INFORMACJE O STUDIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O STUDIACH"

Transkrypt

1 wwwfarmakoekonomikaumpedupl zdjcie Nie wypełnia NUMER DATA UWAGI!" DANE PERSONALNE 1 Nazwisko 2 Imiona 3 Data urodzenia 4 Miejsce urodzenia 5 Najskuteczniejszy kontakt 7 Adres stały ulica, nr domu kod pocztowy miejscowo 6 Płe K M 8 Adres do korespondencji ulica, nr domu kod pocztowy miejscowo tel fax tel fax 9 Prosz o wystawienie faktury dla: Adres zamieszkania / adres siedziby Imi i nazwisko / nazwa firmy NIP 10 Owiadczam, e upowaniam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu do wystawienia faktury bez mojego podpisu podpis INFORMACJE O STUDIACH 11 Szkoła wysza 12 Wydział 13 Kierunek 14 Specjalno

2 wwwfarmakoekonomikaumpedupl 15 Znajomo jzyka angielskiego *biegły, dobry, podstawowy INFORMACJE DODATKOWE Poziom znajomoci jzyka* w mowie w pimie Z jakiego ródła dowiedział(a) si Pan(i) o Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Zarzdzania w Opiece Zdrowotnej: Ogłoszenie w prasie (tytuł gazety?) Artykuł w prasie(tytuł gazety?) Strony internetowe (adres www?) ing Wyszukiwarka (która?) Absolwenci/ Studenci Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego Informator drukowany(który?) Inne (jakie?) Zgodnie z Ustaw z dn r o Ochronie Danych Osobowych, DzU nr 133, poz833, wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do zapewnienia prawidłowego toku studiów Data Podpis

3 wwwfarmakoekonomikaumpedupl OWIADCZENIE Owiadczam, e poinformowano mnie o moliwoci nieuruchomienia Studium z powodu zbyt małej liczby kandydatów W przypadku nie uruchomienia Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Zarzdzania w Opiece Zdrowotnej prosz o zwrot wpłaconej przeze mnie opłaty w wysokoci złotych): przelewem bankowym na konto bankowe*: (właciciel konta) (nazwa banku, oddział) (numer rachunku) gotówk*(odbiór w kasie Uniwersytetu Medycznego, ul Fredry 10, Pozna Pn Wt-Pt ): (imi i nazwisko odbiorcy) (adres odbiorcy) PESEL *właciwe zakreli krzyykiem W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Zarzdzania w Opiece Zdrowotnej nie bd wysuwał(a) jakichkolwiek roszcze z tytułu wpłaconej nalenoci za studium Data Podpis

4 wwwfarmakoekonomikaumpedupl INFORMACJE OGÓLNE: Studia podyplomowe prowadzone dla osób z wyszym wykształceniem medycznym, farmaceutycznym, ekonomicznym, którzy s zatrudnieni i maj zamiar podj prac w sektorze medycznym, farmaceutycznym oraz instytucjach organizujcych i finansujcych opiek zdrowotn Zajcia (jeden semestr od wrzenia 2009 do grudnia 2009) realizowane s w jzyku polskim w trybie weekendowym Wykłady, seminaria i warsztaty prowadzi bd wybitni eksperci oraz dowiadczeni teoretycy i praktycy, zatrudnieni w Uniwersytetach Medycznych, w firmach farmaceutycznych, w NFZ, Pastwowym Zakładzie Higieny, kancelariach prawnych, wyspecjalizowanych w doradztwie dla sektora medycznego i farmaceutycznego, informatycy zatrudnieni w przedsibiorstwach informatycznych, eksperci AOTM Dla osób pracujcych w sektorze farmaceutycznym, czy instytucjach organizujcych lub finansujcych opiek zdrowotn, udział w Studium jest okazj, aby w ramach kształcenia ustawicznego zaktualizowa swoj wiedz, poszerzy j o aktualne przepisy obowizujce w zarzdzaniu słub zdrowia TRYB STUDIUM: JZYK WYKŁADOWY: LICZBA ZAJ: zaoczny polski zajcia odbywa si bd od wrzenia 2009 do grudnia 2009 w trybie weekendowym (co 2-gi weekend) TEMATY ZAJ: 1 System ochrony zdrowia i ubezpiecze zdrowotnych w Polsce i Unii Europejskiej 2 Polityka lekowa pastwa, tworzenie list refundacyjnych 3 Zasady rejestracji leków 4 Polskie prawo farmaceutyczne a wymogi Unii Europejskiej, aspekty prawne rynku farmaceutycznego w Polsce 5 Zarzdzanie szpitalem i aptek teoria i praktyka wytyczne i standardy postpowania przy opracowywaniu receptariuszy szpitalnych 6 Zasady działania marketingu farmaceutycznego na rynku polskim 7 Metody bada ekonomicznych programów ochrony zdrowia 8 Zastosowanie wyników analizy ekonomicznej w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia 9 Raporty HTA LOKALIZACJA: zajcia odbywa si w salach wykładowych UMiKM OPŁATA ZA KURS: 5000 zł Godziny zaj: pitek sobota co 2-gi weekend niedziela RAZEM : 285 godzin Opłata przeznaczona jest na honoraria dla wykładowców oraz uwzgldnia koszty organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu WYKŁADOWCY: Do prowadzenia zaj zaproszeni zostali wybitni naukowcy i dydaktycy wyszych uczelni, praktycy, eksperci i prawnicy: AOTM Narodowego Funduszu Zdrowia i Pastwowego Zakładu Higieny

5 wwwfarmakoekonomikaumpedupl Farmakolodzy farmakoekonomici z Uniwersytetów i Akademii Medycznych w Polsce Prawnicy kancelarii prawnych majcych due dowiadczenie w przepisach prawnych zwizanych z bran medyczn i farmaceutyczn Informatycy Ekonomici Eksperci instytucji ubezpieczeniowych Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Specjalici z zakresu zarzdzania komunikacj w przedsibiorstwie Przedstawiciele Firm Farmaceutycznych Przedstawiciele Mediów TRYB NABORU: Rekrutacja kandydatów odbywa si w sposób cigły, o przyjciu decyduje kolejno zgłosze Ostateczny termin składania dokumentów oraz dokonywania wpłat: r Rozpoczcie zaj: r Zakoczenie zaj: r WYMAGANE DOKUMENTY: 1 Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz do pobrania (plik MS Word) 2 List motywacyjny wyjaniajcy przyczyny ubiegania si o miejsce w Studium, (nie powinien on przekracza jednej strony maszynopisu) 3 Dyplom odpis dyplomu absolwenta wyszej uczelni lub odpis dyplomu licencjata 4 yciorys -opisujcy dotychczasowe wykształcenie i dowiadczenie zawodowe (cv) 5 Zdjcia legitymacyjne - 2 sztuki (prosimy o podpisanie zdj ołówkiem na odwrocie) 6 Potwierdzenie dokonania wpłaty rachunek bankowy: Bank Handlowy SA Warszawa, Oddział w Poznaniu (z dopiskiem: Studium Farmakoekonomiki) 7 Po zakoczeniu zaj słuchacze otrzymaj certyfikat KONTAKT: Sekretariat: dr Krzysztof Kus Tel /95 Fax Kierownik Studium: prof dr hab Elbieta Nowakowska Tel /95 Fax Patronat Programu Studium: Prof dr hab Edmund Grzekowiak Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Tel , Fax : Organizator zastrzega sobie prawo nie uruchomienia kursu

6 wwwfarmakoekonomikaumpedupl RADA PROGRAMOWA PROPOZYCJE 1 Prof dr hab Edmund Grzekowiak Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UMiKM 2 Prof dr hab Zenon Kokot Prorektor ds Nauki UMiKM 3 Prof dr hab Włodzimierz Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji UMiKM 4 Prof dr hab Elbieta Nowakowska Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMiKM 5 dr n farm Krzysztof Kus Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej UMiKM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PEROSNALNYCH

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW PEROSNALNYCH Podyplomowe Studium ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW I EDYCJA - PŁOCK Płock, lipiec 2011r. Akademia Leona Koźmińskiego oraz Centrum Edukacji Grupa ORLEN ogłaszają rekrutację na dwusemestralne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM PLANOWANIE, POZYSKIWANIE KNOW-HOW, WDRAśANIE, ZARZĄDZANIE, SZACOWANIE KOSZTÓW STUDIA PODYPLOMOWE ZAŁOśENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE Organizatorzy Studiów: Społeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Przeprowadzenie studiów MBA (Master of Business Administration) dla 10

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 34/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. REGULAMIN studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA KADRY MEDYCZNEJ Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

Wniosek Kandydata na Eksperta

Wniosek Kandydata na Eksperta Załącznik nr 1 Wniosek Kandydata na Eksperta 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Imię ojca 4 Data i miejsce urodzenia 5 Numer ewidencyjny PESEL 6 Numer NIP 7 Seria i numer dowodu osobistego, nazwa instytucji

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZZP.341 156/AŁ/11 Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony o wartoci

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.02.01.01-00-141/10-00 Kadry menadżerskie w globalnej gospodarce. Studia podyplomowe Executive MBA i Zarządzanie w firmie.

UDA-POKL.02.01.01-00-141/10-00 Kadry menadżerskie w globalnej gospodarce. Studia podyplomowe Executive MBA i Zarządzanie w firmie. Zasady rekrutacji w ramach projektu na studia podyplomowe Zarządzanie w firmie : - IV edycja z lokalizacją w Poznaniu - III edycja z lokalizacją w Chorzowie - II edycja z lokalizacją w Łodzi 1 Warunki

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo