NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR. Zgłoś swój udział i dowiedz się: jak zorganizować proces ORSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR. Zgłoś swój udział i dowiedz się: jak zorganizować proces ORSA"

Transkrypt

1 WARSZTATY WYPŁACALNOŚĆ II NOWE SPOJRZENIE NA PROCESY, KALKULOWANIE RYZYKA, RAPORTOWANIE ORAZ NADZÓR III Warszawa Zgłoś swój udział i dowiedz się: jakie będą konsekwencje nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej jak zorganizować proces ORSA czego oczekują od Ciebie organy nadzoru i akcjonariusze w roku 2015 i później jak zorganizować zgodnie z przepisami cztery kluczowe funkcje: aktuarialną, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i zarządzania zgodnością (compliance) jak zorganizować kontrolę wewnętrzną zgodnie z wymogami regulacyjnymi jak skutecznie wdrożyć wymogi dotyczące jakości danych W gronie prelegentów m.in. przedstawiciele: Open Life TU Życie PZU AVIVA ALLIANZ EY AKSJOM

2 WARSZTATY WYPŁACALNOŚĆ II FILAR II w opinii wielu ekspertów jest największym wyzwaniem dla towarzystw ubezpieczeń z powodu braku wypracowanych standardów. Podczas praktycznego warsztatu dowiesz się: jak właściwie zarządzać ryzykami, na które narażone są zakłady ubezpieczeń jakie kluczowe funkcje muszą spełniać poszczególne działy w firmie jakie są nowe wymagania jakościowe czego trzeba się spodziewać po wejściu w życie wymogów dyrektywy Zgłoś swój udział i dowiedz się jak do wejścia w życie dyrektywy przygotowali się inni? Co musisz jeszcze wdrożyć w swoim zakładzie i jak to najlepiej zrobić już dziś. Poznaj najlepsze rynkowe praktyki. Do zobaczenia Piotr Spiechowicz Project Manager 2

3 PROGRAM dzień pierwszy 11 III REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA Po co branży ubezpieczeniowej Wypłacalność II? Czy SII wprowadza nowe obszary budowania przewagi konkurencyjnej? Czy praktyka zarządzania ryzykiem sprosta wymogom i czy/gdzie jest pole do nadużyć? Czy Polska jako miejsce inwestycji jest atrakcyjna w kontekście SII? Oblicza dokumentacji czy więcej znaczy lepiej? Michał Herbich, Członek Zarządu ds. Ryzyka w spółkach Grupy Aviva Zmiany? Konsekwencje nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej Dystrybucja ubezpieczeń Kluczowe funkcje w zakładzie ubezpieczeń uregulowanie w nowej ustawie Wymagania fit and proper (kompetencji i reputacji) w polskim wydaniu jak je spełnić praktycznie? Jak zorganizować projekt wdrożenia procesu wyliczeń wypłacalności w Filarze I Wypłacalności II, aby zmaksymalizować szansę powodzenia? Robert Pusz, Credit Risk Officer, Allianz Regulacje okresu przejściowego wypłacalności II Jakie są regulacje okresu przejściowego i ile on trwa? Zakres zastosowania okresu przejściowego Wymogi formalne występowania o zgody Organu Nadzoru przykłady z Europy Jak skutecznie wystąpić o zgodę KNF? Zaproszony Prelegent: Małgorzata Chrzanowska, Departament Monitorowania Ryzyk, Komisja Nadzoru Finansowego PRZERWA NA LUNCH Outsourcing czynności ubezpieczeniowych w świetle wymogów dyrektywy Solvency II Outsourcing kluczowych funkcji i zasady dotyczące outsourcingu Podstawowe i ważne funkcje i czynności operacyjne Przyjmowanie ryzyka do ubezpieczenia Outsourcing wewnątrzgrupowy Rekomendacje KNF dotyczące outsourcingu dla banków Jacek Skwierczyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Open Life TU Życie S.A. Filar III raportowanie wymagania i praktyka Jakość danych jak praktycznie spełnić wymagania Dyrektywy i wytyczne KNF Minimalne wymagania raportowe EIOPA i ECB (Europejskiego Banku Centralnego) Przykłady specyficznych wymagań raportowych w Europie Jak zorganizować projekt wdrożenia procesu raportowania w Filarze III Wypłacalności II, aby zmaksymalizować szansę powodzenia? Czekamy na potwierdzenie prelegenta ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW 3

4 PROGRAM dzień drugi 12 III PORANNA KAWA, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Wypłacalność II skuteczne wdrożenie wymogów dotyczących jakości danych Jakość danych podsumowanie wymogów Wypłacalność II Jak zorganizować projekt wdrożenia wymogów? Jakie problemy i wyzwania napotykają zakłady w pracach wdrożeniowych? Jak wykorzystać implementację wymogów regulacyjnych do osiągnięcia celów biznesowych? Wytyczne KNF w zakresie systemów informatycznych Jak powinien działać system zapewnienia jakości danych? Marcin Ramotowski, Manager, Grupa Rynków Finansowych, European Actuarial Services, EY Nadzór grupowy według wytycznych i dyrektywy Jakie są wymagania KNF w przypadku zakładów ubezpieczeń będących w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej i tworzących grupę kapitałową w Polsce Jakie są obowiązki wobec podmiotów zależnych w państwach trzecich? Arkadiusz Stachecki, Credit Risk Officer, PZU Kluczowe funkcje Jakie jest podejście nadzorów europejskich do podziału i łączenia funkcji Jakie są wymagania nadzorów europejskich w okresie przejściowym do formalnego ustanowienia kluczowych funkcji Jak połączyć zadania funkcji aktuarialnej z funkcją głównego aktuariusza i odpowiadającego za rezerwy statutowe Funkcja zgodności, funkcja zarządzania ryzykiem i funkcja audytu wewnętrznego co je łączy, co dzieli i jak nie wchodzić sobie w drogę wykonując dedykowane zadania Aldona Wnęk, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Open Life TU Życie S.A. PRZERWA NA LUNCH Jak powinien wyglądać proces ORSA w zakładzie ubezpieczeń stosującym formułę standardową? Cz. 1 Identyfikacja / monitorowanie i wycena ryzyk podstawowe metody Emerging risks przykłady z przeszłości i spojrzenie w przyszłość Jak potwierdzić adekwatność formuły standardowej Witold Florczak, Ekspert ds Solvency II, AKSJOM Jak powinien wyglądać proces ORSA w zakładzie ubezpieczeń stosującym formułę standardową? Cz. 2 Testy stresu i scenariusze w praktyce W jaki sposób należy podejść do kwantyfikacji ryzyk nie ujętych w SCR? Jakie są konsekwencje, gdy zakład ubezpieczeń deklaruje profil ryzyka odbiegający od założeń formuły standardowej i posiada inne istotne ryzyka nie ujęte w SCR? Witold Florczak, Prezes, AKSJOM ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW. 4

5 PRELEGENCI dr Witold Florczak, Ekspert ds Solvency II, AKSJOM Posiada 18-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń, które obejmuje praktykę aktuarialną i zarządzanie ryzykiem, w tym: Solvency II, wycenę rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obliczanie MCEV i EC, wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem, wycenę produktów, projekcje finansowe, projekty M&A oraz ubezpieczeniowe green fields. Obecnie prowadzi własną firmę doradztwa aktuarialnego, wcześniej pracował w zakładach ubezpieczeń (jako główny aktuariusz, członek zarządu, CRO) oraz w firmach konsultingowych (jako dyrektor odpowiedzialny za usługi aktuarialne). Jest licencjonowanym aktuariuszem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz brytyjskiego Instytutu Aktuariuszy. Autor publikacji w prasie branżowej. Michał Herbich, Członek Zarządu ds. Ryzyka w spółkach Grupy Aviva Karierę zawodową w ubezpieczeniach rozpoczynał w 2002 roku w dziale aktuariatu finansowego Commercial Union Polska Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (obecnie Aviva), gdzie m.in. kierował sekcją wyceny aktywów i zobowiązań oraz uczestniczył we wdrażaniu metod wyceny kapitału ekonomicznego w brytyjskim podejściu ICA. W latach pracował w firmie doradczej Trio Management prowadził projekty rozwoju produktów oraz wsparcia aktuarialnego dla firm ubezpieczeniowych i instytucji (w tym PIU i MPiPS), w tym również projekty due diligence. W 2010 roku pracował w centrali Aviva w Londynie, w departamencie Group Solvency. Pod koniec 2010 roku objął stanowisko głównego aktuariusza Aviva TUnŻ oraz aktuariusza ds. kapitałowych grupy Aviva. W 2011 roku został szefem działu ryzyka Grupy Aviva w Polsce oraz liderem projektu Solvency II, obejmującego w szczególności wdrożenie zasad ujednoliconego systemu zarządzania wg modelu Aviva. Michał Herbich jest licencjonowanym aktuariuszem, doktorem nauk fizycznych UW. Ukończył także podyplomowe studia dla doradców inwestycyjnych przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Robert Pusz, Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem, TUiR Allianz Polska S.A. / TU Allianz Życie Polska S.A. Licencjonowany aktuariusz. Od 16 lat pracuje jako aktuariusz lub menedżer ryzyka. W swojej dotychczasowej pracy zajmował się tematami związanymi z kalkulacją taryf, rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czy reasekuracją. W ostatnich latach głównym tematem jego pracy oraz zainteresowań jest tematyka zarządzania ryzykiem w firmie ubezpieczeniowej, a w szczególności w kontekście systemu wypłacalności Solvency II. Od kilku lat kieruje Podkomisją ds. Solvency II w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz współpracuje wraz z innymi aktuariuszami z Actuarial Association of Europe nad dokumentami wprowadzającymi nowy reżim wypłacalności. Marcin Ramotowski, Manager, Grupa Rynków Finansowych, European Actuarial Services, EY Posiada doświadczenie we wdrażaniu wymogów Solvency II w spółkach ubezpieczeniowych zarówno w Polsce, jak też w Holandii i Wielkiej Brytanii. W dziale usług aktuarialnych jest odpowiedzialny między innymi za kwestie systemów IT do obsługi ubezpieczeń oraz przetwarzania i jakości danych dla celów obliczeń aktuarialnych. Obecnie jest szczególnie zaangażowany w prace wdrożeniowe Solvency II w obszarze jakości danych w życiowych oraz majątkowych zakładach ubezpieczeń. W ostatnim czasie brał też udział w projekcie wdrożenia systemu obsługi polis i rozliczeń w spółce ubezpieczeń majątkowych. Pracował dla czołowych spółek i grup ubezpieczeniowych w Polsce i innych krajach Europy Centralnej i Zachodniej, realizując audyty aktuarialne, wyliczenia Embedded Value, a także due diligence i wyceny. 5

6 PRELEGENCI Jacek Skwierczyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Open Life TU Życie S.A. Obecnie odpowiedzialny jest za zarządzanie ryzykiem i wdrożenie wypłacalności II w Open Life TU S.A.. Jest doktorem matematyki. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracowała z BDO Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach Zastępca Prezesa Russian Standard insurance (Rosja). Posiada również doświadczenie w sporządzaniu business-planów dla otrzymania licencji lub jej rozszerzenia przez KNF, analizie rezerw dla wycen towarzystwa ubezpieczeń, zarządzaniu ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, wprowadzaniu wypłacalności II. Arkadiusz Stachecki, CRO, PZU Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analiz biznesowych i zarządzania projektami ze szczególnym uwzględ nieniem tematyki dotyczącej ryzyka rynkowego i kredytowego. Przez ostatnie 20 lat jest przede wszystkim praktykiem w zakresie zarządzania ryzykiem. W obszarze ryzyka pracował m. in. w Banku Handlowym a ostanie 14 lat w PZU. Stworzył od podstaw i obecnie zarządza Biurem Ryzyka. Jest to jednostka, w której prowadzone są prace nad implementacją systemu zarządzania ryzykiem w całej Grupie. W jego obszarze jest zarówno modelowanie ryzyka, jego monitoring i kontrola jak i zarządzanie projektem implementacji Dyrektywy Solvency II w Grupie PZU. Aldona Wnęk, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Open Life TU Życie S.A. Od 2011r pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Compliance w Open Life Towarzystwo ubezpieczeń Życie SA. Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym, prawie gospodarczym i cywilnym. W latach pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Instytucji Finansowych na stanowisku Naczelnika Wydziału Legislacji Ubezpieczeniowej. W ramach międzynarodowych kancelarii prawniczych CMS Cameron Mc Kenna i Lovells obsługiwała polskie i zagraniczne podmioty rynku finansowego oraz prowadziła własna kancelarie specjalizującą się w prawie gospodarczymi i ubezpieczeniowym. Autorka licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń i prawa finansowego. 6

7 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Warsztaty WYPŁACALNOŚĆ II FILAR II TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: marca 2015 r., Warszawa Nazwa Firmy/Osoba fizyczna:... NIP:... ulica, nr domu, nr lokalu:... Miejscowość/Kod pocztowy:... Telefon:... Faks: Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Business Communication Sp. z o.o. na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz ze zm. zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Gremi Business Communication informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Gremi Business Communication, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Gremi Business Communication. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Gremi Business Communication oraz klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW: Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... Imię i nazwisko:... Stanowisko: Telefon:... PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEJ OPCJI: 1595 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 6 lutego 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 6 lutego 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe + kwartalna prenumerata Rzeczpospolitej zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu od 7 lutego 2015 r. Cena obejmuje: uudział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu od 7 lutego 2015 r. Cena obejmuje: udział w dwudniowych warsztatach, materiały, lunch, przerwy kawowe + kwartalna prenumerata Rzeczpospolitej. UWAGI/KOD PROMOCYJNY:... WARUNKI ZGŁOSZENIA: 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie em pod adres (dalej Zgłoszenie ) oraz otrzymanie owego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej. 2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę. 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek: Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa, Getin Noble Bank S.A Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej. 4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach: a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1; b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy. 6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty. 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla współorganizatora usługi edukacyjnej wskazanego w programie. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po dokonaniu wpłaty za uczestnictwo w usłudze edukacyjnej, pełna kwota wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych. Organizator zastrzega sobie także prawo odmowy uczestnictwa w usłudze edukacyjnej bez podawania przyczyny. 8. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika. miejscowość, data i podpis pieczątka firmy

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

finanse przedsiębiorstwa dla prawników

finanse przedsiębiorstwa dla prawników WARSZTATY finanse przedsiębiorstwa dla prawników Jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego? 22-23 września 2015 Zdobądź praktyczną wiedzę, poznaj 3 fazy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie

Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Warsztaty Instrumenty zakupu i sprzedaży energii na giełdzie Aktualne możliwości i planowane zmiany w handlu 23 września 2015, Warszawa W programie m.in.: Jak raportować dane transakcyjne zgodnie z najnowszymi

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i wyniki sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce WARSZTATY Zarządzanie placówką medyczną w praktyce Maksymalizacja zysków w dobie zmian 12 praktycznych sesji warsztatowych do wyboru 10-11 GRUDNIA WARSZAWA Poznaj doświadczenia 12 praktyków, wysłuchaj

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju WARSZTATY 5 6 października Warszawa Polityka zrównoważonego rozwoju optymalizacja energetyczna i środowiskowa Najlepsze praktyki w nowym otoczeniu prawno-biznesowym CASE STUDIES: Polpharma SA, General

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów?

Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów? Warsztaty Projekty infrastrukturalne a kwestie prawne Jak uniknąć błędów w procedurach przetargowych i w trakcie realizacji projektów? Warszawa 11.06.2015 Dołącz do grona uczestników i Dowiedz się jakie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE GOŚĆ SPECJALNY Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi EY Marcin Fronczak AXA Po raz pierwszy na polskim rynku warsztaty

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: GOŚĆ SPECJALNY NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi Ernst & Young Marcin Fronczak AXA Piotr Kijewski CERT Polska Po raz

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Data Science & Data Analytics

Warsztaty Data Science & Data Analytics 23-24 IV 2015 WARSZAWA Warsztaty Data Science & Data Analytics Jak efektywnie wykorzystać potencjał danych? Innowacyjne narzędzia i techniki w praktyce 2 dni praktycznych warsztatów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom

CYBERCRIME 2015 RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA. Poznasz luki, które służą przestępcom CYBERCRIME 2015 WARSZTATY 7 8. PAŹDZIERNIKA RODZAJE ZAGROŻEŃ WDROŻENIE ZABEZPIECZEŃ ANALIZA SKUTKÓW W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.: Doświadczeni praktycy pokażą jak krok po kroku zabezpieczyć infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: MARCELI SYPIEŃ ArcerolMittal. WALDEMAR MILEWSKI Can-Pack

Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: MARCELI SYPIEŃ ArcerolMittal. WALDEMAR MILEWSKI Can-Pack Forum 17-18 marca Warszawa 2015 Jak wykorzystać potencjał innowacyjnych technologii w produkcji Na podstawie najlepszych praktyk i najciekawszych case studies, dowiedz się: jak realnie obniżyć koszty przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i sił sprzedaży

B2B SALES DEVELOPMENT WARSZTATY. 16-17 października 2014 Warszawa. Jak zmaksymalizować potencjał sieci i sił sprzedaży 16-17 października 2014 Warszawa B2B SALES DEVELOPMENT Jak zmaksymalizować potencjał sieci i sił sprzedaży Jak skutecznie zbudować myślenie sprzedażowe we wszystkich działach Twojej firmy Jak wyglądają

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowych formatów na rynku retail

Rozwój nowych formatów na rynku retail WARSZTATY Rozwój nowych formatów na rynku retail Zmiana układu sił a przebudowa strategii 11-12 czerwca 2015, Warszawa retail innovation 2015/2016 dywersyfikacja formatów przebudowa strategii wskaźniki

Bardziej szczegółowo

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników?

6SESJI 6INTERAKTYWNYCH. COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? WARSZTATY COACHING I MOTYWACJA DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRAKTYCE Jak budować i utrzymać długotrwałe zaangażowanie pracowników? 16-17 LISTOPADA 2015, WARSZAWA 6SESJI TEMATYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MANAGERÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: W programie m.in. Twoja marka + techniki dziennikarskie jak stworzyć i wdrożyć unikalną strategię brand publishingu?

Prowadzący: W programie m.in. Twoja marka + techniki dziennikarskie jak stworzyć i wdrożyć unikalną strategię brand publishingu? Po raz pierwszy na polskim rynku, praktyczne warsztaty poświęcone tematyce brand journalism, łączące formułę wykładów i ćwiczeń, pod okiem doświadczonych praktyków i dziennikarzy! W programie m.in. Twoja

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem

+ Jedyne na polskim rynku. + Zróżnicowane case studies. + 2 interaktywne sesje ćwiczeniowe + Hot topics: Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Jak tworzyć nowe modele biznesowe Warsztaty 29-30.09.2015 Warszawa w gronie prelegentów: + Jedyne na polskim rynku warsztaty poświęcone zarządzaniu procesami R&D + Zróżnicowane case

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015

Warsztaty Inwestycje w energetyce. Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 Warsztaty Inwestycje w energetyce Realizacja projektów w nowym otoczeniu prawno-biznesowym 18-19 czerwca 2015 W programie kluczowe aspekty zarządzania inwestycjami: OTOCZENIE PRAWNE Polityka Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych

Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych 09-10 MARCA WARSZAWA WARSZTATY Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych REFURBISHMENT I REDEVELOPMENT PROFIL KLIENTA ELASTYCZNE ZARZĄDZANIE NOWE TECHNOLOGIE: BEACONY, WIRTUALNE PORTFELE

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce

mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce WARSZTATY mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce Najczęstsze błędy i pułapki we wdrożeniach na polskim i europejskim

Bardziej szczegółowo

mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce

mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce WARSZTATY mcommerce JAK WŁĄCZYĆ KANAŁ MOBILE DO STRATEGII ON- I OFF-LINE 15 16.10. 2015 Warszawa Pomiar i analiza wyników sprzedaży w mcommerce Najczęstsze błędy i pułapki we wdrożeniach na polskim i europejskim

Bardziej szczegółowo