym), aby zapewnić większą pojemność magazynowania. Instalacja nowych, złożonych systemów transportu pojemników i palet oraz wdrożenie dodatkowych poziomów antresol w celu całkowitej automatyzacji transportu w magazynie. Dodanie stacji pobierania w celu zwiększenia wydajności kompletacji zamówień, jak również stacji roboczych wprowadzania i wyprowadzania towarów z magazynu, co umożliwia zwiększenie przepływu transportu pełnych nośników ładunku. Modyfikacja ramp przyjęć i wydań w celu zrealizowania zautomatyzowanego załadunku i wyładunku pojazdów. Zastosowanie nowej konfiguracji i dostosowanie parametrów oprogramowania Easy WMS poziom 5, w celu dopasowania go do nowej infrastruktury magazynów. 17

18 Podstawowe korzyści - Produktywność. Zmniejsza się liczba operacji, a zatem zwiększa się produktywność logistyczna. - Całkowita kontrola lokalizacji. System zarządzania pozwala na graficzną wizualizację magazynu. Dzięki temu można dowiedzieć się w czasie rzeczywistym, jaki jest stan zajętości magazynu, bez potrzeby jego fizycznego oglądania. - Dzięki kontroli przygotowania zamówień w czasie rzeczywistym poprawia się jakość usług i minimalizuje błędy wysyłek. - Kontrola produktywności operatorów. - Kontrola aktywności i położenia zasobów. - Ciągła inwentaryzacja z rzeczywistą wyceną stanów magazynowych. - Usuwanie błędów w wydaniach i zwiększenie niezawodności dostaw. - Przyspieszenie procesów przygotowania i wysyłki zamówień. - Usprawnienie przestrzegania terminów dostawy zamówień. - Czas. Redukuje się czas wielu zadań wewnątrz łańcucha dostaw, od sporządzenia inwentaryzacji lub planu zamówień do redukcji czasu przestoju operatorów lub czasu przemieszczenia dokonanego dla każdego zasobu. - Zasoby. Lepsze wykorzystanie zasobów fizycznych i ludzkich. - Straty. Znacząco spadają koszty strat spowodowanych upływem terminu ważności, strat nieznanych, itd. Łatwość dostosowania - System można dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez parametryzację, mapowanie magazynu, itp. - System jest bardzo elastyczny w przypadku konieczności rozbudowy magazynu. 18 Oprogramowanie zarządzające

19 Warunki korzystania z licencji Mecalux Easy Mecalux Easy jest pakietem oprogramowania logistycznego, stanowiącym własność firmy Mecalux, chronionym ustawami i traktatami międzynarodowymi o prawach autorskich i własności intelektualnej. System Mecalux Easy jest przekazywany użytkownikowi końcowemu na warunkach licencji użytkowania. W przypadku każdej instalacji należy uwzględnić licencję globalną, obejmującą wszystkie funkcje i konfiguracje potrzebne do prawidłowego działania Mecalux Easy. Ponadto należy uwzględnić tyle licencji użytkowników, ile jest stanowisk pracy korzystających z oprogramowania. Zazwyczaj są to stanowiska pracy z serwerami, komputerami PC lub terminalami radiowymi. Umowa licencyjna oprogramowania Mecalux Easy przyznaje użytkownikowi końcowemu licencję osobistą, nieprzenaszalną i niewyłączną, do wykorzystania na urządzeniach wcześniej uzgodnionych pomiędzy użytkownikiem i firmą Mecalux, do maksymalnej liczby stanowisk pracy opisanych w porozumieniu o sprzedaży aplikacji Mecalux Easy. Razem z Mecalux Easy użytkownik końcowy otrzymuje wymagane licencje użytkowania oprogramowania osób trzecich. W tym przypadku wchodzą w rachubę produkty Oracle, Soti, Bartender czy NetSupport. Oprogramowanie osób trzecich dostarczane przez Mecalux podlega ograniczonej licencji użytkowania i może być wykorzystywane tylko razem z oprogramowaniem Mecalux Easy. Prawo własności oprogramowania osób trzecich należy do przedsiębiorstw, które udzieliły firmie Mecalux licencji do wykorzystania własnego oprogramowania zawartego w Mecalux Easy. 19

20 CENTRALA: Mecalux Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego Gliwice Tel.: Fax: BIURA HANDLOWE: WARSZAWA Tel.: (+48) Fax: (+48) KRAKÓW Tel.: (+48) (71) Fax: (+48) WROCŁAW Tel.: (+48) Fax: (+48) GDYNIA Tel.: (+48) Fax: (+48) POZNAŃ Tel.: (+48) Fax: (+48) MK /09

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo