BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH"

Transkrypt

1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA ROZPRAW HABILITACYJNYCH, DOKTORSKICH, PRAC MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I PODYPLOMOWYCH 2012 WARSZAWA 2014

2 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI...5 ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE...6 PRACE MAGISTERSKIE...14 PRACE LICENCJACKIE..126 PRACE PODYPLOMOWE INDEKS AUTORÓW I PROMOTORÓW INDEKS PRZEDMIOTOWY.255 4

3 OD REDAKCJI Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej prowadzi dokumentację dorobku naukowego i dydaktycznego uczelni. Wyniki tej pracy prezentowane są w wydawanych od 1990 r. bibliografiach : Bibliografii rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, oraz Bibliografii publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej. Bibliografia za rok 2012 zawiera 1240 opisów bibliograficznych uszeregowanych alfabetycznie w obrębie działu, przedstawiającego poszczególne rodzaje prac kwalifikacyjnych. Każdy z tych opisów obejmuje nazwisko i imię autora dysertacji, tytuł, nazwę jednostki organizacyjnej (wydział, katedra), imię i nazwisko promotora oraz pozostałe elementy opisu bibliograficznego wraz z sygnaturą. Dodatkowym udogodnieniem jest umieszczenie pod opisem bibliograficznym haseł przedmiotowych, które informują o zawartości treściowej rejestrowanego dokumentu. Bibliografia posiada aparat naukowy w postaci indeksów: autorów i promotorów przedmiotowego, który opracowany został w oparciu o Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności : polsko-angielski 1 oraz Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej 2. Oba indeksy kierują do wybranej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej biblioteki : 1 Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności : polsko-angielski / [zespół aut.: Grzegorz Kolek et al.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Akademia Obrony Narodowej. - Wyd. popr. i uzup., stan na dzień 30 kwietnia Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Warszawa : BN, Wyd T

4 ROZPRAWY HABILITACYJNE I DOKTORSKIE 1. CIEKOT Zbigniew : Zabezpieczenie techniczne polskich kontyngentów wojskowych w operacjach reagowania kryzysowego NATO : rozprawa doktorska / promotor. Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Kontyngenty wojskowe - zabezpieczenie logistyczne - Polska 2. Operacje reagowania kryzysowego - zabezpieczenie logistyczne - kraje NATO 3. Zabezpieczenie techniczne - kraje NATO BG AON sygn. S/ DANIŁOWICZ Robert : Podejmowanie decyzji w Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , 14 k. : il. kolor. 1. Decyzje - psychologia 2. Straż pożarna - dowodzenie - organizacja - Polska BG AON sygn. S/ DĄBROWSKI Mariusz : Zastosowanie komputerowego systemu symulacji w nowoczesnym szkoleniu dowódców operacji policyjnych : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.) 1. Policja - kształcenie - metody 2. Symulacja komputerowa - stosowanie 3. Symulator działań policji BG AON sygn. S/ DEPCZYŃSKI Marek : Transformacja rosyjskich sił zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Siły zbrojne - Rosja - od 1991 r. BG AON sygn. S/ EL GHAMARI Magdalena : Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Andrzej Czupryński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Operacje reagowania kryzysowego 2. Pluralizm społeczny BG AON sygn. S/ FILIPCZAK Michał : Inicjatywy pokojowe w kształtowaniu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2] k., s : il. kolor. 1. Bliski Wschód - polityka międzynarodowa - od 2001 r. BG AON sygn. S/8285 6

5 7. GOŹDZIEJEWSKI Zdzisław : Zabezpieczenie techniczne dywizji i korpusu wojsk lądowych w narodowej operacji obronnej na terytorium Polski : rozprawa doktorska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa : AON, [2] k., s : il. kolor. 1. Operacje obronne - zabezpieczenie logistyczne 2. Zabezpieczenie techniczne - związek taktyczny - Polska BG AON sygn. S/8901, S/8902 zał. 8. GÓRNIKIEWICZ Marcin Adrian : Kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Chińskiej Republiki Ludowej : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Bezpieczeństwo militarne - Chiny BG AON sygn. S/ GUDZBELER Grzegorz : Zastosowanie trenażerów w szkoleniu kadr dowódczych Policji : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (gł. kolor.) 1. Policja - kadry - szkolenie 2. Trenażery - stosowanie BG AON sygn. S/ IWANOWSKI Sławomir : Wartości i cechy przywódcze dowódców w jednostkach rozpoznawczych wojsk lądowych : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2] k., s , [1] k. : il. (gł. kolor.) 1. Jednostki rozpoznania - dowódcy 2. Przywództwo (wojsk.) 3. Psychologia wojskowa BG AON sygn. S/ KALISIAK Michał : Działanie grup bojowych kawalerii powietrznej w operacjach wsparcia pokoju : rozprawa doktorska / promotor Michał Huzarski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Grupa bojowa kawalerii powietrznej 2. Kawaleria powietrzna - działania 3. Operacje pokojowe BG AON sygn. S/ KAMIŃSKI Paweł : Straże gminne i miejskie w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Straż gminna - a zarządzanie kryzysowe 2. Zarządzanie kryzysowe - udział służb mundurowych BG AON sygn. S/8409 7

6 13. KANIEWSKI Robert : Wsparcie inżynieryjne wojsk w operacji wojennej : rozprawa doktorska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., 222 s. : il. kolor. 1. Wsparcie inżynieryjne BG AON sygn. S/ KAWKA Waldemar : Działania inżynieryjne w ochronie ekspedycyjnych zgrupowań wojsk lądowych : rozprawa habilitacyjna / Waldemar Kawka. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Operacje lądowe - zabezpieczenie inżynieryjne 2. Operacje wojenne - zabezpieczenie inżynieryjne 3. Zgrupowanie wojsk - ochrona 4. Zgrupowanie wojsk - zabezpieczenie inżynieryjne 5. Wojska lądowe - zabezpieczenie inżynieryjne BG AON Arch. sygn KOŁCZ Bogdan : Wymagania narodowe wobec Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w rozpoznaniu zagrożeń chemicznych : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Ratownictwo chemiczne - Polska 2. Ratownictwo ekologiczne - Polska 3. Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - organizacja BG AON sygn. S/ KOSOWSKI Bogdan : Współdziałanie instytucjonalne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności w Polsce : rozprawa habilitacyjna / Bogdan Kosowski. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Bezpieczeństwo publiczne - organizacja - Polska - od 2001 r. BG AON Arch. sygn KOZŁOWSKI Józef : Ewolucja czynników strukturalnych funkcjonujących w układach analityczno-informacyjnych : rozprawa doktorska / promotor Leopold Ciborowski. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Informacja (wojsk.) 2. Wywiad wojskowy BG AON sygn. S/ KRASZEWSKI Jarosław : Przygotowanie operacji stabilizacyjnej z zastosowaniem koncepcji zamierzonych skutków : rozprawa doktorska / promotor Janusz Kręcikij ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Operacje stabilizacyjne - efektywność 2. Operacje stabilizacyjne - planowanie BG AON sygn. S/8430 8

7 19. KUCHTA Wiesław : Kierunki modernizacji technicznej sprzętu inżynieryjnego używanego przez wojska lądowe w operacjach : rozprawa doktorska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Sprzęt inżynieryjny - modernizacja BG AON sygn. S/ LASOTA Jacek : Asymetria konfliktów zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Działania asymetryczne BG AON sygn. S/ MALASIEWICZ Konrad : Determinanty domeny kognitywnej w fazie planowania działań na szczeblu brygady zmechanizowanej (pancernej) : rozprawa doktorska / promotor Jan Posobiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Brygada zmechanizowana - działania 2. Nauki kognitywne 3. Planowanie (wojsk.) BG AON sygn. S/ MALINOWSKI Sebastian : Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia : rozprawa doktorska / promotor Andrzej Barczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. wiele liczb. : il. (w tym kolor.) 1. Bezpieczeństwo informacyjne - stosowanie - wojsko 2. Jednostki specjalne - a bezpieczeństwo informacyjne BG AON sygn. S/ MARSZAŁKIEWICZ Jakub : Lotnictwo bojowe w walce zbrojnej : rozprawa doktorska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Lotnictwo bojowe BG AON sygn. S/ MAŚLANKA Sebastian : Zwalczanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo : rozprawa doktorska / promotor Eugeniusz Cieślak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Broń przeciwlotnicza - zwalczanie 2. Zwalczanie celów z powietrza BG AON sygn. S/ MATUSZEWSKI Aleksander : Model funkcjonowania wojewódzkich centrów w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. wiele liczb. : il. (w tym kolor.) 1. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego - Polska BG AON sygn. S/8470 9

8 26. MICHALEC Marian : Koncepcje operacyjnego użycia sił powietrznych Federacji Rosyjskiej w latach : rozprawa doktorska / promotor Jerzy Gotowała ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Operacje powietrzne - Rosja - od 1991 r. 2. Siły powietrzne - doktryna - Rosja - od 1991 r. BG AON sygn. S/ MŁYNARCZYK Mariusz : Modernizacja krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w aspekcie sprawności reagowania na zagrożenia promieniotwórcze, biologiczne i chemiczne : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. 1. Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania 2. System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 3. Systemy wykrywania i alarmowania BG AON sygn. S/ MODRZEJEWSKI Zbigniew : System rozpoznania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku : rozprawa doktorska / promotor Marek Wrzosek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku - rozpoznanie 2. Systemy rozpoznania - stosowanie - Irak BG AON sygn. S/ NOWAKOWICZ Stanisław : Proces przygotowania i utrzymania zdolności operacyjnej Sił Militarnych Unii Europejskiej : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Zdolność bojowa - kraje Unii Europejskiej BG AON sygn. S/ PAJĄK Jacek : Obrona powietrzna polskich wojsk lądowych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Obrona powietrzna - Polska 2. Operacje reagowania kryzysowego - obrona powietrzna BG AON sygn. S/ PIETRZAK Marcin : Przygotowanie dowództw oddziałów artylerii z wykorzystaniem komputerowego systemu symulacyjnego do działań taktycznych : rozprawa doktorska / promotor Czesław Jarecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Artyleria - szkolenie - metody - Polska 2. Artyleria - ćwiczenia 3. Systemy symulacyjne wspomagające szkolenie artylerii BG AON sygn. S/

9 32. PIETRZYK Katarzyna : Polityka transportowa Unii Europejskiej a potrzeby gospodarczo-obronne Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / promotor Janusz Płaczek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Transport międzynarodowy - polityka - kraje NATO 2. Unia Europejska - transport - polityka BG AON sygn. S/ PIĘTA Krystyna : Wpływ globalizacji na polityczne, militarne i ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Bezpieczeństwo narodowe - zagrożenie - Polska 2. Globalizacja BG AON sygn. S/ PILARSKI Grzegorz : Wsparcie teleinformatyczne procesu dowodzenia w brygadzie zmechanizowanej : rozprawa doktorska / promotor Józef Janczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Brygada zmechanizowana - dowodzenie 2. Transmisja danych - stosowanie - wojsko BG AON sygn. S/8558, S/8559 zał. 35. RADZIKOWSKA Renata : Polskie Narodowe Siły Rezerwowe : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., 415 s. : il. (w tym kolor.) 1. Narodowe Siły Rezerwowe BG AON sygn. S/ RAWSKA Katarzyna : Umowy offsetowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa Polski : rozprawa doktorska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Przemysł zbrojeniowy - współpraca cywilno-wojskowa 2 Umowa offsetowa - stosowanie - wojsko BG AON sygn. S/ RAWSKI Marcin : Informatyczne wspomaganie zarządzania procesami informacyjnymi w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej : rozprawa doktorska / promotor Józef Janczak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., s : il. (w tym kolor.) 1. Sudecki Oddział Straży Granicznej (Kłodzko) - wsparcie informacyjne 2. Straż graniczna - zarządzanie - automatyzacja 3. Systemy informatyczne zarządzania BG AON sygn. S/

10 38. SABAK Zbigniew : Strategia w dobie rewolucji informacyjnej : rozprawa habilitacyjna / Zbigniew Sabak. - Warszawa : AON, s. : rys., zał. 1. Strategia 2. Konflikt międzynarodowy - zapobieganie 3. Społeczeństwo informacyjne BG AON Arch. sygn SARNOWSKI Witold : Realizacja procesów obsługowych samolotów F-16 w bazach lotniczych rozmieszczonych na terytorium Polski : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. F-16 Block 52+ (samolot) - obsługa BG AON sygn. S/ SETLAK Lucjan : Szkolenie personelu służby inżynieryjno-lotniczej Sił Powietrznych RP : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : (gł. kolor.) 1. Personel obsługi lotnictwa - szkolenie 2. Służby sił powietrznych - szkolenie 3. Szkolenie specjalistyczne BG AON sygn. S/ SKWARSKI Andrzej : Wojskowe Służby Specjalne w operacjach międzynarodowych polskich Sił Zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Operacje pokojowe - działania specjalne 2. Służby specjalne - Polska BG AON sygn. S/ STRUNIAWSKI Jarosław : Dowodzenie operacjami policyjnymi w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych : rozprawa doktorska / promotor Kuba Jałoszyński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. kolor. 1. Policja - dowodzenie 2. Zgromadzenia i imprezy masowe - bezpieczeństwo - udział policji BG AON sygn. S/ SZYMAŃSKA Milena : Polskie służby specjalne w narodowym systemie przeciwdziałania terroryzmowi na tle doświadczeń USA : rozprawa doktorska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 197 k. : il. 1. Służby specjalne - Polska 2. Służby specjalne - Stany Zjednoczone 3. Terroryzm - zwalczanie BG AON sygn. S/

11 44. TALAK Emilia : Dobór kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych w świetle funkcji i zadań sił zbrojnych : rozprawa doktorska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1. Szeregowi zawodowi - kandydaci 2. Szeregowi zawodowi - kraje NATO BG AON sygn. S/ TALIK Artur : Wyzwania dla Sił Zbrojnych RP w perspektywie ratyfikacji Konwencji Ottawskiej : rozprawa doktorska / promotor Grzegorz Sobolewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. 1. Konwencja ottawska (1997) 2. Miny przeciwpiechotne - prawo międzynarodowe BG AON sygn. S/ URBAN Andrzej : Wpływ ukształtowania przestrzeni publicznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Urban. - Warszawa : AON, , [1], 20 s. : fot., rys. 1. Policja 2. Społeczności lokalne - bezpieczeństwo 3 Bezpieczeństwo publiczne 4. Przestrzeń publiczna (urban.) 5. Przestępczość - zapobieganie 6. Przestępczość - zwalczanie BG AON Arch. sygn WACHNA Piotr : Perspektywy wojskowego podsystemu ratownictwa chemicznego w reagowaniu kryzysowym, w układzie pozamilitarnym : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Śladkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , [16] k. : il. kolor. 1. Ratownictwo wojskowe chemiczne i radiacyjne 2. Reagowanie kryzysowe - udział wojska BG AON sygn. S/ WASZCZUK Marek : Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Straży Granicznej : rozprawa doktorska / promotor Waldemar Kaczmarek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1] k., s (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.) 1. Straż graniczna - doskonalenie zawodowe - Polska - od 1989 r. BG AON sygn. S/ WIĘCEK Wojciech : Zwalczanie sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Działania przeciwpartyzanckie 2. Operacje reagowania kryzysowego 3. Siły stabilizacyjne BG AON sygn. S/

12 50. WISZNIEWSKA Marta : Outsourcing usług transportowych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1], 184 k. : il. (w tym kolor.) 1. Outsourcing - stosowanie - wojsko - Polska 2. Transport wojskowy - Polska BG AON sygn. S/ WÓJTOWICZ Bogdan : Sojusznicza infrastruktura obronna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa : rozprawa doktorska / promotor Stanisław Koziej ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. kolor. 1. NATO - inwestycje 2. Infrastruktura wojskowa - Polska BG AON sygn. S/8397, S/8398 aneksy 52. ZAWODNIAK Marcin : Linie operacyjne w planowaniu działań wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych RP : rozprawa doktorska / promotor Jarosław Wołejszo ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (w tym kolor.) 1.Działania taktyczne - teoria 2. Planowanie operacyjne 3. Wojska lądowe - działania - planowanie BG AON sygn. S/ ZIÓŁEK Jolanta : Rekonwersja kadr Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : il. (gł. kolor.) 1. Rekonwersja w wojsku - kraje NATO 2. Rekonwersja w wojsku - Polska - od 2001 r. BG AON sygn. S/ ŻWIREK Krzysztof : Sieciocentryczny model procesu zarządzania kryzysowego : rozprawa doktorska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : il. (w tym kolor.) 1. Zarządzanie kryzysowe - procedury - automatyzacja BG AON sygn. S/8471, S/8472 zał. PRACE MAGISTERSKIE 55. AMBROZIAK Marcin Piotr : Ewolucja i perspektywy rozwoju Systemu Ratownictwa Medycznego RP : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [5], 80 k. 1. Ratownictwo medyczne - organizacja - Polska 2. System ratownictwa medycznego - Polska 3. System ratownictwa medycznego - prognozy - Polska BG AON Arch. sygn

13 56. ANDRUSZKIEWICZ Piotr : Idea polskiej,,solidarności" w kształtowaniu się Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2], 110, 5 s. 1. NSZZ "Solidarność" - od 1980 r. 2. Unia Europejska - od 1980 r. 3. Ruchy społeczne - Polska - od 1980 r. 4. Związki zawodowe - Polska - od 1980 r. 5. Geopolityka - Europa - od 1980 r. 6. Polska - polityka wewnętrzna - od 1980 r. BG AON Arch. sygn ANDRZEJAK Sebastian : Wpływ nowych technologii na sposoby prowadzenia działań zbrojnych : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 49 s. : rys., tab. 1. Broń konwencjonalna - technologia 2. Środki rażenia - technika 3. Automatyka broni i sprzętu wojskowego 4. Pojazdy bezzałogowe 5. Dowodzenie (wojsk.) - automatyzacja BG AON Arch. sygn ARCIUCH Eliza : Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo narodowe Polski : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., zał. 1. Globalizacja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Globalizacja - a bezpieczeństwo narodowe - Polska BG AON Arch. sygn BACHANEK Kamil : System informacyjny jako element kształtowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : praca magisterska / promotor P[iotr] Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, s. : schem., tab. 1. Bezpieczeństwo narodowe - organizacja - Polska 2. Systemy informacyjne - stosowanie 3. Bezpieczeństwo informacyjne BG AON Arch. sygn CD-ROM 60. BADLAK Paweł : Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej wobec zagrożeń terroryzmem międzynarodowym : praca magisterska / promotor Marian Kuliczkowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 74 k. 1. Terroryzm - teoria 2. Bezpieczeństwo narodowe - Polska 3. Terroryzm - zapobieganie - Polska 4. Terroryzm - zwalczanie - Polska BG AON Arch. sygn BADZIAK Jan : Zastosowanie metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych : praca magisterska / promotor Marzena Piotrowska-Trybull ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1], 77 k. : rys., tab. 1. Heurystyka - metody 2. Heurystyka - stosowanie BG AON Arch. sygn

14 62. BANACH Rafał : Wykorzystanie sił i środków do działania podczas klęski żywiołowej i awarii technicznych na obszarze województwa : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 42 s. 1. Klęski elementarne - zapobieganie 2. Klęski elementarne - zwalczanie 3. Katastrofy - zapobieganie 4. Katastrofy - zwalczanie 5. Województwo (adm.) - zarządzanie kryzysowe 6. Sytuacja kryzysowa - zapobieganie 7. Sytuacja kryzysowa - zwalczanie BG AON Arch. sygn BANASZEK Agnieszka : Zarządzanie procesami w organizacji na przykładzie firmy AMIS 2 sp. z.o.o : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Amis 2 (firma ; Garwolin) - organizacja 2. Zarządzanie - metody 3. Materiały budowlane - handel - organizacja 4. Przedsiębiorstwo handlowe - organizacja BG AON Arch. sygn BANAŚ Monika : Zarządzanie kryzysowe w gminie Blizanów : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Zarządzanie kryzysowe - teoria 2. Gmina (adm.) - zarządzanie kryzysowe 3. Blizanów (woj. wielkopolskie ; gmina) - zarządzanie kryzysowe BG AON Arch. sygn BARAN Krzysztof : Cyberterroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego RP : praca magisterska / promotor Roman Kwećka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 2001 r. 2. Cyberterroryzm - zapobieganie - Polska 3. Cyberterroryzm BG AON Arch. sygn BARANIAK Marta : Ratownictwo i ochrona ludności na przykładzie powiatu kaliskiego : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : schem., tab., wykr., zał. 1. Ratownictwo - organizacja 2. Ochrona ludności 3. System ratownictwa i ochrony ludności 4. Powiat (adm.) - bezpieczeństwo publiczne 5. Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe 6. Opinia publiczna - badanie 7. Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - bezpieczeństwo publiczne 8. Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe BG AON Arch. sygn BARAŃSKA Aleksandra : Konferencja prasowa jako narzędzie komunikacji sił zbrojnych z otoczeniem : praca magisterska / promotor Justyna Lipińska ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [3], 73 s. : fot., rys., tab. 1. Public relations 2. Komunikacja społeczna 3. Rzecznik prasowy wojska 4. Służba prasowo-informacyjna wojska 5. Konferencja prasowa - wojsko BG AON Arch. sygn

15 68. BARAŃSKI Łukasz : Wojna jako instrument polityki bezpieczeństwa w drugiej połowie XX wieku : praca magisterska / promotor Andrzej Czupryński ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , [3] s. : zał. 1. Wojna - teoria 2. Bezpieczeństwo narodowe - polityka 3. Wojna - od 1945 r. 4. Wojna - a polityka 5. Polityka - a wojna BG AON Arch. sygn BARBACHOWSKI Piotr : Analiza i ocena rentowności branży FMCG [Fast Moving Consumer Goods - produkty szybko zbywalne] na przykładzie spółek giełdowych w Polsce : praca magisterska / promotor Sylwester Kurek ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 68 s. : rys., tab. 1. Grupa Eurocash 2. Rentowość - badanie 3. Produkty szybkozbywalne - handel 4. Spółki giełdowe - wyniki finansowe 5. Przedsiębiorstwo handlowe - ekonomika BG AON Arch. sygn BARTNICKI Dariusz : Zagrożenia techniczne województwa łódzkiego na przykładzie powiatów : radomszczańskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego : praca magisterska / promotor Halina Świeboda ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : fot., rys., tab. 1. Awarie przemysłowe 2. Zarządzanie ryzykiem 3. Radomsko (woj. łódzkie ; powiat) - gospodarka 4. Pajęczno (woj. łódzkie ; powiat) - gospodarka 5. Bełchatów (woj. łódzkie ; powiat) - gospodarka 6. Łódzkie, województwo (od 1999) - gospodarka BG AON Arch. sygn BARTNICKI Sebastian : Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania z siłami zbrojnymi, w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Paweł Cieślar ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : schem. 1. Zarządzanie kryzysowe - teoria 2. Reagowanie kryzysowe - udział wojska 3. Samorząd terytorialny - zarządzanie kryzysowe 4. Centrum powiatowe zarządzania kryzysowego 5. Zespół powiatowy zarządzania kryzysowego 6. Powiat (adm.) - zarządzanie kryzysowe - współpraca cywilno-wojskowa BG AON Arch. sygn BARTNIK Sonia : Bezpieczeństwo ładunków w transporcie drogowym : praca magisterska / promotor Jacek Kurowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 129, k. : rys., tab., zał. 1. Transport drogowy - bezpieczeństwo 2. Transport drogowy - organizacja BG AON Arch. sygn

16 73. BARTOSIK Agata : Edukacja obronna młodzieży szkolnej na przykładzie gminy Warta : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 90 s. : rys., tab., zał. 1. Edukacja dla bezpieczeństwa - teoria 2. Edukacja dla bezpieczeństwa - Polska r. 3. Edukacja dla bezpieczeństwa - szkoły specjalne 4. Edukacja dla bezpieczeństwa - gimnazja 5. Edukacja dla bezpieczeństwa - szkoły podstawowe 6. Warta (woj. łódzkie ; gmina) - szkolnictwo i oświata BG AON Arch. sygn BATOR Katarzyna : Bezpieczeństwo przewozów w lotnictwie cywilnym : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2], 76 k. : rys., tab. 1. Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo 2. Transport powietrzny - bezpieczeństwo BG AON Arch. sygn BEDA Luiza : Problem konkurencyjności logistycznej w Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Zenon Stachowiak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 86 s. : schem., tab. 1. Konkurencja 2. Logistyka gospodarcza międzynarodowa 3. Logistyka gospodarcza - konkurencyjność - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BEDNARCZYK Emil : Automotywacja pracowników handlowych : praca magisterska / promotor Bogdan Szulc ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [5], 77 s. : rys., tab., aneks. 1. Samorealizacja 2. Motywacja - teoria 3. Handlowcy - praca 4. Handlowcy - psychologia BG AON Arch. sygn BEDNARZ Wojciech : Analiza potencjału optymalizacji składowania piwa przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów regałów paletowych w magazynie : praca magisterska / promotor Marek Juszczyk ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Łańcuch dostaw - organizacja 2. Magazyn - urządzenia 3. Piwo - magazynowanie 4. Piwowarstwo - logistyka BG AON Arch. sygn BELT Karol : Międzynarodowe pokazy lotnicze (Air Show) : praca magisterska / promotor Ryszard Bartnik ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : fot., tab., zał. 1. Międzynarodowe Pokazy Lotnicze "Air Show" ( 12 ; 2011 ; Radom) - organizacja 2. Pokazy lotnicze - organizacja BG AON Arch. sygn

17 79. BIAŁEK Katarzyna : System ratownictwa medycznego w zarządzaniu kryzysowym : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [2], 70 k. : rys. 1. System ratownictwa medycznego 2. Zarządzanie kryzysowe 3. Sytuacja kryzysowa - zabezpieczenie medyczne BG AON Arch. sygn BICHTA Marcin : Zasady certyfikacji samolotów i śmigłowców zgodnie z procedurami ICAO : praca magisterska / promotor Sławomir Augustyn ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : fot. kolor., rys., tab. 1. ICAO 2. Samoloty - certyfikacja 3. Śmigłowce - certyfikacja 4. Prawo lotnicze 5. Przemysł lotniczy BG AON Arch. sygn BIELAK Daniel : Koncepcje i strategie zarządzania europejską przestrzenią powietrzną : praca magisterska / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Kontrola przestrzeni powietrznej 2. Kontrola przestrzeni powietrznej - organizacja - projekty - Europa 3. Kontrola przestrzeni powietrznej - organizacja - projekty - Polska BG AON Arch. sygn BIELECKI Jakub : Zarządzanie zasobami ludzkimi w PLL LOT S.A. : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [3], 98, [1] s. : rys., tab., zał. 1. Polskie Linie Lotnicze LOT - zarządzanie - metody 2. Polskie Linie Lotnicze LOT - kadry - polityka - 20 w. 3. Polskie Linie Lotnicze LOT - kadry - polityka 4. Zarządzanie - teoria 5. Kadry - polityka BG AON Arch. sygn BIERNAT-JUSZCZAK Ewa : Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa powiatu kaliskiego i formy ich ochrony : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 119 s. : rys., tab., zał. 1. Infrastruktura narodowa 2. Obiekty infrastruktury krytycznej 3. Obiekty infrastruktury krytycznej - ochrona 4. System zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej 5. Kalisz (woj. wielkopolskie ; powiat) - infrastruktura BG AON Arch. sygn BILL Rafał Ryszard : Współczesny przemysł obronny Rzeczypospolitej Polskiej : stan i perspektywy : praca magisterska / promotor Dariusz Kozerawski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr. 1. Przemysł zbrojeniowy - reforma - Polska - od 1989 r. 2. Przemysł zbrojeniowy - Polska - od 2001 r. 3. Przemysł zbrojeniowy - prognozy - Polska BG AON Arch. sygn

18 85. BILSKA Justyna : Kadra kierownicza i jej wpływ na dysfunkcjonalność procesu zarządzania na przykładzie wybranego zakładu masarskiego : praca magisterska / promotor Bogdan Szulc ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 107 s. : aneks, rys., tab. 1. Zarządzanie - teoria 2. Menedżerowie - praca 3. Masarstwo - zakłady - organizacja 4. Masarstwo - zakłady - zarządzanie - badanie BG AON Arch. sygn BISKUP Joanna : Wybrane aspekty funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 80, [3] k. : rys., tab., zał. 1. Obrona cywilna - geneza - Polska 2. Obrona cywilna - prawo - Polska 3. Obrona cywilna - organizacja - Polska 4. Obrona cywilna - socjologia 5. Społeczeństwo - a obrona cywilna BG AON Arch. sygn BISKUP Wojciech : Wpływ irańskiego programu nuklearnego na bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu : praca magisterska / promotor Jarosław Gryz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 81 k. 1. Broń jądrowa - polityka - Iran - od 1945 r. 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe - Bliski Wschód 3. Iran - polityka 4. Iran - gospodarka 5. Bliski Wschód - polityka międzynarodowa BG AON Arch. sygn BLICHARZ Marta : Konkurencyjność gospodarek narodowych Unii Europejskiej jako efekt gospodarki opartej na wiedzy : praca magisterska / promotor Zenon Stachowiak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, , [1] s. : tab., wykr., zał. 1. Konkurencja 2. Gospodarka - konkurencyjność 3. Gospodarka oparta na wiedzy 4. Gospodarka narodowa - konkurencyjność - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BŁOŃSKA Natalia Jadwiga : Kształcenie funkcjonariuszy polskiej policji w aspekcie potrzeb bezpieczeństwa państwa : praca magisterska / promotor Ryszard Olszewski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., zał. (ankieta) 1. Policja - szkolnictwo - Polska 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Bezpieczeństwo publiczne BG AON Arch. sygn BOBRYCKI Maciej : Analiza systemów zarządzania kryzysowego w wybranych państwach Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : fot., rys., tab. 1. Zarządzanie kryzysowe - prawo 2. System zarządzania kryzysowego - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn

19 91. BODURKA Katarzyna : Media w walce z terroryzmem : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm - zwalczanie 2. Środki masowego przekazu BG AON Arch. sygn BOGAJEWICZ Daria : Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 84 s. : rys., tab., zał. 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe - teoria 2. Zagrożenie militarne - Europa - od 2001 r. 3. Zagrożenie niemilitarne - Europa - od 2001 r. BG AON Arch. sygn BOLEK Adam : Zarządzanie procesami logistycznymi w małym przedsiębiorstwie handlowym (na przykładzie firmy "DELTA Polska" : praca magisterska / promotor Eugeniusz Nowak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k., 6-55 s., k. : rys., zał. 1. "DELTA Polska" - logistyka - zarządzanie 2. Logistyka gospodarcza - zarządzanie 3. Przedsiębiorstwo handlowe - logistyka - zarządzanie 4. Przedsiębiorstwa małe i średnie - logistyka - zarządzanie BG AON Arch. sygn BONIAKOWSKA Ewa : Współczesne operacje militarne : praca magisterska / promotor Witold Lidwa ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys. 1. Sztuka wojenna 2. Operacje wojenne 3. Operacje reagowania kryzysowego 4. Operacje pokojowe 5. Postęp techniczny - a operacje wojenne BG AON Arch. sygn BOROWSKA Agata : Zarządzanie kryzysowe w powiecie konińskim : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [6], 77 s. : rys., tab., zał. 1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (Konin) 2. Zarządzanie kryzysowe - teoria 3. Centrum powiatowe zarządzania kryzysowego 4. Konin (woj. wielkopolskie ; powiat) - zarządzanie kryzysowe BG AON Arch. sygn BOROWY Piotr : Analiza zagrożeń dla jednostki terytorialnej na przykładzie gminy Radzymin : praca magisterska / promotor Roman Kwećka ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : fot., rys., tab., wykr., zał. 1. Zagrożenie niemilitarne 2. Gmina (adm.) - bezpieczeństwo publiczne 3. Gaz płynny - użytkowanie 4. Sytuacja kryzysowa - zapobieganie 5. Sytuacja kryzysowa - zwalczanie 6. Radzymin (woj. mazowieckie ; gmina) - bezpieczeństwo publiczne BG AON Arch. sygn

20 97. BOŻEK Katarzyna Alicja : Kryminalistyczne aspekty zwalczania handlu,,żywym towarem" : praca magisterska / promotor Leszek Smolak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1]. 170 k. : fot., rys., tab., zał. 1. Handel ludźmi - prawo 2. Handel ludźmi - Polska 3. Handel ludźmi - zwalczanie BG AON Arch. sygn BROCHOCKA Anna : Charakterystyka i perspektywy rozwojowe obrony cywilnej w Polsce : praca magisterska / promotor Ryszard Szpyra ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [3], 78 k. 1. Obrona cywilna - Polska 2. Obrona cywilna - teoria 3. Obrona cywilna - historia 4. Obrona cywilna - prognozy - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BRZOZOWSKI Karol : Wpływ czynników kulturowych na efektywność prowadzenia negocjacji w wybranych krajach : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 86 s. : rys., tab. 1. Negocjacje 2. Odmienność kulturowa - a negocjacje 3. Negocjacje - metody 4. Negocjacje - socjologia BG AON Arch. sygn BUDEK Karol : Działalność Państwowej Straży Pożarnej w administracyjnym systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Państwowa Straż Pożarna 2. Bezpieczeństwo publiczne - teoria 3. System ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 4. System reagowania kryzysowego 5. Reagowanie kryzysowe - organizacja - Polska 6. System bezpieczeństwa wewnętrznego - Polska BG AON Arch. sygn BURA Katarzyna : Uwarunkowania oraz idea strategii dywersyfikacji małej firmy na przykładzie UPS : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Usługi Profesjonalnej Sprzedaży (firma) - ekonomika 2. Zarządzanie ryzykiem 3. Zarządzanie strategiczne 4. Przedsiębiorstwa małe i średnie - ekonomika 5. Zarządzanie - poradnictwo BG AON Arch. sygn BURBA Paulina : Działalność regionalnych portów lotniczych, a rozwój regionów w Polsce : praca magisterska / promotor Stefan Antczak ; Wydział Wojsk Lądowych. - Warszawa : AON, [2], 78 k. : rys., tab., wykr. 1. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach 2. Rozwój regionalny 3. Lotniska regionalne 4. Transport powietrzny - a rozwój regionalny - Polska 5. Katowice (woj. śląskie ; okręg) - gospodarka 6. Śląskie, województwo (od 1999) - gospodarka BG AON Arch. sygn

21 103. BURDACH Beata : Straż graniczna wobec zagrożeń nielegalnej imigracji do Polski i Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Dariusz Brążkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr. 1. Unia Europejska - granice - ochrona 2. Straż graniczna 3. Układ z Schengen (1985) 4. Przekroczenie granicy nielegalne 5. Migracje - kraje Unii Europejskiej 6. Migracje - Polska 7. Polska - granice - ochrona BG AON Arch. sygn BURSA Agnieszka : Pomoc humanitarna na przykładzie konfliktów zbrojnych : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : tab. 1. Pomoc humanitarna międzynarodowa - geneza 2. Pomoc humanitarna międzynarodowa - prawo 3. Pomoc humanitarna międzynarodowa - udział Polski 4. Pomoc humanitarna międzynarodowa - udział krajów Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn BURYŁO Marek : Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczpospolitej Polskiej w warunkach globalizacji : praca magisterska / promotor Jan Czaja ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : tab. 1. Kultura - socjologia 2. Ochrona zabytków - prawo - Polska 3. Świadomość społeczna - Polska 4. Globalizacja BG AON Arch. sygn BUTKIEWICZ Gabriela : Metody i środki ochrony lotnictwa cywilnego przed zagrożeniem terroryzmem lotniczym : praca magisterska / promotor Telesfor Marek Markiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys. 1. Lotnictwo cywilne - bezpieczeństwo 2. Terroryzm powietrzny - zapobieganie - prawo 3. Terroryzm powietrzny - zwalczanie - prawo BG AON Arch. sygn CEGLARSKA Katarzyna : Królestwo Hiszpanii w kształtowaniu bezpieczeństwa euroatlantyckiego : praca magisterska / promotor M[arian] Kozub ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 94 k. : rys. 1. Unia Europejska - a Stany Zjednoczone 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe 3. Bezpieczeństwo narodowe - polityka - Hiszpania 4. Stany Zjednoczone - a Unia Europejska 5. Hiszpania - polityka BG AON Arch. sygn CELMER Tomasz : Geneza akcesji Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego : praca magisterska / promotor Wojciech Michalak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k., s. 1. NATO - od 1989 r. 2. NATO - a Polska 3. Polska - a NATO 4. Polska - polityka - od 1989 r. BG AON Arch. sygn

22 109. CHABA Grzegorz : System ratowniczo-gaśniczy w Polsce - na podstawie województwa świętokrzyskiego : praca magisterska / promotor Leszek Smolak ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr. 1. System krajowy ratowniczo-gaśniczy - Polska 2. Ratownictwo - organizacja - Polska 3. Świętokrzyskie, województwo - pożarnictwo 4. Sandomierz (woj. świętokrzyskie ; powiat) - pożarnictwo 5. Staszów (woj. świętokrzyskie ; powiat) - pożarnictwo BG AON Arch. sygn CHŁOPIK Michał : Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom hydrologicznym na obszarze RP : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., zał. 1. Hydrologia - Polska 2. Powódź - zapobieganie - Polska 3. Powódź - zwalczanie - Polska 4. Systemy informatyczne - stosowanie BG AON Arch. sygn CHMIELECKI Marcin Józef : Analiza ryzyka jako narzędzie wsparcia systemu zarządzania kryzysowego : praca magisterska / promotor Piotr Górny ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Zarządzanie ryzykiem 2. System zarządzania kryzysowego BG AON Arch. sygn CHOLEWSKI Paweł : Ochrona lotnictwa cywilnego w świetle zagrożeń terrorystycznych : praca magisterska / promotor Telesfor M[arek] Markiewicz ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab. 1. Terroryzm powietrzny - zapobieganie 2. Terroryzm powietrzny - zwalczanie 3. Transport powietrzny - prawo 4. Lotnictwo cywilne - ochrona BG AON Arch. sygn CHOMIUK Paweł : Bezpieczeństwo przewozu ładunków w transporcie drogowym w Polsce : praca magisterska / promotor Tomasz Jałowiec ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [2], 120 s. : rys., tab., wykr., zał. 1. Transport drogowy - bezpieczeństwo - Polska 2. Transport drogowy - organizacja - Polska BG AON Arch. sygn CHORAB Paulina : Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : praca magisterska / promotor Andrzej Glen ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej 2. Terroryzm - zwalczanie - prawo wspólnotowe europejskie BG AON Arch. sygn

23 115. CIASNOCHA Agnieszka : Unia Europejska wobec zagrożeń terroryzmem międzynarodowym : praca magisterska / promotor Marlena Karnowska-Werner ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm 2. Terroryzm - kraje Unii Europejskiej 3. Terroryzm - zapobieganie - kraje Unii Europejskiej 4. Terroryzm - zwalczanie - kraje Unii Europejskiej BG AON Arch. sygn CICHOWSKI Patryk : Przygotowanie policjantów do radzenia sobie z silnym stresem na podstawie Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy : praca magisterska / promotor Krzysztof Loranty ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., wykr., zał. 1. Komenda Powiatowa Policji (Brodnica) - kadry - badanie 2. Stres zawodowy - zapobieganie 3. Stres zawodowy - zwalczanie 4. Policja - psychologia 5. Policja - socjologia BG AON Arch. sygn CIERZNIAK Anna : Terroryzm we współczesnym świecie : praca magisterska / promotor Andrzej Polak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [5], 68 s. : rys. 1. NATO 2. Unia Europejska 3. Atak terrorystyczny - od 2001 r. 4. Terroryzm - zwalczanie 5. Terroryzm - zwalczanie - Rosja 6. Terroryzm - zwalczanie - Stany Zjednoczone BG AON Arch. sygn CIESIELSKI Karol : Rola terenowej administracji rządowej i administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym : praca magisterska / promotor Grzegorz Lewandowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 55 k. : rys. 1. Zarządzanie kryzysowe 2. System zarządzania kryzysowego 3. Samorząd terytorialny - administracja BG AON Arch. sygn CIEŚLIK Bartosz : Organizacje uczące się na przykładzie Emperia Holding S.A. : praca magisterska / promotor Stanisław Sirko ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., zał. 1. Emperia Holding (firma) - organizacja 2. Przedsiębiorstwo handlowe - organizacja 3. Organizacja ucząca się BG AON Arch. sygn CIOŁKIEWICZ Justyna : Niskokosztowe linie lotnicze, ich przyszłość na rynku europejskim : praca magisterska / promotor Bogdan Grenda ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., tab., wykr., zał. 1. Transport powietrzny - ceny 2. Transport powietrzny - ceny - prognozy - Europa BG AON Arch. sygn

24 121. CISZEWSKI Bartosz : Bezpieczeństwo Polski w kontekście zróżnicowania kulturowego : praca magisterska / promotor Zbigniew Lach ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1.Kultura - teoria 2. Bezpieczeństwo narodowe - Polska 3. Pluralizm społeczny 4. Konflikt społeczny BG AON Arch. sygn CWYL Radosław : Analiza przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie PEKAES S.A. : praca magisterska / promotor Ryszard Chrobak ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. PEKAES (firma) 2. Transport - organizacja - Polska 3. Systemy informatyczne - stosowanie BG AON Arch. sygn CZACHERSKA Monika : Zjawisko handlu ludźmi w świetle poczucia bezpieczeństwa społeczności polskiej : praca magisterska / promotor Piotr Sienkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, [1], 123 k. : rys., tab., zał. 1. Handel ludźmi 2. Poczucie bezpieczeństwa - socjologia 3. Handel ludźmi - zwalczanie - Polska BG AON Arch. sygn CZAJA Ewa : Polskie lotnictwo sportowe : praca magisterska / promotor Grzegorz Rosłan ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [5], 66, [23] s. : rys. kolor., zał. 1. Lotnictwo sportowe - Polska BG AON Arch. sygn CZAJKOWSKI Marcin : Reagowanie kryzysowe na podstawie katastrof : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : mapy, tab., rys. 1. Reagowanie kryzysowe 2. Sytuacja kryzysowa - zapobieganie i zwalczanie 3. Trzęsienie ziemi - Haiti r. 4. Bezpieczeństwo narodowe - system 5. System bezpieczeństwa narodowego 6. Zarządzanie kryzysowe - organizacja - Polska BG AON Arch. sygn CZAJKOWSKI Marek : Zarządzanie kryzysowe w warunkach zagrożeń terrorystycznych portów lotniczych : praca magisterska / promotor Zbigniew Piątek ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Terroryzm - zapobieganie i zwalczanie 2. Lotniska - bezpieczeństwo 3. Transport powietrzny - bezpieczeństwo BG AON Arch. sygn

25 127. CZARNA Małgorzata : Straż miejska w zapewnianiu porządku publicznego m. st. Warszawy : praca magisterska / promotor Jan Wojnarowski ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab., zał. 1. Straż Miejska m. st. Warszawy 2. Straż gminna - Polska 3. Bezpieczeństwo publiczne 4. Warszawa - bezpieczeństwo publiczne BG AON Arch. sygn CD-ROM 128. CZEKAJ Michał : Rola OBWE w zapobieganiu konfliktom w Europie : praca magisterska / promotor Andrzej Ciupiński ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys. 1. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 2. Konflikty zbrojne - Europa - od 1989 r. 3. Konflikty zbrojne - zapobieganie - Europa BG AON Arch. sygn CZERWIŃSKA Agnieszka : Przygotowanie zawodowe oficerów do funkcjonowania na kolejnych poziomach dowodzenia : praca magisterska / promotor Dariusz Brążkiewicz ; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, k. : rys., tab. 1. Oficerowie (wojsk.) - doskonalenie zawodowe 2. Dowódcy - doskonalenie zawodowe 3. Wojska lądowe - oficerowie - kształcenie 4. Wojska lądowe - dowódcy - kształcenie BG AON Arch. sygn CZERWIŃSKA Natalia : Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X w latach : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [4], 75 s. : rys., tab., wykr., zał. 1. Przedsiębiorstwo - zaopatrzenie - logistyka 2. Logistyka gospodarcza 3. Przedsiębiorstwo usługowe - zaopatrzenie - logistyka r. BG AON Arch. sygn CZERWIŃSKI Przemysław : Gospodarka odpadami w gminie Wyszków : praca magisterska / promotor Romuald Mańkowski ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, [1], 68 k. : fot., rys., tab. 1. Odpady - gospodarka 2. Wyszków (woj. mazowieckie ; gmina) - gospodarka BG AON Arch. sygn CZUPRYNA Ewelina : Zarządzanie przez motywowanie w organizacji na przykładzie Deutsche Bank : praca magisterska / promotor Lech Kościelecki ; Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : AON, s. : rys., schem., tab., zał. 1. Deutsche Bank - zarządzanie 2. Zarządzanie - teoria 3. Organizacja - teoria 4. Zarządzanie - metody 5. Motywacja pracy - metody BG AON Arch. sygn

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2009 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Mirosława Kalinowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AKADEMII OBRONY NARODOWEJ 2006 A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ AON 5906/09 Eleonora Aksamitowska Jolanta Mijewska Monika Szymczyk-Golan BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI czerwiec 2015 r.

NOWOŚCI czerwiec 2015 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI czerwiec 2015 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące Nowości

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Sygnatura Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe Hasła przedmiotowe: 1 1. Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa : teoria i praktyka - wybrane problemy : materiały konferencyjne. Warszawa, czerwiec 2011 / red. nauk.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2013 r. styczeń 2014 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. grudzieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r.

WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW grudzień 2010 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. wrzesieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW wrzesieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA

I KONFERENCJA NAUKOWA I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r. KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

B/N 401-412. Edycja październik 2009. Grupa Nr albumu Specjalność Temat pracy licencjackiej Promotor Uwagi 1. 401 1899. Lis 2.

B/N 401-412. Edycja październik 2009. Grupa Nr albumu Specjalność Temat pracy licencjackiej Promotor Uwagi 1. 401 1899. Lis 2. WYKAZ TEMATÓW PRAC LICENCJACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU STUDIÓW SPOŁECZNYCH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTO NARODOWE W POZNANIU B/N 401-412 Edycja październik 2009 Grupa Nr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW marzec 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI październik 2014 r.

NOWOŚCI październik 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI październik 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne 1. Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego... 2 2. Prawne podstawy zarzadzania kryzysowego... 5 3. Stany nadzwyczajne w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. luty 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW luty 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI czerwiec 2014 r.

NOWOŚCI czerwiec 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI czerwiec 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące Nowości

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R.

DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. KR NIKA WOJSKA POLSKIEGO 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ DYSLOKACJA ZASADNICZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP NA 31.12.2012 R. Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego Ekonomia. Prawo. Zarządzanie redaktor naukowy Konrad Raczkowski Warszawa 2014 Publikacja dofinansowana przez Społeczną Akademię Nauk, Polską Wytwórnię Papierów

Bardziej szczegółowo

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ

KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ 1 Tematyka prac licencjackich na kierunku Zarządzanie KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ Dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa 1. Metody matematyczne w zarządzaniu kapitałem. 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo