EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932"

Transkrypt

1 Sterowniki ALCO Controls serii EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 są regulatorami agregatów wielosprężarkowych stosowanych w chłodnictwie komercyjnym. Sterowanie ma na celu utrzymanie zadanej wartości ciśnienia ssania przez zmianę dostępnej wydajności sprężarki. Istotną zaletą sterowników jest wbudowany interfejs sieciowy, dostępny w dwóch wersjach: TCP/IP Ethernet z funkcją webserwera lub Echelon LON. Wersja TCP/IP jest stosowana głównie w mniejszych systemach, nie wymagających współdziałania sterowników różnych typów. Sterowniki oparte na sieci LON dają pełen zakres możliwości pracy w sieci. Obejmuje ona współdziałanie z innymi elementami składowymi systemu, np. sterownikami mebli chłodniczych lub urządzeniami kontrolnymi, a także integrację w ramach systemów wyższego rzędu, np. zarządzania budynkiem. EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 stanowi część kompleksowego, przeznaczonego dla supermarketów systemu elektronicznego firmy ALCO, obejmującego sterowniki wentylatorów, chłodni, lad chłodniczych oraz systemy zdalnej kontroli. Właściwości Sterowniki EC3-652/672 regulacja ciśn. ssania max 8 sprężarek jednostopniowych lub 6 sprężarek wielostopniowych Sterowniki EC3-812 regulacja dwóch wartości ssania sprężarki Sterowniki EC3-932 do regulacji 4 sprężarek i 3 wentylatorów plus jeden z regulacją prędkości obrotowej EC3-652/672 i -932 do regulacji sprężarek Copeland Digital Scroll Algorytmy sterowania przy wydajności równej lub nierównej Strefa nieczułości, P/PI, sterowania binarne, opcja stero-wania z obciążeniem podstawowym 1 wyjście analogowe do sterowania inwerterowego sprężarki Rotacja pracy sprężarek Zrównoważenie czasu pracy Zarządzanie konserwacją i sygnalizacją Szybkie przywracanie ciśnienia ssania i skraplania Obsługa awarii czujnika Kompensacja nastawy przez czujnik sklepowy Oddzielna szeregowa pętla sterowania dla każdej sprężarki Wejścia alarmowe niskiego i wysokiego ciśnienia Wejścia alarmowe wyłączników poziomu w zbiornikach oleju i czynnika chłodniczego Przekaźniki wyjściowe 230V AC sprężarki ze stykami SPDT do kontroli grzałki karteru przy wyłączonej sprężarce Obudowa aluminiowa do montażu na szynie DIN Obsługa dwóch interfejsów sieciowych: protokołu Echelon LON dającego pełne możliwości pracy w sieci (FTT10) lub funkcji serwera sieciowego TCP/IP Ethernet Seria EC3-600 Wyświetlacz ECD-000 Połączenie elektryczne przez wtykowe zaciski śrubowe Przechowywanie nastaw w pamięci nieulotnej Oznakowanie Właściwości wyświetlacza ECD Połączenie za pomocą wtyku RJ45, nie wymagające stosowania innych kabli zasilających Wyświetlacz 2-½ cyfrowy Wskaźniki diodowe stanu sprężarki i sygnalizacji alarmu 4 klawisze do zmiany parametrów Montaż w panelach z wycięciem o wymiarach 71x 29 mm Klasa ochrony IP65 przy montażu w panelu przednim Typowy zestaw zamówienia Sterownik agregatu EC3-652/672 / EC3-812 / EC3-932 Zestaw zacisków K03-xxx Wyświetlacz ECD-000 Kabel przyłączeniowy wyświetlacza ECC-N10 Transformator ECT-623 Czujki NTC ECN-xxx EC3-6_35042_PL_R10.doc Strona 1 z

2 Dobór Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 TCP/IP Ethernet Opis Typ Nr kodowy Nr kodowy sterownika kpl Sterownik 8 spręż. lub 1 Digital Scroll i 7 spr. jednostop. EC Sterownik do sprężarek z regulacją wydajności EC Sterownik 2 agregatów sprężarki EC Ster. agregatu i skraplacza do 4 spręż. jednostop. lub 1 Digital Scroll i 3 sprężarki jednostopniowe + 3 wentylatory EC plus regulacja prędkością obrotową went. Wstęp W zespołach sprężarkowych, sprężarki dobrane są tak, aby uzyskać wymaganą wydajność chłodniczą. Zespoły sprężarkowe są zwykle stosowane w supermarketach. W systemach tych, głównym zadaniem sterownika agregatu jest taka regula-cja wydajności sprężarki, aby utrzymać ciśnienie ssania na możliwie stałym poziomie. Wydajność zmienia się przez pracę cykliczną sprężarek, zmianę obrotów sprężarki inwerterem lub stosując cyfrową sprężarkę spiralną. Poza tą główną funkcją, sterowniki agregatów realizują zadania związane z niezawodnością, konserwacją i kosztami eksploatacji systemu. Szczególnie te ostatnie aspekty, mogą być skutecznie realizowane przez zapewnienie pełnych możliwości pracy w sieci. Sterowniki agregatów serii EC3 zapewniają wszystkie ww. funkcje. Sterowniki EC3-672 przeznaczone są do agregatów ze sprę-żarkami Sieć z regulacją wydajności: A: 6 sprężarek z regulacją 2-stopniową lub B: 4 sprężarek z regulacją 3-stopniową lub C: 3 sprężarek z regulacją 4-stopniową. Network ECD-000 EC3-67x Zastosowania Sterowniki serii EC3-652 są przeznaczone do sterowania do 8 sprężarekjednostoniowych lub 7 sprężarek jednostopniowych i 1 sprężarki Digital scroll na jednym obwodzie sterującym, patrz niżej: Sieć Wejścia 1 = Ciśnienie ssania 2 = Ciśnienie tłoczenia 3 = Szeregowe wejścia alarmowe dla max 6 sprężarek 4 = Alarm niskiego ciśnienia 5 = Alarm wysokiego ciśnienia 6 = Alarm poziomu oleju 7 = Alarm poziomu czynnika Wyjścia 8 = 12 wyjść do max 6x2 / 4x3 / 3x4 spręż. z reg. wydajności Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia dla max 4 sprężarek 2 = Ciśnienie ssania 3 = Ciśnienie tłoczenia 4 = Szeregowe wejścia alarmowe dla max 4 sprężarek 5 = Alarm niskiego ciśnienia 6 = Alarm wysokiego ciśnienia 7 = Alarm poziomu oleju 8 = Alarm poziomu czynnika Wyjścia 9 = Dla max 4 sprężarek 10 = wyjście (10) do regul. cyfrową spręż. spiralną EC3-6_35042_PL_R10.doc Strona 2 z

3 EC3-812 są sterownikami dwuobwodowymi do agregatów z dwoma oddzielnymi grupami ssawnymi. Grupa ssąca A może zawierać do 4 sprężarek, grupa B do 3 sprężarek Network Sieć ECD-000 EC3-81x 8 = Alarm poziomu oleju 9 = Alarm poziomu czynnika 10 = Szeregowe wejścia alarmowe dla 3 wentylatorów 11 = Żądanie odzysku ciepła Wyjścia 10 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej A 11 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej B Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia dla max 3 sprężarek 2 = Ciśnienie ssania grupy A 3 = Ciśnienie ssania grupy B 4 = Szeregowe wejścia alarmowe dla każdej sprężarki 5 = Alarm poziomu czynnika 6 = Alarm niskiego ciśnienia grupy A 7 = Alarm niskiego ciśnienia grupy B 8 = Alarm wysokiego ciśnienia 9 = Alarm poziomu oleju Wyjścia 10 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej A 11 = Dla max 4 sprężarek grupy ssawnej B Główny parametr sterujący jest zapewniony przez czujnik ciśnienia ssania. Czujniki ciśnienia ALCO typu PT4, powinny być wykorzystane do optymalnej pracy. Sterownik działa przy założeniu, że ciśnienie skraplania jest sterowane za pomocą innego sterownika, np. ALCO serii EC3-7xx lub dwuobwodowy agregat sprężarkowy / skraplacz serii EC Dlatego do sterownika serii EC3-652/672 nie musimy podłączać przetwornika ciśnienia skraplania. Odczyt czujnika ciśnienia skraplania, może być podawana przez sieć LON ze sterownika serii EC3-7x1. Jednak, jeżeli wymaga tego aplikacja, sterowniki serii EC3-652/672 można skonfigurować w sposób, umożliwiający bezpośredni pomiar ciśnienia skraplania. Podział układów sterowania sprężarkami i wentylatorami skraplaczy na dwa oddzielne sterowniki zwiększa ich elastyczność, gdyż pozwala na montaż sterowników w pobliżu odpowiednich urządzeń sterowanych. W szczególności, jeżeli sterownik agregatu wielosprężarkowego znajduje się blisko sprężarek, a sterownik wentylatora znajduje się blisko wentylatorów skraplaczy, instalacje elektryczną można zredukować do niezbędnego minimum. Może to znacznie przyczynić się do zmniejszenia kosztów pierwotnych systemu. EC3-932 jest sterownikiem dwuobwodowym, który zawiera sterownik agregatu do max 4 sprężarek lub 1 spr. Digital scroll + 3 spr. jedostopniowe i sterownik skraplacza do max 3 wentylatorów plus 1 z regulacją prędkości obrotowej. Sieć Wejścia 1 = Temperatura tłoczenia 2 = Temperatura otoczenia 3 = Ciśnienie ssania 4 = Ciśnienie skraplania 5 = Szeregowe wejścia alarmowe dla 4 sprężarek 6 = Alarm niskiego ciśnienia 7 = Alarm wysokiego ciśnienia EC3-6_35042_PL_R10.doc 3 /

4 Funkcje sterownicze Seria EC3 zapewnia trzy podstawowe algorytmy sterowania sprężarką: strefa nieczułości, P/PI lub sterowanie binarne. Sterowanie strefą nieczułości zwiększa/zmniejsza wydajność sprężarki, jeżeli ciśnienie ssania wychodzi poza określoną strefę nieczułości. nadmiar strefa nieczułości zapotrzebowanie - + nastawa Ciśnienie ssania Sterowanie P/PI umożliwia równy rozdział wydajności sprężarki w zakresie proporcjonalności. Wydajność sprężarki jest zwiększana/ zmniejszana zależnie od odchyłki od wartości nastawy w zakresie proporcjonalności. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszej regula-cji ciśnienia ssania możliwe jest wprowadzenie funkcji całkowania. P1 100% 0% P0 Ciśnienie ssania Sterowanie binarne jest możliwe w przypadku sprężarek jednostopniowych o różnej wydajności. Sprężarki muszą być podłączone w określonym porządku. EC3 generuje wówczas szereg stopni wydajności, co powoduje niemal ciągłą regulację wydajności chłodniczej. Do dokładnej regulacji wydajności EC3-65x posiada specjalne wyjście do regulacji sprężarki spiralnej cyfrowej. Podobnie, jak przy (drogiej) regulacji wydajności sprężarki inwerterem, zmiany ciśnienia ssania są bardzo małe. Inwerter sprężarki można stosować do regulacji ze strefą nieczułości lub P/PI. Z tego powodu program przypisuje pierwszą sprężarkę do wyjścia 0 10 V. Sterowanie inwerterowe może obniżać wahania w regulacji ciśnienia ssania i zazwyczaj powoduje płynne przejście pomiędzy stopniami wydajności. Jeżeli sterowanie inwerterowe nie jest stosowane, wówczas pierwszą sprężarkę sterownika można określić jako sprężarkę obciążenia podstawowego. Może to mieć miejsce, gdy wydajność pierwszej sprężarki jest odmienna od pozostałych. Sprężarka obciążenia podstawowego jest wówczas włączana jako pierwsza i wyłączana jako ostatnia przy zmianie obciążeń. Programowalny układ logiczny FIFO ("pierwszy właczony, pierwszy wyłączony") zarządza sprężarkami w taki sposób, aby czasy pracy wszystkich sprężarek były zrównoważone. Sprężarki sterowane inwerterem i sprężarki obciążenia podstawowego są oczywiście z tej procedury wyłączone. Inne właściwości sterownicze obejmują czasy zwłoki zwiększania/ zmniejszania wydajności, minimalne/maksymalne czasy pracy oraz ograniczenie maksymalnej liczby przełączeń sprężarki. Celem procesu sterowania jest utrzymanie ciśnienia ssania sprężarki. Rzeczywiste ciśnienie ssania jest mierzone za pomocą czujnika ciśnienia. Następnie jest ono porównywane z nastawą sprężarki. Opcje nastawy obejmują kompensacje temperatury przy użyciu czujnika sklepowego. W zależności od temperatury w supermarkecie nastawa ciśnienia ssania może być podniesiona, co przekłada się na oszczędność zużycia energii przez sprężarki. W razie spadku ciśnienia ssania poniżej określonej granicy można użyć procedury szybkiej regeneracji do natychmiastowego wyłą-czenia wszystkich sprężarek. Podobnie, w przypadku gdy ciśnienie skraplania przekroczy określony zakres może zostać automatycz-nie uruchomiona funkcja pracy awaryjnej. Może to, zapobiec dal-szemu wzrostowi ciśnienia skraplania aż do zadziałania presostatu, co wymaga wezwania serwisanta. Funkcje alarmowe i konserwacyjne Sterowniki EC3 zapewniają kilka poziomów zarządzania alarmami. Alarmy naruszenia zakresu są związane z nastawą ciśnienia ssania. Alarmy konserwacyjne są oparte na czasach pracy sprężarki. Przekroczenie zadanego czasu pracy powoduje wyzwolenie alarmu konserwacyjnego. Alarmy szeregowe są uzależnione od styków wejść cyfrowych, związanych z określoną sprężarką. Szeregowa pętla alarmowa obejmuje elementy sterowniczo-kontrolne, takie jak ciśnieniowe wyłączniki bezpieczeństwa, wyłączniki ciśnienia oleju lub zabezpieczenia przeciążeniowe silników, które są związane z określoną sprężarką. Umożliwia to wyśledzenie awarii określonej sprężarki i dalszą pracę systemu sterowania przy użyciu pozostałych sprężarek, nie będących w stanie alarmowym. Wejścia alarmu hp/lp są przeznaczone do podłączenia wyłączników bezpieczeństwa wysokiego i niskiego ciśnienia. Zadziałanie alarmu ogólnego wysokiego/niskiego ciśnienia powoduje natychmiastowe wyłączenie agregatu wielosprężarkowego. Zarządzanie alarmami obejmuje wysłanie komunikatu alarmowego w sieci oraz wyświetlenie kodu alarmu na wyświetlaczu ECD-000, o ile jest przewidziany. Priorytety i kolejne działania mogą być definiowane indywidualnie dla każdego alarmu na serwerze kontrolnym AMS. Pozostałe właściwości konserwacyjne obejmują pracę ręczną, kalibrację poprawki czujników i możliwość wyłączenia niektórych urządzeń z procedury sterowania Obsługa i uruchomienie Obsługę i uruchamianie sterownika EC3 można realizować przy użyciu trzech opcji: - lokalnie za pomocą wyświetlacza ECD z pilotem podczerwieni lub bez - lokalnie przez komputer podłączony bezpośrednio do sterownika EC3-xx2 z interfejsem TCP/IP lub do lokalnego serwera kontrolnego EMS poprzez sieć LON - zdalnie przez komputer i sieć publiczną (np. Internet) lub VPN Przy wstępnym uruchomieniu nowej instalacji najodpowiedniejsza jest opcja druga. Uruchomienie odbywa się za pomocą specjalnych menu, przy użyciu celowych wartości domyślnych, dzięki którym uruchomienie sterownika EC3 wymaga jedynie jego podłączenia, przy czym czynność ta jest intuicyjna dla każdej osoby obeznanej z programami pracującymi w środowisku Microsoft Windows. Opcjonalny wyświetlacz ECD Wyświetlacz ECD może być podłączony do sterownika serii EC3 dla zapewnienia miejscowej wizualizacji parametrów systemu. Wskaźniki diodowe pokazują stany sprężarki, wentylatora i alarmu. Dioda migająca wskazuje, że sterownik EC3 jest w stanie alarmu. EC3-6_35042_PL_R10.doc 4 /

5 Funkcja przeglądarki internetowej w EC3-xx2 z możliwością sieci w protokole TCP/IP Ethernet Chociaż aktualny status sterownika można obejrzeć na wyświetlaczu ECD, to znacznie wygodniejszym sposobem jest podgląd na komputerze PC. Wszystkie wymagane parametery i tryby są jednocześnie widoczne na wewnętrznej stronie www sterownika. Więcej szczegółów, jak również nastawy i konserwację, uzyskamy poprzez kliknięcie myszy na etykietę w oknie komputera, co wywołuje stronę www określonej konfiguracji zadań. Wszystko to, można uzyskać przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej, jak Internet Explorer, Mozilla Firefox czy innych. Zdjęcie na stronie 4 pokazuje stronę www sterownika EC3-672 z Panelem Kontrolnym. Przykład strony internetowej wersji TCP/IP Poniższe zdjęcie przedstawia stronę www panelu kontrolnego sterownika EC3-672, z odczytem ciśnienia ssania, korespondują-cej temperatury i nasatwy po lewej, ciśnienia skraplania, korespondująca temperatura w górnej części po środku i odczyt temperatury otoczenia po prawej. W polu poniżej są wszystkie informacje dotyczące statusu sprężarki normalną czcionką, wszystkie aktywne wiadomości są wytłuszczone w kolorze niebieskim. W dolnej prawej części okna widać aktywne stopnie regulacji i procentową wartość wydajności (stopień otwarcia wyjścia analogowego). Można dokonać wyświetlenia na ekranie monitora wykresu zmienności ciśnień ssania i skraplania w 10 min. przedziale czasu. Można także przechować w komputerze PC plik rejestratora danych. Format pliku jest tekstowy ze średnikiem (;) odzielającym kolumny z innymi danymi. Wszystkie okna dialogowe, które pozwalają na zmianę parametrów sterownika są zabezpieczone hasłem. W przeciwieństwie do 2½ cyfrowego wyświetlacza sterownika, który pokazuje alarmy w postaci symboli naprzemiennie ze określonymi do wyświetlania parametrami, okno monitorowania alarmów pokazuje je w pełnej formie tekstowej. Okno monitorowa-nia alarmów pokazuje wszystkie zaprogramowane alarmy, a alarmy aktywne mają wytłuszczoną czcionkę w kolorze czerwonym. Po szczegółowe informacje proszę odwołać się do broszury pt. "Sterownik TCP/IP: Instrukcja instalacji i obsługi".. EC3-6_35042_PL_R10.doc 5 /

6 Akcesoria Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Nazwa Typ Nr kodowy Nazwa Typ Nr kodowy Wyświetlacz ECD Zestaw zacisków (śrubowe) do montażu w panelu Kabel przyłączeniowy EC3 - ECD RJ45-RJ45 1.0m 3.0m 5.0m Czujnik ciśnienia PT4 do odczytu ciśnienia ssania i skraplania -0,8 7 bar, 4 20 ma ECC-N10 ECC-N30 ECC-N do EC3-652x,-672,-932 do EC3-75x do EC3-812 K K K PT4-07M Czujnik NTC ECN z pojedynczą izolacją do odczytu w temperaturach otoczenia C 0 18 bar, 4 20 ma PT4-18M kω at 25 C, 1.5 m ECN-S bar 4 20 ma 0 50 bar 4 20 ma Kabel z wtykiem C Długość 1,5m Długość 3,0m Długość 6,0m PT4-30M PT4-50M PT4-M15 PT4-M30 PT4-M kω at 25 C, 3.0 m 10 kω at 25 C, 6.0 m ECN-S30 ECN-S Czujnik NTC ECN z pojedynczą izolacją Do odczytu temperatury tłoczenia C 1 MΩ at 25 C, 6.0 m ECN-H Transformator Montaż na szynie DIN, Klasa II, 230V AC / 24V, 25VA 230V AC / 24V, 60VA ECT-323 ECT ECT-323 ECT-623 Dane techniczne Sterownik EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx Display ECD-000 Zasilanie 24VAC ±10%; 50/60 Hz; Class II Zasilanie via ECC-Nxx from EC3 controller Pobór mocy 20VA max. Wyświetlacz Odczyt numeryczny, segmentowy, diodowy, czerwony, 2 ½ cyfrowy, z wartością liczbową, stanem urządzenia i indykacją alarmu Wskaźniki diodowe 1 x wskaźnik jednostkowy bar / C 1 x wskaźnik alarmu Zaciski cyfrowe We/Wy analogowe We/Wy Zdejmowane zaciski śrubowe przekrój przewodu mm 2 przekrój przewodu mm 2 Klawisze obsługowe 4 klawisze robocze Programowanie, Wybór, Serwis/Góra, Dół Komunikacja TCP/IP Ethernet Przewód łączeniowy 1.5m / 3.0m / 5.0m (ECC-Nxx) Temperatura przechowywania pracy Temperatura przechowywania pracy C C C C Wilgotność 0 80% r.h. non condensing Wilgotność 0 80% r.h. bez kondensacji Klasa ochrony IP20 Klasa ochrony IP 65 (zabezpiecz. przednie z uszcz.) Masa ~ 810 g Masa ~ 52g Montaż DIN-rail mount Montaż Montaż panel. (wycięcie 71x29mm) EC3-6_35042_PL_R10.doc 6 /

7 Konfiguracja wejść i wyjść Seria EC3-652 / EC3-672 / EC3-812 / EC3-932 Opis Specyfikacja We/Wy EC3-652 Wejścia czujnika ciśnienia 24V DC, 4 20mA Przekaźniki wyjściowe sprężarki Indukcyjne (AC15) 250V / 2A Zawór el-mag. do odzysku ciepła Grzejne (AC1) 250V / 8A 1 Wyjście przekaźnikowe zapasowe 1 Wyj. tyryst. do spr. spiralnej cyfr. Cyfrowy przełącznik półprzewodnik., 24V AC 1 Wyjście tyrystorowe alarmowe Cyfrowy przełącznik półprzewodnik., 24V AC 1 Wyjście zmiennej reg. pręd. went. 0 10V 1 Wyjście zmiennego sygnału sprężarki V Szeregowe wejścia alarmowe sprężarek EC3-672 EC3-812 Styki wejść cyfrowych, 24V AC/DC lub 230V AC, przewidziane dwa napięcia znamionowe Styki wejść cyfrowych 24V AC/DC Dedykowane wejścia alarmowe Styki wejść cyfrowych, 24V AC/DC lub 230V presostatów hp/lp, poziomu oleju i AC, przewidziane dwa napięcia znamionowe (2 x lp) czynnika chłodniczego Wejścia temperaturowe 25 C, C C, C Wejście żądania odzysku ciepła 1 1 Wykorzystane w kombinacji z pierwszym wyjściem przekaźnikowym każdej pętli sterowania 2 1 wyznaczony do pomiaru temperatury otoczenia 3 3 temperatura wejść wyznaczonych do obwodu B dla monitorowania temperatury tłoczenia agregatu sprężarkowego niskotemperaturowego EC3-932 Wymiary, rysunki Wymiary obudowy sterownika serii EC3 Series Wymiary wyświetlacza ECD-000 EC3-6_35042_PL_R10.doc 7 /

8 Wymiary ECT Wymiary ECT Firma Emerson nie ponosi odpowiedzialności za podane w niniejszym dokumencie błędne informacje dotyczące wydajności, wymiarów, zastosowań itp. Produkty, charakterystyki techniczne i dane w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia. Zawarte tu informacje są oparte na danych technicznych i testach, które firma Emerson uważa za wiarygodne i które są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Informacje te są przeznaczone wyłącznie do użytku osób posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje techniczne, według ich własnego uznania i na ich własne ryzyko. Nie mając żadnego wpływu na warunki wykorzystywania produktów, firma Emerson nie może brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za uzyskane wyniki lub szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania. Nasze produkty są przystosowane i przeznaczone do aplikacji stacjonarnych. W zastosowaniach do transportu istnieje możliwość uszkodzenia. Przydatność do tych aplikacji musi być potwierdzona przez producenta i może wymagać przeprowadzenia odpowiednich testów. Emerson Electric GmbH & Co OHG ALCO CONTROLS Postfach 1251 Heerstraße 111 D Waiblingen Germany Phone Fax Benelux Germany, Austria & Switzerland France, Greece, Maghreb Italia Spain & Portugal UK & Ireland Sweden, Denmark, Norway & Finland Eastern Europe & Turkey Poland Russia & Cis Balkan Romania Ukraine Phone: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Fax: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) EC3-6_35042_PL_R10.doc 8 /

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2

MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2 MCH200002* -dodatkowa płyta dla regulatora µchiller 2 Dziękujemy Ci za wybranie tego produktu. Ufamy, że będziesz z niego usatysfakcjonowany. Wprowadzenie Urządzenie to pozwala regulatorowi µchiller 2

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH OPROGRAMOWANIE UZYTKOWE DLA SIECI plan MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Wersja instrukcji: 2.812 20/03/02 Kod programu: EPSTDEMSCA Wersja:

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Wskazówki stosowania

Wskazówki stosowania Wskazówki stosowania INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORÓW DO AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH ZEWNĘTRZNYCH COPELAND TYPU OMTQ I OLTQ Z DWIEMA SPRĘŻARKAMI SPIRALNYMI 1 Oznaczenia EC2-5X1...2 2 Sterownik agregatu skraplającego

Bardziej szczegółowo

Typoszereg regulatorów infrared

Typoszereg regulatorów infrared Systemy sterowania dla chłodnictwa / typoszereg infrared Typoszereg regulatorów infrared Typoszereg regulatorów infrared już od samego początku radykalnie zmienił świat regulacji urządzeń chłodniczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy

Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Automatyka Budynków Automatyka Przemysłowa Systemy Informacje o produkcie Sterowanie, kontrola i komunikacja prosty easy Przekaźniki programowalne easy400, 600, 800 Połączenia logiczne zamiast oprzewodowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

FSY / FSM Elektroniczne Regulatory Prędkości

FSY / FSM Elektroniczne Regulatory Prędkości /FSY/FSM regulują prędkość obrotową silników wentylatorów w zależności od zmian ciśnienia. Regulator /FSY/FSM i wtyk kablowy z filtrem FSF-N/Lxx spełniają wymogi kom-patybilnosci elektromagnetycznej normy

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Zwiększona elastyczność i kontrola z systemem nowej generacji HYDROVAR. Vogel Pumpen

Zwiększona elastyczność i kontrola z systemem nowej generacji HYDROVAR. Vogel Pumpen Zwiększona elastyczność i kontrola z systemem nowej generacji HYDROVAR Vogel Pumpen Nowa generacja systemu Hydrovar, sterującego prędkością pompy, wprowadza pompowanie na nowy, wyższy poziom elastyczności

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

INWERTEROWE AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABMM-2/14-PL

INWERTEROWE AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABMM-2/14-PL INWERTEROWE AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL www.berling.pl 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inwerterowe agregaty skraplające

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201

PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 PRZETWORNIK TEMPERATURY FLEXTOP 2201 : -200...850 C Element pomiarowy: Pt100 : IP40 iskrobezpieczne EiaIICT4/T6 wg ATEX FlexTop 2201 są przetwornikami temperatury z wyjściem, dedykowanymi wyłącznie dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

HVAC Net Controller. Zdalne sterowanie pompą ciepła Daikin Altherma serii C. Moduł HVAC Net Controller

HVAC Net Controller. Zdalne sterowanie pompą ciepła Daikin Altherma serii C. Moduł HVAC Net Controller Zdalne sterowanie pompą ciepła Daikin Altherma serii C Moduł HVAC Net Controller Schemat ideowy zdalnego sterowania Wymagania techniczne po stronie instalacji Altherma serii C Karta komunikacji RTD-LT/CA

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0) RT04C/2010/v1.0 Zakład elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-04C (15/07/2010 program od wersji v.1.0) RT-04C 1.Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Copeland Digital Scroll zalety zastosowania i metody sterowania

Copeland Digital Scroll zalety zastosowania i metody sterowania Copeland Scroll zalety zastosowania i metody sterowania W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie regulacji wydajności sprężarkowych systemów chłodniczych mniejszych mocy z wieloma parownikami z

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A

inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A I CO DALEJ.? inż. Marcin Łazicki Dyrektor Działu Chłodnictwa Elektronika S.A Liderzy chłodnictwa i klimatyzacji Czynniki wpływające na wielkość dobieranych urządzeń chłodniczych Położenie komory chłodniczej:

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej

Manageable Rack PDU, Installation and User Guide. Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej SQ-ETHL-08 Manageable Rack PDU, Installation and User Guide Instrukcja uruchomienia i obsługi Zarządzalnej Listwy Zasilającej Pуководство пользователя и настройки, управляет PDU Anleitung zur Schnellinstallation

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo