Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna Zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych marca 2001r. Szczecin

2 Budowanie sortowni i stacji przeładunkowych szansą na stworzenie nowoczesnych zintegrowanych ZZO w Polsce (na przykładzie Celowego Związku Gmin w Długoszynie) Aleksander Kozłowski Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin Szczecin 25 marca 2011r.

3 DĘBNO WITNI CA KO STR ZYN KR ZESZYC E SŁOŃSK LUBNI EWICE GÓ RZYCA OŚNO LUB. SULĘCIN RZEPIN MIĘ DZYR ZECZ TORZY M CYBI NKA LOKALIZACJA Zac hodniopom ors kie Pomorskie Wa rmińsko-mazurskie Podlas kie Pomorskie Kujawsk o-pomors kie Warmińsko-Mazurskie Celowy Związek Gmin CZG-12 Kostr zyn Słubice Świe cko Dębno Górzyca Ośno Lubuskie Rzepin pow. słubicki Cybinka Gorzów Wielkopolski pow. gorzowski Słoń sk Witnica K rzeszyce Lubniewice Sulęcin pow. sulęciński Torzym Skwierzyna Międzyrzecz Świebodz in Do bieg niew Strzelce Krajeńskie Zbąszynek Drezden ko pow. strzelecko-drezd enecki pow. międzyrzecki pow. świebodziński Tr zcie l Lubuskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Lubuskie Wielkopolskie Dolnośląskie woj. lubuskie Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Mazowieckie Łódzk ie Podlas kie Mazowieckie Lubelskie Opolskie Dolnośląskie Świętokrzyskie Śląskie Podkarpack ie Lubelsk ie Ma łopolskie Opolskie Świętokrzy skie Śląskie Podk arpack ie Ma łopolskie Gubin Krosn o Odrzańskie pow. krośnień ski Babimost Sule chów Kargowa Czerwieńsk Zielona Góra Zasi eki O lszyna Łęknica Lubsko pow. żarski Żary pow. zielonogórski Nowogród Bobrz ański Żagań pow. żagański Małomice p ow. no wosolski Nowa Sól Kożuch ów Bytom Now e Odrzański Miasteczko Szprotawa Sła wa pow. wscho wski Wschowa Szli chtyngowa Prz ewóz Gozdni ca Iło wa

4 D Ę B N O W IT N I CA K O ST R Z Y N S ŁO Ń S K S U L Ę C I N GMINY CZŁONKOWSKIE CZG-12 Bledzew, Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn n/o, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lub., Rzepin, Słońsk, Sulęcin, Torzym, Witnica Powierzchnia km 2 Liczba mieszkańców os. miasto 61% wieś 39% Tonażowa ilość odpadów ton/ rok Gęstość odpadów ok. 350 kg/ m 3

5 D Ę B N O W IT N I CA K O ST R Z Y N S ŁO Ń S K S U L Ę C I N KOMPLEKSOWY REGIONALNY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI /KRPGO/ BILANS ODPADÓW ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI TRANSPORT ODPADÓW ZASADY WSPÓŁPRACY GMINA - CZG-12 MECHANIZMY WSPIERAJĄCE ODZYSK SUROWCÓW ZAPLECZE TECHNICZNE PROGRAMU FUNKCJONOWANIE ZUOK PODSTAWA DO ANALIZY FINANSOWEJ

6 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie RUCziPwG Informacje uzgodnione podczas szkolenia Obowiązki samorządu w świetle nowych przepisów w gospodarce odpadami zorganizowanego dla Łączników CZG-12 OPIS STWORZONYCH MIESZKAŃCOWI WARUNKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW OBOWIĄZEK PODPISANIA UMOWY NA WYWÓZ ODPADÓW Z FIRMĄ KOMUNALNĄ MIEJSCE SKŁADOWANIA ODPADÓW-DŁUGOSZYN OKREŚLENIE RODZAJU I KOLORYSTYKI POJEMNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKÓW SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PROBLEMOWYMI WYTYCZNE DLA FIRM KOMUNALNYCH

7 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N PROGRAM CZG-12 ujęty jest w Kompleksowym Regionalnym Programie Gospodarki Odpadami : EDUKACJA EKOLOGICZNA PROWADZENIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW POWSTANIE ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH REKULTYWACJA NIE SPEŁNIAJĄCYCH NORM WYSYPISK

8 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N EDUKACJA EKOLOGICZNA Główne działania: Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole Eko Lekcje Eko - festyny Pokaż mi swoje śmieci, a powiem Ci kim jesteś Europejska Akademia Ekologii

9 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W CZG-12 odbywa się w oparciu o: POJEMNIKI TYPU IGLOO POJEMNIKI TYPU 1100 L POJEMNIKI NA BIO-ODPADY SYSTEM WIESZAKOWO-WORKOWY

10 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N MAKSYMALNY ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH Prowadzenie selektywnej zbiórki w zabudowie jednorodzinnej miejskiej Prowadzenie selektywnej zbiórki w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej Prowadzenie selektywnej zbiórki przez podmioty gospodarcze Prowadzenie selektywnej zbiórki w miejscach szczególnych Segregacja odpadów na linii sortowniczej

11 DĘBNO WITNI CA KO STR ZYN KR ZESZYC E SŁOŃSK LUBNI EWICE GÓ RZYCA OŚNO LUB. S UL ĘCIN RZEPIN MIĘ DZYR ZECZ CYBI NKA TORZY M MECHANIZMY ZAPEWNIAJĄCE SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW MIESZKAŃCY MECHANIZMY PRAWNE EDUKACJA I PROMOCJA WIZERUNEK CZG-12 OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA POSESJI PRZEZ MIESZKAŃCÓW W ODPOWIEDNIE POJEMNIKI I URZĄDZENIA DO GROMADZENIA ODPADÓW OKREŚLENIE UCHWAŁĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ OSOBY SEGREGUJĄCE PŁACĄ MNIEJ ZA WYWÓZ DARMOWE POJEMNIKI NA BIO- ODPADY (MGB 7) TANIE POJEMNIKI WIELOKOMOROWE TANIE POJEMNIKI ZEWNĘTRZNE (MGB 120 NA ODPADY, MGB 60 NA BIO- ODPADY) DARMOWY ZESTAW WORKÓW NA SUROWCE (ZIELONY- SZKŁO, NIEBIESKI-PAPIER, ŻÓŁTY-PLASTIK, METAL) ULOTKI, LISTY, PUBLIKACJE O ODPADACH ORAZ KWARTALNY BIULETYN TERMINOWO WYKONANE USŁUGI SPRAWNY, ZORGANIZOWANY ODBIÓR SUROWCÓW ZAPEWNIENIE CZYSTOŚCI WOKÓŁ POJEMNIKÓW FUNKCJONOWANIE ZIELONEGO TELEFONU, POD KTÓRYM MOŻNA ZGŁASZAĆ UWAGI, SKARGI NADZÓR I USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

12 DĘBNO WITNI CA KO STR ZYN KR ZESZYC E S ŁOŃSK LUBNI EWICE GÓ RZYCA OŚNO LUB. SUL ĘCIN RZEPIN MIĘ DZYR ZECZ CYBI NKA TORZY M ŚREDNI SKŁAD ODPADÓW NA OBSZARZE CZG-12 L.p. WSKAŹNIK ZAWARTOŚĆ (%) 1. Frakcja drobna 14,0 2. Odpady spożywczeroślinne 3. Odpady spożywcze zwierzęce 23,9 3,1 4. Papier + tektura 16,8 5. Tworzywa sztuczne 7,1 6. Materiały tekstylne 2,9 7. Szkło 12,00 8. Metale 5,0 9. Pozostałe organiczne 4,9 10. Pozostałe nieorganiczne 10,3

13 DĘBNO WITNI CA KO STR ZYN KR ZESZYC E SŁOŃSK LUBNI EWICE GÓ RZYCA OŚNO LUB. S UL ĘCIN RZEPIN MIĘ DZYR ZECZ CYBI NKA TORZY M MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - BYTOWYMI ODPADY KOMUNALNE BYTOWE Z ZABUDOWY WIELO I JEDNORODZINNEJ MINIMALIZACJA ODPADÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NIESEGREGOWANE BIO-ODPADY SEGREGOWANE PAPIER, SZKŁO, PLASTIK, ODPADY PROBLEMOWE SORTOWANIE KOMPOSTOWANIE DOCZYSZCZANIE SUROWCE KOMPOST SUROWCE ODBIORCA BALAST ODBIORCA BALAST ODBIORCA BALAST SKŁADOWANIE SKŁADOWANIE

14 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N REKULTYWACJA WYSYPISKA W GMINIE GÓRZYCA Przed W trakcie Po

15 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N SPRZĘT CZG-12 samochód typu HDS samochód bezpylny samochód skrzyniowy

16 D Ę B N O W IT N I CA K O ST R Z Y N S ŁO Ń S K S U L Ę C I N ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Długoszynie gm. Sulęcin Od początku działania Celowego Związku Gmin CZG-12 wiadomym było, że tylko w oparciu o nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych można dobrze i bezpiecznie dla środowiska zagospodarować odpady.

17 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N LINIA DO SEGREGACJI ODPADÓW PRZENOŚNIK TAŚMOWY WZNOSZĄCO-ZAŁADOWCZY SITO BĘBNOWE TRZYFRAKCYJNE

18 W IT N I CA D Ę B N O K O ST R Z Y N S ŁO Ń S K S U L ĘC I N TAŚMA SORTOWNICZA AUTOMATYCZNA STACJA ZAŁADUNKU KONTENERÓW

19 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N w hali sortowni

20 W IT N I CA D Ę B N O K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA TYPU ABU o budowie modułowej (moduł składa się z 5 bioreaktorów i 1 kontenera -biofiltra) Plac przygotowania odpadów do kompostowania Plac na dojrzewający kompost

21 W IT N I CA D Ę B N O K O ST R Z Y N S ŁO Ń S K S U L Ę C I N WIATA NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE I BOKSY NA ODPADY NIEBEZPIECZNE boksy do czasowego składowania akumulatorów, jarzeniówek, baterii wiata o wymiarach 20 x 3,15 m do demontażu m.in. lodówek, pralek, mebli

22 W IT N I CA D Ę B N O K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N NOWOCZESNE SKŁADOWISKO ODPADÓW Kwatera składowiska o pojemności m³ zabezpieczona: - mat¹ bentonitow¹ - geomembran¹ PEHD gruboœci 2mm - geow³óknin¹ ochronn¹ o gramaturze 1000 g/ m³ - systemem drena y podfoliowych i nadfoliowych - systemem studni odgazowuj¹cych

23 W IT N I CA D Ę B N O K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N KRUSZARKA TYPU BB 80T rozdrabnia odpady betonowe, żelbetonowe, ceglane, asfaltowe sprasowany surowiec PRASA RĘBARKA DO GALĘZI

24 W IT N I CA D Ę B N O K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N STACJA DO PRZERÓBKI GRUZU KRUSZARKA Segment do przeróbki gruzu wyposażony w mobilną kruszarkę do betonu typu BB 80 T o wydajności do 200 ton/h służy do rozdrabniania odpadów betonowych, żelbetonowych, ceglanych, asfaltowych, itp..

25 D Ę B N O W IT N I CA K O ST R Z Y N S ŁO Ń S K S U L Ę C I N TRANSPORT ODPADÓW DO ZUOK DĘBNO WITNICA SŁOŃSK KOSTRZYN KRZESZYCE LUBNIEWICE OŚNO LUB. SULĘCIN MIĘDZYRZECZ GÓRZYCA RZEPIN CYBINKA TORZYM transport I stopnia transport II stopnia stacje przeładunkowe

26 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N STACJA PRZEŁADUNKOWA - PRZYKŁAD PRASA KONTENER WSPÓŁPRACUJĄCY

27 D Ę B N O W IT N I CA K O S T R Z Y N S Ł O Ń S K S U L ĘC I N ŚRODEK TRANSPORTU I STOPNIA II STOPNIA

28 Stacja przeładunkowa Wschowa

29 Stacja przeładunkowa Wschowa

30 Stacja przeładunkowa Wschowa

31 Stacja przeładunkowa Wschowa

32 Stacja przeładunkowa Wschowa

33 Stacja przeładunkowa w Holandii (transport rzeczny)

34 Dziękuję za uwagę Aleksander Kozłowski

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI System regionalnych rozwiązań w gospodarce komunalnymi Komunalny zakład gospodarki w nowych uregulowaniach prawnych Leszek Wołowiec członek Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn Plan Gospodarki Odpadami Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn uczestników Związku Międzygminnego Obra na lata 2004 2015 Spis treści WSTĘP 7 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMIN TWORZĄCYCH ZWIĄZEK 9 2. ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI IV.CELE I ZADANIA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 4.1. Założenia wynikające z krajowego planu gospodarki odpadami Podstawą planowania gospodarki odpadami na terenie gminy Strzelce Krajeńskie powinny

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY dr inż. Janusz Baranowski mgr inż. Krzysztof Jarosiński CENTRUM KOMPUTEROWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WPROWADZENIE Początki Internetu

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Kierownik Projektu: inż. Jarosław Sobczak Autor: mgr Małgorzata Lisiecka Konsultacja:

Bardziej szczegółowo

Lubartów grudzień 2013 r.

Lubartów grudzień 2013 r. Załącznik do zapytania ofertowego z dnia: 30.12.2013 r. Na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r.

Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Skład Zespołu Projektowego - do dnia 14 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały XXII/191/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. imię i nazwisko projektanta rodzaj uprawnień mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, lipiec 2012 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Środa Śląska SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Cel opracowania... 6 2. Charakterystyka gminy Środa Śląska... 7 2.1. Położenie i granice gminy Środa

Bardziej szczegółowo

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp.

k0,033 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. k0,033 2013 D e Deklaracja k l a r a c j a Ś r o Środowiskowa d o w i s k o w a Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49 66-400 Gorzów Wlkp. 0 Spis treści Słowo wstępne... 2 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo