Edycja tekstu. Prawie 75% czasu pracy komputera to pisanie tekstów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edycja tekstu. Prawie 75% czasu pracy komputera to pisanie tekstów."

Transkrypt

1 Edycja tekstu Prawie 75% czasu pracy komputera to pisanie tekstów. Przeciętny użytkownik edytora tekstu używa tylko 5% jego możliwości. Niestety każdy użytkownik wykorzystuje inne 5% funkcji programu

2 Edytor tekstu To program komputerowy ukierunkowany na wprowadzanie i edycję tekstu. służący do edycji tekstu. Nie zajmuje się wyglądem i formatowaniem tekstu, lub też ma te możliwości bardzo ograniczone. vi (vim) Notepad Emax Pico nano TeX jedit napisany w Javie > działa na wszystkich platformach wspierających Javę Procesor tekstu Zaawansowany edytor tekstowy umożliwiający oprócz edycji czystej zawartości tekstowej, także: formatowanie tekstu, czyli nadanie mu odpowiedniej szaty typograficznej (np. stosowanie krojów pisma, ustalanie łamów, regulacja świateł itd.), stosowanie różnych kolorów, łączenie tekstu z grafiką, określenie formatu papieru, na którym dany dokument ma być wydrukowany.

3 Procesor tekstu Aby to wszystko było możliwe do wykonania w praktyce, edycja odbywa się w trybie WYSIWYG WYSWYG What You See is What You Get Na wydruku dostaniesz to co widzisz Wyjątek: TeX Edytor tekstu vs. procesor tekstu Edytory tekstowe zapisują samą treść tekstową oraz najprostsze informacje dodatkowe (np. znak końca wiersza, lub końca strony), Pliki zapisane przez procesor tekstu muszą zawierać także informacje o sposobie jego wyświetlania i wyglądzie postaci wydrukowanej, co powoduje, że są znacznie większe oraz zdecydowanie bardziej skomplikowane wewnętrznie.

4 Desktop Publishing DTP Ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi (komputerowe przygotowanie do druku). Termin ten dotyczy zarówno fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, jak i odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie. DTP Proces DTP rozpoczyna się wprowadzeniem do komputera tekstu i obrazu. Poszczególne elementy graficzne podlegają następnie indywidualnej obróbce a na tekst jest nanoszona korekta. Następnie odbywa się zasadnicza część procesu, czyli ułożenie z tych wszystkich elementów gotowego projektu stron publikacji, łącznie z naniesieniem informacji dla drukarza i introligatora.

5 Historia Termin procesor tekstu pojawił się w 1960 w IBM i określał sprzęt służący do obróbki i pisania tekstu Maszyna do pisania była procesorem tekstu Pierwszy prawdziwy edytor tekstu pojawił się w 1970 r. w Wang Laboratories Procesory tekstu (przykłady) Darmowe AbiWord (GPL) OpenOffice.org Writer (LGPL) LyX TeX Emacs Płatne Microsoft Word obecnie najbardziej popularny AppleWorks WordPerfect StarOffice Writer firmowa wersja OpenOffice.org Adobe FrameMaker

6 Pakiet biurowy Pakiet biurowy zbiór programów służących do pracy biurowej: Procesor tekstu Program kalkulacyjny To być musi zawsze Baza danych Narzędzia do komunikacji (poczta elektroniczna, itp.) Pakiet graficzny Adobe Works Lotus SmartSuite Microsoft Office Star Office (Open Office) WordPerfect Office Microsoft Office Może być uruchamiany na następujących platformach Windows Apple Macintosh Linux przy użyciu: CrossOverOffice lub WINE

7 Microsoft Office Word edytorem/procesorem tekstów pakietu Microsoft Office Excel - do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Outlook - do komunikacji i zarządzania informacjami osobistymi PowerPoint - do tworzenia prezentacji w formie graficznej Access - do zarządzania bazami danych FrontPage - do tworzenia witryn sieci Web i zarządzania nimi OneNote - do sporządzania notatek i zarządzania nimi Publisher - do tworzenia publikacji biznesowych i materiałów marketingowych Project - do zaawansowanego zarządzania projektami w organizacji Visio - do tworzenia diagramów biznesowych i technicznych InfoPath - do gromadzenia informacji i zarządzania nimi Microsoft Word 2007 Menu Pasek narzędzi Pasek formatowania Pozwolę sobie nie wyjaśniać w jaki sposób wprowadzać tekst i jak zmieniać wygląd czcionki.

8 Sekcje dokumentu Za pomocą sekcji można różnicować układ dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony. Jest to fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony takie jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki. Aby podzielić dokument na sekcje należy wstawić podziały sekcji, a następnie sformatować odpowiednio każdą sekcję. 1. Sekcja w postaci jednej kolumny 2. Sekcja w postaci dwóch kolumn. Typy podziałów sekcji Następna strona wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie. Ciągły wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Strona nieparzysta lub strona parzysta wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej nieparzystej lub następnej parzystej stronie.

9 Elementy formatowania ustawiane dla sekcji Można zmieniać następujące formaty sekcji: Marginesy, rozmiar lub orientację papieru, źródło papieru dla drukarki Obramowanie stron, wyrównanie w pionie, nagłówki i stopki Kolumny, numerację stron, numerację wierszy, przypisy dolne i końcowe Należy pamiętać, że podział sekcji steruje formatowaniem sekcji w tekście, który go poprzedza. Na przykład po usunięciu podziału sekcji poprzedzający go tekst stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie. Wstawianie podziału sekcji Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić nową sekcję. W menu Wstaw kliknij polecenie Podział. W obszarze Typy podziałów sekcji kliknij opcję opisującą miejsce, od którego ma się rozpoczynać nowa sekcja.

10 Podział sekcji - kolumny Wklej dowolny tekst i wstaw Ciągły podział sekcji w połowie dokumentu. Zaznacz fragment tekstu i zamień układ tekstu na 2-kolumnowy. Aby powrócić do standardowego układu tekstu ponownie wstaw ciągły podział sekcji i przeprowadź formatowanie akapitu do jednej kolumny. Podział sekcji różny rozmiar papieru i marginesy Wklej dowolny tekst i wstaw podział sekcji. Kliknij w obszarze dokumentu w sekcji drugiej. Wybierz z menu Plik Ustawienia strony i wybierz Rozmiar papieru Koperta

11 Podział sekcji różne nagłówki i stopki W środku dokumentu wstaw podział sekcji. Otwórz polecenie Widok Nagłówek i stopka. Wpisz treść pierwszego nagłówka w sekcji pierwszej. Przewiń dokument do sekcji drugiej i kliknij w nagłówek II sekcji. Na pasku narzędziowym Nagłówek i stopka kliknij przycisk Taki jak poprzednio Wpisz nagłówek w sekcji II. Podział sekcji numeracja stron Za pomocą polecenia Wstaw Numery stron wstaw numerację stron w dokumencie. Wybierz format numerów A,B,C...

12 Podział sekcji numeracja stron Zamknij nagłówek i stopkę. Przewiń dokument do sekcji drugiej i ponownie wybierz polecenie Wstaw Numery stron Korzystając ponownie z przycisku Format wybierz inny format numeracji i zaznacz opcję Zacznij od numeru -1- Powyższe ustawienia spowodują, że sekcje będą ponumerowane oddzielnie i w różnym formacie. Podział sekcji różna orientacja stron Wstaw kilka stron i dwa podziały sekcji. W wyniku tej operacji powinny być utworzone trzy sekcje. Przewiń dokument do trzeciej sekcji, wybierz polecenie Plik Ustawienia strony i na zakładce Marginesy zaznacz orientację poziomą.

13 Układ kolumnowy w dokumencie Word umożliwia formatowanie tekstu w kolumnach na wzór kolumn typu gazetowego. Tekst w kolumnach typu gazetowego przepływa w sposób ciągły z końca jednej kolumny do początku następnej. Można określić liczbę kolumn typu gazetowego, można dopasować szerokość kolumn i dodać między nimi linie pionowe. Tworzenie kolumn W menu programu wybierz polecenie Format Kolumny. W oknie dialogowym wybierz ustawienia, takie jak: Liczba kolumn Szerokość kolumn Odstępy pomiędzy kolumnami Ewentualnie zaznacz Rozdzielone linią.

14 Zmiana liczby kolumn, usuwanie Zmiana liczby kolumn: Kliknij przycisk Kolumny na pasku narzędzi Standardowy, a następnie przeciągnij, aby zaznaczyć odpowiednią liczbę kolumn. Ewentualnie można skorzystać z polecenia Format Kolumny i tam wybrać odpowiednią liczbę kolumn. Usuwanie kolumn: Kliknij ikonę Kolumny i zaznacz jedną kolumnę. Style Style są specjalnie zaprojektowanymi zestawami opcji formatowania, które umożliwiają stosowanie wielu atrybutów jednocześnie. Zamiast stosować każdą opcję formatowania z osobna, wystarczy wykonać tylko jedną czynność: zastosować styl. Raz zdefiniowany styl można w każdej chwili zastosować ponownie.

15 Style w MS Word Style akapitu - zawierają typ i rozmiar czcionki, oraz formatowanie położenia tekstu i odstępów w całym akapicie. Styl akapitu może być stosowany do jednego lub większej liczby akapitów. W okienku zadań obok nazwy stylu akapitu jest wyświetlana ikona akapitu. Style znaku - są stosowane na poziomie znaków: do grup wyrazów i liter, a nie do całych akapitów. Obok każdego stylu znaku w okienku zadań jest wyświetlana ikona znaku. Style w MS Word Style listy i style tabeli - style tych dwóch typów umożliwiają nadawanie spójnego wyglądu listom i tabelom. Style te są oznaczane w okienku zadań odpowiednio ikoną listy i ikoną tabeli.

16 Definiowanie nowego stylu (1) Kliknij przycisk Style i formatowanie na pasku narzędzi Formatowanie lub wybierz z menu Format opcję Styl. W okienku zadań Style i formatowanie kliknij przycisk Nowy styl. Definiowanie nowego stylu (2) Jeśli chcesz użyć sformatowanego już tekstu jako podstawy do tworzenia stylu listy, stylu akapitu lub stylu znaku, należy zaznaczyć taki tekst, a następnie utworzyć nowy styl.

17 Zastosowanie zdefiniowanego stylu Aby zastosować stworzony styl do akapitu - zaznacz akapit i kliknij nazwę stylu z okienka Style i formatowanie. Modyfikowanie stylu Jeśli chcesz wprowadzić modyfikacje do stworzonego stylu - kliknij przycisk zaznaczony kolorem czerwonym przy nazwie stylu i wybierz opcję Modyfikuj... Wprowadź zmiany do ustawień stylu w oknie Modyfikowanie stylu. Wszystkie akapity, które zostały sformatowane tym stylem zostaną automatycznie zmodyfikowane.

18 Tworzenie spisu treści Najprostszym sposobem tworzenia spisu treści jest zastosowanie wbudowanych formatów stylów nagłówków do formatowania nagłówków i stworzenia na ich podstawie spisu treści. Jednakże jeśli poziomy konspektu ani wbudowane style nie są używane, należy najpierw określić dla każdego nagłówka poziom konspektu. Określanie poziomu kontekstu Wybierz z menu Widok polecenia Paski narzędzi Tworzenie konspektu. Następnie zaznacz pierwszy nagłówek, który ma się pojawić w spisie treści. Na pasku narzędzi Tworzenie konspektu wybierz poziom konspektu, który chcesz skojarzyć z zaznaczonym akapitem. Powtórz krok 2 i 3 dla każdego nagłówka, który ma wchodzić w skład spisu treści.

19 Określanie poziomu kontekstu Tworzenie spisu Po określeniu poziomów nagłówków w całym tekście, kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści (na ogół jest to początek pracy) W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy. Kliknij kartę Spis treści. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, wybierz projekt w polu Formaty. W polu Pokaż poziomy określ, do którego poziomu konspektu spis treści ma pokazywać nagłówki. W polu Znaki wiodące tabulacji możesz wybrać rodzaj znaku, jaki pojawi się pomiędzy tekstem nagłówka a numerem strony.

20 Tworzenie spisu Aktualizowanie spisu treści Jeśli po stworzeniu spisu treści wprowadzasz jeszcze zmiany na dokumencie, to będziesz musiał dokonać aktualizacji spisu. Kliknij z lewej strony spisu treści, który chcesz zaktualizować. Naciśnij klawisz F9.

21 Podpisy pod obiektami W dokumentach tekstowych często pojawiają się obiekty takie jak: tabele, wykresy, rysunki czy równania. MS Word oferuje narzędzie Podpis do automatycznego numerowania takich obiektów. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Podpis. Podpisy pod obiektami Następnie należy dokonać wyboru Etykiety, położenia etykiety i opisu indywidualnego

22 Podpisy pod obiektami Wyklucz etykietę z podpisu usuwa z podpisu treść etykiety. Podpisy pod obiektami Użytkownik może wybrać tu jeden z dostępnych formatów numerowania, ewentualnie tworząc dłuższy dokument złożony z rozdziałów, można dołączyć numer rozdziału do podpisu.

23 Nowa etykieta W przypadku kiedy należy dodać podpis do obiektu takiego jak na przykład wykres albo fotografia, najpierw należy stworzyć nową etykietę, klikając przycisk Nowa etykieta... i podając treść etykiety, a następnie ustawić potrzebne opcje. Spisy ilustracji, wykresów, tabel Stworzenie takiego spisu pod względem technicznym bardzo przypomina tworzenie spisu treści, jednakże zawsze pierwszym krokiem w przypadku spisu ilustracji musi być podpisanie obiektów. W menu programu wybierz polecenie Wstaw Odwołanie Indeks i spisy... W części Etykieta podpisu wybierz typ obiektu do którego tworzysz spis, np. Rysunek.

24 Spisy ilustracji, wykresów, tabel Spisy ilustracji, wykresów, tabel Następnie ustaw takie opcje jak: format spisu, rodzaj znaków wiodących, pokazywanie i kierunek wyrównania numerów stron.

25 Odsyłacze Odsyłacz prowadzi do elementu, który pojawia się w dokumencie w innej lokalizacji, na przykład Zob. ilustracja 1. Można tworzyć odsyłacze do nagłówków, przypisów dolnych, zakładek, podpisów i numerowanych akapitów. 1. Statyczny tekst wprowadzający wpisywany przez użytkownika. 2. Pola odsyłacza - czyli właściwa część odsyłacza. Odsyłacze - zasady Po utworzeniu odsyłacza można zmienić element, do którego odsyłacz się odnosi. Na przykład, odwołanie do numeru strony można zamienić na odwołanie do numeru akapitu. Można utworzyć odsyłacz tylko do elementu znajdującego się w tym samym dokumencie, co odsyłacz. Element, do którego odwołuje się odsyłacz, taki jak nagłówek, podpis obiektu lub zakładka, musi znajdować się w dokumencie. Na przykład zakładkę należy wstawić przed utworzeniem odwołującego się do niej odsyłacza, podobnie podpis ilustracji bądź wykresu.

26 Tworzenie odsyłacze W dokumencie wpisz tekst wprowadzający, który będzie stanowił początek odsyłacza. Na przykład wpisz tekst: "Zobacz też: Wybierz z menu polecenie Wstaw Odwołanie Odsyłacz. Tworzenie odsyłaczy polu Typ odsyłacza wskaż typ elementu, którego ma dotyczyć odsyłacz, na przykład Wykres. W polu Dla którego podpisu kliknij określony element, którego ma dotyczyć odsyłacz, na przykład numer wykresu 1. W polu Wstaw odsyłacz do kliknij formę w jakiej ma zostać wstawiony odsyłacz do dokumentu, na przykład: Cały podpis

27 Tworzenie odsyłaczy Aby użytkownicy mieli możliwość przechodzenia do tego elementu, zaznacz pole wyboru Wstaw jako hiperłącze. Jeśli dostępne jest pole wyboru Dodaj 'wyżej/niżej', można je zaznaczyć w celu dołączania informacji dotyczących względnej pozycji elementu, którego dotyczy odsyłacz. Kliknij przycisk Wstaw. Tworzenie odsyłaczy Pozostałe przykłady form odsyłaczy: Formy odsyłacza są kolejno odpowiednikami opcji: Cały podpis Tylko etykieta i numer Tylko tekst podpisu Numer strony 'wyżej/niżej Formy odsyłacza zależą od wybranego typu odsyłacza.

28 Aktualizowanie odsyłaczy Procedura ta jest przydatna w przypadku przenoszenia odsyłacza na inną stronę, bądź innych zmian w konstrukcji dokumentu. Zaznacz pojedynczy odsyłacz lub cały dokument (czyli wszystkie odsyłacze, które mają zostać zaktualizowane). Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym kliknij polecenie Aktualizuj pole. Odsyłacze można także aktualizować przez zaznaczenie określonego odsyłacza lub całego dokumentu i naciśnięcie klawisza F9. Komentowanie tekstu Środowisko Word 2007, podobnie jak poprzednie wersje edytora, umożliwia wygodne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentów przez wiele różnych osób. Możliwość pisania komentarzy oraz nanoszenia i zatwierdzania lub odrzucania poprawek szczególnie przydaje się w sytuacjach, gdy jedna osoba odpowiedzialna jest za tworzenie treści, a inna za jej kontrolowanie i odbiór. Cała ta komunikacja może się odbywać w dużej mierze dzięki narzędziom programu Word, umieszczonym na zakładce Recenzja

29 Komentowanie tekstu Środowisko Word 2007, podobnie jak poprzednie wersje edytora, umożliwia wygodne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentów przez wiele różnych osób. Komentarze to notatki niezależne od głównego tekstu dokumentu, lecz w bezpośredni sposób dotyczące jego treści. Celem ich używania jest przekazywanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i sugestii związanych z tworzonym tekstem. Możliwość dodawania komentarzy zapewnia przycisk Nowy komentarz. Aby z niego skorzystać, powinieneś zaznaczyć fragment tekstu, który ma zostać skomentowany, a następnie kliknąć kontrolkę i w widocznym na ekranie dymku wpisać odpowiedni tekst komentarza. Komentowanie tekstu W standardowym widoku Układ wydruku komentarze są wyświetlane w postaci dymków wskazujących właściwe zdania bezpośrednio w obszarze dokumentu, na jego prawym marginesie, zaś skomentowane fragmenty są oznaczane kolorowym zakreśleniem. Stosowane barwy są uzależnione od tego, kto tworzy komentarz, a inicjały tej osoby są widoczne w dymkach komentarzy lub bezpośrednio w obszarze tekstu. Tekst każdego z komentarzy można swobodnie edytować; aby rozpocząć to działanie, wystarczy kliknąć obszar odpowiedniego elementu.

30 Komentowanie tekstu W przypadku korzystania z niektórych widoków, takich jak Konspekt i Wersja robocza, dymki komentarzy nie są wyświetlane w obszarze tekstu; widoczne są tam jedynie zakreślenia odpowiednich fragmentów treści i inicjały osób, które dodały poszczególne komentarze. Aby zapoznać się z treścią komentarza, wystarczy umieścić wskaźnik myszy nad zaznaczonym tekstem i poczekać na wyświetlenie okienka komentarza. Okienko komentarza Okienko tego typu nie pozwala oczywiście na edytowanie treści komentarza, co jest możliwe w przypadku dymków. Aby rozpocząć edytowanie tekstu komentarza, należy kliknąć skomentowany fragment dokumentu prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj komentarz

31 Okienko recenzowania Rolą okienka recenzowania jest wyświetlanie wszystkich komentarzy dodanych do dokumentu i umożliwienie prostej edycji tych elementów, usuwania ich oraz szybkiego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi komentarzami. Usuwanie komentarzy Okienko recenzowania pozwala również na usuwanie komentarzy za pomocą odpowiedniego polecenia menu kontekstowego. To samo zadanie realizuje polecenie Usuń komentarz, które znajduje się w menu kontekstowym związanym ze skomentowanym fragmentem tekstu, jak również kontrolka o tej samej nazwie, wchodząca w skład grupy Komentarze. Kontrolka Usuń komentarz oprócz funkcji kasowania jednego komentarza oferuje dostęp do poleceń usuwania wszystkich pokazanych komentarzy oraz wszystkich komentarzy obecnych w dokumencie.

32 Tworzenie zakładek Zakładki w Wordzie służą do oznaczania miejsc w dokumencie, do których można się odwoływać. W długich dokumentach za pomocą zakładek można oznaczyć poszczególne rozdziały bądź podrozdziały, co znacznie ułatwia i przyspiesza przeglądanie dokumentu. Przed przystąpieniem do dodawania zakładek dobrze jest opracować czytelną strukturę konspektu, czyli rozdziały, podrozdziały, itd.. Przed utworzeniem zakładki należy zaznaczyć tekst, do którego przypisujemy zakładkę. Następnie należy wybrać polecenie Wstaw Zakładka z menu programu. W otwartym okienku dialogowym wpisz nazwę definiowanej zakładki i naciśnij przycisk Dodaj. Tworzenie zakładek

33 Zakładki przeglądanie dokumentu Jeśli w dokumencie istnieją już zakładki to można je wykorzystać do szybkiego przeglądania dokumentu. W tym celu należy wybrać polecenie: Edycja Przejdź do... lub skrót z klawiatury CTRL+G. W otwartym okienku należy upewnić się czy jest wybrana zakładka Przejdź do. Następnie w lewej części okna należy wybrać Zakładki, a w prawej - nazwę zakładki, do której chcemy przejść i nacisnąć przycisk Przejdź do Zakładki przeglądanie dokumentu

34 Korespondencja seryjna Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy przygotowanej w Excelu, Accessie, Wordzie). Połączenie - scalenie - dokumentu głównego ze źródłem danych. Na początek należy przygotować treść i elementy formatowania dokumentu głównego. Jest to ten tekst, który będzie powtarzany i rozesłany do wybranych adresatów. Korespondencja seryjna Wybierz polecenie z menu: Narzędzia Listy i dokumenty wysyłkowe Korespondencja seryjna. Po prawej stronie okna programu otworzy się okienko zadań, w którym teraz będziesz pracował dalej.

35 Korespondencja seryjna W pierwszej kolejności należy określić typ dokumentu, nad jakim chcesz pracować (listy, wiadomości , koperty, etykiety, katalog). Zaznacz opcję: Listy. Przejdź do następnego kroku kreatora klikając łącze na dole okienka zdań: Dokument początkowy. W tym kroku zaznacz opcję Użyj dokumentu bieżącego, aby przygotować korespondencję seryjną na podstawie dokumentu, który został wcześniej przygotowany. Wybór adresatów podaj źródło, z którego będzie pochodziła lista adresatów (użyj istniejącej listy, wybierz z kontaktów Outlook lub wpisz nową listę). Tu kliknij opcję: Wpisz nową listę i naciśnij łącze Utwórz Otworzy się okno formularza, przy pomocy którego można wpisać dane adresowe.

36 Wybór adresatów podaj źródło, z którego będzie pochodziła lista adresatów (użyj istniejącej listy, wybierz z kontaktów Outlook lub wpisz nową listę). Tu kliknij opcję: Wpisz nową listę i naciśnij łącze Utwórz Otworzy się okno formularza, przy pomocy którego można wpisać dane adresowe - warto dostosować nagłówki tego formularza, czyli usunąć niepotrzebne lub dodać nieistniejące. W tym celu kliknij przycisk Dostosuj Dostosowywanie listy adresatów W okienku Dostosowywanie listy adresów znajdziesz przyciski Dodaj / Usuń / Zmień nazwę.

37 Dodawanie nowych adresatów Po wpisaniu pierwszej osoby kliknij przycisk Nowa pozycja, aby wpisać kolejną osobę. Dodawanie nowych adresatów Po wpisaniu pierwszej osoby kliknij przycisk Nowa pozycja, aby wpisać kolejną osobę.

38 Znaki wodne Znaki wodne to tekst lub obrazy wyświetlane w tle tekstu dokumentu. Często zwiększają one atrakcyjność dokumentu lub określają jego stan, tak jak w przypadku oznaczenia dokumentu jako Roboczy. Znaki wodne są przeznaczone dla dokumentów drukowanych. Znaki wodne Wybierz z menu Format polecenia: Tło Drukowany znak wodny...

39 Obrazkowe znaki wodne Tworząc obrazkowy znak wodny - wybierz przycisk Wybierz obraz i odnajdź na dysku fotografię, którą chcemy zastosować jako znak wodny. Jeśli pozostawisz zaznaczoną opcję Rozmycie na oknie Drukowany znak wodny to fotografia będzie delikatniejsza i rozmyta. Aby program dopasował rozmiar fotografii do rozmiaru papieru najlepiej pozostawić opcję Auto w okienku Skala Obrazkowe znaki wodne

40 Tekstowe znaki wodne Zaznacz opcję Tekstowy znak wodny. Następnie wybierz tekst z okienka Tekst. Dobierz rodzaj czcionki, jej rozmiar, kolor oraz układ (poziomy lub ukośny). Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl-X Pożyteczne skróty Ctrl+Enter podział strony. Powoduje automatyczne przejście do następnej strony przy pisaniu tekstu. (nie należy przechodzić do następnej strony poprzez kilkakrotnie naciskanie klawisza Enter!) Shift+Enter jeśli zdarza się nam pisać wyjustowany fragment tekstu i irytują nas pozostające pojedyncze litery przy prawym marginesie, możemy je przenieść do nowej linii kombinacją tych dwóch klawiszy Ctrl+Shift+Spacja spacja nierozdzielająca, użyteczna, gdy np. chcemy, aby edytor nie przełamywał tekstu pomiędzy dwoma danymi wyrazami.

41 TeX TeX wyspecjalizowany język programowania stworzony przez Donalda Knutha, pozwalający na złożenie w sposób automatyczny dokumentu o dowolnej skali trudności. Poleceń pierwotnych (wbudowanych) jest około 300 (zmienne, instrukcje podstawienia/warunkowe, definiowanie nowych funkcji). Użytkownik końcowy używa instrukcji zdefiniowanych za pomocą instrukcji podstawowych, podobnie jak użytkownik dowolnego języka wysokiego poziomu wykorzystuje biblioteki. Latex Przeciętny użytkownik TeXa nie zna praktycznie tego języka, a umie posługiwać się wyłącznie owymi poleceniami wysokiego poziomu, przygotowanymi i udostępnionymi przez innych. Zbiór takich instrukcji nosi nazwę formatu. Cztery powszechnie używane formaty to: Plain, LaTeX, AMSTeX oraz ConTeXt.

42 Latex LaTeX (od [Leslie] Lamport TeX) jest to zestaw makr stanowiących nadbudowę nad systemem składu TeX, automatyzujących wiele czynności związanych z procesem poprawnego składania tekstu. Obecna wersja oprogramowania to LaTeX2ε. LyX edytor tekstów będący wygodnym interfejsem do systemu składu tekstu LateX. TeX vs. Word vs. DTP Wielu porównuje TeXa z edytorem biurowym MS Word. O tyle jest to porównanie nietrafne, że TeX to program do składu drukarskiego, przewyższający edytory biurowe tak możliwościami jak i jakością wyniku. Z kolei programy DTP typu Framemaker czy InDesign, których funkcjonalność jest bardziej porównywalna z TeXem są skomplikowane i wcale nie tak łatwe do opanowania.

43 Dlaczego warto używać LaTeX? Przenaszalność (Unix, Linux, Windows, MacOS) Elastyczność (wiele pakietów) Wysoka jakość tworzonych dokumentów (szczególnie formuł matematycznych) Stosunkowo prosty sposób formatowania dokumentów Dlaczego warto używać LaTeX?

44 Dlaczego warto używać LaTeX? Dlaczego warto używać LaTeX?

45 Dlaczego warto używać LaTeX? LeD

46 LyX BibTeX

47 Open Office Typografia týpos gráphein kształt, obraz pisać Johannes Gensfleisch zum Gutenberg (ok ) - drukarz moguncki, twórca pierwszej przemysłowej metody druku w Europie.

48 Typografia ogół zagadnień dotyczących projektowania liter drukowanych (zarówno czcionek jak i fontów), oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi literami i grupami liter układ graficzny drukowanej strony sztuka użytkowa zajmująca się estetyką szaty graficznej publikacji układ graficzny strony na witrynie www Typografia Profesjonalnie opracowany tekst drukowany czytamy z szybkością około 460 znaków na minutę Tekst opracowany w zwyczajnym edytorze czytamy z szybkością około 320 znaków szybkość odbioru tekstu ze strony www nie przekracza 150 znaków na minutę.

49 Font komputerowy Cyfrowa postać pisma, elektroniczny (czyli komputerowy) następca czcionki drukarskiej. Czcionka drukarska: rodzaj nośnika pojedynczych znaków pisma drukarskiego, podstawowy materiał zecerski służący do techniki druku wypukłego. Nazwa ta została przeniesiona do nazewnictwa komputerowego, oznaczając kształt znaków fontu komputerowego. Font komputerowy Jedna czcionka to komplet znaków o tych samych trzech zasadniczych parametrach: krój pisma stopień pisma odmiana pisma

50 Krój pisma Określa charakterystyczny wygląd i unikalność każdej rodziny czcionek czy fontów. Stanowi o konkretnym, rozpoznawalnym wyglądzie niezależnie od wielkości znaków, czy ich atrybucie pogrubienia, pochylenia, rozciągnięcia itp... Krój pisma Krój pisma to charakterystyczny obraz kompletu znaków pisarskich o jednolitych podstawowych cechach graficznych: stylu, proporcji, układzie lub kształcie szeryfów, właściwościach optycznych (czytelności) itp. Krój pisma (łącznie z jego wszystkimi odmianami) jest dziełem autorskim podlegającym ochronie prawnej.

51 Stopień pisma Stopień pisma to wysokość, w ramach której przewidziano miejsce dla wszystkich znaków z danego zestawu znaków pisarskich czcionki lub fontu. Stopień pisma określany jest w punktach, 10 punktów w edytorze tekstu czy w programie do łamania to 3,528mm Stopień pisma Dany stopień, to zasadniczo wysokość między górną i dolną linią pisma, a wg innej definicji pomiędzy dolną linią takich liter jak: g, q, p i górną linią wielkich liter akcentowanych, takich jak: Ć, Ń, Ś.

52 Linie prowadzace cap line mean line base line HkpxŃ podstawowa (normalna, bazowa) linia pisma środkowa (średnia) linia pisma teoretyczna linia pozioma, równoległa do podstawowej linii pisma, pokrywająca się z górną krawędzią tekstowej litery x. linia wersalików (majuskuł, górna) Odmiana pisma Modyfikacja kroju danego fontu poprzez zmianę grubości jego kresek, oraz zmianę szerokości i pochylenia całych znaków. Nie zmienia to jednak faktu, że font w każdej z tych odmian zachowuje nadal swoje wspólne, główne cechy charakterystyczne danego kroju pisma.

53 Odmiana pisma Według Polskiej Normy (PN-73/P-55009) podział na podstawowe odmiany wygląda następująco: ze względu na grubość kresek: bardzo cienkie, cienkie, zwykłe, półgrube, grube, bardzo grube ze względu na szerokość znaków: bardzo wąskie, wąskie, normalne, szerokie, bardzo szerokie ze względu na pochylenie znaków: proste, pochyłe w prawo, pochyłe w lewo Kering Regulowanie odległości pomiędzy konkretnymi parami znaków w danym kroju pisma i jego odmianie. Określane w ten sposób są nie tylko odstępy pomiędzy literami, ale także pozostałymi znakami (np. litera-cyfra, cyfra-cyfra, cyfra-znak interpunkcyjny). Jest to jeden ze sposobów regulacji świateł między-literowych (drugim jest tracking czyli równomierne odsuwanie, lub przysuwanie do siebie znaków w ciągu tekstu).

54 Kering Kerning: ujemny lub dodatni. Częściej stosowany jest kerning ujemny (tzw. podcinanie) czyli dosuwanie do siebie znaków, które wyglądają na nienaturalnie oddalone. Kerningiem dodatnim jest odsuwanie od siebie znaków sprawiających wrażenie zbyt ściśniętych. Im większy stopień pisma tym istotniejszy jest kerning. Elementy budowy liter kreska pozioma i pionowa wydłużenie dolne lub górne oś pochylenia grzbiet uszko szeryf łuk wąs oko wstęga...

55 Elementy budowy liter Szeryfy

56 Kroje szeryfowe i bezszeryfowe Rodzaje liter Rodzaje liter i cyfr majuskuły (litery wersalikowe) - wielkie litery alfabetu minuskuły (litery tekstowe) - małe litery alfabetu kapitaliki - litery o wyglądzie wielkich liter ale wielkości małych liter.

57 Cyfry tytułowe wyrównania, ustawienia, liniowe Cyfry tekstowe nautyczne, zwane też mediewalowymi, małe, antykwy renesansowe, nieliniowe, zawieszone

58 Cyfry wykładnicze 1 23 b indeksowe 1 23 y ułamki kasztowe ¾ ½ ¼ poziome 1/8 1/6 5/8 składane Justowanie

59 Język polski Język polski

60 Interpunkcja Ze względu na charakter znaki przystankowe można podzielić na znaki: oddzielające (kropka, średnik, przecinek), prozodyczne (wielokropek, myślnik, pytajnik), emocji (wykrzyknik, wielokropek, myślnik, pytajnik), opuszczenia (wielokropek, myślnik), wyodrębniające (dwukropek, cudzysłów, nawias, para myślników lub przecinków (otwierający i zamykający). Interpunkcja Bez odstępu po poprzedzającym wyrazie, a z odstępem przed wyrazem następującym kropka, przecinek, dwukropek, średnik, wykrzyknik, pytajnik, wielokropek, nawias i cudzysłów zamykające. Z odstępem po wyrazie poprzedzającym, bez odstępu przed wyrazem następującym nawias i cudzysłów otwierające. Myślnik (półpauza i pauza) jest oddzielany odstępem zarówno od wyrazu poprzedzającego jak i następującego. Dywiz występuje bez odstępów po wyrazie poprzedzającym i przed wyrazem następującym.

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Uczyń tekst czytelnym

Uczyń tekst czytelnym Krój pisma Uczyń tekst czytelnym Dzielenie wyrazów i interpunkcja jeden z szeryfowych krój pisma powinien zawierać tzw. rzeczywiste kapitaliki (True Small Caps), czyli wielkie litery o rozmiarze równym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka.

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka. Podstawowe sposoby formatowania Procesory tekstu umożliwiają nie tylko wpisywanie i wykonywanie modyfikacji (edycję tekstu), ale również formatowanie, czyli określenie wyglądu tekstu Podstawowe możliwości

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Dzielenie tekstu. Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów. Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów

Dzielenie tekstu. Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów. Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów Dzielenie tekstu 1. Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów 2. Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów 3. Ustawianie opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla danego akapitu 4. Zapobieganie niepożądanym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Formatowanie długich dokumentów tekstowych

Formatowanie długich dokumentów tekstowych Formatowanie długich dokumentów tekstowych Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. STRESZCZENIE...3 2. WYKORZYSTANIE STYLÓW TEKSTU DO FORMATOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie

Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Podstawowe zasady edytowania dokumentów w Szkole Podstawowej w Wietlinie Informacje ogólne dotyczące tekstu 1. Pamiętaj o podziale tekstu na akapity (zwłaszcza wtedy, kiedy tekst jest rozległy). Akapit

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Punktowanie i numerowanie

Punktowanie i numerowanie Punktowanie i numerowanie Aby szybko ponumerować lub wypunktować dowolne akapity musimy zaznaczyć wybrany tekst, który ma być punktowany lub numerowany. Następnie wybieramy jedną z ikon na pasku narzędziowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe

Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe Obsługa programu Word poziom zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word MK(c)

Edytor tekstu Word MK(c) Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 3 W S T A W I A N I E E L E M E N T Ó W Wstawianie symboli 2 Aby wstawić symbol należy przejść na zakładkę Wstawianie i wybrać Symbol Następnie wybrać z okienka dialogowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo