PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego"

Transkrypt

1 egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, Iława dz. nr 136/22, 136/27 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego ul. 1-go Maja, Iława Budynek B Pow. zabudowy (całość) ,7 m 2 Pow. zabudowy - 396,8 m 2 w tym projektowana - 10,5 m 2 w tym projektowana - 63,7 m 2 Pow. użytkowa (część remont.) - 863,7 m 2 Pow. użytkowa - 341,9m 2 Kubatura (część remont.) ,0 m 3 Kubatura ,1 m 3 Niżej podpisani oświadczają, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Branża: Projektant: Sprawdzający: inż. arch. Jerzy Gawor upr. nr 4/71/OL mgr inż. architekt Krzysztof Zakrzewski upr. nr GP.I.7342/135/TO/94 Branża architektoniczna inż. Bogdan Motyliński upr. nr WAM/0097/PWOK/04 inż. Andrzej Szyszka upr. nr WAM/0062/PWOK/07 Branża konstrukcyjna inż. Damian Trzebiatowski upr. nr WAM/0050/POOS/06 inż. Piotr Święcki upr. nr WAM/0125/POOS/06 Branża sanitarna inż. Tomasz Kraweć upr. nr WAM/0065/PWOE/06 inż. Andrzej Bartwicki upr. nr WAM/0135/PWOE/05 Branża elektryczna luty 2010r.

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Uprawnienia projektantów i zaświadczenia z izby. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY 1. Opis techniczny 2. Obliczenia statyczne 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4. Materiały formalno prawne 5. Plan sytuacyjny lokalizacji hydrantu p.poż. 6. Rysunki: - Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 *Budynek A: - Rzut fundamentów rys. nr 2 - Rzut przyziemia rys. przebudowy rys. nr 3 - Rzut przyziemia rys. nr 4 - Rzut konstrukcji dachu rys. nr 5 - Rzut dachu rys. nr 6 - Przekrój A-A rys. nr 7 - Przekrój B-B rys. nr 8 - Przekrój C-C rys. nr 9 - Przekrój D-D rys. nr 10 - Elewacje rys. nr 11 - Schematy ścian rys. nr 12 - Ława żelbetowa Ł-1, Ł-2 rys. nr 13 - Podwalina PD-1 rys. nr 14 - Nadproże N-1 rys. nr 15 - Wieniec W-1, W-2 rys. nr 16 - Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 17 - Zestawienie stolarki drzwiowej rys. nr 18 - Szczegół wybijania otworów w istniejących murach *Budynek B: - Rzut posadowienia rys. nr 19 - Rzut przyziemia rys. przebudowy rys. nr 20 - Rzut przyziemia rys. nr 21 - Rzut konstrukcji dachu rys. nr 22 - Rzut dachu rys. nr 23 - Przekrój A-A rys. nr 24 - Elewacje rys. nr 25 - Ława żelbetowa Ł-1 rys. nr 26 - Wieniec W-1, trzpień T-1 rys. nr 27 - Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 28 - Zestawienie stolarki drzwiowej rys. nr 29 - Szczegół wybijania otworów w istniejących murach INWENTARYZACJA: *Budynek A: - Rzut przyziemia rys. nr 1 - Przekrój A-A rys. nr 2 - Przekrój B-B rys. nr 3

3 *Budynek A: - Rzut przyziemia rys. nr 4 - Przekrój A-A rys. nr 5 - Elewacje rys. nr 6 II. PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ III. PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

4 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Inwestor: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Iława, ul. 1 Maja Adres: Iława, ul. 1 Maja dz. nr 136/22, 136/27 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Iławie przy ul. 1-go Maja na działkach nr 136/22, 136/27. Przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenie posiadającym obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO W chwili obecnej na działkach zlokalizowany jest zespół obiektów tworzących zabudowę dla potrzeb warsztatów szkolnych. Dojazd wraz z dojściem do obiektów zlokalizowany jest od strony wschodniej przedmiotowych działek. Pozostały teren działek zagospodarowany jest zielenią. 3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3.1. Projektowane zagospodarowanie działki Przedmiotem opracowania jest dobudowa wiatrołapu do istniejącego budynku A od strony zachodniej oraz rozbudowa istniejącego budynku magazynowego oznaczony jako budynek B. Opracowanie obejmuje również projekt parkingu wraz z niezbędnymi dojściami zlokalizowanego od strony zachodniej istniejących obiektów. Zaplanowano również rozbiórkę istniejących obiektów pomocniczych, oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. Są to dwie wiaty magazynowe o konstrukcji stalowej oraz żelbetowy kanał najazdowy do przeglądu samochodów. Inwestycja zlokalizowana w Iławie przy ul. 1-go Maja, działka nr /22 i /27. Na terenie działek należy wykonać piesze dojścia do przedmiotowych budynków. Nawierzchnie dojść pieszych należy wykonać z kostki betonowej gr. 6cm, którą należy ułożyć na 5cm podsypce cementowo-piaskowej, wykonanej na podbudowie betonowej z betonu B 7,5 o grubości 10cm. Podbudowę betonową wykonać na warstwie odsączającej gr. 15cm z piasku

5 po okrawężnikowaniu. Chodnik należy ograniczyć obrzeżami betonowymi ułożonymi na ławie betonowej z betonu B10. Projektowane dojazdy oraz parking należy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm, którą należy ułożyć na 5cm podsypce cementowo-piaskowej, wykonanej na podbudowie z tłucznia kamiennego o grubości 22cm. Podbudowę wykonać na warstwie odsączającej gr. 15cm z piasku po okrawężnikowaniu. Nawierzchnię należy okrawężnikować krawężnikiem betonowym wystającym na ławie betonowej z betonu B10. Wokół budynku należy wykonać opaskę z polbruku na warstwach jak dojścia piesze do przedmiotowych budynków. Pozostały teren działki należy zagospodarować zielenią według uznania inwestora Dane informacyjne dotyczące inwestycji Działka będąca przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie podlega żadnej innej ochronie Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę nie dotyczy 3.4. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń dla środowiska Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego Zestawienie powierzchni działki - pow. zabudowy budynku A (całość) ,7 m 2 - w tym projektowana - 10,5 m 2 - pow. zabudowy budynku B (całość) - 396,77 m 2 - w tym projektowana - 63,7 m 2 Pow. zieleni oraz istniejącej zabudowy i terenów utwardzonych - pozostała część powierzchni działek 3.5. Sieci zewnętrzne woda z miejskiej sieci wodociągowej przyłącze istniejące, z wykonaniem nowego zalicznikowego przyłącza do budynku B. Planowane jest wykonanie przyłącza wodociągowego dla zasilania zewn. hydrantu p.poż. wg odrębnego zgłoszenia kanalizacja odprowadzana do miejskiego kolektora sanitarnego przyłącze istniejące, energia elektryczna z sieci rozdzielczej enn - w ramach istniejącej mocy, energia cieplna z sieci miejskiej

6 kanalizacja deszczowa do istniejącej sieci na terenie inwestycji, planowane jest wykonanie nowego przyłącza do sieci deszczowej na podstawie odrębnego zgłoszenia robót Instalacje i sieci wykonać wg projektów branżowych stanowiących integralną część opracowania 4. OPIS ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY 4.1. Stan istniejący ocena techniczna. Budynek A Istniejący budynek byłych warsztatów szkolnych jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym. Budynek podzielony jest w chwili obecnej na część biurowo-szkoleniową teoretycznej nauki zawodu oraz część praktycznej nauki zawodu. Część budynku Istniejące pokrycie hali warsztatów szkolnych wykonane jest z płyt azbestowych, supremy i papy na lepiku. Ściany hali wykonane są z płyt azbestowych oraz supremy w konstrukcji stalowej; posadzki cement wypalany - hala, terakota szatnie i pomieszczenia socjalne (przekrój A-A inwentaryzacja). Ściany pozostałych pomieszczeń wykonane są w technologii tradycyjnej murowane z cegły na zaprawie cementowo wapiennej. Stropodach nad garażem kryty blachą trapezową zaizolowany papą asfaltową na deskowaniu pełnym na belkach stalowych (przekrój B-B inwentaryzacja). Budynek B Istniejący budynek magazynowy byłych warsztatów szkolnych jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek podzielony obecnie na pomieszczenia magazynowe z których wyjścia prowadzą na rampę zadaszoną stalowym daszkiem. Dach jednospadowy, żelbetowy, kryty papą. Ściany murowane, fundamenty żelbetowe. Obiekt dobudowany bezpośrednio do istniejącego budynku dwukondygnacyjnego stanowiącego pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia garażu. Obiekty znajdują się w stanie technicznym dobrym, pozwalającym na wykonanie planowanej inwestycji Stan projektowany. Projekt przewiduje remont, przebudowę i rozbudowę istniejących pomieszczeń budynków A i B. Przedmiotowy remont ma na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego.

7 Zakres prac budowlanych: Budynek A Przebudowa sanitariatów oraz pomieszczeń szatni; wydzielenie korytarza, hali i sali szkoleniowej oraz dobudowę wiatrołapu od strony zachodniej warsztatów. Projektuje się wymianę pokrycia dachowego nad całą częścią warsztatów objętą opracowaniem oraz wymianę ścian zewnętrznych hali wykonanych z płyt azbestowych. Nad garażem oraz w części w której zlokalizowana jest wymiennikownia i projektowany wiatrołap, projektuje się wymianę całego dachu. Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem i podwyższenie poziomu zera istniejącego o 12 cm. Projektowany wiatrołap - do wykonania w technologii tradycyjnej. Fundamenty w formie ław fundamentowych, ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone styropianem, ściany murowane, ocieplone styropianem. Ponadto zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych części murowanej obiektu. Wszystkie istniejące warstwy ścian i dachów wykonanych z płyt azbestowych należy zdemontować w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.). Budynek B Zaplanowano dobudowę korytarza komunikacyjnego łączącego pomieszczenia, dobudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, Wewnątrz obiektu zaplanowano wykonanie sanitariatów oraz szatni; wykonanie nowych otworów okiennych. Planowane jest ocieplenie całości ścian budynku w technologii lekkiej-mokrej oraz ocieplenie wykonanie pokrycia istniejącego stropodachu Uwaga! Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami szczegółowymi zawartymi w dokumentacji wykonawczej, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub robót. Odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem niniejszego opracowania w formie pisemnej Dane techniczne Budynek A pow. zabudowy (całość budynku A) ,7 m 2 - w tym projektowana - 10,5 m 2 pow. użytkowa (część objęta remontem) - 863,7 m 2 kubatura (część objęta remontem) ,0 m 3

8 Budynek B pow. zabudowy - 396,8 m 2 - w tym projektowana - 63,7 m 2 pow. użytkowa - 341,9 m 2 kubatura ,1 m Opis architektoniczno konstrukcyjny projektowanych prac Fundamenty Przed wykonaniem fundamentów należy odebrać grunt w poziomie posadowienia przez uprawnionego kierownika budowy lub geologa z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy, z określeniem stanu o przydatności gruntu dla założonego sposobu posadowienia. W przypadku zastania gruntów nienośnych należy skontaktować się pisemnie z projektantem celem ustalenia ewentualnego przeprojektowania fundamentów. Projekt zakłada występowanie w poziomie posadowienia gruntów nośnych piasków średnich o I D =0,4. Kategoria geotechniczna obiektu I. Zaprojektowano fundamenty w formie ław fundamentowych pod ścianami wiatrołapu oraz projektowanymi ścianami wewnętrznymi wydzielającymi pomieszczenia nr 4 i 5. Wszystkie ławy zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B-20 i zazbrojone stalą klasy A-III w ilości 4 #12 pręty podłużne i A- 0 strzemiona ø6 co 20cm. Wysokość ław 40cm szerokość uzależniona od przenoszonych naprężeń. Szerokości ław fundamentowych wg rys.: RZUT FUNDAMENTÓW. W części pomieszczeń gdzie dokonywana jest wymiana ścian zewnętrznych obiektu należy wykonać podwalinę żelbetową o wymiarach 15x75cm wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B-20 i zazbrojone stalą klasy A-III w ilości 6 #12 pręty podłużne i A- 0 strzemiona ø6 co 20cm. Projektowane podwaliny należy posadowić na projektowanej żelbetowej ławie fundamentowej. Podwaliny należy zagruntować preparatem EUROLAN 3K (DEITERMANN), pokryć izolacją SUPERFLEX 10 a następnie ocieplić styropianem ekstrudowanym gr. 8 cm od strony zewnętrznej. Dno fundamentów wiatrołapu i fundamentów pod podwalinami zagłębić do poziomu 1,15m (min. 1,00m poniżej terenu) wg rys. konstrukcyjnych natomiast dno fundamentów pod ścianami wydzielającymi pomieszczenia nr 4 i 5 zagłębić do poziomu min. 50cm poniżej poziomu projektowanej posadzki. Fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Na fundamentach wykonać pierwszy stopień izolacji przeciwwilgociowej, składający się z dwóch warstw papy izolacyjnej przyklejonej lepikiem na gorąco. Izolację połączyć z izolacją posadzek. Szczegóły zbrojenia fundamentów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych Ściany fundamentowe Ściany zewnętrzne wykonać na ławach fundamentowych, z bloczków fundamentowych betonowych klasy min 10 MPa o grubości 25cm na zaprawie cementowej o wytrzymałości 5

9 MPa. Po wymurowaniu zewnętrzną powierzchnię ścian zagruntować preparatem EUROLAN 3K (DEITERMANN), pokryć izolacją SUPERFLEX 10 a następnie przykleić styropian ekstrudowany gr. 10 cm. Izolacja cieplna powyżej poziomu terenu pokryta tynkiem cienkowarstwowym wg kolorystyki elewacji. Izolację połączyć z izolacją posadzek. Istniejące ściany fundamentowe należy odkopać, osuszyć oraz zaizolować tak jak projektowane ściany fundamentowe Ściany przyziemia Wszystkie otwory przeznaczone do zamurowania należy zamurować cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowej M5. Wszystkie ściany projektowane gr. 24, 12 i 8cm należy wykonać z bloczków wapienno piaskowych SILKA E24, E12, E8 na zaprawie cementowo wapiennej 5 MPa a w pomieszczeniach mokrych na zaprawie cementowej 5 MPa. Ściany pokryć tynkiem wapiennocementowym kat. III, szpachlowanym. Ściany zewnętrzne murować na tzw. ciepłej zaprawie. Od zewnątrz wszystkie ściany murowane (wraz z istniejącymi), wyjątkiem ściany szczytowej adaptowanego garażu, ocieplić styropianem gr. 12 cm metodą lekką mokrą a projektowane bonie wykonać ze styropianu gr. 3cm układanego na warstwie ocieplenia. Docieplenia ściany szczytowej garażu natomiast należy dokonać od wewnątrz płytami ECOVARIO RENOVARIO/CALSITHERM mocowanymi klej (ściśle według instrukcji producenta) i wykończonymi gładzią szpachlową. W części pomieszczeń gdzie usuwane są istniejące ściany należy konstrukcję pokryć płytami warstwowymi typu Sandwich w układzie poziomym z wypełnieniem poliuretanem grubości 10cm, malowane w kolorze wg kolorystyki elewacji Konstrukcja ściany przyziemia (dla płyt warstwowych) Szkielet ścian przyziemia (słupki i rygle) z profili stalowych zamkniętych 60x60x4 i 100x100x4mm. Słupki stalowe mocowane bezpośrednio do podwaliny żelbetowej oraz do płatwi dachowej. Rygle stalowe mocowane do słupków stalowych poprzez spawanie. Ściany należy stężyć za pomocą prętów stalowych gładkich Ø16 w polach zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Konstrukcja ścian wykonana ze stali St3SX. Należy zabezpieczyć konstrukcję stalowe antykorozyjnie poprzez malowanie wg pkt. w opisie technicznym: MALOWANIE. W pomieszczeniach objętych kategorią zagrożenia ZL III słupy stanowiące główną konstrukcję nośną należy obudować płytą gips.-karton. w systemie Rigips RIDURIT dla uzyskania odporności ogniowej R 30.

10 Stropodach BUDYNEK A Nad całością zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego na płyty warstwowe typu Sandwich z wypełnieniem poliuretanem grubości 10cm. Nad garażem zaprojektowano oprócz wymiany pokrycia również wymianę konstrukcji dachu Zaprojektowano konstrukcję stalową z [160 stal St3SX w rozstawie co 1,5m do których należy zamocować płyty warstwowe. Zaprojektowano dach jednospadowy o kącie nachylenia 3. Nad częścią łączącą część objętą adaptacją z pozostałą częścią budynku oraz nad projektowanym wiatrołapem zaprojektowano stropodach o konstrukcji stalowej z [140 w rozstawie co 1,5m do których należy zamocować płyty warstwowe. Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 5%. Konstrukcję dachu w pomieszczeniach nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 wykończyć sufitem podwieszanym z płyt gipsowo kartonowych w systemie Rigips RIGIMETR o odporności ogniowej REI 30. Przy wykonywaniu połączeń ścian z dachem należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji podane przez producentów wszystkich elementów, z którymi dach będzie się łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania i szczelność zabezpieczenie przed wodą opadową. Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach ø 120mm i rurach spustowych ø 100mm rozmieszczonych po obu stronach. Nad wejściami należy wykonać zadaszenia z poliwęglanu. BUDYNEK B Nad częścią istniejącą zaprojektowano ocieplenie całości połaci wełną mineralną twardą gr. 18 cm, krytą papą termozgrzewalną. Nad projektowaną dobudową wykonac daszek o konstrukcji stalowej z blachy trapezowej TR55, ułożonej na wieńcu ściany projektowanej oraz na belce stalowej mocowanej na kotwy M16 w rozstawie co 100 cm do istniejącej ściany zewnętrznej (ceownik normalny [120 St3SX). Ocieplenie dachu wełna mineralna, twarda gr. 20 cm mocowana do blachy, pokryta papą termozgrzewalną lub membraną dachową. Od spodu wykonac sufit podwieszony Wentylacja W projektowanych pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano indywidualne przewody wentylacyjne z rur ø16 SPIRO lub PCV. Przewody te od poziomu sufitu podwieszonego należy ocieplić wełną mineralną gr. 5cm i obłożyć 2x płytą GKF. Ponad dachem wykonać obudowę z blachy powlekanej w kolorze płyty warstwowej. W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać wentylację mechaniczną według projektu wentylacji.

11 Nadproża okienne i drzwiowe W ścianach zewnętrznych wiatrołapu gr. 24cm zaprojektowano nadproża żelbetowe z wieńca wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu B-20 i zazbrojone stalą klasy A-III w ilości 4 ø12 pręty podłużne i A-0 strzemiona ø6 co 18cm. Szczegółowe zbrojenie nadproży pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. W projektowanych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych gr. 24cm i 12cm nad otworami o rozpiętości do 210cm zaprojektowano nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych typu L-19 po 2szt.w ścianach gr. 24cm. W ścianach wewnętrznych gr. 12cm zaprojektowano nadproża z prefabrykowanych belek nadprożowych po 1 szt. typu L-19. Długości nadproży powinny być odpowiednie do szerokości otworu (długość nadproża musi być o 20-30cm większa od szerokości otworu). Nad projektowanymi otworami w ścianach istniejących zaprojektowano nadproża z belek stalowych do wykonania wg. rysunków konstrukcyjnych. Nadproża w ścianach zewnętrznych docieplić styropianem gr. 12 cm z zapewnieniem braku mostków termicznych Wieńce Na zwieńczeniu ścian gr. 24cm zaprojektowano wieńce żelbetowe obwodowo zapewniając ciągłość zbrojenia o wymiarach 24x24cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stalą A-III w ilości 4#12 pręty podłużne i strzemiona ø6 A-0 co 20cm. Wieńce w ścianach zewnętrznych docieplić styropianem gr. 12 cm z zapewnieniem braku mostków termicznych Schody i podjazdy Zewnętrzne schody i podjazdy zaprojektowano jako betonowe schody na gruncie wylewane na mokro w deskowaniu na budowie z betonu klasy B-20. Schody należy wykończyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi mrozoodpornymi Trzpienie W ścianach wiatrołapu o gr. 24cm w miejscach pokazanych na rysunkach zaprojektowano trzpienie żelbetowe o wymiarach 24x24cm, wylewane na mokro z betonu klasy B-20, zazbrojone stalą A-III w ilości 4#12 pręty podłużne i strzemiona ø6 A-0 co 18cm zagęszczone w strefie połączenia prętów co 9cm. Trzpienie wykonać w strzępiach pozostawionych podczas wznoszenia ścian. Usytuowanie trzpieni pokazano na rysunkach konstrukcyjnych, zbrojenie wykonać wg rysunków konstrukcyjnych.

12 Stolarka okienna i drzwiowa Zamontować stolarkę okienną i drzwiową według wymiarów na rysunkach architektonicznych i zestawienia stolarki. Standard dopuszczony do stosowania w budownictwie posiadający aprobatę techniczną. Okna wykonać w konstrukcji z PCV, drzwi aluminiowe i płycinowe (wg. zestawienia stolarki). Parapety zewnętrzne ocynk; wewnętrzne PCV. Ościeżnice regulowane; opaski drzwiowe obustronnie Wykończenie wewnętrzne Podłogi i posadzki: Posadzka w halach: - beton B20 gr. 12cm, zbrojony DRAMIX (20kg/m 3 ), - warstwa szczepna lub ewentualne frezowanie powierzchni - warstwy istniejące Posadzka w wymiennikowi i projektowanym wiatrołapie: - gres - gładź cementowa 4 cm - styropian 6cm - EPS folia PE - beton B15-15cm - podsypka piaskowa - 15 cm Posadzka w pozostałych pomieszczeniach: - gres - gładź cementowa 4cm - styropian 8cm EPS folia PE - warstwy istniejące Ściany i sufity: - tynki wewnętrzne ściany murowane pokryć tynkiem wapienno-cementowym kat. III, szpachlowanym malowane farbą akrylową w kolorach pastelowych. - sufit w pomieszczeniach nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 wykończyć sufitem podwieszanym z płyt gipsowo kartonowych w systemie Rigips RIGIMETR o odporności ogniowej REI 30, wyszpachlować dwukrotnie gładzią gipsową i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym. - w pomieszczeniach mokrych glazura do wys. min. 2,20 Malowanie Elementy stalowe należy zabezpieczyć powłokami malarskimi. Przed malowaniem powierzchnie należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentu i myć urządzeniem ciśnieniowym lub szczotką następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i oczyścić powierzchnię metodami strumieniowo ściernymi. Powierzchnie malować można jedynie po dokładnym osuszeniu i

13 pozbawieniu tłuszczu i kurzu. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez nałożenie powłok malarskich: - podkład miniowy 1 - farba chlorokauczukowa podkładowa 1 - farba chlorokauczukowa nawierzchniowa 2 Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z normą PN-71/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowej wytyczne ogólne oraz z wytycznymi producenta farby Elewacje i wykończenie zewnętrzne Ściany murowane ocieplone wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w technologii WEBER (mineralnym lub żywicznym) wg kolorystki pokazanej na rysunku Elewacje. Dach płyty warstwowe typu Sandwich z wypełnieniem poliuretanem grubości 10cm., rynny i rury spustowe PVC. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub PCV do wykonania wg rysunku rzut przyziemia oraz elewacje. Balustrady zewnętrzne z rur stalowych min. ø53mm (np. firmy GROT). Daszki nad wejściami do budynku z profili stalowych i aluminium z wypełnieniem ze szkła akrylowego lub poliwęglanu (np. firmy ROBELIT). Wycieraczki przed drzwiami wejściowymi należy wykonać jako stalowe zewnętrzne INSTALACJE woda z miejskiej sieci wodociągowej przyłącze istniejące, kanalizacja odprowadzana do miejskiego kolektora sanitarnego przyłącze istniejące, energia elektryczna z sieci rozdzielczej enn - w ramach istniejącej mocy, energia cieplna z sieci miejskiej kanalizacja deszczowa do istniejącej sieci na terenie inwestycji środki łączności z istniejącej sieci gospodarowanie odpadami wywóz na gminne składowisko odpadów Instalacje i sieci wykonać wg projektów branżowych stanowiących integralną część opracowania 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNEK A Dane dotyczące ochrony p.poż. w/g 5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137): 6.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: - powierzchnia użytkowa (objęta opracowaniem) 863,7 m² - wysokość budynku - niski - liczba kondygnacji nadziemnych liczba kondygnacji podziemnych Odległość od budynków sąsiadujących: Istniejący budynek wolnostojący. Projektowana dobudowa wiatrołapu w odległości powyżej 4 m od granicy działki. Odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi remontowanych obiektów wynosi 15 m

14 6.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Inwestor nie przewiduje składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Jedynym materiałem palnym używanym do nauki w pracowniach stolarskich jest płyta wiórowa w maksymalnej ilości 2m 3 /miesiąc Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego max 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Obiekt zaliczono do kategorii: - ZL III - budynek użyteczności publicznej (pomieszczenia nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 wraz z częścią biurową nie objętą opracowaniem adaptacji) oraz - PM produkcyjne i magazynowe (pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22) 6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - nie dotyczy, nie występuje 6.7. Podział obiektu na strefy pożarowe W obiekcie wyróżniono trzy strefy pożarowe: 1) ZL III obejmuje pomieszczenia nr 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20 2) ZL III obejmuje pomieszczenia nr 1, 2, 4, 5, 23, 24 3) PM obejmuje pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 o łącznej powierzchni 629,4m Klasa odporności pożarowej budynku - ZL III klasa D (pomieszczenia nr 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 w raz z częścią biurową nie objętą opracowaniem adaptacji) - PM Q<500 MJ/m 2 klasa E (pomieszczenia nr 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22) Wymagania dla elementów budynku w klasie odporności pożarowej D : - główna konstrukcja nośna R 30 - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań - strop REI 30 - ściana zewnętrzna EI 30 - ściana wewnętrzna nie stawia się wymagań - przekrycie dachu nie stawia się wymagań Wymagania dla elementów budynku w klasie odporności pożarowej E nie stawia się wymagań. Konstrukcja dachu kratownice stalowe i płatwie nie wymagają zabezpieczeń (dla klasy D bez wymagań) i stanowią odrębny element połączony z główna konstrukcją nośną (słupami stalowymi R 30) w sposób przegubowy. Utrata stateczności kratownic nie wpływa na nośność głównej konstrukcji słupów Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) Ewakuacja z pomieszczeń budynku na zewnątrz dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej: - ZL III - nie może przekraczać 30m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m przy co najmniej dwóch dojściach; - PM o gęstości obciążenia ogniowego Q 500MJ/m 2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem - nie może przekraczać 60m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 100 m przy co najmniej dwóch dojściach. Długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń objętych opracowaniem nie przekracza dopuszczalnej. Droga ewakuacyjna odpowiednio oznakowana. Oświetlenie przeszkodowe nie jest wymagane.

15 6.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: Przepusty instalacji użytkowych prowadzące przez przegrody ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI60. Obiekt wyposażyć w instalację odgromową. Instalacja elektroenergetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być umieszczony w pobliżu wejścia do budynku lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, (...): Obiekt wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe: - w instalację hydrantową ø52 w ilości 2szt. - w instalację hydrantową ø25 w ilości 2szt Wyposażenie w gaśnice. Rozmieszczenie gaśnic w/g instrukcji p. poż.; w ilości nie mniejszej niż 2 kg masy środka gaśniczego na każde 100 m 2 strefy pożarowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości: - dla ZL III - 10 dm 3 /s - dla PM - 10 dm 3 /s Drogi pożarowe Budynek ma zapewniony dojazd istniejącą drogą pożarową. Przed przystąpieniem do użytkowania, Inwestor jest zobowiązany do opracowania instrukcji p.poż. budynku, określającej drogi ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego. 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNEK B Dane dotyczące ochrony p.poż. w/g 5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1137): 7.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: - powierzchnia użytkowa - 341,9 m 2 - wysokość budynku - niski - liczba kondygnacji nadziemnych liczba kondygnacji podziemnych Odległość od budynków sąsiadujących: Odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi remontowanych obiektów wynosi 15 m 7.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Inwestor nie przewiduje składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego max 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. Obiekt zaliczono do kategorii: - ZL III - budynek użyteczności publicznej 7.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - nie dotyczy, nie występuje 7.7. Podział obiektu na strefy pożarowe Obiekt w jednej strefie pożarowej

16 7.8. Klasa odporności pożarowej budynku - ZL III klasa D Wymagania dla elementów budynku w klasie odporności pożarowej D : - główna konstrukcja nośna R 30 - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań - strop REI 30 - ściana zewnętrzna EI 30 - ściana wewnętrzna nie stawia się wymagań - przekrycie dachu nie stawia się wymagań 7.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) Ewakuacja z pomieszczeń budynku na zewnątrz dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie pożarowej: - ZL III - nie może przekraczać 30m przy jednym dojściu (w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 60 m przy co najmniej dwóch dojściach; Długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń objętych opracowaniem nie przekracza dopuszczalnej. Droga ewakuacyjna odpowiednio oznakowana. Oświetlenie przeszkodowe nie jest wymagane Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej: Przepusty instalacji użytkowych prowadzące przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI60. Obiekt wyposażyć w instalację odgromową. Instalacja elektroenergetyczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być umieszczony w pobliżu wejścia do budynku lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakowany Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, (...): Obiekt wyposażony w urządzenia przeciwpożarowe: - w instalację hydrantową ø25 w ilości 1szt Wyposażenie w gaśnice. Rozmieszczenie gaśnic w/g instrukcji p. poż.; w ilości nie mniejszej niż 2 kg masy środka gaśniczego na każde 100 m 2 strefy pożarowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości: - dla ZL III - 10 dm 3 /s W chwili obecnej obiekt jest chroniony z jednego hydrantu DN80 zlokalizowanego przy ul. 1 Maja w odległości 75m. Należy wykonać dodatkowy hydrant p. poż. DN80 zlokalizowany w okolicy wjazdu na posesję od strony ul. 1 Maja. Wykonanie hydrantu według odrębnego opracowania branży sanitarnej Drogi pożarowe. Budynek ma zapewniony dojazd istniejącą drogą pożarową. Przed przystąpieniem do użytkowania, Inwestor jest zobowiązany do opracowania instrukcji p.poż. budynku, określającej drogi ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego.

17 8. UWAGI KOŃCOWE roboty można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, budowę należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnymi przepisami i normami. na wyroby warsztatowe elementów konstrukcyjnych należy uzyskać atest wytwórcy uprawnionego do wykonywania konstrukcji stalowych, wszelkie odstępstwa należy uzgadniać z autorem projektu, roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunków technicznych (Dz. U. Nr 75) odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi warunkami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. IV OPRACOWAŁ:

18 OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE Budynek A I. OBCIĄŻENIA 1. Obciążenia stałe Dach char. ϒ oblicz. Pas górny - płyta warstwowa gr. 100 mm 0, ,14 kn/m² - c.w. płatwi 0, ,07 kn/m² 0,19 0,21 kn/m² 2. Obciążenia zmienne 2.1. Obciążenia zmienne śnieg ( II strefa α = 3, α = 5,24% ) - śnieg 1,2 x 0,8 0,96 1, kn/m² 2.2. Obciążenia zmienne worek śnieżny - śnieg 1,2 x 2,5 3,0 1,5 4,5 kn/m² 2.3. Obciążenia zmienne - technologiczne - obc. od urządzeń podwieszanych 0,20 1, kn/m² 2.4. Obciążenia zmienne wiatr ( strefa I, Teren A, β = 1,8 ) Obciążenia wiatrem pominięto w obliczeniach

19 II. WYMIAROWANIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI HALI 1. PŁATWIE 1.1 Płatwie nad garaż Płatew: ceownik 160 Rozpiętość l o max = 3,82 m, rozstaw co max m GRUPA A - obciążenia stałe + technologiczne q=(0,19+0,20) x 1,5 = 0,60 GRUPA S - obciążenia śniegiem q=(0,96) x 1,5 = 1,44 WĘZŁY: 1 2 3,820 H=3,820 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,820 0,000 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 2 przesuwna 0,0 0,000E+00* OSIADANIA: Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]: B r a k O s i a d a ń PRĘTY:

20 1 3,820 H=3,820 PRZEKROJE PRĘTÓW: 1 1 3,820 H=3,820 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,820 0,000 3,820 1,000 1 U 160 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 24, ,0 2 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT: [N/mm2] [N/mm2] [1/K] 2 Stal St ,000 1,20E-05 OBCIĄŻENIA: 4,50 4,50 0,60 0,60 1

21 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "cięzar wł." Stałe γf= 1,20 1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 3,82 Grupa: S "śnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 4,50 4,50 0,00 3,82 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: A -"cięzar wł." Stałe 1,20 S -"śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: Grupa obc.: Relacje: A -"cięzar wł." EWENTUALNIE S -"śnieg" EWENTUALNIE KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: S MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 TNĄCE-OBWIEDNIE:

22 14,3 1,4 1-1,4-14,3 NORMALNE-OBWIEDNIE: 1 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 1,910 13,6* -0,0 0,0 AS 0,000 0,0* 1,4 0,0 A 0,000 0,0 14,3* 0,0 AS 3,820-0,0-14,3 0,0* AS 1,910 13,6-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,4 0,0* A 3,820-0,0-14,3 0,0* AS 1,910 13,6-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,4 0,0* A * = Wartości ekstremalne NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE: 1 NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciążeń: [MPa] Ro 1 3,820 0,000* 0,0 AS 1,910-0,548* -117,8 AS

23 1,910 0,548* 117,8 AS 3,820-0,000* -0,0 AS * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń: 1 0,0* 14,3 14,3 AS 0,0* 1,4 1,4 A 0,0 14,3* 14,3 AS 0,0 1,4* 1,4 A 0,0 14,3 14,3* AS 2 0,0* 14,3 14,3 AS 0,0* 1,4 1,4 A 0,0 14,3* 14,3 AS 0,0 1,4* 1,4 A 0,0 14,3 14,3* AS * = Wartości ekstremalne PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinacja obciążeń: 1 0, ,00000 AS 0, , ,00000 AS 0,00000 DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Pręt: L/f: Kombinacja obciążeń: 1 349,7 AS NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 1 1 Zgin.(54) 64,7% AS

24 1.2 Płatwie nad łącznikiem Płatew: ceownik 140 Rozpiętość l o max = 2,52 m, rozstaw co max m GRUPA A - obciążenia stałe + technologiczne q=(0,19+0,20) x 1,5 = 0,60 GRUPA S - obciążenia śniegiem q=(3,0) x 1,5 = 4,50 WĘZŁY: 1 2 2,530 H=2,530 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,530 0,000 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 2 przesuwna 0,0 0,000E+00* OSIADANIA: Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]: B r a k O s i a d a ń PRĘTY: 1 2,530 H=2,530

25 PRZEKROJE PRĘTÓW: 1 1 2,530 H=2,530 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,530 0,000 2,530 1,000 1 U 140 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 20, ,0 2 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT: [N/mm2] [N/mm2] [1/K] 2 Stal St ,000 1,20E-05 OBCIĄŻENIA: 4,50 4,50 0,60 0,60 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "cięzar" Stałe γf= 1,20 1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 2,53 Grupa: S "śnieg" Zmienne γf= 1,50 1 Liniowe 0,0 4,50 4,50 0,00 2,53

26 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: Ciężar wł. 1,10 A -"cięzar" Stałe 1,20 S -"śnieg" Zmienne 1 1,00 1,50 RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: Grupa obc.: Relacje: Ciężar wł. ZAWSZE A -"cięzar" EWENTUALNIE S -"śnieg" EWENTUALNIE KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: S MOMENTY-OBWIEDNIE: 1 TNĄCE-OBWIEDNIE: 9,7 1,1 1-1,1-9,7

27 NORMALNE-OBWIEDNIE: 1 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 1,265 6,1* -0,0 0,0 AS 0,000 0,0* 1,1 0,0 A 0,000 0,0 9,7* 0,0 AS 2,530-0,0-9,7 0,0* AS 1,265 6,1-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,1 0,0* A 2,530-0,0-9,7 0,0* AS 1,265 6,1-0,0 0,0* AS 0,000 0,0 1,1 0,0* A * = Wartości ekstremalne NAPĘŻENIA-OBWIEDNIE: 1 NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciążeń: [MPa] Ro 1 2,530 0,000* 0,0 AS 1,265-0,329* -70,8 AS 1,265 0,329* 70,8 AS 2,530-0,000* -0,0 AS * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń:

28 1 0,0* 9,7 9,7 AS 0,0* 1,1 1,1 A 0,0 9,7* 9,7 AS 0,0 1,1* 1,1 A 0,0 9,7 9,7* AS 2 0,0* 9,7 9,7 AS 0,0* 1,1 1,1 A 0,0 9,7* 9,7 AS 0,0 1,1* 1,1 A 0,0 9,7 9,7* AS * = Wartości ekstremalne PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinacja obciążeń: 1 0, ,00000 AS 0, , ,00000 AS 0,00000 DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: L/f: Kombinacja obciążeń: 1 769,2 AS NOŚNOŚĆ PRĘTÓW: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Przekrój:Pręt: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc. 1 1 Zgin.(54) 57,0% AS 2. NADPROŻA poz.2.1. Nadproże N-1, l o =2,5m. Obciążenia: - z dachu 10,00 kn/m - wieniec 0,24x0,24x25 1,44 1,2 = 1,73 kn/m - ścianka 0,24x0,50x12 1,44 1,1 = 1,58 kn/m - c.w. nadproża 0,3x0,24x25 1,80 1,2 = 2,16 kn/m Razem: 15,47 kn/m

29 Geometria układu Lista obciążeń Grupa1 Nr Nr przęsła Rodzaj P 1 P 2 a [m] b [m] 1 równomierne Lista obciążeń Ciężar Własny Nr Nr przęsła Rodzaj P 1 P 2 a [m] b [m] 2 równomierne równomierne Reakcje - Grupa1 Nr Podpory R x [kn] R y [kn] M z [knm] Reakcje - Ciężar Własny Nr Podpory R x [kn] R y [kn] M z [knm]

30 Wykresy MNT dla przęsła nr 1 Dane do wymiarowania Materiały Klasa betonu B20 Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie f cd [MPa] Klasa stali na ścinanie St0S Obliczeniowa granica plastyczności stali f yd [MPa] Klasa stali na zginanie 34GS Obliczeniowa granica plastyczności stali f yd [MPa] Zbrojenie na zginanie Średnica zbrojenia dolnego [mm] 16 Średnica zbrojenia górnego [mm] 16 Średnica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 16 Zbrojenie na ścinanie : strzemiona Kąt nachylenia strzemion Średnica strzemion [mm] 6 Liczba cięć 2 Element zewnętrzny Ugięcie od obciążenia długotrwałeg o Wiek betonu w chwili obciążenia 28 dni Dobór zbrojenia głównego ze względu na rysy TAK prostopadłe do osi elementu Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 Wyniki dla zginania Szacunkowy ciężar stali przyjętego zbrojenia podłużnego dla całej belki wynosi (bez haków i zakładów) G=15.78 kg.

31 ZBROJENIE GŁÓWNE - DOŁEM: PRZĘSŁO NR 1 Położenie x [m] Moment maksymalny obliczeniowy M sdmax [knm] Moment minimalny obliczeniowy M sdmin [knm] Zbrojenie wyliczone A s1 [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte A u1 [cm 2 ] Ilość sztuk: 16 Ilość sztuk: ZBROJENIE GŁÓWNE - GÓRĄ: PRZĘSŁO NR 1 Położenie x [m] Moment maksymalny obliczeniowy M sdmax [knm] Moment minimalny obliczeniowy M sdmin [knm] Zbrojenie wyliczone A s2 [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte A u2 [cm 2 ] Ilość sztuk: 16 Ilość sztuk: STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA: PRZĘSŁO NR 1 Położenie x [m] Moment maksymalny charakterystyczny M skmax [knm] Moment minimalny charakterystyczny M skmin [knm] Rysy dołem [mm] Rysy górą [mm] Wyniki dla ścinania Szacunkowy ciężar przyjętego zbrojenia na ścinanie dla całej belki - strzemiona i pręty odgięte (bez haków i zakładów) G s =2.42 kg. PODPORA LEWA PRZĘSŁA NR 1 Odcinek ścinania L c =0.000 m Nośność przekroju betonowego V rd1 =38.00 kn Długość odcinka konstrukcyjnego na ścinanie L k =2.500 m; strzemiona 6 mm 2-cięte co s=20.3 cm Maksymalny odstęp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s z =27.0 cm Rozstaw strzemion 6 2-cięte s [cm] Długość odcinka L s [m] Siła tnąca: (Wartość bezwzględna) V [kn] Nośność krzyżulca ściskanego V rd2 [kn] Ilość prętów odgiętych w przekroju

32 PODPORA PRAWA PRZĘSŁA NR 1 Odcinek ścinania L c =0.000 m Nośność przekroju betonowego V rd1 =38.00 kn Długość odcinka konstrukcyjnego na ścinanie L k =2.500 m; strzemiona 6 mm 2-cięte co s=20.3 cm Maksymalny odstęp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s z =27.0 cm Rozstaw strzemion 6 2-cięte s [cm] Długość odcinka L s [m] Siła tnąca: (Wartość bezwzględna) V [kn] Nośność krzyżulca ściskanego V rd2 [kn] Ilość prętów odgiętych w przekroju Ugięcie w stanie sprężystym Grupy obciążeń uwzględnione do liczenia ugięcia: CiężarWłasny Tabela ugięć sprężystych belki Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przęsła Odległość x [m] Ugięcie max ymax [cm] Podpora nr Przęsło nr Podpora nr Ugięcie w stanie zarysowanym Tabela ugięć rzeczywistych belki Nr podpory Przem. podpory ymax [cm] Nr przęsła Odległość x [m] Ugięcie max ymax [cm] Podpora nr Przęsło nr Podpora nr

33 3. FUNDAMENTY Dobrano konstrukcyjnie ławy fundamentowe Ł-1 o szer. 30cm, gr. 40 cm oraz Ł-2 o szer. 50cm i gr. 40cm; zbrojone prętami głównymi #12 A-III w ilości 4szt. oraz strzemionami Ø6 A-0 co 20cm. Przyjęto konstrukcyjnie podwalinę żelbetową PD-1 o wymiarach 15x75cm zazbrojoną prętami głównymi 6 #12 stal A-III i strzemionami Ø6 co 20cm stal A-0. Ławy fundamentowe oraz podwalinę wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE Budynek B I. WYMIAROWANIE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Dach 1.1. Blacha trapezowa Przyjęto blachę trapezową TR55/0, Płatwie Przyjęto płatwie stalowe podłużne z C120 (St3S) przymocowane do ściany śrubami M16/120 w rozstawie co 1,0m. 2. Nadproża 2.1. Nadproża stalowe nad otworami okiennymi w ścianie istniejącej char. ϒ oblicz. Obciążenia - ściana gr. 25,0cm 19,0x0,25x2,3 10,93 1,3 14,21 kn/m - styropian gr. 12,0cm 0,45x0,12x2,3 0,12 1,3 0,16 kn/m 11,05 14,37 kn/m M max 2 2 ql 14,37 2,7 = = = 13,09kNm 8 8 W = 60,710 m 6 3

34 M 13,09 10 W 260,710 3 max σ= = = < 6 d = 107,83MPa f 205MPa Przyjęto nadproże stalowe z 2C160 (St3S) 2.2. Nadproża prefabrykowane typu L-19 Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianie nowoprojektowanej przyjęto nadproża prefabrykowane typu L-19/N o wymiarach jak na rysunku. 3. Wieńce 3.1. Wieniec W1 Przyjęto wieniec o wymiarach 24,0x24,0cm z betonu B20 zbrojonego prętami 4Ø12 (34GS); strzemiona Ø6 (St0S) w rozstawie co 25,0cm. 4. Trzpienie 4.1. Trzpień T1 Przyjęto trzpień o wymiarach 24,0x24,0cm z betonu B20 zbrojonego prętami 4Ø12 (34GS); strzemiona Ø6 (St0S) w rozstawie co 25,0cm. 5. Ławy 5.1. Ława Ł1 Przyjęto ławę o wymiarach 50,0x30,0cm z betonu B20 zbrojonego prętami 4Ø12 (34GS); strzemiona Ø6 (St0S) w rozstawie co 25,0cm. Opracował:

35 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTYCJA: Remont pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Lokalizacja: dz. Nr 136/22, 136/27, ul. 1 Maja, Iława Inwestor: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego Iława, ul. 1 Maja 1. Zakres robót dla całości zamierzenia budowlanego. Zakres robót obejmuje remont istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych celem dostosowania dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. W chwili obecnej na terenie działki zlokalizowany jest istniejący budynek warsztatów szkolnych. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie działki elementami mogącymi stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jest bliska lokalizacja w stosunku do drogi publicznej. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia: - Ryzyko przy pracach ziemnych - ryzyko upadku z wysokości przy wykonywaniu robót na wysokości - ryzyko porażenia prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych - ryzyko wypadku ze względu na bliską lokalizację drogi publicznej 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób prowadzenia instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę

36 posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania. Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić plan bioz : - wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać zagrożenie - plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych - rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego - rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego itp. - przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych opracował: inż. Bogdan Motyliński

37 Iława Aneks do uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych Zgodnie z zastrzeżeniem naniesionym w uzgodnieniu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącym projektu remontu pomieszczeń celem dostosowania dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego wyjaśnia się: 1. W remontowanym budynku B projektuje się wydzielenie WC dostępnego z korytarza nr 8 do wykonania według rysunku Rzut przyziemia Budynek B. Rysunek przebudowy. opracował: inż. Bogdan Motyliński

38

39 BUDYNEK - A

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 BUDYNEK - B

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 INWENTARYZACJA Budynek A

72

73

74

75 INWENTARYZACJA Budynek B

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo