Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl"

Transkrypt

1 Skierniewice, ul. Batorego 64D 46 / zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 / , , sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka INFORMATOR FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Wrzesień 2015 r. Sierpień 2016 r. Oferta w formie elektronicznej na WODN w Skierniewicach posiada CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009 Placówka akredytowana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty

2 Szanowni Państwo, na kolejny rok szkolny WODN w Skierniewicach przygotował dla nauczycieli, dyrektorów, szkół i placówek oświatowych oraz pracowników oświaty kolejną ofertę, w której uwzględniono potrzeby edukacyjne i organizacyjne Państwa (i uczniów) oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone na rok szkolny 2015/2016, tj.: 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i prosimy o uwzględnienie następujących zasad organizacyjnych: 1. Przy zapisach na formy i opłatach prosimy podawać numer formy z Informatora (plakatu, strony WWW Ośrodka); we wszystkich tych dokumentach formy mają ten sam numer. 2. Opłaty prosimy uiszczać na konto Ośrodka (brak możliwości wpłaty w kasie Ośrodka). 3. Przy formach odpłatnych prosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru i tytułu formy. Numer konta WODN w Skierniewicach: Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie i przedstawić kierownikowi formy. Dziękujemy i zapraszamy dr Teresa Janicka Panek dyrektor Ośrodka (do r.) 2

3 SPIS TREŚCI Strona 1. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek Kursy kwalifikacyjne Organizacja i zarządzanie w oświacie Awans zawodowy Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Edukacja humanistyczna Edukacja matematyczno-przyrodnicza Edukacja językowa Edukacja religijna Edukacja ekonomiczna, doradztwo zawodowe, szkolnictwo zawodowe Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia, edukacja dla bezpieczeństwa Umiejętności wychowawcze i psychologiczne oraz specjalne potrzeby edukacyjne Przedmioty artystyczne, twórczość uczniowska, wolontariat i zajęcia pozalekcyjne Technika, informatyka, technologia informacyjna BHP, wypoczynek, wycieczki szkolne, pierwsza pomoc przedmedyczna Odpłatności za formy doskonalenia realizowane przez WODN w Skierniewicach Szkolenia rad pedagogicznych Wykaz kursów e-learning na rok 2015/ Szczególne przedsięwzięcia proponowane nauczycielom przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

4 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK Lp. Tytuł/Temat sieci Termin i miejsce spotkania organizacyjnego Koordynator sieci 28 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach 1. Planowanie pracy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole 30 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31a 5 października 2015 r. godz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie Bożena Fronckiewicz 28 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach 2. Zmiany w statucie szkoły podstawowej 30 września 2015 r. godz Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31a Bożena Fronckiewicz 5 października 2015 r. godz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie 16 października 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 3. Rola nauczyciela bibliotekarza w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów dla nauczycieli bibliotekarzy 22 października 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d 26 października 2015 r. godz Biblioteka Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Małgorzata Wrzodak 5 listopada 2015 r. godz WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D 4

5 4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży dla nauczycieli języka polskiego 3 grudnia 2015 r. godz WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D 10 grudnia 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d 15 grudnia 2015 r. godz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31 Małgorzata Wrzodak 5. Mój warsztat pracy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 8 października 2015 r. - godz Przedszkole nr 8 w Skierniewicach ul. Rybickiego 2 Jolanta Hysz 6. TIK w moim warsztacie pracy sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 21 października 2015 r. - godz WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D Jolanta Hysz 7. Bezpieczna i przyjazna szkoła 23 września 2015 r. godz zajęcia on-line Dorota Gulbas 8. Efektywny nauczyciel 13 stycznia 2016 r. godz zajęcia on-line Dorota Gulbas 9. Mapa Talentów miejscem pracy uczniów i nauczycieli IX 2015 r. VI 2016 r. w zgłoszonych placówkach: Łowicz, Brzeziny, Rawa Maz. Beata Krokocka 10. Szkoła sprzyjająca dziecku: uczeń zdolny w szkole/placówce oświatowej. Kreacja zdolności IX 2015 r. VI 2016 r. w zgłoszonych placówkach: Łowicz, Brzeziny, Rawa Maz. 5 Beata Krokocka

6 11. Nowe podręczniki do lekcji religii IX 2015 r. VIII 2016 r. w zgłoszonych placówkach dr hab. ks. Wojciech Osial Regionalna Skierniewicka Sieć Szkół Promujących Zdrowie Pomagamy aktywnie nauczać metody i formy pracy z uczniem zdolnym IX 2015 r. VIII 2016 r. w zgłoszonych placówkach IX 2015 r. VIII 2016 r. WODN w Skierniewicach Marzenna Piwowar Zrazek Elżbieta Masny 14. Mapa Talentów IX 2015 r. VIII 2016 r. WODN w Skierniewicach Elżbieta Masny 6

7 KURSY KWALIFIKACYJNE Nr formy: 1 Rodzaj formy i tytuł: Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Adresaci: Nauczyciele mianowani i dyplomowani zainteresowani pełnieniem funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych - Ogólna teoria organizacji i zarządzania. - Prawo oświatowe. - Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. - Zarządzanie jakością w placówce oświatowej. - Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce oświatowej. - Nadzór pedagogiczny dyrektora. - Kierowanie i administrowanie placówką oświatową. - Projektowanie koncepcji pracy placówki oświatowej. - Organizacja procesu pedagogicznego placówki oświatowej. - Placówka a środowisko lokalne. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: specjaliści edukatorzy zatwierdzeni przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Liczba godzin: 210 Koszt: zł Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy i uzyskaniu zgody Łódzkiego Kuratora Oświaty uczestnik zostanie poinformowany o miejscu i terminie rozpoczęcia zajęć Zgłoszenia do: sekretariat WODN w Skierniewicach tel. 46 / wew

8 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Nr formy: 2 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja Planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, nauczyciele wydelegowani przez dyrektora - Zmiany w przepisach prawnych mających wpływ na planowanie i realizowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej. - Propozycja dokumentów planistycznych związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora (plan nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania obserwacji przez dyrektora, sposoby dokumentowania czynności dyrektora). Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz- konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line przeznaczone na konsultacje indywidualne ) Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 8 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D TERMIN 2: 9 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8D TERMIN 3: 10 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu ul. Ułańska 2 TERMIN 4: 14 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Bednarach gm. Nieborów TERMIN 5: 15 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Lesiewie gm. Biała Rawska 8

9 Nr formy: 3 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Bezpieczeństwo w szkole - Planowanie działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele zespołów zadaniowych ds. wychowania/profilaktyki - Zakres podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych i wychowawczych. - Działalność informacyjna szkoły. - Dokumentowanie działań profilaktycznych i wychowawczych szkoły. Kierownik formy: Dorota Gulbas konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Dorota Gulbas Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 16 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna TERMIN 2: 7 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna TERMIN 3: 4 listopada 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna wew.201 Nr formy: 4 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej praktyczne rozwiązania Adresaci: Nauczyciele, zespoły nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych - Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej. - Zasady opracowywania narzędzi wykorzystywanych w ewaluacji wewnętrznej. - Sposoby opracowywania raportu z ewaluacji wewnętrznej. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 5 9

10 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 22 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 17 listopada 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 3: 10 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 4: 17 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 5 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Zmiany w statucie szkoły podstawowej Adresaci: Kadra kierownicza szkół podstawowych, przewodniczący i nauczyciele członkowie zespołów ds. statutu - Zmiany w statucie szkoły podstawowej od r. wynikające ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty po zmianach z 20 lutego 2015 r. (między innymi zmiany w ocenianiu uczniów, i inny zakres zmian). - Tryb wprowadzania zmian w statucie. - Uwarunkowania wprowadzenia tekstu jednolitego statutu szkoły podstawowej. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 28 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 9 w Skierniewicach TERMIN 2: 30 września 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stanisławskiego 31a w Łowiczu TERMIN 3: 5 października 2015 r. - godz.15 00, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie Uwagi: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Zgłoszenia do: Osoby zainteresowane prosimy o wybranie dogodnego terminu szkolenia i zgłoszenie się na formę. 10

11 Nr formy: 6 Rodzaj formy i tytuł: Kurs e-learning na platformie Moodle Bezpieczeństwo w szkole Adresaci: Dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół - Bezpieczna i przyjazna szkoła rządowy program na lata Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, agresją i przemocą. - Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole. - Planowanie działań integrujących wszystkie podmioty szkoły. - Kompetencje dyrektora/nauczyciela niezbędne w budowaniu bezpiecznego klimatu w placówce. Kierownik formy: Dorota Gulbas nauczyciel konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Dorota Gulbas Liczba godzin: 40 (8 tygodni) Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 23 wrzesień listopad 2015 r., zajęcia odbywają się na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, do kierownika formy Nr formy: 7 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Zmiany w statucie gimnazjum Adresaci: Kadra kierownicza, nauczyciele pracujący w zespołach ds. statutu - Zmiany w statucie gimnazjum od r. wynikające z ustawy podręcznikowej (zapisy w statucie dotyczące bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, nowe zadania dla dyrektora, nauczycieli) i znowelizowanej ustawy o systemie oświaty po zmianach z 20 lutego 2015 r. (zmiany w ocenianiu uczniów). - Tryb wprowadzania zmian w statucie. - Uwarunkowania wprowadzenia tekstu jednolitego statutu gimnazjum. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line) Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 6 października 2015 r. - godz.15 00,WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 11

12 20 października 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8D TERMIN 3: 27 października 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu ul. Ułańska 2 Nr formy: 8 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Otwarte warsztaty Public Relations dla edukacji Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I Moduł stacjonarny: - Techniki wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji. - Wystąpienia publiczne - jak pokonać fobię społeczną? - Dykcja i emisja głosu w trakcie wystąpień publicznych. - Ćwiczenia praktyczne. II moduł na Platformie: - Promocja wizerunku placówki oświatowej. - Kreacja reklamowa planowanie i opracowywanie materiałów promocyjnych. - Komunikacja społeczna - podstawowe zasady public relations, czyli jak budować wizerunek i reputację. - Strategie promocji szkoły i podstawowe zasady kontaktów z mediami. - Elementy marketingu w placówce oświatowej. - Kreatywność wstęp do myślenia i działania bez schematów, kształtowanie postawy twórczej w szkole. - Pisma wychodzące z placówki zasady komunikacji PR. - Dobre praktyki, wymiana doświadczeń. Kierownik formy: dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka Liczba godzin: 15; w tym 4 godz. stacjonarnie, 11 godz. na Platformie Moodle WODN w Skierniewicach (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt indywidualny: lub tel.: ) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 października 2015 r. godz , zajęcia stacjonarne w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/ października 2015 r. zajęcia na Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 12

13 , Nr formy: 9 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle: Wpływ pracy zespołowej nauczycieli na rozwój szkoły/placówki oświatowej Adresaci: Kadra kierownicza i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych - Podstawy prawne partycypacji nauczycieli, uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły/placówki oświatowej (uregulowania w prawie wewnątrzszkolnym). - Obszary pracy zespołowej nauczycieli, metody pracy. - Wpływ zespołów nauczycielskich na działania ukierunkowane na rozwój szkoły/placówki. - Dyrektor organizatorem wspomagania opartego na pracy zespołowej nauczycieli. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 80 Koszt: 80 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 października 16 listopada 2015 r. 4 tygodnie zajęcia na platformie Moodle WODN w Skierniewicach Nr formy: 10 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja Prawa i obowiązki nauczycieli. Ocena pracy nauczycieli w świetle nowych standardów jakości pracy szkół/placówek oświatowych Adresaci: Kadra kierownicza i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych - Prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach oświatowych. - Obowiązki nauczyciela jako pracownika wynikające z Kodeksu pracy. - Procedura oceny w świetle nowych standardów jakości pracy szkoły/placówki oświatowej. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line) 13

14 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 18 listopada 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Bednarach TERMIN 2: 19 listopada 2015 r. - godz , Zespół Szkół Publicznych w Łyszkowicach TERMIN 3: 25 listopada 2015 r. - godz , Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej TERMIN 4: 26 listopada 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D Nr formy: 11 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Raport z ewaluacji wewnętrznej/ zewnętrznej i co dalej? Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, przewodniczący zespołów nauczycielskich i nauczyciele zainteresowani tematyką - Zespołowa analiza wyników ewaluacji. - Planowanie działań doskonalących mających wpływ na rozwój szkoły/placówki: rola kadry kierowniczej i nauczycieli. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 grudnia 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D Nr formy: 12 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle Koncepcja pracy szkoły, tworzenie, monitorowanie i ewaluacja Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Podstawa prawna tworzenia koncepcji pracy szkoły/placówki oświatowej. - Sposoby gromadzenia informacji potrzebnych do procesu planowania rozwoju szkoły/placówki oświatowej. - Formułowanie celów rozwojowych szkoły. - Monitorowanie i ewaluacja koncepcji pracy szkoły. 14

15 Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 50 Koszt: 50 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 marca 7 kwietnia 2016 r., platforma Moodle WODN w Skierniewicach Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 13 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja Zadania dyrektora w procedurze oceny pracy nauczyciela w świetle nowych standardów jakości pracy szkół/placówek oświatowych. Ocena pracy dyrektora Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych, nauczyciele oddelegowani przez dyrektora - Zadania nauczycieli wskazane w standardach jakości pracy szkoły/placówki oświatowej. - Procedura oceny pracy nauczycieli, kryteria oceny (modyfikacja wymagań wewnętrznych). - Procedura oceny pracy dyrektora. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 5 (+ 3 h on-line) Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 10 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 15 marca 2016 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8d TERMIN 3: 16 marca 2016 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu ul. Ułańska 2 Nr formy: 14 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Bezpieczeństwo w szkole - rozwiązywanie konfliktów szkolnych. 15

16 Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy świetlic, doradcy zawodowi - Przyczyny konfliktów szkolnych. - Wewnątrzszkolne metody rozwiązywania konfliktów. - Admonicja, moderacja i monitoring przebiegu i wyniku sporów. Kierownik formy: Dorota Gulbas nauczyciel konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Dorota Gulbas Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 marca 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 15 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle Jak sobie radzić z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? (Zadanie z Programu Rządowego Bezpieczna i Przyjazna Szkoła wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) Adresaci: Nauczyciele, zespoły nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. - Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. - Radzenie sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 50 Koszt: 50 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 kwietnia 2015 r. 20 maja 2015 r. Platforma Moodle WODN w Skierniewicach Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 16 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Podsumowanie pracy przedszkoli i szkół oraz przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego 2016/2017 Adresaci: Dyrektorzy szkół i przedszkoli 16

17 - Zadania dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego. - Podsumowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki za rok 2015/ Przygotowanie do planowania pracy placówki w roku szkolnym 2016/2017. Kierownik formy: Anna Pręcikowska-Skoczylas doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach, Osoby prowadzące: Izabela Suckiel I egzaminator OKE, ekspert MEN ds. ewaluacji, awansu zawodowego. Edukator w programach ogólnopolskich (kurs TERM, Nowa Szkoła, Wizytator 2002), wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych z zakresu nadzoru pedagogicznego Liczba godzin: 7 Koszt: 130 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: maj 2016 r., ZSS nr 3 Opoczno i WODN Skierniewice Nr formy: 17 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Wykorzystanie autoewaluacji w pracy dyrektora szkoły/ placówki oświatowej do planowania rozwoju Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych - Formy i narzędzia autoewaluacji. - Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru i narzędzie autoewaluacji. - Planowanie rozwoju szkoły/placówki oświatowej w oparciu o wnioski z autoewaluacji. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 6 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 czerwca 2015 r., WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 /

18 AWANS ZAWODOWY Nr formy: 18 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Rola i zadania opiekuna stażu Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu - Kim jest opiekun stażu? - Zadania w pracy opiekuna stażu. - Preferowany styl pracy opiekuna. - Zawarcie kontraktu. - Zapoznanie ze ścieżką awansu zawodowego. - Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. - Podejmowanie wspólnych działań w ramach realizacji planu rozwoju awansującego nauczyciela. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. - Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego. - Dokumentowanie pracy własnej teczka opiekuna stażu. - Uczestnictwo opiekuna stażu w pracach komisji kwalifikacyjnej. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 60 Koszt: 60 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 września 19 listopada 2015 r., zajęcia online na platformie Moodle WODN w Skierniewicach. Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 19 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. - Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on-line) Koszt: 20 zł 18

19 Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Nr formy: 20 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on- line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Nr formy: 21 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 wew

20 Nr formy: 22 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Plan rozwoju zawodowego. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne - 22 września 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D sala konferencyjna Nr formy: 23 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli. - Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. - Etapy pracy nad przygotowaniem opisu i analizy rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjno programowego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna 20

21 Nr formy: 24 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodycznie Prawo oświatowe w praktyce nauczyciela stażysty i kontraktowego Adresaci: Nauczyciele, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego - Źródła prawa oświatowego. - Prawo wewnątrzszkolne. - Analiza wybranych zapisów ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz wybranych przepisów wykonawczych. - Zasady korzystania ze stron Internetowych Sejmu i MEN. - Poradnik nauczyciela stażysty/kontraktowego. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 15 Koszt: 45 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 października 2014 r. godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 25 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli. - Przygotowanie dokumentacji formalnej. - Obudowa prawna dotycząca awansu zawodowego nauczyciela. - Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł 21

22 Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 października 2015r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna Nr formy: 26 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego do planowania rozwoju zawodowego Adresaci: Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Formy autoewaluacji (samoocena, portfolio, informacja zwrotna od ucznia, rodzica, dyrektora po przeprowadzonej obserwacji, innych nauczycieli po lekcjach koleżeńskich). - Planowanie rozwoju zawodowego w oparciu o wnioski z autoewaluacji. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 21 października 2015 r. godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D TERMIN 2: 27 października 2015 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 TERMIN 3: 29 października 2015 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 27 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Realizacja wymagań na stopień nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół - Analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego. - Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. - Struktura dokumentacji na posiedzenie komisji egzaminacyjnej. - Zasady prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela przed komisją egzaminacyjną. 22

23 Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Agata Lipska Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 grudnia 2015 r. - godz , Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 Nr formy: 28 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Ja i zespół jak współpracować w radzie pedagogicznej? Adresaci: Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych Usytuowanie prawne zespołów w szkołach i placówkach oświatowych. - Role i funkcje członków zespołu. - Wpływ pracy zespołowej na rozwój zawodowy nauczyciela. Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Stefaniak Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 7 stycznia 2016 r. godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64 D TERMIN 2: 14 stycznia 2016 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2 TERMIN 3: 21 stycznia 2016 r. godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d Zgłoszenia do: sekretariatu WODN w Skierniewicach tel. 46 / Nr formy: 29 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. 23

24 - Plan rozwoju zawodowego. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne 11 stycznia 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D sala konferencyjna Nr formy: 30 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Realizacja wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół - Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. - Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego. - Struktura dokumentacji załączanej do wniosku o pojęcie postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Agata Lipska Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 14 stycznia 2016 r. - godz.14 15, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 Nr formy: 31 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Opracowanie studium przypadku Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 24

25 - Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. - Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjnego. Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Agata Lipska Liczba godzin: 10 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2016 r. - godz.14 15, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 Nr formy: 32 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli. - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji stażowej. - Obudowa prawna dotycząca awansu zawodowego nauczyciela. - Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 33 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na platformie Moodle Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli mianowanych. 25

26 - Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. - Etapy pracy nad przygotowaniem opisu i analizy rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjno- programowego. - Elektroniczne konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 lutego 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 34 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Przygotowanie nauczyciela kontraktowego na spotkanie z komisją egzaminacyjną-przepisy prawa oświatowego Adresaci: Nauczyciele kontraktowi szkół/ placówek oświatowych - Przepisy prawne dotyczące systemu oświaty. - Zastosowanie wiedzy z zakresu przepisów prawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. - Sposób prezentowania się nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną. Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 10 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 2 i 3 marca 2016r. - godz , WODN ul. Batorego 64 D Nr formy: 35 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 26

27 - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 maja 2016 r. - godz ; WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 36 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie, 5 on- line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 maja 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 37 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. - Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach 27

28 Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel przyrody i biologii, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 maja 2016 r. - godz , WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Nr formy: 38 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. Kierownik formy: Elżbieta Masny konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Elżbieta Masny Liczba godzin: 10 (5 stacjonarnie 5 on-line) Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 28

29 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nr formy: 39 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty SFP diagnoza potrzeb rozwojowych sześciolatków w klasie I szkoły podstawowej Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wszyscy zainteresowani - Opis skali SFP. - Procedura stosowania SFP. - Ilościowa i jakościowa analiza wyników SFP, doskonalenie umiejętności obserwacji oraz analizy i interpretacji danych. - Korzyści stosowania SFP, indywidualizacja pracy z dziećmi. - Przekazywanie rodzicom wyników obserwacji. Kierownik formy: Anna Pręcikowska Skoczylas doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach, Osoby prowadzące: Anna Pręcikowska - Skoczylas Liczba godzin: 5 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 września 2015 r. - godz , Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie, ul. Armii Krajowej 1 Nr formy: 40 Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący e-learning na Platformie Moodle Uczeń 6 plus: Bajkoterapia z nauką pisania bajek Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematem - Lęk. Mechanizmy powstawania i utrzymywania się lęku. - Lęk oparty na przekonaniach co do własnej osoby. - O zapobieganiu lękom w przedszkolu i szkole. - Bajka i jej właściwości. Rola bajki w rozwoju i wychowaniu dziecka. - Rodzaje bajek dla dzieci. - Bajkoterapia jako terapia lęku - mechanizmy oddziaływania. - Biblioterapia i Bajkoterapia. - Zasady terapii bajką. - Dobór materiałów do bajkoterapii. 29

30 - Etapy procesu biblioterapeutycznego. - Cele terapeutyczne. - Bajka relaksacyjna. - Przykłady bajek relaksacyjnych. - Muzyka i zapach w bajce relaksacyjnej. - Przykładowy scenariusz zajęć z bajką relaksacyjną. - Nauka pisania własnej bajki wg wzoru. - Bajka psychoedukacyjna. - Przykłady bajek psychoedukacyjnych. - Nauka pisania własnej bajki wg wzoru. - Bajka psychoterapeutyczna. - Przykłady bajek psychoterapeutycznych. - Nauka pisania własnej bajki wg wzoru. Kierownik formy: dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka Liczba godzin: 40 Koszt: 40 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 września 30 listopada 2015r. - godz , zajęcia na Platformie Moodle WODN, Nr formy: 41 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - Zagadnienia ortografii i gramatyki w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. - Metodyka pracy realizacja treści ortograficznych i gramatycznych. - Przykłady zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Jolanta Hysz Liczba godzin: 5 Koszt: 15 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 29 września 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8 d TERMIN 2: 30

31 15 grudnia 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala komputerowa Uwaga: Każdy z uczestników otrzyma e-komplet pomocy przydatnych w nauce ortografii i gramatyki na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Proszę na zajęcia wziąć pen-drive. Nr formy: 42 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Zabawy integrujące grupę, klasę i ich wpływ na rozwój jednostki i społeczności dziecięcej Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - Pojęcie i istota zabaw integrujących. - Organizacja zabaw integrujących grupę, klasę. - Rola nauczyciela w zabawie. - Propozycje zabaw: na powitanie, pożegnanie, masażyki, rymowanki i inne zabawy integrujące grupę, klasę. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoba prowadząca: Iwona Witkowska edukator oświatowej kadry kierowniczej Liczba godzin: 6 Koszt: 20 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 30 września 2015r. godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D TERMIN 2: 5 października 2015 r. godzina 14 30, Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 Uwaga: Uczestnicy proszeni są o przyjście w wygodnym stroju i obuwiu. Wszyscy otrzymają opis zabaw oraz płytę CD z muzyką do poznanych zabaw muzycznych. Nr formy: 43 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Twórczo z origami: Jesień Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką - Zasady zginania kół/kwadratów oraz składania modeli techniką origami płaskiego z koła/kwadratu. 31

32 - Komponowanie modeli związanych z jesienią (np. słoneczniki, jesienne liście w wazonie, muchomor, brunatna wiewiórka, myszka). Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Jolanta Hysz Liczba godzin: 6 Koszt: 25 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala komputerowa Uwaga: Na zajęcia proszę zabrać: ołówek, klej biurowy i nożyczki. Nr formy: 44 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Dziecko z autyzmem w roli ucznia. - Metody, formy pracy z uczniem autystycznym. - Przykłady dobrych praktyk. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Anna Bieniewicz, Lidia Zielkowska - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w klasach integracyjnych Liczba godzin: 5 Koszt: 30 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 października godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 Nr formy: 45 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Mój warsztat pracy: Aktywność poznawcza dzieci w edukacji ekologicznej Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych - Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego pod kątem edukacji przyrodniczej. - Treści przyrodnicze i ekologiczne w kształtowaniu aktywności poznawczej dzieci. 32

33 - Propozycje zabaw. - Zajęcia otwarte w grupie dzieci 5-letnich. - Omówienie zajęć otwartych. Kierownik formy: Jolanta Hysz konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Monika Binda-Matuszczak nauczyciel Przedszkola nr 8 w Skierniewicach, Jolanta Hysz Liczba godzin: 2 Koszt: Nieodpłatnie Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 października 2015 r. - godz , Przedszkole nr 8 w Skierniewicach, ul. Rybickiego 2 Nr formy: 46 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - Poznanie możliwości i zastosowania tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. - Ćwiczenia w posługiwaniu się tablicą interaktywną. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Jolanta Hysz Liczba godzin: 5 Koszt: 15 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: TERMIN 1: 9 października 2015 r. - godz , Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 8 d TERMIN 2: 12 października 2015 r. - godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala komputerowa Nr formy: 47 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne Muzyka kluczem do wyobraźni aktywność muzyczno-ruchowa dziecka edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 33

34 - Rola muzyki w rozwoju i wychowaniu dziecka edukacji wczesnoszkolnej. - Podstawowe pojęcia muzyczne w praktyce (melodia, rytm, metrum, agogika, dynamika, artykulacja). - Zabawy i tańce integracyjne. - Zabawy w rozpoznawanie schematu ciała i przestrzeni wokół siebie. - Ruch przy muzyce. - Dziecięcy repertuar wybranych piosenek. - Wybrane tańce ludowe. - Tworzenie orkiestry. - Terapeutyczne działania muzyki wykorzystywanie elementów technik plastycznych. Kierownik formy: Jolanta Hysz nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach Osoby prowadzące: Monika Kurowska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, ukończyła wychowanie muzyczne na UŁ, terapeuta Integracji Sensorycznej, neurologopeda Liczba godzin: 10 Koszt: 60 zł Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 i 17 października 2015 r. godz , WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, sala konferencyjna Uwaga: Na zajęcia proszę zabrać wygodny strój oraz farby plakatowe lub w tubce, pędzelek do malowania i kubek na wodę. Nr formy: 48 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Uczeń 6 plus: Wspieranie najmłodszych uczniów poprzez techniki dramowe i biblioterapeutyczne Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Biblioterapia w pracy wychowawcy. - Bajkoterapia dla najmłodszych. - Drama, rytm i taniec w pracy nauczyciela. - Aromaterapia i wizualizacje. - Rysunek w bajkoterapii. Kierownik formy: dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnychwodn w Skierniewicach Osoby prowadzące: dr Beata Krokocka Liczba godzin: 15; (4 godz. stacjonarnie, 11 godz. na Platformie Moodle WODN w Skierniewicach (dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w warsztacie stacjonarnym, materiał zostanie zamieszczony na Platformie, proszę o kontakt indywidualny: lub tel.: ) Koszt: Nieodpłatnie 34

AWANS ZAWODOWY 13 Warsztaty metodyczne na platformie Moodle Warsztat pracy opiekuna stażu praktyczne rozwiązania

AWANS ZAWODOWY 13 Warsztaty metodyczne na platformie Moodle Warsztat pracy opiekuna stażu praktyczne rozwiązania AWANS ZAWODOWY Nr formy: 13 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na platformie Moodle Warsztat pracy opiekuna stażu praktyczne rozwiązania Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu -

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Nr formy: 2 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Bezpieczeństwo ucznia w szkole zapisy w statucie Adresaci: Kadra kierownicza szkół, przewodniczący zespołów

Bardziej szczegółowo

Program VII. Kiermaszu Edukacyjnego Sześciolatek w I klasie i co dalej?

Program VII. Kiermaszu Edukacyjnego Sześciolatek w I klasie i co dalej? Placówka z certyfikatem PN EN ISO 9001:2009 z akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty Program VII. Kiermaszu Edukacyjnego Sześciolatek w I klasie i co dalej? Miejsce Kiermaszu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, PROMOCJA ZDROWIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Nr formy: 105 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Bezpieczeństwo uczniów w szkole organizacja krajoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia

LUTY Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Termin realizacji. Kierownik formy TEMATYKA. Miejsce szkolenia LUTY 2017 TEMATYKA języka angielskiego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej chcących zdobyć lub uzupełnić umiejętności językowe Rodzaj szkolenia doskonalący Kierownik formy Nr formy

Bardziej szczegółowo

MARZEC Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Kierownik formy. Termin realizacji TEMATYKA. Miejsce szkolenia

MARZEC Nr formy z oferty. Rodzaj szkolenia. Kierownik formy. Termin realizacji TEMATYKA. Miejsce szkolenia MARZEC 2017 TEMATYKA Rodzaj szkolenia Kierownik formy Nr formy z oferty Termin realizacji Miejsce szkolenia Procedura awansu zawodowego uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Elżbieta Masny 22 1 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

MAJ 2016. Jolanta Hysz 69. Artur Błażejewski. Metody katechezy młodzieżowej Warsztaty Wojciech Osial 112 07 maja Dom Biskupa w Łowiczu

MAJ 2016. Jolanta Hysz 69. Artur Błażejewski. Metody katechezy młodzieżowej Warsztaty Wojciech Osial 112 07 maja Dom Biskupa w Łowiczu MAJ 2016 Pracuję z dzieckiem/uczniem aktywnie Jolanta Hysz 69 04 i 19 maja 05-25 maja Planowanie pracy nauczyciela polonisty na II i III etapie edukacyjnym - Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 14 września 2016 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64D 46 / 833-20-04 wew. 201 zapisy na formy kształcenia ustawicznego 46 833-40-74, sekretariat Ośrodka, Dyrekcja Ośrodka e-mail: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE I PSYCHOLOGICZNE ORAZ SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE I PSYCHOLOGICZNE ORAZ SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE I PSYCHOLOGICZNE ORAZ SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Nr formy: 114 Rodzaj formy i tytuł: Seminarium Jak skutecznie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole? Adresaci:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

mgr Justyna Tomala PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Justyna Tomala PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Justyna Tomala wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 31.05.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA RELIGIJNA. Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 września 2016 roku, godz , Sala

EDUKACJA RELIGIJNA. Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 września 2016 roku, godz , Sala EDUKACJA RELIGIJNA Nr formy: 84 Rodzaj formy i tytuł: Konferencja metodyczna Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich szkół podejmujący drogę awansu na nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU

Szkolenie Rad Pedagogicznych termin do ustalenia z dyrektorem szkoły lub CKU Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi OFERTA DOSKONALENIA DORADCY METODYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 R. DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016. Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Wspieranie PDN, PPP, BP w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa plan pracy KOWEZiU na 2015/2016 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Kontekst Rozporządzenie MEN z 26 października 2012 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym zapraszamy do współpracy z Zespołem Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno Pedagogicznym w. Przedstawiamy nasze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2014/2015 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez SWŁ. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Dla: nauczycieli stażystów Cel: przygotowanie nauczycieli stażystów do samodzielnego opracowania i wdrażania planu rozwoju zawodowego zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Agnieszka Galak. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Opracowała: Agnieszka Galak. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Opracowała: Agnieszka Galak Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię nazwisko: Izabela Uniejewska Nauczany przedmiot : Pedagog szkolny Szkoła: Zespół Szkół w Grzebienisku

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NADZÓR SPRAWUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNOWĄSACH MGR EWA DROP

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NADZÓR SPRAWUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNOWĄSACH MGR EWA DROP PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NADZÓR SPRAWUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNOWĄSACH MGR EWA DROP Przedstawiono Radzie Rodziców. Data: 15.09.2016 r. Przedstawiono Radzie Pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Formy doskonalenia. zawodowego z zakresu. edukacji przyrodniczej. w roku szkolnym

Formy doskonalenia. zawodowego z zakresu. edukacji przyrodniczej. w roku szkolnym Formy doskonalenia zawodowego z zakresu edukacji przyrodniczej w roku szkolnym 2014/2015 Dział: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Nr formy:79 Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

email: wodn@skierniewice.com.pl

email: wodn@skierniewice.com.pl 96-100 SKIERNIEWICE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4 046 / ZAPISY NA FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 046 / 834-80-10, 833-4074, 832-56-43 SEKRETARIAT OŚRODKA, DYREKCJA OŚRODKA email: wodn@skierniewice.com.pl INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo