RESUSCYTACJA DOROSŁEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RESUSCYTACJA DOROSŁEGO"

Transkrypt

1 RESUSCYTACJA DOROSŁEGO

2 W Europie rocznie dochodzi do około 700,000 nagłych zatrzymań krążenia z przyczyn kardiologicznych Przeżycia do wypisu ze szpitala wynoszą obecnie około 5-10% Podjęcie RKO przez świadków zdarzenia jest kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia Wczesne podjęcie resuscytacji i prawidłowe wykonanie defibrylacji (w ciągu 1-2 minut) skutkuje przeżywalnością powyżej 60%

3 BLS ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

4 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń 112/ uciśnięć 2 oddechy ratownicze

5 BLS Miejsca zdarzenia Ratownika Poszkodowanego Świadków Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

6 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

7 BLS Potrząśnij za barki Zapytaj: Czy wszystko w porządku Jeżeli poszkodowany zareaguje: Pozostaw go w pozycji w zastanej Dowiedz się co jest nie w porządku Regularnie powtarzaj ocenę poszkodowanego

8 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

9 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

10 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

11 BLS Patrz, słuchaj i staraj się wyczuć obecność PRAWIDŁOWEGO oddechu Nie pomyl oddechu agonalnego PRAWIDŁOWYM oddechem z

12 BLS ODDECH AGONALNY Występuje tuż po zatrzymaniu pracy serca w 40% nagłych zatrzymań krążenia Opisywany jest jako słaby, ciężki, głośny lub łapanie powietrza Jest objawem zatrzymania krążenia

13 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń 112/ uciśnięć 2 oddechy ratownicze

14 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

15 BLS Połóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej Połóż drugą rękę na pierwszej Spleć palce Uciskaj klatkę piersiową Częstość co najmniej 100/ min Głębokość 5-6 cm Równy czas uciśnięcia i relaksacji Jeżeli to możliwe ratownicy prowadzący RKO powinni się zmieniać co 2 minuty

16 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

17 BLS Zaciśnij nos Obejmij wargami usta poszkodowanego Dmuchaj dopóki nie uniesie się klatka piersiowa Poświęć na to około 1 sekundę Pozwól klatce opaść Powtórz

18 BLS 30 2

19 BLS Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze

20 BLS/AED

21 BLS/AED Programy wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) zwiększają częstość podejmowania resuscytacji przez świadków zdarzenia oraz szansę wykonania szybkiej defibrylacji a więc pozytywnie wpływają na przeżywalność NZK. Programy publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) powinny być wdrażane w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego NZK w ciągu 2 lat.

22 BLS/AED DEFIBRYLACJA Jest kluczowym ogniwem łańcucha przeżycia. Jest jedną z kilku interwencji o udowodnionym naukowo, pozytywnym wpływie na przeżywalność pacjentów z zatrzymaniem krążenia w mechanizmie VF/VT.

23 BLS/AED Z każdą minutą która upływa od NZK do defibrylacji jeśli świadkowie nie podejmą RKO szanse przeżycia spadają o 10-12%. Stąd idea wykonywania defibrylacji przez przeszkolonych świadków zdarzenia.

24 BLS/AED Aktualnie użycie AED jest integralną częścią BLS!!!

25 BLS/AED MECHANIZMY ZATRZYMANIA KRĄŻENIA MIGOTANIE KOMÓR (VF) CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY BEZ TĘTNA (VT) RYTMY DO DEFIBRYLACJI: ASYSTOLIA AKTYWNOŚĆ ELEKTRYCZNA BEZ TĘTNA (PEA) RYTMY NIE DO DEFIBRYLACJI:

26 BLS/AED AED AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR -Komendy głosowe -Pamięć -Analiza rytmu -EKG

27 BLS/AED Trzy kroki: Zdecydować się na użycie AED Włączyć AED Postępować zgodnie z instrukcjami

28 Defibrylacja zalecana Nie reaguje Udrożnij drogi oddechowe Brak prawidłowego oddechu RKO 30:2 Do momentu podłączenia AED AED ocena rytmu Wyślij kogoś po AED Lub sam przynieś Wezwij pomoc 999/112 Defibrylacja nie zalecana 1 Defibrylacja Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min Kontynuuj dopóki poszkodowany nie zacznie oddychać prawidłowo Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min

29 BLS/AED Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń 112 Uruchom AED Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi

30 BLS/AED Niektóre AED uruchamiają się w chwili uniesienia osłony

31 BLS/AED NAKLEJ ELEKTRODY NA ODSŁONIĘTĄ KLATKĘ PIERSIOWĄ POSZKODOWANEGO

32 BLS/AED ANALIZA RYTMU NIE DOTYKAJ POSZKODOWANEGO

33 BLS/AED DEFIBRYLACJA ZALECANA Odsunąć się Wykonaj defibrylację

34 BLS/AED PO WYKONANIU DEFIBRYLACJI POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI AED 30 2

35 BLS/AED DEFIBRYLACJA NIEZALECANA POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI AED 30 2

36 BLS/AED JEŻELI POSZKODOWANY ZACZNIE PRAWIDŁOWO ODDYCHAĆ UŁÓŻ GO W POZYCJI BEZPIECZNEJ

37 POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA

38 BLS/AED U DZIECI Wiek > 8 lat użyj modelu AED dla dorosłych Wiek 1-8 lat użyj elektrod pediatrycznych lub AED przystosowanego do dzieci (jeżeli braku użyj modelu dla dorosłych) Wiek < 1 roku Użyj tylko jeżeli instrukcja potwierdza bezpieczeństwo zastosowania go u dzieci

39 PODSUMOWANIE BLS/AED Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń uciśnięć 2 oddechy ratownicze Oceń bezpieczeństwo Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń 112 Uruchom AED Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi

40 DYSKUSJA

41 NOWORODKI Wiek: od narodzin do 1 mc-a życia

42 Oceń bezpieczeństwo Udrożnij drogi oddechowe 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech Po 1min RKO wezwij pomoc- 999/112

43 Oceń bezpieczeństwo Miejsca zdarzenia Ratownika Poszkodowanego Świadków 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

44 Oceń bezpieczeństwo POSMYRAJ DELIKATNIE PO STÓPCE NOWORODKA 5 Oddechów Brak oznak życia 3 uciśnięcia 1 oddech

45 Oceń bezpieczeństwo GŁOŚNO WOŁAJ O POMOC ZAPWNIJ DRUGĄ OSOBĘ DO POMOCY 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

46 Oceń bezpieczeństwo UŁOŻENIE NOWORODKA W POZYCJI NEUTRALNEJ 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

47 Oceń bezpieczeństwo MAX 10 sek. SŁUCH DOTYK WZROK 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

48 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

49 5 ODDECHÓW: -DELIKTNY ODDECH -DO MOMENTU UNIESIENIA SIĘ KLATKI PIERSIOWEJ -USTA-USTA-NOS -PODCZAS ODDECHU KONTROLUJ OZNAKI ŻYCIA: KASZEL, ODRUCH WYMIOTNY Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

50 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

51 3 UCIŚNIĘCIA: 1/3 DOLNA MOSTKA NA GŁEBOKOŚĆ 1/3 WYMIARU PRZEDNIO TYLNEGO CO NAJMNIEJ 120/MIN 1 RATOWNIK- 2PALCE 2 RATOWNIKÓW 2 KCIUKI Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

52 1 ODDECH: -DELIKTNY ODDECH -DO MOMENTU UNIESIENIA SIĘ KLATKI PIERSIOWEJ -USTA-USTA-NOS Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

53 Oceń bezpieczeństwo JESTEŚ SAM? PO 1 MINUCIE RKO WEZWIJ POGOTOWIE 999/112 5 Oddechów Brak oznak życia? 3 uciśnięcia 1 oddech

54 PYTANIA???

55 NIEMOWLAKI DZIECI W WIEKU OD 1 MIESIĄCA DO 1 ROKU ŻYCIA

56 Oceń bezpieczeństwo Miejsca zdarzenia Ratownika Poszkodowanego Świadków 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

57 Oceń bezpieczeństwo POSMYRAJ DELIKATNIE PO STÓPCE NOWORODKA 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

58 Oceń bezpieczeństwo GŁOŚNO WOŁAJ O POMOC ZAPWNIJ DRUGĄ OSOBĘ DO POMOCY 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

59 Oceń bezpieczeństwo UŁOŻENIE NIEMOWLAKA W POZYCJI NEUTRALNEJ LUB DELIKATNIE BRÓDKA DO GÓRY 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

60 Oceń bezpieczeństwo MAX 10 sek. SŁUCH DOTYK WZROK 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

61 5 ODDECHÓW: -DELIKTNY ODDECH -DO MOMENTU UNIESIENIA SIĘ KLATKI PIERSIOWEJ -USTA-USTA-NOS -PODCZAS ODDECHU KONTROLUJ OZNAKI ŻYCIA: KASZEL, ODRUCH WYMIOTNY Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

62 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

63 15 UCIŚNIĘĆ: 1/3 DOLNA MOSTKA NA GŁEBOKOŚĆ 1/3 WYMIARU PRZEDNIO TYLNEGO CO NAJMNIEJ 100/MIN (NIE PRZEKRACZAJ 120/MIN) 1 RATOWNIK- 2PALCE 2 RATOWNIKÓW 2 KCIUKI Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

64 2 ODDECHY: -DELIKTNY ODDECH -DO MOMENTU UNIESIENIA SIĘ KLATKI PIERSIOWEJ -USTA-USTA-NOS Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

65 Oceń bezpieczeństwo JESTEŚ SAM? PO 1 MINUCIE RKO WEZWIJ POGOTOWIE 999/112 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

66 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć PO 1 MIN. WEZWIJ POGOTOWIE 999/112 2 oddechy

67 PYTANIA???

68 DZIECI WIEK: OD 1 ROKU ZYCIA DO EWIDENTNYCH OZNAK POKWITANIA

69 Oceń bezpieczeństwo Miejsca zdarzenia Ratownika Poszkodowanego Świadków 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

70 Oceń bezpieczeństwo DELIKATNIE POTRZĄSNIJ ZA RAMIONA ZAWOŁAJ GŁOŚNO -OTWÓRZ OCZY -CO SIĘ STAŁO 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

71 Oceń bezpieczeństwo GŁOŚNO WOŁAJ O POMOC ZAPWNIJ DRUGĄ OSOBĘ DO POMOCY 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

72 Oceń bezpieczeństwo ODCHYL GŁOWE KU TUŁOWI 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

73 Oceń bezpieczeństwo 3 ZMYSŁY: -WZROK -SŁUCH -DOTYK MAX 10 sek. 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

74 5 ODDECHÓW: -DELIKTNY ODDECH -DO MOMENTU UNIESIENIA SIĘ KLATKI PIERSIOWEJ -USTA-USTA -PODCZAS ODDECHU KONTROLUJ OZNAKI ŻYCIA: KASZEL, ODRUCH WYMIOTNY Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

75 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

76 15 UCIŚNIĘĆ: 1/3 DOLNA MOSTKA NA GŁEBOKOŚĆ 1/3 WYMIARU PRZEDNIO TYLNEGO lub ŚRODEK KLATKI PIERSIOWEJ NA GŁ. 4-5 CM CO NAJMNIEJ 100/MIN (NIE PRZEKRACZAJ 120/MIN) 1 RĘKĄ LUB 2 RĘCE Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

77 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

78 2 ODDECHY: -ODCHYL GŁOWE KU TYŁOWI -ZATKAJ NOS -DELIKTNY ODDECH -DO MOMENTU UNIESIENIA SIĘ KLATKI PIERSIOWEJ -1 ODDECH MAX 1-1,5sek. -USTA-USTA Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

79 Oceń bezpieczeństwo JESTEŚ SAM? PO 1 MINUCIE RKO WEZWIJ POGOTOWIE 999/112 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć 2 oddechy

80 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 15 uciśnięć PO 1 MIN. WEZWIJ POGOTOWIE 999/112 2 oddechy

81 Oceń bezpieczeństwo 5 Oddechów Brak oznak życia? 30 uciśnięć JEŻELI JESTEŚ SAM PO 1 MIN. RKO WEZWIJ POGOTOWIE 999/112 2 oddechy

82 BLS- KOBIETA W CIAŻY Oceń bezpieczeństwo Zadzwoń 112/ uciśnięć 2 oddechy ratownicze

83 PODŁÓŻ COŚ POD PRAWE BIODRO W CELU ODCIĄŻENIA ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ PODCZAS RKO UŁÓŻ NA LEWYM BOKU ODCIĄGNIJ RĘCZNIE MACICE NA LEWĄ STRONE

84

85

86 ZADŁAWIENIE- DOSTANIE SIĘ CIAŁA STAŁEGO DO DRÓG ODDECHOWYCH ZAKRZTUSZENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE DOSTANIE SIĘ PŁYNU DO DRÓG ODDECHOWYCH

87 ZADŁĄWIENIE- dzieci

88 5 X

89 ZADŁAWIENIE 5 X

90 ZADŁAWIENIE

91 ZADŁAWIENIE

92 PYTANIA???

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) 2

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) 2 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) Rudolph W. Koster a, *, Michael A. Baubin b, Leo L. Bossaert c, Antonio Caballero d,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC 1 Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC Jerry P. Nolan a, *, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent d, Leo L. Bossaert e, Charles Deakin f, Rudolph W. Koster g, Jonathan Wyllie h, Bernd Böttiger

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście

Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście Wykaz ważniejszych skrótów występujących w tekście ABCDE Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure drogi oddechowe, oddychanie, krążenie, ocena neurologiczna, ocena kliniczna ACD-CPR Active

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców

PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy Ŝyciu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych Anthony J. Handley, Rudolph Koster, Koen Monsieurs, Gavin D. Perkins, Sian Davis, Leo Bossaert Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc. w sytuacjach zagrożenia życia SERCE NA START EDYCJA. I Ty też możesz pomóc! Nauka pierwszej pomocy krok po kroku R A D A P O L S K A

Pierwsza pomoc. w sytuacjach zagrożenia życia SERCE NA START EDYCJA. I Ty też możesz pomóc! Nauka pierwszej pomocy krok po kroku R A D A P O L S K A R E I J P O L S K A R A D A S U ROK ZA O ENIA 2001 S C Y T A C SERCE NA START Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia EDYCJA 3 I Ty też możesz pomóc! Nauka pierwszej pomocy krok po kroku SERCE NA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy Po pierwsze - nie szkodzić! Nie naraŝaj się na ryzyko wykonując niepewne i nieprzemyślane działania.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy SZKOŁA POLICJI w PILE Zakładu Taktyki i Technik Interwencji Wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy Opracowanie: sierŝ. Sławomir Butkiewicz grudzień 2007 Redakcja językowa i korekta Waldemar

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka. Poszczególne części ciała mają różny opór elektryczny, który stanowi przeszkodę na drodze prądu i ogranicza jego

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy

Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy Wirtualny Podręcznik Pierwszej Pomocy Witamy w wirtualnym szkoleniu z pierwszej pomocy D&S Rescue System. Drogi Czytelniku! Jest nam niezwykle miło gościć Cię na stronach naszego Wirtualnego Podręcznika

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D.

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO NA ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 1.Dokonując

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE... 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ... 2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA... VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W jednostce ratownictwa zorganizowana jest służba medyczna

Bardziej szczegółowo

Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby jest zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy -1-

Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby jest zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy -1- Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby jest zagrożone ma obowiązek udzielić jej pierwszej pomocy -1- Podstawa prawna Art. 162. Kk 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK

Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK Wojciech Krzyżanowski PIERWSZA POMOC W SPORTACH I SZTUKACH WALKI - PORADNIK BYDGOSZCZ 2010 Zapamiętaj! Algorytmy udzielania pomocy osobie poszkodowanej, ulegają zmianie (średnio co 5 lat). Celem zmian

Bardziej szczegółowo

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii NR 5 STYCZEŃ 2014 DOBRE SERCE MAGAZYN DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA I PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI-DEFIBRYLATORAMI ORAZ ROZRUSZNIKAMI Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez jej autorów za wiarygodne. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło

Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy. Paweł Podsiadło Nagłe zagrożenia zdrowotne w środowisku górskim Zasady udzielania pierwszej pomocy Paweł Podsiadło 2010 Spis treści 1.Wstęp............str. 3 2.Wybrane wiadomości z fizjologii człowieka..str. 4 3.Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Załącznik nr 1 Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym 2. 3. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych (RKO) 4. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady nauczania resuscytacji 9

Zasady nauczania resuscytacji 9 Zasady nauczania resuscytacji Jasmeet Soar a,*, Koenraad G. Monsieurs b, John H.W. Ballance c, Alessandro Barelli d, Dominique Biarent e, Robert Greif f, Anthony J. Handley g, Andrew S. Lockey h, Sam Richmond

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe i reanimacja

Stany nagłe i reanimacja Stany nagłe i reanimacja Dr med. Herbert Renz-Polster.1 Główne objawy.......................................... 455.2 Diagnostyka i opieka w medycynie ratunkowej.................. 456.3 Leki...................................................

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Wstęp Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje życiowe,

Bardziej szczegółowo