9.8. Instalacje elektryczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9.8. Instalacje elektryczne."

Transkrypt

1 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Instalacje elektryczne. nazwa i adres obiektu budowlanego HALA SPORTOWA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HS PP W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Kampus Warta, działka nr 18/3, 18/6, 18/10, 18/11, 19/1, 12/2 obręb Śródka, Poznań oznaczenie opracowania HS PP PFU IE opracowała mgr inż. Maria Łuczak Poznań, czerwiec 2013 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI KODY CPV: 3 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PODSTAWA OPRACOWANIA 8 2 CZĘŚĆ OPISOWA ZASILANIE BUDYNKU ROZDZIELNICA GŁÓWNA NN 0,4 KV ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ INSTALACJE ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE I ZAPASOWE OŚWIETLENIE NOCNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM OPRAWY OŚWIETLENIOWE INSTALACJA SIŁY I GNIAZD TRASY KABLOWE, ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW OSPRZĘT ELEKTRYCZNY OCHRONA P.POŻ GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIE I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 21 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z PEL I DODATKOWYMI GNIAZDAMI 230V OGÓLNYMI 24 5 OPIS TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ 25 PFU Instalacje elektryczne strona 2/27

3 Kody CPV: Główny przedmiot zamówienia: Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty zamówienia: Oświetlenie sufitowe Oświetlenie ścienne Alarmy przeciwpożarowe Systemy przeciwpożarowe Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa Urządzenia kontroli czasu pracy Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach Standardowe wyposażenie sali gimnastycznej do siatkówki Urządzenia pomiarowe i sterujące System kontroli dostępu Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa Materiały konstrukcyjne i elementy podobne Materiały konstrukcyjne Materiały budowlane Cegły Cement Ceramika Zaprawa (murarska) Różne konstrukcje budowlane Dach Konstrukcje dachowe Beton Gotowa mieszanka betonu Produkty betonowe Wyroby konstrukcyjne Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gruzu Roboty w zakresie stabilizacji gruntu PFU Instalacje elektryczne strona 3/27

4 Roboty w zakresie odwadniania gruntu Badanie gruntu Roboty w zakresie kształtowania terenu Roboty na placu budowy Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Roboty budowlane związane z halami sportowymi Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym Roboty budowlane w zakresie politechnik Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Montaż konstrukcji metalowych Instalowanie konstrukcji metalowych Roboty konstrukcyjne Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Roboty budowlane w zakresie parkingów Konstrukcje z betonu zbrojonego Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie dróg Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe Roboty przy wznoszeniu rusztowań Fundamentowanie Wbijanie pali Betonowanie PFU Instalacje elektryczne strona 4/27

5 Zbrojenie Betonowanie konstrukcji Wznoszenie konstrukcji budynków Roboty przy wbijaniu pali Roboty murarskie i murowe Roboty kamieniarskie Cięcie kamienia Ściany nośne Kamieniarskie roboty wykończeniowe Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Ochrona odgromowa Instalowanie infrastruktury okablowania Instalowanie okablowania komputerowego Instalacyjne roboty elektrotechniczne Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje niskiego napięcia Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Inne instalacje elektryczne Roboty izolacyjne Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Instalowanie wentylacji Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Instalowanie sprzętu gaśniczego Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi i okien PFU Instalacje elektryczne strona 5/27

6 Instalowanie drzwi Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty ciesielskie Instalowanie stolarki niemetalowej Instalowanie zabudowanych mebli Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie wyrobów metalowych Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie terakoty Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie wind Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Kładzenie i wykładanie podłóg Kładzenie podłóg Kładzenie nawierzchni Kładzenie parkietu Roboty w zakresie podłóg drewnianych Wykładanie i tapetowanie ścian Wykładanie ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych Malowanie budowli Roboty elewacyjne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie Zakładanie paneli Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii Usługi projektowe PFU Instalacje elektryczne strona 6/27

7 Usługi projektowania architektonicznego Nadzór nad robotami budowlanymi Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania fundamentów Usługi projektowania konstrukcji nośnych Geotechniczne usługi inżynieryjne Usługi projektowania wnętrz Usługi projektowania mebli Roboty budowlane w zakresie kantyn PFU Instalacje elektryczne strona 7/27

8 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Niniejsze PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: a) wykonania projektu budowlanego z zakresu instalacji elektrycznej: 5 egz. w wersji papierowej i 5 egz. w wersji elektronicznej zawierającego opis, rysunki, schematy oraz niezbędne obliczenia w tym: obliczenia doboru ochrony odgromowej, uziemienia, bilans mocy obiektu; b) wykonania projektu wykonawczego z zakresu instalacji elektrycznej: 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej zawierającego opis, rysunki, schematy oraz obliczenia w tym: obliczenia doboru ochrony odgromowej, uziemienia, bilans mocy, obliczenia zwarciowe dla doboru aparatury, obliczenia spadków napięć w obwodach, obliczenia doboru przewodów i kabli, obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, obliczenia doboru oświetlenia (Eśr, UGR) dla: przyłączy energetycznych do projektowanego budynku instalacji elektrycznych wewnętrznych instalacji elektrycznych zewnętrznych w tym oświetlenia zewnętrznego, c) wykonania wszystkich prac opisanych w pkt. 1b zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym, d) opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót; e) wykonania dokumentacji powykonawczej dla wszystkich instalacji, elementów opisanych w pkt. 1b z naniesionymi zmianami do projektu wykonawczego: 4 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej. Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ. Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą szczegółowo całe zadanie. 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania niniejszego PFU było wykorzystanie następujących dokumentacji oraz opracowań: koncepcji architektonicznej obiektu, ustalenia z Zamawiającym, ustalenia międzybranżowe oraz z docelowym użytkownikiem obiektu, programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) pozostałych branż, wytyczne ochrony przeciwpożarowej, obowiązujące normy i przepisy, inne dokumenty. 2 Część opisowa 2.1 Zasilanie budynku Zasilanie budynku Hali Sportowej zlokalizowanej na działkach 18/3, 18/6, 18/10, 18/11, 19/1, 12/2 zaprojektować przy wykorzystaniu zaprojektowanych odrębnym opracowaniem szaf PFU Instalacje elektryczne strona 8/27

9 kablowych SK-1 i SK-2, zlokalizowanych na działce 12/4 w pobliżu północno zachodniej granicy działki 18/6. Zasilanie Hali Sportowej z obiektami zaplecza socjalnego kortów tenisowych oraz zasilanie oświetlenia boiska wraz gniazdami w szafkach SO-1, 2, 3, 4 przewidziano z RG1 i RGnn w Bibliotece Technicznej z uwagi na istniejącą rezerwę mocy w istniejącej stacji transformatorowej BT PP. Dane stacji transformatorowej BT PP: transformator 1250 kva agregat prądotwórczy 1000 kva odczytana maksymalna wartość mocy obciążającej stację 470 kva RG1 rozdzielnica główna obwodów nierezerwowanych RGnn rozdzielnica główna stacji transformatorowej, sekcja obwodów rezerwowanych agregatem prądotwórczym. W ramach oddzielnego opracowania zleconego przez Politechnikę Poznańską zostaną wykonane linie zasilające dla Hali Sportowej, zakończone szafami kablowymi na działce 12/4 w pobliżu granicy z działką 18/6. (załączniki rysunki: E-01 plan linii kablowych na PZT; E-02 plan linii kablowych w budynku BT PP; E-03 schemat zasilania SK-1 i SK-2 ) Z RG1 zaprojektowano zasilanie szafy kablowej SK-1, dla mocy 250 kw. Z RGnn zaprojektowano zasilanie szafy kablowej SK-2, dla mocy 100 kw. Z SK-1 zaprojektowano zasilanie szafki SO zasilającej oświetlenie boiska, dla mocy 53 kw. Zaprojektować zasilanie Hali Sportowej: zlikwidować SK-1, linię zasilającą przedłużyć do Hali Sportowej i zasilić obwody nierezerwowane (RH) zlikwidować SK-2, linię zasilającą przedłużyć i zasilić obwody rezerwowane w tym sekcję pożarową dla urządzeń wymagających zasilania w czasie pożaru (RGH). Z RG Hali Sportowej zaprojektować zasilanie: istniejącego obiektu zaplecza socjalnego kortów tenisowych (obecne zapotrzebowanie mocy 27 kw) projektowanego oddzielnym opracowaniem oświetlenia płyty boiska sportowego poprzez zasilenie szafki SO zlokalizowanej na działce 12/4 (projektowane zapotrzebowanie mocy 53 kw). Zaprojektować wyłączanie pożarowe budynku. Wyłączniki główne w RH i RGH (zrzut mocy) Hali Sportowej wyposażyć w cewkę wybijakową sterowaną przyciskiem PWP umieszczonym w pobliżu wejścia głównego do budynku. Zastosować w instalacji elektrycznej oraz w instalacji wentylacji i klimatyzacji urządzenia energooszczędne, aby moc zapotrzebowana obiektu nie przekroczyła 250 kw na zasilaczu nierezerwowanym i 100 kw na zasilaczu rezerwowanym. Dokonać analizy obciążenia sekcji pożarowej RGnn BT przy obciążeniu urządzeniami pożarowymi Hali Sportowej. 2.2 Rozdzielnica główna nn 0,4 kv Dla budynku Hali Sportowej zaprojektować rozdzielnicę główną dwusekcyjną ogólną RH i gwarantowaną RGH zlokalizowaną w pomieszczeniu 0.23 w piwnicy. Dla każdej sekcji rozdzielnicy przewidzieć kompensację mocy biernej. Pomieszczenie zaprojektować jako odrębną strefę pożarową. Z rozdzielnic RH i RGH zasilić wszystkie tablice rozdzielcze, urządzenia wentylacji i klimatyzacji, węzeł cieplny, instalacje oświetlenia i gniazd pomieszczeń budynku Hali PFU Instalacje elektryczne strona 9/27

10 Sportowej oraz inne odbiorniki znajdujące się w obiekcie. Dla zabezpieczenia wychodzących wewnętrznych linii zasilających przewidzieć wyłączniki. W obwodach zapewnić selektywność wyłączeń pomiędzy kolejnymi zabezpieczeniami. Zaprojektować możliwość monitorowania stanu wyłączników głównych w obu sekcjach RH i RGH. Rozdzielnicę główną RH i RGH zaprojektować jako przyścienną, w obudowie systemowej IP30 z drzwiami. Zastosować rozdzielnicę do pracy w układzie TNS. Punkt rozdziału PE i N uziemić. W rozdzielnicy należy przewidzieć 30% rezerwę na rozbudowę obwodów. Rozdzielnicę wyposażyć w: szyny zbiorcze miedziane, wyłącznik/rozłącznik izolacyjny główny w polu zasilającym każdej z sekcji, bloki rozdzielcze, sygnalizację napięcia, gniazdo serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo nadmiarowym B16A/30mA z sygnalizacją obecności napięcia, ochronniki i odgromniki odpowiedniej klasy. wyprowadzenia obwodów wykonać za pomocą listew zaciskowych, opisanych. W rozdzielnicy zaprojektować w polach zasilających RH i RGH analizatory parametrów sieci umożliwiające zdalny odczyt parametrów pracy rozdzielnicy: prądu, napięcia, harmonicznych prądu i napięcia oraz zużycia energii. Zaprojektować przesyłanie odczytów z analizatora do BMS lub dedykowanego oprogramowania dla analizy zużycia energii elektrycznej poprzez sieć LAN. Zaprojektować analizatory: w polach zasilających obu sekcji RH i RGH na odpływie do budynku zaplecza socjalnego kortów tenisowych na odpływie do szafki SO oświetlenia stadionu (przenieść analizator z SO) W RH i RGH zaprojektować baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej (tgϕ 0,4) dla każdej sekcji. 2.3 Rozdział energii elektrycznej Zaprojektować rozdział energii elektrycznej w dwóch sekcjach RH i RGH oraz w tablicach rozdzielczych. Linie odpływowe z rozdzielnicy głównej zaprojektować jako: 5-przewodowe dla wlz wewnątrz budynku 4-przewodowe dla linii zasilających obiekty zewnętrzne. Zaprojektować przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczone przegrodami o takiej samej odporności ogniowej jak ściana. Zaprojektować zasilanie do tablic: systemów niskoprądowych : BMS, SAP, SSWiN, CCTV, KD, RCP, sieci strukturalnej, klap p.poż., nagłośnienia i tablic wyników budynku zaplecza socjalnego kortów tenisowych oświetlenia stadionu SO na działce 12/4. Zaprojektować zasilanie do tablic i tablice: tablice rozdzielcze piętrowe, Sali Sportowej, pompy ciepła rozdzielnicę zasilania instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji Tablice rozdzielcze zaprojektować jako wnękowe lub natynkowe, w obudowie IP30 z drzwiami, modułowe, wyposażone w: PFU Instalacje elektryczne strona 10/27

11 rozdział zasilania na obwody wydzielone i ogólne rozłącznik izolacyjny lub wyłącznik (oddzielny dla obwodów ogólnych i oddzielny dla obwodów wydzielonych) umożliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia ograniczniki przepięć kl. C urządzenia zabezpieczające linie zasilające tablice lokalne urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu euroszyny do montażu aparatury elektroinstalacyjnej przewidzieć 30% rezerwę miejsca na rozbudowę. Tablice dla zasilania urządzeń (np. wentylacji, klimatyzacji itp.) projektować w pobliżu urządzeń (w pomieszczeniach technicznych) jako natynkowe, w obudowie IP54 lub równoważnej i wyposażać w: rozłącznik izolacyjny lub wyłącznik umożliwiający wyłączenie rozdzielnicy spod napięcia ograniczniki przepięć kl. C urządzenia zabezpieczające obwody odbiorcze, takie jak wyłączniki nadmiarowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe elementy sterownicze oświetlenia i innych instalacji wynikające z potrzeb technologii obiektu euroszyny do montażu aparatury elektroinstalacyjnej przewidzieć 30% rezerwę miejsca na rozbudowę. Przewiduje się dla budynku zasilenie następujących odbiorników napięciem nierezerwowanym: obiekty zewnętrzne: budynek zaplecza socjalnego kortów tenisowych, szafka SO oświetlenia stadionu, złącze ZK-TV dla potrzeb transmisji telewizyjnej oświetlenie zewnętrzne budynku oświetlenie wewnątrz budynku gniazda 230V i 400V instalacji ogólnej gniazda 230V instalacji wydzielonej i gwarantowanej urządzenia baru: piec konwekcyjny, zmywarka gastronomiczna, ekspres do kawy, kasa, oświetlenie lady urządzenia aneksów kuchennych: lodówki, kuchenki mikrofalowe itp. urządzenia instalacji centralnego ogrzewania urządzenia wentylacji bytowej urządzenia klimatyzacji budynku urządzenia w instalacji nagłośnienia tablice świetlne w salach sportowych siłowniki piłkochwytów i przegród Sali sportowej napędy przegród w salach ćwiczeń urządzenia multimedialne dla sal konferencyjnych (projektory, ekrany rolowane, nagłośnienie) urządzenia Systemu Informacji Wewnętrznej windy napędy bram rolowanych w magazynach siłowniki okien w Sali sportowej PFU Instalacje elektryczne strona 11/27

12 napędy drzwi obrotowych wejściowych instalacja przeciwoblodzeniowa pochylni zewnętrznej przepompownie wód opadowych podgrzewacze wody oświetlenie awaryjne. Przewiduje się dla budynku zasilenie następujących odbiorników napięciem rezerwowanym: sekcja pożarowa zasilająca urządzenia wymagające zasilania w czasie pożaru: wentylacja oddymiania i napowietrzania, instalacja klap dymowych, i siłowniki otworów do napowietrzania instalacja klap p.poż. w instalacji wentylacji zestaw hydroforowy z funkcją p.poż. centralka systemu SSP/SAP sekcja zasilająca urządzenia wymagające zasilania awaryjnego w sytuacja normalnej pracy: oświetlenie głównej Sali sportowej oświetlenie awaryjne automatyka central, centralki systemów bezpieczeństwa i nadzoru oraz rejestracji czasu pracy centralki systemu BMS szafa PD w sieci teleinformatycznej przepompownia ścieków pompy w kanalizacji sanitarnej. 2.4 Instalacje zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne zaprojektować dla następujących elementów: oświetlenie wnęki (kanał od strony boiska) lampy w murze oporowym i w posadzce; dojście do budynku od strony boiska, dojście ( droga ppoż. od strony Warty), wejście główne, budynek oświetlany reflektorami z poziomu terenu. Oświetlenie zewnętrzne przewidzieć dla następujących funkcji: oświetlenia wejścia do budynku oświetlenia dekoracyjnego elewacji podświetlenie napisu oświetlenie dróg wewnętrznych Kampusu: zastosować oprawy LED 30W do 60W na słupach 6m oświetlenie chodników wewnętrznych Kampusu: zastosować słupki oświetleniowe 60cm, ze świetlówką 28W lub źródłem metalhalogenowym 20W, świecące światłem ukierunkowanym oświetlenie parkingów zewnętrznych: zastosować oprawy LED 30W do 60W na słupach 6m. Oświetlenie zewnętrzne zasilić: z istniejącej sieci oświetlenia dróg wewnętrznych: oprawy na słupach zlokalizowane przy drogach wewnętrznych, oprawy na słupach do oświetlenia parkingu, słupki oświetleniowe do oświetlania ciągów pieszych PFU Instalacje elektryczne strona 12/27

13 z projektowanego obwodu w RH: oprawy do oświetlenia dekoracyjnego, oraz oprawy/wypusty dla podświetlania liter. Załączanie oświetlenia zewnętrznego zaprojektować: automatycznie z katalogu czasowego automatycznie z zastosowaniem przekaźnika zmierzchowego ręcznie indywidualnie dla poszczególnych sekcji Funkcje sterowania oświetleniem zewnętrznym zasilanym z RH należy realizować poprzez system BMS. Dostęp do funkcji sterowania określają uprawnienia danych użytkowników systemu BMS Obiekty zewnętrzne Zaprojektować zasilanie z RH Hali Sportowej: istniejącego obiektu Zaplecza socjalnego kortów tenisowych (obecne zapotrzebowanie mocy 27 kw) istniejące zasilanie z sieci ENEA odłączyć złącza kablowego dla potrzeb transmisji telewizyjnej ZK-TV złącze zasilić z RH kablami aluminiowymi, z mocą 125kW/160A oraz wykonać połączenie ZK-TV kablem światłowodowym 4J lub równoważnym ze stanowiskiem operatorskim w głównej Sali sportowej. oświetlenia płyty boiska sportowego poprzez zasilenie szafki SO (projektowane oddzielnym opracowaniem; projektowane zapotrzebowanie mocy 53 kw) przeniesienie sterowania oświetleniem płyty boiska z szafki SO-1 do budynku Hali Sportowej. Zaprojektować nowe trasy linii oświetlenia stadionu od szafki SO do masztów oświetleniowych w obrębie kolizji z wjazdem na działkę 18/6 od strony północnej. Złącze ZK-TV zlokalizować na parkingu od strony zachodniej budynku i wyposażyć w: 1 gniazdo 400V/125A 3 gniazda 400V/63A 1 przełącznicę światłowodową. 2.5 Instalacje wewnętrzne Oświetlenie podstawowe Oświetlenie w obiekcie dobrać zgodnie z normą PN_EN :2004 lub równoważną stosując oświetlenie energooszczędne. Dla hali sportowej przewidzieć oświetlenie umożliwiające oświetlenie dla następujących przypadków: zajęcia dydaktyczne na trzech boiskach 300 lx rozgrywki sportowe na dwóch boiskach bocznych 500 lx rozgrywki sportowe na boisku głównym 750 lx transmisja TV 750 lx Dla oświetlenia boiska głównego zastosować oprawy wyposażone w statecznik elektroniczny. Przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji oświetlenia boiska głównego (rezerwa mocy i miejsca w tablicy Sali sportowej) dla transmisji TV w jakości HD 2200lx. Dla pomieszczeń zaplecza hali sportowej przyjmować natężenie oświetlenia zgodne z normą: komunikacja, magazyny 100 lx klatki schodowe 150 lx hall wejściowy 200 lx umywalnie, WC, aneksy kuchenne 200 lx PFU Instalacje elektryczne strona 13/27

14 pomieszczenia techniczne, maszynownie 200 lx sale ćwiczeń 300 lx sale konferencyjne 300 lx. korty do squasha 750 lx Przewidzieć wykorzystanie sal ćwiczeń 1.3 i 2.2 jako sal konferencyjnych. Dobór oświetlenia skoordynować z wymaganiami określonymi w PFU Architektura wnętrz. W projekcie zastosować współczynniki konserwacji wynikające z określonych projektem terminów konserwacji i terminów wymiany źródeł światła. Do oświetlenia podstawowego zaprojektować oprawy fluorescencyjne energooszczędne ze statecznikami elektronicznymi. Oświetlenie hali sportowej dla rozgrywek na boisku głównym uzupełnić naświetlaczami ze źródłami metalhalogenowymi. Stopień ochrony IP zaprojektować zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. Na hali sportowej stosować oprawy w obudowach odpornych na uderzenia piłką. Oprawy w Sali sportowej wieszać na systemach mocowanych do konstrukcji nośnej, możliwie najwyżej. Sposób montażu uzgodnić z projektantem konstrukcji nośnej. W zależności od przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oprawy oświetleniowe powinny spełniać dodatkowe wymagania związane z możliwością załączania i sterowania oświetleniem. Oprawy w sali sportowej : regulacja natężenia oświetlenia poprzez załączanie grupowe sekcyjny układ załączający umożliwiający kształtowanie stref oświetleniowych oświetlenie pomocnicze: naświetlacze załączanie z poziomu BMS i z tablicy w Sali sportowej 0.1. Oprawy w salach ćwiczeń: oświetlenie oprawami dającymi możliwość zróżnicowania oświetlenia dla dwóch funkcji pomieszczeń (sala ćwiczeń; sala konferencyjna) załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach podział na sekcje oświetlające ok. 10m 2-15m 2 nadrzędne załączanie i wyłączanie oświetlenia w funkcji obecności przez BMS. Oprawy w przestrzeniach publicznych (komunikacja, WC,): oświetlenie bez regulacji natężenia oświetlenia w komunikacji podział na sekcje oświetlenia odpowiadające zróżnicowanym funkcjom poszczególnych obszarów załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach, czujnikami ruchu a w miejscach doświetlonych światłem dziennych czujnikami natężenia oświetlenia, z poziomu BMS. Dla potrzeb monitoringu w korytarzach należy wydzielić w każdej sekcji oprawy oświetlenia nocnego załączane z poziomu BMS. Oprawy w przestrzeniach biurowych ( Studium WF, AZS, pomieszczenia sędziów i VIP): oświetlenie bez regulacji natężenia oświetlenia podział na sekcje oświetlające ok. 10m 2 załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach, kontrola załączenia obwodu z poziomu BMS. Oprawy w pomieszczeniach technicznych, magazynach: oświetlenie bez regulacji natężenia oświetlenia podział na sekcje oświetlające ok. 10m 2 załączanie sekcyjne łącznikami na ścianach. PFU Instalacje elektryczne strona 14/27

15 Zaprojektować podświetlenie trofeów w holu głównym oprawami LED. Sterowanie załączaniem poprzez przekaźnik zmierzchowy z możliwością załączania ręcznego i przez BMS Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i zapasowe W budynku wymagane jest oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wg 181 Dz.U (z poźn. zm). Szczegółowe warunki wykonania oświetlenia awaryjnego wg PN-EN 1838; 2005, PN-EN 50172; 2005 lub równoważnymi. Należy zaprojektować instalację w oparciu o oprawy wyposażone w inwertery. Czas podtrzymania opraw awaryjnych zastosować zgodnie z 181 Dz.U (z poźn. zm): Dla opraw awaryjnych ewakuacyjnych 1 godzina Dla opraw awaryjnych zapasowych w zależności od czasu trwania czynności które muszą być zakończone. Zaprojektować system centralnego monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego przekazujący sygnały do BMS. W ciągach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach ewakuacyjnych należy zaprojektować piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji Oświetlenie nocne W obiekcie zaprojektować wykonanie instalacji oświetlenia nocnego w celu zapewnienia możliwości poruszania się osób w porze nocnej, prawidłowej pracy kamer CCTV (wymagany poziom natężenia oświetlenia 0,3 lx dla kamer wewnętrznych) oraz dozoru obiektu przy wyłączonym oświetleniu podstawowym, oraz uzupełnienia oświetlenia podstawowego. W tym celu w ciągach komunikacyjnych należy wydzielić oprawy z oświetlenia podstawowego. Oprawy w trybie pracy dziennej powinny świecić wraz oprawami danej strefy oświetlenia i wraz z nimi podlegać sterowaniu. W trybie pracy nocnej świecą wytypowane oprawy w każdej ze stref oświetlenia. Przełączanie oświetlenia z trybu dziennego na nocny i odwrotnie następować powinien poprzez sygnał z BMS Sterowanie oświetleniem Sterowaniu podlegają: ciągi komunikacyjne na każdej kondygnacji: centralnie z funkcją oświetlenia nocnego, oraz lokalnie poprzez wykorzystanie czujników ruchu i w przypadku powierzchni doświetlanej również światłem naturalnym czujników natężenia; podział na możliwie wiele sekcji oświetlenia dostosowanych do przewidywanej obecności osób w danej strefie (załączanie/wyłączanie aktywowane obecnością osób w danej, możliwie małej strefie). klatki schodowe: centralnie i lokalnie jak wyżej; podział na sekcje oświetlenia piętrami (załączanie/wyłączanie aktywowane zgodnie z przemieszczaniem się osób pomiędzy piętrami). hala sportowa: lokalnie sekcjami oświetlenia oraz generacja scen oświetleniowych przy pomocy sterowników w tablicy sterowniczej w pomieszczeniu 0.1; centralnie nadzór ze strony BMS; możliwość operowania oświetleniem z pomieszczenia operatorskiego oświetlenie zewnętrzne i iluminacyjne: centralnie z wykorzystaniem czujki zmierzchowej oraz programowalnego kalendarza czasowego. Funkcje sterowania oświetleniem wewnętrznym należy realizować poprzez system BMS. Dostęp do funkcji sterowania określają uprawnienia danych użytkowników systemu BMS. PFU Instalacje elektryczne strona 15/27

16 Należy zintegrować sterowanie oświetleniem dla całego obiektu przez wprowadzenie w system zarządzający instalacjami BMS sygnałów o stanie załączenia oświetlenia w salach oraz sterowaniem oświetleniem w ciągach komunikacyjnych, klatce schodowej oraz oświetleniem zewnętrznym i iluminacyjnym. W tym celu w tablicach zaprojektować przekaźniki do komunikacji z BMS oraz wyprowadzić linie sterujące do pomieszczeń BMS. Stan pracy urządzeń oświetleniowych obiektu. należy wizualizować w podsystemie wizualizacji BMS i ew. za pomocą oddzielnej aplikacji programowej Oprawy oświetleniowe Oprawy oświetleniowe projektować i dobierać zgodnie z opisem w PFU Architektura wnętrz. Dla głównej Sali sportowej oraz kortów do squasha przewidzieć oprawy dedykowane do sal sportowych, w osłonie odpornej na uderzenia piłki. Do oświetlenia treningowego stosować wysoko wydajne oprawy świetlówkowe, a dla potrzeb rozgrywek i transmisji TV na boisku głównym stosować oprawy ze źródłem wysokoprężnym i statecznikiem elektronicznym Instalacja siły i gniazd W obiekcie należy zaprojektować zasilanie i instalację następujących urządzeń, systemów niskoprądowych i gniazd: urządzenia wentylacji i klimatyzacji urządzenia przewietrzania Sali urządzenia w instalacji grzewczej zestaw hydroforowy windy bramy i drzwi do budynku urządzenia przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego centralka instalacji sygnalizacji pożaru instalacja klap p.poż. w systemie wentylacji instalacja kontroli dostępu instalacja monitoringu wizyjnego instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu system informacji wewnętrznej zintegrowany system zarządzania budynkiem BMS system nagłośnienia i tablic świetlnych instalacja gniazd ogólnych, instalacja gniazd na stanowisku operatorskim 2.26 instalacja zestawów gniazd PEL1 (2*gniazdo 230V wydzielone; 1*gniazdo 230V ogólne; 1*gniazdo LAN) dla zasilania komputerów w przestrzeniach poza biurami, instalacja zestawów gniazd PEL2 (2*gniazdo 230V wydzielone; 1*gniazdo 230V ogólne; 2*gniazdo LAN) dla zasilania komputerów i drukarek w pomieszczeniach biurowych, instalacja dla zasilania odbiorników różnych systemów (nagłośnienia, tablic wyników, napędów przegród siatkowych i piłkochwytów, suszarek do rąk, suszarek do włosów, urządzeń kuchni, urządzeń baru, projektorów, tablic rolowanych, napędu ścianki mobilnej) instalacja gniazd 400V/16A na hali sportowej. (załącznik zestawienie pomieszczeń z PEL; opis technologii pomieszczeń) PFU Instalacje elektryczne strona 16/27

17 Instalacja zasilania ogólnego W obiekcie należy zaprojektować wykonanie instalacji zasilania ogólnego przeznaczoną do zasilania oświetlenia, wybranych urządzeń siłowych, gniazd ogólnego przeznaczenia 230V oraz 400V. W każdym pomieszczeniu przewidzieć gniazda ogólne 230V dla celów porządkowych. W holach i korytarzach przewidzieć 1 gniazdo 230V na 10m ściany, a w miejscach siedzisk zaprojektować 10 gniazd 230V dla każdego takiego miejsca. Na stanowisku operatorskim 2.26 przewidzieć 10 gniazd 230V m.in. dla potrzeb transmisji telewizyjnej. Instalację elektryczną zasilania ogólnego należy wykonać przewodami YDYżo 5(3)x mm 2 izolowanymi 750V lub równoważnymi. Instalację należy wykonać w układzie TN-S. Przewody należy prowadzić w korytach i drabinkach metalowych oraz szachtach instalacji elektrycznej, w przestrzeni międzysufitowej, na tynku w listwach z przegrodą dla innych instalacji (np. teletechnicznej), w rurkach lub w tynku. Trasy koryt należy lokalizować w przestrzeni międzysufitowej, tak aby w przyszłości zapewnić możliwość ułożenia dodatkowych przewodów. W celu uniknięcia kolizji projekt wykonawczy trasowania należy uzgodnić branżowo. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą ognioochronną o odporności nie mniejszej niż odporność ogniowa tych oddzieleń Instalacja zasilania wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego W obiekcie przewidzieć wykonanie instalacji zasilania wydzielonego oraz gwarantowanego. Instalacje przeznaczone będą do: - zasilania rezerwowanego dla zasilania wybranych urządzeń podtrzymujących funkcje budynku w przypadku awarii zasilania nierezerwowanego (pompownie ścieków, systemy ochrony budynku, wentylacja umożliwiająca zakończenie zadań bez zachowania komfortu); w przypadku pożaru zasilanie urządzeń wymagających zasilania w czasie pożaru (oddymianie, napowietrzanie, zestaw hydroforowy itp.), - zasilania wydzielonego dla zasilania gniazd komputerowych (stanowisk komputerowych ), drukarek sieciowych itp., - zasilania gwarantowanego gwarantowaną lokalnie zasilaczem UPS: dla zasilania urządzeń w pomieszczeniach okablowania strukturalnego. Instalację elektryczną zasilania wydzielonego oraz gwarantowanego należy wykonać przewodami YDYżo 5(3)x mm 2 izolowanymi 750V lub równoważnymi. Instalację należy wykonać w układzie TN-S. Przewody należy prowadzić w korytach i drabinkach metalowych oraz szachtach instalacji elektrycznej, w przestrzeni międzysufitowej, na tynku w listwach z przegrodą dla innych instalacji (np. teletechnicznej), w rurkach lub w tynku. Trasy koryt należy lokalizować w przestrzeni międzysufitowej, tak aby w przyszłości zapewnić możliwość ułożenia dodatkowych przewodów. W celu uniknięcia kolizji projekt wykonawczy trasowania należy uzgodnić branżowo. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą ognioochronną o odporności nie mniejszej niż odporność ogniowa tych oddzieleń. Instalacja odbiorcza gniazd napięcia wydzielonego, rezerwowanego i gwarantowanego powinna posiadać odgromnik listwowy klasy D usytuowany przy gniazdach komputerowych (1 stanowisko PEL). Każdy obwód gniazd komputerowych zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym typu A. Z jednego obwodu zasilać maksymalnie 4 stanowiska komputerowe (nie więcej niż 10 gniazd). PFU Instalacje elektryczne strona 17/27

18 Dla obwodów komputerowych stosować gniazda koloru czerwonego aby odróżnić je od gniazd ogólnego przeznaczenia. Wysokość montażu gniazd wg wytycznych użytkownika i architekta Zasilanie odbiorników w pomieszczeniach Zaprojektować zasilanie wszystkich urządzeń i instalacji określonych w: PFU wszystkich branż opisie technologii pomieszczeń Zasilanie systemów komunikacji, sterowania, bezpieczeństwa i nadzoru budynku Zaprojektować zasilanie systemów komunikacji, sterowania, bezpieczeństwa i nadzoru budynku w oparciu o PFU oraz projekty wykonawcze dla tej grupy urządzeń. Przewiduje się wykonanie zasilania następujących instalacji: instalacja okablowania strukturalnego instalacja sygnalizacji pożaru instalacja kontroli dostępu instalacja rejestracji czasu pracy instalacja monitoringu wizyjnego instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu instalacja nagłośnienia i tablic wyników zintegrowany system zarządzania budynkiem BMS instalacja sterowania oświetleniem instalacja sterowania i pomiarów źródeł ciepła i chłodu oraz systemów HVAC instalacja sterowania i pomiarów dla mediów instalacja systemu zarządzania bezpieczeństwem AKPiA Zasilanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji Zaprojektować i wykonać zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji, elementów sterowniczych oraz szaf automatyki wentylacji i klimatyzacji w oparciu o PFU branżowe oraz projekty wykonawcze dla tej grupy urządzeń. W koordynacji z instalacją AKPiA oraz BMS należy zaprojektować i wykonać szafy sterownicze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. W instalacji wentylacji i klimatyzacji występują: tablice zasilające pompy obiegowe w instalacji chłodu klimakonwektory chłodzące w instalacji chłodu układy chłodzenia całorocznego split nawilżacze parowe wentylatory i centrale wentylacyjne pomieszczeń wentylatory oddymiające klatek schodowych wymagające zasilania w czasie pożaru elementy sterownicze (zawory, siłowniki, przepustnice, klapy p.poż. itp.) szafy sterownicze wymagające zasilania rezerwowanego Zasilanie urządzeń w instalacji CO Zaprojektować i wykonać zasilanie urządzeń i elementów sterowniczych oraz szaf automatyki w instalacji CO w oparciu o PFU branżowe oraz projekty wykonawcze dla tej grupy PFU Instalacje elektryczne strona 18/27

19 urządzeń. W koordynacji z instalacją AKPiA oraz BMS należy zaprojektować i wykonać szafy sterownicze urządzeń centralnego ogrzewania. W instalacji centralnego ogrzewania występują: tablice zasilające sprężarkowe pompy ciepła pompy obiegowe źródła dolnego pompy obiegowe CO/CT/CWU pompy obiegowe kolektorów słonecznych elementy sterownicze (zawory, siłowniki, przepustnice itp.) szafy sterownicze wymagające zasilania rezerwowanego Zasilanie urządzeń w instalacji wodno - kanalizacyjnej Zasilanie zestawu hydroforowego, przepompowni ścieków, przepompowni wód deszczowych, pomp w kanalizacji sanitarnej, podgrzewaczy wody zaprojektować w oparciu PFU branżowy oraz projekt wykonawczy instalacji wod-kan. Zestaw hydroforowy wymaga zasilania w czasie pożaru Trasy kablowe, rozprowadzenie przewodów Instalację elektryczną należy prowadzić w korytach metalowych i szachtach instalacji elektrycznej ogólnej, na tynkach w listwach, w tynkach lub w podłodze, a gniazda powinny być osadzane w miarę możliwości na ścianach, na suficie lub w podłodze w uzgodnieniu z architektem i zgodnie z przeznaczeniem. W obiekcie instalację zaprojektować w układzie TNS. Zaprojektować trasy kablowe dla instalacji oświetlenia, siły, instalacji słaboprądowych oraz pożarowych. Instalacje siły oraz słaboprądowe i pożarowe należy prowadzić w oddzielnych, do tego celu przygotowanych drabinkach kablowych. Drabinki kablowe ogniowe montować na zawiesiach o odporności ogniowej minimum 90 minutw odstępach 1,2m. Należy również zapewnić wszystkie podejścia pionowe do odbiorników w rurkach o średnicach dostosowanych do przekroju prowadzonych kabli i przewodów. Wykonawca powinien zrealizować wszelkie przebicia przez ściany oraz stropy zapewniając niezbędne uszczelnienia takich przejść. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą ognioochronną o odporności nie mniejszej niż odporność ogniowa tych oddzieleń. Wszystkie drabinki oraz inne urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla drabinek kablowych co 1,5m. Zaprojektować co najmniej 2 szachty elektryczne biegnące przez trzy kondygnacje zaplecza hali, po obu stronach Sali sportowej. Na całej długości stosować systemowe łączenia drabinek kablowych (łączniki, kąty, łuki). Drabinki kablowe należy uziemić poprzez połączenia z główną szyną uziemiającą. Przebieg tras kablowych należy skoordynować z przebiegiem innych instalacji w projekcie wykonawczym. W trasach zapewnić 30% rezerwę miejsca dla dalszej rozbudowy Osprzęt elektryczny W całym budynku należy skoordynować typy wyłączników oraz gniazd (w tym gniazd 230V i teleinformatycznych) stosując osprzęt jednego producenta, tej samej serii z podziałem na sposób montażu n/t lub p/t. Osprzęt o stopniu ochrony IP 44, stosować w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych. W pozostałych pomieszczeniach stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20. PFU Instalacje elektryczne strona 19/27

20 2.6 Ochrona p.poż. Dla zapewnienia spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej obiektu przewidzieć: Kable zasilające i sterownicze dla urządzeń do sygnalizacji pożaru oraz urządzeń pracujących w czasie pożaru o odporności ogniowej co najmniej 90min. Przejścia kabli i przewodów na granicach stref pożarowych projektuje się poprzez przegrody ogniowe w sposób zapewniający odporność ogniową wymaganą dla danej przegrody. Główny wyłącznik pożarowy GWP zlokalizowany na wejściu kabla zasilającego do budynku, sterowany przyciskiem PWP przy wejściu głównym. Sieć elektryczna musi być centralnie wyłączana Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu W obiekcie zaprojektować przycisk PWP głównego wyłącznika pożarowego GWP usytuowanego w RH wyłączający zasilanie wszystkich odbiorników, oraz w RGH dokonując zrzutu obciążenia odbiorników nie wymagających zasilania w czasie pożaru. Bezwzględnie należy uwzględnić warunki ochrony p-poż. Zaprojektować monitorowanie wyłącznika p.poż. z poziomu systemu BMS. 2.7 Instalacja odgromowa, uziemienie i połączenia wyrównawcze Zaprojektować instalację odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych zgodnie z normą PN-EN 62305: 2009 lub równoważną Zbrojenie słupów konstrukcyjnych wykorzystać jako przewody odprowadzające. W projekcie określić stopień ochrony odgromowej. Przy ustalaniu wartości rezystancji uziemienia należy wziąć pod uwagę występowanie w budynku instalacji teletechnicznych dla których wartość uziemienia jest wymagana 1 Ω i mniejsza. Jako część instalacji odgromowej należy wykorzystać elementy konstrukcji budynku. Do siatki połączeń wyrównawczych należy przyłączyć zbrojenia wszystkich słupów konstrukcyjnych budynku. W pomieszczeniach technicznych należy wyprowadzić z uziomu taśmę stalową FeZn o odpowiednim przekroju i wykonać główne/miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie dostępne elementy wyposażenia pomieszczenia. W projekcie wykonawczym dobrać przekroje połączeń w powietrzu uziemienia ochronnego i roboczego zgodnie z normą PN-EN 62305:2009 i PN-HD :2011 lub normą równoważną. Projektowany budynek zaprojektowano na płycie fundamentowej zbrojonej odizolowanej od podłoża warstwą hydroizolacji. Pod hydroizolacją wykonana zostanie podbudowa betonu chudego z palami zbrojonymi prętami. W betonie chudym wykonać uziom kratowy połączony ze zbrojeniem pali. Ponad warstwą hydroizolacji wykonać połączenia uziomu kratowego z uziomem otokowym oraz ze zbrojeniem płyty fundamentowej, którą wykorzystać jako siatkę połączeń wyrównawczych dla budynku. Zaprojektować w pomieszczeniach technicznych wyprowadzenie z uziomu taśmy stalowej FeZn o odpowiednim przekroju i zaprojektować główne/miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie dostępne elementy wyposażenia pomieszczenia. Zaprojektować uziemienie RH i RGH. Zaprojektować połączenie z szyną wyrównawczą rurociągów wchodzących do budynku. Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć: PFU Instalacje elektryczne strona 20/27

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Hala sportowa Politechnika Poznańska PFU w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj. POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa Politechniki Poznańskiej

Hala sportowa Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ZASILANIE ENERGETYCZNE ADRES INWESTYCJI: POLITECHNIKA POZNAŃSKA UL. BERDYCHOWO, POZNAŃ ZAMAWIAJĄCY POLITECHNIKA POZNAŃSKA, PL. MARII-SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Tadych, Marek Gosławski

Andrzej Tadych, Marek Gosławski Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia: Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAWARTOŚCI

SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAWARTOŚCI SZCZEGÓŁOWY SPIS ZAWARTOŚCI INSTALACJA ZASILANIA WYDZIELONEGO, REZERWOWANEGO I GWARANTOWANEGO 1. Część opisowa... 3 1.1. Przedmiot zamówienia... 3 1.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego...

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania projektu stanowią:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1. Uwagi ogólne... 2 1.1. Inwestor... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania:... 2 1.4. Charakterystyka inwestycji... 2 2. Rozwiązania techniczne.... 3 2.1. Zasilanie projektowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną

1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Zasilanie w energię elektryczną - 2 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany, część elektryczna, Hali magazynowej z zapleczem socjalnym w Szczecinie ul. Wiosenna 1 działka nr 10/5 dla

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1/E Schemat zasilania i rozdziału energii 2/E Instalacja oświetleniowa rzut piwnic 3/E Instalacja oświetleniowa rzut parteru 4/E Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Leszno ul. Dworcowa 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo