EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932"

Transkrypt

1 Sterowniki ALCO Controls serii EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 są regulatorami agregatów wielosprężarkowych stosowanych w chłodnictwie komercyjnym. Sterowanie ma na celu utrzymanie zadanej wartości ciśnienia ssania przez zmianę dostępnej wydajności sprężarki. Istotną zaletą sterowników jest wbudowany interfejs sieciowy, dostępny w dwóch wersjach: TCP/IP Ethernet z funkcją webserwera lub Echelon LON. Wersja TCP/IP jest stosowana głównie w mniejszych systemach, nie wymagających współdziałania sterowników różnych typów. Sterowniki oparte na sieci LON dają pełen zakres możliwości pracy w sieci. Obejmuje ona współdziałanie z innymi elementami składowymi systemu, np. sterownikami mebli chłodniczych lub urządzeniami kontrolnymi, a także integrację w ramach systemów wyższego rzędu, np. zarządzania budynkiem. EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 stanowi część kompleksowego, przeznaczonego dla supermarketów systemu elektronicznego firmy ALCO, obejmującego sterowniki wentylatorów, chłodni, lad chłodniczych oraz systemy zdalnej kontroli. Właściwości Sterowniki EC3-652/672 regulacja ciśn. ssania max 8 sprężarek jednostopniowych lub 6 sprężarek wielostopniowych Sterowniki EC3-812 regulacja dwóch wartości ssania sprężarki Sterowniki EC3-932 do regulacji 4 sprężarek i 3 wentylatorów plus jeden z regulacją prędkości obrotowej EC3-652/672 i -932 do regulacji sprężarek Copeland Digital Scroll Algorytmy sterowania przy wydajności równej lub nierównej Strefa nieczułości, P/PI, sterowania binarne, opcja stero-wania z obciążeniem podstawowym 1 wyjście analogowe do sterowania inwerterowego sprężarki Rotacja pracy sprężarek Zrównoważenie czasu pracy Zarządzanie konserwacją i sygnalizacją Szybkie przywracanie ciśnienia ssania i skraplania Obsługa awarii czujnika Kompensacja nastawy przez czujnik sklepowy Oddzielna szeregowa pętla sterowania dla każdej sprężarki Wejścia alarmowe niskiego i wysokiego ciśnienia Wejścia alarmowe wyłączników poziomu w zbiornikach oleju i czynnika chłodniczego Przekaźniki wyjściowe 230V AC sprężarki ze stykami SPDT do kontroli grzałki karteru przy wyłączonej sprężarce Obudowa aluminiowa do montażu na szynie DIN Obsługa dwóch interfejsów sieciowych: protokołu Echelon LON dającego pełne możliwości pracy w sieci (FTT10) lub funkcji serwera sieciowego TCP/IP Ethernet Seria EC3-600 Wyświetlacz ECD-000 Połączenie elektryczne przez wtykowe zaciski śrubowe Przechowywanie nastaw w pamięci nieulotnej Oznakowanie Właściwości wyświetlacza ECD Połączenie za pomocą wtyku RJ45, nie wymagające stosowania innych kabli zasilających Wyświetlacz 2-½ cyfrowy Wskaźniki diodowe stanu sprężarki i sygnalizacji alarmu 4 klawisze do zmiany parametrów Montaż w panelach z wycięciem o wymiarach 71x 29 mm Klasa ochrony IP65 przy montażu w panelu przednim Typowy zestaw zamówienia Sterownik agregatu EC3-652/672 / EC3-812 / EC3-932 Zestaw zacisków K03-xxx Wyświetlacz ECD-000 Kabel przyłączeniowy wyświetlacza ECC-N10 Transformator ECT-623 Czujki NTC ECN-xxx EC3-6_35042_PL_R10.doc Strona 1 z

2 Dobór Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 TCP/IP Ethernet Opis Typ Nr kodowy Nr kodowy sterownika kpl Sterownik 8 spręż. lub 1 Digital Scroll i 7 spr. jednostop. EC Sterownik do sprężarek z regulacją wydajności EC Sterownik 2 agregatów sprężarki EC Ster. agregatu i skraplacza do 4 spręż. jednostop. lub 1 Digital Scroll i 3 sprężarki jednostopniowe + 3 wentylatory EC plus regulacja prędkością obrotową went. Wstęp W zespołach sprężarkowych, sprężarki dobrane są tak, aby uzyskać wymaganą wydajność chłodniczą. Zespoły sprężarkowe są zwykle stosowane w supermarketach. W systemach tych, głównym zadaniem sterownika agregatu jest taka regula-cja wydajności sprężarki, aby utrzymać ciśnienie ssania na możliwie stałym poziomie. Wydajność zmienia się przez pracę cykliczną sprężarek, zmianę obrotów sprężarki inwerterem lub stosując cyfrową sprężarkę spiralną. Poza tą główną funkcją, sterowniki agregatów realizują zadania związane z niezawodnością, konserwacją i kosztami eksploatacji systemu. Szczególnie te ostatnie aspekty, mogą być skutecznie realizowane przez zapewnienie pełnych możliwości pracy w sieci. Sterowniki agregatów serii EC3 zapewniają wszystkie ww. funkcje. Sterowniki EC3-672 przeznaczone są do agregatów ze sprę-żarkami Sieć z regulacją wydajności: A: 6 sprężarek z regulacją 2-stopniową lub B: 4 sprężarek z regulacją 3-stopniową lub C: 3 sprężarek z regulacją 4-stopniową. Network ECD-000 EC3-67x Zastosowania Sterowniki serii EC3-652 są przeznaczone do sterowania do 8 sprężarekjednostoniowych lub 7 sprężarek jednostopniowych i 1 sprężarki Digital scroll na jednym obwodzie sterującym, patrz niżej: Sieć Wejścia 1 = Ciśnienie ssania 2 = Ciśnienie tłoczenia 3 = Szeregowe wejścia alarmowe dla max 6 sprężarek 4 = Alarm niskiego ciśnienia 5 = Alarm wysokiego ciśnienia 6 = Alarm poziomu oleju 7 = Alarm poziomu czynnika Wyjścia 8 = 12 wyjść do max 6x2 / 4x3 / 3x4 spręż. z reg. wydajności Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia dla max 4 sprężarek 2 = Ciśnienie ssania 3 = Ciśnienie tłoczenia 4 = Szeregowe wejścia alarmowe dla max 4 sprężarek 5 = Alarm niskiego ciśnienia 6 = Alarm wysokiego ciśnienia 7 = Alarm poziomu oleju 8 = Alarm poziomu czynnika Wyjścia 9 = Dla max 4 sprężarek 10 = wyjście (10) do regul. cyfrową spręż. spiralną EC3-6_35042_PL_R10.doc Strona 2 z

3 EC3-812 są sterownikami dwuobwodowymi do agregatów z dwoma oddzielnymi grupami ssawnymi. Grupa ssąca A może zawierać do 4 sprężarek, grupa B do 3 sprężarek Network Sieć ECD-000 EC3-81x 8 = Alarm poziomu oleju 9 = Alarm poziomu czynnika 10 = Szeregowe wejścia alarmowe dla 3 wentylatorów 11 = Żądanie odzysku ciepła Wyjścia 10 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej A 11 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej B Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia dla max 3 sprężarek 2 = Ciśnienie ssania grupy A 3 = Ciśnienie ssania grupy B 4 = Szeregowe wejścia alarmowe dla każdej sprężarki 5 = Alarm poziomu czynnika 6 = Alarm niskiego ciśnienia grupy A 7 = Alarm niskiego ciśnienia grupy B 8 = Alarm wysokiego ciśnienia 9 = Alarm poziomu oleju Wyjścia 10 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej A 11 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej B Główny parametr sterujący jest zapewniony przez czujnik ciśnienia ssania. Czujniki ciśnienia ALCO typu PT4, powinny być wykorzystane do optymalnej pracy. Sterownik działa przy założeniu, że ciśnienie skraplania jest sterowane za pomocą innego sterownika, np. ALCO serii EC3-7xx lub dwuobwodowy agregat sprężarkowy / skraplacz serii EC Dlatego do sterownika serii EC3-652/672 nie musimy podłączać przetwornika ciśnienia skraplania. Odczyt czujnika ciśnienia skraplania, może być podawana przez sieć LON ze sterownika serii EC3-7x1. Jednak, jeżeli wymaga tego aplikacja, sterowniki serii EC3-652/672 można skonfigurować w sposób, umożliwiający bezpośredni pomiar ciśnienia skraplania. Podział układów sterowania sprężarkami i wentylatorami skraplaczy na dwa oddzielne sterowniki zwiększa ich elastyczność, gdyż pozwala na montaż sterowników w pobliżu odpowiednich urządzeń sterowanych. W szczególności, jeżeli sterownik agregatu wielosprężarkowego znajduje się blisko sprężarek, a sterownik wentylatora znajduje się blisko wentylatorów skraplaczy, instalacje elektryczną można zredukować do niezbędnego minimum. Może to znacznie przyczynić się do zmniejszenia kosztów pierwotnych systemu. EC3-932 jest sterownikiem dwuobwodowym, który zawiera sterownik agregatu do max 4 sprężarek lub 1 spr. Digital scroll + 3 spr. jedostopniowe i sterownik skraplacza do max 3 wentylatorów plus 1 z regulacją prędkości obrotowej. Sieć Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia 2 = Temperatura otoczenia 3 = Ciśnienie ssania 4 = Ciśnienie skraplania 5 = Szeregowe wejścia alarmowe dla 4 sprężarek 6 = Alarm niskiego ciśnienia 7 = Alarm wysokiego ciśnienia EC3-6_35042_PL_R10.doc 3 /

4 Funkcje sterownicze Seria EC3 zapewnia trzy podstawowe algorytmy sterowania sprężarką: strefa nieczułości, P/PI lub sterowanie binarne. Sterowanie strefą nieczułości zwiększa/zmniejsza wydajność sprężarki, jeżeli ciśnienie ssania wychodzi poza określoną strefę nieczułości. nadmiar strefa nieczułości zapotrzebowanie - + nastawa Ciśnienie ssania Sterowanie P/PI umożliwia równy rozdział wydajności sprężarki w zakresie proporcjonalności. Wydajność sprężarki jest zwiększana/ zmniejszana zależnie od odchyłki od wartości nastawy w zakresie proporcjonalności. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszej regula-cji ciśnienia ssania możliwe jest wprowadzenie funkcji całkowania. P1 100% 0% P0 Ciśnienie ssania Sterowanie binarne jest możliwe w przypadku sprężarek jednostopniowych o różnej wydajności. Sprężarki muszą być podłączone w określonym porządku. EC3 generuje wówczas szereg stopni wydajności, co powoduje niemal ciągłą regulację wydajności chłodniczej. Do dokładnej regulacji wydajności EC3-65x posiada specjalne wyjście do regulacji sprężarki spiralnej cyfrowej. Podobnie, jak przy (drogiej) regulacji wydajności sprężarki inwerterem, zmiany ciśnienia ssania są bardzo małe. Inwerter sprężarki można stosować do regulacji ze strefą nieczułości lub P/PI. Z tego powodu program przypisuje pierwszą sprężarkę do wyjścia 0 10 V. Sterowanie inwerterowe może obniżać wahania w regulacji ciśnienia ssania i zazwyczaj powoduje płynne przejście pomiędzy stopniami wydajności. Jeżeli sterowanie inwerterowe nie jest stosowane, wówczas pierwszą sprężarkę sterownika można określić jako sprężarkę obciążenia podstawowego. Może to mieć miejsce, gdy wydajność pierwszej sprężarki jest odmienna od pozostałych. Sprężarka obciążenia podstawowego jest wówczas włączana jako pierwsza i wyłączana jako ostatnia przy zmianie obciążeń. Programowalny układ logiczny FIFO ("pierwszy właczony, pierwszy wyłączony") zarządza sprężarkami w taki sposób, aby czasy pracy wszystkich sprężarek były zrównoważone. Sprężarki sterowane inwerterem i sprężarki obciążenia podstawowego są oczywiście z tej procedury wyłączone. Inne właściwości sterownicze obejmują czasy zwłoki zwiększania/ zmniejszania wydajności, minimalne/maksymalne czasy pracy oraz ograniczenie maksymalnej liczby przełączeń sprężarki. Celem procesu sterowania jest utrzymanie ciśnienia ssania sprężarki. Rzeczywiste ciśnienie ssania jest mierzone za pomocą czujnika ciśnienia. Następnie jest ono porównywane z nastawą sprężarki. Opcje nastawy obejmują kompensacje temperatury przy użyciu czujnika sklepowego. W zależności od temperatury w supermarkecie nastawa ciśnienia ssania może być podniesiona, co przekłada się na oszczędność zużycia energii przez sprężarki. W razie spadku ciśnienia ssania poniżej określonej granicy można użyć procedury szybkiej regeneracji do natychmiastowego wyłą-czenia wszystkich sprężarek. Podobnie, w przypadku gdy ciśnienie skraplania przekroczy określony zakres może zostać automatycz-nie uruchomiona funkcja pracy awaryjnej. Może to, zapobiec dal-szemu wzrostowi ciśnienia skraplania aż do zadziałania presostatu, co wymaga wezwania serwisanta. Funkcje alarmowe i konserwacyjne Sterowniki EC3 zapewniają kilka poziomów zarządzania alarmami. Alarmy naruszenia zakresu są związane z nastawą ciśnienia ssania. Alarmy konserwacyjne są oparte na czasach pracy sprężarki. Przekroczenie zadanego czasu pracy powoduje wyzwolenie alarmu konserwacyjnego. Alarmy szeregowe są uzależnione od styków wejść cyfrowych, związanych z określoną sprężarką. Szeregowa pętla alarmowa obejmuje elementy sterowniczo-kontrolne, takie jak ciśnieniowe wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki ciśnienia oleju lub zabezpieczenia przeciążeniowe silników, które są związane z określoną sprężarką. Umożliwia to wyśledzenie awarii określonej sprężarki i dalszą pracę systemu sterowania przy użyciu pozostałych sprężarek, nie będących w stanie alarmowym. Wejścia alarmu hp/lp są przeznaczone do podłączenia wyłączników bezpieczeństwa wysokiego i niskiego ciśnienia. Zadziałanie alarmu ogólnego wysokiego/niskiego ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie agregatu wielosprężarkowego. Zarządzanie alarmami obejmuje wysłanie komunikatu alarmowego w sieci oraz wyświetlenie kodu alarmu na wyświetlaczu ECD-000, o ile jest przewidziany. Priorytety i kolejne działania mogą być definiowane indywidualnie dla każdego alarmu na serwerze kontrolnym AMS. Pozostałe właściwości konserwacyjne obejmują pracę ręczną, kalibrację poprawki czujników i możliwość wyłączenia niektórych urządzeń z procedury sterowania Obsługa i uruchomienie Obsługę i uruchamianie sterownika EC3 można realizować przy użyciu trzech opcji: - lokalnie za pomocą wyświetlacza ECD z pilotem podczerwieni lub bez - lokalnie przez komputer podłączony bezpośrednio do sterownika EC3-xx2 z interfejsem TCP/IP lub do lokalnego serwera kontrolnego EMS poprzez sieć LON - zdalnie przez komputer i sieć publiczną (np. Internet) lub VPN Przy wstępnym uruchomieniu nowej instalacji najodpowiedniejsza jest opcja druga. Uruchomienie odbywa się za pomocą specjalnych menu, przy użyciu celowych wartości domyślnych, dzięki którym uruchomienie sterownika EC3 wymaga jedynie jego podłączenia, przy czym czynność ta jest intuicyjna dla każdej osoby obeznanej z programami pracującymi w środowisku Microsoft Windows. Opcjonalny wyświetlacz ECD Wyświetlacz ECD może być podłączony do sterownika serii EC3 dla zapewnienia miejscowej wizualizacji parametrów systemu. Wskaźniki diodowe pokazują stany sprężarki, wentylatora i alarmu. Dioda migająca wskazuje, że sterownik EC3 jest w stanie alarmu. EC3-6_35042_PL_R10.doc 4 /

5 Funkcja przeglądarki internetowej w EC3-xx2 z możliwością sieci w protokole TCP/IP Ethernet Chociaż aktualny status sterownika można obejrzeć na wyświetlaczu ECD, to znacznie wygodniejszym sposobem jest podgląd na komputerze PC. Wszystkie wymagane parametery i tryby są jednocześnie widoczne na wewnętrznej stronie www sterownika. Więcej szczegółów, jak również nastawy i konserwację, uzyskamy poprzez kliknięcie myszy na etykietę w oknie komputera, co wywołuje stronę www określonej konfiguracji zadań. Wszystko to, można uzyskać przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej, jak Internet Explorer, Mozilla Firefox czy innych. Zdjęcie na stronie 4 pokazuje stronę www sterownika EC3-672 z Panelem Kontrolnym. Przykład strony internetowej wersji TCP/IP Poniższe zdjęcie przedstawia stronę www panelu kontrolnego sterownika EC3-672, z odczytem ciśnienia ssania, korespondują-cej temperatury i nasatwy po lewej, ciśnienia skraplania, korespondująca temperatura w górnej części po środku i odczyt temperatury otoczenia po prawej. W polu poniżej są wszystkie informacje dotyczące statusu sprężarki normalną czcionką, wszystkie aktywne wiadomości są wytłuszczone w kolorze niebieskim. W dolnej prawej części okna widać aktywne stopnie regulacji i procentową wartość wydajności (stopień otwarcia wyjścia analogowego). Można dokonać wyświetlenia na ekranie monitora wykresu zmienności ciśnień ssania i skraplania w 10 min. przedziale czasu. Można także przechować w komputerze PC plik rejestratora danych. Format pliku jest tekstowy ze średnikiem (;) odzielającym kolumny z innymi danymi. Wszystkie okna dialogowe, które pozwalają na zmianę parametrów sterownika są zabezpieczone hasłem. W przeciwieństwie do 2½ cyfrowego wyświetlacza sterownika, który pokazuje alarmy w postaci symboli naprzemiennie ze określonymi do wyświetlania parametrami, okno monitorowania alarmów pokazuje je w pełnej formie tekstowej. Okno monitorowa-nia alarmów pokazuje wszystkie zaprogramowane alarmy, a alarmy aktywne mają wytłuszczoną czcionkę w kolorze czerwonym. Po szczegółowe informacje proszę odwołać się do broszury pt. "Sterownik TCP/IP: Instrukcja instalacji i obsługi".. EC3-6_35042_PL_R10.doc 5 /

6 Akcesoria Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Nazwa Typ Nr kodowy Nazwa Typ Nr kodowy Wyświetlacz ECD Zestaw zacisków (śrubowe) do montażu w panelu Kabel przyłączeniowy EC3 - ECD RJ45-RJ45 1.0m 3.0m 5.0m Czujnik ciśnienia PT4 do odczytu ciśnienia ssania i skraplania -0,8 7 bar, 4 20 ma ECC-N10 ECC-N30 ECC-N do EC3-652x,-672,-932 do EC3-75x do EC3-812 K K K PT4-07M Czujnik NTC ECN z pojedynczą izolacją do odczytu w temperaturach otoczenia C 0 18 bar, 4 20 ma PT4-18M kω at 25 C, 1.5 m ECN-S bar 4 20 ma 0 50 bar 4 20 ma Kabel z wtykiem C Długość 1,5m Długość 3,0m Długość 6,0m PT4-30M PT4-50M PT4-M15 PT4-M30 PT4-M kω at 25 C, 3.0 m 10 kω at 25 C, 6.0 m ECN-S30 ECN-S Czujnik NTC ECN z pojedynczą izolacją Do odczytu temperatury tłoczenia C 1 MΩ at 25 C, 6.0 m ECN-H Transformator Montaż na szynie DIN, Klasa II, 230V AC / 24V, 25VA 230V AC / 24V, 60VA ECT-323 ECT ECT-323 ECT-623 Dane techniczne Sterownik EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx Display ECD-000 Zasilanie 24VAC ±10%; 50/60 Hz; Class II Zasilanie via ECC-Nxx from EC3 controller Pobór mocy 20VA max. Wyświetlacz Odczyt numeryczny, segmentowy, diodowy, czerwony, 2 ½ cyfrowy, z wartością liczbową, stanem urządzenia i indykacją alarmu Wskaźniki diodowe 1 x wskaźnik jednostkowy bar / C 1 x wskaźnik alarmu Zaciski cyfrowe We/Wy analogowe We/Wy Zdejmowane zaciski śrubowe przekrój przewodu mm 2 przekrój przewodu mm 2 Klawisze obsługowe 4 klawisze robocze Programowanie, Wybór, Serwis/Góra, Dół Komunikacja TCP/IP Ethernet Przewód łączeniowy 1.5m / 3.0m / 5.0m (ECC-Nxx) Temperatura przechowywania pracy Temperatura przechowywania pracy C C C C Wilgotność 0 80% r.h. non condensing Wilgotność 0 80% r.h. bez kondensacji Klasa ochrony IP20 Klasa ochrony IP 65 (zabezpiecz. przednie z uszcz.) Masa ~ 810 g Masa ~ 52g Montaż DIN-rail mount Montaż Montaż panel. (wycięcie 71x29mm) EC3-6_35042_PL_R10.doc 6 /

7 Konfiguracja wejść i wyjść Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Opis Specyfikacja We/Wy EC3-652 Wejścia czujnika ciśnienia 24V DC, 4 20mA Przekaźniki wyjściowe sprężarki Indukcyjne (AC15) 250V / 2A Zawór el-mag. do odzysku ciepła Grzejne (AC1) 250V / 8A 1 Wyjście przekaźnikowe zapasowe 1 Wyj. tyryst. do spr. spiralnej cyfr. Cyfrowy przełącznik półprzewodnik., 24V AC 1 Wyjście tyrystorowe alarmowe Cyfrowy przełącznik półprzewodnik., 24V AC 1 Wyjście zmiennej reg. pręd. went. 0 10V 1 Wyjście zmiennego sygnału sprężarki V Szeregowe wejścia alarmowe sprężarek EC3-672 EC3-812 Styki wejść cyfrowych, 24V AC/DC lub 230V AC, przewidziane dwa napięcia znamionowe Styki wejść cyfrowych 24V AC/DC Dedykowane wejścia alarmowe Styki wejść cyfrowych, 24V AC/DC lub 230V presostatów hp/lp, poziomu oleju i AC, przewidziane dwa napięcia znamionowe (2 x lp) czynnika chłodniczego Wejścia temperaturowe 25 C, C C, C Wejście żądania odzysku ciepła 1 1 Wykorzystane w kombinacji z pierwszym wyjściem przekaźnikowym każdej pętli sterowania 2 1 wyznaczony do pomiaru temperatury otoczenia 3 3 temperatura wejść wyznaczonych do obwodu B dla monitorowania temperatury tłoczenia agregatu sprężarkowego niskotemperaturowego EC3-932 Wymiary, rysunki Wymiary obudowy sterownika serii EC3 Series Wymiary wyświetlacza ECD-000 EC3-6_35042_PL_R10.doc 7 /

8 Wymiary ECT Wymiary ECT Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za podane w niniejszym dokumencie błędne informacje dotyczące wydajności, wymiarów, zastosowań itp. Produkty, charakterystyki techniczne i dane w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje są oparte na danych technicznych i testach, które firma Emerson uważa za wiarygodne i które są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Informacje te są przeznaczone wyłącznie do użytku osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje techniczne, według ich własnego uznania i na ich własne ryzyko. Nie mając żadnego wpływu na warunki wykorzystywania produktów, firma Emerson nie może brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za uzyskane wyniki lub szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania. Nasze produkty są przystosowane i przeznaczone do aplikacji stacjonarnych. W zastosowaniach do transportu istnieje możliwość uszkodzenia. Przydatność do tych aplikacji musi być potwierdzona przez producenta i może wymagać przeprowadzenia odpowiednich testów. Emerson Electric GmbH & Co OHG ALCO CONTROLS Postfach 1251 Heerstraße 111 D Waiblingen Germany Phone Fax Benelux Germany, Austria & Switzerland France, Greece, Maghreb Italia Spain & Portugal UK & Ireland Sweden, Denmark, Norway & Finland Eastern Europe & Turkey Poland Russia & Cis Balkan Romania Ukraine Phone: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Fax: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) EC3-6_35042_PL_R10.doc 8 /

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

D A T A S H E E T. EXD-U00 Uniwersalne moduły sterujące EXD-U00. Tabela doboru

D A T A S H E E T. EXD-U00 Uniwersalne moduły sterujące EXD-U00. Tabela doboru EXD-U00 umożliwiają pracę zaworów EX4/EX5/EX6/EX7/EX8, napędzanych silnikami krokowymi ALCO i wykorzystywanych jako - Zawory elektromagnetyczne - Elektryczne zawory rozprężne - Regulatory wydajności za

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY INSTRUKCJA OBSŁUGI DCD PODWÓJNY REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . OPIS. DC to dwa REGULATORY temperatury umieszczone w jednej obudowie z możliwością dowolnej konfiguracji wejśćwyjść i powiązania obu reguatorów.

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Sterownik dla agregatów skraplających

Sterownik dla agregatów skraplających Sterownik dla agregatów skraplających Główne cechy - Dla agregatów z jedną sprężarką i dwoma wentylatorami - Zamiennik sterowania elektryczno-mechanicznego - Sterowanie na podstawie ciśnienia ssania oraz

Bardziej szczegółowo

EC3-X33 Wolnostojący sterownik przegrzania

EC3-X33 Wolnostojący sterownik przegrzania Dane techniczne Sterownik EC3-X33 jest uniwersalnym wolnostojącym regulatorem przegrzania do zastosowania w urządzeniach klimatyzacyjnych, chłodniczych i przemysłowych, takich jak chłodnice, przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA

Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP. Osprzęt DGP. Zasilanie i sterowniki DGP SYSTEMY KOMINOWE SYSTEMY DGP STEROWANIE WENTYLACJA Zestawienie zasilaczy i sterowników DGP LP Nazwa urządzenia sterującego 1 Sterownik ART-AN Dedykowany zasilacz 24 V DC / 1 A (polecamy zasilacze Darco TU-Z-24V/1A lub EZN -010M-0) Zdjęcie Sterowanie aparatami

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO Wersja: 2013-07-27-1- 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest samodzielna

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Sterownik przemysłowej chłodnicy powietrza SCP3.1

Sterownik przemysłowej chłodnicy powietrza SCP3.1 Sterownik przemysłowej chłodnicy powietrza SCP3.1 Regulacja temperatury w chłodni Sterowanie odtajania Monitoring temperatur Sterownik, gdy wyposażony w opcyjną kartę sieciową można podłączyć do sieci

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

Wskazówki stosowania

Wskazówki stosowania Wskazówki stosowania INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORÓW DO AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH ZEWNĘTRZNYCH COPELAND TYPU OMTQ I OLTQ Z DWIEMA SPRĘŻARKAMI SPIRALNYMI 1 Oznaczenia EC2-5X1...2 2 Sterownik agregatu skraplającego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2 MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2 Dziękujemy Ci za wybranie tego produktu. Ufamy, że będziesz z niego usatysfakcjonowany. Wprowadzenie Urządzenie to pozwala regulatorowi µchiller 2

Bardziej szczegółowo

Typoszereg regulatorów infrared

Typoszereg regulatorów infrared Systemy sterowania dla chłodnictwa / typoszereg infrared Typoszereg regulatorów infrared Typoszereg regulatorów infrared już od samego początku radykalnie zmienił świat regulacji urządzeń chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY +48 510 985835 WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE ***Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH OPROGRAMOWANIE UZYTKOWE DLA SIECI plan MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Wersja instrukcji: 2.812 20/03/02 Kod programu: EPSTDEMSCA Wersja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMD4REL/N/P) Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A. Model nr: 2340/2350. Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja użytkowania modułu przekaźnikowego 4x 16A (IMD4REL/N/P) Model nr: 2340/2350 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy:

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Budowa, działanie, funkcje uŝytkowe i przykłady typowego zastosowania sterowników do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000

ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000 ULTRADŹWIĘKOWY POMIAR POZIOMU WARSTWY OSADU SONDAR 3000 Przetwornik SONDAR3000 jest wysoko rozwiniętym systemem ultradźwiękowym do bezkontaktowego pomiaru poziomu warstwy osadu w różnorodnych aplikacjach.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Elektronika SA: Nowy sterownik EKC 202C MS

Elektronika SA: Nowy sterownik EKC 202C MS Elektronika SA: Nowy sterownik EKC 202C MS Nowy sterownik EKC 202C MS jest zgodny z większością dostępnych na rynku czujników NTC, umożliwia szybką i prostą wymianę bez przeróbek! Nowy uniwersalny sterownik

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 -

Str t a r żn ż ik k Moc o y c Um U o m wnej e (SMU M ) U - 1 - Strażnik Mocy Umownej (SMU) - 1 - Przeznaczenie urządzenia Strażnik Mocy Umownej (SMU) jest urządzeniem przeznaczonym do prognozowania i kontroli mocy 15-sto minutowej w celu zapobiegania przekroczeniom

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki stosowania

Wskazówki stosowania Wskazówki stosowania INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORÓW DO AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH ZEWNĘTRZNYCH COPELAND TYPU OMTQ I OLTQ Z DWIEMA SPRĘŻARKAMI SPIRALNYMI 1 Oznaczenia EC2-5X1...2 2 Sterownik agregatu skraplającego

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14W DTR Katowice, 2001r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14W

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

ht20 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Ethernet www/ ftp / smtp Ethernet TCP IP Ethernet/ sieć wewnętrzna 1

ht20 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Ethernet www/ ftp / smtp Ethernet TCP IP Ethernet/ sieć wewnętrzna  1 ht20 - REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Rejestrator HT20 przeznaczony jest do pomiaru, monitoringu i rejestracji temperatury oraz wilgotności. Jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów, w których monitoring

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40 CHŁODNICZE typu D58ARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu D58 są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +10 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

FSY / FSM Elektroniczne Regulatory Prędkości

FSY / FSM Elektroniczne Regulatory Prędkości /FSY/FSM regulują prędkość obrotową silników wentylatorów w zależności od zmian ciśnienia. Regulator /FSY/FSM i wtyk kablowy z filtrem FSF-N/Lxx spełniają wymogi kom-patybilnosci elektromagnetycznej normy

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

Agregaty chłodnicze F-gazowe do wewnętrznego i zewnętrznego montażu.

Agregaty chłodnicze F-gazowe do wewnętrznego i zewnętrznego montażu. Agregaty chłodnicze F-gazowe do wewnętrznego i zewnętrznego montażu. TEKOPACKduo (plus) OUTDOORduo (plus) TEKOPACKduo i TEKOPACKduo plus. Produkt katalogowy & efektywny Przystosowany do użycia z czynnikami

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo