STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r."

Transkrypt

1 STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2013 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 2-8 Higiena Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku 9-15 Higiena Komunalna Higiena Pracy Higiena Dzieci i Młodzieży Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Działalność kontrolno-represyjna 35 1

3 Epidemiologia Sytuacja epidemiologiczna w powiecie mińskim W 2013 roku Sekcja Epidemiologii prowadziła nadzór epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi, dokonywała oceny i analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu mińskiego, przeprowadzała kontrole stanu sanitarno-technicznego w podmiotach leczniczych udzielających świadczenia zdrowotne, zapewniała zaopatrzenie w preparaty szczepionkowe jak również nadzorowała wykonawstwo szczepień ochronnych oraz wykorzystanie preparatów szczepionkowych w ramach obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych. Rejestracja chorób zakaźnych prowadzona była zgodnie z definicjami chorób zakaźnych jak również z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10). Prowadzono również analizy porównawcze występujących chorób zakaźnych na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim w odniesieniu do poprzednich lat. Porównując sytuację epidemiologiczna w naszym powiecie w roku 2013 uległa ona niewielkim zmianom w stosunku do roku W 2013 r. odnotowano spadek zachorowań na salmonellozy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych natomiast wzrosła zachorowalność na płonicę (szkarlatyna) i różyczkę. Niżej podana tabela ilustruje zachorowania na wybrane choroby zakaźne w powiecie mińskim w latach Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2007 r r r r r r r. WZWB WZWC WZW A Płonica (szkarlatyna) Różyczka Nagminne zapalenie przyusznic (świnka) Ospa wietrzna Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych Salmonellozy Posocznice

4 Niżej podana tabela przedstawia liczbę zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. ludności na wybrane choroby zakaźne w Polsce i powiecie mińskim w okresie od do r. Jednostka chorobowa Polska Liczba zachorowań w 2013 r. Powiat miński zachorowania zapadalność zachorowania zapadalność WZWB 83 0, WZW A 48 0, Płonica (szkarlatyna) , ,8 Różyczka , ,9 Nagminne zapalenie przyusznic (świnka) ,32 5 3,7 Ospa wietrzna , ,7 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /określone/ 996 2,58 2 1, , Salmonellozy ,17 6 4,0 Posocznica meningokokowa 165 0, W powiecie na bieżąco monitorowana jest sytuacja epidemiologiczna zachorowań na grypę. W 2013 r. zarejestrowano 3187 przypadków zachorowań na grypę nie potwierdzoną laboratoryjnie, w tym hospitalizowano 206 przypadków zachorowań. W roku 2013 opracowano 70 wywiadów epidemiologicznych, zebrano 2 wywiady od nosicieli wirusa HBV oraz 10 wywiadów od nosicieli wirusa HCV. Antygenemie HCV i HBV związane są z naruszeniem ciągłości tkanki. W/w sytuacja może mieć miejsce nie tylko w przypadku zabiegów leczniczych, ale również zabiegów upiększających np. tatuaż, zakładanie kolczyków. Nosiciele 2007 r r r r r r r. Nosiciele HBV Nosiciele HCV

5 Jednym z ważnych czynników zapobiegających zakażeniom krwiopochodnym jest wzmożony nadzór nad procesami sterylizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na systematyczną kontrolę wewnętrzną urządzeń do sterylizacji 1 raz w miesiącu testami biologicznymi. Obecnie w powiecie w użyciu jest 106 autoklawów do sterylizacji narzędzi, materiałów opatrunkowych, płynów infuzyjnych i 4 urządzenia na suche gorące powietrze wykorzystywane do sterylizacji szkła. Zapadalność na wybrane choroby zakaźne w 2013 r WZW B WZW A Szkarlatyna Różyczka Świnka Ospa wietrzna Wirusowe zapalenie opon Bakteryjne zapalenie opon Salmonellozy Posocznica meningokokowa Polska Powiat miński 4

6 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w powiecie mińskim w latach r r r r r r r. WZW B WZW C WZW A Szkarlatyna Różyczka Świnka Ospa wietrzna Zapalenie opon m-r Salmonellozy Posocznice 5

7 Nosiciele HBV i HCV w powiecie mińskim w latach r r r r r r r. Nosiciele HBV Nosiciele HCV Sekcja Epidemiologii wspólnie z Oddziałem Dziecięcym prowadzi stały monitoring porażeń wiotkich u dzieci do 15 roku życia. W celu zapobiegania chorobom odzwierzęcym współpracujemy z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną (wymiana informacji dot. Salmonelloz, tasiemczyc i szczepień p/wściekliźnie). W celu wyeliminowania występowania zakażeń wewnątrzszpitalnych, pracownicy Sekcji Epidemiologii zwracają szczególną uwagę na prowadzenie prawidłowych procesów dezynfekcji, sterylizacji oraz ściśle współpracują z Zespołem d/s. Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. W 2013 roku Oddział Epidemiologii pełnił nadzór nad 188 placówkami służby zdrowia: 2 - Zamknięte Zakłady Opieki Zdrowotnej (szpitale), 7 - Przychodni nie będących przedsiębiorcami 36 - Przychodni będących przedsiębiorcami 1 - Dom Pomocy Społecznej, 4 Zakłady rehabilitacji leczniczej 2- Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze /w tym 1 w strukturach szpitala/ 2- Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze Gabinety prywatne 2 - Pogotowia ratunkowe i zespoły wyjazdowe. 1 - Medyczne laboratorium diagnostyczne 6

8 W roku 2013 w w/w placówkach przeprowadzono 138 kontroli stanu sanitarnotechnicznego. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano dwie decyzje administracyjne. Stwierdzone w czasie kontroli drobne uchybienia wpisywano jako zalecenia do protokołu. W zamkniętych zakładach służby zdrowia pracownicy Sekcji Epidemiologii przeprowadzili 2 kontrole kompleksowe, po których wystosowano 1 wystąpienie pokontrolne. Sytuację sanitarno-higieniczną kontrolowanych obiektów oceniamy jako dobrą. W roku 2013 wydano 19 decyzji do celów rejestracyjnych: - 6 na nowopowstałe placówki, - 10 na rozszerzenie działalności - 1 na zmianę lokalizacji - 2 na przekształcenie Zapobieganie chorobom zakaźnym to również systematyczne prowadzenie szczepień ochronnych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim jest koordynatorem szczepień ochronnych, nadzoruje, planuje, przeprowadza instruktaże, zaopatruje placówki wykonujące szczepienia w szczepionki, sporządza sprawozdania. W ramach nadzoru nad realizacją szczepień w 2013 roku działalnością kontrolną objęto 25 podmiotów leczniczych (10- publicznych, 15- niepublicznych) wykonujących szczepienia ochronne. Przeprowadzono w nich 30 kontroli. Dużą niedogodnością w realizacji szczepień ochronnych jest wycofanie punktów szczepień ze szkół. W związku z tym, znacznie zmniejszyło się wykonanie szczepień przeciwko błonicy z tężcem u młodzieży w wieku 19 lat. Dokumentacja medyczna dotycząca szczepień prowadzona jest prawidłowo. We wszystkich placówkach szczepienia ochronne poprzedzone są badaniami lekarskimi. Lekarze na bieżąco informują rodziców o możliwości stosowania szczepień zalecanych, których coraz więcej jest stosowanych. Szczepionki zalecane można kupić w aptece na receptę, jak również w realizującym szczepienia punkcie szczepień. W związku z większą świadomością młodych matek, do szczepień małych dzieci stosowana jest duża ilość szczepionek skojarzonych, finansowanych przez rodziców. Stosowanie tych szczepionek pozwala na: mniejszą liczbę wizyt, mniejszą liczbę iniekcji, zmniejsza to częstotliwość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych. W 2013 r. dzieci narażonych na zakażenie w sposób szczególny (grupy ryzyka) zaszczepiono: 678 przeciwko pneumokokom oraz 173 przeciwko ospie wietrznej. Szczepienia te, dla wyżej wymienionych grup realizowane są bezpłatnie. Ogółem (szczepienia płatne i bezpłatne) na terenie powiatu mińskiego w 2013 r. przeciwko pneumokokom zaszczepiono 1123 dzieci do 5 roku życia oraz 124 osoby powyżej 5 roku życia. Wzrost w stosunku do 2012 r. Przeciwko ospie wietrznej (szczepienia płatne i bezpłatne) zaszczepiono 321 dzieci do 19 roku życia. Niewielki spadek w stosunku do roku Prowadzone są także bezpłatne szczepienia osób dorosłych narażonych na zakażenie w sposób szczególny: - przeciwko tężcowi szczepione są osoby ze wskazań indywidualnych, narażonych na zakażenie w sposób szczególny na zlecenie lekarza, - przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, szczepieni są nosiciele wirusa żółtaczki typu C oraz osoby z bliskiego otoczenia nosicieli wirusa żółtaczki typu B. Placówki wykonujące szczepienia posiadają urządzenia chłodnicze i termotorby do przechowywania i przewożenia szczepionek, prowadzone są monitoringi pomiaru temperatury w lodówkach, co zapewnia zachowanie bardzo ważnego łańcucha chłodniczego. 7

9 Wszystkie pielęgniarki wykonujące szczepienia ochronne, posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne w zakresie szczepień ochronnych oraz w większości wieloletnią praktykę w punktach szczepień. Szczepienia wykonywane są sprzętem jednorazowego użytku, którego jest wystarczająca ilość. Postępowanie z odpadami pochodzenia medycznego jest prawidłowe. Stosowane preparaty do dezynfekcji skóry przed szczepieniem oraz dezynfekcji powierzchni, dobrane są właściwie. Obowiązujące procedury stosowane są na bieżąco. W każdym punkcie szczepień znajdują się zestawy przeciwwstrząsowe i resuscytacyjne. Na podstawie analizy sprawozdań rocznych z realizacji szczepień ochronnych stwierdzamy, że w 2013 r. zwiększeniu uległa liczba zaszczepionych w wieku od 0 do19 lat dzieci i młodzieży o 195 osób w porównaniu z rokiem 2012, co świadczy o skuteczności naszych działań w zakresie promocji szczepień. Sprawozdanie roczne ze szczepień ochronnych (MZ-54) za rok 2013 wykazało wysoki stopień uodpornienia dzieci i młodzieży w poszczególnych rocznikach od 0-19 lat. zamieszkałej w powiecie mińskim tj: - p/gruźlicy noworodki - 99,7 % - p/wzw B dzieci w 2 roku życia - 99,8,0 % - p/hib dzieci w 2 roku życia - 99,6% - p/błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio dzieci 2-letnie - 99,6% - p/odrze, śwince i różyczce dzieci 2 letnie - 98,7% - p/ błonicy, tężcowi, krztuścowi (szczepionką acelularną) i polio dzieci 6-letnie - 97,6% - p/ odrze śwince i różyczce dzieci 10 letnie - 94,8% - p/błonicy i tężcowi młodzież 14 letnia - 97,86% - p/błonicy i tężcowi młodzież 19 letnia - 88,7% (na niższy stopień uodpornienia w tej grupie wiekowej wpłynęło wycofanie szczepień ze szkół). Nieco niższy stan uodpornienia w/w szczepień w porównaniu z rokiem ubiegłym mimo dobrej współpracy inspekcji sanitarnej z placówkami realizującymi szczepienia ochronne i skuteczności działań w ramach nadzoru nad realizacją szczepień, świadczy o aktywności tzw. ruchów antyszczepionkowych. W związku z powyższym, w 2013 roku wystawiono 84 wezwania do rodziców uchylających się od obowiązku szczepień swoich dzieci. Wezwania informowały o dobrodziejstwie, skuteczności i bezpieczeństwie szczepień oraz możliwości zastosowania sankcji przewidywanych obowiązującymi przepisami w przypadku uchylania się od szczepień. W 2013 roku na terenie powiatu mińskiego odnotowano 2 przypadki niepożądanego odczynu poszczepiennego. Odczyny zostały zakwalifikowane jako łagodne. Po 48 godzinach od rozpoznania odczynu, u dzieci stwierdzono pełny powrót do zdrowia. Liczba osób zaszczepionych szczepionkami zalecanymi płatnymi w 2013 roku przedstawia się następująco: p/ko grypie spadek do roku p/ko wzw typ A wzrost p/ko wzw typ B 1677 osoby dorosłe - spadek p/ko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego 78 kobiet - wzrost p/ko rotawirusom wzrost p/ko kleszczowemu zapaleniu mózgu wzrost W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim prowadzony jest punkt przyjęć materiału do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek SS. W 2013 roku pobrano do badań 3099 próbek. 8

10 Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w 2013 r. sprawowała nadzór nad 1370 obiektami, w tym między innymi: obiekty produkcji żywności 82 obiekty obrotu żywnością 886 w tym sklepy 686 kioski 76 hurtownie 35 inne 89 obiekty żywienia zbiorowego 378 w tym żywienie otwarte 245 żywienie zamknięte 133 wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotów użytku 21 zakłady produkcji i obrotu kosmetykami 3 OBIEKTY NADZOROWANE PRZEZ SEKCJĘ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU WYTWÓRNIE I MIEJSCA OBROTU PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 1,5% PRODUKCJA I OBRÓT KOSMETYKAMI 0,2% OBIEKTY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 6,0% OBIEKTY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO 27,6% OBIEKTY OBROTU ŻYWNOŚCIĄ 64,7% W 2013 r. przeprowadzono w w/w obiektach 812 kontroli sanitarnych. 9

11 W czasie przeprowadzanych kontroli podobnie jak w poprzednich latach zwracano uwagę na: stan sanitarno-techniczny i porządkowy otoczenia zakładu, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu, wycofywanie z obrotu artykułów spożywczych i przedmiotów użytku zgłoszonych do RASFF (systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt), wycofywanie z obrotu kosmetyków zgłoszonych do systemu RAPEX (system utworzony dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów), krzyżowanie się dróg w przeprowadzanych procesach technologicznych, warunki i sposób przyjęcia surowców, warunki przechowywania surowców, substancji dodatkowych dozwolonych i innych składników żywności, prawidłowość przeprowadzanych procesów technologicznych, jakość zdrowotną surowców, dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu żywności, półproduktów i wyrobów gotowych, prawidłowość i skuteczność przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych, naczyń, sprzętu, rąk personelu, itd, stosowanie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (urządzenia, drobny sprzęt produkcyjny, naczynia, opakowania transportowe i jednostkowe), warunki magazynowania i ekspedycji gotowych wyrobów, sposób znakowania artykułów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem znakowania suplementów diety, deklarowanych na opakowaniach i ulotkach oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, sposób znakowania przedmiotów użytku, stan higieny i zdrowotności pracowników i osób biorących udział w procesie produkcji lub obrocie żywnością, prawidłowość prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych systemów kontroli wewnętrznej w tym systemu HACCP oraz realizacji zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej, stosowanie nieprawidłowych praktyk w procesie produkcji i w obrocie żywności, w tym nieprawidłowe znakowanie żywności, przechowywanie, eksponowanie artykułów spożywczych, eliminowanie produktów niezgodnych z przepisami oraz niedopuszczenie do ich wprowadzenia na rynek, identyfikację i śledzenia pochodzenia surowców i półproduktów krok wstecz i krok do przodu, zgodność zakresu prowadzonej działalności z zakresem podanym w decyzjach zatwierdzających, nadzór nad produkcją kosmetyków. W czasie przeprowadzanych kontroli stwierdzono szereg uchybień sanitarnohigienicznych, na usunięcie których wydano 130 decyzji administracyjnych w tym 9 decyzji wstrzymania działalności oraz 20 decyzji z zakresu wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej. Pozostałe wydane decyzje dotyczyły najczęściej: brak czystości i porządku, szczególnie na zapleczach sklepowych, przeterminowane artykuły spożywcze, wycofania produktów z obrotu, poprawy stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń, przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej, zapewnienia właściwych warunków przechowywania produktów żywnościowych. 10

12 Większość decyzji została w całości wykonana, w części przypadków terminy usunięcia uchybień zostały przedłużone. W związku z niewykonaniem nakazanych zaleceń wystawiono 4 postanowienia o nałożeniu grzywny na kwotę 1600 zł. Decyzje zakazujące wprowadzania do obrotu środków spożywczych dotyczące w większości artykułów spożywczych po terminie przydatności do spożycia lub dacie minimalnej trwałości oraz brak danych identyfikujących towar. Asortyment artykułów wycofanych z obrotu: przetwory mleczarskie (jogurty, kefir, śmietanki, serki), mleko w proszku, mleko zsiadłe, desery mleczne, sery żółte, masło, napoje bezalkoholowe, soki, koncentraty spożywcze (np. sosy, zupy w proszku, kisiele, galaretki, budynie), wędliny, mięso, słonina, drób, dżemy, kawa, produkty zbożowe (mąka, płatki, kasza manna), słodycze, chipsy,prażynki, chrzan, sól, orzechy włoskie, kaszki mleczne dla dzieci, przetwory rybne, przyprawy, jaja świeże, warzywa i owoce, piwo. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały brak w obrocie w/w środków spożywczych oraz zostały okazane przez właścicieli sklepów protokóły zniszczenia artykułów niewłaściwej jakości zdrowotnej lub przekazania do utylizacji lub do schroniska dla zwierząt. W 2013 r. nałożono 84 mandaty karne na sumę zł. Mandaty karne nakładano tak jak w poprzednim roku najczęściej za: brak czystości i porządku,szczególnie na zapleczach sklepowych, przeterminowane artykuły spożywcze, brak segregacji artykułów w urządzeniach chłodniczych, niewłaściwe warunki przechowywania produktów nieopakowanych, głównie pączków, drożdżówek itp., brak odzieży roboczej, brak lub nieaktualne książeczki zdrowia, brak identyfikowalności artykułów spożywczych; głównie wędlin, mięsa. Liczba kontroli sanitarnych Liczba decyzji administracyjnych Działalność kontrolno-represyjna w latach r r r r r r r Liczba mandatów rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok Liczba kontroli sanitarnych Liczba decyzji administracyjnych Liczba mandatów 11

13 Ponadto wystawiano 8 wniosków o ukaranie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W 2013 r. na terenie powiatu mińskiego zostało zamkniętych 9 obiektów, w tym: 3 piekarnie, 1 sklep, 1 pizzeria, 4 obiekty ruchome (sprzedaż lodów z automatu, sprzedaż pieczywa i ciastek, sprzedaż gofrów) za niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, w obiektach ruchomych za brak bieżącej wody i odpływu do kanalizacji. W 2013 r. przyjęto 44 interwencje od ludności, w tym 22 interwencje uzasadnione. W/w interwencje dotyczyły następujących nieprawidłowości: brak czystości i porządku, niewłaściwa jakość zdrowotna przygotowywanych potraw, przeterminowane artykuły spożywcze, niewłaściwa jakość zdrowotna sprzedawanych artykułów spożywczych, brak segregacji artykułów spożywczych, obecność gryzoni w pizzerii, wylewanie pozostałości poprodukcyjnych w barze z szamba do rowu, sprzedaż mięsa i wędlin nielegalnego pochodzenia, nielegalny ubój zwierząt w gospodarstwie. Sekcja HŻŻ i PU w PSSE w Mińsku Mazowieckim w 2013 roku nie wydawała świadectw o spełnieniu wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze importowane. W 2013 r. pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 225 próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków. Badania prowadzono podobnie jak w poprzednim roku: w żywności w kierunku oznaczania poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym drobnoustrojów chorobotwórczych, Salmonella, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Entrobacteriaceae, pozostałości metali szkodliwych dla zdrowia, pozostałości azotanów, zawartości substancji dodatkowych w tym: barwników, substancji konserwujących, słodzących, azotanów, parametrów czystości, kwasu erukowego, organoleptyki i właściwego oznakowania, w przedmiotach użytku migracja globalna, w kosmetykach Staphyloccocus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych. W 2013 r. kwestionowano 3 próbki w tym 1 niewłaściwe oznakowanie, 1 - ponadnormatywna obecność bakterii Enerobacteriaceae, 1 ponadnormatywna obecność ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych. Liczba próbek kwestionowanych w stosunku do pobranych w latach przedstawiono w tabeli poniżej oraz graficznie. Lata 2007 r r r r r r r. Ogółem pobranych próbek Próbki właściwej jakości Próbki kwestionowane

14 400 LICZBA PRÓBEK KWESTIONOWANYCH W STOSUNKU DO POBRANYCH rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok PRÓBKI WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI PRÓBKI ZAKWESTIONOWANE W 2013 r. przeprowadzano kontrole interwencyjne w związku z wycofywaniem z obrotu artykułów spożywczych i przedmiotów użytku zgłoszonych do systemu RASFF systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach spożywczych i żywienia zwierząt oraz RAPEX system natychmiastowej wymiany informacji o produktach niebezpiecznych. Rozpatrywano tak jak w poprzednim roku 38 zgłoszeń z systemu RASFF oraz 10 z systemu RAPEX. Kontrolowano wycofywanie z obrotu artykułów spożywczych i przedmiotów użytku zgłoszonych do systemu RASFF oraz kosmetyków zgłoszonych do systemu RAPEX. W ramach systemu RASFF rozpatrywano powiadomienia dotyczące: - Babydream BIO Marchewka z ziemniakami i kurczakiem produkcji niemieckiej z uwagi na obecność fragmentów szkła, - Bebilon HA1 z uwagi na obecność bakterii Cronobacter sakazaki, - Sos pomidorowy z warzywami z uwagi na obecność nierozpuszczalnych cząstek mineralnych w produkcie, - Mleko w proszku Skimmed Milk Powder z uwagi na obecność fragmentu opakowania oraz niezidentyfikowanego granulatu przypominającego trutkę na gryzonie, - Ryż długoziarnisty wyprodukowany dla BIEDRONKI z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne (nietypowy, obcy zapach), - Napój niegazowany o smaku wiśniowym san TERRA z uwagi na zmienione cechy organoleptyczne (wyraźnie zmieniony chemiczny smak), - Popcorn - ziarno kukurydzy pochodzenia argentyńskiego z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu mikotoksyn, - Mąka pszenna razowa typ 2000 do wypieku domowego chleba z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu dioksyniozlenolu, 13

15 - Ziarno kukurydzy KRESTO POP CORN pochodzenia argentyńskiego z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego poziomu mikotoksyn, - Napój dla dzieci z jagodami i żurawiną produkcji czeskiej z uwagi na obecność szkła w produkcie, - Mąka żytnia typ 720 MELVIT z uwagi na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A, - Figi suszone pochodzenia greckiego z uwagi na przekroczenie najwyższego poziomu aflatoksyn B1, B2, G1, G2, - Produkty sojowe z uwagi na potencjalne skażenie bakterią Salmonella, - Kiełbasa salami PICK MINI z uwagi na obecność pleśni, - Lizaki MINI PLASH POP pochodzenia chińskiego z uwagi na potencjalne ryzyko dla zdrowia konsumentów w wyniku spożycia lizaków, ze względu na to, że elektryczna (świecąca) część produktu jest wkładana do ust razem ze środkiem spożywczym w czasie jego spożycia, - Woda źródlana niegazowana AQUA z uwagi na obecność bakterii z grupy Coli, - Głowizna w galarecie z uwagi na obecność bakterii Listeria monocytogenes, - Figi suszone BAKALLAND z uwagi na obecność żywych szkodników, - Migdały pochodzenia hiszpańskiego z uwagi na obecność ochratoksyny A, - Gruszki połówki w lekkim syropie KIER pochodzenia chińskiego z uwagi na przekroczenie poziomu cyny w produkcie, - Wódka czysta De Luxe żołądkowa gorzka 40% z uwagi na zanieczyszczenie szkłem, - Mleko w proszku z Nowej Zelandii z uwagi na skażenie jadem kiełbasianym, - Mięso drobiowe oraz produkty drobiowe z jego udziałem z uwagi na niezastosowanie okresu karencji dla doxycykliny, - Mięso drobiowe z uwagi na obecność bakterii Salmonella, - Ser JANOSIK wędzony naturalnym dymem z drzewa bukowego. z uwagi na obecność Salmonella enteritidis, - Biszkopty NAJLEPSZY SMAK z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, - Gałka muszkatołowa produkcji PRYMAT z uwagi na obecność aflatoksyn, - Ciasteczka Castello carem cheese with rum pochodzenia duńskiego z uwagi na obecność bakterii Listeria monocytogenes, - Suplement diety p.n. Herbatka Ninghong z uwagi na stwierdzenie: próbka napromieniana. Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w wyznaczonych obiektach był prowadzony we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną. Sekcja HŻŻiPU tak jak w ubiegłym roku zajmowała się zapewnieniem bezpieczeństwa żywności poprzez kontrolę w zakładach produkcji i obiektach wprowadzających żywność do obrotu, pobieranie próbek. Wzmożonym nadzorem objęte były zakłady produkcji i obrotu żywnością wykazujące poważne uchybienia dotyczące stanu sanitarnego, obiekty obrotu ze względu na dużą liczbę zaopatrywanych konsumentów, zakłady które zajmują się produkcją o dużym ryzyku zagrożenia (np. ciastka z kremem nie poddanym obróbce termicznej, wyroby garmażeryjne, sałatki i surówki). Stan sanitarny obiektów, higiena produkcji, świadomość personelu w zakresie higieny i wymagań zdrowotnych dla żywności, obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego i krajowego systematycznie poprawia się. Coraz więcej zakładów ma opracowane i wdraża zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej. 14

16 Nowe obiekty są wyposażone w nowoczesny sprzęt zwłaszcza lady chłodnicze, regały na artykuły spożywcze, wykańczane estetycznie i w sposób zapewniający właściwe utrzymanie w czystości. W grupie obiektów obrotu żywnością również systematycznie poprawiają się warunki sanitarno-techniczne. W tej grupie następują duże rotacje część przedsiębiorców likwiduje działalność, w wielu przypadkach nastąpiły zmiany osób odpowiedzialnych i wówczas przeprowadzane były remonty. Stabilny stan sanitarny utrzymuje się w kioskach na targowiskach. Wzrasta liczba nowo otwieranych barków typu kebab, małych pizzerii, barów, w których podawana jest żywność przygotowywana na bazie półproduktów, w naczyniach jednorazowego użytku. Są to w większości małe obiekty, zatrudniające 1 osobę lub prowadzone wyłącznie przez właścicieli. Tak jak w poprzednim roku stabilny stan sanitarny utrzymuje się również w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego szkołach, przedszkolach, zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki, domach dziecka. Skutecznie egzekwowano wydawane zalecenia i decyzje. Tylko w nielicznych przypadkach nie udało się wyegzekwować wydanych zaleceń z powodu trudności finansowych przedsiębiorstw lub konfliktowego charakteru właścicieli obiektów i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Kontrolowane obiekty są dostosowywane do obowiązujących wymagań Unii Europejskiej. Systematycznie poprawia się stan sanitarno-techniczny w nadzorowanych obiektach oraz świadomość obowiązujących przepisów, w tym potrzeby identyfikowalności używanych surowców, jak i sprzedawanych produktów (posiadania dokumentów potwierdzających pochodzenie żywności). Osoby zajmujące się produkcją czy obrotem żywnością posiadają coraz większą wiedzę na temat Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GHP/GMP). Jednocześnie zwiększa się wiedza konsumenta na temat obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych przy produkcji, obrocie żywnością oraz wymagania, co do jakości oferowanych artykułów spożywczych. 15

17 Higiena Komunalna Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje nadzór nad jakością wody dostarczanej ludności do spożycia oraz nad stanem sanitarno-higienicznym obiektów użyteczności publicznej. I. JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W powiecie mińskim woda dostarczana ludności do spożycia siecią wodociągową czerpana jest ze studni wierconych. Woda ta nie jest poddawana procesowi stałego chlorowania, gdyż nie stwierdza się w wodzie czerpanej ze studni zanieczyszczenia bakteryjnego. Natomiast występuje ponadnormatywna zawartość związków żelaza oraz manganu i wymaga to stałego stosowania procesów odżelaziania i odmanganiania. Woda dostarczana ludności do spożycia urządzeniami zaopatrzenia w wodę będącymi pod nadzorem naszej stacji w roku 2013 nie wykazała zanieczyszczenia bakteryjnego i przekroczeń parametrów fizykochemicznych. W 2013 r. modernizowano wodociągi publiczne: Mińsk Mazowiecki (wybudowano nowy SUW miasto), Okuniew, zlikwidowano SUW w Chrośli oraz rozpoczęto prace budowlane dla nowego ujęcia wody SUW Wielgolas Duchnowski. Urządzenia zaopatrzenia w wodę w powiecie mińskim to: 21 wodociągi publiczne, 1 wodociąg zakładowy dostarczający ludności wodę do spożycia, 1 wodociąg szpitalny jako indywidualne ujęcie wykorzystywane do celów publicznych, 23 wodociągi czerpie wodę ze studni wierconych, 21 wodociągów ma urządzenia do awaryjnego chlorowania wody na podchloryn sodu, 20 wodociągów ma odżelaziacze i odmanganiacze, 2 wodociągi posiadają lampy UV, 3 wodociągi nie mają urządzeń uzdatniających wodę. Stan techniczny i sanitarny studni, stacji uzdatniania wody oraz ich terenu ocenia się jako zadowalający. Strefy ochrony sanitarnej studni, stacji uzdatniania wody są ogrodzone i oznakowane. Studnie, zbiorniki retencyjne gromadzące zapas wody oraz wejścia na teren stref ochronnych są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Wodociągi o produkcji < 100 m³/ dobę W tej grupie nadzorem objęto 3 urządzenia do zaopatrzenia w wodę, wszystkie zostały skontrolowane. Wodociągi o produkcji wody m³/dobę W tej grupie obiektów jest 16 urządzeń zaopatrzenia w wodę, wszystkie zostały skontrolowane. Wodociągi o produkcji wody m³/dobę W tej grupie obiektów jest 4 wodociągi publiczne, wszystkie zostały skontrolowane. Wodociągi te mają urządzenia uzdatniające i do awaryjnego chlorowania wody podchlorynem sodu. Ponadto w jednym z wodociągów do dezynfekcji dodatkowo zainstalowano lampę UV. 16

18 W powiecie mińskim są 23 wodociągi pod nadzorem, i woda we wszystkich wodociągach odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W powiecie mińskim istnieje możliwość łączenia sieci wodociągowej w przypadkach uzasadnionych i są to: wodociągi (publiczne) Dobre i Czarnogłów, wodociągi (publiczne) Kałuszyn i Garczyn Duży, wodociągi (publiczne) Siennica i Zglechów. Inne podmioty zaopatrzenia w wodę W tej grupie obiektów znajduje się 1 zakład wodociąg lokalny, który został skontrolowany, a jakość wody odpowiada normatywom higienicznym. Zakład ten posiada urządzenia uzdatniające. W powiecie mińskim nie ujmuje się wody powierzchniowej na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. II. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze. W 2013 r. zostały skontrolowane przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej 2 szpitale i 2 zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze na terenie powiatu. Szpital w Rudce posiada własne ujęcie wody oraz stację uzdatniania. Stan sanitarny i techniczny studni, urządzeń uzdatniających oraz pomieszczeń i zbiorników retencyjnych jest dobry. Strefy ochronne, zbiorniki retencyjne i studnie są ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Szpital VITA-GLOB w Sulejówku korzysta tylko z wody dostarczanej przez wodociąg publiczny. Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych. Woda dostarczana do obiektów jest badana systematycznie i nie stwierdzono przekroczeń wymaganych parametrów bakteryjnych i fizyko-chemicznych. Gospodarka ściekowa. Nadzorowane przez nas szpitale odprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej. W 2013 roku nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarce ściekowej. Jeden zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej, a drugi do zbiornika bezodpływowego nieprawidłowości nie stwierdzono. Prosektoria, pomieszczenia do przechowywania zwłok Szpital w Rudce posiada własne prosektorium i komorę chłodniczą (3 miejsca) do przechowywania zwłok. Na ten cel przeznaczono oddzielny budynek. Transport zwłok odbywa się zamkniętym wózkiem (oznakowany, dezynfekowany, myty i przechowywany prawidłowo). W budynku wydzielone jest pomieszczenie do wydawania zwłok, sala sekcyjna oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Zaopatrzenie w środki myjące i dezynfekcyjne oraz bieliznę i środki ochrony osobistej wystarczające. W czasie kontroli obiektu nie stwierdzano nieprawidłowości sanitarno-higienicznych i porządkowych. Szpital VITA GLOB w Sulejówku nie posiada pomieszczenia do przechowywania zwłok. Wynika to z zakresu świadczonych usług, tzn. wykonywane są zabiegi chirurgii kosmetycznej, zabiegi świadczone są jednodobowo. Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze nie posiadają pomieszczeń do przechowywania zwłok, ale mają stałe umowy ze specjalistycznymi firmami na odbiór zwłok. Nie stwierdza 17

19 się nieprawidłowości w przechowywaniu zwłok do momentu odbioru przez firmę lub rodzinę zmarłego. Pralnie Szpitale na terenie powiatu mińskiego korzystają z usług pralni zewnętrznych zgodnie z zawartymi umowami. Jeden zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy korzysta z usług pralni zewnętrznej, a w drugim zakładzie bielizna i odzież pensjonariuszy prana jest we własnym zakresie, w wydzielonym pomieszczeniu na pranie i suszenie. Nie stwierdza się nieprawidłowości w zakresie prania. Postępowanie z odpadami Szpitale posiadają stałe umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór odpadów komunalnych i medycznych. Żaden szpital nie utylizuje odpadów we własnym zakresie. We wszystkich placówkach prowadzona jest wstępna segregacja odpadów komunalnych. Nie stwierdza się nieprawidłowości co do postępowania z odpadami komunalnymi. Szpitale na terenie powiatu mińskiego mają wdrożone i stosowane procedury postępowania z odpadami medycznymi. Gromadzenie, przechowywanie i transport prawidłowe pod względem sanitarnym. W 2013 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi. Odpady komunalne i medyczne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych odbierane są przez specjalistyczne firmy. Gromadzenie, przechowywanie i transport odpadów prawidłowe pod względem sanitarnym. Nie stwierdza się nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami. Pomieszczenia socjalne i otoczenie szpitali Szpitale zapewniają odpowiednie pomieszczenia socjalne dla personelu, właściwie wyposażone. Szpital w Rudce zapewnia pracownikom szatnie wspólne przy każdym budynku (zapewnione są szafki na odzież wierzchnią pracowników oraz szafy do przechowywania odzieży roboczej), pomieszczenia socjalne dla personelu zlokalizowane są przy poszczególnych oddziałach. Szpital w Sulejówku posiada jedną szatnię i pomieszczenie socjalne. Otoczenie Szpitali zagospodarowane, utrzymane czysto. Pomieszczenia socjalne dla personelu w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych są zapewnione oraz odpowiednio zorganizowane. Teren wokół obiektów utrzymany czysto, zagospodarowany. Domy Opieki Społecznej oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi. W 2013 r. skontrolowano 6 domów pomocy społecznej. Obiekty te korzystają z przebadanych źródeł zaopatrzenia w wodę pitną. Cztery domy korzystają z wody z wodociągu publicznego, a dwa z ujęcia własnego. Woda odpowiada wymaganiom sanitarnym. Odprowadzenie ścieków - 1 obiekt odprowadza ścieki do kanalizacji a 5 obiektów do zbiorników bezodpływowych. Placówki posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych (śmieci gromadzone są do pojemników lub kontenerów na utwardzonym podłożu) i odbiór odpadów medycznych z firmami specjalistycznymi (gromadzone w specjalnych opakowaniach plastikowych lub tekturowych). Podczas kontroli nie stwierdzano uchybień sanitarno-porządkowych. Otoczenie obiektów utrzymane czysto. 18

20 Pokoje pensjonariuszy nie przeludnione, utrzymane czysto, wyposażone w podstawowe urządzenia i meble. Zapewnione są łazienki, toalety, środki czystościowe dla pensjonariuszy oraz środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Dworce W 2013 r. zostały skontrolowane 3 dworce kolejowe, 1 dworzec autobusowy oraz 1 przystanek kolejowy. Dworce kolejowe i dworzec autobusowy zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Budynki oraz wyposażenie w dostatecznym stanie technicznym, wykonywane są tylko bieżące drobne naprawy. Odpady komunalne gromadzone są do koszy i kontenerów i odbierane przez specjalistyczne firmy, na zasadzie stałych umów. Otoczenie dworców i przystanku utrzymane czysto. Środki transportu W 2013 roku nie kontrolowano publicznych środków transportu. Przeprowadzono 7 kontroli samochodów służących do przewozu zwłok i szczątków ludzkich samochody te odpowiadały wymogom sanitarnym. Stosowane są odpowiednie procedury dotyczące dezynfekcji i mycia pojazdów. Noclegownie dla bezdomnych Na terenie powiatu jest 1 noclegownia dla bezdomnych, która może przyjąć do 20 osób. Noclegownia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Budynek w dostatecznym stanie technicznym, wyposażony w podstawowe sprzęty do bytowania. Pomieszczenia sanitarne dezynfekowane i myte na bieżąco przez podopiecznych. Wyposażenie w środki myjące i dezynfekcyjne wystarczające. Bielizna prana we własnym zakresie. Odpady komunalne odbierane przez specjalistyczną firmę. Ustępy publiczne i toalety ogólnodostępne Na terenie powiatu jest 5 ustępów publicznych, w tym 1 ustęp spłukiwany. Woda dostarczana jest z wodociągu publicznego, a ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Stan sanitarny i techniczny jest dobry. Ustęp jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W stałym wyposażeniu jest mydło, ręczniki jednorazowego użytku oraz papier toaletowy. Dodatkowo przy umywalkach zamontowane są elektryczne suszarki do rąk. Bieżąca czystość i dezynfekcja pomieszczeń oraz urządzeń zachowana. W jednym ustępie publicznym nieczystości gromadzone są w dole kloacznym. Stan sanitarno techniczny jest dostateczny. Ustęp jest opróżniany i dezynfekowany systematycznie. Trzy ustępy są typu toy-toy serwisowane przez specjalistyczną firmę. Hotele W 2013 r. skontrolowano 15 obiektów hotelarskich (wszystkie będące pod nadzorem). W obiektach tych nie stwierdzono złego stanu sanitarno-technicznego. Trzy obiekty mają własne źródło zaopatrzenia w wodę, pozostałe korzystają z wodociągów publicznych. Woda odpowiada wymaganiom wody do spożycia przez ludzi. Siedem obiektów odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej, pozostałe do szamba. Ścieki odbierane są systematycznie przez specjalistyczne firmy. Nie stwierdza się nieprawidłowości w gospodarce odpadami ciekłymi i stałymi. Pięć obiektów zleca pranie bielizny pralni zewnętrznej. Za transport bielizny odpowiada zleceniobiorca. Pozostałe obiekty piorą bieliznę we własnym zakresie. Nie stwierdza się uchybień sanitarnych w procesach pralniczych. Bielizna czysta przechowywana w higienicznych warunkach, zaopatrzenie w środki czystościowe i dezynfekcyjne wystarczające. 19

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2014 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2015 r.

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2014 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2015 r. STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2014 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2015 r. SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 2-9 Higiena

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2011 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2012 r.

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2011 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, marzec 2012 r. STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2011 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, marzec 2012 r. SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 3-11 Higiena

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2009 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, maj 2010 r.

STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2009 ROKU. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim. Mińsk Mazowiecki, maj 2010 r. STAN SANITARNY POWIATU MIŃSKIEGO w 2009 ROKU Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, maj 2010 r. SPIS TREŚCI strona Sytuacja Epidemiologiczna 2-5 Higiena Żywienia,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Pracy 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Pracy 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY NADZÓR BIEŻĄCY NAD ZAKŁADAMI PRACY. W rejestrze PSSE w Świebodzinie znajduje się 122 zakłady zatrudniające 8 238 pracowników. W 2008 r. nadzorem bieżącym objęto 73 zakłady pracy,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Ustawa z dnia 101985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Placówki objęte nadzorem

Placówki objęte nadzorem Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 27r. (analiza porównawcza za lata 25-27) PSSE TYCHY W 27 roku sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 55 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI PK - 01

PROCEDURA KONTROLI PK - 01 Strona / stron 1 z 5 POSTĘPOWANIE Z PRÓBKAMI wydania 03 1. Cel procedury. Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania z próbkami. 2. Przedmiot i zakres stosowania procedury. 2.1. Przedmiotem procedury

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny)

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Data i miejsce inspekcji:. PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr Niniejszy protokół jest przeznaczony oceny dostosowania

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Pierogi ruskie (1 kg) z partii 6 kg w cenie 15,80zł/kg wartości 94,80zł, Pierogi z mięsem (1 kg) z partii 5 kg w cenie 17,20zł/kg wartości 86zł,

Pierogi ruskie (1 kg) z partii 6 kg w cenie 15,80zł/kg wartości 94,80zł, Pierogi z mięsem (1 kg) z partii 5 kg w cenie 17,20zł/kg wartości 86zł, Informacja z wyników kontroli jakości handlowej wyrobów wyprodukowanych w sklepach (głównie w super i hipermarketach) oraz w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby we własnych sklepach na rynku

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na uczelniach - IV kw r.

Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na uczelniach - IV kw r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Placówki gastronomiczne w szkołach i na uczelniach - IV kw.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i Zadania PaństwowejInspekcji Sanitarnejrealizowane realizowane przez komórki Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Kraków, 2012r. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZNS Określa art. 3 oraz art. 10 ustawy o PIS Art. 3.

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0

1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: - 35 analiz pozytywnych - 35 w trakcie badania - 0 III. Jakość leków. 1. Liczba produktów leczniczych i wyrobów medycznych pobranych w ramach planowej kontroli: 35 analiz pozytywnych 35 w trakcie badania 0 IV. Ustalenia kontroli oraz wydane na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo