Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 Komunikat nr 7/2015 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie: zasad korzystania przez pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami oraz doktorantów studiów stacjonarnych (począwszy od drugiego roku studiów) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2015 Uprzejmie informuję, iż uprawnione osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie w roku 2015, zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Regulaminem ZFŚS wprowadzonym w życie Zarządzeniem nr 36/2014 Rektora UEP, na określonych poniżej zasadach dotyczących następujących rodzajów świadczeń: I. Dofinansowanie kosztów wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów oraz kosztów wypoczynku indywidualnego pod gruszą lub wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży. 1. Prawo do dofinansowania mają: dzieci urodzone do 31 grudnia 2014 roku; renciści i emeryci UEP zatrudnieni w ramach stosunku pracy na zasadach określonych dla pracowników; dzieci pracowników, rencistów i emerytów UEP pozostające na ich utrzymaniu z zastrzeżeniem, że mogą korzystać tylko z jednej formy dofinansowania. 2. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu netto na osobę w rodzinie (tabela nr 1). 3. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS) w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia br. w Samodzielnej Sekcji Socjalnej UEP (budynek A, pok. 134 lub 135).

2 4. Formularze wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS można pobrać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej lub ze strony internetowej Uczelni (http://www.ue.poznan.pl/komunikaty -sekcji-socjalnej/). 5. Podstawą do wypłaty dofinansowania jest złożone oświadczenie (na wniosku wczasowym) o planowanym terminie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 7 dni kalendarzowych (w tym 5 dni urlopu). 6. Złożone wnioski po wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone w miesiącu wrześniu br., w ramach wolnych środków, bez gwarancji przyznania. 7. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów oraz wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży zakupionych przez pracowników, rencistów, emerytów oblicza się według poniesionych kosztów, maksymalnie od kwoty zł brutto, dofinansowanie wypoczynku indywidualnego pod gruszą od kwoty zł brutto. 8. Dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów dla doktoranta studiów stacjonarnych UEP oblicza się według poniesionych kosztów, maksymalnie od kwoty zł brutto, dofinansowanie wypoczynku indywidualnego pod gruszą od kwoty zł. brutto. 9. Wypłata dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów lub wypoczynku indywidualnego pod gruszą następuje na koniec miesiąca poprzedzającego planowany urlop począwszy od miesiąca czerwca br. 10. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z upoważnienia Rektora UEP, przyznaje Kanclerz po zaopiniowaniu przez Komisję Rektorską ds. Socjalnych. II. Dofinansowanie do wycieczek, działalności sportowej i bazy noclegowej w miejscowości Długie. 1. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu netto na osobę w rodzinie (tabela nr 1). 2. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do wycieczek weekendowych i do jednej wycieczki wielodniowej krajowej. 3. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie do więcej niż jednej wycieczki kilkudniowej w przypadku wolnego miejsca spowodowanego rezygnacją innego uczestnika.

3 4. Wycieczki kilkudniowe: Kraków Wieliczka - Sandomierz w terminie od 04 do 07 czerwca 2015 r., cena 920,00 zł za jedną osobę dla grupy min. 40 osób; Opolszczyzna w terminie od 24 do 29 sierpnia 2015 r., cena ok ,00 zł. (wycieczka autokarowa z inicjatywy KU NSZZ Solidarność ) zapisy i informacje w pokoju nr 133 w budynku A. 5. Wycieczki weekendowe: Kwilcz Rokitno Sieraków Wiejce w terminie 03 października 2015 r., cena ok. 125,00 zł za jedną osobę dla grupy min. 40 osób (wycieczka organizowana z inicjatywy ZNP) zapisy i informacje w pokoju nr 230 w budynku A; Szlak Cysterski w terminie 23 maja 2015 r., cena 125,00 zł. (wycieczka autokarowa z inicjatywy KU NSZZ Solidarność ) zapisy i informacje w pokoju nr 133 w budynku A; Wrocław Afrykarium Panorama w terminie od 12 do 13 września 2015 r., cena 330,00 zł za jedną osobę dla grupy min. 40 osób (wycieczka organizowana z inicjatywy ZNP) zapisy i informacje w pokoju nr 230 w budynku A. 6. Wycieczki dla dzieci pracowników: Tropikalna wyspa pod Berlinem w terminie 30 maja 2015 r., cena: osoba dorosła 270,00 zł, dziecko 6-15 lat 230,00 zł, dziecko do 6 lat 140,00 zł za jedną osobę dla grupy min. 40 osób; Wrocław Afrykarium w terminie 20 czerwca 2015 r. cena: 145,00 zł za jedną osobę dla grupy min. 40 osób; Wolsztyn (Żnińska Ciuchcia) Rakoniewice (Samochody Strażackie) Górsko (Galeria Rzeźby Ptaków) w dniu 05 września 2015 r., cena ok. 120 zł za jedną osobę dla grupy min. 40 osób. 7. Działalność sportowa: dofinansowanie do karnetów rekreacyjno-sportowych OK. SYSTEM, dofinansowanie do siłowni SWF UEP cena karnetu 100,00 zł na rok akademicki 2015/2016 (od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.). 8. Cennik własnej bazy noclegowej UEP w miejscowości Długie koło Dobiegniewa woj. lubuskie:

4 pobyt dwutygodniowy w dużym pokoju 410,00 zł pobyt dwutygodniowy w małym pokoju 130,00 zł opłata klimatyczna 1,60 zł od osoby za dzień (dzieci i ucząca się młodzież do 25 roku życia oraz renciści i emeryci płacą 50%). 9. Turnusy wczasów w Długiem w sezonie przewidzianych jest 6 turnusów 14-dniowych w każdym turnusie 6 pokoi 3-osobowych, 5 pokoi 1-osobowych. TURNUSY: I od 14 czerwca do 27 czerwca II od 29 czerwca do 12 lipca III od 14 lipca do 27 lipca IV od 29 lipca do 11 sierpnia V od 13 sierpnia do 26 sierpnia VI od 28 sierpnia do 10 września Osoby zainteresowane wypoczynkiem w Długiem proszone są o składanie wniosków z podaniem co najmniej dwóch terminów wypoczynku (termin wyjazdu preferowany i termin rezerwowy). 10. Uprawniony może skorzystać z bazy noclegowej w Długiem również poza sezonem (w terminach: od 1 maja do 13 czerwca 2015 r. lub od 12 do 30 września 2015 r.) za odpłatnością 40 zł za dobę za segment (duży i mały pokój). III. Dofinansowanie do działalności kulturalnej. 1. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu netto na osobę w rodzinie (tabela nr 1). 2. Uprawniony może ubiegać się o dofinansowanie dwóch biletów na przedstawienia kulturalne oferowane przez Samodzielną Sekcję Socjalną. 3. W ramach działalności socjalnej finansowane są również: a) balik dla dzieci w miesiącu grudniu 2015 r. (impreza otwarta); b) paczki mikołajkowe dla dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2000 r. a 31 grudnia 2014 r. przy czym: wartość paczki uzależniona jest od dochodu netto na osobę w rodzinie (tabela nr 1);

5 w przypadku rezygnacji z paczki lub/i zmiany składu w związku z chorobą dziecka pracownik winien zgłosić ten fakt do Samodzielnej Sekcji Socjalnej do dnia 30 września 2015 roku; c) spotkanie noworoczne dla emerytów i rencistów UEP (grudzień/styczeń impreza otwarta). Tabela nr 1 Wysokość dofinansowania świadczeń ze środków ZFŚS i odpłatności w odniesieniu do dochodu netto. Dochód netto na osobę Dofinansowanie Odpłatność w złotych do % 10% % 20% % 30% % 40% powyżej % 50% Podstawę obliczania średniego, miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, stanowi Oświadczenie w sprawie wysokości dochodu na jednego członka rodziny w roku 2014 (Regulamin ZFŚS - Załącznik nr 4). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli obowiązek z tego tytułu nie istnieje, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w roku 2014, tj ,40 zł miesięcznie. IV. Bezzwrotne zapomogi. 1. O zapomogi bezzwrotne ubiegać się mogą osoby uprawnione, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej związanej z niedostatkiem środków finansowych, chorobą, śmiercią członka rodziny, narodzinami dziecka i innymi zdarzeniami losowymi. 2. Wnioski o przyznanie bezzwrotnej zapomogi rozpatrywane są przez Podkomisję ds. Bytowych średnio raz na dwa miesiące. 3. Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji wnioskodawcy i możliwości finansowych ZFŚS.

6 4. Z wyjątkiem szczególnych sytuacji losowych, wniosek o zapomogę bezzwrotną można składać raz w roku. 5. Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 6a dla pracowników i załącznik nr 6b dla rencistów i emerytów UEP, do Regulaminu ZFŚS) dodatkowo powinien zawierać: pisemną informację o sytuacji w jakiej znajduje się wnioskodawca, udokumentowane dochody netto ze wszystkich źródeł na jednego członka rodziny za ostatnie trzy miesiące, udokumentowane informacje o chorobach i kosztach leczenia, udokumentowaną informację o innych zdarzeniach losowych (np. śmierć członka rodziny, kradzież, pożar itd.). 6. Informacja o dacie posiedzenia Podkomisji ds. Bytowych jest umieszczana na tablicy Samodzielnej Sekcji Socjalnej oraz przekazywana w Komunikatach Samodzielnej Sekcji Socjalnej w serwisie internetowym. 7. Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie zapomogi bezzwrotnej należy składać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej w pokoju nr 134 lub 135 w budynku A. V. Pożyczki remontowe i mieszkaniowe. 1. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS osoby uprawnione mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe remont lub zakup mieszkania i budowę domu. 2. Wnioski o przyznanie pożyczki rozpatrywane będą przez Podkomisję ds. Mieszkaniowych w marcu br. i październiku br. 3. W marcu br. na posiedzeniu zostaną rozpatrzone wyłącznie wnioski osób ubiegających się po raz pierwszy o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele remontowe lub mieszkaniowe. Pozostałe złożone wnioski zostaną rozpatrzone w październiku br. zgodnie z postanowieniami Regulaminu ZFŚS. Wnioski złożone na cele mieszkaniowe po raz kolejny rozpatrywane będą w zależności od możliwości finansowych funduszu. 4. Formularz wniosku o przyznanie pożyczki można pobrać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej lub ze strony internetowej Uczelni. 5. Wniosek wraz z załącznikiem o przyznanie pożyczki należy składać w Samodzielnej Sekcji Socjalnej w pokoju nr 134 lub 135 w budynku A

7 do końca miesiąca poprzedzającego datę posiedzenia Podkomisji ds. Mieszkaniowych. 6. Informacja o dacie posiedzenia Podkomisji ds. Mieszkaniowych jest umieszczana na tablicy Samodzielnej Sekcji Socjalnej oraz przekazywana w Komunikatach Samodzielnej Sekcji Socjalnej w serwisie internetowym. Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych (dr hab. Ewa Małuszyńska, prof. nadzw. UEP) Przewodniczący ZNP na UEP (dr Włodzimierz Dymarski) Przewodnicząca Uczelnianej Komisji NSZZ Solidarność (dr Ewelina Szajba) Kanclerz (dr inż. Krzysztof Czajkowski)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2009

Zarządzenie Nr 100/2009 0-012-307/2009 Zarządzenie Nr 100/2009 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KAMPUS TORUŃSKI TORUŃ 2012 r. SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Zasady tworzenia Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Wstęp 1 1. Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustanawia Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 24/R/11 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo