BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH 2012 WARSZAWA 2014

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...5 ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE...6 PRACE MAGISTERSKIE...14 PRACE LICENCJACKIE..126 PRACE PODYPLOMOWE INDEKS AUTORÓW I PROMOTORÓW INDEKS PRZEDMIOTOWY.255 4

3 OD REDAKCJI Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej prowadzi dokumentację dorobku naukowego i dydaktycznego uczelni. Wyniki tej pracy prezentowane są w wydawanych od 1990 r. bibliografiach : Bibliografii rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, oraz Bibliografii publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej. Bibliografia za rok 2012 zawiera 1240 opisów bibliograficznych uszeregowanych alfabetycznie w obrębie działu, przedstawiającego poszczególne rodzaje prac kwalifikacyjnych. Każdy z tych opisów obejmuje nazwisko i imię autora dysertacji, tytuł, nazwę jednostki organizacyjnej (wydział, katedra), imię i nazwisko promotora oraz pozostałe elementy opisu bibliograficznego wraz z sygnaturą. Dodatkowym udogodnieniem jest umieszczenie pod opisem bibliograficznym haseł przedmiotowych, które informują o zawartości treściowej rejestrowanego dokumentu. Bibliografia posiada aparat naukowy w postaci indeksów: autorów i promotorów przedmiotowego, który opracowany został w oparciu o Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności : polsko-angielski 1 oraz Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do wybranej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej biblioteki : 1 Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności : polsko-angielski / [zespół aut.: Grzegorz Kolek et al.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Akademia Obrony Narodowej. - Wyd. popr. i uzup., stan na dzień 30 kwietnia Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE 1. CIEKOT Zbigniew : Zabezpieczenie techniczne polskich kontyngentów wojskowych w operacjach reagowania kryzysowego NATO : rozprawa doktorska / promotor. Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Kontyngenty wojskowe - zabezpieczenie logistyczne - Polska 2. Operacje reagowania kryzysowego - zabezpieczenie logistyczne - kraje NATO 3. Zabezpieczenie techniczne - kraje NATO BG AON sygn. S/ DANIŁOWICZ Robert : Podejmowanie decyzji w Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , 14 k. : il. kolor. 1. Decyzje - psychologia 2. Straż pożarna - dowodzenie - organizacja - Polska BG AON sygn. S/ DĄBROWSKI Mariusz : Zastosowanie komputerowego systemu symulacji w nowoczesnym szkoleniu dowódców operacji policyjnych : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.) 1. Policja - kształcenie - metody 2. Symulacja komputerowa - stosowanie 3. Symulator działań policji BG AON sygn. S/ DEPCZYŃSKI Marek : Transformacja rosyjskich sił zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Siły zbrojne - Rosja - od 1991 r. BG AON sygn. S/ EL GHAMARI Magdalena : Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Andrzej Czupryński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Operacje reagowania kryzysowego 2. Pluralizm społeczny BG AON sygn. S/ FILIPCZAK Michał : Inicjatywy pokojowe w kształtowaniu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2] k., s : il. kolor. 1. Bliski Wschód - polityka międzynarodowa - od 2001 r. BG AON sygn. S/8285 6

5 7. GOŹDZIEJEWSKI Zdzisław : Zabezpieczenie techniczne dywizji i korpusu wojsk lądowych w narodowej operacji obronnej na terytorium Polski : rozprawa doktorska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa : AON, [2] k., s : il. kolor. 1. Operacje obronne - zabezpieczenie logistyczne 2. Zabezpieczenie techniczne - związek taktyczny - Polska BG AON sygn. S/8901, S/8902 zał. 8. GÓRNIKIEWICZ Marcin Adrian : Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Chińskiej Republiki Ludowej : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Bezpieczeństwo militarne - Chiny BG AON sygn. S/ GUDZBELER Grzegorz : Zastosowanie trenażerów w szkoleniu kadr dowódczych Policji : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.) 1. Policja - kadry - szkolenie 2. Trenażery - stosowanie BG AON sygn. S/ IWANOWSKI Sławomir : Wartości i cechy przywódcze dowódców w jednostkach rozpoznawczych wojsk lądowych : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2] k., s , [1] k. : il. (gł. kolor.) 1. Jednostki rozpoznania - dowódcy 2. Przywództwo (wojsk.) 3. Psychologia wojskowa BG AON sygn. S/ KALISIAK Michał : Działanie grup bojowych kawalerii powietrznej w operacjach wsparcia pokoju : rozprawa doktorska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Grupa bojowa kawalerii powietrznej 2. Kawaleria powietrzna - działania 3. Operacje pokojowe BG AON sygn. S/ KAMIŃSKI Paweł : Straże gminne i miejskie w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Straż gminna - a zarządzanie kryzysowe 2. Zarządzanie kryzysowe - udział służb mundurowych BG AON sygn. S/8409 7

6 13. KANIEWSKI Robert : Wsparcie inżynieryjne wojsk w operacji wojennej : rozprawa doktorska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., 222 s. : il. kolor. 1. Wsparcie inżynieryjne BG AON sygn. S/ KAWKA Waldemar : Działania inżynieryjne w ochronie ekspedycyjnych zgrupowań wojsk lądowych : rozprawa habilitacyjna / Waldemar Kawka. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Operacje lądowe - zabezpieczenie inżynieryjne 2. Operacje wojenne - zabezpieczenie inżynieryjne 3. Zgrupowanie wojsk - ochrona 4. Zgrupowanie wojsk - zabezpieczenie inżynieryjne 5. Wojska lądowe - zabezpieczenie inżynieryjne BG AON Arch. sygn KOŁCZ Bogdan : Wymagania narodowe wobec Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w rozpoznaniu zagrożeń chemicznych : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Ratownictwo chemiczne - Polska 2. Ratownictwo ekologiczne - Polska 3. Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - organizacja BG AON sygn. S/ KOSOWSKI Bogdan : Współdziałanie instytucjonalne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności w Polsce : rozprawa habilitacyjna / Bogdan Kosowski. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. BG AON Arch. sygn KOZŁOWSKI Józef : Ewolucja czynników strukturalnych funkcjonujących w układach analityczno-informacyjnych : rozprawa doktorska / promotor Leopold Ciborowski. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Informacja (wojsk.) 2. Wywiad wojskowy BG AON sygn. S/ KRASZEWSKI Jarosław : Przygotowanie operacji stabilizacyjnej z zastosowaniem koncepcji zamierzonych skutków : rozprawa doktorska / promotor Janusz Kręcikij ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Operacje stabilizacyjne - efektywność 2. Operacje stabilizacyjne - planowanie BG AON sygn. S/8430 8

7 19. KUCHTA Wiesław : Kierunki modernizacji technicznej sprzętu inżynieryjnego używanego przez wojska lądowe w operacjach : rozprawa doktorska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Sprzęt inżynieryjny - modernizacja BG AON sygn. S/ LASOTA Jacek : Asymetria konfliktów zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Działania asymetryczne BG AON sygn. S/ MALASIEWICZ Konrad : Determinanty domeny kognitywnej w fazie planowania działań na szczeblu brygady zmechanizowanej (pancernej) : rozprawa doktorska / promotor Jan Posobiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Brygada zmechanizowana - działania 2. Nauki kognitywne 3. Planowanie (wojsk.) BG AON sygn. S/ MALINOWSKI Sebastian : Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia : rozprawa doktorska / promotor Andrzej Barczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. wiele liczb. : il. (w tym kolor.) 1. Bezpieczeństwo informacyjne - stosowanie - wojsko 2. Jednostki specjalne - a bezpieczeństwo informacyjne BG AON sygn. S/ MARSZAŁKIEWICZ Jakub : Lotnictwo bojowe w walce zbrojnej : rozprawa doktorska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Lotnictwo bojowe BG AON sygn. S/ MAŚLANKA Sebastian : Zwalczanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo : rozprawa doktorska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Broń przeciwlotnicza - zwalczanie 2. Zwalczanie celów z powietrza BG AON sygn. S/ MATUSZEWSKI Aleksander : Model funkcjonowania wojewódzkich centrów w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. wiele liczb. : il. (w tym kolor.) 1. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego - Polska BG AON sygn. S/8470 9

8 26. MICHALEC Marian : Koncepcje operacyjnego użycia sił powietrznych Federacji Rosyjskiej w latach : rozprawa doktorska / promotor Jerzy Gotowała ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Operacje powietrzne - Rosja - od 1991 r. 2. Siły powietrzne - doktryna - Rosja - od 1991 r. BG AON sygn. S/ MŁYNARCZYK Mariusz : Modernizacja krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w aspekcie sprawności reagowania na zagrożenia promieniotwórcze, biologiczne i chemiczne : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania 2. System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 3. Systemy wykrywania i alarmowania BG AON sygn. S/ MODRZEJEWSKI Zbigniew : System rozpoznania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - rozpoznanie 2. Systemy rozpoznania - stosowanie - Irak BG AON sygn. S/ NOWAKOWICZ Stanisław : Proces przygotowania i utrzymania zdolności operacyjnej Sił Militarnych Unii Europejskiej : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Zdolność bojowa - kraje Unii Europejskiej BG AON sygn. S/ PAJĄK Jacek : Obrona powietrzna polskich wojsk lądowych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Obrona powietrzna - Polska 2. Operacje reagowania kryzysowego - obrona powietrzna BG AON sygn. S/ PIETRZAK Marcin : Przygotowanie dowództw oddziałów artylerii z wykorzystaniem komputerowego systemu symulacyjnego do działań taktycznych : rozprawa doktorska / promotor Czesław Jarecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Artyleria - szkolenie - metody - Polska 2. Artyleria - ćwiczenia 3. Systemy symulacyjne wspomagające szkolenie artylerii BG AON sygn. S/

9 32. PIETRZYK Katarzyna : Polityka transportowa Unii Europejskiej a potrzeby gospodarczo-obronne Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / promotor Janusz Płaczek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Transport międzynarodowy - polityka - kraje NATO 2. Unia Europejska - transport - polityka BG AON sygn. S/ PIĘTA Krystyna : Wpływ globalizacji na polityczne, militarne i ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Bezpieczeństwo narodowe - zagrożenie - Polska 2. Globalizacja BG AON sygn. S/ PILARSKI Grzegorz : Wsparcie teleinformatyczne procesu dowodzenia w brygadzie zmechanizowanej : rozprawa doktorska / promotor Józef Janczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Brygada zmechanizowana - dowodzenie 2. Transmisja danych - stosowanie - wojsko BG AON sygn. S/8558, S/8559 zał. 35. RADZIKOWSKA Renata : Polskie Narodowe Siły Rezerwowe : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., 415 s. : il. (w tym kolor.) 1. Narodowe Siły Rezerwowe BG AON sygn. S/ RAWSKA Katarzyna : Umowy offsetowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa Polski : rozprawa doktorska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Przemysł zbrojeniowy - współpraca cywilno-wojskowa 2 Umowa offsetowa - stosowanie - wojsko BG AON sygn. S/ RAWSKI Marcin : Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami informacyjnymi w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej : rozprawa doktorska / promotor Józef Janczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., s : il. (w tym kolor.) 1. Sudecki Oddział Straży Granicznej (Kłodzko) - wsparcie informacyjne 2. Straż graniczna - zarządzanie - automatyzacja 3. Systemy informatyczne zarządzania BG AON sygn. S/

10 38. SABAK Zbigniew : Strategia w dobie rewolucji informacyjnej : rozprawa habilitacyjna / Zbigniew Sabak. - Warszawa : AON, s. : rys., zał. 1. Strategia 2. Konflikt międzynarodowy - zapobieganie 3. Społeczeństwo informacyjne BG AON Arch. sygn SARNOWSKI Witold : Realizacja procesów obsługowych samolotów F-16 w bazach lotniczych rozmieszczonych na terytorium Polski : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. F-16 Block 52+ (samolot) - obsługa BG AON sygn. S/ SETLAK Lucjan : Szkolenie personelu służby inżynieryjno-lotniczej Sił Powietrznych RP : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : (gł. kolor.) 1. Personel obsługi lotnictwa - szkolenie 2. Służby sił powietrznych - szkolenie 3. Szkolenie specjalistyczne BG AON sygn. S/ SKWARSKI Andrzej : Wojskowe Służby Specjalne w operacjach międzynarodowych polskich Sił Zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Operacje pokojowe - działania specjalne 2. Służby specjalne - Polska BG AON sygn. S/ STRUNIAWSKI Jarosław : Dowodzenie operacjami policyjnymi w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych : rozprawa doktorska / promotor Kuba Jałoszyński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Policja - dowodzenie 2. Zgromadzenia i imprezy masowe - bezpieczeństwo - udział policji BG AON sygn. S/ SZYMAŃSKA Milena : Polskie służby specjalne w narodowym systemie przeciwdziałania terroryzmowi na tle doświadczeń USA : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 197 k. : il. 1. Służby specjalne - Polska 2. Służby specjalne - Stany Zjednoczone 3. Terroryzm - zwalczanie BG AON sygn. S/

11 44. TALAK Emilia : Dobór kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych w świetle funkcji i zadań sił zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Szeregowi zawodowi - kandydaci 2. Szeregowi zawodowi - kraje NATO BG AON sygn. S/ TALIK Artur : Wyzwania dla Sił Zbrojnych RP w perspektywie ratyfikacji Konwencji Ottawskiej : rozprawa doktorska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. 1. Konwencja ottawska (1997) 2. Miny przeciwpiechotne - prawo międzynarodowe BG AON sygn. S/ URBAN Andrzej : Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Urban. - Warszawa : AON, , [1], 20 s. : fot., rys. 1. Policja 2. Społeczności lokalne - bezpieczeństwo 3 Bezpieczeństwo publiczne 4. Przestrzeń publiczna (urban.) 5. Przestępczość - zapobieganie 6. Przestępczość - zwalczanie BG AON Arch. sygn WACHNA Piotr : Perspektywy wojskowego podsystemu ratownictwa chemicznego w reagowaniu kryzysowym, w układzie pozamilitarnym : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , [16] k. : il. kolor. 1. Ratownictwo wojskowe chemiczne i radiacyjne 2. Reagowanie kryzysowe - udział wojska BG AON sygn. S/ WASZCZUK Marek : Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Straży Granicznej : rozprawa doktorska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., s (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.) 1. Straż graniczna - doskonalenie zawodowe - Polska - od 1989 r. BG AON sygn. S/ WIĘCEK Wojciech : Zwalczanie sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Działania przeciwpartyzanckie 2. Operacje reagowania kryzysowego 3. Siły stabilizacyjne BG AON sygn. S/

12 50. WISZNIEWSKA Marta : Outsourcing usług transportowych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1], 184 k. : il. (w tym kolor.) 1. Outsourcing - stosowanie - wojsko - Polska 2. Transport wojskowy - Polska BG AON sygn. S/ WÓJTOWICZ Bogdan : Sojusznicza infrastruktura obronna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Koziej ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. 1. NATO - inwestycje 2. Infrastruktura wojskowa - Polska BG AON sygn. S/8397, S/8398 aneksy 52. ZAWODNIAK Marcin : Linie operacyjne w planowaniu działań wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych RP : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1.Działania taktyczne - teoria 2. Planowanie operacyjne 3. Wojska lądowe - działania - planowanie BG AON sygn. S/ ZIÓŁEK Jolanta : Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Rekonwersja w wojsku - kraje NATO 2. Rekonwersja w wojsku - Polska - od 2001 r. BG AON sygn. S/ ŻWIREK Krzysztof : Sieciocentryczny model procesu zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Zarządzanie kryzysowe - procedury - automatyzacja BG AON sygn. S/8471, S/8472 zał. PRACE MAGISTERSKIE 55. AMBROZIAK Marcin Piotr : Ewolucja i perspektywy rozwoju Systemu Ratownictwa Medycznego RP : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [5], 80 k. 1. Ratownictwo medyczne - organizacja - Polska 2. System ratownictwa medycznego - Polska 3. System ratownictwa medycznego - prognozy - Polska BG AON Arch. sygn

13 56. ANDRUSZKIEWICZ Piotr : Idea polskiej,,solidarności" w kształtowaniu się Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2], 110, 5 s. 1. NSZZ "Solidarność" - od 1980 r. 2. Unia Europejska - od 1980 r. 3. Ruchy społeczne - Polska - od 1980 r. 4. Związki zawodowe - Polska - od 1980 r. 5. Geopolityka - Europa - od 1980 r. 6. Polska - polityka wewnętrzna - od 1980 r. BG AON Arch. sygn ANDRZEJAK Sebastian : Wpływ nowych technologii na sposoby prowadzenia działań zbrojnych : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 49 s. : rys., tab. 1. Broń konwencjonalna - technologia 2. Środki rażenia - technika 3. Automatyka broni i sprzętu wojskowego 4. Pojazdy bezzałogowe 5. Dowodzenie (wojsk.) - automatyzacja BG AON Arch. sygn ARCIUCH Eliza : Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo narodowe Polski : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., zał. 1. Globalizacja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Globalizacja - a bezpieczeństwo narodowe - Polska BG AON Arch. sygn BACHANEK Kamil : System informacyjny jako element kształtowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor P[iotr] Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. : schem., tab. 1. Bezpieczeństwo narodowe - organizacja - Polska 2. Systemy informacyjne - stosowanie 3. Bezpieczeństwo informacyjne BG AON Arch. sygn CD-ROM 60. BADLAK Paweł : Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej wobec zagrożeń terroryzmem międzynarodowym : praca magisterska / promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 74 k. 1. Terroryzm - teoria 2. Bezpieczeństwo narodowe - Polska 3. Terroryzm - zapobieganie - Polska 4. Terroryzm - zwalczanie - Polska BG AON Arch. sygn BADZIAK Jan : Zastosowanie metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych : praca magisterska / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1], 77 k. : rys., tab. 1. Heurystyka - metody 2. Heurystyka - stosowanie BG AON Arch. sygn

14 62. BANACH Rafał : Wykorzystanie sił i środków do działania podczas klęski żywiołowej i awarii technicznych na obszarze województwa : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 42 s. 1. Klęski elementarne - zapobieganie 2. Klęski elementarne - zwalczanie 3. Katastrofy - zapobieganie 4. Katastrofy - zwalczanie 5. Województwo (adm.) - zarządzanie kryzysowe 6. Sytuacja kryzysowa - zapobieganie 7. Sytuacja kryzysowa - zwalczanie BG AON Arch. sygn BANASZEK Agnieszka : Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie firmy AMIS 2 sp. z.o.o : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Amis 2 (firma ; Garwolin) - organizacja 2. Zarządzanie - metody 3. Materiały budowlane - handel - organizacja 4. Przedsiębiorstwo handlowe - organizacja BG AON Arch. sygn BANAŚ Monika : Zarządzanie kryzysowe w gminie Blizanów : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Zarządzanie kryzysowe - teoria 2. Gmina (adm.) - zarządzanie kryzysowe 3. Blizanów (woj. wielkopolskie ; gmina) - zarządzanie kryzysowe BG AON Arch. sygn BARAN Krzysztof : Cyberterroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego RP : praca magisterska / promotor Roman Kwećka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r. 2. Cyberterroryzm - zapobieganie - Polska 3. Cyberterroryzm BG AON Arch. sygn BARANIAK Marta : Ratownictwo i ochrona ludności na przykładzie powiatu kaliskiego : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : schem., tab., wykr., zał. 1. Ratownictwo - organizacja 2. Ochrona ludności 3. System ratownictwa i ochrony ludności 4. Powiat (adm.) - bezpieczeństwo publiczne 5. Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe 6. Opinia publiczna - badanie 7. Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne 8. Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe BG AON Arch. sygn BARAŃSKA Aleksandra : Konferencja prasowa jako narzędzie komunikacji sił zbrojnych z otoczeniem : praca magisterska / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [3], 73 s. : fot., rys., tab. 1. Public relations 2. Komunikacja społeczna 3. Rzecznik prasowy wojska 4. Służba prasowo-informacyjna wojska 5. Konferencja prasowa - wojsko BG AON Arch. sygn

15 68. BARAŃSKI Łukasz : Wojna jako instrument polityki bezpieczeństwa w drugiej połowie XX wieku : praca magisterska / promotor Andrzej Czupryński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , [3] s. : zał. 1. Wojna - teoria 2. Bezpieczeństwo narodowe - polityka 3. Wojna - od 1945 r. 4. Wojna - a polityka 5. Polityka - a wojna BG AON Arch. sygn BARBACHOWSKI Piotr : Analiza i ocena rentowności branży FMCG [Fast Moving Consumer Goods - produkty szybko zbywalne] na przykładzie spółek giełdowych w Polsce : praca magisterska / promotor Sylwester Kurek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 68 s. : rys., tab. 1. Grupa Eurocash 2. Rentowość - badanie 3. Produkty szybkozbywalne - handel 4. Spółki giełdowe - wyniki finansowe 5. Przedsiębiorstwo handlowe - ekonomika BG AON Arch. sygn BARTNICKI Dariusz : Zagrożenia techniczne województwa łódzkiego na przykładzie powiatów : radomszczańskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego : praca magisterska / promotor Halina Świeboda ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : fot., rys., tab. 1. Awarie przemysłowe 2. Zarządzanie ryzykiem 3. Radomsko (woj. łódzkie ; powiat) - gospodarka 4. Pajęczno (woj. łódzkie ; powiat) - gospodarka 5. Bełchatów (woj. łódzkie ; powiat) - gospodarka 6. Łódzkie, województwo (od 1999) - gospodarka BG AON Arch. sygn BARTNICKI Sebastian : Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania z siłami zbrojnymi, w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : schem. 1. Zarządzanie kryzysowe - teoria 2. Reagowanie kryzysowe - udział wojska 3. Samorząd terytorialny - zarządzanie kryzysowe 4. Centrum powiatowe zarządzania kryzysowego 5. Zespół powiatowy zarządzania kryzysowego 6. Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - współpraca cywilno-wojskowa BG AON Arch. sygn BARTNIK Sonia : Bezpieczeństwo ładunków w transporcie drogowym : praca magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 129, k. : rys., tab., zał. 1. Transport drogowy - bezpieczeństwo 2. Transport drogowy - organizacja BG AON Arch. sygn

16 73. BARTOSIK Agata : Edukacja obronna młodzieży szkolnej na przykładzie gminy Warta : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 90 s. : rys., tab., zał. 1. Edukacja dla bezpieczeństwa - teoria 2. Edukacja dla bezpieczeństwa - Polska r. 3. Edukacja dla bezpieczeństwa - szkoły specjalne 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - gimnazja 5. Edukacja dla bezpieczeństwa - szkoły podstawowe 6. Warta (woj. łódzkie ; gmina) - szkolnictwo i oświata BG AON Arch. sygn BATOR Katarzyna : Bezpieczeństwo przewozów w lotnictwie cywilnym : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2], 76 k. : rys., tab. 1. Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo 2. Transport powietrzny - bezpieczeństwo BG AON Arch. sygn BEDA Luiza : Problem konkurencyjności logistycznej w Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Zenon Stachowiak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 86 s. : schem., tab. 1. Konkurencja 2. Logistyka gospodarcza międzynarodowa 3. Logistyka gospodarcza - konkurencyjność - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BEDNARCZYK Emil : Automotywacja pracowników handlowych : praca magisterska / promotor Bogdan Szulc ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [5], 77 s. : rys., tab., aneks. 1. Samorealizacja 2. Motywacja - teoria 3. Handlowcy - praca 4. Handlowcy - psychologia BG AON Arch. sygn BEDNARZ Wojciech : Analiza potencjału optymalizacji składowania piwa przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów regałów paletowych w magazynie : praca magisterska / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Łańcuch dostaw - organizacja 2. Magazyn - urządzenia 3. Piwo - magazynowanie 4. Piwowarstwo - logistyka BG AON Arch. sygn BELT Karol : Międzynarodowe pokazy lotnicze (Air Show) : praca magisterska / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : fot., tab., zał. 1. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze "Air Show" ( 12 ; 2011 ; Radom) - organizacja 2. Pokazy lotnicze - organizacja BG AON Arch. sygn

17 79. BIAŁEK Katarzyna : System ratownictwa medycznego w zarządzaniu kryzysowym : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2], 70 k. : rys. 1. System ratownictwa medycznego 2. Zarządzanie kryzysowe 3. Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie medyczne BG AON Arch. sygn BICHTA Marcin : Zasady certyfikacji samolotów i śmigłowców zgodnie z procedurami ICAO : praca magisterska / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : fot. kolor., rys., tab. 1. ICAO 2. Samoloty - certyfikacja 3. Śmigłowce - certyfikacja 4. Prawo lotnicze 5. Przemysł lotniczy BG AON Arch. sygn BIELAK Daniel : Koncepcje i strategie zarządzania europejską przestrzenią powietrzną : praca magisterska / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Kontrola przestrzeni powietrznej 2. Kontrola przestrzeni powietrznej - organizacja - projekty - Europa 3. Kontrola przestrzeni powietrznej - organizacja - projekty - Polska BG AON Arch. sygn BIELECKI Jakub : Zarządzanie zasobami ludzkimi w PLL LOT S.A. : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [3], 98, [1] s. : rys., tab., zał. 1. Polskie Linie Lotnicze LOT - zarządzanie - metody 2. Polskie Linie Lotnicze LOT - kadry - polityka - 20 w. 3. Polskie Linie Lotnicze LOT - kadry - polityka 4. Zarządzanie - teoria 5. Kadry - polityka BG AON Arch. sygn BIERNAT-JUSZCZAK Ewa : Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa powiatu kaliskiego i formy ich ochrony : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 119 s. : rys., tab., zał. 1. Infrastruktura narodowa 2. Obiekty infrastruktury krytycznej 3. Obiekty infrastruktury krytycznej - ochrona 4. System zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej 5. Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - infrastruktura BG AON Arch. sygn BILL Rafał Ryszard : Współczesny przemysł obronny Rzeczypospolitej Polskiej : stan i perspektywy : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr. 1. Przemysł zbrojeniowy - reforma - Polska - od 1989 r. 2. Przemysł zbrojeniowy - Polska - od 2001 r. 3. Przemysł zbrojeniowy - prognozy - Polska BG AON Arch. sygn

18 85. BILSKA Justyna : Kadra kierownicza i jej wpływ na dysfunkcjonalność procesu zarządzania na przykładzie wybranego zakładu masarskiego : praca magisterska / promotor Bogdan Szulc ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 107 s. : aneks, rys., tab. 1. Zarządzanie - teoria 2. Menedżerowie - praca 3. Masarstwo - zakłady - organizacja 4. Masarstwo - zakłady - zarządzanie - badanie BG AON Arch. sygn BISKUP Joanna : Wybrane aspekty funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 80, [3] k. : rys., tab., zał. 1. Obrona cywilna - geneza - Polska 2. Obrona cywilna - prawo - Polska 3. Obrona cywilna - organizacja - Polska 4. Obrona cywilna - socjologia 5. Społeczeństwo - a obrona cywilna BG AON Arch. sygn BISKUP Wojciech : Wpływ irańskiego programu nuklearnego na bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 81 k. 1. Broń jądrowa - polityka - Iran - od 1945 r. 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe - Bliski Wschód 3. Iran - polityka 4. Iran - gospodarka 5. Bliski Wschód - polityka międzynarodowa BG AON Arch. sygn BLICHARZ Marta : Konkurencyjność gospodarek narodowych Unii Europejskiej jako efekt gospodarki opartej na wiedzy : praca magisterska / promotor Zenon Stachowiak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , [1] s. : tab., wykr., zał. 1. Konkurencja 2. Gospodarka - konkurencyjność 3. Gospodarka oparta na wiedzy 4. Gospodarka narodowa - konkurencyjność - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BŁOŃSKA Natalia Jadwiga : Kształcenie funkcjonariuszy polskiej policji w aspekcie potrzeb bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., zał. (ankieta) 1. Policja - szkolnictwo - Polska 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Bezpieczeństwo publiczne BG AON Arch. sygn BOBRYCKI Maciej : Analiza systemów zarządzania kryzysowego w wybranych państwach Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : fot., rys., tab. 1. Zarządzanie kryzysowe - prawo 2. System zarządzania kryzysowego - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn

19 91. BODURKA Katarzyna : Media w walce z terroryzmem : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm - zwalczanie 2. Środki masowego przekazu BG AON Arch. sygn BOGAJEWICZ Daria : Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 84 s. : rys., tab., zał. 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - teoria 2. Zagrożenie militarne - Europa - od 2001 r. 3. Zagrożenie niemilitarne - Europa - od 2001 r. BG AON Arch. sygn BOLEK Adam : Zarządzanie procesami logistycznymi w małym przedsiębiorstwie handlowym (na przykładzie firmy "DELTA Polska" : praca magisterska / promotor Eugeniusz Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k., 6-55 s., k. : rys., zał. 1. "DELTA Polska" - logistyka - zarządzanie 2. Logistyka gospodarcza - zarządzanie 3. Przedsiębiorstwo handlowe - logistyka - zarządzanie 4. Przedsiębiorstwa małe i średnie - logistyka - zarządzanie BG AON Arch. sygn BONIAKOWSKA Ewa : Współczesne operacje militarne : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys. 1. Sztuka wojenna 2. Operacje wojenne 3. Operacje reagowania kryzysowego 4. Operacje pokojowe 5. Postęp techniczny - a operacje wojenne BG AON Arch. sygn BOROWSKA Agata : Zarządzanie kryzysowe w powiecie konińskim : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [6], 77 s. : rys., tab., zał. 1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (Konin) 2. Zarządzanie kryzysowe - teoria 3. Centrum powiatowe zarządzania kryzysowego 4. Konin (woj. wielkopolskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe BG AON Arch. sygn BOROWY Piotr : Analiza zagrożeń dla jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Radzymin : praca magisterska / promotor Roman Kwećka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : fot., rys., tab., wykr., zał. 1. Zagrożenie niemilitarne 2. Gmina (adm.) - bezpieczeństwo publiczne 3. Gaz płynny - użytkowanie 4. Sytuacja kryzysowa - zapobieganie 5. Sytuacja kryzysowa - zwalczanie 6. Radzymin (woj. mazowieckie ; gmina) - bezpieczeństwo publiczne BG AON Arch. sygn

20 97. BOŻEK Katarzyna Alicja : Kryminalistyczne aspekty zwalczania handlu,,żywym towarem" : praca magisterska / promotor Leszek Smolak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1]. 170 k. : fot., rys., tab., zał. 1. Handel ludźmi - prawo 2. Handel ludźmi - Polska 3. Handel ludźmi - zwalczanie BG AON Arch. sygn BROCHOCKA Anna : Charakterystyka i perspektywy rozwojowe obrony cywilnej w Polsce : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [3], 78 k. 1. Obrona cywilna - Polska 2. Obrona cywilna - teoria 3. Obrona cywilna - historia 4. Obrona cywilna - prognozy - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BRZOZOWSKI Karol : Wpływ czynników kulturowych na efektywność prowadzenia negocjacji w wybranych krajach : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 86 s. : rys., tab. 1. Negocjacje 2. Odmienność kulturowa - a negocjacje 3. Negocjacje - metody 4. Negocjacje - socjologia BG AON Arch. sygn BUDEK Karol : Działalność Państwowej Straży Pożarnej w administracyjnym systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Państwowa Straż Pożarna 2. Bezpieczeństwo publiczne - teoria 3. System ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 4. System reagowania kryzysowego 5. Reagowanie kryzysowe - organizacja - Polska 6. System bezpieczeństwa wewnętrznego - Polska BG AON Arch. sygn BURA Katarzyna : Uwarunkowania oraz idea strategii dywersyfikacji małej firmy na przykładzie UPS : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Usługi Profesjonalnej Sprzedaży (firma) - ekonomika 2. Zarządzanie ryzykiem 3. Zarządzanie strategiczne 4. Przedsiębiorstwa małe i średnie - ekonomika 5. Zarządzanie - poradnictwo BG AON Arch. sygn BURBA Paulina : Działalność regionalnych portów lotniczych, a rozwój regionów w Polsce : praca magisterska / promotor Stefan Antczak ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, [2], 78 k. : rys., tab., wykr. 1. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach 2. Rozwój regionalny 3. Lotniska regionalne 4. Transport powietrzny - a rozwój regionalny - Polska 5. Katowice (woj. śląskie ; okręg) - gospodarka 6. Śląskie, województwo (od 1999) - gospodarka BG AON Arch. sygn

21 103. BURDACH Beata : Straż graniczna wobec zagrożeń nielegalnej imigracji do Polski i Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Dariusz Brążkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr. 1. Unia Europejska - granice - ochrona 2. Straż graniczna 3. Układ z Schengen (1985) 4. Przekroczenie granicy nielegalne 5. Migracje - kraje Unii Europejskiej 6. Migracje - Polska 7. Polska - granice - ochrona BG AON Arch. sygn BURSA Agnieszka : Pomoc humanitarna na przykładzie konfliktów zbrojnych : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : tab. 1. Pomoc humanitarna międzynarodowa - geneza 2. Pomoc humanitarna międzynarodowa - prawo 3. Pomoc humanitarna międzynarodowa - udział Polski 4. Pomoc humanitarna międzynarodowa - udział krajów Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BURYŁO Marek : Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej w warunkach globalizacji : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : tab. 1. Kultura - socjologia 2. Ochrona zabytków - prawo - Polska 3. Świadomość społeczna - Polska 4. Globalizacja BG AON Arch. sygn BUTKIEWICZ Gabriela : Metody i środki ochrony lotnictwa cywilnego przed zagrożeniem terroryzmem lotniczym : praca magisterska / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys. 1. Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo 2. Terroryzm powietrzny - zapobieganie - prawo 3. Terroryzm powietrzny - zwalczanie - prawo BG AON Arch. sygn CEGLARSKA Katarzyna : Królestwo Hiszpanii w kształtowaniu bezpieczeństwa euroatlantyckiego : praca magisterska / promotor M[arian] Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 94 k. : rys. 1. Unia Europejska - a Stany Zjednoczone 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe 3. Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Hiszpania 4. Stany Zjednoczone - a Unia Europejska 5. Hiszpania - polityka BG AON Arch. sygn CELMER Tomasz : Geneza akcesji Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k., s. 1. NATO - od 1989 r. 2. NATO - a Polska 3. Polska - a NATO 4. Polska - polityka - od 1989 r. BG AON Arch. sygn

22 109. CHABA Grzegorz : System ratowniczo-gaśniczy w Polsce - na podstawie województwa świętokrzyskiego : praca magisterska / promotor Leszek Smolak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr. 1. System krajowy ratowniczo-gaśniczy - Polska 2. Ratownictwo - organizacja - Polska 3. Świętokrzyskie, województwo - pożarnictwo 4. Sandomierz (woj. świętokrzyskie ; powiat) - pożarnictwo 5. Staszów (woj. świętokrzyskie ; powiat) - pożarnictwo BG AON Arch. sygn CHŁOPIK Michał : Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom hydrologicznym na obszarze RP : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., zał. 1. Hydrologia - Polska 2. Powódź - zapobieganie - Polska 3. Powódź - zwalczanie - Polska 4. Systemy informatyczne - stosowanie BG AON Arch. sygn CHMIELECKI Marcin Józef : Analiza ryzyka jako narzędzie wsparcia systemu zarządzania kryzysowego : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Zarządzanie ryzykiem 2. System zarządzania kryzysowego BG AON Arch. sygn CHOLEWSKI Paweł : Ochrona lotnictwa cywilnego w świetle zagrożeń terrorystycznych : praca magisterska / promotor Telesfor M[arek] Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Terroryzm powietrzny - zapobieganie 2. Terroryzm powietrzny - zwalczanie 3. Transport powietrzny - prawo 4. Lotnictwo cywilne - ochrona BG AON Arch. sygn CHOMIUK Paweł : Bezpieczeństwo przewozu ładunków w transporcie drogowym w Polsce : praca magisterska / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 120 s. : rys., tab., wykr., zał. 1. Transport drogowy - bezpieczeństwo - Polska 2. Transport drogowy - organizacja - Polska BG AON Arch. sygn CHORAB Paulina : Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej 2. Terroryzm - zwalczanie - prawo wspólnotowe europejskie BG AON Arch. sygn

23 115. CIASNOCHA Agnieszka : Unia Europejska wobec zagrożeń terroryzmem międzynarodowym : praca magisterska / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm 2. Terroryzm - kraje Unii Europejskiej 3. Terroryzm - zapobieganie - kraje Unii Europejskiej 4. Terroryzm - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn CICHOWSKI Patryk : Przygotowanie policjantów do radzenia sobie z silnym stresem na podstawie Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy : praca magisterska / promotor Krzysztof Loranty ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr., zał. 1. Komenda Powiatowa Policji (Brodnica) - kadry - badanie 2. Stres zawodowy - zapobieganie 3. Stres zawodowy - zwalczanie 4. Policja - psychologia 5. Policja - socjologia BG AON Arch. sygn CIERZNIAK Anna : Terroryzm we współczesnym świecie : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [5], 68 s. : rys. 1. NATO 2. Unia Europejska 3. Atak terrorystyczny - od 2001 r. 4. Terroryzm - zwalczanie 5. Terroryzm - zwalczanie - Rosja 6. Terroryzm - zwalczanie - Stany Zjednoczone BG AON Arch. sygn CIESIELSKI Karol : Rola terenowej administracji rządowej i administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym : praca magisterska / promotor Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 55 k. : rys. 1. Zarządzanie kryzysowe 2. System zarządzania kryzysowego 3. Samorząd terytorialny - administracja BG AON Arch. sygn CIEŚLIK Bartosz : Organizacje uczące się na przykładzie Emperia Holding S.A. : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Emperia Holding (firma) - organizacja 2. Przedsiębiorstwo handlowe - organizacja 3. Organizacja ucząca się BG AON Arch. sygn CIOŁKIEWICZ Justyna : Niskokosztowe linie lotnicze, ich przyszłość na rynku europejskim : praca magisterska / promotor Bogdan Grenda ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., wykr., zał. 1. Transport powietrzny - ceny 2. Transport powietrzny - ceny - prognozy - Europa BG AON Arch. sygn

24 121. CISZEWSKI Bartosz : Bezpieczeństwo Polski w kontekście zróżnicowania kulturowego : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1.Kultura - teoria 2. Bezpieczeństwo narodowe - Polska 3. Pluralizm społeczny 4. Konflikt społeczny BG AON Arch. sygn CWYL Radosław : Analiza przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie PEKAES S.A. : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. PEKAES (firma) 2. Transport - organizacja - Polska 3. Systemy informatyczne - stosowanie BG AON Arch. sygn CZACHERSKA Monika : Zjawisko handlu ludźmi w świetle poczucia bezpieczeństwa społeczności polskiej : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 123 k. : rys., tab., zał. 1. Handel ludźmi 2. Poczucie bezpieczeństwa - socjologia 3. Handel ludźmi - zwalczanie - Polska BG AON Arch. sygn CZAJA Ewa : Polskie lotnictwo sportowe : praca magisterska / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [5], 66, [23] s. : rys. kolor., zał. 1. Lotnictwo sportowe - Polska BG AON Arch. sygn CZAJKOWSKI Marcin : Reagowanie kryzysowe na podstawie katastrof : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : mapy, tab., rys. 1. Reagowanie kryzysowe 2. Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie 3. Trzęsienie ziemi - Haiti r. 4. Bezpieczeństwo narodowe - system 5. System bezpieczeństwa narodowego 6. Zarządzanie kryzysowe - organizacja - Polska BG AON Arch. sygn CZAJKOWSKI Marek : Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń terrorystycznych portów lotniczych : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie 2. Lotniska - bezpieczeństwo 3. Transport powietrzny - bezpieczeństwo BG AON Arch. sygn

25 127. CZARNA Małgorzata : Straż miejska w zapewnianiu porządku publicznego m. st. Warszawy : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., zał. 1. Straż Miejska m. st. Warszawy 2. Straż gminna - Polska 3. Bezpieczeństwo publiczne 4. Warszawa - bezpieczeństwo publiczne BG AON Arch. sygn CD-ROM 128. CZEKAJ Michał : Rola OBWE w zapobieganiu konfliktom w Europie : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys. 1. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 2. Konflikty zbrojne - Europa - od 1989 r. 3. Konflikty zbrojne - zapobieganie - Europa BG AON Arch. sygn CZERWIŃSKA Agnieszka : Przygotowanie zawodowe oficerów do funkcjonowania na kolejnych poziomach dowodzenia : praca magisterska / promotor Dariusz Brążkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Oficerowie (wojsk.) - doskonalenie zawodowe 2. Dowódcy - doskonalenie zawodowe 3. Wojska lądowe - oficerowie - kształcenie 4. Wojska lądowe - dowódcy - kształcenie BG AON Arch. sygn CZERWIŃSKA Natalia : Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X w latach : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 75 s. : rys., tab., wykr., zał. 1. Przedsiębiorstwo - zaopatrzenie - logistyka 2. Logistyka gospodarcza 3. Przedsiębiorstwo usługowe - zaopatrzenie - logistyka r. BG AON Arch. sygn CZERWIŃSKI Przemysław : Gospodarka odpadami w gminie Wyszków : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1], 68 k. : fot., rys., tab. 1. Odpady - gospodarka 2. Wyszków (woj. mazowieckie ; gmina) - gospodarka BG AON Arch. sygn CZUPRYNA Ewelina : Zarządzanie przez motywowanie w organizacji na przykładzie Deutsche Bank : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., schem., tab., zał. 1. Deutsche Bank - zarządzanie 2. Zarządzanie - teoria 3. Organizacja - teoria 4. Zarządzanie - metody 5. Motywacja pracy - metody BG AON Arch. sygn

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE WOJSK LĄDOWYCH AON od 1 października 2012 r.

WYKAZ ZAKOŃCZONYCH PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE WOJSK LĄDOWYCH AON od 1 października 2012 r. WYKAZ ZAKOŃCZONYCH PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE WOJSK LĄDOWYCH od 1 października 2012 r. 1. Lp. Wydzia ł Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Stopień wojskowy Data nadania stopnia naukowego Temat

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ZATWIERDZAM Egz. nr 1 DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA płk prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO ROZKŁAD ZAJĘĆ Niestacjonarne Studia I Stopnia kierunek: zarządzanie Nazwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Sygn. AON 6185/13 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH,

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2010 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 6042/11 Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE Taktyczny bezzałogowy aparat latający

Bardziej szczegółowo

nr lp. Nazwisko Imię albumu 1 8463 Logistyka zaopatrzenia centrów miast na przykładzie Warszawy dr Krzysztof SZELĄG dr Jacek KUROWSKI 8.00-8.

nr lp. Nazwisko Imię albumu 1 8463 Logistyka zaopatrzenia centrów miast na przykładzie Warszawy dr Krzysztof SZELĄG dr Jacek KUROWSKI 8.00-8. Nazwisko Imię PODKOMISJA NR 16 Przewodniczący: dr hab. Zenon STACHOWIAK Sekretarz: mgr Paulina BALCEROWSKA Temat pracy Promotor Recenzent 18.06.2013 - blok 22/101 Godzina 1 8463 Logistyka zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2004 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5775/2006 Eleonora AKSAMITOWSKA Mirosława KALINOWSKA Jolanta MIJEWSKA BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI ZESZYTÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU INSTYTUT ZARZĄDZANIA P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO

B/60205. Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO B/60205 Julian Kaczmarek Julian Skrzyp NATO /atla2 Wrocław 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 1. GENEZA I ROZWÓJ SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 11 1.1. Układ militarny podstawą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej

Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych. Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Zmiany w naukach wojskowych (o obronności) a opracowanie zasobów bibliotecznych Grzegorz Kolek Biblioteka Główna Akademii Obrony Narodowej Układ wystąpienia Zmiany w nazewnictwie Ewolucja nauk wojskowych

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

B/N 31; B/N 32; B/N 33. Edycja marzec 2009

B/N 31; B/N 32; B/N 33. Edycja marzec 2009 WYKAZ TEMATÓW PRAC LICENCJACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU STUDIÓW SPOŁECZNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTO NARODOWE W POZNANIU 1. B/N 31; B/N 32; B/N 33 Edycja marzec 2009

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Bezpieczeństwo wewnętrzne PROFL: praktyczny POZOM: stopnia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 Moduł bezpieczeństwa moduł 36 6 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podręcznik akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pietraś prof. dr hab. Michał Chorośnicki Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska, Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Przedmowa 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNO ADMINISTRACYJNE Jacek Czaputowicz, Marcin Sakowicz Administracja publiczna na tle dwóch dekad zmian społeczno-gospodarczych w Polsce 15 Dariusz Kotłowski Znaczenie i

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Roberta Winnickiego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Roberta Winnickiego. Warszawa, 12 stycznia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie

Bardziej szczegółowo

W numerze. Do pobrania pełne wydanie "Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2014 WYWIAD

W numerze. Do pobrania pełne wydanie Kwartalnika Policyjnego nr 2/2014 WYWIAD W numerze Do pobrania pełne wydanie "Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2014 WYWIAD Piotr Maciejczak, Artur Kowalczyk Zarządzanie w Policji to złożony proces... wywiad z nadinsp. dr. Markiem Działoszyńskim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia 1 lutego 2016 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 518 298; fax 261 517 452 www.wsosp.deblin.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dęblin, dnia

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON

YADEMECUM NATO. Wydanie jubileuszowe. Dom Wydawniczy Bellona. przy współpracy. Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON A YADEMECUM NATO Wydanie jubileuszowe Dom Wydawniczy Bellona przy współpracy Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Biura Prasy i Informacji MON Warszawa 1999 SPIS TREŚCI Strona Słowo wstępne Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2007 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr BADEŃSKI Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r. STRONA RZĄDOWA LP IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA 1. 2. 3. 4. Pani Iwona Wendel Pan Rafał Sukiennik Pan Jarosław Pasek Pani Izabela Ziątek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP

OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP 1 Seminarium - Operacje i Techniki Operacyjne WSOWL, Wrocław 11.04.2010 OPERACJE ZAGRANICZNE W STRATEGII I DOKTRYNIE RP Elżbieta Maria Jamrozy arcin Paweł Sadowski 2 1 OPERACJE SZ RP WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII

Bardziej szczegółowo

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione

VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione VII Turniej o Puchar prof..m. Wieczystego Nowy Targ 2016 wyniki zbiorcze uzupełnione M NR. PARA KLUB SENIOR I START (HOBBY) ST 1 9 Nowak Rafał - Nowak Agnieszka Studio Tańca Krystian Krzemiński - Błonie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Podziękowania Wstęp Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa Rozdział 2. Zagrożenia bezpieczeństwa SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................................... 11 Podziękowania................................................................... 15 Wstęp...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH DOKTORSKICH PRAC

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2014/2015. Specjalność: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2014/2015. Specjalność: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2014/2015 Specjalność: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne 21. Historyczne i współczesne uwarunkowania działalności o charakterze terrorystycznym w

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Miejsce Numer Startowy Imię i Nazwisko Miejscowość Czas 1 143 Dariusz Kułynycz Niepołomice 0:18:25 2 156 Piotr Kuryło Augustów 0:18:30 3 25 Jacek Dudek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

01.07.2013 - blok 22/102. PODKOMISJA NR 4 Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI Sekretarz: mgr Daria CYBULSKA. 01.07.

01.07.2013 - blok 22/102. PODKOMISJA NR 4 Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI Sekretarz: mgr Daria CYBULSKA. 01.07. 1 11877 NR 5 Przewodniczący: dr hab. Zenon STACHOWIAK Sekretarz: mgr Paulina BALCEROWSKA Rynek usług przewozu ładunków w Polsce - rozwój nowych trendów 01.07.2013 - blok 22/102 dr Mariusz FORNAL dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (klasa 3az) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych symbol

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU

KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU KONCEPCJA SYSTEMU STRATEGICZNEJ ODPORNOŚCI KRAJU (na agresję) Warszawa, kwiecień 2014 r. Kwiecień 2014 BBN 1 ZADANIOWA GENEZA PROBLEMU (1) (Wystąpienie Prezydenta na odprawie KKSZ) Unowocześnienie sił

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

I MISTRZOSTWA POLSKI PTTK I Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gdyni w długodystansowym pływaniu w płetwach Gdynia 20.06.2009

I MISTRZOSTWA POLSKI PTTK I Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gdyni w długodystansowym pływaniu w płetwach Gdynia 20.06.2009 WYNIKI I MISTRZOSTWA POLSKI PTTK I Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Gdyni w długodystansowym pływaniu w płetwach Gdynia 20.06.2009 Dystans 1000 m - grupa DZIECI 1 MOĆKUN JULIA 2000 Morski Klub Płetwonurków

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/

RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ RYNEK PRACY I DORADZWO ZAWODOWE /RPiDZ/ L.p. Dział TYTUŁ Autor Rok Wydania Wydawnictwo Ilość sztuk GCI/RPiDZ/0 Test dla Uczestników Klubów Pracy opracowanie wydziału 994 Urząd Pracy GCI/RPiDZ/0 Indywidualny

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: - - Okręg wyborczy nr obejmujący mandat. JASIŃSKI Sławomir Jacek zgłoszony przez KWW Sławomira Jasińskiego, Lista nr 7 PLADWIG Eugeniusz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr ROGACZEWSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY -

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - 1 Charytoniuk Anna 1 2 Ciełuszecki Tomasz 1 3 Dunda Andrzej 1 4 Dybacka Beata 1 5 Gienieczko Joanna 1 6 Kaliszuk

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW XXVIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury Krynica Zdrój 2011

WYNIKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW XXVIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury Krynica Zdrój 2011 WYNIKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW XXVIII Narciarskich Mistrzostw Adwokatury - Biegi Narciarskie Bieg Narciarski - Kobiety Miejsce Nazwisko i imię Region Czas Kobiety 76_ 1 Kita Katarzyna Kielce 17:16.750 2 Ratymirska

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań w budynku GTBS przy ul.hugo Kołłątaja

Lista osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań w budynku GTBS przy ul.hugo Kołłątaja Lista osób zakwalifikowanych do wynajmu mieszkań w budynku GTBS przy ul.hugo Kołłątaja Osoby nie umieszczone na liście nie spełniają warunków Regulaminu Wynajmowania Mieszkań w zasobach Gryfińskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miasta Płocka we współdziałaniu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo