Mariusz Grudzień. Warsztat: Gry i ćwiczenia wykorzystywane podczas szkoleń. Opis warsztatu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Grudzień. Warsztat: Gry i ćwiczenia wykorzystywane podczas szkoleń. Opis warsztatu:"

Transkrypt

1 Warsztat: Gry i ćwiczenia wykorzystywane podczas szkoleń Akademia Trenera Biznesu uczą w jaki sposób prowadzić szkolenia, aby rozwijały umiejętności uczestników i wpływały na ich postawę w obszarze rozwijanych kompetencji. Efektywne prowadzenie szkoleń wymaga umiejętności bezpośredniej analizy sposobu reagowania uczestników na podawane informacje oraz elastycznego dostosowywania sposobu prowadzenia do aktualnej sytuacji w grupie. Ważne, aby szkolenia realizowały postawione cele oraz było przyjemne zarówno dla uczestnika szkolenia, jak i trenera. Zakres warsztatu: - Przykładowe ćwiczenia i gry szkoleniowe. - Projektowanie ćwiczeń. - Pułapki w stosowaniu ćwiczeń. - Kreatywne stosowanie ćwiczeń. Mariusz Grudzień Trener, Coach, Menadżer, Doradca Indywidualnego Rozwoju Zawodowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz negocjowaniu kontraktów, kieruje dużymi grupami ludzi. Twórca eventów o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: budowania efektywnych zespołów, zarządzania projektami, zarządzania motywacyjnego, motywacji i automotywacji, komunikacji w biznesie, komunikacji niewerbalnej, skuteczności osobistej i asertywności, technik wpływu, zarządzania sobą w czasie, sprzedaży, negocjacji, zagadnień trudnego klienta i trudnych negocjacji, prezentacji publicznych, autoprezentacji, public relations, treningi dla trenerów na wszystkich poziomach zaawansowania. Przygotowuje projekty szkoleniowe uwzględniające konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy. W przygotowaniu i prowadzeniu treningów wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte na kierowniczych i operacyjnych stanowiskach. Jest praktykiem w dziedzinach, których uczy. Mechanizm kreowania biznesu poznał jako: pomysłodawca i założyciel Instytutu Skutecznego Działania, Impresariatu Artystycznego KONCERT oraz współzałożyciel Fundacji im. Mikołaja z Radomia i Towarzystwa Muzyki Dawnej. Doświadczenie w zarządzaniu zdobył kierując projektami oraz dużymi zespołami, m.in. jako: producent wieczoru artystycznego Czar miłości dworskiej, dyrektor Biura Dni Ignacego Jana Paderewskiego, dyrektor Biura IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki oraz kierownik w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Praktykę negocjacyjną rozwija pertraktując projekty szkoleniowe i wydawnicze, kontrakty z Telewizją Polską, Polskim Radiem, zleceniodawcami eventów, sponsorami i twórcami.

2 Warsztat: Dlaczego warto zajmować się Jakością? Praca Menadżera Jakości Warsztat: Lean, Kaizen, Poka Yoke - Jak nowoczesne filozofie działają w praktyce? Warsztaty mają na celu przybliżenie czym obecnie jest jakość i jak to wygląda praktycznie od środka firmy, jakie są zadania działu jakości oraz osób odpowiedzialnych za jej utrzymanie i doskonalenie. Mieczysław Obiedziński Auditor wiodący TÜV, Kierownik działu Food Business Service oraz Akademii. Ukończył Wydział Technologii żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Autor ponad 100 programów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania. Od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami systemów zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu jakości (ISO 9001, ISO narzędzia jakości), środowiska i energii (ISO 14001, gospodarka odpadami, ISO 50001), bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N 18001/OHSAS 18001), bezpieczeństwa żywności i pasz (GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS v6, IFS Logistic, BRC, BRC-IoP, FAMI-QS, GMP+, GlobalGAP). Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Opiekun merytoryczny studiów Zarządzanie Jakością.

3 Warsztat: Kreowanie tożsamości firmy jako wstęp do działań PR Dobry wizerunek firmy w oczach otoczenia, a więc nie tylko klientów, ale także dostawców, pracowników, potencjalnych kontrahentów i społeczności lokalnej to jeden z najważniejszych aktywów każdej działającej obecnie firmy. Tym bardziej, że konkurencja jest duża, a informacja o dostępności i specyfice produktów czy też usług - nieograniczona. Warsztat będzie miał na celu wskazanie elementów, kształtujących tożsamość firmy, wypracowanie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń na temat dzisiejszego postrzegania marki. Anna Dziadkiewicz Od kilku lat jako wykładowca i trener prowadzi zajęcia z zarządzania projektami i procesami, nowoczesnych metod i technik zarządzania, technik negocjacji i public relations na uczelniach w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie i Pile. Od października 2012 roku jest opiekunem studiów podyplomowych public relations w WSB w Toruniu. Jako visiting lecturer wykłada na uczelniach zagranicznych m.in. w Portugalii, Francji, Słowacji, czy Litwie. Stażystka Saïd Business School na Uniwersytecie w Oxfordzie. Z wyróżnieniem ukończyła prestiżową London School of Public Relations. Współpracowała z miesięcznikiem Marketing w Praktyce i Marketing i Rynek. Autorka licznych publikacji z zakresu PR, zarządzania i komunikacji oraz wywiadów z ekspertami, takimi jak twórcy błękitnego oceanu Renée Mauborgne i Wee Chow Hou, ekpert mowy ciała Allan Tease i guru zarządzania Gary Hamel. Przez kilka ostatnich lat zajmowała się public relations w jednej z toruńskich firm consultingowych. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania i public relations. Jest doradcą w zakresie wystawiennictwa targowego, tworzy strategie marketingowe i PR dla małych i średnich przedsiębiorstw, sportowców i instytucji non profit. Obecnie prowadzi swoją własną firmę szkoleniowo-doradczo-projektową AD-futuro.

4 Warsztat: Skuteczne generowanie, wybór oraz wdrażanie rozwiązań dla problemów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi Six Sigma Celem warsztatu jest przybliżenie metodyki efektywnego opracowywania i wdrażania rozwiązań dla problemów z różnych obszarów biznesowych danej organizacji z wykorzystaniem metodyki Six Sigma. Six Sigma jest niezbędnym narzędziem wykorzystywanym przez skutecznych menedżerów i praktyków zarządzania. Dlatego też warsztat ten będzie zaangażował uczestników w realizację ćwiczeń praktycznych. Na podstawie przygotowanego studium przypadku uczestnicy warsztatu, w podgrupach, z wykorzystaniem narzędzi Six Sigma, przeprowadzą sesję w trakcie, której poznają narzędzia służące do wypracowywania, oceny i wyboru rozwiązań dla problemów biznesowych. Wykładowcy przedstawią także narzędzia z metodyki Lean Management np.: poka-yoka (mistake proofing), praca standaryzowana i inne. Pozwoli to w praktyce zobaczyć jak wykorzystać sprawdzone narzędzia do identyfikacji i oceny rozwiązań określonego problemu. Uczestnicy poznają także narzędzia służące do zarządzania ryzykiem związanym z wdrożeniem wybranych rozwiązań, a także zaplanują ich wdrożenie i standaryzację wykorzystania. Zajęcia te prowadzone będą przez dwóch trenerów dzięki czemu uczestnicy otrzymają większe wsparcie i pomoc przy wykonywaniu ćwiczeń. Maciej Grzęda Absolwent Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, od 11 lat związany z Lean Six Sigma, certyfikowany Green Belt i Project Manager PRINCE 2. Ma za sobą kilkanaście lat pracy w amerykańskiej korporacji. Odpowiedzialny za realizacje projektów powyżej 1 mln PLN dla największych instytucji w Polsce jak: Citibank, Nationale Nederlanden, DB Schenker, Millenium Bank, Aviva, Alior Bank, Enion, Energa Operator etc. Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Systemu Zarządzania Jakością. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie obu systemów w Xerox Polska. Obecnie niezależny konsultant w obszarach zarządzania projektami oraz optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych. Michał Niedzielski Michał Niedzielski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Zarządzanie i Organizacja ze specjalnością Finanse i Bankowość. Ukończył podyplomowe studia MBA organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Helsinki School of Economics. Posiada certyfikaty : Master of Project Management wydany przez George Washington University oraz PMP (Project Management Professional). Dodatkowo poszerzał swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania sprzedażą i w szkole trenerskiej. Od dwóch lat współpracuje z firmą szkoleniową Pasja G.D.T., a od ponad 12-nastu łączy obowiązki kierownika projektów i kierownika działu wsparcia sprzedaży w amerykańskiej korporacji. Realizował projekty dla firm z różnych branż takich jak: BZWBK, Millennium Bank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Citibank, Bank Sabadell, Banco Espirito Santo, Tchibo, Tesco UK, Dressta, Exide Systems, Zakłady Azotowe Puławy.

5 Warsztaty: Ostatnie zmiany w przepisach Kodeksu Pracy Od weszły zmiany do kodeksu pracy w zakresie nowego urlopu w zakresie rodzicielstwa tzw. urlop rodzicielski. Zmiana jest o tyle istotna oraz ważna, że dotyczy wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 ( dotyczy to rodziców I i II kwartału 2013r) Wprowadzone zmiany oraz przepisy przejściowe szczegółowo opisują przede wszystkim zasady oraz terminy, aby rodzice dzieci urodzonych w 2013 mogli skorzystać z wprowadzonych zmian. Zmiany dotyczą również czasu trwania dodatkowych urlopów macierzyńskich. Zainteresowanie na chwilę obecną jest ogromne nie tylko ze strony rodziców dzieci urodzonych w 2013, ale przede wszystkim osób zajmujących się sprawami kadrowo- płacowymi. Znajomość nowych przepisów od strony praktycznej, które już na dzień dzisiejszy w niektórych kwestiach budzą wątpliwości pozwoli zainteresowanym na uniknięciu wielu błędów. Ponadto na warsztatach zostaną poruszone wybrane kwestie z zakresu: Czas pracy Wynagrodzenia- głównie potrącenia z wynagrodzenia Urlopy wypoczynkowe Dokumentacja pracownicza Należy podkreślić, że w przygotowaniu do zmian w kodeksie pracy są przepisy o czasie pracy. Dotyczyć ma to głównie rozliczania czasu pracy. Aneta Fortuna-Sadowska Teresa Bolszakow Magister prawa, radca prawnego. Wieloletni trener z zakresu prawa pracy. Wykładowca Prawa Pracy w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Były specjalista ds. prawa pracy w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy - Oddział w Toruniu. Absolwentka UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Od 20 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie zatrudniona na stanowisku kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Toruniu. Doświadczony wykładowca w zakresie prawa pracy głównie od strony praktycznej. Prowadzone wykłady dotyczyły głównie: czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń za pracę, rodzicielstwa. Prowadziła szereg wykładów w takich jednostkach jak: NOT- w Toruniu Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w służbie zdrowia ( głównie czas pracy i wynagrodzenia) UMK w Toruniu Podyplomowe Studia Prawa Pracy W roku akademickim 2012/13 wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na podyplomowych Studiach Kadry i Płace w Praktyce.

Controlling personalny jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi

Controlling personalny jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi Poznaj szczegóły dotyczące warsztatów oraz ich prowadzących! Warsztaty: Controlling personalny jako narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi Controlling personalny jest swego rodzaju audytem

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe. Akademia Audytora Miejsce: Warszawa Termin: 30.11.-01.12.2013 r. Terminy dla kolejnego zjazdu modułu obowiązkowego i modułów opcjonalnych będą ustalane bezpośrednio z uczestnikami na pierwszym zjeździe.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu

Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu Blok I Zarządzanie Projektami w marketingu I warsztat: Budowanie wizerunku firmy w oparciu o reklamę Maciej Schab Absolwent Nauk Politycznych i Prawa, przez 11 lat prowadził własną działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Upgrade: Green to Black!

Six Sigma Upgrade: Green to Black! Wrocław, 5 sierpnia 2015 Trudniejsze problemy, większa odpowiedzialność, lepsze uzbrojenie Six Sigma Upgrade: Green to Black! edycja 2. 12 dniowe szkolenie uzupełniające dla absolwentów kursu Six Sigma

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo