Nakład września сентября БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: экземпляров 24 июнь 2011 ZAGŁOSUJ NA MAZURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakład 50 000 30 września 2011. 30 сентября 2011. БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: 50 000 экземпляров 24 июнь 2011 ZAGŁOSUJ NA MAZURY"

Transkrypt

1 Nakład września 2011 БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: экземпляров 30 сентября 2011 БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: экземпляров 24 июнь 2011 БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА Тираж: экземпляров 31 марта 2011 Wakacje na Mazurach, urlop w Kaliningradzie Żaden człowiek nie jest na tyle bogaty, aby nie potrzebował sąsiada mówi węgierskie przysłowie. Najbliższym sąsiadem Warmii i Mazur jest Rosja. Zachęcamy, by poznać ją lepiej. Z tego wydawnictwa dowiedzie się prawie wszystkiego o naszych stosunkach sąsiedzkich i formalnościach, które musimy załatwić, by odwiedzić sąsiada. Wakacje wystartowały! Gdzie je spędzić? Urlop to doskonały czas, by lepiej poznać swojego sąsiada. Dlatego proponujemy Wam wypoczynek na Warmii i Mazurach i w obwodzie kaliningradzkim. Atrakcje gwarantowane! Каникулы начались! Где их провести? Отпуск замечательная пора для более тесного знакомства с соседом. Поэтому мы предлагаем вам отдых на Вармии и Мазурах и в Калининградской области. Развлечения гарантированы! Каникулы на Мазурах, отпуск в Калининграде Rosjanie po prostu «Никто из нас не на столько богат, чтобы не нуждаться в соседе»,говорит венгерская пословица. Россия - ближайший сосед Вармии и Мазур. Мы приглашаем Вас познакомиться лучше. Это издательство расска-жет Вам почти все о наших соседских отношениях и о тех формальных процеду-рах, которые следует прой-ти, чтобы навестить соседа. umieją żyć KALININGRAD I OKOLICE 2-3 Калининград и его окрестности 2-3 Просто русские I OKOLICE Ольштын и его окрестности 4-7 умеют жить 4-5 CO WWIEŹĆ, CO WYWIEŹĆ MAZURY CUD NATURY Мазуры чудо природы WIZY RUCH BEZWIZOWY KWESTIA MIESIĘCY Безвизовый проезд вопрос месяцев CUD NATURY I RUCH GRANICZNY Проголосуй на Мазуры - Чудо природы! 7-9 OLSZTYN MAZURY PRZEJŚCIA ZAGŁOSUJ NA MAZURY CUD NATURY! POTENCJAŁ BAŁTYKU Потенциал Балтики 14

2 PO SĄSIEDZKU ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO PRZY KOLEJNEJ EDYCJI GAZETY PO SĄSIEDZKU istopad i grudzień to czas planowania kolejnego roku, zarówno w sferze prywatnej jak i biznesowej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych czytelników oraz Państwa potrzebom, zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnego wydania, które na terenie obwodu kaliningradzkiego ukazuje się jako Kierunek Polska. W wydaniu listopadowym przedstawimy ofertę świąteczną, sylwestrową i karnawałową, a także podpowiemy, gdzie kupić upominki bliskim i przyjaciołom. Do tego wydania zostaną dołączone również dwa dodatki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony będzie zdrowiu i urodzie. Wiemy bowiem, że usługi z tych branż znajdują się w orbicie głównych zainteresowań osób przekraczających granicę polsko-rosyjskiej. Skoncentrujemy się również na współpracy przedstawicieli tych branż z Polski i Rosji. L Drugi z dodatków zostanie skoncentrowany wokół inwestycji w nieruchomości i ziemię. Przedstawimy ciekawe oferty z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, a także z obwodu kaliningradzkiego. W dodatku nie zabraknie również tematyki związanej z wystrojem wnętrz. Zapraszamy do przedstawienia swojej oferty za naszym pośrednictwem mieszkańcom i inwestorom z całego obszaru objętego małym ruchem granicznym. Specjalizujemy się w przygotowaniu niestandardowych materiałów reklamowych i promocyjnych. Zapewniamy tłumaczenie w cenie reklamy. Aby dotarcie Państwa oferty było jeszcze skuteczniejsze, zwiększyliśmy nakład / Kierunek Polska na terenie Kaliningradu. Ukaże się tam aż 35 tys. egzemplarzy naszej gazety!

3 PO SĄSIEDZKU 18 Sąsiedzka współpraca OŻYWIENIE WYMIANY GOSPODARCZEJ TURYSTYKA GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKA SPOŁECZNA ZDROWIE I TURYSTYKA ZDROWOTNA KULTURA I EDUKACJA SPORT Historia współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim Współpraca odbywa się na podstawie porozumienia z września 2001 roku. W czerwcu 2008 roku podpisano plan współpracy na lata Podpis pod zdjęciem w obu językach koniecznie bo zdjęcia na stronach. ря 2001 года. В июне 2008 года был подписан плаа был подпипсруд PŁASZCZYZNY Polsko-Rosyjska Rada ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR Euroregiony (Łyna-Ława, Bałtyk, Niemen) współpraca pomiędzy jednostkami samorządowymi województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego organizacje pozarządowe np.: Fundacja Promocji Przedsiębiorczości Pogezania z Morąga instytucje samorządu województwa warmińskomazurskiego (muzea, teatry) Centrum Badań Wschodnich przy Ośrodku Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (konferencje, seminaria) KULTURA I EDUKACJA Organizacje kulturalne ściśle współpracujące z obwodem kaliningradzkim: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Teatr im. Jaracza w Olsztynie Teatr im. Sewruka w Elblągu Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid w Elblągu INNE DZIAŁANIA KULTURALNE Międzynarodowy Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach (wrzesień 2008) Dni Warmii i Mazur w obwodzie kaliningradzkim (czerwiec 2009) ZDROWIE, TURYSTYKA I PROMOCJA REGIONU Samorząd województwa bierze udział w cyklicznych imprezach promocyjnych w Rosji: Międzynarodowe Targi Turystyczne Intourmarket w Moskwie Międzynarodowe Targi Turystyczne Jantur. Turystyka Sport Wypoczynek w Kaliningradzie Międzynarodowe Targi Turystyki Medycznej Workshop WYBRANE KONFERENCJE, SEMINARIA, POSIEDZENIA I SPOTKANIA 19 lutego 2008, Bartoszyce spotkanie z przedsiębiorcami z obwodu kaliningradzkiego (możliwości inwestycyjne na Warmii i Mazurach) 13 marca 2009, Olsztyn posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji ds. edukacji, nauki, kultury, sportu i turystyki 5-6 maja 2009, Moskwa V posiedzenie Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej 4-5 sierpnia 2009, Olsztyn Międzynarodowa Konferencja dla Organizacji Pozarządowych Wieś tu żyję, pracuję i odpoczywam i spotkanie grupy roboczej członków Euroregionu Bałtyku ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich września 2009, Moskwa Forum Regionów Polski i Rosji 30 września 2009, Kaliningrad posiedzenie Komisji ds. Samorządu Terytorialnego 1-2 października 2009, Kaliningrad Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego 21 października 2009, Olsztyn posiedzenie Komisji ds. edukacji, nauki, kultury, sportu i turystyki 28 października 2009 spotkanie marszałka Protasa z Siergiejem Puczkowem, konsulem generalnym FR w Gdańsku 11 grudnia 2009, Gusiew posiedzenie Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolnospożywczego 21 grudnia 2009, Olsztyn posiedzenie Komitetu ds. Polityki Socjalnej, Ochrony Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego lutego 2010 X plenarne posiedzenie PolskoRosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. 26 lutego 2010, Prawdinsk spotkanie specjalistów ds. melioracji, pracujących w ramach Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego marca 2010, Kaliningrad II Młodzieżowy Festiwal Teatralny dla Dzieci i Młodzieży 26 marca 2010, Olsztyn spotkanie ekspertów ds. gospodarki leśnej i myślistwa w ramach prac Komisji ds. rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego 24 kwietnia 2010, Braniewo obchody 65lecia zwycięstwa maja 2010, Olsztyn, Warszawa Forum Regionów Polska-Rosja 29 lipca 2010, Gdańsk spotkanie Wicekonsula Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Pawła Riazanowa z przedstawicielami samorządu woje-wództwa dot. ewentualnego inwestowania przez polskie firmy w nowo budowanej przez Rosjan elektrowni atomowej 2-10 września 2010, Irkuck Bajkalskie Forum Ekonomiczne w Irkucku. Współpraca polsko-rosyjska odbywa się na wielu polach. Korzystają na niej twórcy i wiellbiciele kultury Польско-российское сотрудничество проходит в различных сферах, а это на руку и авторам и любителям культуры Сотрудничество ОЖИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБМЕНА по-соседски 19 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ТУРИЗМ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА История сотрудничества Варминско -Мазурского воеводства с Калининградской областью ЗДОРОВЬЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ СПОРТ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА Сотрудничество осуществлялось на основании соглашения от сентября 2001 года. В июне 2008 года был подписан план сотрудничества на гг. СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Польско-Российский совет по впросам сотрудничества польских регионов с Калининградской областью РФ Еврорегионы (Лына-Лава, Балтика, Неман) сотрудничество муниципальных органов Варминско-Мазурского воеводства и Калининградской области неправительственные организации, такие как Фонд поддержки предпринимательства "Погезания" г. Моронг муниципальные учреждения Варминско-Мазурского воеводства (музеи, театры) центр восточных исследований при научно-исследовательском учреждении им. В. Кентшиньского в Ольштыне - (конференции, семинары) Podpis pod zdjęciem w obu językach koniecznie bo zdjęcia na stronach. ря 2001 года. В июне 2008 года был подписан плаа был подпипсруд ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА Культурные организации, тесно сотрудничающие с Калининградской областью: Воеводская публичная библиотека в Ольштыне Театр им. Ярача в Ольштыне Театр им. Севрюка в Эльблонге Музей Народной культуры в г. Венгожево Варминско-Мазурская филармония им. Ф. Нововейского в Ольштыне Центр культуры и международного сотрудничества Святовид в Эльблонге ДРУГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИТИЯ Международный фестиваль солдатской и патриотической песни Дни Калининградской области на Вармии и Мазурах (сентябрь 2008) Дни Вармии и Мазур в Калининградской области (июнь 2009) Здоровье, туризм и промоция региона: Муниципалитет воеводства принимает участие в периодических промоцийных мероприятиях России: Международная туристическая выставка Интурмаркет в Москве Международная туристическая выставка Янтур. Туризм Спорт Отдых в Калининграде Международная выставка медицинского туризма Воркшоп НЕКОТОРЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ЗАСЕДАНИЯ И ВСТРЕЧИ 19 февраля 2008, Бартошице встреча с предпринимателями из Калининградской области (инвестиционные возможности на Вармии и Мазурах) 13 марта 2009, Ольштын заседание польско-русской комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта и туризма 5-6 мая 2009, Москва V заседание комитета по стратегии польскорусского сотрудничества 4-5 августа 2009, Ольштын Международная конференция для непра- вительственных организаций Деревня здесь я живу, работаю и отдыхаю и встреча рабочей группы членов еврорегиона «Балтика» по вопросам развития деревни сентября 2009, Москва Форум регионов России и Польши 30 сентября 2009, Калининград заседание комиссии по вопросам территориального муниципалитета 1-2 октября 2009, Калининград Форум партнерских регионов Калининградской области 21 октября 2009, Ольштын заседание комиссии по вопросам образования, науки, культуры, спорта и туризма 28 октября 2009 встреча маршала Яцка Протаса с генеральным консулом РФ в г. Гданьске Сергеем Пучковым 11 декабря 2009, Гусев заседание комиссии по вопросам сельского хозяйства и с/х пищевой переработки 21 декабря 2009, Ольштын заседание комитета по вопросам социальной политики, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта Калининградской областной думы, а также комиссии по вопросам здравоохранения, общественной политике, семьи и спорта сеймика ВарминскоМазурского воеводства февраля 2010 X пленарное заседание Польско-Российского совета по вопросам сотрудничества регионов РП с Калининградской областью РФ 26 февраля 2010, Правдинск встреча специалистов по вопросам мелиорации, работающих в рамках деятельности Комиссии по вопросам сельского хозяйства и переработки с/х продуктов марта 2010, Калининград II Молодежный театральный фестиваль для детей и юношества 26 марта 2010, Ольштын встреча экспертов по вопросам лесного хзяйства и охоты в рамках деятельности комиссии по вопросам сельского хозяйства и переработки с/х продуктов 24 апреля 2010, Бранево празднование 65-летия Победы мая 2010, Ольштын, Варшава Форум регионов Польша-Россия 29 июля 2010, Гданьск встреча вице-консула Российской Федерации в Гданьске Павла Рязанова с представителями муниципалитета воевоства по вопросу возможного инвестирования польскими фирмами в строительство Российской атомной электростанции 2-10 сентября 2010, Иркутск Байкальский экономический форум в Иркутске Podpis pod zdjęciem w obu językach koniecznie bo zdjęcia na stronach. ря 2001 года. В июне 2008 года был подписан плаа был Naszym celem jest pokazanie bliskości gospodarczej Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego. Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebie nawiązania bardziej ścisłych kontaktów handlowych pomiędzy naszym regionem a obwodem kaliningradzkim. Dlatego też nawiązujemy współpracę handlową również z przedsiębiorcami z Rosji.

4 PO SĄSIEDZKU Gazeta nakład egz. 10 ROSYJSCY NAUKOWCY W OLSZTYNIE 25 i 26 maja Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościł przedstawicieli kadry naukowej Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Pomysłodawcą wydarzenia był Marek Gołkowski, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie. odczas pobytu w Olsztynie delegacja spotkała się z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Słomą. Przybliżył on gościom zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Naukowcy spotkali się także z władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a zostali przywitani przez Zespół Pieśni i Tańca Kortowo. Następnie odbyło się spotkanie z P władzami uczelni, podczas którego przybliżono gościom historię naszego uniwersytetu, ofertę edukacyjną, plany inwestycyjne, współpracę z Unią Europejską oraz możliwość poszerzenia współpracy na poziomie uniwersyteckim. Pobyt Rosjan w Olsztynie był jednym z elementów bogatego programu wizyty studyjnej: od Gołdapi, poprzez Kętrzyn, Olsztyn, Elbląg, aż po Gdańsk. Самый большой кампус Конкафедральная базилика pracy naukowej Mikołaja Kopernika. Ekspozycja Kopernik-Kosmos daje możliwość promowania naszego województwa, ale przede wszystkim umożliwia poznanie naszego regionu przez sąsiadów. стям представили историю нашего университета, перечень образовательных услуг, инвестиционные планы, рассказали о сотрудничестве с Европейским союзом и возможностях расширения сотрудничества на университетском уровне. Пребывание россиян в Ольштыне было одним из пунктов богатой программы студийного визита: от города Голдап, через Кентшин, Ольштын, Эльблонг до самого Гданьска. Э кспозиция, состоящая из 60 картин и скульптур польских художников, представляющих жизнь и научную деятельность Николая Коперника, была подготовлена 8 Rzekami i kanałami przez granicę d 3 do 9 czerwca trwał XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Łyna Ława. Celem imprezy jest popularyzowanie idei aktywnego wypoczynku, promocja szlaku kajakowego Łyna Ława, wspieranie samorządów lokalnych w zakresie otwierania nowych przejść granicznych, a zwłaszcza integracja społeczności regionów przygranicznych. Patronat honorowy objęli Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Kaliningradzka Duma Obwodowa. Po raz drugi w spływie uczestniczyła młodzież z obwodu kaliningradzkiego i Warmii i Mazur. Uczestnicy spływu pokonali 105 km na trasie z Olsztyna do przejścia granicznego w Stopkach. Program imprezy był bogaty w liczne wydarzenia kulturalno-oświatowe, ogniska, konkursy, występy zespołów. Młodzi uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia miast po trasie spływu, między innymi Olsztyna, Dobrego Miasta, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc i Sępopola. Tradycją imprezy jest spotkanie samorządowców i przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Stopkach. Przy turystycznym stole rozmawiano na temat dalszej współpracy w zakresie turystyki przygranicznej oraz zagospodarowania rzek łączących nasze regiony. Należy nadmienić, że przygotowywany jest projekt, którego celem jest dalsza popularyzacja turystyki kajakowej. Ostatni 13-kilometrowy odcinek ze Stopek do Prawdinska w obwodzie kaliningradzkim młodzież przepłynęła wspólnie z samorządowcami. Najlepsi uczestnicy spływu otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Ogółem w spływie uczestniczyła grupa 100 osób. Impreza zakończyła się ogniskiem integracyjnym. 8% Другие ольштынские костелы: костел под воззванием святого Юзефа ( ) представляет собой великолепный пример неороманского стиля. Неоготический костел Пресвятого Сердца Иисуса благодаря 83-метровой башне Железнодорожные виадуки над Лыной в Ольштыне Святилище в Гетжвалде поверхности Гетжвалд находится на полпути между Острудой и Ольштыном. Известность Гетжвалду принесли явления Святой Девы Марии, что было официально признано католическими властями. 2 Через границу по рекам и каналам Не только сухопутным, но и водным путем можно пресечь границу, чему подтверждением является инициатива представителей органов самоуправления, которые организуют международный байдарочный поход. Водные погранпереходы должны действовать хотя бы в летний период, дабы облегчить туристический обмен. 3 по 9 июня состоялся XI Междунароный поход на бадарках Лына-Лава. Цель данного мероприятия популяризация идеи актиного отдыха, промоушн байдарочного пути ЛынаЛава, поддержка местного самоуправлния в сфере открытия новых погранпереходов, а главное интеграция общественности приграничных регионов. Сие спотив-ное событие проходило под почетным патронатом сеймика Варминьско-Мазурского воеводства и Калнин-градской областной Думы. Уже второй раз в походе участвует молодежь, про-живающая в Калининград-ской области и на территории Вармии и Мазур. Участники похода прошли 105 км по маршруту от Ольштына до погранперехода в местности Стопки. Программа была насыщена многочисленны-ми культурными мероприятиями: кострами, конкурса-ми, выступлениями коллективов. Молодым участникам представилась возможность посетить города по маршруту похода: Ольштын, Добре Място, Лидзбарк Вармински, Бартошице и Семпополь. Традицией мероприятия стала встреча с представителями органов самоуправления и дипломатических представительств в местности Стопки. За «туристическим столом» разго- Находится на расстоянии 4 км от Ольштына на маршруте в Оструду. Лесной ботанический сад, в котором собрано свыше тысячи видов деревьев, кустарников и других растений со всего мира. вари- вали на тему дальнейшего сотрудничества в сфере приграничного туризма, а также относительно оснащения рек, соединяющих наши реги-оны. Следует упомянуть, что подготовлен проект, цель которого дальнейшая популяризация байдарочного туризма. Последний 13-ти километровый отрезок из Стопок до Правдинска Калининградской области молодежь проплыла в обществе пред-ставителей органов самоу-правления. Лучшие участники похода получили памятные дипломы и куб-ки. Всего в походе принимало участие группа численностью 100 человек. Мероприятие закончилось интеграционными поси- является одним из самых высоких костелов в Польше. Стоит также посмотреть неоготические евангелический-аугсбургский и гарнизонный костелы, расположенные рядом с замком. Высокие Ворота... 36% Идентичные трехарочные конструкции мостов появились в конце XIX в, благодаря их высоте пассажирам проезжающих поездов представляется возможность увидеть практически всю панораму города. музеем Вармии и Мазур и дофинансирована самоуправлением Варминско-Мазурского воеводства. Выставка "KoперникКосмос" дает возможность осуществления продвижения нашего воеводства, но прежде всего дает возможность соседям лучше познакомиться с нашим регионом. С O Прекрасно сохранившийся самый большой костел средневековья в регионе, построенный в XIV веке. Летом в костеле проходят Ольштынские органные концерты. повята Nie tylko lądem, ale i wodą można przekraczać granicę. Pokazują to inicjatywy samorządowców, którzy organizują międzynarodowe spływy kajakowe. Wodne przejścia graniczne powinny działać choćby sezonowo, ułatwiających wymianę turystyczną. ПОВЕРХНОСТИ ГОРОДА Лесной Дендрарий в Кудыпах Леса занимают 2011 год в России является годом Космонавта. 17 июня в Калининграде будет открыта выставка "Коперник Космос". Идея создания выставки является результатом встреч Музея Вармии и Мазур в Ольштыне с Калининградским историко-художественным музеем во время мероприятия, Дни Калининградской области на Вармии и Мазурах. 25 и 26 мая Самоуправление Варминско-Мазурского воеводства принимало научных сотрудников Российской академии государственной службы при Президен-те Российской Федерации. Автором идеи данного мероприятия является Генеральный консул РП в Калининграде Марек Голковски. о время пребывания в Ольштыне делегация встретилась с вице-маршалком воеводства Ярославом Слома, который рассказал гостям о принципах функционирования территориального самоуправления. Научные сотрудники посетили Варминьско-Мазурский университет, где их встретил ансамбль песни и танца "Кортово". Затем состоялась встреча с руководством вуза, во время которой го- ЗАНИМАЮТ БОЛЕЕ Ольштынское Кортово является самым большим студенческим город-ком в Польше (422 га), который расположен на берегу озера в окружении лесов. В Кор тово находится большая часть зданий Варминско-Мазурского университета. Выставка "Коперник Космос" В Святого Якова в Ольштыне ОЗЕРА 2011 jest w Rosji Rokiem Kosmonauty. 17 czerwca w Kaliningradzie zostanie otwarta wystawa Kopernik Kosmos. Idea stworzenia wystawy jest pokłosiem spotkań i rozmów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z Muzeum Historyczno Artystycznym w Kaliningradzie podczas Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach. kspozycja przygotowywana przez Muzeum Warmii i Mazur i współfinansowana przez Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego składa się z 60 obrazów i rzeźb artystów polskich, które nawiązują do życia i 5 САМОЕ БОЛЬШОЕ ИЗ НИХ - ОЗЕРО КШИВЕ (КРИВОЕ) 412 ГА С ПРЕКРАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА Wystawa Kopernik Kosmos E РОССИЙСКИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ В ОЛЬШТЫНЕ 15 ОЗЕР В ОЛЬШТЫНЕ... и ольштынские городские стены - это самые характерные туристические пункты Ольштына. Единственные сохранившиеся из трех ворот постройки XIV в., которые находились в крепостных стенах, окружающих город. От средневекового укрепления остались элементы стен, находящиеся у кафедрального костела св. Якова, на улице Асныка, Окоповой и около замка. Не только из окон поезда можно увидеть виадуки, называемые ольштынскими Станьчиками. Этот объект является одним из наиболее часто фотографируемых в городе. Особенно, если посмотреть в направлении старого города, нам откроется великолепный вид на замок. Колегиата в городе Добре Място Ланьские леса В прекрасных Ланьских лесах изобилие грибов, ягод, орехов и дичи. Здесь множество живодо недавнего времени Ланьские леса были закрыты для туристов. Стоит воспользоваться тем, что теперь этими прекрасными местами может восхищаться каждый из нас. писных и спокойных велосипедных маршрутов. 6 км от Плюсек находится покинутая всеми деревня Ожехово, в которой остались только костел и лесная сторожка. От озера Ланьск до деревни Русь расположен заповедник природы Варминский лес. олегиата Пресвятого Спасителя и Всех Святых - это второй по величине храм Вармии (носит титул Базилики меньшей). К Готический костел построен в XIV в. Внутри находится скульптура Мадонны (XV в.) и алтарь, созданный в стиле позднего барокко. Dystrybucja : - przejścia graniczne w Grzechotkach i Bezledach - Braniewo, Bartoszyce, Gołdap, Olecko - 35 tys. egz. w Kaliningradzie Kaliningrad i okolice Wakacje to idealny czas, by poznać sąsiadów. Oto parę podpowiedzi, na co zwrócić uwagę, będąc w obwodzie kaliningradzkim i jego stolicy. aliningrad (niem. Königsberg, pol. Królewiec) został założony przez Krzyżaków w 1255 roku. W swej burzliwej historii był siedzibą władz zakonu krzyżackiego i stolicą Prus Książęcych lenna Polski. Miasto rozsławił K słynny filozof niemiecki urodzony w tym mieście w 1724 r. Immanuel Kant. Najnowsza historia miasta pozbawiła go hanzeatyckiego charakteru i sprawiła, że nabrało wyglądu typowego radzieckiego miasta. Dla militarystów podpis że to uniwerek i takie tam iezwykle ciekawe jest Muzeum Historii i Sztuki. Znajdują się tu: ekspozycja dotycząca roślin oraz zwierząt lądowych i wodnych zamieszkujących obwód kaliningradzki, sala przedstawiająca dzieje przedwojenne dawnych Prus Wschodnich. Niedaleko placu Centralnego znajduje się niezwykłe muzeum Muzeum Bunkier gen. Ottona von Lascha. W bunkrze tym mieściło się podziemne stanowisko dowodzenia obroną Królewca w 1945 roku. Przy nabrzeżu Pregoły stoi zacumowana oryginalna łódź podwodna B413. Obecnie mieści się w niej muzeum. N Miasto bram Do ciekawszych atrakcji Kaliningradu należą liczne bramy i baszty. Jedna z najbardziej znanych to Brama Brandenburska, przez którą w 1701 r. wjeżdżał na koronację król pruski Fryderyk III. Na wschód od dworca autobusowego znajduje się ładny park botaniczny, w pobliżu którego znajdują się pozostałości fortyfikacji obronnych. podpis coś i Kancie bo dziura jest tutaj okropn podpis coś i Kancie bo dziura jest tutaj okropnapodpis coś i Kancie bo dziura jest tutaj okropna Papier offset 45g Pełen kolor 1 strona (260mm-301mm) zł netto 1/2 strony(260mm-149mm) zł netto 1/4 strony (128mm-149 mm) 900 zł netto ostatnia strona (260mm- 301mm) zł netto Termin: 23 listopada 2012 r. Bursztynowa Komnata I nnym bardziej znanym z tutejszych muzeów jest słynne Muzeum Bursztynu, znajdujące się we wschodniej części miasta nad zalewem. Muzeum urządzone w dawnej Baszcie Dohna prezentuje niezwykle piękne i interesujące ozdoby oraz wyroby z bursztynu zarówno stare, jak i współczesne. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na bursztynowe okazy z czasów carskiej Rosji. W muzeum eksponowane są także zrekonstruowane fragmenty dawnej Bursztynowej Komnaty, która przez pewien czas znajdowała się w Królewcu. Część ekspozycji poświęcona jest niezwykle bogatym na półwyspie Samba złożom bursztynu i historii jego wydobycia. Groby władców ajbardziej znany zabytek to katedra Immanuela Kanta na wyspie Knipawa. Odbywały się tu koronacje władców pruskich, służyła też jako miejsce pochówku krzyżackich dostojników. Pochowany został tu także Albrecht Hohenzollern. Przy północnym narożniku można zwiedzić symboliczny grobowiec Immanuela Kanta. Szczególnie interesujące i warte obejrzenia jest znajdu- N * do podanych cen należy doliczyć podatek VAT jące się na wieży katedralnej muzeum Immanuela Kanta i Königsbergu. W muzeum zobaczyć możemy niezwykle interesujące ekspozycje przedstawiające historię miasta, wyspy Knipawy i katedry. Wystawione są także dawne zdjęcia, mapy miasta i eksponaty związane z najnowszą historią miasta. Fotografie i malunki przedstawiają wygląd dawnego starego miasta. Kant i ocean uż obok bunkra znajduje się budynek uniwersytetu, w którym obejrzeć można Muzeum Immanuela Kanta. Muzeum prezentuje różnego rodzaju wydania książek Kanta oraz eksponaty związane z biografią filozofa i ukazujące jego związki z mi- T astem nad Pregołą. Tuż nad brzegiem Pregoły znajduje się ciekawe Muzeum Oceanu Światowego. Zostało ono zorganizowane na statku Witaź, przerobionym przez Rosjan z niemieckiego okrętu wojennego Mars. Obok budynku znajduje się także oceanarium. Wydawca Olsztyn Sp. z o. o., ul. Tracka 5, Olsztyn, NIP: , Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ,

5 PO SĄSIEDZKU Dodatkowo promocję w wydawnictwie Kierunek Polska / możemy wzmocnić przekazem na portalach klops.ru (3 mln odsłon miesięcznie). klops.ru - jeden z wiodących portali internetowych w Kaliningradzie. Jego wydawcy codziennie dostarczają mieszkańcom regionu najistotniejsze informacje społeczne, gospodarcze i kulturalne. Każdego miesiąca odwiedza go ponad użytkowników, a odsłony sięgają blisko Wydawca Olsztyn Sp. z o. o., ul. Tracka 5, Olsztyn, NIP: , Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ,

6 PO SĄSIEDZKU PAKIETY: PO SĄSIEDZKU / KIERUNEK POLSKA + 1 cała strona zł* + baner B zł* (*) = zł* (*) ½ strony zł* + baner A zł* (*) = zł* (*) ¼ strony zł* + baner A zł* (*) = zł* (*) Strona ostatnia zł*+ baner B zł* (*) = zł* (*) * do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (*) cena za odsłon Wydawca Olsztyn Sp. z o. o., ul. Tracka 5, Olsztyn, NIP: , Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ,

7 PO SĄSIEDZKU Kamila Asztemborska specjalista ds. reklamy Oferujemy również organizację kompleksowej kampanii reklamowej, uwzględniającej dodatkowe media i nośniki outdorowe w Kaliningradzie. Tel. (89) Fax: (89) ZAPRASZAMY DO Wydawca Olsztyn Sp. z o. o., ul. Tracka 5, Olsztyn, NIP: , Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ,

DNI ELBLĄGA 2012. Rusza budżet obywatelski. str.. 5-9. Nr 3(5) wrzesień 2012. www.elblag.eu

DNI ELBLĄGA 2012. Rusza budżet obywatelski. str.. 5-9. Nr 3(5) wrzesień 2012. www.elblag.eu Nr 3(5) wrzesień 2012 www.elblag.eu DNI ELBLĄGA 2012 str.. 5-9 fot. Włodzimierz Wawro Rusza budżet obywatelski Czy w Twojej okolicy jest potrzebny plac zabaw? A może remont chodnika, czy nowe miejsca parkingowe,

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu Nr 2(8) kwiecień 2013 Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz u u u

www.elblag.eu Nr 2(8) kwiecień 2013 Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz u u u Nr 2(8) kwiecień 2013 www.elblag.eu u u u Obudź wrażliwość - s. 2 Nowa ustawa śmieciowa - s. 8 Elbląg za pół ceny - s. 15 fot. Konrad Kosacz 2 Tym żyje Elbląg I przyszła wiosna. Choć przywitała nas ujemną

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W MOSKWIE PO PRZEMIANACH PIERESTROJKI

TURYSTYKA W MOSKWIE PO PRZEMIANACH PIERESTROJKI Turyzm 2012, 22/1 Anna Aleksandrowa Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa Moskwa (Rosja) TURYSTYKA W MOSKWIE PO PRZEMIANACH PIERESTROJKI Zarys treści: Moskwa współczesna wydaje się być światowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

cytadela w a r s z a w s k a

cytadela w a r s z a w s k a cytadela w a r s z a w s k a Projekt: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostepności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli

Bardziej szczegółowo

DOWÓDCA ZATOKI BIBI-EJBAT

DOWÓDCA ZATOKI BIBI-EJBAT POLSKIE STRONY Złożenie kwiatów na grobie inżyniera Pawła Potockiego (01 listopada 2014) DOWÓDCA ZATOKI BIBI-EJBAT W Baku, na wybrzeżu Morza Kaspijskiego, znajduje się nagrobek z wyrytym nań napisem: Polski

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY #1 BUDOWA SILNEJ, PRESTIŻOWEJ MARKI GDAŃSK NA RYNKU GLOBALNYM Budowa Marki Gdańsk to długofalowy proces o charakterze ewolucyjnym, niejako wpisany

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r.

Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Koncepcja Programowa udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej Wyżywienie planety, energia dla życia 1 maja 31 października 2015 r. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Karty Projektów

Załącznik 5. Karty Projektów Załącznik 5. Karty Projektów Karta projektu nr 1 Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem Etap I Opracowanie koncepcji turystycznorekreacyjnego zagospodarowania terenów Góry Chełmskiej

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH

SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH K A L E J D O S K O P G O S P O D A R C Z Y Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 3 (3) grudzień 2005 SŁOWO WSTĘPNE OD ZARZĄDU SIPH Szanowni

Bardziej szczegółowo

Tworzymy dobry Klimat dla Biznesu str. 4

Tworzymy dobry Klimat dla Biznesu str. 4 W numerze: Jak zmieniało się nasze miasto dzięki funduszom unijnym str. 3 Tworzymy dobry Klimat dla Biznesu str. 4 Kalendarz letnich imprez w Mrągowie str. 7 Nr 2 (240) 18 kwietnia 2014 roku www.mragowo.pl

Bardziej szczegółowo

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze:

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze: AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA grudzień 0 w numerze: Drodzy Mieszkańcy Malborka, Oddajemy do Waszych rąk kolejną papierową wersję Codziennej Gazety Internetowej 8-00.pl. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

5/2013 (125) rok XIV ISSN 1508-5082

5/2013 (125) rok XIV ISSN 1508-5082 5/2013 (125) rok XIV ISSN 1508-5082 Przedsięwzięcia priorytetowe zarząd przyjął wstępną listę na lata 2014-2020 PSIM i PSe-AP będą nowe e-usługi dla mieszkańców Podkarpacia Lokalne Grupy Działania świętowały

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność

Sięgają po laury Str.3/4 W NUMERZE. Młodzież rozsławia Olsztyn i region. Biuro poselskie prof. Kudryckiej zaczęło działalność OLSZTYN BARCZEWO BISKUPIEC DOBRE MIASTO DYWITY GIETRZWAŁD JEZIORANY JONKOWO KOLNO OLSZTYNEK PURDA STAWIGUDA ŚWIĄTKI NR 51 ROK III 30 KWIETNIA 2015 NAKŁAD 8 000 EGZEMPLARZY ISSN 2353-9046 e-mail: redakcja@gwarminska.pl

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ listopad 2012 1 2 listopad 2012 Szanowni Państwo ostatnich miesiącach Izba skupiła W się na działaniach o charakterze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI...

SPIS TREŚCI RAPORT WYWIAD WSPARCIE BIZNESU QUIZ ROZWÓJ KADR FOTORELACJA CO NOWEGO W PROJEKTACH PROMOCJA PO RPW WYDARZENIA...31 CIEKAWOSTKI... SPIS TREŚCI RAPORT Inwestuj w Polsce Wschodniej..........3 Polska Wschodnia dla biznesu...........7 WYWIAD Jesteśmy na półmetku.................10 Odkryj jak to blisko!.................20 WSPARCIE BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Zielona rewolucja zaczyna się w Kortowie. Budowa RCI zakończona. Amerykański sen to nie mit. str. 8. str. 3. str. 21. www.uwm.edu.

Zielona rewolucja zaczyna się w Kortowie. Budowa RCI zakończona. Amerykański sen to nie mit. str. 8. str. 3. str. 21. www.uwm.edu. www.uwm.edu.pl Budowa RCI zakończona str. 3 Amerykański sen to nie mit str. 21 1 Fot. Janusz Pająk Zielona rewolucja zaczyna się w Kortowie str. 8 Na zdjęciu dr Sławomir Ciesielski ISSN 1641 3199 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 3(15)/2012 ISSN 2081-8033 Gąbka i kreda zostają w domu. Czas na multimedialne tablice str. 5 Nie było mocnych na Dywany Łuszczów str. 11 Komunikacyjna (r)ewolucja na ulicach Lublina str. 17 Miejsce

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Działania związane z promocją oraz polityką międzynarodową Miasta Szczecin były w latach objętych Raportem prowadzone przez kilka struktur organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok

Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa. CWK - o obiekcie. Nowe autobusy. Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu. Budżet na 2014 rok Elektroniczny Biuletyn Urzęd Miasta Opola Nr 1. kwiecień 2014 r. Na początku miała być hala widowiskowo-sportowa CWK - o obiekcie Nowe autobusy Miasteczko Ruchu Drogowego w Opolu Budżet na 2014 rok SŁOWO

Bardziej szczegółowo