PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LECHA 9-9A INWESTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LECHA 9-9A INWESTOR"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LECHA 9-9A INWESTOR MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. KS..TUNKLA 147 PROJEKTANT MGR INŻ. BARBARA CYBULSKA Zespół opracowujący : mgr inż. Bartłomiej Szeja mgr inż. Łukasz Kluba Grudzień

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Część opisowa Strona tytułowa strona 1 Zawartość opracowania strona 2 Opis techniczny strony Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan 4. Projektowany stan 5. Zestawienie powierzchni budynku 6. Charakterystyka istniejącego budynku 7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko i otaczające obiekty 8. Opis architektoniczno budowlany 9. Charakterystyka energetyczna budynku 10.Warunki p.poż. Wytyczne do planu BIOZ strony 9-12 Oświadczenie projektanta wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby załącznik nr.1 B. Część rysunkowa 1. Mapa zasadnicza 2. Plan sytuacyjny 3. Inwentaryzacja - rzut parter 3.1 Inwentaryzacja rzut kondygnacji powtarzalnej 4. Inwentaryzacja rzut dachu 5. Inwentaryzacja - przekrój A-A 6. Inwentaryzacja elewacja wschodnia 6.1 Inwentaryzacja elewacja zachodnia 6.2 Inwentaryzacja elewacja północna i południowa 7. Rzut parteru 8. Rzut kondygnacji powtarzalnej 9. Rzut dachu 10. Przekrój A-A 11. Elewacja wschodnia kolorystyka 12. Elewacja zachodnia kolorystyka 13. Elewacja północna i południowa kolorystyka 14. Zasady ogólne wykonania ocieplenia 15. Ocieplenie otworu okiennego i narożników 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania : Niniejsze opracowanie stanowi projekt docieplenia budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 9-9A. 2. Podstawa opracowania: Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie na wykonanie projektu budowlanego uzyskane od Inwestora MGSM Perspektywa w Rudzie Śląskiej ul.tunkla 147. Projekt opracowano na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej budynku, Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej oraz przy pomocy programów komputerowych. Obróbka plików rysunkowych za pomocą programu AutoCad. Oględziny i pomiary dokonano w listopadzie Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja wykorzystuje istniejące wewnętrzne media. 3. Istniejący stan Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, znajduje się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2441/164, która ma powierzchnię 2210 m2 i jest położona w Rudzie Śląskiej. Budynek posiada księgę wieczystą o numerze GL1S/ /4. 4. Projektowany stan. 1) ocieplenie budynku powyżej terenu, 2) ocieplenie ścian piwnic warstwą styroduru ( na głębokość 100 cm w grunt ), 3) ocieplenie poddasza wentylowanego, 4) wymiana istniejących okien klatek schodowych, 5) wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na metalowe, 6) naprawa daszków nad wejściami, 7) naprawa wszystkich balkonów, 8) montaż typowych daszków poliwęglanowych nad balkonami na ostatniej kondygnacji, 9) montaż osłon z siatek pcv zabezpieczającej wyloty kominów przed ptakami, 10) tynkowanie kominów wraz z naprawą betonowych czap kominowych, 11) montaż nowego uzbrojenia elewacji: rynny z tytan cynku, rury spustowe z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie ścian kolankowych, 12) montaż parapetów okiennych blaszanych, 3

4 13) montaż nowych kaset domofonowych, 14) likwidacja otworu po zsypie na węgiel do piwnicy, 15) wykonanie wokół budynku opaski szer. 50 cm z płyt chodnikowych z obrzeżem. 5. Zestawienie powierzchni budynku: Powierzchnia zabudowy: 273,84 m² Powierzchnia części wspólnych budynku: 377,87 m² Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1310,94 m² Liczba mieszkań: Charakterystyka istniejącego budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Lecha 9-9A stanowi własność MGSM Perspektywa z Rudy Śląskiej. Jest to budynek 4 kondygnacyjny, z dwoma klatkami schodowymi z posadzką lastriko. Stropy w budynku żelbetowe, ściany murowane. Budynek jest podpiwniczony oraz posiada stropodach wentylowany. Dach jest płaski jednospadowy, kryty papą termozgrzewalną, posiada rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej. Stolarka okienna PCV. Wysokość poszczególnych kondygnacji to : piwnica 240 cm, kondygnacje mieszkalne 280 cm. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną wodno kanalizacyjną c.o. gazową telefoniczną 7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko i otaczające sąsiednie obiekty. Cała inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko. Po modernizacji zużycie energetyczne obiektu będzie zdecydowanie mniejsze, co pozytywnie wpłynie na środowisko. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice własności inwestora. 8.Opis architektoniczno-budowlany Przed rozpoczęciem prac związanych z ociepleniem należy zdemontować istniejące uzbrojenie będące na elewacji: 4

5 rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie ścian kolankowych, kasety domofonowe, parapety okienne zewnętrzne. W celu poprawnego przyklejenia nowej warstwy styropianu, należy sprawdzić stan istniejących tynków cementowych, w przypadku głuchych fragmentów, wymagane jest ich skucie. Ocieplenie zewnętrznych ścian kondygnacji powtarzalnych, należy wykonać warstwą styropianu o grubości 14 cm (ościeża 2 cm), (płyty z frezowanymi krawędziami), wykończenie tynk silikonowy Ceresit CT 72. Przy ociepleniu zewnętrznych ścian parteru, do wysokości 2 m nad poziomem terenu, należy zastosować podwójną siatkę na styropianie. Wokół drzwi wejściowych należy wykonać pas o szerokości 80 cm, wykończony tynkiem mozaikowym Ceresit CT 177. Ocieplenie ścian piwnic, należy wykonać warstwą styroduru gr 14 cm do wysokości ław fundamentowych i otynkowaną wyprawą mozaikową Ceresit CT 177 (powyżej gruntu). Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa granulatu izolacyjnego z celulozy gr. 15 cm, np. Isolfloc. Kolorystyka ścian zgodnie z rysunkiem. Na dylatacji budynku ze względu na odchyłki od pionu pomiędzy dwoma segmentami, trzeba założyć blachę dylatacyjną, która częściowo zniweluje widoczne krzywizny, a jednocześnie pozwoli na przyszłe ewentualne przemieszczanie się segmentów. Przed wykonaniem docieplenia należy naprawić daszki nad wejściem o wymiarach 135 x 295 cm. Usunąć stare warstwy na górnej powierzchni (papa, obróbki blacharskie), następnie ocenić istniejącą wylewkę spadkową i ewentualnie ją skuć. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania nowej warstwy spadkowej, powinna mieć ona spadek co najmniej 5 %. Na wylewce następnie układamy nową izolację z dwóch warstw papy wraz z nowymi obróbkami z blachy powlekanej, w kolorze szarym. Daszek od spodu, należy ocieplić warstwą styropianu grubości 5 cm, a następnie wykonać warstwy wykończeniowe jak na pozostałej części elewacji. Balkony na budynku należy poddać remontowi tzn. skuć istniejące warstwy płytek, wykładzin itp. wraz z wylewką spadkową i obróbkami blacharskimi. Następnie ułożyć nowe warstwy w następującej kolejności: izolacja z folii pp grubości >0,3 mm, obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym wraz z montażem rzygacza, wylewka w spadku 5-8 cm zbrojona siatką przeciwskurczową, powłoka uszczelniająca np. Ceresit CR 90 wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej (przed dociepleniem ścian), 5

6 płytki ceramiczne 30 x 30 cm wraz z cokolikiem 10 cm, płytki kątowe krawędziowe. Dolną płytę balkonu ocieplić styropianem grubości 5 cm, a następnie wykonać warstwy jak na pozostałej części elewacji. Balustrady metalowe oczyścić i następnie odmalować. Balustrada betonowa do oczyszczenia i wykonania wyprawy tynkiem na siatce. Budynek należy odkopać, po obwodzie na głębokość fundamentów, w celu wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej. Następnie uzupełnić ewentualne ubytki w tynkach, oraz wykonać izolacje przeciwwodną z dwóch warstw emulsji smarowanej na zimno, którą należy wyciągnąć 30 cm powyżej poziomu terenu. Na tak przygotowane podłoże, należy nakleić styrodur grubości 14 cm i zabezpieczyć go folią kubełkową, którą zakończamy listwą metalową, montowaną na wysokości opaski wokół budynku. Styrodur powyżej listwy, należy zakończyć na 10 cm przed stropem nad piwnicą. Siatkę i klej (powyżej listwy), należy założyć na górną część listwy w celu wyeliminowania pękania tynku po długości. Powyżej listwy wykonać warstwy tynku mozaikowego Ceresit CT 177. W ramach modernizacji należy również wykonać roboty towarzyszące: 1) wymienić istniejące okna klatek schodowych o wymiarach 80 x 240 cm, na nowe z pvc uchylno rozwieralne, w kolorze białym, od środka należy obrobić ościeża okienne za pomocą tynku gipsowego i pomalować w kolorze białym, 2) od strony zachodniej wymienić kratki wentylacyjne (ze stropodachu i mieszkań) na metalowe, łącznie 20 sztuk, 3) zamontować typowe daszki poliwęglanowe nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku, daszki o wymiarach 100 x 260 cm (w rzucie), 4) zamontować osłony z siatek PCV zabezpieczających wyloty kominów przed ptakami, siatki zamocować hakami, z możliwością szybkiego demontażu, 5) istniejące kominy naprawić, częściowo uzupełnić cegły i otynkować wraz z zatopieniem siatki, następnie pomalować, 6) naprawić betonowe czapki kominowe, uzupełnić ubytki i zabezpieczyć wszystkie czapki przeciwwilgociowo za pomocą izolacji na zimno, 7) na dachu zamontować (do kominów) cztery maszty antenowe, 8) rynny średnicy 150 mm z tytan cynku, rury spustowe średnicy 110 mm z blachy ocynkowanej do wysokości cokołu, poniżej czyszczak i rura szara PCV, pozostałe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym, 9) przy klatce 9A wymienić drzwiczki do szafy elektrycznej (w zakresie Inwestora), 10)w trakcie ocieplania należy wymienić kasety domofonowe na nowe 6

7 (w zakresie Inwestora), 11) wymienić wszystkie parapety okienne zewnętrzne na blaszane w kolorze szarym, z bokami zakończonymi wygięciem na 1,5 cm, parapety szerokie jak okna, tak aby ocieplenie ościeży zachodziło na wygięcie parapetów, 12) zlikwidować otwór po zsypie na węgiel do piwnicy, zlokalizowany po stronie zachodniej, 13) wykonać wokół budynku opaskę z płyt chodnikowych 50x50 cm, ze spadkiem od budynku około 2 %, zakończoną obrzeżem ogrodowym 6 x 20 cm, 14) przed wejściami do klatek zamontować wycieraczki do obuwia 40 x 80 cm, 15) na elewacjach północnej i południowej wykonać napis adresowy o literach wysokości 0,8 m Do prac należy zastosować następujące materiały: płyty styropianowe samogasnące rodzaju EPS i EPS z frezowanymi krawędziami, spełniające normę PN-EN 13163:2004, siatka z włókna szklanego, o gramaturze min. 145 g/m 2, o parametrach zgodnych z PN - 92/ P-85010, łączniki do mocowania termoizolacji - łączniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub zgodne z ETAG 014, kątowniki aluminiowe perforowane, listwa startowa, kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, kit trwale plastyczny : silikon, blacha powlekana szara grubości 0,7 mm ( na obróbki ), zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych Ceresit ZS, zaprawa klejąca do wklejania siatki i wykonania wyprawy na styropianie Ceresit ZU, wyprawa elewacyjna tynk silikatowy Ceresit 72 oraz tynk mozaikowy Ceresit CT 177, preparaty gruntujące do gruntowania tynków i podłoża pod wyprawę elewacyjną Ceresit CT 15. Kolejność wykonywania robót: prace przygotowawcze, izolacja ścian piwnic, postawienie rusztowania, 7

8 demontaż obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, umycie i gruntowanie podłoża, wykonanie prób przyczepności kleju i kołków, mocowanie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych, nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, zagruntowanie podłoża, wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie pozostałych prac na elewacji, demontaż rusztowań, wykonanie opaski wokół budynku, prace porządkowe. 9. Charakterystyka energetyczna obiektu Budynek ujęty w projekcie jest budynkiem istniejącym, który podlega termomodernizacji. Projektuje się ocieplenie jego ścian zewnętrznych, stropodachu oraz ściany piwnic. Przegrody zewnętrzne po termomodernizacji, odpowiadają izolacyjności cieplnej oraz spełniają wymagania aktualnych przepisów i norm. 10. Warunki p.poż. Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować system firmy Ceresit posiadający aktualną klasyfikację ogniową ITB tzn. aktualną datę ważności. W klasyfikacji produktu winno być ujęte stwierdzenie, że wyrób spełnia warunki nierozprzestrzeniania ognia. 8

9 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ Podstawy opracowania: Projekt budowlany docieplenia budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 9-9A, Art pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania: określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Informacje podstawowe: Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja (ocieplenie) budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 9-9A. Zakres opracowania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi. Prace przygotowawcze Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem obowiązkowych czynności dokumentacyjnych. Prace mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o: skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia, ze względu na konieczność prowadzenia robót w czynnym budynku projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność prac, opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, wypełniony Dziennik Budowy. Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również 9

10 jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i przemysłowych. Większość robót budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. Montaż rusztowań powinien być wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano montażowymi. Rusztowania powinny być dopuszczone do użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny. Na rusztowaniu zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem ocieplenia, instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego systemu ociepleń. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji prace przygotowawcze, izolacja ścian piwnic, montaż rusztowania, demontaż obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, umycie i gruntowanie podłoża, wykonanie prób przyczepności kleju i kołków, mocowanie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych, nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, zagruntowanie podłoża, wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie pozostałych prac na elewacji, demontaż rusztowań, uporządkowanie terenu. Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 10

11 Przewidywane zagrożenia występujące lub mogące wystąpić podczas realizacji robót: Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń: 1) Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze ZAGROŻENIE: - kolizja z istniejącym budynkiem, - przygniecenia przenoszonym elementem. 2) Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego ZAGROŻENIE: - możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi. 3) Prace montażowe na wysokości ZAGROŻENIE: - upadek z wysokości. 4) Prace z elektronarzędziami ZAGROŻENIE: - porażenie prądem. Sposób prowadzenia instruktażu Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z Planem BIOZ. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w strefach szczególnego zagrożenia: zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich, prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy, dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP 11

12 i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej, czyli odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary ochronne, itp. środki ochrony, przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń. 12

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. BOCIANÓW 1,1A INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. BOCIANÓW 1,1A INWESTOR PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. BOCIANÓW 1,1A INWESTOR MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. KS..TUNKLA 147 DZIAŁKA NR. 1587/116

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POTYKI 29-29A INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POTYKI 29-29A INWESTOR PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. POTYKI 29-29A INWESTOR MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. KS..TUNKLA 147 DZIAŁKA NR. 526/295

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do wykonania robót przy termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2.

OPIS TECHNICZNY. do wykonania robót przy termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2. OPIS TECHNICZNY do wykonania robót przy termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2. I. Przedmiot opracowania Budynek objęty opracowaniem położony jest w Mławie przy ul. Pogorzelskiego 4 działka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m

PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m PROJEKT BUDOWLANY docieplenia dachu budynku wysokości ponad 12m OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES: SŁUPSK UL. ZAMKOWA 7 DZIAŁKA NR: 558/1, Obręb 13 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ZAMKOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej Numer Podstawa Opis STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys Wymiana pokrycia dachu 1 Element Izolacja pozioma tarasu nad werandą oraz nad podestem wejściowym 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE Anna SKAWIŃSKA ul. ks.m.strzody 8/6A 44-100 Gliwice tel. (032) 230 49 80 238 83 63 Nr zezwolenia: IV/46/90 U.M. Gliwice NIP 631-107-39-49 Inwestor: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. STRONA TYTUŁOWA str. 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU str. 2 III. CZĘŚĆ PRAWNA 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW str. 3-5 2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻ. BUD. str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU lipiec 2014 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Projekt zagospodarowania terenu str. 2a 2. Opis techniczny str. 3 2.1 Podstawa opracowania str. 3 2.2 Charakterystyka budynku str. 3 2.2.1 Opis prac str. 4 2.3

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r.

Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r. Kod: 040-00719 Zabrze, dnia 05.08.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 198/2015 REB IV Nr 29/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 9-11, Jastrzębie-Zdrój Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E, Jastrzębie-Zdrój SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ

PROJEKT PRZEBUDOWY KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ PROJEKT PRZEBUDOWY KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 11 36-030 Błażowa gm. Błażowa Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Maj 2014 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Ocieplenie ścian zewnętrznych, Ocieplenie stropodachu wentylowanego, Kolorystyka elewacji.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Projekt typowy - Galilea 2M

Projekt typowy - Galilea 2M Projekt typowy - Galilea 2M Zakres oferty: Kompleksowa budowa domu do stanu Deweloperskiego. Kontakt: Roman Dyduch 602-450-342 Adrian Dyduch 728-369-047 Łukasz Kopel 603-974-964 E-Mail: dachbud@dachbud.slask.pl

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

Śląska Agencja Energetyczna. inż. Bogumił Konopka

Śląska Agencja Energetyczna. inż. Bogumił Konopka Bogumił Konopka Śląska Agencja Energetyczna 41 500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21 i fax (0 32) 247 63 73, (0 32) 245 99 04, 601 48 04 96 Konto: PKO BP O/Chorzów nr 86 1020 2368 0000 2102 0025 8244 NIP 627-100-59-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 1. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Docieplenie ścian zewnętrznych. Kolorystyka elewacji. Wymiana okien piwnic. Remont balkonów.

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków Tel./fax: (012) 359-54-02, NIP 818-16-76-661 Projekt: MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zabudowa loggii zlokalizowanych nad wejściem do budynku przy ul. Dunikowskiego 11 w Gliwicach (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń) Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO NR 36 STACJA TRAFO NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII PRZEMYSŁOWEJ PRZY UL. RYDYGIERA NR 8 W WARSZAWIE Specyfikację

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo