Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach przygranicznych Kraków, 7 września 2012 r. Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

2

3 Stopa bezrobocia na Litwie 10,4% Region Alytus - 13,2% Miasto Alytus 13,9% Rejestrowane bezrobocie na Litwie lipiec 2012

4 Rejestrowane bezrobocie w województwie podlaskim lipiec 2012 Stopa bezrobocia: woj. podlaskie - 13,8% Polska - 12,3% powiat sejneński 20,3% powiat suwalski 9,6%

5 Współpraca przygraniczna I. Współpraca z Giełdą Pracy w Alytusie Litwa na podstawie Porozumienia w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rynku pracy GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY realizowane w latach : 1. wymiana doświadczeń we wdrażaniu polityki rynku pracy na szczeblu lokalnym, 2. wymiana doświadczeń z zakresu realizacji usług informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, szkoleń dla osób poszukujących pracy i pośrednictwa pracy na szczeblu lokalnym, 3. wymiana doświadczeń w zakresie działań wspierających zatrudnienie i integrację z rynkiem pracy osób bezrobotnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działania: - udział przedstawicieli Giełdy Pracy w Alytusie w spotkaniu organizowanym przez WUP w Białymstoku na terenie woj. podlaskiego (przedstawienie sytuacji na lokalnych rynkach pracy, problemu migracji oraz zatrudniania cudzoziemców) marzec 2012, - wizyta studyjna przedstawicieli WUP w Białymstoku w Alytusie (prezentacja dobrych praktyk w obszarze wspierania przez służby zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy) - listopad 2011, - wizyta studyjna przedstawicieli WUP w Białymstoku w Alytusie (prezentacja świadczonych usług, przepływu siły roboczej w obszarach transgranicznych) listopad 2008, - wizyta przedstawicieli Giełdy Pracy w Alytusie w województwie podlaskim (omówienie możliwości oraz korzyści z realizacji projektów finansowanych ze środków UE) październik 2008

6 Współpraca przygraniczna I. Współpraca z Giełdą Pracy w Alytusie Litwa cd. 4. pobudzanie współpracy pomiędzy służbami EURES w celu zwiększenia mobilności transgranicznej siły roboczej pomiędzy Litwą a Polską, poprawy informacji i doradztwa dla poszukujących pracy pracodawców w związku z zatrudnieniem i poszukiwaniem pracowników w sąsiednich państwach. Działania: - udział litewskiego doradcy EURES w szkoleniu w Starym Folwarku zorganizowanym dla powiatowych asystentów EURES przez kadrę EURES z WUP w Białymstoku (omówienie warunków życia i pracy na Litwie, przyjęcie założenia do dalszej współpracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymianę ofert pracy pomiędzy województwem podlaskim a regionem Alytus) lipiec 2007.

7 Współpraca przygraniczna II. Współpraca z Państwową Agencją ds. Zatrudnienia w Rydze Łotwa na podstawie Protokołu Intencyjnego dotyczącego Dwustronnej Współpracy w obszarze wymiany informacji i doświadczeń w zakresie realizacji działań na rzecz rynku pracy Działania: -robocza wizyta przedstawicieli WUP w Białymstoku na Łotwie (Daugavpils)- spotkanie z pracownikami Oddziału Daugavpils oraz seminarium nt. realizowanej polityki oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce i na Łotwie maj 2011, - spotkanie na terenie woj. podlaskiego obserwatoriów rynku pracy, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele State Employment Agency of Latvia oraz Alytus Regional Labour Exchange (omówienie systemów monitorowania popytu na pracę na Łotwie, Litwie, w Finlandii oraz w woj. podlaskim) wrzesień 2011.

8 Współpraca przygraniczna III. Współpraca z Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego - Kaliningrad Federacja Rosyjska na podstawie Porozumienia o współpracy GŁÓWNE OBSZARY WSPÓŁPRACY realizowane w latach : - wymiana doświadczeń w zakresie realizacji polityki rynku pracy na szczeblu lokalnym, - wymiana informacji o sytuacji na rynku pracy, - współpraca w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów finansowanych przez Unię Europejską,

9 Współpraca przygraniczna Działania: -udział delegacji z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w warsztatach w CIiPKZ WUP w Białymstoku (prezentacja wyników badań z zakresu kształcenia przez szkoły zawodowe - potrzeby regionalnego rynku pracy, w tym na zawody związane z zieloną gospodarką, wizyta w Centrum Informacyjno Konsultacyjne Służb Zatrudnienia) grudzień 2011, -udział przedstawiciela WUP w Białymstoku w konferencji w Kaliningradzie i Sankt Petersburgu, (obchody XX-lecia służb zatrudnienia Federacji Rosyjskiej) oraz w posiedzeniu Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, uczestnictwo w seminarium Realizacja celowego Programu Obwodu Kaliningradzkiego Środki mające na celu obniżenie wahań na rynku pracy w Obwodzie Kaliningradzkim w 2011 r. lipiec 2011, - udział przedstawicieli WUP w międzynarodowym spotkaniu w Kaliningradzie (wymiana informacji o sytuacji na rynkach pracy czerwiec 2010)

10 BiAlyLaS BiAlyLaS nieformalne partnerstwo transgraniczne na pograniczu polsko litewskim W realizację działań zaangażowane są: - ze strony polskiej: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach - ze strony litewskiej: Giełda Pracy w Alytus - koordynator: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

11 Cele partnerstwa - promocja mobilności transgranicznej na pograniczu polsko litewskim - poszerzenie wiedzy na temat warunków życia i pracy obu krajów - pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami transgranicznymi Polski i Litwy

12 Zrealizowane działania 2008 r. Wizyta studyjna delegacji litewskiej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku omówienie planowanych działań transgranicznych pomiędzy województwem podlaskim a okręgiem Alytus Suwałki konferencja skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy Warunki życia, nauki i pracy na Litwie z udziałem doradców EURES z Litwy

13 Zrealizowane działania 2009 r. - Łoździeje, Litwa seminarium informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz młodzieży gimnazjalnej. Przedstawienie warunków życia i pracy w Polsce oraz sytuacji na polskim rynku pracy - Alytus, Litwa - konferencja dla pracodawców litewskich Prognozy rynku pracy i prezentacja barometru zatrudnienia na rok 2009 przedstawienie sytuacji na rynku pracy Polski i województwa podlaskiego

14 Zrealizowane działania 2010 r. Suwałki konferencja dla pracodawców regionów przygranicznych Możliwość zatrudnienia cudzoziemców z rejonów przygranicznych z udziałem doradców EURES z Litwy Puńsk Dzień Litewski. Nauka, Praca, Kultura z udziałem doradcy EURES z Litwy, przedsiębiorców i wystawców litewskich, władz konsularnych, lokalnych i samorządowych z Suwałk, Sejn i Puńska Suwałki I Transgraniczne Targi Pracy prezentacja ofert pracy polskich i litewskich pracodawców, informacje dotyczące rynku pracy, możliwości podjęcia nauki i pracy w Polsce i na Litwie

15 Zrealizowane działania 2011 r. Sejny konferencja Dzień litewski rozwój współpracy transgranicznej z udziałem przedstawicieli Giełdy Pracy w Alytusie i Łoździejach, władz lokalnych i władz konsularnych Sejny seminarium dla lokalnych pracodawców Mobilność w regionie przygranicznym z udziałem doradcy EURES z Litwy Białystok, Suwałki seminarium dla regionalnych pracodawców Zatrudnianie pracowników w sektorze budowlanym zagrożenia i nowe możliwości z udziałem doradców EURES z Estonii, Litwy i Łotwy

16 Zrealizowane działania 2012r. Sejny seminarium dla regionalnych pracodawców Eures przygraniczny informacje dla pracodawców z udziałem doradcy EURES z Litwy Suwałki II Transgraniczne Targi Pracy z udziałem pracodawców z regionów przygranicznych oraz instytucji działających w obszarze mobilności Białystok konferencja dla regionalnych pracodawców Rynki pracy Europy środkowo wschodniej z udziałem przedstawicieli Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy

17 Zrealizowane działania kampanie informacyjne na temat EURES transgranicznego w mediach audycje radiowe, reklamy telewizyjne, artykuły sponsorowane

18 Bariery w mobilności na wschodnim i północnym pograniczu wysoka stopa bezrobocia w regionach przygranicznych brak atrakcyjnych ofert pracy znaczny odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym, przewaga ludności rolniczej, słaba urbanizacja niższy poziom wykształcenia ludności

19 Dziękuję za uwagę Janina Mironowicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Tel

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu POWIATOWE URZĘDY PRACY, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 20 listopada 2014 r. NOWA PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu biuletyn o działalności i usługach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES funkcjonujących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Jesteśmy instytucją, która we współpracy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne wyjazdy za granicę

Bezpieczne wyjazdy za granicę GRUDZIeń 2009 1 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 90 lat walki z bezrobociem str. 10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy

Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Problemy w zakresie mobilności zawodowej na polsko słowackim rynku pracy Stosunkowo niski poziom rozwoju gospodarczego regionu; Niski wskaźnik produktywności oraz konkurencyjności MŚP; Niska mobilność

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU. Konin, marzec 2004 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2003 ROKU Konin, marzec 2004 r. SPIS TREŚCI 1. Analiza bezrobocia - 2003 r..... 3 2. Wykorzystania środków finansowych na aktywne formy

Bardziej szczegółowo