Miedwiańskie Lato 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miedwiańskie Lato 2011"

Transkrypt

1 Miedwiańskie Lato 2011 str. 11 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikaty Czerwiec 2011 r. Nr 18 Dzień Matki i Matki Seniorki Dwieście lat, dwieście lat! Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Motańcu oraz wójt Andrzej Kaszubski byli współorganizatorami imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia Matki Seniorki, która odbyła się 21 maja br. Życzenia Walerii Musialskiej złożył wójt Andrzej Kaszubski Tego dnia szczególny szacunek należał się Walerii Musialskiej, 98 letniej mieszkance Reptowa, która otrzymała od wójta wiązankę kwiatów. Pozostałym mamom wręczono róże. O dobrą atmosferę zadbały zespoły folklorystyczne Miedwianie, Sami Swoi, Kalina i Lipka oraz Rupaki z Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Jak zwykle duże brawa zebrał także występ Teatru Ognia z Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance. W trakcie imprezy pamiętano także o najmłodszych, dla których zorganizowano ciekawe konkursy, np. zjadanie ptysi na czas (bez użycia rąk). Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Kobylanka! Kontynuując tradycję dzielenia się z mieszkańcami Gminy Kobylanka informacjami o podejmowanych przeze mnie i moich współpracowników działaniach, przedstawiam w punktach te, które zostały podjęte od kwietnia br.: 1. Zawarto umowę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w sprawie eksploatowania terenów nad j. Miedwie i prowadzenia plaży gminnej. 2. Kontynuowane są prace związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ich ramach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. 3. W Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczec. odbyło się spotkanie starosty z wójtami, burmistrzami i prezydentem powiatu stargardzkiego. Głównym punktem spotkania był stan obiektów melioracyjnych na terenie powiatu. Efektem spotkania było rozpoczęcie działań, mających na celu przywrócenie utrzymywania urządzeń melioracyjnych w odpowiednim stanie. W tym celu zostanie powołana spółka bądź stowarzyszenie, która będzie czyściła rowy, które nie zostały wyczyszczone przez osoby, na których taki obowiązek spoczywał, a następnie obciążała je poniesionymi kosztami marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 114 delegatów gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego wybrało nowe władze stowarzyszenia. dokończenie na str. 4

2 2 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Barka nad Miedwiem II Miedwiański Festiwal Pieśni Religijnej, który odbył się 5 czerwca br. w nadmiedwiańskim amfiteatrze, zgromadził kilkusetosobową publiczność. Honorowy patronat nad imprezą objął Andrzej Dzięga, Arcybiskup Metropolita Szczecińsko Kamieński. 100 placów zabaw na 100 lat Nivea Klikajmy codziennie! Konkurs Zieleń wokół nas Sołtys i Rada Sołectwa Morzyczyn Zieleniewo oraz Wójt Gminy Kobylanka ogłaszają konkurs Zieleń wokół nas, który przebiegać będzie w miesiącach lipiec i sierpień 2011 r. Zasadniczym celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej i zachęcenie mieszkańców do upiększania Sołectwa Morzyczyn Zieleniewo. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest u sołtysa i na stronie Gmina Kobylanka przystąpiła do konkursu pn. 100 placów zabaw na 100 lat Nivea organizowanego przez firmę Nivea. Udział w konkursie stwarza szansę na wybudowanie placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy. Gmina Kobylanka jako lokalizację placu zabaw wskazała teren przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu. Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw, spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od dnia 6 do 31 października br. Podzielony został na cztery etapy, gdzie w ramach każdego etapu wybranych zostanie poprzez głosowanie 25 lokalizacji placów zabaw. Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do zwycięstwa naszego pomyłsu na plac zabaw. Wystarczy zarejestrować się na stronie i zagłosować. Głosować można codziennie w okresie trwania konkursu. Biuletyn Informacyjny Gminny Kobylanka Wieści Gminne Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jeziorna 6, Kobylanka Redaktor naczelny: Marcin Lewicki Druk: Vemo Design, ul. Turkusowa 29, Szczecin Nakład: 2000 egz. Periodyk bezpłatny

3 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Konkurs fotograficzny Obraz regionu w kadrze Sfotografuj promenadę Do 30 czerwca br. można nadsyłać prace na organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konkurs fotograficzny Obraz regionu w kadrze. Do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Zachodniopomorska Wieś Turystyczna Morzyczyn i Zieleniewo wśród nagrodzonych Zygmunt Gołembowski, sołtys sołectwa Morzyczyn Zieleniewo odebrał 9 maja br. z rąk Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz Waldemara Miśko, prezesa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna. Konkurs ma na celu ukazanie zmian, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu musi nawiązywać do projektów i inwestycji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Zdjęcia powinny ukazywać elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury, która powstała przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach RPO WZ lub zmianę funkcji miejsc i obiektów, która dokonała się dzięki unijnym dotacjom. Autorzy najlepszych fotografii mogą wygrać m.in. nagrody finansowe oraz rzeczowe, w tym: netbooka, przenośne dyski twarde, etc. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2011 r. na adres Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: Zygmunt Gołembowski odbiera certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna Wspomniane wyżej wyróżnienia wręczono po raz pierwszy. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej interesujących pod względem turystyki wsi w województwie zachodniopomorskim. Konkurs ma również promować wieś jako miejsce wypoczynku, a także motywować małe organizacje turystyczne i agroturystyczne do podnoszenia standardu usług i zakresu swoich ofert. To z kolei powinno zwiększyć zainteresowanie turystyką wiejską oraz zwrócić uwagę turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Warto również wspomnieć, że startujące w tym konkursie sołectwo Motaniec zostało wyróżnione dyplomem uczestnictwa. Informacja o wynikach przetargów Za ponad pół miliona W trakcie przetargów, które odbyły się w dniach 19 kwietni i 9 maja br. nabywców znalazły działki położone w Kobylance i Zieleniewie. Ww. działki są bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich zabudowa będzie możliwa po uzyskaniu od Wójta Gminy Kobylanka pozytywnych warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę (od Starosty Stargardzkiego). Zlokalizowane są przy drogach uzbrojonych w media. Położenie, nr geodezyjny działki Powierzchnia Cena wywoławcza netto Wylicytowana cena sprzedaży brutto Cena za 1 m 2 brutto Kobylanka 174/3 Zieleniewo 49/12 Zieleniewo 49/13 Zieleniewo 49/ m zł zł 153,47 zł 1505 m zł zł 131,25 zł 1227 m zł zł 137,70 zł 1122 m zł zł 138,40 zł

4 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka dokończenie ze str. 1 Prezesem wybrano burmistrza Barlinka Zygmunta Siarkiewicza, a wiceprezesem został Krzysztof Soska zastępca prezydenta Szczecina. Delegaci wybrali również dziewięcioosobowy zarząd oraz sześciu przedstawicieli do Rady Euroregionu. 5. Zakończyły się działania związane z wyceną strat powstałych nad jeziorem Miedwie w związku z zalaniem przez powódź części promenady. Dodatkowo prowadzone są ekspertyzy techniczne dotyczące możliwości korzystania z tych części promenady, które zostały już odsłonięte przez wodę i wizualnie wyglądają dobrze. Wstępne szacunki wykazują straty spowodowane podtopieniami w wysokości około 200 tys. zł. Wystosowano już odpowiednie zgłoszenie do ubezpieczyciela i rozpoczęto usuwanie szkód, aby w możliwie jak największym zakresie udostępnić infrastrukturę promenady dla turystów. Część prac związanych z przełożeniem kostki brukowej wykonają pracownicy interwencyjni. Pozostałe remonty wykonane zostaną po otrzymaniu ewentualnego odszkodowania za powstałe szkody kwietnia wójt uczestniczył w X Zachodniopomorskim Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Kołobrzegu. Wśród gości i prelegentów konwentu, pojawili się m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, który przedstawił aktualny stan wdrożenia i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz udzielił informacji dotyczącej nowej perspektywy finansowej UE na lata Wicewojewoda Zachodniopomorski poinformował wszystkich zebranych o działaniach podejmowanych przez rząd w sprawie dalszej kontynuacji Narodowego Programu Budowy Dróg (popularne schetynówki ) maja odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka i 65 - lecia OSP Kobylanka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury odbył się uroczysty apel, na którym odznaczono najlepszych strażaków ochotników i podziękowano im za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 8. W miejsce odwołanego dotychczasowego skarbnika powołano nowego. Została nim Bernadeta Opasińska. 9. Odbyło się spotkanie ze Starostą Stargardzkim, na którym poruszono następujące sprawy: - stan prawny dotyczący przekazania dróg powiatowych na drogi gminne i odwrotnie (zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i porozumieniami zawartymi ze starostwem), - wywłaszczenie i wycena gruntów w związku z budową drogi Reptowo Motaniec, - współfinansowanie Miedwiańskiego Centrum Wodnego w sezonie letnim W dniach 9 14 maja br. została w poszczególnych sołectwach Gminy Kobylanka przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych. 11. Zorganizowano imprezy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin maja br. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci klas zerowych w Szkole Podstawowej w Kobylance, podczas którego omówiono funkcjonowanie szkół zgodnie z nowym podziałem rejonizacyjnym. XIII Zjazd Gminnego Związku OSP w Kobylance Komendant bez zmian Dariusz Zagrodzki został ponownie wybrany komendantem gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylance. Powierzono mu również funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP. Wybory odbyły się 5 maja br. w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie. Obok strażaków ochotników z terenu naszej gminy w zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele zarządu Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, delegacja OSP z Niemiec z burmistrzem Boizenburga, władze samorządowe gminy, przedstawiciel sejmiku województwa zachodniopomorskiego i zaproszeni goście. Druhowie swoimi głosami funkcję wiceprezesów powierzyli natomiast Dawidowi Karpińskiemu i Andrzejowi Kaszubskiemu. XIII Zjazd Gminnego Związku OSP w Kobylance był również okazją do wręczenia nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce pożarniczej. I tak otrzymali je: I grupa młodsza (6-8 lat) Cezary Wilk, Wiktoria Maj, Zuzanna Cierocka, Tamara Wojciechowska, Klaudia Sałata. Nagrodzeni w konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej. II grupa średnia (9-12 lat) Krzysztof Nosal, Kacper Wróbel, Aleksandra Łuka, Aleksandra Moroz III grupa starsza (13-16 lat) Adrianna Dzierżak,Sebastian Gryboś, Greta Wróbel, Nikola Rostkowska

5 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka

6 6 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Aspekty prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków O oczyszczalniach raz jeszcze Ze względu na powtarzające się pytania o przydomowe oczyszczalnie ścieków zamieszczamy tekst zamieszczony w nr 9 Wieści Gminnych. Został on rozszerzony o dokładny opis procedury formalizowania budowy takiego obiektu. Małe, przydomowe oczyszczalnie ścieków są w naszym kraju stosunkowo popularne i rozpowszechnione Jednak wiedza na ich temat, zwłaszcza prawno-techniczna, jest dla wielu, również inwestorów, niewystarczająca. Przydomowe oczyszczalnie powinny być rozpatrywane jako obiekty, ale też jako wyroby, wiele bowiem kompletnych systemów możemy nabyć w handlu. Podstawą stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest art. 42 ust. 4 Prawa wodnego, który mówi, że w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. Mimo powszechnego stosowania wyczerpująca definicja przydomowej oczyszczalni ścieków poza normą PN-EN nie występuje w żadnym z krajowych aktów prawnych. W normie tej jest mowa o instalacji do oczyszczania ścieków, która odbiera ścieki bytowo-gospodarcze i oczyszcza je do deklarowanej jakości, o przepustowości do 50 OLM (ob-liczeniowa liczba mieszkańców). Warto jednak przypomnieć, że w innych aktach prawnych znajdują się pewne informacje dotyczące kryteriów określających, jaki system można traktować jako przydomową oczyszczalnię ścieków. Są to właśnie kryteria przepustowości (niestety, dwie różne wartości): przepustowość do 5 m 3 na dobę oraz przepustowość do 7,5 m 3 na dobę. Wydaje się, że właściwsze jest przyjęcie przepustowości 5 m 3 /d. Po pierwsze dlatego, że podstawą prawną jest tutaj ustawa Prawo wodne, szerzej traktująca wymogi związane z oczyszczaniem ścieków niż ustawa Prawo budowlane. Po drugie, przy przeciętnej (średniej) wytwarzanej przez jednego mieszkańca Polski (zwłaszcza terenów wiejskich) ilości ścieków wynoszącej ok. 0,1 m 3 na dobę, daje to liczbę równoważnych mieszkańców wynoszącą ok. 50, czyli wartość podaną przez normę PN-EN Przydomowe oczyszczalnie ścieków mimo zazwyczaj stosunkowo prostej konstrukcji i dobrze znanych technologii mają dość zawiły status prawny. Wymagania prawno-administracyjne związane z budową wynikają z przepisów z zakresu ochrony środowiska, a także z przepisów budowlanych. Dla tych wymagań można wyróżnić trzy sfery: procedurę prawno-administracyjną związaną z budową, wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych uzależnione od rodzaju odbiornika, (wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego) oraz wymagania techniczne zawarte w normach (przede wszystkim w normie PN-EN 12566). Decydującą okolicznością, która wpływa na status prawny przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie procedury wymaganej przy budowie, a także pod względem jakości ścieków oczyszczonych, jest sklasyfikowanie danego obiektu. Może być to zwykłe korzystanie z wód lub też szczególne korzystanie z wód (Prawo wodne). Warto przy tym zauważyć, że wielu potencjalnych, a nawet istniejących użytkowników, często z tego faktu nie zdaje sobie sprawy. Czym jest więc zwykłe, a czym szczególne korzystanie z wód w kontekście przydomowych oczyszczalni ścieków? Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego (art. 36 ust. 2 Prawa wodnego), z tym że korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, a także rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m 3 na dobę, nie stanowi zwykłego korzystania z wód (art. 36 ust. 3 Prawa wodnego). Szczególnym korzystaniem z wód jest to wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe (art. 37 Prawa wodnego). Stosunkowo prostą procedurę dla budowy oczyszczalni mają obiekty mieszczące się w ramach zwykłego korzystania z wód (tab. 1). Wystarczy zgłosić instalację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta za pośrednictwem właściwego wydziału ds. ochrony środowiska w administracji samorządowej oraz zgłosić budowę w starostwie powiatowym. Jeśli chcemy ścieki z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego wprowadzać do gruntu, trzeba spełnić łącznie dodatkowe wymogi (oprócz już wcześniej wspomnianego warunku dla zwykłego korzystania z wód dotyczącego ilości wytwarzanych ścieków nieprzekraczającej 5 m 3 na dobę). Zatem BZT6 ścieków dopływających musi być obniżane o co najmniej 20%, a stężenie zawiesiny ogólnej o minimum 50%. Takie stopnie redukcji zapewnia już każdy dobrze zaprojektowany i wykonany osadnik gnilny. Dodatkowo dla ścieków kierowanych do ziemi istnieje wymóg zachowania odległości poziomu wprowadzania ścieków od najwyższego poziomu zwierciadła wód gruntowych, nie mniejszego niż 1,5 m. Nie dotyczy to ścieków oczyszczonych w gruncie i odprowadzanych (np. systemem drenażowym - zbierającym) do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, a także ścieków wykorzystywanych rolniczo. Z kolei dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych (staw, rów melioracyjny, wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych) w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych musi znajdować się co najmniej l,5m pod dnem tych urządzeń. Na inwestorze ciążą obowiązki w ramach procedury prawno-administracyjnej związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.w przypadku, kiedy oczyszczalnia nie spełnia warunków zwykłego korzystania z wód (stanowi szczególne korzystanie z wód), np. przyjmuje ścieki z działalności gospodarczej, a ścieki oczyszczone odprowadzane są do wód powierzchniowych poza terenem, którego właścicielem jest inwestor, na inwestorze ciąży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, którą wydaje organ administracji samorządowej, tzn. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, oraz pozwolenia wodnoprawnego na

7 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wydawanego przez starostwo powiatowe. Z kategoriami zwykłego lub szczególnego korzystania z wód powiązane są inne wymogi wynikające z prawa ochrony środowiska, a szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wymagania te są zróżnicowane - warto zauważyć, że dla wprowadzania ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód do urządzeń wodnych wymagania są wyższe niż dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych i wód w ramach szczególnego korzystania z wód (odpowiednio: wymagania takie jak dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 i wymagania takie jak dla oczyszczalni o RLM poniżej 2000). Istnieją również wymogi co do jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków (również przydomowych), niezależne od tego, czy mamy do czynienia ze zwykłym czy też szczególnym korzystaniem z wód. Są one wymienione w art. 41 Prawa wodnego. Jako przykładowe można wymienić: ścieki nie mogą powodować w wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich bio-cenozie, zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu, nie mogą powodować formowania osadów lub piany, nie mogą zawierać DDT, PCT, PCB, odpadów oraz zanieczyszczeń pływających. Niezależnie od powyższych uwarunkowań i tego, czy mamy do czynienia ze zwykłym czy też ze szczególnym korzystaniem z wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają spełnienia warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania, co wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, budynek mieszkalny można wybudować na działce budowlanej pozbawionej możliwości przyłączenia kanalizacji pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ( 26 ust. 3). W przypadku dobowej ilości ścieków większej niż 5 m 3 wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii inspektora ochrony środowiska. Spore ograniczenie wynikające z tego rozporządzenia stanowią wymagane odległości. Na przykład odległość przewodu rozsączającego ścieki (drenażu rozsączającego) od studni zaopatrującej w wodę wykorzystywaną do spożycia przez ludzi nie może być mniejsza niż 30 m w przypadku ścieków oczyszczonych biologicznie i nie mniejsza niż 70m w przypadku ścieków nieoczyszczonych biologicznie. Warto tutaj zauważyć, że ścieki doprowadzane do drenażu z osadnika gnilnego należy zaliczyć do tej drugiej kategorii, mimo iż w osadniku gnilnym zachodzą procesy biologiczne (fermentacja beztlenowa). Regulowane są również inne minimalne odległości, np. usytuowanie osadnika gnilnego w stosunku do budynku mieszkalnego - 5m lub bezpośrednio, ale pod warunkiem wyprowadzenia przewodu wentylacyjnego na wysokość co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi okien i drzwi. Niestety, na terenie Gminy Kobylanka nie wszędzie można stosować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zakaz ich montażu obowiązuje (na podstawie stosownego rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie) na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody pitnej z jeziora Miedwie (mapa obok). Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych w miesięcznku Wodociągi i kanalizacja. Procedura krok po kroku (dla przydomowych oczyszczalni ścieków do 5 m 3 na dobę) 1.Sprawdzenie w Urzędzie Gminy w Kobylance czy działka geodezyjna, na której ma powstać przydomowa oczyszczalnia ścieków nie znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody z j. Miedwie. Położenie w tej strefie uniemożliwia użytkowanie przydomowej oczyszczalni. Informację takową można uzyskać telefonicznie ( ) lub osobiście w pok. nr 2. 2.Pozyskanie z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie (ul. Rynek Staromiejski 5) mapy, na której należy wrysować umiejscowienie przydomowej oczyszczalni ścieków i przebieg rurociągów doprowadzających i rozssączających ścieki. Należy pamiętać, że umiejscowienie przydomowej oczyszczalni na działce musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3.Złożenie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczec. (ul. Skarbowa 1) zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, do którego należy załączyć ww. mapę. 4.Po upływie 30 dni od dnia złożenia ww. zgłoszenia można rozpocząć realizację oczyszczalni. 5.Po zakończeniu budowy oczyszczalni należy w Urzędzie Gminy w Kobylance zgłosić jej użytkowanie i uiścić opłatę skarbową w wysokości 120 zł.

8 8 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka

9 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka 9 UWAGA! Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Poszukiwania mają związek z projektem Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce., który TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. tłumaczy Grzegorz Kozłowski, przewodniczący TPG Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w domach. My im pomagamy wyjść z tej samotności, pokazujemy, na jak wiele ich stać. Żebyśmy mogli to jednak zrobić, musimy wiedzieć, gdzie są takie osoby, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Jak pomóc Jeśli w Państwa otoczeniu jest osoba z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, to prosimy, by przekazali jej Państwo informację o projekcie TPG. To ważne, żeby miała ona okazję dowiedzieć się, że do końca 2012 r. może otrzymać bezpłatne, kompleksowe wsparcie. Za pomoc w zrekrutowaniu każdego nowego beneficjenta mogą Państwo otrzymać od TPG wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto. Czym jest projekt Projekt ma charakter ogólnopolski osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.: - jak pracować i nie stracić renty - gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami - jak poprawić swój wizerunek Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie. Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów (nr infolinii ) oraz na stronie internetowej projektu Projekt Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontakt: Makroregion Północno-Zachodni (obejmuje woj. pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie) ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk, Zadzwoń, zapytaj Sekretariat , , Punkt Obsługi Interesantów , (fax) Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatków Windykacja i księgowość podatkowa Kadry, oświata Obsługa Rady Gminy, kultura, sport, zdrowie Ewidencja ludności, sprawy obywatelskie Budownictwo i planowanie przestrzenne Ochrona środowiska, rolnictwo i gospodarka komunalna Gospodarka nieruchomościami Inwestycje Obrona cywilna i ochrona p.poż, gospodarka nieruchomościami Informatyk GOPS , Straż Gminna , Dyżury radnych Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk środy, godz Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 24 Ewa Bejster radna z Okręgu Wyborczego nr 3 Morzyczyn Zieleniewo wtorek, godz świetlica środowiskowa w Morzyczynie Ogłoszeń o przetargach szukaj na stronie Mieszkańcy Gminy Kobylanka zainteresowani zamieszczeniem bezpłatnego ogłoszenia drobnego w Wieściach Gminnych proszeni są o dostarczenie ich treści do Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Kobylance. Urząd Gminy w Kobylance jest otwarty: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek środa Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków: poniedziałek

10 10 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka Wybory ławników sądowych na lata W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm. ) Rada Gminy Kobylanka przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, gdzie ma zostać wybranych 2 ławników: - ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości 1 - ławnicy dla spraw pracy w ilości 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do 30 czerwca 2011 roku. Ławnikiem może zostać wybrany ten kto: 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył 30 lat, 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 5. nie przekroczył 70 lat 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikami nie mogą być: 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6. duchowni, 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8. funkcjonariusze Służby Więziennej. 9. radni gminy, powiatu i województwa oraz nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Druki kart są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka pok. Nr 24, Punkt Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www. kobylanka.pl i Kartę zgłoszeniową wypełnioną wraz z kompletem załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 - II piętro, w godzinach urzędowania: tj. - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.15 do środa od 9.00 do Informacji związanych z wyborami ławników udziela Joanna Baszak tel , Przewodnicząca Rady Gminy Irena Rybarczyk

11 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka 11 Miedwiańskie Lato czerwca 2011r. sobota godz Miedwiańska Noc Świętojańska 25 czerwca 2011r. sobota godz Dni Kobylanki festyn w GOK Kobylanka 3 lipca 2011r. niedziela godz lipca 2011r. sobota godz Miss Miedwia STHIL TIMBERSPORTS SERIES sierpnia 2011r. sobota godz VI Maraton MTB Dokoła Jeziora Miedwie 5-16 sierpnia 2011r. Plener malarski i wystawa prac SAIE Echo natury Wystawa fotograficzna - Cezary Korkosz Natura 15 sierpnia 2011r. poniedziałek godz sierpnia 2011r. piątek godz Przedstawienie teatralno muzyczne Ubierz i wyjdź prędko MDK Stargard Szczeciński Koncert zespołu De Facto - Gdzieś ponad tęczą. 3 września 2011r. sobota, godz Dożynki Gminne w Kunowie 18 września 2011r. niedziela IX Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia 2011

12 12 biuletyn informacyjny Gminy Kobylanka

Azbest krok po kroku. Rolniku - złóż wniosek! Powtórzyliśmy sukces sprzed roku! Zbiórka będzie monitorowana. str. 5. Nr 11. Ranking Samorządów

Azbest krok po kroku. Rolniku - złóż wniosek! Powtórzyliśmy sukces sprzed roku! Zbiórka będzie monitorowana. str. 5. Nr 11. Ranking Samorządów Rolniku - złóż wniosek! str. 5 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikaty Program usuwania wyrobów zawierających azbest Październik 2009 Nr 11 Azbest krok po kroku Na wrześniowej sesji Rady Gminy Kobylanka

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r.

Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7. Październik 2007r. Atrakcyjne działki w Kobylance str. 6 i 7 Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikat Gratulujemy i życzymy Diamentowych Godów! Pół wieku razem! Dziewięć par z terenu naszej gminy obchodzi w tym roku jubileusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20

STĘSZEW SIE MA 2-3. Odpady komunalne w nowym systemie 12-13 O PUCHAR BURMISTRZA 20 ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁUPIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. biuletyn samorządowy

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. biuletyn samorządowy Powiat Krakowski Nr 1/08 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała - Skawina

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 egzemplarz bezpłatny / nakład 2500 egz. WYDARZENIA 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 7 LUTEGO 2015R. DĘBSKA

Bardziej szczegółowo

BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH

BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH Nr 11 (58) listopad 2012 egzemplarz bezpłatny BAL SYLWESTROWY W RADZIECHOWACH W imieniu Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Gawlika w Radziechowach zapraszamy na bal sylwestrowy

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Pytań. o sprawy. k a t a l o g. Fundacja im. Stefana Batorego warszawa, kwiecień 00

Pytań. o sprawy. k a t a l o g. Fundacja im. Stefana Batorego warszawa, kwiecień 00 Pytań o sprawy lokalne k a t a l o g 6 BeZPiecZeńSTWO 8 infrastruktura TechnicZnA 11 kultura, SPOrT i rekreacja 14 OchrOna środowiska 17 OchrOna ZdrOWiA 20 OśWiaTa 23 POMOc SPOłecZnA 26 WSPieranie PrZedSięBiOrcZOścI

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA

SOLECKIE IADOMOŚCI Z RATUSZA W Nr 259 17 lipca 2015 r. Egzemplarz bezpłatny SOLEC KUJAWSKI 1325-2015 690. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH VII SESJA RM Plan dla inwestora Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady miejskiej na 8 lipca

Bardziej szczegółowo