SKUTECZNY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE"

Transkrypt

1 KIM JESTEŚMY Omega Kancelarie Prawne to ogólnopolska sieć kancelarii prawnych tworzonych systematycznie od 2005 r. Współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu nasi klienci zawsze mogą liczyć, że sprostamy rozwiązaniu ich problemów prawnych, tych standardowych i tych bardzo skomplikowanych. Naszym celem jest być jak najbliżej naszych klientów, dlatego stale rozbudowujemy sieć oddziałów własnych i franczyzowych. Jako sieć ogólnopolska nasze kancelarie prowadzą różne rodzaje spraw, z zauważalną specjalizacją w następujących dziedzinach: - bieżącej i długofalowej obsłudze obrotu gospodarczego, - konstruowaniu kontraktów gospodarczych oraz umów z zakresu prawa pracy, - zakładaniu i przekształceniach przedsiębiorstw, - prawie pracy, - prawie własności intelektualnej, - prawie gospodarczym i handlowym, - prawie mieszkaniowym i spółdzielczym. Ponadto skutecznie zajmujemy się: - kompleksową windykacją należności na terenie całego kraju i poza jego granicami, - monitoringiem spłat należności, - sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilno - prawnych, - skutecznym dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych, - reprezentowaniem Zleceniodawcy w postępowaniu sądowym, - sporządzaniem pisemnych opinii prawnych.

2 - doradztwem podatkowym - obsługą księgową Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców działających na polskim rynku w różnej formie prawnej, w tym również spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek, stowarzyszeń i fundacji. Nie ograniczamy się jednak tylko do dużych podmiotów. Swoją ofertę kierujemy również do średnich i małych firm. Staramy się skutecznie udowadniać, że chociaż usługi prawne mogą być towarem luksusowym, wymagającym od Klienta sporych nakładów finansowych, mogą też być dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Oferta, którą trzymają Państwo w ręce, została stworzona z tą właśnie myślą, aby praktycznie każdy mógł w niej dostrzec możliwość skutecznego rozwiązania swoich problemów i przede wszystkim możliwość skorzystania z niej. Dlatego tak istotnym dla naszego działania jest nasze motto: SKUTECZNY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE PROFILAKTYKA, DORADZTWO, CZYNNOŚCI PRAWNE Z pewnością najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów jest niedopuszczanie do nich.

3 Dlatego we współpracy z naszymi Klientami bardzo dużo uwagi poświęcamy na profilaktykę. Pod tym pojęciem rozumiemy takie zabezpieczenie obrotu gospodarczego, w którym uczestniczy nasz Klient, aby zminimalizowane było ryzyko poniesienia strat finansowych, prestiżowych lub innych wynikających z nieznajomości prawa, nieuczciwości kontrahenta, niedbałości własnych pracowników, itp. Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego i finansów. Doradzamy w skomplikowanych transakcjach a nasi prawnicy (adwokaci, radcy prawni, czy też doradcy podatkowi przygotowują profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie prawne i ekspertyzy. ) Poprzez naszych prawników reprezentujemy Państwa w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również w toku procesów przed organami administracji. W Państwa imieniu negocjujemy i prowadzimy mediacje. KOMFORT Dla Państwa wygody oraz zapewnienia najwyższej jakości usług za możliwie najniższa cenę, przygotowaliśmy ofertę stałej obsługi prawnej Państwa firmy, uwzględniającą przede wszystkim kryterium czasu abonament bieżący lub abonament roczny. Stała obsługa prawna to usługa skierowana przede wszystkim do klientów instytucjonalnych, którzy z uwagi na zakres prowadzonej działalności wymagają świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły i we wszelkich aspektach swojej działalności. Na mocy podpisanej umowy, każdy nasz klient otrzymuje osobistego opiekuna i prawnika

4 z którym ma zapewniony w każdej chwili kontakt za pomocą telefonu, poczty , faksu czy video konferencji. Dzwoniąc do nas, macie Państwo pewność, że Wasz Prawnik zawsze będzie miał dla Państwa czas. Jeżeli rozwiązanie Państwa problemu wymaga konsultacji z jeszcze innym specjalistą, to właśnie opiekun organizuje taki kontakt, wykorzystując właściwości naszej sieci. Nasi prawnicy oferują wyspecjalizowany zakres usług i pomocy prawnej, a także - co nie mniej ważne - osobiste zaangażowanie. Dzięki temu możemy efektywnie wypełniać wobec Państwa nasze zobowiązania. POPRZEZ USŁUGĘ STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ PAŃSTWA FIRMA ZYSKUJE SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO OFERTA Kierując się oczekiwaniami naszych klientów opracowaliśmy ofertę stałej obsługi

5 prawnej, uzależnioną od specyfiki działania poszczególnych podmiotów i ich aktualnych potrzeb. Oferujemy Państwu dwa rodzaje umowy, na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz umowę roczną. Abonament A - 5 godzin gotowości prawnej w miesiącu, zł, netto miesięcznie Abonament B - 10 godzin gotowości prawnej w miesiącu, -500 zł netto miesięcznie Abonament C - 15 godzin gotowości prawnej w miesiącu, -800 zł. netto miesięcznie Każdy abonament zawiera pakiet stałych usług prawnych mieszczących się w ramach czasowych danego abonamentu, w skład których wchodzą: - Konsultacje i porady prawne z zakresu obowiązującego prawa w RP w zakresie spraw prowadzonych przez firmę w Kancelarii, telefonicznie, drogą ową w zależności od wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami, - Reprezentacja przed sądami powszechnymi, organami i urzędami administracji publicznej, ( w cenie abonamentu plus koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd od przeciwnika procesowego) -( nie dotyczy spraw karnych) - Przygotowywanie pism sądowych i administracyjnych (pozwy, sprzeciwy, zarzuty, nakaz zapłaty, apelacje, wnioski, etc.) - Obsługa prawna spraw pracowniczych prawo pracy (umowa o pracę), prawo cywilne (umowa zlecenia, umowa o dzieło), - Pomoc prawna w zakresie stosowania prawa, - Bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i nie tylko, - Konstruowanie umów cywilno prawnych, handlowych, kupna sprzedaży, najmu, dzierżawy, roboty budowlane, etc.

6 - Obsługa spraw KRS, przekształcanie spółek, rejestracja spółek osobowych i kapitałowych, - Windykacja w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego : postępowanie nakazowe, upominawcze, europejskie postępowanie upominawcze, tytuły egzekucyjne, windykacja należności egzekucja ( w cenie abonamentu plus 5% wyegzekwowanej kwoty) Jeżeli nasz Klient w danym miesiącu wyczerpie miesięczny limit godzinowy usług prawnych, wynikający z posiadanego abonamentu, nie oznacza to, że musi czekać na nasze usługi do następnego miesiąca. W każdej chwili może skorzystać z godzin, oznaczonych w cenniku jako pojedyncze godziny dodatkowe lub pakiety godzin dodatkowych w obniżonych cenach. Abonament A - godzina dodatkowa 80 zł. netto Abonament B godzina dodatkowa 70 zł. netto Abonament C godzina dodatkowa - 60 zł. netto Również w dowolnym momencie możecie Państwo podjąć decyzję w skorzystaniu z wyższego abonamentu. W takim przypadku w umowie na czas nieokreślony zmieniamy tylko załącznik do umowy z wariantem abonamentu. W umowie rocznej zamykamy okres rozliczeniowy z dniem podjęcia decyzji i rozpoczynamy nową umowę roczną wg wybranego wariantu abonamentu. WSPÓŁPRACA NA DŁUŻEJ - EKSTRA OSZCZĘDNOŚCI Jeżeli zechcą Państwo korzystać z naszych usług w sposób ciągły, na pewno warto skorzystać z umowy rocznej, która daje Państwu możliwość zaoszczędzenia do dziesięciu

7 procent rocznie. Abonament roczny A zł. netto Abonament roczny B zł. netto Abonament roczny C zł. netto ANALIZA PRAWNA Podejmując stałą obsługę prawną nowego podmiotu, chętnie proponujemy jeżeli tylko Klient wyraża zgodę, ustalenie stanu początkowego dotyczącego sytuacji prawnej firmy bądź instytucji. Jest to bardzo korzystne dla obu stron w dalszej długofalowej współpracy. Przy przeprowadzeniu analizy prawnej prosimy o udostępnienie wszelkiego typu dokumentów prawnych (umowa spółki, umowy z pracownikami oraz z kooperantami, dostawcami i klientami) i analizujemy je pod kątem ich zgodności z prawem oraz ewentualnych zagrożeń, jakie mogą z nich wynikać dla naszego Klienta. Po przeprowadzeniu analizy, sporządzamy raport z uwagami i przekazujemy go Klientowi. Od Klienta zależy czy ewentualne wnioski wynikające z raportu zostaną wprowadzone w życie. Ilość godzin potrzebnych na przeprowadzenie analizy prawnej ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. W umowie na czas nieokreślony stosowana jest stawka godzinowa jak za godziny dodatkowe dla danego abonamentu.

8 MONITORING PŁATNOŚCI Monitoring płatności, to usługa ciesząca się dużą popularnością wśród klientów, którzy mają trudności ze ściąganiem należności za wystawione faktury od swoich kontrahentów. Ostrzeżenie prewencyjne na fakturach sprzedaży z odroczoną płatnością, tzw. pieczęć windykacyjna, informuje o konsekwencjach wynikających z opóźnień w zapłacie, a w przypadku przekroczenia terminu płatności, o natychmiastowym przekazaniu zaległej kwoty do windykacji przez Dział Windykacji Ogólnopolskiej Sieci Kancelarii Prawnych Omega. Pieczęć windykacyjną można i należy stosować na wszystkich wystawianych fakturach, notach odsetkowych i innych dokumentach, potwierdzających wierzytelności lub stanowiących wezwania do zapłaty wymaganych wierzytelności. Na usługę składają się: - udostępnienie do stosowania pieczęci windykacyjnej gumka do pieczątki i/lub nadruk. w postaci elektronicznej, - wysłanie wezwania do zapłaty do każdej faktury z przekroczonym terminem płatności, - wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty dla tej faktury, jeżeli płatność nie nastąpiła w żądanym terminie, - telefoniczna rozmowa z dłużnikiem. doradztwo dla Klienta, jeżeli kontrahent w dalszym ciągu nie płaci, - wszczęcie procedury windykacyjnej- sporządzenie i wysłanie pozwu, zapewniona reprezentacja radcy prawnego ( w cenie abonamentu plus koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd od dłużnika) MONITORING PŁATNOŚCI TO LEPSZA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA FIRMY! PISMA PROCESOWE, OPINIE PRAWNE Nasi klienci nie muszą tracić czasu i podlegać stresowi, gdy trzeba sformułować i

9 wysłać pismo procesowe. Nasz prawnik znajdzie dla Państwa odpowiednią podstawę prawną, sporządzi opinię prawną w sytuacjach tego wymagających i poprowadzi korespondencję z drugą stroną ewentualnego sporu. MONITOROWANIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KLIENTA Oferujemy Państwu nieocenioną możliwość stałego monitoringu zmian w prawie, przede wszystkim w zakresie, który dotyczy Państwa działalności. Informujemy również o zmianie szczególnie ważnych przepisów z innych dziedzin, np. prawa cywilnego, przepisów ruchu drogowego itp. DORADZTWO PODATKOWE Omega- Kancelarie Prawne świadczy również usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Nasz Klient może wykupić taką usługę lub połączyć ją z abonamentem obsługi prawnej. Koszt 1 godziny pracy doradcy podatkowego 80 zł. netto OBSŁUGA KSIĘGOWA Omega- Kancelarie Prawne pragnie również zaoferować Państwu w pełni profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowo płacowej firm. Przejmując obowiązki naszych klientów wobec organów administracji publicznej wypracowujemy takie warunki, w których nasi klienci mogą skupić swoją uwagę przede wszystkim na prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przyczyniać się do jej systematycznego rozwoju i maksymalizowania związanych z tym korzyści ekonomicznych. Dysponując pełnomocnictwem naszych klientów kontaktujemy się min. z urzędem skarbowym oraz ZUS. Prowadząc wszystkie sprawy i rozliczenia klientów staramy się w ten sposób załatwić wszelkie niezbędne formalności, by ograniczyć do absolutnego

10 minimum udział w nich naszych klientów. Jeżeli ponosicie Państwo nadmierne koszty związane z księgowością w firmie, jeżeli nie chcecie brać odpowiedzialności za błędy przy ewidencji zdarzeń gospodarczych i ich rozliczaniu, nie chcecie gonić po urzędach, jeżeli czujecie się zagubieni w stosie zalewających Was zewsząd rozmaitych papierów... chętnie pomożemy. Opłaty za oferowaną przez Omega- Kancelarie Prawne obsługę księgową firm ustalamy indywidualnie dla każdego klienta. Ceny usług zależą przede wszystkim od rodzaju zlecenia i przyjętego modelu współpracy, a także od nakładu czasu niezbędnego przy realizacji powierzonych nam zadań. Przykładowe abonamenty obsługi księgowej: Abonament księgowy D zł. netto (do 20 dokumentów, księga przychodów i rozchodów lub ryczałt, ewidencja VAT) Abonament księgowy E 250 zł. netto - ( do 100 dokumentów, księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT) Abonament księgowy F 600 zł. netto - ( do 500 dokumentów, księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT) Abonament księgowy G 1500 zł. netto - ( do 300 dokumentów, do 200 operacji na koncie, do 10 pracowników, księga handlowa, tzw. pełna księgowość, ewidencja VAT) Abonament księgowy H 2500 zł. netto - ( powyżej 300 faktur, powyżej 200 operacji na koncie, do 50 pracowników, księga handlowa, tzw. pełna księgowość, ewidencja VAT) W PRZYPADKU POŁĄCZENIA ABONAMENTU PRAWNEGO Z ABONAMENTEM KSIĘGOWYM UPUST 5%!!!

11 PODSUMOWANIE Naszą ofertę skonstruowaliśmy w taki sposób, aby za minimalną cenę zapewnić Państwu maksymalny komfort prowadzenia Państwa działalności. Szczegółowa znajomość prawa jest coraz bardziej istotna w dzisiejszych czasach, a jednak nie sposób, aby każdy, kto prowadzi firmę lub instytucję znał się na wszystkich jego aspektach. Dlatego właśnie warto mieć możliwość stałego dostępu do pewnego źródła informacji z zakresu prawa, które Państwa dotyczy. Takim źródłem jest zespół prawników z Ogólnopolskiej Sieci Kancelarii Prawnych Omega, a prawnik, który jest Państwa bezpośrednim opiekunem, jest częścią tego zespołu. Skuteczny prawnik w korzystnej cenie. Zaproście go Państwo do współpracy. Polecam: Dyrektor: Beata Ponikau Omega- Kancelarie Prawne Oddział w Nowym Sączu: Oddział w Tarnowie: Oddział w Krośnie: ul. Hoffmanowej 3/3 Plac Sobieskiego 2 ul. Piłsudskiego 8 tel. 18/ tel.:14/ tel.: 13 kom. : kom.: kom.:

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Mirosław Ochojski Prezes Zarządu tel: 71 788 85 91 fax: 71 788 85 92 Oferta Produktowa Spis treści: 1. Przedmiot oferty 3 2. O Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE PARTNERSTWO

STRATEGICZNE PARTNERSTWO STRATEGICZNE PARTNERSTWO W Krakowie mówią: [ ] szanujemy was, ponieważ działacie w oparciu o jasno określone standardy. Nieraz udowodniliście, że jesteście świadomi wielkiej odpowiedzialności, która na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, www.e-kancelaria.com

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN JÓZEFIAK Niniejsze Ogólne Warunki zostały wydane na podstawie art. 384 1 i 2 Kodeksu cywilnego i określają treść umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KANCELARII

INFORMACJA O KANCELARII MICHAŁ SOBCZYŃSKI ALEKSANDRA SOBCZYŃSKA INFORMACJA O KANCELARII Poznań, czerwiec 2011 r. SOBCZYŃSCY ADWOKACI ul. Ogrodowa 10/3, 61-821 Poznań, tel.: (61) 654 98 00, fax: (61) 852 58 32, www.sobczynski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach Szanowni Panstwo, warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń

Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością pożyczek i odzyskiwaniem zrealizowanych poręczeń Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja postępowania w przypadku problemów ze ściągalnością

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Kompasfinansowy.pl jako niezależny przedstawiciel 20 instytucji finansowych oferuje Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnej formy finansowania,

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia... w... pomiędzy firmą:... forma prawna... NIP:... Tel... Fax... e-mail... Tel. kom.. Bank i nr konta:... 1)... 2)...

zawarta dnia... w... pomiędzy firmą:... forma prawna... NIP:... Tel... Fax... e-mail... Tel. kom.. Bank i nr konta:... 1)... 2)... Lexius sp. j. WINDYKACJA * OBRÓT WIERZYTELNOSCI * OBSŁUGA PRAWNA I KSIĘGOWA * MONITORING PŁATNOŚCI * WWW.OGW.PL B UMOWA O STAŁEJ WSPÓŁPRACY w zakresie zapewnienia obsługi prawnej i windykacyjnej zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już 20 000

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo