STERIVAPHP IL. Dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STERIVAPHP IL. Dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi"

Transkrypt

1 STERIVAPHP IL sterylizatory arowe wysokoobjętościowe Dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i rzemysłu chronimy zdrowie ludzi

2 Tradycja, jakość, innowacje Powszechna jakość, którą łatwo udowodnić BMT a.s., uznany roducent techniki laboratoryjnej STERIVAP HP IL jest rzedstawicielem nowej Oryginał bez komromisów i medycznej. BMT a.s. stoniowo rzekształciło się od czasu swego założenia w roku 1921 z małej, regionalnej fi rmy w fi rmę międzynarodową. W roku 1992 BMT a.s. dołączyło do gruy MMM Grou, która działa na rynku światowym już od roku 1954 jako znaczący dostawca systemów w służbie nauki, zdrowia i badań. Ze swoją komleksową ofertą roduktów i usług, urządzeń sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych dla szitali, instytucji naukowych, laboratoriów i rzemysłu farmaceutycznego Grua MMM zdobyła sobie oinię znakomitego dostawcy jakości i innowacji na ogólnoświatowym rynku. generacji dużych sterylizatorów arowych bez wyjątku sełniających odstawowe wymogi techniczno-rawne UE. Koncecja funkcjonowania i budowy sterylizatorów oiera się na wymaganiach dyrektyw euroejskich nr 6/95/EC, 89/336/EEC, 97/23/EC i ostanowieniach norm PN EN 285:6 oraz EN ISO :6, jest także rzystosowana do indywidualnych otrzeb oszczególnych miejsc racy. Komora ciśnieniowa i wytwornica ary zostały zarojektowane i wykonane w certyfi kowanym systemie jakości zgodnie z dyrektywą euroejską dla urządzeń duży, kolorowy anel sterowniczy touch-screen 12 z możliwością wychylenia i maksymalnym komfortem obsługi i serwisu dwustoniowa, wysoko wydajna oma różniowa z wodnym łaszczem uszczelniającym, zaewniająca szybki i dokładny rzebieg cyklów dwurocesorowe sterowanie za omocą dwóch niezależnych systemów Master i Slave w celu uzyskania szybkiego i dokładnego rzebiegu cyklów unikalny, oatentowany, dwukomorowy łaszcz komory z niezależnym i stabilnym wstęnym nagrzewaniem w celu zaewnienia ekonomicznej eksloatacji i niskiego zużycia mediów urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, włącznie ze stabilnym, odzielnym szkieletem zaewniającym długotrwałą żywotność termiczna degazacja demiwody w celu zaewnienia wyższej niezawodności eksloatacji oraz bezieczeństwa rocesów sterylizacji laboratories harmacy BSL 3 / BSL 4 biomodels Wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji indywidualnych dostaw dla naszych klientów na całym świecie w ołączeniu z innowacjami technicznymi stale ozytywnie wływają na ewolucję, konstrukcję i rodukcję naszych urządzeń. Ilość atentów oraz wzorów użytkowych i rzemysłowych, rzemyślna konstrukcja i łatwa realizacja indywidualnych modyfi kacji urządzeń są kolejnym otwierdzeniem wysokiego oziomu naszej racy. MMM Grou doskonałość w technice laboratoryjnej i medycznej. ciśnieniowych nr 97/23/EC, a w rzyadku indywidualnych wymagań zgodnie z normami ASME Code, Section VIII, Division 1 (dla USA i Kanady) lub na odstawie rzeisów licencyjnych AQCIQ (dla Chin). Konstrukcja sterylizatorów sełnia wymogi GMP i GLP. Urządzenia odowiadają najnowszym wymaganiom w służbie zdrowia, w laboratoriach, w rzemyśle farmaceutycznym, chemicznym i sożywczym. W celu sełnienia wymogów GMP odnośnie trwałej jakości sterylizacji zgodnie z arametrami urządzenia zadeklarowanymi rzez roducenta (dostawcę) oferujemy użytkownikom sterylizatorów arowych STERIVAP HP IL usługi wykonania testów: IQ kwalifi kacji instalacyjnej, OQ kwalifi kacji oeracyjnej i PQ kwalifikacja rocesowa (walidacji) a także wykonanie testów FAT i SAT oraz odbioru sterylizatorów. Testy i walidacje na odstawie norm EN 285:6 i EN ISO :6, z wykorzystaniem otencjału naszego akredytowanego laboratorium testowego 2 3

3 Indywidualnie budowana technika sterylizacyjna Najnowszy modułowo skonstruowany sterylizator Inteligentne systemy oszczędzania mediów oraz czasu racy secjalny dwukomorowy łaszcz komory sterylizacyjnej w celu Przemyślane rozwiązanie konstrukcyjne, oracowanie rodukcyjne i design STERIVAP HP IL jest właściwy dla dziedzin: mikrobiologii, biologii molekularnej, biotechnologii oraz dekontaminacji zaewnienia leszego i bardziej dokładnego rzebiegu cyklu sterylizacyjnego z niezależnym i stabilnym wstęnym nagrzewa- rzejrzyste, ergonomiczne umieszczenie aneli sterowania roste, intuicyjne sterowanie i serwis STERIVAP HP IL odadów. niem komory obniżającym o ok. 2 % zużycie wody deminerali- nowoczesne i ergonomiczne horyzontalne rozmieszczenie komór Sterylizator arowy jest rzeznaczony do sterylizacji rzedmiotów stałych (suchych), sterylizacji cieczy zowanej dodatkowe okrycie izolacyjne komory sterylizacyjnej o wysokich u wszystkich tyów możliwość wykorzystania komfortowego systemu transortowego i załadunkowego Rewolucja na scenie dużych sterylizatorów arowych NEW 2 STJ wystarczy raz dotknąć roztworów, ożywek hodowlanych, susensji i emulsji, łynnych form leków; dekontaminacji arowej. Sterylizator arowy STERIVAP HP IL bezieczny, szybki, ergonomicznie skonstruowany, o łatwej obsłudze, z możliwością realizacji indywidualnych modyfi kacji i o wszechstronnym zastosowaniu. Linia sterylizatorów o objętości komory litrów. Jakość rodukcji, nowoczesna elektronika i markowe komonenty są w rzyadku sterylizatora STERIVAP HP IL oczywiste w takim samym stoniu, jak właściwości użytkowe czy też nadzwyczajny oziom bezieczeństwa i niezawodności. właściwościach termoizolacyjnych, które znacznie obniża straty cielne i oszczędza dostarczaną energię dwustoniowa, cicha oma różniowa ze standardowo wbudowanym urządzeniem do oszczędzania wody zasilającej, które obniża do 8% koszty zużycia wody. wytwornica ary własnej unikalnej konstrukcji, o dużej mocy grzewczej, z termiczną degazacją demiwody oraz z systemem automatycznego odsalania zaewnia uzyskanie krótkich czasów cykli sterylizacyjnych oraz trwale wysoką jakość ary funkcja automatyczne oranne uruchomienie jest nastęnym z serii oszczędnościowych systemów, który ozwala na skrócenie czasu racy obsługi; sterylizator uruchomi się o urzednio ustawionym czasie bez obecności obsługi, automatycznie nagrzeje się i rzerowadzi test różniowy, jest więc rzygotowany do ekslo- automatyczne uszczelnianie i rzesuwanie drzwi za omocą silnika elektrycznego serwis wyłącznie od rzedniej i jednej ocjonalnej bocznej ściany możliwość rawego lub lewego wykonania dla otymalnego wykorzystania rzestrzeni masywny odzielny szkielet ze stali nierdzewnej, z możliwością rzejścia rzez drzwi mm elektryczne sterowanie drzwiami komory sterylizacyjnej z unikalnym mechanizmem srężynowym bez rzeciwwagi, z odwójną ochroną bezieczeństwa drzwi (listwa bezieczeństwa i srzęgło) roste filtry mechaniczne rzy wejściu mediów, w celu ochrony zaworów i omy różniowej bakteriologiczny filtr dla naowietrzenia komory sterylizacyjnej (,1 μm) on-line monitorowanie urządzenia drzwi otwierane rzez naęd elektryczny z unikalnym srężynowym systemem bez rzeciwwagi modułowy system budowy umożliwia indywidualną konfigurację urządzenia ergonomicznie ustawialna ozycja dotykowego anelu sterowniczego, umieszczonego oza strefą termicznej eksozycji, zaewnia jakościową czytelność oraz łatwą racę obsługi bez względu na wzrost racownika rostota i celowość kształtów, jakościowa owierzchnia nierdzewnych blach okładzinowych umożliwia erfekcyjną higienę mocny szkielet urządzenia oraz blachy okładzinowe wzmocnione od wewnątrz ozwalają na uniknięcie wibracji w czasie racy, a rzez to na rzedłużoną żywotność sterylizatora wózkowy system transortowy i załadunkowy zaewnia łatwą racę obsługi z materiałem sterylizacyjnym maksymalnie efektywne wykorzystanie wewnętrznej rzestrzeni sterylizacyjnej atacji na oczątku czasu racy użytkownika wodoszczelne zasilanie odływu w celu wyeliminowania wilgoci ocja Maksimum energetyczne umożliwia wzajemną regulację w urządzeniu wszystkie rury zostały srowadzone do jednego eksloatacji kilku sterylizatorów arowych z wbudowanymi zbiornika odadowego odizolowanego od zewnętrznego otoczenia. wytwornicami ary w związku z ilnowaniem maksimum ener- rozrządy rurowe i zawory rowadzące arę do komory sterylizacyjnej getycznego obieranej energii elektrycznej z technicznej centrali oraz wodę demineralizowaną do wbudowanej wytwornicy ary użytkownika, co ozwala na zaoszczędzenie kosztów odwyższo- zostały standardowo wyrodukowane ze stali nierdzewnej nego zużycia energii elektrycznej wydajna, cicha oma różniowa w celu zaewnienia leszej skuteczności i niezawodności (dwustoniowa dla tyów 446 do 669) BSL 3 / BSL 4 4 5

4 Modułowy system budowy Możliwość wyboru konfiguracji jednodrzwiowe i dwudrzwiowe (rzelotowe) wykonanie (ty wertykalnie a ty horyzontalnie rzesuwalne drzwi) nierdzewne blachy okładzinowe urządzenia są w rzeciwieństwie do zwykłych rozwiązań dodatkowo wzmocnione rzez szkielet zaewniający brak rzenoszenia wibracji oraz rzedłużoną żywotność łatwy dostę do odzesołów urządzenia zaewniają zamykane anele drzwiowe własne, zewnętrzne lub kombinowane źródło ary onad 6 wybieralnych ocji wykonania (n. możliwość wyosażenia komory w ruchomy czujnik PT w celu zaewnienia beziecznego i dokładnego sterowania cyklów w trakcie racy z mikrobiologicznymi kulturami i roztworami, możliwość wbudowania urządzenia do chłodzenia kondensatu, możliwość modyfi kacji dla dekontaminacji materiałów, gazoszczelne wykonanie Bio-Seal, manometry ciśnienia, gama indywidualnych modyfi kacji rogramów,...) nieograniczona ilość i roste zamiany rogramów sterylizacyjnych za omocą kart chiowych unikalny raort błędu zaewniający dokładną i szybką diagnostykę usterek w odstawowym wyosażeniu rogramowym aż 2 rogramów standardowych rosta realizacja indywidualnych modyfikacji rogramów onad 8 rogramów serwisowych w celu zaewnienia łatwego ustawienia, kalibracji, diagnostyki i serwisu Najwyższe bezieczeństwo w trakcie sterylizacji roztworów Orócz standardowych roboczych oraz zabezieczających rocedur sterylizacja roztworów jest kontrolowana także rzez trzy niezależne systemy kontrolę temeratury i ciśnienia w komorze, temeratury w butelce referencyjne oraz minimalnego czasu otrzebnego do rzebiegu cyklu sterylizacyjnego. Tylko w rzyadku sełnienia wszystkich wymienionych owyżej wymogów rogram zostaje uznany za zakończony i system umożliwi otwarcie drzwi komory. albo olerowanie do lustrzanego ołysku o chroowatości owierzchni Ra,125 μm (Ra 5 μinch) idealna izolacja cielna Rockwool o grubości 125 mm włącznie z trzecim zewnętrznym łaszczem izolacyjnym wszystkie komory sterylizacyjne są standardowo wyosażone w łatwo dostęne wusty wejściowe o średnicy 25 i 5 mm dla walidacji według EN ISO :6 drzwi z naędem elektrycznym oraz systemem srężynowym bez rzeciwwagi wyosażone są w dwa niezależne systemy zabezieczające listwę dotykową oraz srzęgło o ustawialnej sile rześlizgiwania w rzyadku indywidualnego wymagania wykonujemy asywację (wytrawianie) komory Wydajna wytwornica ary wytwornica ary jest wykonana z jakościowej stali nierdzewnej AISI 316 Ti jakościowa izolacja Rockwool oraz zewnętrzny łaszcz izolacyjny znacznie obniżają straty cieła termiczne odgazowanie zasilającej wody demineralizowanej Szeroka gama wyosażenia ocjonalnego gazoszczelne wykonanie Bio-Seal z możliwością niezależnego i stałego uszczelnienia drzwi komory za omocą srężonego owietrza ciśnieniowa komora sterylizacyjna o lustrzanym ołysku nierdzewne zawory, sterylizowalne fi ltry z testem integralności air-detektor (detektor owietrza) Fo secjalne sterowanie rocesu sterylizacyjnego (rogram), wymuszone chłodzenie łaszcza z wsomagającym tłoczeniem srężonego owietrza, możliwość zraszania wsadu elektroniczna dokumentacja rocesów sterylizacyjnych z możliwością odłączenia urządzenia do sieci komuterowej (LAN) Unikalne sterowanie mikrorocesorowe najwyższe możliwe bezieczeństwo eksloatacji, odwójny system obierania informacji rocesowych oraz ich nierzerwane kontrolowanie i weryfi kowanie jakiekolwiek stwierdzone odchylenie rzekraczające dozwolony limit wywoła zgłoszenie błędu dwa wbudowane mikrorocesorowe systemy sterujące (Master i Slave) dla niezależnej oceny, sterowania i dokumentacji cykli roboczych Ciśnieniowa komora sterylizacyjna masywna komora, drzwi i łaszcz grzejny wykonane są z jakościowej stali nierdzewnej AISI 316 Ti i AISI 316 L rofi lowane dno komory sterylizacyjnej ułatwia odływ kondensatu i orawia suszenie standardowa owierzchnia komory sterylizacyjnej wyolerowana owierzchnia wewnętrzna komory Ra 1,25 μm (Ra 5 μinch); ocjonalnie olerowanie o chroowatości Ra,8 μm (Ra 32 μinch) zaewnia minimalną zawartość nie skralających się gazów w uzyskiwanej arze wodnej funkcja nauszczania wody i moc wytwornicy są sterowane i kontrolowane rzez dwurocesorowy system sterujący Master i Slave dla wykorzystania w farmacji zamiast standardowej wytwornicy ary oferujemy secjalne urządzenie 6 7

5 Nowy anel sterowniczy o intuicyjnej obsłudze nowoczesna technologia wyświetlacza dotykowego touch- -screen 12 z ergonomicznie ustawialnym anelem zaewnia rzejrzystą i rostą obsługę od strony wyładunku (w rzyadku dwudrzwiowego wykonania) sterylizatora wyświetlacz touch-screen 6 z możliwością obserwowania aktualnej fazy roboczej oraz ciśnienia w komorze sterylizacyjnej anele sterownicze są umieszczone oza strefą eksozycji termicznej dwa wbudowane mikrorocesorowe systemy sterujące (Master i Slave) z własnymi sensorami dla niezależnej oceny, sterowania i dokumentacji cyklów roboczych total sto funkcja wbudowana w anelu sterowniczym, umożliwia w razie otrzeby wrowadzenie urządzenia w stan soczynku wbudowana drukarka dla dokumentacji rocesów sterylizacyjnych możliwość wyboru języka na anelu sterowania czytelne cyfrowe wyświetlenie ciśnienia ary w łaszczu komory sterylizacyjnej i w wytwornicy ary, ciśnienia i temeratury w komorze sterylizacyjnej (butelce referencyjnej) zegar wskaźnik czasu ozostającego do zakończenia rogramu oraz wskaźnik czasu rzeczywistego drukowanie raortu błędu z zaisem wszystkich arametrów w chwili awarii w celu ułatwienia zdiagnozowania usterki wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów i rocesów dla secjalnych alikacji laboratoryjnych wyosażenie ocjonalne wybór i start rogramu także od strony sterylnej funkcja Automatyczne oranne uruchomienie umożliwia uruchomienie sterylizatora o urzednio ustawionym czasie bez obecności obsługi, automatyczne nagrzanie łaszcza grzewczego oraz wykonanie testu różniowego Dokumentacja wsadów Przejrzystą dokumentację wsadów roboczych można zaewnić orzez: niezależną dokumentację z możliwością zaisu większej ilości rotokołów w amięci sterylizatora standardowo wbudowaną drukarkę z możliwością wyboru jednego z czterech trybów wydruku odłączenie zewnętrznej drukarki A4 odłączenie do PC (RS 232) i zaisywanie rotokołów w amięci komutera rzy omocy orogramowania Printer Archiv odłączenie sterylizatora do sieci komuterowej (LAN) razem z alikacją rogramową użycie czytnika kodu kreskowego Wyosażenie dla serwisu Automatyka jest wyosażona w bogate orogramowanie w celu zaewnienia łatwej kontroli, konserwacji i testowania (interaktywne schematy orurowania, rogramy testowe umożliwiające testowanie elementów bezieczeństwa urządzenia, ustawienia kalibracyjne itd.). Wyosażenie rogramowe można oszerzać i modyfi kować rzy omocy systemu kart chiowych oraz secjalnego orogramowania serwisowego MOVEX. Konstrukcyjne wykonanie sterowniczej części urządzenia (automatycznie nastawialny uchylny anel sterowniczy) z możliwością ustawienia odchylenia anelu nadaje mu nieowtarzalną ostać ulitu roboczego, który owraca w fazach bezczynności do ozycji soczynkowej, nie jest więc wystawiony na ewentualne uszkodzenie w trakcie zwykłej codziennej eksloatacji. Wsomniana konstrukcja ulitu umożliwia bardzo dobrą czytelność i łatwą obsługę bez względu na wzrost racownika. Standardowe wyosażenie urządzenia stanowi wbudowana termo-drukarka w celu dokumentacji rocesów sterylizacyjnych z możliwością wyboru druku jednego z trzech rogramów. 8 9

6 Szeroki wybór rogramów roboczych wg secyficznych otrzeb użytkownika Ocjonalne orogramowanie laboratoria farmaceutyka BSL 3, BSL 4 biomodele (hodowla zwierząt laboratoryjnych) Standardowe orogramowanie P1 Ogrzewanie 134 C/ 1 min Sterylizacyjne, walidacyjne rogramy Zainstalowane rogramy można óźniej kiedykolwiek nagrać i archiwizować za omocą systemu kart chiowych bezośrednio u użytkownika. Na kartach chiowych zaisane mogą być nowe rogramy stworzone i srawdzone u roducenta Secjalne rogramy (bez otrzeby wykorzystania czujnika PT ) ze secjalnym testowaniem wsadu (grafy ilustracyjne) Sterylizator arowy STERIVAP HP IL można wykorzystać do sterylizacji stałych, orowatych i lastikowych materiałów, oracowania oraz óźniejszej sterylizacji agarów (substratów), sterylizacji roztworów w otwartych i zamkniętych butelkach, dezynfekcji materiałów, dekontaminacji odadów laboratoryjnych Sterylizator umożliwia instalację aż 2 rogramów w odstawowym orogramowaniu zgodnie ze secyficznymi otrzebami klienta. P2 Uniwersalny 134 C/ 7 min, z óźniejszym suszeniem P3 Uniwersalny kontenery 134 C/ 7 min, z intensywnym suszeniem P4 Guma 121 C/ 2 min, z óźniejszym suszeniem P7 Instrumenty szybki 134 C/ 4 min, z óźniejszym suszeniem, dla instrumentów niezaakowanych, by zaewnić możliwość ich natychmiastowego użycia Programy testowe P5 Test Bowie&Dick test rzenikania ary 134 C/ 3,5 min P6 Test różniowy test gazoszczelności komory czas fazy wyrównującej 5 min, czas testu 1 min na odstawie zamówienia. Orogramowanie laboratoryjne umożliwia obsłudze rzerowadzać indywidualne modyfikacje w urzednio zarogramowanych rogramach sterylizacyjnych Użytkownik może modyfikować: temeraturę sterylizacji ±3 C od ustawionych wartości, górna granica to 135 C czas sterylizacji w zakresie 6 min czas fazy suszenia 6 min ilość faz suszenia w zakresie 1 faz ilość ewakuacji w zakresie 1 faz w rzyadku rogramów dla roztworów temeraturę ochłodzenia, górna granica to 12 C w rzyadku rogramów sterowanych rzez arametr Fo arametr Fo w zakresie 6 Oferujemy także secjalne orogramowanie MOVEX umożliwiające modyfikację wszystkich wartości cyklu sterylizacyjnego (ewakuacja, stoień różni, eksozycja, suszenie) oraz ustawienie wartości temeratury i czasu cyklu sterylizacyjnego. (Wymaga weryfikacji roducenta.) 3 EVACUATION STEAMING EVACUATION STEAMING EVACUATION Endoskoy Priony Creutzfeldt Laaroskoy Dekontaminacja odadu laboratoria (z wykorzystaniem filtra bakteriologicznego i ze sterylizowaniem kondensatu); BSL 3, BSL 4 klatki; odady laboratoryjne Dezynfekcja 15 C Instrumenty otyczne Plastykowe kuwety Trociny HEATING STERILIZATION atmosheric ressure PRESSURE DECREASE DRYING AERATION RELEASE Legenda (stosowne dla eksloatacji BSL 3, BSL 4) 1. ewakuacja komory rzez filtr bakteriologiczny 2. gromadzenie kondensatu ze sterylizacją na bieżąco 3. wsysanie owietrza rzez filtr bakteriologiczny Test metylenowy Crash test / Zraszanie Secjalne rogramy z możliwością wyboru wykorzystania ruchomego czujnika PT z samowolnym ochładzaniem Karma dla zwierząt (można indywidualnie wykorzystać czujnik w zależności od rodzaju karmy) Roztwory z samowolnycm ochładzaniem Roztwory z ewakuacją Roztwory sterowane rzez arametr F Dekontaminacja z wymuszonym ochładzaniem oraz ciśnieniem wyrównującym owietrza 3 Wyarzanie (obróbka arą) Allolast Przejście (materiału rzez komorę) w celu rzesunięcia materiału ze strony czystej na nieczystą stronę, z możliwością wydezynfekowania komory rzy użyciu ary Agary (substraty) z samowolnym ochładzaniem Secjalne rogramy Roztwory z wymuszonym ochładzaniem oraz ciśnieniem wyrównującym owietrza Roztwory z wymuszonym ochładzaniem oraz ciśnieniem wyrównującym owietrza sterowane rzez arametr Fo Amułki Agary (substraty) z wymuszonym ochładzaniem, z możliwością rozgotowania s bakteriologicznym fi ltrem rzy wejściu/wyjściu komory sterylizacyjnej i ze sterylizacją kondensatu na bieżąco (stosowne dla eksloatacji BSL 3, BSL 4) z szeroką gamą óźniej określonego wyosażenia ocjonalnego urządzenia 1 11

7 Modułowy system budowy Wyosażenie ocjonalne owietrza z rzygotowaniem do testu integralnośći 1. czujnik temeratury PT b temeratury sterylizacji w zakresie ±3 C od ustawionej temeratury oraz czasu sterylizacji w interwale 6 minut, 1. jednodrzwiowe i dwudrzwiowe (rzelotowe) wykonanie, nierdzewne blachy okładzinowe, możliwość zabudowy do 11. secjalne rogramy Sterylizacja roztworów z samoistnym chłodzeniem ilości faz suszenia 1 włącznie z czasem fazy suszenia 6 min w urzednio zarogramowanym cyklu sterylizacyjnym na Wyosażenie dodatkowe nierdzewnych ścianek działowych, lustrzane (odwrócone) łaszcza oraz wyrównującym ciśnieniem owietrza (zawie- sterylizatorze wykonanie urządzenia, które w rzyadku instalacji większej ra ruchomy czujnik temeratury PT ) secjalne orogramowanie MOVEX umożliwiające 2. wózek transortowy ilości sterylizatorów obok siebie umożliwia ołączenie dwóch Proces sterylizacyjny sterowany rzy omocy wartości Fo modyfi kowanie oszczególnych faz cyklu sterylizacyjnego 21. wózek do załadunku rzestrzeni serwisowych w jedną 2. wybieralne źródło ary 12. wanna ociekowa od urządzeniem (dla rozmiaru 96xx wanna jest standardem) c (ewakuacja, stoień różni, eksozycja, suszenie) oraz ustawienie wartości temeratury i czasu cyklu steryliza- a) uniwersalny b) secjalny FD ara z centralnego źródła, 13. możliwość wbudowania urządzenia dla ochładzania kon- cyjnego (wymaga weryfi kacji u roducenta) c) roztworowy ED własna wbudowana wytwornica ary, densatu monitorowanie mediów nierzerwana kontrola arame- 22. nierdzewna ółka FDT kombinowany sosób zasilania rzez arę techniczną/ 14. Air detector w celu zaewnienia nierzerwanej kontroli trów mediów wejściowych (srężonego owietrza, wody 23. nierdzewne sito (orócz 446 i 636) /medyczną, obecności owietrza oraz nie skralających się gazów zdemineralizowanej, wody chłodzącej) 24. hak do wyjmowania wózków załadunkowych FDD wbudowany, własny wymiennik ara/ara w komorze sterylizacyjnej w trakcie każdego rogramu ste- Funkcja energetyczne maksimum regulacja eksloa- 25. szeroka gama akcesoriów laboratoryjnych woreczki i worki 3. olerowanie wewnętrznej owierzchni komory sterylizacyjnej do chroowatości Ra 1,25 μm (Ra 5 μinch);,8 μm rylizacyjnego dla maksymalnego bezieczeństwa sterylizacji w zestawieniu z rutynowymi kontrolami rzy omocy ro tacji urządzenia ilnowanie energetycznego maksimum obieranej energii elektrycznej w rzyadku odłączenia na kontaminowany materiał, kosze sterylizacyjne, naczynia lastikowe, robówki, szalki Petriego itd. (Ra 32 μinch); Ra,125 μm (Ra 5 μinch) gramów testowych (test różniowy oraz tekst Bowie&Dick) większej ilości sterylizatorów do sieci elektrycznej 26. odstawowa dokumentacja IQ, OQ, PQ dla walidacji zgodnie 4. system wózków transortowych i załadunkowych rzerowadzanymi tylko raz na dzień rzed rozoczęciem troikalne wykonanie dla krajów o wysokiej temeraturze z GMP i GLP rama dla wózka załadunkowego zwykłej eksloatacji (HTM 21) otoczenia testy i walidacje na odstawie norm PN EN 285:6 5. system do manualnego wkładania materiałów 15. dodatkowe manometry mechaniczne ocjonalne odłączenie elektryczne w zależności od i EN ISO :6 rowadnice sit, ółki od strony załadunku wymaganych arametrów sieci 6. nierdzewne zawory skręcone śrubami lub łączone króćcami tyu Clam od strony wyładunku 16. wanna ociekowa od sterylizator a nierdzewny zawór zabezieczający 17. duży wyświetlacz dotykowy touch screen 12 także o komresor owietrza włącznie z dyszą owietrzną oraz 8. gazoszczelne wykonanie urządzenia Bio-Seal z możliwością stronie wyładunku obudową wyciszającą (sterylizator z ocją roztworowy niezależnego i ciągłego uszczelnienia drzwi komory rzy omocy srężonego owietrza z możliwością oddzielnego 18. czytnik kodu kreskowego 19. secjalne orogramowanie Printer Archiv dla dokumentacji rogram z wymuszonym chłodzeniem łaszcza oraz ciśnieniem wyrównującym wymagają mocniejszej sterowania drzwiami z dowolnej strony (czystej i sterylnej) wsadów w PC srężarki, n. Ekom lus 2 V) 9. secjalne nierdzewne, sterylizowalne fi ltry z testem integral- orogramowanie dla odłączenia sterylizatora do sieci system uzdatniania wody do rzygotowania wody ności rzy wejściu i wyjściu z komory sterylizacyjnej komuterowej (LAN) demineralizowanej bakteriologiczny fi ltr rzy wyjściu z komory asywacja (wytrawianie) komory monitorujący startowy akiet indykatorów (Dekontaminacja włącznie ze sterylizacją kondensatu) orogramowanie laboratoryjne umożliwia obsłudze wyko- wybieralna wersja językowa do komunikacji z urządzeniem bakteriologiczny, naowietrzający fi ltr rzy dorowadzeniu nywanie indywidualnych modyfikacji ilości ewakuacji, 12 13

8 Zabezieczenie usług dla klientów Serwis i wsarcie użytkownika są w ełni zabezieczone dzięki ogólnoświatowej sieci dystrybucyjnej BMT a.s. Mamy rozbudowaną sieć markowych miejsc serwisowych odłączonych do serwisu HOT-LINE, która zaewnia szybką reakcję na ytania i wymagania klienta. W celu zaewnienia komfortu użytkownika i możliwości szybkiej i jakościowej interwencji serwisowej został oracowany secjalny rogram autodiagnostyczny. Oferujemy ON-LINE diagnostykę internetową oraz monitorowanie sterylizatorów (RMS), która umożliwia szybką i bezośrednią komunikację z urządzeniem i zaewnia łynną, bezroblemową eksloatację miejsca racy. Wszystkie owyższe cechy gwarantują niskie koszty eksloatacyjne oraz długą żywotność urządzeń. Pamiętamy o środowisku Sterylizatory sełniają wszystkie wsółczesne wymagania ekologiczne. Nie stanowią obciążenia dla środowiska naturalnego i środowiska racy. Zewnętrzny łaszcz izolacyjny komory sterylizacyjnej jest wykonany z żarowo ocynkowanej blachy o wysokiej izolacji termicznej, która znacznie obniża straty cieła, oszczędza energię elektryczną. Dwustoniowa, cicha oma różniowa ze standardowo wbudowanym systemem oszczędzającym wodę zasilającą obniża o ok. 8% koszty eksloatacji. Unikalna konstrukcja wytwornicy ary o dużej mocy wraz z automatycznym systemem odsalania zaewnia krótkie czasy cyklów sterylizacyjnych oraz trwale wysoką jakość ary. Unikalny dwukomorowy łaszcz komory z nowym systemem nauszczania ary do komory sterylizacyjnej, który obniża o ok. 2 % zużycie wody demineralizowanej. Do rodukcji używa się markowych materiałów zaewniających długą żywotność urządzenia. Sterylizator można ocjonalnie wyosażyć w urządzenie do ochładzania wody ściekowej, co umożliwia ustawienie jej temeratury odływowej. Sterylizatory w czasie ich normalnej eksloatacji nie wytwarzają żadnych groźnych dla środowiska odadów. Również w trakcie ich rodukcji korzysta się z metod beziecznych dla otoczenia. Wszystkie znaczące odzesoły urządzenia i oakowanie można zrecyklingować. Sterylizatory składają się w 95% ze stali, w 4% z innych materiałów, w 1% z komonentów elektrotechnicznych oraz tworzyw sztucznych. Ekologiczną likwidację rzerowadzi o demontażu uoważniona do tego osoba/firma zgodnie z rzeisami UE, które są zgodne z dyrektywą WEEE (Waste Electric and Electronic Equiment). PARAMETRY TECHNICZNE Model SP HP IL Rozmiary (wys. x szer. x gł.) Ilość jednostek stery- komory [l] Pojemność [mm] Wewnętrzne Zewnętrzne lizacyjnych całkowita komory urządzenia [STJ] x45x x1x ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x45x x1x ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x35x xx ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x35x xx ,5/63 2/1,6,6 5, 5,, x65x x13x /63 2/1,7,8 7, 6,, x65x x13x /63 2/1,7,8 7, 6,, x65x x13x /8 2/1,8,9 9, 7,5, x65x x13x /8 2/1,8,9 9, 7,5, x65x x13x /8 3/1,9,11 11, 9,, x65x x13x /8 3/1,9,11 11, 9,, x65x x13x / 4/16,2,13 15, 15, 1, x65x x19x / 4/16,2,13 15, 16, 1, x65x x19x / 4/16,2,13 15, 16, 1, x65x x19x /125 5/16,3,25 23, 23, 1, x65x x19x /125 5/16,3,25 23, 23, 1,7 Model 9612, 9618 z oziomo rzesuwnymi drzwiami. Model xxx 1 jednodrzwiowe wykonanie, model xxx 2 dwudrzwiowe wykonanie. * FD ara z centralnego źródła ** ED własna zabudowana wytwornica ary Gniazdko odłączające/bezieczniki 3P/PE 4 V, 5/6 Hz. Model 6618, 9612, 9618 wytwornica ary znajduje się nad lub obok sterylizatora Producent zastrzega sobie rawo wrowadzania zmian konstrukcyjnych. STERIVAP HP IL Ciężar [kg] Maksymalny obór mocy [kwj]/ beziecznika [A] ED FD woda [m 3 ] Demi-woda** [m 3 ] Maksymalne zużycie na 1 cykl sterylizacji Para [kg] Ener. el.** [kw/godz] Ener. el.* [kw/godz] Technika na usługach człowieka komfortowo, gosodarnie, beziecznie

9 Więcej aktualnych informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej W dodatkowej ofercie Stołowy sterylizator arowy l Sterylizator arowy 7 l Suszarki i inkubatory laboratoryjne l Meble ze stali nierdzewnej BMT a.s., Cejl 5, CZ BRNO Tel.: , fax: , htt://www.bmt.cz STERIVAP HP IL 8/7 PL/8761 Photo T. Benda

STERIVAP HP IL sterylizatory parowe wysokoobjętościowe z dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i przemysłu

STERIVAP HP IL sterylizatory parowe wysokoobjętościowe z dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i przemysłu STERIVAP HP IL sterylizatory arowe wysokoobjętościowe z dezynfekcja, sterylizacja i dekontaminacja w dziedzinie nauki, badań i rzemysłu chronimy zdrowie ludzi Tradycja, jakość, innowacje Powszechna jakość,

Bardziej szczegółowo

STERIVAPHP. Wysoka jakość Bezpieczeństwo Pomysłowość. chronimy Wasze zdrowie. nowa linia sterylizatorów parowych

STERIVAPHP. Wysoka jakość Bezpieczeństwo Pomysłowość. chronimy Wasze zdrowie. nowa linia sterylizatorów parowych STERIVAPHP nowa linia sterylizatorów parowych Wysoka jakość Bezpieczeństwo Pomysłowość chronimy Wasze zdrowie Tradycja, jakość, innowacja Oferta usług Więcej niż widać na pierwsze spojrzenie Długoletnie

Bardziej szczegółowo

STERIVAP HP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dla Wysoka jakość Bezpieczeństwo Pomysłowość. chronimy zdrowie ludzi

STERIVAP HP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dla Wysoka jakość Bezpieczeństwo Pomysłowość. chronimy zdrowie ludzi STERIVAP HP sterylizator parowy dla służby zdrowia dla Wysoka jakość Bezpieczeństwo Pomysłowość chronimy zdrowie ludzi Tradycja, jakość, innowacja Spełnienie najnowszych standardów Oferta usług Więcej

Bardziej szczegółowo

STERIVAP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej. chronimy zdrowie ludzi

STERIVAP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej. chronimy zdrowie ludzi STERIVAP sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej chronimy zdrowie ludzi MMM Group czołowy dostawca usług w służbie zdrowia Grupa MMM działa od 1954 roku na całym

Bardziej szczegółowo

STERIVAP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej. chronimy zdrowie ludzi

STERIVAP. sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej. chronimy zdrowie ludzi STERIVAP sterylizator parowy dla służby zdrowia dealna proporcja ceny i wartości użytkowej chronimy zdrowie ludzi MMM Group czołowy dostawca usług w służbie zdrowia Grupa MMM działa od 1954 roku na całym

Bardziej szczegółowo

UNISTERI HP. Kompaktowy sterylizator parowy dla służby zdrowia - efektywny, inteligentny, wyjątkowy. chronimy zdrowie ludzi

UNISTERI HP. Kompaktowy sterylizator parowy dla służby zdrowia - efektywny, inteligentny, wyjątkowy. chronimy zdrowie ludzi Kompaktowy sterylizator parowy dla służby zdrowia - efektywny, inteligentny, wyjątkowy chronimy zdrowie ludzi MMM Group czołowy dostawca usług w służbie zdrowia Indywidualnie budowana technika sterylizacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sterylizatorów sztuk 2. Producent/firma -... Kraj produkcji... Rok prod.

Opis parametrów technicznych sterylizatorów sztuk 2. Producent/firma -... Kraj produkcji... Rok prod. Zmodyfikowany załącznik nr 8 Opis parametrów technicznych sterylizatorów sztuk 2 Nazwa i typ aparatu:.. Producent/firma -... Kraj produkcji..... Rok prod. Zapis w kolumnie 3 należy traktować jako wymóg

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Pomiar ciepła spalania paliw gazowych Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar cieła salania aliw gazowych Wstę teoretyczny. Salanie olega na gwałtownym chemicznym łączeniu się składników aliwa z tlenem, czemu

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE STERYLIZATOR PAROWY 8 STE Sterylizator parowy 3 szt.: Nazwa i typ: Producent: Kraj produkcji: Rok produkcji: Klasa

Bardziej szczegółowo

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA

MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA GETINGE 2000 MYJNIA-DEZYNFEKTOR ŁADOWANA OD FRONTU MAŁA, PROSTA W OBSŁUDZE, BEZPIECZNA, SZYBKA Getinge 2000 to sterowana mikroprocesorowo myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów ładowana od frontu, przyjazna

Bardziej szczegółowo

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy

TAK innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. TAK kaŝdego cyklu pracy ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 MYJNIA-DEZYNFEKTOR, ZESTAW MEBLOWY Z MYJNIĄ-DEZYNFEKTOREM Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrkcja do

Bardziej szczegółowo

www.odczynniki-chemiczne.com

www.odczynniki-chemiczne.com WYPARKA PRÓŻNIOWA 30-RE000B Zmiana fali±c0 50-000ml 000ml pionowa,podwójna spiralna,zwrotna,szlify standard PTFE, z pokrywą,.4kw 0~50 mm(automatycznie) 0~00 rpm(nastawny), 40W >.5 l/h cyfrowa opcja 0V

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

Opole Lubelskie: Sterylizator parowy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Opole Lubelskie: Sterylizator parowy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Opole Lubelskie: Sterylizator parowy Numer ogłoszenia: 81517-2015; data zamieszczenia: 03.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Getinge HS33 Sterylizatory szpitalne

Getinge HS33 Sterylizatory szpitalne Getinge HS33 Sterylizatory szpitalne Wszystkie światła na nową generację sterylizatorów Getinge HS33 należy do serii najnowocześniejszych sterylizatorów wyprodukowanych przez wiodącego, światowego wytwórcę

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C

Nazwa parametru/ funkcji/ warunku. 3 zakres ustawianej temperatury pracy od -10 C (temperatura osiągalna bez doświetlania) do przynajmniej + 60 C Załącznik Nr 1 pkt. 1 do SIWZ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych szaf suszarniczych z chłodzeniem (typu inkubator) 2 sztuki CPV - 38.00.00.00-5

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

TECH WASH. Seria TECH. Zmywarki kapturowe. Podstawowe cechy

TECH WASH. Seria TECH. Zmywarki kapturowe. Podstawowe cechy ZMYWARKI KAPTUROWE Zmywarki kapturowe Asber oferuje dwie gamy zmywarek kapturowych: Easy Wash z prostą obsługą i elektromechanicznym sterowaniem oraz Tech Wash dla tych, którzy preferują wysoką precyzję

Bardziej szczegółowo

VENTICELL IL. Sterylizacja gorącym powietrzem i depirogenizacja na potrzeby laboratoriów, farmaceutyki i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi

VENTICELL IL. Sterylizacja gorącym powietrzem i depirogenizacja na potrzeby laboratoriów, farmaceutyki i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi VENTICELL IL Sterylizacja gorącym powietrzem i depirogenizacja na potrzeby laboratoriów, farmaceutyki i przemysłu chronimy zdrowie ludzi Tradycja, jakość, innowacje Indywidualnie zaprojektowana technika

Bardziej szczegółowo

BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42 51 fax 22 667 95 39. btlnet@btlnet.pl www.btlnet.

BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42 51 fax 22 667 95 39. btlnet@btlnet.pl www.btlnet. AUTOKLAWY BTL BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dokonaliśmy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

piece piekarnicze obrotowe BASIC 2.0 ACTIVE

piece piekarnicze obrotowe BASIC 2.0 ACTIVE piece piekarnicze obrotowe BASIC 2.0 ACTIVE 2 piece piekarnicze obrotowe - seria BASIC 2.0 Doskonała równowaga między technologią i designem Wysoka wydajność i kompaktowe wymiary Prosty, czysty design

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY Food Processing Equipment PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY NEAEN CleanJar Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i sterylizacji opakowań szklanych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ I STOPNIA ZAWILŻENIA POWIETRZA HIGROMETREM

Bardziej szczegółowo

VENTICELL IL. Sterylizacja gorącym powietrzem i depirogenizacja na potrzeby laboratoriów, farmaceutyki i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi

VENTICELL IL. Sterylizacja gorącym powietrzem i depirogenizacja na potrzeby laboratoriów, farmaceutyki i przemysłu. chronimy zdrowie ludzi VENTICELL IL Sterylizacja gorącym powietrzem i depirogenizacja na potrzeby laboratoriów, farmaceutyki i przemysłu chronimy zdrowie ludzi Tradice, kvalita, inovace Indywidualnie zaprojektowana technika

Bardziej szczegółowo

TECH WASH. Seria TECH. Zmywarki do naczyń. Podstawowe cechy

TECH WASH. Seria TECH. Zmywarki do naczyń. Podstawowe cechy ZMYWARKI DO NACZYŃ Zmywarki do naczyń Asber oferuje dwie gamy zmywarek do naczyń: Easy Wash z prostą obsługą i elektromechanicznym sterowaniem oraz Tech Wash dla tych, którzy preferują wysoką precyzję

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE CENTRALE KLIMATYZACYJNE 1 I II 2 III IV XP = Dziesięć zalet dla Was Podczas projektowania urządzenia, jego produkcji, instalacji i późniejszego stosowania w największym stopniu bierze się pod uwagę i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

MACHINE OF THE YEAR 2014 LINIA KOMPAKTOWA

MACHINE OF THE YEAR 2014 LINIA KOMPAKTOWA MERLO 1964-2014 MACHINE OF THE YEAR 2014 LINIA KOMAKTOWA L 2 3 GRUA MERLO GRUA MERLO W czołówce rozwiązań technologicznych Bezieczeństwo, wygoda i maksymalna wydajność Marka Merlo jednoznacznie kojarzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Grupa I System przygotowania maści, kremów, czopków, globulek 1.1. Mikser recepturowy Mikser recepturowy o do sporządzania maści, kremów i czopków o umożliwiający wykonanie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksloatacji Maszyn secjalność: konstrukcja i eksloatacja maszyn i ojazdów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Budowa i działanie układu hydraulicznego.

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Stacje zmiękczania wody HYDROSET

Stacje zmiękczania wody HYDROSET Stacje zmiękczania wody HYDROSET DOM SERWIS INSTALACJE HYDROSET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMATKOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY Zmiękczacze serii HYDROSET zostały skonstruowane aby sprostać wymaganiom jakie stawia

Bardziej szczegółowo

Autoklawy Pionowe i Poziome. Linia laboratoryjna

Autoklawy Pionowe i Poziome. Linia laboratoryjna Autoklawy Pionowe i Poziome Linia laboratoryjna Zaprojektowany do zastosowania w laboratoriach Zaawansowane Autoklawy laboratoryjne Autoklawy laboratoryjne Tuttnauer zostały zaprojektowane w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA

Słowa kluczowe: symulator, model rozproszony diody półprzewodnikowe, obliczenia rozproszone, Java, CORBA Portal internetowy do symulacji fizycznej rzyrządów ółrzewodnikowych z wykorzystaniem technologii CORBA. B.ZIĘBA, J.WOJCIECHOWSKI, G. JABŁOŃSKI, W.ZABIEROWSKI, A. NAPIERALSKI KATEDRA MIKROELEKTRONIKI I

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

Zamrażarki laboratoryjne

Zamrażarki laboratoryjne ZL Zamrażarki laboratoryjne Przykładowe zastosowania długoterminowe przechowywanie próbek i materiału biologicznego do badań przechowywanie łatwo rozkładalnych wzorców (np. w postaci stałej) testy mrozoodpornoœci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP

Brykieciarki VOTECS. Redukcja objętości odpadów. Produkcja brykietu opałowego. typu AP Brykieciarki VOTECS typu Redukcja objętości odpadów Warsztaty i fabryki zajmujące się obróbką drewna codziennie wytwarzają znaczne ilości wiórów i trocin. Odpady te zajmują dużą przestrzeń, zarówno podczas

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 4. Wyznaczanie oziomów dźwięku na odstawie omiaru skorygowanego oziomu A ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Zaoznanie z metodą omiaru oziomów ciśnienia akustycznego, ocena orawności uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 70 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 cm FDW 614 DTS 3B A++ 74 FDW 612 EHL A 74 45 cm FDW 410 E8P A+ 74 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 71 ZMYWARKI FRANKE NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie naczyń w zmywarce

Bardziej szczegółowo

NAPEŁNIANIE OPAKOWAŃ TYPU BAG - IN - BOX

NAPEŁNIANIE OPAKOWAŃ TYPU BAG - IN - BOX NAPEŁNIANIE OPAKOWAŃ TYPU BAG - IN - BOX Sterilbox Eco 01-14 uk 1 STERILBOX ECO Do napełniania worków w pudłach, SIFA rekomenduje maszynę Sterilbox Compact wyposażoną w jedną głowicę roboczą: ekonomiczna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki.

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Seria MB Year and Brochure Title High Performance Balances and Scales Prosta i skuteczna analiza wilgotności. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Najlepszy wybór do analizy wilgotności od laboratorium

Bardziej szczegółowo

RM Schładzarko- -zamrażarki szokowe. Schładzarko-zamrażarki szokowe 45. Akcesoria 48 RM SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE. O firmie. Piece k-p.

RM Schładzarko- -zamrażarki szokowe. Schładzarko-zamrażarki szokowe 45. Akcesoria 48 RM SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE. O firmie. Piece k-p. RM SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE 43 Regały RM 900 RM 700 RM 600 Chłodnictwo Pizza Bary, bemary Wyjaśnienia INOX Zmywalnia Dynamiczne Szokówki Piece k-p O firmie RM Schładzarko- -zamrażarki szokowe Schładzarko-zamrażarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8157/838/08 Zadanie nr 1 Nazwa urządzenia: zmywarka laboratoryjna ILOŚĆ: 1 szt. PARAMETR MINIMALNA WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

PLASMED. niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe

PLASMED. niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe PLASMED niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe Jak działa system PLASMED? plazma z rodnikami H 2 O 2 komora sterylizacyjna HO HO HOO HOO HO H H O HOO HO HO: rodnik hydroksylowy, HO 2 : rodnik hydroperoksylowy

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. NIP wykonawcy:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres e-mail:... Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY. NIP wykonawcy:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres e-mail:... Nazwa banku i numer konta bankowego Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem rzetargu nieograniczonego n Zaku, dostawa i instalacja skaningowego mikrosko elektronowego z rzystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ROTOD - PL ROTO KARTY TECHNICZNE ZAUFANI PRODUCENCI.

ROTOD - PL ROTO KARTY TECHNICZNE ZAUFANI PRODUCENCI. D L KARTY TECHNICZNE ZAUFANI RODUCENCI. CAŁY ŚWIAT DOOKOŁA KABINA Zgodna z normą FOS (ISO oziom ) Szerokość wewnętrzna milimetrów, rzeszklona owierzchnia o wymiarach, m Kabina odchylana do góry nawet od

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060 Mgr Jarosław Czapliński STERYLIZACJA PAROWA Jedna z najstarszych metod sterylizacji 1881 r. Robert Koch w Berlinie STERYLIZACJA PAROWA

Bardziej szczegółowo

MASZYNY FARMACEUTYCZNE

MASZYNY FARMACEUTYCZNE AUTOMATYCZNE SYSTEMY POWLEKANIA TABLETEK UNITY PHARM Kontakt i dystrybucja: ZMR s.c. Tel/fax (012) 617 83 37 zmr@zmr.com.pl Ika-Technik Sp. z o.o. Tel/fax (012) 617 84 41 ika@ika-technik.com.pl UNITY PHARM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu) Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA ZĄDZENIA (S) Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją

Bardziej szczegółowo

Getinge seria K Sterylizatory stołowe

Getinge seria K Sterylizatory stołowe Getinge seria K Sterylizatory stołowe High-speed Sterilization Nadzwyczajna pojemność i wydajność Sterylizatory Getinge serii K to wyjątkowo szybkie i pojemne autoklawy stołowe. Tak naprawdę jeden sterylizator

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Kanałowe centrale Vento są skonstruowane tak, żeby umożliwiały konstruowanie kompleksowych a zarazem prostych urządzeń klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Medyczne myjnie dezynfektory. Linia myjni dezynfektorów

Medyczne myjnie dezynfektory. Linia myjni dezynfektorów Medyczne myjnie dezynfektory Linia myjni dezynfektorów Mycie i dezynfekcja narzędzi medycznych Myjnie - dezynfektory Tuttnauer zapewniają skuteczne mycie i dezynfekcję wszelkiego rodzaju narzędzi, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7,Macierzysz 05-850Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa Projektu / Project Name: Linia półtechniczna

Bardziej szczegółowo

PASTERYZATOR WSADOWY NEAEN BP DLA PRODUKTÓW W POJEDYNCZYM OPAKOWANIU

PASTERYZATOR WSADOWY NEAEN BP DLA PRODUKTÓW W POJEDYNCZYM OPAKOWANIU Food Processing Equipment PASTERYZATOR WSADOWY NEAEN BP DLA PRODUKTÓW W POJEDYNCZYM OPAKOWANIU Urządzenie przeznaczone jest do pasteryzacji szerokiej gamy produktów w różnych rodzajach opakowań: mleko

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej maja 2013 roku WYTWORNICE PARY CZYSTEJ FLOWSERVE Gestra XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej 08-10 maja 2013 roku Hasło przewodnie: Edukacja zawodowa kluczem do sukcesu FLOWSERVE

Bardziej szczegółowo

Autoklaw BRAVO 21V. karta katalogowa. Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu:

Autoklaw BRAVO 21V. karta katalogowa. Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Autoklaw BRAVO 21V karta katalogowa Producent: Kraj: Gwarancja: Poj. komory nominalna/użyteczna: Użyteczna długość komory: Sterylizacja wsadów typu: Rejestracja cykli: SciCan Kanada 24 m-ce 21 l / 13 l

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA

BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA BURAN ZIĘBNICZY OSUSZACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA Kompaktowa zabudowa Sprężone powietrze to coś więcej niż tylko sprężanie Sprężone powietrze jest niezbędnym nośnikiem energii we wszystkich gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

NIVOSWITCH R 400 / R 500 Wibracyjne sygnalizatory poziomu

NIVOSWITCH R 400 / R 500 Wibracyjne sygnalizatory poziomu NIVOSWITCH R 400 / R 500 Wibracyjne sygnalizatory poziomu Uniwersalny sygnalizator poziomu z inteligentną elektroniką do: cieczy, lekkich pyłów, proszków i granulatów. Odporność na zakłócające wibracje

Bardziej szczegółowo

Supraeco A SAO-2 ACM-solar

Supraeco A SAO-2 ACM-solar Supraeco SO2 CMsolar powietrzewoda Supraeco SO2 jest dostępna od 6 do kw mocy grzewczej. Wyróżnia się wysokim COP sięgającym nawet 5,1. Dzięki technologii inwerterowej automatycznie dostosowuje się do

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA GRUNTOWE POMPY CIEPŁA Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem

Bardziej szczegółowo

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W

Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W Powietrzne pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Supraeco W B C A + A A A ++ Pompy ciepła do c.w.u. Z nową Dyrektywą ErP wyłącznie wysokoefektywne urządzenia grzewcze! ErP 0 to ważna dyrektywa europejska

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Aktualne, przejrzyste i w korzystnej cenie Vitocom 300 oraz Vitodata 300 pozwalają na dostęp do wszystkich parametrów instalacji, również w przypadku szczególnie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI

MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI Załącznik nr 2 do SIWZ Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI Lp PARAMETR/WARUNEK

Bardziej szczegółowo

Linia Laboratoryjna. Duże sterylizatory parowe o komorach prostopadłościennych

Linia Laboratoryjna. Duże sterylizatory parowe o komorach prostopadłościennych Linia Laboratoryjna Duże sterylizatory parowe o komorach prostopadłościennych Duże sterylizatory parowe dla laboratoriów Sterylizacja w środowisku laboratoryjnym ma swoje specyficzne wymagania. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania

Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Model M 240 Suszarki i komory temperaturowe Classic.Line z konwekcją wymuszoną i zaawansowanymi możliwościami programowania Przy maksymalnej temperaturze 300 C i wszechstronnych możliwościach programowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu) Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją działalność na hodowlach mikroorganizmów

Bardziej szczegółowo

kyzawory membranowe Unique

kyzawory membranowe Unique kyzawory membranowe Unique Zawór membranowy Premium UItraPure Unique Koncepcja Zawór membranowy Premium UltraPure Unique (DV-P) Alfa Laval jest przeznaczony do użycia w procesach sterylnych i ultra higienicznych

Bardziej szczegółowo

10 GUDEPOL katalog produktów. strona

10 GUDEPOL katalog produktów. strona strona 10 GUDEPOL katalog produktów sprężarki śrubowe HIT3_3+(*ŀŮ *#!3Œ*- '/ 2 sprężarki śrubowe Sprężarki śrubowe to urządzenia coraz częściej używane jako źródło sprężonego powietrza tak w rzemiośle

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. 1. Pompy ciepła glikol-woda (gruntowe) podstawowy sterownik gaz R407C ( prosty układ

Bardziej szczegółowo

Produkty serii Pro-Cyt

Produkty serii Pro-Cyt Produkty serii Pro-Cyt Wirówki z serii PrO-Cyt są to kompaktowe i praktyczne urządzenia przeznaczone dla próbek o małej, średniej oraz dużej objętości. Seria PrO-Cyt obejmuje dwa modele wirówek. Oba modele

Bardziej szczegółowo

NetMarker STOŁOWY SYSTEM

NetMarker STOŁOWY SYSTEM S TO Ł O W Y S Y S T E M D O Z N A K O WA N I A N e t M a r k e r NetMarker KOMPAKTOWY STOŁOWY SYSTEM DO ZNAKOWANIA Innowacyjny stołowy system do znakowania CNC NetMarker odznacza się jakością znakowania,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Aparatura do inkubacji, mycia i suszenia

Zadanie 5. Aparatura do inkubacji, mycia i suszenia Zadanie 5. Aparatura do inkubacji, mycia i suszenia Termin realizacji 12 tygodni od daty podpisania (zawarcia) umowy. od protokolarnego odbioru. Warunki gwarancji w załączniku Koszty transportu, instalacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż następującego wyposażenia:

Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Dostawa i montaż następującego wyposażenia: Zmywalnia Zlew ze stali nierdzewnej, 2 komorowy z miejscem na zmywarkę i półką dolną 1 szt. Szerokość 60 cm, Długość 160 cm, Wysokość dostosowana do zmywarki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Sieprawice gm. Jastków, Dz. nr 624/2 NAZWA ROJEKTU Gminny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU WARSZAWA, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA ROJEKTU ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

NORDMANN Omega Pro VE PROFESJONALNE ROZWIAZĄNIE DLA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ

NORDMANN Omega Pro VE PROFESJONALNE ROZWIAZĄNIE DLA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ A SWISS COMPANY PROFESJONALNE ROZWIAZĄNIE DLA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ NORDMANN Omega Pro VE Rezystancyjny nawilżacz parowy z użyciem wody zdemineralizowanej. Niezawodny, intuicyjny, łatwy w obsłudze. Instalacja

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014. Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WMP/Z/42/2014 Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego Zadanie nr 1 Mieszadło mechaniczne ze statywem i złączką (2 sztuki): mieszadło analogowe, wyświetlacz prędkości

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Prestige

Klimatyzator LG Prestige Klimatyzator LG Prestige Klimatyzatory naścienne LG serii Prestige z technologią lnverter V charakteryzują się niskim zużyciem energii w trybie chłodzenia i grzania (klasa energetyczna A+++), dużą wydajnością

Bardziej szczegółowo

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji 3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji 3M Sterylizacja Precyzja Rewolucja w monitorowaniu procesów sterylizacji 3 3M ETS Elektroniczny system testujący 3M ETS Elektroniczny system testujący

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego w formie leasingu finansowego (znak sprawy 75/13)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego w formie leasingu finansowego (znak sprawy 75/13) ublin, dn. 6.08.0r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy rzetargu nieograniczonego na zaku sterylizatora arowego w formie leasingu finansowego (znak srawy 75/) Działając zgodnie z art. 8 ust. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo