Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baks. Zapytanie ofertowe. System zarządzania magazynem WMS 1/4"

Transkrypt

1 BAKS Kazimierz Sielski Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) fax (022) Internet NIP Karczew dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 156/P/2013 Zapytanie ofertowe Baks System zarządzania magazynem WMS 1/4

2 W związku z prowadzoną obecnie budową automatycznego magazynu wysokiego składowania BAKS proszę o przedstawienie oferty na system zarządzania magazynem WMS. Zakres oferty 1. Koncepcja systemu zarządzania magazynem WMS a. Specyfikacja funkcjonalna b. Topologia magazynu c. Uwzględnienie interfejsów do systemu: i. ERP ii. MFC zarządzającego automatyką 2. Dostosowanie, instalacja i wdrożenie systemu klasy WMS a. Przygotowanie systemu zgodnie z uzgodnioną funkcjonalnością b. Przygotowanie interfejsów do systemów współpracujących 3. Instalacja oraz uruchomienie systemu 4. Szkolenie pracowników 5. Dostawa infrastruktury sprzętowej wraz z instalacją i konfiguracją Do oferty proszę przyjąć wstępnie o 30 użytkowników systemu 5 stanowisk roboczych 25 stanowisk mobilnych o Prosimy o podanie kosztów dokupienia kolejnych licencji o System WMS musi posiadać bazę danych związanych z asortymentem Wielkość jednostek Sposób pakowania Wagi Itd. o System WMS powinien pozwolić na swobodną reorganizację i modyfikację magazynu bez udziału dostawcy Obszary wchodzące w zakres obsługi systemu WMS Magazyn surowców Punkt zdawczo-odbiorczy w obszarze produkcji Punkt zdawczo-odbiorczy w obszarze lakierni Punkt zdawczo-odbiorczy w obszarze cynkowni Nowa hala magazynowa magazyn niski Nowa hala magazynowa magazyn wysoki obsługiwany przez suwnicę automatyczną 2/4

3 Procesy obsługiwane w magazynie surowców (ten proces należy skoordynować z procesem prowadzonym przez ERP) Proces przyjęcia Proces składowania Proces kompletacji komponentów Proces wydania na produkcję Procesy obsługiwane w punktach zdawczo-odbiorczych (ten proces należy skoordynować z procesem prowadzonym przez ERP) Tworzenie zamówień na surowce Przyjęcie surowców Przyjęcie produktu z innych stref magazynowych Wydanie produktu gotowego Nowa hala magazynowa hala niska Proces przyjęcia o Przyjęcie zewnętrzne o Przyjęcie produktu z pozostałych obszarów magazynowych Proces kompletacji Składowanie produktów Proces wprowadzenia produktu do strefy magazynu automatycznego Proces wydania o Wydanie zewnętrzne o Wydanie produktów na pozostałe obszary magazynowe Nowa hala magazynowa magazyn wysoki obsługiwany przez suwnicę automatyczną Proces przyjęcia o Przyjęcie zewnętrzne o Przyjęcie produktu z pozostałych obszarów magazynowych Proces kompletacji o Kompletacja produktów w magazynie podstawowym o Kompletacja produktów w magazynie produktów małogabarytowych - antresola Składowanie produktów o Obsługa zleceń transportowych Zarządzanie ruchem wózków obsługiwanych manualnie Zarządzanie ruchem automatycznej suwnicy magazynowej Proces wydania o Wydanie zewnętrzne o Wydanie produktów na pozostałe obszary magazynowe o Konsolidacja produktów w optymalne jednostki transportowe o Wsparcie procesów spedycyjnych 3/4

4 Informację na temat transportowanych jednostek W magazynie wykorzystywane są różnego rodzaju nośniki o Palety Euro Palety jednorodne Max do 1500 kg o o o Długość ładunku max mm Palety mieszane Palety metalowe Kartony Min 180x180mm Max 800x400 mm Do 50 kg Detale mogą być również składowane na drewnianych klockach Dłużyce o długości max mm i wadzę do 4000 kg Ilość przyjęć towaru do magazynu z działów produkcji 250 palet/dzień, średnio 10 rodzajów detali na każdej palecie. Ilość wydań towaru z magazynu na zewnątrz 250 palet/dzień, średnio 10 rodzajów detali na każdej palecie. 4/4

5 Warunki oraz informacje dodatkowe - Nowa hala magazynowa Magazyn wysoki 1. Na poniższych rzutach przedstawiony został zakładany podział magazynu Funkcjonalność systemu Przyjęcie towaru Przyjęcie towaru odbywa się na przenośnik znajdujący się hali niskiem. Operator umieszcza nośnik na przenośniku. Celem identyfikacji każdy nośnik powinien być oznakowany kodek kreskowym, tagiem RFID lub inną metodą identyfikacji. Przenośnik wejścia wyposażony jest w dwa moduły wagi umożliwiające kontrolę stabilności i rozłożenia masy na nośniku. Dodatkowy system przenośników wyposażony jest również w bramkę kontroli obrysu, której zadaniem jest sprawdzenie wymiarów ładunku. Jeżeli będzie to niezbędne dane te mogą zostać przesłane do systemu WMS. Po prawidłowej kontroli nośnika zostaje on przemieszczony przy pomocy przenośników w punkt podany przez system nadrzędny. Aktualnie w systemie istnieją dwa punkty docelowe. Punkt I - miejsce w pobliży doków Punkt II miejsce pobrania przez automatyczną suwnicę Miejsce odstawienia ładunku Moduł wagi Punkt I pobranie przy dokach Kontrola długości ładunku Nośniki NIO 5/4

6 Punkt II miejsce pobrania prze suwnice 6/4

7 Kompletacja System kompletacji zasilany będzie przy pomocy wózka ShuttleCar. Jest on umieszczony w przestrzeni pomiędzy słupami nośnymi hali i ostatnim rzędem regałów obsługiwanych przez suwnicę. Suwnica odkłada ładunek na przenośnik wejściowy do ShuttleCar. Następnie wózek otrzymuje polecenie przemiemieszczenia się we wskazane miejsce. Na podstawie odpowiednich komunikatów wózek wykonuje operację pobrania. Po pobraniu system WMS powinien podać lokację docelową dla danego nośnika. ShuttleCar przewozi ładunek na odpowiednią lokację kompletacyjną. Każde stanowisko kompletacji wyposażone jest w przenośnik rewersyjny działający w dwóch kierunkach. Po zakończeniu procesu kompletacji system WMS wysyła do wózka komunikat o transporcie powrotnym. Dodatkowo system został wyposażony w przenośniki umieszczony naprzeciwko doków. Ich główną funkcją ma być wydanie nośników pełnopaletowych. Zasilanie ShuttleCar z suwnicy Odbiór nośników przez suwnicę ShuttleCar Dodatkowy przenośnik przejęcie Przenośniki w strefie kompletacji Uwaga! Dodatkowo system zostanie wyposażony w przenośniki wejścia i wyjścia w środkowej części torowiska. 7/4

8 Wydanie Po zakończeniu procesu kompletacji lub po wydaniu pełnego nośnika system WMS generuje zlecenie transportowe do odpowiedniego doku. Operator na podstawie informacji z systemu WMS przemieszcza ładunek na wskazaną lokację. Całość procesu odbywa się przy udziale systemu WMS, którego zadaniem jest odpowiednie kierowanie operatorem. Lokację magazynowe, doku itd. powinny istniej w systemie WMS opisane odpowiednim znacznikiem. Celem przemieszczania ładunków bez użycia wózków w strefie doków zaproponowane zostały moduły do transportu grawitacyjnego firmy DeniPro. 8/4

9 Strefa składowania obsługiwana przez suwnicę automatyczną Strefa kompletacji Strefa przyjęć do magazynu Strefa wydań do magazynu Magazyn zostanie wyposażony w system przenośników paletowych. Poniżej opis funkcjonalny: Elementy funkcjonalne systemu przenośników paletowych Stacja przyjęcia Stacja przyjęcia znajduje się na poziomie 0 magazynu. System składa się z przedstawionych na rysunku komponentów oznaczonych odpowiednimi numerami. Mierzenie oraz obrys ładunku Moduł wagi Stanowisko przyjęcia I Stanowisko przyjęcia II Stanowisko przyjęcia III Palety z błędem odczytu, nieprawidłową wagą itd. 9/4

10 Stacja wydania z pominięciem suwnicy Stacja wydania ulokowana jest w pobliżu bramy przejściowej pomiędzy halą niską i halą wysoką. W miejsce to kierowane będą nośniki, które możną przekierować bezpośrednio na strefę doków. Wydanie nośników bezpośrednio w strefę doków 10/4

11 Stacja wydania na suwnicę Stacja znajduję się na końcu systemu przenośników jest to miejsce, w którym nastąpi przekazanie nośnika z ładunkiem na suwnicę. Wydanie nośników na suwnicę Obszar obrotu ładunku przez suwnicę 11/4

12 Stacje obsługi strefy kompletacji wydanie i przyjęcie przez suwnicę Stacje obsługi strefy kompletacji znajdują się na poziomie 0 magazynu. System zakłada dwa miejsca zdawczo odbiorcze. Sekcje przenośników znajdują się w przedniej części systemu oraz w środku systemu regałów. Celem takiej lokacji jest zwiększenie wydajności. Punkty 1 zdawczo / odbiorcze Punkty 2 zdawczo / odbiorcze 12/4

13 Stacja kompletacji i wydania Stacja kompletacji i wydania znajduje się na poziomie 0 magazynu. System składa się z przedstawionych na rysunku komponentów. Dwukierunkowy przenośnik łańcuchowy W systemie zaplanowano 8 stacji kompletacji z funkcją wyjścia do strefy doków. 13/4

14 2. Częścią magazynu jest również powierzchnia na antresoli: Powierzchnia na antresoli jest strefą kompletacji asortymentu mało gabarytowego. Została ona wyposażona w system przenośników: 14/4

15 Opis funkcjonalny Kompletacja na podeście roboczym Kompletacja na podeście roboczym odbywać się będzie przy pomocy przenośników. System ułatwić ma przemieszczenia zamówień pomiędzy poszczególnymi strefami kompletacyjnymi. System przenośników został zaprojektowany w oparciu o zapytanie ofertowe. W linii transportowej znajdują się 3 stację kompletacyjne. Stacje kompletacji Na stacji wejścia do systemu operator skanuje kod kreskowy kartonu rozpoczynając zamówienie. System WMS kieruje dany nośnik po odpowiednich stacjach. Na podstawie kodu kreskowego następuje identyfikacją nośnika zamówienia. Jeżeli dany nośnik ma zjechać na daną stację system transferuje go do operatora. Stacja składa się z elementów napędzanych oraz przenośników nienapędzanych budujących bufor. Operator skanuje kod kreskowy znajdujący się na nośniku. Na jego podstawie otrzymuje informację z systemu WMS gdzie należy kierować się do zbiórki. 15/4

16 Przenośniki napędzane Przenośniki nienapędzane Po zakończeniu kompletacji karton wstawiany jest przez operatora na przenośnik transportowy. Jeżeli zamówienie zostało zakończone nośnik transportowany jest do wskazanej przez system WMS stacji wyjścia. Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz w formie elektronicznej na adres oraz osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie BAKS przy ul. Jagodne 5, Karczew. Oferty powinny mieć termin ważności co najmniej 60 dni. Oferta powinna zawierać również informację o kosztach ewentualnych prac wykraczających poza zakres przewidziany w dokumencie oraz warunki i koszty serwisu. Cena w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją projektu. Powinna także zawierać projekt wykonawczy i inwentaryzację powykonawczą z zainstalowanym systemem. Prosimy o załączenie listy referencyjnej. Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria wyboru: 1. Jakość oferowanych rozwiązań 50% 2. Serwis, gwarancja 25% 3. Cena 25% 16/4

17 Zapytanie ofertowe zamieszono również na stronie internetowej (www.baks.com.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Jagodne 5, Karczew. Sporządził: Tomasz Włodarczyk Mariusz Trzaskowski tel /4

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie powierzchni magazynowych

Wykorzystanie powierzchni magazynowych Wykorzystanie powierzchni magazynowych Znamy najlepsze rozwiązania do składowania każdego rodzaju produktu Informatyczny System Zarządzania Od blisko 50 lat Grupa Mecalux oferuje wszelkiego rodzaju systemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA

LABORATORIUM 5-7 1. ZAŁOŻENIE KONTA LABORATORIUM 5-7 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją Qcadoo MES Qcadoo MES - internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla Małych i Średnich Firm. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 NA DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DLA COMBI-LINE SP. Z O.O. Solec Kujawski, 17 czerwca 2014 roku DOTACJE NA INNOWACJE SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo