SZPM-ZP/411/ 212 /13 Warszawa, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPM-ZP/411/ 212 /13 Warszawa, dnia 08.08.2013 r. W Y J A Ś N I E N I E"

Transkrypt

1 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE Warszawa Międzylesie, ul. Bursztynowa 2 TEL (0-22) FAX (0-22) internet: SZPM-ZP/411/ 212 /13 Warszawa, dnia r. W Y J A Ś N I E N I E Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego uŝytku dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w podziale na 26 Pakietów w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - nr sprawy D-35/N/13 (ogłoszenie w DUUE nr 2013/S ) Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniŝsze pytania zadane przez Wykonawców w dniach r. Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej. Pytania:. Dot. Pakietu VIII Zadanie 3 poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu pozycji 7 prześcieradeł jednorazowych niejałowych w osobny pakiet? Dot. Pakietu II Zadanie Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 3 staplery okręŝne w rozmiarach 26, 29, 32 mm? 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycjach 4 i 5 stapler liniowy z noŝem o długości 60 mm lub 80 mm i ładunek w tych samych rozmiarach? Dot. zapisów SIWZ 4. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z uprzejma prośbą o zrezygnowanie z obowiązku nałoŝonego na Wykonawców jakim jest składanie w ofercie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego w obecnym stanie prawnym dokumentem, którego Zamawiający moŝe Ŝądać w celu weryfikacji okoliczności braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp jest oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia ( 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów). Dot. Pakietu XIX 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu XIX pozycji 5, 6, 7, 11, 12 i tym samym utworzenie osobnego Pakietu na akcesoria do badań urodynamicznych? Dot. Pakietu XXV poz Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie torebek biopsyjnych o wymiarach 45 x 60 mm? Dot. Pakietu XXVI Zadanie 11A poz Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zaproponowanie pałeczek do wymazów klasy I? 1

2 Dot. Pakietu XXVI Zadanie 11A poz Czy Zamawiający wymaga zaproponowania pałeczek do wymazów z podłoŝem transportowym Amies czy Stuart? Dot. Pakietu III Zadanie 9 poz Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystotomii nadłonowej z cewnikiem z balonem o pojemności 5 ml. Pozostałe parametry jak w SIWZ? Dot. Pakietu III Zadanie 9 poz prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystotomii nadłonowej w rozmiarze CH 14 zamiast CH 15. Pozostałe parametry jak w SIWZ? Dot. Pakietu III Zadanie 9 poz Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrotomii CH 12 w składzie: - cewnik wykonany z silikonu z balonem, dł. 40 cm, 2 oczka do drenaŝu kielichów, - 2 częściowa igła punkcyjna, - prowadnik Lunderquista zagięty w kształcie litery J o śr. 0,035, dł. 80 cm, - 2 rozszerzadła CH 10, CH 14 (ostatnie z rozrywalną koszulką), - zatyczka Dot. Pakietu III Zadanie 9 poz Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrotomii CH 10 w składzie: - cewnik wykonany z silikonu, z balonem oraz centralnie otwartą końcówką dylatacyjną, dł. 40 cm, 2 oczka do drenaŝu kielichów, - 2 częściowa igła punkcyjna, - prowadnik Lunderquista zagięty w kształcie litery J o śr. 0,035, dł. 80 cm, - 2 rozszerzadła CH 10, CH 12 (ostatnie z rozrywalną koszulką), - zatyczka Dot. Pakietu XXII poz. 1 i Prosimy o wydzielenie z Pakietu XXII pozycji 1 Filtr Diasafe do aparatów hemodializujących Fresenius oraz pozycji 2 Filtr Diasafe plus, gdyŝ nie posiadamy w ofercie pozycji 3 Taurolock i pozycji 4 Taurolock, co uniemoŝliwia nam przystąpienie do ww Pakietu. Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z zapytaniem o uszczegółowienie, czy w Pakiecie I Zadanie 31 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z przetwornikiem do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi o przepływie 3ml/h z linią pomiarową o dł. ok. 165cm ze zintegrowanym portem do pobierania próbek krwi z powłoką z jonami srebra w systemie zamkniętym, linii z aparatem kroplowy i zbiornikiem wyrównawczym, całość sterylnie zapakowana, jak dotychczas uŝywane przez Państwa placówkę? Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z pytaniem, czy w Pakiecie I Zadanie 31 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu współpracującego z monitorami Philips IntelliVue i Datek S/5 za pomocą kompatybilnych kabli z wtykiem bezpinowym typ RJ będących na wyposaŝeniu i uŝywanych przez państwa placówkę? Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Pakietu I Zadanie 39 pozycji 5 do oddzielnego Zadania. 2

3 Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z pytaniem o uszczegółowienie, czy w Pakiecie I Zadanie 52 Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki do gazometrii, proheparynizowanej z zawartości heparyny 80 I.U. na 3ml krwi, heparyną liofilizowaną i zbalansowaną elektrolitami z moŝliwością stosowania do pobierania krwi Ŝylnej, tętniczej i linii IV co pozwala na prawidłowe przeprowadzenie pełnego wymaganego oznaczenia? Dot. Pakietu XXVI Zadanie Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie XXVI Zadanie 1 pozycja 2 aparatu do kroplówek z kroplomierzem w konfiguracji: precyzyjny regulator przepływu, kontrola przepływu niezaleŝna od drenu, powtarzalność przepływu dla powtarzalnych infuzji. Dren zakończony końcówka lock, dł. drenu 210cm, zacisk podczas krótkich przerw w infuzji. Dot. Pakietu XXVI Zadanie 2a 19. Zwracamy się z zapytaniem o uszczegółowienie, czy w Pakiecie XXVI Zadanie 2a Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletnego zestawu dwuświatłowego do wkłucia centralnego metodą Selingera z cewnikiem z hydrofilnego poliuretanu w Roz. 7Fx15, 20, 30cm, zawierającego: cewnik ze znacznikami głębokości co 1cm, z klamerką zaciskową na przezroczystym przedłuŝeniu, zatyczką z portem igłowym do iniekcji, 2-częściowego systemu mocowania cewnika do skóry, igły punkcyjnej 18G/7cm, prowadnicy z końcówką J, rozszerzała naczyniowego o średnicy dostosowanej do prowadnicy i cewnika, 5ml strzykawki luer-slip, skalpela. Całości sterylnie zapakowanej. Dot. Pakietu XXVI Zadanie Zwracamy się z zapytaniem o uszczegółowienie, czy w Pakiecie XXVI Zadanie 16 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki do gazometrii, proheparynizowanej z zawartości heparyny 80 IU na 3ml krwi, heparyną liofilizowaną elektrolitami z moŝliwością stosowania do pobierania krwi Ŝylnej, tętniczej i linii IV co pozwala na prawidłowe przeprowadzenie pełnego wymaganego oznaczenia? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie I Zadanie 36 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostre kolce wprowadzany do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duŝej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator nadawał się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze C włącznie z workowym zbiornikiem tlenu? 23. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator wyposaŝony był w pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni? 24. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator był wyposaŝony w maskę twarzową z pompowanym mankiem uszczelniającym, nadającą się do sterylizacji? 25. Czy Zamawiający wymaga, aby resuscytator był wyposaŝony w regulator PEEP posiadający zakres regulacji 0-10 cm H2O? 26. Czy Zamawiający wymaga, aby regulator PEEP moŝna było podłączyć do zastawki pacjenta bez konieczności stosowania dodatkowych złączek? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta były umieszczone na baloniku kontrolnym? 28. Czy Zamawiający wymaga, aby mankiet maski posiadał zabezpieczenie przed wywijaniem się podczas jej zakładania? 3

4 Dot. Pakietu V Zadanie Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do korekcji wypadania przedniej ściany pochwy (cystocele) składający się z: - niewchłanialnej, monofilamentowej siatki mikroporowatej powyŝej 90%, w kolorze neutralnym i niebieskim, grubość nici 120 µm, gramatura 39 g/m 2, grubość siatki 0,44 mm, rozmiar korpusu 7,2 cm x 8,5 cm, rozmiar ramion 1,2 cm x 16,5 cm, ramiona w plastikowych osłonkach, - dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką out-in z uszkiem do mocowania siatki? Dot. Pakietu V Zadanie Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy (rectocele) składający się z: - niewchłanialnej, monofilamentowej siatki mikroporowatej powyŝej 90%, grubość nici 120 µm, gramatura 39 g/m 2, grubość siatki 0,44 mm, rozmiar korpusu 5 cm x 13 cm, rozmiar dwóch ramion 1,2 cm x 16,4 cm, ramiona w plastikowych osłonkach, - dwóch jednorazowych narzędzi do zakładania siatki przez pośladki z uszkiem do mocowania siatki? Dot. Pakietu V Zadanie Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet składający się z: - mikroporowatej monofilamentowej polipropylenowej taśmy bez koszulki, szerokości 1,2 cm, długości 50 cm, grubość nici 120 µm, gramaturze 63 g/m 2, - dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym do zakładania taśmy metodą przezzasłonową technika in-out lub out-in z uszkiem do mocowania taśmy? Dot. Pakietu XXV 32. Proszę o określenie parametrów zamawianego asortymentu w pozycji nr 4 i Proszę o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 4, 5 i 6 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Dot. Pakietu XXVI Zadanie Czy Zamawiający ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzeń lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela / serwis, czyli takie, które są w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami: - Medard Stellant CT (nr seryjny 25199) - Medrad Mark V ProVis (nr seryjny ) i jako takie nie spowodują usterek w działaniu wstrzykiwacza, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak równieŝ nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparat gwarancji lub / i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo naprawczych)? 35. Czy w przypadku, jeśli potencjalni Wykonawcy nie będą dysponować stosownym oświadczeniem producenta urządzeń Medrat Stellant CT i Medrat Mark V ProVis lub/i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu, o pełnej kompatybilności i potwierdzonej jakości oferowanych produktów, Zamawiający w ramach Pakietu XXVI Zadanie 17 wymagał będzie od Wykonawców oferujących zamienniki materiałow oryginalnych (tj. produkowanych przez firmę Medard), złoŝenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o przejęciu przez niego pełnej odpowiedzialności za jakość oferowanego sprzętu jednorazowego uŝytku, a w przypadku uszkodzenia wstrzykiwacza kontrastu Medard Stellant CT (nr seryjny 25199) lub Medard Mark V ProVis (nr seryjny ) stanowiących własność Zamawiającego na skutek uŝywania produktów zaoferowanych w ramach Pakietu XXVI Zadanie 17, kosztami naprawy lub wymiany urządzenia zostanie obciąŝony 4

5 Wykonawca? 36. Czy Zamawiający w zakresie poz. 1 Pakietu XXVI Zadania 17 pisząc: Wkłady do kontrasu 2x200 ml (20 szt.-op.) (strzykawka automatyczna) ma na myśli: W pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medard Stellant CT zestaw składający się z dwóch wkładów o pojemności 200 ml, złącza niskociśnieniowego o długości cm z trójnikiem Y wyposaŝonym w zaworek antyzwrotny, dwóch złączy szybkiego napełniania (łączniki rurkowe), oraz ostrza typu Spike? 37. Czy Zamawiający w zakresie poz. 2 Pakietu XXVI Zadanie 17 pisząc: Wkłady sterylne do strzykawki automatycznej Medard 150-QFT ma na myśli: W pełni kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Medard Mark V ProVis, zestaw składający się z jednego wkładu o pojemności 150ml, oraz szybkiego napełniania (łącznik rurkowy)? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 7 pozycja 1 dopuści cewnik do naczyń centralnych dwukanałowy 7,5 Fr, dł cm z igłą do identyfikacji naczynia, prowadnicą J kanały rozmiar 18Ga i 16Ga, wykonany z poliuretanu z impregnowanego aktywnym srebrem, strzykawką 5 ml i skalpelem? 39. Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 7 pozycja 2 dopuści cewnik do naczyń centralnych dwukanałowy 7,5 Fr, dł cm z igłą do identyfikacji naczynia, prowadnicą J kanały rozmiar 18Ga i 16Ga, ze strzykawką, skalpelem? 40. Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 7 pozycja 3 cewnik do naczyń centralnych dwukanałowy 7,5 Fr, dł cm z igła do identyfikacji naczynia, prowadnicą J kanały rozmiar 18Ga i 16Ga, ze strzykawką i skalpelem? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 29 dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych; cewnik PUR, rozmiar 19Ga. W zestawie : strzykawka niskooporowa 10 ml, filtr 0,2 mikrona, igła 17 Ga/9 cm? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 36 dopuści aparat do przygotowywania i pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 um ze standardowym kolcem bez wbudowanej zastawki? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 47 dopuści kaniula doŝylna z dodatkowym portem wstrzyknięć. Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu. Atraumatyczny koniec kaniuli, 4 paski kontrastujące w rtg na całej długości. Samozamykający się zawór poru dodatkowego. W rozmiarach: 18G 1,3 x 45 mm zielona 16G 1,7 x 45 mm szara 20G 1,1 x 32 mm róŝowa 22G 0,9 x 25 mm niebieska 17G 1,5 x 45 mm biała Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 55 pozycja 1 dopuści igły do identyfikacji i znieczulenia nerów obwodowych, pasujące do stymulatora STIMUPLEX firmy B.Braun. Rozmiar 23 G x 35 mm, 5

6 szlif 17 stopni? 45. Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 55 pozycja 2 dopuści igły do identyfikacji i znieczulenia nerwów obwodowych, pasujące do stymulatora STIMUPLEX firmy B.Braun. Rozmiar 21 G x 85 mm, szlif 17 stopni? Dot. zapisów SIWZ 46. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w ilości po dwie sztuki do kaŝdej pozycji lub zmniejszy ilość do 1 sztuki. Kryterium wyboru ofert jest 100% cena, więc jakość nie będzie oceniana a na potwierdzenie parametrów Wykonawca dołączy katalogi i instrukcje uŝytkowania? Dot. Pakietu III Zadanie Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 siatkę o wymiarach 35x22 cm zamiast 30x30 cm? 48. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 kleszczyki z obrotowym trzonem z zachowaniem pozostałych parametrów? 49. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 6 stapler liniowy do zamykania na głucho dł. linii szwu 60 mm ze stałą wysokością zamknięcia zszywki załadowany ładunkiem? 50. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 9 ładunek do sztaplera liniowego z noŝem o długości 60 mm? 51. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 10 stapler liniowy z noŝem wbudowanym w ładunek ze stałą wysokością zszywki? 52. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 ładunek do sztaplera liniowego 4 rzędy zszywek, nóŝ zintegrowany z ładunkiem? Dot. Pakietu III Zadanie Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 kleszczyki bez złącza do kauteryzacji z zachowaniem pozostałych parametrów? 54. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 preparator (tupfer) 5 mm o długości 31 cm? Dot. Pakietu I Zadanie Czy w Pakiecie I Zadanie 6 Aparat do gimnastyki oddechowej Zamawiający dopuści aparat do treningu oddechowego wyposaŝony w 3 róŝnokolorowe kulki, ustnik i przewód łączący ustnik z urządzeniem? Dot. Pakietu I Zadanie Czy w Pakiecie I Zadanie 9 Rurka intubacyjna Zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną do przedłuŝonej intubacji z mankietem niskociśnieniowym, w swej górnej części o średnicy większej niŝ średnica tchawicy, zwęŝający się stopniowo ku dołowi (stoŝek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy z kanałem do drenaŝu przestrzeni podgłośniowej całkowicie zintegrowanym w korpusie rurki i dwoma znacznikami biegnącymi wokół obwodu rurki w postaci ringów pozwalającymi na wizualizację strun głosowych podczas intubacji? Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie poz. 1 czy wyodrębniony wymiennik ciepła i wilgoci w filtrze mechanicznym ma być wykonany z celulozy materiału pozwalającego na najlepsze magazynowanie i oddawanie wilgoci pacjentom wentylowanym mechanicznie? Dot. Pakietu VI 58. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu VI poz. 11 i 12 i utworzenie z nich oddzielnego Pakietu? 59. Czy Zamawiający w poz. 18, 19, 20, 21, 23 dopuści balony o długości cewnika 240 cm i grubości 7,5 Fr reszta parametrów bez zmian, oraz czy zgodzi się na wydzielenie tych pozycji i utworzenie z nich osobnego Pakietu? 6

7 60. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 i 2 pętli o wielkościach 13 i 27 mm (zamiast 15 i 25 mm) i długości narzędzia 240 cm (grubość pętli 0,41 mm) oraz wydzielenie tych pozycji i utworzenie z nich osobnego Pakietu. Dot. Pakietu I Zadanie Pozycja 1 czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z oznaczeniem rozmiaru w czterech miejscach, w tym na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym? 62. Pozycja 1 czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej pakowanej w opakowanie utrzymujące kształt rurki (zgrzewy punktowe)? 63. Pozycja 1 czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z logo producenta na rurce? 64. Pozycja 2 czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z prowadnicą w środku? Takie rozwiązanie ułatwia intubację, jednocześnie redukując koszty. 65. Pozycja 2 czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z oczkiem Murphyego? 66. Pozycja 6 czy Zamawiający dopuści rurki Guedel jak w opisie, w rozmiarach: 000/4cm ; 00/5cm ; 0/6cm ; 1/7cm ; 2/8cm ; 2/9cm ; 3/10cm ; 4/11cm ; 6/12 cm Dot. Pakietu I Zadanie Czy zamawiający dopuści rurkę tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem. Rozmiary od 5,0mm do 10,0mm co 0,5mm? Dot. Pakietu I Zadanie Pozycja 1 czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy Zamawiający wymaga rurki tracheotomijnej w rozmiarach 3,0mm 10,00mm co 0,5mm? Dot. Pakietu I Zadanie Pozycja 1 i 2 prosimy o dopuszczenie jednoświatłowego systemu do wielokrotnego odsysania posiadającego silikonową zastawkę PEEP uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej, zapewniającą 100% szczelności zestawu pomiędzy cewnikiem, a mankietem. Dot. Pakietu I Zadanie Pozycja 1 czy Zamawiający wymaga drenów o potwierdzonym przez producenta czasie stosowania wynoszącym tyle samo co uŝywane przez Zamawiającego jednoświatłowe systemy do wielokrotnego odsysania? Dot. Pakietu VII Zadanie Prosimy o wprowadzenie modyfikacji w Pakiecie VII Zadanie 3 polegającej na wydzieleniu do odrębnego Zadania poz. 1, 2, 3, 4 i 11, które są oferowane przez wiele firm na polskim rynku. 72. Pozycja 5 czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z układem oddechowym pięciu rozmiarów końcówek nosowych (XS, S, M, L, XL), podczas gdy w komplecie z układem standardowo znajdują się trzy rozmiary końcówek (S, M, L)? Czy dodatkowe dwa rozmiary (XS, XL) naleŝy uwzględnić ofercie? 73. Pozycja 10 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie smoczka innego niŝ NUK, ale dopasowanego do generatora Infant Flow z moŝliwością kształtowania jego tarczki w zaleŝności od rozmiaru buzi dziecka i nadającego się do sterylizacji? Dot. Pakietu II Zadanie Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści do zaoferowania jednorazowy stapler okręŝny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary sztaplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. 7

8 Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na zaoferowanie w jednej pozycji 4 róŝnych kodów odpowiadających rozmiarom staplera okręŝnego: 21, 25, 29 i 33? 75. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania jednorazowy stapler liniowy z noŝem i ładunkiem ok mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? 76. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania ładunek jednorazowy do sztaplera liniowego z noŝem ok mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? 77. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie w pozycji nr 4 i 5 rodzaj tkanki (standardowa, średnio gruba, gruba) dla jakiej jest dedykowany stapler (poz.4) oraz ładunek (poz.5)? Dot. Pakietu III Zadanie Zwracamy się z prośbą doprecyzowanie w pozycji nr 10 długości ładunku w sztaplerze liniowym z noŝem wbudowanym w ładunek (z regulacją wysokości zszywek do tkanki standardowej, pośredniej i grubej)? 79. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w pozycji 11 długości ładunku do sztaplera liniowego z pozycji nr Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści do zaoferowania stapler z kompatybilnym ładunkiem o długości 55mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? 81. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści do zaoferowania ładunek o długości 55mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Dot. Pakietu III Zadanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 endoskopowy stapler tnący do trokarów o śr. 12mm bez uszczelnienia z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? 83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 2 nastawny endoskopowy stapler tnący do trokarów o śr. 12mm bez uszczelnienia z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian. Dot. Pakietu IX 84. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu pozycji nr 4-6? 85. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania siatkę częściowchłanialną o wymiarach 6x11cm oraz 10x12cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? 86. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania siatkę częściowchłanialną o wymiarach 6x11cm oraz 10 x15cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? 87. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania siatkę prolenową o rozmiarach 6x11cm, 15x15cm oraz 30x30cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Dot. Pakietu II Zadanie Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania rozmiaru 12x22? 89. Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania rozmiaru 15x27? 90. Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania rozmiaru 30x27? 91. Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania rozmiaru 45x27? Dot. Pakietu IV Zadanie Czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania rozmiaru 40x35? 8

9 Dot. Pakietu VI 93. Zwracamy się z prośbą o podział Pakietu VI na 2 odrębne Zadania obejmujące 2 grupy asortymentu. Zadanie 1 obejmujące pozycje 1-4, 15, i 23 oraz Zadanie 2 obejmujące pozostałe pozycje tj. 5-9, 10-14, 16-17, 22, Narzędzia opisane w w/w grupach stanowią zupełnie odrębny i róŝny asortyment. Zadanie 1 obejmowałoby wówczas podstawowe akcesoria do endoskopii natomiast Zadanie 2 specjalistyczne oprzyrządowanie związane z ekslatacją m.in. posiadającej przez Zamawiającego myjni i aparatów firmy Olympus. Dot. zapisów umowy ust. 2 czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniŝszym: ( ) w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego.? ust. 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniŝszym: ( ) Zgody takiej nie moŝna bezpodstawnie odmówić.? ust. 5 czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniŝszym: ( ) od jej pozytywnego rozparzenia.? ust. 7 czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniŝszym: ( ) Wykonawca zostanie obciąŝony ewentualną róŝnicą w cenie.? ust. 1a, 1b czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1%? ust. 3, 4 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%? Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowywania i pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona? Dot. Pakietu XXVI Zadanie Prosimy o doprecyzowanie charakterystyki adaptera Luer. Jakiego typu połączenia (męsko- Ŝeńskie, męsko-męskie, Ŝeńsko-Ŝeńskie) mają być realizowane? 102. Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z moŝliwością regulacji prędkości przepływu w zakresie 5 ml/h do 250 ml/h? 103. Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z drenem o długości 190 cm? 104. Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator przepływu z zaciskiem typu klips zamiast zacisku ślizgowego? 105. Czy Zamawiający dopuści bezigłowy system o przepływie 21 l/h? Dot. Pakietu XXVI Zadanie Wnosimy o dopuszczenie podwieszek pakowanych pojedynczo, pozostałe parametry zgodne z SIWZ Dot. Pakietu II Zadanie Czy Zamawiający wymaga złoŝenia oferty na klipsy wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosowanym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących Ŝadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natęŝeniu pola do 3 Tesli, potwierdzonym odpowiednim oświadczeniem producenta. Dot. Pakietu III Zadanie Czy Zamawiający wymaga złoŝenia oferty na klipsy wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących Ŝadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie 9

10 magnetycznym o natęŝeniu pola do 3 Tesli, potwierdzonym odpowiednim oświadczeniem producenta. Dot. Rozdz. XII pkt 6 SIWZ 109. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, Ŝe wystarczające dla Zamawiającego będzie złoŝenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a takŝe przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem. Dot. zapisów umowy pkt 2 Wnosimy o modyfikację w/w punktu wzoru umowy przez dopisanie:.. po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy i zobligowania go do naleŝytego wywiązania się z umowy pkt 3 Zamawiający moŝe obciąŝyć dostawcę karami umownymi wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia Ŝe strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy). Dot. Pakietu XXVI Zadanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu XXVI Zadania 3 pozycji 4, 6, 7 i utworzenie z niech odrębnego pakietu. Biorąc pod uwagę, Ŝe jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyŝej wymienione pozycje, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty. Dot. Pakietu III Zadanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu III Zadania 15 pozycji 5 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Biorąc pod uwagę, Ŝe jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyŝej wymienioną pozycję, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty. Dot. Pakietu V Zadanie Poz. 1 czy Zamawiający dopuści taśmę z atraumatycznymi brzegami nie wymagającej dodatkowej plastikowej osłonki dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności w toku procedury związanych z koniecznością usunięcia osłonki dzianej z monofilamentowej nici polipropylenowej o grubości pomiędzy 0,16 mm? Dot. Pakietu V Zadanie Poz. 1 czy Zamawiający wymaga pojedynczego narzędzia do techniki przez zasłonowej w kształcie półkola z uszkiem do mocowania taśmy, czy zestawu dwóch narzędzi lewa prawa strona w kształcie spiralnym zakończonych uszkami do mocowania taśmy przeznaczonych równieŝ do techniki przez zasłonowej? Dot. Pakietu II Zadanie Poz. 1 czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 117 x 267 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Dot. zapisów umowy 117. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŝane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 10

11 118. Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŝliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 119. Czy w razie braku moŝliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? 120. Czy Zamawiający zgodzi się aby termin płatności wynosił 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury? Dot. Pakietu II Zadanie Czy Zamawiający dopuści jałową folię chirurgiczną spełniającą wymagania siwz z drobnymi róŝnicami w wymiarach: 14x10cm, 27x15cm, 30x27cm, 45x27cm? Dot. Pakietu II Zadanie Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop w wymiarze 117x254cm lub 115x260cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz? Dot. Pakietu VIII Zadanie Poz. 1, 2, 3 czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu i utworzy odrębny? Dot. Pakietu XV Zadanie Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 17x200cm? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 4 - czy Zamawiający dopuści złoŝenie ofert na worek o pojemności 2600 ml z drenem o długości 145 cm? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 1 - czy igły w rozmiarze 22G, 25G, 27G mają posiadać eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 2 - czy igły w rozmiarze 25G, 26G, 27G mają posiadać eliptyczny bezbarwny uchwyt z pryzmatem zmieniającym barwę podczas identyfikacji PMR? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 1, 3 - czy Zamawiające dopuści podanie ceny za opakowanie równe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 1 - czy igły we wszystkich rozmiarach mają pochodzić od jednego producenta? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 2 - czy strzykawka 3 częściowa 100 ml z końcówką do cewnika, ma posiadać czytelną dwustronną skalę? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 3 - czy oferowane strzykawki mają posiadać czytelną, dobrze widoczną, precyzyjną i niezmywalną czarną skalę pomiarową? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym znajdowały 11

12 się standardowe informacje takie jak: sposób sterylizacji, informacja o braku zawartości lateksu, data produkcji, data waŝności, numer serii, numer katalogowy, nazwa producenta itp.? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 7 - czy strzykawka do pomp infuzyjnych 50-60ml do podawania leków światłoczułych, podobnie jak strzykawka bezbarwna, ma być wykonana z polipropylenu oraz ma posiadać czytelną skalę pomiarową dwustronną? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 1 - czy na opakowaniu jednostkowym kaniuli ma być podana nazwa materiału z jakiego wykonana jest kaniula? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 2 - prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, czy podając minimalną długość komory kroplowej zamawiający miał na myśli jej część przeźroczystą? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 2 - czy aparat do przetaczania płynów infuzyjnych ma posiadać dwupłaszczyznowo ściętą igłę biorczą? Tego typu rozwiązanie gwarantuje bardzo duŝą ostrość igły biorczej co zdecydowanie ułatwia podłączanie przyrządu do opakowań płynów infuzyjnych typu kabi pack które są uŝywane przez Zamawiającego? Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 6 - czy Zamawiający wymaga aby oferowane kraniki, posiadały duŝe, trójramienne pokrętło, spełniające jednocześnie funkcję wizualnego indykatora? Dot. Pakietu XXVI Zadanie Poz. 2, 3 - czy Zamawiające dopuści podanie ceny za opakowanie równe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Dot. Pakietu XXVI Zadanie Czy Zamawiające dopuści podanie ceny za opakowanie równe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Dot. Załącznika do SIWZ 140. Czy Zamawiający wymaga aby w kolumnie producent, podać równieŝ numer katalogowy producenta oferowanego produktu? Wpisanie numeru katalogowego pozwala w pełni zidentyfikować oferowany asortyment, a co z tym idzie sprawdzić czy spełnia on opis przedmiotu zamówienia umieszczony w SIWZ. Dot. zapisów SIWZ, część II pkt Czy w przypadku oferowania w danej pozycji, asortymentu tego samego producenta, występującego w róŝnych rozmiarach, Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie tylko dwóch szt. próbek w dowolnie wybranym rozmiarze? Dot. zapisów SIWZ, część IV pkt W związku z tym, Ŝe przetarg został ogłoszony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego uŝytku, prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający uzna za wystarczające przedstawienie referencji na ogólnie rozumiany sprzęt medyczny jednorazowego uŝytku (zgodnie z pozostałymi zapisami punktu 2 SIWZ), niezaleŝnie od konkretnego rodzaju sprzętu, który znajduje się w danym pakiecie na który składana jest oferta przetargowa. 12

13 Dot. zapisów umowy pkt 2 ust prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego zmiany stawek VAT. Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę? Jeśli tak, to prosimy o wyprowadzenie odpowiedniego zapisu do projektu umowy. Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 10 pozycji 2 filtrów mechanicznych o wadze 40g i przestrzeni martwej 55 ml oraz w Zadaniu 10 pozycji wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 8 g. Dot. Pakietu I Zadanie Zwracamy się z prośbą o określenie, czy resuscytator silikonowy dla dorosłych ma posiadać w zestawie zastawkę PEEP. Dot. Pakietu XXVI Zadanie Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie i podanie producenta posiadanego systemu do pobierania krwi w celu właściwego zaoferowania igieł systemowych. Dot. Pakietu I Zadanie Prosimy o wyraŝenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia 2 szt. oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Oferowany przez nas asortyment tj. sprzęt zuŝywalny do aparatu GEM Premier 3000 jest oryginalnym asortymentem producenta ww. aparatu tj. firmy Instrumentation Laboratory. W związku z tym oferowany asortyment jest najwyŝszej jakości, w 100% zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Dot. Pakietu I Zadanie Czy Zamawiający w Pakiecie I Zadanie 7 cewniki centralne w poz. 1 wymaga cewnika do naczyń centralnych dwukanałowy o dł. 16cm z igłą punkcyjną 18G/635cm, prowadnicą J kanały 18Ga i 14Ga, powłoką antybakteryjną składającą się z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra oraz strzykawką z zastawką hemostatyczną w tłoku? Produkt sterylny. Dot. zapisów umowy i SIWZ 149. Ad załącznik 4 do SIWZ Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej. Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złoŝenia listy takich podmiotów Ad. 1 ust. 3 prosimy o dopisanie zastrzeŝenia, Ŝe ograniczenie realizacji umowy nie przekracza 20% jej wartości 151. Ad. 2 ust. 3 prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu w następujący sposób: Ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy. Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty. Takie działanie przekłada się bezpośrednio niekorzystnie dla Zamawiającego, poniewaŝ moŝe spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a takŝe uzyskanie wyŝszych cen juŝ na początku trwania umowy przetargowej Ad. 5 ust. 2 i 4 prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 13

14 153. Ad. 6 ust prosimy o zmianę zapisu na następujący: Zmiana cen spowodowana zmianą stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w Zycie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT i nie wymaga podpisania aneksu do umowy). Dot. Pakietu XXV 154. Czy Zamawiający w pozycji 4 miał na myśli kasetki biopsyjne z wewnętrzną komorą do drobnych materiałów? 155. Czy Zamawiający w pozycji 5 miał na myśli kasetki histopatologiczne z kwadratowymi otworami? 156. Czy Zamawiający dopuści torebki biopsyjne o wymiarach 45 x 60 mm? 157. Czy Zamawiający dopuści torebki biopsyjne o wymiarach 45 x 65 mm? Dot. Pakietu XXVI Zadanie Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści pojemniki do transportu materiałów klinicznych spełniające wymagania parametrów w podanych zakresach wysokości i średnicy, ale o innych pojemnościach wynikających z odpowiednich przeliczeń matematycznych: zamiast owalnych o pojemności 0,7 l pojemniki okrągłe, o wysokości ok. 110 mm, średnicy 85 mm z naklejkami do opisu materiału? 159. Prosimy o wydzielenie pozycji 8, 9, 10 do osobnego pakietu. Dot. Pakietu I Zadanie Poz. 6 czy Zamawiający dopuści złoŝenie oferty na zatyczki do cewników w jednym średnim rozmiarze z uwagi na fakt iŝ nie ma na rynku zatyczek w rozmiarach małym, średnim, duŝym? 161. Poz. 9 czy Zamawiający dopuści złoŝenie oferty na pojemniki do histopatologii o pojemności 15 lub 30 ml? Dot. Pakietu III Zadanie Poz. 4 czy Zamawiający dopuści złoŝenie oferty na Foleya CH 8 i CH 10 z balonem 3-5 ml? 163. Poz. 5 czy Zamawiający dopuści złoŝenie oferty na cewniki Pezzer o długości 35 cm? 164. Poz. 6 czy Zamawiający dopuści złoŝenie oferty na zatyczki do cewników moczowych wykonanych z polipropylenu w jednym rozmiarze średnim? 165. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści złoŝenie oferty na zatyczki do cewników w jednym rozmiarze średnim. Dot. zapisów SIWZ 166. Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 167. Dotyczy SIWZ rozdz. II pkt. 8 rozdz. V pkt. 13: Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmniejszenie ilości oferowanych próbek do 1 sztuki oferowanego asortymentu, ze względu na to, Ŝe proponowana ilość próbek będzie bardziej przejrzysta oraz wystarczająca do oceny produktu Dotyczy SIWZ pkt. V pkt. 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie wymaganych dokumentów dopuszczających oświadczeniem o ich posiadaniu oraz udostępnieniu na kaŝde wezwanie Zamawiającego, o treści: Niniejszym oświadczamy, Ŝe posiadamy wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i uŝywania na terenie RP, tj. deklarację zgodności lub świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach słuŝby zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązujemy się do ich przedstawienia na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego 169. Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy 3 ust. 2: Zwracamy się z uprzejma prośbą o skrócenie 14

15 terminu zapłaty faktury za przedmiot umowy do minimum 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Dot. Pakietu VI 170. Czy Zamawiający wydzieli następujące pozycje: 1 / 2 / 3 / 4 / 8 / 9 / 10 / 15 / 16 / 26 w celu umoŝliwienia zlodzenia konkurencyjnej oferty na wymienione narzędzia? Dot. Pakietu III Zadanie Czy Zamawiający wymaga, przedstawienia certyfikatu producenta systemu do resekcji TURiS składającego się z dedykowanej diatermii, resektoskopu oraz elektrod do resekcji w roztworze 0,9% NaCl, potwierdzającego kompatybilność i bezpieczeństwo oferowanych elektrod do metody TURiS? 172. Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanej procedury, elektrody były oznaczone kodem kolorystycznym i opisowym, w celu łatwej identyfikacji kompatybilności elektrody z rodzajem wykorzystywanej optyki oraz roztworu 0,9% NaCl, w którym wykonywana jest resekcja? Dot. Pakietu I Zadanie 32 poz Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaokrąglenie wymaganej ilości zastawek biopsyjnych w górę do 160 sztuk bądź w dół do 140 sztuk, ze względu na niepodzielne opakowania handlowe producenta, zawierające po 20 sztuk oferowanych zastawek MAJ-210 Dot. Pakietów: VI, III Zadanie 12 i Zadanie Czy w przypadku, gdy zaoferowany wyrób niemedyczny stanowi jedynie element wyposaŝenia wyrobu medycznego i nie ma określonych dla niego wymagań zasadniczych, Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu niemedycznego? Dot. Pakietu V 175. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1: 25 szt. sterylnych mini-taśm, z monofilamentowego polipropylenu, wzmocnionych, zakończonych wąską, sztywną, końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o długości 6,6 cm, szerokości 1,1 cm i parametrach: W części środkowej grubość taśmy Na końcach 0,33 mm 0,54 mm porowatość 1000 µm 698 µm gramatura 48 g/m g/m 2 Bez niebieskiego znacznika po środku taśmy, bez polipropylenowych uchwytów na końcach, bez specjalnego narzędzia w komplecie. Taśma moŝe być implantowana przy pomocy klasycznych narzędzie łukowato wygiętych Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2: 5 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, 15

16 wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez przeplecionej wzdłuŝ nici, nie zakończonych szybkozłączami, oraz 2 szt. igieł wielorazowego uŝytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe, bez zakończeń do połączenia z taśmami? 177. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 3: 30 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez przeplecionej wzdłuŝ nici, bez szybkozłączy, oraz 2 szt. igieł wielorazowego uŝytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemu, bez zakończeń do połączenia z ramionami? 178. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 4: 15 szt. systemów siatkowych do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele i enterocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, długość 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/ cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez przeplecionej wzdłuŝ nici, nie zakończonych szybkozłączami, oraz 2 szt. igieł wielorazowego uŝytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemu, bez zakończeń do połączenia z ramionami? 179. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 5: 20 szt. taśm do leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, grubość nici 0,08mm, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, 180. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 7: 30 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici? 181. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8: 10 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, długość 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm,, bez wplecionej niebieskiej nici? 16

17 182. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 9: 15 szt. siatek do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm, oraz 1 sztuki igły wielorazowego uŝytku słuŝącej do implantacji w/w siatki? 183. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 10: 10 szt. siatek słuŝących do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele), siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, długość 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, o wytrzymałości 70 N/cm? oraz 1 sztuki igły wielorazowego uŝytku słuŝącej do implantacji w/w siatki przez pośladki? 184. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 11 5 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, elastycznych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m 2, wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, nie połączone na stałe z kotwiczkami ani rurkami, oraz 2 szt. igieł wielorazowego uŝytku, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w taśmy? Dot. Pakietu III Zadanie Poz. 3 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do nefrotomii przezskórnej z cewnikiem silikonowym z dwoma oczkami do drenaŝu kielichów, dł. 40cm, Ch12 z balonem, rozszerzadłami 8,10,12,14 (rozrywalne), prowadnikiem Lunderquista 0,035 dł. 80 cm i igłą dwuczęściową? 186. Poz. 4 czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do nefrotomii przezskórnej z cewnikiem silikonowym centralnie otwartym z końcówką dylatacyjną, z dwoma oczkami do drenaŝu kielichów, dł. 40cm, Ch12 z balonem, rozszerzadłami 6, 8, 10, 12, prowadnikiem Lunderquista 0,035 dł. 80 cm i igłą dwuczęściową oraz napinaczem do cewnika? Dot. Pakietu VI 187. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów zawierających szczotki jednorazowego uŝytku do czyszczenia kanałów endoskopów, dł. robocza 240 cm, oraz szczotki jednorazowego uŝytku do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów; do stosowania zarówno w gastro i kolonoskopach. Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2,0 mm, - kompatybilne z endoskopami firmy Olympus. Opakowanie zawiera 50 szczotek długich i 50 szczotek krótkich Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do gastrostomii endoskopowej rozmiar 20Fr lub 24Fr wykonany z silikonu, z moŝliwością 17

18 usunięcia zestawu bez konieczności wykonywania endoskopii, zestaw wyposaŝony w port typu y z niezaleŝnymi portami do odŝywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drenu, gaziki, skalpel, obłoŝenie z otworem, nasadki zabezpieczające dren PEG, noŝyczki i pean. Pakowane pojedyńczo, sterylne, 189. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania Ŝylaków przełyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z lateksu; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposaŝony w adapter przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, system przyłączony do głowicy, zestaw z mechaniczną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Pakowany pojedynczo, gotowy do bezpośredniego uŝycia 190. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 18, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania - trójstopniowe, jednorazowe, długość cewnika do gastroskopu 180 cm lub do kolonoskopu 240 cm, średnica cewnika 7 lub 8 Fr, znaczniki radiocieniujące, współpracujące z prowadnikiem 0,035, długość balonu 55mm lub 80mm, średnica balonów: 10mm, 11mm, 12mm. Na cewniku metka zawierająca jednoznaczną informację o wartościach ciśnienia i zaleŝnych od nich średnicach balonu; Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2,8mm kompatybilne z endoskopami firmy Olympus) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania - trójstopniowe, jednorazowe, długość cewnika do gastroskopu 180 cm lub do kolonoskopu 240 cm, średnica cewnika 7 lub 8 Fr, znaczniki radiocieniujące, współpracujące z prowadnikiem 0,035, długość balonu 55mm lub 80mm, średnica balonów: 12mm, 13,5mm, 15mm. Na cewniku metka zawierająca jednoznaczną informację o wartościach ciśnienia i zaleŝnych od nich średnicach balonu; Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2,8mm kompatybilne z endoskopami firmy Olympus) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 20, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania - trójstopniowe, jednorazowe, długość cewnika do gastroskopu 180 cm lub do kolonoskopu 240 cm, średnica cewnika 7 lub 8 Fr, znaczniki radiocieniujące, współpracujące z prowadnikiem 0,035, długość balonu 55mm lub 80mm, średnica balonów: 15mm, 16,5mm, 18mm. Na cewniku metka zawierająca jednoznaczną informację o wartościach ciśnienia i zaleŝnych od nich średnicach balonu; Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2,8mm kompatybilne z endoskopami firmy Olympus) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 21, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania trójstopniowe, jednorazowe, długość cewnika do gastroskopu 180 cm lub do kolonoskopu 240 cm, średnica cewnika 7 lub 8 Fr, znaczniki radiocieniujące, współpracujące z prowadnikiem 0,035, długość balonu 55mm lub 80mm, średnica balonów: 18mm, 19mm, 20mm. Na cewniku metka zawierająca jednoznaczną informację o wartościach ciśnienia i zaleŝnych od nich średnicach balonu; Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2,8mm kompatybilne z endoskopami firmy Olympus) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 23, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do poszerzania trójstopniowe, jednorazowe, długość cewnika do gastroskopu 180 cm lub do kolonoskopu 240 cm, średnica cewnika 7 lub 8 Fr, znaczniki radiocieniujące, współpracujące z prowadnikiem 0,035, długość balonu 55mm lub 80mm, średnica balonów: 8mm, 9mm, 10mm. Na cewniku metka zawierająca jednoznaczną informację o wartościach ciśnienia i zaleŝnych od nich średnicach balonu; Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy min. 2,8mm kompatybilne z endoskopami firmy Olympus) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 26, w miejsce pierwotnych parametrów, markerów endoskopowych opakowanie zawiera 10 strzykawek zawierających 5ml jałowej, biokompatybilnej, nie pirogennej zawiesiny wysoko oczyszczonych cząstek węgla. Cząstki te pozostają w podśluzówce w miejscu podania trwale oznaczając zmianę. Znak widoczny jest na wewnętrznej (śluzówkowej) i zewnętrznej (surowicówkowej) powierzchni jelita, jałowy. 18

19 196. Prosimy o wydzielenie z pakietu VI pozycji 10, 11, 12 do oddzielnego pakietu Prosimy o wydzielenie z pakietu VI pozycji 18, 19, 20, 21, 23 do oddzielnego pakietu Prosimy o wydzielenie z pakietu VI pozycji 26 do oddzielnego pakietu. Dotyczy zapisów siwz pakiet VI i ewentualnie pakiety powstałe z wyłączenia pozycji z pakietu VI 199. Z uwagi na kryterium oceny ofert cena 100% i na konieczność dołączenia do oferty aktualnych katalogów i folderów potwierdzających, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w siwz, zwracamy się z prośbą o: - odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty próbek lub zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 sztuki Dot. zapisów umowy 200. Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego moŝliwości składania ofert częściowych na kaŝdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje moŝliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyŝsze pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego moŝliwości składania ofert częściowych na kaŝdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyraŝenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniŝszego zapisu: Realizacja kaŝdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5, ust. 2 na zapis: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę postanowień umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 5 ust. 3 na zapis: W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 6, ust. 2.3 na zapis: Zmiana stawek podatku VAT ze zmianą cen jednostkowych brutto z chwilą wejścia w Ŝycie stosownych w tym zakresie aktów prawnych Prosimy Zamawiającego o dodanie art. 6 ust. 2.8 o treści: Dopuszcza się zmianę cen spowodowaną zmianą cen producenta, zmianą kursu walut oraz zmiana wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS oraz urzędową zmianą stawek VAT Prosimy Zamawiającego o zmianę treści art. 3, ust. 2 na zapis: Płatność będzie realizowana kaŝdorazowo po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zgodnie z art.3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r.( Dz. U. 139, poz. 1323), przepisy tej ustawy naleŝy stosować takŝe do transakcji, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu pomiędzy Wykonawcą (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 1 ustawy), a Zamawiającym (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy.) Zgodnie z art. 5 ustawy o transakcjach handlowych JeŜeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuŝszy niŝ 30 dni, wierzyciel moŝe Ŝądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepienięŝnego i doręczeniu dłuŝnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłuŝszy niŝ do dnia wymagalności świadczenia pienięŝnego. 19

20 206. Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego ust. 6 w art. 5 o poniŝszej treści: Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyŝszenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2 % od wartości netto niezrealizowanej części umowy? Dot. zapisów SIWZ 207. Czy w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego sprzętu z zapisami SIWZ Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość wezwania Wykonawców do złoŝenia katalogów i dokumentów dopuszczających zaoferowanego sprzętu? Dot. Pakietu I Zadanie 1 poz. 1, Czy rurki intubacyjne z mankietem mają posiadać znacznik intubacji w postaci pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki, ułatwiający wizualizację podczas intubacji? Dot. Pakietu I Zadanie 1 poz Czy rurki intubacyjne mają być skalowane jednostronnie co 1 cm oraz posiadać znacznik intubacji w postaci czarnej końcówki rurki, ułatwiającej wizualizację podczas intubacji? Dot. Pakietu I Zadanie 1 poz Czy rurki intubacyjne mają być skalowane jednostronnie co 1 cm oraz posiadać min. 3 oznaczenia rozmiaru? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek wykonanych z medycznego PCV, o powierzchni ułatwiającej wprowadzenie rurki do dróg oddechowej Dot. Pakietu I Zadanie 1 poz Czy rurki intubacyjne mają być skalowane jednostronnie co 1 cm oraz posiadać min. 3 oznaczenia rozmiaru? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek wykonanych z medycznego PCV, o powierzchni ułatwiającej wprowadzenie rurki do dróg oddechowej. Dot. Pakietu I Zadanie 1 poz Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek Guedel w rozmiarach 00, 0,1, 2, 3,4,5. Dot. Pakietu I Zadanie Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym, z dodatkowym drenem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, w rozmiarach 6,0-9,0 (co 0,5), z czarnym znacznikiem intubacji w postaci pełnego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, skalowana co 1 cm, bez moŝliwości skracania rurki. Dot. Pakietu I Zadanie 10 poz Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego z wyodrębnionym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o nawilŝaniu 31,1 H2O/l przy Vt 500 oraz utracie wilgoci 5,9 mg H₂O, pozostałe parametry bez zmian Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego o z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, o nawilŝaniu min. 31 mg H2O przy Vt 500, utrata wilgoci 9 mg przy Vt 500, pozostałe parametry bez zmian Dot. Pakietu I Zadanie 10 poz Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego, o skuteczności filtracji min. 99,9999%, o objętości oddechowej ml, waga 37 g, przestrzeń martwa 80 ml, przezroczysty, sterylny. 20

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 28.06.2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI SP ZOZ II. 1.3/ZP-8-PN/2014 Rzeszów, dnia 18.03.2014 r PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 7

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 7 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 02.08.2016 LICZBA STRON: 7 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy systemów do

Bardziej szczegółowo

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/13 UE PN/2012 Olsztyn, dnia 6 czerwca 2012 r.

DZPZ/333/13 UE PN/2012 Olsztyn, dnia 6 czerwca 2012 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 4 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego uŝytku.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ul. śołnierska 18 10-561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

szt. 150 szt. 50 Formularz asortymentowo - cenowy Załącznik 2

szt. 150 szt. 50 Formularz asortymentowo - cenowy Załącznik 2 Załącznik 2 Część 1 Zestaw do rekonstrukcji środkowej i przedniej, oraz środkowej i tylnej ściany pochwy zestaw do rekonstrukcji środkowej i przedniej ściany pochwy system całkowicie jednorazowy, sterylny

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nasz Znak SP ZOZ ZP 343/2013 dot. SP ZOZ ZP 325/2013 Mława, dnia 22.07.2013r UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy sprzętu jednorazowego użytku 2 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 28 marca 2008 r. AZP 3320/28/ /08... dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamość, dnia 28 marca 2008 r. AZP 3320/28/ /08... dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ. Zamość, dnia 28 marca 2008 r. AZP 3320/28/ /08............ dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ. ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia

W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na. dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia Koszalin, 4.12.08r Wg rozdzielnika Nr sprawy 9/2008 W odpowiedzi na zapytanie do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych i jednorazowego użytku nr ogłoszenia 334373 2008 z dnia 26.11.2008

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź. na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze dnia: 25.06.2010 r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/01/2013 Korfantów dnia: r. O D P O W I E D Z I na pytania

Pismo: PZP-225/01/2013 Korfantów dnia: r. O D P O W I E D Z I na pytania Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/01/2013 Korfantów dnia: 28-01-2013 r. O D P O W I E D Z I na pytania Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Kraków, dnia 27.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-40/2011 Szanowni Państwo Wykonawcy Dotyczy : postępowania

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu

PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu Pakiet nr 40 - Sprzęt do intubacji Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna Lp. Opis PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta, kod produktu Cena jednostkowa netto Ilość (szt.) Wartość netto stawka

Bardziej szczegółowo

Położniczo-Gin Pakiet VIII. Strona 1

Położniczo-Gin Pakiet VIII. Strona 1 Załącznik do SIWZ nr D-45/N/15 Pakiet VIII Położniczo-ginekologiczny Zadanie 1 cena szerokości 12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonece wielkość porów 1,5x1,6 mm, gramatura

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn r.

Iłża, dn r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA Tel/fax.0-48 616-31-75 e-mail:dzialzamowien@szpitalilza.com.pl Iłża, dn.28.03.2014r. Dotyczy przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15 Część I, poz : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu igieł od jednego producenta? Odpowiedź: Nie. KCZ/ORG/ZM/75 /12/2014 Krapkowice, dnia 08.12.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

Data... (podpis, pieczęć)

Data... (podpis, pieczęć) ZADANIE nr 1 l.p. Rodzaj sprzętu Numer katalogowy 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, tłok w kolorze

Bardziej szczegółowo

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł

J.m. Ilość Cena jedn. netto w zł ZP250/092/205 Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY PAKIET NR. MASKI KRTANIOWE katalogowy J.m. Ilość Cena netto w zł brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) +kol. 7] Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 1/2014 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę systemu aspiracyjnopróŝniowego do pobierania krwi wraz z dzierŝawą automatycznego

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/02/2011/ Korfantów dnia: 2011-01-26 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/13 PN/ 2012 Olsztyn, 1 marca 2012 r.

DZPZ/333/13 PN/ 2012 Olsztyn, 1 marca 2012 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) + kol. 6]

FORMULARZ CENOWY. Wartość brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) + kol. 6] Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 Cewniki stosowane w zabiegach chirurgicznych L. p. Przedmiot zamówienia Nr J. m. Ilość Cena jedn. katalogowy 1 netto w zł Stawka podatku VAT w % od wartości

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N.07/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2007-02-14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na dostawy sprzętu jednorazowego użytku nr sprawy SPZOZ/P.N.07/2007. Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM

Szt. 5000. Szt. 3. Szt. 240. Szt. 100. Szt. 6450. Szt. 300. Szt. 100. Szt. 20. Szt. 100. Szt. 1900. Szt. 200 RAZEM PAKIET nr 20 L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilość 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8-9

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/35/656/2012 Warszawa, dnia 30 stycznia 2012 r.

L. dz. DZP/35/656/2012 Warszawa, dnia 30 stycznia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie L. Dz. EO/EZ-2732/39/1/13 Lublin, dnia 18 czerwca 2013r. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego * PROMUJĄCY SZPITAL 20-081

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 14.05.2013 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów Szewnych, taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nieotrzymania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. Toruń, dn. 2 lipca 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.50.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul bezpiecznych. I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU Numer Certyfikatu 8965 ISO 9001 Mielec, dn r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU Numer Certyfikatu 8965 ISO 9001 Mielec, dn r. Mielec, dn. 23.12.2016 r....... Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu; Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

KCZ/ORG/ZM/2290/2013 Krapkowice, dnia 11.12.2013 r.

KCZ/ORG/ZM/2290/2013 Krapkowice, dnia 11.12.2013 r. KCZ/ORG/ZM/2290/2013 Krapkowice, dnia 11.12.2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.01.2014 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2014/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala

na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę strzykawek dla potrzeb szpitala l.p. Nazwa asortymentu 1. Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml.do insuliny U-40,U-100 3 częściowe z igłą -przeźroczysty cylinder

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 -Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 - Lp. Parametr graniczny/wartość Opis zaoferowanego wyrobu medycznego PAKIET I - AKCESORIA ENDOSKOPOWE CPV: 33168000-5 1 oferowane akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2011 Tak,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. Op. a 100 szt. szt Próbki po 1 szt. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Zadanie nr 1. Strzykawki wykaz, parametry l.p. Rodzaj sprzętu j.m. Ilość/ Cena 1. Strzykawka dwuczęściowa 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml, tłok w kolorze 2. Strzykawka dwuczęściowa 5 ml z rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 7 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 7 Formularz asortymentowo-cenowy System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu. L.p. Opis przedmiotu zamówienia Producent/ Nazwa produktu Ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.01.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.01.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 26.01.2016 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony Olsztyn ul. Niepodległości 44 NIP tel./fax (89)

Miejski Szpital Zespolony Olsztyn ul. Niepodległości 44 NIP tel./fax (89) Miejski Szpital Zespolony 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 NIP 739-29-55-802 tel./fax (89) 532 63 49 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl OLSZTYN, DN. 28.12.2016 R. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ DOT. POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych. sprawa : WszSL/FKZ/38A/11

Do wszystkich zainteresowanych. sprawa : WszSL/FKZ/38A/11 WszSL/FKZ/072/ 739/11 Legnica, 25-11-2011r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) załącznik Nr 2 do siwz Wykonawca:... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10 tel./fax: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) zadanie Nr 1 Sprzęt medyczny jednorazowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. J. m. Ilość Cena jednostkowa netto w zł

FORMULARZ CENOWY. J. m. Ilość Cena jednostkowa netto w zł Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY SPRZĘT DO ODSYSANIA I ZBIÓRKI WYDZIELINY L. p. Przedmiot zamówienia Nr katalogowy / nazwa J. m. Ilość Cena jednostkowa netto w zł Wartość netto w zł (kol. 5 x 6) Stawka

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-76/08 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-76/08 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-76/08 Tarnów, 2008-08-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku W związku z zapytaniami Wykonawców

Bardziej szczegółowo

W części środkowej grubość taśmy 0,33 mm 0,54 mm porowatość

W części środkowej grubość taśmy 0,33 mm 0,54 mm porowatość Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/84/15 Szczecin, dn. 30.09.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość netto w zł. Producent. Wartość brutto w zł. J.m. Ilość 4 Cena jedn. netto w zł. Stawka podatku VAT w % (kol. 5x6) [(kol. 7 x kol. 8) +kol.

Wartość netto w zł. Producent. Wartość brutto w zł. J.m. Ilość 4 Cena jedn. netto w zł. Stawka podatku VAT w % (kol. 5x6) [(kol. 7 x kol. 8) +kol. FORMULARZ CENOWY Pakiet nr 1 CEWNIKI DO NEFROSTOMII, CHWYTAK DO USUWANIA STENTÓW MOCZOWODOWYCH I CIAŁ OBCYCH BLOK OPERACYJNY DZIECI L.p. Przedmiot zamówienia Nr katalogow y J.m. Ilość 4 Cena jedn. Wartość

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/11/13 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2. J.M. Postać. Nazwa producenta. 200 szt. 250 szt. 860 szt. 400 szt. 50 szt. 650 szt.

DAT/ZP PN/11/13 Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 2. J.M. Postać. Nazwa producenta. 200 szt. 250 szt. 860 szt. 400 szt. 50 szt. 650 szt. Pakiet nr I. L.p. 1 2 3 4 5 Nazwa asortymentu Zgłębniki żołądkowe CH 14 do 20 dł.125 cm j.u. jałowe Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych nr 12-20 dł. 60cm Cewnik do podawania tlenu przez nos sterylny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość

MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość MATERIAŁY MEDYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR LP Nazwa przedmioty zamówienia Rozmiar: pojemność/szerokość/ długość Zakup na miesięcy Pakiet I Rękawiczki nie sterylne winylowe pakowane po 00

Bardziej szczegółowo

21/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM

21/PNP/SW/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM CZĘŚĆ 1 CEWNIKI MOCZOWE Z BALONEM 7. 8. Cewnik moczowy z balonem o poj. Od 15-50 ml, typ Dyfour, silikonowany, dwudrożny w rozmiarach od CH 18 do CH22, sterylny, w opakowaniu dwuwarstwowym Cewnik moczowy

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP /15 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-53/5 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY PAKIET NR Wartość Wkłucie centralne neonatologiczne, typu Premicath FR / 28G: - Wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący

Bardziej szczegółowo

Część 37 pozycja 5. Czy zamawiający dopuści w części 37 pozycja 8 igły do znieczulania podpajęczynówkowego

Część 37 pozycja 5. Czy zamawiający dopuści w części 37 pozycja 8 igły do znieczulania podpajęczynówkowego Wyjaśnienie treści SIWZ stosownie do wniosków Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego WSS5/EP/356/2009 pt.: Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego uŝycia cz.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Toruń, dn. 21 listopada 2016 r. L.dz. SSM.DZP.200.143.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET 1. VAT Producent/ Nazwa/ Typ/ Nr katalog. Wartość % Wartość. Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto

PAKIET 1. VAT Producent/ Nazwa/ Typ/ Nr katalog. Wartość % Wartość. Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto PAKIET 1 Lp Nazwa artykułu J.m. Ilość Cena jedn. Wartość netto Wartość roczna netto % Wartość brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Igła iniekcyjna j.u. 0,5 x 16-25mm op.=100 2 Igła iniekcyjna j.u. 0,6 x 25-30

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 61/KT/2015.. Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy

Oznaczenie sprawy: 61/KT/2015.. Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Oznaczenie sprawy: 6/KT/05.. Załącznik nr do SIWZ OFERTA CENOWA Pełna nazwa i adres Wykonawcy:...... (W przypadku oferty wspólnej np. konsorcjum lub spółka cywilna naleŝy wymienić wszystkie podmioty wchodzące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia. Strona 1

Specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia. Strona 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA GRUPA 1 Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny, powlekany,barwiony, wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i mlekowego, antybakteryjny. Okres wchłaniania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Grudziądz, dnia 22.02.2016 r. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP- 363/16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odzieŝy medycznej jednorazowego uŝytku (znak sprawy: Z/8/PN/16). W

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Nasz znak :

Bardziej szczegółowo

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości

Kwota należnego podatku VAT (w zł) Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SM/ZP/251/N/41/2014 A 1. GRUPA 1 Lp. podatku 1. Cewniki moczowodowe z mandrynem Fr 4, 5, 6, 7, 8 500 2. moczowodowym

Bardziej szczegółowo

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu.

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu. System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu. netto 1 - Taśma wykonana z polipropylenu / monofilament - Taśma : szerokość 1 cm, długość 8 cm, - Laserowe cięcie taśmy,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/Z-137/2013 Radom, dnia 2013.07.12

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/Z-137/2013 Radom, dnia 2013.07.12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II Tarnobrzeg, dn r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.2.53.2014 Tarnobrzeg, dn. 12.02.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ N/ZP-331/7793/16 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała Bielsko-Biała, dn. 26.10.2016r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala

na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala FORMULARZ CENOWY Pakiet I na dostawę strzykawek jałowych j.u. dla potrzeb szpitala l.p. Nazwa asortymentu 1. Strzykawki jałowe jednorazowego użytku 1 ml.do insuliny U-40,U-100 3 częściowe z igłą -przeźroczysty

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

podpis pieczatka upoważnionego przedstawiciela wykonacy

podpis pieczatka upoważnionego przedstawiciela wykonacy Część nr -Sprzęt do intubacji (MAGAZYN) L.p Asortyment j.m ilość Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno z koreczkiem zabezpieczającym, sterylny,

Bardziej szczegółowo

Szp/AZP/382/2/2013 Pyskowice, 2013-02-08. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr l

Szp/AZP/382/2/2013 Pyskowice, 2013-02-08. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr l Szp/AZP/382/2/2013 Pyskowice, 2013-02-08 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr l dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/2/2013. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 6, 35- Rzeszów tel. 7 86 43 32, sek./fax 7 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania: DA-ZP /13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania: DA-ZP /13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-27/13 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY 1 PAKIET NR 1 Koszyki Dormia wielorazowe do ECPW 1. Koszyki do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych Wartość wielorazowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2015/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2011 roku, numer ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 lipca 2011 roku, numer ogłoszenia Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2011 r. ZOZ/ZP P/24/11 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/ 300 /2010 Katowice, dnia 27.07.2010 roku Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - szew wchłanialny wykonanny z polimerów poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Okres wchłaniania 60-90 dni. Podtrzymywanie

Bardziej szczegółowo

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu.

System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu. Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 1 System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu. L.p. Opis przedmiotu zamówienia Producent Nazwa produktu Ilość Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik 2 do SIWZ Pakiet 1 - Klipsy do laparoskopu, olej spray, zestawy do nakłucia i płukania. Klipsy do laparoskopu Tytanowe Medium -Large o wymiarach 8,1 mm x 7,9 mm z wewnętrznym użebrowaniem (a'120)

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Pakiet IV Sprzęt jednorazowy : igły, strzykawki, aparaty do przetaczania - przetarg nieograniczony nr 22/2010 załącznik nr 9.

Pakiet IV Sprzęt jednorazowy : igły, strzykawki, aparaty do przetaczania - przetarg nieograniczony nr 22/2010 załącznik nr 9. Pakiet IV Sprzęt jednorazowy : igły, strzykawki, aparaty do przetaczania - przetarg nieograniczony nr 22/2010 załącznik nr 9 Lp. Nazwa asortymentu J.m. 1 Ilość na 12 m-cy 0,45x25 a-100szt., j.u., sterylna.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DO DRENAśU OPŁUCNEJ

SYSTEMY DO DRENAśU OPŁUCNEJ SYSTEMY DO DRENAśU OPŁUCNEJ Dreny śródoperacyjne Thorax proste i wygięte Pediatryczne dreny z trokarem (tępym lub trójgraniec) Dren z elastyczną prowadnicą do ukształtowania Ambulatoryjne zestawy do drenaŝu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 31.01.2013r. DZPi Z 271-4/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych według 8 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4. Cena jednostkowa netto (w zł)

Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4. Cena jednostkowa netto (w zł) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych PAKIET 1 Sprzęt stomijny przylepiec wykonany z materiału

Bardziej szczegółowo

Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/01/2011 Korfantów dnia: 2011-01-11 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz sprzętu przeznaczonego do tlenoterapii

FORMULARZ OFERTY na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz sprzętu przeznaczonego do tlenoterapii FORMULARZ OFERTY na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz sprzętu przeznaczonego do tlenoterapii Nr postępowania 188/ Pu/ 2016 1. Zamawiający: Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 4-8, 50-507

Bardziej szczegółowo

Elbląg. dnia 08.09.2015r. Oznaczenie sprawy 34/2015. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg. dnia 08.09.2015r. Oznaczenie sprawy 34/2015. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. dnia 08.09.2015r. Oznaczenie sprawy 34/2015 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące treści zapytania ofertowego:

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące treści zapytania ofertowego: Numer postępowania: MCM/SZ/06/2015 Milicz, 27.04.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp.

Bardziej szczegółowo