Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-2"

Transkrypt

1 Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W Połączenie z modułem oraz przypisanie adresu IP Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-2 jest przypisanie adresu IP, ponieważ fabrycznie urządzenie nie posiada takiego adresu. Konfigurację przeprowadzimy za pomocą narzędzia SIMATIC STEP 7. Należy połączyć się z modułem poprzez złącze Ethernet. Musimy pamiętać o ustawieniu adresu IP oraz maski sieciowej karty sieciowej stacji PC, np.: /24 ( ) Uruchamiamy narzędzie STEP7 i tworzymy nowy projekt. Przechodzimy do menu Options i wybieramy Set PG/PC Interface

2 Wybieramy interfejs sieci Ethernet naszej stacji PC z protokołem TCP/IP. Uwaga! Konfiguracj modułu możemy przeprowadzić również za pomocą połączenia bezprzewodowego; w takim przypadku konfigurujemy i wybieramy interfejs bezprzewodowy, a następnie łączymy się z modułem (SSID: Siemens Wireless Network ). Przechodzimy do menu PLC i wybieramy Edit Ethernet Node Następnie klikamy na przycisk Browse w polu Ethernet node.

3 Narzędzie wyszukuje urządzenia dostępne w sieci. W polu wyniku powinien pojawić się nasz moduł rozpoznany po adresie MAC z adresem IP Klikamy w niego i zatwierdzamy wybór. W polu Set IP configuration wybieramy Use IP parameters i wpisujemy adres oraz maskę naszej podsieci. np /24 ( )

4 Zaznaczamy pole Do not use router. W celu zatwierdzenia konfiguracji IP, klikamy na Assign IP Configuration. W polu Device name wpisujemy dowolną nazwę dla modułu, np. APTest i zatwierdzamy przyciskiem Assign Name. Opuszczamy okno konfiguracyjne klikając na Close, kończymy pracę z programem STEP 7. W ten sposób skonfigurowaliśmy nasz moduł do komunikacji w sieci Ethernet, co pozwala nam na dalszą konfigurację z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Uwaga! Taką samą konfigurację możemy przeprowadzić również za pomocą dostarczanego przez producenta narzędzia Primary Setup Tool (PST), które znajdziemy na dołączonej do urządzenia płycie CD.

5 2. Konfiguracja modułu z wykorzystaniem kreatora Uruchamiamy przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy adres IP, który nadaliśmy naszemu modułowi. Pojawia się okno logowania. Domyślnie nazwa użytkownika to admin, natomiast hasło, to: admin. Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa po pierwszym logowaniu wartości te należy zmienić! Po zalogowaniu przechodzimy do menu Wizards. Producent zadbał o specjalny kreator podstawowych ustawień, od którego zaczynamy konfigurację modułu.

6 Na tym ekranie możemy przywrócić fabryczne ustawienia modułu klikając guzik Restore Memory Defaults and Restart. Wybieramy również tryb pracy naszego modułu wybierając jedną z opcji z listy rozwijalnej Device Mode. Dostępne tryby pracy, to AP oraz Client. W zależności od wybranego trybu pracy opcje kreatora będą różne. Gdy wybierzemy tryb pracy klikamy przycisk Next. Następnym krokiem jest wybór kraju w którym będzie nasze urządzenie pracować. Dzięki temu automatycznie ustawiane są wartości m.in. mocy wyjściowej czy zakresów częstotliwości, obowiązujące w danym kraju.

7 W polu System Name wpisujemy unikatową nazwę naszego modułu. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. W następnym kroku ustawiamy adres IP naszego urządzenia, maskę podsieci oraz bramę domyślną. Zaznaczając pole DHCP Client moduł będzie pracował jako klient DHCP, czyli pobierze ustawienia IP z serwera DHCP. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next.

8 Na tym ekranie możemy konfigurować ustawienia dotyczące narzędzi zarządzania. Zaznaczając opcję Telnet Server zezwalamy na nieszyfrowany dostęp do CLI, natomiast SSH Server zezwala na szyfrowany dostęp do CLI. Wybierając opcję HTTPS Server only zezwala na łączenie się tylko bezpiecznym protokołem HTTPS do WBM. Ustawiamy również tryb pracy serwera DCP oraz wersję obsługiwanych protokołów SNMP. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. W następnym kroku wybieramy typ podłączonych anten zewnętrznych podłączonych do modułu.

9 Jeżeli typ anteny nie znajduje się na liście rozwijalnej, powinniśmy wybrać opcję User defined i wpisać w polach Antenna Gain wartości wzmocnienia anteny dla poszczególnych częstotliwości. W pole Cable Length wpisujemy długość kabla którym łączymy zewnętrzną antenę do modułu. W polu Additional Attentuation można wpisać dodatkowe tłumienie spowodowane np. rozgałęźnikami zasilania. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. Na tym ekranie dopasowujemy ustawienia sieci bezprzewodowej.

10 Moduł Scalance W788-2 wyposażony jest w dwie niezależne sieci radiowe. W polu Enabled zaznaczamy, czy sieć ma być włączona czy wyłączona. W polu Frequency Band wybieramy częstotliwość na której ma pracować sieć (2.4GHz / 5GHz). W polach WLAN Mode wybieramy tryb pracy sieci radiowej (802.11g/n dla 2.4GHz lub a/n dla 5GHz). Zaznacz pole DFS (Dynamic Frequency Selection) zgodnie z wymaganiami. Technologia DFS definiuje mechanizm wykrywający obecność innych urządzeń pracujących na tych samych kanałach radiowych. Po stwierdzeniu, że w pobliżu pracują inne systemy radiowe, DFS przełącza proces transmitowania danych na inny kanał, tak aby praca sieci bezprzewodowej WLAN nie była zakłócana przez stację radarową lub inne urządzenie bezprzewodowe. Jeżeli antena pracuje na zewnątrz budynku zaznacz opcję Outdoor mode. Oba te ustawienia wpływają na ilość kanałów oraz maksymalną moc transmisyjną dla kraju w którym urządzenie pracuje. Aby kontrolować zasięg sieci radiowej i zapobiec przekroczeniu maksymalnej legalnej mocy transmisyjnej wybierz odpowiednią moc w polu max. Tx Power. Pole Tx Power Check określa czy podane moce są dozwolone w Twoim kraju czy są zabronione. (Allowed/Not Allowed). Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. Uwaga! W zależności od wybranego trybu pracy urządzenia (AP/Client) konfigurator będzie się różnić. Jeżeli moduł będzie pracować w trybie Client możesz od razu przejść do podpunktu b. a) Tryb AP

11 Na tym ekranie dostosowujemy ustawienia sieci bezprzewodowej. W polu Channel wybieramy kanał na którym ma pracować dana sieć bezprzewodowa. Jeżeli wcześniej wybrano opcję DFS uaktywni się pole wyboru Alternative DFS Channel gdzie można wybrać alternatywny kanał DFS. W polu HT Channel Width wybieramy szerokość kanału. W zależności od wybranego kanału podstawowego (szerokości 20MHz), możliwe jest wykorzystanie dodatkowego zakresu pasma dla kanału leżącego powyżej, lub poniżej kanału wybranego przez użytkownika. W rezultacie transmisja może odbywać się w kanale szerokości 40Mhz. To najprostszy sposób na zwiększenie przepustowości transmisji. Upraszczając, możemy przyjąć, że podstawowymi parametrami definiującymi szybkość przesyłania danych przez połączenie bezprzewodowe jest szerokość kanału radiowego oraz modulacja sygnału transmisji. Im wyższa modulacja, albo im szersze pasmo transmisji, tym więcej danych jesteśmy w stanie przez link przesłać. W polu SSID podajemy nazwę rozgłaszania naszej sieci. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. W tym kroku ustawiamy zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. W polu Authentication Type wybieramy typ zabezpieczeń. Zalecanym i najczęściej wybieranym jest WPA2-PSK, który jest najnowszym oraz najbezpieczniejszym protokołem zabezpieczającym. WEP jest najstarszym z dostępnych protokołów, który w momencie ujrzenia światła dziennego uważany był za bardzo bezpieczny, jednak z dzisiejszego punktu widzenia niewiele potrzeba by go złamać. Jego następcą został protokół WPA, który śmiało można powiedzieć stanowi swoistą nakładkę na WEP. Pozwoliło to zwiększyć bezpieczeństwo, poprzez zwiększenie częstotliwości zmiany klucza szyfrującego wiadomości, bez wymiany sprzętu (wystarczył upgrade firmware u). Protokół WPA2 jest rozszerzeniem protokołu WPA, który wykorzystuje 128-bitowe klucze kryptograficzne oraz poprawiono w nim wszystkie luki bezpieczeństwa ujawnione w protokołach WPA/WEP. Dodatkowo w WPA/WPA2 możemy korzystać z trybu Enterprise używa wtedy serwera RADIUS, który przydziela klucze odpowiednim użytkownikom lub trybu Personal gdzie wszyscy użytkownicy dzielą jeden klucz. W polu Cipher wybieramy typ szyfrowania. W polach WPA(2) Pass Phrase i WPA(2) Pass Phrase Confirmation wpisujemy hasło do naszej sieci bezprzewodowej. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next.

12 Uwaga! Jeżeli jako typ zabezpieczeń wybraliśmy serwer RADIUS pojawi nam się dodatkowe okno, jeżeli nie korzystamy z serwera RADIUS kreator pominie ten krok. W polu Server IP Address podajemy adres IP serwera RADIUS, w polu Server Port podajemy port na którym działa serwer RADIUS. Shared Secret i Shared Secret Confirmation wypełniamy hasłem do serwera. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. b) Tryb Client Na tej stronie ustawiamy konfigurację modułu jako klienta.

13 Jeżeli moduł ma komunikować się z urządzeniami podłączonymi do portu Ethernet w warstwie OSI 3, użyj opcji Own w polu MAC Mode, by adres MAC interfejsu WLAN przyjmował adres MAC interfejsu Ethernet. Jeżeli wybierzesz opcję Manual, możliwym się stanie wpisanie adresu MAC w polu MAC Address. Jeżeli moduł będzie się komunikował z jednym urządzeniem podłączonym do portu Ethernet w warstwie OSI 2, użyj opcji Automatic, która przyjmie adres MAC pierwszej ramki przesłanej przez port Ethernet. Dla wielu urządzeń komunikujących się w warstwie OSI 2, wybierz opcję Layer 2 Tunnel. Jeżeli zaznaczymy opcję Any SSID urządzenie będzie próbowało nawiązać połączenie z siecią o najlepszej jakości transmisji i pasującymi ustawieniami zabezpieczeń. Jeżeli pole Any SSID nie zostało zaznaczone użyj pola SSID do wpisania nazwy sieci bezprzewodowej z którą moduł ma się łączyć. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next.

14 W tym kroku, zaznaczając opcję Use Allowed Channels only możemy ograniczyć liczbę kanałów, które będzie skanował klient szukając AP (np. w celu zmniejszenia czasu szukania AP). Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. Na tej stronie ustawiamy konfigurację zabezpieczeń.

15 W polu Authentication Type wybieramy typ zabezpieczeń, natomiast w polu Chiper wybieramy typ szyfrowania. W polach WPA(2) Pass Phrase i WPA(2) Pass Phrase Confirmation wpisujemy hasło do naszej sieci bezprzewodowej. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next. Uwaga! Jeżeli jako typ zabezpieczeń wybraliśmy serwer RADIUS pojawi nam się dodatkowe okno, jeżeli nie korzystamy z serwera RADIUS kreator pominie ten krok. W polu Dot1x User Name podajemy nazwę użytkownika, a w polu Dot1x User Password oraz Dot1x User Password Confirmation podajemy hasło naszego użytkownika. Aby przejść do następnego kroku klikamy przycisk Next.

16 3. Podsumowanie kreatora Ostatnim krokiem jest przegląd wszystkich, ustawionych przez nas w kolejnych krokach kreatora, ustawień. Jeżeli konfiguracja zgadza się z naszymi oczekiwaniami naciskamy przycisk Set Values, który zatwierdza zmiany. W każdym kroku kreatora istnieje możliwość przerwania konfiguracji przyciskiem Abort. Powoduje to wyjście z kreatora i nie zapisanie żadnych zmian w konfiguracji modułu.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

1 Instrukcja Obsługi WL-5460AP AirLive Niezależny Portal Techniczny www.siecioowo.pl. Instrukcja Obsługi Bezprzewodowy Punkt Dostępu WL-5460AP

1 Instrukcja Obsługi WL-5460AP AirLive Niezależny Portal Techniczny www.siecioowo.pl. Instrukcja Obsługi Bezprzewodowy Punkt Dostępu WL-5460AP 1 Instrukcja Obsługi WL-5460AP AirLive Niezależny Portal Techniczny www.siecioowo.pl Instrukcja Obsługi Bezprzewodowy Punkt Dostępu WL-5460AP 2 Instrukcja Obsługi WL-5460AP AirLive Niezależny Portal Techniczny

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B

Router bezprzewodowy DSL-2740B Router bezprzewodowy DSL-2740B WIRELESS RangeBooster N ADSL2/2+ MODEM ROUTER vcard.txt Podręcznik użytkownika wersja 2.61 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N

Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N Instrukcja Bezprzewodowy router Dual-N Model: WRT610N (EU) Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 1 Informacje o tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy Router Wireless-N

Szerokopasmowy Router Wireless-N INSTRUKCJA Szerokopasmowy Router Wireless-N Model: WRT160N Informacje o tej instrukcji Opisy ikon Podczas czytania instrukcji użytkownika możesz napotkać różne ikony, zwracające uwagę na istotne tematy.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

A Division of Cisco Systems, Inc. Compac t Wireless- Router Szerokopasmowy. Instrukcja WIRELESS WRT54GC. Model No.

A Division of Cisco Systems, Inc. Compac t Wireless- Router Szerokopasmowy. Instrukcja WIRELESS WRT54GC. Model No. A Division of Cisco Systems, Inc. WIRELESS Compac t Wireless- G Router Szerokopasmowy Instrukcja Model No. WRT54GC Prawa autorskie i znaki towarowe Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.linksys

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi AIRMAX5 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE Instrukcja Obsługi Prawa Autorskie Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej,

Bardziej szczegółowo

XJ-M135/M145 XJ-M235/M245

XJ-M135/M145 XJ-M235/M245 Instrukcja Obsługi Funkcja sieci bezprzewodowej WLAN Technologia Led&Laser Modele z funkcją USB i WLAN: XJ-M135/M145 XJ-M235/M245 Spis treści 1. Funkcjonalności sieci bezprzewodowej WLAN... 3 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

WLAN: XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1650 / XJ-H1750 XJ-H2650

WLAN: XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1650 / XJ-H1750 XJ-H2650 Instrukcja Obsługi Funkcja sieci bezprzewodowej WLAN Technologia Led&Laser Modele z funkcją WLAN: XJ-ST145 / XJ-ST155 XJ-H1650 / XJ-H1750 XJ-H2650 Spis treści 1. Funkcjonalności sieci bezprzewodowej WLAN...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 -

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 - Spis treści Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4-1.1 Funkcje... - 4-1.2 Specyfikacja... - 4 - Część 2 Instalacja hardware... - 6-2.1 Opis urządzenia... - 6-2.1.1 Panel przedni... - 6-2.1.2

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 5 1.1. Główne cechy 5 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 7130 5 1.3. Opis diod 6 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI WAP-4000 WAP-4000v.2 10.2005 1 Instrukcja WAP-4000 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło

Bardziej szczegółowo

BADANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

BADANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju R C EZ w B I Ł G O R A J U BADANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH SPECJALIZACJA: SIECI KOMPUTEROWE Opracował mgr inż. Artur Kłosek Standardy sieci bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wieloprotokołowy serwer wydruku i bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g) serwer wydruku z kartą sieciową Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI HL-2150N HL-2170W Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki proszę

Bardziej szczegółowo

Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s

Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter Ethernet do sieci energetycznej Digitus Powerline N300, Wi-Fi, 300 Mb/s Numer produktu: 973799 Strona 1 z 44 Rozdział 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu urządzenia Instant Powerline

Bardziej szczegółowo