Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu"

Transkrypt

1 Tutaj logo szkoły Gimnazjum nr 72 ul. Wysoka 8/ Warszawa Temat bardzo mądrego referatu maksymalnie na dwie linijki tekstu Opiekun merytoryczny: Zofia Zatorska Opiekun techniczny: Ewa Kołodziej Zespół nr 0A, klasa IIIa Mirosław Kowalski Tadeusz Kalinowski Monika Wiśniewska Rok szkolny 2003/2004

2 Streszczenie W dokumencie zajmujemy się problematyką dotyczącą zasad pisania i formatowania tekstów. Podajemy również wymogi dotyczące realizacji referatu tworzonego w ramach projektu na lekcjach elementów informatyki. Omówione są style czcionek, akapitów, list numerowanych, jak również wstawianie i opisywanie tabel i rysunków. Dokument stanowi jednocześnie przykład zastosowania podanych w nim wskazówek. Wskazówki dotyczące streszczenia: Streszczenie powinno zawierać to co najważniejsze w tekście najistotniejsze elementy; mówić o czym jest dokument. Powinno być krótkie i treściwe; zawierać suche fakty bez opisu. Zgodność z powyższymi wskazówkami będzie oddzielnie oceniana. Oddzielnie zaś oceniane będzie zastosowanie się do określonych niżej wymagań technicznych. Tekst streszczenia powinien zostać napisany czcionką Times New Roman 12 pt., pochyłą, z dodatkowymi wcięciami z lewej i prawej strony ustawionymi na 2 cm. Tekst powinien być wyjustowany i niedłuższy niż 12 linijek. Nazwa Streszczenie powinna zostać napisana czcionką Tahoma 14 pt., pogrubioną i zostać wyśrodkowana. Po niej zostawiamy jeden wiersz pusty. Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 2

3 Spis treści 1. WSTĘP FORMATOWANIE TEKSTU Tytuł rozdziału, podrozdziału oraz podpunktu Tekst rozdziału a. Lista wypunktowana b. Lista numerowana i stopka FORMATOWANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Tabele Rysunki SPIS RYSUNKÓW BIBLIOGRAFIA Wskazówki dotyczące spisu treści: Spis treści powinien być wstawiony automatycznie przy zastosowaniu ogólnego formatu Z biblioteki. Powinniśmy go wstawić dopiero po zakończeniu edycji samego referatu, lub po jej zakończeniu uaktualnić. Jeśli chcemy by wygenerowany spis był prawidłowy należy przestrzegać stosowania stylów (szczególnie do formatowania tytułów rozdziałów, podrozdziałów i punktów). Za ustawienie formatu spisu treści tak jak w powyższym przykładzie można otrzymać dodatkowe punkty. Nie jest to jednak wymagane. Na zaliczenie wystarczą standardowe ustawienia spisu treści przyporządkowane do formatu Z biblioteki. Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 3

4 1. WSTĘP W niniejszym dokumencie zajmujemy się określeniem wymagań i wskazówek dotyczących pisania referatów tworzonych w ramach projektów realizowanych na lekcjach elementów informatyki. Zawiera on konkretne wymagania, dotyczące tego projektu, jak również ogólne wskazówki jak pisać i formatować dokumenty takie jak referat. Dokument został podzielony na rozdziały i podrozdziały traktujące o poszczególnych elementach tekstu takich jak tekst, listy wypunktowane, elementy graficzne czy wreszcie tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć opis każdego z nich. Niektóre ze wskazówek i uwag zostały dodatkowo wyróżnione przez ikonkę żaróweczki z lewej strony tekstu. Sam tekst stanowi przykład poprawnego sformatowania referatu. Wskazówki dotyczące wstępu: Wstęp jest pierwszym rozdziałem referatu. Powinien zawierać wprowadzenie do tematu i wytłumaczenie stosowanej terminologii. Powinniśmy w nim zawrzeć informacje, o czym referat będzie traktował i co zawiera. Wstęp nie może być zbyt długi. Jego długość powinna się wahać między 1/3 a 1/2 strony. Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 4

5 2. FORMATOWANIE TEKSTU W tym rozdziale określimy jakie są wymagania na stosowanie czcionek, ich wielkości i atrybutów dla poszczególnych elementów referatu. Podamy również ogólne wskazówki, które należy wziąć pod uwagę przy formatowaniu naszego referatu. Należy pamiętać, że przed podrozdziałami (podpunktami) należy umieścić tekst wprowadzający. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy bezpośrednio po nazwie tytułu rozdziału następuje tytuł podrozdziału Tytuł rozdziału, podrozdziału oraz podpunktu Do tytułów rozdziałów stosujemy styl 1. Należy go ustawić następująco:! czcionka Tahoma 16 pt.,! ustawione wyróżnienie typu kapitaliki,! pogrubiona,! odstęp przed i po akapicie 6 pt.,! styl przypisany do numeracji typu numer_rozdziału. Kolejne rozdziały powinny się zaczynać od nowej strony. Tytuł podrozdziału powinien być formatowany przy użyciu stylu 2. Ustawiamy go wedle poniższych wskazówek:! czcionka Tahoma 13 pt.,! pogrubiona,! odstęp przed i po akapicie na 6 pt.,! styl należy przypisać do numeracji typu numer_rodziału.numer_podrozdziału. Tytuł podpunktu powinien być formatowany przy użyciu stylu 3. Styl ten powinien być ustawiony według poniższych wskazówek:! czcionka Tahoma 12 pt.,! pogrubiona i pochyła,! odstęp po akapicie na 6 pt.,! styl należy przypisać do numeracji typu : numer_rodziału.numer_podrozdziału.numer_podpunktu. Uwaga Podane powyżej wymagania znalazły zastosowanie przy formatowaniu tytułów w niniejszym tekście. Stosowanie się do podanych zasad i wymagań umożliwi poprawne złożenie dokumentu na koniec w jedną całość, jak również wygenerowanie spisu treści. Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 5

6 2.2. Tekst rozdziału Tekst rozdziałów powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12 pt. Akapity powinny być wyrównane do obu marginesów (wyjustowane). Po akapicie powinien następować odstęp wielkości 6 pt. Nie rozdzielamy akapitów za pomocą wcięcia pierwszej linii lub pustego wiersza wymuszanego Enter em. Tekst możemy wyróżniać za pomocą czcionki pochyłej (kursywy). Dla tekstu rozdziałów należy stworzyć styl o nazwie Tekst_rozdziału (nazwa dokładnie jak podana!). 2.2.a. Lista wypunktowana Jeżeli stosujemy w tekście listy wypunktowane to aby łatwiej było zachować ich jednakowy wygląd należy stworzyć sobie odpowiedni styl. Styl ten należy nazwać Wypunktowanie. Powinien on zawierać następujące ustawienia:! punktator typu wypełniony kwadrat;! pozycja punktatora (wcięcie) 0,6 cm;! pozycja tekstu (wcięcie) 1,2 cm;! odstęp miedzy liniami tekstu wielkości 1,5 wiersza. Wskazówki dotyczące listy wypunktowanej: Lista wypunktowana powinna być uporządkowana według określonego klucza (np. według alfabetu lub ważności występujących na niej elementów). Należy przyjąć, że kolejne punkty na liście zaczynamy małą literą, a po punktach stawiamy przecinek. Tylko po ostatniej pozycji listy stawiamy kropkę. 2.2.b. Lista numerowana Powinna być sformatowana tak jak lista wypunktowana, z tym jednakże, że zamiast punktatora stosujemy numeracje typu 1). Ilustruje to poniższy przykład. 1) numeracja jak na tej liście; 2) pozycja numeru (wcięcie) 0,6 cm; 3) pozycja tekstu (wcięcie) 1,2 cm; 4) odstęp między liniami tekstu wielkości 1,5 wiersza. Tak jak w przypadku listy wypunktowanej, należy utworzyć styl o nazwie Numeracja i stopka i stopka powinny być sformatowane jak w niniejszym dokumencie. Czcionka w stopce i nagłówku jest ustawiona jako Times New Roman 10 pt., pochyła. powinien zawierać temat referatu wyrównany do strony prawej. Pod nim powinna znaleźć się pozioma linia. W stopce umieszczamy jedynie tekst strona z numerem aktualnej strony. Powinien być on wyrównany do prawej. Nad stopką powinna być umieszczona linia pozioma. Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 6

7 3. FORMATOWANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH W tym rozdziale omówione jest w jaki sposób umieszczać elementy graficzne (takie jak rysunki, wykresy i tabele) w tekście referatu. Określiliśmy również sposób ich podpisywania Tabele Tabela 1 stanowi przykład poprawnie sformatowanej tabeli. W komórkach tabeli zastosowano czcionkę Times New Roman 12 pt. Nagłówki górne i boczne zostały wyróżnione poprzez wprowadzenie cieniowania (30% szary). Dodatkowo tekst nagłówków górnych jest pogrubiony i wyśrodkowany, a bocznych (jeśli istnieją!) tylko pogrubiony. Opis tabeli umieszczony jest nad nią i wyśrodkowany, podobnie jak sama tabela. górny boczny boczny Tabela 1. Przykładowa tabela górny górny Dane Dane Dane Dane Dane Dane górny 3.2. Rysunki Rysunki powinny być wstawione w układzie Równo z tekstem i wyśrodkowane. Pod nimi powinien znaleźć się wstawiony (automatycznie) podpis jak w poniższym przykładzie (czcionka Times New Roman 10, wyśrodkowany i pogrubiony). Rysunek 1. Pierwszy przykładowy rysunek Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 7

8 Pamiętajmy, że wielkość wstawianego rysunku musi być dopasowana do jego zawartości, tak aby był on czytelny i przejrzysty na wydruku! Uwaga Wykresy traktujemy jak rysunki, i wstawiamy je w ten sam sposób. Przykład został pokazany na poniższym rysunku Kw 2. Kw 3. Kw 4. Kw Wsch. Zach. Płn. Rysunek 2. Drugi przykładowy rysunek Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 8

9 4. SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1. Pierwszy przykładowy rysunek...7 Rysunek 2. Drugi przykładowy rysunek...8 Wskazówki dotyczące spisu rysunków i spisu tabel: Spis rysunków ma być wstawiony tak jak w powyższym przykładzie. Oznacza to zastosowanie formatu Z biblioteki przy jego wstawianiu. Jeśli w tekście wystąpią tabele należy wstawić dodatkowo spis tabel. Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 9

10 5. BIBLIOGRAFIA 1) autor, Nazwa książki, miejscowość rok, wydawnictwo 2) A. Autorski, Jak dołożyć pracy naszym uczniom, Warszawa 2001, GIMTWA 3) Adres strony (dokładny), Nazwa strony, data pobrania 4) Strona główna PW, 24 stycznia 2001 Wskazówki dotyczące bibliografii: Bibliografia powinna być napisana zgodnie z powyższymi przykładami. Do jej sformatowania należy wykorzystać styl zdefiniowany wcześniej jako Numeracja (zobacz podpunkt 2.2.b. Lista numerowana.) Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki, Marta Wnukowicz Strona 10

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WORD. Interfejs

ZADANIA WORD. Interfejs Zadanie 1 Ustaw widok dokumentu na: - układ strony (układ wydruku), - normalny, - plan dokumentu. ZADANIA WORD Interfejs Zadanie 2 Dostosuj paski narzędzi: - pasek standardowy i formatowania jeden pod

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo