Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016"

Transkrypt

1 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/ mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan Współczesne systemy polityczne Ludność w prawie międzynarodowym i polskim. 3. dr BADEŃSKI Zbigniew Polityka morska państwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego. 4. mgr BĄCZEK Waldemar Udzielanie pierwszej pomocy oraz stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego. Historia administracji 5. prof. dr hab. BĘDŹMIROWSKI Jerzy 6. dr BOJKO Jerzy Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Historia stosunków międzynarodowych. Bezpieczeństwo państwa. Elementy podejmowania decyzji. Zasady planowania operacyjnego. Bezpieczeństwo społeczne. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego. 7. dr BRODNICKI Mariusz Filozofia. Filozofia bezpieczeństwa. Psychologia zagrożeń. 8. mgr BRYGAŁA Agata Wychowanie fizyczne. 9. dr hab. BUGAJSKI Dariusz Prawne podstawy bezpieczeństwa. Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Współczesne przemysły morskie. 10. dr hab. BURSZTYŃSKI Andrzej Zarządzanie systemami logistycznymi. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. 11. mgr CEREK Dorota Język angielski Informatyczne systemy bezpieczeństwa. 12. prof. dr hab. CIBOROWSKI Leopold Seminarium dyplomowe. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego. 13. mgr CHODOŃ Artur Język angielski (studia niestacjonarne). 14. Autoprezentacja zawodowa. 15. mgr CZUPRYŃSKA Katarzyna Marketing polityczny 16. Media w sytuacjach kryzysowych. Organizacja i zarządzanie Instytucje centralne bezpieczeństwa narodowego 17. mgr DANIILOUDI-ZIELIŃSKA Bezpieczeństwo społeczne Eleni Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego Międzynarodowe organizacje morskie 18. mgr DERLACZ LECH Wychowanie fizyczne. 19. mgr DEUTSCH-WANIEK Alicja Język angielski 20. mgr DOMAŃSKI Paweł Informatyczne systemy bezpieczeństwa. Logistyka humanitarna. Zarządzanie systemami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych. Technologia informatyczna.

2 Tytuł (stopień) 21. mgr DREWEK Wojciech Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Logistyka humanitarna. Administracja. Świadczenia na rzecz obrony. 22. mgr DRZEWIŃSKA Anna Język angielski 23. dr inż. FABISIAK Jacek Podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego. Podstawy ekologii i ochrony środowiska morskiego. Ochrona przed czynnikami masowego rażenia. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. 24. prof. dr hab. FICOŃ Krzysztof Administracja. Technologia informatyczna. Ocena ryzyka i prognozowanie w bezpieczeństwie. Historia Policji oraz wybrane zagadnienia kryminalistyki i kryminologii. Wybrane zagadnienia ruchu drogowego 25. mgr FITAS Marcin Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. Bezpieczeństwo państwa. Kryminologia i kryminalistyka Współczesne systemy polityczne. Ochrona własności intelektualnej. Zwalczanie terroryzmu. 26. mgr GĄSIOR Małgorzata Międzynarodowe stosunki polityczne. Prawa człowieka etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych. Współczesne zagrożenia terroryzmem. 27. mgr GOŁUBIEWSKI Michał Język angielski 28. mgr inż. GOŁYGA Mirosław Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa Wybrane zagadnienia prewencji. 29. mgr HINTZ Tomasz Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego oraz postępowanie w sprawach wykroczeń. 30. mgr inż. 31. dr IWANINA-SZOPIŃSKA Ewa JAKIMOWICZ- OSTROWSKA Iwona Współczesne przemysły morskie. Organizacja transportu morskiego. Integracja europejska. Zarządzanie systemami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych. Nauka o państwie Współczesne problemy migracji i uchodźctwa. Ludność w prawie międzynarodowym i polskim.

3 32. mgr JANUSZKIEWICZ Maciej 33. prof. dr hab. JARECKI Czesław Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów. Polska w agendach UE. Strategia zapobiegania przestępczości. Metodologia badań nad bezpieczeństwem. Postawy logiki. Logika. Seminarium dyplomowe. 34. mgr KAMZELSKA Katarzyna Język angielski (studia niestacjonarne). 35. dr KAMIŃSKA Małgorzata Autoprezentacja osobista. Autoprezentacja zawodowa. Marketing polityczny Media w sytuacjach kryzysowych. Komunikacja społeczna. 36. dr KARWACKA Katarzyna 37. dr hab. KOJKOŁ Jerzy Filozofia Zarządzanie infrastrukturą krytyczną państwa. Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej. Ocena ryzyka i prognozowanie w bezpieczeństwie. 38. prof. dr hab. KOMOROWSKI Antoni Historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny. Seminarium dyplomowe. 39. mgr KOMOROWSKI Arkadiusz Wychowanie fizyczne. Administracja 40. mgr KOWALSKA Martyna 41. dr KOWALSKI Stefan 42. dr hab. KRASNODĘBSKI Grzegorz 43. dr KROPLEWSKI Jarosław 44. dr KUPIŃSKI Jerzy Technologia informacyjna 45. mgr LASOTA Andrzej Język angielski Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Zarządzanie kryzysowe System zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa Bezpieczeństwo gospodarki światowej Systemy zarządzania kryzysowego Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Geografia. Metodologia badań nad bezpieczeństwem. Ocena ryzyka i prognozowanie w bezpieczeństwie. Zarządzanie infrastrukturą krytyczną państwa. Technologia informatyczna. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Organizacja i zarządzanie. Zarządzanie projektem. 46. mgr LATOSZEK Katarzyna Kryminologia i kryminalistyka Prawo karne i elementy procedury. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. 47. mgr LEJMAN Piotr Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i w transporcie. 48. mgr LEWKOWICZ Kamil Ekonomia

4 49. dr hab. LIGĘZA Krzysztof Regionalizacja i instytucjonalizacja Integracja europejska. Nauka o państwie Siły morskie w systemie bezpieczeństwa państwa 50. dr LIZAKOWSKI Piotr Postępowanie administracyjne Ludność w prawie międzynarodowym i polskim Prawo karne i elementy procedury. Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego oraz postępowanie w sprawach wykroczeń. 51. mgr ŁASKI Mateusz Podstawy prawa Prawo morza. Spory międzynarodowe, użycie siły i odpowiedzialność międzynarodowa Podstawy logiki. Prawne podstawy bezpieczeństwa. Prawo obronne RP. 52. dr ŁOCKIEWICZ Przemysław Socjologia. Psychologia z socjologią. 53. dr ŁOŃSKA Edyta Bezpieczeństwo ekologiczne państwa. Podstawy ekologii i ochrony środowiska morskiego. Eksploatacja zasobów morza. 54. prof. wizytujący ŁUKASIK Ryszard Instytucje centralne bezpieczeństwa państwa. 55. prof. dr hab. MAKOWSKI Andrzej 56. mgr MASIK Małgorzata Podstawy ekonomii. 57. dr MAZUREK Wojciech Historia administracji 58. dr MICHALAK Jarosław 59. prof. dr hab. MICKIEWICZ Piotr 60. dr MIĘTKIEWICZ Rafał 61. dr MILER Anna Współczesne systemy polityczne. Siły morskie w systemie bezpieczeństwa państwa Wojna na morzu i w powietrzu Prawo wojny morskiej Prawo morza. Ratownictwo. Klęski żywiołowe, kryzysy ekologiczne. Służba cywilna w RP. Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna Ochrona ludności i obrona cywilna System bezpieczeństwa morskiego państwa Międzynarodowe stosunki wojskowe Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrzn. Bezpieczeństwo nawigacyjne na obszarach morskich Organizacja i zarządzanie Zarządzanie projektem Polityka bezpieczeństwa Geografia Geografia migracji Międzynarodowe operacje pokojowe

5 62. dr MORAWSKI Marian 63. prof. dr hab. MROCZKO Marian 64. dr MROZOWSKA Alicja 65. dr NOWAKOWSKI Krzysztof 66. dr hab., prof. AMW OSTROKÓLSKI Andrzej 67. dr PĄCZEK Bartłomiej 68. mgr PASEK Dominika 69. dr PIETKIEWICZ Iwona 70. dr hab. PŁONKA Piotr 71. mgr inż. PŁUCIENNIK Tomasz 72. mgr REMBISZ Alicja Język angielski. Bezpieczeństwo gospodarki światowej. Logistyka humanitarna Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Historia. Historia migracji Historia bezpieczeństwa. Informacyjne systemy bezpieczeństwa Bezpieczeństwo obszarów morskich. Zarządzanie infrastrukturą krytyczna państwa. Ocena ryzyka i prognozowanie w bezpieczeństwie Teoria bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Polityka bezpieczeństwa. Międzynarodowe organizacje morskie. Elementy teorii podejmowania decyzji Gry decyzyjne Ochrona ludności i obrona cywilna. Klęski żywiołowe, kryzysy ekologiczne. Służba cywilna w RP. Historia dyplomacji i protokół dyplomatyczny. Komunikacja społeczna. Zwalczanie przestępczości Strategia zapobiegania przestępczości Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych Geografia bezpieczeństwa Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 73. prof. dr hab. ROKICIŃSKI Krzysztof Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Elementy teorii podejmowania decyzji Autoprezentacja zawodowa Media w sytuacjach kryzysowych Marketing polityczny 74. mgr ROLBIECKA Hanna Język angielski. 75. dr RYBAK Robert Międzynarodowe stosunki wojskowe 76. mgr SARPALIUS Robert 77. dr SEKUŁA Jerzy Wybrane zagadnienia prewencji. Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego oraz postępowanie w sprawach wykroczeń. System bezpieczeństwa morskiego państwa. Geografia bezpieczeństwa. Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa. 78. mgr SEKUŁA Iwona Język angielski. 79. mgr SIKORA Małgorzata Język angielski. 80. mgr SŁOWI Karol Historia. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Historia stosunków międzynarodowych. Historia migracji.

6 81. dr SOBCZYK Justyna 82. mgr SOBCZYŃSKI Tomasz 83. dr SOŁKIEWICZ Henryk 84. dr STASZAK-WINKLER Justyna 85. mgr STECIUK Oleg Wychowanie fizyczne. 86. mgr STEFANIAK Monika Język angielski. 87. mgr STOPPA Ewa Język angielski. 88. dr SULĘTA Ryszard 89. prof. dr hab. SZUBRYCHT Tomasz 90. dr SZUNIEWICZ Marta 91. dr hab. TESKA Jarosław Ludność w prawie międzynarodowym i polskim Podstawy logiki. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Strategia bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. System zarządzania kryzysowego. Zarządzanie kryzysowe. System zarządzania kryzysowego w administracji państwowej. Elementy podejmowania decyzji. Zasady planowania operacyjnego. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego. Ochrona własności intelektualnej. Prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Prawa człowieka etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych. Ekonomia Polityka gospodarcza Podstawy ekonomii 92. dr TYŚLEWICZ Radosław Relacje cywilno-wojskowe. Współpraca cywilno-wojskowa w sytuacjach kryzysowych. 93. dr USEWICZ Teresa Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Strategia bezpieczeństwa narodowego Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE Świadczenia na rzecz obrony 94. dr WARDIN Katarzyna Zwalczanie terroryzmu. Międzynarodowe stosunki polityczne. Współczesne systemy polityczne Współczesne zagrożenia terroryzmem. 95. prof. dr hab. ZIELIŃSKI Mariusz Organizacja transportu morskiego. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów. Polska w agendach UE. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i w transporcie. 96. dr ZIENKIEWICZ Paweł System bezpieczeństwa morskiego państwa 97. dr Filozofia. ŻMUDZKA-BRODNICKA Filozofia bezpieczeństwa. Monika Psychologia zagrożeń. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego Postępowanie administracyjne 98. dr ŻUKOWSKA Alicja Stany nadzwyczajne Prawo administracyjne Podstawy prawa

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2014/2015 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr BADEŃSKI Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2013/2014

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2013/2014 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2013/2014 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. prof. wizyt., Polityka

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2013/2014

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2013/2014 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2013/2014 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. prof. wizyt., Polityka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW Liczebność grupy 31 1 rok studiów niestacjonarnych I stopnia Semestr 1.

ROZKŁAD ZAJĘĆ Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW Liczebność grupy 31 1 rok studiów niestacjonarnych I stopnia Semestr 1. Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW Liczebność grupy 31 1 rok studiów niestacjonarnych I stopnia Semestr Wom Cea Cea Cap Wom Fbp Wom Fbp Pkl 2 08.50-09.35 Wom Cea Cea Cap Wom Fbp Wom Fbp

Bardziej szczegółowo

R O Z K Ł A D Z A J Ę Ć

R O Z K Ł A D Z A J Ę Ć Kierunek: BEZPECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Semestr Grupa szkolna BW Liczebność grupy: rok studiów stacjonarnych stopnia Podgrupa A - liczebność - dni 0 Cap Ja Język angielski 0 0 Z Wom Wom Wom Wom Wom Wom Wom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW 1 rok studiów niestacjonarnych - I stopnia Liczebność grupy: 22 Semestr 2

ROZKŁAD ZAJĘĆ Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW 1 rok studiów niestacjonarnych - I stopnia Liczebność grupy: 22 Semestr 2 ROKŁAD AJĘĆ Kierunek: BPICŃSTWO WWNĘTRN Grupa 117 BW 1 rok studiów niestacjonarnych - I stopnia Liczebność grupy: Semestr Godziny Dni 7 1 19 1 7 1 11 1 08.00-08. Gsk pp pp pp pp Cuo Inp Cuo Inp Inp Gsk

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW 1 rok studiów niestacjonarnych - I stopnia Liczebność grupy: 22 Semestr 2

ROZKŁAD ZAJĘĆ Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Grupa 1517 BW 1 rok studiów niestacjonarnych - I stopnia Liczebność grupy: 22 Semestr 2 ROKŁAD AJĘĆ Kierunek: BPICŃSTWO WWNĘTRN Grupa 17 BW 1 rok studiów niestacjonarnych - I stopnia Liczebność grupy: Semestr Godziny Dni 7 1 19 1 7 1 11 1 08.00-08. Gsk pp pp pp pp Cuo Inp Cuo Inp Inp Gsk

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja Rektora. Przerwa świąteczna. dr hab. Krzysztof LIGĘZA, prof. AMW 8 Yss Zw Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss

Dyspozycja Rektora. Przerwa świąteczna. dr hab. Krzysztof LIGĘZA, prof. AMW 8 Yss Zw Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Kierunek: BEZPECZEŃSTWO NARODOWE Semestr Grupa szkolna BN Liczebność grupy: rok studiów stacjonarnych stopnia 0 0 Sala Kod Przedmiot/wykładowca W Ć Z/E Zw Zw Dia Pko Zw Dia Dia Pko Zw Dia o o Zw Zw Ja

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ROZKŁAD ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ROKŁAD AJĘĆ BPCŃSTWO WWNĘTRN 1 rok studiów niestacjonarnych stopnia Semestr 1. Grupa 17 BW Liczebność grupy 1 Godziny Dni 7 1 8 1 19 9 1 1 8.-8. Wom Cea Cea Cap Wom Fbp Wom Fbp Pkl 8.-9. Wom Cea Cea Cap

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAJĘĆ Grupa 1511 BN Liczebność grupy 24

ROZKŁAD ZAJĘĆ Grupa 1511 BN Liczebność grupy 24 BPCŃSTWO NARODOW 1 rok studiów niestacjonarnych stopnia Semestr ROKŁAD AJĘĆ Grupa 111 BN Liczebność grupy Godziny Dni 3 7 1 8 1 19 9 1 3 1 8.-8. Cmp Yss o Gaa Yss Yss Yss Yss o Cmp 8.-9.3 Cmp Yss o Gaa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2014/201 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 201/201 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 0 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej W

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2013/201 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od roku 2015/2016) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA NIESTACJONARNE I ROK I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 godzin, zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia NIESTACJONARNE I stopnia. PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia NIESTACJONARNE I stopnia. PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nauka o państwie i prawie 20 10 30 E 4 Geografia polityczna i ekonomiczna 20-20 E 4 Polskie przemiany polityczne w XX i XXI wieku 30-30 E 4 Psychologia społeczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla I roku od roku akadem. 2015/2016

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla I roku od roku akadem. 2015/2016 BEZPIECZEŃSTO ENĘTRZNE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓ dla I roku od roku akadem. 2015/2016 Semestr I Nauka o państwie i prawie 30 30 60 E 4 Geografia polityczna i ekonomiczna 30 15 45 E 4 Polskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (niestacjonarne wieczorowe)

PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (niestacjonarne wieczorowe) PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (niestacjonarne wieczorowe) Semestr I nazwa ECTS forma Nauka o państwie współczesnym 30-30 6 Egz. Konflikty społeczne XX wieku - 30-6 Egz. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA I STOPIEŃ STACJONARNE (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017) Semestr I

POLITOLOGIA I STOPIEŃ STACJONARNE (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017) Semestr I POLITOLOGIA I STOPIEŃ STACJONARNE (dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017) Semestr I NAZWA /MODUŁU O/F E/Z LICZBA GODZIN MK01 Nauka o państwie i prawie O E 30 30-60 5 MK02 Nauka

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009

A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH. PAKIET INFORMACYJNY ECTS na rok akademicki 2008/2009 A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PAKIET INFORMACYJNY na rok akademicki 2008/2009 GDYNIA 2008 I. OGÓLNA INFORMACJA O WYDZIALE 1.1 Nazwa i adres Adres:

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Bezpieczeństwo wewnętrzne PROFL: praktyczny POZOM: stopnia TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 Moduł bezpieczeństwa moduł 36 6 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYDZIAŁ: Administracji

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYDZIAŁ: Administracji WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYDZIAŁ: Administracji PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny FORMA STUDIÓW: stacjonarne PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: pierwszy stopień KIERUNEK: Administracja SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II I Nauka o państwie i prawie dr Irena Głuszyńska E 24 lutego godz. 16:00 sala 217 3 marca godz. 16:00 sala

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 1. Problematyka związana z bezpieczeństwem morskim państwa. 2. Problematyka związana z polityką morską państw świata. 3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi. 4.

Bardziej szczegółowo

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Przedmioty ogólne Język obcy 120 - - 120 E 7 Wychowanie fizyczne 60-60 - - 2 Technologia informacyjna - - z/o 2 BHP 4 z/bo - Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Punkty ECTS Teoria i metodologia wiedzy o

Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Punkty ECTS Teoria i metodologia wiedzy o Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, stacjonarne Semestr I Teoria i metodologia wiedzy o 15 15 - - egz 4 bezpieczeństwie Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 15 - - - zal 2 (obszar nauk

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia ECTS Status Lp. Moduł Semestr pracy Sa wykład konwersatori

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Specjalność "" przygotowuje w sposób teoretyczny i praktyczny do pracy w instytucjach, których działalność jest związana z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, ochroną bezpieczeństwa ludzi

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09. STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.2016 Przedmiot Egzaminator Termin egzaminu i miejsce Forma egzaminu Termin

Bardziej szczegółowo

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016 Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016 y ogólne Język obcy 120 - - 120 E 7 Wychowanie fizyczne 60-60 - - 2 Technologia informacyjna - - z/o 2 Razem przedmioty ogólne

Bardziej szczegółowo

Politologia Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów

Politologia Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Politologia Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów (obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018) Ogółem Wykł. Ćw. Kon. y ogólne Język obcy 120 - - 120 7 Technologia informacyjna - - 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: STACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY, semestr: DRUGI FORMA ZALICZENIA. 0 TERMIN ul.

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: STACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY, semestr: DRUGI FORMA ZALICZENIA. 0 TERMIN ul. Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: STACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY, semestr: DRUGI Język angielski mgr Alina Kazimierczak Z Część ogólna prawa karnego, gr. A 8:00 9:30 gr. B 9:35 11:05 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2015-11-16

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2015-11-16 8:00 9:30 37-47//XX/ 9:40 11:10 33-47//XX/ 11:30 13:00 /XX/ 1 ZJAZD: 12-13.09.2015 r. SOBOTA: 12.09.2015 r. Język angielski 1c/2 Psychologia emocji 1w/2 Psychologia emocji 1w/2 MAŚLEJ Alicja MAŚLEJ Alicja

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI 1. Polityka morska. 2. Bezpieczeństwo żeglugi. 3. Piractwo i terroryzm morski.

prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI 1. Polityka morska. 2. Bezpieczeństwo żeglugi. 3. Piractwo i terroryzm morski. prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI 1. Sytuacja polityczno-militarna na kontynencie europejskim na przełomie XIX i XX wieku. 2. Stosunki polsko-niemieckie w latach międzywojennych a kwestia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny. I semestr. Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny. I semestr. Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 egzamin zaliczenie na ocenę wykłady z z z z z Razem ćwiczenia z z m Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

STUDIA LICENCJACKIE stacjonarne

STUDIA LICENCJACKIE stacjonarne Wykaz kursów obowiązkowych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe realizowanych na studiach licencjackich w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (stan na 01.10.2009) UWAGA: szczegółowy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI 1. Polityka morska państwa. 2. Historia sił morskich. 3. Gospodarka morska. 4. Bezpieczeństwo morskie państwa.

prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI 1. Polityka morska państwa. 2. Historia sił morskich. 3. Gospodarka morska. 4. Bezpieczeństwo morskie państwa. prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI 1. Polityka morska. 2. Bezpieczeństwo żeglugi. 3. Piractwo i terroryzm morski. 4. Bezpieczeństwo żeglugi sportowej. 5. Bezpieczeństwo portów i marin. 6. Bezpieczeństwo śródlądowych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 1. Problematyka związana z bezpieczeństwem morskim państwa. 2. Problematyka związana z polityką morską państw świata. 3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi. 4.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Filologiczno-historyczny Kierunek: Stosunki Międzynarodowe PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P /PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ

prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 1. Problematyka związana z bezpieczeństwem morskim państwa. 2. Problematyka związana z polityką morską państw świata. 3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi. 4.

Bardziej szczegółowo

Wykłady otwarte dla studentów SHUS

Wykłady otwarte dla studentów SHUS Wykłady otwarte dla studentów SHUS godziny temat wykładowca sala termin Poniedziałek 08:00-11:15 Wykład monograficzny: Konflikty etniczne we współczesnej Europie prof. Sergiej Segeda 114 21.03; 11,18.04;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 października 2016 roku

UCHWAŁA NR 50/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 października 2016 roku UCHWAŁA NR 50/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 października 2016 roku w sprawie: powołania stałych komisji senackich i ich przewodniczących oraz określenia zadań

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W I ROKU studia stacjonarne

P L A N S T U D I Ó W I ROKU studia stacjonarne P L A N S T U D I Ó W I ROKU studia stacjonarne NAZWA PRZEDMIOTU Razem Semestr I Rok I Semestr II 1. Język obcy 40-40 - 20 - - - 20 zal. z oceną - 2. Wych. fizyczne 30-30 - 15 - - - 15 zal. z oceną - 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY

PLAN ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY 206-02-27 Zjazd 27.02. - 28.02.206-27.02.206 Audyt i kontrola systemów informatycznych W / Seminarium dyplomowe Cw / 8 OTWINOWSKI Wiesław dr inż. BOLEWSKI Andrzej dr inż. prof. nadzw. WSB SERAFIN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ST. NIESTACJONARNE SEMESTR LETNI 2014/2015 ROK I

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ST. NIESTACJONARNE SEMESTR LETNI 2014/2015 ROK I ROK I Dzień Godz. Sala Tytuł Prowadzący 105 (w dniach: 25.04.2015, 30.05.2015; SO 08:30-10:45 godz. 18:45-21:00, s. 105) Zajęcia do wyboru 1 z 2: Wojna wczoraj, dziś i jutro (zajęcia łączone I i II rok)

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia

POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia HARMONOGRAM SESJI zimowej 2016/2017 EGZAMINY 1 Historia polityczna Polski XX w POLITOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia Dr Olga Szura-Olesińska 07.02.2017 Godz.12:00 Sala 208 s.208 2 Najnowsza historia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH STUDIA STACJONARNE I STOPNIA A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK: PROFIL: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE OGÓLNOAKADEMICKI GDYNIA

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Sale W - ul. Wyspiańskiego 27 Sale S - ul. Strusia 12 OSTATNIA AKTUALIZACJA

Sale W - ul. Wyspiańskiego 27 Sale S - ul. Strusia 12 OSTATNIA AKTUALIZACJA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 5 SEMESTR STUDIA STACJONARNE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 TYDZIEŃ: 26-30.09.2016 r. PONIEDZIAŁEK: 26.09.2016 r. Bezpieczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA STACJONARNE SEMESTR LETNI

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA STACJONARNE SEMESTR LETNI PONIEDZIAŁEK I I I I Wychowanie fizyczne Pływalnia ul Belzacka Seminarium magisterskie dr E. Rygała /ćw/ dr E. Rygała System go /w/ prof. J. Prochwicz 27.02. sala 216 Socjologia z elementami socjologii

Bardziej szczegółowo

Sale W - ul. Wyspiańskiego 27 Sale S - ul. Strusia 12 OSTATNIA AKTUALIZACJA

Sale W - ul. Wyspiańskiego 27 Sale S - ul. Strusia 12 OSTATNIA AKTUALIZACJA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 5 SEMESTR STUDIA STACJONARNE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 TYDZIEŃ: 26-30.09.2016 r. PONIEDZIAŁEK: 26.09.2016 r. Bezpieczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

1. Korenik M. (M) obrona zaległa: 1. Bonar M. (M) 2. Ziółkowski K. (M) C Z W A R T E K 5.11. 2009 r.

1. Korenik M. (M) obrona zaległa: 1. Bonar M. (M) 2. Ziółkowski K. (M) C Z W A R T E K 5.11. 2009 r. STUDIA STACJONARNE HARMONOGRAM OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W I I TERMINIE, ZA ROK AKADEMICKI 2008/2009 WYDZIAŁ A R C H I T E K T U R Y KIERUNEK STUDIÓW ARCHITEKTURA WNĘTRZ SPECJALNOŚĆ 1. Korenik M. (M) obrona

Bardziej szczegółowo

II. Studia stacjonarne

II. Studia stacjonarne II. Studia stacjonarne 2.1. Przedmioty realizowane w roku ak. 2010-11 na studiach stacjonarnych Uwaga: w roku akademickim 2010-11 kaŝdy rok studiów jest realizowany według odrębnego planu studiów. Stąd

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie niestacjonarnej obejmuje łącznie 1450 godz., w tym 1090 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mławie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Mława w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i mię Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów Rok studiów wykładowcy studiów 2016-01-22 dr Dorota Klimek - Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA A K A D E M I A M A R Y N A R K I W O J E N N E J WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA KIERUNEK: PROFIL: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy

Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Dyżury wykładowców rok akademicki 2014/15 sesja poprawkowa nazwisko, imię tytuł wykładowcy Adamczyk (dr Grażyna) Bator (dr Paweł) Brenk (mgr Agnieszka) katedra Termin przedmiot 15.09. 2015 9.00-11.00 s.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

KATEDRA PRAWA TERMINARZ PRACY DYDAKTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SEMESTR LETNI

KATEDRA PRAWA TERMINARZ PRACY DYDAKTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SEMESTR LETNI KATEDRA PRAWA TERMINARZ PRACY DYDAKTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SEMESTR LETNI Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bojarski 12:00 Co 2 tyg. pocz. 23.02 13:00-14:00 133 PR karne 14:15-17:15 karne i AD 08:15-12:00

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo