POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE"

Transkrypt

1 Kwiecień 2014 (181) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: fot. Łukasz Bielski POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE 1 marca w Wiśle odbyła się już czwarta edycja wydarzenia Bieg po Nowe Życie. Na starcie tegorocznego biegu, promującego ideę transplantacji organów, stawiła się rekordowa liczba 37 sztafet, prowadzonych przez gwiazdy sportu, kabaretu, kina, teatru i telewizji. Tym razem nie biegano na nartach, ale ścigano się w formule nordic walking. Więcej o tym wspaniałym wydarzeniu na str Drodzy Mieszkańcy!, Z okazji Swiąt Wielkanocnych, składamy Wam życzenia zdrowia, radości, życzliwości oraz rodzinnego ciepła. Niech tegoroczne Swięta staną się dla nas wszystkich okazją do pojednania oraz okazywania sobie miłości i szacunku. Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisła Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisła, REKLAMA OGŁOSZENIA

2 fot. Barbara Cieślar III Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch 17 marca w Muzeum Beskidzkim odbył się III Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch. Jury w składzie: Krystyna Pilch, Lidia Forias i Michał Kawulok, które oceniało uczestników recytujących wiersze, nie miało łatwego zadania, gdyż dzieci i młodzież z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom. Na ocenę jurorów składał się nie tylko sposób prezentacji tekstu, ale również strój ludowy, wątek folklorystyczny zawarty w tekście a także gwara wygłaszanego tekstu i jej specyfika. Dzieci w trakcie trwania konkursu odwiedziły Galeryjkę WCK i obejrzały wystawę Miłość i wojna w trzech światach. Oto wyniki konkursu z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne 1. Melania Pilch, 2. Bartosz Cieślar, 3. Szymon Gumola; dzieci z klas I III szkół podstawowych 1. Marta Szarzec, 2. Aleksandra Gąsior, 3. Dominik Szturc; REKLAMA OGŁOSZENIA dzieci z klas IV VI szkół podstawowych 1. Jan Cieślar, 2. Paulina Wisełka, 3. Nikola Nogowczyk; młodzież gimnazjalna brak uczestników w tej grupie wiekowej; młodzież ponadgimnazjalna 1. Klaudia Kukuczka, 2. Mirosław Cieślar, 3. Paweł Grzyb. Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje dzieciom i młodzieży za udział, opiekunom i rodzicom za przygotowanie oraz Muzeum Beskidzkiemu i Piekarni U Troszoka za pomoc w organizacji konkursu Marlena Fizek fot. Barbara Cieślar fot. Barbara Cieślar Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo handlowy) tel./fax: fuchs.pl Zdrowych, radosnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzy Firma Optyk Fuchs Gabinet okulistyczny / lek. med. Krystian Czajkowski / / lek. med. Władysława Broda / Codziennie bezpłatne komputerowe badanie wzroku wykonuje Optometrysta Drodzy Wiślanie. Szanowni czytelnicy Echa Wisły. Niech Święta Wielkanocne będą dla Was czasem radości ze Zmartwychwstania Chrystusa, oraz z budzącej się do życia beskidzkiej przyrody. Niechaj będą okazją do miłych spotkań w gronie najbliższych i przyjaciół, a także przyniosą wiele szczęśliwych chwil spędzonych radośnie w świątecznej atmosferze. Tego wszystkiego życzy Wam Poseł na Sejm RP Czesław Gluza Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Kwiecień 2014 Z PRAC RADY MIASTA WISŁA W marcu podczas posiedzeń Komisji Rada Miasta zajmowała się m.in.: podsumowaniem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, analizą informacji o realizacji umów na dzierżawę Jonidła, Hali Parkowej i Domu Zdrojowego oraz dyskusją nad możliwością otwarcia innych sekcji Uniwersytetu Dziecięcego. Ponadto w ramach obrad Komisji Radni spotkali się z gestorami agroturystyki na terenie Wisły a także złożyli wizytę w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle. Sesja Rady Miasta odbyła się 27 marca. Na sesji gościł prezes PZSN Start Łukasz Szeliga, który zadeklarował, iż do końca czerwca tego roku zostanie podjęta decyzja w sprawie dalszych losów basenów wiślańskich. Jeżeli Start nie znajdzie inwestora i nie dokona modernizacji kąpieliska, odda tereny miastu, by Gmina miała możliwość inwestowania na tej nieruchomości. Podczas sesji Rada Miasta Wisła określiła, poprzez podjęcie uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt (12 za i 2 wstrzymujące się ). Przyjęto również materiał Zasady i funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wisła (13 za, 1 przeciw ) poprzez przegłosowanie wniosku Przygotować zasady funkcjonowania i wprowadzenia pilotażowego programu budżetu partycypacyjnego w Wiśle (6 za, 4 przeciw i 4 wstrzymujące się ). Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwały m.in. w sprawie: zmiany budżetu Miasta Wisła na rok 2014 (7 za, 4 przeciw i 3 wstrzymujące się ), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła (9 za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący się ), zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (11 za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się ), zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (13 za i 1 wstrzymujący się ), ZADŁUŻENIE MIASTA Dług publiczny Polski wyniósł na koniec 2013 roku ok. 959,1 mld PLN (ok. 59% PKB), zadłużenie Województwa Śląskiego wyniosło 585,9 mln PLN (ok. 30% rocznych dochodów), Powiatu Cieszyńskiego 35,4 mln PLN (ok. 23% rocznych dochodów), Miasta Wisła 7,3 mln PLN (ok. 18% rocznych dochodów). Czy to dużo? Jak wygląda sytuacja w innych porównywalnych gminach? W ramach Beskidzkiej 5 Ustroń jest zadłużony na kwotę 18 mln PLN, Istebna na kwotę 11,5 mln PLN, Szczyrk 11,8 mln PLN, Brenna 23 mln PLN, a porównywalne miejscowości turystyczne: Karpacz 19 mln PLN, Krynica Zdrój 38 mln PLN. Zadłużenie Wisły w kwocie niespełna 6 mln PLN to konsekwencja zaciągnięcia trzech pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych do projektu unijnego rozbudowy kanalizacji i wodociągów. Projekt ten został przygotowany w poprzedniej kadencji władz miasta. Ponadto w roku 2013 zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 0,9 mln PLN na wkład własny do trzech kolejnych projektów unijnych oraz pożyczkę w kwocie 0,5 mln PLN na termomodernizacje szkół w Czarnem i Malince. określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (13 za i 1 wstrzymujący się ), zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz. 2 (14 za jednogłośnie), zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 (11 za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się ), w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia zabezpieczenia jej zwrotu w związku z realizacją przedsięwzięcia Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła etap III: Przyłącza kanalizacyjne cz. 2 (jednogłośnie), zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wisła na okres od r. do r. (10 za,1 przeciw i 3 wstrzymujące się ), upoważnienia Burmistrza Miasta Wisła do złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła etap IV (jednogłośnie), przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok (13 za i 1 wstrzymujący się ), przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok (13 za i 1 wstrzymujący się ), zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. przyjętego uchwałą nr XXXII/496/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2013 r. (jednogłośnie). Rada Miasta Wisła udzieliła również odpowiedzi na wnioski, które wpłynęły do Biura Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. Kolejna sesja odbędzie się 24 kwietnia. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisła Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi zasadami Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w perspektywie 3 najbliższych lat może umorzyć do 40% zaciągniętych pożyczek, tak jak to czynił do tej pory. Każda gmina, podobnie jak to ma miejsce w przedsiębiorstwach, chcąc się rozwijać i realizować inwestycje, które mają przynieść wymierne korzyści lokalnej społeczności w dłuższej perspektywie, potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania. Przed Wisłą stoją kolejne kosztowne wyzwania dotyczące m.in. kompleksowego uregulowania spraw własnościowych dróg gminnych, wspomożenia Województwa Śląskiego w zakresie budowy i remontu chodników wzdłuż dróg wojewódzkich, ale przede wszystkim zapewnienie wkładu własnego do przygotowywanych projektów unijnych związanych w głównej mierze z termomodernizacją budynków, modernizacją oświetlenia ulicznego oraz zwiększeniem atrakcyjności i poprawą zagospodarowania wiślańskich dolin. Tworzenia atrakcyjnych warunków do życia w Wiśle oczekują zarówno mieszkańcy jak i przybywający do nas turyści, nie osiągniemy tego poprzez zwiększanie podatków, trzeba sięgać po nowoczesne instrumenty pozyskiwania pieniędzy. Z tego względu prowadzone są z Radnymi oraz zewnętrznymi ekspertami konsultacje dotyczące pozyskania finansowania w drodze emisji komunalnych. Niewykorzystanie teraz tych możliwości spowoduje, że nasza miejscowość straci na atrakcyjności turystycznej, a to w przyszłości może znaleźć swe odzwierciedlenie w dochodach zarówno mieszkańców jak i budżetu miasta. BM echo WISŁY 3

4 Komunikat ANR oraz ARiMR w sprawie bezumownego użytkowania gruntów zasobu własności rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie płatności lub już je uzyskały. Agencja Nieruchomości Rolnych podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie nieruchomości Zasobu przed ich samowolnym zajęciem, w tym stosować będzie obronę konieczną, o której mowa w art. 343 Kodeksu cywilnego. Każdy przypadek samowolnego zajęcia nieruchomości Zasobu zgłoszony będzie organom ścigania i innym właściwym instytucjom. Wobec osób, które samowolnie wejdą w posiadanie nieruchomości Zasobu podjęte zostaną wszelkie prawem dopuszczone działania mające na celu zwrot nieruchomości. Ponadto pobierane będzie od nich wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w wysokości 5 krotności wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wypłacać dopłat samowolnym użytkownikom nieruchomości Zasobu, którzy stwarzają pozory prowadzenia działalności rolniczej w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego wsparcia. Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO Burmistrz Miasta Wisła informuje, że 25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie terminu ważności posiadanego dowodu osobistego. W przypadku, gdy data wydania wskazuje na szybką utratę ważności dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego przynajmniej miesiąc przed upływem okresu ważności. DOWODY OSOBISTE, KTÓRE STRACĄ WAŻNOŚĆ, NIE BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO POSŁUGIWANIA SIĘ NIMI. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Wiśle (Plac Hoffa 3, pok. 105): poniedziałek i środa w godzinach , wtorek i czwartek w godzinach , piątek w godzinach Beata Stebel Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych 4 echo WISŁY Utrudnienia w ruchu na Nowej Osadzie Uprzejmie informujemy, iż w związku z przebudową mostu nad rzeką Wisła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 (Nowa Osada, koło Hotelu Polonia) wprowadzono ruch wahadłowy po tymczasowym moście objazdowym, sterowany sygnalizacją świetlną. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na listopad 2014 r. (luki) STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE Kwiecień to czas wiosennych porządków po okresie zimowym. Przypominamy właścicielom posesji o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi, itp.). Zgodnie z uchwałą z dnia 23 maja 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielone, ulegające biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone w workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle) otwartego w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6 17 oraz w soboty w godzinach Przywożąc w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy okazać identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym. Patrolując ulice naszego miasta z niepokojem widzimy mieszkańców wypalających pozostałości roślinne po uprzątnięciu posesji czy po wycinkach drzew. Informujemy, iż od 1 lipca ubiegłego roku, gdy weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, jest zakaz spalania. Straż Miejska przypomina, że praktyka wiosennego wypalania jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw i nie tylko traw, chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne (gałęzie, liście) jest wykroczeniem i może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł. W ostatnim czasie Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w powiązaniu psa z jego właścicielem. Jednocześnie informuję (po raz kolejny) o obowiązku właściciela budynku w zakresie umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z artykułu 64 Kodeksu Wykroczeń, za które ustawodawca przewidział karę grzywny do 250 zł albo karę nagany. Wypełnienie tych obowiązków przez właściciela budynku będzie przedmiotem kontroli ze strony Straży Miejskiej. Beata Miś Komendant Straży Miejskiej Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Ochorowiczówki Informujemy, iż w dniu 21 marca ukazało się ogłoszenie Burmistrza Miasta Wisła dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ochorowicza 6. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Wiosenne porządki na drogach Trwa sprzątanie dróg. Miejmy nadzieję, że zalegające przy wiślańskich ulicach pozostałości po zimie wkrótce powinny zniknąć. Od początku marca 10 pracowników świadczących dla Urzędu Miejskiego prace społecznie użyteczne usuwało zanieczyszczenia z głównych ulic miasta, parków i okolic rzeki. Przez pierwsze cztery tygodnie zgromadzili aż 320 worków śmieci (120-litrowych). Większość zanieczyszczeń zalega przy drogach wojewódzkich. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ich sprzątanie zostało zlecone firmie Mirotrans. Wykonawca od 1 kwietnia rozpoczął oczyszczanie dróg z piasku, gliny i śmieci. Trwają na drogach wojewódzkich również remonty cząstkowe, ale w tej chwili usuwane i zabezpieczane są największe ubytki miejscowe w asfalcie. Właściwe remonty cząstkowe na tych drogach mają rozpocząć się dopiero w maju. (luki) Burmistrz Miasta Wisła Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 102 z 2010 roku poz. 651) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Wisła w okresie od dnia 07 kwietnia 2014 do 28 kwietnia 2014 roku, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu, dzierżawy.

5 fot. Towarzystwo Miłośników Wisły fot. Towarzystwo Miłośników Wisły ZBADAJMY SWOJE KORZENIE, POBAWMY SIĘ HISTORIĄ Szkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle pod hasłem Zbadajmy swoje korzenie, pobawmy się historią w tym roku został zorganizowany 19 marca, w 50. rocznicę powstania Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego w Wiśle. Nazwa konkursu dla uczniów szkół wiślańskich brzmiała: Placówki muzealne Wisły. Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Wisły, Muzeum Beskidzkie im A. Podżorskiego w Wiśle i Urząd Miasta Wisła. Zmagania odbyły się w sali sesyjnej UM i Muzeum Beskidzkim. Po raz kolejny spotkały się drużyny ze wszystkich wiślańskich szkół, w sumie 33 uczniów. Celem organizacji konkursu jest pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej historii Wisły, uświadomienie konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego i walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy dla budowania stosunków międzyludzkich, poprzez przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji w grupie mówi Grażyna Pruska, prezes Towarzystwa Miłośników Wisły, która od lat czuwa nad organizacją konkursu. Każdy z uczestników powinien posiadać najważniejsze wiadomości dotyczące Wisły oraz znać wiślańską gwarę. Elementami konkursu są między innymi praca z mapą w celu określenia najważniejszych miejsc na terenie naszego miasta oraz tłumaczenie tekstów gwarowych przy wykorzystaniu Słownika Gwarowego Śląska Cieszyńskiego dodaje prezes TMW. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etapu drużynowego, w którym zespoły rozwiązywały test wyboru z zakresu podstawowych wiadomości o Wiśle, w tym wiślańskich placówek muzealnych, oraz udzielały odpowiedzi ustnych na pytania, dotyczące zacnych wiślan: Artura Cienciały, Andrzeja Podżorskiego, Jana Kropa i Adolfa Pilcha a także etapu Miyszani owiec, w którym uczniowie musieli współpracować ze sobą, by uzyskać najlepszy wynik dla drużyny podczas pracy z mapą i konkursu zadaniowego ze znajomości gwary i tradycji górali wiślańskich. Pytania i zadania konkursowe przygotowali członkowie Komisji Konkursowej w składzie: Michał Kawulok historyk sztuki z Muzeum Beskidzkiego, Helena Pustówka wieloletni Kierownik Zespołu Wisła, Halina Hombek przewodnik beskidzki, Grażyna Pruska prezes TMW i Jan Procner członek TMW. Przed zmaganiami Muzeum Beskidzkie przygotowało specjalne lekcje poświęcone historii, eksponatom i dokumentom, świadczącym o historii Wisły, z których skorzystała większość uczestników konkursu. Te ciekawe zajęcia przeprowadził Michał Kawulok. Część konkursowa odbyła się w sali sesyjnej UM natomiast uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w Muzeum Beskidzkim. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha wyprzedzając o tylko 3 punkty uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich im. W. Reymonta. Wśród szkół podstawowych zwyciężyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum, wyprzedzając drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, Szkoły Podstawowej nr 3 w Malince, Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnym, Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Gębcach. Bardzo małe różnice punktowe świadczą o wysokim poziomie wiedzy wszystkich uczestników konkursu. W Miyszaniu owiec, w którym rozegrano dwie konkurencje (przyporządkowanie części stroju regionalnego do sylwetki i układanie zdania z wyrazami gwarowymi) zwyciężyła drużyna Soszowa, wyprzedzając ekipy Cieślar, Barania Góra i Stożek. Honorowo drugie miejsce zajęła drużyna Zbójó, złożona z nauczycieli opiekunów drużyn szkolnych. Członkowie zwycięskich drużyn otrzymali dyplomy i drobne upominki, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Wisła, publikacje Towarzystwa Miłośników Wisły oraz materiały promocyjne Muzeum Beskidzkiego. Organizatorzy zapewnili uczestnikom konkursu poczęstunek przygotowany przez Firmę Handlowo Usługową Rapido, Firmę Jur Gast, Piekarnię nr 1, Cukiernię U Janeczki i firmę Foto Hombek. Nie bez znaczenia była możliwość zwiedzenia Muzeum Beskidzkiego od piwnic aż po strych. Gośćmi konkursu byli Krystyna Pilch zeszłoroczna laureatka Nagrody Miasta Wisły w Dziedzinie Kultury i Sztuki, Edward Wisełka były kierownik Zespołu Wisła, Lidia Forias wiceburmistrz Wisły oraz Małgorzata Kiereś kierownik Muzeum Beskidzkiego. Szkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle był zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowanego przez Gminę Wisła. (luki) REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 5 fot. Mariusz Hombek

6 fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski WYBRANO NAJLEPSZE KREPLIKI Tradycyjnie w Tłusty Czwartek rozstrzygnięto Konkurs na Najlepsze Beskidzkie Krepliki 2014, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Wisły Imko Wisełka wraz z Zespołem Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle. Tradycyjnie o tytuł mogły ubiegać się osoby fizyczne, domy wczasowe, stowarzyszenia, restauracje oraz szkoły a jedynym warunkiem udziału w konkursie było, aby krepliki były zrobione według beskidzkiej receptury, czyli tylko i wyłącznie z powidłami, smażone na smalcu i z dodatkiem spirytusu. Dziewiątą edycję konkursu przeprowadzono w Dworku nad Wisłą na Jonidle. Podczas gdy jury w składzie Helena Hławiczka, Anna Łupieżowiec i Anna Dziób Bednarz oceniało konkursowe krepliki, organizatorzy przygotowali dla uczestników i przybyłych gości szereg atrakcji. Były zabawy, tańce, konkursy i pokaz barmański. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, natomiast najlepsi twórcy kreplików dodatkowo atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Piekarnię Wiślanka, Willę Jana, Jur Gast, Dworek nad Wisłą, Restaurację Pod Brunatnym Jeleniem z Cieszyna, Urząd Miejski w Wiśle oraz Starostwo Powiatowe w Cieszynie. W tym roku jury oceniło, że najlepsze krepliki usmażyła Zofia Podżorska, drugie miejsce przyznano Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle a trzecie Katarzynie Gabzdyl. Nagrody laureatom konkursu wręczali Paweł Brągiel prezes Stowarzyszenia Imko Wisełka, Barbara Koczwara wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wisła oraz Zbigniew Wuwer, prezes KS Wisła Ustronianka. Kolejna, dziesiąta edycja konkursu za rok! (luki) Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017, ogłasza konkurs na zaprojektowanie LOGO. Ideą Roku Rzeki Wisły 2017 jest godne uczczenie 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle oraz zachęcenie ludzi do wspólnego działania na rzecz Królowej Polskich Rzek. Już teraz grupa zaangażowana w RRW2017 prężnie prowadzi różnego rodzaju działania związane z Wisłą. Dlatego potrzebne jest LOGO, które stanie się znakiem rozpoznawczym, wizytówką Roku Rzeki Wisły. Zaprojektowany znak graficzny powinien przykuwać uwagę, zachęcać do wspólnych działań nad rzeką Wisłą. Powinien 6 echo WISŁY NOWA SIEDZIBA TWÓRCÓW 18 marca nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie. Galeria U Niedźwiedzia została przeniesiona z budynku przy ulicy Stellera do pomieszczenia piwniczki w budynku Domu Zdrojowego (wejście od strony Parku Kopczyńskiego). Nowe pomieszczenie zostało umiejętnie zaadaptowane na potrzeby twórców, których prace ozdobiły ściany i półki wystawiennicze umieszczone w sali piwniczki. Inauguracja nowej siedziby przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze. Wernisaż poprowadziła prezes stowarzyszenia Aleksandra Oczkowska oraz członkowie Grupy, którzy uświetnili uroczystość recytując specjalnie na tę okazję przygotowane wiersze. Na spotkanie przybyli włodarze miasta z burmistrzem Janem Poloczkiem na czele oraz przedstawiciele Rady Miasta. Wszyscy zgodnie uznali, iż nowa siedziba sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi lokalnej twórczości artystów. W imieniu Grupy Twórców Wiślanie serdecznie zapraszamy do nowo powstałej galeryjki w Domu Zdrojowym. Dorota Jamrozińska KONKURS na LOGO Roku Rzeki Wisły 2017 również wzbudzać pozytywne emocje i zachęcać społeczeństwo do odwrócenia się twarzą do rzeki Wisły. Opatrzymy tym znakiem wszystkie nasze działania. Twoje LOGO RRW2017 spotkasz wszędzie tam, gdzie zrealizujemy nasze projekty. Zachęcamy do udziału w konkursie! Gotowe projekty wraz z kartą zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Termin składania prac: do r. Regulamin, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: w zakładce Konkurs LOGO. Koordynator Anna Szmit fot. Dorota Jamrozińska fot. Dorota Jamrozińska

7 NOWA ODSŁONA DW BESKIDY 7 marca w Domu Wczasowym Beskidy w Wiśle, odbyła się inauguracja obiektu w jego nowej odsłonie, jak również prezentacja i otwarcie nowoczesnej, w pełni profesjonalnej siłowni. Podczas uroczystości obecni byli m.in.: posłowie i senatorowie RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, komendanci Policji i Straży Pożarnej, burmistrzowie Wisły i Cieszyna, reprezentanci bankowości polskiej, przedstawiciele świata kultury, sportu i rekreacji oraz dyrektorzy współpracujących z DW Beskidy hoteli i szkół. Część oficjalna, która została poprzedzona wywiadem burmistrza Jana Poloczka dla TVS, składała się z prezentacji zmian wizualnych DW Beskidy, jak również nowej polityki marketingowej firmy. Następnie uroczystego i symbolicznego przecięcia wstęgi do nowej siłowni dokonali burmistrz Wisły Jan Poloczek oraz prezes firmy Intergeo Real Estate Development Jarosław Pazder. Zaproszeni goście z nieskrywaną radością podziwiali pomieszczenia nowej siłowni i sali fitness. Z kolei przygotowany bankiet oraz część rozrywkowa w pomieszczeniach kawiarni pozwoliły na swobodne rozmowy w kuluarach i chwilę relaksu. Patronat medialny nad imprezą objął TVS; sponsorem tortu była Cukiernia Wiślanka a zdjęcia z uroczystości wykonało Studio Fotograficzne Fotobrodacki. Alicja Cieślar fot. mat. prasowe JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ NA GRÓNIACH Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poetów. Tym razem prezentujemy utwór Pawła Szturca. Zapraszamy do przesyłania do redakcji swoich wierszy. WIELKI PIĄTEK Już wiosennie wtedy było ptactwo z dala przyleciało wszystko w dobrych barwach żyło wiośnie radość tak śpiewało. Gazda w pole nie wyjeżdżał: pług błyszczący odpoczywał; konie w masztali zatrzymał tam parobek je odbywał. Też po groniach świętowali i pościli niby trochę: kazania z ksiąg przeczytali ze śpiewników pośpiewali. Bo to Wielkie Święto przyszło gdy Zbawiciel cierpiał za nas w cały świat tę wieść poniosło aż się z ludem mocno zrosło. W owym czasie na Golgocie gdy Chrystusa krzyżowali; kiedy wisiał w mękach, w pocie w gąbce ocet pić mu dali. Kiedy oddał ducha z siebie i zrównał się z Ojcem swoim ; kiedy Panem jest w Wszechświecie odkupieniem naszym Boskim. Tam się stało odkupienie: grzech pozostał przekreślony tam odbyło się zbawienie nowy ład już jest stworzony Z gór szli ludzie do kościoła od Malinki, od Czarnego; dzwon dziś milczy i nie woła na tych co idą z Krzywego. Idą pieszo z Łabajowa, i na skróty Skolniczanie, w guni góral aż z Cieńkowa; przez Czajkę Jaworniczanie. Ludzie zewsząd w kościół wchodzą ubiór różny, śląskie stroje; gazdowie se wąsy gładzą o żonek coś z cicha prawią. Owczarze też tam od owiec; jak to mówią: z końca świata pojednanie z Bogiem chcą mieć dla nich też droga otwarta. Komornicy, wszystkie warstwy tego ludu żyjącego w lasach, gdzie nadzieje gasły nieraz całkiem się zatrzasły Kościół pełen i lud śpiewał a organy grają tęgo; głos huczący nim kierował śpiewał lud pieśń według niego. Pastor wchodzi do ołtarza by odprawić liturgiję; rozpacz w sercach ludziom sprawia gdy przeczytał Ewangelię: co się stało w Jeruzalem przed wiekami, lata temu; westchnął słysząc o tym z żalem gdy zadano męki Jemu Po kazaniu kościół pusty ludzie poszli w różne strony; w kolasę wsiadł gazda tłusty, przed kościołem żebrak chromy Pąki strzelą, liść wypuszczą przyroda do życia stanie zieleń wszędy wiosną puszczą To jest nowe zmartwychwstanie. Paweł Szturc echo WISŁY 7

8 Wieści z biblioteki Biblioteka poleca Iwona Jurczenko Topolska, Podróżą każda miłość jest, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa On kanadyjski biznesmen polskiego pochodzenia, emigrant polityczny z 1968 roku, ona znakomita dziennikarka. Po godzinnej znajomości decydują się na ślub i są szczęśliwym małżeństwem przez dwadzieścia jeden lat. Nie mogą mieć swoich dzieci, więc decydują się na adopcję rodzeństwa w wieku 3, 5 i 7 lat. Osiem lat po tym jak w ich rodzinie pojawiają się dzieci, Iwona umiera po długiej chorobie. Podróżą każda miłość jest to niezwykle ciepła opowieść rodzinna napisana z wyjątkowym humorem i dystansem. Książka może stanowić również nowoczesny poradnik wychowawczy. Iwona oraz jej mąż pokazują, jak pokonywać codzienne problemy i odkrywać radość w zwyczajnych chwilach. Jest to jedna z niewielu pozycji na rynku, która tak szczegółowo i szczerze podejmuje wątek adopcji. To obowiązkowa pozycja dla rodziców, małżeństw, wychowawców, a przede wszystkim świadectwo niezwykłego życia autorki. Polecamy. Mark Helprin, Zimowa opowieść, Wydawnictwo Otwarte, Warszawa XX wieczny surrealistyczny Nowy Jork, żelazne miasto dymu, potu i rzeszy imigrantów. Gęsta mgła unosząca się nad zatoką porywa ludzi, nie pozostawiając po nich śladu. W tym miejscu, gdzie mogą spełnić się zarówno najskrytsze marzenia, jak i koszmary, żyje Peter Lake, porzucony przez swoich rodziców, gdy odmówiono im wjazdu do kraju. Trafia pod opiekę prymitywnej grupy zamieszkującej okoliczne mokradła a zarazem pod skrzydła Reva, który prowadzi schronisko dla niechcianych obdartusów, zdradzając im tajniki działania elektryczności i inżynierii, by czerpać z ich pracy ogromne zyski. Jednak z biegiem czasu chłopak zmuszony jest do przyłączenia się do szajki portowych szabrowników, z którymi spędza kolejne lata. Później próbuje zebrać wystarczającą ilość złota, by móc porzucić życie łotra. Wtedy poznaje Beverly, która roznieca w nim iskry uczucia i przyczynia się do rozpoczęcia fantastycznej, dramatycznej podróży ku spełnieniu. Warto przeczytać. Aaron Frisch, Czerwony Kapturek w wielkim mieście, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań O tak. Opowieść o dziewczynce, która przemierza gęsty las, by odwiedzić chorą babcię jest nadal aktualna. Tylko nie zbaczaj z drogi ostrzegała mamusia. Chciało by się powiedzieć Nie rozmawiaj z obcymi. Bardzo ciekawa koncepcja znanego ilustratora Roberto Innocenti ego zachwyca estetyką obrazu rodem z komiksów. Tutaj leśna głusza zmienia się w miejski industrialny chaos przesycony kolorowym graffiti, bilbordami i zaśmieconymi ulicami. No i jak przystało na Czerwonego Kapturka jest także współczesny wilk. Czytelniku oglądaczu ilustracji, jak już uronisz łezkę wzruszenia gwarantuję, że będziesz zszokowany finałem tej znanej historii. Oprac. MBP w Wiśle REKLAMA OGŁOSZENIA Zapraszamy do nowo otwartej Agencji Ubezpieczeniowej PZU, która mieści się przy ulicy Kolejowej 3 (z tyłu DH Świerk) W ofercie posiadamy pełny zakres ubezpieczeń Grupy PZU komunikacja, domy, firmy, ubezpieczenia podróży, ubezpieczenia na życie, bezprowizyjna możliwość opłacenia posiadanego ubezpieczenia. Proponujemy Państwu także pomoc w procesie zgłaszania i likwidacji świadczeń Dla pierwszych 20 klientów dajemy gwarancję najniższej ceny Telefon: , Epilog Spotkań z pasjami Liczne grono uczestników zebrało się 13 marca na czwartkowym epilogu Spotkań z pasjami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Była to świetna okazja do tego, by przypomnieć sobie cykl jesienno zimowych transmisji on line z dwunastoma emerytowanymi bohaterami, którzy opowiadali, jak realizując swoje pasje udzielają się społecznie. Podczas epilogu seniorzy obejrzeli nagrania nagrodzone w konkursie Spotkania z Twoimi pasjami. Krótkie filmy przedstawiały różnorodne i ciekawe pasje kilku finalistów konkursu. Pan Zbigniew Tomaszewski zaprezentował swoje zamiłowanie do średniowiecznych gier planszowych. Swoimi upodobaniami zaraża innych ludzi, którzy chcą zobaczyć jego kolekcję. Zainteresowania pana Zbigniewa nie kończą się na kolekcjonerstwie, gdyż posiada w swoim dorobku wykonanie kilku nowych gier wraz z zasadami dla graczy. Pani Wiesława Dobrowolska Łuszczyńska w nagraniu Odkryj siebie w questingu interesująco zaprezentowała wszystkie tajniki połączenia turystyki pieszej z poezją i malarstwem. Bohaterka wyjaśniła, że questing polega na pieszym przejściu wyznaczonych tras według namalowanej mapki z wierszowaną instrukcją prowadzącą do realizacji kolejnych zadań (questów) i zdobycia nagrody. Jej zachęcające wystąpienie skłoniło do przemyśleń nad realizacją takiej formy turystyki na terenie Wisły. Ostatni obejrzany film prezentował kolekcję naparstków z Polski i całego świata pani Anny Adamek. Jej spory zbiór liczy aż 72 sztuki, a najbardziej egzotyczny egzemplarz pochodzi z Dominikany. Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją, w której dominował temat aktywnego działania na rzecz wiślańskiego społeczeństwa. Wielu uczestników całego cyklu Spotkań z pasjami w bibliotece chce prężnie działać i by to sobie umożliwić realizuje plany utworzenia formalnej organizacji pozarządowej. Życzymy powodzenia! Sebastian Polok Przełam strach przed komputerem Czy wiesz, co to jest załącznik? Czy umiesz przesłać zdjęcie z wakacji pocztą elektroniczną do znajomych? Czy potrafisz odszukać rozkład jazdy i połączeń na trasie, w którą się wybierasz? Na tak postawione pytania uczestnicy cotygodniowego kursu komputerowego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle, która bierze udział w programie Orange dla bibliotek, mogą stanowczo odpowiedzieć Tak. Początki nie były proste, ponieważ bariera człowiek komputer wydawała się nie do złamania. Dzięki ciągłym ćwiczeniom w miłej atmosferze wiedza i umiejętności kursantów jednak systematycznie wzrastają, a praca z komputerem zamiast stresu przynosi wiele radości i pożytku. Biblioteka zaprasza, na kolejne zajęcia komputerowe, gdyż zachęcające relacje ich uczestników potwierdzają zasadność kontynuowania kursu. Chcemy razem zagłębiać się w najciekawsze zagadnienia związane z Internetem i możliwościami, które oferuje. W planach jest opanowanie komunikatorów i portali społecznościowych. Serdecznie zapraszamy! Sebastian Polok Informacja Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia uprzejmie informuje, że w związku z planowanym remontem i przeprowadzką księgozbioru do sali byłego kina Marzenie w dniach od 17 do 30 kwietnia 2014 r. wypożyczalnie i czytelnia będą N I E C Z Y N N E. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE TERMIN ZA- MKNIĘCIA BIBLIOTEKI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻ- NOŚCI OD PRZEBIEGU PROCEDURY PRZETARGOWEJ. ZA EWENTUALNE UTRUDNIENIA WYNIKAJĄCE Z TYCH ZMIAN PRZEPRASZAMY, A NASZYCH CZYTELNI- KÓW I WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY NADAL DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI. 8 echo WISŁY

9 Konferencja pamięci Bogumiła Hoffa W związku z przypadającą w 2014 roku 185. rocznicą urodzin oraz 120. rocznicą śmierci Bogumiła Hoffa Parafia Ewangelicko Augsburska oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zorganizowały 6 marca konferencję naukową, poświęconą odkrywcy Wisły. W sali Domu Zborowego licznie przybyłych gości na czele m.in. z przedstawicielami władz Wisły, Rady Miasta, szkół i powiatowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, przywitał ks. proboszcz Waldemar Szajthauer. Z wygłoszonego przez dr Renatę Czyż, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, referatu Zanim przybył Hoff Wyprawy naukowo badawcze i podróże patriotyczne do źródeł Wisły, słuchacze dowiedzieli się, kiedy powstały pierwsze mapy czy pierwsze opisy źródeł królowej rzek polskich i samej miejscowości. Przed Hoffem i powstaniem pierwszej monografii, materiały dotyczące Wisły drukowane były m.in. w Tygodniku Ilustrowanym, Gwiazdce Cieszyńskiej czy Gazecie Polskiej, powstały wiersze i pieśni opisujące źródła Wisły, jak i beskidzkie góry. Z kolei cieszyńską twórczość literacką Bogumiła Hoffa omówiła dr Łucja Dawid, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego. Jak zaznaczyła prelegentka dorobek literacki Hoffa jest bardzo skromny (obejmuje jedną powieść Imko Wisełka, jeden obrazek prozą Hala Juraszków oraz jedną sztukę przeznaczoną dla teatrów amatorskich Jewka ), autor propagował jednak w swych utworach wartości, zachowania i postawy, które także dzisiaj warto przekazywać dalej. Twórczość plastyczną odkrywcy Wisły przybliżył Michał Kawulok, pracownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, który mówił o tematyce jak też technikach, w jakich Hoff tworzył swe prace plastyczne, a były to akwarele, litografie, fotolitografie i drzeworyty. Przez lata Hoff współpracował z Oskarem Kolbergiem ilustrując jego dzieła, niestety wskutek nieporozumień między panami wiele z ilustracji nie wróciło do autora. Historyk Danuta Szczypka opowiedziała jak w świadomości i pamięci mieszkańców Wisły zapisał się Bogumił Hoff. Nie tylko jako etnograf, ale też propagator nowoczesnego sadownictwa, mleczarstwa, ochrony roślin i współzałożyciel Kółka Rolniczego. Doceniając jego zasługi poświęcano mu sesje popularnonaukowe, odczyty, wiersze. Inspirowane powieścią Hoffa powstało malarstwo na szkle (cykl ilustracji do Imka Wisełki Marii Gatnar Guzy), gra planszowa czy wersja komiksowa utworu w wykonaniu Pawła Lazara. Wydany został reprint Ludu Cieszyńskiego, a w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu ukazała się trzecia edycja Imka Wisełki. Prezentacja multimedialna pozwoliła zobaczyć wspomniane malarstwo na szkle, jak i ilustracje do nowego wydania książki, których autorem jest Jerzy Chmiel. Pokaz ten w ciekawy sposób urozmaicił część referatową. fot. MBP w Wiśle fot. MBP w Wiśle Wizytom Bogumiła Hoffa na Śląsku Cieszyńskim poświęcił uwagę dr Michael Morys Twarowski, historyk zajmujący się dziejami naszego regionu. Przedstawił on model pobytu przedstawicieli polskiej inteligencji, a wśród nich Hoffa, w miejscowościach takich jak Wisła (mało znanych i dopiero odkrywanych), w którym zaznaczyć można etapy: odwiedzanie, krótki pobyt, wizyty turystyczne a później decyzje o pozostaniu na stałe. Niestety odkrywca Wisły mieszkał w niej tylko 2 lata, mimo że z miejscowością był związany przez 12 lat. Prof. dr hab. Daniel Kadłubiec z Zaolzia w referacie Bogumił Hoff a kultura duchowa wiślan mówił o kreatywnej mocy słowa, będącego narzędziem ducha i duchowości, o symbolice rzeki, dolin, gór i lasów. Pan Profesor w bardzo obrazowy sposób przedstawił różnice między ludem cieszyńskim a mieszkańcami innych rejonów Polski, wychwalając na podstawie monografii Wisły Bogumiła Hoffa oczytanie, moralność, poszanowanie cudzej własności i inne zalety tych pierwszych. W przerwie wykładów można było zakupić najnowsze wydanie Imka Wisełki oraz obejrzeć wystawkę, na której znalazły się m.in. pierwodruki monografii Wisły z 1888 roku oraz powieści Imko Wisełka z 1894 roku. Marcową konferencję realizowaną jako zadanie publiczne wsparło Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Gmina Wisła, dzięki czemu wszystkie referaty cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy, wydane zostaną jesienią w formie książki. Pozycja ta powinna znaleźć się koniecznie w naszych domowych biblioteczkach. Daria Rozner REKLAMA OGŁOSZENIA echo WISŁY 9 fot. MBP w Wiśle

10 fot. Bronisław Pinkas fot. Bronisław Pinkas Projekt Road to Democracy W okresie od 2 do 9 marca Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń zrealizowało swój kolejny, międzynarodowy projekt Road to Democracy w ramach programu Młodzież w działaniu Akcja 1.1. Wymiany Młodzieży. Jego celem było promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, a w szczególności obywatelstwa europejskiego w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz tolerancji wśród młodzieży i rozwijanie poczucia solidarności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej. Projekt miał charakter edukacji pozaformalnej i był realizowany w języku angielskim. Oprócz młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie w projekcie wzięła udział młodzież z Czech, Łotwy i Słowacji. Tym razem na miejsce działań została wybrana Wisła. Uczestników Road to Democracy gościł Ośrodek Wypoczynkowy Relaks. Honorowy patronat nad projektem objęli: Burmistrz Miasta Wisła Jan Poloczek oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik. W programie Road to Democracy znalazły się gry intergracyjne, które pomogły uczestnikom przełamać pierwsze lody, wieczory filmowe oraz warsztaty poświęcone tematyce projektu, m.in. obywatelstwu Unii Europejskiej czy Europejskiemu Roku Obywateli. Nie lada wyzwaniem dla młodzieży było przeprowadzenie symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego, podczas której uczestnicy pracowali w grupach międzynarodowych, realizując stawiane im zadania. Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie mieli też okazję spotkać się z ekspertami, którzy przybliżyli im mechanizmy działania Parlamentu Europejskiego (asystentka Małgorzaty Handzlik), a także lokalne działania i inicjatywy samorządowe (burmistrz Jan Poloczek i radny Bronisław Pinkas). Cały program wymiany został wzbogacony o wieczory narodowe, w czasie których każdy miał okazję zapoznać się z tradycją i kulturą czeską, słowacką, łotewską i polską, wycieczkę do Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle a także przejażdżkę konnymi powozami i pieczeniem kiełbasek w chacie grillowej. Bronisław Pinkas Hiszpańskie zakończenie projektu Comenius W dniach marca w Hiszpanii odbyło się spotkanie młodzieży i nauczycieli w ramach programu Comenius Another Road to European Integration and Citizenship. Młodzież LO im. P. Stalmacha spędziła wspaniałe pięć dni w rejonie Murcji nad Morzem Śródziemnym. Uczniowie z sześciu państw Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Estonii, Turcji i Polski kolejny już raz spotkali się, by tym razem poznać dziedzictwo materialne i niematerialne Hiszpanii. Wraz z kolegami odkrywali to, co łączy wszystkie kraje. Służyły temu wspólne wycieczki, zabawy oraz dyskusje i warsztaty. W ciągu tych dni młodzież miała możliwość zwiedzić Murcję, gdzie zwiedziła ciekawe muzeum Salzillo, Kartagenę i jej słynny rzymski amfiteatr oraz park narodowy z tysiącami różowych flamingów. Było to ostatnie z sześciu spotkań, które odbyły się w ramach tego dwuletniego programu, którego koordynatorem było LO im. P. Stalmacha w Wiśle. Młodzież mogła poznać różnorodność i bogactwo kulturowe pięciu krajów. Liczne i ciekawe warsztaty (hafciarskie, ceramiczne, taneczne, kulinarne, fotograficzne, itp.) pozwoliły nabyć uczniom różnorodnych umiejętności a ponadto nawiązać przyjaźnie oraz rozwinąć umiejętności językowe (językiem projektu był język angielski) i interpersonalne. Aleksandra Cieślar Sukces gimnazjalistów w Turnieju BRD 21 marca reprezentacja uczniów Gimnazjum nr 1 wzięła udział w rozgrywanych w Wiśle eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizowanego przez Powiatową Komendę Policji w Cieszynie. Wiślańscy gimnazjaliści w składzie: Kamil Korecki, Patryk Demkowski, Dawid Gorzelany i Paweł Maziec popisali się wspaniałą wiedzą i umiejętnościami jazdy rowerem. Kamil Korecki udowodnił, że przepisy ruchu drogowego nie mają przed nim tajemnic i uzyskał najlepszy wynik spośród reprezentantów wszystkich gmin naszego powiatu. Jego kolega z drużyny, Patryk Demkowski, najlepiej poradził sobie z torem rowerowym, zostawiając konkurentów w tyle. Łączna suma punktów pozwoliła zająć chłopcom pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Już w kwietniu będą walczyć o wygraną w zawodach powiatowych. (J.M.) fot. LO im. P. Stalmacha w Wiśle 10 echo WISŁY

11 fot. ZSGH im. W. Reymonta w Wiśle Sukces uczniów ZSGH w Krakowie W dniach 28 lutego 1 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odbył się XV Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Kuchnia z widokiem na Kraków. Wśród uczestników konkursu nie mogło zabraknąć uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle, którzy spisali się znakomicie Łukasz Świtała z klasy 3 GK zajął 3. miejsce w kategorii kucharz (opiekun Iwona Gomola), przygotowując potrawę Małopolska rolada z królika z konfiturą śliwkową. Maciej Rajwa z klasy 3 THA zajął 2. miejsce wśród barmanów (opiekun Katarzyna Kimszal) za wykonanie short drinka Smocza jama i long drinka Krzyk trębacza. Z kolei Adrianna Kukla i Klaudia Kuboc z klasy 3 THB zajęły 1. miejsce w kategorii kelnerki (opiekun Luiza Kezwoń) za przygotowanie stołu Krakowskie impresje. W dniu poprzedzającym zmagania konkursowe organizatorzy przygotowali dla uczestników wycieczkę po Krakowie z niespodziankami. Gościli w Hotelu Poleski, gdzie z tarasu rozpościera się fantastyczny widok na Wawel oraz spacerowali uliczkami Starego Miasta, by dotrzeć do największych atrakcji tego wieczoru: Hotelu Copernicus, w którym podziwiali restaurację oraz przepiękne renesansowe wnętrza oraz Hotelu Starego, gdzie z tarasu widokowego oglądali iluminacje świetlne Sukiennic, Kościoła Mariackiego i innych obiektów Starego Miasta, następnie zwiedzili 3 apartamenty, w tym prezydencki oraz małe centrum Wellness&SPA, które mieści się w zabytkowych gotyckich piwnicach obiektu. Joanna Warmuzińska Głębczański Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 5 marca w Szkole Podstawowej nr 4 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębce odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV VI. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda była nauczycielka języka polskiego Anna Podżorny Tomiczek. W tym roku nosił on tytuł W świecie baśni. Tekst sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wyrazów, nie brakowało w nim wyjątków, z którymi nawet najlepsi uczniowie miewają kłopoty. Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu a bardzo miłym zaskoczeniem dla nauczycieli był wysoki poziom ich poprawności. ARTYSTYCZNE DOKONANIA GIMNAZJALISTÓW W wiślańskim gimnazjum miało miejsce niezwykłe wydarzenie artystyczne. Już po raz drugi uczniowie klasy trzeciej z rozszerzonymi przedmiotami artystycznymi stawili czoła niezwykle ambitnemu zadaniu. W ramach realizacji projektu edukacyjnego Teatr od A do Z przygotowali przedstawienie pt. Alchemiczka na motywach powieści Czarnoksiężnik z Archipelagu autorstwa U. Le Guin. Prace nad spektaklem trwały kilka miesięcy a podzieleni na trzy sekcje (teatralną, plastyczno muzyczną i dziennikarską) uczniowie, systematycznie i skrupulatnie realizowali przydzielone im zadania, tworząc scenografię, plakaty, zaproszenia, kostiumy, dobierając muzykę i szlifując swój aktorski warsztat. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem opiekunek projektu: Joanny Leszczyńskiej, Ewy Śmiałkowskiej i Małgorzaty Borowskiej. Do pracy uczniowie podeszli w pełni profesjonalnie. W listopadzie wzięli udział w zorganizowanych w szkole warsztatach aktorskich, prowadzonych przez aktora Teatru Polskiego Jerzego Dziedzica a w styczniu złożyli wizytę w Teatrze Śląskim w Katowicach, podczas której mogli poznać zasady funkcjonowania teatru od kuchni oraz zgłębić tajniki aktorstwa, dzięki spotkaniu z Renatą Goliasz Janiszewską, specjalistą ds. edukacji teatralnej. Finał projektu nastąpił 4 marca w dawnym kinie Marzenie. Oprócz mieszkańców Wisły, rodziców, dyrekcji szkoły i nauczycieli, na spektaklu nie zabrakło zastępcy burmistrza Wisły Lidii Forias, dyrektora Wiślańskiego Centrum Kultury Marii Bujok, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Renaty Czyż oraz komendanta Straży Miejskiej Beaty Miś. Spektakl poprzedziły dwie prezentacje multimedialne. Jedna przedstawiała krótką historię klasy a druga dokumentowała proces realizacji projektu. Całość podsumowała, dumna ze swoich uczniów, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jolanta Gruca. Trzecioklasiści i tym razem stanęli na wysokości zadania a przedstawienie bardzo spodobało się publiczności, która nie szczędziła aktorom braw, ciepłych słów i pochwał. Nie ulega wątpliwości, że w wiślańskim gimnazjum roi się od młodych artystów. Obok sukcesu, jaki odniósł przygotowany przez klasę 3b projekt, uczennica tej samej klasy Zuzanna Szturc, podopieczna Ewy Śmiałkowskiej, zdobyła wyróżnienie w XVI Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym Zielono Mi a Radosław Sobczyk, uczeń Małgorzaty Urbańskiej, został wyróżniony w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Istebnej. Wszystkim, dla których marzec okazał się tak szczęśliwy i owocny, należą się wielkie gratulacje. (M.O.) Oto laureaci konkursu: I miejsce Oliwia Wantulok (uczennica SP 1), II miejsce Anna Konieczny (uczennica SP 1), III miejsce Agata Chmura (uczennica SP 5), wyróżnienia: Julia Gucwa (SP 1), Aleksander Guzik (SP 2) i Benjamin Duljaj (SP 3). Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu zostali poczęstowani słodką drożdżówką oraz rozgrzali się gorącą herbatą. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy znów za rok. Dziękuję uczniom oraz ich nauczycielom. Renata Broda organizator konkursu echo WISŁY 11 fot. Gimnazjum nr 1 w Wiśle

12 fot. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Głębcach fot. Krystian Piszczek Turniej Wiedzy Pożarniczej marca w remizie OSP Wisła Centrum odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej Zebranych uczestników i gości powitali komendant miejski OSP Jan Pilch i naczelnik jednostki OSP Wisła Centrum Damian Skibiński. Po krótkim przedstawieniu regulaminu uczestnicy rozpoczęli zmagania od testu, składającego się z 20 pytań. Do części pisemnej przystąpiło 36 osób w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do etapu ustnego przechodziły po 3 osoby z każdej grupy z największą ilością punktów. Uczestnicy etapu ustnego losowali zestawy składające się z 5 pytań i po krótkim przygotowaniu przystępowali do odpowiedzi, za które mogli otrzymać od 1 do 3 punktów. O końcowym wyniku decydowała suma punktów z testu i odpowiedzi ustnej. W kategorii szkół podstawowych 1. miejsce zajął Jakub Smajdor, 2. Bartosz Polok a 3. Zbigniew Michalik. Wśród gimnazjalistów 1. była Anna Babicka, 2. Piotr Pilch a 3. Waldemar Szarzec. Z kolei w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 1. miejsce zajęła Joanna Bujok, 2. Tomasz Bujok a 3. Jakub Kubala. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach reprezentowały Wisłę w eliminacjach powiatowych TWP w Kisielowie. 29 marca strażacy sprawdzili wiedzę 34 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Wśród uczestników, którzy najlepiej poradzili sobie z testem i egzaminem ustnym, znalazła się Joanna Bujok z Wisły, która wygrała eliminacje powiatowe w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i będzie reprezentować powiat cieszyński w eliminacje wojewódzkich, które w kwietniu odbędą się w Siewierzu. Gratulujemy! Krystian Piszczek Wizyta stomatologa 20 marca grupę maluszków z Przedszkola z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 odwiedziła stomatolog. Dzieci miały okazję poznać, zobaczyć oraz dotknąć przedmioty, którymi posługuje się dentysta w swojej pracy. Pani doktor pokazała dzieciom, jak prawidłowo czyścić zęby i opowiedziała jak ważne jest, żeby ząbki były zawsze czyste. Na zakończenie dzieci myły ząbki pod czujnym okiem stomatologa. W podziękowaniu za ciekawe zajęcia i odwiedziny dzieci wręczyły pani doktor prezenty a one same otrzymały na pamiątkę drobne upominki. Bardzo dziękujemy! Ewa Szulik KRONIKA POLICYJNA 27 lutego włamano się do samochodu VW Golf, zaparkowanego przy al. Bursche. Z wnętrza pojazdu skradziono mienie o wartości ok. 350 złotych na szkodę mieszkańca Wisły. 3 marca z budynku przy os. Kozińce złodziej wyniósł elektronarzędzia o wartości 3000 złotych. 7 marca na ul. 11 Listopada zatrzymano mężczyznę, który dokonywał kradzieży elementów metalowych o wartości ok złotych, należących do infrastruktury energetycznej. 17 marca w piwnicy jednego z budynków przy ul. Bukowej wybuchł pożar. Z dymem poszedł sprzęt elektroniczny o wartości ok złotych. 18 marca spod jednego z wiślańskich hoteli w centrum miasta wyparował samochód marki Audi Q7. Startę oszacowaną na złotych poniósł mieszkaniec Torunia. 22 marca na ul. Wyzwolenia zatrzymano nietrzeźwego kierowcę. Jadący Mercedesem mieszkaniec Siemianowic Śląskich miał w organizmie ok. 2,3 promila alkoholu. 24 marca na ul. Wyzwolenia spłonął drewniany domek kempingowy. Po ugaszeniu pożaru okazało się, że w zgliszczach znajduje się ciało niezidentyfikowanego człowieka. Policja ustala tożsamość zmarłego mężczyzny i prosi o kontakt osoby, które były świadkami pożaru, bądź mogą pomóc w identyfikacji zmarłego. We współpracy z Markiem Legierskim, Komendantem KP Wisła opracował Łukasz Bielski WYSTAWY: Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz , w środy w godz , w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/ Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: Grafika na co dzień a od 26 kwietnia wystawa Stowarzyszenia Piotrkowskich Plastyków Znane Nieznane. Galeria U Niedźwiedzia, ul. P. Stellera 2, czynna w godz , tel.: 33/ Wystawa stała prac Grupy Twórców Wiślanie. Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/ Ekspozycja stała: wystawa Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego. Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz , tel.: 33/ Wystawa prac świątecznych Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie Dom Zdrojowy czekoladowa figura Adama Małysza. Galeria U Dziadka, ul. 1 Maja 47, czynna w godz Wystawy: indywidualna wystawa prac Stanisława Czajki, wystawa prac Barbary Kaszy, ekspozycja dzieł Jana Żyrka i zbiorowa wystawa pod tytułem Kobiecość. Galeria Zapiecek u Jędrysa, ul. Konopnickiej 25, czynna codziennie, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa Agawa ), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/ Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy. Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW Zimowit ), czynne w godz , tel.: 33/ Ekspozycja stała. Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz , tel.: Ekspozycja stała. Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w godz oraz w niedziele w godz Ekspozycja stała. Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/ , lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/ Ekspozycja stała. Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/ , czynna codziennie. Ekspozycja stała wystawa eksponatów japońskich. 12 echo WISŁY

13 DZIEŃ KOBIET Muzyka, taniec, śpiew, dużo humoru oraz wiele niespodzianek, to wszystko zagwarantowało Wiślańskie Centrum Kultury podczas wieczoru kabaretowego z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca. Gwiazdą popołudnia był Czesław Jakubiec z Kabaretu Tenor, który w sposób bardzo humorystyczny przedstawił największe przeboje opery i operetki. publiczność rozbawiła do łez Wesoła Czelotka - grupa pań z KGW Osiny koło Żor. Natomiast absolutną niespodzianką był występ kabaretu składającego się z pracowników WCK Oko Spoko, który przedstawił Największe imprezy roku w oku... Wiślańskiego Centrum Kultury. fot. Barbara Cieślar fot. Barbara Cieślar Podczas imprezy swoją premierę miała grupa teatralno kabaretowa Emocja (powstała dwa miesiące temu przy WCK), która przedstawiła farsę K. I. Gałczyńskiego pt. Pierwsza fot. Barbara Cieślar Wizyta. Reżyserem spektaklu jest Joanna Leszczyńska, a w rolach głównych podziwialiśmy Lidię Forias, Beatę Miś oraz Rafała Martynka. W dalszej kolejności licznie zgromadzoną Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przybyli na tą uroczystość a w szczególności tym, którzy pomogli ją zorganizować: OSP Jawornik, Restauracji U Fojta, Firmie Małgorzata, Cukierni Wiślanka, Państwu Sikora z Wisły, Zespołowi Any z Przezchlebia, Klaudiuszowi Aplikowi i Izabeli Kowolik. Barbara Cieślar fot. Andrzej Bujok echo WISŁY 13

14 fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Bieg po Nowe Życie marca na placu Hoffa odbyła się kolejna edycja Biegu po Nowe Życie. Jak co roku ideę transplantacji organów promowały gwiazdy muzyki, teatru, kina i telewizji. Tym razem uczestnicy sztafet nie biegli na nartach a maszerowali. Z powodu braku śniegu bieg rozegrano w formule nordic walking. Pogoda dopisała a wszyscy znakomicie się bawili. Gościem honorowym wydarzenia był prof. Jerzy Buzek a w biegu uczestniczyli m.in. znani sportowcy Przemysław Saleta (inicjator Biegu po Nowe Życie), Krzysztof Diablo Włodarczyk, Michał Łasko, Tomasz Frankowski, Rafał Siódmiak, Lorenzo Bernardi, Rafał Sonik, piosenkarze Szymon Wydra, Paweł i Łukasz Golcowie, Rafał Brzozowski, Jula, aktorzy Rafał Zawierucha, Marcin i Rafał Mroczek, Izabela Zwierzyńska, prezenterzy telewizyjni Beata Tadla, Jarosław Kret, Jerzy Mielewski oraz wielu innych fantastycznych ludzi, którzy poświęcili swój czas, by promować szczytną ideę. W sztafetach uczestniczyły także osoby po przeszczepach oraz dawcy narządów, pokazując, że nawet po tak ciężkich zabiegach można wrócić do aktywnego trybu życia i z powodzeniem uprawiać sport. Najszybszą sztafetą był zespół BRUGI w składzie: Rafał Zawierucha, Robert Królewicz i Wojciech Sośniaczyński, drugie miejsce zajął zespół DEALER BMW SIKORA w składzie: Krzysztof Diablo Włodarczyk, Marzena Leśniewska i Ireneusz Sikora a trzecie zespół HOTEL GOŁĘBIEWSKI 3 w składzie: Szymon Wydra, Grzegorz Zimny i Artur Podżorski. Bardzo dobre siódme miejsce zajęła sztafeta MIASTO WISŁA w składzie: Maria Bujok, Krystyna Murdzek (biegł w jej zastępstwie syn) i Katarzyna Czyż Kaźmierczak. To była moja pierwsza przygoda z nordic walking. Bieg po Nowe Życie to bardzo pozytywna inicjatywa i cieszę się, że mogę w niej uczestniczyć powiedział Rafał Zawierucha, który prowadził zwycięską sztafetę. Bardzo się cieszymy, że dopisała frekwencja i że do Wisły przyjechało tylu wspaniałych ludzi. Drużyna dobrego serca, która wspiera transplantologię, stale się powiększa. W tegorocznej edycji wystartowała rekordowa liczba 36 sztafet mówił Arkadiusz Pilarz z firmy Ak Pol, główny organizator Biegu po Nowe Życie. To jest bardzo ważna impreza dla Wisły, dzięki której możemy co roku gościć tylu wspaniałych ludzi i promować szczytną ideę. To wydarzenie, które na dobre zaistniało w kalendarzu imprez i mam nadzieję, że będzie się ciągle rozwijać, że będą do Biegu po Nowe Życie dołączać kolejni ludzie podkreślił Jan Poloczek, burmistrz Wisły. fot. Łukasz Bielski 14 echo WISŁY

15 Inicjatorem Biegu po Nowe Życie jest Przemysław Saleta. Znany bokser oddał nerkę swojej chorej córeczce i postanowił rozpropagować ideę transplantacji organów poprzez organizację biegu. Poprzez problemy zdrowotne córki sam poznałem problemy transplantologii w Polsce. Zdziwiony byłem, że przeszczepów rodzinnych w naszym kraju jest tak mało. Pomyślałem sobie wtedy, że wynika to z braku wiedzy społeczeństwa na ten temat i postanowiłem zrobić coś, co tą wiedzę będzie propagować. Ideę transplantologii promujemy poprzez zabawę i sport, bo kojarzą się one ze zdrowiem i są na pewno ciekawszą formą mówienia o tym problemie niż sympozja i wykłady. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz mediów udało nam się tą imprezą zainteresować ludzi i uświadamiać społeczeństwo tematem transplantacji, choć wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia powiedział Przemysław Saleta. fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Dzięki Przemkowi Salecie i Biegowi po Nowe Życie, do którego mnie zaprosił, poznałem temat transplantologii. Już teraz deklaruję, że chcę być dawcą organów. Cieszę się, że dzięki inicjatywie Przemka ilość przeszczepów w Polsce rośnie, ale tu nie chodzi o statystyki. Ja się cieszę z każdego jednego przeszczepu, z każdego nowego życia. Każdy przeszczep to jest cud, bo oznacza życie, które jest najcenniejsze. Jestem dumny, że tutaj mogę być dodał Paweł Golec. fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski O samej transplantacji mówił uczestniczący w Biegu po Nowe Życie prof. Andrzej Chmura, w którego klinice wykonuje się ok. 30 procent przeszczepów narządów w Polsce. Takie wydarzenia przyciągają uwagę ludzi i pokazują, że znane osoby poświęcają swój czas po to, by być z nami i propagować transplantologię. To sprawia, że ludzie poszukują informacji o transplantologii. Podczas imprezy przekazujemy dużo informacji na ten temat i wskazujemy miejsca, gdzie ich szukać. Dzięki mediom te informacje trafiają do społeczeństwa a efektem jest wzrost świadomości na temat transplantacji organów i liczby przeszczepów. Największym problemem jest brak wiedzy a cierpi na tym wiele ludzi. W świadomości pokutują jeszcze mity i kłamstwa na temat transplantologii a brakuje rzetelnej informacji. Chcemy uczyć ludzi na czym polega transplantacja, jakie są obwarowania prawne, bo polskie prawo jest dobre w tym zakresie. To jest ogromna praca, by transplantologię promować a inicjatywa taka, jak Bieg po Nowe Życie, służy zainteresowaniu tym tematem i taki jest nasz cel zaznacza prof. Chmura. Łukasz Bielski echo WISŁY 15 fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski

16 fot. Barbara Cieślar fot. Barbara Cieślar Wiślańskie Ostatki 28 lutego odbył się ostatni w tym sezonie karnawałowym bal przebierańców Wiślańskie Ostatki 2014, organizowany w strażnicy OSP Wisła Centrum przez Wiślańskie Centrum Kultury. W zabawie uczestniczyło ponad 100 osób, których większość była poprzebierana w oryginalne, karnawałowe stroje: muszkieterów, mafiosów, arabów, wampirów, piratów, cyganów i inne. O oprawę muzyczną zadbał Waldemar Świerczek z zespołu TirolBand. Na uczestników zabawy czekały liczne konkursy, animacje oraz tradycyjnie ostatkowe potrawy : śledzie i pączki. Po północny odbył się konkurs na królową i króla balu. Ze względu na wysoki poziom, aparycję i oryginalne stroje zaszczytne tytuły przypadły czterem osobom królowymi balu zostały Jolanta Sztwiertnia i Anna Mojeścik, natomiast królami Tadeusz Szozda i Henryk Sztwiertnia. Na zakończenie karnawałowego szaleństwa na wszystkich uczestników czekał tort ufundowany przez Cukiernię u Janeczki. Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje Sponsorom za pomoc w organizacji imprezy: Cukierni u Janeczki, firmie Małgorzata, firmie Jur Gast oraz Kompleksowi Zagroń z Istebnej. Barbara Cieślar Lekcja regionalizmu dla przedszkolaków 20 marca instruktorzy Wiśłańskiego Centrum Kultury w towarzystwie Wiślańskiej Kapeli Góralskiej odwiedzili przedszkolaków z Nowej Osady. Instruktorzy zapoznali grupę maluchów oraz starszaków ze strojami regionalnymi oraz opowiedzieli o różnicach występujących w stroju górali z Wisły i Istebnej. Nauczyli także dzieci tańca i śpiewu góralskiego. Mamy nadzieję, że lekcja ta zaowocuje zainteresowaniem młodych wiślan tradycją, będącą spuścizną pozostawioną po naszych przodkach. Anna Łupieżowiec Drzwi Otwarte w SP5 17 marca, w godzinach od 11:00 do 15:30, w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Dzieci 5 i 6 letnie oraz przyszli uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami zwiedzali szkołę w towarzystwie nauczycieli: Doroty Chmiel, Katarzyny Czyż, Krystyny Pilch i Marty Pilch. Zaproszeni goście obejrzeli salę oddziału przedszkolnego, klasy nauczania początkowego, salę informatyczną, ICIM Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, bibliotekę, świetlicę szkolną, salę gimnastyczną, Krainę sprawności i zdrowia na deszcz, toalety, korytarze, boisko szkolne oraz nowoczesny plac zabaw. Dzieci wraz z rodzicami mieli również możliwość obserwacji i uczestniczenia w zajęciach, zabawach przedszkolnych i szkolnych. Dla rodziców drzwi otwarte były okazją do zapoznania się z ofertą szkoły, poznania zasad funkcjonowania szkolnej świetlicy oraz spotkania z nauczycielami. Nauczyciele udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez rodziców pytania dotyczącej przyszłej edukacji ich dzieci w SP5. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za zainteresowanie pracą naszej szkoły. Krystyna Pilch fot. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku fot. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku fot. Przedszkole nr 3 Nowa Osada 16 echo WISŁY

17 FANTASTYKA NA EKSPOZYCJI W marcu w Galeryjce WCK trwała wystawa pt. Miłość i wojna w Trzech Światach. Na wystawie prezentowane były eksponaty gadżety związane z cyklem filmów STAR WARS, Trylogią Tolkiena oraz sztuką japońską. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci, które z chęcią przymierzały kaski i miecze gwiezdnych wojowników. Eksponaty udostępniło stowarzyszenie Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki Jedi Takeda z Dąbrowy Górniczej. Dorota Jamrozińska fot. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Głębcach POŻEGNALI ZIMĘ 21 marca dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przywitały wiosnę. Najpierw wspólnie z nauczycielką przygotowały kukłę Marzanny wykonaną z ekologicznych materiałów, a następnie wyruszyły ze słomianą panną nad pobliską rzekę. Pobyt nad Wisłą zakończył się wrzuceniem kukły do rzeki z okrzykami Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, do wody cię wrzucamy, bo Zimę żegnamy. Do przedszkola dzieci wracały zielonym korowodem machając gałązkami kwiatów i śpiewając piosenki. W ten właśnie sposób oznajmiły wszystkim, że wiosna już przyszła. Adriana Wantulok Powitanie Wiosny na wiślańskim rynku Dzieci z Przedszkola nr 2 przy ul. Wodnej oraz dzieci z klas I III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum wraz z instruktorami Wiślańskiego Centrum Kultury powitały wiosnę. 21 marca Warsztaty dla niepełnosprawnych 20 marca Wiślańskie Centrum Kultury odwiedziła zaprzyjaźniona grupa młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Instruktorzy WCK przeprowadzili dla gości zajęcia warsztatowe z malowania figurek gipsowych. Dorota Jamrozińska na rynku odbywały się wspólne śpiewy i zabawy taneczne a następnie dzieci udały się nad Wisłę, by w jej nurty, przestrzegając zasad ochrony środowiska, rzucić odrobinę słomy z kukły Marzanny i dokonać tradycyjnego pożegnania zimy. (luki) fot. Barbara Cieślar fot. Barbara Cieślar fot. Barbara Cieślar echo WISŁY 17

18 fot. Przedszkole nr 2 w Centum ZIMOWE WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU NR 2 W Przedszkolu nr 2 przy ul. Wodnej okres zimy minął bardzo pracowicie. Zabawy i zajęcia w przedszkolu były jak zawsze atrakcyjne, wesołe, pouczające a sprawiały radość nie tylko dzieciom, ale także rodzicom i nauczycielom. Różne formy takich oddziaływań rozwijają nasze dzieci, mają wpływ na rozwój ich osobowości, uczą współdziałania w grupie, pracy na rzecz innych, odpowiedzialności za grupę. Dzieci nabywają umiejętności potrzebnych w życiu i szkole. Zimę w przedszkolu rozpoczęliśmy od spotkania z Mikołajem. Następnie Rada Rodziców, współpracując ze wszystkimi rodzicami, wzięła udział w Jarmarku Świątecznym, organizowanym przez WCK, na który rodzice upiekli przepyszne ciasta i ciasteczka oraz wykonali oryginalne stroiki. Do zrobienia zakupów na naszym stoisku zachęcał przedszkolny Mikołaj a zebrane fundusze zasiliły konto Rady Rodziców i zostaną wykorzystane na potrzeby dzieci. Również na zajęciach dzieci piekły ciasteczka, które degustowały podczas Wigilii. W okresie przedświątecznym dzieci udały się jeszcze z życzeniami do włodarzy miasta, gdzie zostały bardzo mile przyjęte. Nowy rok rozpoczął się od niezapomnianego spotkania z Babciami i Dziadkami w Hotelu Gołębiewski. Następnie odbył się zawsze oczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. Wśród tych wielu wydarzeń nauczyciele prowadzą zajęcia. W celu przybliżenia realizowanych tematyk i projektów wykorzystują urządzenia medialne a na zajęciach artystycznych wykonują prace różnymi technikami plastycznymi. Organizowane są także krótkie seanse kinowe, na które rodzice przygotowują niespodzianki. Do przedszkola zapraszani są specjalni goście, są też prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców. Wiosną czeka na dzieci wiele niespodzianek. Irena Wantulok Bal karnawałowy w przedszkolu 11 lutego w Przedszkolu nr 1 odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Nasze przedszkole zamieniło się w magiczny, kolorowy świat. Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. Podczas balu dzieci przebrane w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w rytm muzyki i śpiewu wodzireja. Dziewczynki przebrane w długie, powłóczyste, balowe suknie księżniczek, zaś chłopcy najczęściej wybierali strój batmana, pirata i kowboja. Podczas trwania zabawy odbyły się różne quizy i konkursy. Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom a to było głównym celem balu. Ewa Szulik Wydarzenia sportowe w Przedszkolu nr 2 Sport to zdrowie! i Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem nie zastąpią ruchu. Pod takimi hasłami Przedszkole nr 2 zorganizowało na boisku w centrum Wisły olimpiadę dla swoich wychowanków. Celem imprezy było propagowanie wśród najmłodszych idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Przygotowane konkurencje były dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Mali sportowcy wykonywali zadania z elementami biegu, rzutu, celowania, skoku, itp. Wszystkie dzieci otrzymały medale a ich entuzjazm, sportowa postawa oraz duch walki spowodował, iż podobne imprezy będą organizowane częściej. Olimpiadę sportową przygotowały Halina Bujok i Dorota Kukuczka. Z kolei w przedszkolu rozgrywano podczas popołudniowych zajęć mistrzostwa w grach stolikowych (kółko i krzyżyk, bystre oczko, chińczyk, domino). Dzieci uczyły się rywalizacji, przestrzegania zasad i współpracy w grupie. Mistrzowie otrzymali nagrody i upominki. Organizatorzy Rekrutacja do przedszkoli Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wiśle przypomina, że wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2014/2015 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33/ , e mail: Sylwester Foltyn Dyrektor MZEAS fot. Przedszkole nr 2 w Centum fot. Przedszkole nr 1 w Głębcach 18 echo WISŁY

19 Badania ewaluacyjne w Przedszkolu Publicznym nr 3 W Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wiśle Nowej Osadzie w dniach 7 8 stycznia realizowane było badanie ewaluacyjne przeprowadzone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty. Jego celem było ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: poziom E oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole, poziom D oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole, poziom C oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole, poziom B oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole, poziom A oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Na podstawie zebranych od rodziców, dyrektora, przedstawicieli samorządu lokalnego i partnerów danych został sporządzony raport. Przedszkole zostało ocenione bardzo wysoko i otrzymało ocenę A. Badający stwierdzili, iż różnorodne działania przedszkola wynikają z koncepcji pracy i są z nią spójne a efekty budzą uznanie i akceptację najbliższego środowiska. Ponadto podejmowane przez placówkę działania promują przedszkole i wartość wychowania przedszkolnego, ucząc młode pokolenie kreatywności, wrażliwości i odpowiedzialności za siebie, inne osoby oraz za zwierzęta. Przedszkole nr 3 cieszy sie pozytywną opinią w środowisku lokalnym, które chętnie włącza się w działania placówki. Dziękujemy naszym rodzicom, władzom miasta i partnerom za zaufanie, współpracę i dostrzeganie wkładu naszej pracy we wszechstronny rozwój dzieci. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę w procesie wychowania nowego pokolenia. Joanna Pilch Uczniowie Piątki zwiedzali wystawę 11 marca Galeryjkę WCK odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku. Dzieci obejrzały wystawę Miłość i Wojna w Trzech Światach, zorganizowaną dzięki Akademii Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki. Zachwytów nad eksponatami nie brakowało. (luki) Marzec pełen aktywności! W Przedszkolu nr 3 w Nowej Osadzie nikomu nigdy się nie nudzi a czas płynie bardzo szybko. W pierwszej połowie marca przedszkolaki m.in. poznawały zwiastuny nadchodzącej wiosny, elementy pogody jak i zachowanie zwierząt oraz roślin o tej porze roku. W tym czasie trwały również przygotowania dwóch uczestniczek do Konkursu Gwarowego im. Marii Pilch, który odbył się 17 marca. Joasia Sztwiertnia recytowała wiersz pt. Koza, Ewelinka Ogrodnik wystąpiła z wierszem Paradnica. Konkurs jest okazją do pielęgnowania naszej pięknej, wiślańskiej gwary. Dziękujemy serdecznie dziewczynkom za chęć uczestnictwa w konkursie a rodzicom za wsparcie. W tym samym dniu w przedszkolu poczuliśmy, że wiosna już do nas zawitała. Stało się to za sprawą Ewy Lazar, która przyjechała do nas, by pokazać jak tworzyć piękne kompozycje kwiatów z bibuły. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli i rodziców. Z kolei 18 marca obchodziliśmy dzień św. Patryka. Dzieci ubrane na zielono wraz z Elą Mołodyńską poznawały tradycyjne obrzędy, związane z irlandzkim świętem. Kultywowanie tradycji regionalnych jest bardzo ważnym elementem naszego życia przedszkolnego. 20 marca odwiedziły nas instruktorki Wiślańskiego Centrum Kultury w towarzystwie Wiślańskiej Kapeli Góralskiej. Nasi goście w pięknych, regionalnych strojach przeprowadzili interesujące warsztaty dotyczące tańca i śpiewu góralskiego, strojów regionalnych Wisły oraz Istebnej, za co gorąco dziękujemy. Kolejny dzień, kolejne wrażenia i wyzwania. Tym razem 21 marca, w pierwszy dzień wiosny, dzieci miały okazję samodzielnie przygotować wiosenny wianek. Dzięki dokładnemu instruktarzowi Ewy Lazar przedszkolaki bez większych problemów stworzyły piękną kompozycję. Zajęcia techniczno plastyczne bardzo rozwijają kreatywność u dzieci. Jest to również wspaniała okazja do rozwijania koordynacji wzrokowo ruchowej oraz ćwiczeń mięśni dłoni, które odgrywają ogromną rolę przy późniejszej nauce pisania. 24 marca przedszkolaki gościły byłych absolwentów naszego przedszkola. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnym wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowały interesujące przedstawienie pt. Cyrk. Serdecznie dziękujemy naszym drogim gościom za uatrakcyjnienie zajęć. Magdalena Polok fot. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku fot. Przedszkole nr 3 w Nowej Osadzie Dzień Kobiet w głębczańskiej szkole Marzec to miesiąc, który zdecydowanie należy do Kobiet! Pierwszą z niech jest oczywiście wiosna upragniona i wyczekiwana, a drugą a właściwie innymi Kobietami są wszystkie Panie, Mamy, Babcie i Koleżanki, które w marcu mają swoje, jakże wiosenne, święto. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Głębcach zawsze pamiętają o tym wyjątkowym dniu. W tym roku zaprosili wszystkie Panie i Koleżanki do kawiarenki na wesołą akademię z okazji Dnia Kobiet i krótki koncert z udziałem gwiazd muzyki polskiej. Dla wszystkich Pań zaśpiewał Maciej Miecznikowski (Bartłomiej Marekwica z klasy V), Jerzy Połomski (Seweryn Tatara z klasy V), Ry- szard Rynkowski (Paweł Szewczyk z klasy VI) i Czerwone Gitary (Jakub Gomola, Dominik Demkowski, Dawid Raszka, Dawid Wisełka i Rafał Krzok z klasy IV). Uczniowie klasy VI (Wojciech Haratyk, Bartosz Mitręga, Adam Lazar, Wojciech Pacura, Dawid Gruszka, Kamil Bujok, Dawid Lazar) specjalnie na ten dzień przygotowali występ taneczny, balet Jezioro Łabędzie wzbogacony muzyką i tańcem dyskotekowym. Na koniec prowadzący koncert Bartosz Polok w imieniu wszystkich chłopców złożył Paniom i Koleżankom życzenia, a kelner Bartosz Baczyński z klasy III wręczył wiosenne laurki. Występ chłopców bardzo podobał się wszystkim Paniom. Weronika Karch Opiekun Samorządu Uczniowskiego echo WISŁY 19

20 Wieści z czerniańskiej podstawówki Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne wzięli udział w ogólnopolskim konkursie MY AKTYWNI KREATYWNI, organizowanym już po raz trzeci przez Dream Park Ochaby. W tegorocznej edycji uczniowie klas IV VI mieli za zadanie napisać wspólnie list, w którym należało opisać wizytę w domu, który stoi do góry nogami. Na konkurs w tej kategorii wpłynęło około 300 prac. Nad listem uczniowie pracowali pod opieką wychowawczyni Alicji Pieszki. Każdy mógł podać swój pomysł, który po akceptacji wszystkich uczniów był uwzględniany podczas pisania listu. Kiedy praca była gotowa, pięknie przepisał ją Krzysztof Pilch a Kasia Cieślar ozdobiła go pracą plastyczną związaną z przedstawioną tematyką. Następnie wszyscy uczniowie własnoręcznie się podpisali i list został wysłany. 20 marca zostały ogłoszone wyniki konkursu i okazało się, że piątoklasiści z Czarnego zdobyli główną nagrodę bezpłatny wstęp uczniów całej klasy do Parku Rozrywki i Edukacji Dream Park w Ochabach oraz możliwość korzystania ze wszystkich znajdujących się na jego terenie atrakcji (m.in. zwiedzanie parku miniatur oraz dinozaurów z przewodnikiem, odwiedzanie pierwszego w Europie Oceanarium Prehistorycznego, zwiedzanie Domu do Góry Nogami, obejrzenie seansu w kinie 6D, korzystanie z parku linowego, zabawy w kulach sferycznych, skoków na Eurobungee i trampolinach czy wstęp do Kukurydzianego Labiryntu). Teraz już tylko pozostaje wybrać termin wyjazdu i cieszyć się nagrodą. W ramach Stowarzyszenia Nad Białką działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem i projektu napisanego przez Gabrielę Polok Otawa, pozyskano dotację z Urzędu Miasta Wisła w wysokości 4340 złotych na wsparcie realizacji zadania publicznego Dobry FABLAB W CZARNYM W poprzednim numerze Echo Wisły informowaliśmy o projekcie, który zaczęliśmy realizować w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Projekt zakładał zebranie funduszy na pierwszy etap wyposażenia nowej pracowni technologicznej o nazwie FabLab, która będzie dostępna zarówno dla uczniów szkoły jak i dla mieszkańców Wisły, którzy lubią majsterkować i chcieliby wykorzystać do tego nowe technologie. 31 stycznia na portalu finansowania społecznościowego polakpotrafi.pl zakończyła się zbiórka funduszy na pierwszy etap, w którym zorganizowane będą warsztaty z budowy drukarki 3D i nauki jej eksploatacji. Dzięki zaangażowaniu internautów, ale także wsparciu tych, którym ten projekt się spodobał, udało się zebrać potrzebną sumę z małą górką. W pomieszczeniach FabLab u zostały położone nowe kafelki. Dzięki firmie Technet wykonana została także nowa instalacja elektryczna, otrzymaliśmy także wsparcie od firmy Hatex w postaci narzędzi potrzebnych w nowoczesnej pracowni. Na chwilę obecną z zebranych przez polakpotrafi.pl pieniędzy zostały zakupione dwa zestawy KIT, do samodzielnego montażu drukarek 3D ProfabGate LE, które mogliśmy zakupić z 30% zniżką daną przez producenta. Oprócz tego została zakupiona mini tokarka, wiertarka stołowa, stacja lutownicza, laptop do obsługi drukarek i do projektowania elementów 3D oraz zakupiliśmy 8 kg materiałów eksploatacyjnych (ABS i PLA) do druku 3D w różnych kolorach. Trzydniowe warsztaty z budowy drukarki poprowadzą fachowcy w tej dziedzinie, którzy przyjadą z zaprzyjaźnionego FabLab u w Łodzi. To co zrobiliśmy do tej pory, udało się m.in. dzięki ogromnemu wsparciu mieszkańców Wisły. Udany projekt jest dla nas sygnałem, że inicjatywa FabLab u i jego rozwój jest dla naszych mieszkańców ciekawą inicjatywą, którą warto rozwijać. W dalszych planach mamy kolejny etap rozwoju i wyposażania naszej pracowni. Rozpoczęliśmy już zbiórkę funduszy na frezarkę CNC, sterowaną cyfrowo. Do drugiego etapu dołożyły się już Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła. Obietnicę otrzymania środków z budżetu miasta otrzymaliśmy także od burmistrza Wisły Jana Poloczka, który wraz z Posłem na Sejm RP Czesławem Gluzą objęli honorowy patronat nad Wiślańskim FabLab em. Jesteśmy dopiero na początku rozwijania tego innowacyjnego przedsięwzięcia, jednak dzięki ludziom dobrej woli udało się uzyskać to, co już jest, a wierzymy, że będzie jeszcze lepiej. Polecamy naszą stronę internetową oraz profil na Facbook u: ks. Marek Michalik Koordynator projektu 20 echo WISŁY start dla przyszłych olimpijczyków. W ramach opracowanego projektu grupa 15 uczniów z klas I III uczestniczy w zajęciach nauki pływania. Przewidziano 30 godzin zajęć, które podsumowane zostaną olimpiadą sportową. Dla zagospodarowania wolnego czasu uczniów, organizowane są sobotnie wyjazdy do kina dla chętnych osób. Odbyły się już dwa uczniowie mieli okazję zobaczyć filmy Ratujmy Świętego Mikołaja i Piłkarzyki rozrabiają w wersji 3D. Alicja Pieszka Uczniowie z Czarnego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się od początku roku szkolnego. Co piątek na zajęciach dodatkowych rozbudzaliśmy naszą wyobraźnię i kreatywne myślenie. Ćwiczyliśmy zadania na już, czyli jak przy ograniczonych materiałach i przy niedoborze czasu stworzyć coś konstruktywnego. Musieliśmy szybko podejmować decyzje i uczyć się współpracy w grupie. Ponad to przygotowywaliśmy zadanie drużynowe przedstawienie o cyrku, w którym to my musieliśmy wcielić się w rolę cyrkowców. Podstawowym założeniem tego programu jest samodzielność, dlatego wszystkie rekwizyty, scenografię i scenariusz stworzyliśmy sami. Wreszcie nadszedł ten dzień. 14 marca zapakowaliśmy się do busa i ruszyliśmy w drogę do stolicy. Na miejscu zwiedzaliśmy Centrum Nauki Kopernik. To były ponad trzy godziny niezwykłych wrażeń. Ciekawe, czy wiecie, gdzie spędziliśmy najwięcej czasu? Oczywiście, tam gdzie woda! Wiele się nauczyliśmy i myślę, że wiele z tego zapamiętamy, bo doświadczyliśmy tej wiedzy na własnej skórze. 15 marca w Józefowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie Olimpiady, na którym obecnych było ponad 600 osób. Po rejestracji oglądaliśmy występy innych drużyn. Szczególnie podobał nam się występ dzieci z Chin, które użyły w swoim przedstawieniu ręcznie robionych samochodów na sterowanie. Później byliśmy na warsztatach z graffiti i na malowaniu twarzy a na zakończenie intensywnego dnia zwiedziliśmy Stadion Narodowy. 16 marca był czasem przygotowań i prób. Mieliśmy zadanie na już, czyli skonstruowanie mostu, pod którym przeturla się piłka do koszykówki. Poszło nam bardzo dobrze. Była też chwila na relaks, dlatego byliśmy na basenie i uczestniczyliśmy w zajęciach tanecznych. Po południu przyszła pora na nasze zadanie drużynowe! Eksperci ocenili je bardzo dobrze, zapisali wiele pochwał i docenili samodzielną pracę dzieci. Wieczorem był słodki poczęstunek, ogromny tort z racami i pizza. Podczas uroczystego zakończenia Olimpiady otrzymaliśmy medale, dyplomy i prezenty. Oglądaliśmy także pokaz fire show Macieja Kozłowskiego, półfinalisty programu Mam talent. Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do domu. Gorąco dziękujemy tym, bez których ten wyjazd nie doszedłby do skutku, szczególnie Burmistrzowi Miasta Wisła Janowi Poloczkowi i Radzie Miasta Wisła, Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Sylwestrowi Foltynowi, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Elżbiecie Szajtauer oraz firmie przewozowej Watra za bezpieczną podróż. Anna Pilch i Klasa I z SP2 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnym

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

X Małopolskim Konkursie Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie Małopolskie Centrum Edukacji MEC Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Gminne Centrum Kultury w Żabnie Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko

Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko W związku z minioną w tym roku dziesiątą rocznicą śmierci ks. Jana Twardowskiego proponujemy następujące

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Młodzież Zapobiega Pożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom Młodzież Zapobiega Pożarom Edyta Czopp-Jankowska, 4.04.2016 1 kwietnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej

REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej REGULAMIN Konkursu na plakat: Setna rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Zasady ogólne.

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 ZŁOTY WIEK POMORZA (XVI XVII WIEK) R E G U L A M I N

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 ZŁOTY WIEK POMORZA (XVI XVII WIEK) R E G U L A M I N Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 ZŁOTY WIEK POMORZA (XVI XVII WIEK) Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

XIII Zimę w Mieście 2017

XIII Zimę w Mieście 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XIII Zimę w Mieście 2017 śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl

ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona tel/fax 63 279 17 21 www.przykona.edu.pl szkola@przykona.edu.pl PROMOTOR EKOLOGII Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej, zostali wybrani laureaci i wyróżnieni XIII Edycji Narodowego

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUSEK sesja zimowa 2014 W dniu 08.01.2014 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska 23, Warszawa tel./fax: ,

Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Chełmska 23, Warszawa tel./fax: , III edycja MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO IMIENINY MARSZAŁKA Honorowy patronat: Minister Obrony Narodowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Mazowiecki Kurator Oświaty Burmistrz Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego ZARZĄDZENIE NR FN.3030.17.2016.SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian finansowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2013/2014 Semestr I V SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Temat konkursowy: Suwalszczyzna Kraina jak baśń.

Regulamin konkursu plastycznego. Temat konkursowy: Suwalszczyzna Kraina jak baśń. Regulamin konkursu plastycznego Temat konkursowy: Suwalszczyzna Kraina jak baśń. Uczestnicy konkursu: Autorzy najlepszych prac spośród uczniów losowo wybranych szkół podstawowych i gimnazjów w regionie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

REGULAMIN 1. Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania REGULAMIN 1 Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r.

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r. III KONKURS ZAWODOZNAWCZY Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Puław oraz powiatu puławskiego REALIZOWANY W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 22 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE NR 11/2016 RADY MIASTA WISŁA z dnia 22 grudnia 2016 r. Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLII/512/2010 z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu

1. Organizator konkursu na komiks. 2. Cele konkursu. 3. Uczestnicy konkursu. 4. Zasady konkursu REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA KOMIKS PRZEDSTAWIAJĄCY LOSY STASIA I NEL - BOHATERÓW "W PUSTYNI I W PUSZCZY" HENRYKA SIENKIEWICZA TEMAT: NIEBEZPIECZNE PRZYGODY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA. z dnia 25 lutego 2010 r. Załącznik do Obwieszczenia Nr 3/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/512/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych gazet szkolnych ukazujących się w szkołach

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta REGULAMIN KONKURSU Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta ORGANIZATOR: LUBLINIECKA RADA MŁODYCH URZĄD MIEJSKI W LUBLIŃCU TERMIN: 12 czerwca 2015 r. (piątek), godz. 9.00 13.00 Rejestracja drużyn od godz. 8.30

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016

Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. XVI edycja w roku szkolnym 2015/2016 Historia w krążku zamknięta. Pomorze Zachodnie od rządów Bogusława X do panowania Bogusława XIV Muzeum Narodowe w

Bardziej szczegółowo

X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ

X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ X edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii 2011 w ZSIŚ Dnia 18 marca 2011 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w

Bardziej szczegółowo

MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 MY W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 DZIAŁANIE: Uroczystości szkolne 1. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW I ICH UDZIAŁ WRAZ Z OPIEKUNAMI W UROCZYSTOŚCIACH 2. UCZNIOWIE PREZENTUJĄ WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY lecie CHRZTU POLSKI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY lecie CHRZTU POLSKI Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY 1050-lecie CHRZTU POLSKI Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce w Jubileuszowym roku obchodów 1050-lecia powstania państwa

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY IM. MARII KONOPNICKIEJ organizowany pod honorowym patronatem prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej Regulamin 1. Organizator konkursu Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik I Warszawa. Lubię to!

Załącznik I Warszawa. Lubię to! Załącznik I Warszawa. Lubię to! REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU VARSAVIANISTYCZNEGO dla uczniów klas 1-3 warszawskich szkół podstawowych 1 Cele szczegółowe konkursu: 1. Zainteresowanie dzieci historią i

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ Śladem bohaterów 1863 24 maja 2013 r. 1. Organizatorzy Organizatorem gry miejskiej Śladem bohaterów 1863, zwanej dalej Grą, która odbędzie się 24 maja 2013 r., jest Książnica Cieszyńska,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 55 2013/2014

JUBILEUSZU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 55 2013/2014 JUBILEUSZU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 55 2013/2014 Drodzy Uczniowie! Rozpoczynamy zabawę edukacyjną pod hasłem Co wiesz o swojej szkole?. Okazja jest szczególna jubileusz 30-lecia naszej szkoły! Każda klasa,

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH

II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH II TURNIEJ KLUBÓW EUROPEJSKICH organizowany przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim i funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. III Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie. z okazji 60. rocznicy odkrycia. złoża rud miedzi

Regulamin. III Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie. z okazji 60. rocznicy odkrycia. złoża rud miedzi Regulamin III Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie z okazji 60. rocznicy odkrycia złoża rud miedzi 1 Organizator i Partnerzy Organizatorem Olimpiady jest KGHM Polska Miedź S.A., patronat nad konkursem sprawuje

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE. Oferta edukacyjna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej FILIA W CIESZYNIE Oferta edukacyjna Biblioteka pedagogiczna w Cieszynie (PBW Cieszyn) obok podstawowej działalności bibliotecznej tj. gromadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej oraz Wadowickie Centrum Kultury serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wadowice do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie:

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNIE, BO W KASKU"

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zapraszają młodych sympatyków sportów zimowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: BEZPIECZNIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XII Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży

REGULAMIN. XII Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży REGULAMIN XII Małopolskiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży 1. Cele Konkursu: upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych oraz poszerzenie wśród młodzieży wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo