EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932"

Transkrypt

1 Sterowniki ALCO Controls serii EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 są regulatorami agregatów wielosprężarkowych stosowanych w chłodnictwie komercyjnym. Sterowanie ma na celu utrzymanie zadanej wartości ciśnienia ssania przez zmianę dostępnej wydajności sprężarki. Istotną zaletą sterowników jest wbudowany interfejs sieciowy, dostępny w dwóch wersjach: TCP/IP Ethernet z funkcją webserwera lub Echelon LON. Wersja TCP/IP jest stosowana głównie w mniejszych systemach, nie wymagających współdziałania sterowników różnych typów. Sterowniki oparte na sieci LON dają pełen zakres możliwości pracy w sieci. Obejmuje ona współdziałanie z innymi elementami składowymi systemu, np. sterownikami mebli chłodniczych lub urządzeniami kontrolnymi, a także integrację w ramach systemów wyższego rzędu, np. zarządzania budynkiem. EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 stanowi część kompleksowego, przeznaczonego dla supermarketów systemu elektronicznego firmy ALCO, obejmującego sterowniki wentylatorów, chłodni, lad chłodniczych oraz systemy zdalnej kontroli. Właściwości Sterowniki EC3-652/672 regulacja ciśn. ssania max 8 sprężarek jednostopniowych lub 6 sprężarek wielostopniowych Sterowniki EC3-812 regulacja dwóch wartości ssania sprężarki Sterowniki EC3-932 do regulacji 4 sprężarek i 3 wentylatorów plus jeden z regulacją prędkości obrotowej EC3-652/672 i -932 do regulacji sprężarek Copeland Digital Scroll Algorytmy sterowania przy wydajności równej lub nierównej Strefa nieczułości, P/PI, sterowania binarne, opcja stero-wania z obciążeniem podstawowym 1 wyjście analogowe do sterowania inwerterowego sprężarki Rotacja pracy sprężarek Zrównoważenie czasu pracy Zarządzanie konserwacją i sygnalizacją Szybkie przywracanie ciśnienia ssania i skraplania Obsługa awarii czujnika Kompensacja nastawy przez czujnik sklepowy Oddzielna szeregowa pętla sterowania dla każdej sprężarki Wejścia alarmowe niskiego i wysokiego ciśnienia Wejścia alarmowe wyłączników poziomu w zbiornikach oleju i czynnika chłodniczego Przekaźniki wyjściowe 230V AC sprężarki ze stykami SPDT do kontroli grzałki karteru przy wyłączonej sprężarce Obudowa aluminiowa do montażu na szynie DIN Obsługa dwóch interfejsów sieciowych: protokołu Echelon LON dającego pełne możliwości pracy w sieci (FTT10) lub funkcji serwera sieciowego TCP/IP Ethernet Seria EC3-600 Wyświetlacz ECD-000 Połączenie elektryczne przez wtykowe zaciski śrubowe Przechowywanie nastaw w pamięci nieulotnej Oznakowanie Właściwości wyświetlacza ECD Połączenie za pomocą wtyku RJ45, nie wymagające stosowania innych kabli zasilających Wyświetlacz 2-½ cyfrowy Wskaźniki diodowe stanu sprężarki i sygnalizacji alarmu 4 klawisze do zmiany parametrów Montaż w panelach z wycięciem o wymiarach 71x 29 mm Klasa ochrony IP65 przy montażu w panelu przednim Typowy zestaw zamówienia Sterownik agregatu EC3-652/672 / EC3-812 / EC3-932 Zestaw zacisków K03-xxx Wyświetlacz ECD-000 Kabel przyłączeniowy wyświetlacza ECC-N10 Transformator ECT-623 Czujki NTC ECN-xxx EC3-6_35042_PL_R10.doc Strona 1 z

2 Dobór Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 TCP/IP Ethernet Opis Typ Nr kodowy Nr kodowy sterownika kpl Sterownik 8 spręż. lub 1 Digital Scroll i 7 spr. jednostop. EC Sterownik do sprężarek z regulacją wydajności EC Sterownik 2 agregatów sprężarki EC Ster. agregatu i skraplacza do 4 spręż. jednostop. lub 1 Digital Scroll i 3 sprężarki jednostopniowe + 3 wentylatory EC plus regulacja prędkością obrotową went. Wstęp W zespołach sprężarkowych, sprężarki dobrane są tak, aby uzyskać wymaganą wydajność chłodniczą. Zespoły sprężarkowe są zwykle stosowane w supermarketach. W systemach tych, głównym zadaniem sterownika agregatu jest taka regula-cja wydajności sprężarki, aby utrzymać ciśnienie ssania na możliwie stałym poziomie. Wydajność zmienia się przez pracę cykliczną sprężarek, zmianę obrotów sprężarki inwerterem lub stosując cyfrową sprężarkę spiralną. Poza tą główną funkcją, sterowniki agregatów realizują zadania związane z niezawodnością, konserwacją i kosztami eksploatacji systemu. Szczególnie te ostatnie aspekty, mogą być skutecznie realizowane przez zapewnienie pełnych możliwości pracy w sieci. Sterowniki agregatów serii EC3 zapewniają wszystkie ww. funkcje. Sterowniki EC3-672 przeznaczone są do agregatów ze sprę-żarkami Sieć z regulacją wydajności: A: 6 sprężarek z regulacją 2-stopniową lub B: 4 sprężarek z regulacją 3-stopniową lub C: 3 sprężarek z regulacją 4-stopniową. Network ECD-000 EC3-67x Zastosowania Sterowniki serii EC3-652 są przeznaczone do sterowania do 8 sprężarekjednostoniowych lub 7 sprężarek jednostopniowych i 1 sprężarki Digital scroll na jednym obwodzie sterującym, patrz niżej: Sieć Wejścia 1 = Ciśnienie ssania 2 = Ciśnienie tłoczenia 3 = Szeregowe wejścia alarmowe dla max 6 sprężarek 4 = Alarm niskiego ciśnienia 5 = Alarm wysokiego ciśnienia 6 = Alarm poziomu oleju 7 = Alarm poziomu czynnika Wyjścia 8 = 12 wyjść do max 6x2 / 4x3 / 3x4 spręż. z reg. wydajności Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia dla max 4 sprężarek 2 = Ciśnienie ssania 3 = Ciśnienie tłoczenia 4 = Szeregowe wejścia alarmowe dla max 4 sprężarek 5 = Alarm niskiego ciśnienia 6 = Alarm wysokiego ciśnienia 7 = Alarm poziomu oleju 8 = Alarm poziomu czynnika Wyjścia 9 = Dla max 4 sprężarek 10 = wyjście (10) do regul. cyfrową spręż. spiralną EC3-6_35042_PL_R10.doc Strona 2 z

3 EC3-812 są sterownikami dwuobwodowymi do agregatów z dwoma oddzielnymi grupami ssawnymi. Grupa ssąca A może zawierać do 4 sprężarek, grupa B do 3 sprężarek Network Sieć ECD-000 EC3-81x 8 = Alarm poziomu oleju 9 = Alarm poziomu czynnika 10 = Szeregowe wejścia alarmowe dla 3 wentylatorów 11 = Żądanie odzysku ciepła Wyjścia 10 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej A 11 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej B Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia dla max 3 sprężarek 2 = Ciśnienie ssania grupy A 3 = Ciśnienie ssania grupy B 4 = Szeregowe wejścia alarmowe dla każdej sprężarki 5 = Alarm poziomu czynnika 6 = Alarm niskiego ciśnienia grupy A 7 = Alarm niskiego ciśnienia grupy B 8 = Alarm wysokiego ciśnienia 9 = Alarm poziomu oleju Wyjścia 10 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej A 11 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej B Główny parametr sterujący jest zapewniony przez czujnik ciśnienia ssania. Czujniki ciśnienia ALCO typu PT4, powinny być wykorzystane do optymalnej pracy. Sterownik działa przy założeniu, że ciśnienie skraplania jest sterowane za pomocą innego sterownika, np. ALCO serii EC3-7xx lub dwuobwodowy agregat sprężarkowy / skraplacz serii EC Dlatego do sterownika serii EC3-652/672 nie musimy podłączać przetwornika ciśnienia skraplania. Odczyt czujnika ciśnienia skraplania, może być podawana przez sieć LON ze sterownika serii EC3-7x1. Jednak, jeżeli wymaga tego aplikacja, sterowniki serii EC3-652/672 można skonfigurować w sposób, umożliwiający bezpośredni pomiar ciśnienia skraplania. Podział układów sterowania sprężarkami i wentylatorami skraplaczy na dwa oddzielne sterowniki zwiększa ich elastyczność, gdyż pozwala na montaż sterowników w pobliżu odpowiednich urządzeń sterowanych. W szczególności, jeżeli sterownik agregatu wielosprężarkowego znajduje się blisko sprężarek, a sterownik wentylatora znajduje się blisko wentylatorów skraplaczy, instalacje elektryczną można zredukować do niezbędnego minimum. Może to znacznie przyczynić się do zmniejszenia kosztów pierwotnych systemu. EC3-932 jest sterownikiem dwuobwodowym, który zawiera sterownik agregatu do max 4 sprężarek lub 1 spr. Digital scroll + 3 spr. jedostopniowe i sterownik skraplacza do max 3 wentylatorów plus 1 z regulacją prędkości obrotowej. Sieć Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia 2 = Temperatura otoczenia 3 = Ciśnienie ssania 4 = Ciśnienie skraplania 5 = Szeregowe wejścia alarmowe dla 4 sprężarek 6 = Alarm niskiego ciśnienia 7 = Alarm wysokiego ciśnienia EC3-6_35042_PL_R10.doc 3 /

4 Funkcje sterownicze Seria EC3 zapewnia trzy podstawowe algorytmy sterowania sprężarką: strefa nieczułości, P/PI lub sterowanie binarne. Sterowanie strefą nieczułości zwiększa/zmniejsza wydajność sprężarki, jeżeli ciśnienie ssania wychodzi poza określoną strefę nieczułości. nadmiar strefa nieczułości zapotrzebowanie - + nastawa Ciśnienie ssania Sterowanie P/PI umożliwia równy rozdział wydajności sprężarki w zakresie proporcjonalności. Wydajność sprężarki jest zwiększana/ zmniejszana zależnie od odchyłki od wartości nastawy w zakresie proporcjonalności. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszej regula-cji ciśnienia ssania możliwe jest wprowadzenie funkcji całkowania. P1 100% 0% P0 Ciśnienie ssania Sterowanie binarne jest możliwe w przypadku sprężarek jednostopniowych o różnej wydajności. Sprężarki muszą być podłączone w określonym porządku. EC3 generuje wówczas szereg stopni wydajności, co powoduje niemal ciągłą regulację wydajności chłodniczej. Do dokładnej regulacji wydajności EC3-65x posiada specjalne wyjście do regulacji sprężarki spiralnej cyfrowej. Podobnie, jak przy (drogiej) regulacji wydajności sprężarki inwerterem, zmiany ciśnienia ssania są bardzo małe. Inwerter sprężarki można stosować do regulacji ze strefą nieczułości lub P/PI. Z tego powodu program przypisuje pierwszą sprężarkę do wyjścia 0 10 V. Sterowanie inwerterowe może obniżać wahania w regulacji ciśnienia ssania i zazwyczaj powoduje płynne przejście pomiędzy stopniami wydajności. Jeżeli sterowanie inwerterowe nie jest stosowane, wówczas pierwszą sprężarkę sterownika można określić jako sprężarkę obciążenia podstawowego. Może to mieć miejsce, gdy wydajność pierwszej sprężarki jest odmienna od pozostałych. Sprężarka obciążenia podstawowego jest wówczas włączana jako pierwsza i wyłączana jako ostatnia przy zmianie obciążeń. Programowalny układ logiczny FIFO ("pierwszy właczony, pierwszy wyłączony") zarządza sprężarkami w taki sposób, aby czasy pracy wszystkich sprężarek były zrównoważone. Sprężarki sterowane inwerterem i sprężarki obciążenia podstawowego są oczywiście z tej procedury wyłączone. Inne właściwości sterownicze obejmują czasy zwłoki zwiększania/ zmniejszania wydajności, minimalne/maksymalne czasy pracy oraz ograniczenie maksymalnej liczby przełączeń sprężarki. Celem procesu sterowania jest utrzymanie ciśnienia ssania sprężarki. Rzeczywiste ciśnienie ssania jest mierzone za pomocą czujnika ciśnienia. Następnie jest ono porównywane z nastawą sprężarki. Opcje nastawy obejmują kompensacje temperatury przy użyciu czujnika sklepowego. W zależności od temperatury w supermarkecie nastawa ciśnienia ssania może być podniesiona, co przekłada się na oszczędność zużycia energii przez sprężarki. W razie spadku ciśnienia ssania poniżej określonej granicy można użyć procedury szybkiej regeneracji do natychmiastowego wyłą-czenia wszystkich sprężarek. Podobnie, w przypadku gdy ciśnienie skraplania przekroczy określony zakres może zostać automatycz-nie uruchomiona funkcja pracy awaryjnej. Może to, zapobiec dal-szemu wzrostowi ciśnienia skraplania aż do zadziałania presostatu, co wymaga wezwania serwisanta. Funkcje alarmowe i konserwacyjne Sterowniki EC3 zapewniają kilka poziomów zarządzania alarmami. Alarmy naruszenia zakresu są związane z nastawą ciśnienia ssania. Alarmy konserwacyjne są oparte na czasach pracy sprężarki. Przekroczenie zadanego czasu pracy powoduje wyzwolenie alarmu konserwacyjnego. Alarmy szeregowe są uzależnione od styków wejść cyfrowych, związanych z określoną sprężarką. Szeregowa pętla alarmowa obejmuje elementy sterowniczo-kontrolne, takie jak ciśnieniowe wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki ciśnienia oleju lub zabezpieczenia przeciążeniowe silników, które są związane z określoną sprężarką. Umożliwia to wyśledzenie awarii określonej sprężarki i dalszą pracę systemu sterowania przy użyciu pozostałych sprężarek, nie będących w stanie alarmowym. Wejścia alarmu hp/lp są przeznaczone do podłączenia wyłączników bezpieczeństwa wysokiego i niskiego ciśnienia. Zadziałanie alarmu ogólnego wysokiego/niskiego ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie agregatu wielosprężarkowego. Zarządzanie alarmami obejmuje wysłanie komunikatu alarmowego w sieci oraz wyświetlenie kodu alarmu na wyświetlaczu ECD-000, o ile jest przewidziany. Priorytety i kolejne działania mogą być definiowane indywidualnie dla każdego alarmu na serwerze kontrolnym AMS. Pozostałe właściwości konserwacyjne obejmują pracę ręczną, kalibrację poprawki czujników i możliwość wyłączenia niektórych urządzeń z procedury sterowania Obsługa i uruchomienie Obsługę i uruchamianie sterownika EC3 można realizować przy użyciu trzech opcji: - lokalnie za pomocą wyświetlacza ECD z pilotem podczerwieni lub bez - lokalnie przez komputer podłączony bezpośrednio do sterownika EC3-xx2 z interfejsem TCP/IP lub do lokalnego serwera kontrolnego EMS poprzez sieć LON - zdalnie przez komputer i sieć publiczną (np. Internet) lub VPN Przy wstępnym uruchomieniu nowej instalacji najodpowiedniejsza jest opcja druga. Uruchomienie odbywa się za pomocą specjalnych menu, przy użyciu celowych wartości domyślnych, dzięki którym uruchomienie sterownika EC3 wymaga jedynie jego podłączenia, przy czym czynność ta jest intuicyjna dla każdej osoby obeznanej z programami pracującymi w środowisku Microsoft Windows. Opcjonalny wyświetlacz ECD Wyświetlacz ECD może być podłączony do sterownika serii EC3 dla zapewnienia miejscowej wizualizacji parametrów systemu. Wskaźniki diodowe pokazują stany sprężarki, wentylatora i alarmu. Dioda migająca wskazuje, że sterownik EC3 jest w stanie alarmu. EC3-6_35042_PL_R10.doc 4 /

5 Funkcja przeglądarki internetowej w EC3-xx2 z możliwością sieci w protokole TCP/IP Ethernet Chociaż aktualny status sterownika można obejrzeć na wyświetlaczu ECD, to znacznie wygodniejszym sposobem jest podgląd na komputerze PC. Wszystkie wymagane parametery i tryby są jednocześnie widoczne na wewnętrznej stronie www sterownika. Więcej szczegółów, jak również nastawy i konserwację, uzyskamy poprzez kliknięcie myszy na etykietę w oknie komputera, co wywołuje stronę www określonej konfiguracji zadań. Wszystko to, można uzyskać przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej, jak Internet Explorer, Mozilla Firefox czy innych. Zdjęcie na stronie 4 pokazuje stronę www sterownika EC3-672 z Panelem Kontrolnym. Przykład strony internetowej wersji TCP/IP Poniższe zdjęcie przedstawia stronę www panelu kontrolnego sterownika EC3-672, z odczytem ciśnienia ssania, korespondują-cej temperatury i nasatwy po lewej, ciśnienia skraplania, korespondująca temperatura w górnej części po środku i odczyt temperatury otoczenia po prawej. W polu poniżej są wszystkie informacje dotyczące statusu sprężarki normalną czcionką, wszystkie aktywne wiadomości są wytłuszczone w kolorze niebieskim. W dolnej prawej części okna widać aktywne stopnie regulacji i procentową wartość wydajności (stopień otwarcia wyjścia analogowego). Można dokonać wyświetlenia na ekranie monitora wykresu zmienności ciśnień ssania i skraplania w 10 min. przedziale czasu. Można także przechować w komputerze PC plik rejestratora danych. Format pliku jest tekstowy ze średnikiem (;) odzielającym kolumny z innymi danymi. Wszystkie okna dialogowe, które pozwalają na zmianę parametrów sterownika są zabezpieczone hasłem. W przeciwieństwie do 2½ cyfrowego wyświetlacza sterownika, który pokazuje alarmy w postaci symboli naprzemiennie ze określonymi do wyświetlania parametrami, okno monitorowania alarmów pokazuje je w pełnej formie tekstowej. Okno monitorowa-nia alarmów pokazuje wszystkie zaprogramowane alarmy, a alarmy aktywne mają wytłuszczoną czcionkę w kolorze czerwonym. Po szczegółowe informacje proszę odwołać się do broszury pt. "Sterownik TCP/IP: Instrukcja instalacji i obsługi".. EC3-6_35042_PL_R10.doc 5 /

6 Akcesoria Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Nazwa Typ Nr kodowy Nazwa Typ Nr kodowy Wyświetlacz ECD Zestaw zacisków (śrubowe) do montażu w panelu Kabel przyłączeniowy EC3 - ECD RJ45-RJ45 1.0m 3.0m 5.0m Czujnik ciśnienia PT4 do odczytu ciśnienia ssania i skraplania -0,8 7 bar, 4 20 ma ECC-N10 ECC-N30 ECC-N do EC3-652x,-672,-932 do EC3-75x do EC3-812 K K K PT4-07M Czujnik NTC ECN z pojedynczą izolacją do odczytu w temperaturach otoczenia C 0 18 bar, 4 20 ma PT4-18M kω at 25 C, 1.5 m ECN-S bar 4 20 ma 0 50 bar 4 20 ma Kabel z wtykiem C Długość 1,5m Długość 3,0m Długość 6,0m PT4-30M PT4-50M PT4-M15 PT4-M30 PT4-M kω at 25 C, 3.0 m 10 kω at 25 C, 6.0 m ECN-S30 ECN-S Czujnik NTC ECN z pojedynczą izolacją Do odczytu temperatury tłoczenia C 1 MΩ at 25 C, 6.0 m ECN-H Transformator Montaż na szynie DIN, Klasa II, 230V AC / 24V, 25VA 230V AC / 24V, 60VA ECT-323 ECT ECT-323 ECT-623 Dane techniczne Sterownik EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx Display ECD-000 Zasilanie 24VAC ±10%; 50/60 Hz; Class II Zasilanie via ECC-Nxx from EC3 controller Pobór mocy 20VA max. Wyświetlacz Odczyt numeryczny, segmentowy, diodowy, czerwony, 2 ½ cyfrowy, z wartością liczbową, stanem urządzenia i indykacją alarmu Wskaźniki diodowe 1 x wskaźnik jednostkowy bar / C 1 x wskaźnik alarmu Zaciski cyfrowe We/Wy analogowe We/Wy Zdejmowane zaciski śrubowe przekrój przewodu mm 2 przekrój przewodu mm 2 Klawisze obsługowe 4 klawisze robocze Programowanie, Wybór, Serwis/Góra, Dół Komunikacja TCP/IP Ethernet Przewód łączeniowy 1.5m / 3.0m / 5.0m (ECC-Nxx) Temperatura przechowywania pracy Temperatura przechowywania pracy C C C C Wilgotność 0 80% r.h. non condensing Wilgotność 0 80% r.h. bez kondensacji Klasa ochrony IP20 Klasa ochrony IP 65 (zabezpiecz. przednie z uszcz.) Masa ~ 810 g Masa ~ 52g Montaż DIN-rail mount Montaż Montaż panel. (wycięcie 71x29mm) EC3-6_35042_PL_R10.doc 6 /

7 Konfiguracja wejść i wyjść Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Opis Specyfikacja We/Wy EC3-652 Wejścia czujnika ciśnienia 24V DC, 4 20mA Przekaźniki wyjściowe sprężarki Indukcyjne (AC15) 250V / 2A Zawór el-mag. do odzysku ciepła Grzejne (AC1) 250V / 8A 1 Wyjście przekaźnikowe zapasowe 1 Wyj. tyryst. do spr. spiralnej cyfr. Cyfrowy przełącznik półprzewodnik., 24V AC 1 Wyjście tyrystorowe alarmowe Cyfrowy przełącznik półprzewodnik., 24V AC 1 Wyjście zmiennej reg. pręd. went. 0 10V 1 Wyjście zmiennego sygnału sprężarki V Szeregowe wejścia alarmowe sprężarek EC3-672 EC3-812 Styki wejść cyfrowych, 24V AC/DC lub 230V AC, przewidziane dwa napięcia znamionowe Styki wejść cyfrowych 24V AC/DC Dedykowane wejścia alarmowe Styki wejść cyfrowych, 24V AC/DC lub 230V presostatów hp/lp, poziomu oleju i AC, przewidziane dwa napięcia znamionowe (2 x lp) czynnika chłodniczego Wejścia temperaturowe 25 C, C C, C Wejście żądania odzysku ciepła 1 1 Wykorzystane w kombinacji z pierwszym wyjściem przekaźnikowym każdej pętli sterowania 2 1 wyznaczony do pomiaru temperatury otoczenia 3 3 temperatura wejść wyznaczonych do obwodu B dla monitorowania temperatury tłoczenia agregatu sprężarkowego niskotemperaturowego EC3-932 Wymiary, rysunki Wymiary obudowy sterownika serii EC3 Series Wymiary wyświetlacza ECD-000 EC3-6_35042_PL_R10.doc 7 /

8 Wymiary ECT Wymiary ECT Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za podane w niniejszym dokumencie błędne informacje dotyczące wydajności, wymiarów, zastosowań itp. Produkty, charakterystyki techniczne i dane w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje są oparte na danych technicznych i testach, które firma Emerson uważa za wiarygodne i które są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Informacje te są przeznaczone wyłącznie do użytku osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje techniczne, według ich własnego uznania i na ich własne ryzyko. Nie mając żadnego wpływu na warunki wykorzystywania produktów, firma Emerson nie może brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za uzyskane wyniki lub szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania. Nasze produkty są przystosowane i przeznaczone do aplikacji stacjonarnych. W zastosowaniach do transportu istnieje możliwość uszkodzenia. Przydatność do tych aplikacji musi być potwierdzona przez producenta i może wymagać przeprowadzenia odpowiednich testów. Emerson Electric GmbH & Co OHG ALCO CONTROLS Postfach 1251 Heerstraße 111 D Waiblingen Germany Phone Fax Benelux Germany, Austria & Switzerland France, Greece, Maghreb Italia Spain & Portugal UK & Ireland Sweden, Denmark, Norway & Finland Eastern Europe & Turkey Poland Russia & Cis Balkan Romania Ukraine Phone: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Fax: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) EC3-6_35042_PL_R10.doc 8 /

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Sterownik TCP/IP- Readme: Instrukcja instalacji i obsługi

Sterownik TCP/IP- Readme: Instrukcja instalacji i obsługi Indeks 1. Wprowadzenie do sterowników TCP/IP... 2 1.1. Podłączenie sterownika Ethernet TCP/IP do komputera osobistego... 2 1.2. Wizualizacja stron WWW... 4 1.3. Nazwa i hasło użytkownika... 5 1.4. Funkcje

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva

Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Systemy zasilania bezprzerwowego Maksymalna ochrona przeciwawaryjna Specyfikacja techniczna produktu Zakres mocy UPS od 250 kva do 500 kva Spis treści 1 Wprowadzenie... 6 2 Opis UPS... 6 3 Tryby pracy...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

TAC Vista Katalog produktów

TAC Vista Katalog produktów TAC Vista Katalog produktów Wydanie: Marzec 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne... 1 systemów... 5 Oprogramowanie... 9 Vista 5... 10 Wprowadzenie / wstęp... 10 TAC Vista 5 Serwer... 11 TAC Vista 5

Bardziej szczegółowo