Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy"

Transkrypt

1 Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy wiązar kratowy 1

2 1.3. Schemat statyczny dźwigara kratowego i istniejące przekroje ObciąŜenia przyjęte do obliczeń. a) ObciąŜenie stałe (pokrycie dachu sali gimnastycznej) [kn/m2] 3xpapa na lepiku 0,20 1,3 0,26 Gładź gr. 3,0cm 0,63 1,3 0,82 0,03*21,00 Styropian 18cm 0,08 1,2 0,10 0,18*0,45 Zatarcie 1,0cm 0,21 1,3 0,27 0,01*21,00 Płyta dachowa DUZ-300/60 0,88 1,2 1,06 razem 2,00 1,25 2,51 przyjęto 2,00 1,25 2,50 q k γ f q d [kn/m2] b) ObciąŜenie śniegiem (I strefa) przyjęto S k = 0,70*0,8 = 0,56 [kn/m2] S d = S k *1,4 = 0,78 [kn/m2] c) ObciąŜenie od wiaru Przyjęto dla budynku dla I strefy, teren A 2. Stan projektowany (wzmocniony) Schemat statyczny dźwigara kratowego i przyjęte (wzmocnione) przekroje. Rysunki wzmocnionych przekroi elementów dźwigara zamieszczono w załączniku graficznym do tego opracowania. 2

3 WĘZŁY: Obliczenia statyczne wykonano za pomocą programu RM-WIN ,288 1,500 0,841 0,659 0,841 0,659 0,841 0,659 0,841 0,659 0,841 0,659 0,840 0,660 1,500 V=1,913 H=12,000 WĘZŁY: Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]: 1 0,000 0, ,500 1, ,000 1, ,341 0, ,000 1, ,840 0, ,000 1, , ,500 1, ,341 0, ,500 1, ,841 0, ,000 1, ,341 0, ,500 1,538 PODPORY: P o d a t n o ś c i Węzeł: Rodzaj: Kąt: Dx(Do*): Dy: DFi: [ m / k N ] [rad/knm] 1 przesuwna 0,0 0,000E+00* 2 stała 0,0 0,000E+00 0,000E+00 OSIADANIA: Węzeł: Kąt: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: FIo[grad]: B r a k O s i a d a ń PRĘTY: ,659 0,659 0,659 0,659 0,659 0,660 0,841 0,841 0,841 0,841 0,841 0,840 1,500 1,500 0,288 V=1,913 H=12,000 3

4 PRZEKROJE PRĘTÓW: ,288 1,500 0,841 0,659 0,841 0,659 0,841 0,659 0,841 0,659 0,841 0,659 0,840 0,660 1,500 V=1,913 H=12,000 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,500 1,505 1, x65x65x7_120x ,341-0,913 2,513 1, x60x60_RP100x ,500 1,505 1, x60x60_RP100x ,500 1,505 1, x60x60_RP100x ,500 1,505 1, x60x60_RP100x ,500 1,505 1, x60x60_RP100x ,499 1,504 1, x60x60_RP100x ,160 1,288 2,515 1, x60x60_RP100x ,841-1,038 1,336 1, L 45x45x ,659-1,163 1,337 1, x35x35x4+bl50x ,841-1,038 1,336 1, L 30x30x ,659 1,163 1,337 1,000 7 L 50x50x ,841-1,038 1,336 1, L 30x30x ,659 1,163 1,337 1,000 6 L 40x40x ,841-1,038 1,336 1,000 6 L 40x40x ,659 1,163 1,337 1, L 30x30x ,841-1,038 1,336 1,000 7 L 50x50x ,659 1,163 1,337 1, L 30x30x ,840-1,038 1,335 1, x35x35x4+bl50x ,660 1,163 1,337 1, L 45x45x5 4

5 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 8, ,0 2 Stal St3 3 4, ,0 2 Stal St3 4 24, ,0 2 Stal St3 5 30, ,0 2 Stal St3 6 3, ,0 2 Stal St3 7 4, ,0 2 Stal St3 10 4, ,5 2 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: NapręŜ.gr.: AlfaT: [N/mm2] [N/mm2] [1/K] 2 Stal St ,000 1,20E-05 PRZEKRÓJ Nr: 1 Nazwa: "2x35x35x4+bl50x6" X 7,7 Y y 35,0 7,3 35,0 x 6,0 35,0 V=50,0 H=76,0 Skala 1:2 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiał: 2 Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 3,8 Yc= 3,0 alfa= 90,0 Momenty bezwładności [cm4]: Jx= 13,2 Jy= 15,0 Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0 Gł.momenty bezwładn. [cm4]: Ix= 15,0 Iy= 13,2 Promienie bezwładności [cm]: ix= 1,3 iy= 1,3 Wskaźniki wytrzymał. [cm3]: Wx= 4,0 Wy= 6,5 Wx= -4,0 Wy= -4,4 Powierzchnia przek. [cm2]: F= 8,3 Masa [kg/m]: m= 6,5 Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]: Jzg= 13,2 Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F: [deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2] 1 L 35x35x ,26 1,30 3,5 0,7 2,7 2 L 35x35x ,26-1,30-3,5 0,7 2,7 3 B 50x6 0-0,46 0,00 0,0-1,4 3,0 5

6 PRZEKRÓJ Nr: 2 Nazwa: "4 L 35x35x4" X ,0 Y y ,0 35,0 x 6,0 35,0 V=70,0 H=76,0 Skala 1:2 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiał: 2 Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 3,8 Yc= 3,5 alfa= 90,0 Momenty bezwładności [cm4]: Jx= 22,5 Jy= 29,9 Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0 Gł.momenty bezwładn. [cm4]: Ix= 29,9 Iy= 22,5 Promienie bezwładności [cm]: ix= 1,7 iy= 1,5 Wskaźniki wytrzymał. [cm3]: Wx= 7,9 Wy= 6,4 Wx= -7,9 Wy= -6,4 Powierzchnia przek. [cm2]: F= 10,7 Masa [kg/m]: m= 8,4 Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]: Jzg= 22,5 Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F: [deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2] 1 L 35x35x4 0 1,00 1,30 3,5 2,7 2,7 2 L 35x35x4 0 1,00-1,30-3,5 2,7 2,7 3 L 35x35x ,00 1,30 3,5-2,7 2,7 4 L 35x35x ,00-1,30-3,5-2,7 2,7 PRZEKRÓJ Nr: 3 Nazwa: "2 L 30x30x4" X Y 1 2 y 30,0 x 6,0 30,0 Skala 1:2 30,0 V=30,0 H=66,0 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiał: 2 Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 3,3 Yc= 0,9 alfa= 90,0 Momenty bezwładności [cm4]: Jx= 3,6 Jy= 9,9 6

7 Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0 Gł.momenty bezwładn. [cm4]: Ix= 9,9 Iy= 3,6 Promienie bezwładności [cm]: ix= 1,5 iy= 0,9 Wskaźniki wytrzymał. [cm3]: Wx= 3,0 Wy= 1,7 Wx= -3,0 Wy= -4,1 Powierzchnia przek. [cm2]: F= 4,5 Masa [kg/m]: m= 3,6 Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]: Jzg= 3,6 Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F: [deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2] 1 L 30x30x4 0 0,00 1,18 2,7 0,0 2,3 2 L 30x30x4 0 0,00-1,18-2,7 0,0 2,3 PRZEKRÓJ Nr: 4 Nazwa: "2x65x65x7_120x6" Y x 2 1 X 65,0 3 55,0 65,0 6,0 y 65,0 V=120,0 H=136,0 Skala 1:2 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiał: 2 Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 6,8 Yc= 8,9 alfa= -0,0 Momenty bezwładności [cm4]: Jx= 240,9 Jy= 147,4 Moment dewiacji [cm4]: Dxy= 0,0 Gł.momenty bezwładn. [cm4]: Ix= 240,9 Iy= 147,4 Promienie bezwładności [cm]: ix= 3,1 iy= 2,4 Wskaźniki wytrzymał. [cm3]: Wx= 78,6 Wy= 21,7 Wx= -27,0 Wy= -21,7 Powierzchnia przek. [cm2]: F= 24,6 Masa [kg/m]: m= 19,3 Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]: Jzg= 240,9 Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F: [deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2] 1 L 65x65x ,15 1,21 10,6 18,7 8,7 2 L 65x65x ,15 1,21 10,6-18,7 8,7 3 B 120x ,00-2,94-21,1 0,0 7,2 7

8 PRZEKRÓJ Nr: 5 Nazwa: "2x60x60_RP100x50" X ,0 Y y 5,0 5,2 3 29,6 5,2 5,0 5,0 3,4 5,2 46,4 6,0 x 47,2 5,0 5,2 2,6 V=110,0 H=126,0 Skala 1:2 CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiał: 2 Stal St3 Gł.centr.osie bezwładn.[cm]: Xc= 6,3 Yc= 4,4 alfa= 89,5 Momenty bezwładności [cm4]: Jx= 245,7 Jy= 392,0 Moment dewiacji [cm4]: Dxy= -1,2 Gł.momenty bezwładn. [cm4]: Ix= 392,0 Iy= 245,7 Promienie bezwładności [cm]: ix= 3,6 iy= 2,8 Wskaźniki wytrzymał. [cm3]: Wx= 62,0 Wy= 37,3 Wx= -62,5 Wy= -55,2 Powierzchnia przek. [cm2]: F= 30,4 Masa [kg/m]: m= 23,8 Moment bezwładn.dla zginania w płaszcz.ukł. [cm4]: Jzg= 245,7 Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F: [deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2] 1 L 60x60x6 0 2,26 2,03 14,0 15,6 6,9 2 L 60x60x6 0 2,30-1,95-13,5 15,9 6,9 3 H *50x ,91-0,03-0,5-31,5 16,5 8

9 OBCIĄśENIA: 19,60 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1, ,60 OBCIĄśENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "Obc. stałe" Stałe γf= 1,25 1 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 2 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 3 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 4 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 5 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 6 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 7 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 8 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,51 Grupa: S "Obc. śniegiem" Zmienne γf= 1,40 1 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 2 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 3 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 4 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 5 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 6 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 7 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 8 Liniowe-Y 0,0 1,68 1,68 0,00 1,51 Grupa: T "Stabilizacja" Zmienne γf= 1,00 1 Skupione 90,0 19,60 0,00 8 Skupione -90,0 19,60 1,51 9

10 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciąŝeń ================================================================== OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: Grupa: Znaczenie: ψd: γf: CięŜar wł. 1,00 A -"Obc. stałe" Stałe 1,25 S -"Obc. śniegiem" Zmienne 1 1,00 1,40 T -"Stabilizacja" Zmienne 1 1,00 1,00 RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ: Grupa obc.: Relacje: CięŜar wł. ZAWSZE A -"Obc. stałe" EWENTUALNIE S -"Obc. śniegiem" EWENTUALNIE T -"Stabilizacja" EWENTUALNIE KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄśEŃ: Nr: Specyfikacja: 1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: 2 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: S 3 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: S+T MOMENTY-OBWIEDNIE: -2,06-2,06-1,55-1,55-1,57-2,06-1,57-1,40-1,47-1,47-1,40-1,40-1,57-2,06-1,57-1,57-1,57-1,15-1,15-1,14-1,14-1,05-1,40-1,11-1,05-1,11-1,05-1, ,22 0,32 0,22 0,320,28 0,39 0,28 0,39 0,28 0,39 0,280,21 0,39 0,32 0,21 0,32 10

11 TNĄCE-OBWIEDNIE: 6,53 4,98 7,19 5,48 7,97 6,11 7,48 5,73 7,57 5,80 7,09 5,42 7,88 6,02 8,57 6, ,26 0, ,2627-4,97 0,01 0,01-0,02-0,01-0,01 0,02-0,01 0,03-0,01-0,01-5,49-6,52-5,42-5,81-5,73-6,11-7,20 0,39 0,32 0,03 0,23 0,22 0,18 0,14 0,12 0,04 0,02-0,01-0,01-0,01-0,01 0,01-0,02 0,01-0, ,03-6,53-7,09-7,57-7,48-7,97-0,28-7,89-0,03-0,13-0,14-0,18-0,22-0,23-0,03-0,32-0,39-8,56 NORMALNE-OBWIEDNIE: 126,01 97,35 125,73 97, ,46 159,49 170,04 170,07 125,51 128,53 128,56 123,26 123,29 131,45 131,48 159,47 159,50 123,27 123,30 128,56 128,59 125,71 99,39 99,42 97,04-14,54-19, ,08-76, ,16-90,20-81,97-81, ,59-136,33-125,63-124,38-113,42-112,46-166,28-165,03-128,50-127,53-127,51-126,55-110,47-109,51-119,30-118,04-84,38-83,42 96,89 99,36 99,39-128,79-127,54-14,57-19,10-36,14-46,82 9,60 7,47-7,01 27,59 21,37-21,00-9,15-7,05-9,19 27,66 9,65 21,43 7,52-21,04-27,29-36,14-46,81-14,57-19,11-27,26-21,08-27,33-36,21-46,87 27,62 9,61 7,48-7,08-9,22 21,39-14,61-19,15-162,46-161,20 27,56 21,34-21,04-36,21-27,30 9,56 7,43-7,04-9,18-46,89-185,78-184,53-184,51-183,26 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŝeń: 1 0,659 2,13* -0,06-137,04 AST 1,505-1,55* -8,56-116,73 AS 1,505-1,55-8,56* -116,73 AS 1,505-1,19-6,56-90,20* A 0,000 0,00 6,53-137,59* AST 2 0,753 1,06* -0,36-125,00 AST 1,505-2,06* -7,87-104,73 AS 1,505-2,05-7,89* -124,38 AST 1,505-1,58-6,03-81,01* A 0,000-1,50 7,16-125,63* AST 3 0,753 1,12* 0,45-165,65 AST 0,000-2,06* 7,97-146,65 AS 0,000-2,05 7,97* -166,28 AST 1,505-1,07-5,43-112,46* A 0,000-2,05 7,97-166,28* AST 4 0,753 1,42* -0,05-185,16 AST 1,505-1,47* -7,57-164,89 AS 1,505-1,45-7,57* -184,53 AST 1,505-1,12-5,81-127,53* A 0,000-1,38 7,48-185,78* AST 11

12 5 0,753 1,42* 0,04-183,88 AST 0,000-1,47* 7,57-164,87 AS 0,000-1,45 7,57* -184,51 AST 1,505-1,07-5,74-126,55* A 0,000-1,45 7,57-184,51* AST 6 0,753 1,11* -0,45-161,83 AST 1,505-2,06* -7,97-141,57 AS 1,505-2,05-7,97* -161,20 AST 1,505-1,58-6,11-109,51* A 0,000-1,38 7,08-162,46* AST 7 0,753 1,04* 0,35-118,67 AST 0,000-2,06* 7,86-99,66 AS 0,000-2,05 7,88* -119,30 AST 1,505-1,20-5,51-76,12* A 0,000-2,05 7,88-119,30* AST 8 0,847 2,12* 0,07-128,08 AST 0,000-1,57* 8,57-109,19 AS 0,000-1,57 8,57* -109,19 AS 1,505 0,00-4,97-83,42* A 0,000-1,52 8,54-128,79* AST 9 1,256 0,18* -0,00 125,62 AS 0,000 0,00* 0,28 125,73 AS 2,513-0,00* -0,28 125,51 AS 0,000 0,00 0,28* 125,73 AS 2,513-0,00-0,28* 125,51 AS 0,000 0,00 0,28 125,73* AS 2,513-0,00-0,28 96,89* AT 10 1,505 0,32* 0,03 128,54 AST 0,000 0,00* 0,38 128,53 AS 0,000 0,00 0,39* 128,51 AST 1,505 0,30 0,02 128,56* AS 0,000 0,00 0,34 99,36* AT 11 0,941 0,43* 0,00 159,44 AST 0,000 0,22* 0,22 123,29 A 0,000 0,30 0,23* 159,46 AS 1,505 0,38-0,13 159,49* AS 0,000 0,24 0,22 123,26* AT 12 0,753 0,46* -0,00 170,03 AST 1,505 0,28* -0,18 131,51 A 1,505 0,37-0,18* 170,07 AS 1,505 0,37-0,18 170,07* AS 0,000 0,30 0,18 131,45* AT 13 0,564 0,43* -0,01 159,45 AST 1,505 0,21* -0,22 123,34 A 1,505 0,29-0,23* 159,50 AS 1,505 0,29-0,23 159,50* AS 0,000 0,30 0,14 123,27* AT 14 0,000 0,32* -0,03 128,54 AST 1,504 0,00* -0,37 128,59 AS 1,504-0,00-0,39* 128,57 AST 1,504 0,00-0,37 128,59* AS 0,000 0,24 0,02 99,39* AT 15 1,257 0,16* 0,00 125,86 AS 12

13 0,000 0,00* 0,26 125,71 AS 2,515 0,00* -0,26 126,01 AS 0,000 0,00 0,26* 125,71 AS 2,515 0,00-0,26* 126,01 AS 2,515 0,00-0,26 126,01* AS 0,000 0,00 0,26 97,04* AT 16 0,668 0,00* 0,00-19,08 AS 0,000 0,00* 0,01-19,06 AS 1,336 0,00* -0,01-19,10 AS 0,000 0,00 0,01* -19,06 AS 1,336 0,00-0,01* -19,10 AS 0,000 0,00 0,01-14,54* AT 1,336 0,00-0,01-19,10* AS 17 0,000 0,00* -0,02-46,82 AST 1,337 0,00* 0,02-46,89 AST 0,668-0,01* 0,00-46,85 AST 0,000 0,00-0,02* -46,82 AST 1,337 0,00 0,02* -46,89 AST 0,000 0,00-0,02-36,14* A 1,337 0,00 0,02-46,89* AST 18 0,668 0,01* 0,00 27,58 AS 0,000 0,00* 0,01 27,59 AS 1,336 0,00* -0,01 27,56 AS 0,000 0,00 0,01* 27,59 AS 1,336 0,00-0,01* 27,56 AS 0,000 0,00 0,01 27,59* AS 1,336 0,00-0,01 21,34* AT 19 0,668 0,00* 0,00-27,28 AS 0,000 0,00* 0,01-27,30 AS 1,337 0,00* -0,01-27,26 AS 0,000 0,00 0,01* -27,30 AS 1,337 0,00-0,01* -27,26 AS 1,337 0,00-0,01-21,00* AT 0,000 0,00 0,01-27,30* AS 20 0,668 0,01* 0,00 9,58 AST 0,000 0,00* 0,01 9,60 AST 1,336 0,00* -0,01 9,56 AST 0,000 0,00 0,01* 9,60 AST 1,336 0,00-0,01* 9,56 AST 0,000 0,00 0,01 9,60* AST 1,336 0,00-0,01 7,43* A 21 0,668 0,00* 0,00-9,16 AST 0,000 0,00* 0,01-9,18 AST 1,337 0,00* -0,01-9,15 AST 0,000 0,00 0,01* -9,18 AST 1,337 0,00-0,01* -9,15 AST 1,337 0,00-0,01-7,01* A 0,000 0,00 0,01-9,18* AST 22 0,668 0,00* 0,00-9,20 AST 0,000 0,00* 0,01-9,19 AST 1,336 0,00* -0,01-9,22 AST 0,000 0,00 0,01* -9,19 AST 1,336 0,00-0,01* -9,22 AST 0,000 0,00 0,01-7,05* A 1,336 0,00-0,01-9,22* AST 23 0,668 0,00* 0,00 9,63 AST 13

14 0,000 0,00* 0,01 9,61 AST 1,337 0,00* -0,01 9,65 AST 0,000 0,00 0,01* 9,61 AST 1,337 0,00-0,01* 9,65 AST 1,337 0,00-0,01 9,65* AST 0,000 0,00 0,01 7,48* A 24 0,668 0,01* 0,00-27,31 AS 0,000 0,00* 0,02-27,29 AS 1,336 0,00* -0,02-27,33 AS 0,000 0,00 0,02* -27,29 AS 1,336 0,00-0,02* -27,33 AS 0,000 0,00 0,02-21,04* AT 1,336 0,00-0,02-27,33* AS 25 0,668 0,00* 0,00 27,64 AS 0,000 0,00* 0,01 27,62 AS 1,337 0,00* -0,01 27,66 AS 0,000 0,00 0,01* 27,62 AS 1,337 0,00-0,01* 27,66 AS 1,337 0,00-0,01 27,66* AS 0,000 0,00 0,01 21,39* AT 26 0,668 0,01* 0,00-46,84 AST 0,000 0,00* 0,03-46,81 AST 1,335 0,00* -0,03-46,87 AST 0,000 0,00 0,03* -46,81 AST 1,335 0,00-0,03* -46,87 AST 0,000 0,00 0,03-36,14* A 1,335 0,00-0,03-46,87* AST 27 0,669 0,00* 0,00-19,13 AS 0,000 0,00* 0,01-19,15 AS 1,337 0,00* -0,01-19,11 AS 0,000 0,00 0,01* -19,15 AS 1,337 0,00-0,01* -19,11 AS 1,337 0,00-0,01-14,57* AT 0,000 0,00 0,01-19,15* AS * = Max/Min NAPĘśENIA-OBWIEDNIE:

15 NAPRĘśENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciąŝeń: [MPa] Ro 1 1,505-0,100* -21,58 A 0,659-0,385* -82,81 AST 0,659 0,142* 30,50 AS 1,505-0,517* -111,17 AST 2 1,505-0,060* -12,81 A 0,753-0,299* -64,24 AST 0,753-0,018* -3,91 A 1,505-0,589* -126,67 AST 3 0,000-0,121* -25,99 A 0,753-0,379* -81,54 AST 0,753-0,068* -14,53 A 0,000-0,668* -143,70 AST 4 1,505-0,175* -37,57 A 0,753-0,434* -93,30 AST 0,753-0,056* -12,14 A 1,505-0,599* -128,80 AST 5 0,000-0,175* -37,56 A 0,753-0,431* -92,76 AST 0,753-0,055* -11,78 A 0,000-0,599* -128,80 AST 6 1,505-0,113* -24,37 A 0,659-0,372* -79,96 AST 0,753-0,062* -13,41 A 1,505-0,659* -141,75 AST 7 0,000-0,052* -11,19 A 0,753-0,286* -61,53 AST 0,753-0,010* -2,22 A 0,000-0,580* -124,71 AST 8 0,000-0,089* -19,04 A 0,847-0,368* -79,07 AST 0,847 0,157* 33,85 AS 0,000-0,506* -108,79 AST 9 0,000 0,193* 41,41 AS 1,256 0,127* 27,25 AT 1,256 0,207* 44,53 AS 2,513 0,148* 31,91 AT 10 0,000 0,197* 42,33 AS 1,411 0,122* 26,28 AT 1,505 0,224* 48,10 AST 0,000 0,152* 32,73 AT 11 0,000 0,207* 44,53 AS 0,941 0,147* 31,51 AT 0,941 0,280* 60,23 AST 0,000 0,207* 44,53 A 12 1,505 0,214* 45,96 AS 0,753 0,156* 33,52 AT 15

16 0,753 0,299* 64,27 AST 1,505 0,225* 48,36 A 13 1,505 0,208* 44,68 AS 0,564 0,147* 31,56 AT 0,564 0,280* 60,19 AST 1,505 0,207* 44,48 A 14 1,504 0,197* 42,35 AS 0,094 0,123* 26,37 AT 0,000 0,223* 48,01 AST 1,504 0,152* 32,75 AT 15 2,515 0,193* 41,50 AS 1,257 0,129* 27,67 AT 1,257 0,206* 44,37 AS 0,000 0,149* 31,96 AT 16 0,000-0,157* -33,80 AT 0,668-0,217* -46,64 AS 0,668-0,149* -31,98 AT 1,336-0,207* -44,41 AS 17 0,668-0,197* -42,26 A 1,337-0,262* -56,23 AST 0,000-0,202* -43,33 A 0,668-0,269* -57,80 AST 18 0,000 0,283* 60,78 AS 0,668 0,205* 44,11 AT 0,668 0,288* 61,96 AS 1,336 0,219* 47,00 AT 19 1,337-0,203* -43,75 AT 0,668-0,272* -58,42 AS 0,668-0,198* -42,53 AT 0,000-0,265* -56,87 AS 20 0,000 0,098* 21,14 AST 0,668 0,063* 13,47 A 0,668 0,104* 22,32 AST 1,336 0,076* 16,36 A 21 1,337-0,106* -22,76 A 0,668-0,148* -31,76 AST 0,668-0,099* -21,21 A 0,000-0,139* -29,80 AST 22 0,000-0,106* -22,90 A 0,668-0,151* -32,44 AST 0,668-0,097* -20,90 A 1,336-0,139* -29,93 AST 23 1,337 0,099* 21,26 AST 0,668 0,066* 14,22 A 0,668 0,103* 22,17 AST 0,000 0,077* 16,47 A 24 0,000-0,204* -43,83 AT 0,668-0,274* -58,92 AS 0,668-0,197* -42,25 AT 1,336-0,265* -56,93 AS 25 1,337 0,283* 60,92 AS 16

17 0,668 0,209* 44,87 AT 0,668 0,288* 61,83 AS 0,000 0,219* 47,12 AT 26 0,000-0,202* -43,33 A 0,668-0,268* -57,58 AST 0,668-0,192* -41,31 A 1,335-0,261* -56,20 AST 27 1,337-0,158* -33,88 AT 0,669-0,215* -46,27 AS 0,669-0,151* -32,46 AT 0,000-0,207* -44,52 AS * = Max/Min REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciąŝeń: 1-0,00* 63,85 63,85 AST 0,00* 48,10 48,10 A -0,00 63,85* 63,85 AST 0,00 48,10* 48,10 A -0,00 63,85 63,85* AST 2 0,00* 62,26 62,26 AS 0,00* 46,51 46,51 AT 0,00* 48,15 48,15 A 0,00 62,26* 62,26 AS 0,00 46,51* 46,51 AT 0,00 62,26 62,26* AS * = Max/Min PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Węzeł: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Kombinacja obciąŝeń: 1 0,00361 AST 0,00000 AST 0,00361 AST 2 0,00000 AST 0,00000 AS 0, ,00280 AST 0,01228 AST 0,01259 AST 4 0,00353 AST 0,00843 AST 0,00914 AST 5 0,00366 AST 0,00546 AST 0,00657 AST 6 0,00327 AST 17

18 0,01123 AST 0,01170 AST 7 0,00144 AST 0,00840 AST 0,00852 AST 8 0,00216 AST 0,01122 AST 0,01142 AST 9 0,00083 AST 0,00541 AST 0,00548 AST 10 0,00148 AST 0,00685 AST 0,00701 AST 11 0,00326 AST 0,00646 AST 0,00723 AST 12 0,00207 AST 0,01013 AST 0,01034 AST 13 0,00260 AST 0,01195 AST 0,01223 AST 14 0,00301 AST 0,01186 AST 0,01223 AST 15 0,00323 AST 0,00987 AST 0,01039 AST DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"kombinacja obciąŝeń" Pręt: L/f: Kombinacja obciąŝeń: ,4 AST ,7 AST ,4 AST ,4 AST ,4 AST ,3 AST ,9 AST ,7 AST ,8 AS ,8 AST ,3 AST ,0 AST ,4 AST ,6 AST ,9 A ,7 AT ,5 AS ,4 AT 18

19 ,0 AST ,4 AST ,6 A ,2 A ,8 AT ,5 A ,8 A ,1 AS ,2 AS 19

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - wytrzymałościowe. konstrukcji nośnej hali siewu.

Obliczenia statyczne - wytrzymałościowe. konstrukcji nośnej hali siewu. Rozbudowa gospodarstwa szkółkarskiego Mielno - 2 Obliczenia hali siewu. 1/76 Nr. Projektu 07-11-12 Obliczenia statyczne - wytrzymałościowe konstrukcji nośnej hali siewu. Projektował: mgr inŝ. Dariusz Terlecki

Bardziej szczegółowo

NOWA EKSPERTYZA. Tom II

NOWA EKSPERTYZA. Tom II NOWA EKSPERTYZA dotycząca stanu technicznego i dokumentacji projektowej budynków przy ul. Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 03 w Warszawie Tom II Autorzy: dr inż. Jan Gierczak prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Jedn. Ewid.: 326301_1 Świnoujście Miasto, Obr. 0015 Karsibór 15, dz. nr 287

Jedn. Ewid.: 326301_1 Świnoujście Miasto, Obr. 0015 Karsibór 15, dz. nr 287 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: " Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany: Filia Nr 3 Miejskiego Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny stan bryły

Wewnętrzny stan bryły Stany graniczne Wewnętrzny stan bryły Bryła (konstrukcja) jest w równowadze, jeżeli oddziaływania zewnętrzne i reakcje się równoważą. P α q P P Jednak drugim warunkiem równowagi jest przeniesienie przez

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna:

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Sprawdzenie stanu istniejącego. Hala istniejąca analiza wytężenia konstrukcji istniejącej Autor : inż. Leszek Demski Widok...

Bardziej szczegółowo

R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy

R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy R2D2-Rama 2D - moduł obliczeniowy Program R2D2-Rama 2D przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich układów prętowych. Dzięki wygodnemu

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

Modelowanie układów prętowych

Modelowanie układów prętowych Modelowanie kładów prętowych Elementy prętowe -definicja Elementami prętowymi można modelować - elementy konstrkcji o stosnk wymiarów poprzecznych do podłżnego poniżej 0.1, - elementy, które są wąskie

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka żelbetowa Eurokod PN-EN

Moduł. Belka żelbetowa Eurokod PN-EN Moduł Belka żelbetowa Eurokod PN-EN 211-1 Spis treści 211. BELKA ŻELBETOWA EUROKOD PN-EN... 3 211.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 211.1.1. Opis programu... 3 211.1.2. Zakres programu... 3 211.1.3. Opis podstawowych

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI. 1 Nazwa i adres obiektu : BUDYNEK MIESZKALNY LEWA OFICYNA ŁÓDŹ UL. NARUTOWICZA 24 DZIAŁKA NR 524/2 W OBRĘBIE S-1. Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administrację Nieruchomościami Łódź

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Mikulski - zginanie belek z uwzględnieniem ściskania

Zbigniew Mikulski - zginanie belek z uwzględnieniem ściskania Przykład. Wyznaczyć linię ugięcia osi belki z uwzględnieniem wpływu ściskania. Przedstawić wykresy sił przekrojowych, wyznaczyć reakcje podpór oraz ekstremalne naprężenia normalne w belce. Obliczenia wykonać

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Eurokod, szeregowa struktura niezawodnościowa, wskaźnik niezawodności, kolokacja,

Słowa kluczowe: Eurokod, szeregowa struktura niezawodnościowa, wskaźnik niezawodności, kolokacja, Archs Wiki Niezawodność systemów konstrukcyjnych Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej szeregowej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β dla różnych rozkładów

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku.

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. obciążenia stałe dla połaci dachu (przyjęto jako niekorzystną alternatywę)

Bardziej szczegółowo

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2 05/06 Z1/. NLIZ LK ZNI 1 Z1/ NLIZ LK ZNI Z1/.1 Zadanie Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej i momentu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA ZADANIE INWESTYCYJNE

PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA ZADANIE INWESTYCYJNE REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej

Projekt nr 1. Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI Projekt nr 1 Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.

Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com. Projektant: ul. Św. Wincentego 114 / U11 03-291 Warszawa tel./fax 22 301-84-41 kom. 504-318-925 wojciechowski@grw.com.pl www.grw.com.pl Nazwa Projektu: DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA

181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Praca zaliczeniowa z przedmiotu BUDYNKI WYSOKIE I WYSOKOŚCIOWE 181 West Madison Street Chicago, Illinois, USA 274.bw7 OPRACOWAŁA : Agata

Bardziej szczegółowo

Obliczalna siła nośna wspornika przy krótkotrwałym oddziaływaniu obciążenia pionowego

Obliczalna siła nośna wspornika przy krótkotrwałym oddziaływaniu obciążenia pionowego pionowego Szerokość przekroju poprzecznego elementu: Długość elementu: Współczynnik mocowania końcówek elementu, µ: Współczynnik stateczności: Charakter. wytrzymałość drewna: Charakter. moduł elastyczności

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Definiowanie układu - czyli lekcja 1.

Definiowanie układu - czyli lekcja 1. Definiowanie układu - czyli lekcja 1. Ten krótki kurs obsługi programu chciałbym zacząć od prawidłowego zdefiniowania układu, ponieważ jest to pierwsza czynność jaką musimy wykonać po zetknięciu się z

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO 246 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 40-609 Katowice ul. Lechicka 24 OCENA AKTUALNEJ NOŚNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO Nazwa obiektu: Miejscowość: Rodzaj przeszkody: MOST WISŁA RZEKA WISŁA Nr

Bardziej szczegółowo

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH KRĘCANIE AŁÓ OKRĄGŁYCH kręcanie występuje wówczas gdy para sił tworząca moment leży w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu konstrukcyjnego zwanego wałem Rysunek pokazuje wał obciążony dwiema parami

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wymiana dachu wraz z remontem i modernizacją

PROJEKT BUDOWLANY. Wymiana dachu wraz z remontem i modernizacją EKOTERMA Spółka z o.o. ul. Ratajczaka 18 PasaŜ Apollo 61-815 Poznań tel./fax (061) 853-25-36 e-mail: ekoterma@wp.pl www.ekoterma.eu OCHRONA ŚRODOWISKA CIEPŁOWNICTWO BUDOWNICTWO Regon: 004843801 NIP 781-00-23-120

Bardziej szczegółowo

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Dokument Ref: SX01a-PL-EU Strona 1 z Dot. Eurocodu EN Wkonanł Mladen Lukic Data Jan 006 Sprawdził Alain Bureau Data Jan 006 Przkład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z Przkład ten podaje szczegół

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN 993--8:005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30

Bardziej szczegółowo

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl

BRIDGE CAD ABT & KXG. BridgeCAD www.bridgecad.com.pl BRIDGE CAD ABT & KXG Bridge CAD jest oprogramowaniem dedykowanym do projektowania obiektów mostowych. Obecna wersja programu Bridge CAD zawiera zestaw dwóch, współpracujących modułów: ABT dla projektowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Budynek biurowy Treasury Building Singapore (dane 259.bw7)

Temat: Budynek biurowy Treasury Building Singapore (dane 259.bw7) Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Ćwiczenia projektowe z BUDYNKÓW WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH Temat: Budynek biurowy Treasury Building Singapore (dane 259.bw7) Semestr :

Bardziej szczegółowo

C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ

C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ PP Promost Consulting Rzeszów budowa obejścia Dobczyc C. OMÓWIENIE OBLICZEŃ. Omówienie obliczeń dla Mostu Głównego. Omówienie obliczeń dla Estakady Dojazdowej. Omówienie obliczeń dla podpór. Tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OŚ w m. Miłoradz P.06.189.11

I. OPIS TECHNICZNY. OŚ w m. Miłoradz P.06.189.11 Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEX 14-500 Braniewo ul. Warmińska 28 tel. / fax. 55 / 244-2578; tel. kom. 603-072-719 e-mail:ppbbudex@wp.pl www.ppbbudex.com.pl rodzaj opracowania zakres Projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG PN-EN 1993-1-1 ANTONI BIEGUS

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG PN-EN 1993-1-1 ANTONI BIEGUS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG PN-EN 1993-1-1 ANTONI BIEGUS tel. 071 372 77 79, 071 32037 66, 0664 531 931 antoni.biegus@pwr.wroc.pl Program 10 Eurokodów (57 części

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO W SUSZCU PRZY UL.SZKOLNEJ 130

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO W SUSZCU PRZY UL.SZKOLNEJ 130 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO W SUSZCU PRZY UL.SZKOLNEJ 130 Inwestor: GMINA SUSZEC 43-267 SUSZEC, ul. LIPOWA 1 Budowa: SUSZEC, UL. SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

Obliczenia statyczno wytrzymałościowe MK MOSTY str. 1 Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Przebudowa mostu stałego przez rzekę Sawa w miejscowości Dębina, w ciągu drogi powiatowej Nr 1519 R Łańcut Podzwierzyniec - Białobrzegi km 3 + 576,00

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE komina stalowego H = 52 m opartego na trójnogu MPGK Kraosno. - wysokość całkowita. - poziom pierścienia trójnogu

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE komina stalowego H = 52 m opartego na trójnogu MPGK Kraosno. - wysokość całkowita. - poziom pierścienia trójnogu OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE koina talowego H opartego na trójnogu MPGK Kraono I. Dane geoetryczne koina: H H npt D z g i : - wyokość całkowita :. - pozio pierścienia trójnogu :. - wyokość podtawy

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β. Przykład liczbowy dla ramy statycznie niewyznaczalnej. Leszek Chodor, Joanna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu

Politechnika Koszalińska Karta Przedmiotu Specjalność Konstrukcje budowlane i inŝynierskie Kod KBI Przedmiot Konstrukcje betonowe 1 betonowe konstrukcje spręŝone Kod KB1 Semestr 1 Kod 1 2 EU 2 Zo PKT. ECTS 4 2 Katedra/Zakład Kurs egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

Nowości w. Dlubal Software. Wersja 5.04.0058 / 8.04.0058

Nowości w. Dlubal Software. Wersja 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software Spis treści Strona 1 Nowe moduły dodatkowe 2 2 Nowe funkcje głównych programów 4 3 Nowe funkcje dodatkowych modułów 5 Nowości w W marcu 2015 Wersja 5.04.0058 / 8.04.0058 Dlubal Software

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74 Elementy 1D Element cięgnowy Element LINK1 jest elementem 2D, dwuwęzłowym, posiadającym jedynie dwa stopnie swobody - translację w kierunku x oraz y. Można zadeklarować pole jego przekroju oraz odkształcenie

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach

Projekt remontu kładki dla pieszych nad rz. Bobrzą w c. ul. Krakowskiej km. 0+025 w Kielcach Dr inŝ. Wiesław Nowak ul. Warzywna 19 25-254 Kielce tel., fax. (041) 302 21 98 NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 990 fax. (041) 34 17 910 Inwestor: MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna

Projekt kładki na rzece Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej branŝa konstrukcyjna Ciąg dalszy strony tytułowej SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Oświadczenie I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Cel opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Warunki gruntowo-wodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram W opracowaniu wprowadzono pojęcie prostego typu szkieletu w budynkach wielokondygnacyjnych. W takich układach sztywność na przechył

Bardziej szczegółowo

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania

PaleKx 4.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:. WPROWADZENIE 3. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. PARAMETRY OBLICZEŃ ZAKŁADKA OBLICZENIA 8 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Spis profili podstawowych

Spis profili podstawowych bez przekładki termoizolacyjnej EK-40 01.01.001 Spis profili podstawowych bez przekładki termoizolacyjnej EK-40 01.01.002 Spis profili podstawowych Profile podstawowe-wymiary i widok Profil 4 Ix[cm ] bez

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 7 Tablice obciążeń Cofrastra 7. Tablice obciążeń Cofrastra 7 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 7 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10

e 10.46 m 2 0.3 8 1.54 w 10 0.1 8 H 0.6 0.68 10 0.1 8 I 0.5 0.58 10 e 0.46 m - współczynniki ujemne (ssanie) i ciśnienie wiatru: 0.38 kn F.3.54 w 0 e Fq p 0.884 m G.3 0.8 H 0.6 0.68 0 0.8 I 0.5 0.58 0 kn w e Gq p 0.746 m kn w e3 Hq p 0.39 m kn w e4 Iq p 0.333 m d) współczynnik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Budynki wysokie i wysokościowe

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Budynki wysokie i wysokościowe Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Instytut Konstrukcji Budowlanych Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Budynki wysokie i wysokościowe Hopewell Centre 183 Queen s Road East,

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza technicznego. Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku zaplecza technicznego na biurowy.

Budynek zaplecza technicznego. Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku zaplecza technicznego na biurowy. EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 10 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 15 pok. 20 tel. (0-89) 533-61-00, NIP 739-129-03-12, Regon 511365476

Bardziej szczegółowo

Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej

Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej Nietypowy przypadek oddziaływania termicznego w analizie nośności hali przemysłowej Dr inż. Krzysztof Chudoba, dr inż. Szymon Seręga, dr inż. Maciej Suchodoła, Politechnika Krakowska 1. Wprowadzenie Wiele

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów. Wykład 2: Organizacja studiów

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów. Wykład 2: Organizacja studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Wykład 2: Organizacja studiów Załączniki Zał. 1: mechanika.txt (spis zawartości FTP) Zał. 2: literatura.doc Zał. 3: Zalecenia 1. Ilości

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH

PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1 Przedmowa Okładka CZĘŚĆ PIERWSZA. SPIS PODSTAWY MECHANIKI OŚRODKÓW CIĄGŁYCH 1. STAN NAPRĘŻENIA 1.1. SIŁY POWIERZCHNIOWE I OBJĘTOŚCIOWE 1.2. WEKTOR NAPRĘŻENIA 1.3. STAN NAPRĘŻENIA W PUNKCIE 1.4. RÓWNANIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSIADANIA PODŁOśA NA STAN STALOWEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

WPŁYW OSIADANIA PODŁOśA NA STAN STALOWEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ Dr inŝ. Teresa PACZKOWSKA, teka@ps.pl Dr inŝ. Wiesław PACZKOWSKI, wespa@ps.pl Dr inŝ. Tomasz WRÓBLEWSKI, wroblewski@ps.pl Politechnika Szczecińska WPŁYW OSIADANIA PODŁOśA NA STAN STALOWEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo