IO05r164582test doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IO05r164582test4-0505.doc"

Transkrypt

1 1. Proces projektowe 1. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę strategicną: ma miejsce pred ropocęciem realiacji projekt obejmje klcowe decje stalające strktrę programów jest poświęcona ocenie możliwości realiacji projekt słż określeni strategii wdrożenia słż określeni strategii testowania jest poświęcona ocenie reltatów projekt po jego akońceni obejmje ocenę pracochłonności opracowania oprogramowania obejmje wkonanie stdim wkonalności obejmje stalenie akres i romiar sstem obejmje wkonanie projekt infrastrktr sstem w procesie prrostowm jest pierwsą faą wkonania każdego prrost w procesie kaskadowm jest faą, w której stala się strategię integracji sstem popreda podpisanie kontrakt na opracowanie oprogramowania acna się bepośrednio po podpisani kontrakt na wkonanie oprogramowania 2. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę konserwacji oprogramowania bank: obejmje dostosowanie programów do mian licb oddiałów bank obejmje dostosowanie programów do nowej infrastrktr po reorganiacji bank obejmje mianę fnkcjonalności program po rchomieni nowch słg bank obejmje testowanie amówionego pre bank oprogramowania i swanie błędów obejmje snięcie błędów anali, jawnionch podcas projektowania obejmje snięcie błędów program jawnionch podcas testowania akceptacjnego obejmje dostosowanie program do wmagań Ustaw o ochronie danch osobowch obejmje strojenie aplikacji dla osiągnięcia wdajności określonej w kontrakcie obejmje swanie błędów jawnionch podcas eksploatacji program obejmje mian wmsone nową stawą o bankowości 3. Zanacć wsstkie prawdiwe dla proces kaskadowego: faa strategicna słż staleni architektr oprogramowania stalenie architektr oprogramowania następje w faie projekt wstępnego faa wdrożenia obejmje stalenie optmalnej architektr sstem w faie projekt scegółowego definije się fnkcje wkonwane pre program faa anali jest poświęcona na badanie możliwch architektr oprogramowania fnkcje wkonwane pre program stala się podcas fa anali sposób bdow program stala się podcas projekt sposób bdow program stala się podcas anali proces kaskadow dopsca preplatanie cnności anali i projekt, diagram prepłw danch całego sstem jest wnikiem fa anali, proces werfikacji ropocna się po implementacji kod, wnikiem fa projekt jest diagram strktr, poprawnie preprowadone testowanie gwarantje poprawność program. 4. Zanacć wsstkie prawdiwe dla proces RUP: w faie inicjacji następje aprojektowanie sprętowej architektr sstem faa inicjacji ma na cel stalenie warnków opracowania sstem faa inicjacji jest wkonwana prrostowo w faie inicjacji powstają wstępne projekt testów akceptacjnch w faie rowinięcia następje aprojektowanie strktr ba danch faa rowinięcia jest wkonwana prrostowo

2 faa rowinięcia obejmje analię całości problem w faie rowinięcia powstają projekt testów akceptacjnch w faie rowinięcia powstaje projekt architektr sstem w faie konstrkcji następje napisanie i integracja programów faa konstrkcji obejmje włącnie projektowanie sstem faa konstrkcji jest wkonwana prrostowo faa konstrkcji obejmje opracowanie projekt architektr sstem faa konstrkcji obejmje wkonanie cnności anali i projektowania faa konstrkcji obejmje opracowanie plan bdow oprogramowania faa konstrkcji obejmje wkonanie cnności projektowania i implementacji faa konstrkcji obejmje instalację i strojenie sstem faa konstrkcji jest sekwencją etapów: anali, projektowania i implementacji faa konstrkcji składa się wiel iteracji obejmjącch różne fragment sstem faa konstrkcji obejmje cnności testowania i integracji faa konstrkcji obejmje całość projekt i implementacji oprogramowania proces obejmje faę anali i projekt całości ora faę prrostowej implementacji realiację każdego prrost końc integracja opracowanch programów faa integracji acna się po akońceni ostatniego prrost faa wdrożenia obejmje stalenie optmalnej architektr sstem analia, projekt i implementacja są wkonwane prrostowo proces werfikacji ropocna się po akońceni fa konstrkcji cnności anali, projektowania i implementacji preplatają się e sobą licba prrostów w procesie projektowm jest określana w faie rowinięcia testowanie w procesie prrostowm daje gwarancję poprawności programów 5. Pnkt kontrolne: są wmienione w kontrakcie na opracowanie sstem są elementem kontroli poprawności diałania sstem tworą listę prac do wkonania w ramach fa projekt wnacają postęp kontroli proces skolenia wnacają odbior kolejnch etapów prac są narędiem kontroli postępów projekt 6. Wbrać dania poprawnie charakterjące różne proces projektowe: proces kaskadow wkorstje sbkie makietowanie w faie implementacji, proces prrostow sprja więkseni diał klienta w projekcie, sbkie makietowanie jest ważnm elementem fa implementacji, proces prrostow sbciej niż kaskadow dochodi do fa testowania kod, w procesie prrostowm nie powstaje plan testów akceptacjnch. proces kaskadow wkorstje sbkie makietowanie w faie anali, 2. Modele strktralne 1. Metod strktralne żwają następjącch modeli koncepcjnch: diagram sekwencji diagram encji diagram pakietów diagram prpadków żcia diagram prepłw danch

3 2. Podstawowe modele anali strktralnej obejmją: diagram prepłw danch schemat kontekst diagram prpadków żcia diagram encji diagram strktr 3. iagram strktr program: jest bdowan w faie konstrkcji proces RUP pokaje prepłw argmentów międ wwołaniami podprogramów pokaje podiał aplikacji na pliki wkonalne pokaje strktr danch wspólne dla różnch podprogramów stanowi alternatwę dla diagram pakietów pokaje hierarchię podprogramów aplikacji pokaje podiał program na klas pokaje odwołania podprogramów do biorów danch jest bdowan pre prekstałcenie hierarchii fnkcji jest modelem alternatwnm dla diagram prepłw danch pokaje prepłw argmentów międ podprogramami 4. Zanacć wsstkie dania charakterjące schemat kontekst: jest modelem fa strategicnej pokaje infrastrktrę, w której ma diałać projektowane oprogramowanie jest modelem projektowm, pokającm kontekst testowania integracjnego pokaje prepłw danch międ sstemem bdowanm a sstemami ewnętrnmi pokaje wwołania słg sstem bdowanego pre sstem ewnętrne pokaje prepłw danch realiowane podcas testowania integracjnego pokaje prepłw danch międ sstemem a jego żtkownikami pokaje organiacjn kontekst wdrożenia sstem pokaje granicę międ bdowanm sstemem, a sstemami ewnętrnmi pokaje prepłw danch wewnątr sstem pokaje ram prawne diałania bdowanego sstem informatcnego firm pokaje sstem ewnętrne współpracjące bdowanm sstemem pokaje prepłw danch wmieniane pre bdowan sstem otoceniem 5. iagram prepłw danch: opisje dekompocję całości pretwarania na mniejse element opisje wmianę danch międ elementami sstem predstawia wsstkie stan sstem pokaje podstawowe bior danch w sstemie opisje diałanie sstem pnkt widenia jego żtkowników 6. Słownik danch projekt strktralnego awiera: minispecfikacje procesów najwżsego poiom minispecfikacje procesów leżącch na najniżsm poiomie hierarchii opis strktr espoł projektowego definicje prepłwów definicje encji i ich atrbtów

4 7. Hierarchia fnkcji: jest elementem specfikacji wmagań opisje fnkcje espoł analitków, projektantów i programistów jest opracowwana po akońceni projekt jest opracowwana pred ropocęciem projekt opisje fnkcje, jakie ma wkonwać bdowan sstem 3. Modele obiektowe 1. iagram prpadków żcia wkorstje się do opisania procedr binesowch realiowanch pre predsiębiorstwo sposobów wkorstwania sstem pre różne kategorie żtkowników bdow oprogramowania diałania sstem pnkt widenia jego żtkowników ależności międ różnmi prpadkami testowmi sposob postępowania w prpadk różnch awarii sstem osób odpowiedialnch w różnch prpadkach a wkonanie pewnch diałań 2. Wskaż poprawne dania charakterjące diagram klas: diagram pokaje kolejność komnikatów presłanch międ obiektami różnch klas elementami diagram są klas i relacje achodące międ obiektami tch klas elementami diagram są klas i ależności kompilacjne mied klasami diagram może wrażać hierarchię diedicenia w jęk obiektowm diagram może pokaać klasfikację elementów wstępjącch w diedinie problem diagram predstawia strktrę klastrów sstem kompterowego diagram pokaje połącenia klas, którch obiekt wwołją nawajem swoje metod elementami diagram są aktor i realiowane pre nich klas procedr 3. iagram stanów wkorstje się do opisania: algortm pretwarania sgnałów dwstanowch relacji mied scenarisami prpadków żcia achowania obiektów w różnch stadiach pretwarania dopscalnch sekwencji komnikatów międ obiektami dopscalnch sekwencji operacji na obiekcie ależności międ specjaliacjami klas hierarchii diedicenia klas w jęk obiektowm 4. iagram aktwności wkorstje się do opisania: wsstkich stanów obiekt kolejności wkonania diałań osób i sstemów odpowiedialnch a wkonanie diałań sekwencji komnikatów prekawanch międ obiektami relacji achodącch międ obiektami różnch klas algortmów wkonania procedr binesowch 5. iagram sekwencji wkorstje się do opisania: sposob współprac obiektów pr realiacji prpadk żcia sekwencji mian stanów obiektów kolejności komnikatów presłanch międ obiektami różnch klas relacji mied obiektami klas kolejności kompilacji programów tworącch aplikację

5 6. Wskaż prenacenie diagramów: diagram komponentów może predstawiać sprętowe węł sstem, diagram komponentów może pokawać ależności kompilacjne, diagram komponentów może predstawiać powiąania bibliotek dll, diagram wdrożenia może predstawiać harmonogram fa wdrożenia, diagram wdrożenia może predstawiać strktrę sieci kompterowej. 4. Prpadki żcia 1. Wariantowość wkonania procedr binesowej można wraić w model prpadków żcia a pomocą: alternatwnch scenaris wewnątr jednego prpadk żcia drewa relacji ogólnienia relacji awierania relacji roserenia bdowania kilk różnch modeli 2. Każd prpadek żcia: może bć wspecfikowan a pomocą diagram klas może bć wspecfikowan a pomocą diagram aktwności opisje pewną procedrę binesową odpowiada realiacji dokładnie jednego scenarisa diałania sstem któr nie jest elementem innego prpadk, jest inicjowan pre żtkownika 3. Scenarise prpadków żcia można dokmentować się a pomocą: diagram stanów diagram aktwności diagram prepłw danch diagram sekwencji opis tekstowego diagram klas 4. okmentacja prpadk żcia obejmje: wlicenie aktorów wkonjącch dan prpadek diagram sekwencji pokając realiację tego prpadk jeden lb więcej scenaris wkonania diagram ależności międ aktorami opis spręt potrebnego do realiacji tego prpadk warnki pocątkowe i końcowe listę stacji wjątkowch 5. Wariantowość diałania można wraić w model prpadków żcia a pomocą: relacji inclde relacji etend generaliacji prpisania dwóch aktorów do tego samego prpadk żcia scenaris alternatwnch pojedncego prpadk

6 6. Model prpadków żcia: jest stosowan w faie anali łatwia opracowanie scenaris testowch opisje ależności międ pakietami korstającmi słg innch pakietów pokaje prpadki wkorstania obiekt jednej klas pre obiekt innej klas pokaje procedr binesowe wkonwane pre żtkowników sstem jest podstawowm modelem fa projekt 5. Stdim wkonalności 1. Raport opracowan w wnik stdim wkonalności awiera: wmagania fnkcjonalne stawiane pre żtkownika, schemat strktr program, wmagania niefnkcjonalne stawiane pre żtkownika, koncepcję bdowanego sstem, harmonogram prac. 2. Metoda pnktów fnkcjnch: powala oblicć cas trwania proces testowania do oblicenia wnik wkorstje ocenę łożoność danch do oblicenia wnik wkorstje ocenę romiar danch możliwia oblicenie łożoności projekt, nieależne od metod projektowej możliwia określenie łożoności projekt obiektowego, a nie strktralnego do oblicenia wnik wkorstje ocenę łożoności pretwarania do oblicenia wnik wkorstje spodiewaną wielkość kod 3. Zanacć wsstkie dania charakterjące metodę pnktów fnkcjnch: 4. Model OOMO: łożoność transakcji sacje się jakościowo w skali kilkstopniowej łożoność transakcji określa się ilościowo korstając wkresów łożoność transakcji określa się korstając anali oblicalności oblica wnik nieależn od jęka programowania oblica wnik nieależn od romiar ba danch powala wnacć spodiewan cas trwania projekt, powala wnacć spodiewan romiar ba danch, powala wnacć spodiewaną nieawodność program, powala wnacć spodiewaną pracochłonność projekt, powala wnacć spodiewan romiar program. 5. Zanacć wsstkie dania charakterjące model kostów OOMO II: postać model ależ od stopnia aawansowania projekt, podstawą sacowania kostów jest romiar program, model może korstać e skorgowanch pnktów fnkcjnch, model może korstać nie skorgowanch pnktów fnkcjnch, cas realiacji projekt ależ wkładnico od jego pracochłonności.

7 6. Werfikacja 1. Zanac wsstkie dania poprawnie charakterjące proces testowania: plan testów akceptacjnch odwierciedla wniki anali plan testów akceptacjnch odwierciedla wniki projekt testowanie akceptacjne jest elementem werfikacji projekt scegółowego testowanie akceptacjne jest podstawową metodą ocen poprawności program testowanie nie może agwarantować poprawności program 2. Zanacć wsstkie dania charakterjące element plan testów: scenaris testow opisje diałania wkonawc po wkrci błęd w programie, scenaris testow opisje ciąg testów wkonwanch podcas testowania określonej fnkcjonalności sstem, prpadek testow opisje sposób werfikacji jednego prpadk żcia, prpadek testow opisje konkretn test w kategoriach: dane wejściowe, diałanie, dane wjściowe, krteria ocen wnik, procedra testowania określa sposób realiacji plan testów. 3. Zanac wsstkie dania poprawnie charakterjące proces werfikacji: analitcn opis prodkt werfikje się metodą testowania, tlko staranne testowanie może agwarantować poprawność program, certfikacja oprogramowania może wmagać dowod poprawności, proces kaskadow wkorstje sbkie makietowanie w faie implementacji, testowanie akceptacjne powinno bć preprowadone pre klienta. analitcn opis prodkt werfikje się metodą pregląd, 4. Zanac wsstkie dania poprawnie charakterjące proces testowania: test akceptacjne bają na najomości wewnętrnej bdow program, metoda asiewów wnaca spodiewan cas do wkrcia kolejnego błęd, testowanie regresjne polega na powtarani testów po snięci błędów, testowanie regresjne polega na powtarani testów po modfikacji program. jeżeli pokrcie bloków = 100%, to pokrcie dróg wkonania też =100%, jeżeli pokrcie dróg wkonania = 100%, to pokrcie bloków też =100%, 5. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę testowania akceptacjnego: ma miejsce po akońceni wdrożenia, ma miejsce po akońceni testowania integracjnego ma na cel pretestowanie i akceptację ofert pretargowej, sprawda wpełnienie specfikacji wmagań pre wkonane oprogramowanie. polega na wkonani testów opracowanch pre leceniodawcę. polega na wkonani testów opracowanch pre wkonawcę, 6. Zanacć wsstkie dania charakterjące proces werfikacji i ocen: sbkie makietowanie możliwia ocenę wników anali metodą testowania, probabilistcne modele proces testowania słżą werfikacji projekt, inspekcje i pregląd są metodą werfikacji projekt, plan testów akceptacjnch powinien powstać pred ropocęciem projektowania, metoda asiew powala ocenić ocekiwan cas poprawnej prac program.

8 7. Zadania strktralne 1. an diagram prepłw danch: w (transformacja centralna) narsować schemat strktr program, obejmjąc wsstkie nawane element: w w main ctaj w w, ctaj ctaj ctaj 2. an diagram prepłw danch: w (transformacja centralna) narsować schemat strktr program, obejmjąc wsstkie nawane element: main w, w ctaj ctaj w pis X

9 3. an diagram prepłw danch: (transformacja centralna) narsować schemat strktr program, obejmjąc wsstkie nawane element: main, pis pis, pis pis pis 4. an diagram prepłw danch: (transformacja centralna) narsować schemat strktr program, obejmjąc wsstkie nawane element: main, ctaj w ctaj ctaj ctaj ctaj 5. an diagram prepłw danch: (transformacja centralna) narsować schemat strktr program, obejmjąc wsstkie nawane element: main pis pis, pis pis

10 6. an diagram prepłw danch: w r s narsować schemat strktr program, obejmjąc wsstkie nawane element:, w r s ctaj pis 8. Zadania diagram klas 1. an pojęciow diagram klas: osoba nacciel prac. adm. kobieta mężcna aproponować diagram implementacjn (implementacja w ++): 2. an pojęciow diagram klas: {permanent} firma wlasciciel: osoba adres: string osoba nawisko: string imie: string pesel: string aproponować diagram implementacjn (baa Oracle): 3. an pojęciow diagram klas: pojad silnik: int predkosc: real jada( ) stop( ) armata ladj( ) strelaj( ) cołg pancer: int aproponować diagram implementacjn (implementacja w Jaa):

11 4. an pojęciow diagram klas: aproponować diagram implementacjn (baa Oracle): 5. an pojęciow diagram klas: aproponować diagram implementacjn (implementacja w ++) 6. an pojęciow diagram klas: {permanent} ctelnik miernik {permanent} lokomotwa moc: real mieraln {permanent} książka {permanent} spalinowa paliwo: string {permanent} elektrcna pobór_prąd: real aproponować diagram implementacjn (baa Oracle): 9. Zadania diagramów obiektowch 1. Rsnek predstawia diagram pakietów pewnego sstem. a b import a b import a b Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: pakiet może korstać element a pakiet, pakiet może korstać element a pakiet, pakiet może korstać element b pakiet, pakiet może korstać element a pakiet, relacja import pakietów nie jest prechodnia. 2. Rsnek predstawia kompletn diagram stanów pewnego atomat. Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: prejście wmsone dareniem wprowada atomat w stan, atomat ropocna pracę w stanie, prejście wmsone dareniem wprowada atomat w stan, stan i są równoległe, diagram jest błędn (jeśli tak, to anacć na rsnk błędn element).

12 3. Rsnek predstawia fragment diagram komponentów pewnego sstem. <<interface>> Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: komponent realije interfejs komponent realije interfejs komponent realije interfejs interfejs jest tożsam interfejsem diagram awiera błąd (jeśli tak, to anacć na rsnk błędn element) klasa realije interfejs, 4. Rsnek predstawia kompletn diagram stanów pewnego atomat. H Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: atomat ropocna pracę w stanie, prejście wmsone dareniem wprowada atomat w stan, diagram jest błędn (jeśli tak, to anacć na rsnk błędn element). prejście wmsone dareniem wprowada atomat w stan lb, stan i są równoległe, 5. Rsnek predstawia kompletn diagram klas fragment pewnego sstem. {abstract} +aa: int cc: int <<interface>> +bb: int -cc: int +aa: int +bb: int Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: obiekt klas wwołje fnkcję bb implementowaną pre klasę, obiekt klas wwołje fnkcję aa implementowaną pre klasę, obiekt klas wwołje fnkcję aa implementowaną pre klasę, obiekt klas wwołje fnkcję cc implementowaną pre klasę, diagram awiera błąd (jeśli tak, to anacć na rsnk błędn element).

13 6. Rsnek predstawia kompletn diagram stanów pewnego atomat. w Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: stan i są równoległe, stan i są równoległe, stan i są równoległe, prejście wmsone dareniem wprowada atomat w stan, diagram jest błędn (jeśli tak, to anacć na rsnk błędn element). 7. Rsnek predstawia diagram stanów pewnego atomat. F G / a5 / a7 entr / a1 eit / a2 do / a3 /a4 / a6 Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: wstąpienie darenia w stanie spowodje wkonanie akcji a4, a3. wstąpienie darenia w stanie spowodje wkonanie tlko akcji a5, wstąpienie darenia w stanie spowodje wkonanie akcji a5, a1, a3, wstąpienie darenia w stanie spowodje wkonanie akcji a2, a6, a1, wstąpienie darenia w stanie spowodje wkonanie tlko akcji a6, 8. Rsnek predstawia kompletn diagram stanów pewnego atomat. H F Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: stan i F są równoległe, atomat ropocna pracę w stanie, prejście wmsone dareniem wprowada atomat w stan, możliwe jest prejście e stan do stan, diagram jest błędn (jeśli tak, to anacć na rsnk błędn element).

14 9. Rsnek predstawia diagram klas fragment pewnego sstem. * * 1 Zanacć wsstkie dania prawdiwe dla powżsego diagram: obiekt klas awiera obiekt klas, snięcie obiekt klas wmsa snięcie wiąanch obiektów klas, snięcie obiekt klas wmsa snięcie wiąanch obiektów klas, snięcie obiekt klas wmsa snięcie wiąanch obiektów klas, każd obiekt klas jest wiąan dokładnie jednm obiektem klas. 10. Zadania projektowe 1. Użtkownik wbiera w aplikacji opcję wdrk plik. Wdrkiem sterje serwer drkowania, któr albo wsła plik do drkarki (jeśli ta jest wolna) albo do kolejki (jeśli drkarka jest ajęta). Narsować diagram sekwencji (seqence diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów. 2. Użtkownik sstem IS wbiera w oknie aplikacji opcję apamiętania wniosk rolnika o dopłatę. Treść wniosk jest sprawdana pre program kontrolera, któr apamiętje wniosek w baie danch (jeśli jest on poprawn) lb wświetla komnikat (jeśli wniosek awiera błęd). Operacja apis w baie jest rejestrowana pre program rejestratora. Narsować diagram współdiałania (collaboration diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów. 3. Maganier wbiera w oknie aplikacji amówienie, prgotowane wceśniej pre spredawcę, i wskaje opcję sprawdenia obecności towar w maganie. Zamówienie prgotowje wsstkie swoje pocje. W tm cel każda pocja sprawda dostępność odpowiedniego towar, któr dodatkowo aktalije swą ilości w ewidencji. Narsować diagram sekwencji (seqence diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów. 4. Pasażer wind naciska gik wbor pietra, informjąc sterownik wind o cel podróż. Sterownik amka drwi, a gd jż się amkną rchamia silnik wind. Pr bliżani się do kolejnego piętra winda wsła informację o nmere tego piętra. Po dojechani do cel sterownik atrmje silnik i otwiera drwi. Narsować diagram współdiałania (collaboration diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów. 5. Użtkownik wbiera w aplikacji opcję wdrk plik. Wdrkiem sterje serwer drkowania, któr albo wsła plik do drkarki (jeśli ta jest wolna) albo do kolejki (jeśli drkarka jest ajęta. Narsować diagram współdiałania (collaboration diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów. 6. Użtkownik sstem IS wbiera w oknie aplikacji opcję apamiętania wniosk rolnika o dopłatę. Treść wniosk jest sprawdana pre program kontrolera, któr apamiętje wniosek w baie danch (jeśli jest on poprawn) lb wświetla komnikat (jeśli wniosek awiera błęd). Operacja apis w baie jest rejestrowana pre program rejestratora. Narsować diagram sekwencji (seqence diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów. 7. Maganier wbiera w oknie aplikacji amówienie, prgotowane wceśniej pre spredawcę, i wskaje opcję sprawdenia obecności towar w maganie. Zamówienie prgotowje wsstkie swoje pocje. W tm cel każda pocja sprawda dostępność odpowiedniego towar, któr dodatkowo aktalije swą ilości w ewidencji. Narsować diagram współdiałania (collaboration diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów.

15 8. Pasażer wind naciska gik wbor piętra, informjąc sterownik wind o cel podróż. Sterownik amka drwi, a gd jż się amkną rchamia silnik wind. Pr bliżani się do kolejnego piętra winda wsła informację o nmere tego piętra. Po dojechani do cel sterownik atrmje silnik i otwiera drwi. Narsować diagram sekwencji (seqence diagram) obrając współpracę wmienionch obiektów.

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Diagramy UML 2.0. Diagram klas (class diagram) *.kls *.cld. + Zamówienie. + Hurtownia. + Naleznosc. + Platnosc. + Wplyw. + zamówienie 1..

Diagramy UML 2.0. Diagram klas (class diagram) *.kls *.cld. + Zamówienie. + Hurtownia. + Naleznosc. + Platnosc. + Wplyw. + zamówienie 1.. Diagramy UML 2.0 Diagram klas (class diagram) + Hurtownia - nazwa : String - adres : String + hurtownia 1..1 + zamówienie 1..* + klient + Zamówienie - datazlozenia : int + zamówienie 1..1 + podst. platnosci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Jerzy J. Włodek, Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Naturalny postęp techniczny doprowadził

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo