PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego"

Transkrypt

1 egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, Iława dz. nr 136/22, 136/27 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego ul. 1-go Maja, Iława Budynek B Pow. zabudowy (całość) ,7 m 2 Pow. zabudowy - 396,8 m 2 w tym projektowana - 10,5 m 2 w tym projektowana - 63,7 m 2 Pow. użytkowa (część remont.) - 863,7 m 2 Pow. użytkowa - 341,9m 2 Kubatura (część remont.) ,0 m 3 Kubatura ,1 m 3 Niżej podpisani oświadczają, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Branża: Projektant: Sprawdzający: inż. arch. Jerzy Gawor upr. nr 4/71/OL mgr inż. architekt Krzysztof Zakrzewski upr. nr GP.I.7342/135/TO/94 Branża architektoniczna inż. Bogdan Motyliński upr. nr WAM/0097/PWOK/04 inż. Andrzej Szyszka upr. nr WAM/0062/PWOK/07 Branża konstrukcyjna inż. Damian Trzebiatowski upr. nr WAM/0050/POOS/06 inż. Piotr Święcki upr. nr WAM/0125/POOS/06 Branża sanitarna inż. Tomasz Kraweć upr. nr WAM/0065/PWOE/06 inż. Andrzej Bartwicki upr. nr WAM/0135/PWOE/05 Branża elektryczna luty 2010r.

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia z izby. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY 1. Opis techniczny 2. Obliczenia statyczne 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Materiały formalno prawne 5. Plan sytuacyjny lokalizacji hydrantu p.poż. 6. Rysunki: - Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 *Budynek A: - Rzut fundamentów rys. nr 2 - Rzut przyziemia rys. przebudowy rys. nr 3 - Rzut przyziemia rys. nr 4 - Rzut konstrukcji dachu rys. nr 5 - Rzut dachu rys. nr 6 - Przekrój A-A rys. nr 7 - Przekrój B-B rys. nr 8 - Przekrój C-C rys. nr 9 - Przekrój D-D rys. nr 10 - Elewacje rys. nr 11 - Schematy ścian rys. nr 12 - Ława żelbetowa Ł-1, Ł-2 rys. nr 13 - Podwalina PD-1 rys. nr 14 - Nadproże N-1 rys. nr 15 - Wieniec W-1, W-2 rys. nr 16 - Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 17 - Zestawienie stolarki drzwiowej rys. nr 18 - Szczegół wybijania otworów w istniejących murach *Budynek B: - Rzut posadowienia rys. nr 19 - Rzut przyziemia rys. przebudowy rys. nr 20 - Rzut przyziemia rys. nr 21 - Rzut konstrukcji dachu rys. nr 22 - Rzut dachu rys. nr 23 - Przekrój A-A rys. nr 24 - Elewacje rys. nr 25 - Ława żelbetowa Ł-1 rys. nr 26 - Wieniec W-1, trzpień T-1 rys. nr 27 - Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 28 - Zestawienie stolarki drzwiowej rys. nr 29 - Szczegół wybijania otworów w istniejących murach INWENTARYZACJA: *Budynek A: - Rzut przyziemia rys. nr 1 - Przekrój A-A rys. nr 2 - Przekrój B-B rys. nr 3

3 *Budynek A: - Rzut przyziemia rys. nr 4 - Przekrój A-A rys. nr 5 - Elewacje rys. nr 6 II. PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ III. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

4 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Inwestor: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Iława, ul. 1 Maja Adres: Iława, ul. 1 Maja dz. nr 136/22, 136/27 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Iławie przy ul. 1-go Maja na działkach nr 136/22, 136/27. Przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenie posiadającym obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO W chwili obecnej na działkach zlokalizowany jest zespół obiektów tworzących zabudowę dla potrzeb warsztatów szkolnych. Dojazd wraz z dojściem do obiektów zlokalizowany jest od strony wschodniej przedmiotowych działek. Pozostały teren działek zagospodarowany jest zielenią. 3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1. Projektowane zagospodarowanie działki Przedmiotem opracowania jest dobudowa wiatrołapu do istniejącego budynku A od strony zachodniej oraz rozbudowa istniejącego budynku magazynowego oznaczony jako budynek B. Opracowanie obejmuje również projekt parkingu wraz z niezbędnymi dojściami zlokalizowanego od strony zachodniej istniejących obiektów. Zaplanowano również rozbiórkę istniejących obiektów pomocniczych, oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. Są to dwie wiaty magazynowe o konstrukcji stalowej oraz żelbetowy kanał najazdowy do przeglądu samochodów. Inwestycja zlokalizowana w Iławie przy ul. 1-go Maja, działka nr /22 i /27. Na terenie działek należy wykonać piesze dojścia do przedmiotowych budynków. Nawierzchnie dojść pieszych należy wykonać z kostki betonowej gr. 6cm, którą należy ułożyć na 5cm podsypce cementowo-piaskowej, wykonanej na podbudowie betonowej z betonu B 7,5 o grubości 10cm. Podbudowę betonową wykonać na warstwie odsączającej gr. 15cm z piasku

5 po okrawężnikowaniu. Chodnik należy ograniczyć obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej z betonu B10. Projektowane dojazdy oraz parking należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm, którą należy ułożyć na 5cm podsypce cementowo-piaskowej, wykonanej na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 22cm. Podbudowę wykonać na warstwie odsączającej gr. 15cm z piasku po okrawężnikowaniu. Nawierzchnię należy okrawężnikować krawężnikiem betonowym wystającym na ławie betonowej z betonu B10. Wokół budynku należy wykonać opaskę z polbruku na warstwach jak dojścia piesze do przedmiotowych budynków. Pozostały teren działki należy zagospodarować zielenią według uznania inwestora Dane informacyjne dotyczące inwestycji Działka będąca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie podlega żadnej innej ochronie Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę nie dotyczy 3.4. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla środowiska Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego Zestawienie powierzchni działki - pow. zabudowy budynku A (całość) ,7 m 2 - w tym projektowana - 10,5 m 2 - pow. zabudowy budynku B (całość) - 396,77 m 2 - w tym projektowana - 63,7 m 2 Pow. zieleni oraz istniejącej zabudowy i terenów utwardzonych - pozostała część powierzchni działek 3.5. Sieci zewnętrzne woda z miejskiej sieci wodociągowej przyłącze istniejące, z wykonaniem nowego zalicznikowego przyłącza do budynku B. Planowane jest wykonanie przyłącza wodociągowego dla zasilania zewn. hydrantu p.poż. wg odrębnego zgłoszenia kanalizacja odprowadzana do miejskiego kolektora sanitarnego przyłącze istniejące, energia elektryczna z sieci rozdzielczej enn - w ramach istniejącej mocy, energia cieplna z sieci miejskiej

6 kanalizacja deszczowa do istniejącej sieci na terenie inwestycji, planowane jest wykonanie nowego przyłącza do sieci deszczowej na podstawie odrębnego zgłoszenia robót Instalacje i sieci wykonać wg projektów branżowych stanowiących integralną część opracowania 4. OPIS ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY 4.1. Stan istniejący ocena techniczna. Budynek A Istniejący budynek byłych warsztatów szkolnych jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Budynek podzielony jest w chwili obecnej na część biurowo-szkoleniową teoretycznej nauki zawodu oraz część praktycznej nauki zawodu. Część budynku Istniejące pokrycie hali warsztatów szkolnych wykonane jest z płyt azbestowych, supremy i papy na lepiku. Ściany hali wykonane są z płyt azbestowych oraz supremy w konstrukcji stalowej; posadzki cement wypalany - hala, terakota szatnie i pomieszczenia socjalne (przekrój A-A inwentaryzacja). Ściany pozostałych pomieszczeń wykonane są w technologii tradycyjnej murowane z cegły na zaprawie cementowo wapiennej. Stropodach nad garażem kryty blachą trapezową zaizolowany papą asfaltową na deskowaniu pełnym na belkach stalowych (przekrój B-B inwentaryzacja). Budynek B Istniejący budynek magazynowy byłych warsztatów szkolnych jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek podzielony obecnie na pomieszczenia magazynowe z których wyjścia prowadzą na rampę zadaszoną stalowym daszkiem. Dach jednospadowy, żelbetowy, kryty papą. Ściany murowane, fundamenty żelbetowe. Obiekt dobudowany bezpośrednio do istniejącego budynku dwukondygnacyjnego stanowiącego pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia garażu. Obiekty znajdują się w stanie technicznym dobrym, pozwalającym na wykonanie planowanej inwestycji Stan projektowany. Projekt przewiduje remont, przebudowę i rozbudowę istniejących pomieszczeń budynków A i B. Przedmiotowy remont ma na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego.

7 Zakres prac budowlanych: Budynek A Przebudowa sanitariatów oraz pomieszczeń szatni; wydzielenie korytarza, hali i sali szkoleniowej oraz dobudowę wiatrołapu od strony zachodniej warsztatów. Projektuje się wymianę pokrycia dachowego nad całą częścią warsztatów objętą opracowaniem oraz wymianę ścian zewnętrznych hali wykonanych z płyt azbestowych. Nad garażem oraz w części w której zlokalizowana jest wymiennikownia i projektowany wiatrołap, projektuje się wymianę całego dachu. Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem i podwyższenie poziomu zera istniejącego o 12 cm. Projektowany wiatrołap - do wykonania w technologii tradycyjnej. Fundamenty w formie ław fundamentowych, ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone styropianem, ściany murowane, ocieplone styropianem. Ponadto zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych części murowanej obiektu. Wszystkie istniejące warstwy ścian i dachów wykonanych z płyt azbestowych należy zdemontować w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.). Budynek B Zaplanowano dobudowę korytarza komunikacyjnego łączącego pomieszczenia, dobudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, Wewnątrz obiektu zaplanowano wykonanie sanitariatów oraz szatni; wykonanie nowych otworów okiennych. Planowane jest ocieplenie całości ścian budynku w technologii lekkiej-mokrej oraz ocieplenie wykonanie pokrycia istniejącego stropodachu Uwaga! Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami szczegółowymi zawartymi w dokumentacji wykonawczej, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub robót. Odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem niniejszego opracowania w formie pisemnej Dane techniczne Budynek A pow. zabudowy (całość budynku A) ,7 m 2 - w tym projektowana - 10,5 m 2 pow. użytkowa (część objęta remontem) - 863,7 m 2 kubatura (część objęta remontem) ,0 m 3

8 Budynek B pow. zabudowy - 396,8 m 2 - w tym projektowana - 63,7 m 2 pow. użytkowa - 341,9 m 2 kubatura ,1 m Opis architektoniczno konstrukcyjny projektowanych prac Fundamenty Przed wykonaniem fundamentów należy odebrać grunt w poziomie posadowienia przez uprawnionego kierownika budowy lub geologa z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy, z określeniem stanu o przydatności gruntu dla założonego sposobu posadowienia. W przypadku zastania gruntów nienośnych należy skontaktować się pisemnie z projektantem celem ustalenia ewentualnego przeprojektowania fundamentów. Projekt zakłada występowanie w poziomie posadowienia gruntów nośnych piasków średnich o I D =0,4. Kategoria geotechniczna obiektu I. Zaprojektowano fundamenty w formie ław fundamentowych pod ścianami wiatrołapu oraz projektowanymi ścianami wewnętrznymi wydzielającymi pomieszczenia nr 4 i 5. Wszystkie ławy zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B-20 i zazbrojone stalą klasy A-III w ilości 4 #12 pręty podłużne i A- 0 strzemiona ø6 co 20cm. Wysokość ław 40cm szerokość uzależniona od przenoszonych naprężeń. Szerokości ław fundamentowych wg rys.: RZUT FUNDAMENTÓW. W części pomieszczeń gdzie dokonywana jest wymiana ścian zewnętrznych obiektu należy wykonać podwalinę żelbetową o wymiarach 15x75cm wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B-20 i zazbrojone stalą klasy A-III w ilości 6 #12 pręty podłużne i A- 0 strzemiona ø6 co 20cm. Projektowane podwaliny należy posadowić na projektowanej żelbetowej ławie fundamentowej. Podwaliny należy zagruntować preparatem EUROLAN 3K (DEITERMANN), pokryć izolacją SUPERFLEX 10 a następnie ocieplić styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm od strony zewnętrznej. Dno fundamentów wiatrołapu i fundamentów pod podwalinami zagłębić do poziomu 1,15m (min. 1,00m poniżej terenu) wg rys. konstrukcyjnych natomiast dno fundamentów pod ścianami wydzielającymi pomieszczenia nr 4 i 5 zagłębić do poziomu min. 50cm poniżej poziomu projektowanej posadzki. Fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Na fundamentach wykonać pierwszy stopień izolacji przeciwwilgociowej, składający się z dwóch warstw papy izolacyjnej przyklejonej lepikiem na gorąco. Izolację połączyć z izolacją posadzek. Szczegóły zbrojenia fundamentów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych Ściany fundamentowe Ściany zewnętrzne wykonać na ławach fundamentowych, z bloczków fundamentowych betonowych klasy min 10 MPa o grubości 25cm na zaprawie cementowej o wytrzymałości 5

9 MPa. Po wymurowaniu zewnętrzną powierzchnię ścian zagruntować preparatem EUROLAN 3K (DEITERMANN), pokryć izolacją SUPERFLEX 10 a następnie przykleić styropian ekstrudowany gr. 10 cm. Izolacja cieplna powyżej poziomu terenu pokryta tynkiem cienkowarstwowym wg kolorystyki elewacji. Izolację połączyć z izolacją posadzek. Istniejące ściany fundamentowe należy odkopać, osuszyć oraz zaizolować tak jak projektowane ściany fundamentowe Ściany przyziemia Wszystkie otwory przeznaczone do zamurowania należy zamurować cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowej M5. Wszystkie ściany projektowane gr. 24, 12 i 8cm należy wykonać z bloczków wapienno piaskowych SILKA E24, E12, E8 na zaprawie cementowo wapiennej 5 MPa a w pomieszczeniach mokrych na zaprawie cementowej 5 MPa. Ściany pokryć tynkiem wapiennocementowym kat. III, szpachlowanym. Ściany zewnętrzne murować na tzw. ciepłej zaprawie. Od zewnątrz wszystkie ściany murowane (wraz z istniejącymi), wyjątkiem ściany szczytowej adaptowanego garażu, ocieplić styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą a projektowane bonie wykonać ze styropianu gr. 3cm układanego na warstwie ocieplenia. Docieplenia ściany szczytowej garażu natomiast należy dokonać od wewnątrz płytami ECOVARIO RENOVARIO/CALSITHERM mocowanymi klej (ściśle według instrukcji producenta) i wykończonymi gładzią szpachlową. W części pomieszczeń gdzie usuwane są istniejące ściany należy konstrukcję pokryć płytami warstwowymi typu Sandwich w układzie poziomym z wypełnieniem poliuretanem grubości 10cm, malowane w kolorze wg kolorystyki elewacji Konstrukcja ściany przyziemia (dla płyt warstwowych) Szkielet ścian przyziemia (słupki i rygle) z profili stalowych zamkniętych 60x60x4 i 100x100x4mm. Słupki stalowe mocowane bezpośrednio do podwaliny żelbetowej oraz do płatwi dachowej. Rygle stalowe mocowane do słupków stalowych poprzez spawanie. Ściany należy stężyć za pomocą prętów stalowych gładkich Ø16 w polach zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Konstrukcja ścian wykonana ze stali St3SX. Należy zabezpieczyć konstrukcję stalowe antykorozyjnie poprzez malowanie wg pkt. w opisie technicznym: MALOWANIE. W pomieszczeniach objętych kategorią zagrożenia ZL III słupy stanowiące główną konstrukcję nośną należy obudować płytą gips.-karton. w systemie Rigips RIDURIT dla uzyskania odporności ogniowej R 30.

10 Stropodach BUDYNEK A Nad całością zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego na płyty warstwowe typu Sandwich z wypełnieniem poliuretanem grubości 10cm. Nad garażem zaprojektowano oprócz wymiany pokrycia również wymianę konstrukcji dachu Zaprojektowano konstrukcję stalową z [160 stal St3SX w rozstawie co 1,5m do których należy zamocować płyty warstwowe. Zaprojektowano dach jednospadowy o kącie nachylenia 3. Nad częścią łączącą część objętą adaptacją z pozostałą częścią budynku oraz nad projektowanym wiatrołapem zaprojektowano stropodach o konstrukcji stalowej z [140 w rozstawie co 1,5m do których należy zamocować płyty warstwowe. Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 5%. Konstrukcję dachu w pomieszczeniach nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 wykończyć sufitem podwieszanym z płyt gipsowo kartonowych w systemie Rigips RIGIMETR o odporności ogniowej REI 30. Przy wykonywaniu połączeń ścian z dachem należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji podane przez producentów wszystkich elementów, z którymi dach będzie się łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania i szczelność zabezpieczenie przed wodą opadową. Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach ø 120mm i rurach spustowych ø 100mm rozmieszczonych po obu stronach. Nad wejściami należy wykonać zadaszenia z poliwęglanu. BUDYNEK B Nad częścią istniejącą zaprojektowano ocieplenie całości połaci wełną mineralną twardą gr. 18 cm, krytą papą termozgrzewalną. Nad projektowaną dobudową wykonac daszek o konstrukcji stalowej z blachy trapezowej TR55, ułożonej na wieńcu ściany projektowanej oraz na belce stalowej mocowanej na kotwy M16 w rozstawie co 100 cm do istniejącej ściany zewnętrznej (ceownik normalny [120 St3SX). Ocieplenie dachu wełna mineralna, twarda gr. 20 cm mocowana do blachy, pokryta papą termozgrzewalną lub membraną dachową. Od spodu wykonac sufit podwieszony Wentylacja W projektowanych pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano indywidualne przewody wentylacyjne z rur ø16 SPIRO lub PCV. Przewody te od poziomu sufitu podwieszonego należy ocieplić wełną mineralną gr. 5cm i obłożyć 2x płytą GKF. Ponad dachem wykonać obudowę z blachy powlekanej w kolorze płyty warstwowej. W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać wentylację mechaniczną według projektu wentylacji.

11 Nadproża okienne i drzwiowe W ścianach zewnętrznych wiatrołapu gr. 24cm zaprojektowano nadproża żelbetowe z wieńca wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu B-20 i zazbrojone stalą klasy A-III w ilości 4 ø12 pręty podłużne i A-0 strzemiona ø6 co 18cm. Szczegółowe zbrojenie nadproży pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. W projektowanych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych gr. 24cm i 12cm nad otworami o rozpiętości do 210cm zaprojektowano nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 po 2szt.w ścianach gr. 24cm. W ścianach wewnętrznych gr. 12cm zaprojektowano nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych po 1 szt. typu L-19. Długości nadproży powinny być odpowiednie do szerokości otworu (długość nadproża musi być o 20-30cm większa od szerokości otworu). Nad projektowanymi otworami w ścianach istniejących zaprojektowano nadproża z belek stalowych do wykonania wg. rysunków konstrukcyjnych. Nadproża w ścianach zewnętrznych docieplić styropianem gr. 12 cm z zapewnieniem braku mostków termicznych Wieńce Na zwieńczeniu ścian gr. 24cm zaprojektowano wieńce żelbetowe obwodowo zapewniając ciągłość zbrojenia o wymiarach 24x24cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stalą A-III w ilości 4#12 pręty podłużne i strzemiona ø6 A-0 co 20cm. Wieńce w ścianach zewnętrznych docieplić styropianem gr. 12 cm z zapewnieniem braku mostków termicznych Schody i podjazdy Zewnętrzne schody i podjazdy zaprojektowano jako betonowe schody na gruncie wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B-20. Schody należy wykończyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi mrozoodpornymi Trzpienie W ścianach wiatrołapu o gr. 24cm w miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano trzpienie żelbetowe o wymiarach 24x24cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stalą A-III w ilości 4#12 pręty podłużne i strzemiona ø6 A-0 co 18cm zagęszczone w strefie połączenia prętów co 9cm. Trzpienie wykonać w strzępiach pozostawionych podczas wznoszenia ścian. Usytuowanie trzpieni pokazano na rysunkach konstrukcyjnych, zbrojenie wykonać wg rysunków konstrukcyjnych.

12 Stolarka okienna i drzwiowa Zamontować stolarkę okienną i drzwiową według wymiarów na rysunkach architektonicznych i zestawienia stolarki. Standard dopuszczony do stosowania w budownictwie posiadający aprobatę techniczną. Okna wykonać w konstrukcji z PCV, drzwi aluminiowe i płycinowe (wg. zestawienia stolarki). Parapety zewnętrzne ocynk; wewnętrzne PCV. Ościeżnice regulowane; opaski drzwiowe obustronnie Wykończenie wewnętrzne Podłogi i posadzki: Posadzka w halach: - beton B20 gr. 12cm, zbrojony DRAMIX (20kg/m 3 ), - warstwa szczepna lub ewentualne frezowanie powierzchni - warstwy istniejące Posadzka w wymiennikowi i projektowanym wiatrołapie: - gres - gładź cementowa 4 cm - styropian 6cm - EPS folia PE - beton B15-15cm - podsypka piaskowa - 15 cm Posadzka w pozostałych pomieszczeniach: - gres - gładź cementowa 4cm - styropian 8cm EPS folia PE - warstwy istniejące Ściany i sufity: - tynki wewnętrzne ściany murowane pokryć tynkiem wapienno-cementowym kat. III, szpachlowanym malowane farbą akrylową w kolorach pastelowych. - sufit w pomieszczeniach nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 wykończyć sufitem podwieszanym z płyt gipsowo kartonowych w systemie Rigips RIGIMETR o odporności ogniowej REI 30, wyszpachlować dwukrotnie gładzią gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym. - w pomieszczeniach mokrych glazura do wys. min. 2,20 Malowanie Elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami malarskimi. Przed malowaniem powierzchnie należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentu i myć urządzeniem ciśnieniowym lub szczotką następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i oczyścić powierzchnię metodami strumieniowo ściernymi. Powierzchnie malować można jedynie po dokładnym osuszeniu i

13 pozbawieniu tłuszczu i kurzu. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie powłok malarskich: - podkład miniowy 1 - farba chlorokauczukowa podkładowa 1 - farba chlorokauczukowa nawierzchniowa 2 Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z normą PN-71/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowej wytyczne ogólne oraz z wytycznymi producenta farby Elewacje i wykończenie zewnętrzne Ściany murowane ocieplone wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w technologii WEBER (mineralnym lub żywicznym) wg kolorystki pokazanej na rysunku Elewacje. Dach płyty warstwowe typu Sandwich z wypełnieniem poliuretanem grubości 10cm., rynny i rury spustowe PVC. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub PCV do wykonania wg rysunku rzut przyziemia oraz elewacje. Balustrady zewnętrzne z rur stalowych min. ø53mm (np. firmy GROT). Daszki nad wejściami do budynku z profili stalowych i aluminium z wypełnieniem ze szkła akrylowego lub poliwęglanu (np. firmy ROBELIT). Wycieraczki przed drzwiami wejściowymi należy wykonać jako stalowe zewnętrzne INSTALACJE woda z miejskiej sieci wodociągowej przyłącze istniejące, kanalizacja odprowadzana do miejskiego kolektora sanitarnego przyłącze istniejące, energia elektryczna z sieci rozdzielczej enn - w ramach istniejącej mocy, energia cieplna z sieci miejskiej kanalizacja deszczowa do istniejącej sieci na terenie inwestycji środki łączności z istniejącej sieci gospodarowanie odpadami wywóz na gminne składowisko odpadów Instalacje i sieci wykonać wg projektów branżowych stanowiących integralną część opracowania 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNEK A Dane dotyczące ochrony p.poż. w/g 5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137): 6.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: - powierzchnia użytkowa (objęta opracowaniem) 863,7 m² - wysokość budynku - niski - liczba kondygnacji nadziemnych liczba kondygnacji podziemnych Odległość od budynków sąsiadujących: Istniejący budynek wolnostojący. Projektowana dobudowa wiatrołapu w odległości powyżej 4 m od granicy działki. Odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi remontowanych obiektów wynosi 15 m

14 6.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Inwestor nie przewiduje składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Jedynym materiałem palnym używanym do nauki w pracowniach stolarskich jest płyta wiórowa w maksymalnej ilości 2m 3 /miesiąc Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego max 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Obiekt zaliczono do kategorii: - ZL III - budynek użyteczności publicznej (pomieszczenia nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 wraz z częścią biurową nie objętą opracowaniem adaptacji) oraz - PM produkcyjne i magazynowe (pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22) 6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - nie dotyczy, nie występuje 6.7. Podział obiektu na strefy pożarowe W obiekcie wyróżniono trzy strefy pożarowe: 1) ZL III obejmuje pomieszczenia nr 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 2) ZL III obejmuje pomieszczenia nr 1, 2, 4, 5, 23, 24 3) PM obejmuje pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 o łącznej powierzchni 629,4m Klasa odporności pożarowej budynku - ZL III klasa D (pomieszczenia nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 w raz z częścią biurową nie objętą opracowaniem adaptacji) - PM Q<500 MJ/m 2 klasa E (pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22) Wymagania dla elementów budynku w klasie odporności pożarowej D : - główna konstrukcja nośna R 30 - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań - strop REI 30 - ściana zewnętrzna EI 30 - ściana wewnętrzna nie stawia się wymagań - przekrycie dachu nie stawia się wymagań Wymagania dla elementów budynku w klasie odporności pożarowej E nie stawia się wymagań. Konstrukcja dachu kratownice stalowe i płatwie nie wymagają zabezpieczeń (dla klasy D bez wymagań) i stanowią odrębny element połączony z główna konstrukcją nośną (słupami stalowymi R 30) w sposób przegubowy. Utrata stateczności kratownic nie wpływa na nośność głównej konstrukcji słupów Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) Ewakuacja z pomieszczeń budynku na zewnątrz dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej: - ZL III - nie może przekraczać 30m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m przy co najmniej dwóch dojściach; - PM o gęstości obciążenia ogniowego Q 500MJ/m 2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem - nie może przekraczać 60m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 100 m przy co najmniej dwóch dojściach. Długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń objętych opracowaniem nie przekracza dopuszczalnej. Droga ewakuacyjna odpowiednio oznakowana. Oświetlenie przeszkodowe nie jest wymagane.

15 6.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: Przepusty instalacji użytkowych prowadzące przez przegrody ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI60. Obiekt wyposażyć w instalację odgromową. Instalacja elektroenergetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być umieszczony w pobliżu wejścia do budynku lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, (...): Obiekt wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe: - w instalację hydrantową ø52 w ilości 2szt. - w instalację hydrantową ø25 w ilości 2szt Wyposażenie w gaśnice. Rozmieszczenie gaśnic w/g instrukcji p. poż.; w ilości nie mniejszej niż 2 kg masy środka gaśniczego na każde 100 m 2 strefy pożarowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości: - dla ZL III - 10 dm 3 /s - dla PM - 10 dm 3 /s Drogi pożarowe Budynek ma zapewniony dojazd istniejącą drogą pożarową. Przed przystąpieniem do użytkowania, Inwestor jest zobowiązany do opracowania instrukcji p.poż. budynku, określającej drogi ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNEK B Dane dotyczące ochrony p.poż. w/g 5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137): 7.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: - powierzchnia użytkowa - 341,9 m 2 - wysokość budynku - niski - liczba kondygnacji nadziemnych liczba kondygnacji podziemnych Odległość od budynków sąsiadujących: Odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi remontowanych obiektów wynosi 15 m 7.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Inwestor nie przewiduje składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego max 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Obiekt zaliczono do kategorii: - ZL III - budynek użyteczności publicznej 7.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - nie dotyczy, nie występuje 7.7. Podział obiektu na strefy pożarowe Obiekt w jednej strefie pożarowej

16 7.8. Klasa odporności pożarowej budynku - ZL III klasa D Wymagania dla elementów budynku w klasie odporności pożarowej D : - główna konstrukcja nośna R 30 - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań - strop REI 30 - ściana zewnętrzna EI 30 - ściana wewnętrzna nie stawia się wymagań - przekrycie dachu nie stawia się wymagań 7.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) Ewakuacja z pomieszczeń budynku na zewnątrz dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej: - ZL III - nie może przekraczać 30m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m przy co najmniej dwóch dojściach; Długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń objętych opracowaniem nie przekracza dopuszczalnej. Droga ewakuacyjna odpowiednio oznakowana. Oświetlenie przeszkodowe nie jest wymagane Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: Przepusty instalacji użytkowych prowadzące przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI60. Obiekt wyposażyć w instalację odgromową. Instalacja elektroenergetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być umieszczony w pobliżu wejścia do budynku lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, (...): Obiekt wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe: - w instalację hydrantową ø25 w ilości 1szt Wyposażenie w gaśnice. Rozmieszczenie gaśnic w/g instrukcji p. poż.; w ilości nie mniejszej niż 2 kg masy środka gaśniczego na każde 100 m 2 strefy pożarowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości: - dla ZL III - 10 dm 3 /s W chwili obecnej obiekt jest chroniony z jednego hydrantu DN80 zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w odległości 75m. Należy wykonać dodatkowy hydrant p. poż. DN80 zlokalizowany w okolicy wjazdu na posesję od strony ul. 1 Maja. Wykonanie hydrantu według odrębnego opracowania branży sanitarnej Drogi pożarowe. Budynek ma zapewniony dojazd istniejącą drogą pożarową. Przed przystąpieniem do użytkowania, Inwestor jest zobowiązany do opracowania instrukcji p.poż. budynku, określającej drogi ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego.

17 8. UWAGI KOŃCOWE roboty można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, budowę należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnymi przepisami i normami. na wyroby warsztatowe elementów konstrukcyjnych należy uzyskać atest wytwórcy uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych, wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu, roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunków technicznych (Dz. U. Nr 75) odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi warunkami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. IV OPRACOWAŁ:

18 OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE Budynek A I. OBCIĄŻENIA 1. Obciążenia stałe Dach char. ϒ oblicz. Pas górny - płyta warstwowa gr. 100 mm 0, ,14 kn/m² - c.w. płatwi 0, ,07 kn/m² 0,19 0,21 kn/m² 2. Obciążenia zmienne 2.1. Obciążenia zmienne śnieg ( II strefa α = 3, α = 5,24% ) - śnieg 1,2 x 0,8 0,96 1, kn/m² 2.2. Obciążenia zmienne worek śnieżny - śnieg 1,2 x 2,5 3,0 1,5 4,5 kn/m² 2.3. Obciążenia zmienne - technologiczne - obc. od urządzeń podwieszanych 0,20 1, kn/m² 2.4. Obciążenia zmienne wiatr ( strefa I, Teren A, β = 1,8 ) Obciążenia wiatrem pominięto w obliczeniach

19 II. WYMIAROWANIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI HALI 1. PŁATWIE 1.1 Płatwie nad garaż Płatew: ceownik 160 Rozpiętość l o max = 3,82 m, rozstaw co max m GRUPA A - obciążenia stałe + technologiczne q=(0,19+0,20) x 1,5 = 0,60 GRUPA S - obciążenia śniegiem q=(0,96) x 1,5 = 1,44 WĘZŁY: 1 2 3,820 H=3,820 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,820 0,000 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 2 przesuwna 0,0 0,000E+00* OSIADANIA: Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]: B r a k O s i a d a ń PRĘTY:

20 1 3,820 H=3,820 PRZEKROJE PRĘTÓW: 1 1 3,820 H=3,820 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,820 0,000 3,820 1,000 1 U 160 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 24, ,0 2 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT: [N/mm2] [N/mm2] [1/K] 2 Stal St ,000 1,20E-05 OBCIĄŻENIA: 4,50 4,50 0,60 0,60 1

21 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "cięzar wł." Stałe γf= 1,20 1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 3,82 Grupa: S "śnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 4,50 4,50 0,00 3,82 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: A -"cięzar wł." Stałe 1,20 S -"śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: Grupa obc.: Relacje: A -"cięzar wł." EWENTUALNIE S -"śnieg" EWENTUALNIE KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: S MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 TNĄCE-OBWIEDNIE:

22 14,3 1,4 1-1,4-14,3 NORMALNE-OBWIEDNIE: 1 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 1,910 13,6* -0,0 0,0 AS 0,000 0,0* 1,4 0,0 A 0,000 0,0 14,3* 0,0 AS 3,820-0,0-14,3 0,0* AS 1,910 13,6-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,4 0,0* A 3,820-0,0-14,3 0,0* AS 1,910 13,6-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,4 0,0* A * = Wartości ekstremalne NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE: 1 NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciążeń: [MPa] Ro 1 3,820 0,000* 0,0 AS 1,910-0,548* -117,8 AS

23 1,910 0,548* 117,8 AS 3,820-0,000* -0,0 AS * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń: 1 0,0* 14,3 14,3 AS 0,0* 1,4 1,4 A 0,0 14,3* 14,3 AS 0,0 1,4* 1,4 A 0,0 14,3 14,3* AS 2 0,0* 14,3 14,3 AS 0,0* 1,4 1,4 A 0,0 14,3* 14,3 AS 0,0 1,4* 1,4 A 0,0 14,3 14,3* AS * = Wartości ekstremalne PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinacja obciążeń: 1 0, ,00000 AS 0, , ,00000 AS 0,00000 DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Pręt: L/f: Kombinacja obciążeń: 1 349,7 AS NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 1 1 Zgin.(54) 64,7% AS

24 1.2 Płatwie nad łącznikiem Płatew: ceownik 140 Rozpiętość l o max = 2,52 m, rozstaw co max m GRUPA A - obciążenia stałe + technologiczne q=(0,19+0,20) x 1,5 = 0,60 GRUPA S - obciążenia śniegiem q=(3,0) x 1,5 = 4,50 WĘZŁY: 1 2 2,530 H=2,530 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,530 0,000 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 2 przesuwna 0,0 0,000E+00* OSIADANIA: Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]: B r a k O s i a d a ń PRĘTY: 1 2,530 H=2,530

25 PRZEKROJE PRĘTÓW: 1 1 2,530 H=2,530 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,530 0,000 2,530 1,000 1 U 140 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 20, ,0 2 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT: [N/mm2] [N/mm2] [1/K] 2 Stal St ,000 1,20E-05 OBCIĄŻENIA: 4,50 4,50 0,60 0,60 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "cięzar" Stałe γf= 1,20 1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,53 Grupa: S "śnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 4,50 4,50 0,00 2,53

26 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: Ciężar wł. 1,10 A -"cięzar" Stałe 1,20 S -"śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: Grupa obc.: Relacje: Ciężar wł. ZAWSZE A -"cięzar" EWENTUALNIE S -"śnieg" EWENTUALNIE KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: S MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 TNĄCE-OBWIEDNIE: 9,7 1,1 1-1,1-9,7

27 NORMALNE-OBWIEDNIE: 1 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 1,265 6,1* -0,0 0,0 AS 0,000 0,0* 1,1 0,0 A 0,000 0,0 9,7* 0,0 AS 2,530-0,0-9,7 0,0* AS 1,265 6,1-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,1 0,0* A 2,530-0,0-9,7 0,0* AS 1,265 6,1-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,1 0,0* A * = Wartości ekstremalne NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE: 1 NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciążeń: [MPa] Ro 1 2,530 0,000* 0,0 AS 1,265-0,329* -70,8 AS 1,265 0,329* 70,8 AS 2,530-0,000* -0,0 AS * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń:

28 1 0,0* 9,7 9,7 AS 0,0* 1,1 1,1 A 0,0 9,7* 9,7 AS 0,0 1,1* 1,1 A 0,0 9,7 9,7* AS 2 0,0* 9,7 9,7 AS 0,0* 1,1 1,1 A 0,0 9,7* 9,7 AS 0,0 1,1* 1,1 A 0,0 9,7 9,7* AS * = Wartości ekstremalne PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinacja obciążeń: 1 0, ,00000 AS 0, , ,00000 AS 0,00000 DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: L/f: Kombinacja obciążeń: 1 769,2 AS NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 1 1 Zgin.(54) 57,0% AS 2. NADPROŻA poz.2.1. Nadproże N-1, l o =2,5m. Obciążenia: - z dachu 10,00 kn/m - wieniec 0,24x0,24x25 1,44 1,2 = 1,73 kn/m - ścianka 0,24x0,50x12 1,44 1,1 = 1,58 kn/m - c.w. nadproża 0,3x0,24x25 1,80 1,2 = 2,16 kn/m Razem: 15,47 kn/m

29 Geometria układu Lista obciążeń Grupa1 Nr Nr przęsła Rodzaj P 1 P 2 a [m] b [m] 1 równomierne Lista obciążeń Ciężar Własny Nr Nr przęsła Rodzaj P 1 P 2 a [m] b [m] 2 równomierne równomierne Reakcje - Grupa1 Nr Podpory R x [kn] R y [kn] M z [knm] Reakcje - Ciężar Własny Nr Podpory R x [kn] R y [kn] M z [knm]

30 Wykresy MNT dla przęsła nr 1 Dane do wymiarowania Materiały Klasa betonu B20 Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie f cd [MPa] Klasa stali na ścinanie St0S Obliczeniowa granica plastyczności stali f yd [MPa] Klasa stali na zginanie 34GS Obliczeniowa granica plastyczności stali f yd [MPa] Zbrojenie na zginanie Średnica zbrojenia dolnego [mm] 16 Średnica zbrojenia górnego [mm] 16 Średnica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16 Zbrojenie na ścinanie : strzemiona Kąt nachylenia strzemion Średnica strzemion [mm] 6 Liczba cięć 2 Element zewnętrzny Ugięcie od obciążenia długotrwałeg o Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy TAK prostopadłe do osi elementu Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 Wyniki dla zginania Szacunkowy ciężar stali przyjętego zbrojenia podłużnego dla całej belki wynosi (bez haków i zakładów) G=15.78 kg.

31 ZBROJENIE GŁÓWNE - DOŁEM: PRZĘSŁO NR 1 Położenie x [m] Moment maksymalny obliczeniowy M sdmax [knm] Moment minimalny obliczeniowy M sdmin [knm] Zbrojenie wyliczone A s1 [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte A u1 [cm 2 ] Ilość sztuk: 16 Ilość sztuk: ZBROJENIE GŁÓWNE - GÓRĄ: PRZĘSŁO NR 1 Położenie x [m] Moment maksymalny obliczeniowy M sdmax [knm] Moment minimalny obliczeniowy M sdmin [knm] Zbrojenie wyliczone A s2 [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte A u2 [cm 2 ] Ilość sztuk: 16 Ilość sztuk: STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA: PRZĘSŁO NR 1 Położenie x [m] Moment maksymalny charakterystyczny M skmax [knm] Moment minimalny charakterystyczny M skmin [knm] Rysy dołem [mm] Rysy górą [mm] Wyniki dla ścinania Szacunkowy ciężar przyjętego zbrojenia na ścinanie dla całej belki - strzemiona i pręty odgięte (bez haków i zakładów) G s =2.42 kg. PODPORA LEWA PRZĘSŁA NR 1 Odcinek ścinania L c =0.000 m Nośność przekroju betonowego V rd1 =38.00 kn Długość odcinka konstrukcyjnego na ścinanie L k =2.500 m; strzemiona 6 mm 2-cięte co s=20.3 cm Maksymalny odstęp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s z =27.0 cm Rozstaw strzemion 6 2-cięte s [cm] Długość odcinka L s [m] Siła tnąca: (Wartość bezwzględna) V [kn] Nośność krzyżulca ściskanego V rd2 [kn] Ilość prętów odgiętych w przekroju

32 PODPORA PRAWA PRZĘSŁA NR 1 Odcinek ścinania L c =0.000 m Nośność przekroju betonowego V rd1 =38.00 kn Długość odcinka konstrukcyjnego na ścinanie L k =2.500 m; strzemiona 6 mm 2-cięte co s=20.3 cm Maksymalny odstęp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s z =27.0 cm Rozstaw strzemion 6 2-cięte s [cm] Długość odcinka L s [m] Siła tnąca: (Wartość bezwzględna) V [kn] Nośność krzyżulca ściskanego V rd2 [kn] Ilość prętów odgiętych w przekroju Ugięcie w stanie sprężystym Grupy obciążeń uwzględnione do liczenia ugięcia: CiężarWłasny Tabela ugięć sprężystych belki Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przęsła Odległość x [m] Ugięcie max ymax [cm] Podpora nr Przęsło nr Podpora nr Ugięcie w stanie zarysowanym Tabela ugięć rzeczywistych belki Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przęsła Odległość x [m] Ugięcie max ymax [cm] Podpora nr Przęsło nr Podpora nr

33 3. FUNDAMENTY Dobrano konstrukcyjnie ławy fundamentowe Ł-1 o szer. 30cm, gr. 40 cm oraz Ł-2 o szer. 50cm i gr. 40cm; zbrojone prętami głównymi #12 A-III w ilości 4szt. oraz strzemionami Ø6 A-0 co 20cm. Przyjęto konstrukcyjnie podwalinę żelbetową PD-1 o wymiarach 15x75cm zazbrojoną prętami głównymi 6 #12 stal A-III i strzemionami Ø6 co 20cm stal A-0. Ławy fundamentowe oraz podwalinę wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE Budynek B I. WYMIAROWANIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Dach 1.1. Blacha trapezowa Przyjęto blachę trapezową TR55/0, Płatwie Przyjęto płatwie stalowe podłużne z C120 (St3S) przymocowane do ściany śrubami M16/120 w rozstawie co 1,0m. 2. Nadproża 2.1. Nadproża stalowe nad otworami okiennymi w ścianie istniejącej char. ϒ oblicz. Obciążenia - ściana gr. 25,0cm 19,0x0,25x2,3 10,93 1,3 14,21 kn/m - styropian gr. 12,0cm 0,45x0,12x2,3 0,12 1,3 0,16 kn/m 11,05 14,37 kn/m M max 2 2 ql 14,37 2,7 = = = 13,09kNm 8 8 W = 60,710 m 6 3

34 M 13,09 10 W 260,710 3 max σ= = = < 6 d = 107,83MPa f 205MPa Przyjęto nadproże stalowe z 2C160 (St3S) 2.2. Nadproża prefabrykowane typu L-19 Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianie nowoprojektowanej przyjęto nadproża prefabrykowane typu L-19/N o wymiarach jak na rysunku. 3. Wieńce 3.1. Wieniec W1 Przyjęto wieniec o wymiarach 24,0x24,0cm z betonu B20 zbrojonego prętami 4Ø12 (34GS); strzemiona Ø6 (St0S) w rozstawie co 25,0cm. 4. Trzpienie 4.1. Trzpień T1 Przyjęto trzpień o wymiarach 24,0x24,0cm z betonu B20 zbrojonego prętami 4Ø12 (34GS); strzemiona Ø6 (St0S) w rozstawie co 25,0cm. 5. Ławy 5.1. Ława Ł1 Przyjęto ławę o wymiarach 50,0x30,0cm z betonu B20 zbrojonego prętami 4Ø12 (34GS); strzemiona Ø6 (St0S) w rozstawie co 25,0cm. Opracował:

35 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTYCJA: Remont pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Lokalizacja: dz. Nr 136/22, 136/27, ul. 1 Maja, Iława Inwestor: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Iława, ul. 1 Maja 1. Zakres robót dla całości zamierzenia budowlanego. Zakres robót obejmuje remont istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych celem dostosowania dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W chwili obecnej na terenie działki zlokalizowany jest istniejący budynek warsztatów szkolnych. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie działki elementami mogącymi stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jest bliska lokalizacja w stosunku do drogi publicznej. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia: - Ryzyko przy pracach ziemnych - ryzyko upadku z wysokości przy wykonywaniu robót na wysokości - ryzyko porażenia prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych - ryzyko wypadku ze względu na bliską lokalizację drogi publicznej 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób prowadzenia instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę

36 posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania. Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić plan bioz : - wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać zagrożenie - plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych - rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego - rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego itp. - przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych opracował: inż. Bogdan Motyliński

37 Iława Aneks do uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych Zgodnie z zastrzeżeniem naniesionym w uzgodnieniu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącym projektu remontu pomieszczeń celem dostosowania dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego wyjaśnia się: 1. W remontowanym budynku B projektuje się wydzielenie WC dostępnego z korytarza nr 8 do wykonania według rysunku Rzut przyziemia Budynek B. Rysunek przebudowy. opracował: inż. Bogdan Motyliński

38

39 BUDYNEK - A

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 BUDYNEK - B

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 INWENTARYZACJA Budynek A

72

73

74

75 INWENTARYZACJA Budynek B

Projekt budowlany część konstrukcyjna

Projekt budowlany część konstrukcyjna Projekt budowlany część konstrukcyjna Nazwa inwestycji: Remont i termomodernizacja budynku szkoły Adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego 8, -20 SĘPOPOL (dz. Nr 63) Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący. 1.1. Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1 Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: PRZEKRÓJ Nr: Nazwa: "Drewno K7 8x" Y x X,00 Skala : CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: y 8,00 V=,00 H=8,00 Materiał: Drewno K7

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy budynku strażnicy OSP Jesionka INWESTOR: ADRES BUDOWY: Gmina Wiskitki Ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki Jesionka Gm. Wiskitki, pow. Żyrardów dz. nr ewid. 310, 311

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF OLESIAK 76-042 ROSNOWO 13/10 tel. 697 05 12 73 INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKT Świetlica wiejska w miejscowości Manowo ADRES Manowo nr 37 działka nr 247. INWESTOR Gmina

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES PROJEKTU 4. LOKALIZACJA OBIEKTU 5. FUNKCJA OBIEKTU 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE Kłodzko ul. Łużycka 11/3 tel/fax 74 647 55 00, kom. 880 106 099 e-mail : dragan.kazimierz@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3

Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3 Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 SPIS TREŚCI: I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3 II. DANE OGÓLNE... 6 II.1 Przedmiot opracowania... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania : Branża: Obiekt: Nazwa inwestycji Adres inwestycji Dane techniczne: Projekt architektoniczno - budowlany Architektoniczna Budynek W.C. Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY. Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY Obiekt BranŜa Temat Lokalizacja inwestycji Inwestor Data opracowania Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Sławin, dz. Nr 370/2. Projektowany budynek ma dach wielospadowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY OBIEKT: Mała infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wraz z informacją turystyczną. LOKALIZCJA: ul. Strzelecka dz. nr 929/1 i 929/2 63-750 Sulmierzyce INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Łajskach INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: ŁAJSKI GM. WIELISZEW DZ. NR EWID. 373/8 +

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA

TOM II. PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA TOM II PROJEKT BUDOWLANY pawilonów handlowych szt.30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA: KONSTRUKCJA Inwestor pełnomocnik: Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zawartość opracowania

Strona 1. Zawartość opracowania Strona 1 Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania... 2 2. Cel opracowania... 2 3. Przedmiot i zakres opracowania... 2 4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe projektowanego obiektu w zakresie adaptacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo