9.8. Instalacje elektryczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9.8. Instalacje elektryczne."

Transkrypt

1 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Instalacje elektryczne. nazwa i adres obiektu budowlanego HALA SPORTOWA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HS PP W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Kampus Warta, działka nr 18/3, 18/6, 18/10, 18/11, 19/1, 12/2 obręb Śródka, Poznań oznaczenie opracowania HS PP PFU IE opracowała mgr inż. Maria Łuczak Poznań, czerwiec 2013 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI KODY CPV: 3 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODSTAWA OPRACOWANIA 8 2 CZĘŚĆ OPISOWA ZASILANIE BUDYNKU ROZDZIELNICA GŁÓWNA NN 0,4 KV ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ INSTALACJE ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE I ZAPASOWE OŚWIETLENIE NOCNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM OPRAWY OŚWIETLENIOWE INSTALACJA SIŁY I GNIAZD TRASY KABLOWE, ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW OSPRZĘT ELEKTRYCZNY OCHRONA P.POŻ GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIE I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 21 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z PEL I DODATKOWYMI GNIAZDAMI 230V OGÓLNYMI 24 5 OPIS TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ 25 PFU Instalacje elektryczne strona 2/27

3 Kody CPV: Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa Urządzenia kontroli czasu pracy Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki Urządzenia pomiarowe i sterujące System kontroli dostępu Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Materiały konstrukcyjne Materiały budowlane Cegły Cement Ceramika Zaprawa (murarska) Różne konstrukcje budowlane Dach Konstrukcje dachowe Beton Gotowa mieszanka betonu Produkty betonowe Wyroby konstrukcyjne Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu PFU Instalacje elektryczne strona 3/27

4 Roboty w zakresie odwadniania gruntu Badanie gruntu Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty na placu budowy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Roboty budowlane związane z halami sportowymi Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty budowlane w zakresie politechnik Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Montaż konstrukcji metalowych Instalowanie konstrukcji metalowych Roboty konstrukcyjne Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Roboty budowlane w zakresie parkingów Konstrukcje z betonu zbrojonego Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie dróg Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe Roboty przy wznoszeniu rusztowań Fundamentowanie Wbijanie pali Betonowanie PFU Instalacje elektryczne strona 4/27

5 Zbrojenie Betonowanie konstrukcji Wznoszenie konstrukcji budynków Roboty przy wbijaniu pali Roboty murarskie i murowe Roboty kamieniarskie Cięcie kamienia Ściany nośne Kamieniarskie roboty wykończeniowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Ochrona odgromowa Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie sprzętu gaśniczego Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi i okien PFU Instalacje elektryczne strona 5/27

6 Instalowanie drzwi Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty ciesielskie Instalowanie stolarki niemetalowej Instalowanie zabudowanych mebli Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie wyrobów metalowych Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie terakoty Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie wind Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie podłóg Kładzenie nawierzchni Kładzenie parkietu Roboty w zakresie podłóg drewnianych Wykładanie i tapetowanie ścian Wykładanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych Malowanie budowli Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Zakładanie paneli Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii Usługi projektowe PFU Instalacje elektryczne strona 6/27

7 Usługi projektowania architektonicznego Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania fundamentów Usługi projektowania konstrukcji nośnych Geotechniczne usługi inżynieryjne Usługi projektowania wnętrz Usługi projektowania mebli Roboty budowlane w zakresie kantyn PFU Instalacje elektryczne strona 7/27

8 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Niniejsze PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: a) wykonania projektu budowlanego z zakresu instalacji elektrycznej: 5 egz. w wersji papierowej i 5 egz. w wersji elektronicznej zawierającego opis, rysunki, schematy oraz niezbędne obliczenia w tym: obliczenia doboru ochrony odgromowej, uziemienia, bilans mocy obiektu; b) wykonania projektu wykonawczego z zakresu instalacji elektrycznej: 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej zawierającego opis, rysunki, schematy oraz obliczenia w tym: obliczenia doboru ochrony odgromowej, uziemienia, bilans mocy, obliczenia zwarciowe dla doboru aparatury, obliczenia spadków napięć w obwodach, obliczenia doboru przewodów i kabli, obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, obliczenia doboru oświetlenia (Eśr, UGR) dla: przyłączy energetycznych do projektowanego budynku instalacji elektrycznych wewnętrznych instalacji elektrycznych zewnętrznych w tym oświetlenia zewnętrznego, c) wykonania wszystkich prac opisanych w pkt. 1b zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, d) opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót; e) wykonania dokumentacji powykonawczej dla wszystkich instalacji, elementów opisanych w pkt. 1b z naniesionymi zmianami do projektu wykonawczego: 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej. Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ. Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą szczegółowo całe zadanie. 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania niniejszego PFU było wykorzystanie następujących dokumentacji oraz opracowań: koncepcji architektonicznej obiektu, ustalenia z Zamawiającym, ustalenia międzybranżowe oraz z docelowym użytkownikiem obiektu, programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) pozostałych branż, wytyczne ochrony przeciwpożarowej, obowiązujące normy i przepisy, inne dokumenty. 2 Część opisowa 2.1 Zasilanie budynku Zasilanie budynku Hali Sportowej zlokalizowanej na działkach 18/3, 18/6, 18/10, 18/11, 19/1, 12/2 zaprojektować przy wykorzystaniu zaprojektowanych odrębnym opracowaniem szaf PFU Instalacje elektryczne strona 8/27

9 kablowych SK-1 i SK-2, zlokalizowanych na działce 12/4 w pobliżu północno zachodniej granicy działki 18/6. Zasilanie Hali Sportowej z obiektami zaplecza socjalnego kortów tenisowych oraz zasilanie oświetlenia boiska wraz gniazdami w szafkach SO-1, 2, 3, 4 przewidziano z RG1 i RGnn w Bibliotece Technicznej z uwagi na istniejącą rezerwę mocy w istniejącej stacji transformatorowej BT PP. Dane stacji transformatorowej BT PP: transformator 1250 kva agregat prądotwórczy 1000 kva odczytana maksymalna wartość mocy obciążającej stację 470 kva RG1 rozdzielnica główna obwodów nierezerwowanych RGnn rozdzielnica główna stacji transformatorowej, sekcja obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym. W ramach oddzielnego opracowania zleconego przez Politechnikę Poznańską zostaną wykonane linie zasilające dla Hali Sportowej, zakończone szafami kablowymi na działce 12/4 w pobliżu granicy z działką 18/6. (załączniki rysunki: E-01 plan linii kablowych na PZT; E-02 plan linii kablowych w budynku BT PP; E-03 schemat zasilania SK-1 i SK-2 ) Z RG1 zaprojektowano zasilanie szafy kablowej SK-1, dla mocy 250 kw. Z RGnn zaprojektowano zasilanie szafy kablowej SK-2, dla mocy 100 kw. Z SK-1 zaprojektowano zasilanie szafki SO zasilającej oświetlenie boiska, dla mocy 53 kw. Zaprojektować zasilanie Hali Sportowej: zlikwidować SK-1, linię zasilającą przedłużyć do Hali Sportowej i zasilić obwody nierezerwowane (RH) zlikwidować SK-2, linię zasilającą przedłużyć i zasilić obwody rezerwowane w tym sekcję pożarową dla urządzeń wymagających zasilania w czasie pożaru (RGH). Z RG Hali Sportowej zaprojektować zasilanie: istniejącego obiektu zaplecza socjalnego kortów tenisowych (obecne zapotrzebowanie mocy 27 kw) projektowanego oddzielnym opracowaniem oświetlenia płyty boiska sportowego poprzez zasilenie szafki SO zlokalizowanej na działce 12/4 (projektowane zapotrzebowanie mocy 53 kw). Zaprojektować wyłączanie pożarowe budynku. Wyłączniki główne w RH i RGH (zrzut mocy) Hali Sportowej wyposażyć w cewkę wybijakową sterowaną przyciskiem PWP umieszczonym w pobliżu wejścia głównego do budynku. Zastosować w instalacji elektrycznej oraz w instalacji wentylacji i klimatyzacji urządzenia energooszczędne, aby moc zapotrzebowana obiektu nie przekroczyła 250 kw na zasilaczu nierezerwowanym i 100 kw na zasilaczu rezerwowanym. Dokonać analizy obciążenia sekcji pożarowej RGnn BT przy obciążeniu urządzeniami pożarowymi Hali Sportowej. 2.2 Rozdzielnica główna nn 0,4 kv Dla budynku Hali Sportowej zaprojektować rozdzielnicę główną dwusekcyjną ogólną RH i gwarantowaną RGH zlokalizowaną w pomieszczeniu 0.23 w piwnicy. Dla każdej sekcji rozdzielnicy przewidzieć kompensację mocy biernej. Pomieszczenie zaprojektować jako odrębną strefę pożarową. Z rozdzielnic RH i RGH zasilić wszystkie tablice rozdzielcze, urządzenia wentylacji i klimatyzacji, węzeł cieplny, instalacje oświetlenia i gniazd pomieszczeń budynku Hali PFU Instalacje elektryczne strona 9/27

10 Sportowej oraz inne odbiorniki znajdujące się w obiekcie. Dla zabezpieczenia wychodzących wewnętrznych linii zasilających przewidzieć wyłączniki. W obwodach zapewnić selektywność wyłączeń pomiędzy kolejnymi zabezpieczeniami. Zaprojektować możliwość monitorowania stanu wyłączników głównych w obu sekcjach RH i RGH. Rozdzielnicę główną RH i RGH zaprojektować jako przyścienną, w obudowie systemowej IP30 z drzwiami. Zastosować rozdzielnicę do pracy w układzie TNS. Punkt rozdziału PE i N uziemić. W rozdzielnicy należy przewidzieć 30% rezerwę na rozbudowę obwodów. Rozdzielnicę wyposażyć w: szyny zbiorcze miedziane, wyłącznik/rozłącznik izolacyjny główny w polu zasilającym każdej z sekcji, bloki rozdzielcze, sygnalizację napięcia, gniazdo serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo nadmiarowym B16A/30mA z sygnalizacją obecności napięcia, ochronniki i odgromniki odpowiedniej klasy. wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych. W rozdzielnicy zaprojektować w polach zasilających RH i RGH analizatory parametrów sieci umożliwiające zdalny odczyt parametrów pracy rozdzielnicy: prądu, napięcia, harmonicznych prądu i napięcia oraz zużycia energii. Zaprojektować przesyłanie odczytów z analizatora do BMS lub dedykowanego oprogramowania dla analizy zużycia energii elektrycznej poprzez sieć LAN. Zaprojektować analizatory: w polach zasilających obu sekcji RH i RGH na odpływie do budynku zaplecza socjalnego kortów tenisowych na odpływie do szafki SO oświetlenia stadionu (przenieść analizator z SO) W RH i RGH zaprojektować baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej (tgϕ 0,4) dla każdej sekcji. 2.3 Rozdział energii elektrycznej Zaprojektować rozdział energii elektrycznej w dwóch sekcjach RH i RGH oraz w tablicach rozdzielczych. Linie odpływowe z rozdzielnicy głównej zaprojektować jako: 5-przewodowe dla wlz wewnątrz budynku 4-przewodowe dla linii zasilających obiekty zewnętrzne. Zaprojektować przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczone przegrodami o takiej samej odporności ogniowej jak ściana. Zaprojektować zasilanie do tablic: systemów niskoprądowych : BMS, SAP, SSWiN, CCTV, KD, RCP, sieci strukturalnej, klap p.poż., nagłośnienia i tablic wyników budynku zaplecza socjalnego kortów tenisowych oświetlenia stadionu SO na działce 12/4. Zaprojektować zasilanie do tablic i tablice: tablice rozdzielcze piętrowe, Sali Sportowej, pompy ciepła rozdzielnicę zasilania instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji Tablice rozdzielcze zaprojektować jako wnękowe lub natynkowe, w obudowie IP30 z drzwiami, modułowe, wyposażone w: PFU Instalacje elektryczne strona 10/27

11 rozdział zasilania na obwody wydzielone i ogólne rozłącznik izolacyjny lub wyłącznik (oddzielny dla obwodów ogólnych i oddzielny dla obwodów wydzielonych) umożliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia ograniczniki przepięć kl. C urządzenia zabezpieczające linie zasilające tablice lokalne urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu euroszyny do montażu aparatury elektroinstalacyjnej przewidzieć 30% rezerwę miejsca na rozbudowę. Tablice dla zasilania urządzeń (np. wentylacji, klimatyzacji itp.) projektować w pobliżu urządzeń (w pomieszczeniach technicznych) jako natynkowe, w obudowie IP54 lub równoważnej i wyposażać w: rozłącznik izolacyjny lub wyłącznik umożliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia ograniczniki przepięć kl. C urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu euroszyny do montażu aparatury elektroinstalacyjnej przewidzieć 30% rezerwę miejsca na rozbudowę. Przewiduje się dla budynku zasilenie następujących odbiorników napięciem nierezerwowanym: obiekty zewnętrzne: budynek zaplecza socjalnego kortów tenisowych, szafka SO oświetlenia stadionu, złącze ZK-TV dla potrzeb transmisji telewizyjnej oświetlenie zewnętrzne budynku oświetlenie wewnątrz budynku gniazda 230V i 400V instalacji ogólnej gniazda 230V instalacji wydzielonej i gwarantowanej urządzenia baru: piec konwekcyjny, zmywarka gastronomiczna, ekspres do kawy, kasa, oświetlenie lady urządzenia aneksów kuchennych: lodówki, kuchenki mikrofalowe itp. urządzenia instalacji centralnego ogrzewania urządzenia wentylacji bytowej urządzenia klimatyzacji budynku urządzenia w instalacji nagłośnienia tablice świetlne w salach sportowych siłowniki piłkochwytów i przegród Sali sportowej napędy przegród w salach ćwiczeń urządzenia multimedialne dla sal konferencyjnych (projektory, ekrany rolowane, nagłośnienie) urządzenia Systemu Informacji Wewnętrznej windy napędy bram rolowanych w magazynach siłowniki okien w Sali sportowej PFU Instalacje elektryczne strona 11/27

12 napędy drzwi obrotowych wejściowych instalacja przeciwoblodzeniowa pochylni zewnętrznej przepompownie wód opadowych podgrzewacze wody oświetlenie awaryjne. Przewiduje się dla budynku zasilenie następujących odbiorników napięciem rezerwowanym: sekcja pożarowa zasilająca urządzenia wymagające zasilania w czasie pożaru: wentylacja oddymiania i napowietrzania, instalacja klap dymowych, i siłowniki otworów do napowietrzania instalacja klap p.poż. w instalacji wentylacji zestaw hydroforowy z funkcją p.poż. centralka systemu SSP/SAP sekcja zasilająca urządzenia wymagające zasilania awaryjnego w sytuacja normalnej pracy: oświetlenie głównej Sali sportowej oświetlenie awaryjne automatyka central, centralki systemów bezpieczeństwa i nadzoru oraz rejestracji czasu pracy centralki systemu BMS szafa PD w sieci teleinformatycznej przepompownia ścieków pompy w kanalizacji sanitarnej. 2.4 Instalacje zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne zaprojektować dla następujących elementów: oświetlenie wnęki (kanał od strony boiska) lampy w murze oporowym i w posadzce; dojście do budynku od strony boiska, dojście ( droga ppoż. od strony Warty), wejście główne, budynek oświetlany reflektorami z poziomu terenu. Oświetlenie zewnętrzne przewidzieć dla następujących funkcji: oświetlenia wejścia do budynku oświetlenia dekoracyjnego elewacji podświetlenie napisu oświetlenie dróg wewnętrznych Kampusu: zastosować oprawy LED 30W do 60W na słupach 6m oświetlenie chodników wewnętrznych Kampusu: zastosować słupki oświetleniowe 60cm, ze świetlówką 28W lub źródłem metalhalogenowym 20W, świecące światłem ukierunkowanym oświetlenie parkingów zewnętrznych: zastosować oprawy LED 30W do 60W na słupach 6m. Oświetlenie zewnętrzne zasilić: z istniejącej sieci oświetlenia dróg wewnętrznych: oprawy na słupach zlokalizowane przy drogach wewnętrznych, oprawy na słupach do oświetlenia parkingu, słupki oświetleniowe do oświetlania ciągów pieszych PFU Instalacje elektryczne strona 12/27

13 z projektowanego obwodu w RH: oprawy do oświetlenia dekoracyjnego, oraz oprawy/wypusty dla podświetlania liter. Załączanie oświetlenia zewnętrznego zaprojektować: automatycznie z katalogu czasowego automatycznie z zastosowaniem przekaźnika zmierzchowego ręcznie indywidualnie dla poszczególnych sekcji Funkcje sterowania oświetleniem zewnętrznym zasilanym z RH należy realizować poprzez system BMS. Dostęp do funkcji sterowania określają uprawnienia danych użytkowników systemu BMS Obiekty zewnętrzne Zaprojektować zasilanie z RH Hali Sportowej: istniejącego obiektu Zaplecza socjalnego kortów tenisowych (obecne zapotrzebowanie mocy 27 kw) istniejące zasilanie z sieci ENEA odłączyć złącza kablowego dla potrzeb transmisji telewizyjnej ZK-TV złącze zasilić z RH kablami aluminiowymi, z mocą 125kW/160A oraz wykonać połączenie ZK-TV kablem światłowodowym 4J lub równoważnym ze stanowiskiem operatorskim w głównej Sali sportowej. oświetlenia płyty boiska sportowego poprzez zasilenie szafki SO (projektowane oddzielnym opracowaniem; projektowane zapotrzebowanie mocy 53 kw) przeniesienie sterowania oświetleniem płyty boiska z szafki SO-1 do budynku Hali Sportowej. Zaprojektować nowe trasy linii oświetlenia stadionu od szafki SO do masztów oświetleniowych w obrębie kolizji z wjazdem na działkę 18/6 od strony północnej. Złącze ZK-TV zlokalizować na parkingu od strony zachodniej budynku i wyposażyć w: 1 gniazdo 400V/125A 3 gniazda 400V/63A 1 przełącznicę światłowodową. 2.5 Instalacje wewnętrzne Oświetlenie podstawowe Oświetlenie w obiekcie dobrać zgodnie z normą PN_EN :2004 lub równoważną stosując oświetlenie energooszczędne. Dla hali sportowej przewidzieć oświetlenie umożliwiające oświetlenie dla następujących przypadków: zajęcia dydaktyczne na trzech boiskach 300 lx rozgrywki sportowe na dwóch boiskach bocznych 500 lx rozgrywki sportowe na boisku głównym 750 lx transmisja TV 750 lx Dla oświetlenia boiska głównego zastosować oprawy wyposażone w statecznik elektroniczny. Przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetlenia boiska głównego (rezerwa mocy i miejsca w tablicy Sali sportowej) dla transmisji TV w jakości HD 2200lx. Dla pomieszczeń zaplecza hali sportowej przyjmować natężenie oświetlenia zgodne z normą: komunikacja, magazyny 100 lx klatki schodowe 150 lx hall wejściowy 200 lx umywalnie, WC, aneksy kuchenne 200 lx PFU Instalacje elektryczne strona 13/27

14 pomieszczenia techniczne, maszynownie 200 lx sale ćwiczeń 300 lx sale konferencyjne 300 lx. korty do squasha 750 lx Przewidzieć wykorzystanie sal ćwiczeń 1.3 i 2.2 jako sal konferencyjnych. Dobór oświetlenia skoordynować z wymaganiami określonymi w PFU Architektura wnętrz. W projekcie zastosować współczynniki konserwacji wynikające z określonych projektem terminów konserwacji i terminów wymiany źródeł światła. Do oświetlenia podstawowego zaprojektować oprawy fluorescencyjne energooszczędne ze statecznikami elektronicznymi. Oświetlenie hali sportowej dla rozgrywek na boisku głównym uzupełnić naświetlaczami ze źródłami metalhalogenowymi. Stopień ochrony IP zaprojektować zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. Na hali sportowej stosować oprawy w obudowach odpornych na uderzenia piłką. Oprawy w Sali sportowej wieszać na systemach mocowanych do konstrukcji nośnej, możliwie najwyżej. Sposób montażu uzgodnić z projektantem konstrukcji nośnej. W zależności od przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oprawy oświetleniowe powinny spełniać dodatkowe wymagania związane z możliwością załączania i sterowania oświetleniem. Oprawy w sali sportowej : regulacja natężenia oświetlenia poprzez załączanie grupowe sekcyjny układ załączający umożliwiający kształtowanie stref oświetleniowych oświetlenie pomocnicze: naświetlacze załączanie z poziomu BMS i z tablicy w Sali sportowej 0.1. Oprawy w salach ćwiczeń: oświetlenie oprawami dającymi możliwość zróżnicowania oświetlenia dla dwóch funkcji pomieszczeń (sala ćwiczeń; sala konferencyjna) załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach podział na sekcje oświetlające ok. 10m 2-15m 2 nadrzędne załączanie i wyłączanie oświetlenia w funkcji obecności przez BMS. Oprawy w przestrzeniach publicznych (komunikacja, WC,): oświetlenie bez regulacji natężenia oświetlenia w komunikacji podział na sekcje oświetlenia odpowiadające zróżnicowanym funkcjom poszczególnych obszarów załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach, czujnikami ruchu a w miejscach doświetlonych światłem dziennych czujnikami natężenia oświetlenia, z poziomu BMS. Dla potrzeb monitoringu w korytarzach należy wydzielić w każdej sekcji oprawy oświetlenia nocnego załączane z poziomu BMS. Oprawy w przestrzeniach biurowych ( Studium WF, AZS, pomieszczenia sędziów i VIP): oświetlenie bez regulacji natężenia oświetlenia podział na sekcje oświetlające ok. 10m 2 załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach, kontrola załączenia obwodu z poziomu BMS. Oprawy w pomieszczeniach technicznych, magazynach: oświetlenie bez regulacji natężenia oświetlenia podział na sekcje oświetlające ok. 10m 2 załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach. PFU Instalacje elektryczne strona 14/27

15 Zaprojektować podświetlenie trofeów w holu głównym oprawami LED. Sterowanie załączaniem poprzez przekaźnik zmierzchowy z możliwością załączania ręcznego i przez BMS Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i zapasowe W budynku wymagane jest oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wg 181 Dz.U (z poźn. zm). Szczegółowe warunki wykonania oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 1838; 2005, PN-EN 50172; 2005 lub równoważnymi. Należy zaprojektować instalację w oparciu o oprawy wyposażone w inwertery. Czas podtrzymania opraw awaryjnych zastosować zgodnie z 181 Dz.U (z poźn. zm): Dla opraw awaryjnych ewakuacyjnych 1 godzina Dla opraw awaryjnych zapasowych w zależności od czasu trwania czynności które muszą być zakończone. Zaprojektować system centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego przekazujący sygnały do BMS. W ciągach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach ewakuacyjnych należy zaprojektować piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji Oświetlenie nocne W obiekcie zaprojektować wykonanie instalacji oświetlenia nocnego w celu zapewnienia możliwości poruszania się osób w porze nocnej, prawidłowej pracy kamer CCTV (wymagany poziom natężenia oświetlenia 0,3 lx dla kamer wewnętrznych) oraz dozoru obiektu przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, oraz uzupełnienia oświetlenia podstawowego. W tym celu w ciągach komunikacyjnych należy wydzielić oprawy z oświetlenia podstawowego. Oprawy w trybie pracy dziennej powinny świecić wraz oprawami danej strefy oświetlenia i wraz z nimi podlegać sterowaniu. W trybie pracy nocnej świecą wytypowane oprawy w każdej ze stref oświetlenia. Przełączanie oświetlenia z trybu dziennego na nocny i odwrotnie następować powinien poprzez sygnał z BMS Sterowanie oświetleniem Sterowaniu podlegają: ciągi komunikacyjne na każdej kondygnacji: centralnie z funkcją oświetlenia nocnego, oraz lokalnie poprzez wykorzystanie czujników ruchu i w przypadku powierzchni doświetlanej również światłem naturalnym czujników natężenia; podział na możliwie wiele sekcji oświetlenia dostosowanych do przewidywanej obecności osób w danej strefie (załączanie/wyłączanie aktywowane obecnością osób w danej, możliwie małej strefie). klatki schodowe: centralnie i lokalnie jak wyżej; podział na sekcje oświetlenia piętrami (załączanie/wyłączanie aktywowane zgodnie z przemieszczaniem się osób pomiędzy piętrami). hala sportowa: lokalnie sekcjami oświetlenia oraz generacja scen oświetleniowych przy pomocy sterowników w tablicy sterowniczej w pomieszczeniu 0.1; centralnie nadzór ze strony BMS; możliwość operowania oświetleniem z pomieszczenia operatorskiego oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne: centralnie z wykorzystaniem czujki zmierzchowej oraz programowalnego kalendarza czasowego. Funkcje sterowania oświetleniem wewnętrznym należy realizować poprzez system BMS. Dostęp do funkcji sterowania określają uprawnienia danych użytkowników systemu BMS. PFU Instalacje elektryczne strona 15/27

16 Należy zintegrować sterowanie oświetleniem dla całego obiektu przez wprowadzenie w system zarządzający instalacjami BMS sygnałów o stanie załączenia oświetlenia w salach oraz sterowaniem oświetleniem w ciągach komunikacyjnych, klatce schodowej oraz oświetleniem zewnętrznym i iluminacyjnym. W tym celu w tablicach zaprojektować przekaźniki do komunikacji z BMS oraz wyprowadzić linie sterujące do pomieszczeń BMS. Stan pracy urządzeń oświetleniowych obiektu. należy wizualizować w podsystemie wizualizacji BMS i ew. za pomocą oddzielnej aplikacji programowej Oprawy oświetleniowe Oprawy oświetleniowe projektować i dobierać zgodnie z opisem w PFU Architektura wnętrz. Dla głównej Sali sportowej oraz kortów do squasha przewidzieć oprawy dedykowane do sal sportowych, w osłonie odpornej na uderzenia piłki. Do oświetlenia treningowego stosować wysoko wydajne oprawy świetlówkowe, a dla potrzeb rozgrywek i transmisji TV na boisku głównym stosować oprawy ze źródłem wysokoprężnym i statecznikiem elektronicznym Instalacja siły i gniazd W obiekcie należy zaprojektować zasilanie i instalację następujących urządzeń, systemów niskoprądowych i gniazd: urządzenia wentylacji i klimatyzacji urządzenia przewietrzania Sali urządzenia w instalacji grzewczej zestaw hydroforowy windy bramy i drzwi do budynku urządzenia przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego centralka instalacji sygnalizacji pożaru instalacja klap p.poż. w systemie wentylacji instalacja kontroli dostępu instalacja monitoringu wizyjnego instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu system informacji wewnętrznej zintegrowany system zarządzania budynkiem BMS system nagłośnienia i tablic świetlnych instalacja gniazd ogólnych, instalacja gniazd na stanowisku operatorskim 2.26 instalacja zestawów gniazd PEL1 (2*gniazdo 230V wydzielone; 1*gniazdo 230V ogólne; 1*gniazdo LAN) dla zasilania komputerów w przestrzeniach poza biurami, instalacja zestawów gniazd PEL2 (2*gniazdo 230V wydzielone; 1*gniazdo 230V ogólne; 2*gniazdo LAN) dla zasilania komputerów i drukarek w pomieszczeniach biurowych, instalacja dla zasilania odbiorników różnych systemów (nagłośnienia, tablic wyników, napędów przegród siatkowych i piłkochwytów, suszarek do rąk, suszarek do włosów, urządzeń kuchni, urządzeń baru, projektorów, tablic rolowanych, napędu ścianki mobilnej) instalacja gniazd 400V/16A na hali sportowej. (załącznik zestawienie pomieszczeń z PEL; opis technologii pomieszczeń) PFU Instalacje elektryczne strona 16/27

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 appmat@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/01/2010 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. INWESTOR Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86-89 71-616 Szczecin 2. OPIS INWESTYCJI Zakres inwestycji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo