AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA NR... Dane użytkownika i produktu Model rejestratora : Numer seryjny : Nazwisko i imię użytkownika (nazwa firmy) : Adres użytkownika : Telefon, fax : Numer dokumentu zakupu towaru przez użytkownika : Data zakupu / odbioru towaru przez użytkownika : Sprzedawca podpis i stempel : Rejestracja napraw Data naprawy/ przeglądu techn. Zakres naprawy Podpis i pieczątka pracownika serwisu UWAGA : Kartę gwarancyjną należy dokładnie wypełnić w momencie sprzedaży do użytkownika rejestratora. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia lub zamazania tej strony karty gwarancyjnej unieważniają gwarancję. Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu celem weryfikacji danych wpisanych w karcie gwarancyjnej. Producent firma AVerMedia zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie produktu objętego niniejszymi warunkami gwarancyjnymi.

2 OD PRODUCENTA Urządzenie to powinno być testowane i wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zapewnić mu odpowiednią ochronę przed otoczeniem zewnętrznym, szkodliwym działaniem środowiska i odpadów przemysłowych. Urządzenie może emitować fale radiowe, dlatego instalacja i używanie niezgodne z niniejszą instrukcją, może powodować ingerencję w łączność radiową. Nie można zatem zagwarantować, że przy indywidualnej instalacji nie wystąpi zjawisko ingerencji. Jeśli urządzenie będzie ingerować w działanie radia czy telewizora, co można zauważyć wyłączając i ponownie włączając urządzenie, zachęcamy do próby usunięcia tych zakłóceń przy pomocy następujących kroków: Przenieś antenę odbiorczą. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem RTV. Podłącz urządzenie do innego obwodu zasilania niż jest podłączony odbiornik. Skonsultuj się z ekspertem technicznym od sprzętu RTV. Działanie urządzenia uzależnione jest od 2 warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, (2) urządzenie to musi akceptować inne odbiorniki, wewnętrzne zakłócenia mogą powodować nieprzewidziane działania. OSTRZEŻENIE Wszystkie przewody używane do podłączenia komputera i innych urządzeń zewnętrznych muszą być zasłonięte i uziemione. Stosowanie komputera bez certyfikatu oraz użycie do instalacji nieosłoniętych przewodów, może w rezultacie wywołać zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym Wszelkie zmiany bądź modyfikacje są kategorycznie zabronione. Właściciel urządzenia ma prawo anulować upoważnienie do obsługi systemu. CERTYFIKAT Produkt Klasy A UTRATA GWARANCJI Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy użytkownik nie stosował się do zawartych w instrukcji ostrzeżeń i pouczeń, a w szczególności działał na szkodę urządzenia i przyczynił się do trwałej utraty sprawności jego działania. Informacje prezentowane w tej instrukcji powinny być uważnie przeanalizowane dla zapewnienia niezawodności działania urządzenia. Za wszelkie nieścisłości producent i importer nie ponosi odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej instrukcji podlegają zmianie tylko zgodnie z uwagami zawartymi na ostatniej stronie. Firma AVerMedia w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, specjalne czy przypadkowe uszkodzenia, wynikające wyłącznie z winy użytkownika produktu, nawet w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia się od takich wypadków. OSTRZEŻENIE ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PRZEPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. OSTROŻNIE NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. W ŚRODKU NIE MA PODZESPOŁÓW, KTÓRE MOŻNA SAMODZIELNIE NAPRAWIĆ. W PRZYPADKU USZKODZENIA ZGŁOSIĆ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. ZNAKI TOWAROWE AVerMedia jest znakiem towarowym firmy AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC jest znakiem towarowym wpisanym do rejestru jako International Business Machines Corporation. Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty bądź nazwy firm wspomniane w tej dokumentacji służą tylko do celów identyfikacyjnych i objaśniających i mogą być znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli. PRAWA AUTORSKIE Wyprodukowano przez AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przekazywana, transkrypcjonowana, przechowywana bądź tłumaczona na inny język bez pisemnej zgody AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. VER 01

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Specyfikacja...3 Przedni Panel...4 Tylni Panel...6 Uzbrajanie Urządzenia...6 Instalacja Dysków Twardych...6 Instalacja Dysku Twardego w Kieszeni Dyskowej...7 Instalacja Kieszeni Dyskowej w Komputerze PC (opcja)...8 Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych...8 Urządzenia Podstawowe...8 Urządzenia Opcjonalne...9 Obsługa Rejestratora...10 Pierwsze Uruchomienie...10 Ekran nadzoru...10 Nagrywanie i odtwarzanie...11 Menu Ustawień <Setup Menu>...14 Menu Główne <MAIN MENU>...15 Wybór wyświetlania kamer <CAMERA SELECT>...15 Wybór nagrywania kamer < RECORD SELECT >...16 Tryby nagrywania <RECORD MODE >...16 Prędkość zapisu <RECORD FRAMERATE >...17 Jakość zapisu <VIDEO QUALITY >...17 Kalendarz zapisu <RECORD SCHEDULE >...17 MENU PORZĄDKOWE <SUB MENU >...18 Ustawienie hasła <PASSWORD CHANGE >...19 Ustawienie czasu <TIME SET >...19 Ustawienie VGA <VGA SETUP >...20 Ustawienie Detekcji Ruchu <MOTION SETUP>...20 Ustawienia dostępu <PASSWORD SETUP>...22 Ustawienia Dysków Twardych <HARD DRIVE SETUP>...22 Blokada nadpisywania <OVERWRITE ENABLED >...22 Rozmiar dysku głównego <MASTER HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku głównym <MASTER HDD USED >...23 Formatowanie dysku głównego <MASTER HDD FORMAT>...23 Rozmiar dysku dodatkowego <SLAVE HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku dodatkowym <SLAVE HDD USED >...23 Formatowanie dysku dodatkowego <SLAVE HDD FORMAT >...23 Konfiguracja Alarmów <SENSOR SETUP >...23 Czas rejestracji zdarzenia <SENSOR RECORD TIME >...24 Czas stanu alarmowego <ALARM OUT TIME>...24 Konfiguracja kanałów <CHANNEL-1 ~ CHANNEL-4 >...24 Połączenie z Komputerem PC...25 Pierwsze Uruchomienie...25 Obsługa Aplikacji EB-DVR Playback...27 Wybór Kanałów...29 Odtwarzanie Wideo...29 Pozyskiwanie Obrazów i Sekwencji Wideo...31 Wybrane Obrazy <Snapshot>...31 Drukowanie <Print>...31 Sekwencje Wideo <AVI Files>...31 Warunki Gwarancji

4 Wprowadzenie EB1004 BAK jest cyfrowym rejestratorem obrazu typu STAND-ALONE pracującym w czasie rzeczywistym. Obsługuje maksymalnie do czterech kamer i czterech czujników, oraz zaopatrzony jest w jedno przekaźnikowe wyjście alarmowe. Obsługa urządzenia czyli zarówno nadzór jak i odtwarzanie archiwum jest realizowana za pomocą przycisków na przednim panelu. Przy użyciu wyświetlanego menu na ekranie możesz zmieniać ustawienia nagrywania, wejść i wyjść alarmowych, ochronę hasłem, ustawienia dysków, itp. Użytkownik może również podłączyć rejestrator do komputera PC i obejrzeć interesujące go archiwum, bądź nawet zachować wybrany fragment lub zdjęcie w formacie AVI lub BMP. Obraz jest zapisywany w wysokiej jakości formacie M-JPEG. Do wyboru są dwa tryby zapisu. W trybie EACH zapisywane są wszystkie kamery z osobna w rozdzielczości 640x244 z prędkością do 7,5kl/sek. W trybie QUAD zapisywane są wszystkie kamery w podziale w rozdzielczości 320x112 każda z prędkością do 25 kl/sek PAL Fabrycznie nie narzucony system NTSC lub PAL Obsługa 2 dysków (nie wchodzą w skład urządzenia) Pełno-ekranowa rozdzielczość: Wyświetlanie: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) Nagrywanie: 640 x 224 (NTSC), 640 x 272 (PAL) Prędkość wyświetlania i zapisu: Tryb QUAD: 30/25 kl./sek. (NTSC/PAL) na wejście, w sumie 120/100 kl./sek. (NTSC/PAL) Nagrywanie kalendarzowe (możliwość wyboru 00:00~23:59) Wyszukiwanie nagrań po dacie/czasie/zdarzeniu Wejścia/Wyjścia : 4 wejścia czujników i 1 wyjście przekaźnikowe Rejestracja w detekcji ruchu Kieszeń Dyskowa Złącze USB 2.0 Płyta CD ze sterownikami i aplikacją (dla WINDOWS 2000/XP) Przedni Panel 15 之 EB1004 BAK posiada kieszeń dyskową oraz wewnętrzny port do zainstalowania drugiego dysku twardego Specyfikacja Cyfrowy system wideo-nadzoru nie bazujący na PC tzw. StandAlone 4 wejścia kamer i 1 wyjście typu composite Dodatkowe wyjście wizyjne VGA (monitory komputerowe) Menu na ekranie Kompresja obrazu Motion-JPEG 1 REC : Rozpoczęcie nagrywania 2 MENU : Otwórz/Zamknij menu lub podmenu 3 : Do góry o jedną pozycję 4 : Do dołu o jedną pozycję 3 4

5 5 SELECT : (a) Zatwierdza wybraną opcję w menu (b) Otwiera menu porządkowe 6 : Tylni Panel : (a) Wyświetla Kanał 2 na pełnym ekranie (b) Podczas ustawień w Menu wprowadza numer 2 menu. 8 : (a) Wyświetla Kanał 3 na pełnym ekranie (b) Podczas ustawień w Menu wprowadza numer 3 menu. 9 : (a) Wyświetla Kanał 4 na pełnym ekranie (b) Podczas ustawień w Menu wprowadza numer 4 menu. 10 : Wyświetla kamery w podziale 11 : (a) Wyświetla listę nagrań. (b) Odtwarza nagrania. 12 / : (a) Stopklatka. (b) Pauza/Stop nagrywania. 13 : Szybkie odtwarzanie do tyłu. 14 : (a) Szybkie odtwarzanie do przodu. (b) Przełącza pomiędzy listą nagrań, a wyszukiwaną datą/czasem 15 Blokada kieszeni dyskowej przed wyjęciem (Model 200) OSTRZEŻENIE PRZED WYJĘCIEM BĄDŹ ODŁĄCZENIEM KTÓREGOKOLWIEK DYSKU NAJPIERW NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE 16 Dioda LED zasilania dysku w kieszeni (Model 200) 17 Dioda LED pracy dysku w kieszeni (Model 200) 18 Dioda LED dysków twardych 19 Dioda LED zasilania rejestratora 20 Złącze USB VIDEO OUT (BNC) : Wyjście composite do podłączenia monitora analogowego. 2 VGA OUT (15-pinD-Sub) : Wyjście VGA do podłączenia monitora komputerowego. 3 CH1 ~ CH4 (BNC) : Wejścia typu composite do podłączenia czterech kamer video. (Wejście Video: V = 1 Vp-p) 4 Wejścia czujników i wyjście przekaźnikowe : Do podłączenia maks. 4 czujników i urządzenia alarmowego. (Przekaźnik : 125V AC/30V DC) 5 Złącze zasilania : Do podłączenia zasilacza. 4.2A) 6 Ω Zaczep : Zabezpieczenie przed uszkodzeniem wtyczki zasilającej Uzbrajanie Urządzenia Instalacja Dysków Twardych Przed zainstalowaniem twardych dysków ustaw właściwie zwory sterujące. Zwykle instrukcja ustawień zawarta jest w tabeli na etykiecie dysku. Rejestrator pozwala na podłączenie do 2 dysków twardych ( master i slave) Dysk główny MASTER zainstaluj w środku rejestratora, zaś dysk dodatkowy SLAVE umieść w kieszeni dyskowej jak na rysunku obok. Lista zalecanych dysków twardych dostępna jest pod adresem : Podczas instalacji dwóch dysków twardych zaleca się stosowanie nośników tej samej marki, np. 2 x MAXTOR ; 2 x WD ; 2 x SEGATE ; itp. 5 6

6 Instalacja Dysku Twardego w Kieszeni Dyskowej 1. Wysuń kieszeń z obudowy rejestratora. Instalacja Kieszeni Dyskowej w Komputerze PC (opcja) Użytkownicy którzy kupili dodatkową kieszeń dyskową, powinni ją zainstalować według poniższych zaleceń : 1. Wyłączyć komputer i zdjąć obudowę. 2. Zdejmij górną osłonę kieszeni. 3. Podłącz wtyczkę zasilania do dysku twardego jak na rysunku. 4. Odpowiednio wsuwając podłącz dysk do złącza IDE. 2. Wymontować z frontowej części obudowy zaślepkę 5 ¼. Umieścić w wolnym miejscu stacjonarną część kieszeni, a następnie mocno przykręcić. Podłączyć złącze IDE i wtyczkę zasilającą. 3. Wyciągnąć kieszeń dyskową z obudowy. Następnie proszę zastosować się do instrukcji instalacji dysku w kieszeni na poprzedniej stronie. 4. Wsuń uzbrojoną kieszeń w obudowę, a następnie włącz zasilanie komputera. Obserwuj diody LED, jeżeli zaświecą się, oznacza to że dysk został poprawnie podłączony. Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych Do tylnego panelu rejestratora można podłączyć : do 4 kamer wideo, do 4 czujników, 1 urządzenia alarmowego, 1 monitor VGA, 1 monitor analogowy lub magnetowid. Można również użyć przewodu USB do podłączenia z komputerem PC. 5. Załóż górną osłonę, a następnie wsuń uzbrojoną kieszeń w odpowiednie miejsce w obudowie. 6. Zasilanie jednostki będzie sygnalizowane zieloną diodą LED. Aktywne diody LED oznaczają iż twardy dysk jest gotowy do użycia. Podłączenie kamer, czujników, sygnalizatora, odbiorników Urządzenia Podstawowe Kamery 7 8

7 Podłącz do wyjść wideo CH1 ~ CH4 dowolną kamerę lub dowolne źródło wideo. VGA monitor Podłącz monitor komputerowy do złącza VGA OUT do odbioru obrazu z kamer i wyświetlania archiwum Zasilacz Połącz zasilacz z rejestratorem, a następnie zasilacz ze źródłem napięcia 220V Obsługa Rejestratora Pierwsze Uruchomienie Po podłączeniu źródła zasilania, urządzenie automatycznie uruchomi się. Jeżeli jest uruchomiane po raz pierwszy, lub jeżeli podłączone są nowe dyski twarde, urządzenie automatycznie je sformatuje. Urządzenia Opcjonalne Monitor analogowy W celu podłączenia standardowego telewizora użyj przejściówki BNC-RCA w wyjściu VIDEO OUT Czujniki i urządzenia alarmowe HDD Checking... Master 80072MB HDD formatting HDD Checking... Master 80072MB New HDD format completed Slave No HDD Detected Po sformatowaniu dysku(ów) należy wprowadzić hasło przed wejściem do Menu Głównego. Fabrycznie wprowadzone jest hasło Użyj następujących przycisków na przednim panelu, aby wprowadzić hasło : Do złącz od 1 do 8 na tylnim panelu można podłączyć do 4 czujników. Wszystkie pary złącz mają wejścia typu positive (+) i ground (-). Przykład podłączenia : Złącze 1 : Podłącz do przewodu masy (-) czujnika 1 Złącze 2 : Podłącz do przewodu (+) czunika Złącze 7 : Podłącz do przewodu masy (-) czujnika 4 Złącze 8 : Podłącz do przewodu (+) czunika4 Urządzenie alarmowe (np. sygnalizator) podłącz do złącz 9 i 10 Złącze 9 : Podłącz do przewodu (+) urządzenia alarmowego Złącze 10 : Podłącz do przewodu masy (-) urządzenia alarmowego Komputer typu Desktop lub Laptop Podłącz EB 1004 BAK do komputera za pomocą kabla USB. Umieść wtyczkę przewodu w gnieździe USB komputera. Dla "1" Dla "2" Dla "3" Dla "4" Możesz wejść do Menu Porządkowego <SUBMENU> aby zmienić hasło lub włączyć funkcję dostępu <PASSWORD SETUP>. Domyślnie ta opcja jest wyłączona <NO>. Ekran nadzoru Obraz z kamer może być wyświetlony i zarejestrowany w dwóch trybach : tryb EACH (wszystkie) i tryb QUAD (podział). W trybie EACH obrazy z kamer są rejestrowane w pełno-ekranowej rozdzielczości, lecz rejestracja obrazu odbywa się w systemie sekwencyjnym. Wówczas wszystkie kamery są zapisywane z maksymalną prędkością 9 10

8 7.5 kl./sek. Podczas przeglądania obrazu w systemie EACH możesz przełączać między trybem pełno-ekranowym i trybem podziału W trybie QUAD obrazy z kamer są rejestrowane w niższej rozdzielczości, natomiast możemy uzyskać pełną prędkość zapisu. Nagrania zarejestrowane w trybie QUAD mogą być odtwarzane jedynie w oknie podziału. 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij. Aby odtworzyć archiwum, należy: 1 Naciśnij aby wyświetlić listę nagrań : Tryb EACH Tryb QUAD Możesz użyć poniższych przycisków na przednim panelu urządzenia w celu wyświetlenia danej kamery na pełnym ekranie. CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera 3 CH4: Kamera 4 2 Jeśli chcesz przejść na drugi twardy dysk lub przeszukiwać nagrania w konkretnym zakresie, naciśnij. Kursor ">" będzie zawsze wskazywał opcję do wyboru. Nagrywanie i odtwarzanie Aby rozpocząć archiwizację, należy : 1 Ustawić parametry nagrywania. Naciśnij przycisk MENU i wybierz właściwe ustawienia. Więcej informacji w rozdziale Menu ustawień 2 Naciśnij przycisk REC. Podczas rejestracji, obraz wygląda następująco: 3 Naciśnij przycisk SELECT żeby przejść na dysk twardy MASTER lub SLAVE 4 Naciśnij żeby przejść w dół listy nagrań 11 12

9 5 Naciśnij lub żeby przejść przez każdą pozycję daty i czasu nagrań. Kiedy chcesz np. wybrać dany miesiąc, naciskaj kilkakrotnie przycisk SELECT żeby przejść przez kolejne numery, aż dojdziesz do żądanej pozycji 6 Naciśnij żeby przesunąć kursor na listę nagrań 7 Naciśnij lub żeby przemieścić się wyżej lub niżej na liście nagrań 8 Kiedy wybierzesz żądane nagranie, naciśnij aby je odtworzyć 9 Naciśnij przycisk w celu szybszego odtwarzania do przodu, lub przycisk aby odtworzyć szybciej do tyłu. 10 Naciśnij aby wstrzymać nagranie, lub naciśnij aby je zatrzymać Menu Ustawień <Setup Menu> MAIN MENU > CAMERA SELECT 1234 RECORD SELECT 1234 RECORD MODE EACH RECORD FRAMERATE 30 VIDEO QUALITY NORMAL RECORD SCHEDULE SUBMENU HARD DRIVE SETUP SENSOR SETUP RECORD SCHEDULE v + T T T S S S S S T T T T M M M M T T T T T SUB MENU > PASSWORD CHANGE TIME SET VGA SETUP MOTION SETUP TIME VGA SETUP MOTION SETUP CURRENT PASSWORD : NEW PASSWORD : 2004/01/10 15:30:25 ^ > RESOLUTION 1024 ^ 768 REFRESH RATE 60HZ MOTION CAMERA MOTION SENSITIVITY 05 MOTION RECORD TIME 05 CONFIRM PASWORD : PRESS (<, >),THEN(SELECT) HARD DRIVE SETUP > OVERWRITE ENABLED YES MASTER HDD SIZE 80072MB MASTER HDD USED 16014MB 20% MASTER HDD FORMAT SLAVE HDD SIZE N/A SLAVE HDD USED N/A SLAVE HDD FORMAT SENSOR SETUP > SENSOR RECORD TIME 15 ALARM OUT TIME 05 CHANNEL1 CHANNEL2 CHANNEL3 CHANNEL4 NORMAL-CLOSE NORMAL-OPEN NOT INSTALLED NOT INSTALLED 13 14

10 Menu Główne <MAIN MENU> 1 Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić Menu na ekranie. MAIN MENU > CAMERA SELECT 1234 RECORD SELECT 1234 RECORD MODE EACH RECORD FRAMERATE 30 VIDEO QUALITY NORMAL RECORD SCHEDULE SUBMENU HARD DRIVE SETUP SENSOR SETUP 2 Naciśnij lub żeby przejść wyżej lub niżej przez pozycje w menu. Kursor ">" wskaże ci obecną pozycję w menu. 3 W pierwszych pięciu pozycjach można bezpośrednio dokonywać zmian ustawień. Naciskaj kilkakrotnie przycisk SELECT aby przejść przez dostępne ustawienia. Przestań naciskać przycisk, kiedy wybierzesz żądany parametr. 4 Kolejne cztery pozycje w menu głównym zawierają podmenu. Naciśnij przycisk SELECT aby wyświetlić odpowiednie menu 5 Jeżeli jesteś w podmenu, naciśnij przycisk MENU aby powrócić do menu głównego 6 Aby zamknąć menu główne i powrócić do nadzorowanych kamer, naciśnij ponownie przycisk MENU. Po wejściu do Menu Głównego <MAIN MENU> system automatycznie rozpocznie archiwizację po 10 sekundach bezczynności. Aby przerwać archiwizację należy przed wciśnięciem klawisza STOP wprowadzić właściwe hasło. CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera 3 CH4: Kamera 4 Możesz również samemu zmieniać kombinacje wyświetlania za pomocą przycisku SELECT, na przykład : ( ) : Wyświetla wszystkie kamery ( ) : Wyświetla tylko kamery 1 i 4. ( ) : Wyświetla tylko kamery 2 i 3. ( ) : Blokuje wyświetlanie kamer. Wybór nagrywania kamer < RECORD SELECT > Możesz wybrać obrazy z których nadzorujących kamer będą rejestrowane. Sposób wyboru kamer jest taki sam jak w <CAMERA SELECT> Jeżeli któraś z kamer jest wyłączona w <CAMERA SELECT>, nie może być wybrana do rejestracji obrazu Tryby nagrywania <RECORD MODE > Do wyboru są dwa tryby nagrywania : EACH lub QUAD. Jeżeli wybierzesz tryb zapisu EACH, możesz oglądać obraz z kamer w trybie pełno-ekranowym podczas nagrywania, za pomocą następujących przycisków na przednim panelu CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera 3 CH4: Kamera 4 Wybór wyświetlania kamer <CAMERA SELECT> Możesz określić, które z kamer będą wyświetlane w oknie nadzoru. Użyj następujących przycisków na przednim panelu, aby samodzielnie przełączać wybrane kamery : Podobnie, kiedy przerwiesz zapis, możesz również odtwarzać nagrania w trybie pełnego ekranu za pomocą tych samych przycisków. Za każdym razem podczas przeglądania bądź zapisu, możesz wcisnąć przycisk aby przejść w tryb podziału ekranu 15 16

11 Na stronie 9 niniejszej instrukcji obsługi w rozdziale EKRAN NADZORU podane są zasadnicze różnice pomiędzy trybami EACH i QUAD Prędkość zapisu <RECORD FRAMERATE > Możesz ustawić żądaną szybkość w kl./sek. dla zapisywanego obrazu Fabrycznie prędkość jest ustawiona na 30 kl./sek. dla NTSC i 25 kl./sek. dla PAL. Do wyboru jest 10 różnych poziomów prędkości. RECORD SCHEDULE v + T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Jakość zapisu <VIDEO QUALITY > Są trzy poziomy jakości do wyboru : Lepsza <BEST>, Dobra <GOOD> lub Zwykła <NORMAL>. Wybierając <NORMAL> oszczędzasz wolną przestrzeń na dysku, zarejestruje się więcej nagrań, lecz jakość zapisanego obrazu będzie umiarkowana. Tabela czasu rejestracji na dysku twardym o pojemności 40GB : Sygnał Video Tryb zapisu Jakość obrazu 30 kl/sek 15 kl/sek 7 kl/sek 1 kl/sek NTSC PAL EACH mode QUAD mode EACH mode QUAD mode Kalendarz zapisu <RECORD SCHEDULE > BEST 18 hrs 36 hrs 72 hrs 540 hrs GOOD 24 hrs 48 hrs 96 hrs 720 hrs NORMAL 29 hrs 58 hrs 116 hrs 870 hrs BEST 32 hrs 64 hrs 128 hrs 960 hrs GOOD 45 hrs 90 hrs 180 hrs 1350 hrs NORMAL 56 hrs 112 hrs 224 hrs 1680 hrs BEST 19 hrs 38 hrs 76 hrs 475 hrs GOOD 24 hrs 48 hrs 96 hrs 600 hrs NORMAL 30 hrs 60 hrs 120 hrs 750 hrs BEST 31 hrs 62 hrs 124 hrs 775 hrs GOOD 45 hrs 90 hrs 180 hrs 1125 hrs NORMAL 59 hrs 118 hrs 236 hrs 1475 hrs Fabrycznie urządzenie jest przystosowane do zapisu obrazu przez 24 godziny na dobę. Jeżeli chcesz rejestrować jedynie wybrane godziny dnia, możesz to zmienić w podmenu <RECORD SCHEDULE> Jeżeli do urządzenia są podłączone dodatkowo czujniki, można je tak skonfigurować, że zacznie rejestrować obraz z konkretnej kamery dopiero po wykryciu zdarzenia. Aby skonfigurować kalendarz zapisu należy : 1 Numery pod wykresem oznaczają konkretne godziny nagrywania. Kursor v wskazuje wybrany czas. Naciśnij lub żeby przejść w lewo lub w prawo na osi czasu. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk SELECT żeby zmienić wartość : ( T ) Automatyczne, ciągłe nagrywanie ( S ) Nagrywanie po wykryciu zdarzenia z czujników ( M ) Nagrywanie w detekcji ruchu. (Detekcja programowa) ( - ) Blokada nagrywania MENU PORZĄDKOWE <SUB MENU > W menu porządkowym możesz dokonać zmiany hasła dostępu, ustawień zegara i ustawień wyświetlania VGA. SUB MENU > PASSWORD CHANGE TIME SET VGA SETUP MOTION SETUP PASSWORD SETUP NO 17 18

12 Ustawienie hasła <PASSWORD CHANGE > Aby zmienić hasło, należy : 1 Wprowadź następujące informacje : CURRENT PASSWORD - aktualne hasło NEW PASSWORD - nowe hasło CONFIRM PASSWORD - potwierdź nowe hasło Aby dokonać zmiany daty i czasu w systemie, należy : 1 Naciśnij lub aby przejść przez rok/miesiąc/dzień i godzina:minuta:sekunda. Ruchomy kursor ^ wskaże ci aktualną pozycję 2 Do wprowadzenia zmian służy przycisk SELECT. Należy naciskać kilkakrotnie na przycisk, do uzyskania żądanej wartości. Ustawienie VGA <VGA SETUP > CURRENT PASSWORD : NEW PASSWORD : CONFIRM PASWORD : VGA SETUP > RESOLUTION 1024 ^ 768 REFRESH RATE 60HZ Hasło fabryczne to : Użyj następujących przycisków na przednim panelu, aby wprowadzić hasło Dla "1" Dla "2" Dla "3" Dla "4" 2 Wyświetli się komunikat "Password changed" oznaczający że hasło zostało zmienione. Ta wiadomość wyświetli się trzykrotnie po czym urządzenie przejdzie do okna menu porządkowego. Urządzenie zaproponuje wprowadzenie hasła podczas formatowania twardych dysków w podmenu <HARD DRIVE SETUP>. Ustawienie czasu <TIME SET > Wybierz rozdzielczość <RESOLUTION> oraz częstotliwość odświeżania <REFRESH RATE> dostosowaną do podłączonego monitora. Monitory starszego typu mogą nie obsługiwać wysokich częstotliwości i rozdzielczości. Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania (Hz) 640 x , 72, 75, x , 72, 75, x , 70, 75, x Dla wyświetlaczy LCD najlepszą częstotliwością jest 60Hz Ustawienie Detekcji Ruchu <MOTION SETUP> TIME MOTION SETUP 2004/01/10 15:30:25 ^ >MOTION CAMERA MOTION SENSITIVITY 01 MOTION RECORD TIME

13 Aby zmienić ustawienia detekcji ruchu, należy : 1. Naciśnij lub aby przyjść kursorem na pozycję MOTION CAMERA w menu 2. Naciśnij odpowiednie przyciski kanałów które chcesz ustawiać. Aby wybrać wszystkie kamery, naciśnij. Na ekranie wyświetli się MOTION CAMERA Użyj tych samych przycisków do anulowania ustawień. Aby wybrać tylko kanał 1 i 4, naciśnij. Na ekranie wyświetli się MOTION CAMERA 1 4.Użyj tych samych przycisków do anulowania ustawień. Aby wybrać tylko kanał 2 i 3, naciśnij. Na ekranie wyświetli się MOTION CAMERA 2 3. Użyj tych samych przycisków do anulowania ustawień. Aby dostosować czułość detekcji MOTION SENSIVITY, należy 1. Naciśnij lub aby przejść kursorem na pozycję MOTION SENSITIVITY w menu. 2. Naciskaj przycisk SELECT aż dobierzesz odpowiadającą Ci wartość. Zakres czułości jest od 1 do 10. Poziom 1 to najniższa czułość, zaś poziom 10 najwyższa. Aby ustawić czas trwania zdarzenia po detekcji, należy 1. Naciśnij lub aby przejść kursorem na pozycję MOTION TIME w menu 2. Naciskaj przycisk SELECT aż dobierzesz odpowiadającą Ci wartość. Zakres czasu wynosi od 5 do 30 sekund. Ustawienia dostępu <PASSWORD SETUP> SUB MENU > PASSWORD CHANGE TIME SET VGA SETUP MOTION SETUP PASSWORD SETUP NO Z pod poziomu menu porządkowego możesz zmienić ustawienia hasła dostępu <PASSOWRD SETUP>. Funkcja ta ochroni twój system przed niepożądanymi zmianami w Menu lub celowym wyłączeniem nagrywania. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona <NO>. Jeżeli chcesz ją uaktywnić, naciśnij lub aby przełączyć w pozycję <YES>, a następnie naciśnij aby powrócić do Menu Głównego. Jeżeli funkcja jest aktywna, system zapyta o hasło za każdym razem kiedy będziesz próbował wejść do Menu lub wyłączyć nagrywanie. Ustawienia Dysków Twardych <HARD DRIVE SETUP> HARD DRIVE SETUP > OVERWRITE ENABLED YES MASTER HDD SIZE 80072MB MASTER HDD USED 16014MB 20% MASTER HDD FORMAT SLAVE HDD SIZE N/A SLAVE HDD USED N/A SLAVE HDD FORMAT Blokada nadpisywania <OVERWRITE ENABLED > Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego nadpisywania na twardych dyskach, po ich zapełnieniu

14 Naciśnij przycisk SELECT aby zablokować <NO> lub odblokować <YES> tą opcję Rozmiar dysku głównego <MASTER HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku głównym <MASTER HDD USED > Urządzenie na bieżąco wyświetla informacje o rozmiarze dysku głównego i o rozmiarze zajętej powierzchni dysku w MB oraz w procentach Formatowanie dysku głównego <MASTER HDD FORMAT> Naciśnij przycisk SELECT na tej pozycji w podmenu w celu sformatowania dysku głównego. Urządzenie zażąda wprowadzenia hasła. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwe hasło, dysk nie zostanie sformatowany. UWAGA : Wszystkie nagrania na dysku głównym <MASTER> zostaną bezpowrotnie utracone. Rozmiar dysku dodatkowego <SLAVE HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku dodatkowym <SLAVE HDD USED > Urządzenie na bieżąco wyświetla informacje o rozmiarze dysku dodatkowego i o rozmiarze zajętej powierzchni dysku w MB oraz w procentach Formatowanie dysku dodatkowego <SLAVE HDD FORMAT > Naciśnij przycisk SELECT na tej pozycji w podmenu w celu sformatowania dysku dodatkowego. Urządzenie zażąda wprowadzenia hasła. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwe hasło, dysk nie zostanie sformatowany. Czas rejestracji zdarzenia <SENSOR RECORD TIME > Ta opcja pozwala na określenie (w minutach) czasu trwania rejestracji zdarzenia, od chwili wykrycia go przez czujniki. Do wyboru jest siedem poziomów nastawień. Czas stanu alarmowego <ALARM OUT TIME> Ta opcja pozwala na określenie (w minutach) czasu trwania aktywności wyjścia alarmowego Konfiguracja kanałów <CHANNEL-1 ~ CHANNEL-4 > Ta opcja pozwala na skonfigurowanie działania czujników z rejestratorem. W pierwszej kolejności sprawdź parametry stanu początkowego czujników które chcesz podłączyć. Do wyboru są trzy stany współpracy czujników z urządzeniem : <NOT INSTALLED > : Wybierz w przypadku kiedy pod konkretne złącze nie jest podłączony żaden z czujników <NORMAL-OPEN > : Wybierz w przypadku kiedy początkowy stan czujnika jest normalnie otwarty (Normal-Open). Kiedy czujnik wykryje zdarzenie i przejdzie w stan normalnie zamknięty (Normal-Close), rejestrator rozpocznie nagrywanie <NORMAL-CLOSE > : Wybierz w przypadku kiedy początkowy stan czujnika jest normalnie zamknięty (Normal-Close). Kiedy czujnik wykryje zdarzenie i przejdzie w stan normalnie otwarty (Normal-Open), rejestrator rozpocznie nagrywanie UWAGA : Wszystkie nagrania na dysku dodatkowym <SLAVE> zostaną bezpowrotnie utracone. Konfiguracja Alarmów <SENSOR SETUP > SENSOR SETUP > SENSOR RECORD TIME 15 ALARM OUT TIME 05 CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4 NORMAL-CLOSE NORMAL-OPEN NOT INSTALLED NOT INSTALLED 23 24

15 Połączenie z Komputerem PC EB1004 BAK dostarcza wygodne narzędzie do pozyskiwania zapisanych nagrań. Za pomocą aplikacji EB-DVR Playback można łatwo i szybko wychwycić i zapisać interesujący nas obrazek, lub nawet całą sekwencję filmową w formacie AVI. Pierwsze Uruchomienie Podłącz rejestrator do źródła zasilania. Urządzenie samoczynnie uruchomi się. Jeżeli użytkownik chce zapisać nagrania w formacie AVI lub po prostu przejrzeć wybrany fragment z dysku master rejestratora, powinien stosować się do poniższych wskazówek dotyczących podłączenia przez kabel USB i instalacji oprogramowania Playback Aby zainstalować sterowniki postępuj według poniższych instrukcji : 1. Włóż płytę CD do odtwarzacza płyt CD-ROM. Płyta automatycznie uruchomi aplikację. Zobaczysz obraz jak obok. Aplikacja współpracuje jedynie z Windows 2000 i Windows XP 2. Naciśnj Next aby kontynuować. 1. Naciśnij klawisz STOP jeśli urządzenie nagrywa obraz. 2. Naciśnij aby wejść do Menu Głównego <MAIN MENU>. 3. Połącz komputer z rejestratorem za pomocą kabla USB. 3. Wybierz język. Naciśnij Next aby przejść dalej. 4. Uruchom aplikację Playback aby przeglądać dane z dysku master rejestratora. Jeżeli zakończyłeś pracę z aplikacją, stosuj się do poniższych wskazówek dotyczących odłączania rejestratora. 1. Zamknij aplikację krzyżykiem w prawym górnym rogu ekranu. 2. Odłącz kabel USB od komputera. 3. Wyjdź z trybu Menu Głównego do bieżącego widoku z kamer.. 4. Naciśnij Browser.. jeżeli chcesz zmienić katalog przechowywania programu. Naciśnij Next aby kontynuować instalację. Na górze tego okna znajduje się informacja o wersji oprogramowania

16 5. Naciśnij Finish aby zakończyć instalację. Liczba dysków twardych w komputerze PC Rejestrator podłączony przez kabel USB Kieszeń dyskowa 2 HDD2 N/A 2 N/A HDD2 Wyświetli się następujące okno. Obsługa Aplikacji EB-DVR Playback Naciśnij aby uruchomić aplikację. Wybierz właściwy dysk i nasiśnij OK Uwaga: Kolejność wyboru dysków będzie zmieniać się w zależności od liczby dysków w komputerze PC. (1) Jeżeli podłączysz rejestrator przez złącze USB i korzystasz równocześnie z przenośnej kieszeni dyskowej, kolejność wyboru dysków jest następująca : Liczba dysków twardych w komputerze PC Rejestrator podłączony przez kabel USB Kieszeń dyskowa 2 HDD3 HDD2 1 HDD2 HDD1 (2) Jeżeli są oba dyski w rejestratorze i korzystasz z kabla USB lub chcesz podłączyć dysk do komputera za pomocą kieszeni dyskowej, wówczas kolejność jest następująca. 1. Kamera1 Kamera4 2. Zmiana dysku przełącza pomiędzy odpowiednimi dyskami 3. Lista zdarzeń : Zawiera wszystkie zapisane na dysku zdarzenia 4. Odtwarzanie zapisanego obrazu 5. Odtwarzanie do tyłu 6. Odtwarzanie klatka po klatce do przodu 7. Odtwarzanie klatka po klatce do tyłu 8. Pauza 9. Szybkie odtwarzanie do przodu 10. Stop : Zatrzymanie odtwarzania 27 28

17 11. Przycisk Snapshot : Zachowuje obecny obraz do pliku BMP 12. Drukuj aktualny obraz 13. Zachowuje ustalony fragment wideo do pliku AVI 14. Identyfikacja wersji : Naciśnij Ctrl+Alt+V, aby zobaczyć wersję produktu. Może to być przydatne podczas kontaktów z serwisem. Użytkownicy, którzy podłączą tylko jeden dysk twardy do rejestratora, mają dwie możliwości odczytu danych z dysku. Pierwsza możliwość to pozostawić dysk w urządzeniu i za pomocą kabla USB połączyć go z komputerem PC. W tym przypadku dane odczytuje się z dysku Master przez aplikację EB-DVR. Druga możliwość to wyjęcie dysku z rejestratora, podłączenie go bezpośrednio do komputera PC i odczyt danych przez aplikację EB-DVR. Użytkownicy, którzy podłączą dwa dyski twarde do rejestratora, mogą połączyć urządzenie z komputerem PC za pomocą kabla USB. Wówczas przez aplikację EB-DVR jest możliwość odczytu danych z dysku Master. Aby odczytać dane z dysku Slave, należy wyjąć go z rejestratora (kieszeń dyskowa) i zainstalować w komputerze. Dane odczytuje się również przez aplikację EB-DVR. Wybór Kanałów Ta opcja pozwala na określenie, które z kamer mają być wyświetlane na ekranie. Tryb zapisu Czas początkowy Czas końcowy Jeżeli zdecydujesz który fragment chcesz obejrzeć, naciśnij aby go odtworzyć, lub aby odtworzyć poprzedni fragment od końca. Naciśnij aby znaleźć właściwy fragment. Możesz wybrać szybkość przeszukiwania : 2x, 4x lub 8x. Naciśnij raz aby przyspieszyć 2x, naciśnij raz jeszcze, aby przyspieszyć 4x. Naciskając trzeci raz uzyskasz maksymalną prędkość 8x. Aby powrócić do odtwarzania 1x należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Obrazek poniżej przedstawia fragment wideo odtwarzany w trybie 8x. Wybierz kanał który chcesz wyświetlić przez naciśnięcie odpowiedniej ikony (Channel 1-4). Jednokrotne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie kanału w trybie pełno-ekranowym. Aby powrócić do trybu podziału, naciśnij ponownie tę samą ikonę. Odtwarzanie Wideo Po wyborze właściwego dysku twardego, naciśnij aby wybrać interesujące zdarzenie, następnie naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Kiedy naciśniesz ikonę Listy zdarzeń <Event List>, pojawi się tabela jak na rysunku poniżej. Każde nagranie opatrzone jest informacjami : trybem zapisu, czasem początkowym, czasem końcowym. Tryby nagrania mogą być : T - nagranie ciągłe, M nagranie w detekcji ruchu, S nagranie alarmowe (aktywowane przez czujniki zewnętrzne)

18 :59:56 X8 oznacza odtwarzanie 8x Naciśnij aby przejść do końca nagrania. Aby przejść do początku nagrania, naciśnij przycisk. Naciśnij aby zatrzymać na konkretnym obrazie Naciśnij aby zatrzymać odtwarzanie. Pozyskiwanie Obrazów i Sekwencji Wideo Aplikacja EB-DVR Playback daje możliwość zachowania obrazu lub sekwencji wideo. Użytkownik może łatwo zatrzymać pojedynczy obraz i zapisać go w pliku BMP, lub zachować pewien fragment wideo w pliku AVI. Wybrane Obrazy <Snapshot> Naciśnij aby zapisać wyświetlany obraz jako plik BMP. Istnieje możliwość zachowania obrazu z pojedynczej kamery w trybie pełnego ekranu, lub wszystkich kamer jednocześnie w trybie podziału. Drukowanie <Print> Naciśnij aby wydrukować obraz. Użytkownik może jednocześnie drukować i nadzorować obraz z kamer. Można drukować obrazy pełno-ekranowe, jak również w podziale. Sekwencje Wideo <AVI Files> Istnieje możliwość przechwycenia danych z rejestratora i zapisania ich w formacie AVI, tak aby można było je odtworzyć za pomocą odtwarzacza Windows Media Player. Naciśnij aby zapisać sekwencję wideo. Pojawi się okno zapisu, gdzie należy wskazać nazwę zapisywanego pliku i miejsce na dysku gdzie ma być zapisany. Naciśnij ponownie aby zakończyć zapisywanie. Rejestrator EB1004BAK pozwala na zapis danych z dysku Master przez kabel USB. Aby zgrać nagrania z dysku Slave należy wyjąć go z rejestratora i podłączyć bezpośrednio do komputera. Warunki Gwarancji AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad wynikających z wadliwej produkcji lub złożenia, stosownie do poniższych warunków: OKRES GWARANCJI Gwarancja na produkt obowiązuje przez 1 rok od daty zakupu. Części objęte są również 1 roczną gwarancją. Wymiana nieuszkodzonego produktu bez podania przyczyny jest możliwa w ciągu 14 dni od daty zakupu. KTO PODLEGA OCHRONIE Gwarancja obejmuje tylko pierwszego użytkownika produktu. CO PODLEGA, A CO NIE PODLEGA GWARANCJI Z wyjątkiem poniższej specyfikacji, naprawie gwarancyjnej podlegają wszystkie wady wynikające z wadliwej produkcji. Poniższe sytuacje wykluczają naprawę gwarancyjną: 1. Numer seryjny produktu i/lub gwarancja są nieczytelne, zmienione lub zerwane. 2. Uszkodzenie, zepsucie, błędy w działaniu, są wynikiem: A. Wypadku, nadużycia, niewłaściwego używania, zaniedbania, spalenia, zalania, burzy czy innych działań natury, odpadów handlowych bądź przemysłowych, nieuzasadnionej modyfikacji produktu i wreszcie zaniedbania uwag zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. B. Niewłaściwe czynności naprawcze przeprowadzone przez osobę nie związaną z producentem bądź sprzedawcą. C. Uszkodzenie podczas przeładunku (Wymaga zachowania szczególnej ostrożności ) D. Inne przypadki nie związane z wadami produktu. 3. Używanie z produktem niewłaściwych / nie zalecanych akcesoriów. 4. AVerMedia nie gwarantuje, że produkt ten spełni twoje oczekiwania, na własną odpowiedzialność decydujesz się na stosowanie tego produktu dla własnych celów. KONTAKT :

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 )

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 ) Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04 Instrukcja użytkownika ( v1.2 ) Spis treści Panel przedni------------------------------------------------------- 3 Panel tylny ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

VODVRS04. Cyfrowy rejestrator wideo. Instrukcja uŝytkownika

VODVRS04. Cyfrowy rejestrator wideo. Instrukcja uŝytkownika Cyfrowy rejestrator wideo VODVRS04 Instrukcja uŝytkownika Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail: cctv@volta.com.pl Spis treści Panel przedni-------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

DVRSD1 DVRSD1 2-KANAŁOWA CYFROWA NAGRYWARKA KART SD. Instrukcja obsługi Velleman nv

DVRSD1 DVRSD1 2-KANAŁOWA CYFROWA NAGRYWARKA KART SD. Instrukcja obsługi Velleman nv DVRSD1 2-KANAŁOWA CYFROWA NAGRYWARKA KART SD Instrukcja obsługi 11.05.2012 1 NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...1 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Specyfikacja... 2 1.3 Przedni panel... 3 1.4 Tylni

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PCTV/ PCTV Pro Skrócona instrukcja instalacji

PCTV/ PCTV Pro Skrócona instrukcja instalacji PCTV/ PCTV Pro Skrócona instrukcja instalacji Zawartość zestawu Przydatne informacje Pełny opis instalacji i informacje dotyczące pracy z kartą znaleźć można na dostarczonej wraz z nią płytce. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Fotopułapka HCN-24/940. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Fotopułapka HCN-24/940. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Fotopułapka HCN-24/940 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X

Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X Instrukcja instalacji i konfiguracji rejestratorów NVR-xx-X2 2014.12 CECHY PRODUKTU... 2 PODSTAWOWE OPERACJE... 3 1 INSTALACJA DYSKU (URZĄDZENIE MUSI BYĆ ODŁĄCZONE OD NAPIĘCIA)... 3 2 URUCHAMIANIE... 3

Bardziej szczegółowo

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?!

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Licencjonowane rozszerzenia funkcjonalności Obsługa do 8 kamer IP H.264 Niezawodność pracy: RAID-4 Opcjonalna nagrywarka DVD Połączenie kaskadowe i obsługa Video Managera

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM

Instrukcja montażu i obsługi. Negatoskop cyfrowy M 168. i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej negatoskopu cyfrowego i kamery Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi Negatoskop cyfrowy M 168 i kamera DC-CCD 986 SUPER CAM Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić?

1. Jak zamówić usługę USB PVR? 2. Mam dekoder, który nie obsługuje USB PVR, a chciałbym zamówić usługę. Co mam zrobić? 1. Jak zamówić usługę USB PVR? Usługę można zamówić w lokalnym Biurze Obsługi Klienta i Salonie Firmowym lub za pomocą naszej infolinii: 601 601 601. Po zakupie usługi (bądź 48h po instalacji usługi TV)

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ:

Minimalne wymagania dotyczące systemu komputerowego do odtwarzania treści 3D w projektorze BenQ: Jak oglądać treści 3D w projektorze BenQ: Projektor BenQ obsługuje odtwarzanie treści trójwymiarowych (3D) przeniesionych przez interfejs D-Sub, Component, HDMI, Video i S-Video. Do odtwarzania treści

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Wideorejestrator samochodowy Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 4. Kabel zasilający, 3,6 m 5. Kabel danych, 15 cm 6. Wymienny akumulator 7. Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo