AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 AVerMedia EB1004 BAK Real-time Security DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA NR... Dane użytkownika i produktu Model rejestratora : Numer seryjny : Nazwisko i imię użytkownika (nazwa firmy) : Adres użytkownika : Telefon, fax : Numer dokumentu zakupu towaru przez użytkownika : Data zakupu / odbioru towaru przez użytkownika : Sprzedawca podpis i stempel : Rejestracja napraw Data naprawy/ przeglądu techn. Zakres naprawy Podpis i pieczątka pracownika serwisu UWAGA : Kartę gwarancyjną należy dokładnie wypełnić w momencie sprzedaży do użytkownika rejestratora. Jakiekolwiek zmiany, zatarcia lub zamazania tej strony karty gwarancyjnej unieważniają gwarancję. Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu celem weryfikacji danych wpisanych w karcie gwarancyjnej. Producent firma AVerMedia zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie produktu objętego niniejszymi warunkami gwarancyjnymi.

2 OD PRODUCENTA Urządzenie to powinno być testowane i wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zapewnić mu odpowiednią ochronę przed otoczeniem zewnętrznym, szkodliwym działaniem środowiska i odpadów przemysłowych. Urządzenie może emitować fale radiowe, dlatego instalacja i używanie niezgodne z niniejszą instrukcją, może powodować ingerencję w łączność radiową. Nie można zatem zagwarantować, że przy indywidualnej instalacji nie wystąpi zjawisko ingerencji. Jeśli urządzenie będzie ingerować w działanie radia czy telewizora, co można zauważyć wyłączając i ponownie włączając urządzenie, zachęcamy do próby usunięcia tych zakłóceń przy pomocy następujących kroków: Przenieś antenę odbiorczą. Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem RTV. Podłącz urządzenie do innego obwodu zasilania niż jest podłączony odbiornik. Skonsultuj się z ekspertem technicznym od sprzętu RTV. Działanie urządzenia uzależnione jest od 2 warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, (2) urządzenie to musi akceptować inne odbiorniki, wewnętrzne zakłócenia mogą powodować nieprzewidziane działania. OSTRZEŻENIE Wszystkie przewody używane do podłączenia komputera i innych urządzeń zewnętrznych muszą być zasłonięte i uziemione. Stosowanie komputera bez certyfikatu oraz użycie do instalacji nieosłoniętych przewodów, może w rezultacie wywołać zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym Wszelkie zmiany bądź modyfikacje są kategorycznie zabronione. Właściciel urządzenia ma prawo anulować upoważnienie do obsługi systemu. CERTYFIKAT Produkt Klasy A UTRATA GWARANCJI Gwarancja przestaje obowiązywać, gdy użytkownik nie stosował się do zawartych w instrukcji ostrzeżeń i pouczeń, a w szczególności działał na szkodę urządzenia i przyczynił się do trwałej utraty sprawności jego działania. Informacje prezentowane w tej instrukcji powinny być uważnie przeanalizowane dla zapewnienia niezawodności działania urządzenia. Za wszelkie nieścisłości producent i importer nie ponosi odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej instrukcji podlegają zmianie tylko zgodnie z uwagami zawartymi na ostatniej stronie. Firma AVerMedia w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, specjalne czy przypadkowe uszkodzenia, wynikające wyłącznie z winy użytkownika produktu, nawet w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia się od takich wypadków. OSTRZEŻENIE ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB PRZEPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. OSTROŻNIE NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY. W ŚRODKU NIE MA PODZESPOŁÓW, KTÓRE MOŻNA SAMODZIELNIE NAPRAWIĆ. W PRZYPADKU USZKODZENIA ZGŁOSIĆ DO AUTORYZOWANEGO SERWISU. ZNAKI TOWAROWE AVerMedia jest znakiem towarowym firmy AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. IBM PC jest znakiem towarowym wpisanym do rejestru jako International Business Machines Corporation. Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne produkty bądź nazwy firm wspomniane w tej dokumentacji służą tylko do celów identyfikacyjnych i objaśniających i mogą być znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli. PRAWA AUTORSKIE Wyprodukowano przez AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przekazywana, transkrypcjonowana, przechowywana bądź tłumaczona na inny język bez pisemnej zgody AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. VER 01

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Specyfikacja...3 Przedni Panel...4 Tylni Panel...6 Uzbrajanie Urządzenia...6 Instalacja Dysków Twardych...6 Instalacja Dysku Twardego w Kieszeni Dyskowej...7 Instalacja Kieszeni Dyskowej w Komputerze PC (opcja)...8 Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych...8 Urządzenia Podstawowe...8 Urządzenia Opcjonalne...9 Obsługa Rejestratora...10 Pierwsze Uruchomienie...10 Ekran nadzoru...10 Nagrywanie i odtwarzanie...11 Menu Ustawień <Setup Menu>...14 Menu Główne <MAIN MENU>...15 Wybór wyświetlania kamer <CAMERA SELECT>...15 Wybór nagrywania kamer < RECORD SELECT >...16 Tryby nagrywania <RECORD MODE >...16 Prędkość zapisu <RECORD FRAMERATE >...17 Jakość zapisu <VIDEO QUALITY >...17 Kalendarz zapisu <RECORD SCHEDULE >...17 MENU PORZĄDKOWE <SUB MENU >...18 Ustawienie hasła <PASSWORD CHANGE >...19 Ustawienie czasu <TIME SET >...19 Ustawienie VGA <VGA SETUP >...20 Ustawienie Detekcji Ruchu <MOTION SETUP>...20 Ustawienia dostępu <PASSWORD SETUP>...22 Ustawienia Dysków Twardych <HARD DRIVE SETUP>...22 Blokada nadpisywania <OVERWRITE ENABLED >...22 Rozmiar dysku głównego <MASTER HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku głównym <MASTER HDD USED >...23 Formatowanie dysku głównego <MASTER HDD FORMAT>...23 Rozmiar dysku dodatkowego <SLAVE HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku dodatkowym <SLAVE HDD USED >...23 Formatowanie dysku dodatkowego <SLAVE HDD FORMAT >...23 Konfiguracja Alarmów <SENSOR SETUP >...23 Czas rejestracji zdarzenia <SENSOR RECORD TIME >...24 Czas stanu alarmowego <ALARM OUT TIME>...24 Konfiguracja kanałów <CHANNEL-1 ~ CHANNEL-4 >...24 Połączenie z Komputerem PC...25 Pierwsze Uruchomienie...25 Obsługa Aplikacji EB-DVR Playback...27 Wybór Kanałów...29 Odtwarzanie Wideo...29 Pozyskiwanie Obrazów i Sekwencji Wideo...31 Wybrane Obrazy <Snapshot>...31 Drukowanie <Print>...31 Sekwencje Wideo <AVI Files>...31 Warunki Gwarancji

4 Wprowadzenie EB1004 BAK jest cyfrowym rejestratorem obrazu typu STAND-ALONE pracującym w czasie rzeczywistym. Obsługuje maksymalnie do czterech kamer i czterech czujników, oraz zaopatrzony jest w jedno przekaźnikowe wyjście alarmowe. Obsługa urządzenia czyli zarówno nadzór jak i odtwarzanie archiwum jest realizowana za pomocą przycisków na przednim panelu. Przy użyciu wyświetlanego menu na ekranie możesz zmieniać ustawienia nagrywania, wejść i wyjść alarmowych, ochronę hasłem, ustawienia dysków, itp. Użytkownik może również podłączyć rejestrator do komputera PC i obejrzeć interesujące go archiwum, bądź nawet zachować wybrany fragment lub zdjęcie w formacie AVI lub BMP. Obraz jest zapisywany w wysokiej jakości formacie M-JPEG. Do wyboru są dwa tryby zapisu. W trybie EACH zapisywane są wszystkie kamery z osobna w rozdzielczości 640x244 z prędkością do 7,5kl/sek. W trybie QUAD zapisywane są wszystkie kamery w podziale w rozdzielczości 320x112 każda z prędkością do 25 kl/sek PAL Fabrycznie nie narzucony system NTSC lub PAL Obsługa 2 dysków (nie wchodzą w skład urządzenia) Pełno-ekranowa rozdzielczość: Wyświetlanie: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL) Nagrywanie: 640 x 224 (NTSC), 640 x 272 (PAL) Prędkość wyświetlania i zapisu: Tryb QUAD: 30/25 kl./sek. (NTSC/PAL) na wejście, w sumie 120/100 kl./sek. (NTSC/PAL) Nagrywanie kalendarzowe (możliwość wyboru 00:00~23:59) Wyszukiwanie nagrań po dacie/czasie/zdarzeniu Wejścia/Wyjścia : 4 wejścia czujników i 1 wyjście przekaźnikowe Rejestracja w detekcji ruchu Kieszeń Dyskowa Złącze USB 2.0 Płyta CD ze sterownikami i aplikacją (dla WINDOWS 2000/XP) Przedni Panel 15 之 EB1004 BAK posiada kieszeń dyskową oraz wewnętrzny port do zainstalowania drugiego dysku twardego Specyfikacja Cyfrowy system wideo-nadzoru nie bazujący na PC tzw. StandAlone 4 wejścia kamer i 1 wyjście typu composite Dodatkowe wyjście wizyjne VGA (monitory komputerowe) Menu na ekranie Kompresja obrazu Motion-JPEG 1 REC : Rozpoczęcie nagrywania 2 MENU : Otwórz/Zamknij menu lub podmenu 3 : Do góry o jedną pozycję 4 : Do dołu o jedną pozycję 3 4

5 5 SELECT : (a) Zatwierdza wybraną opcję w menu (b) Otwiera menu porządkowe 6 : Tylni Panel : (a) Wyświetla Kanał 2 na pełnym ekranie (b) Podczas ustawień w Menu wprowadza numer 2 menu. 8 : (a) Wyświetla Kanał 3 na pełnym ekranie (b) Podczas ustawień w Menu wprowadza numer 3 menu. 9 : (a) Wyświetla Kanał 4 na pełnym ekranie (b) Podczas ustawień w Menu wprowadza numer 4 menu. 10 : Wyświetla kamery w podziale 11 : (a) Wyświetla listę nagrań. (b) Odtwarza nagrania. 12 / : (a) Stopklatka. (b) Pauza/Stop nagrywania. 13 : Szybkie odtwarzanie do tyłu. 14 : (a) Szybkie odtwarzanie do przodu. (b) Przełącza pomiędzy listą nagrań, a wyszukiwaną datą/czasem 15 Blokada kieszeni dyskowej przed wyjęciem (Model 200) OSTRZEŻENIE PRZED WYJĘCIEM BĄDŹ ODŁĄCZENIEM KTÓREGOKOLWIEK DYSKU NAJPIERW NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE 16 Dioda LED zasilania dysku w kieszeni (Model 200) 17 Dioda LED pracy dysku w kieszeni (Model 200) 18 Dioda LED dysków twardych 19 Dioda LED zasilania rejestratora 20 Złącze USB VIDEO OUT (BNC) : Wyjście composite do podłączenia monitora analogowego. 2 VGA OUT (15-pinD-Sub) : Wyjście VGA do podłączenia monitora komputerowego. 3 CH1 ~ CH4 (BNC) : Wejścia typu composite do podłączenia czterech kamer video. (Wejście Video: V = 1 Vp-p) 4 Wejścia czujników i wyjście przekaźnikowe : Do podłączenia maks. 4 czujników i urządzenia alarmowego. (Przekaźnik : 125V AC/30V DC) 5 Złącze zasilania : Do podłączenia zasilacza. 4.2A) 6 Ω Zaczep : Zabezpieczenie przed uszkodzeniem wtyczki zasilającej Uzbrajanie Urządzenia Instalacja Dysków Twardych Przed zainstalowaniem twardych dysków ustaw właściwie zwory sterujące. Zwykle instrukcja ustawień zawarta jest w tabeli na etykiecie dysku. Rejestrator pozwala na podłączenie do 2 dysków twardych ( master i slave) Dysk główny MASTER zainstaluj w środku rejestratora, zaś dysk dodatkowy SLAVE umieść w kieszeni dyskowej jak na rysunku obok. Lista zalecanych dysków twardych dostępna jest pod adresem : Podczas instalacji dwóch dysków twardych zaleca się stosowanie nośników tej samej marki, np. 2 x MAXTOR ; 2 x WD ; 2 x SEGATE ; itp. 5 6

6 Instalacja Dysku Twardego w Kieszeni Dyskowej 1. Wysuń kieszeń z obudowy rejestratora. Instalacja Kieszeni Dyskowej w Komputerze PC (opcja) Użytkownicy którzy kupili dodatkową kieszeń dyskową, powinni ją zainstalować według poniższych zaleceń : 1. Wyłączyć komputer i zdjąć obudowę. 2. Zdejmij górną osłonę kieszeni. 3. Podłącz wtyczkę zasilania do dysku twardego jak na rysunku. 4. Odpowiednio wsuwając podłącz dysk do złącza IDE. 2. Wymontować z frontowej części obudowy zaślepkę 5 ¼. Umieścić w wolnym miejscu stacjonarną część kieszeni, a następnie mocno przykręcić. Podłączyć złącze IDE i wtyczkę zasilającą. 3. Wyciągnąć kieszeń dyskową z obudowy. Następnie proszę zastosować się do instrukcji instalacji dysku w kieszeni na poprzedniej stronie. 4. Wsuń uzbrojoną kieszeń w obudowę, a następnie włącz zasilanie komputera. Obserwuj diody LED, jeżeli zaświecą się, oznacza to że dysk został poprawnie podłączony. Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych Do tylnego panelu rejestratora można podłączyć : do 4 kamer wideo, do 4 czujników, 1 urządzenia alarmowego, 1 monitor VGA, 1 monitor analogowy lub magnetowid. Można również użyć przewodu USB do podłączenia z komputerem PC. 5. Załóż górną osłonę, a następnie wsuń uzbrojoną kieszeń w odpowiednie miejsce w obudowie. 6. Zasilanie jednostki będzie sygnalizowane zieloną diodą LED. Aktywne diody LED oznaczają iż twardy dysk jest gotowy do użycia. Podłączenie kamer, czujników, sygnalizatora, odbiorników Urządzenia Podstawowe Kamery 7 8

7 Podłącz do wyjść wideo CH1 ~ CH4 dowolną kamerę lub dowolne źródło wideo. VGA monitor Podłącz monitor komputerowy do złącza VGA OUT do odbioru obrazu z kamer i wyświetlania archiwum Zasilacz Połącz zasilacz z rejestratorem, a następnie zasilacz ze źródłem napięcia 220V Obsługa Rejestratora Pierwsze Uruchomienie Po podłączeniu źródła zasilania, urządzenie automatycznie uruchomi się. Jeżeli jest uruchomiane po raz pierwszy, lub jeżeli podłączone są nowe dyski twarde, urządzenie automatycznie je sformatuje. Urządzenia Opcjonalne Monitor analogowy W celu podłączenia standardowego telewizora użyj przejściówki BNC-RCA w wyjściu VIDEO OUT Czujniki i urządzenia alarmowe HDD Checking... Master 80072MB HDD formatting HDD Checking... Master 80072MB New HDD format completed Slave No HDD Detected Po sformatowaniu dysku(ów) należy wprowadzić hasło przed wejściem do Menu Głównego. Fabrycznie wprowadzone jest hasło Użyj następujących przycisków na przednim panelu, aby wprowadzić hasło : Do złącz od 1 do 8 na tylnim panelu można podłączyć do 4 czujników. Wszystkie pary złącz mają wejścia typu positive (+) i ground (-). Przykład podłączenia : Złącze 1 : Podłącz do przewodu masy (-) czujnika 1 Złącze 2 : Podłącz do przewodu (+) czunika Złącze 7 : Podłącz do przewodu masy (-) czujnika 4 Złącze 8 : Podłącz do przewodu (+) czunika4 Urządzenie alarmowe (np. sygnalizator) podłącz do złącz 9 i 10 Złącze 9 : Podłącz do przewodu (+) urządzenia alarmowego Złącze 10 : Podłącz do przewodu masy (-) urządzenia alarmowego Komputer typu Desktop lub Laptop Podłącz EB 1004 BAK do komputera za pomocą kabla USB. Umieść wtyczkę przewodu w gnieździe USB komputera. Dla "1" Dla "2" Dla "3" Dla "4" Możesz wejść do Menu Porządkowego <SUBMENU> aby zmienić hasło lub włączyć funkcję dostępu <PASSWORD SETUP>. Domyślnie ta opcja jest wyłączona <NO>. Ekran nadzoru Obraz z kamer może być wyświetlony i zarejestrowany w dwóch trybach : tryb EACH (wszystkie) i tryb QUAD (podział). W trybie EACH obrazy z kamer są rejestrowane w pełno-ekranowej rozdzielczości, lecz rejestracja obrazu odbywa się w systemie sekwencyjnym. Wówczas wszystkie kamery są zapisywane z maksymalną prędkością 9 10

8 7.5 kl./sek. Podczas przeglądania obrazu w systemie EACH możesz przełączać między trybem pełno-ekranowym i trybem podziału W trybie QUAD obrazy z kamer są rejestrowane w niższej rozdzielczości, natomiast możemy uzyskać pełną prędkość zapisu. Nagrania zarejestrowane w trybie QUAD mogą być odtwarzane jedynie w oknie podziału. 3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij. Aby odtworzyć archiwum, należy: 1 Naciśnij aby wyświetlić listę nagrań : Tryb EACH Tryb QUAD Możesz użyć poniższych przycisków na przednim panelu urządzenia w celu wyświetlenia danej kamery na pełnym ekranie. CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera 3 CH4: Kamera 4 2 Jeśli chcesz przejść na drugi twardy dysk lub przeszukiwać nagrania w konkretnym zakresie, naciśnij. Kursor ">" będzie zawsze wskazywał opcję do wyboru. Nagrywanie i odtwarzanie Aby rozpocząć archiwizację, należy : 1 Ustawić parametry nagrywania. Naciśnij przycisk MENU i wybierz właściwe ustawienia. Więcej informacji w rozdziale Menu ustawień 2 Naciśnij przycisk REC. Podczas rejestracji, obraz wygląda następująco: 3 Naciśnij przycisk SELECT żeby przejść na dysk twardy MASTER lub SLAVE 4 Naciśnij żeby przejść w dół listy nagrań 11 12

9 5 Naciśnij lub żeby przejść przez każdą pozycję daty i czasu nagrań. Kiedy chcesz np. wybrać dany miesiąc, naciskaj kilkakrotnie przycisk SELECT żeby przejść przez kolejne numery, aż dojdziesz do żądanej pozycji 6 Naciśnij żeby przesunąć kursor na listę nagrań 7 Naciśnij lub żeby przemieścić się wyżej lub niżej na liście nagrań 8 Kiedy wybierzesz żądane nagranie, naciśnij aby je odtworzyć 9 Naciśnij przycisk w celu szybszego odtwarzania do przodu, lub przycisk aby odtworzyć szybciej do tyłu. 10 Naciśnij aby wstrzymać nagranie, lub naciśnij aby je zatrzymać Menu Ustawień <Setup Menu> MAIN MENU > CAMERA SELECT 1234 RECORD SELECT 1234 RECORD MODE EACH RECORD FRAMERATE 30 VIDEO QUALITY NORMAL RECORD SCHEDULE SUBMENU HARD DRIVE SETUP SENSOR SETUP RECORD SCHEDULE v + T T T S S S S S T T T T M M M M T T T T T SUB MENU > PASSWORD CHANGE TIME SET VGA SETUP MOTION SETUP TIME VGA SETUP MOTION SETUP CURRENT PASSWORD : NEW PASSWORD : 2004/01/10 15:30:25 ^ > RESOLUTION 1024 ^ 768 REFRESH RATE 60HZ MOTION CAMERA MOTION SENSITIVITY 05 MOTION RECORD TIME 05 CONFIRM PASWORD : PRESS (<, >),THEN(SELECT) HARD DRIVE SETUP > OVERWRITE ENABLED YES MASTER HDD SIZE 80072MB MASTER HDD USED 16014MB 20% MASTER HDD FORMAT SLAVE HDD SIZE N/A SLAVE HDD USED N/A SLAVE HDD FORMAT SENSOR SETUP > SENSOR RECORD TIME 15 ALARM OUT TIME 05 CHANNEL1 CHANNEL2 CHANNEL3 CHANNEL4 NORMAL-CLOSE NORMAL-OPEN NOT INSTALLED NOT INSTALLED 13 14

10 Menu Główne <MAIN MENU> 1 Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić Menu na ekranie. MAIN MENU > CAMERA SELECT 1234 RECORD SELECT 1234 RECORD MODE EACH RECORD FRAMERATE 30 VIDEO QUALITY NORMAL RECORD SCHEDULE SUBMENU HARD DRIVE SETUP SENSOR SETUP 2 Naciśnij lub żeby przejść wyżej lub niżej przez pozycje w menu. Kursor ">" wskaże ci obecną pozycję w menu. 3 W pierwszych pięciu pozycjach można bezpośrednio dokonywać zmian ustawień. Naciskaj kilkakrotnie przycisk SELECT aby przejść przez dostępne ustawienia. Przestań naciskać przycisk, kiedy wybierzesz żądany parametr. 4 Kolejne cztery pozycje w menu głównym zawierają podmenu. Naciśnij przycisk SELECT aby wyświetlić odpowiednie menu 5 Jeżeli jesteś w podmenu, naciśnij przycisk MENU aby powrócić do menu głównego 6 Aby zamknąć menu główne i powrócić do nadzorowanych kamer, naciśnij ponownie przycisk MENU. Po wejściu do Menu Głównego <MAIN MENU> system automatycznie rozpocznie archiwizację po 10 sekundach bezczynności. Aby przerwać archiwizację należy przed wciśnięciem klawisza STOP wprowadzić właściwe hasło. CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera 3 CH4: Kamera 4 Możesz również samemu zmieniać kombinacje wyświetlania za pomocą przycisku SELECT, na przykład : ( ) : Wyświetla wszystkie kamery ( ) : Wyświetla tylko kamery 1 i 4. ( ) : Wyświetla tylko kamery 2 i 3. ( ) : Blokuje wyświetlanie kamer. Wybór nagrywania kamer < RECORD SELECT > Możesz wybrać obrazy z których nadzorujących kamer będą rejestrowane. Sposób wyboru kamer jest taki sam jak w <CAMERA SELECT> Jeżeli któraś z kamer jest wyłączona w <CAMERA SELECT>, nie może być wybrana do rejestracji obrazu Tryby nagrywania <RECORD MODE > Do wyboru są dwa tryby nagrywania : EACH lub QUAD. Jeżeli wybierzesz tryb zapisu EACH, możesz oglądać obraz z kamer w trybie pełno-ekranowym podczas nagrywania, za pomocą następujących przycisków na przednim panelu CH1: Kamera 1 CH2: Kamera 2 CH3: Kamera 3 CH4: Kamera 4 Wybór wyświetlania kamer <CAMERA SELECT> Możesz określić, które z kamer będą wyświetlane w oknie nadzoru. Użyj następujących przycisków na przednim panelu, aby samodzielnie przełączać wybrane kamery : Podobnie, kiedy przerwiesz zapis, możesz również odtwarzać nagrania w trybie pełnego ekranu za pomocą tych samych przycisków. Za każdym razem podczas przeglądania bądź zapisu, możesz wcisnąć przycisk aby przejść w tryb podziału ekranu 15 16

11 Na stronie 9 niniejszej instrukcji obsługi w rozdziale EKRAN NADZORU podane są zasadnicze różnice pomiędzy trybami EACH i QUAD Prędkość zapisu <RECORD FRAMERATE > Możesz ustawić żądaną szybkość w kl./sek. dla zapisywanego obrazu Fabrycznie prędkość jest ustawiona na 30 kl./sek. dla NTSC i 25 kl./sek. dla PAL. Do wyboru jest 10 różnych poziomów prędkości. RECORD SCHEDULE v + T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Jakość zapisu <VIDEO QUALITY > Są trzy poziomy jakości do wyboru : Lepsza <BEST>, Dobra <GOOD> lub Zwykła <NORMAL>. Wybierając <NORMAL> oszczędzasz wolną przestrzeń na dysku, zarejestruje się więcej nagrań, lecz jakość zapisanego obrazu będzie umiarkowana. Tabela czasu rejestracji na dysku twardym o pojemności 40GB : Sygnał Video Tryb zapisu Jakość obrazu 30 kl/sek 15 kl/sek 7 kl/sek 1 kl/sek NTSC PAL EACH mode QUAD mode EACH mode QUAD mode Kalendarz zapisu <RECORD SCHEDULE > BEST 18 hrs 36 hrs 72 hrs 540 hrs GOOD 24 hrs 48 hrs 96 hrs 720 hrs NORMAL 29 hrs 58 hrs 116 hrs 870 hrs BEST 32 hrs 64 hrs 128 hrs 960 hrs GOOD 45 hrs 90 hrs 180 hrs 1350 hrs NORMAL 56 hrs 112 hrs 224 hrs 1680 hrs BEST 19 hrs 38 hrs 76 hrs 475 hrs GOOD 24 hrs 48 hrs 96 hrs 600 hrs NORMAL 30 hrs 60 hrs 120 hrs 750 hrs BEST 31 hrs 62 hrs 124 hrs 775 hrs GOOD 45 hrs 90 hrs 180 hrs 1125 hrs NORMAL 59 hrs 118 hrs 236 hrs 1475 hrs Fabrycznie urządzenie jest przystosowane do zapisu obrazu przez 24 godziny na dobę. Jeżeli chcesz rejestrować jedynie wybrane godziny dnia, możesz to zmienić w podmenu <RECORD SCHEDULE> Jeżeli do urządzenia są podłączone dodatkowo czujniki, można je tak skonfigurować, że zacznie rejestrować obraz z konkretnej kamery dopiero po wykryciu zdarzenia. Aby skonfigurować kalendarz zapisu należy : 1 Numery pod wykresem oznaczają konkretne godziny nagrywania. Kursor v wskazuje wybrany czas. Naciśnij lub żeby przejść w lewo lub w prawo na osi czasu. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk SELECT żeby zmienić wartość : ( T ) Automatyczne, ciągłe nagrywanie ( S ) Nagrywanie po wykryciu zdarzenia z czujników ( M ) Nagrywanie w detekcji ruchu. (Detekcja programowa) ( - ) Blokada nagrywania MENU PORZĄDKOWE <SUB MENU > W menu porządkowym możesz dokonać zmiany hasła dostępu, ustawień zegara i ustawień wyświetlania VGA. SUB MENU > PASSWORD CHANGE TIME SET VGA SETUP MOTION SETUP PASSWORD SETUP NO 17 18

12 Ustawienie hasła <PASSWORD CHANGE > Aby zmienić hasło, należy : 1 Wprowadź następujące informacje : CURRENT PASSWORD - aktualne hasło NEW PASSWORD - nowe hasło CONFIRM PASSWORD - potwierdź nowe hasło Aby dokonać zmiany daty i czasu w systemie, należy : 1 Naciśnij lub aby przejść przez rok/miesiąc/dzień i godzina:minuta:sekunda. Ruchomy kursor ^ wskaże ci aktualną pozycję 2 Do wprowadzenia zmian służy przycisk SELECT. Należy naciskać kilkakrotnie na przycisk, do uzyskania żądanej wartości. Ustawienie VGA <VGA SETUP > CURRENT PASSWORD : NEW PASSWORD : CONFIRM PASWORD : VGA SETUP > RESOLUTION 1024 ^ 768 REFRESH RATE 60HZ Hasło fabryczne to : Użyj następujących przycisków na przednim panelu, aby wprowadzić hasło Dla "1" Dla "2" Dla "3" Dla "4" 2 Wyświetli się komunikat "Password changed" oznaczający że hasło zostało zmienione. Ta wiadomość wyświetli się trzykrotnie po czym urządzenie przejdzie do okna menu porządkowego. Urządzenie zaproponuje wprowadzenie hasła podczas formatowania twardych dysków w podmenu <HARD DRIVE SETUP>. Ustawienie czasu <TIME SET > Wybierz rozdzielczość <RESOLUTION> oraz częstotliwość odświeżania <REFRESH RATE> dostosowaną do podłączonego monitora. Monitory starszego typu mogą nie obsługiwać wysokich częstotliwości i rozdzielczości. Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania (Hz) 640 x , 72, 75, x , 72, 75, x , 70, 75, x Dla wyświetlaczy LCD najlepszą częstotliwością jest 60Hz Ustawienie Detekcji Ruchu <MOTION SETUP> TIME MOTION SETUP 2004/01/10 15:30:25 ^ >MOTION CAMERA MOTION SENSITIVITY 01 MOTION RECORD TIME

13 Aby zmienić ustawienia detekcji ruchu, należy : 1. Naciśnij lub aby przyjść kursorem na pozycję MOTION CAMERA w menu 2. Naciśnij odpowiednie przyciski kanałów które chcesz ustawiać. Aby wybrać wszystkie kamery, naciśnij. Na ekranie wyświetli się MOTION CAMERA Użyj tych samych przycisków do anulowania ustawień. Aby wybrać tylko kanał 1 i 4, naciśnij. Na ekranie wyświetli się MOTION CAMERA 1 4.Użyj tych samych przycisków do anulowania ustawień. Aby wybrać tylko kanał 2 i 3, naciśnij. Na ekranie wyświetli się MOTION CAMERA 2 3. Użyj tych samych przycisków do anulowania ustawień. Aby dostosować czułość detekcji MOTION SENSIVITY, należy 1. Naciśnij lub aby przejść kursorem na pozycję MOTION SENSITIVITY w menu. 2. Naciskaj przycisk SELECT aż dobierzesz odpowiadającą Ci wartość. Zakres czułości jest od 1 do 10. Poziom 1 to najniższa czułość, zaś poziom 10 najwyższa. Aby ustawić czas trwania zdarzenia po detekcji, należy 1. Naciśnij lub aby przejść kursorem na pozycję MOTION TIME w menu 2. Naciskaj przycisk SELECT aż dobierzesz odpowiadającą Ci wartość. Zakres czasu wynosi od 5 do 30 sekund. Ustawienia dostępu <PASSWORD SETUP> SUB MENU > PASSWORD CHANGE TIME SET VGA SETUP MOTION SETUP PASSWORD SETUP NO Z pod poziomu menu porządkowego możesz zmienić ustawienia hasła dostępu <PASSOWRD SETUP>. Funkcja ta ochroni twój system przed niepożądanymi zmianami w Menu lub celowym wyłączeniem nagrywania. Domyślnie ta funkcja jest wyłączona <NO>. Jeżeli chcesz ją uaktywnić, naciśnij lub aby przełączyć w pozycję <YES>, a następnie naciśnij aby powrócić do Menu Głównego. Jeżeli funkcja jest aktywna, system zapyta o hasło za każdym razem kiedy będziesz próbował wejść do Menu lub wyłączyć nagrywanie. Ustawienia Dysków Twardych <HARD DRIVE SETUP> HARD DRIVE SETUP > OVERWRITE ENABLED YES MASTER HDD SIZE 80072MB MASTER HDD USED 16014MB 20% MASTER HDD FORMAT SLAVE HDD SIZE N/A SLAVE HDD USED N/A SLAVE HDD FORMAT Blokada nadpisywania <OVERWRITE ENABLED > Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego nadpisywania na twardych dyskach, po ich zapełnieniu

14 Naciśnij przycisk SELECT aby zablokować <NO> lub odblokować <YES> tą opcję Rozmiar dysku głównego <MASTER HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku głównym <MASTER HDD USED > Urządzenie na bieżąco wyświetla informacje o rozmiarze dysku głównego i o rozmiarze zajętej powierzchni dysku w MB oraz w procentach Formatowanie dysku głównego <MASTER HDD FORMAT> Naciśnij przycisk SELECT na tej pozycji w podmenu w celu sformatowania dysku głównego. Urządzenie zażąda wprowadzenia hasła. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwe hasło, dysk nie zostanie sformatowany. UWAGA : Wszystkie nagrania na dysku głównym <MASTER> zostaną bezpowrotnie utracone. Rozmiar dysku dodatkowego <SLAVE HDD SIZE > i rozmiar zajętej powierzchni na dysku dodatkowym <SLAVE HDD USED > Urządzenie na bieżąco wyświetla informacje o rozmiarze dysku dodatkowego i o rozmiarze zajętej powierzchni dysku w MB oraz w procentach Formatowanie dysku dodatkowego <SLAVE HDD FORMAT > Naciśnij przycisk SELECT na tej pozycji w podmenu w celu sformatowania dysku dodatkowego. Urządzenie zażąda wprowadzenia hasła. Jeżeli wprowadzisz niewłaściwe hasło, dysk nie zostanie sformatowany. Czas rejestracji zdarzenia <SENSOR RECORD TIME > Ta opcja pozwala na określenie (w minutach) czasu trwania rejestracji zdarzenia, od chwili wykrycia go przez czujniki. Do wyboru jest siedem poziomów nastawień. Czas stanu alarmowego <ALARM OUT TIME> Ta opcja pozwala na określenie (w minutach) czasu trwania aktywności wyjścia alarmowego Konfiguracja kanałów <CHANNEL-1 ~ CHANNEL-4 > Ta opcja pozwala na skonfigurowanie działania czujników z rejestratorem. W pierwszej kolejności sprawdź parametry stanu początkowego czujników które chcesz podłączyć. Do wyboru są trzy stany współpracy czujników z urządzeniem : <NOT INSTALLED > : Wybierz w przypadku kiedy pod konkretne złącze nie jest podłączony żaden z czujników <NORMAL-OPEN > : Wybierz w przypadku kiedy początkowy stan czujnika jest normalnie otwarty (Normal-Open). Kiedy czujnik wykryje zdarzenie i przejdzie w stan normalnie zamknięty (Normal-Close), rejestrator rozpocznie nagrywanie <NORMAL-CLOSE > : Wybierz w przypadku kiedy początkowy stan czujnika jest normalnie zamknięty (Normal-Close). Kiedy czujnik wykryje zdarzenie i przejdzie w stan normalnie otwarty (Normal-Open), rejestrator rozpocznie nagrywanie UWAGA : Wszystkie nagrania na dysku dodatkowym <SLAVE> zostaną bezpowrotnie utracone. Konfiguracja Alarmów <SENSOR SETUP > SENSOR SETUP > SENSOR RECORD TIME 15 ALARM OUT TIME 05 CHANNEL 1 CHANNEL 2 CHANNEL 3 CHANNEL 4 NORMAL-CLOSE NORMAL-OPEN NOT INSTALLED NOT INSTALLED 23 24

15 Połączenie z Komputerem PC EB1004 BAK dostarcza wygodne narzędzie do pozyskiwania zapisanych nagrań. Za pomocą aplikacji EB-DVR Playback można łatwo i szybko wychwycić i zapisać interesujący nas obrazek, lub nawet całą sekwencję filmową w formacie AVI. Pierwsze Uruchomienie Podłącz rejestrator do źródła zasilania. Urządzenie samoczynnie uruchomi się. Jeżeli użytkownik chce zapisać nagrania w formacie AVI lub po prostu przejrzeć wybrany fragment z dysku master rejestratora, powinien stosować się do poniższych wskazówek dotyczących podłączenia przez kabel USB i instalacji oprogramowania Playback Aby zainstalować sterowniki postępuj według poniższych instrukcji : 1. Włóż płytę CD do odtwarzacza płyt CD-ROM. Płyta automatycznie uruchomi aplikację. Zobaczysz obraz jak obok. Aplikacja współpracuje jedynie z Windows 2000 i Windows XP 2. Naciśnj Next aby kontynuować. 1. Naciśnij klawisz STOP jeśli urządzenie nagrywa obraz. 2. Naciśnij aby wejść do Menu Głównego <MAIN MENU>. 3. Połącz komputer z rejestratorem za pomocą kabla USB. 3. Wybierz język. Naciśnij Next aby przejść dalej. 4. Uruchom aplikację Playback aby przeglądać dane z dysku master rejestratora. Jeżeli zakończyłeś pracę z aplikacją, stosuj się do poniższych wskazówek dotyczących odłączania rejestratora. 1. Zamknij aplikację krzyżykiem w prawym górnym rogu ekranu. 2. Odłącz kabel USB od komputera. 3. Wyjdź z trybu Menu Głównego do bieżącego widoku z kamer.. 4. Naciśnij Browser.. jeżeli chcesz zmienić katalog przechowywania programu. Naciśnij Next aby kontynuować instalację. Na górze tego okna znajduje się informacja o wersji oprogramowania

16 5. Naciśnij Finish aby zakończyć instalację. Liczba dysków twardych w komputerze PC Rejestrator podłączony przez kabel USB Kieszeń dyskowa 2 HDD2 N/A 2 N/A HDD2 Wyświetli się następujące okno. Obsługa Aplikacji EB-DVR Playback Naciśnij aby uruchomić aplikację. Wybierz właściwy dysk i nasiśnij OK Uwaga: Kolejność wyboru dysków będzie zmieniać się w zależności od liczby dysków w komputerze PC. (1) Jeżeli podłączysz rejestrator przez złącze USB i korzystasz równocześnie z przenośnej kieszeni dyskowej, kolejność wyboru dysków jest następująca : Liczba dysków twardych w komputerze PC Rejestrator podłączony przez kabel USB Kieszeń dyskowa 2 HDD3 HDD2 1 HDD2 HDD1 (2) Jeżeli są oba dyski w rejestratorze i korzystasz z kabla USB lub chcesz podłączyć dysk do komputera za pomocą kieszeni dyskowej, wówczas kolejność jest następująca. 1. Kamera1 Kamera4 2. Zmiana dysku przełącza pomiędzy odpowiednimi dyskami 3. Lista zdarzeń : Zawiera wszystkie zapisane na dysku zdarzenia 4. Odtwarzanie zapisanego obrazu 5. Odtwarzanie do tyłu 6. Odtwarzanie klatka po klatce do przodu 7. Odtwarzanie klatka po klatce do tyłu 8. Pauza 9. Szybkie odtwarzanie do przodu 10. Stop : Zatrzymanie odtwarzania 27 28

17 11. Przycisk Snapshot : Zachowuje obecny obraz do pliku BMP 12. Drukuj aktualny obraz 13. Zachowuje ustalony fragment wideo do pliku AVI 14. Identyfikacja wersji : Naciśnij Ctrl+Alt+V, aby zobaczyć wersję produktu. Może to być przydatne podczas kontaktów z serwisem. Użytkownicy, którzy podłączą tylko jeden dysk twardy do rejestratora, mają dwie możliwości odczytu danych z dysku. Pierwsza możliwość to pozostawić dysk w urządzeniu i za pomocą kabla USB połączyć go z komputerem PC. W tym przypadku dane odczytuje się z dysku Master przez aplikację EB-DVR. Druga możliwość to wyjęcie dysku z rejestratora, podłączenie go bezpośrednio do komputera PC i odczyt danych przez aplikację EB-DVR. Użytkownicy, którzy podłączą dwa dyski twarde do rejestratora, mogą połączyć urządzenie z komputerem PC za pomocą kabla USB. Wówczas przez aplikację EB-DVR jest możliwość odczytu danych z dysku Master. Aby odczytać dane z dysku Slave, należy wyjąć go z rejestratora (kieszeń dyskowa) i zainstalować w komputerze. Dane odczytuje się również przez aplikację EB-DVR. Wybór Kanałów Ta opcja pozwala na określenie, które z kamer mają być wyświetlane na ekranie. Tryb zapisu Czas początkowy Czas końcowy Jeżeli zdecydujesz który fragment chcesz obejrzeć, naciśnij aby go odtworzyć, lub aby odtworzyć poprzedni fragment od końca. Naciśnij aby znaleźć właściwy fragment. Możesz wybrać szybkość przeszukiwania : 2x, 4x lub 8x. Naciśnij raz aby przyspieszyć 2x, naciśnij raz jeszcze, aby przyspieszyć 4x. Naciskając trzeci raz uzyskasz maksymalną prędkość 8x. Aby powrócić do odtwarzania 1x należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Obrazek poniżej przedstawia fragment wideo odtwarzany w trybie 8x. Wybierz kanał który chcesz wyświetlić przez naciśnięcie odpowiedniej ikony (Channel 1-4). Jednokrotne naciśnięcie spowoduje wyświetlenie kanału w trybie pełno-ekranowym. Aby powrócić do trybu podziału, naciśnij ponownie tę samą ikonę. Odtwarzanie Wideo Po wyborze właściwego dysku twardego, naciśnij aby wybrać interesujące zdarzenie, następnie naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Kiedy naciśniesz ikonę Listy zdarzeń <Event List>, pojawi się tabela jak na rysunku poniżej. Każde nagranie opatrzone jest informacjami : trybem zapisu, czasem początkowym, czasem końcowym. Tryby nagrania mogą być : T - nagranie ciągłe, M nagranie w detekcji ruchu, S nagranie alarmowe (aktywowane przez czujniki zewnętrzne)

18 :59:56 X8 oznacza odtwarzanie 8x Naciśnij aby przejść do końca nagrania. Aby przejść do początku nagrania, naciśnij przycisk. Naciśnij aby zatrzymać na konkretnym obrazie Naciśnij aby zatrzymać odtwarzanie. Pozyskiwanie Obrazów i Sekwencji Wideo Aplikacja EB-DVR Playback daje możliwość zachowania obrazu lub sekwencji wideo. Użytkownik może łatwo zatrzymać pojedynczy obraz i zapisać go w pliku BMP, lub zachować pewien fragment wideo w pliku AVI. Wybrane Obrazy <Snapshot> Naciśnij aby zapisać wyświetlany obraz jako plik BMP. Istnieje możliwość zachowania obrazu z pojedynczej kamery w trybie pełnego ekranu, lub wszystkich kamer jednocześnie w trybie podziału. Drukowanie <Print> Naciśnij aby wydrukować obraz. Użytkownik może jednocześnie drukować i nadzorować obraz z kamer. Można drukować obrazy pełno-ekranowe, jak również w podziale. Sekwencje Wideo <AVI Files> Istnieje możliwość przechwycenia danych z rejestratora i zapisania ich w formacie AVI, tak aby można było je odtworzyć za pomocą odtwarzacza Windows Media Player. Naciśnij aby zapisać sekwencję wideo. Pojawi się okno zapisu, gdzie należy wskazać nazwę zapisywanego pliku i miejsce na dysku gdzie ma być zapisany. Naciśnij ponownie aby zakończyć zapisywanie. Rejestrator EB1004BAK pozwala na zapis danych z dysku Master przez kabel USB. Aby zgrać nagrania z dysku Slave należy wyjąć go z rejestratora i podłączyć bezpośrednio do komputera. Warunki Gwarancji AVerMedia TECHNOLOGIES, Inc. gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad wynikających z wadliwej produkcji lub złożenia, stosownie do poniższych warunków: OKRES GWARANCJI Gwarancja na produkt obowiązuje przez 1 rok od daty zakupu. Części objęte są również 1 roczną gwarancją. Wymiana nieuszkodzonego produktu bez podania przyczyny jest możliwa w ciągu 14 dni od daty zakupu. KTO PODLEGA OCHRONIE Gwarancja obejmuje tylko pierwszego użytkownika produktu. CO PODLEGA, A CO NIE PODLEGA GWARANCJI Z wyjątkiem poniższej specyfikacji, naprawie gwarancyjnej podlegają wszystkie wady wynikające z wadliwej produkcji. Poniższe sytuacje wykluczają naprawę gwarancyjną: 1. Numer seryjny produktu i/lub gwarancja są nieczytelne, zmienione lub zerwane. 2. Uszkodzenie, zepsucie, błędy w działaniu, są wynikiem: A. Wypadku, nadużycia, niewłaściwego używania, zaniedbania, spalenia, zalania, burzy czy innych działań natury, odpadów handlowych bądź przemysłowych, nieuzasadnionej modyfikacji produktu i wreszcie zaniedbania uwag zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. B. Niewłaściwe czynności naprawcze przeprowadzone przez osobę nie związaną z producentem bądź sprzedawcą. C. Uszkodzenie podczas przeładunku (Wymaga zachowania szczególnej ostrożności ) D. Inne przypadki nie związane z wadami produktu. 3. Używanie z produktem niewłaściwych / nie zalecanych akcesoriów. 4. AVerMedia nie gwarantuje, że produkt ten spełni twoje oczekiwania, na własną odpowiedzialność decydujesz się na stosowanie tego produktu dla własnych celów. KONTAKT :

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi

AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR. Instrukcja obsługi AVerMedia AVerDiGi EB1304 MPEG4+ Real-time Security DVR Instrukcja obsługi Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...1 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Specyfikacja... 2 1.3 Przedni panel... 3 1.4 Tylni

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600 Instrukcja użytkownikau Data tłumaczenia 07.01.2006 wersja 1.1 Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl

Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl 233Z Seria KPD Niniejsza instrukcja odnosi się do spolszczonej wersji oprogramowania DVR Viewer, którą można pobrać z witryny www.trebor.com.pl Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować

Bardziej szczegółowo

IN-204H, IN-208H, IN-216H

IN-204H, IN-208H, IN-216H (kompresja JPEG2000+H.264) AUDIO/SEQ NETWORK Instrukcja obsługi Ver1.0 IN-204H, IN-208H, IN-216H 16-kanałowy rejestrator cyfrowy z obsługą sieci, audio, archiwizacją USB Instalacja i bezpieczeństwo WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Av Tech Rejestratory 4 kanałowe z kompresją MPEG4 serii: AVC 760 AVC 761 Instrukcja obsługi UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo