1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14 z dnia r. Warunki na przełożenie kurka głównego gazu na ścianę budynku części projektowanej. Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kserokopie uprawnień i zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta 2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJA BiOZ Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 3. OPIS ZABEZPIECZENIA P.POŻ. 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 5. PROJEKT BUDOWLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Opis budowlany Opis graficzny 6. PROJEKT BUDOWLANY Opis budowlany Opis graficzny

2 OPIS BUDOWLANY 1. Podstawa opracowania Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia r. Inwentaryzacja budowlana Ustalenie z inwestorem zakres projektu. Wizja lokalna w terenie 2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku magazynowo - biurowego o halę produkcyjną stolarki drzwiowej i wrót stalowych z wykonaniem nowej kotłowni gazowej, przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej, wykonania studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu na terenie działki 48/14 i 84/1 w Toruniu przy ul. Kałamarskiego zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. Projektuje się także zwiększenie powierzchni produkcyjnej poprzez likwidację części biurowej i schodów stalowych na piętro, oraz powiększenie części socjalnej pracowników. Ze względu na kolizję z nowo projektowaną inwestycją: a) kurek główny gazy projektuje się przełożyć na zewnętrzną ścianę projektowanego budynku b) kanalizację deszczową projektuje się przyłożyć wzdłuż projektowanej ściany od strony północnej. 3. Fundamenty Projektuje się wykonanie stóp fundamentowych zgodnie ze szczegółami konstrukcji żelbetonowej z B20 krzyżowo zbrojone stalą 34GS φ12 co 12cm., ławy fundamentowej żelbetonowej z B20 o szer. 80 wys. 40cm. zbrojone stalą 34GS 6φ12 - pod murowane ściany zewnętrzne oraz strzemionami STOS φ4,5 co 33cm., oraz ławy fundamentowej żelbetonowej z B20 o szer. 24 wys. 24cm. zbrojone stalą 34GS 4φ12 oraz strzemionami STOS

3 φ4,5 co 33cm. pod ścianę warstwową przy magazynie. Izolację poziomą projektuje się z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku lub papą zgrzewalną. Izolację pionową projektuje się z abizolu P+R. 4. Ściany murowane Ściany fundamentowe: Projektuje się wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 24cm. na zaprawie cementowej. Ściany fundamentowe projektuje się ocieplić styropianem gr. 12cm. z izolacją pionową z abizolu P+R. - dwustronnie. Ściany nośne: Projektuje się ściany nośne z bloczków gazobetonowych odmiany 700 gr. 24cm. na zaprawie cementowo wapiennej wzmacniane trzpieniami żelbetowymi z B20 o wym. 24x24cm. zbrojone stalą 34GS 4φ12 oraz strzemionami STOS φ4,5 co 10 i 20cm. Wg załączonych szczegółów konstrukcyjnych. Ściany działowe: Projektuje się ściany działowe z bloczków gazobetonowych odmiany 700 gr. 12cm. i 6cm (w łazience pracowników) dla zamurowania otworów drzwiowych lub okiennych oraz dla wykonania większych pomieszczeń socjalnych: szatni i łazienek. Dla ułatwienia komunikacji projektuje się likwidację ścian osłonowych istniejącej hali do wysokości nowoprojektowanego dachu (pod istniejące lub projektowane do wymiany okna. 5. Słupy nośne Słupy nośne: Projektuje się słupów nośnych żelbetowymi z B20 o wym. 24x24cm. zbrojone stalą 34GS 4φ12 oraz strzemionami STOS φ4,5 co 10 i 20cm., oraz 24x48cm. zbrojone stalą 34GS 4φ12 oraz strzemionami STOS φ4,5 co 10 i 20cm. wg załączonych szczegółów konstrukcyjnych. Część słupów pomieszczeń magazynowych projektuje się przestawić włącznie z dźwigarami

4 stalowymi w nową lokalizację zgodnie z rysunkiem budowlanym. 6. Nadproża i wieńce Projektuje się wykonanie nadproży prefabrykowanych typu L19 oraz żelbetowe wg szczegółów konstrukcyjnych. Wieńce projektuje się żelbetowe z betonu B20 o wym. 24x24cm. z betonu B20 zbrojone 4 12 i strzemionami 4,5 co 33cm. We wieńcu projektuje się zatopić kotwy stalowe z markami. 7. Podkłady i posadzki Projektuje się wykorzystanie istniejącego podkładu z płyt betonowych. Projektuje się wykonanie podkłady betonowe na poziomie parteru z betonu B10 gr. 15cm. na podkładzie piaskowo - żwirowym gr. 15cm. W hali projektuje się posadzkę żelbetową z betonu B20 i zbrojona krzyżowo 6 co 15cm. Posadzkę hali należy zdylatować polami nie większymi niż 15m2. W pomieszczeniach socjalnych projektuje się posadzki się z terakoty i podkładzie cementowym gr. 4m. Izolację poziomą projektuje się z folii budowlanej i styropianu gr. 5cm. 8. Wykończenie ścian i stropów Projektuje się otynkowanie ścian i tropów tynkiem cementowo wapiennym. W pomieszczeniach wilgotnych: łazienkach, jadalni projektuje się glazurę do pełnej wysokości 2,0m. Ściany projektuje się pomalować farbą olejną do wys. 1,5m. Pozostałe części ściany i stropów projektuje się pomalować farbą emulsyjną. 9. Wykończenie elewacja Izolację ścian zewnętrznych projektuje się ze styropianu gr. 12cm. Z wyprawą elewacyjną firmy Ceresie w kolorze SAVANNE SH Stolarka okienna i drzwiowa Projektuje się zamontowanie okien z PCV z parapetami z PCV w

5 kolorze niebieskim o współczynniku przenikania k<1,1. Okna powinny mieć zapewnioną funkcję rozszczelnienia lub nawietrzaki higrosterowalne dwustrumieniowe EMM 5-30 firmy Aereco w kolorze stolarki. Projektuje się uzupełnienie parapetów zewnętrznych pod oknami od strony północnej. Projektuje się wymianę części okien od strony południowej istniejącej hali. Drzwi i wrota zewnętrzne projektuje się stalowe ocieplone. Projektuje się zamurowanie części okien lub drzwi zgodnie z projektem. Wewnątrz pomieszczeń część wrót i drzwi należy zamontować p.poż zgodnie z zaznaczoną lokalizacją na rzutach. Od strony północnej w istniejącej fasadzie aluminiowej należy zamontować dwa okna w pomieszczeniu biurowym ze względu na likwidację istniejących od strony rozbudowanej części. Stolarkę drzwiową wewnętrzną projektuje się płycinowe typowe. Do łazienki wyposażone w otwory nawietrzające. 11. Konstrukcja dachu Projektuje się wykonanie dachu w konstrukcji stalowej wg szczegółów konstrukcyjnych. Stal St3Sx składająca się z blachownicy stalowej oraz belek kształtowych z ceownika 180 i dwuteowników 180. Łączonych śrubami stalowymi M14, 16 klasy 3.1 o Rt=120Mpa i Rd=2,3Mpa i R=276Mpa. Załączono zestawienie stali. Konstrukcja jest przykręcana do marek stalowych zatopionych w łupach lub wieńcu śrubami M20 wykonanych równolegle do pokrycia. Konstrukcje należy pomalować farbą miną podkładową i nawierzchniową chlorokauczukową dwukrotnie. 12. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie Pokrycie dachowe projektuje się warstwowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej z wypełnieniem wełną mineralną gr. 15cm. Obróbki blacharskie projektuje się z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. Rynny i rury spustowe projektuje się z PCV koloru brązowego. Odprowadzenie wody deszczowej z istniejącej hali na projektowany niższy dach nowej hali.

6 13. Instalacje wewnętrzne i przyłącza Nieruchomość jest podłączona do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Projektowaną rozbudowę projektuje się wyposażyć w instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, wentylację grawitacyjną, mechaniczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową i centralne ogrzewanie z istniejącej kotłowni gazowej. Zasilanie w prąd elektryczny i instalacji wodociągowej, ciepłej wody, centralne ogrzewanie z istniejącego rozbudowywanego budynku. Odprowadzenie ścieków do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. W ramach projektowanej inwestycji projektuje się studnie wodomierzową na terenie nieruchomości, przeniesienie kurka głównego gazu, oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej kolidującej z rozbudową.

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W POZIOMIE PODZIEMIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE ARCHITEKTURA OBIEKT INWESTOR SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE ul. Kraszewskiego 22 SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo