Diagramy UML 2.0. Diagram klas (class diagram) *.kls *.cld. + Zamówienie. + Hurtownia. + Naleznosc. + Platnosc. + Wplyw. + zamówienie 1..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagramy UML 2.0. Diagram klas (class diagram) *.kls *.cld. + Zamówienie. + Hurtownia. + Naleznosc. + Platnosc. + Wplyw. + zamówienie 1.."

Transkrypt

1 Diagramy UML 2.0 Diagram klas (class diagram) + Hurtownia - nazwa : String - adres : String + hurtownia zamówienie 1..* + klient + Zamówienie - datazlozenia : int + zamówienie podst. platnosci *.kls *.cld + Platnosc + platnosc 1..* + Naleznosc - terminplatnosci : int - suma : float + Wplyw + zaksieguj()

2 Diagram klas Podstawowy diagram struktury logicznej systemu Przedstawia klasy występujące w systemie i statyczne relacje między nimi pozwala na sformalizowanie specyfikacji danych i metod w sposób związany z oprogramowaniem, ale dotyczący jego zewnętrznego opisu bez wchodzenia w szczegóły implementacyjne

3 Diagram klas Klasy i obiekty Klasę reprezentuje prostokąt, w którym zapisane są kolejno: Nazwa klasy Atrybuty klasy Operacje klasy + Klient - Pesel : int - Imie : String - Nazwisko : String - Adres : String + Zamawiaj() Cechy klasy są to informacje jakie klasa przechowuje. Przedstawiane są w postaci atrybutów klasy i relacji między klasami Operacje reprezentują usługi jakie klasa dostarcza

4 Diagram klas Klasy i obiekty Obiekt to instancja klasy + Kowalski:Klient - Pesel : int = Imie : String = Jan - Nazwisko : String = Kowalski - Adres : String = Jakas 3/24 + Zamawiaj() Klasa jest więc opisem zbioru obiektów o takich samych atrybutach, związkach i znaczeniu.

5 Diagram klas Atrybuty klasy Pełne określenie atrybutu klasy posiada składnię: [widoczność]nazwa:typ[krotność]{ograniczenia}=wart. domyślna W UML-u wyróżniono 4 poziomy widoczności + publiczny widoczny z każdego miejsca systemu # chroniony widoczny wewnątrz klasy i jej podklas - prywatny widoczny tylko wewnątrz własnej klasy ~ publiczny wewnątrz pakietu widoczny wewnątrz własnego pakietu

6 Diagram klas Atrybuty klasy Pełne określenie atrybutu klasy posiada składnię: [widoczność]nazwa:typ[krotność]{ograniczenia}=wart. domyślna Krotność zapisywana jest najczęściej w postaci dolna granica..górna granica Przykłady: 1 dokładnie jeden 0..1 jeden lub wcale 1..* przynajmniej jeden * dowolna ilość

7 Diagram klas Atrybuty klasy Pełne określenie atrybutu klasy posiada składnię: [widoczność]nazwa:typ[krotność]{ograniczenia}=wart. domyślna Najczęściej stosowane ograniczenia to {ordered} elementy wewnątrz atrybutu są uporządkowane {unique} elementy wewnątrz atrybutu nie mogą się powtarzać {readonly} elementy wewnątrz atrybutu nie mogą być zmieniane {frozen} elementy wewnątrz atrybutu, po ustawieniu nie mogą być ponownie edytowane

8 Diagram klas Atrybuty klasy Atrybuty pochodne i statyczne + Paczka - Adres nadawcy : String - Adres odbiorcy : String - Rodzaj : String - Data wyslania : Date - Data dostarczenia : Date - Max termin dostarczenia : int - /Przetrzymana : boolean = (Data dostarczenia - Data wyslania)>max termin dostarczenia Atrybut pochodny jest zależny od innych atrybutów i może być wyliczony na ich podstawie. Oznaczany jest znakiem / Atrybut statyczny jest widoczny zarówno w klasie jak i w jej instancji podczas gdy inne atrybuty widoczne są wyłącznie w instancjach danej klasy. Oznaczany jest podkreśleniem nazwy.

9 Diagram klas Operacje klasy Operacje to procesy, które klasa potrafi wykonać Pełne określenie operacji posiada składnię: [widoczność] nazwa(parametr1, parametr2, ) :typ {ograniczenia} Parametry są zapisywane tak jak atrybuty z dodatkiem informacji o kierunku przekazania parametru kierunek nazwa typ[krotność]=wart. domyślna Dostępne kierunki in parametr wejściowy out parametr wyjściowy inout parametr wejściowo/wyjściowy return parametr zwracany przez metodę

10 Diagram klas Operacje klasy Operacje to procesy, które klasa potrafi wykonać Pełne określenie operacji posiada składnię: [widoczność] nazwa(parametr1, parametr2, ) :typ {ograniczenia} Tak samo jak w przypadku atrybutów istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych ograniczeń i informacji Podstawowym ograniczeniem jest {query} operacja jest zapytaniem. Nie powoduje zmian stanu obiektu Dodatkowo często oznacza się operacje zgłaszające wyjątki <<exception>>

11 Diagram klas Operacje klasy Operacje to procesy, które klasa potrafi wykonać Pełne określenie operacji posiada składnię: [widoczność] nazwa(parametr1, parametr2, ) :typ {ograniczenia} Operacje mogą mieć również przypisane warunki wstępny i końcowy Warunek wstępny określa w jakim stanie muszą znajdować się pewne elementy systemu by operacja wykonała się prawidłowo Np. pre: parametr1!= null Warunek końcowy określa oczekiwany stan elementu systemu po wykonaniu operacji Np. post: wynik!= null, wynik instanceof artykuły

12 Relacje - zależność Diagram klas Najsłabszym rodzajem relacji między klasami jest zależność Zmiana w jednej z klas wpływa jakoś na drugą. Zależność ta jest zwykle jednokierunkowa. Oznacza się ją przerywaną linią ze strzałką określającą kierunek relacji + Klasa 1 + Klasa 2 <<zależność>>

13 Relacje - zależność Diagram klas Do typowych zależności należą: <<call>> - operacje klasy E_1 wywołują operacje klasy E_2 <<create>> klasa E_1 tworzy instancje klasy E_2 <<instantiate>> obiekt E_1 jest instancją klasy 2 <<use>> - aby zaimplementować klasę E_1 niezbędna jest klasa E_2 + E_1 + E_2 <<zależność>>

14 Relacje - asocjacja Diagram klas Asocjacja reprezentuje czasowe powiązanie między obiektami dwóch klas. Obiekty te jednak są od siebie niezależne. Ich czas życia może być różny. Asocjacja jest równorzędnym do atrybutu sposobem zapisu cech klasy + Klient - Nazwisko : String - Imie : String - Adres : String - Identyfikator : int krotność + sklada {Od_kiedy<Do_kiedy} 0..* + asocjacja warunek + Rezerwacja - Nr_pokoju : int - Od_kiedy : Date - Do_kiedy : Date - Id_kl : int

15 Relacje - asocjacja Diagram klas Nawigowalność Określa jaka jest wiedza o sobie nawzajem obiektów uczestniczących w relacji Jedno i dwukierunkowa + Klient + Klient_1 + sklada {Od_kiedy<Do_kiedy} 0..* Klient zna swoje rezerwacje Rezerwacja nie ma informacji o kliencie + sklada {Od_kiedy<Do_kiedy} 0..* Możliwa jest nawigacja w obie strony + Rezerwacja + Rezerwacja_1

16 Relacje - asocjacja Klasa asocjacyjna Diagram klas Zawiera informacje dotyczące samej relacji asocjacji a nie przechowywane przez żaden z połączonych obiektów Jedno i dwukierunkowa + Klient + sklada {Od_kiedy<Do_kiedy} 0..* + Rezerwacja + zamowienie - Data_przyjecia : Date - Sposob_rez : String - potwierdzenie : boolean

17 Relacje - asocjacja Asocjacja kwalifikowana Diagram klas Wskazuje konkretny atrybut danej klasy zapewniający unikatowość relacji Atrybut ten jest jej kwalifikatorem + Klient + Rezerwacja Id_pokoju 1 + zamowienie *

18 Relacje - agregacja Diagram klas Agregacja reprezentuje relację całość część Część może należeć do kilku całości a jej czas życia jest od nich niezależny + Orkiestra + Karta muzyka - miejsce w orkiestrze : String - Nazwisko : String - Imie : String - Instrument : String - Data przyjecia : Date - Data zwolnienia : Date

19 Diagram klas Relacje - kompozycja kompozycja reprezentuje relację całość część Część należy tylko do jednej całości a jej czas życia jest od niej zależny. Jest jednym z komponentów z których składa się całość + Czasopismo - Tytul : String - Wydawnictwo : String - ISBN : String + Tom - Numer : String - Rocznik : int Usunięcie całości powoduje usunięcie wszystkich jego części

20 Diagram klas Relacje - uogólnienie Uogólnienie tworzy hierarchię klas Relacje wskazują klasę ogólną i klasy bardziej szczegółowe + magazyn + wyszukaj() + sortowanie() + magazyn podreczny + wyszukaj() + sortowanie() + magazyn surowcow + wyszukaj() + sortowanie() + magazyn produktow + wyszukaj() + sortowanie() Dziedziczenie jest jedną z technik uogólniania

21 Diagram klas Relacje - Klasyfikacja Reprezentuje związek między obiektem i klasami Obiekt może należeć jednocześnie do wielu klas - typów Ograniczenia przynależności do klas {disjoint} obiekt może należeć tylko do jednej klasy naraz {overlaping} obiekt może należeć do wielu klas, posiadać wiele typów {complete} prezentowana lista podklas jest kompletna, nie może powstać nowa podklasa {incomplete} mogą powstać nowe podklasy

22 Diagram klas Relacje - Klasyfikacja Reprezentuje związek między obiektem i klasami Obiekt może należeć jednocześnie do wielu klas - typów {disjoint}, {complete} {overlaping}, {incomplete} + ogolne + ksiazka + wydawnictwo + specjalizowane + czasopismo

23 Klasa abstrakcyjna Diagram klas Klasa abstrakcyjna reprezentuje wirtualny byt grupujący wspólną funkcjonalność kilku klas. Posiada ona sygnatury operacji (czyli deklaracje, że klasy tego typu będą akceptować takie komunikaty), ale nie definiuje ich implementacji. Klasa abstrakcyjna nie posiada własnych instancji obiektów. Na diagramie oznaczana jest kursywą w nazwie klasy lub słowem {abstract}

24 Diagram klas Uogólnienia hierarchia klas hhj Klasa najwyższa w hierarchii + Osoba {root} Klasa abstrakcyjna + Pracownik obslugi kina Żadna fizyczna osoba nie jest bezpośrednio pracownikiem obsługi kina + Pracownik dzialu informacji + Kasjer + Operator projektora Klasa najniższa w hierarchii + Kasjer biletowy {leaf} + Kasjer gastronomiczny {leaf}

25 Diagram klas Proces tworzenia diagramu klas - propozycja Zidentyfikowanie i nazwanie klas Połączenie klas z wykorzystaniem asocjacji Zidentyfikowanie i nazwanie atrybutów i operacji Określenie cech asocjacji (nazwa, role, nawigacja, liczebność, agregacja, kwalifikacja) Opracowanie innych rodzajów związków (uogólnień, zależności, realizacji) Wyspecyfikowanie atrybutów i operacji według składni Opracowanie diagramów obiektów

26 Diagram klas Przykład telefonia komórkowa + Biling + Karta SIM + Taryfa + nosnik pamieci 0..* + cennik zest. polaczen 0..* + numer 1..* + zbior dok wlasciciel Korespondencja + komunikacja 0..* + Klient + wlasciciel Komorka + wlasciciel produkt 1..* + zbior dok produkt 10..* + rozliczenie 0..* + punkt sprzedazy 1..* + Faktura + zestawienie Pozycja + SalonFirmowy + przedmiot sprz. 1..*

27 Diagram klas Przykład księgarnia wysyłkowa 1..* Książka -Autor : string -tytuł : string -wydawca : string -ISBN : String -datawydania : Date -cenanetto : Decimal -stawkavat : Byte +dodajpozycję() +usuńpozycję() +przekazpozycję() +obliczcenębrutto() +wyczyśćkoszyk() +wyszukaj() KartaKredytowa -typkarty : String -nrkarty : String -datawazności : Date -limit : Single +weryfikujdane() +obciąż() Zamówienie -nrzamówienia : String -datazamówienia : Date -formazapłaty : String -status : String 1..* 0..* +sporzadź() +ustaldatę() +zmieńformę() +zmieństatus() +wskazniezrealizowane() +wyliczwartość() * 1 0..* 1 Klient #telefon : String #ulica : String #nrdomu : String #nrlokalu : String #kodpocztowy : String #miasto : String +aktualizuj() 0..* Użytkownik login : String -hasło : String +zaloguj() 0..* Faktura -nrfaktury : String -datawystawienia : Date -datapłatności : Date -Zapłacona : Boolean +sporzadź() +zaznaczpłatność() Dostawa -formadostarczenia : String -kosztnetto : Decimal -stawkavat : Byte +obliczkosztbrutto() +dodajkoszt() KlientFirmowy -nazwafirmy : String -NIP : String KlientIndywidualny -imię : String -nazwisko : String UżytkownikZaawansowany -poziomdostępu : Byte +zmieńdostęp()

28 Diagramy UML 2.0 Diagram sekwencji (sequence diagram) Opisuje sekwencje komunikatów wymienianych między obiektami Recepcjonista : Rezerwacja : BazaDanych : *.skw *.sd otwórzrezerwacje() sprawdzdostepnoscpokoi() 10/13 wprowadzdane() zamknij() dokonajrezerwacji()

29 Diagram sekwencji Diagramy sekwencji kładą nacisk na porządek w jakim dzieją się rzeczy Służą przede wszystkim do pokazywania interakcji między poszczególnymi elementami systemu Pokazują czas życia obiektów w stosunku do innych współuczestniczących w obsłudze danego zadania Z reguły pokazują jeden scenariusz, nie wszystkie możliwe

30 Diagram sekwencji Elementy diagramu Obiekt Okno_logowania Reprezentuje obiekt w systemie lub jeden z jego komponentów Czas Linia życia. Pokazuje czas istnienia danego obiektu.

31 Diagram sekwencji Elementy diagramu Aktywacja Okno_logowania Obszar aktywacji. Reprezentuje czas, w którym obiekt jest aktywny (wykonuje jakieś zadanie) Znacznik zerwania. Pokazuje jawnie chwilę w której dany obiekt przestaje istnieć

32 Diagram sekwencji Elementy diagramu Okno_logowania Komunikat Pokazuje przepływ sterowania (i informacji) między poszczególnymi obiektami Skrypt_logowania Sprawdź_logowanie Istnieje kilka rodzajów komunikatów

33 Diagram sekwencji Elementy diagramu Komunikat Komunikat prosty Komunikat synchroniczny Komunikat asynchroniczny Komunikat zwrotny Pełne przekazanie sterowania do drugiej instancji Wstrzymanie operacji do czasu uzyskania odpowiedzi Kontynuowanie operacji bez oczekiwania na odpowiedź Powrót z wywołania podprogramu

34 Diagram sekwencji Przepływy komunikatów Sprzedawca Zamówienie Artykuł pobierzwartość cena pobierzadres Przepływ zagnieżdżony

35 Diagram sekwencji Komunikaty mogą być opisane w sposób sformalizowany poprz / [warunek] *[iter] nr sekw : wynik := operacja(lista) Poprz lista komunikatów poprzedzających Warunek warunek wysłania komunikatu Iter ilość powtórzeń komunikatu Nr sekw numer określający kolejność komunikatu Wynik nazwa zmiennej zwracanej Operacja nazwa wywoływanej operacji wraz z parametrami

36 Diagram sekwencji Komunikaty mogą być opisane w sposób sformalizowany poprz / [warunek] *[iter] nr sekw : wynik := operacja(lista) Przykłady komunikatów przesuń(1,2) wyn1:=przesuń(5,5), *[1..5]: wyn1 := przesuń(5,7) [z>0]: wyn1 := przesuń(5,7), A3,B4 / [x<0] *[1..4] C3.1: wyn2 := pobierzlokację(wyn1) [dostęp do bazy] *[Dla każdego rekordu] 6: DaneWyj:=Formatuj(DaneWej,Format) [drukarka zajęta] zapisz_do_kolejki(wydruk)

37 Diagram sekwencji Przepływy komunikatów Obiekt1 Obiekt2 Warunki pozwalają na rozdzielenie komunikatów i wprowadzenie alternatywnych linii życia obiektów [x>0]komunikat1 [x<=0]komunikat2 Alternatywna linia życia obiektu 2

38 Diagram sekwencji Przepływy komunikatów Obiekt1 Obiekt3 Obiekt2 Możliwe jest również alternatywne wykorzystywanie dodatkowych obiektów [x>0]komunikat1 [x<=0]komunikat2 Komunikat3 Obiekt wykorzystywany tylko w przypadku x<=0

39 CDN Diagram sekwencji

Diagramy klas i obiektów

Diagramy klas i obiektów Diagramy klas i obiektów zastosowanie do modelowania w języku UML Agnieszka Niegowska & Grzegorz Widziszowski Klasy Klasa jest miejscem przechowywania cech obiektów, które są niezmienne (inwariantów).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Pracownia specjalistyczna, studia niestacjonarne, stopień I, rok 2014/2015 Każdy z projektów oceniany będzie również w zakresie wyglądu maksymalna ilość punktów:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Jerzy J. Włodek, Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Naturalny postęp techniczny doprowadził

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo