1. Analiza rynku IT Determinanty makroekonomiczne Determinanty mikroekonomiczne Czynniki hamujące rozwój rynku informatycznego: Cechy rynku IT:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Analiza rynku IT Determinanty makroekonomiczne Determinanty mikroekonomiczne Czynniki hamujące rozwój rynku informatycznego: Cechy rynku IT:"

Transkrypt

1 1. Analiza rynku IT Terminem IT określa się wiązkę branż powiązanych z technologiami informatycznymi. IT obejmuje więc produkcję hardware, produkcję software, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzanie danych i tworzenie baz danych oraz sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowania, a także edukację w zakresie technologii informatycznych. IT to branże wysokotechnologiczne, które obecnie warunkują sprawnośd działania prawie wszystkich tradycyjnych dziedzin gospodarki. Na sytuacje rynku IT wpływają determinanty: makro oraz mikroekonomiczne. Determinanty makroekonomiczne wzrost gospodarczy kraju inflacja bezrobocie regulacje paostwowe (polityka monetarna, fiskalna) piractwo publiczne zamówienia na usługi informatyczne konkurencja zagraniczna epolska (strategia ) rozwój sektora MŚP wymogi akcesyjne UE Determinanty mikroekonomiczne rola informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie (instytucji itp.) konkurencja lokalna zatory płatnicze problemy pozyskiwania informacji rynkowej ceny sprzętu, oprogramowania i usług Czynniki hamujące rozwój rynku informatycznego: spadek koniunktury gospodarczej brak środków finansowych w przemyśle konkurencja niedobór wykwalifikowanej kadry brak zainteresowania kadry kierowniczej niska kultura organizacyjna w gospodarce i administracji niespójne i niestabilne prawo Cechy rynku IT: zacierają się granice pomiędzy segmentami rynku, następuje nasycanie produktu usługami i równocześnie usługi są nasycane produktami, firmy rzadko się specjalizują wyłącznie w jednym rodzaju usług, rynek od strony popytu jest zdominowany przez odbiorców instytucjonalnych, czynniki ekonomiczne mają dominujący wpływ na kształtowanie rynku usług informatycznych zarówno w grupie dostawców jak i odbiorców

2 czynniki makroekonomiczne mają znaczenie strategiczne czynniki mikroekonomiczne decydują o wyborze taktyki działania zarówno dostawców jak i odbiorców czynniki społeczne w większym stopniu dotyczą nabywców usług informatycznych niż dostawców Kondycja branży IT jest pochodną ogólnej sytuacji gospodarczej i bardzo silnie skorelowana jest z potencjałem inwestycyjnym przedsiębiorstw. Pogorszenie sytuacji gospodarczej pociąga za sobą spadek wartości inwestowanych przez przedsiębiorców środków, w tym środków związanych z inwestycjami w infrastrukturę teleinformatyczną. Nie oznacza to oczywiście, że spadły potrzeby przedsiębiorstw związane z modernizacją ich zaplecza informatycznego, jednak dekoniunktura gospodarcza obecnie dotyka najbardziej producentów i dystrybutorów sprzętu teleinformatycznego, powodując spadek cen i zmniejszanie się możliwych do osiągnięcia marż. Dodatkowo najwięksi producenci sprzętu są zmuszeni do konkurowania z małymi firmami montującymi komputery dla małych przedsiębiorstw i rynku detalicznego.

3 1.1. Obraz rynku w skali światowej Ogólny stan branży informatycznej na świecie nie uległ znacznemu pogorszeniu pomimo znacznej redukcji wydatków na sprzęt, oprogramowanie i usługi IT w większości części świata. Producenci sprzętu komputerowego przeżyli kilka trudnych miesięcy. Oczekuje się, że ich sprzedaż obniży się w tym roku (2010) globalnie o 11%, zważywszy iż klienci korporacyjni i konsumenci odkładają swoje wydatki na sprzęt komputerowy. Spodziewany jest mniejszy spadek wydatków na oprogramowanie (około 2%) z uwagi na jego znaczenie w działalności firm w dzisiejszych czasach. Niemniej jednak, większośd przychodów została wygenerowana przez opłaty serwisowe ponoszone przez korporacje na rzecz długoterminowych dostawców oprogramowania biznesowego. Faktycznie w pierwszym kwartale tego roku niektórzy znani producenci odnotowali znaczny spadek sprzedaży nowego oprogramowania dla firm. Kryzys dotknął również sektor usług IT poprzez spadek wydatków w 2009 r. o ponad 3%. Według analityków największe spowolnienie wydatków na IT widoczne będzie w kolebce światowej recesji - Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jeszcze na początku 2010 roku zakładali oni, że dynamika wzrostu sprzedaży sprzętu i aplikacji wyniesie 4,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Obecne prognozy obniżyły ten odsetek do 0,9 proc. Obok USA spowolnienie na rynku IT wystąpi przede wszystkim w regionach rozwiniętych technologicznie (Japonia, Europa Zachodnia). Kraje rozwijające się (położone w Europie

4 Centralnej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, Afryce i Ameryce Łacioskiej) będą nadal miały wysoki współczynnik dynamiki inwestycji w IT - chod znacząco niższy od oczekiwanego wcześniej. Największy popyt obserwowany będzie na rynku aplikacji, zdecydowanie mniejszy w obszarze sprzętu. Liderem w 2010 roku ma byd Europa Zachodnia i Środkowa, gdzie spodziewany jest wzrost o 11,2 proc. Z kolei dla Kanady prognozowany jest wzrost o 9,9 proc., regionu Azji i Pacyfiku o 7,8 proc., Ameryki Łacioskiej o 7,7 proc., a USA o 6,6 proc. Tymczasem najsłabszym rynkiem ma byd region Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie wydatki firm z branży technologicznej mają zwiększyd się tylko o 2,4 proc. Według analityków światowe wydatki na nowe technologie wzrosną w tym roku do 3,4 bln USD. To oznacza, że będą o 5,3 proc. większe niż w 2009 r., który dla branży IT był bardzo trudny. Rynek zmniejszył się wówczas o 4,5 proc., do 3,22 bln dol. Najbardziej, bo aż o 12,5 proc., skurczyły się wydatki na sprzęt komputerowy. Optymistyczna prognoza dla branży IT na 2010 r. to m.in. efekt wysokiej sprzedaży produktów i usług teleinformatycznych w ostatnim kwartale roku ubiegłego oraz ogólnej poprawy sytuacji w globalnej ekonomii. Zwraca on równocześnie uwagę, że duży wpływ na szybkie tempo rozwoju branży będzie miało przewidywane na ten rok osłabienie dolara w porównaniu z sytuacją w 2009 r. Odkładane w ubiegłym roku, a teraz odmrażane inwestycje w hardware sprawiły, że w tym roku ten segment rynku IT będzie rósł najszybciej. Popytowi będzie też sprzyjała rosnąca popularnośd komputerów przenośnych. W sumie klienci kupią o 5,7 proc. więcej sprzętu niż w 2009 r. i wydadzą na ten cel 353 mld dol. Równie dynamicznie ma się powiększad rynek usług IT. Jego wartośd wzrośnie z 777 mld dol. do 821 mld dol. Nieco wolniej, po 5,1 proc., mają wzrosnąd nakłady na oprogramowanie (do 232 mld dol.), usługi i sprzęt telekomunikacyjny (do 1,98 bln dol.).

5 Wartośd światowego rynku IT w 2010 r. (w mld USD) Telekomunikacja 1988 Oprogramowanie 232 Sprzęt komputerowy 353 Usługi IT Rysunek 1 Źródło: Computerworld Analitycy prognozują, że pozytywne trendy z bieżącego roku będą również kontynuowane w przyszłym roku. Uważają, że wtedy rynek IT wzrośnie o kolejne 4,2 proc. i jego wartośd przekroczy 3,5 bln dol. Prognozy długoterminowe mówią, iż do 2012 r. rynek IT straci ok. 300 miliardów USD wskutek bezpośrednich bądź pośrednich oddziaływao światowej recesji gospodarczej. Analitycy, oprócz korekty wcześniejszych prognoz, starają się także wytypowad technologie, które ponownie uczynią segment IT jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Na prowadzenie w tej dziedzinie wychodzą takie rozwiązania, jak cloud computing (usługi dla biznesu i rynku konsumenckiego, które są udostępnianie przez ośrodki rozproszone, np. Internet), wirtualizacja oraz szeroko pojęte "Green IT" (oszczędzanie energii) Obraz rynku w skali europejskiej Polska zajęła w 2009 roku 35 miejsce w globalnym rankingu konkurencyjności przemysłu IT uzyskując 40,8 punktów na 100. Oznacza to spadek o 3 miejsca w stosunku do roku Na 24 kraje Unii Europejskiej objęte badaniem Polska zajęła 3 lokatę od kooca. Gorszy wynik uzyskała jedynie Rumunia i Bułgaria. W Unii Europejskiej najwyższe lokaty zajęły: Finlandia, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania oraz Dania. 1 Finlandia 73,6 2 Szwecja 71,5 3 Holandia 70,7

6 4 Wielka Brytania 70,2 5 Dania 68,6 6 Irlandia 66,9 7 Francja 59,2 8 Belgia 59,2 9 Niemcy 58,1 10 Austria Estonia 55,6 12 Włochy 48,5 13 Hiszpania 47,4 14 Czechy Węgry 46,1 16 Słowenia 45,3 17 Portugalia 45,3 18 Litwa 43,3 19 Grecja Łotwa 42,6 21 Słowacja 41,4 22 Polska 40,8 23 Rumunia 39,6 24 Bułgaria 33,6 Tabela 1 Ranking konkurencyjności 2009 Źródło: Raport Economist Intelligence Unit 1.3. Obraz rynku w skali krajowej Rynek IT zamknął ubiegły rok spadkiem wartości o ok. 10%. Jego wartośd wyniosła 10,3 mld USD (11,4 mld USD rok wcześniej). Wartośd rynku liczona była w tzw. stałym dolarze. Spadek liczony w złotówkach byłby trochę mniejszy, ponieważ polska waluta w ciągu minionego roku straciła na wartości w porównaniu z rokiem 2008 o ok. 30%. W roku 2009 na polskim rynku sprzedaż sprzętu IT spadła o 19%. To aż o 1,3 mld USD mniej niż rok wcześniej.

7 Rynek IT w Polsce Sprzęt Oprogramowanie Usługi Rysunek 2 Źródło: Computerworld Polski rynek IT w latach (w mld USD) ,9 11,4 10,3 10,6 8 7, ,2 1,5 1,8 2,1 2,3 2,8 3 3,1 3,6 4,5 5, Rysunek 3 Źródło: Computerworld

8 Od 20 lat największym segmentem polskiego rynku IT jest sprzęt, i to jego sprzedaż w 2009 roku najbardziej ucierpiała. Spadek rok do roku wyniósł aż 19% czyli 1,3 mld USD. To dużo, gdyż w 2008 r. udział sprzętu w całości polskiego rynku IT wyniósł 61%. Sprzedaż spadła we wszystkich kategoriach komputerach osobistych, serwerach, urządzeniach sieciowych. Na koniec roku 2009 udział sprzętu w całym rynku IT wyniósł tylko 54%. Wartośd sprzedanego w Polsce sprzętu IT w 2009 roku wyniosła 5,65 mld USD. Na tle dramatycznych spadków w tym segmencie, rynek oprogramowania w całym rynku IT w Polsce wzrósł z 12% do 14%. Największy wzrost osiągnął jednak segment usług, na poziomie ok. 2%. Jego wartośd wyniosła w roku ubiegłym 3,2 mld USD. Zaś jego udział w rynku wzrósł z 27% do 32%. Według prognoz, w roku 2010 sprzedaż sprzętu wzrośnie o 3%, oprogramowanie o 5%, a usługi o 2%.

9 1.4. Obraz rynku w skali regionalnej Branża IT w regionie Zachodniego Pomorza rozwija się na poziomie porównywalnym z innymi podobnymi regionami. W województwie zachodniopomorskim działa kilka firm, które współpracują z największymi aktorami tej branży na świecie /np. GDATA w Szczecinku, ATS Systemy Informatyczne Sp. Z o.o. w Szczecinie, BLStream Sp. Z o.o. w Szczecinie, Tieto Polska Sp. Z o.o. w Szczecinie, Medialand Sp. Z o.o. w Szczecinie, Mikro-Serwis S.C. w Koszalinie, Consileon Polska Sp. Z o.o. w Szczecinie, Ikeris Sp. Z o.o. w Szczecinie /. Są one silnym źródłem rozwiązań innowacyjnych. Województwo zachodniopomorskie jest regionem, w którym występują znaczne opóźnienia w zakresie budowy społeczeostwa informacyjnego. W związku z tym regionalna strategia innowacji województwa zachodniopomorskiego w jednym ze swoich priorytetów przewiduje działania, które mają zniwelowad dysproporcje w zakresie dostępu i wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej oraz upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeostwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych a także rozwój e- usług dla ludności i biznesu. Według badao przeprowadzonych przez GDATA sp. z o.o. e- Government Polska na zlecenie Ministerstwa Nauki, region Pomorza Zachodniego wykazuje dostępnośd do witryn WWW na poziomie 93%, podczas gdy średnia krajowa wynosi 95%. Podobne różnice występują w kwestii dynamiki rozwoju usług z branży elektronicznej - w województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten wynosi niespełna 5%, a średnia krajowa to blisko 11%. W regionie Pomorza Zachodniego nadal występują duże problemy z dostępem do łączy szerokopasmowych. Spora częśd gmin nie ma możliwości podłączenia stałego łącza, co w praktyce przenosi się na niemożliwośd świadczenia jakichkolwiek usług drogą elektroniczną. Szacuje się, że odsetek gospodarstw wyposażonych w komputer w województwie zachodniopomorskim wynosi 24,41%, natomiast podłączonych do sieci Internet jest 10,65%. Na Pomorzu Zachodnim działa około 360 firm informatycznych. Zdecydowana większośd koncentruje swoją działalnośd na dwóch dominujących obszarach: produkcji oprogramowania i outsourcingu oraz usług, szkoleo i doradztwa.

10 Firmy sektora IT Rysunek 4 Źródło: GUS Zdecydowana większośd przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Zatrudnienie 2% 7% 15% od 1 do 4 14% 62% od 5 do 10 od 11 do 50 od 51 do 249 powyżej 250 Rysunek 5 Źródło: GUS

11 Ośrodkiem regionalnym, w którym koncentruje się działalnośd firm informatycznych jest Szczecin. Blisko 3/4 firm (75%) w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziła na rynek nowy produkt. Połowa z nich zrobiła to w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Przedsiębiorstwa objęte badaniem zajmują się w 70% sprzedażą swoich usług, 20% sprzedażą swojego oprogramowania (w większości do administracji publicznej) oraz 10% sprzedażą sprzętu (wzrasta sprzedaż poza granice kraju). Firmy IT objęte badaniem 20% 10% 70% Usługi Sprzęt Oprogramowanie Rysunek 6 Źródło: Opracowanie własne

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej BIZNES PLAN Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej InnoCo Sp. z o.o. Styczeń 2011 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 1. Strategia...4 1.1. Misja...4 1.2. Wizja...4 1.3. Cele...4 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r.

Wigor pośród zgiełku Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Ocena konkurencyjności branży IT w 2009 r. Sponsorowany przez: Raport Economist Intelligence Unit Spis treści: Wstęp 2 Streszczenie 3 Trudne nowe środowisko 7 Utrzymanie tempa rozwoju infrastruktury 10

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny w Polsce

Rynek poligraficzny w Polsce KPMG w polsce Rynek poligraficzny w Polsce Badanie KPMG i PBKG kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Najważniejsze wnioski 5 3. Metodologia badania 9 4. Polska poligrafia na tle

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com

Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com Raport o Europejskim Wpływie Gospodarczym Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE www.midmarketimpact.com 1 Wprowadzenie Znaczenie średniej wielkości przedsiębiorstw jest w Europie niedostatecznie

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia

Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia Streszczenie raportu Maj 2014 1 2014 Deloitte Spis Treści Spis treści 2 Cel projektu 3 Wybór branż 4 Globalne

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Warszawa, 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Opłacalność inwestowania w badania i rozwój

Opłacalność inwestowania w badania i rozwój Opłacalność inwestowania w badania i rozwój Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo