Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, 2. Pan J. Marszałek Prezydent Miasta Oświęcim, 3. Pan M. Wasztyl Zastępca Prezydenta Miasta, 4. Pan G. Madej Zastępca Prezydenta Miasta, 5. Pani B. Dziedziak Skarbnik Miasta, 6. zaproszeni goście. Porządek obrad: (przed zmianami) 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 2.1. uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08, 2.2. pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08, 2.3. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08,

2 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09, 2.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 534/09, 2.6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/ uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 475/ Zamknięcie obrad. Porządek obrad: (po zmianach) 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 2.1. uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08, 2.2. pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08, 2.3. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08, 2.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09, 2.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/09, 2.6. uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 475/ Zamknięcie obrad.

3 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 3/ 40 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przewodniczący Rady Miasta p. P. Kućka otworzył 41 sesję Rady Miasta zwołaną na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Oświęcim. Powitał: radnych, Prezydenta oraz przedstawicieli Prezydenta Miasta, zaproszonych gości i mieszkańców miasta. Na podstawie listy obecności, Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał - w obradach uczestniczyło 20 radnych. Radni otrzymali porządek obrad. Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Prezydent Miasta zwrócił się z pisemną prośbą o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały ws udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 534/09 dot. ul. Zwycięstwa. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 534/09. Za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 4 Rada Miasta zdjęła projekt z porządku obrad. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 2.1. uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji:

4 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 4/ 40 Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej przyjęła do wiadomości projekt uchwały, Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 474/08. Za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0 Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/442/09 ws uchwalenia gminnego programu w/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08 Uchwała dot. udzielenia dla Województwa Małopolskiego w 2009 r. pomocy finansowej w wysokości zł na dofinansowanie działalności bieżącej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przyjęła do wiadomości projekt uchwały, Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego druk nr 500/08. Za - 19, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/443/09 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.

5 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 5/ 40 Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08. Uchwała dot. wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy polegającego na szczepieniu dziewcząt w wieku 13 lat przeciw zakażeniu wirusem HPV. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji: Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednocześnie kierując do Prezydenta wniosek, by w nazwie projektu uchwały oraz paragrafie 1, pojawiło się słowo pilotażowy. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wprowadzenie tego zapisu w formie autopoprawki. Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w pełni popiera program jednocześnie wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały następujących zmian: wprowadzenie programu jako wieloletniego upoważnić Prezydenta Miasta do realizacji uchwały i podjęcia rozmów z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego i MULTIMED celem objęcia programem populacji dziewcząt całego rocznika bez względu na przynależność do przychodni zobowiązać Prezydenta do zabezpieczenia środków w budżecie miasta na realizację programu w latach następnych. W związku z dostarczeniem odpowiedzi na wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego Przewodniczący Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zwrócił się z prośbą o ogłoszenie 5 minut przerwy. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 minut przerwy. Radny S. Domasik poinformował, iż Komisja po konsultacji oraz krótkim przedstawieniu argumentów przez pomysłodawcę i autora programu wycofuje swój wniosek przychylając się do autopoprawki. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na konieczność kontynuowania programu w latach następnych, nie zaniechania problemu oraz zapewnienia środków na ten cel.

6 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 6/ 40 Radny W. Figiel uważa, iż program ma sens w momencie, kiedy będzie programem wieloletnim. W rozmowach z p. Skarbnik oraz p. Prezydentem zostały przekazane informacje, że wprowadzenie poprawek sugerowanych przez Komisję Prawa uniemożliwiłoby wprowadzenie tego programu w tym roku, gdyż niesie to za sobą szereg czynności prawnych. Prezydent Miasta zapewnił jednak, że program ten będzie kontynuowany w latach późniejszych. Radny A. Jakubowski uważa, iż decyzja aby program był pilotażowym bez gwarancji ze strony Rady w chwili obecnej, iż będzie on wieloletnim programem ma sens, gdyż wg doniesień medialnych i prasy fachowej, Ministerstwo Zdowia przymierza się do wprowadzenia tej szczepionki jako tzw. obowiązującej grupę dziewcząt lat. Zakładanie więc, że Urząd będzie głównym finansującym przez wiele lat może być przedwczesne, zwłaszcza, że koszty są bardzo wysokie. Mowa jest o wielkości kilkuset tysięcy złotych wydatków, natomiast przewidywalne koszty w skali kraju tego rodzaju szczepienia tych dwóch grup wiekowych dziewcząt rocznikami wynoszą około 290 mln zł rocznie. W ramach programu pilotażowego będzie można przewidzieć jaki będzie procent populacji przewidywanej do szczepienia. Dobrze przygotowana akcja promocyjna da efekt w tym programie. Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy druk nr 532/08 wraz z autopoprawką. Za -19, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/444/09 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Oświęcim programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09. Uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w wysokości zł. na dofinansowanie w roku 2009 kosztów działalności Warsztatów Terapii

7 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 7/ 40 Zajęciowej. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił Stanowiska Komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 533/09. Za - 19, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/445/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/09 Uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w wysokości zł na dofinansowanie w 2009 r. działalności bieżącej Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Miastem Oświęcim i Powiatem Oświęcimskim. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowiska Komisji: Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu druk nr 535/09. Za - 18, przeciw - 0, wstrzym Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XLI/446/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

8 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 8/ 40 Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok druk nr 475/08 + autopoprawki. Prezydent Miasta p. J. Marszałek cyt.,,panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Przystępujemy do wypełnienia jednego z najważniejszych obowiązków należących do Rady Miasta którym jest podjęcie uchwały budżetowej na 2009 rok. Przedłożyłem Wysokiej Radzie w listopadzie 2008 roku stosowny projekt budżetu miasta, nad którym prace trwały od lipca 2008 roku. Projekt budżetu jest ostrożny, nieco konserwatywny, zachowawczy. Wynika to z sytuacji, jaka ma miejsce na rynkach finansowych w roku ubiegłym i roku bieżącym. Trudno bowiem przewidzieć rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej i jak ten fakt wpłynie na finanse miasta w 2009 roku. Na etapie projektowania budżet był konsultowany z jednostkami organizacyjnymi miasta, wydziałami Urzędu Miasta, Radami Osiedli. Również własnej inicjatywy dokonałem zmian, które uznałem za ważne. W styczniu bieżącego roku Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta sformułowała swoje dwa stanowiska i zostało zorganizowane wspólne spotkanie Prezydenta Miasta z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta oraz przewodniczącymi stałych komisji Rady. Do projektu uchwały budżetowej dołączam trzy autopoprawki, w których uwzględniłem prawie w całości stanowiska KBiRM za wyjątkiem dwóch wniosków: usunięcie z budżetu przebudowy ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego I etap rewitalizacja brzegów rzeki Soły, wprowadzenie do budżetu budowy świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu etap I. Nie mogę zgodzić się na zmniejszenie o zł środków na zadaniu kontynuowanym Bulwary - etap II i wprowadzenie kosztem tego nieskończonego zadania nowego zadania czyli budowy świetlicy na Starych Stawach. Ogólnie przekazany Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

9 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 9/ 40 charakteryzuje się następującymi wielkościami: Prognoza dochodów ogółem zamyka się kwotą 155 mln 307 tys. zł, natomiast wydatków 162 mln 057 tys. zł. Przewaga kwoty wydatków nad dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6 mln 750 tys. zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. Ponadto zaplanowano rozchody na pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w wysokości ponad 2 mln 457 tys. zł. Planowana kwota dochodów i przychodów budżetu miasta ogółem zabezpiecza większość potrzeb zgłoszonych zarówno przez miejskie jednostki organizacyjne, wydziały Urzędu Miasta, jak również przez Rady Osiedli oraz Komisje Rady Miasta. Najważniejsze wydatki budżetu: - dział 600 transport i łączność kwota ponad12 mln 314 tys. zł co stanowi ok. 8 % wydatków ogółem, - dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota ponad 14 mln 913 tys. zł, stanowiącą 9 % wydatków ogółem, - dział 750 administracja publiczna- kwota ponad 9 mln 105 tys. zł stanowiącą 6 % wydatków ogółem, - dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 1 mln 541 tys. zł, stanowiącą 1 % wydatków ogółem, - dział 801 oświata i wychowanie kwota ponad 33 mln 598 tys. zł, co stanowi 21% wydatków ogółem. Dział ten nie obejmuje wydatków na świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów, na sfinansowanie których przeznaczono kwotę 1 mln 128 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatki te wyodrębnione są w innym dziale. Należy tutaj nadmienić, że otrzymana subwencja oświatowa jest niewystarczająca i zdecydowaną część wydatków zmuszeni jesteśmy pokrywać ze źródeł innych niż

10 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 10/ 40 subwencja. - dział 851 ochrona zdrowia kwota ponad 1 mln 351 tys. zł co stanowi ok. 1 % wydatków ogółem, - dział 852 pomoc społeczna kwota ponad 15 mln 841 tys. zł, co stanowi 10 % wydatków ogółem, - dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota ponad 48 mln 817 tys. zł - tj. 30 % wydatków ogółem, - dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota ponad 12 mln 760 tys. zł tj. 8 % wydatków ogółem, - dział 926 kultura fizyczna i sport kwota ponad 6 mln 376 tys. zł, stanowiąca 4 % wydatków ogółem. Do najważniejszych zaplanowanych przez nas zadań w ramach wydatków majątkowych należą: - budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, - przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego etap I rewitalizacja brzegów rzeki Soły, - przebudowa płyty Rynku Głównego, - przebudowa ul. Kościelnej wraz z placem ks. Skarbka rejon Centrum Żydowskiego i Synagogi rewitalizacja centrum Starego Miasta, - budowa budynku komunalnego C na na os. Stare Stawy wraz z infrastrukturą, - budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Konarskiego do ujścia na Sekwanę przy ul. Powstańców Śląskich wraz z modernizacją przepompowni wód opadowych na Os. Błonie w Oświęcimiu, - budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach, Dworach-Krukach oraz przy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, - odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego, - przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia). Do projektu budżetu załączony jest opracowany nowy wieloletni program inwestycyjny miasta na lata 2009 do 2011, opiewający na łączną kwotę nakładów inwestycyjnych w wysokości 57 mln zł, a także wieloletnia prognoza finansowa na lata 2009 do 2017.

11 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 11/ 40 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo, Przedstawiłem w sposób skrótowy treść przedłożonego Radzie Miasta projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 rok. Oczekiwania ze strony mieszkańców naszego miasta pod adresem budżetu są z pewnością większe. Mam pełną świadomość tego że nie ma idealnego budżetu, ale istotne jest, aby każdy kolejny budżet był lepszy od poprzedniego. W budżecie zarządzamy pieniędzmi podatników naszego miasta i zobowiązani jesteśmy do dysponowania nimi w taki sposób, aby mieszkańcy byli zadowoleni. Jestem przekonany, że ten budżet zaspokoi oczekiwania mieszkańców na satysfakcjonującym poziomie i pozwoli zaspokoić wiele potrzeb naszego miasta w 2009 roku. Projekt uchwały budżetowej został zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr ZII.SO.I- 4011/16/08 z dnia 27 listopada 2008 roku wydał opinię pozytywną, o czym Rada Miasta została poinformowana. Z opinii tej wynika, że Budżet Miasta Oświęcim na 2009 rok wyrażony w zapisach i załącznikach projektu uchwały budżetowej opracowany został zgodnie z przepisami normującymi zakres i szczegółowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie budzi zastrzeżeń kompletność zaplanowanych źródeł dochodów oraz zakres wydatków na obligatoryjne zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Załączone objaśnienia korespondują z budżetem wyrażonym w projekcie. Również Rada Sportu w Oświęcimiu uchwałą Nr 12/2008 pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Oświęcim na rok 2009 w części dotyczącej kultury fizycznej. Przedstawiając powyższe wyjaśnienia i informacje proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego projektu i podjęcie uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2009 r. Dziękuję za uwagę. Przewodniczący Rady Miasta cyt.,,otwieram dyskusję kto z państwa chce zabrać głos w dyskusji?

12 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 12/ 40 Radna E. Kos cyt.,,panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, panie Prezydencie ja się odniosę tylko do pana stanowiska negatywnego oczywiście odnoszącego się do zadania jakim jest budowa świetlicy osiedlowej na os. Stare Stawy. Jak państwo wszyscy wiecie, os. Stare Stawy jest osiedlem gdzie znajdują się mieszkania spółdzielcze, mieszkania TBS, mieszkania komunalne i bloki socjalne. To osiedle jest w zasadzie jedynym osiedlem pozbawionym jakiejkolwiek infrastruktury. Ja już nie mówię o infrastrukturze kulturalnej, ale mówię o infrastrukturze socjalnej. Tam proszę państwa nie ma nic to jest tylko sypialnia. Projekt proszę państwa i pomysł budowania tej świetlicy był już pomysłem poprzedniej kadencji radnych. Obiecywano mieszkańcom i zapewniano radnych, że ta świetlica powstanie. Ta świetlica jest potrzebna to jest osiedle ludzi młodych, a alternatywa jaką podaje kierownictwo Urzędu, że dzieci mogą przemieszczać się do budynku Klubu Sportowego Soła oddalonego o prawie kilometr i z koniecznością przechodzenia przez bardzo ruchliwą ulicę jest proszę państwa w stosunku do tych rodziców i do mieszkańców nieprzyzwoite. Ja nie musze chyba radnych przekonywać, zarówno Radnych Komisji Prawa i Porządku Publicznego jak i Komisji Budżetu, bo myśmy ten problem wielokrotnie omawiali, że ta świetlica jest potrzebna i w końcu na obietnicach się musi skończyć, musi być podjęte zadanie. Wyszliśmy z założenia, że projekt jest kosztowny, bo on opiewa na kwotę półtora miliona, ale to nie ja tworzyłam projekt, nie ja wymyśliłam, że ta świetlica ma być obiektem dużym i kosztownym, natomiast jeżeli się już podjęło trud utworzenia takiego projektu i zaakceptowało się lokalizację, to myślę, że nadszedł czas aby go realizować. Mieszkańcy proszę państwa na to czekają. Kolejne odkładanie tego zadania na rok przyszły myślę, że to jest oszukiwanie samych siebie, a przede wszystkim mieszkańców. Ja liczę na państwa, że będziecie głosować za rozpoczęciem budowy tej świetlicy kosztem oczywiście innego zadania dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady Miasta cyt.,,proszę bardzo pani Radna M. Margol. Radna M. Margol cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie Prezydencie ja mam takie pytanie odnośnie tutaj właśnie os. Stare Stawy odnośnie świetlicy ponieważ istnieje tam również budownictwo nasze i OTBS. Czy nie dałoby się w którymś z tych budynków wygospodarować po prostu jakiegoś pomieszczenia, żeby tę świetlicę ram umiejscowić i żeby dzieci mogły, czy ewentualnie młodzież korzystać? Dziękuję.

13 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 13/ 40 Prezydent Miasta p. J. Marszałek cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałbym na samym początku powiedzieć, że w pełni popieram projekt realizacji tej świetlicy, natomiast jest to wyjątkowa sprawa trzeba podjąć decyzję państwo musicie podjąć decyzję jako Rada, czy zrealizować do końca zadanie rozpoczęte, czy tez zawiesić rozpoczęte zadanie na Bulwarach i rozpocząć w 1/3 budowę świetlicy, która nie przyniesie ani tu pożytku, ani tu. Natomiast alternatywa w międzyczasie, która tak czy tak mogłaby być wykorzystywana docelowo jest taka, że obiekt budynku Klubu Sportowego Soła jest również do zagospodarowania i w związku z koncepcjami przebudowania Bulwarów, jak najbardziej będzie to miejsce do wykorzystania przez młodych ludzi, myślę, że przede wszystkim z os. Stare Stawy, ale Wysoka Rada musi podjąć taką decyzję. Dziękuję. Radny K. Homa cyt.,,panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni państwo ja nie będę próbował p. Prezydenta przekonywać. Jeżeli uważa, że budowa świetlicy na osiedlu Stare Stawy jest zadaniem mało celowym, które nie przyniesie wiele korzyści to pewnie pozostaniemy przy swoim zdaniu i swoich stanowiskach, ale myślę, że warto podkreślić to, że jako Radni jesteśmy mieszkańcom os. Stare Stawy zwyczajnie, po ludzku winni rozpoczęcia budowy świetlicy. Chcę przypomnieć, pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale warto to podkreślić, że ta wina wynika również z tego, że na os. Stare Stawy podjęliśmy i prowadzimy program mało popularny wśród innych dzielnic i mieszkańców miasta Oświęcimia - budownictwa komunalnego z lokalami socjalnymi. Mieszkańcy tych lokali, tych budów mają co do nich obawy, boją się moim zdaniem nie zawsze słusznie,ale w związku z tym, ze program zakrojony jako jeden z najszerszych na terenie miasta Oświęcimia budowy w tej chwili budownictwa socjalnego jest właśnie prowadzony na os. Stare Stawy myślę, że tak po ludzku jesteśmy winni mieszkańcom tego osiedla budowy przeciwwagi, czyli budowy ośrodka kultury w postaci świetlicy na os. Stare Stawy i do tego będę namawiał państwa Radnych. Zastępca Prezydenta Miasta p. G. Madej cyt.,,szanowni Państwo ja myślę, że oś sporu nie powinna się toczyć czy to zadanie jest ważne, czy nie. Myślę, że należy się skupić na tym, że to zadanie proponuje się realizować za inne zadanie, które też mi się wydaje z punktu widzenia wszystkich mieszkańców Oświęcimia jest bardzo ważne. Chodzi o to, że jeżeli zaczniemy budować świetlicę, to nie skończymy głównej alei promenady na Bulwarach. Myślę, że z tej głównej arterii komunikacyjnej przy rzece Sole korzystają wszyscy

14 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 14/ 40 mieszkańcy Oświęcimia, no i wstydem jest, że Oświęcim nie ma jeszcze do tej pory porządnej promenady nad rzeką Sołą. Szkoda, że stajemy wobec takiego dylematu, iż albo rozpoczniemy budowę świetlicy, nie wiadomo czy ją skończymy bo za 500 tys. 1/3 robót można wykona, a rezygnujemy z tak ważnego, również dla wszystkich mieszkańców zadania. Pozostawiam państwa Radnych decyzji, co jest ważniejsze, czy Bulwary, z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy, czy świetlica, z której będą korzystać lokalnie mieszkańcy osiedla jednego w Oświęcimiu. No i pytanie co z innymi Radami Osiedla, które może również chciałyby mieć taką piękną nową siedzibę. Dziękuję bardzo. Radna M. Margol cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado, p. Prezydencie stąd taka potrzeba dla każdego osiedla posiadać własny ośrodek kultury jest bardzo istotna. Zasole np. jest bardzo dużym osiedlem i od wielu lat też bardzo chciało mieć swój ośrodek kultury, a go nie ma. Nasza młodzież i nasze dzieci i to bardzo gromadnie uczestniczą natomiast i biorą udział we wszystkich imprezach organizowanych przez świetlicę, którą prowadzi Stowarzyszenie Salezjańskie Salos i ono mieści się w podziemiach Kościoła Miłosierdzia Bożego. Też nie mamy na Zasolu swojej świetlicy, natomiast jesteśmy zadowoleni z tego, co istnieje, ponieważ młodzież i dzieci mają się gdzie spotkać, co nie oznacza, że też rezygnujemy z tego i będziemy ten wniosek, który powtarzamy też w naszych wnioskach do budżetu, że go wycofamy nie, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że choćby rozpocząć nawet w tym roku budowę tej świetlicy, to te dzieciaki w tym roku, czy roku następnym z tej świetlicy nie skorzystają. Dlatego ja bym proponowała tutaj właśnie tego typu rozwiązanie, że jeśli byłaby możliwość, w którymś z budynków wygospodarować pomieszczenie i zorganizować tego typu świetlice, gdzie mogłyby się odbywać różnego typu imprezy prowadzone dla dzieci, czy prowadzona być jakaś działalność przeznaczona dla dzieci i młodzieży, to myślę, że takie rozwiązanie póki co mieszkańców też by zadowoliło, a świetlicę oczywiście można w przyszłości tutaj jak najbardziej bo to jest bardzo istotne zadanie. Dziękuję. Radny A. Jastrząb - cyt.,,chciałbym jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę. Jeżeli wykonamy częściowo Bulwary i przystąpimy i wykonamy częściowo słyszałem, że ok. 1/3 świetlicy no to jak będzie wyglądało zabezpieczenie takiej niedokończonej inwestycji, jaki to jest koszt i sens takiej inwestycji, która tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie ma wystarczającej ilości środków będzie rozciągnięta w latach podczas gdy mogłaby być

15 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 15/ 40 wykonana w jednym podejściu i to jest chyba bardziej sensowne. Dziękuję. Zastępca Prezydenta Miasta p. M. Wasztyl cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja tylko w uzupełnieniu tych wypowiedzi moich przedmówców. Przypomnę z jakim problemem stanęliśmy przy tworzeniu i założeniu budżetu na rok Wszystkie proszę państwa zadania, które spłynęły do nas jako propozycje Rad Osiedli, propozycje od strony państwa radnych są zadaniami ważnymi. Każde z tych zadań rozwiązuje konkretny problem społeczności lokalnej. Jak państwo wiecie myśmy to referowali wielokrotnie na Komisjach skala potrzeb propozycji zadań inwestycyjnych złożona do budżetu miasta na rok 2009 wynosiła ponad 62 mln zł. i na prawdę w tych zadaniach nie było zadań, które nie są zadaniami ważnymi. Jakie przyjęliśmy priorytety przy kształtowaniu budżetu? Kierowaliśmy się tylko zdroworozsądkowym podejściem gospodarczym. W pierwszej kolejności musieliśmy umieścić w budżecie na rok 2009 zadania, które wynikają z podpisanych i już obecnie realizowanych umów wieloletnich. W drugiej kolejności złożyliśmy propozycje realizowania zadań budżetowych, które wynikają z programów wieloletnich i również mają realną szansę zakończenia procesu inwestycyjnego rozpoczętego w roku I to praktycznie wyczerpało możliwości realizacyjne budżetu. Stworzyliśmy sobie tzw. listę indykatywną zadań niezmiernie istotnych, które w sposób bardzo widoczny zmieniłyby niekorzystne sytuacje w poszczególnych dziedzinach I pierwszym zadaniem na liście indykatywnej jest proszę państwa budowa budownictwa komunalnego i socjalnego. I nie negując potrzeby budowy świetlicy środowiskowej, świetlicy osiedlowej dzisiaj z punktu widzenia i popierając to zadanie dzisiaj z punktu widzenia patrząc na możliwości rozwiązania bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej - zresztą dostaliśmy pismo Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej, osoby, które uczestniczą w Komisji Mieszkaniowej doskonale wiedzą, że dzisiaj potrzeby miasta sięgają 400 zapotrzebowań. To są konkretne rzeczy, które jesteśmy w stanie kładąc nacisk na budownictwo komunalne - w pierwszej mierze rozwiązać stąd nawet jeżeli tutaj mówimy o konieczności budowy i przeniesienia tego ciężaru w latach następnych, to istotne jest również zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Tutaj głos p. Prezydent, już wspominał o tym, że bardzo trudno prowadzi się inwestycję, która z założenia jest dopasowywana do możliwości finansowych proszę państwa. Oczywiście to jest możliwe, tylko że taka inwestycja raz, że jest droższa, dwa stwarza określone problemy prowadzenia procesu inwestycyjnego. Przy koszcie realizacyjnym półtora miliona złotych i to ja odpowiem ten program użytkowy tej

16 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 16/ 40 świetlicy nie jest programem zbytnio wyszukanym. Ten projekt był wielokrotnie konsultowany i założenia tego projektu z zainteresowanymi osobami, czyli ma pozytywną akceptację Rady Osiedla. Te koszty obejmują również kompleksowe zagospodarowanie terenu to jest 23 ary terenu z urządzonymi miejscami parkingowymi i całą kompletną infrastrukturą. Wchodzenie w zobowiązanie 500 tys. rodzi konieczność zabezpieczenia środków miliona złotych środków, a już przy obecnym WPI i obecnych zobowiązaniach finansowych, nam takiego zobowiązania na dzień dzisiejszy byłoby nam bardzo trudno podjąć. Stąd popierając to zadanie proponujemy przesunięcie jego realizacji w czasie. Co do propozycji p. M. Margol ja również o tym rozmawiałem na Komisji Budżetu. Dzisiaj jesteśmy na etapie przeprojektowywania założeń budynku komunalnego na os. Stare Stawy. To jest propozycja sensowna, ze na etapie przeprojektowywania tego budynku, ponieważ zmieniło się oczekiwanie i zapotrzebowanie na mieszkania, na wielkość tych mieszkań również część lokali użytkowych, które mogłyby być w tym budynku zlokalizowane można by było przeznaczyć na tego typu funkcje, co znacznie obniżyłoby koszty realizacyjne. Dziękuję. Radna E. Kos - cyt.,,panie Przewodniczący ja tylko chciałam ad vocem do słów p. Prezydenta Madeja to na prawdę nie chodzi o siedzibę dla Rady Osiedla, bo Rada Osiedla sobie da radę, to na prawdę chodzi o dzieci, o dobro dzieci zwłaszcza tych młodszych. Dziękuję. Zastępca Prezydenta Miasta p. G. Madej cyt.,,ja bym prosił p. Radną, żeby nie przesuwała osi sporu na dzieci i używała takich argumentów. Mi jest po prostu żal, że zadanie pt. Bulwary i główna promenada jest mniej ważne dla pani, dla państwa i ewentualnie tych, którzy będą głosowali, niż świetlica osiedlowa. Nie ma to nic wspólnego z dobrem dzieci. Dziękuję. Radny K. Homa cyt.,,panie Przewodniczący, p. Prezydencie, szanowni państwo to, że p. Prezydentowi Madejowi jest żal tego zadania, to nie znaczy żeby nas namawiał do innej interpretacji zadania to wyraźnie trzeba podkreślić to jest budowa świetlicy osiedlowej dla mieszkańców os. Stare Stawy i dla dzieci z os. Mieszkańców Stare Stawy, a nie dla Rady osiedlowej. Rada Osiedlowa tam pracują społecznie, dorosłe osoby, poradzi sobie tak, jak sobie radziła do tej pory od wielu lat to nie dla niej ten obiekt chcemy budować. Pan

17 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 17/ 40 Prezydent Wasztyl oczywiście ma rację. Oś sporu leży po stronie priorytetów. My się nie przekonujemy, że jedno zadanie jest dobre a drugie jest złe. Próbujemy się przekonać widze że bezskutecznie że jedno jest ważniejsze i powinno być realizowane w pierwszej kolejności, a drugie można na jakiś czas odłożyć. Jeszcze jedno sprostowanie myślę, że równie ważne Rada Miasta i Komisja Budżetu składając taki a nie inny wniosek, wnioskując o obniżenie w swoim wniosku kwoty 600 tys. na Bulwary w roku przyszłym próbuje w ten sposób zatrzymać jedynie realizację drugiego etapu zagospodarowania Bulwarów. Przypomnę, że obniżenie kwoty o 600 tys powoduje pozostawienie pozostałych 450 tys zł na tym zadaniu, co gwarantuje zakończenie rozpoczętego I etapu, który obejmuje modernizację ul. Bulwary wraz z parkingiem, od parkingu w stronę Zamku Piastowskiego. Próbujemy państwa przekonać do tego, że warto o rok odłożyć modernizację i wykonanie kolejnego etapu na Bulwarach, czyli wzdłuż ogrodzenia Księży Salezjanów w stronę Mostu Jagiellońskiego ważąc, że większym priorytetem i ważniejszym zadaniem do rozpoczęcia i zakończenia jest budowa świetlicy środowiskowej na Starych Stawach. Tyle sprostowań. Dziękuję. Zastępca Prezydenta Miasta p. G. Madej cyt.,,ja widzę, że jednak państwo będą bazować na takich argumentach jak dobro dziecka itp. - nie można z tym dyskutować właściwie. Trzeba też wiedzieć, że z tej promenady z tych Bulwarów również będą korzystać dzieci, ale ja takich argumentów nie chcę używać. Także na prawdę apeluję, żeby to były argumenty merytoryczne. Prostując nie kończymy jednego zadania, zaczynamy inne, którego również nie skończymy. Tylko tyle. Dziękuję. Radna J. Barcik - cyt.,,panie Przewodniczący, p. Prezydencie ja też jeszcze chcę dołożyć swój głos w imieniu os. Błonie. Też byśmy chcieli bardzo taką świetlicę i sądzę, nawet nie sądzę tylko jestem przekonana, że takie wnioski były, niemniej jednak na dzień dzisiejszy też mieszka tam 850 rodzin, czyli troszeczkę więcej niż na os. Stare Stawy i musimy się zadowolić świetlicą, która jest prowadzona przez Szansę, gdzie również w niej gromadzi się 40 dzieci i to jest praktycznie świetlica mająca 100 m2 i też muszą sobie z tym poradzić. A skoro jest zadanie już rozpoczęte, więc trzeba go ukończyć, natomiast nie mówię, że ta świetlica nie jest potrzebna i nie jestem temu przeciwna, ale na dzień dzisiejszy jest tak jak jest, są takie środki i tak jak to się mówi tak krawiec kraje jak mu materiału staje. Także ja dziękuję bardzo.

18 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 18/ 40 Radna M. Margol cyt.,,panie Przewodniczący, Wysoka Rado dlatego wydaje mi się, że bardziej sensownym rozwiązaniem dla mieszkańców Starych Stawów byłoby to co ja proponowałam, co p. Zastępca Prezydenta M. Wasztyl o czym mówił, że jest to realne, że jest to do zrobienia i ta świetlica mogłaby działać już, przynajmniej w jakim okresie czasu krótkotrwałym, a nie świetlica, która ma być budowana z wielkim rozmachem. Te pieniądze na razie wystarczyłyby na same fundamenty, na nic innego patrząc na koszta jakie są związane z realizacją tego typu inwestycji. Więc chyba lepiej dla mieszkańców Starych Stawów i ja bym ich tu zapytała, co b y woleli, czy chcieliby żeby mogły ich dzieci, ich młodzież mogła korzystać w jakimś bliskim terminie z takiej świetlicy, czy też czekać kilka lat, aż nowa świetlica powstanie. Ja bym wybrała to, żeby moje dziecko, gdybym miała w tym wieku mogło korzystać już. Dziękuję. Radny A. Jastrząb cyt.,,przychylając się do propozycji w wypowiedzi p. Radnej Margol ja bym chciał usłyszeć coś bardziej konkretnego na ten temat jakie są możliwości dzisiaj. Jeżeli dyskutujemy no po prostu przeznaczenie, kubatura, powierzchnia w m2 tych budynków, które będą oddawane na ewentualną świetlicę. I chciałbym wszystkich państwa uczulić na to, że wybudowanie części budynku za 500 tys. to co to jest, ile tego będzie, czy to będzie fundament, czy to będą mury przyziemia przykryte deką, no co to będzie? Bo to będzie potem do zabezpieczenia i jeżeli wpadniemy w taki styl pracy, że wcześniej przegłosowaną inwestycję Bulwary przerywamy, bo chcemy zacząć również coś ważnego, to jaka jest gwarancja, że w przyszłym roku nie przerwiemy dwóch następnych inwestycji, żeby zacząć jakieś dwie kolejne również w 2010 roku wydające się jako nieodzowne. Konsekwencja jest również potrzebna, mimo, że jest to przykre, bo nie będzie można uruchomić budowy tej świetlicy na Starych Stawach. Dziękuję. Wiceprzewodniczący rady K. Kuczek cyt.,,panie Przewodniczący, p. Prezydencie, Wysoka Rado wiele słów już zostało powiedzianych na temat ewentualnej inwestycji budowy świetlicy a ja powiem tak p. Prezydencie, nie dalej jak 3 tygodnie temu, podczas ostatniej sesji grudniowej mieliśmy bardzo intensywną z panem dyskusję nt. Wprowadzenia budżetu i nie wprowadzenia go na sesję, a w tamtym budżecie tak na prawdę nie było wiele ważnych inwestycji dla miasta. Wtedy pan nie dostrzegał takiego problemu teraz pojawia się problem. Ja nie będę się tutaj z panem przekomarzał, czy wdawał w merytoryczną dyskusję nt. ważności chodnika czy deptaka na tzw. plantach, a ważnością świetlicy na Starych

19 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 19/ 40 Stawach, bo ja swoje zdanie mam, które pan zna i przedłożyłem je na Komisji Budżetu. Natomiast dziwię się wielu Radnym, którzy wątpliwości na Komisji Budżetu nie mają, a teraz nagle one się pojawiają, ale to jest państwa wybór i ja to szanuję. Panie Prezydencie ja uważam, że skoro tak panu bardzo na tych Bulwarach zależy to jestem święcie przekonany, że pan te pieniądze, te 600 tys. o które się toczy już pół godziny dyskusja, znajdzie w ciągu roku i zapewniam pana, że Rada na pewno na dokończenie tej inwestycji da. I tutaj dla tych mieszkańców, którzy będą oglądali sesję dodam tylko to, że pierwszy etap zakończy się na wykonaniu parkingu i całych rozjazdów na Bulwarach. To nie jest tak, że przerywamy inwestycję na zasadzie nie zrobienia chodnika, powierzchni parkingu itd. - będzie zakończone, pieniądze w wysokości 450 tys. zł zostają. Dziękuję. Zastępca Prezydenta Miasta p. M. Wasztyl cyt.,,szanowna Rado ja może króciutko się odniosę do wypowiedzi pana Radnego Jastrzębia, najpierw jednak do pana Przewodniczącego Kuczka. Ja tylko powtórzę ofertę proszę państwa osobiście z p. Prezydentem byliśmy na spotkaniu pod koniec 2008 r. z Radą Osiedla Stare Stawy, gdzie nie tylko tą inwestycję, ale również inne ważne inwestycje z punktu widzenia osiedla omawialiśmy i tam przedstawialiśmy swoje stanowisko. I Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu usłyszeli to stanowisko jakie są nasze plany, również dostali konstruktywną propozycję od p. Prezydenta, żeby w okresie dopóki nie uda się tego obiektu wybudować zgodnie z posiadanym projektem, wykorzystać wolne pomieszczenia w nowo wyremontowanym budynku Klubu Sportowego KS Soła. Propozycja przyjęta została z zainteresowaniem, natomiast do dnia dzisiejszego nie mamy konkretnej odpowiedzi, natomiast propozycja dalej jest proszę państwa aktualna. Co do wypowiedzi p. Przewodniczącego - ja powiem oczywiście tak, że budżet jest sztuką pewnego kompromisu proszę państwa i ten pierwszy kompromis powstaje w kierownictwie Urzędu. My również w wielu względach się nie zgadzamy, ale wypracowujemy pewien kompromis według pewnych, przyjętych priorytetów i również autopoprawka nr 3, którą państwo dostaliście jest próbą takiego kompromisu, czyli próbą spojrzenia na istotne problemy miasta raz, że z naszej strony, ale również uwzględnia istotne sugestie państwa radnych. Dziękuję. Radna D. Fyderek cyt.,,ponieważ dużo jest bardzo ważnych tutaj różnych wniosków i ja chcę też uwypuklić, że dla mnie też jest bardzo ważny jeden z wniosków to jest wniosek o

20 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 20/ 40 wykonanie projektu ul. Broniewskiego, Staffa i dojścia do szkoły nr 4. Otrzymałam coś takiego jak popieram wniosek Komisji, z czego bardzo się cieszyłam. W autopoprawce oczywiście nie znalazło się to ujęcie na 2009, ponieważ z wolnych środków, myślałam że te wolne środki się znajdą. Chciałabym to przypomnieć, że to jest na prawdę bardzo ważne, chodniki, drogi, dojście do szkoły jak i parkingi. Jest to osiedle dość duże, łącznie ze szkołą, z przedszkolem - dla mnie to jest bardzo ważne, a ponieważ tu jest taka dyskusja wszystko ważne, więc ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest też i dla tych mieszkańców bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Radna E. Kos cyt.,,ja wrócę do tematu świetlicy propozycja p. Radnej Margol bardzo mi się podoba, ale to jest rozwiązanie tymczasowe i myślę, że przekładać budowę na następne lata nie ma sensu, trzeba rozpocząć budowę, w między czasie znaleźć dzieciom właściwe miejsce, żeby opiekę miały już, a chciałam państwu przypomnieć, że świetlica na os. Zasole kilkanaście lat temu powstała jako tymczasowe pomieszczenie. Funkcjonuje już 14 lat i pewnie funkcjonować będzie następne w prowizorycznym baraku. Dziękuję. Radny J. Grosser cyt.,,tak słucham i przyznaję się, że kilka osób się wypowiedział, że im jest żal. Mnie też jest żal jako Przewodniczącemu Komisji Budżetu, która pracowała bardzo ciężko nad tym budżetem, która na ostatniej sesji została potraktowana jako Radni, że robimy coś na złość p. Prezydentowi. Nie korzystałem nigdy z odpowiedzi publicznej na sesji myślę, że spróbuję to teraz zrobić. Chciałbym powiedzieć, że w budżecie, który pan proponował uchwalić w grudniu ubiegłego roku, czyli 2008 r. szereg rzeczy było pominięte, gdzie mieliśmy wątpliwości, gdzie mieliśmy zapytania nikt nam nie udzielał na to odpowiedzi. Martwiła nas sprawa lodowiska, schładzania, bo wiemy jaka jest sytuacja, że Firma wypowiada nam umowę jeżeli chodzi o schładzanie płyty lodowiska i że trzeba budować. W budżecie ani złotówki na ten temat nie było przeznaczone. To z naszej inicjatywy, jednocześnie żeby nie burzyć budżetu, żeby zachować powiedzmy jakąś ciągłość, żeby p. Prezydent i jego służby mogły pracować padła inicjatywa, żeby z niektórych inwestycji zrezygnować. To ze strony komisji Budżetu padł wniosek, żeby się nie zadłużać, żeby nie iść w kredyt, który może nam się czkawką mówiąc kolokwialnie odbić w przyszłości. To z naszej propozycji padło, za moją namową żeby nie dawać podwyżek niektórym jednostkom, jakkolwiek ciężko mi to przychodziło, gdzie musiałem mówić, żeby Straży Miejskiej nie dawać podwyżki, żeby MOPS nie dawać podwyżki, żeby innym

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Czy ze środków budżetu powiatu można kupić samochód do użytku służbowego przez KM PSP?

Czy ze środków budżetu powiatu można kupić samochód do użytku służbowego przez KM PSP? Czy ze środków budżetu powiatu można kupić samochód do użytku służbowego przez KM PSP? Pytanie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zwróciła się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia...

BRM P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... BRM.0002.2.7.2015 P r o t o k ó ł nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytej 27 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia... Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Tomasz Marcinkowski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU 1/10 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Łukasz Dłubacz Data: 20.12.2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r. (Zarządzenie BM Nr 0152-33/07 Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

UZASADNIENIE do Uchwały nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok. UZASADNIENIE do Uchwały nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok Uchwała Nr Druk Nr 10/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo