Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl"

Transkrypt

1 Skierniewice, ul. Batorego 64D 46 / zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / , , sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Wrzesień 2015 r. Sierpień 2016 r. Oferta w formie elektronicznej na WODN w Skierniewicach posiada CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009 Placówka akredytowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty

2 Szanowni Państwo, na kolejny rok szkolny WODN w Skierniewicach przygotował dla nauczycieli, dyrektorów, szkół i placówek oświatowych oraz pracowników oświaty kolejną ofertę, w której uwzględniono potrzeby edukacyjne i organizacyjne Państwa (i uczniów) oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone na rok szkolny 2015/2016, tj.: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i prosimy o uwzględnienie następujących zasad organizacyjnych: 1. Przy zapisach na formy i opłatach prosimy podawać numer formy z Informatora (plakatu, strony WWW Ośrodka); we wszystkich tych dokumentach formy mają ten sam numer. 2. Opłaty prosimy uiszczać na konto Ośrodka (brak możliwości wpłaty w kasie Ośrodka). 3. Przy formach odpłatnych prosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru i tytułu formy. Numer konta WODN w Skierniewicach: Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie i przedstawić kierownikowi formy. Dziękujemy i zapraszamy dr Teresa Janicka Panek dyrektor Ośrodka (do r.) 2

3 SPIS TREŚCI Strona 1. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek Kursy kwalifikacyjne Organizacja i zarządzanie w oświacie Awans zawodowy Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Edukacja humanistyczna Edukacja matematyczno-przyrodnicza Edukacja językowa Edukacja religijna Edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, szkolnictwo zawodowe Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia, edukacja dla bezpieczeństwa Umiejętności wychowawcze i psychologiczne oraz specjalne potrzeby edukacyjne Przedmioty artystyczne, twórczość uczniowska, wolontariat i zajęcia pozalekcyjne Technika, informatyka, technologia informacyjna BHP, wypoczynek, wycieczki szkolne, pierwsza pomoc przedmedyczna Odpłatności za formy doskonalenia realizowane przez WODN w Skierniewicach Szkolenia rad pedagogicznych Wykaz kursów e-learning na rok 2015/ Szczególne przedsięwzięcia proponowane nauczycielom przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

4 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK Lp. Tytuł/Temat sieci Termin i miejsce spotkania organizacyjnego Koordynator sieci 28 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach 1. Planowanie pracy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole 30 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31a 5 października 2015 r. godz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie Bożena Fronckiewicz 28 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach 2. Zmiany w statucie szkoły podstawowej 30 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31a Bożena Fronckiewicz 5 października 2015 r. godz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie 16 października 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 3. Rola nauczyciela bibliotekarza w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów dla nauczycieli bibliotekarzy 22 października 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d 26 października 2015 r. godz Biblioteka Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Małgorzata Wrzodak 5 listopada 2015 r. godz WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D 4

5 4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży dla nauczycieli języka polskiego 3 grudnia 2015 r. godz WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D 10 grudnia 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d 15 grudnia 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31 Małgorzata Wrzodak 5. Mój warsztat pracy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 8 października 2015 r. - godz Przedszkole nr 8 w Skierniewicach ul. Rybickiego 2 Jolanta Hysz 6. TIK w moim warsztacie pracy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 21 października 2015 r. - godz WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D Jolanta Hysz 7. Bezpieczna i przyjazna szkoła 23 września 2015 r. godz zajęcia on-line Dorota Gulbas 8. Efektywny nauczyciel 13 stycznia 2016 r. godz zajęcia on-line Dorota Gulbas 9. Mapa Talentów miejscem pracy uczniów i nauczycieli IX 2015 r. VI 2016 r. w zgłoszonych placówkach: Łowicz, Brzeziny, Rawa Maz. Beata Krokocka 10. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej. Kreacja zdolności IX 2015 r. VI 2016 r. w zgłoszonych placówkach: Łowicz, Brzeziny, Rawa Maz. 5 Beata Krokocka

6 11. Nowe podręczniki do lekcji religii IX 2015 r. VIII 2016 r. w zgłoszonych placówkach dr hab. ks. Wojciech Osial Regionalna Skierniewicka Sieć Szkół Promujących Zdrowie Pomagamy aktywnie nauczać metody i formy pracy z uczniem zdolnym IX 2015 r. VIII 2016 r. w zgłoszonych placówkach IX 2015 r. VIII 2016 r. WODN w Skierniewicach Marzenna Piwowar Zrazek Elżbieta Masny 14. Mapa Talentów IX 2015 r. VIII 2016 r. WODN w Skierniewicach Elżbieta Masny 6

7 KURSY KWALIFIKACYJNE Nr formy: 1 Rodzaj formy i tytuł: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Adresaci: Nauczyciele mianowani i dyplomowani zainteresowani pełnieniem funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych - Ogólna teoria organizacji i zarządzania. - Prawo oświatowe. - Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. - Zarządzanie jakością w placówce oświatowej. - Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce oświatowej. - Nadzór pedagogiczny dyrektora. - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. - Projektowanie koncepcji pracy placówki oświatowej. - Organizacja procesu pedagogicznego placówki oświatowej. - Placówka a środowisko lokalne. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: specjaliści edukatorzy zatwierdzeni przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Liczba godzin: 210 Koszt: zł Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy i uzyskaniu zgody Łódzkiego Kuratora Oświaty uczestnik zostanie poinformowany o miejscu i terminie rozpoczęcia zajęć Zgłoszenia do: sekretariat WODN w Skierniewicach tel. 46 / wew

8 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Nr formy: 2 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja Planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, nauczyciele wydelegowani przez dyrektora - Zmiany w przepisach prawnych mających wpływ na planowanie i realizowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. - Propozycja dokumentów planistycznych związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora (plan nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania obserwacji przez dyrektora, sposoby dokumentowania czynności dyrektora). Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz- konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line przeznaczone na konsultacje indywidualne ) Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 8 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D TERMIN 2: 9 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8D TERMIN 3: 10 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu ul. Ułańska 2 TERMIN 4: 14 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Bednarach gm. Nieborów TERMIN 5: 15 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Lesiewie gm. Biała Rawska 8

9 Nr formy: 3 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Bezpieczeństwo w szkole - Planowanie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele zespołów zadaniowych ds. wychowania/profilaktyki - Zakres podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych i wychowawczych. - Działalność informacyjna szkoły. - Dokumentowanie działań profilaktycznych i wychowawczych szkoły. Kierownik formy: Dorota Gulbas konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Dorota Gulbas Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 16 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna TERMIN 2: 7 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna TERMIN 3: 4 listopada 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna wew.201 Nr formy: 4 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej praktyczne rozwiązania Adresaci: Nauczyciele, zespoły nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych - Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej. - Zasady opracowywania narzędzi wykorzystywanych w ewaluacji wewnętrznej. - Sposoby opracowywania raportu z ewaluacji wewnętrznej. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 5 9

10 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 22 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 17 listopada 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 3: 10 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 4: 17 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 5 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Zmiany w statucie szkoły podstawowej Adresaci: Kadra kierownicza szkół podstawowych, przewodniczący i nauczyciele członkowie zespołów ds. statutu - Zmiany w statucie szkoły podstawowej od r. wynikające ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty po zmianach z 20 lutego 2015 r. (między innymi zmiany w ocenianiu uczniów, i inny zakres zmian). - Tryb wprowadzania zmian w statucie. - Uwarunkowania wprowadzenia tekstu jednolitego statutu szkoły podstawowej. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 28 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 9 w Skierniewicach TERMIN 2: 30 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stanisławskiego 31a w Łowiczu TERMIN 3: 5 października 2015 r. - godz.15 00, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie Uwagi: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Zgłoszenia do: Osoby zainteresowane prosimy o wybranie dogodnego terminu szkolenia i zgłoszenie się na formę. 10

11 Nr formy: 6 Rodzaj formy i tytuł: Kurs e-learning na platformie Moodle Bezpieczeństwo w szkole Adresaci: Dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół - Bezpieczna i przyjazna szkoła rządowy program na lata Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, agresją i przemocą. - Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole. - Planowanie działań integrujących wszystkie podmioty szkoły. - Kompetencje dyrektora/nauczyciela niezbędne w budowaniu bezpiecznego klimatu w placówce. Kierownik formy: Dorota Gulbas nauczyciel konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Dorota Gulbas Liczba godzin: 40 (8 tygodni) Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 wrzesień listopad 2015 r., zajęcia odbywają się na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, do kierownika formy Nr formy: 7 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Zmiany w statucie gimnazjum Adresaci: Kadra kierownicza, nauczyciele pracujący w zespołach ds. statutu - Zmiany w statucie gimnazjum od r. wynikające z ustawy podręcznikowej (zapisy w statucie dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, nowe zadania dla dyrektora, nauczycieli) i znowelizowanej ustawy o systemie oświaty po zmianach z 20 lutego 2015 r. (zmiany w ocenianiu uczniów). - Tryb wprowadzania zmian w statucie. - Uwarunkowania wprowadzenia tekstu jednolitego statutu gimnazjum. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line) Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 6 października 2015 r. - godz.15 00,WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 11

12 20 października 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8D TERMIN 3: 27 października 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu ul. Ułańska 2 Nr formy: 8 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Otwarte warsztaty Public Relations dla edukacji Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I Moduł stacjonarny: - Techniki wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji. - Wystąpienia publiczne - jak pokonać fobię społeczną? - Dykcja i emisja głosu w trakcie wystąpień publicznych. - Ćwiczenia praktyczne. II moduł na Platformie: - Promocja wizerunku placówki oświatowej. - Kreacja reklamowa planowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych. - Komunikacja społeczna - podstawowe zasady public relations, czyli jak budować wizerunek i reputację. - Strategie promocji szkoły i podstawowe zasady kontaktów z mediami. - Elementy marketingu w placówce oświatowej. - Kreatywność wstęp do myślenia i działania bez schematów, kształtowanie postawy twórczej w szkole. - Pisma wychodzące z placówki zasady komunikacji PR. - Dobre praktyki, wymiana doświadczeń. Kierownik formy: dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka Liczba godzin: 15; w tym 4 godz. stacjonarnie, 11 godz. na Platformie Moodle WODN w Skierniewicach (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt indywidualny: lub tel.: ) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 października 2015 r. godz , zajęcia stacjonarne w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/ października 2015 r. zajęcia na Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 12

13 , Nr formy: 9 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle: Wpływ pracy zespołowej nauczycieli na rozwój szkoły/placówki oświatowej Adresaci: Kadra kierownicza i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych - Podstawy prawne partycypacji nauczycieli, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły/placówki oświatowej (uregulowania w prawie wewnątrzszkolnym). - Obszary pracy zespołowej nauczycieli, metody pracy. - Wpływ zespołów nauczycielskich na działania ukierunkowane na rozwój szkoły/placówki. - Dyrektor organizatorem wspomagania opartego na pracy zespołowej nauczycieli. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 80 Koszt: 80 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 października 16 listopada 2015 r. 4 tygodnie zajęcia na platformie Moodle WODN w Skierniewicach Nr formy: 10 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja Prawa i obowiązki nauczycieli. Ocena pracy nauczycieli w świetle nowych standardów jakości pracy szkół/placówek oświatowych Adresaci: Kadra kierownicza i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych - Prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach oświatowych. - Obowiązki nauczyciela jako pracownika wynikające z Kodeksu pracy. - Procedura oceny w świetle nowych standardów jakości pracy szkoły/placówki oświatowej. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line) 13

14 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 18 listopada 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Bednarach TERMIN 2: 19 listopada 2015 r. - godz , Zespół Szkół Publicznych w Łyszkowicach TERMIN 3: 25 listopada 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej TERMIN 4: 26 listopada 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D Nr formy: 11 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Raport z ewaluacji wewnętrznej/ zewnętrznej i co dalej? Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, przewodniczący zespołów nauczycielskich i nauczyciele zainteresowani tematyką - Zespołowa analiza wyników ewaluacji. - Planowanie działań doskonalących mających wpływ na rozwój szkoły/placówki: rola kadry kierowniczej i nauczycieli. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 grudnia 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D Nr formy: 12 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle Koncepcja pracy szkoły, tworzenie, monitorowanie i ewaluacja Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Podstawa prawna tworzenia koncepcji pracy szkoły/placówki oświatowej. - Sposoby gromadzenia informacji potrzebnych do procesu planowania rozwoju szkoły/placówki oświatowej. - Formułowanie celów rozwojowych szkoły. - Monitorowanie i ewaluacja koncepcji pracy szkoły. 14

15 Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 50 Koszt: 50 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 marca 7 kwietnia 2016 r., platforma Moodle WODN w Skierniewicach Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 13 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja Zadania dyrektora w procedurze oceny pracy nauczyciela w świetle nowych standardów jakości pracy szkół/placówek oświatowych. Ocena pracy dyrektora Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, nauczyciele oddelegowani przez dyrektora - Zadania nauczycieli wskazane w standardach jakości pracy szkoły/placówki oświatowej. - Procedura oceny pracy nauczycieli, kryteria oceny (modyfikacja wymagań wewnętrznych). - Procedura oceny pracy dyrektora. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line) Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 10 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 15 marca 2016 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8d TERMIN 3: 16 marca 2016 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu ul. Ułańska 2 Nr formy: 14 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Bezpieczeństwo w szkole - rozwiązywanie konfliktów szkolnych. 15

16 Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy świetlic, doradcy zawodowi - Przyczyny konfliktów szkolnych. - Wewnątrzszkolne metody rozwiązywania konfliktów. - Admonicja, moderacja i monitoring przebiegu i wyniku sporów. Kierownik formy: Dorota Gulbas nauczyciel konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Dorota Gulbas Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 15 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle Jak sobie radzić z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? (Zadanie z Programu Rządowego Bezpieczna i Przyjazna Szkoła wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) Adresaci: Nauczyciele, zespoły nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. - Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. - Radzenie sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 50 Koszt: 50 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 kwietnia 2015 r. 20 maja 2015 r. Platforma Moodle WODN w Skierniewicach Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 16 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Podsumowanie pracy przedszkoli i szkół oraz przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego 2016/2017 Adresaci: Dyrektorzy szkół i przedszkoli 16

17 - Zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego. - Podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki za rok 2015/ Przygotowanie do planowania pracy placówki w roku szkolnym 2016/2017. Kierownik formy: Anna Pręcikowska-Skoczylas doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach, Osoby prowadzące: Izabela Suckiel I egzaminator OKE, ekspert MEN ds. ewaluacji, awansu zawodowego. Edukator w programach ogólnopolskich (kurs TERM, Nowa Szkoła, Wizytator 2002), wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu nadzoru pedagogicznego Liczba godzin: 7 Koszt: 130 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2016 r., ZSS nr 3 Opoczno i WODN Skierniewice Nr formy: 17 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Wykorzystanie autoewaluacji w pracy dyrektora szkoły/ placówki oświatowej do planowania rozwoju Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych - Formy i narzędzia autoewaluacji. - Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru i narzędzie autoewaluacji. - Planowanie rozwoju szkoły/placówki oświatowej w oparciu o wnioski z autoewaluacji. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 6 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 czerwca 2015 r., WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 /

18 AWANS ZAWODOWY Nr formy: 18 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Rola i zadania opiekuna stażu Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu - Kim jest opiekun stażu? - Zadania w pracy opiekuna stażu. - Preferowany styl pracy opiekuna. - Zawarcie kontraktu. - Zapoznanie ze ścieżką awansu zawodowego. - Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. - Podejmowanie wspólnych działań w ramach realizacji planu rozwoju awansującego nauczyciela. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. - Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego. - Dokumentowanie pracy własnej teczka opiekuna stażu. - Uczestnictwo opiekuna stażu w pracach komisji kwalifikacyjnej. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 60 Koszt: 60 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 września 19 listopada 2015 r., zajęcia online na platformie Moodle WODN w Skierniewicach. Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 19 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. - Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on-line) Koszt: 20 zł 18

19 Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Nr formy: 20 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on- line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Nr formy: 21 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 wew

20 Nr formy: 22 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Plan rozwoju zawodowego. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne - 22 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D sala konferencyjna Nr formy: 23 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. - Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. - Etapy pracy nad przygotowaniem opisu i analizy rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjno programowego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna 20

21 Nr formy: 24 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodycznie Prawo oświatowe w praktyce nauczyciela stażysty i kontraktowego Adresaci: Nauczyciele, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego - Źródła prawa oświatowego. - Prawo wewnątrzszkolne. - Analiza wybranych zapisów ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz wybranych przepisów wykonawczych. - Zasady korzystania ze stron Internetowych Sejmu i MEN. - Poradnik nauczyciela stażysty/kontraktowego. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 15 Koszt: 45 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 października 2014 r. godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 25 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli. - Przygotowanie dokumentacji formalnej. - Obudowa prawna dotycząca awansu zawodowego nauczyciela. - Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł 21

22 Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 października 2015r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna Nr formy: 26 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego do planowania rozwoju zawodowego Adresaci: Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Formy autoewaluacji (samoocena, portfolio, informacja zwrotna od ucznia, rodzica, dyrektora po przeprowadzonej obserwacji, innych nauczycieli po lekcjach koleżeńskich). - Planowanie rozwoju zawodowego w oparciu o wnioski z autoewaluacji. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 21 października 2015 r. godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D TERMIN 2: 27 października 2015 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 TERMIN 3: 29 października 2015 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 27 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół - Analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. - Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. - Struktura dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej. - Zasady prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela przed komisją egzaminacyjną. 22

23 Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Agata Lipska Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 grudnia 2015 r. - godz , Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 Nr formy: 28 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Ja i zespół jak współpracować w radzie pedagogicznej? Adresaci: Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Usytuowanie prawne zespołów w szkołach i placówkach oświatowych. - Role i funkcje członków zespołu. - Wpływ pracy zespołowej na rozwój zawodowy nauczyciela. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 7 stycznia 2016 r. godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D TERMIN 2: 14 stycznia 2016 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 TERMIN 3: 21 stycznia 2016 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 29 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. 23

24 - Plan rozwoju zawodowego. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne 11 stycznia 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D sala konferencyjna Nr formy: 30 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół - Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. - Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. - Struktura dokumentacji załączanej do wniosku o pojęcie postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Agata Lipska Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 stycznia 2016 r. - godz.14 15, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 Nr formy: 31 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Opracowanie studium przypadku Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 24

25 - Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjnego. Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Agata Lipska Liczba godzin: 10 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2016 r. - godz.14 15, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 Nr formy: 32 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli. - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji stażowej. - Obudowa prawna dotycząca awansu zawodowego nauczyciela. - Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 33 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli mianowanych. 25

26 - Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. - Etapy pracy nad przygotowaniem opisu i analizy rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjno- programowego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 lutego 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 34 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Przygotowanie nauczyciela kontraktowego na spotkanie z komisją egzaminacyjną-przepisy prawa oświatowego Adresaci: Nauczyciele kontraktowi szkół/ placówek oświatowych - Przepisy prawne dotyczące systemu oświaty. - Zastosowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. - Sposób prezentowania się nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 10 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 i 3 marca 2016r. - godz , WODN ul. Batorego 64 D Nr formy: 35 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 26

27 - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 maja 2016 r. - godz ; WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 36 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on- line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 maja 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 37 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. - Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach 27

28 Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 maja 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 38 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 28

29 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nr formy: 39 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty SFP diagnoza potrzeb rozwojowych sześciolatków w klasie I szkoły podstawowej Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani - Opis skali SFP. - Procedura stosowania SFP. - Ilościowa i jakościowa analiza wyników SFP, doskonalenie umiejętności obserwacji oraz analizy i interpretacji danych. - Korzyści stosowania SFP, indywidualizacja pracy z dziećmi. - Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji. Kierownik formy: Anna Pręcikowska Skoczylas doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach, Osoby prowadzące: Anna Pręcikowska - Skoczylas Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 września 2015 r. - godz , Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie, ul. Armii Krajowej 1 Nr formy: 40 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na Platformie Moodle Uczeń 6 plus: Bajkoterapia z nauką pisania bajek Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem - Lęk. Mechanizmy powstawania i utrzymywania się lęku. - Lęk oparty na przekonaniach co do własnej osoby. - O zapobieganiu lękom w przedszkolu i szkole. - Bajka i jej właściwości. Rola bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka. - Rodzaje bajek dla dzieci. - Bajkoterapia jako terapia lęku - mechanizmy oddziaływania. - Biblioterapia i Bajkoterapia. - Zasady terapii bajką. - Dobór materiałów do bajkoterapii. 29

30 - Etapy procesu biblioterapeutycznego. - Cele terapeutyczne. - Bajka relaksacyjna. - Przykłady bajek relaksacyjnych. - Muzyka i zapach w bajce relaksacyjnej. - Przykładowy scenariusz zajęć z bajką relaksacyjną. - Nauka pisania własnej bajki wg wzoru. - Bajka psychoedukacyjna. - Przykłady bajek psychoedukacyjnych. - Nauka pisania własnej bajki wg wzoru. - Bajka psychoterapeutyczna. - Przykłady bajek psychoterapeutycznych. - Nauka pisania własnej bajki wg wzoru. Kierownik formy: dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 30 listopada 2015r. - godz , zajęcia na Platformie Moodle WODN, Nr formy: 41 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - Zagadnienia ortografii i gramatyki w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. - Metodyka pracy realizacja treści ortograficznych i gramatycznych. - Przykłady zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Jolanta Hysz Liczba godzin: 5 Koszt: 15 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 29 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d TERMIN 2: 30

31 15 grudnia 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala komputerowa Uwaga: Każdy z uczestników otrzyma e-komplet pomocy przydatnych w nauce ortografii i gramatyki na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Proszę na zajęcia wziąć pen-drive. Nr formy: 42 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Zabawy integrujące grupę, klasę i ich wpływ na rozwój jednostki i społeczności dziecięcej Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - Pojęcie i istota zabaw integrujących. - Organizacja zabaw integrujących grupę, klasę. - Rola nauczyciela w zabawie. - Propozycje zabaw: na powitanie, pożegnanie, masażyki, rymowanki i inne zabawy integrujące grupę, klasę. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoba prowadząca: Iwona Witkowska edukator oświatowej kadry kierowniczej Liczba godzin: 6 Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 30 września 2015r. godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 5 października 2015 r. godzina 14 30, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Uwaga: Uczestnicy proszeni są o przyjście w wygodnym stroju i obuwiu. Wszyscy otrzymają opis zabaw oraz płytę CD z muzyką do poznanych zabaw muzycznych. Nr formy: 43 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Twórczo z origami: Jesień Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką - Zasady zginania kół/kwadratów oraz składania modeli techniką origami płaskiego z koła/kwadratu. 31

32 - Komponowanie modeli związanych z jesienią (np. słoneczniki, jesienne liście w wazonie, muchomor, brunatna wiewiórka, myszka). Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Jolanta Hysz Liczba godzin: 6 Koszt: 25 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala komputerowa Uwaga: Na zajęcia proszę zabrać: ołówek, klej biurowy i nożyczki. Nr formy: 44 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Dziecko z autyzmem w roli ucznia. - Metody, formy pracy z uczniem autystycznym. - Przykłady dobrych praktyk. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Bieniewicz, Lidia Zielkowska - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w klasach integracyjnych Liczba godzin: 5 Koszt: 30 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 października godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 Nr formy: 45 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Mój warsztat pracy: Aktywność poznawcza dzieci w edukacji ekologicznej Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych - Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego pod kątem edukacji przyrodniczej. - Treści przyrodnicze i ekologiczne w kształtowaniu aktywności poznawczej dzieci. 32

33 - Propozycje zabaw. - Zajęcia otwarte w grupie dzieci 5-letnich. - Omówienie zajęć otwartych. Kierownik formy: Jolanta Hysz konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Monika Binda-Matuszczak nauczyciel Przedszkola nr 8 w Skierniewicach, Jolanta Hysz Liczba godzin: 2 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 października 2015 r. - godz , Przedszkole nr 8 w Skierniewicach, ul. Rybickiego 2 Nr formy: 46 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - Poznanie możliwości i zastosowania tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. - Ćwiczenia w posługiwaniu się tablicą interaktywną. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Jolanta Hysz Liczba godzin: 5 Koszt: 15 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 9 października 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8 d TERMIN 2: 12 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala komputerowa Nr formy: 47 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Muzyka kluczem do wyobraźni aktywność muzyczno-ruchowa dziecka edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 33

34 - Rola muzyki w rozwoju i wychowaniu dziecka edukacji wczesnoszkolnej. - Podstawowe pojęcia muzyczne w praktyce (melodia, rytm, metrum, agogika, dynamika, artykulacja). - Zabawy i tańce integracyjne. - Zabawy w rozpoznawanie schematu ciała i przestrzeni wokół siebie. - Ruch przy muzyce. - Dziecięcy repertuar wybranych piosenek. - Wybrane tańce ludowe. - Tworzenie orkiestry. - Terapeutyczne działania muzyki wykorzystywanie elementów technik plastycznych. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Monika Kurowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, ukończyła wychowanie muzyczne na UŁ, terapeuta Integracji Sensorycznej, neurologopeda Liczba godzin: 10 Koszt: 60 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 i 17 października 2015 r. godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Uwaga: Na zajęcia proszę zabrać wygodny strój oraz farby plakatowe lub w tubce, pędzelek do malowania i kubek na wodę. Nr formy: 48 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Uczeń 6 plus: Wspieranie najmłodszych uczniów poprzez techniki dramowe i biblioterapeutyczne Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Biblioterapia w pracy wychowawcy. - Bajkoterapia dla najmłodszych. - Drama, rytm i taniec w pracy nauczyciela. - Aromaterapia i wizualizacje. - Rysunek w bajkoterapii. Kierownik formy: dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnychwodn w Skierniewicach Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka Liczba godzin: 15; (4 godz. stacjonarnie, 11 godz. na Platformie Moodle WODN w Skierniewicach (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt indywidualny: lub tel.: ) Koszt: Nieodpłatnie 34

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO INFORMATOR OFERTA 2015/2016 FORM DOSKONALENIA W ł o c ł a w e k u l. N o w o m i e j s k a 2 5 DANE TELEADRESOWE Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo