Miedwiańskie Lato 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miedwiańskie Lato 2011"

Transkrypt

1 Miedwiańskie Lato 2011 str. 11 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikaty Czerwiec 2011 r. Nr 18 Dzień Matki i Matki Seniorki Dwieście lat, dwieście lat! Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Motańcu oraz wójt Andrzej Kaszubski byli współorganizatorami imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia Matki Seniorki, która odbyła się 21 maja br. Życzenia Walerii Musialskiej złożył wójt Andrzej Kaszubski Tego dnia szczególny szacunek należał się Walerii Musialskiej, 98 letniej mieszkance Reptowa, która otrzymała od wójta wiązankę kwiatów. Pozostałym mamom wręczono róże. O dobrą atmosferę zadbały zespoły folklorystyczne Miedwianie, Sami Swoi, Kalina i Lipka oraz Rupaki z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Jak zwykle duże brawa zebrał także występ Teatru Ognia z Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. W trakcie imprezy pamiętano także o najmłodszych, dla których zorganizowano ciekawe konkursy, np. zjadanie ptysi na czas (bez użycia rąk). Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Kobylanka! Kontynuując tradycję dzielenia się z mieszkańcami Gminy Kobylanka informacjami o podejmowanych przeze mnie i moich współpracowników działaniach, przedstawiam w punktach te, które zostały podjęte od kwietnia br.: 1. Zawarto umowę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w sprawie eksploatowania terenów nad j. Miedwie i prowadzenia plaży gminnej. 2. Kontynuowane są prace związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ich ramach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 3. W Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczec. odbyło się spotkanie starosty z wójtami, burmistrzami i prezydentem powiatu stargardzkiego. Głównym punktem spotkania był stan obiektów melioracyjnych na terenie powiatu. Efektem spotkania było rozpoczęcie działań, mających na celu przywrócenie utrzymywania urządzeń melioracyjnych w odpowiednim stanie. W tym celu zostanie powołana spółka bądź stowarzyszenie, która będzie czyściła rowy, które nie zostały wyczyszczone przez osoby, na których taki obowiązek spoczywał, a następnie obciążała je poniesionymi kosztami marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 114 delegatów gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego wybrało nowe władze stowarzyszenia. dokończenie na str. 4

2 2 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Barka nad Miedwiem II Miedwiański Festiwal Pieśni Religijnej, który odbył się 5 czerwca br. w nadmiedwiańskim amfiteatrze, zgromadził kilkusetosobową publiczność. Honorowy patronat nad imprezą objął Andrzej Dzięga, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko Kamieński. 100 placów zabaw na 100 lat Nivea Klikajmy codziennie! Konkurs Zieleń wokół nas Sołtys i Rada Sołectwa Morzyczyn Zieleniewo oraz Wójt Gminy Kobylanka ogłaszają konkurs Zieleń wokół nas, który przebiegać będzie w miesiącach lipiec i sierpień 2011 r. Zasadniczym celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej i zachęcenie mieszkańców do upiększania Sołectwa Morzyczyn Zieleniewo. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest u sołtysa i na stronie Gmina Kobylanka przystąpiła do konkursu pn. 100 placów zabaw na 100 lat Nivea organizowanego przez firmę Nivea. Udział w konkursie stwarza szansę na wybudowanie placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy. Gmina Kobylanka jako lokalizację placu zabaw wskazała teren przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu. Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw, spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 6 do 31 października br. Podzielony został na cztery etapy, gdzie w ramach każdego etapu wybranych zostanie poprzez głosowanie 25 lokalizacji placów zabaw. Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do zwycięstwa naszego pomyłsu na plac zabaw. Wystarczy zarejestrować się na stronie i zagłosować. Głosować można codziennie w okresie trwania konkursu. Biuletyn Informacyjny Gminny Kobylanka Wieści Gminne Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jeziorna 6, Kobylanka Redaktor naczelny: Marcin Lewicki Druk: Vemo Design, ul. Turkusowa 29, Szczecin Nakład: 2000 egz. Periodyk bezpłatny

3 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Konkurs fotograficzny Obraz regionu w kadrze Sfotografuj promenadę Do 30 czerwca br. można nadsyłać prace na organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkurs fotograficzny Obraz regionu w kadrze. Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Zachodniopomorska Wieś Turystyczna Morzyczyn i Zieleniewo wśród nagrodzonych Zygmunt Gołembowski, sołtys sołectwa Morzyczyn Zieleniewo odebrał 9 maja br. z rąk Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz Waldemara Miśko, prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna. Konkurs ma na celu ukazanie zmian, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu musi nawiązywać do projektów i inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Zdjęcia powinny ukazywać elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury, która powstała przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach RPO WZ lub zmianę funkcji miejsc i obiektów, która dokonała się dzięki unijnym dotacjom. Autorzy najlepszych fotografii mogą wygrać m.in. nagrody finansowe oraz rzeczowe, w tym: netbooka, przenośne dyski twarde, etc. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2011 r. na adres Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: Zygmunt Gołembowski odbiera certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna Wspomniane wyżej wyróżnienia wręczono po raz pierwszy. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej interesujących pod względem turystyki wsi w województwie zachodniopomorskim. Konkurs ma również promować wieś jako miejsce wypoczynku, a także motywować małe organizacje turystyczne i agroturystyczne do podnoszenia standardu usług i zakresu swoich ofert. To z kolei powinno zwiększyć zainteresowanie turystyką wiejską oraz zwrócić uwagę turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Warto również wspomnieć, że startujące w tym konkursie sołectwo Motaniec zostało wyróżnione dyplomem uczestnictwa. Informacja o wynikach przetargów Za ponad pół miliona W trakcie przetargów, które odbyły się w dniach 19 kwietni i 9 maja br. nabywców znalazły działki położone w Kobylance i Zieleniewie. Ww. działki są bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich zabudowa będzie możliwa po uzyskaniu od Wójta Gminy Kobylanka pozytywnych warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę (od Starosty Stargardzkiego). Zlokalizowane są przy drogach uzbrojonych w media. Położenie, nr geodezyjny działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto Wylicytowana cena sprzedaży brutto Cena za 1 m 2 brutto Kobylanka 174/3 Zieleniewo 49/12 Zieleniewo 49/13 Zieleniewo 49/ m zł zł 153,47 zł 1505 m zł zł 131,25 zł 1227 m zł zł 137,70 zł 1122 m zł zł 138,40 zł

4 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka dokończenie ze str. 1 Prezesem wybrano burmistrza Barlinka Zygmunta Siarkiewicza, a wiceprezesem został Krzysztof Soska zastępca prezydenta Szczecina. Delegaci wybrali również dziewięcioosobowy zarząd oraz sześciu przedstawicieli do Rady Euroregionu. 5. Zakończyły się działania związane z wyceną strat powstałych nad jeziorem Miedwie w związku z zalaniem przez powódź części promenady. Dodatkowo prowadzone są ekspertyzy techniczne dotyczące możliwości korzystania z tych części promenady, które zostały już odsłonięte przez wodę i wizualnie wyglądają dobrze. Wstępne szacunki wykazują straty spowodowane podtopieniami w wysokości około 200 tys. zł. Wystosowano już odpowiednie zgłoszenie do ubezpieczyciela i rozpoczęto usuwanie szkód, aby w możliwie jak największym zakresie udostępnić infrastrukturę promenady dla turystów. Część prac związanych z przełożeniem kostki brukowej wykonają pracownicy interwencyjni. Pozostałe remonty wykonane zostaną po otrzymaniu ewentualnego odszkodowania za powstałe szkody kwietnia wójt uczestniczył w X Zachodniopomorskim Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Kołobrzegu. Wśród gości i prelegentów konwentu, pojawili się m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, który przedstawił aktualny stan wdrożenia i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz udzielił informacji dotyczącej nowej perspektywy finansowej UE na lata Wicewojewoda Zachodniopomorski poinformował wszystkich zebranych o działaniach podejmowanych przez rząd w sprawie dalszej kontynuacji Narodowego Programu Budowy Dróg (popularne schetynówki ) maja odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka i 65 - lecia OSP Kobylanka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury odbył się uroczysty apel, na którym odznaczono najlepszych strażaków ochotników i podziękowano im za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 8. W miejsce odwołanego dotychczasowego skarbnika powołano nowego. Została nim Bernadeta Opasińska. 9. Odbyło się spotkanie ze Starostą Stargardzkim, na którym poruszono następujące sprawy: - stan prawny dotyczący przekazania dróg powiatowych na drogi gminne i odwrotnie (zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i porozumieniami zawartymi ze starostwem), - wywłaszczenie i wycena gruntów w związku z budową drogi Reptowo Motaniec, - współfinansowanie Miedwiańskiego Centrum Wodnego w sezonie letnim W dniach 9 14 maja br. została w poszczególnych sołectwach Gminy Kobylanka przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. 11. Zorganizowano imprezy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin maja br. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci klas zerowych w Szkole Podstawowej w Kobylance, podczas którego omówiono funkcjonowanie szkół zgodnie z nowym podziałem rejonizacyjnym. XIII Zjazd Gminnego Związku OSP w Kobylance Komendant bez zmian Dariusz Zagrodzki został ponownie wybrany komendantem gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylance. Powierzono mu również funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP. Wybory odbyły się 5 maja br. w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie. Obok strażaków ochotników z terenu naszej gminy w zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele zarządu Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, delegacja OSP z Niemiec z burmistrzem Boizenburga, władze samorządowe gminy, przedstawiciel sejmiku województwa zachodniopomorskiego i zaproszeni goście. Druhowie swoimi głosami funkcję wiceprezesów powierzyli natomiast Dawidowi Karpińskiemu i Andrzejowi Kaszubskiemu. XIII Zjazd Gminnego Związku OSP w Kobylance był również okazją do wręczenia nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce pożarniczej. I tak otrzymali je: I grupa młodsza (6-8 lat) Cezary Wilk, Wiktoria Maj, Zuzanna Cierocka, Tamara Wojciechowska, Klaudia Sałata. Nagrodzeni w konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej. II grupa średnia (9-12 lat) Krzysztof Nosal, Kacper Wróbel, Aleksandra Łuka, Aleksandra Moroz III grupa starsza (13-16 lat) Adrianna Dzierżak,Sebastian Gryboś, Greta Wróbel, Nikola Rostkowska

5 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka

6 6 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Aspekty prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków O oczyszczalniach raz jeszcze Ze względu na powtarzające się pytania o przydomowe oczyszczalnie ścieków zamieszczamy tekst zamieszczony w nr 9 Wieści Gminnych. Został on rozszerzony o dokładny opis procedury formalizowania budowy takiego obiektu. Małe, przydomowe oczyszczalnie ścieków są w naszym kraju stosunkowo popularne i rozpowszechnione Jednak wiedza na ich temat, zwłaszcza prawno-techniczna, jest dla wielu, również inwestorów, niewystarczająca. Przydomowe oczyszczalnie powinny być rozpatrywane jako obiekty, ale też jako wyroby, wiele bowiem kompletnych systemów możemy nabyć w handlu. Podstawą stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest art. 42 ust. 4 Prawa wodnego, który mówi, że w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. Mimo powszechnego stosowania wyczerpująca definicja przydomowej oczyszczalni ścieków poza normą PN-EN nie występuje w żadnym z krajowych aktów prawnych. W normie tej jest mowa o instalacji do oczyszczania ścieków, która odbiera ścieki bytowo-gospodarcze i oczyszcza je do deklarowanej jakości, o przepustowości do 50 OLM (ob-liczeniowa liczba mieszkańców). Warto jednak przypomnieć, że w innych aktach prawnych znajdują się pewne informacje dotyczące kryteriów określających, jaki system można traktować jako przydomową oczyszczalnię ścieków. Są to właśnie kryteria przepustowości (niestety, dwie różne wartości): przepustowość do 5 m 3 na dobę oraz przepustowość do 7,5 m 3 na dobę. Wydaje się, że właściwsze jest przyjęcie przepustowości 5 m 3 /d. Po pierwsze dlatego, że podstawą prawną jest tutaj ustawa Prawo wodne, szerzej traktująca wymogi związane z oczyszczaniem ścieków niż ustawa Prawo budowlane. Po drugie, przy przeciętnej (średniej) wytwarzanej przez jednego mieszkańca Polski (zwłaszcza terenów wiejskich) ilości ścieków wynoszącej ok. 0,1 m 3 na dobę, daje to liczbę równoważnych mieszkańców wynoszącą ok. 50, czyli wartość podaną przez normę PN-EN Przydomowe oczyszczalnie ścieków mimo zazwyczaj stosunkowo prostej konstrukcji i dobrze znanych technologii mają dość zawiły status prawny. Wymagania prawno-administracyjne związane z budową wynikają z przepisów z zakresu ochrony środowiska, a także z przepisów budowlanych. Dla tych wymagań można wyróżnić trzy sfery: procedurę prawno-administracyjną związaną z budową, wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych uzależnione od rodzaju odbiornika, (wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego) oraz wymagania techniczne zawarte w normach (przede wszystkim w normie PN-EN 12566). Decydującą okolicznością, która wpływa na status prawny przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie procedury wymaganej przy budowie, a także pod względem jakości ścieków oczyszczonych, jest sklasyfikowanie danego obiektu. Może być to zwykłe korzystanie z wód lub też szczególne korzystanie z wód (Prawo wodne). Warto przy tym zauważyć, że wielu potencjalnych, a nawet istniejących użytkowników, często z tego faktu nie zdaje sobie sprawy. Czym jest więc zwykłe, a czym szczególne korzystanie z wód w kontekście przydomowych oczyszczalni ścieków? Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego (art. 36 ust. 2 Prawa wodnego), z tym że korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, a także rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m 3 na dobę, nie stanowi zwykłego korzystania z wód (art. 36 ust. 3 Prawa wodnego). Szczególnym korzystaniem z wód jest to wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe (art. 37 Prawa wodnego). Stosunkowo prostą procedurę dla budowy oczyszczalni mają obiekty mieszczące się w ramach zwykłego korzystania z wód (tab. 1). Wystarczy zgłosić instalację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta za pośrednictwem właściwego wydziału ds. ochrony środowiska w administracji samorządowej oraz zgłosić budowę w starostwie powiatowym. Jeśli chcemy ścieki z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego wprowadzać do gruntu, trzeba spełnić łącznie dodatkowe wymogi (oprócz już wcześniej wspomnianego warunku dla zwykłego korzystania z wód dotyczącego ilości wytwarzanych ścieków nieprzekraczającej 5 m 3 na dobę). Zatem BZT6 ścieków dopływających musi być obniżane o co najmniej 20%, a stężenie zawiesiny ogólnej o minimum 50%. Takie stopnie redukcji zapewnia już każdy dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny. Dodatkowo dla ścieków kierowanych do ziemi istnieje wymóg zachowania odległości poziomu wprowadzania ścieków od najwyższego poziomu zwierciadła wód gruntowych, nie mniejszego niż 1,5 m. Nie dotyczy to ścieków oczyszczonych w gruncie i odprowadzanych (np. systemem drenażowym - zbierającym) do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, a także ścieków wykorzystywanych rolniczo. Z kolei dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych (staw, rów melioracyjny, wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych) w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych musi znajdować się co najmniej l,5m pod dnem tych urządzeń. Na inwestorze ciążą obowiązki w ramach procedury prawno-administracyjnej związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.w przypadku, kiedy oczyszczalnia nie spełnia warunków zwykłego korzystania z wód (stanowi szczególne korzystanie z wód), np. przyjmuje ścieki z działalności gospodarczej, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do wód powierzchniowych poza terenem, którego właścicielem jest inwestor, na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaje organ administracji samorządowej, tzn. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, oraz pozwolenia wodnoprawnego na

7 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wydawanego przez starostwo powiatowe. Z kategoriami zwykłego lub szczególnego korzystania z wód powiązane są inne wymogi wynikające z prawa ochrony środowiska, a szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wymagania te są zróżnicowane - warto zauważyć, że dla wprowadzania ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do urządzeń wodnych wymagania są wyższe niż dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych i wód w ramach szczególnego korzystania z wód (odpowiednio: wymagania takie jak dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 i wymagania takie jak dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000). Istnieją również wymogi co do jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków (również przydomowych), niezależne od tego, czy mamy do czynienia ze zwykłym czy też szczególnym korzystaniem z wód. Są one wymienione w art. 41 Prawa wodnego. Jako przykładowe można wymienić: ścieki nie mogą powodować w wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich bio-cenozie, zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu, nie mogą powodować formowania osadów lub piany, nie mogą zawierać DDT, PCT, PCB, odpadów oraz zanieczyszczeń pływających. Niezależnie od powyższych uwarunkowań i tego, czy mamy do czynienia ze zwykłym czy też ze szczególnym korzystaniem z wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają spełnienia warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania, co wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, budynek mieszkalny można wybudować na działce budowlanej pozbawionej możliwości przyłączenia kanalizacji pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ( 26 ust. 3). W przypadku dobowej ilości ścieków większej niż 5 m 3 wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii inspektora ochrony środowiska. Spore ograniczenie wynikające z tego rozporządzenia stanowią wymagane odległości. Na przykład odległość przewodu rozsączającego ścieki (drenażu rozsączającego) od studni zaopatrującej w wodę wykorzystywaną do spożycia przez ludzi nie może być mniejsza niż 30 m w przypadku ścieków oczyszczonych biologicznie i nie mniejsza niż 70m w przypadku ścieków nieoczyszczonych biologicznie. Warto tutaj zauważyć, że ścieki doprowadzane do drenażu z osadnika gnilnego należy zaliczyć do tej drugiej kategorii, mimo iż w osadniku gnilnym zachodzą procesy biologiczne (fermentacja beztlenowa). Regulowane są również inne minimalne odległości, np. usytuowanie osadnika gnilnego w stosunku do budynku mieszkalnego - 5m lub bezpośrednio, ale pod warunkiem wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego na wysokość co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi okien i drzwi. Niestety, na terenie Gminy Kobylanka nie wszędzie można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zakaz ich montażu obowiązuje (na podstawie stosownego rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie) na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody pitnej z jeziora Miedwie (mapa obok). Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych w miesięcznku Wodociągi i kanalizacja. Procedura krok po kroku (dla przydomowych oczyszczalni ścieków do 5 m 3 na dobę) 1.Sprawdzenie w Urzędzie Gminy w Kobylance czy działka geodezyjna, na której ma powstać przydomowa oczyszczalnia ścieków nie znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody z j. Miedwie. Położenie w tej strefie uniemożliwia użytkowanie przydomowej oczyszczalni. Informację takową można uzyskać telefonicznie ( ) lub osobiście w pok. nr 2. 2.Pozyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie (ul. Rynek Staromiejski 5) mapy, na której należy wrysować umiejscowienie przydomowej oczyszczalni ścieków i przebieg rurociągów doprowadzających i rozssączających ścieki. Należy pamiętać, że umiejscowienie przydomowej oczyszczalni na działce musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3.Złożenie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczec. (ul. Skarbowa 1) zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, do którego należy załączyć ww. mapę. 4.Po upływie 30 dni od dnia złożenia ww. zgłoszenia można rozpocząć realizację oczyszczalni. 5.Po zakończeniu budowy oczyszczalni należy w Urzędzie Gminy w Kobylance zgłosić jej użytkowanie i uiścić opłatę skarbową w wysokości 120 zł.

8 8 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka

9 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka 9 UWAGA! Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Poszukiwania mają związek z projektem Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce., który TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. tłumaczy Grzegorz Kozłowski, przewodniczący TPG Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w domach. My im pomagamy wyjść z tej samotności, pokazujemy, na jak wiele ich stać. Żebyśmy mogli to jednak zrobić, musimy wiedzieć, gdzie są takie osoby, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Jak pomóc Jeśli w Państwa otoczeniu jest osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, to prosimy, by przekazali jej Państwo informację o projekcie TPG. To ważne, żeby miała ona okazję dowiedzieć się, że do końca 2012 r. może otrzymać bezpłatne, kompleksowe wsparcie. Za pomoc w zrekrutowaniu każdego nowego beneficjenta mogą Państwo otrzymać od TPG wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto. Czym jest projekt Projekt ma charakter ogólnopolski osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.: - jak pracować i nie stracić renty - gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami - jak poprawić swój wizerunek Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie. Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów (nr infolinii ) oraz na stronie internetowej projektu Projekt Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontakt: Makroregion Północno-Zachodni (obejmuje woj. pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie) ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk, Zadzwoń, zapytaj Sekretariat , , Punkt Obsługi Interesantów , (fax) Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatków Windykacja i księgowość podatkowa Kadry, oświata Obsługa Rady Gminy, kultura, sport, zdrowie Ewidencja ludności, sprawy obywatelskie Budownictwo i planowanie przestrzenne Ochrona środowiska, rolnictwo i gospodarka komunalna Gospodarka nieruchomościami Inwestycje Obrona cywilna i ochrona p.poż, gospodarka nieruchomościami Informatyk GOPS , Straż Gminna , Dyżury radnych Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk środy, godz Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 24 Ewa Bejster radna z Okręgu Wyborczego nr 3 Morzyczyn Zieleniewo wtorek, godz świetlica środowiskowa w Morzyczynie Ogłoszeń o przetargach szukaj na stronie Mieszkańcy Gminy Kobylanka zainteresowani zamieszczeniem bezpłatnego ogłoszenia drobnego w Wieściach Gminnych proszeni są o dostarczenie ich treści do Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Kobylance. Urząd Gminy w Kobylance jest otwarty: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek środa Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków: poniedziałek

10 10 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Wybory ławników sądowych na lata W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm. ) Rada Gminy Kobylanka przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, gdzie ma zostać wybranych 2 ławników: - ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości 1 - ławnicy dla spraw pracy w ilości 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do 30 czerwca 2011 roku. Ławnikiem może zostać wybrany ten kto: 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył 30 lat, 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5. nie przekroczył 70 lat 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikami nie mogą być: 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6. duchowni, 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8. funkcjonariusze Służby Więziennej. 9. radni gminy, powiatu i województwa oraz nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Druki kart są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka pok. Nr 24, Punkt Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www. kobylanka.pl i Kartę zgłoszeniową wypełnioną wraz z kompletem załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 - II piętro, w godzinach urzędowania: tj. - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.15 do środa od 9.00 do Informacji związanych z wyborami ławników udziela Joanna Baszak tel , Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk

11 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka 11 Miedwiańskie Lato czerwca 2011r. sobota godz Miedwiańska Noc Świętojańska 25 czerwca 2011r. sobota godz Dni Kobylanki festyn w GOK Kobylanka 3 lipca 2011r. niedziela godz lipca 2011r. sobota godz Miss Miedwia STHIL TIMBERSPORTS SERIES sierpnia 2011r. sobota godz VI Maraton MTB Dokoła Jeziora Miedwie 5-16 sierpnia 2011r. Plener malarski i wystawa prac SAIE Echo natury Wystawa fotograficzna - Cezary Korkosz Natura 15 sierpnia 2011r. poniedziałek godz sierpnia 2011r. piątek godz Przedstawienie teatralno muzyczne Ubierz i wyjdź prędko MDK Stargard Szczeciński Koncert zespołu De Facto - Gdzieś ponad tęczą. 3 września 2011r. sobota, godz Dożynki Gminne w Kunowie 18 września 2011r. niedziela IX Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia 2011

12 12 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników

UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję

Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję Informacja o zgłoszeniu kandydatów na ławnika na kadencję 2012-2015 W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję

Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2016 2019 Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133)Rada Gminy Mszana wybierze

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 2019 Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011

Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wiadomości Poniedziałek, 6 czerwca 2011 Nowy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika - Informacja dotycząca wyborów ławników w roku 2011 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Nabór kandydatów na ławników Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił do Rady Miejskiej w Dobiegniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników:

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej dokona wyboru 34 ławników: OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej na kadencję 2012 2015 w wyborach uzupełniających Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika

O G Ł O S Z E N I E. Do Sądu Okręgowego w Legnicy - w liczbie 1 ławnika O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2007 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2003. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA UWAGA - KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. A. Właściwa rada gminy*, do której następuje zgłoszenie kandydata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2870 UCHWAŁA NR XXXII/173/2017 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy prawne zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

5. Podstawy prawne zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków 5. Podstawy prawne zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków Podstawę prawną zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków stanowią zapisy artykułów: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/411/2014 RADY GMINY WĄGROWIEC. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/411/2014 RADY GMINY WĄGROWIEC. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/411/2014 RADY GMINY WĄGROWIEC w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wągrowiec na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) ROZDZIAŁ 7 Ławnicy Art. 158. 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa

Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa ... (imię i nazwisko)......... (adres zamieszkania)... (nr telefonu).. (miejscowość, data) Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów Załącznik do Uchwały nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r. Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Bardziej szczegółowo

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (miejscowość, data) (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kadencji 2016-2019. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/152/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ STARGARD SZCZECIŃSKI URZĄD MIEJSKI Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Integracji Europejskiej UL. CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204 Zgłoszenie Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną INWESTOR ADRES ZAMIESZKANIA ADRES INWESTYCJI DATA WNIOSKU Wykaz NORM oczyszczalni Gama Plastic EN-PN 12566-1 Spis

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r.

Dz.U Nr 98 poz U S T A W A. z dnia 27 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 U S T A W A z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. Ławnicy Art. 158.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXV/245//2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/450/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 27 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/450/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 1031 UCHWAŁA NR LIV/450/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2014 roku na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2016 roku na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015 Załącznik do uchwały nr 119/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015 1. Cel konkursu Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014 roku

Uchwała nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014 roku Uchwała nr 4396/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 29 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7581 UCHWAŁA NR XXII/130/2016 RADY GMINY TARNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY STAROŹREBY. z dnia 29 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY STAROŹREBY. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 11321 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY STAROŹREBY z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXXVI/47/2014 z dnia 10 listopada 2014r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY JEDLIŃSK NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Pomóż nam wydać zł!

Pomóż nam wydać zł! Pomóż nam wydać 2 000 000 zł! Słupsk, maj 2014 r. www.slupsk.pl dialog.slupsk.eu 1 Co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków Zgłoszenie Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków INWESTOR ADRES ZAMIESZKANIA ADRES INWESTYCJI DATA WNIOSKU Wykaz NORM i APROBAT oczyszczalni Gama Plastic EN-PN 12566 Zgodność z normą HK/W/0499/01/2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 26 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 26 października 2011 r. UCHWAŁA Nr X/55/2011 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 17 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 17 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/261/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/261/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/261/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Pietrowice Wielkie, październik 2014 roku

Pietrowice Wielkie, październik 2014 roku Pietrowice Wielkie, październik 2014 roku Możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków określona została w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, która w art. 42 ust. 4 podaje, że indywidualny

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY. ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY. ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r. POZWOLENIE WODNOPRAWNE OPERAT WODNOPRAWNY ODWADNIANIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW BUDOWLANYCH 7 listopada 2016 r. POZWOLENIE WODNOPRAWNE Rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała NR X/88/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuślin.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz. 5542 UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu. Gminnego Ośrodka Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 9 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/327/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich Załącznik do Uchwały Nr 1717/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 roku Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich REGULAMIN Rozdział

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia o ławnikach

Wybrane zagadnienia o ławnikach Wybrane zagadnienia o ławnikach Ławnik - niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 1109 UCHWAŁA NR XV.139.2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym

Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym WARSZAWA, 6 listopad 2015 r. Ministerstwo Środowiska Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 43 ust. 1 optymalnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W dniu 1-go grudnia 2015r. Rada Gminy Porąbka podjęła Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie przyjęcia "Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 71/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 października 2014 roku Zarządzenie Nr 71/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy oraz trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/11/09 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19 lutego 2009r. Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1080 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/02 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/02 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/02 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, np. budynki mieszkalne jednorodzinne, mała architektura,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy PUP: RDP.II.4.2.630. RPO 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Nr sprawy PUP: RDP.II.4.2.630. RPO 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ... Szczecin, dnia... (pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy PUP: RDP.II.4.2.630. RPO 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY KĘTRZYN z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kętrzyn pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za

Bardziej szczegółowo

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 754/110/V/2016 z dnia 26.04.2016 r. Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2016 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 690 UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 690 UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 690 UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Prusice na budowę przydomowych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE zał. nr 1. REGULAMIN KONKURSU ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO V edycja Organizatorem Konkursu jest: Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współorganizatorzy: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013

Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Załącznik do uchwały nr 3928/IV./13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2013 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2013 Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/331/10 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 maja 2010 roku

UCHWAŁA NR XLV/331/10 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 maja 2010 roku UCHWAŁA NR XLV/331/10 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie organizacji konkursu na Najładniejszą zagrodę, zakład i sołectwo oraz najbardziej zadbany budynek w gminie Wiązów. Na

Bardziej szczegółowo