PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZE"

Transkrypt

1 Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH LOKALIZACJA GDAŃSK UL.REJA 25 INWESTOR GMINA MIASTA GDAŃSK GDAŃSK, UL. NOWE OGRODY 8/12 BRANŻA PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ/PODPIS BUDOWLANA mgr inż. arch. Roman Terszel 187/Gd/71 inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska POM/0105/OHOA/08 INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Tomasz Bagiński inż. Daniel Łogiszyniec mgr inż. Bartłomiej Zosiuk 41/2000/Op 68/Gd/00 POM/0149/POOE/06 Gdańsk, sierpień 2012

2 OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny II. Plan sytuacyjny III. Rysunki projektowe : 1 Sala dydaktyczna 001 Nr 01 w skali 1:50 2 Laboratorium elektryczne 003 Nr 02 w skali 1:50 3 Pom. magazynowe 013 Nr 03 w skali 1:50 4 Wentylatornia Nr 04 w skali 1:50 5 Toaleta męska poziom parteru Nr 05 w skali 1:50 6 Toaleta męska poziom II pietra Nr 06 w skali 1:50 7 Fosa przy pomieszczeniu 013 Nr 07 w skali 1:50 8 Fosa przy laboratorium 003 Nr 08 w skali 1:50 9 Elewacja wschodnia Nr 09 w skali 1:50 10 Kanał instalacyjny Nr 10 w skali 1:50 11 Sala dydaktyczna 001 Nr 1/IS w skali 1:50 12 Laboratorium elektryczne 003 Nr 2/IS w skali 1:50 13 Pom. magazynowe 013 Nr 3/IS w skali 1:50 14 Toaleta męska na parterze Nr 4/IS w skali 1:50 15 Toaleta męska na II piętrze Nr 5/IS w skali 1:50 16 Fosa przy pom. 013 Nr 6/IS w skali 1:50 17 Fosa przy laboratorium Nr 7/IS w skali 1:50 18 Oznaczenia Nr 1/IE Sala dydaktyczna 001 Nr 2/IE w skali 1:50 20 Laboratorium elektryczne 003 Nr 3/IE w skali 1:50 21 Wentylatornia Nr 4/IE w skali 1:50 22 Toaleta męska parter Nr 5/IE w skali 1:50 23 Toaleta męska II pietro Nr 6/IE w skali 1:50 24 Pom.magazynowe 013 Nr 7/IE w skali 1:50 25 Schemat rozbudowy rozdzielnych TR-5 Nr 8/IE

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Umowa nr M/PU/094/225/2012 z DRMG Wizja lokalna w terenie i wykonana inwentaryzacja Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) Inne obowiązujące normy i rozporządzenia Ekspertyza techniczna dla przebudowy 2 pomieszczeń, uzgodniona przez PPWIS 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt przebudowy wybranych pomieszczeń w Zespole Szkół Energetycznych. Opracowanie obejmuje wybrane pomieszczenia istniejącym budynku ZSE przy ul.reja 25 w Gdańsku. 3. DANE OGÓLNE Projektuje się przebudowę 2-ch pomieszczeń w poziomie przyziemia (jedno wydzielone z większego pomieszczenia gospodarczego), drugie powstaje w wyniku likwidacji pomieszczenia natrysków, oba pomieszczenia podlegają zmianie sposobu użytkowania na pomieszczenia dydaktyczne - salę dydaktyczną oznaczoną nr 001 i laboratorium elektryczne oznaczone nr 003. Oraz projektuje się remont pomieszczeń gospodarczych, przebudowę łazienki na parterze i na II piętrze. Przebudowa pomieszczeń polega na remoncie pomieszczeń z wymianą instalacji z dostosowaniem do nowej funkcji. W poziomie przyziemia projektuje się nową wentylację mechaniczną według odrębnego opracowania. Charakterystyczne parametry inwestycji : Powierzchnia użytkowa przebudowy: 190,09m 2 Kubatura przebudowy: 494,0m 3 4. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO Istniejące pomieszczenia są wyeksploatowane, głównie w zakresie elementów wykończeniowych i instalacji. Wentylacja mechaniczna słabo działa i jest bardzo głośna. Toalety nie spełniają obecnych wymogów warunków technicznych. Budynek w konstrukcji szkieletowej - żelbetowe ramy wypełnione murowanymi ścianami osłonowymi, stropy żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych, stropodach żelbetowy, pokryty papą. Budynek w ogólnym stanie technicznym dobrym. Szczegóły przedmiotowych pomieszczeń pokazano na rysunkach inwentaryzacji. Stwierdza się brak przeciwwskazań dla projektowanej przebudowy, która nie będzie ingerowała w konstrukcję budynku. 1

4 5. OPIS FUNKCJI I WARUNKI PRZEBUDOWY Projektowana przebudowa 2-ch pomieszczeń na salę dydaktyczną nr 001 i laboratorium elektryczne nr 003, zgodnie z ekspertyzą techniczną będzie wykonana przy następujących warunkach : - Zapewnienie oświetlenia dziennego o 50% więcej niż wymagane 1/8 stosunku powierzchni okien do posadzki - warunek spełniony istniejącymi oknami w 003 i projektowanymi w Wyposażenie pomieszczeń w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z podgrzewem powietrza - w odrębnym opracowaniu - Zmniejszenie ilości użytkowników w pomieszczeniach do 10-u w sali dydaktycznej 001 i 15-u w laboratorium co daje zwiększenie powierzchni przypadającej na jednego użytkownika o 30% dla sali 001 i 50% dla Zwiększenie kubatury przypadającej na jednego użytkownika analogicznie jak wyżej - Zapewnienie oświetlenia sztucznego na poziomie 500luxsów, jak do pracy z komputerem - według opracowania branży elektrycznej - Użytkowanie pomieszczeń przez tych samych uczniów przez maksymalnie 2 godziny dziennie, a nauczycieli do 4 godzin dziennie. Pozostałe pomieszczenia projektuje się remont z przebudową (łazienki) w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów, w zakresie odnowienia i wymiany instalacji. Dodatkowo projektuje się remont zewnętrznych fos okiennych. Wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie. 6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 6.1. Sala dydaktyczna 001 i pomieszczenie gospodarcze nr 002 Projektuje się podział istniejącego pomieszczenia gospodarcze na salę dydaktyczną i pom. gospodarcze, poprzez wykonanie ścianki działowej w technologii karton-gipsu z obustronnym podwójnym poszyciem. Do sali dydaktycznej projektuje się wykonanie drzwi wejściowych z korytarza wraz z naprożem. Zastosować drzwi wewnętrznych pełne wyposażone w zamek. W sali również należy zdemontować bramy garażowe, osadzić okna PCV szklone szybą zespoloną ( w oparciu o istniejące nadproża) oraz zamurować przestrzeń podokienną bloczkami z betonu komórkowego, z uzupełnieniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych. W sali również należy wykonać nową ocieploną posadzkę wraz ze skuciem istniejących warstw. Pomieszczenie wykończyć szpachlowaniem i powłokami malarskimi emulsją akrylową min. 2-u krotnie, oraz na posadzce zastosować wykładzinę PCV rulon antystatyczną np. Gamrat Antystatic na warstwie wyrównawczej z jastrychu. Wykładzina zgrzewana wykonana z wywinięciem na ściany 7cm. W pomieszczeniu gospodarczym projektuje się wyminę bramy garażowej na metalowa ocieploną oraz odmalowanie farbą emulsyjną ze szpachlowaniem. Szczegóły na rysunku. 6.2.Laboratorium elektryczne nr 003 Istniejące ścianki kabin i posadzkę należy rozebrać w całości. Istniejące wejście przez sąsiednie pomieszczenie zamurować. Do pomieszczenia projektuje się wykonanie drzwi wejściowych (tj. do sali 001) z korytarza wraz z naprożem. Okna istniejące bez zmian. Remont fosy zaokiennej według pkt Wykończenie pomieszczenia analogiczne jak sali dydaktycznej nr 001. Szczegóły na rysunku. 2

5 6.3.Remont fos zaokiennych Ściany fos projektuje się naprawić - pouzupełniać i otynkować, oraz wykończyć wodoodporną wyprawą elewacyjną 10mm (tynk silikonowy). Podłogi fos należy wymienić z uwagi na ich stan techniczny. Projektuje się wykonanie nowych płyt betonowych o gr. 120mm; płyty wykonane ze spadkiem. Podłogi zaopatrzone w odwodnienie liniowe (według opracowania sanitarnego) ustawione przed zabetonowaniem płyt posadzki. Posadzki wykończone epoksydową powłoką podłogową antypoślizgową o gr. 1mm. Projektowana wymiana podłogi w fosie jest na odcinku miedzy schodami (schodów już nie obejmuje). 6.4.Toalety na parterze i II piętrze Istniejące ścianki kabin należy rozebrać w całości. Jedynie ściankę do przedsionka na parterze należy postawić, ale należy w niej poszerzyć otwór drzwiowy z wstawieniem nadproża. Do pomieszczeń projektuje się wykonanie poszerzonych otworów drzwiowych z korytarza wraz z naprożem. Okna istniejące należy wyposażyć w automatyczne nawiewniki powietrza higrosterowne. Kanały wentylacji grawitacyjnej wyposażyć w wentylatory kanałowe załączane czują ruchu. Ścianki kabinowe wykonać systemowe z płyt HPL w komplecie z drzwiami, zawiasami, klamka/zamkami i systemem mocującym. Ściankę dzielącą przedsionek od toalet na II piętrze wykonać w systemie karton-gipsu z płyt wodoodpornych. Toaletę na parterze wykończyć wykładziną PCV rulon zgrzewana podłogową i ścienną do wysokości 2,1m od posadzki; po uprzednim skuciu kafli i wykonaniu warstw wyrównawczych. Toaletę na II piętrze wykończyć glazurą do wysokości 2,1m od posadzki i kaflami typu gres na podłodze z faktura antypoślizgową. W obu toaletach ściany powyżej okładzin i sufity wyszpachlować i pomalować emulsją akrylową min. 2 razy. Piony obudować płytami g-k i wykończyć analogicznie. Szczegóły na rysunkach. 6.5.Kanał na przewody wentylacji mechanicznej Projektuje się żelbetowy kanał w posadzce części pomieszczeń, dla projektowanych przewodów wentylacji mechanicznej. Szczegóły na rysunku. 7. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE Wentylacja mechaniczna przyziemia według projektu w załączeniu. Przewód wentylacji umieszcza się na elewacji wschodniej (rys. 09) ZIMNA I CIEPŁA WODA Wewnętrzna, instalacja wodociągowa dla modernizowanych pomieszczeń zaczynać się będzie od włączeń do istniejących pionów wodociągowych zlokalizowanych w ww. pomieszczeniach W budynku przewody wodociągowe wykonać w układzie trójnikowym z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (np. TC) łączonych poprzez połączenia zaprasowywane. Przewody prowadzone w bruzdach izolować termicznie pianką PE z płaszczem PVC ( dostępną w handlu) grubości około 20 mm. Przewody wodociągowe przymocować do ścian za pomocą haków, w odstępach nie większych niż 1,20 m Przewody przechodzące przez ściany prowadzić prostopadle do ścian w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie odbywać się będzie poprzez najwyżej położone punkty czerpalne a sposób prowadzenia przewodów zapewnia samokompensację, patrz część rysunkowa niniejszego opracowania. 3

6 Instalację c.w.u należy izolować termicznie pianką PE z płaszczem PVC ( dostępną w handlu) grubości około 20 mm. Na odejściu od pionu w skrzynkach na armaturę projektuje się zamontować zawory odcinające kulowe na instalacjach zimnej i ciepłej wody, Armaturę oraz przewody zastosować zgodnie z aktualną ofertą rynkową, dopuszczoną przez sanepid. Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbiorów rurociągów z tworzyw sztucznych. Instalacje wody zimnej i ciepłej należy izolować termicznie pianką polietylenową z płaszczem z polichlorku winylu gr 15mm INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Przewody odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanych przyborów sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach połączyć z istniejącym pionami kanalizacji sanitarnych. Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych o d+ 15 cm. Do projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej podłączono podejścia pod następujące przybory sanitarne: od miski ustępowej Ø110 mm od umywalki Ø 50 mm od brodzika Ø50 mm od pisuaru Ø50 mm Średnice pionowych przewodów spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.1 WTP z dn r. oraz ustaleń z architektem i Inwestorem. Zaprojektowane odgałęzienia pionów do poszczególnych przyborów nie przekraczają normatywnych dł. tz. są krótsze od 3,5 m a dla misek ustępowych mniejsze niż 2,5m. W przypadkach realizacyjnej konieczności wprowadzania zmian ww. sprawie bezwzględnie skontaktować się z projektantem. Przybory należy montować na następujących wysokościach: - umywalki h= 0,8 m Spadki przewodów kanalizacyjnych przyjęto zg. z normatywem. Dobór przyborów sanitarnych oraz armatury można realizować wg oferty rynkowej z uwzględnieniem iż armatura ma być dostosowana do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz odporna na dewastacje ( baterie wandaloodporne). Posadzki w których zaprojektowano wpusty ściekowe należy wykonać ze spadkiem min.1% w kierunku kratek ściekowych PRZEBUDOWA INSTALACJI CO Projektuje się dostosowanie do nowych funkcji pomieszczeń oraz wymianę istniejących grzejników na płytowe. Lokalizację i wielkość grzejników pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Projektuje się zamontowanie zaworów: na zasilaniu typu ADV6-K, na powrocie typu COMBI-2-K.Gałązki ww. grzejników wymienić z rur stalowych oraz zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR-3A. W związku z kolizją istniejącego poziomu CO w piwnicy z projektowanym przejściem projektuje się przebudowę ww. poziomu podnosząc go pod sufit 4

7 7.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Sala dydaktyczna 001 Demontaż: należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i wraz z osprzętem instalacyjnym. Wypusty oświetleniowe należy zlikwidować, i odłączyć zasilanie przewodów w puszkach instalacji oświetleniowej. Instalacja oświetleniowa: - Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem branżowym. Zastosować należy przewód YDYt 3x1,5mm2, przewód należy prowadzić podtynkowo. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wydzielonego obwodu zasilania z zabezpieczeniem jak na rysunku. Montaż opraw w miejscu kanałów wentylacyjnych należy wykonać zwieszakowo. Instalacja gniazd: - Instalację gniazd zasilić z projektowanego obwodu zasilania gniazd. Gniazda instalować na wysokości 30cm nad posadzką pomieszczenia. Zestawy gniazd: - Zestawy gniazd zasilić z projektowanych dodatkowych obwodów. Na jednym obwodzie instalować dwa zestawy gniazd. Zestawy gniazd instalować na wysokości ok. 85cm nad posadzką. Każdy zestaw należy wyposażyć w 4 gniazda 230VAC i jedno gniazdo 400VAC 16A. Każde z gniazd winne być wyposażone we własny lokalny wyłącznik nadprądowy B10A, a całość zestawy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA Laboratorium 003 Demontaż: należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i wraz z osprzętem instalacyjnym. Wypusty oświetleniowe należy zlikwidować, i odłączyć zasilanie przewodów w puszkach instalacji oświetleniowej. Instalacja oświetleniowa: - Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem branżowym. Zastosować należy przewód YDYt 3x1,5mm2, przewód należy prowadzić podtynkowo. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wydzielonego obwodu zasilania z zabezpieczeniem jak na rysunku. Instalacja gniazd: - Instalację gniazd zasilić z projektowanego obwodu zasilania gniazd. Gniazda instalować na wysokości 30cm nad posadzką pomieszczenia. Zestawy gniazd: - Zestawy gniazd zasilić z projektowanych dodatkowych obwodów. Na jednym obwodzie instalować dwa zestawy gniazd. Zestawy gniazd instalować na wysokości ok. 85cm nad posadzką. Każdy zestaw należy wyposażyć w 4 gniazda 230VAC i jedno gniazdo 400VAC 16A. Każde z gniazd winne być wyposażone we własny lokalny wyłącznik nadprądowy B10A, a całość zestawy zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie różnicowym 30mA Wentylatornia Demontaż: należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i wraz z osprzętem instalacyjnym. Wypusty oświetleniowe należy zlikwidować, i odłączyć zasilanie przewodów w puszkach instalacji oświetleniowej. Zdemontować należy istniejące żeliwne skrzynki zasilającą istniejącą wentylację. Instalacja oświetleniowa: - Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem branżowym. Zastosować należy przewód YDYt 3x1,5mm2, przewód należy prowadzić podtynkowo. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wydzielonego obwodu zasilania z zabezpieczeniem jak na rysunku. Instalacja gniazd: - Instalację gniazd zasilić z projektowanego obwodu zasilania gniazd. Gniazda instalować na wysokości 30cm nad posadzką pomieszczenia. 5

8 Zasilanie automatyki własnej centrali wentylacyjnej: - Automatykę własną centrali wentylacyjnej należy zasilić z wydzielonego obwodu zasilającego z zabezpieczeniem gg35a Toaleta męska poziom parteru Demontaż: należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i wraz z osprzętem instalacyjnym. Wypusty oświetleniowe należy zlikwidować, i odłączyć zasilanie przewodów w puszkach instalacji oświetleniowej. Zdemontować należy istniejące żeliwne skrzynki zasilającą istniejącą wentylację. Instalacja oświetleniowa: - Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem branżowym. Zastosować należy przewód YDYt 3x1,5mm2, przewód należy prowadzić podtynkowo. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wydzielonego obwodu zasilania z zabezpieczeniem jak na rysunku. Instalacja gniazd: - Instalację gniazd zasilić z projektowanego obwodu zasilania gniazd. Gniazda instalować na wysokości 90cm nad posadzką pomieszczenia przeznaczone do zasilania suszarek elektrycznych do rąk Toaleta męska poziom II piętra Demontaż: należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i wraz z osprzętem instalacyjnym. Wypusty oświetleniowe należy zlikwidować, i odłączyć zasilanie przewodów w puszkach instalacji oświetleniowej. Zdemontować należy istniejące żeliwne skrzynki zasilającą istniejącą wentylację. Instalacja oświetleniowa: - Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem branżowym. Zastosować należy przewód YDYt 3x1,5mm2, przewód należy prowadzić podtynkowo. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wydzielonego obwodu zasilania z zabezpieczeniem jak na rysunku. Instalacja gniazd: - Instalację gniazd zasilić z projektowanego obwodu zasilania gniazd. Gniazda instalować na wysokości 90cm nad posadzką pomieszczenia przeznaczone do zasilania suszarek elektrycznych do rąk Pomieszczenie magazynowe 013 Demontaż: należy zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i wraz z osprzętem instalacyjnym. Wypusty oświetleniowe należy zlikwidować, i odłączyć zasilanie przewodów w puszkach instalacji oświetleniowej. Zdemontować należy istniejące żeliwne skrzynki zasilającą istniejącą wentylację. Instalacja oświetleniowa: - Instalacje oświetleniową należy wykonać zgodnie z rysunkiem branżowym. Zastosować należy przewód YDYt 3x1,5mm2, przewód należy prowadzić podtynkowo. Zasilanie instalacji oświetleniowej z wydzielonego obwodu zasilania z zabezpieczeniem jak na rysunku. Instalacja gniazd: - Instalację gniazd zasilić z projektowanego obwodu zasilania gniazd. Gniazda instalować na wysokości 30cm nad posadzką pomieszczenia Istniejące rozdzielnice elektryczne Istniejące rozdzielnice elektryczne należy wyposażyć zgodnie z wykonanymi schematami instalacji elektrycznej. Dla rozdzielnicy Tr-5 zaleca się instalację wewnątrz rozdzielnicy obudowy modułowej wg rysunku Pomiary elektryczne Dla wykonanej instalacji elektrycznej należy wykonać wymagane przepisami pomiary poprawności wykonania instalacji elektrycznej. 8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA/ENERGETYCZNA Projektowana przebudowa nie powoduje powstania szczególnych uciążliwości dla środowiska naturalnego i otoczenia. Funkcja budynku nie zmienia. 6

9 8.1 Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków Zapotrzebowanie na wodę oraz wielkość odprowadzanych ścieków nie zmienia się w stosunku do obecnego zapotrzebowania. 8.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, płynnych lub pyłowych w stężeniach i ilościach przekraczających dopuszczalne normy i przepisy. 8.3 Emisja hałasu oraz wibracji Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hałasu przekraczającego dopuszczalne normy ani wibracji. Zmniejsza się hałas emitowany przez wyeksploatowaną centralę wentylacyjną, którą wymienia się na nową cichą. 8.4 Odpady stałe Odpady stałe gromadzone (jak dotychczas) na istniejącym stanowisku gromadzenia odpadów stałych. Odbiór odpadów przez służby komunalne Charakterystyka energetyczna Zakres projektu - przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej dla budynku. 9. WARUNKI OCHRONY PPOŻ. Istniejące bez zmian. Budynek ZLIII niski, w jednej strefie pożarowej. Klasa D - konstrukcja żelbetowa budynku. Warunki ewakuacji spełnione - długość przejścia nie przekracza 40m, długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 60m do dwóch wyjść i 30m jednego wyjścia z każdego miejsca w budynku. Projekt nie ingeruje w istniejące drogi ewakuacyjne w obiekcie. Dla projektowanej przebudowy pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania na salę dydaktyczną i laboratorium elektryczne w poziomie piwnic są zapewnione warunki ewakuacji - 60m do dwóch wyjść, ale nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacji. Gdańsk, sierpień 2012 Opracowali : mgr inż. arch. Roman Terszel mgr inż. Tomasz Bagiński inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska inż. Daniel Łogiszyniec mgr inż. Bartłomiej Zosiuk 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, MARZEC 2014 R. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, MARZEC 2014 R. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PROJEKT BUDOWLANY EGZ.1 Nazwa inwestycji: REMONT TOALET WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU nr 1 AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE, PRZY ul. WILLOWEJ 2-4. Nazwa projektu: Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA. 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA. 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks I.KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

OPIS TECHNICZNY. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław. Właściciel nieruchomości Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego remontu i przebudowy budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza- Radeckiego 6 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo