Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, 2. Pan J. Marszałek Prezydent Miasta Oświęcim, 3. Pan M. Wasztyl Zastępca Prezydenta Miasta, 4. Pan G. Madej Zastępca Prezydenta Miasta, 5. Pani B. Dziedziak Skarbnik Miasta, 6. zaproszeni goście. Porządek obrad: (przed zmianami) 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 2.1. uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08, 2.2. pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08, 2.3. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08,

2 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09, 2.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 534/09, 2.6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/ uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 475/ Zamknięcie obrad. Porządek obrad: (po zmianach) 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 2.1. uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08, 2.2. pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08, 2.3. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08, 2.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09, 2.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/09, 2.6. uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 475/ Zamknięcie obrad.

3 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 3/ 40 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przewodniczący Rady Miasta p. P. Kućka otworzył 41 sesję Rady Miasta zwołaną na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Oświęcim. Powitał: radnych, Prezydenta oraz przedstawicieli Prezydenta Miasta, zaproszonych gości i mieszkańców miasta. Na podstawie listy obecności, Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał - w obradach uczestniczyło 20 radnych. Radni otrzymali porządek obrad. Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Prezydent Miasta zwrócił się z pisemną prośbą o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały ws udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 534/09 dot. ul. Zwycięstwa. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 534/09. Za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 4 Rada Miasta zdjęła projekt z porządku obrad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 2.1. uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji:

4 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 4/ 40 Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej przyjęła do wiadomości projekt uchwały, Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08. Za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0 Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/442/09 ws uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08 Uchwała dot. udzielenia dla Województwa Małopolskiego w 2009 r. pomocy finansowej w wysokości zł na dofinansowanie działalności bieżącej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przyjęła do wiadomości projekt uchwały, Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08. Za - 19, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/443/09 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

5 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 5/ 40 Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08. Uchwała dot. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy polegającego na szczepieniu dziewcząt w wieku 13 lat przeciw zakażeniu wirusem HPV. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji: Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednocześnie kierując do Prezydenta wniosek, by w nazwie projektu uchwały oraz paragrafie 1, pojawiło się słowo pilotażowy. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie tego zapisu w formie autopoprawki. Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w pełni popiera program jednocześnie wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian: wprowadzenie programu jako wieloletniego upoważnić Prezydenta Miasta do realizacji uchwały i podjęcia rozmów z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego i MULTIMED celem objęcia programem populacji dziewcząt całego rocznika bez względu na przynależność do przychodni zobowiązać Prezydenta do zabezpieczenia środków w budżecie miasta na realizację programu w latach następnych. W związku z dostarczeniem odpowiedzi na wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego Przewodniczący Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zwrócił się z prośbą o ogłoszenie 5 minut przerwy. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 minut przerwy. Radny S. Domasik poinformował, iż Komisja po konsultacji oraz krótkim przedstawieniu argumentów przez pomysłodawcę i autora programu wycofuje swój wniosek przychylając się do autopoprawki. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na konieczność kontynuowania programu w latach następnych, nie zaniechania problemu oraz zapewnienia środków na ten cel.

6 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 6/ 40 Radny W. Figiel uważa, iż program ma sens w momencie, kiedy będzie programem wieloletnim. W rozmowach z p. Skarbnik oraz p. Prezydentem zostały przekazane informacje, że wprowadzenie poprawek sugerowanych przez Komisję Prawa uniemożliwiłoby wprowadzenie tego programu w tym roku, gdyż niesie to za sobą szereg czynności prawnych. Prezydent Miasta zapewnił jednak, że program ten będzie kontynuowany w latach późniejszych. Radny A. Jakubowski uważa, iż decyzja aby program był pilotażowym bez gwarancji ze strony Rady w chwili obecnej, iż będzie on wieloletnim programem ma sens, gdyż wg doniesień medialnych i prasy fachowej, Ministerstwo Zdowia przymierza się do wprowadzenia tej szczepionki jako tzw. obowiązującej grupę dziewcząt lat. Zakładanie więc, że Urząd będzie głównym finansującym przez wiele lat może być przedwczesne, zwłaszcza, że koszty są bardzo wysokie. Mowa jest o wielkości kilkuset tysięcy złotych wydatków, natomiast przewidywalne koszty w skali kraju tego rodzaju szczepienia tych dwóch grup wiekowych dziewcząt rocznikami wynoszą około 290 mln zł rocznie. W ramach programu pilotażowego będzie można przewidzieć jaki będzie procent populacji przewidywanej do szczepienia. Dobrze przygotowana akcja promocyjna da efekt w tym programie. Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08 wraz z autopoprawką. Za -19, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/444/09 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09. Uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w wysokości zł. na dofinansowanie w roku 2009 kosztów działalności Warsztatów Terapii

7 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 7/ 40 Zajęciowej. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił Stanowiska Komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09. Za - 19, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/445/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/09 Uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w wysokości zł na dofinansowanie w 2009 r. działalności bieżącej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Miastem Oświęcim i Powiatem Oświęcimskim. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/09. Za - 18, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/446/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

8 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 8/ 40 Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 475/08 + autopoprawki. Prezydent Miasta p. J. Marszałek cyt.,,panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Przystępujemy do wypełnienia jednego z najważniejszych obowiązków należących do Rady Miasta którym jest podjęcie uchwały budżetowej na 2009 rok. Przedłożyłem Wysokiej Radzie w listopadzie 2008 roku stosowny projekt budżetu miasta, nad którym prace trwały od lipca 2008 roku. Projekt budżetu jest ostrożny, nieco konserwatywny, zachowawczy. Wynika to z sytuacji, jaka ma miejsce na rynkach finansowych w roku ubiegłym i roku bieżącym. Trudno bowiem przewidzieć rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej i jak ten fakt wpłynie na finanse miasta w 2009 roku. Na etapie projektowania budżet był konsultowany z jednostkami organizacyjnymi miasta, wydziałami Urzędu Miasta, Radami Osiedli. Również własnej inicjatywy dokonałem zmian, które uznałem za ważne. W styczniu bieżącego roku Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta sformułowała swoje dwa stanowiska i zostało zorganizowane wspólne spotkanie Prezydenta Miasta z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta oraz przewodniczącymi stałych komisji Rady. Do projektu uchwały budżetowej dołączam trzy autopoprawki, w których uwzględniłem prawie w całości stanowiska KBiRM za wyjątkiem dwóch wniosków: usunięcie z budżetu przebudowy ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego I etap rewitalizacja brzegów rzeki Soły, wprowadzenie do budżetu budowy świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu etap I. Nie mogę zgodzić się na zmniejszenie o zł środków na zadaniu kontynuowanym Bulwary - etap II i wprowadzenie kosztem tego nieskończonego zadania nowego zadania czyli budowy świetlicy na Starych Stawach. Ogólnie przekazany Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

9 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 9/ 40 charakteryzuje się następującymi wielkościami: Prognoza dochodów ogółem zamyka się kwotą 155 mln 307 tys. zł, natomiast wydatków 162 mln 057 tys. zł. Przewaga kwoty wydatków nad dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 mln 750 tys. zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. Ponadto zaplanowano rozchody na pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w wysokości ponad 2 mln 457 tys. zł. Planowana kwota dochodów i przychodów budżetu miasta ogółem zabezpiecza większość potrzeb zgłoszonych zarówno przez miejskie jednostki organizacyjne, wydziały Urzędu Miasta, jak również przez Rady Osiedli oraz Komisje Rady Miasta. Najważniejsze wydatki budżetu: - dział 600 transport i łączność kwota ponad12 mln 314 tys. zł co stanowi ok. 8 % wydatków ogółem, - dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota ponad 14 mln 913 tys. zł, stanowiącą 9 % wydatków ogółem, - dział 750 administracja publiczna- kwota ponad 9 mln 105 tys. zł stanowiącą 6 % wydatków ogółem, - dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 1 mln 541 tys. zł, stanowiącą 1 % wydatków ogółem, - dział 801 oświata i wychowanie kwota ponad 33 mln 598 tys. zł, co stanowi 21% wydatków ogółem. Dział ten nie obejmuje wydatków na świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów, na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 1 mln 128 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatki te wyodrębnione są w innym dziale. Należy tutaj nadmienić, że otrzymana subwencja oświatowa jest niewystarczająca i zdecydowaną część wydatków zmuszeni jesteśmy pokrywać ze źródeł innych niż

10 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 10/ 40 subwencja. - dział 851 ochrona zdrowia kwota ponad 1 mln 351 tys. zł co stanowi ok. 1 % wydatków ogółem, - dział 852 pomoc społeczna kwota ponad 15 mln 841 tys. zł, co stanowi 10 % wydatków ogółem, - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota ponad 48 mln 817 tys. zł - tj. 30 % wydatków ogółem, - dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ponad 12 mln 760 tys. zł tj. 8 % wydatków ogółem, - dział 926 kultura fizyczna i sport kwota ponad 6 mln 376 tys. zł, stanowiąca 4 % wydatków ogółem. Do najważniejszych zaplanowanych przez nas zadań w ramach wydatków majątkowych należą: - budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, - przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego etap I rewitalizacja brzegów rzeki Soły, - przebudowa płyty Rynku Głównego, - przebudowa ul. Kościelnej wraz z placem ks. Skarbka rejon Centrum Żydowskiego i Synagogi rewitalizacja centrum Starego Miasta, - budowa budynku komunalnego C na na os. Stare Stawy wraz z infrastrukturą, - budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Konarskiego do ujścia na Sekwanę przy ul. Powstańców Śląskich wraz z modernizacją przepompowni wód opadowych na Os. Błonie w Oświęcimiu, - budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach, Dworach-Krukach oraz przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, - odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego, - przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia). Do projektu budżetu załączony jest opracowany nowy wieloletni program inwestycyjny miasta na lata 2009 do 2011, opiewający na łączną kwotę nakładów inwestycyjnych w wysokości 57 mln zł, a także wieloletnia prognoza finansowa na lata 2009 do 2017.

11 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 11/ 40 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo, Przedstawiłem w sposób skrótowy treść przedłożonego Radzie Miasta projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok. Oczekiwania ze strony mieszkańców naszego miasta pod adresem budżetu są z pewnością większe. Mam pełną świadomość tego że nie ma idealnego budżetu, ale istotne jest, aby każdy kolejny budżet był lepszy od poprzedniego. W budżecie zarządzamy pieniędzmi podatników naszego miasta i zobowiązani jesteśmy do dysponowania nimi w taki sposób, aby mieszkańcy byli zadowoleni. Jestem przekonany, że ten budżet zaspokoi oczekiwania mieszkańców na satysfakcjonującym poziomie i pozwoli zaspokoić wiele potrzeb naszego miasta w 2009 roku. Projekt uchwały budżetowej został zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr ZII.SO.I- 4011/16/08 z dnia 27 listopada 2008 roku wydał opinię pozytywną, o czym Rada Miasta została poinformowana. Z opinii tej wynika, że Budżet Miasta Oświęcim na 2009 rok wyrażony w zapisach i załącznikach projektu uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z przepisami normującymi zakres i szczegółowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie budzi zastrzeżeń kompletność zaplanowanych źródeł dochodów oraz zakres wydatków na obligatoryjne zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Załączone objaśnienia korespondują z budżetem wyrażonym w projekcie. Również Rada Sportu w Oświęcimiu uchwałą Nr 12/2008 pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Oświęcim na rok 2009 w części dotyczącej kultury fizycznej. Przedstawiając powyższe wyjaśnienia i informacje proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego projektu i podjęcie uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 r. Dziękuję za uwagę. Przewodniczący Rady Miasta cyt.,,otwieram dyskusję kto z państwa chce zabrać głos w dyskusji?

12 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 12/ 40 Radna E. Kos cyt.,,panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, panie Prezydencie ja się odniosę tylko do pana stanowiska negatywnego oczywiście odnoszącego się do zadania jakim jest budowa świetlicy osiedlowej na os. Stare Stawy. Jak państwo wszyscy wiecie, os. Stare Stawy jest osiedlem gdzie znajdują się mieszkania spółdzielcze, mieszkania TBS, mieszkania komunalne i bloki socjalne. To osiedle jest w zasadzie jedynym osiedlem pozbawionym jakiejkolwiek infrastruktury. Ja już nie mówię o infrastrukturze kulturalnej, ale mówię o infrastrukturze socjalnej. Tam proszę państwa nie ma nic to jest tylko sypialnia. Projekt proszę państwa i pomysł budowania tej świetlicy był już pomysłem poprzedniej kadencji radnych. Obiecywano mieszkańcom i zapewniano radnych, że ta świetlica powstanie. Ta świetlica jest potrzebna to jest osiedle ludzi młodych, a alternatywa jaką podaje kierownictwo Urzędu, że dzieci mogą przemieszczać się do budynku Klubu Sportowego Soła oddalonego o prawie kilometr i z koniecznością przechodzenia przez bardzo ruchliwą ulicę jest proszę państwa w stosunku do tych rodziców i do mieszkańców nieprzyzwoite. Ja nie musze chyba radnych przekonywać, zarówno Radnych Komisji Prawa i Porządku Publicznego jak i Komisji Budżetu, bo myśmy ten problem wielokrotnie omawiali, że ta świetlica jest potrzebna i w końcu na obietnicach się musi skończyć, musi być podjęte zadanie. Wyszliśmy z założenia, że projekt jest kosztowny, bo on opiewa na kwotę półtora miliona, ale to nie ja tworzyłam projekt, nie ja wymyśliłam, że ta świetlica ma być obiektem dużym i kosztownym, natomiast jeżeli się już podjęło trud utworzenia takiego projektu i zaakceptowało się lokalizację, to myślę, że nadszedł czas aby go realizować. Mieszkańcy proszę państwa na to czekają. Kolejne odkładanie tego zadania na rok przyszły myślę, że to jest oszukiwanie samych siebie, a przede wszystkim mieszkańców. Ja liczę na państwa, że będziecie głosować za rozpoczęciem budowy tej świetlicy kosztem oczywiście innego zadania dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Miasta cyt.,,proszę bardzo pani Radna M. Margol. Radna M. Margol cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Prezydencie ja mam takie pytanie odnośnie tutaj właśnie os. Stare Stawy odnośnie świetlicy ponieważ istnieje tam również budownictwo nasze i OTBS. Czy nie dałoby się w którymś z tych budynków wygospodarować po prostu jakiegoś pomieszczenia, żeby tę świetlicę ram umiejscowić i żeby dzieci mogły, czy ewentualnie młodzież korzystać? Dziękuję.

13 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 13/ 40 Prezydent Miasta p. J. Marszałek cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym na samym początku powiedzieć, że w pełni popieram projekt realizacji tej świetlicy, natomiast jest to wyjątkowa sprawa trzeba podjąć decyzję państwo musicie podjąć decyzję jako Rada, czy zrealizować do końca zadanie rozpoczęte, czy tez zawiesić rozpoczęte zadanie na Bulwarach i rozpocząć w 1/3 budowę świetlicy, która nie przyniesie ani tu pożytku, ani tu. Natomiast alternatywa w międzyczasie, która tak czy tak mogłaby być wykorzystywana docelowo jest taka, że obiekt budynku Klubu Sportowego Soła jest również do zagospodarowania i w związku z koncepcjami przebudowania Bulwarów, jak najbardziej będzie to miejsce do wykorzystania przez młodych ludzi, myślę, że przede wszystkim z os. Stare Stawy, ale Wysoka Rada musi podjąć taką decyzję. Dziękuję. Radny K. Homa cyt.,,panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni państwo ja nie będę próbował p. Prezydenta przekonywać. Jeżeli uważa, że budowa świetlicy na osiedlu Stare Stawy jest zadaniem mało celowym, które nie przyniesie wiele korzyści to pewnie pozostaniemy przy swoim zdaniu i swoich stanowiskach, ale myślę, że warto podkreślić to, że jako Radni jesteśmy mieszkańcom os. Stare Stawy zwyczajnie, po ludzku winni rozpoczęcia budowy świetlicy. Chcę przypomnieć, pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale warto to podkreślić, że ta wina wynika również z tego, że na os. Stare Stawy podjęliśmy i prowadzimy program mało popularny wśród innych dzielnic i mieszkańców miasta Oświęcimia - budownictwa komunalnego z lokalami socjalnymi. Mieszkańcy tych lokali, tych budów mają co do nich obawy, boją się moim zdaniem nie zawsze słusznie,ale w związku z tym, ze program zakrojony jako jeden z najszerszych na terenie miasta Oświęcimia budowy w tej chwili budownictwa socjalnego jest właśnie prowadzony na os. Stare Stawy myślę, że tak po ludzku jesteśmy winni mieszkańcom tego osiedla budowy przeciwwagi, czyli budowy ośrodka kultury w postaci świetlicy na os. Stare Stawy i do tego będę namawiał państwa Radnych. Zastępca Prezydenta Miasta p. G. Madej cyt.,,szanowni Państwo ja myślę, że oś sporu nie powinna się toczyć czy to zadanie jest ważne, czy nie. Myślę, że należy się skupić na tym, że to zadanie proponuje się realizować za inne zadanie, które też mi się wydaje z punktu widzenia wszystkich mieszkańców Oświęcimia jest bardzo ważne. Chodzi o to, że jeżeli zaczniemy budować świetlicę, to nie skończymy głównej alei promenady na Bulwarach. Myślę, że z tej głównej arterii komunikacyjnej przy rzece Sole korzystają wszyscy

14 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 14/ 40 mieszkańcy Oświęcimia, no i wstydem jest, że Oświęcim nie ma jeszcze do tej pory porządnej promenady nad rzeką Sołą. Szkoda, że stajemy wobec takiego dylematu, iż albo rozpoczniemy budowę świetlicy, nie wiadomo czy ją skończymy bo za 500 tys. 1/3 robót można wykona, a rezygnujemy z tak ważnego, również dla wszystkich mieszkańców zadania. Pozostawiam państwa Radnych decyzji, co jest ważniejsze, czy Bulwary, z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy, czy świetlica, z której będą korzystać lokalnie mieszkańcy osiedla jednego w Oświęcimiu. No i pytanie co z innymi Radami Osiedla, które może również chciałyby mieć taką piękną nową siedzibę. Dziękuję bardzo. Radna M. Margol cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado, p. Prezydencie stąd taka potrzeba dla każdego osiedla posiadać własny ośrodek kultury jest bardzo istotna. Zasole np. jest bardzo dużym osiedlem i od wielu lat też bardzo chciało mieć swój ośrodek kultury, a go nie ma. Nasza młodzież i nasze dzieci i to bardzo gromadnie uczestniczą natomiast i biorą udział we wszystkich imprezach organizowanych przez świetlicę, którą prowadzi Stowarzyszenie Salezjańskie Salos i ono mieści się w podziemiach Kościoła Miłosierdzia Bożego. Też nie mamy na Zasolu swojej świetlicy, natomiast jesteśmy zadowoleni z tego, co istnieje, ponieważ młodzież i dzieci mają się gdzie spotkać, co nie oznacza, że też rezygnujemy z tego i będziemy ten wniosek, który powtarzamy też w naszych wnioskach do budżetu, że go wycofamy nie, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że choćby rozpocząć nawet w tym roku budowę tej świetlicy, to te dzieciaki w tym roku, czy roku następnym z tej świetlicy nie skorzystają. Dlatego ja bym proponowała tutaj właśnie tego typu rozwiązanie, że jeśli byłaby możliwość, w którymś z budynków wygospodarować pomieszczenie i zorganizować tego typu świetlice, gdzie mogłyby się odbywać różnego typu imprezy prowadzone dla dzieci, czy prowadzona być jakaś działalność przeznaczona dla dzieci i młodzieży, to myślę, że takie rozwiązanie póki co mieszkańców też by zadowoliło, a świetlicę oczywiście można w przyszłości tutaj jak najbardziej bo to jest bardzo istotne zadanie. Dziękuję. Radny A. Jastrząb - cyt.,,chciałbym jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę. Jeżeli wykonamy częściowo Bulwary i przystąpimy i wykonamy częściowo słyszałem, że ok. 1/3 świetlicy no to jak będzie wyglądało zabezpieczenie takiej niedokończonej inwestycji, jaki to jest koszt i sens takiej inwestycji, która tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie ma wystarczającej ilości środków będzie rozciągnięta w latach podczas gdy mogłaby być

15 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 15/ 40 wykonana w jednym podejściu i to jest chyba bardziej sensowne. Dziękuję. Zastępca Prezydenta Miasta p. M. Wasztyl cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja tylko w uzupełnieniu tych wypowiedzi moich przedmówców. Przypomnę z jakim problemem stanęliśmy przy tworzeniu i założeniu budżetu na rok Wszystkie proszę państwa zadania, które spłynęły do nas jako propozycje Rad Osiedli, propozycje od strony państwa radnych są zadaniami ważnymi. Każde z tych zadań rozwiązuje konkretny problem społeczności lokalnej. Jak państwo wiecie myśmy to referowali wielokrotnie na Komisjach skala potrzeb propozycji zadań inwestycyjnych złożona do budżetu miasta na rok 2009 wynosiła ponad 62 mln zł. i na prawdę w tych zadaniach nie było zadań, które nie są zadaniami ważnymi. Jakie przyjęliśmy priorytety przy kształtowaniu budżetu? Kierowaliśmy się tylko zdroworozsądkowym podejściem gospodarczym. W pierwszej kolejności musieliśmy umieścić w budżecie na rok 2009 zadania, które wynikają z podpisanych i już obecnie realizowanych umów wieloletnich. W drugiej kolejności złożyliśmy propozycje realizowania zadań budżetowych, które wynikają z programów wieloletnich i również mają realną szansę zakończenia procesu inwestycyjnego rozpoczętego w roku I to praktycznie wyczerpało możliwości realizacyjne budżetu. Stworzyliśmy sobie tzw. listę indykatywną zadań niezmiernie istotnych, które w sposób bardzo widoczny zmieniłyby niekorzystne sytuacje w poszczególnych dziedzinach I pierwszym zadaniem na liście indykatywnej jest proszę państwa budowa budownictwa komunalnego i socjalnego. I nie negując potrzeby budowy świetlicy środowiskowej, świetlicy osiedlowej dzisiaj z punktu widzenia i popierając to zadanie dzisiaj z punktu widzenia patrząc na możliwości rozwiązania bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej - zresztą dostaliśmy pismo Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej, osoby, które uczestniczą w Komisji Mieszkaniowej doskonale wiedzą, że dzisiaj potrzeby miasta sięgają 400 zapotrzebowań. To są konkretne rzeczy, które jesteśmy w stanie kładąc nacisk na budownictwo komunalne - w pierwszej mierze rozwiązać stąd nawet jeżeli tutaj mówimy o konieczności budowy i przeniesienia tego ciężaru w latach następnych, to istotne jest również zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Tutaj głos p. Prezydent, już wspominał o tym, że bardzo trudno prowadzi się inwestycję, która z założenia jest dopasowywana do możliwości finansowych proszę państwa. Oczywiście to jest możliwe, tylko że taka inwestycja raz, że jest droższa, dwa stwarza określone problemy prowadzenia procesu inwestycyjnego. Przy koszcie realizacyjnym półtora miliona złotych i to ja odpowiem ten program użytkowy tej

16 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 16/ 40 świetlicy nie jest programem zbytnio wyszukanym. Ten projekt był wielokrotnie konsultowany i założenia tego projektu z zainteresowanymi osobami, czyli ma pozytywną akceptację Rady Osiedla. Te koszty obejmują również kompleksowe zagospodarowanie terenu to jest 23 ary terenu z urządzonymi miejscami parkingowymi i całą kompletną infrastrukturą. Wchodzenie w zobowiązanie 500 tys. rodzi konieczność zabezpieczenia środków miliona złotych środków, a już przy obecnym WPI i obecnych zobowiązaniach finansowych, nam takiego zobowiązania na dzień dzisiejszy byłoby nam bardzo trudno podjąć. Stąd popierając to zadanie proponujemy przesunięcie jego realizacji w czasie. Co do propozycji p. M. Margol ja również o tym rozmawiałem na Komisji Budżetu. Dzisiaj jesteśmy na etapie przeprojektowywania założeń budynku komunalnego na os. Stare Stawy. To jest propozycja sensowna, ze na etapie przeprojektowywania tego budynku, ponieważ zmieniło się oczekiwanie i zapotrzebowanie na mieszkania, na wielkość tych mieszkań również część lokali użytkowych, które mogłyby być w tym budynku zlokalizowane można by było przeznaczyć na tego typu funkcje, co znacznie obniżyłoby koszty realizacyjne. Dziękuję. Radna E. Kos - cyt.,,panie Przewodniczący ja tylko chciałam ad vocem do słów p. Prezydenta Madeja to na prawdę nie chodzi o siedzibę dla Rady Osiedla, bo Rada Osiedla sobie da radę, to na prawdę chodzi o dzieci, o dobro dzieci zwłaszcza tych młodszych. Dziękuję. Zastępca Prezydenta Miasta p. G. Madej cyt.,,ja bym prosił p. Radną, żeby nie przesuwała osi sporu na dzieci i używała takich argumentów. Mi jest po prostu żal, że zadanie pt. Bulwary i główna promenada jest mniej ważne dla pani, dla państwa i ewentualnie tych, którzy będą głosowali, niż świetlica osiedlowa. Nie ma to nic wspólnego z dobrem dzieci. Dziękuję. Radny K. Homa cyt.,,panie Przewodniczący, p. Prezydencie, szanowni państwo to, że p. Prezydentowi Madejowi jest żal tego zadania, to nie znaczy żeby nas namawiał do innej interpretacji zadania to wyraźnie trzeba podkreślić to jest budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców os. Stare Stawy i dla dzieci z os. Mieszkańców Stare Stawy, a nie dla Rady osiedlowej. Rada Osiedlowa tam pracują społecznie, dorosłe osoby, poradzi sobie tak, jak sobie radziła do tej pory od wielu lat to nie dla niej ten obiekt chcemy budować. Pan

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR III/14 z sesji Rady Miejskiej Chełmży III sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku w godzinach od 12,30 do 14,50. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo