PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LECHA 9-9A INWESTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LECHA 9-9A INWESTOR"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE BUDYNKU W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LECHA 9-9A INWESTOR MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PERSPEKTYWA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ UL. KS..TUNKLA 147 PROJEKTANT MGR INŻ. BARBARA CYBULSKA Zespół opracowujący : mgr inż. Bartłomiej Szeja mgr inż. Łukasz Kluba Grudzień

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Część opisowa Strona tytułowa strona 1 Zawartość opracowania strona 2 Opis techniczny strony Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan 4. Projektowany stan 5. Zestawienie powierzchni budynku 6. Charakterystyka istniejącego budynku 7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko i otaczające obiekty 8. Opis architektoniczno budowlany 9. Charakterystyka energetyczna budynku 10.Warunki p.poż. Wytyczne do planu BIOZ strony 9-12 Oświadczenie projektanta wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby załącznik nr.1 B. Część rysunkowa 1. Mapa zasadnicza 2. Plan sytuacyjny 3. Inwentaryzacja - rzut parter 3.1 Inwentaryzacja rzut kondygnacji powtarzalnej 4. Inwentaryzacja rzut dachu 5. Inwentaryzacja - przekrój A-A 6. Inwentaryzacja elewacja wschodnia 6.1 Inwentaryzacja elewacja zachodnia 6.2 Inwentaryzacja elewacja północna i południowa 7. Rzut parteru 8. Rzut kondygnacji powtarzalnej 9. Rzut dachu 10. Przekrój A-A 11. Elewacja wschodnia kolorystyka 12. Elewacja zachodnia kolorystyka 13. Elewacja północna i południowa kolorystyka 14. Zasady ogólne wykonania ocieplenia 15. Ocieplenie otworu okiennego i narożników 2

3 I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania : Niniejsze opracowanie stanowi projekt docieplenia budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 9-9A. 2. Podstawa opracowania: Podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie na wykonanie projektu budowlanego uzyskane od Inwestora MGSM Perspektywa w Rudzie Śląskiej ul.tunkla 147. Projekt opracowano na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej budynku, Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej oraz przy pomocy programów komputerowych. Obróbka plików rysunkowych za pomocą programu AutoCad. Oględziny i pomiary dokonano w listopadzie Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja wykorzystuje istniejące wewnętrzne media. 3. Istniejący stan Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, znajduje się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2441/164, która ma powierzchnię 2210 m2 i jest położona w Rudzie Śląskiej. Budynek posiada księgę wieczystą o numerze GL1S/ /4. 4. Projektowany stan. 1) ocieplenie budynku powyżej terenu, 2) ocieplenie ścian piwnic warstwą styroduru ( na głębokość 100 cm w grunt ), 3) ocieplenie poddasza wentylowanego, 4) wymiana istniejących okien klatek schodowych, 5) wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu na metalowe, 6) naprawa daszków nad wejściami, 7) naprawa wszystkich balkonów, 8) montaż typowych daszków poliwęglanowych nad balkonami na ostatniej kondygnacji, 9) montaż osłon z siatek pcv zabezpieczającej wyloty kominów przed ptakami, 10) tynkowanie kominów wraz z naprawą betonowych czap kominowych, 11) montaż nowego uzbrojenia elewacji: rynny z tytan cynku, rury spustowe z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie ścian kolankowych, 12) montaż parapetów okiennych blaszanych, 3

4 13) montaż nowych kaset domofonowych, 14) likwidacja otworu po zsypie na węgiel do piwnicy, 15) wykonanie wokół budynku opaski szer. 50 cm z płyt chodnikowych z obrzeżem. 5. Zestawienie powierzchni budynku: Powierzchnia zabudowy: 273,84 m² Powierzchnia części wspólnych budynku: 377,87 m² Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1310,94 m² Liczba mieszkań: Charakterystyka istniejącego budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Lecha 9-9A stanowi własność MGSM Perspektywa z Rudy Śląskiej. Jest to budynek 4 kondygnacyjny, z dwoma klatkami schodowymi z posadzką lastriko. Stropy w budynku żelbetowe, ściany murowane. Budynek jest podpiwniczony oraz posiada stropodach wentylowany. Dach jest płaski jednospadowy, kryty papą termozgrzewalną, posiada rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej. Stolarka okienna PCV. Wysokość poszczególnych kondygnacji to : piwnica 240 cm, kondygnacje mieszkalne 280 cm. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną wodno kanalizacyjną c.o. gazową telefoniczną 7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko i otaczające sąsiednie obiekty. Cała inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko. Po modernizacji zużycie energetyczne obiektu będzie zdecydowanie mniejsze, co pozytywnie wpłynie na środowisko. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice własności inwestora. 8.Opis architektoniczno-budowlany Przed rozpoczęciem prac związanych z ociepleniem należy zdemontować istniejące uzbrojenie będące na elewacji: 4

5 rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie ścian kolankowych, kasety domofonowe, parapety okienne zewnętrzne. W celu poprawnego przyklejenia nowej warstwy styropianu, należy sprawdzić stan istniejących tynków cementowych, w przypadku głuchych fragmentów, wymagane jest ich skucie. Ocieplenie zewnętrznych ścian kondygnacji powtarzalnych, należy wykonać warstwą styropianu o grubości 14 cm (ościeża 2 cm), (płyty z frezowanymi krawędziami), wykończenie tynk silikonowy Ceresit CT 72. Przy ociepleniu zewnętrznych ścian parteru, do wysokości 2 m nad poziomem terenu, należy zastosować podwójną siatkę na styropianie. Wokół drzwi wejściowych należy wykonać pas o szerokości 80 cm, wykończony tynkiem mozaikowym Ceresit CT 177. Ocieplenie ścian piwnic, należy wykonać warstwą styroduru gr 14 cm do wysokości ław fundamentowych i otynkowaną wyprawą mozaikową Ceresit CT 177 (powyżej gruntu). Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa granulatu izolacyjnego z celulozy gr. 15 cm, np. Isolfloc. Kolorystyka ścian zgodnie z rysunkiem. Na dylatacji budynku ze względu na odchyłki od pionu pomiędzy dwoma segmentami, trzeba założyć blachę dylatacyjną, która częściowo zniweluje widoczne krzywizny, a jednocześnie pozwoli na przyszłe ewentualne przemieszczanie się segmentów. Przed wykonaniem docieplenia należy naprawić daszki nad wejściem o wymiarach 135 x 295 cm. Usunąć stare warstwy na górnej powierzchni (papa, obróbki blacharskie), następnie ocenić istniejącą wylewkę spadkową i ewentualnie ją skuć. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania nowej warstwy spadkowej, powinna mieć ona spadek co najmniej 5 %. Na wylewce następnie układamy nową izolację z dwóch warstw papy wraz z nowymi obróbkami z blachy powlekanej, w kolorze szarym. Daszek od spodu, należy ocieplić warstwą styropianu grubości 5 cm, a następnie wykonać warstwy wykończeniowe jak na pozostałej części elewacji. Balkony na budynku należy poddać remontowi tzn. skuć istniejące warstwy płytek, wykładzin itp. wraz z wylewką spadkową i obróbkami blacharskimi. Następnie ułożyć nowe warstwy w następującej kolejności: izolacja z folii pp grubości >0,3 mm, obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym wraz z montażem rzygacza, wylewka w spadku 5-8 cm zbrojona siatką przeciwskurczową, powłoka uszczelniająca np. Ceresit CR 90 wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej (przed dociepleniem ścian), 5

6 płytki ceramiczne 30 x 30 cm wraz z cokolikiem 10 cm, płytki kątowe krawędziowe. Dolną płytę balkonu ocieplić styropianem grubości 5 cm, a następnie wykonać warstwy jak na pozostałej części elewacji. Balustrady metalowe oczyścić i następnie odmalować. Balustrada betonowa do oczyszczenia i wykonania wyprawy tynkiem na siatce. Budynek należy odkopać, po obwodzie na głębokość fundamentów, w celu wykonania izolacji przeciwwodnej i termicznej. Następnie uzupełnić ewentualne ubytki w tynkach, oraz wykonać izolacje przeciwwodną z dwóch warstw emulsji smarowanej na zimno, którą należy wyciągnąć 30 cm powyżej poziomu terenu. Na tak przygotowane podłoże, należy nakleić styrodur grubości 14 cm i zabezpieczyć go folią kubełkową, którą zakończamy listwą metalową, montowaną na wysokości opaski wokół budynku. Styrodur powyżej listwy, należy zakończyć na 10 cm przed stropem nad piwnicą. Siatkę i klej (powyżej listwy), należy założyć na górną część listwy w celu wyeliminowania pękania tynku po długości. Powyżej listwy wykonać warstwy tynku mozaikowego Ceresit CT 177. W ramach modernizacji należy również wykonać roboty towarzyszące: 1) wymienić istniejące okna klatek schodowych o wymiarach 80 x 240 cm, na nowe z pvc uchylno rozwieralne, w kolorze białym, od środka należy obrobić ościeża okienne za pomocą tynku gipsowego i pomalować w kolorze białym, 2) od strony zachodniej wymienić kratki wentylacyjne (ze stropodachu i mieszkań) na metalowe, łącznie 20 sztuk, 3) zamontować typowe daszki poliwęglanowe nad balkonami na ostatniej kondygnacji budynku, daszki o wymiarach 100 x 260 cm (w rzucie), 4) zamontować osłony z siatek PCV zabezpieczających wyloty kominów przed ptakami, siatki zamocować hakami, z możliwością szybkiego demontażu, 5) istniejące kominy naprawić, częściowo uzupełnić cegły i otynkować wraz z zatopieniem siatki, następnie pomalować, 6) naprawić betonowe czapki kominowe, uzupełnić ubytki i zabezpieczyć wszystkie czapki przeciwwilgociowo za pomocą izolacji na zimno, 7) na dachu zamontować (do kominów) cztery maszty antenowe, 8) rynny średnicy 150 mm z tytan cynku, rury spustowe średnicy 110 mm z blachy ocynkowanej do wysokości cokołu, poniżej czyszczak i rura szara PCV, pozostałe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym, 9) przy klatce 9A wymienić drzwiczki do szafy elektrycznej (w zakresie Inwestora), 10)w trakcie ocieplania należy wymienić kasety domofonowe na nowe 6

7 (w zakresie Inwestora), 11) wymienić wszystkie parapety okienne zewnętrzne na blaszane w kolorze szarym, z bokami zakończonymi wygięciem na 1,5 cm, parapety szerokie jak okna, tak aby ocieplenie ościeży zachodziło na wygięcie parapetów, 12) zlikwidować otwór po zsypie na węgiel do piwnicy, zlokalizowany po stronie zachodniej, 13) wykonać wokół budynku opaskę z płyt chodnikowych 50x50 cm, ze spadkiem od budynku około 2 %, zakończoną obrzeżem ogrodowym 6 x 20 cm, 14) przed wejściami do klatek zamontować wycieraczki do obuwia 40 x 80 cm, 15) na elewacjach północnej i południowej wykonać napis adresowy o literach wysokości 0,8 m Do prac należy zastosować następujące materiały: płyty styropianowe samogasnące rodzaju EPS i EPS z frezowanymi krawędziami, spełniające normę PN-EN 13163:2004, siatka z włókna szklanego, o gramaturze min. 145 g/m 2, o parametrach zgodnych z PN - 92/ P-85010, łączniki do mocowania termoizolacji - łączniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub zgodne z ETAG 014, kątowniki aluminiowe perforowane, listwa startowa, kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, kit trwale plastyczny : silikon, blacha powlekana szara grubości 0,7 mm ( na obróbki ), zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych Ceresit ZS, zaprawa klejąca do wklejania siatki i wykonania wyprawy na styropianie Ceresit ZU, wyprawa elewacyjna tynk silikatowy Ceresit 72 oraz tynk mozaikowy Ceresit CT 177, preparaty gruntujące do gruntowania tynków i podłoża pod wyprawę elewacyjną Ceresit CT 15. Kolejność wykonywania robót: prace przygotowawcze, izolacja ścian piwnic, postawienie rusztowania, 7

8 demontaż obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, umycie i gruntowanie podłoża, wykonanie prób przyczepności kleju i kołków, mocowanie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych, nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, zagruntowanie podłoża, wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie pozostałych prac na elewacji, demontaż rusztowań, wykonanie opaski wokół budynku, prace porządkowe. 9. Charakterystyka energetyczna obiektu Budynek ujęty w projekcie jest budynkiem istniejącym, który podlega termomodernizacji. Projektuje się ocieplenie jego ścian zewnętrznych, stropodachu oraz ściany piwnic. Przegrody zewnętrzne po termomodernizacji, odpowiadają izolacyjności cieplnej oraz spełniają wymagania aktualnych przepisów i norm. 10. Warunki p.poż. Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować system firmy Ceresit posiadający aktualną klasyfikację ogniową ITB tzn. aktualną datę ważności. W klasyfikacji produktu winno być ujęte stwierdzenie, że wyrób spełnia warunki nierozprzestrzeniania ognia. 8

9 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ Podstawy opracowania: Projekt budowlany docieplenia budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 9-9A, Art pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania: określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Informacje podstawowe: Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja (ocieplenie) budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 9-9A. Zakres opracowania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi. Prace przygotowawcze Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem obowiązkowych czynności dokumentacyjnych. Prace mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o: skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia, ze względu na konieczność prowadzenia robót w czynnym budynku projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność prac, opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, wypełniony Dziennik Budowy. Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również 9

10 jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i przemysłowych. Większość robót budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. Montaż rusztowań powinien być wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano montażowymi. Rusztowania powinny być dopuszczone do użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny. Na rusztowaniu zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem ocieplenia, instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego systemu ociepleń. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji prace przygotowawcze, izolacja ścian piwnic, montaż rusztowania, demontaż obróbek blacharskich, przewodów, kabli, tablic, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, umycie i gruntowanie podłoża, wykonanie prób przyczepności kleju i kołków, mocowanie płyt styropianowych wraz z kołkowaniem, wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych, nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, zagruntowanie podłoża, wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie pozostałych prac na elewacji, demontaż rusztowań, uporządkowanie terenu. Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 10

11 Przewidywane zagrożenia występujące lub mogące wystąpić podczas realizacji robót: Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń: 1) Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze ZAGROŻENIE: - kolizja z istniejącym budynkiem, - przygniecenia przenoszonym elementem. 2) Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego ZAGROŻENIE: - możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi. 3) Prace montażowe na wysokości ZAGROŻENIE: - upadek z wysokości. 4) Prace z elektronarzędziami ZAGROŻENIE: - porażenie prądem. Sposób prowadzenia instruktażu Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z Planem BIOZ. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w strefach szczególnego zagrożenia: zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich, prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy, dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP 11

12 i okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej, czyli odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary ochronne, itp. środki ochrony, przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń. 12

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1. 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 64-920 Piła, ul. Siemiradzkiego 18 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT WYMIANA STOLARKI OKIENEJ W BUDYNKU PATOMORFOLOGII I KUCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA ADRES WOJEWÓDZKIEGO w Zamościu Zamość, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo