STERIVAPHP IL. Dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERIVAPHP IL. Dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi"

Transkrypt

1 STERIVAPHP IL sterylizatory arowe wysokoobjętościowe Dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i rzemysłu chronimy zdrowie ludzi

2 Tradycja, jakość, innowacje Powszechna jakość, którą łatwo udowodnić BMT a.s., uznany roducent techniki laboratoryjnej STERIVAP HP IL jest rzedstawicielem nowej Oryginał bez komromisów i medycznej. BMT a.s. stoniowo rzekształciło się od czasu swego założenia w roku 1921 z małej, regionalnej fi rmy w fi rmę międzynarodową. W roku 1992 BMT a.s. dołączyło do gruy MMM Grou, która działa na rynku światowym już od roku 1954 jako znaczący dostawca systemów w służbie nauki, zdrowia i badań. Ze swoją komleksową ofertą roduktów i usług, urządzeń sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych dla szitali, instytucji naukowych, laboratoriów i rzemysłu farmaceutycznego Grua MMM zdobyła sobie oinię znakomitego dostawcy jakości i innowacji na ogólnoświatowym rynku. generacji dużych sterylizatorów arowych bez wyjątku sełniających odstawowe wymogi techniczno-rawne UE. Koncecja funkcjonowania i budowy sterylizatorów oiera się na wymaganiach dyrektyw euroejskich nr 6/95/EC, 89/336/EEC, 97/23/EC i ostanowieniach norm PN EN 285:6 oraz EN ISO :6, jest także rzystosowana do indywidualnych otrzeb oszczególnych miejsc racy. Komora ciśnieniowa i wytwornica ary zostały zarojektowane i wykonane w certyfi kowanym systemie jakości zgodnie z dyrektywą euroejską dla urządzeń duży, kolorowy anel sterowniczy touch-screen 12 z możliwością wychylenia i maksymalnym komfortem obsługi i serwisu dwustoniowa, wysoko wydajna oma różniowa z wodnym łaszczem uszczelniającym, zaewniająca szybki i dokładny rzebieg cyklów dwurocesorowe sterowanie za omocą dwóch niezależnych systemów Master i Slave w celu uzyskania szybkiego i dokładnego rzebiegu cyklów unikalny, oatentowany, dwukomorowy łaszcz komory z niezależnym i stabilnym wstęnym nagrzewaniem w celu zaewnienia ekonomicznej eksloatacji i niskiego zużycia mediów urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, włącznie ze stabilnym, odzielnym szkieletem zaewniającym długotrwałą żywotność termiczna degazacja demiwody w celu zaewnienia wyższej niezawodności eksloatacji oraz bezieczeństwa rocesów sterylizacji laboratories harmacy BSL 3 / BSL 4 biomodels Wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji indywidualnych dostaw dla naszych klientów na całym świecie w ołączeniu z innowacjami technicznymi stale ozytywnie wływają na ewolucję, konstrukcję i rodukcję naszych urządzeń. Ilość atentów oraz wzorów użytkowych i rzemysłowych, rzemyślna konstrukcja i łatwa realizacja indywidualnych modyfi kacji urządzeń są kolejnym otwierdzeniem wysokiego oziomu naszej racy. MMM Grou doskonałość w technice laboratoryjnej i medycznej. ciśnieniowych nr 97/23/EC, a w rzyadku indywidualnych wymagań zgodnie z normami ASME Code, Section VIII, Division 1 (dla USA i Kanady) lub na odstawie rzeisów licencyjnych AQCIQ (dla Chin). Konstrukcja sterylizatorów sełnia wymogi GMP i GLP. Urządzenia odowiadają najnowszym wymaganiom w służbie zdrowia, w laboratoriach, w rzemyśle farmaceutycznym, chemicznym i sożywczym. W celu sełnienia wymogów GMP odnośnie trwałej jakości sterylizacji zgodnie z arametrami urządzenia zadeklarowanymi rzez roducenta (dostawcę) oferujemy użytkownikom sterylizatorów arowych STERIVAP HP IL usługi wykonania testów: IQ kwalifi kacji instalacyjnej, OQ kwalifi kacji oeracyjnej i PQ kwalifikacja rocesowa (walidacji) a także wykonanie testów FAT i SAT oraz odbioru sterylizatorów. Testy i walidacje na odstawie norm EN 285:6 i EN ISO :6, z wykorzystaniem otencjału naszego akredytowanego laboratorium testowego 2 3

3 Indywidualnie budowana technika sterylizacyjna Najnowszy modułowo skonstruowany sterylizator Inteligentne systemy oszczędzania mediów oraz czasu racy secjalny dwukomorowy łaszcz komory sterylizacyjnej w celu Przemyślane rozwiązanie konstrukcyjne, oracowanie rodukcyjne i design STERIVAP HP IL jest właściwy dla dziedzin: mikrobiologii, biologii molekularnej, biotechnologii oraz dekontaminacji zaewnienia leszego i bardziej dokładnego rzebiegu cyklu sterylizacyjnego z niezależnym i stabilnym wstęnym nagrzewa- rzejrzyste, ergonomiczne umieszczenie aneli sterowania roste, intuicyjne sterowanie i serwis STERIVAP HP IL odadów. niem komory obniżającym o ok. 2 % zużycie wody deminerali- nowoczesne i ergonomiczne horyzontalne rozmieszczenie komór Sterylizator arowy jest rzeznaczony do sterylizacji rzedmiotów stałych (suchych), sterylizacji cieczy zowanej dodatkowe okrycie izolacyjne komory sterylizacyjnej o wysokich u wszystkich tyów możliwość wykorzystania komfortowego systemu transortowego i załadunkowego Rewolucja na scenie dużych sterylizatorów arowych NEW 2 STJ wystarczy raz dotknąć roztworów, ożywek hodowlanych, susensji i emulsji, łynnych form leków; dekontaminacji arowej. Sterylizator arowy STERIVAP HP IL bezieczny, szybki, ergonomicznie skonstruowany, o łatwej obsłudze, z możliwością realizacji indywidualnych modyfi kacji i o wszechstronnym zastosowaniu. Linia sterylizatorów o objętości komory litrów. Jakość rodukcji, nowoczesna elektronika i markowe komonenty są w rzyadku sterylizatora STERIVAP HP IL oczywiste w takim samym stoniu, jak właściwości użytkowe czy też nadzwyczajny oziom bezieczeństwa i niezawodności. właściwościach termoizolacyjnych, które znacznie obniża straty cielne i oszczędza dostarczaną energię dwustoniowa, cicha oma różniowa ze standardowo wbudowanym urządzeniem do oszczędzania wody zasilającej, które obniża do 8% koszty zużycia wody. wytwornica ary własnej unikalnej konstrukcji, o dużej mocy grzewczej, z termiczną degazacją demiwody oraz z systemem automatycznego odsalania zaewnia uzyskanie krótkich czasów cykli sterylizacyjnych oraz trwale wysoką jakość ary funkcja automatyczne oranne uruchomienie jest nastęnym z serii oszczędnościowych systemów, który ozwala na skrócenie czasu racy obsługi; sterylizator uruchomi się o urzednio ustawionym czasie bez obecności obsługi, automatycznie nagrzeje się i rzerowadzi test różniowy, jest więc rzygotowany do ekslo- automatyczne uszczelnianie i rzesuwanie drzwi za omocą silnika elektrycznego serwis wyłącznie od rzedniej i jednej ocjonalnej bocznej ściany możliwość rawego lub lewego wykonania dla otymalnego wykorzystania rzestrzeni masywny odzielny szkielet ze stali nierdzewnej, z możliwością rzejścia rzez drzwi mm elektryczne sterowanie drzwiami komory sterylizacyjnej z unikalnym mechanizmem srężynowym bez rzeciwwagi, z odwójną ochroną bezieczeństwa drzwi (listwa bezieczeństwa i srzęgło) roste filtry mechaniczne rzy wejściu mediów, w celu ochrony zaworów i omy różniowej bakteriologiczny filtr dla naowietrzenia komory sterylizacyjnej (,1 μm) on-line monitorowanie urządzenia drzwi otwierane rzez naęd elektryczny z unikalnym srężynowym systemem bez rzeciwwagi modułowy system budowy umożliwia indywidualną konfigurację urządzenia ergonomicznie ustawialna ozycja dotykowego anelu sterowniczego, umieszczonego oza strefą termicznej eksozycji, zaewnia jakościową czytelność oraz łatwą racę obsługi bez względu na wzrost racownika rostota i celowość kształtów, jakościowa owierzchnia nierdzewnych blach okładzinowych umożliwia erfekcyjną higienę mocny szkielet urządzenia oraz blachy okładzinowe wzmocnione od wewnątrz ozwalają na uniknięcie wibracji w czasie racy, a rzez to na rzedłużoną żywotność sterylizatora wózkowy system transortowy i załadunkowy zaewnia łatwą racę obsługi z materiałem sterylizacyjnym maksymalnie efektywne wykorzystanie wewnętrznej rzestrzeni sterylizacyjnej atacji na oczątku czasu racy użytkownika wodoszczelne zasilanie odływu w celu wyeliminowania wilgoci ocja Maksimum energetyczne umożliwia wzajemną regulację w urządzeniu wszystkie rury zostały srowadzone do jednego eksloatacji kilku sterylizatorów arowych z wbudowanymi zbiornika odadowego odizolowanego od zewnętrznego otoczenia. wytwornicami ary w związku z ilnowaniem maksimum ener- rozrządy rurowe i zawory rowadzące arę do komory sterylizacyjnej getycznego obieranej energii elektrycznej z technicznej centrali oraz wodę demineralizowaną do wbudowanej wytwornicy ary użytkownika, co ozwala na zaoszczędzenie kosztów odwyższo- zostały standardowo wyrodukowane ze stali nierdzewnej nego zużycia energii elektrycznej wydajna, cicha oma różniowa w celu zaewnienia leszej skuteczności i niezawodności (dwustoniowa dla tyów 446 do 669) BSL 3 / BSL 4 4 5

4 Modułowy system budowy Możliwość wyboru konfiguracji jednodrzwiowe i dwudrzwiowe (rzelotowe) wykonanie (ty wertykalnie a ty horyzontalnie rzesuwalne drzwi) nierdzewne blachy okładzinowe urządzenia są w rzeciwieństwie do zwykłych rozwiązań dodatkowo wzmocnione rzez szkielet zaewniający brak rzenoszenia wibracji oraz rzedłużoną żywotność łatwy dostę do odzesołów urządzenia zaewniają zamykane anele drzwiowe własne, zewnętrzne lub kombinowane źródło ary onad 6 wybieralnych ocji wykonania (n. możliwość wyosażenia komory w ruchomy czujnik PT w celu zaewnienia beziecznego i dokładnego sterowania cyklów w trakcie racy z mikrobiologicznymi kulturami i roztworami, możliwość wbudowania urządzenia do chłodzenia kondensatu, możliwość modyfi kacji dla dekontaminacji materiałów, gazoszczelne wykonanie Bio-Seal, manometry ciśnienia, gama indywidualnych modyfi kacji rogramów,...) nieograniczona ilość i roste zamiany rogramów sterylizacyjnych za omocą kart chiowych unikalny raort błędu zaewniający dokładną i szybką diagnostykę usterek w odstawowym wyosażeniu rogramowym aż 2 rogramów standardowych rosta realizacja indywidualnych modyfikacji rogramów onad 8 rogramów serwisowych w celu zaewnienia łatwego ustawienia, kalibracji, diagnostyki i serwisu Najwyższe bezieczeństwo w trakcie sterylizacji roztworów Orócz standardowych roboczych oraz zabezieczających rocedur sterylizacja roztworów jest kontrolowana także rzez trzy niezależne systemy kontrolę temeratury i ciśnienia w komorze, temeratury w butelce referencyjne oraz minimalnego czasu otrzebnego do rzebiegu cyklu sterylizacyjnego. Tylko w rzyadku sełnienia wszystkich wymienionych owyżej wymogów rogram zostaje uznany za zakończony i system umożliwi otwarcie drzwi komory. albo olerowanie do lustrzanego ołysku o chroowatości owierzchni Ra,125 μm (Ra 5 μinch) idealna izolacja cielna Rockwool o grubości 125 mm włącznie z trzecim zewnętrznym łaszczem izolacyjnym wszystkie komory sterylizacyjne są standardowo wyosażone w łatwo dostęne wusty wejściowe o średnicy 25 i 5 mm dla walidacji według EN ISO :6 drzwi z naędem elektrycznym oraz systemem srężynowym bez rzeciwwagi wyosażone są w dwa niezależne systemy zabezieczające listwę dotykową oraz srzęgło o ustawialnej sile rześlizgiwania w rzyadku indywidualnego wymagania wykonujemy asywację (wytrawianie) komory Wydajna wytwornica ary wytwornica ary jest wykonana z jakościowej stali nierdzewnej AISI 316 Ti jakościowa izolacja Rockwool oraz zewnętrzny łaszcz izolacyjny znacznie obniżają straty cieła termiczne odgazowanie zasilającej wody demineralizowanej Szeroka gama wyosażenia ocjonalnego gazoszczelne wykonanie Bio-Seal z możliwością niezależnego i stałego uszczelnienia drzwi komory za omocą srężonego owietrza ciśnieniowa komora sterylizacyjna o lustrzanym ołysku nierdzewne zawory, sterylizowalne fi ltry z testem integralności air-detektor (detektor owietrza) Fo secjalne sterowanie rocesu sterylizacyjnego (rogram), wymuszone chłodzenie łaszcza z wsomagającym tłoczeniem srężonego owietrza, możliwość zraszania wsadu elektroniczna dokumentacja rocesów sterylizacyjnych z możliwością odłączenia urządzenia do sieci komuterowej (LAN) Unikalne sterowanie mikrorocesorowe najwyższe możliwe bezieczeństwo eksloatacji, odwójny system obierania informacji rocesowych oraz ich nierzerwane kontrolowanie i weryfi kowanie jakiekolwiek stwierdzone odchylenie rzekraczające dozwolony limit wywoła zgłoszenie błędu dwa wbudowane mikrorocesorowe systemy sterujące (Master i Slave) dla niezależnej oceny, sterowania i dokumentacji cykli roboczych Ciśnieniowa komora sterylizacyjna masywna komora, drzwi i łaszcz grzejny wykonane są z jakościowej stali nierdzewnej AISI 316 Ti i AISI 316 L rofi lowane dno komory sterylizacyjnej ułatwia odływ kondensatu i orawia suszenie standardowa owierzchnia komory sterylizacyjnej wyolerowana owierzchnia wewnętrzna komory Ra 1,25 μm (Ra 5 μinch); ocjonalnie olerowanie o chroowatości Ra,8 μm (Ra 32 μinch) zaewnia minimalną zawartość nie skralających się gazów w uzyskiwanej arze wodnej funkcja nauszczania wody i moc wytwornicy są sterowane i kontrolowane rzez dwurocesorowy system sterujący Master i Slave dla wykorzystania w farmacji zamiast standardowej wytwornicy ary oferujemy secjalne urządzenie 6 7

5 Nowy anel sterowniczy o intuicyjnej obsłudze nowoczesna technologia wyświetlacza dotykowego touch- -screen 12 z ergonomicznie ustawialnym anelem zaewnia rzejrzystą i rostą obsługę od strony wyładunku (w rzyadku dwudrzwiowego wykonania) sterylizatora wyświetlacz touch-screen 6 z możliwością obserwowania aktualnej fazy roboczej oraz ciśnienia w komorze sterylizacyjnej anele sterownicze są umieszczone oza strefą eksozycji termicznej dwa wbudowane mikrorocesorowe systemy sterujące (Master i Slave) z własnymi sensorami dla niezależnej oceny, sterowania i dokumentacji cyklów roboczych total sto funkcja wbudowana w anelu sterowniczym, umożliwia w razie otrzeby wrowadzenie urządzenia w stan soczynku wbudowana drukarka dla dokumentacji rocesów sterylizacyjnych możliwość wyboru języka na anelu sterowania czytelne cyfrowe wyświetlenie ciśnienia ary w łaszczu komory sterylizacyjnej i w wytwornicy ary, ciśnienia i temeratury w komorze sterylizacyjnej (butelce referencyjnej) zegar wskaźnik czasu ozostającego do zakończenia rogramu oraz wskaźnik czasu rzeczywistego drukowanie raortu błędu z zaisem wszystkich arametrów w chwili awarii w celu ułatwienia zdiagnozowania usterki wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów i rocesów dla secjalnych alikacji laboratoryjnych wyosażenie ocjonalne wybór i start rogramu także od strony sterylnej funkcja Automatyczne oranne uruchomienie umożliwia uruchomienie sterylizatora o urzednio ustawionym czasie bez obecności obsługi, automatyczne nagrzanie łaszcza grzewczego oraz wykonanie testu różniowego Dokumentacja wsadów Przejrzystą dokumentację wsadów roboczych można zaewnić orzez: niezależną dokumentację z możliwością zaisu większej ilości rotokołów w amięci sterylizatora standardowo wbudowaną drukarkę z możliwością wyboru jednego z czterech trybów wydruku odłączenie zewnętrznej drukarki A4 odłączenie do PC (RS 232) i zaisywanie rotokołów w amięci komutera rzy omocy orogramowania Printer Archiv odłączenie sterylizatora do sieci komuterowej (LAN) razem z alikacją rogramową użycie czytnika kodu kreskowego Wyosażenie dla serwisu Automatyka jest wyosażona w bogate orogramowanie w celu zaewnienia łatwej kontroli, konserwacji i testowania (interaktywne schematy orurowania, rogramy testowe umożliwiające testowanie elementów bezieczeństwa urządzenia, ustawienia kalibracyjne itd.). Wyosażenie rogramowe można oszerzać i modyfi kować rzy omocy systemu kart chiowych oraz secjalnego orogramowania serwisowego MOVEX. Konstrukcyjne wykonanie sterowniczej części urządzenia (automatycznie nastawialny uchylny anel sterowniczy) z możliwością ustawienia odchylenia anelu nadaje mu nieowtarzalną ostać ulitu roboczego, który owraca w fazach bezczynności do ozycji soczynkowej, nie jest więc wystawiony na ewentualne uszkodzenie w trakcie zwykłej codziennej eksloatacji. Wsomniana konstrukcja ulitu umożliwia bardzo dobrą czytelność i łatwą obsługę bez względu na wzrost racownika. Standardowe wyosażenie urządzenia stanowi wbudowana termo-drukarka w celu dokumentacji rocesów sterylizacyjnych z możliwością wyboru druku jednego z trzech rogramów. 8 9

6 Szeroki wybór rogramów roboczych wg secyficznych otrzeb użytkownika Ocjonalne orogramowanie laboratoria farmaceutyka BSL 3, BSL 4 biomodele (hodowla zwierząt laboratoryjnych) Standardowe orogramowanie P1 Ogrzewanie 134 C/ 1 min Sterylizacyjne, walidacyjne rogramy Zainstalowane rogramy można óźniej kiedykolwiek nagrać i archiwizować za omocą systemu kart chiowych bezośrednio u użytkownika. Na kartach chiowych zaisane mogą być nowe rogramy stworzone i srawdzone u roducenta Secjalne rogramy (bez otrzeby wykorzystania czujnika PT ) ze secjalnym testowaniem wsadu (grafy ilustracyjne) Sterylizator arowy STERIVAP HP IL można wykorzystać do sterylizacji stałych, orowatych i lastikowych materiałów, oracowania oraz óźniejszej sterylizacji agarów (substratów), sterylizacji roztworów w otwartych i zamkniętych butelkach, dezynfekcji materiałów, dekontaminacji odadów laboratoryjnych Sterylizator umożliwia instalację aż 2 rogramów w odstawowym orogramowaniu zgodnie ze secyficznymi otrzebami klienta. P2 Uniwersalny 134 C/ 7 min, z óźniejszym suszeniem P3 Uniwersalny kontenery 134 C/ 7 min, z intensywnym suszeniem P4 Guma 121 C/ 2 min, z óźniejszym suszeniem P7 Instrumenty szybki 134 C/ 4 min, z óźniejszym suszeniem, dla instrumentów niezaakowanych, by zaewnić możliwość ich natychmiastowego użycia Programy testowe P5 Test Bowie&Dick test rzenikania ary 134 C/ 3,5 min P6 Test różniowy test gazoszczelności komory czas fazy wyrównującej 5 min, czas testu 1 min na odstawie zamówienia. Orogramowanie laboratoryjne umożliwia obsłudze rzerowadzać indywidualne modyfikacje w urzednio zarogramowanych rogramach sterylizacyjnych Użytkownik może modyfikować: temeraturę sterylizacji ±3 C od ustawionych wartości, górna granica to 135 C czas sterylizacji w zakresie 6 min czas fazy suszenia 6 min ilość faz suszenia w zakresie 1 faz ilość ewakuacji w zakresie 1 faz w rzyadku rogramów dla roztworów temeraturę ochłodzenia, górna granica to 12 C w rzyadku rogramów sterowanych rzez arametr Fo arametr Fo w zakresie 6 Oferujemy także secjalne orogramowanie MOVEX umożliwiające modyfikację wszystkich wartości cyklu sterylizacyjnego (ewakuacja, stoień różni, eksozycja, suszenie) oraz ustawienie wartości temeratury i czasu cyklu sterylizacyjnego. (Wymaga weryfikacji roducenta.) 3 EVACUATION STEAMING EVACUATION STEAMING EVACUATION Endoskoy Priony Creutzfeldt Laaroskoy Dekontaminacja odadu laboratoria (z wykorzystaniem filtra bakteriologicznego i ze sterylizowaniem kondensatu); BSL 3, BSL 4 klatki; odady laboratoryjne Dezynfekcja 15 C Instrumenty otyczne Plastykowe kuwety Trociny HEATING STERILIZATION atmosheric ressure PRESSURE DECREASE DRYING AERATION RELEASE Legenda (stosowne dla eksloatacji BSL 3, BSL 4) 1. ewakuacja komory rzez filtr bakteriologiczny 2. gromadzenie kondensatu ze sterylizacją na bieżąco 3. wsysanie owietrza rzez filtr bakteriologiczny Test metylenowy Crash test / Zraszanie Secjalne rogramy z możliwością wyboru wykorzystania ruchomego czujnika PT z samowolnym ochładzaniem Karma dla zwierząt (można indywidualnie wykorzystać czujnik w zależności od rodzaju karmy) Roztwory z samowolnycm ochładzaniem Roztwory z ewakuacją Roztwory sterowane rzez arametr F Dekontaminacja z wymuszonym ochładzaniem oraz ciśnieniem wyrównującym owietrza 3 Wyarzanie (obróbka arą) Allolast Przejście (materiału rzez komorę) w celu rzesunięcia materiału ze strony czystej na nieczystą stronę, z możliwością wydezynfekowania komory rzy użyciu ary Agary (substraty) z samowolnym ochładzaniem Secjalne rogramy Roztwory z wymuszonym ochładzaniem oraz ciśnieniem wyrównującym owietrza Roztwory z wymuszonym ochładzaniem oraz ciśnieniem wyrównującym owietrza sterowane rzez arametr Fo Amułki Agary (substraty) z wymuszonym ochładzaniem, z możliwością rozgotowania s bakteriologicznym fi ltrem rzy wejściu/wyjściu komory sterylizacyjnej i ze sterylizacją kondensatu na bieżąco (stosowne dla eksloatacji BSL 3, BSL 4) z szeroką gamą óźniej określonego wyosażenia ocjonalnego urządzenia 1 11

7 Modułowy system budowy Wyosażenie ocjonalne owietrza z rzygotowaniem do testu integralnośći 1. czujnik temeratury PT b temeratury sterylizacji w zakresie ±3 C od ustawionej temeratury oraz czasu sterylizacji w interwale 6 minut, 1. jednodrzwiowe i dwudrzwiowe (rzelotowe) wykonanie, nierdzewne blachy okładzinowe, możliwość zabudowy do 11. secjalne rogramy Sterylizacja roztworów z samoistnym chłodzeniem ilości faz suszenia 1 włącznie z czasem fazy suszenia 6 min w urzednio zarogramowanym cyklu sterylizacyjnym na Wyosażenie dodatkowe nierdzewnych ścianek działowych, lustrzane (odwrócone) łaszcza oraz wyrównującym ciśnieniem owietrza (zawie- sterylizatorze wykonanie urządzenia, które w rzyadku instalacji większej ra ruchomy czujnik temeratury PT ) secjalne orogramowanie MOVEX umożliwiające 2. wózek transortowy ilości sterylizatorów obok siebie umożliwia ołączenie dwóch Proces sterylizacyjny sterowany rzy omocy wartości Fo modyfi kowanie oszczególnych faz cyklu sterylizacyjnego 21. wózek do załadunku rzestrzeni serwisowych w jedną 2. wybieralne źródło ary 12. wanna ociekowa od urządzeniem (dla rozmiaru 96xx wanna jest standardem) c (ewakuacja, stoień różni, eksozycja, suszenie) oraz ustawienie wartości temeratury i czasu cyklu steryliza- a) uniwersalny b) secjalny FD ara z centralnego źródła, 13. możliwość wbudowania urządzenia dla ochładzania kon- cyjnego (wymaga weryfi kacji u roducenta) c) roztworowy ED własna wbudowana wytwornica ary, densatu monitorowanie mediów nierzerwana kontrola arame- 22. nierdzewna ółka FDT kombinowany sosób zasilania rzez arę techniczną/ 14. Air detector w celu zaewnienia nierzerwanej kontroli trów mediów wejściowych (srężonego owietrza, wody 23. nierdzewne sito (orócz 446 i 636) /medyczną, obecności owietrza oraz nie skralających się gazów zdemineralizowanej, wody chłodzącej) 24. hak do wyjmowania wózków załadunkowych FDD wbudowany, własny wymiennik ara/ara w komorze sterylizacyjnej w trakcie każdego rogramu ste- Funkcja energetyczne maksimum regulacja eksloa- 25. szeroka gama akcesoriów laboratoryjnych woreczki i worki 3. olerowanie wewnętrznej owierzchni komory sterylizacyjnej do chroowatości Ra 1,25 μm (Ra 5 μinch);,8 μm rylizacyjnego dla maksymalnego bezieczeństwa sterylizacji w zestawieniu z rutynowymi kontrolami rzy omocy ro tacji urządzenia ilnowanie energetycznego maksimum obieranej energii elektrycznej w rzyadku odłączenia na kontaminowany materiał, kosze sterylizacyjne, naczynia lastikowe, robówki, szalki Petriego itd. (Ra 32 μinch); Ra,125 μm (Ra 5 μinch) gramów testowych (test różniowy oraz tekst Bowie&Dick) większej ilości sterylizatorów do sieci elektrycznej 26. odstawowa dokumentacja IQ, OQ, PQ dla walidacji zgodnie 4. system wózków transortowych i załadunkowych rzerowadzanymi tylko raz na dzień rzed rozoczęciem troikalne wykonanie dla krajów o wysokiej temeraturze z GMP i GLP rama dla wózka załadunkowego zwykłej eksloatacji (HTM 21) otoczenia testy i walidacje na odstawie norm PN EN 285:6 5. system do manualnego wkładania materiałów 15. dodatkowe manometry mechaniczne ocjonalne odłączenie elektryczne w zależności od i EN ISO :6 rowadnice sit, ółki od strony załadunku wymaganych arametrów sieci 6. nierdzewne zawory skręcone śrubami lub łączone króćcami tyu Clam od strony wyładunku 16. wanna ociekowa od sterylizator a nierdzewny zawór zabezieczający 17. duży wyświetlacz dotykowy touch screen 12 także o komresor owietrza włącznie z dyszą owietrzną oraz 8. gazoszczelne wykonanie urządzenia Bio-Seal z możliwością stronie wyładunku obudową wyciszającą (sterylizator z ocją roztworowy niezależnego i ciągłego uszczelnienia drzwi komory rzy omocy srężonego owietrza z możliwością oddzielnego 18. czytnik kodu kreskowego 19. secjalne orogramowanie Printer Archiv dla dokumentacji rogram z wymuszonym chłodzeniem łaszcza oraz ciśnieniem wyrównującym wymagają mocniejszej sterowania drzwiami z dowolnej strony (czystej i sterylnej) wsadów w PC srężarki, n. Ekom lus 2 V) 9. secjalne nierdzewne, sterylizowalne fi ltry z testem integral- orogramowanie dla odłączenia sterylizatora do sieci system uzdatniania wody do rzygotowania wody ności rzy wejściu i wyjściu z komory sterylizacyjnej komuterowej (LAN) demineralizowanej bakteriologiczny fi ltr rzy wyjściu z komory asywacja (wytrawianie) komory monitorujący startowy akiet indykatorów (Dekontaminacja włącznie ze sterylizacją kondensatu) orogramowanie laboratoryjne umożliwia obsłudze wyko- wybieralna wersja językowa do komunikacji z urządzeniem bakteriologiczny, naowietrzający fi ltr rzy dorowadzeniu nywanie indywidualnych modyfikacji ilości ewakuacji, 12 13

8 Zabezieczenie usług dla klientów Serwis i wsarcie użytkownika są w ełni zabezieczone dzięki ogólnoświatowej sieci dystrybucyjnej BMT a.s. Mamy rozbudowaną sieć markowych miejsc serwisowych odłączonych do serwisu HOT-LINE, która zaewnia szybką reakcję na ytania i wymagania klienta. W celu zaewnienia komfortu użytkownika i możliwości szybkiej i jakościowej interwencji serwisowej został oracowany secjalny rogram autodiagnostyczny. Oferujemy ON-LINE diagnostykę internetową oraz monitorowanie sterylizatorów (RMS), która umożliwia szybką i bezośrednią komunikację z urządzeniem i zaewnia łynną, bezroblemową eksloatację miejsca racy. Wszystkie owyższe cechy gwarantują niskie koszty eksloatacyjne oraz długą żywotność urządzeń. Pamiętamy o środowisku Sterylizatory sełniają wszystkie wsółczesne wymagania ekologiczne. Nie stanowią obciążenia dla środowiska naturalnego i środowiska racy. Zewnętrzny łaszcz izolacyjny komory sterylizacyjnej jest wykonany z żarowo ocynkowanej blachy o wysokiej izolacji termicznej, która znacznie obniża straty cieła, oszczędza energię elektryczną. Dwustoniowa, cicha oma różniowa ze standardowo wbudowanym systemem oszczędzającym wodę zasilającą obniża o ok. 8% koszty eksloatacji. Unikalna konstrukcja wytwornicy ary o dużej mocy wraz z automatycznym systemem odsalania zaewnia krótkie czasy cyklów sterylizacyjnych oraz trwale wysoką jakość ary. Unikalny dwukomorowy łaszcz komory z nowym systemem nauszczania ary do komory sterylizacyjnej, który obniża o ok. 2 % zużycie wody demineralizowanej. Do rodukcji używa się markowych materiałów zaewniających długą żywotność urządzenia. Sterylizator można ocjonalnie wyosażyć w urządzenie do ochładzania wody ściekowej, co umożliwia ustawienie jej temeratury odływowej. Sterylizatory w czasie ich normalnej eksloatacji nie wytwarzają żadnych groźnych dla środowiska odadów. Również w trakcie ich rodukcji korzysta się z metod beziecznych dla otoczenia. Wszystkie znaczące odzesoły urządzenia i oakowanie można zrecyklingować. Sterylizatory składają się w 95% ze stali, w 4% z innych materiałów, w 1% z komonentów elektrotechnicznych oraz tworzyw sztucznych. Ekologiczną likwidację rzerowadzi o demontażu uoważniona do tego osoba/firma zgodnie z rzeisami UE, które są zgodne z dyrektywą WEEE (Waste Electric and Electronic Equiment). PARAMETRY TECHNICZNE Model SP HP IL Rozmiary (wys. x szer. x gł.) Ilość jednostek stery- komory [l] Pojemność [mm] Wewnętrzne Zewnętrzne lizacyjnych całkowita komory urządzenia [STJ] x45x x1x ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x45x x1x ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x35x xx ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x35x xx ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x65x x13x /63 2/1,7,8 7, 6,, x65x x13x /63 2/1,7,8 7, 6,, x65x x13x /8 2/1,8,9 9, 7,5, x65x x13x /8 2/1,8,9 9, 7,5, x65x x13x /8 3/1,9,11 11, 9,, x65x x13x /8 3/1,9,11 11, 9,, x65x x13x / 4/16,2,13 15, 15, 1, x65x x19x / 4/16,2,13 15, 16, 1, x65x x19x / 4/16,2,13 15, 16, 1, x65x x19x /125 5/16,3,25 23, 23, 1, x65x x19x /125 5/16,3,25 23, 23, 1,7 Model 9612, 9618 z oziomo rzesuwnymi drzwiami. Model xxx 1 jednodrzwiowe wykonanie, model xxx 2 dwudrzwiowe wykonanie. * FD ara z centralnego źródła ** ED własna zabudowana wytwornica ary Gniazdko odłączające/bezieczniki 3P/PE 4 V, 5/6 Hz. Model 6618, 9612, 9618 wytwornica ary znajduje się nad lub obok sterylizatora Producent zastrzega sobie rawo wrowadzania zmian konstrukcyjnych. STERIVAP HP IL Ciężar [kg] Maksymalny obór mocy [kwj]/ beziecznika [A] ED FD woda [m 3 ] Demi-woda** [m 3 ] Maksymalne zużycie na 1 cykl sterylizacji Para [kg] Ener. el.** [kw/godz] Ener. el.* [kw/godz] Technika na usługach człowieka komfortowo, gosodarnie, beziecznie

9 Więcej aktualnych informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej W dodatkowej ofercie Stołowy sterylizator arowy l Sterylizator arowy 7 l Suszarki i inkubatory laboratoryjne l Meble ze stali nierdzewnej BMT a.s., Cejl 5, CZ BRNO Tel.: , fax: , htt://www.bmt.cz STERIVAP HP IL 8/7 PL/8761 Photo T. Benda

STERIVAP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej. chronimy zdrowie ludzi

STERIVAP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej. chronimy zdrowie ludzi STERIVAP sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej chronimy zdrowie ludzi MMM Group czołowy dostawca usług w służbie zdrowia Grupa MMM działa od 1954 roku na całym

Bardziej szczegółowo

"ROLNICTWO PRECYZYJNE W MASZYNACH ZIELONKOWYCH" ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY W UŻYCIU, ŁATWY WE WSZYSTKIM" ISOBUS ZAWŁADNĄŁ ŚWIATEM"

ROLNICTWO PRECYZYJNE W MASZYNACH ZIELONKOWYCH ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY W UŻYCIU, ŁATWY WE WSZYSTKIM ISOBUS ZAWŁADNĄŁ ŚWIATEM mądre wydajne łatwe ROLNICTWO TRZECIE WYDANIE im FARMING "ROLNICTWO PRECYZYJNE W MASZYNACH ZIELONKOWYCH" ŁATWY W OBSŁUDZE, ŁATWY W UŻYCIU, ŁATWY WE WSZYSTKIM" ISOBUS ZAWŁADNĄŁ ŚWIATEM" im Ready im incontrol

Bardziej szczegółowo

gdynia innowacyjna >> PPNT 2013 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl E(x)plory w Gdyni Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013

gdynia innowacyjna >> PPNT 2013 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl E(x)plory w Gdyni Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013 gdynia innowacyjna Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2013 PPNT 2.0 Nie trzeba być kreatywnym rzedsiębiorcą, żeby rzyjść tu na wystawę, film, ciekawe sotkanie czy do kawiarni. Pomorski

Bardziej szczegółowo

im Kverneland Group IMPONUJĄCA DOKŁADNOŚĆ WYDAJNE ZBIORY KOMPATYBILNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ DODANA MASZYNA I PRACA KONTROLOWANE ZA POMOCĄ JEDNEGO PALCA

im Kverneland Group IMPONUJĄCA DOKŁADNOŚĆ WYDAJNE ZBIORY KOMPATYBILNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ DODANA MASZYNA I PRACA KONTROLOWANE ZA POMOCĄ JEDNEGO PALCA mądre wydajne łatwe ROLNICTWO im Kverneland Grou DRUGIE WYDANIE im FARMING IMPONUJĄCA DOKŁADNOŚĆ WYDAJNE ZBIORY KOMPATYBILNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ DODANA MASZYNA I PRACA KONTROLOWANE ZA POMOCĄ JEDNEGO PALCA im

Bardziej szczegółowo

MACHINE OF THE YEAR 2014 TURBOFARMER II

MACHINE OF THE YEAR 2014 TURBOFARMER II MERLO 964204 MCHINE OF THE YER 204 TURBOFRMER II L Zakłady Merlo w San Defendente di Cervasca (Cuneo) zajmują owierzchnię 300 000 m 2 z czego 220 000 m 2 owierzchni jest zabudowana 9 0 2 7 8 6 3 4 5. Centralne

Bardziej szczegółowo

gdynia innowacyjna PPNT 2012 >> PPNT 2012 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2012

gdynia innowacyjna PPNT 2012 >> PPNT 2012 > Dołącz do nas! www.ppnt.pl Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2012 gdynia innowacyjna Gazeta Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego > 1 / 2012 PPNT 2012 To będzie nowa wizytówka miasta. Szklane, ółokrągłe budynki rzy wjeździe do Śródmieścia Gdyni. Rozbudowa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Doskonała żywność... Pewność i bezpieczeństwo!

Doskonała żywność... Pewność i bezpieczeństwo! air-o-system Doskonała żywność... Pewność i bezpieczeństwo! Nowy piec konwekcyjno-parowy i schładzarka szokowa air-o-system to najbardziej innowacyjne rozwiązanie umożliwiające pełną integrację procesu

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia czyszczące

Urządzenia czyszczące Urządzenia czyszczące 104 Perfekcyjna czystość Są rawdziwymi mistrzami w swojej klasie: mocne, niezawodne i uniwersalne urządzenia czyszczące STIHL. Tam, gdzie trzeba oczyścić trawniki i drogi z liści

Bardziej szczegółowo

Osuszacze chłodnicze SECOTEC

Osuszacze chłodnicze SECOTEC Osuszacze chłodnicze SECOTEC z SECOPACK LS wydajność od 17,0 do 34,0 m³/min SECOTEC TF Nowa generacja jeszcze bardziej efektywnych osuszaczy sprężonego powietrza Efektywne, kompaktowe, przyjazne dla obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU CS _FORMULARZ OFE

WYKAZ SPRZĘTU CS _FORMULARZ OFE LP. LP Nr urz. Załącznik nr 9 do SIWZ WYKAZ WYPOSAŻENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM IDEOWYM CENTRALNEJ STERYLIZATORNI Z PODZIAŁEM NA ETAPY PROJEKTU FORMULARZ OFERTOWO CENOWY Nazwa pomieszczenia / opis wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Rittal SK Klimatyzacja systemowa

Rittal SK Klimatyzacja systemowa Rittal SK Klimatyzacja systemowa Tworzymy klimat dla wydajności R Innowacje dostępne na całym świecie Energooszczędnie i ekologicznie ProOzon to program badawczy firmy Rittal tworzący innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Instytuty badawcze Przemysł farmaceutyczny Pojazdy weterynaryjne Budowa pojazdów specjalnych

Instytuty badawcze Przemysł farmaceutyczny Pojazdy weterynaryjne Budowa pojazdów specjalnych INSPIRED BY COMFORT PROFESJONALNE CHŁODZENIE 2014 / 2015 Teraz z aplikacją na smartfony Rozwiązania dostosowane do klientów z branży: Przetwarzanie i kontrolowanie żywności Rolnictwo/zakłady hodowlane

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SIEDZIBA FIRMY ul. Krańcowa 24 61-037 Poznań tel. +48 61 650 45 67 tel. / fax +48 61 650 45 77 e-mail: airpol@airpol.com.pl

Bardziej szczegółowo

»Rittal The System.« Faster. Better. Worldwide

»Rittal The System.« Faster. Better. Worldwide Infrastruktura IT »Rittal The System.«Faster better worldwide: Korzyści dla Państwa są w centrum naszej działalności. Dla Państwa opracowaliśmy platformę systemową, która łączy innowacyjne produkty, przyszłościowe

Bardziej szczegółowo

treści 040608111114161920222324252627

treści 040608111114161920222324252627 osuszacze COTES 10 osuszacze COTES Misją KLIMA-THERM S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości, dający pełną satysfakcję Klientom oraz zapewniający

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center

IT Cooling Solutions. CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej. Maksymalna wydajność klimatyzacji data center IT Cooling Solutions CyberAir 3 systemy klimatyzacji precyzyjnej Maksymalna wydajność klimatyzacji data center Maksymalna dostępność i wydajność przy minimalnych kosztach Globalna komunikacja wymaga szybkiego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Laboratorium

Wyposażenie Laboratorium Wyposażenie Laboratorium 2012/2013 www.merazet.pl O firmie Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu najnowszy Katalog aparatury laboratoryjnej oferowanej przez MERAZET S.A. Znajdą w nim Państwo najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Układy do uzupełniania i zmiękczania wody

Układy do uzupełniania i zmiękczania wody Układy do uzupełniania i zmiękczania wody Fillcontrol, Fillset, Fillsoft Zadowolenie klienta Reflex to firma nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie instalacji grzewczych, chłodniczych i solarnych. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy i kraty rolowane

Przemysłowe bramy i kraty rolowane Brama rolowana / krata rolowana SB z napędem WA 300 R S4 Maksimum komfortu i bezpieczeństwa Przemysłowe bramy i kraty rolowane Wytrzymałe i niezawodne w codziennej eksploatacji 2 Jakość marki Hörmann 4

Bardziej szczegółowo

Dedykowane rozwiązania projektowe

Dedykowane rozwiązania projektowe Dedykowane rozwiązania projektowe Decyduje zastosowanie Festo Państwa partner w procesie automatyzacji Wczesna współpraca zwiększa sukces Festo specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Nowości 2010. Pomiary i Automatyka. www.pl.endress.com/nowosci

Nowości 2010. Pomiary i Automatyka. www.pl.endress.com/nowosci Nowości 2010 Pomiary i Automatyka www.pl.endress.com/nowosci www.pl.endress.com/zbiorniki_pomiarowe 2 Spis treści Pomiary poziomu Ewolucja w świecie radarów falowodowych...4 Micropilot S FMR540...5 Prosonic

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe bramy segmentowe

Przemysłowe bramy segmentowe // DURATEC - przeszklenie z tworzywa sztucznego wyjątkowo odporne na zarysowania. Przemysłowe bramy segmentowe Pewne bezpieczeństwo z innowacyjnymi drzwiami przejściowymi bez wystającego progu 2 Know how

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo