Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Team s.c. TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany"

Transkrypt

1 Jednostka projektowania: Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax , 6 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania: PB/A/02 Faza opracowania: Projekt Budowlany TOM II. Projekt Architektoniczno-Budowlany Zeszyt: Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej Budowa budynku garażowego, z portiernią i stacją transformatorową oraz parkingu z zagospodarowaniem terenu. Numery ewidencyjne działek: Dz. nr. ewid. 8/2, obręb , dzielnica Praga Północ, Warszawa Nazwa i adres Inwestora: Urząd Kontroli Skarbowej, Ul. Cybernetyki 19B, Warszawa Nazwa opracowania: Projekt Architektoniczno Budowlany. Elementy Małej Architektury Branża Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Architektura Projektował mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja KL-234/93 Projektował mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Sprawdził dr inż. arch. Sabina Kuc UAN 213/90

2 Spis zawartości Projekt budowlany. Część architektoniczna Opis techniczny Część rysunkowa

3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OPIS TECHNICZNY 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długość Przeznaczenie obiektu Program użytkowy obiektu Charakterystyczne parametry techniczne Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe obiektu Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem Warunki ochrony przeciwpożarowej

4 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długość 1.1. Przeznaczenie obiektu Pylon informacyjny na konstrukcji stalowej, zlokalizowany w południowo wschodnie części działki zgodnie z rys.02 Ogrodzenie wokół terenu, prefabrykowane wyposażone w bramy wjazdowe oraz furtkę wejściową zgodnie z rys Program użytkowy obiektu Pylon informacyjny podświetlony wewnątrz w części górnej. Ogrodzenie kontrola dostępu na teren działki Charakterystyczne parametry techniczne Wysokość obiektu Długość obiektu Szerokość obiektu 2,00 m 0,56 m 0,51 m 2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Obiekt stanowi bryłę na bazie prostokąta. Funkcja obiektu obiekt techniczny 3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych określono w części konstrukcyjnej projektu architektoniczno-budowlanego (Zeszyt 25. Projekt Konstrukcyjny Elementy małej architektury) Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe obiektu Ściany - podkonstrukcja stalowa wg Zeszyt 25. Projekt Konstrukcyjny Elementy małej architektury Fundamenty Stopy fundamentowe, 56x100x30cm Rzędna spodu -0,30 m od poziomu terenu. 2

5 Okładziny ścian Podstawa pylonu z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze RAL Zwieńczenie z pleksiglasu w kolorze mlecznym Zabezpieczenia. Wszelkie elementy stalowe ulegające korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie i/lub malowanie. Elementy drewniane i drewnopochodne narażone na korozję biologiczną zabezpieczone patentowymi środkami ochronnymi. Elementy palne uodpornione na działanie ognia zgodnie z przyjętymi warunkami ochrony p. pożarowej budynku. 4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanoinstalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń. dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów technicznobudowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. 7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry 3

6 instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Projektował: mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalności r. architektonicznej mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalności architektonicznej r. Sprawdził: dr inż. arch.sabina Kuc upr. UAN 213/90 w specjalności architektonicznej r. 4

7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Spis rysunków Numer rysunku Nazwa Skala Rys. 02. Pylon informacyjny 1:25 Rys. 03. Ogrodzenie 1:25

8 Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) Team s.c. w w w. t e a m. b u s k o. p l PYLON INFORMACYJNY STRONA FRONTOWA STRONA TYLANA STRONA BOCZNA Zwieńczenie z pleksiglasu w kolorze mlecznym Symbol podstawowy KS A1 Biała strzałka Podstawa z blachy aluminiowej malowana proszkowo w kolorze RAL Kontrola Skarbowa Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie Fundament 100x56x50cm wg Projektu Konstrukcyjnego Projektował: Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc KL.234/93 RP-UPR.514/91 Sprawdził: dr inż. arch. Sabina Kuc UAN 213/90 Opracował: inż. Tomasz Sikora Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Projekt Budowlany - elementy małej architektury Adres obiektu budowlanego: Dz. nr. ewid. 8/2, obręb , dzielnica Praga Północ, Warszawa Pylon informacyjny Projekt: Opracowanie: Skala: Data: 1:25 Faza Branża Nr rysunku Indeks PB Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c A 02

9 Schemat ogrodzenia: Widok 1 Widok 2 Widok A 70 Słupek stalowy ocynkowany prowadzący Widok Słupek stalowy ocynkowany Widok Słupek stalowy ocynkowany Widok prefabrykowana podmurówka A Siatka stalowa ocynkowana oczko 200x50 mm drut fi 5 mm Brama przesuwna z napędem wypełniona panelem kratowym Ogrodzenie ze stali ocynkowanej. Furtka jednoskrzydłowa rozwierana 1,20x1,95 m z wypełnieniem panelem kratowym. prefabrykowana podmurówka prefabrykowana podmurówka 2150 prefabrykowana podmurówka Ogrodzenie ze stali ocynkowanej. Furtka jednoskrzydłowa rozwierana 1,20x2,15m z wypełnieniem panelem kratowym. Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) Widok 4 Widok 5 Team s.c. w w w. t e a m. b u s k o. p l Przęsło powtarzalne ogrodzenia z zastosowaniem podmurówki prefabrykowanej. Całkowita długość ogrodzenia: 243,33 m Ilość słupków: 106 sztuk Ilość przęseł: 105 sztuk Sposób montażu: rozwiązanie systemowe kotwienia zgodnie z wytycznymi producenta. Widok Widok A-A U W A G I : Siatka stalowa ocynkowana oczko 200x50 mm drut fi 5 mm +6,05 Przęsło powtarzalne ogrodzenia W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. Projektował: mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 Siatka stalowa ocynkowana oczko 200x50 mm drut fi 5 mm +5,35 +5, prefabrykowana podmurówka ,34 +6,18 Siatka stalowa ocynkowana oczko 200x50 mm drut fi 5 mm prefabrykowana podmurówka Śruby mocujące fi 8 mm Projektował: mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Sprawdził: dr inż. arch. Sabina Kuc UAN 213/90 Opracował: mgr inż. Tomasz Sikora Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Nazwa obiektu budowlanego: Adres obiektu budowlanego: Projekt Budowlany - elementy małej architektury Dz. nr. ewid. 8/2, obręb , dzielnica Praga Północ, Warszawa Podpis Ogrodzenie Projekt: Opracowanie: Skala: Data: 1:25 Faza PB Branża A Nr rysunku 03 Indeks Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) Dz.U.2012.462 zm. Dz.U.2013.762 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Branża: Przedmiot opracowania: miejscowość Gdów, Bilczyce województwo małopolskie BUDOWA OBWODNICY GDOWA Zadanie 1 GAZOWA GAZOCIĄGI WYSOKIEGO CIŚNIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA

1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA 1.1. ZASILANIE 1.OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY-CZ.ELEKTRYCZNA Przedmiotem opracowania jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz klapy dymne na korytarzu budynku. Zaprojektowano również

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/

PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/ PROJEKT BUDOWLANY /USZCZEGÓŁOWIONY/ PROJEKT KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA DLA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - LABORATORYJNYM NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W POLKOWICACH ADRES: 59-100

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Projekt budowlany TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY część c PRZEBUDOWA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH INWESTOR: TEMAT: LOKALIZACJA: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: Przedmiotem opracowania jest remont kuchni oraz pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień

Adres: Rzemień, gmina Przecław, działka nr ewid. 488/9 Obręb 68 Rzemień Zał Nr 1 OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku produkcyjno -handlowo-usługowego oraz zmiany jego przeznaczenia na hoteloworestauracyjny (dotyczy piętra i części parteru)

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Projekt wymiany istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku Hotelu Asystenta OBIEKT: INWESTOR: Hotel Asystenta ul. Śląska 11, 25-328 Kielce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany

TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania: 11.1220.7

Bardziej szczegółowo