BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI Opoczno ul. Piotrkowska 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR EWID. 106/3 I CZĘŚCIOWO NA DZ. NR EWID. 103 i 105/1. ZLECENIODAWCA: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9, ŁÓDŹ SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I.Podstawa opracowania II.Oświadczenie projektantów wraz z uprawnieniami budowlanymi i wpisami do samorządu zawodowego III. Szkic sytuacyjny IV. Opis techniczny do inwentaryzacji V. Ekspertyza techniczna budowlana: 1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy 2. Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej 3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana 4. Wnioski i zalecenia 5. Uwagi końcowe 6. Załączniki: nr. 1 fotografie stanu istniejącego nr 1 12 nr. 2 rysunki inwentaryzacji budynku od nr I-01 do I-05 VI. Projekt rozbiórki budynku AUTORZY PROJEKTU: 1) W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM 2) W ZAKRESIE KONSTR.-BUD. dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri upr. bud. nr 185/00/WŁ inŝ. Józef Kucharski upr. bud. nr 8388/72/89 OPOCZNO, MAJ 2013 R

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU STRONA INFORMACYJNA STR. 1 SPIS ZAWAROŚCI PROJEKTU STR. 2 UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW STR. 3 8 PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY STR. 9 SZKIC SYTUACYJNY STR. 10 MAPA LOKALIZACYJNA SKALA 1:500 STR. 11 OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI STR EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA STR DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA USZKODZEŃ STR RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA STR. 24 RZUT DACHU - INWENTARYZACJA STR. 25 PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA STR. 26 PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA STR. 27 ELEWACJE - INWENTARYZACJA STR. 28 OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI STR INFORMACJA BIOZ STR

3 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI Opoczno ul. Piotrkowska 18. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ustęp 4 Prawo Budowlane oświadczamy, Ŝe projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowa 24, dz. nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 została sporządzona zgodnie z obowiązu- jącymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Architektura: dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Konstrukcja: inŝ. Józef Kucharski OPOCZNO - MAJ 2013r.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Umowa nr 42/PU/2013 z dn zawarta między Biurem Projektowym Joseph Al-Khouri z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowska 18 a Województwem Łódzkiem reprezentowanym przez Panią GraŜynę Białobrzewską Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. 2. Ekspertyza techniczna budowlana oraz Inwentaryzacja opracowana przez dr inŝ. arch. J.Al-Khouri oraz J.Kucharskiego w II 2013r. 3. Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.nr 156/2006, poz z późniejszymi zmianami) 4. Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych (...) ( Dz.U.nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 5. Polskie normy budowlane, przepisy, zasady wiedzy technicznej oraz literatura techniczna: 5.1. Normy budowlane: a)pn-82/b ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe b)pn-82/b ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne c)pn-b-03264:2002,,konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone(...) ; d)pn-en ISO 6946:1999,,Obliczenia współczynnika przenikania ciepła (...) ; e)pn-b-03150:2000,,konstrukcje drewniane oraz PN-B-03150/Az1 f)pn-80/b ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem + aneks PN-80/B /A z 1 + eurokod 1 PN-EN :2005; g)pn-77/b ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem + eurokod 1 PN-EN : Literatura techniczna: a)praca,, Ekspertyzy konstrukcji budowlanych, autor: prof. Dr inŝ. Jerzy Łempicki, wyd. Arkady 1972 b)artykuł,, O metodologicznych aspektach ekspertyz budowlanych, autorzy: prof. dr inŝ. Kazimierz Czapliński, prof. Dr inŝ. Jan Suwalski, InŜynieria i Budownictwo Nr 7/2004; c)ksiąŝka,,wzmacnianie konstrukcji budowlanych,autorzy:e.masłowski, D.SpiŜowska, wyd. Arkady d)ksiąŝka,,wady i usterki w budynkach, autorzy: R.Oswald, R.Abel, tłum. z języka niemieckiego K.Dąbrowski, Instalator Polski 2000r. PROJEKTANCI: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski OPOCZNO, MAJ 2013R.

5

6

7 IV. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH NR 106/3 I CZĘŚCIOWO NA DZ. NR EWID. 103 i 105/1, PRZY UL. ZAMKOWA 24 W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI IV.1. Charakterystyka budynku Budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papą na lepiku. Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. IV.2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu inwentaryzacji budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowa 24 w Piotrkowie Trybunalskim, na dz. nr ewid. nr 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 jest: wizje lokalne ze stycznia 2013 IV.3. Usytuowanie budynku Budynek gospodarczy usytuowany jest na działce nr 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ul. Zamkowa 24. Wejścia główne do budynku od strony południowej. IV.4. Dane ogólne całego budynku Powierzchnia zabudowy - 163,00 m 2 Powierzchnia uŝytkowa - 131,10 m 2 Kubatura - 520,00 m 3 IV.5. WyposaŜenie w instalacje -elektryczna z istniejącgo przyłącza energetycznego -wentylacja grawitacyjna. IV.6. Dane konstrukcyjno-materiałowe Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku gospodarczego zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowa 24, na dz. nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1. Budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papą na lepiku. Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków z betonu lekkiego na zap. cem.-wap. 1. Fundamenty Fundamenty w postaci ścian fundamentowych wykonanych z betonu. Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 1,10 od poziomu 0,00 projektu inwentaryzacji.

8 2. Ściany przyziemia Ściany nośne zewn. parteru około gr. 40 cm murowane z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany nośne wewn. parteru gr. 26 cm i 40 cm z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany działowe parteru gr. około 15 cm murowane z cegły dziurawki na zap. cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Uwaga! Grubość ścian podano w stanie wykończeniowym. 3. NadproŜa NadproŜa okienne typu "Kleina", wykonane z cegły ceramicznej pełnej. 4. Stropodach Stropodach jednospadowy, o konstrukcji prefabrykowanej Ŝelbetowej z płyt korytkowych gr. 6 cm opartych na dźwigarach stalowych IPE 600, pokryty papą na lepiku. 5. Kominy Wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, otynkowane. IV.7. Elementy wykończeniowe 1. Stolarka Stolarka okienna stalowa, drzwiowa drewniana. 2. Podłogi i posadzki Podłogi i posadzki zgodnie z warstwami podanymi na przekroju A-A. 3. Elewacje Tynki zwykłe, gładkie z licznymi ubytkami co obrazują foto nr 1 5. Opracował: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski OPOCZNO, MAJ 2013R.

9 V. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA V.1. Przedmiot, cel i ekspertyzy technicznej 1. Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest istniejący stan techniczny budynku gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Zamkowa 24 dz. nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1. 2. Celem ekspertyzy technicznej jest projekt rozbiórki w/w budynku 3. Zakres ekspertyzy technicznej obejmuje realizację projektu rozbiórki w/w budynku. V.2. Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej Opis techniczny budynku gospodarczego zawarty jest w punktach 6 i 7 opisu technicznego do inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną ( foto nr 1 12). Opis przedmiotu orzeczenia o stanie technicznym opiera się na oględzinach własnych a takŝe na inwentaryzacji arch.-bud. opracowanej przez autorów ekspertyzy wraz z dokumentacją fotograficzną ( vide foto nr 1 12). V.3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana A. Ocena stanu technicznego: 1. Ocena stanu technicznego fundamentów Fundamenty w postaci ścian fundamentowych wykonanych z betonu. Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 1,10 od poziomu 0,00 projektu inwentaryzacji. Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentów a takŝe w oparciu o oględziny części nadziemnej fundamentów (ścian fund.), stwierdzamy widoczne zarysowania pionowe i ukośne. Fundamenty nie posiadaja izolacji pionowej i poziomej. Stwierdza się stan techniczny fundamentów jako stan niezadowalający 2. Ocena stanu technicznego ścian Ściany nośne zewn. parteru gr. 37 cm murowane z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany nośne wewn. parteru gr. 24 cm i 40 cm z bloczków z betonu lekkiego na zaprawie cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. Ściany działowe parteru gr. około 12 cm murowane z cegły dziurawki na zap. cem.-wap. otynkowane tynkiem cem.-wap. W pomieszczeniach występują zawilgocenie oraz objawy destrukcji ścian. Wewnątrz budynku występują liczne pęknięcia ( fot. nr 8-12), powstałe prawdopodobnie wskutek nierównomiernego osiadania fundamentów oraz zniszczenia podpory murowanej oparcia dźwigara stalowego co obrazują fot. nr 6, Podczas oględzin stwierdzono powierzchniową i wgłębną korozję bloczków z betonu lekkiego i zaprawy. Wewnątrz pomieszczeń zaobserwowano zawilgocenia i przebarwienia tynku w cześci podsufitowej, podokiennej oraz na naroŝach ścian ze znamionami zagrzybienia murów ( foto nr 11 i 12 ).

10 Stwierdza się stan techniczny ścian jako stan przedawaryjny 3. Ocena stanu technicznego nadproŝy NadproŜa okienne typu "Kleina", wykonane z cegły ceramicznej pełnej posiadają zarysowania i odkształcenia. Stwierdza się stan techniczny nadproŝy jako stan mało zadowalający 4. Ocena stanu technicznego stropodachu Stropodach jednospadowy, o konstrukcji prefabrykowanej Ŝelbetowej z płyt korytkowych gr. 6 cm opartych na dźwigarach stalowych IPE 600, pokryty papą na lepiku, o znacznym zuŝyciu. Widoczne są liczne braki obróbek blacharskich oraz uszkodzenia gzymsu. Brak rynien i rur spustowych ( co obrazują foto nr 3 5), wskutek czego występują ślady zalewania ścian budynku co objawia się zawilgoceniem i przebarwieniem tynków w cześci podsufitowej ( foto 11). Stwierdza się stan techniczny stropodachu jako stan niezadowalający 5. Ocena stanu technicznego kominu nad pom. 4 i 5 Wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, otynkowany, bez obróbek blacharskich, co powoduje powstanie zacieków na kominach na sufitów pom. j.w. Stwierdza się stan techniczny kominów jako stan mało zadowalający 6. Ocena stanu technicznego stolarki Występują uszkodzenia eksploatacyjne stolarki okiennej. Ubytki powłok malarskich ram okiennych oraz skorodowane kraty stalowe ( fot. nr 4). W otworach drzwiowych ościeŝnica częściowo zuŝyta. Stwierdza się stan techniczny stolarki jako stan awaryjny 7. Ocena stanu technicznego podłóg i posadzek Podłogi i posadzki zgodnie z warstwami podanymi na przekroju A-A i B-B. Podłogi w budynku stanowi wylewka betonowa z licznymi pęknięciami o rozwarciu ok. 1-1,5mm oraz zarysowaniami. B. Diagnoza budowlana: Stwierdza się stan techniczny podłóg jako stan niezadowalający Po przeanalizowaniu skutków istniejącego stanu technicznego budynku autorzy ekspertyzy technicznej stawiają tezę, Ŝe przyczynami istniejącego stanu opisanego w p.v.3.a są: 1. Nierównomierne osiadanie fundamentów oraz zalania wodami opadowymi ścian zewnętrznych, co jest przyczyną licznych pęknięć i zarysowań ścian. Oparcia/podpory belek stalowych zostały wykonane z bloczków z betonu lekkiego zamiast poduszek betonowych o zbyt niskiej wytrzymałości na docisk, co jest powodem zniszczenia strefy podporowej ścian murowanych. 2. Uszkodzenia pokrycia dachowego oraz brak rynien i rur spustowych są przyczynami stałego i licznego zalania wodami opadowymi sufitów i ścian powodującego ich destrukcję ze śladami zagrzybiania włącznie. W/w zacieki są powodem uszkodzenia równieŝ tynków wewn. i malowania.

11 3. Brak warstwy szczepnej (obrzutki szprycu ) tynków zewnętrznych oraz zalewania wodami opadowymi są przyczyną licznych odpadnięć tynków co obrazują fot. nr Niedostateczne zagęszczenie ( ubicie ) podsypek pod podłogami oraz brak dylatacji pionowej podkładów betonowych są przyczynami pęknięć i zarysowań podłóg betonowych. V.4. Wnioski i zalecenia V.4.1. Wnioski Opierając się na ocenie stanu istniejącego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności do uŝytkowania budynku w świetle art. 5 u.2, w związku z art. 61 ustawy Prawo Budowlane stwierdzamy co następuję: 1. Stan techniczny budynku powoduje moŝliwość wystąpienia zagroŝenia bezpieczeństwa ludzi, takŝe mienia znajdującego się w budynku lub w jego otoczeniu oraz nie spełnia wymagania bezpieczeństwa uŝytkowania. 2. Stopień uszkodzeń trwałych elementów podstawowych budynku ( fundamentów, ścian, dachu ) znacznie przekraczają normatywny stopień zuŝycia naturalnego (>70% wartości odtworzenia budynku ), co oznacza nieopłacalność remontu. Wnioskuję się o rozbiórkę budynku i przeznaczenie terenu pod zabudowę zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrków Trybunalski. V.4.2. Zalecenia Dla zapewnienia bezpiecznego uŝytkowania budynku w świetle art. 5 oraz art. 61 Prawa Budowlanego zalecamy: 1. Zabezpieczyć budynek przed dostępem osób nieupowaŝnionych oraz ogrodzić i oznakować teren tablicami informacyjnymi. 2. Opracować projekt rozbiórki budynku i uzyskać pozwolenie na roboty rozbiórkowe zgodnie z treścią art. 31 Prawa Budowlanego. V.5. Uwagi końcowe 1. Roboty budowlane rozbiórkowe naleŝy wykonać zgodnie z przepisami BHP w budownictwie określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. ( Dz.U.Nr 47, poz. 401).

12 V.6. Załączniki 1. Fotografie stanu istniejącego nr 1 12 załącznik nr 1 2. Rysunki inwentaryzacji budynku w skali 1:100 załącznik nr 2 Autorzy ekspertyzy technicznej: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski Opoczno, Maj 2013r.

13 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 1 widok ogólny budynku Fot. nr 2 widok ogólny budynku

14 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 3 widok ogólny budynku strona południowa Fot. nr 4 widok fragmentu ściany frontowej (południowej)

15 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 5 widok elewacji frontowej Fot. nr 6 widok zniszczonej ściany/podpory dźwigara stalowego

16 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 7 widok uszkodzonej ściany pomiędzy pom. 2 i 3 Fot. nr 8 widok zniszczenia ściany/podparcia dźwigara stalowego

17 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 9 widok zniszczenia ściany/podpory dźwigara stalowego Fot. nr 10 widok pęknięcia ściany w pom. nr 4

18 Załącznik nr 1 Do ekspertyzy techn. bud. gospodarczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Zamkowa 24 Fot. nr 11 widok rys, destrukcji ścian i stropu Fot. nr 12 widok rys, destrukcji ścian i stropu

19

20

21

22

23

24 VI. OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI Uwaga!!! W wyniku rozbiórki budynków gospodarczych nie ulegnie zniszczeniu dalsza ich część na działce sąsiedniej o nr ewid. 106/4. Wykonana rozbiórka nie wywoła ujemnego wpływu na pozostałą część budynków gospodarczych. VI.1. Charakterystyka obiektu Budynek gospodarczy, wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany nośne z bloczków z betonu lekkiego na zap. cem.-wap., stropodach z płyt korytkowych opraty na dźwigarach stalowych IPE 600, pokrycie dachu z papy na lepiku, stolarka okienna stalowa, drzwiowa drewniana, tynki cementowo wapienne, posadzka - betonowa oraz jako grunt rodzimy. VI.2. Kolejność rozbiórki roboty przygotowawcze rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych demontaŝ stolarki drzwiowej i okiennej rozbiórka obróbek blacharskich rozbiórka pokrycia dachu rozbiórka konstrukcji stropodachu rozbiórka ścian przyziemia rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów VI.3. Technologia rozbiórki ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Zabezpieczenie terenu robót poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych. ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ I SIECI INSTALACYJNYCH Do rozbiórki sieci i instalacji moŝna przystąpić po stwierdzeniu Ŝe instalacje te zostały odłączone od sieci miejskiej. DEMONTAś STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ Podczas demontaŝu ościeŝnic sprawdzić czy na skutek osiadania ściany ościeŝnice nie stanowią częściowej podpory ścian. ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH Zdemontować i ostroŝnie opuścić na ziemię ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU Papę nalepiku demontować i opuszczać na ziemię przy pomocy zsypów (rynien zsypowych). ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI STROPODACHU Elementy konstrukcyjne demontować w kolejności: 1) płyty korytkowe

25 2) dźwigary stalowe, przy pomocy dźwigu o odpowiednich parametrach wynikających z planu BIOZ. ROZBIÓRKA ŚCIAN PRZYZIEMIA Usunąć tynk. Ściany z bloczków z betonu lekkiego rozbierać warstwami z lekkich rusztowań oraz sukcesywnie usuwać z budynku materiały rozbiórkowe. ROZBIÓRKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW Ściany fundamentowe rozbierać tak jak ściany nadziemia, fundamenty Ŝelbetowe wyburzyć mechanicznie ( przy uŝyciu odpowiedniego sprzętu). Uwaga!!! Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na wysypisko w miejsca uzgodnione z odpowiednimi słuŝbami Miasta Piotrków Tryb. VI.4. Uwagi końcowe 1. Roboty budowlane rozbiórkowe naleŝy wykonać zgodnie z przepisami BHP w budownictwie określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. ( Dz.U.Nr 47, poz. 401). 2. Projekt rozbiórki wykonano w 3 egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zleceniodawca a jeden egzemplarz pozostaje w archiwum autorów projektu rozbiórki. Autorzy projektu rozbiórki: Projektant w specjalności architektonicznej dr inŝ. arch. Joseph Al-Khouri Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej inŝ. Józef Kucharski

26 Opoczno, Maj 2013r.

27 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (ZWANEJ BIOZ ) PRZY ROZBIÓRCE BUDYNKU GOSPODARCZEGO (PODSTAWA: ART. 20 U. 1 P. 1 B PRAWA BUD ORAZ 2 ROZPORZĄDZ. MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA R.) Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK GOSPODARCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24 DZ. NR EWID. 106/3 I CZĘŚCIOWO DZ. NR EWID. 103 i 105/1 Inwestor: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9, ŁÓDŹ Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE JOSEPH AL- KHOURI UL. PIOTRKOWSKA 18, OPOCZNO

28 CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksową realizację rozbiórki budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 106/3 i częściowo na dz. nr ewid. 103 i 105/1 połoŝonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej. 2. Działki sąsiednie są zabudowane budynkami mieszkalnymi, usługowymi i budynkami gospodarczymi. 3. Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagroŝenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ( ponad 5,0 m ), roboty wykonywane przy uŝyciu dźwigu, roboty prowadzone w temperaturze 10 0 C, 5. Teren prac rozbiórkowych (po uzyskaniu decyzji właściwego organu na rozbiórkę) naleŝy odpowiednio oznakować oraz naleŝy zabezpieczyć przed zagroŝeniami w strefie przylegających chodników. 6. Roboty rozbiórkowe naleŝy prowadzić metodami niezagraŝającymi bezpieczeństwu istniejących budynków sąsiada, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 7. Organizacja i technologia robót rozbiórkowych powinna odbywać się zgodnie z przepisami BHP w budownictwie w szczególności z rozdziałem 18 określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. (DZ. U. Nr 47, poz. 401). 8. Przed przystąpieniem do realizacji w/w szczególnie niebezpiecznych robót kierownik budowy powinien zapewnić przeprowadzenie instruktaŝu dla pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP. 9. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikających z realizacji w/w robót budowlanych naleŝy wykonać je zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności: plac budowy naleŝy wydzielić ogrodzeniem, rusztowania muszą być wykonane zgodnie z instrukcją rusztowań metalowych. Opracował :

29 INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY O OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o poniŝszą informację sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację obiektu budowlaneigo i warunki prowadzenia robót budowlanych, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeŝeli 1) w trakcie rozbiórki wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych niŝej 2) przewidywane roboty rozbiórkowe mają trwać dłuŝej niŝ 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. W planie naleŝy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót rozbiórkowych: 1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagraŝających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 3) stwarzających zagroŝenie promieniowaniem jonizującym, 4) prowadzonych w pobliŝu lini wysokiego napięcia lub czynnych lini komunikacyjnych, 5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilającymi z linii napowietrznych, 8) wykonywanych w kasetonach, z atmosferą wytrwarzaną ze spręŝonego powietrza, 9) wymagających uŝycia materiałów wybuchowych, 10)prowadzonych przy montaŝu i demontaŝu cięŝkich elementów prefabrykowanych.

30 1. Zakres robót rozbiórkowych dla całego zamirzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych w technologii tradycyjnej 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Działka jest zabudowana budynkami gospodarczymi przeznaczonymi do rozbiórki. 3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na wysokość budynku mogą wystąpić zagroŝenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie takie jak upadek z wysokości. 4. Wskazania dotyczące przewidywalnych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót rozbiórkowych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas występowania... roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości, moŝliwość upadku materiałów z wysokości, zagroŝenie występuje w czasie całego czasu trwania rozbiórki pokrycia dachu i rozbiórki konstrukcji dachu. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Kierownik jest zobowiązany przeszkolić pracowników w zakresie BHP wykonywanych robót 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych roboty rozbiórkowe naleŝy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegając przepisów BHP w szczególności: pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być wyposaŝeni w odzieŝ ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposaŝyć plac rozbiórki w sprzęt gaśniczy, oznaczyć strefę niebezieczną upadku materiału z wysokości, stosować daszki ochronne, zapoznać robotników z zagroŝeniami szczegółowy instruktaŝ stanowiskowy wykonany przez kierownika budowy.

31 Wypisy z przepisów BHP Roboty na wysokości Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób, o których mowa w 15 ust.2 2. Przepis ust. 1 stosuje się do przejść do tych stanowisk oraz klatek schodowych Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których moŝliwy jest dostęp ludzi, naleŝy zabezpieczyć przed moŝliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, októrej mowa w 15 ust Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciąŝenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą połoŝenia Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniŝej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w 15 ust. 2., 137. Pozostawione w ścianach podczas wykonywania robót otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów,powinny być zabezpieczone balustrdą, o której mowa w 15 ust Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powino mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuŝ zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciąŝenie dynamiczne spadającej osoby W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŝ 1,5 m Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeŝeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposaŝona w prowadnicę pionową, umoŝliwiającą załoŝęnie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. 2. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamujacym moŝe być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niŝ 0,4 m.

32 Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleŝnie od lin nośnych drabiny, krzesła lub podestu. 2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umoŝliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed odchyleniem się większym niŝ o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchyleniem się lin powinny umoŝliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego 4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. Roboty rozbiórkowe Roboty zozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŝy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŝy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŝeli zachodzi moŝliwość przewrócenia części kondygnacji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 2. Roboty naleŝy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niŝej połoŝonych kondygnacjach jest zabronione Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych naleŝy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 2. Ryny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. 2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokośi obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

P R O J E K T ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO P R O J E K T ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO I. OPIS LOKALIZACJI II. PROJEKT TECHNICZNY ROZBIÓRKI III. ORZECZNIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU DO ROZBIÓRKI IV. INFOFNACJA O BIOZ, WYPISY BHP Adres budowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH PROJEKT TECHNICZNY KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XIII

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH PROJEKT TECHNICZNY KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XIII ZAMAWIAJĄCY: PALATYN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. 60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 11 TYTUŁ OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH LINAR PROJEKT- APOLINARY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 28 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 28 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 28 W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU - OPIS ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : INWESTOR : URZĄD GMINY URZĘDÓW 23-250 Urzędów, ul. Rynek 26 OPRACOWAŁ: mgr inŝ. arch. Witold Malmon upr.bud. nr GP-III-7342/130/91 OPRACOWAŁA:

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5.

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72-500 Międzyzdroje Temat opracowania: Projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 996; Obr.0040 40 Wrzelowiec, jedn. ewid.061205_5 Opole Lubelskie obszar wiejski, pow. opolski, woj.

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 996; Obr.0040 40 Wrzelowiec, jedn. ewid.061205_5 Opole Lubelskie obszar wiejski, pow. opolski, woj. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA 1. DANE OGÓLNE Przedsięwzięcie: Inwestycja pn. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ, KONSTRUKCJI STROPU WRAZ ZE SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511. Architektoniczno - Budowlana

Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511. Architektoniczno - Budowlana E. ROZBIÓRKA OBIEKTÓW Obiekt : Budynki handlowe Adres : Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511 Branża : Architektoniczno - Budowlana Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ STAW WIEJSKI. śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 496, 500

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ STAW WIEJSKI. śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 496, 500 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: STAW WIEJSKI ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO DZ. NR 496, 500 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 47-330 ZDZIESZOWICE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y EGZEMPLARZ NR 1 P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa Obiektów: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 w

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o Police. Ul. Fabryczna 21

PROJEKT BUDOWLANY. SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o Police. Ul. Fabryczna 21 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń budynku myjni z częścią warsztatową, lakiernią i pomieszczeniami socjalnymi oraz rozbiórka kondygnacji

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.3 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : ul. Krzywoustego 277, INWESTYCJI Wrocław nr działki

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU

ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU ORZECZENIE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZWARDONIU Treść: Opinia określająca stan techniczny budynku przedszkola w Zwardoniu nr ul. 18 Właściciel : Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 Lokalizacja: Zwardoń

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT ROZBIÓRKI INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 4. OPIS ZAKRESU I KOLEJNOŚCI PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 5. ELEMENTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI.

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: GMINA MIASTA ŚWINOUJŚCIE 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 OBIEKT: ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH ADRES BUDOWY: 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. PADEREWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH

do projektu przebudowy ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - KOTŁOWNIA KONTENEROWA ZASILANA BIOGAZEM I GAZEM ZIEMNYM 26-600 RADOM UL. WITOSA 94 DZ. NR EWID. 3/4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA CPV

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA CPV PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA CPV 45315100-9 INWESTYCJA : Nadbudowa związana ze zmianą konstrukcji dachu w Zespole Szkół w Baniosze ul. Szkolna 1, 05-532 Baniocha INWESTOR: Gmina Góra Kalwaria 05-530 Góra

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA KOMINA PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 ADRES: TOMASZÓW MAZ. UL. FARBIARSKA 51/57, DZIAŁKA NR EWID.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA KOMINA PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 ADRES: TOMASZÓW MAZ. UL. FARBIARSKA 51/57, DZIAŁKA NR EWID. Tomaszów Maz. Sierpień 2011r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ROZBIÓRKA KOMINA PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 ADRES: TOMASZÓW MAZ. UL. FARBIARSKA 51/57, DZIAŁKA NR EWID. 786 OBRĘB 10 INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego - CPV 45110000-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul: Księcia Bogusława

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : NADBUDOWA ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ KONSTRUJKCJI DACHÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W BANIOSZE 05-532 BANIOCHA, UL. SZKOLNA 1, dz. nr ewid. 271/3 INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII Tom VIII PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE NUMER 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO W RAMACH BUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W TURZYN - DŁUGOSIODŁO - OSTROŁĘKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI TECHNICZNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA Krzysztof Terpiłowski ul. Grodzka 9/18; 58-316 Wałbrzych NIP 886-004-08-36 email: larosiaz @ o2.pl tel. 0604-205-238 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI INWESTOR: Gmina Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław BUDOWA: Budynek gospodarczy ADRES BUDOWY: Komaszyce działka nr 122 Gmina Inowrocław PROJEKTOWAŁ: Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. Część opisowa. 1.1 Podstawa opracowania. 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. WSTĘP. 2. Część opisowa. 1.1 Podstawa opracowania. 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego. 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 2. Część opisowa... 3 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 3 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 3 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo