LUC CE CONSULTING ul. Robotnicza Opole tel./fax kom.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUC CE CONSULTING ul. Robotnicza 20 45-352 Opole tel./fax. 077 442 68 90 kom.: 0604 380 091 www.luc.pl e-mail: luc@luc.pl"

Transkrypt

1 LUC CE CONSULTING ul. Robotnicza Opole tel./fax kom.: Firma LUC - CE CONSULTING zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami w zakresie oznakowania CE i minimalnych wymagań BHP dla maszyn używanych. Celem naszej działalności jest przygotowanie klientów do tego, aby w możliwie najkrótszym czasie, potrafili: - samodzielnie oznaczać swoje wyroby oznaczeniem CE, - dostosować używane maszyny do minimalnych wymagań BHP. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. 1. Praktyczne seminaria i warsztaty z oceny zgodności: Seminaria otwarte: 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE - oznakowanie CE - branżowe seminarium i warsztaty 3-dniowe 2. Ocena zgodności elektrycznych układów sterowania i automatyki maszyn z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC), 94/9/WE (ATEX 100A) i 1999/92/WE (ATEX 137) oznakowanie CE - branżowe seminarium 2-dniowe 3. Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp - obowiązki wynikające z wprowadzonych w Polsce dyrektyw UE (89/655/EWG, 95/63/WE, 2001/45/WE) - seminarium i ćwiczenia 2-dniowe Celem seminariów jest pokazanie ścieżki postępowania oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego z przepisami przeprowadzania oceny zgodności własnych wyrobów. Seminaria kierujemy do: - kierownictwa technicznego i konstruktorów, - producentów, projektantów maszyn i ciągów technologicznych, - producentów, projektantów elektrycznych układów sterowania i automatyki przeznaczonych do maszyn i ciągów technologicznych, - personelu realizującego odbiór techniczny maszyn po stronie użytkownika, inspektorów BHP, technologów, służb utrzymania ruchu, - pracodawców i użytkowników maszyn, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn. Każdy z uczestników otrzymuje wydrukowane materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia seminarium. Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na naszej stronie Szkolenia u klienta Szkolenia zamknięte są adresowane do firm, które: - zamierzają przeszkolić większą ilość pracowników, - chcą przeszkolić pracowników własnych oraz firm współpracujących, - chcą mieć indywidualnie dopasowany program i charakter szkolenia, - same wybierają czas i miejsce szkolenia.

2 2. Doradztwo Nasze doradztwo obejmuje pomoc w każdym z kroków oceny zgodności, m.in. pomoc: - w sklasyfikowaniu produktu, - w rozpoznaniu właściwych dla produktu dyrektyw i norm zharmonizowanych, - przy ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka, - przy sporządzeniu dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności. Na zamówienie indywidualne firm: - opracowujemy trudne zagadnienia związane ze stosowaniem oznaczenia CE, - sprawdzamy opracowaną przez firmę dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywy Nowego Podejścia. 3. Safexpert - oprogramowanie wspomagające proces oceny zgodności Safexpert, to praktyczne oprogramowanie do: - oznaczania maszyn i urządzeń oznakowaniem CE, - przeprowadzania oceny zagrożeń wg normy PN-EN 1050, - zorganizowanego i bezpiecznego technicznie zarządzania projektami, - przejrzystego i prostego zarządzania normami i dyrektywami WE. Jeżeli chcą Państwo przetestować możliwości programu Safexpert zachęcamy do ściągnięcia wersji demo. 4. CE-InfoService to nieodpłatny informator, który poinformuje Państwa o: - aktualnych aktach prawnych związanych z oznakowaniem CE, - nowościach w temacie bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i elementów sterowniczych, - aktualnych terminach i tematach organizowanych przez naszą firmę seminariów. CE-InfoService daje również możliwość przeglądania specjalistycznych artykułów dotyczących oznakowania CE. W celu otrzymywania darmowego informatora prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej 5. Akty Prawne Na naszej stronie internetowej w dziale CE Podstawy prawne możecie Państwo ściągnąć: - teksty dyrektyw Nowego Podejścia, - teksty polskich rozporządzeń, - schematy procedur, - wykazy europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywami, - wykazy Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami, - przewodniki do dyrektyw, - dyrektywę i rozporządzenie dotyczące minimalnych wymagań BHP dla maszyn używanych, - ustawę i dyrektywy dotyczące systemu oceny zgodności. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Zespół LUC - CE CONSULTING

3 Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa się z części teoretycznej popartej przykładami i wskazówkami oraz warsztatowej, gdzie realizujemy cała procedurę na wybranej maszynie. Skierowane jest do: producentów maszyn i urządzeń (wytwórcy maszyn jednostkowych i seryjnych, przeznaczonych na własny i obcy użytek), importerów i innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń. Terminy: lipca 2008r. Katowice, Hotel Diament, ul. Dworcowa 9 Czas trwania: 3 dni, od 9:00 do 17:00 Cena: 1399 zł / osobę Zachęcamy do skorzystania z naszych RABATÓW! a) rabat podstawowy uzależniony od liczby uczestników, W przypadku zarejestrowania więcej niż 1 osoby z firmy proponujemy niższe ceny za kolejnego zarejestrowanego uczestnika kolejno 70 zł, 140 zł, 210 zł itd. b) rabat dodatkowy uzależniony od terminu wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku wysłania zgłoszenia na 14 dni przed terminem seminarium proponujemy rabat w wysokości 70 zł za każdego zarejestrowanego uczestnika kolejno 70 zł, 140 zł, 210 zł itd. 2. Ocena zgodności elektrycznych układów sterowania i automatyki maszyn z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC), 94/9/WE (ATEX 100A) i 1999/92/WE (ATEX 137) oznakowanie CE Seminarium poświęcone jest dyrektywom dotyczącym sprzętu elektrycznego: - niskonapięciowej 2006/95/WE (LVD), - kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC), - ATEX 94/9/WE (ATEX 100A) i 1999/92/WE (ATEX 137). Składa się z części teoretycznej popartej przykładami i wskazówkami. Skierowane jest do firm zajmujących się automatyką przemysłową, producentów, importerów maszyn oraz urządzeń elektrycznych i innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji tych wyrobów. Termin: Informacja na naszej stronie Czas trwania: 2 dni, od 9:00 do 17:00 3. "Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp - obowiązki wynikające z wprowadzonych w Polsce dyrektyw UE". Seminarium poświęcone jest dyrektywie narzędziowej 89/655/EWG (z późn. zm.). Składa się z części teoretycznej popartej wskazówkami i przykładami oraz warsztatowej, podczas której (w kilkuosobowych grupach) realizujemy ocenę kilku wybranych maszyn. Skierowane jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń technicznych. Jednak informacje przekazywane na tym seminarium, będą przydatne również dla producentów, dostawców, importerów oraz innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń technicznych. Termin: Informacja na naszej stronie Czas trwania: 2 dni, od 9:00 do 16:30

4 "Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE - oznakowanie CE" Dzień Przywitanie oraz określenie oczekiwań uczestników seminarium, omówienie programu CE - podstawy dla branży maszynowej: A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie: (1h 15 ) - system prawny: zasady i różnice funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce, pozostałych krajach UE i krajach spoza UE - dyrektywy starego, nowego i globalnego podejścia (SP, NP, GP) oraz system modułowy - ustawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywy nowego i globalnego podejścia (Ust. o systemie oceny zgodności, Ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Ust. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne) Przerwa na kawę CE - podstawy dla branży maszynowej:..cd A) Podstawowe akty prawne (30 )..dokończenie B) Normalizacja europejska i krajowa: (1h) - jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi? - jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia? - jak ominąć trudności w stosowaniu norm w praktyce? - najważniejsze dokumenty, które powinien znać każdy konstruktor maszyn i urządzeń Przerwa kawowa CE - podstawy dla branży maszynowej:..cd C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika: (1h 15 ) - definicje, ich interpretacje i przykłady (producent, importer, dystrybutor, wyrób, wprowadzanie do obrotu, oddanie do użytku,...) - w jakich sytuacjach użytkownik (nieświadomie) może stać się producentem maszyny? - kto sprawdza zgodność maszyn i innych urządzeń z wymaganiami dyrektyw NP? - jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP? Przerwa obiadowa Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 98/37/WE: (1h) - kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy maszynowej? - definicje i ich interpretacja - schemat przebiegu oceny zgodności wg dyrektywy maszynowej - maszyny nieukończone jak uniknąć problemów związanych z różną ich interpretacją? - zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie (np. maszynowej [98/37/WE], niskonapięciowej [2006/95/WE], kompatybilności elektromagnetycznej [2004/108/WE], itd.) Przerwa kawowa Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 98/37/WE: (2h)..cd - dwa najważniejsze punkty ułatwiające stosowanie dyrektywy maszynowej w praktyce - jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować? (cz. 1) - kolejność zasad obowiązująca przy wyborze najlepszych rozwiązań - jak dalece i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej 98/37/WE? - przykład: Jak rozkłada się odpowiedzialność za wybrane zabezpieczenia? - sposoby redukcji kosztów związane z oznaczeniem CE (cz. 2) Pytania i dyskusja

5 "Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE - oznakowanie CE" Dzień Tematy szczegółowe: (2h 30') Nowe interpretacje, nowe przykłady! A) Zespół maszyn: (1h 15') - Kiedy maszyny połączone należy traktować jako zespół maszyn? Prezentacja opracowana wg najnowszej oficjalnej interpretacji BMAS! - Przykłady analizy maszyn połączonych identyfikacja zespołu maszyn metodą 3 kroków - Praktyczne wskazówki w przypadku produkcji zespołów maszyn Przerwa na kawę Tematy szczegółowe:..cd Nowe interpretacje, nowe przykłady! B) Przebudowa maszyn: (1h 15') - jak rozumieć pojęcie istotna zmiana najnowsze założenia do interpretacji tematu! - Przykłady maszyn remontowanych, modernizowanych, istotnie zmienionych Przerwa kawowa CE w wydziałach firmy: (1h) - oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa firmy - CE w dziale zaopatrzenia jakie czynniki należy koniecznie wziąć pod uwagę przy zakupie maszyn, komponentów maszyn lub elementów sterujących? - obowiązki wydziałów konstrukcyjnych względem oznakowania CE - jakie wymagania stawia oznakowanie CE wydziałom produkcji i zapewnienia jakości? - zależności między oznaczeniem CE a działem BHP - oznaczenie CE a dział sprzedaży i marketingu Warsztaty: Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń - CE w wydziałach konstrukcyjnych : (10h 15') Nowa, rozszerzona wersja warsztatów! (przećwiczenie procesu oceny zgodności na przykładzie szlifierki stacjonarnej, w oparciu o przykładowe wzory wewnętrznej dokumentacji oceny zgodności w firmie)..cz. 1 - minimalne wymagania dla dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń - wstępna analiza zagrożeń i określenie ograniczeń maszyny Przerwa obiadowa Warsztaty:..cz. 2 - określenie ograniczeń maszyny..cd Przerwa kawowa Warsztaty:..cz. 3 - określenie struktury projektu - określenie zastosowania dyrektyw (np. MD, EMC, LVD, ATEX,...) - zaklasyfikowanie produktu w rozumieniu dyrektywy maszynowej 98/37/WE - sporządzenie przykładowej listy zasadniczych wymagań dyrektyw - określenie zastosowania norm Pytania i dyskusja

6 "Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 98/37/WE - oznakowanie CE" Dzień Warsztaty:..cz. 4 - pomoc norm w analizie zagrożeń i szacowaniu ryzyka - metody i narzędzia do oceny ryzyka - graf stopnia ryzyka Przerwa na kawę Warsztaty:..cz. 5 - przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka - identyfikacja zagrożeń - oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa - ocena ryzyka - określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń - kategorie urządzeń sterujących zwiększających funkcję bezpieczeństwa - wybór odpowiednich urządzeń sterujących Przerwa na kawę Warsztaty:..cz. 6 - wymagana szczegółowość dokumentacji oceny ryzyka - odpowiedzialność za dokonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka - kiedy ocenę ryzyka można uznać za zakończoną? - wskazówki dot. sporządzania dokumentacji technicznej Przerwa obiadowa Warsztaty:..cz. 7 - wskazówki dot. sporządzania instrukcji użytkowania - sporządzenie deklaracji zgodności i deklaracji wytwórcy - zaangażowanie jednostki notyfikowanej - kiedy i w jakim zakresie? - zasady umieszczania oznakowania CE na wyrobie - wymagania dla procesu wewnętrznej kontroli produkcji - sporządzanie dokumentacji wewnętrznej kontroli produkcji Przerwa na kawę NOWOŚĆ: Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE: (1h) - zakres zmian w porównaniu z dyrektywą 98/37/WE, - zakres i wyłączenia z dyrektywy 2006/42/WE, - definicje, - wymagania zasadnicze, - schemat procedury oceny zgodności, - zadania wewnętrznej kontroli produkcji Weryfikacja spełnienia oczekiwań uczestników, pytania i dyskusja 7. Komputerowe wspomaganie oceny zgodności opcjonalnie, nieodpłatnie (30') Safexpert branżowe oprogramowanie do oceny zgodności

7 Ocena zgodności elektrycznych układów sterowania i automatyki maszyn z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC), 94/9/WE (ATEX 100A) i 1999/92/WE (ATEX 137) oznakowanie CE Dzień Przywitanie oraz określenie oczekiwań uczestników seminarium, omówienie programu CE - podstawy dla branży elektrycznej: A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie: (1h 15 ) - system prawny: zasady i różnice funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce, pozostałych krajach UE i krajach spoza UE - dyrektywy starego, nowego i globalnego podejścia (SP, NP, GP) oraz system modułowy - ustawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywy nowego i globalnego podejścia (Ust. o systemie oceny zgodności, Ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Ust. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne) Przerwa kawowa CE - podstawy dla branży elektrycznej:..cd A) Podstawowe akty prawne (30 ) dokończenie B) Normalizacja europejska i krajowa: (1h) - jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi? - jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia elektrycznego? - jak ominąć trudności w stosowaniu norm w praktyce? - najważniejsze dokumenty, które powinien znać konstruktor urządzeń sterujących Przerwa kawowa CE - podstawy dla branży elektrycznej:..cd C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika: (1h15 ) - definicje, ich interpretacje i przykłady (producent, importer, dystrybutor, wyrób, wprowadzanie do obrotu, oddanie do użytku,...) - kiedy urządzenie elektryczne może być traktowane jako wyrób niebezpieczny? - w jakich sytuacjach użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność producenta? - kto sprawdza zgodność urządzeń elektrycznych z wymaganiami dyrektyw NP? - jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP? Przerwa obiadowa Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD) dotycząca sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia: (1h) - kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy niskonapięciowej definicje, wyłączenia, przykłady - schemat przebiegu oceny zgodności wg dyrektywy niskonapięciowej Przerwa kawowa Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD): (2h)..cd - wymagania zasadnicze (warunki ogólne, zagrożenia stwarzane przez wyposażenie elektryczne, oddziaływanie na wyposażenie elektryczne czynników zewnętrznych) - zadania wewnętrznej kontroli produkcji Pytania i dyskusja

8 Ocena zgodności elektrycznych układów sterowania i automatyki maszyn z wymaganiami dyrektyw 2006/95/WE (LVD), 2004/108/WE (EMC), 94/9/WE (ATEX 100A) i 1999/92/WE (ATEX 137) oznakowanie CE Dzień Wymagania zasadnicze dyrektywy 2006/95/WE w normie zharmonizowanej PN-EN :2006(U) (1h) Dokumentacja techniczna i badania wyposażenia elektrycznego maszyn: (1h) - wymagania dla dokumentacji technicznej urządzeń elektrycznych w dyrektywie LVD - badania urządzeń podlegających dyrektywie LVD Przerwa kawowa Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC): (2h) - definicje, zakres obowiązywania dyrektywy, wyłączenia - zasadnicze wymagania (odporność - co to znaczy być odpornym, emisja - co znaczy nie zakłócać) - normy zharmonizowane z dyrektywą - schemat procedury oceny zgodności - definicje różnych środowisk EMC - badania urządzeń podlegających dyrektywie EMC Przerwa kawowa Pytania i dyskusja do dyrektyw LVD i EMC (1h) Przerwa obiadowa Praca urządzeń elektrycznych w atmosferach zagrożonych wybuchem - dyrektywy 94/9/WE (ATEX 100A) i 1999/92/WE (ATEX 137): (1h) - zakres i relacje między dyrektywami 94/9/WE i 1999/92/WE - podział urządzeń na grupy i kategorie - wymagania zasadnicze dyrektywy 94/9/WE i zasady zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego - potencjalne źródła zapłonu i sposoby ich unikania - schemat procedury oceny zgodności Przerwa kawowa Praca urządzeń elektrycznych w atmosferach zagrożonych wybuchem: (1h)..cd - cechowanie urządzeń wg dyrektywy 94/9/WE przykłady - klasy temperaturowe mieszanin wybuchowych - klasyfikacja miejsc zagrożonych wybuchem przykład - wnioski dla konstruktorów wynikające z zakresu obowiązywania obu dyrektyw Weryfikacja spełnienia oczekiwań uczestników, pytania i dyskusja

9 "Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp - obowiązki wynikające z wprowadzonych w Polsce dyrektyw UE" Dzień Przywitanie oraz określenie oczekiwań uczestników seminarium Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa według wprowadzonych w Polsce przepisów UE i związane z tym obowiązki pracodawców i pracowników: - w jakim celu wprowadzono wymagania minimalne i zasadnicze? - dyrektywy socjalne a dyrektywy Nowego Podejścia - kiedy muszą być stosowane? - dyrektywa ramowa 89/391/EWG zakres zastosowania, obowiązki pracodawców i pracowników Przerwa na kawę Minimalne wymagania bhp dotyczące użytkowania maszyn: - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. oraz - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. implementujące dyrektywy 89/655/EWG, 95/63/WE, 2001/45/WE do prawodawstwa polskiego, - jakie działania techniczne i organizacyjne muszą być podjęte, aby maszyny były zgodne z minimalnymi wymaganiami? Przerwa obiadowa Postępowanie przy dostosowywaniu użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami bhp: - opracowanie strategii działań zmierzających do doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi, - plan doprowadzenia maszyn do zgodności, - zasady ustalania niezgodności, - metody oceny ryzyka związanego z ustalonymi niezgodnościami, - zasady podejmowania działań i wyboru środków technicznych do likwidacji niezgodności Przerwa na kawę Czego użytkownik maszyn powinien wymagać od dostawców maszyn? - kiedy maszyna musi mieć oznakowanie CE, a kiedy nie jest ono wymagane? - co oznacza oznakowanie CE dla użytkownika maszyn? - kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy maszynowej? - jakie obowiązki nakłada dyrektywa maszynowa na dostawców maszyn? - jakie dokumenty musi dostarczyć użytkownikowi dostawca maszyny? - jak uniknąć problemów przy odbiorze maszyny? Pytania, dyskusja, indywidualne konsultacje

10 "Przystosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp - obowiązki wynikające z wprowadzonych w Polsce dyrektyw UE" Dzień Remont, modernizacja, modyfikacja - różne poziomy wymagań: - różnice terminologiczne - wyjaśnienie, - jakie konsekwencje może spowodować zamierzone, czy niezamierzone wykonanie modyfikacji w maszynach? - UWAGA! - Kiedy zmiana dokonana w używanej maszynie powoduje wprowadzenie tzw. "istotnej zmiany" i konieczność wykonania CE? Przerwa na kawę Ćwiczenia na przykładzie wybranych maszyn (cz. 1): - określenie niezgodności z minimalnymi wymaganiami bhp, - wykonanie stosownej dokumentacji Przerwa obiadowa Ćwiczenia na przykładzie wybranych maszyn (cz. 2): - zidentyfikowanie zagrożeń, - określenie poziomu ryzyka stwarzanego przez zagrożenia, - ustalenie niezbędnych działań organizacyjnych i środków technicznych doprowadzających maszynę do zgodności, - przygotowanie elementów planu doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami Przerwa na kawę Ćwiczenia na przykładzie wybranych maszyn (cz. 3): - zidentyfikowanie zagrożeń, - określenie poziomu ryzyka stwarzanego przez zagrożenia, - ustalenie niezbędnych działań organizacyjnych i środków technicznych doprowadzających maszynę do zgodności, - przygotowanie elementów planu doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami Pytania, dyskusja, indywidualne konsultacje, wręczenie zaświadczeń o odbyciu szkolenia.

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Bezpieczne maszyny. Bezpieczna maszyna w sześciu krokach

Przewodnik Bezpieczne maszyny. Bezpieczna maszyna w sześciu krokach Przewodnik Bezpieczne maszyny Bezpieczna maszyna w sześciu krokach Bezpieczna maszyna w sześciu krokach Spis treści Spis treści Bezpieczna maszyna w sześciu krokach Bezpieczna maszyna w sześciu krokach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1

Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1 Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1 Zasady wprowadzania wyrobów do użytkowania w Unii Europejskiej system oceny zgodności Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów Początkowo, w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014

Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014 Szkolenia i konsulting Programy treningowe 2014 www.festo.pl 1 2 We are training. We are consulting. We are industry. Szanowni Państwo! We współczesnym świecie najważniejszym czynnikiem konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych.

Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych. Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabiera stałe dążenie do podnoszenia jakości produktu, jego niezawodności, do stałego poszukiwania nowych rozwiązań. Podejście

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo