Projekty telemedyczne w woj. lubuskim. Doc.dr inŝ. Emil Michta Uniwersytet Zielonogórski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty telemedyczne w woj. lubuskim. Doc.dr inŝ. Emil Michta Uniwersytet Zielonogórski e.michta@ime.uz.zgora.pl"

Transkrypt

1 Projekty telemedyczne w woj. lubuskim Doc.dr inŝ. Emil Michta Uniwersytet Zielonogórski

2 Plan Wprowadzenie Telemedycyna Projekty telemedyczne w woj. lubuskim Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka Lubuska sieć teleradiologii Podsumowanie

3 Telemedycyna TELEMEDYCYNA Telekomunikacja Informatyka Elektronika Pomiary i sterowanie

4 Dlaczego telemedycyna? Poziom rozwoju informatyki i telekomunikacji, Nowoczesna aparatura medyczna z cyfrowym interfejsem komunikacyjnym, Powszechność komputerów osobistych i szerokopasmowy dostęp do Internetu, Usprawnienie działania instytucji, Racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną i zwiększenie skuteczności metod leczenia, Poprawa jakości Ŝycia pacjentów Oszczędności w słuŝbie zdrowia (nawet do ~40%)

5 Projekty telemedyczne woj. lubuskie Park Naukowo Technologiczny Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka CITdZC BudŜet 23 mln PLN Zakończenie - II kwartał 2012 Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej LST BudŜet 15 mln Zakończenie II kwartał 2011

6 CITdZC - cel Stworzenie unikalnych moŝliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinŝynierii Koncentracja i integracja zasobów intelektualnych oraz badawczych (nowoczesna aparatura, działania interdyscyplinarne) Włączenie się do europejskiej sieci badań naukowych (zdrowie, nowe technologie dla zdrowia)

7 CITdZC - oferta Opracowanie nowych technologii sprzyjających poprawie warunków Ŝycia i zdrowia WdroŜenie nowych technologii informatycznych i biomateriałowych w dziedzinie jw. Ograniczenie i zmniejszenie skutków społecznych chorób cywilizacyjnych

8 1. Przetwarzania sygnałów w elektrofizjologicznych obiektów biomedycznych 2. Bezprzewodowych sieci sensorowych 3. Biopolimerów 4. Nanomateriałów 5. Sensorów w dla potrzeb medycznych 6. Charakterystyki powierzchni 7. Diagnostyki molekularnej 8. Mechatroniki 9. Prototypowania systemów biomechatronicznych 10. Telemedycyny CITdZC - laboratoria 11. Komputerowej analizy obrazów w mikroskopowych 12. InŜynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej

9 CITdZC - budynek

10 LST - teleradiologia Teleradiologia (radiologia na odległość) wchodzi w skład telemedycyny i jest to najnowsza forma radiologii. Łączy w sobie elementy telekomunikacji, informatyki i medycyny. Pozwala na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statystyczne lub dynamiczne. Rozdzielenie akwizycji i interpretacji obrazów medycznych przy wykorzystaniu sieci rozległych. UmoŜliwia przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości i interaktywną transmisję audiowizualną z duŝą dokładnością i w czasie rzeczywistym. Teleradiologia obniŝa koszty funkcjonowania szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia.

11 LST - beneficjenci Lider: Uniwersytet Zielonogórski Zakłady Opieki Zdrowotnej: Zielona Góra, Międzyrzecz, Sulechów, Świebodzin, Krosno-Gubin, Sulęcin, Nowa Sól, Drezdenko, Gorzów Wlk., Słubice, śagań, Kostrzyn, Wschowa, Skwierzyna, Centrum Medyczne Aldemed

12 LST - cel projektu Budowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Usprawnienie i skrócenie czasu obsługi pacjenta w zakresie diagnostyki obrazowej Wprowadzenie systemu cyfrowej archiwizacji danych medycznych, które mogą być następnie wykorzystane w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych wprowadzenie teleradiologii umoŝliwi szybsze postawienie diagnozy przez specjalistę radiologa, łatwy i ciągły dostęp do historii badań pacjenta

13 LST cel projektu Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań inwestycyjnych dotyczących: 1. Modernizacji sieci teleinformatycznej 2. Opracowania dokumentacji technicznej i specyfikacji procedur organizacyjnych 3. Zakupu obrazowej aparatury diagnostycznej 4. Ucyfrowienia obrazowych pracowni diagnostycznych

14 LST - system radiologiczny System radiologiczny: RIS (Radiology Information System) - zarządzanie danymi PACS (Picture Archiving and Comm. System) archiwizacja obrazów diagnostycznych WEB-dystrybucja - system dystrybucji obrazów wraz z opisami na oddziały szpitalne Radiologiczna Baza Wiedzy

15 PACS i RIS - model działania ania c

16 LST - struktura Pracownie opisowe Szpital urządzenia + lokalny PACS i RIS +VPN CK UZ centralny PACS i RIS +VPN

17 RIS - Radiologiczny System Informacyjny System pozwalający na przetwarzanie, gromadzenie i zarządzanie dokumentacją w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Dane obsługiwane w RIS to m.in. dane demograficzne pacjenta, opisy badań obrazowych, skierowania, raporty wewnętrzne i zewnętrzne, konsultacje, terminarz badań

18 PACS - System Archiwizacji i Transmisji Obrazów Podstawową funkcją systemu PACS jest archiwizacja, przesyłanie i udostępnianie obrazów medycznych Wydajność i szybkość pracy systemu w połączeniu z automatycznymi procesami, takimi jak autorouting (automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zaleŝności od typu badania), czy prefetching (automatyczne wyszukiwanie wszystkich poprzednich badań pacjenta i przesyłanie ich na stację diagnostyczną do porównania z aktualnym), znacznie usprawniają pracę Oszczędności poprzez ograniczenie wykorzystania klisz

19 PACS - System Archiwizacji i Transmisji Obrazów Automatyczna akwizycja danych standard DICOM 3.0 i HL7 obsługa wielu źródeł jednocześnie (TK, MR, USG, CR) Archiwizacja danych obrazowych zarządzanie kolejnością i dostępem do danych róŝne sposoby archiwizacji (RAID, CD, DVD, LTO) kopia bezpieczeństwa backup Dystrybucja danych obrazowych przesyłanie obrazów do stacji roboczych przesyłanie obrazów w obrębie szpitala wykorzystanie technologii WEB Komunikacja z RIS i HIS

20 WEB- dystrybucja- system dystrybucji obrazów w wraz z opisami na oddziały y szpitalne Brak konieczności instalowania oprogramowania na stacjach roboczych, sprawia, Ŝe lekarz ma dostęp do zleconych przez siebie badań z dowolnego miejsca z zapewnieniem bezpieczeństwa tych danych. W zaleŝności od wymogów, uprawnień jednoczesny dostęp do opisów oraz obrazów diagnostycznych lub referencyjnych moŝe mieć wielu uŝytkowników. Obrazy diagnostyczne lub referencyjne przeglądane mogą być w prostych przeglądarkach, z podstawowymi narzędziami obróbki obrazów

21 LST - Centrum Danych (UZ) Zainstalowanie centralnego serwera PACS, współpracującego z buforowymi serwerami PACS Zakładów Diagnostyki Obrazowej zrzeszonych w Lubuskiej Sieci Teleradiologii. Serwer zapewni długoterminową archiwizację obrazów oraz dostęp do wykonanych badań. Zainstalowanie oprogramowania centralnego serwera rozszerzonego systemu obsługi diagnostyki obrazowej RIS, dostosowanego do pracy w systemie teleradiologicznym. Zainstalowanie zaawansowanego, redundantnego systemu zarządzania obrzeŝem sieci, ze wspomaganą sprzętowo aktywną ochroną przed atakami i wirusami (działającą w czasie rzeczywistym), sterowaniem routingiem dynamicznym oraz optymalizacją ruchu w sieci.

22 LST - transfer obrazów radiologicznych Przy łączu o przepustowości 2Mb/s, jedno badanie TK wykonane na szesnastorzędowym tomografie potrzebuje około 5-6 min na przesłanie do jednostki opisowej. W przypadku klasycznych badań radiograficznych ta szybkość łącza pozwala na przesłanie średnio 38 badań na godzinę, czyli około 1,5 minuty/badanie Zalecana minimalna przepustowość łącza do Internetu to 10Mbit/sek, a w przyszłości 100 lub 1000 Mbit/sek Czas jaki upłynie od powstania obrazów do końcowego opisu zaleŝy od wielu czynników, w tym od sposobu transferu obrazów, rodzaju badania, trybu badania (pilny / mniej pilny / planowy / konsultacja) i moŝe się wahać od 30 min dla badań pilnych do 48 godzin dla badań planowych.

23 LST - regionalna sieć komputerowa Pionier Pionier Pionier Pionier

24 LST - podsumowanie MoŜliwość wykorzystania wiedzy specjalistów niedostępnych w miejscu akwizycji danych Organizacja kaskadowej konsultacji z wykorzystaniem specjalistów o wyŝszym stopniu referencyjności Oszczędności finansowe (ok. 30%)

25 Dziękuj kuję za uwagę

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare CGM NETRAAD Radiologiczny System Informatyczny Synchronizing Healthcare SPIS TREŚCI 01 System NetRAAD w pełni cyfrowa diagnostyka 1.1. Schemat budowy sieci NetRAAD 1.2. Architektura systemu 1.3. Skalowalność

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... 207 Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz, Ryszard Mężyk Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zmiana tekstu na: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 STRATEGIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W REGIONIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r.

Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. Koncepcja rozproszonego systemu gromadzenia i dystrybucji informacji oraz wiedzy w oparciu o projekt Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej Automatyzacja bibliotek publicznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Więcej danych w zasięgu ręki

Więcej danych w zasięgu ręki Więcej danych w zasięgu ręki System PACS Media Distribution Center (MDC) 2.3 firmy Philips dla placówek medycznych Dostępny w ofercie firmy Philips system PACS Media Distribution Center (MDC) w wersji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna dzięki nowym technologiom przełamuje bariery geograficzne

Telemedycyna dzięki nowym technologiom przełamuje bariery geograficzne Telemedycyna dzięki nowym technologiom przełamuje bariery geograficzne na przykładzie radiologii Telemedycyna i e-zdrowie 2014 24.09.2014 Page # Teleradiologia - historia Telemedycynę zapoczątkował A.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller**

Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller** Technologie informatycznotelekomunikacyjne w programie e-zdrowie regionu Dolnośląskiego Kazimierz Frączkowski *, Marek Girek**,Mirosław Miller** *Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

silvermedic Wielozadaniowe środowisko do zastosowania cyfrowych aplikacji w służbie zdrowia. Czym jest Silvermedic? STRONA ADRES KONTAKT

silvermedic Wielozadaniowe środowisko do zastosowania cyfrowych aplikacji w służbie zdrowia. Czym jest Silvermedic? STRONA ADRES KONTAKT ADRES KONTAKT STRONA Silvermedia sp. z o.o., Buma Square Business Park, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, Polska tel: +48 12 376 02 50 / fax: +48 12 397 55 52 E-mail: ehealth@silvermedia.eu http://www.silvermedia.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010

ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010 ezdrowie idea + technologia =? Bielsko Biała / Jaworze 21-10-2010 Agenda Czym jest ezdrowie? Rozwój ezdrowia w Polsce Analiza potrzeb nowoczesnego szpitala Koncepcja Szpitala Online Przykładowe wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo