Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 04 r. Warszawa, września 04 r.

2 . Podsumowanie 3. Wyniki finansowe 3 3. Zarządzanie ryzykiem 6 4. Działalność biznesowa 3 5. Załączniki 38

3 Podsumowanie W II kwartale 04 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki finansowe w II kwartale były zgodne z założeniami transakcji i po raz pierwszy zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym Grupy PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto wypracowany w I półroczu 04 r. wyniósł.658 mln PLN (wzrost o 7,7% r/r), w tym 856 mln PLN to zysk netto osiągnięty w II kwartale 04 r. (wzrost o 6,6% q/q) Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I półroczu 04 r. na poziomie 5,5 mld PLN (+9,8% r/r), przy czym w II kwartale wzrost o 5,8% q/q determinowany przez: wzrost wyników odsetkowego o,4% q/q i prowizyjnego o,% q/q wzrost wyniku pozostałego o,% q/q, Skokowe umocnienie pozycji rynkowej wzrost aktywów do poziomu 4,3 mld PLN (+9,3% q/q) w efekcie wzrostu kredytów netto do 78,0 mld PLN (+8,9% q/q), finansowanego wzrostem depozytów klientów do 7,4 mld PLN (+,3% q/q) wzrost udziału w rynku kredytów o,5 pp. q/q do 8,3% wzrost udziału w rynku depozytów o,4 pp. q/q do 7,7% Poprawa jakości portfela obniżenie kosztu ryzyka o 4 pb. r/r (-5 pb. q/q) do poziomu bp istotny wzrost coverage ratio o 4,5 pp. r/r (+3, pp. q/q) do poziomu 55,7% spadek udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości o,9 pp. r/r (-, pp. q/q) do poziomu 7,% Utrzymanie wysokiej efektywności działania wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 43,4% (C/I dla PKO Banku Polskiego: 40,8%) zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie 3,4% zwrot z aktywów (ROA) na poziomie,6% marża odsetkowa na poziomie 3,6% Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 87% współczynnik wypłacalności na poziomie,3% (Core Tier :,%) 3

4 Wybrane inicjatywy biznesowe w II kw. 04 r. Integracja z Nordea Bank Polska Zgodnie z przyjętym harmonogramem integracji PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na połączenie Nordea Bank Polska z PKO Bankiem Polskim. Po uzyskaniu zezwolenia nastąpi połączenie obu banków. Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska. Formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO Bank Polski nastąpi z dniem rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału tego roku. Proces integracji operacyjnej przebiega zgodnie z założeniami Nordea Polska TUnŻ zmienia nazwę na PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka ubezpieczeniowa jako pierwsza z przejętych spółek Nordea przechodzi proces zmiany marki. Nowa nazwa rejestrowa to PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, nazwa marketingowa to PKO Ubezpieczenia. Przejęcie ubezpieczeniowej spółki oraz jej integracja z Grupą PKO Banku Polskiego ma przyczynić się do szybszego wzrostu w obszarze bancassurance. Wniosek do KNF o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych Jest to kolejny krok w realizacji nowej strategii w obszarze bancassurance, która przełoży się na lepsze dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów, bardziej efektywną dystrybucję i możliwość osiągania dodatkowych przychodów dla Banku. Dotychczas Bank współpracował z różnymi zakładami ubezpieczeń, taki model nie pozwalał jednak na osiąganie korzyści, jakie daje posiadanie własnego zakładu lub joint venture ze strategicznym partnerem. Ubezpieczenia dystrybuowane będą głównie przez szeroką sieć PKO Banku Polskiego, a także w coraz większym stopniu z wykorzystaniem kanałów zdalnych. Kapitał na przyszłość z PKO Bankiem Polskim Program Budowania Kapitału to odpowiedź PKO Banku Polskiego na oczekiwania klientów poszukujących produktów regularnego i długoterminowego oszczędzania. Kapitał na Marzenia i Kapitał na Emeryturę to dwie propozycje w ramach Programu Budowania Kapitału, które dają możliwość inwestowania w szeroką gamę produktów depozytowych, depozytowo-inwestycyjnych lub inwestycyjnych. Każda z kategorii produktowych składa się z kilku programów oszczędzania, które charakteryzuje określona comiesięczna kwota dopłat. Poznań nowym klientem PKO Banku Polskiego PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu Poznania i 307 jednostek związanych z miastem. Umowa została zawarta na 5 lat. Bank rozpocznie obsługę budżetu miasta w styczniu 05 roku. Poza prowadzeniem rachunków oraz realizacją operacji bankowych we wszystkich systemach i trybach, usługi będą obejmowały m.in. kompleksową obsługę kart płatniczych, w tym kart przedpłaconych, realizację transakcji czekowych i walutowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego, obsługę płatności masowych oraz udostępnienie terminali kart płatniczych. Dodatkowo Bank udzielił miastu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 00 mln zł. Contact Center PKO Banku Polskiego szósty raz z rzędu liderem rankingu bankowych infolinii Contact Center PKO Banku Polskiego nieprzerwanie od 3 lat zwycięża w cyklicznym badaniu infolinii bankowych Mystery Caller oraz Mystery Mailing, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia, potwierdzając pozycję lidera jakości obsługi klienta na rynku. Celem badania jest gruntowna analiza jakości pracy bankowych infolinii, zarówno w aspektach merytorycznych jak i technicznych. W 9. fali badania do rywalizacji o tytuł najlepszej infolinii w Polsce przystąpiło 3 banków. W finalnym rankingu Contact Center PKO Banku Polskiego uzyskało 98,3 punktów na 00 możliwych. 4

5 Podstawowe dane finansowe H'4 H'3* Zmiana r/r Q'4 Q'4 Zmiana q/q Wynik z odsetek ,8% ,4% Wynik z prowizji ,8% ,% Wynik finansowy (mln PLN) Wynik na działalności biznesowej ,8% ,8% Koszty działania ,9% ,3% Odpisy aktualizujące ,0% ,9% Zysk netto ,7% ,6% Aktywa 4,3 97,9 +,5% 4,3 03, +9,3% Dane bilansowe (mld PLN) Kredyty netto 78,0 48,7 +9,7% 78,0 49,7 +8,9% Depozyty 7,4 49, +4,8% 7,4 5,7 +,3% Stabilne źródła finansowania 03,7 64, +4,% 03,7 69,6 +0,% Kapitały własne 6,0 3,4 +,% 6,0 5,9 +0,3% Transakcja Nordea wpłynęła na podwyższenie skonsolidowanego zysku netto o ok. 40 mln PLN** oraz podwyższenie sumy bilansowej o ok. 35 mld PLN w II kw. 04 r. *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym **) Zysk netto Nordea Bank Polska z wyłączeniem kosztów integracji w II kw. 04 wyniósł 5,5 mln zł 5

6 Podstawowe wskaźniki H'4 H'3* Zmiana r/r Q'4 Zmiana q/q Podstawowe wskaźniki finansowe ROE netto (%) 3,4 3,8-0,4 pp. 3, +0,3 pp. ROA netto (%),6,7-0, pp.,6-0,0 pp. C/I ) (%) 43,4 43, +0,3 pp. 43, +0,3 pp. Marża odsetkowa ) (%) 3,6 4, -0,6 pp. 3,7-0, pp. Jakość portfela kredytowego Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości (%) Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisami (%) 7, 9, -,9 pp. 8, -0,9 pp. 55,7 5, +4,5 pp. 5,5 +3, pp. Koszt ryzyka (pb.) 35-4 pb. 6-5 pb. Pozycja kapitałowa Współczynnik wypłacalności (%),3 3,4 -,0 pp. 3,5 -, pp. Core Tier (%),,4 -,3 pp.,4 -,3 pp. *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym () Ogólne koszty administracyjne za ostatnie 4 kwartały / wynik na działalności biznesowej za ostatnie 4 kwartały () Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) 6

7 Otoczenie makroekonomiczne Ożywienie popytu krajowego, ryzyka dla popytu zewnętrznego Dynamika PKB i jego składowych (% r/r) 6 Rynek pracy (%) 5,0 3,3,0 4 Stopa bezrobocia rejestrowanego 4,0 3,0 8,0 0,0 4,0 8 Stopa bezrobocia BAEL ),0 6 0,0 0,0 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, r/r 4 -,0 -,0-4,0 PKB 0-3,0 konsumpcja prywatna -8,0 - -4,0 wkład eksportu netto (pp.) -5,0 inwestycje (P) -4 -,0 Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach (% r/r) Wynagrodzenia nominalne Wynagrodzenia realne 3 4, ) Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (pracującej i bezrobotnej) - zgodnie z metodologią UE 3,8 3,0 0,6 Wzrost PKB nieznaczne spowolnił do 3,3% r/r w Q04, z 3,4% r/r w Q04. Wzrost popytu konsumpcyjnego ustabilizował się, a dynamika inwestycji obniżyła się w rezultacie odwrócenia czynników jednorazowych z Q04 (dobre warunki pogodowe i efekt okienka VAT na zakup aut), przy umocnieniu trendu inwestycji. Głównym czynnikiem ryzyka dla wzrostu jest osłabienie ożywienia w strefie euro oraz eskalacja ukraińskiego kryzysu (w tym nowe rosyjskie embargo na żywność z UE), która może odjąć 0,4-0,8pp od tempa wzrostu PKB w 04. Pogłębienie spadkowego trendu stopy bezrobocia w Q04 do -, pp r/r (vs. -0,8 pp r/r w Q04) trend spójny ze wzrostem PKB w pobliżu tempa wzrostu potencjalnego (~3%). Stabilny nominalny wzrost wynagrodzeń w połączeniu z niską inflacją skutkuje najwyższym od 009 r. realnym wzrostem płac, przyczyniając się do wzrostu dynamiki konsumpcji. 0,7 7

8 Otoczenie makroekonomiczne Dalszy spadek inflacji, rezygnacja z forward guidance w polityce monetarnej Inflacja (% r/r) 5 Notowania kursu złotego Inflacja CPI Inflacja bazowa,0 4 3 PLN/EUR PLN/USD PLN/CHF 4,6 3 3,4 3,05 0 0,3 Stopy procentowe (%) 6 Rentowność obligacji 5-letnich 5 WIBOR 3M 4 Stopa referencyjna NBP 3 3,04,68,50 3 Inflacja CPI spadła w Q 04 (0,3% r/r w czerwcu wobec 0,7% r/r w marcu) za sprawą nadzwyczaj dobrych plonów i wynikających z nich spadków cen żywności. Wprowadzone w sierpniu rosyjskie embargo prawdopodobnie wywoła nadpodaż niektórych grup żywności, opóźniając powrót inflacji do celu przewidujemy, że w grudniu znajdzie się ona nieznacznie powyżej zera (wobec -0,% r/r w lipcu). W Q 04 r. RPP pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie (stopa referencyjna:,50%), jednak pod wpływem ryzyka technicznej deflacji i konfliktu na Ukrainie podjęto decyzję o rezygnacji z forward guidance, a kolejne działania w polityce pieniężnej uzależniono od napływających danych. Rosną oczekiwania spadku stóp proc. o 50 pb w perspektywie 4Q Pomimo nienajlepszej sytuacji na rynkach wschodzących i ryzyk geopolitycznych związanych z konfliktem na Ukrainie, złoty pozostał relatywnie stabilny względem EUR i CHF, tracąc lekko do USD. 8

9 Rynek finansowy Stopniowy wzrost dynamiki depozytów i ożywienie akcji kredytowej Tempo wzrostu kredytów (% r/r) 30 Aktywa funduszy inwestycyjnych (mld PLN) 3 3 0, Mieszkaniowe Ogółem Konsumpcyjne, Przedsiębiorstw 5,0 4,5 4,3 3, napływ środków netto aktywa funduszy inwestycyjnych Tempo wzrostu depozytów (% r/r) Ogółem 7 5 Przedsiębiorstwa Osoby prywatne 7,5 6,4 5,0 3 Stabilizacja rocznej dynamiki kredytów ogółem w Q 04 (4,3% r/r; skor. o FX 6,%), przy przyspieszeniu wzrostu kredytów konsumpcyjnych (5,0%; skor. o FX 5,7%) i kredytów dla przedsiębiorstw (4,5%; skor. o FX 5,6%) oraz spadku dynamiki kredytów mieszkaniowych (3,%; skor. o FX stabilizacja na poziomie 6,9%). Prognoza na rok 04 na następnej stronie. Przyspieszenie rocznej dynamiki depozytów ogółem w Q 04 (7,5% r/r), przy silniejszym wzroście depozytów gospodarstw domowych (6,4%), spadku dynamiki depozytów przedsiębiorstw (5,0%) oraz wzroście dynamiki depozytów instytucji rządowych i samorządowych. Relacja kredyty/depozyty obniżyła się do 04,8%, z 05,9% w Q 04. Silniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w Q 04 przy: wzroście realnych dochodów do dyspozycji, niskim oprocentowaniu depozytów, stabilizacji kursów akcji oraz silnym napływie aktywów do funduszy niepublicznych. 9

10 Prognoza makroekonomiczna i sektora bankowego P PKB % r/r,0,6 3,4 Spożycie indywidualne % r/r,3 0,8 3, Inwestycje % r/r -,6-0, 9, Deficyt sektora finansów publicznych ) % PKB -3,9-4,3 5,5 0, 9, 8, 3,3 9,7 5,5 Depozyty tempo wzrostu skorygowane o kurs walutowy (%) 8,6 5,9 6,6 5,7 4, 5,6 8,3 7,7 7, Dług publiczny ) % PKB 5,7 53,8 46, Inflacja % 3,7 0,9 0, Stopa bezrobocia % k.o. 3,4 3,4, WIBOR 3M % k.o. 4,,7,70 Stopa referencyjna % k.o. 4,5,50,50 Kurs walutowy PLN/EUR PLN k.o. 4,09 4,5 4,8 Kurs walutowy PLN/USD PLN k.o. 3,0 3,0 3, ) Zgodnie z metodologią ESA95, z jednorazowym transferem aktywów z OFE do ZUS.; bez tego transferu deficyt w 04 r. pozostaje na poziomie -3,5% PKB. ) Zgodnie z metodologią krajową. Źródło: prognozy Banku 6,0 7, 4,5, F Ogółem Osób prywatnych Podmiotów instytucjonalnych 6,,5,0 Kredyty tempo wzrostu skorygowane o kurs walutowy (%) 4,7 7, 6,8 5,9 4,4 3,5,5 8,9 8,3 8, 5, , F -3,9 Ogółem Mieszkaniowe osób prywatnych Konsumpcyjne Podmiotów instytucjonalnych 0

11 Udziały rynkowe Skokowe umocnienie pozycji lidera sektora bankowego w Polsce we wszystkich segmentach rynku 5,0 0,0 5,0 Udział w rynku kredyty (%),9 Osoby prywatne 9,0 9,0 9,0 9, 9, 9,4 * 8,3 6,3 6, 6, 6, 5,8 5,9 3,6 3,3 3, 3,,6 3,9 * Podmioty instytucjonalne,5 Ogółem Udział w rynku funduszy inwestycyjnych mld PLN 7,4 7,6 7,7 40 7, 6, ,5 03 % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 0,0 Q'3 Q'3 3Q'3 Udział w rynku depozyty (%) 4Q'3 Q'4 Q'4 5,0 0,0 5,0 0,0 Aktywa finansowe osób prywatnych** 4, 4,6 4,8 4,5 4, 5, 4,*,,,,7,4, Osoby prywatne,3* 6,7 6,5 6, 6,3 6,3 7,7 Podmioty instytucjonalne 9,5 8,9 8,6 9,4 9,4 6,4*,9 0,0 * Ogółem 5,0 Q'3 Q'3 3Q'3 4Q'3 Q'4 Q'4 *) Udział w rynku bez Nordea Bank Polska **) Udział w rynku depozytów osób prywatnych łącznie z aktywami klientów indywidualnych PKO TFI 0 Q'3 Q'3 3Q'3 4Q'3 Q'4 Q'4 Razem aktywa funduszy inwest. (mld PLN) Udział rynkowy PKO TFI (%) Wzrost udziału w rynku kredytów (łącznie PKO Banku Polskiego oraz Nordea Bank Polska) o,5 pp. q/q, w tym zwiększenie udziału w rynku kredytów detalicznych o 3,7 pp. q/q oraz korporacyjnych o,3 pp. q/q Wzrost udziału w rynku depozytów (łącznie PKO Banku Polskiego oraz Nordea Bank Polska) o,4 pp. q/q głównie za sprawą wzrostu udziału depozytów podmiotów instytucjonalnych (+7,7 mld wolumenu depozytów podmiotów instytucjonalnych Nordea Bank Polska SA głównie depozytów przedsiębiorstw). 3,0

12 Wyniki finansowe

13 Wynik na działalności biznesowej Struktura wyniku na działalności biznesowej 3,8% 6,0% 4,0% 7,7% mln PLN H'3 H'4 Q'4 Q'4 Zmiana r/r Zmiana q/q 8,7% 7,% 7,7% 6,6% Wynik odsetkowy ,8% +,4% Wynik prowizyjny ,8% +,% Wynik pozostały ,% +,% 67,5% 66,9% 68,3% 65,7% Wynik z operacji finansowych i przychody z dywidend ,5% +9,4% Wynik z pozycji wymiany ,7% +78,4% H'3 H'4 Q'4 Q'4 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik pozostały Pozostałe przychody i koszty operacyjne ,8% +83,6% Wynik na działalności biznesowej ,8% +5,8% W tej kwocie ujęty wynik na działalności biznesowej spółek Grupy Nordea osiągnięty w Q 4 w wysokości 9 mln PLN, tj. 7,4% 3

14 Wynik odsetkowy () Wynik odsetkowy (mln PLN) 4,0 3,5 3,0,5,0,5,0 0,5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0 4, 753 7,0 4, 3,0 3,6 3, ,5 6, 5,9 5,5 3,9 3,7 3,7 3,6,7 3, ,3 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 Średnie oproc. kredytów M () Średnie oproc.depozytów M () 3,9,0 +,4% 3, ,0 0 Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Wynik odsetkowy kwartalnie Marża odsetkowa kwartalnie Marża odsetkowa oraz średnie oprocentowanie kredytów i depozytów (%), Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN) oraz średni WIBOR 3M w okresie , W I półr. 04 wzrost wyniku odsetkowego o 98 mln PLN (+8,8%) r/r, przede wszystkim na skutek niższych o 754 mln PLN kosztów odsetkowych, głównie w efekcie dostosowania warunków cenowych oferty depozytowej do spadku rynkowych stóp procentowych oraz spadku przychodów odsetkowych o 455 mln PLN, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych Dodatkowo na wzrost wyniku odsetkowego wpłynęło włączenie w Q 4 wyniku Grupy Nordea wynoszącego 47 mln PLN Po I półroczu 04 marża odsetkowa obniżyła się o ok. 0,6 p.p. r/r w efekcie stabilizacji zannualizowanego wyniku odsetkowego, przy wzroście średnich aktywów oprocentowanych o,% r/r (gł. portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom). Bez uwzględnienia Grupy Nordea marża odsetkowa po I półroczu 04 była o 0,5 pp. wyższa i wyniosła 3,7% Marża odsetkowa M () () Przychody (koszty) odsetkowe z tyt. kredytów/depozytów w ostatnich 4 kwartałach / średni stan kredytów netto (depozytów) na początek i koniec okresu 4 kwartałów () Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) , ,70,67,7,7 Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 839 przychody odsetkowe koszty odsetkowe WIBOR 3M (%) 4,50 4,00 3,50 3,00,50,00,50 4

15 Wynik odsetkowy () Struktura przychodów odsetkowych (mln PLN) ,0% ,7% 7 -,3% ,9% Struktura kosztów odsetkowych (mln PLN) ,5% +,% ,6% H'3 H'4 Kredyty klientów Papiery wartościowe Instrumenty pochodne zabezp. Inne Oprocentowanie depozytów terminowych na tle WIBOR 3M (%) 7 % średnie oprocentowanie depozytów terminowych średni WIBOR 3M 3 4 H'3 H'4 Depozyty klientów Własna emisja paperów dłużnych Inne Spadek przychodów w efekcie zawężenia spreadu pomiędzy stawkami złotowymi i walutowymi, na skutek spadku stawek rynkowych WIBOR oraz spadku średniego wolumenu transakcji CIRS objętych rachunkowością zabezpieczeń Spadek przychodów głównie w efekcie spadku średniego oprocentowania, przy wzroście wolumenu średniego portfela papierów wartościowych Spadek przychodów przede wszystkim w efekcie spadku złotowych stóp procentowych, który dla stawek WIBOR M oraz 3M wyniósł w ujęciu rocznym odpowiednio 0,7 p.p. i 0,05 p.p. Obniżenie kosztów w efekcie niższego średniego oprocentowania depozytów konsekwencja spadku rynkowych stóp procentowych i dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych 5

16 Struktura depozytów na tle banków konkurencyjnych Struktura podmiotowa depozytów ) ogółem (na ) Struktura depozytów w portfelach banków (na w mld PLN) 3,5% 7,0% 5,%,8%,5% 7,4 4,5% 33,7% 3,% 4,0% 46,0% 87,4 5,0% 4,7 7,0% 46,9% 6,% 66,% 56,4% 84,0 49,0% 59,4 55,3 5,8% 48,% 77,8 69,6 39,3 50,5% 6,7 38,5 49,5% 4,9 38,3% 6,7% 63,3 39, 4, 6,% 38,0% PKO BP Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 depozyty jednostek budżetowych depozyty podmiotów gospodarczych depozyty ludności PKO Bank Polski ma największy udział depozytów ludności w depozytach ogółem, co skutkuje niższą elastycznością zmiany warunków finansowych w krótkim terminie PKO BP Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 depozyty terminowe+pozostałe depozyty bieżące + O/N PKO Bank Polski ma najwyższy wolumen depozytów terminowych, w tym znaczący wolumen produktów depozytowych o terminie do M, które w warunkach malejących stóp procentowych w krótkim okresie wpływają na wzrost kosztów odsetkowych Źródło: skonsolidowane sprawozdania finansowe banków () Zobowiązania wobec klientów 6

17 Wynik z prowizji i opłat Wynik z prowizji i opłat (mln PLN) efekt Nordea 434 r/r ,8% 56 +9,9% 567 q/q +,% +0,% ,7% +6,% 98 +5,7% 9 +9,3% 366-5,9% ,5% Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 H'3 H'4 Rachunki i pozostałe Karty Fundusze inwestycyjne i działalność maklerska Kredyty i ubezpieczenia Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez: wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi rachunków, będących efektem wprowadzonych w 03 roku zmian w taryfie prowizji i opłat, wzrost przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych i wzrostu o 8% r/r wartości aktywów FI stabilny poziom wyniku z tytułu kart płatniczych spadek przychodów prowizyjnych z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek. 7

18 Wynik pozostały Wynik pozostały (mln PLN) q/q Efekt transakcji eservice 647 r/r +73,% ,% +83,6% 9 +,8% efekt Nordea ,7% +39,5% ,4% +9,4% Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 H'3 H'4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z pozycji wymiany Wynik na instrumentach finansowych i przychody z dywidend Wzrost wyniku głównie w efekcie zwiększenia: wyniku na instrumentach finansowych głównie w związku ze sprzedażą papierów wartościowych wyniku z pozycji wymiany głównie na skutek włączenia wyniku Grupy Nordea pozostałych przychodów operacyjnych 8

19 Ogólne koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne (mln PLN) Efekt Nordea (w tym koszty integracji 3 mln PLN) r/r +0,9% +6,4% +0,5% q/q +5,6% +5,% +7,4% ,5% +5,4% Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 C/I 43, 44,7 43, 43, 43,4 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 H'3 H'4 Świadczenia pracownicze Koszty rzeczowe i pozostałe Amortyzacja Zatrudnienie na koniec okresu (etaty) H'3 H'4 Zmiana r/r etaty % Bank ,0% Grupa ,7% w tym spółki Nordea x 894 x x Poziom kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez zmiany wpływające na strukturę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 04 roku, w tym głównie nabycie spółek z Grupy Nordea, co przełożyło się na ukształtowanie efektywności działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, mierzonej wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym, na poziomie 43,4% (+0,3 p.p. r/r). Wartość wskaźnika powinna obniżać się w miarę realizacji efektów synergii z integracji operacyjnej spółek Grupy Nordea 9

20 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (mln PLN) Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q' Odpisy aktualizujące (mln PLN) Koszt ryzyka M (pb.) 6-43 Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości 3) -558 H'3 H'4 Zmiana r/r Kredyty konsumpcyjne 0,% 9,% -0,9 pp. pb H' r/r -43,6% ,0% +38,9% ,% ,4% +9,% -43 H'4 q/q +,0% ,9% Kredyty konsumpcyjne ) Kredyty mieszkaniowe ) ) Kredyty gospodarcze ) Pozostałe Kredyty mieszkaniowe 3,8% 3,% -0,7 pp. złotowe 3,5%,8% -0,8 pp. walutowe 4,% 3,5% -0,7 pp. Kredyty gospodarcze 4,0%,4% -,6 pp. Ogółem 9,% 7,% -,9 pp. Pogorszenie wyniku z odpisów w porównaniu do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o,0% r/r wynika głównie z mniej korzystnego wyniku na zobowiązania pozabilansowe oraz wartości niematerialne. Wpływ wyniku z odpisów Grupy Nordea na wynik skonsolidowany w Q 4 wyniósł (-)3 mln PLN () Dane zarządcze () Kredyty mieszkaniowe udzielone klientom indywidualnym (3) Obliczony przez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek brutto 0

21 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa,8% 0,7%,6% 5,5% 0,8%,7% 5,%,%,0% 75,4% 3,6% 3,9% 75,% 73,5% 5,% 6,%,7%,4%,6%,0%,9% 4,% Zobowiązania i kapitał własny 70,7%,9%,0% 7,9% ,5% Pozostałe aktywa Kredyty i pożyczki udzielone klientom Papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Należności od banków Kasa, środki w Banku Centralnym Kapitał własny ogółem Pozostałe zobowiązania Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania z tyt. emisji pap. wart. Zobowiązania z tyt. dział. ubezpieczen iowej Zobowiązania wobec klientów mld PLN Zmiana r/r Kasa, środki w Banku Centralnym 5,7 9,9 +75,% Należności od banków 3,,5-3,8% Pochodne instrumenty finansowe 3,3 3,4 +,9% Papiery wartościowe 9,8 39, +3,% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 48,7 78,0 +9,7% Pozostałe aktywa 7, 9,4 +3,7% Aktywa ogółem 97,9 4,3 +,5% mld PLN Zmiana r/r Zobowiazania wobec banków 3,9 9, +395,9% Pochodne instrumenty finansowe 3,7 3,6-3,% Zobowiązania wobec klientów 49, 7,4 +4,8% Zobowiązania z tyt. dział. ubezpieczeniowej 0,0,5 x Zobowiązania z tyt. emisji pap. wart. 0,9,7 +6,% Zobowiązania podporządkowane,6,6 +6,6% Pozostałe zobowiązania 5, 4, -7,% Kapitał własny ogółem 3,4 6,0 +,% Zobowiązania i kapitał własny 97,9 4,3 +,5% Transakcja Nordea wpłynęła na podwyższenie sumy aktywów o 34,8 mld PLN

22 Kredyty i depozyty Kredyty brutto (mld PLN) H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 55,9 56,5 56,3 56,3 85,4 Struktura walutowa kredytów brutto ogółem Depozyty () (mld PLN) H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 49, 50,9 5,9 5,7 7,4 Struktura terminowa depozytów ) ogółem,8% 0,4% 0,4% 0,% 5,7% 9,% 57,7% 55,5% 54,7% 54,0% 49,0% 78,% 79,6% 79,6% 79,9% 74,3% 70,9% 4,3% 44,5% 45,3% 46,0% 5,0% H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 FX PLN Sektor bankowy H 4 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 bieżące+o/n terminowe+pozostałe 99,6% 99,% 98,5% 98,0% 03,9% 90,6% 90,3% 89,8% 88,3% 87,4% Wzrost udziału kredytów walutowych w efekcie włączenia portfela kredytów Nordea Bank Polska, w którym kredyty walutowe stanowią ok. 6% Kredyty netto / depozyty Kredyty netto / stabilne źródła finansowania () H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 ()Zobowiązania wobec klientów () Zobowiązania wobec klientów oraz długoterminowe finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych (w tym środków z tytułu emisji EMTN przeprowadzonej przez PKO Finance AB), zobowiązań podporządkowanych, kredytów otrzymanych od instytucji finansowych

23 Źródła finansowania Struktura zobowiązań (ogółem na : 6,3 mld PLN) Zob owiązania wobec klientów 79% od roku do 5 lat 64% Zo b owiązania z tyt. dział. ub ezpiecz. % Zob owiązania z tyt. emisji p ap. warto ścio wych 6% Zob o wiązania % wob ec b anków Pocho dne 9% instrumenty finansowe % Struktura zobowiązań z tyt. emisji pap. wartościowych (ogółem na :,7 mld PLN) powyżej 5 lat 6% poniżej 3 m-cy 5% od 3 m-cy do roku 6% Zob o wiązania p odp orządkowane % P ozostałe zob o wiązania Struktura zobowiązań wobec klientów (ogółem na : 7,4 mld PLN) Zobowiązania wobec ludności 7% Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 4% Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3% Główne źródło finansowania działalności stanowią depozyty detaliczne i korporacyjne Na koniec I półrocza 04 roku pozostałe finansowanie obejmowało głównie: 3-letni kredyt zaciągnięty w lipcu 0 r. w kwocie 40 mln CHF 5-letnie euroobligacje w kwocie 800 mln EUR, wyemitowane w październiku 00 r. 5-letnie obligacje w kwocie 50 mln CHF, wyemitowane w lipcu 0 r. 3,5-letnie obligacje w kwocie 500 mln CHF wyemitowane we wrześniu 0 r. 0-letnie obligacje w kwocie.000 mln USD wyemitowane we wrześniu 0 r. na rynek amerykański zgodnie z Regulacją 44A 5-letnie obligacje w kwocie 500 mln EUR wyemitowane w styczniu 04 r. wielowalutowy, 7-letni kredyt zaciągnięty w kwietniu 04 r. od Nordea Bank AB w kwotach: 3.645,8 mln CHF, 465,4 mln EUR oraz 3,7 mln USD krótkoterminowe obligacje krajowe na kwotę 750 mln PLN 3

24 Papiery wartościowe struktura portfela 9,8 8,7 9,8 0,05 0,03 0,04 3,7 4, 4, 7,9 6,8 0,8 39,,7 0, 0% 4% 0% 35% 3% 0% % 9% Pozostałe Emitowane przez banki Obligacje samorządowe Bony pieniężne NBP,7,5 5, 6, 9,4 3,4,0 0,5,5, H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 5% 46% H' 3 H'4 Emitowane przez Skarb Państwa PDO ALPL DDS UTZ Struktura portfela na dzień Przeznaczone do obrotu (PDO) Emito wane p rzez Skarb Państwa 93% Emitowane przez banki % Akcje i udziały notowane % Ob ligacje samorzadowe 4% Pozostałe % Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (ALPL) Bony p ieniężne NBP 7% Ob ligacje samorzadowe % Pozostałe % Emitowane p rzez Skarb Państwa 5% Emitowane przez banki % Emitowane p rzez Skarb Państwa 66 % Dostępne do sprzedaży (DDS) Emitowane przez banki 5% Ob ligacje samorzado we 9 % Akcje i udziały notowane % Pozostałe 8% 4

25 Zarządzanie ryzykiem 5

26 Jakość portfela kredytowego Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz koszt Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisem ryzyka 00 9,% 0,0% 8,6% 80 8,% 8,% 7,8% 9,0% 55,7% 60 8,0% 8,4% 8,0% 5,% 5,4% 5,7% 5,5% 5,5% 5,8% 5,0% 5,8% 53,5% 40 8,0% 7,8% 7,% 7,0% ,0% ,0% 80 4,0% 60 3,0% 40,0% 0,0% 0 0,0% Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Jakość portfela kredytowego na tle sektora bankowego 0,0% 8,0% 6,0% 4,0% Koszt ryzyka w okresie ostatnich m-cy (pb) Grupa Koszt ryzyka w okresie ostatnich m-cy (pb) Bank udział kredytów z utratą wartości (Grupa) udział kredytów z utratą wartości (Bank) Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Grupa Bank Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości: w Banku na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału, poniżej średniego poziomu z 03 roku, spadek w Grupie Kapitałowej PKO, w efekcie włączenia do portfela kredytowego Grupy Kapitałowej portfela Nordea Bank Polska,0% Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości (sektor) Udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni (sektor) Udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości (PKO BP) Udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni (PKO BP) Źródło: dla sektora bankowego obliczenia własne na podstawie danych KNF Istotny wzrost poziomu wskaźnika pokrycia odpisem kredytów z rozpoznaną utratą wartości dla Grupy jest wynikiem włączenia do portfela kredytowego Grupy Kapitałowej PKO portfela Nordea Bank Polska, dla którego wskaźnik ten kształtuje się na wyższym poziomie 6

27 Jakość portfela kredytowego Dane jednostkowe Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisem 8,4% 8,0% 8,0% 7,8% 7,8% 70,5% 69,3% 7,3% 70,6% 7,5%,8%,6%,6%,4%,3% Pozostałe kredyty 5,5% 53,% 5,8% 5,0% 5,0% 5,% 5,8% 53,5% 54,% 5,8% 46,4% 47,4% 47,% 48,9% 49,0 % 5,7% 5,4% 5,4% 5,4% 5,5% Kredyty z opóźnieniem w spłacie powyżej 90 dni Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Koszt ryzyka w okresie ostatnich m-cy (pb.) Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Ogółem Kredyty gospodarcze Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne Wzrost q/q poziomu wskaźnika pokrycia odpisem kredytów z rozpoznaną utratą wartości dla portfela kredytowego Banku, w szczególności istotny wzrost dla kredytów mieszkaniowych Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Ogółem Kredyty gospodarcze Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne Poziom kosztu ryzyka w okresie ostatnich m-cy dla portfela kredytowego na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału 7

28 Adekwatność kapitałowa Fundusze własne (mld PLN) Całkowity wymóg kapitałowy (mld PLN),5 0,08 0, 0,5 0,9,5,54,53,37 0,53 0,3 0,33 0,33 0,64 0,6 0,63 0,64 0,79 0,35 9,8 9,84 9,6 9,59,49,65,6,59,68 4,35 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 Tier 3 Tier Tier Pozostałe ryzyka Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe 5 0,0% mld PLN ,9 8,0%,4,5,3,3 6,0% 3,4% 3,7% 3,6% 3,5%,3% 4,0%,4%,6%,5%,4% 5,5,0%,8,6,6,7,% 0,0% 8,0% 6,0% 4,0% Na dzień 30 czerwca 04 r. miary adekwatności kapitałowej zostały wyliczone w oparciu o postanowienia Rozporządzenia CRR, w tym m.in. w zakresie zakresu konsolidacji, z uwzględnieniem znanych Bankowi planowanych do wdrożenia opcji narodowych. Jednostkowy współczynnik wypłacalności dla PKO Banku Polskiego na dzień 30 czerwca 04 r. wyniósł 3,%, a Core Tier -,9% 0 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 Fundusze własne Łączny wymóg kapitałowy Współczynnik wypłacalności Wsp. wypłac. Core Tier,0% 8

29 Bazylea III i CRR/CRD IV Adekwatność kapitałowa Płynność - Liquidity Coverage Ratio (LCR Bank dostosował się do zmian wynikających z wejścia w życie dyrektywy i rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych (tzw. Pakiet CRD IV/CRR) i przygotowuje, począwszy od , sprawozdawczość obowiązkową zgodnie z nowymi przepisami. 30% 6% 00% - poziom obowiązujący od 08 r. Wdrożenie nowych regulacji nie wpłynęło znacząco na pozycję kapitałową Banku. Najistotniejsze, z punktu widzenia Banku, zmiany dotyczyły: definicji funduszy własnych, nowych wymogów kapitałowych z tytułu CVA. Bank uczestniczył również w przygotowanym przez Komitet Bazylejski badaniu (QIS), mającym na celu analizę wpływu proponowanych rozwiązań w zakresie m.in. definicji kapitału i norm płynności na funkcjonowanie banków. W Banku przeprowadzone zostało także badanie jakości aktywów (Asset Quality Review AQR) Zgodnie z wymogami Capital Requirements Directive IV/ Capital Requirements Regulation wdrożonymi od stycznia 04 r.minimalny poziom wskaźnika LCR, jaki banki będą musiały utrzymywać, wynosi: 60% w 05 r. 70% w 06 r. 80% w 07 r. 00% od stycznia 08 r. 9

30 Działalność biznesowa 30

31 Działalność biznesowa - wolumeny Kredyty brutto (mld PLN) Depozyty klientów (mld PLN) +8,4% +8,% 55,6 55,0 54, 56,0 84, 56,7 7,5 Nordea Bank Polska +4,8% +,0% 45,8 46,4 47,4 49,5 67,4,5 54,9 Nordea Bank Polska H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 Kredyty brutto wg linii biznesowych na Depozyty wg linii biznesowych na % 00% Udział w portfelu kredytów 50% 40% 30% 0% 50,5 4,9 MSP 0%,0 Bankowości detalicznej i prywatnej 87,9 Korporacyjne Bankowości hipotecznej 0% -5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 30% 35% 40% 45% 50% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) Udział w portfelu depozytów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 0% 8,7 Bankowości detalicznej i prywatnej 5,8 MSP Korporacyjne 3,9 0% -5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) 3

32 Segment detaliczny Wynik finansowy brutto segmentu detalicznego (mln PLN) ,% Stan kredytów brutto (mld PLN),6 3,3 3,7 5,3 33,7 +8,8% +6,0% ,3% wynik odsetkowy wynik prowizyjny 67,3 68,0 68,9 70,5 87,9 +30,6% +4,6% ,% ,6% ,7% -609 H'3 H'4 Stan depozytów (mld PLN) 5,7 6,4 6,3 7,3 3, 4,3 5,0 4, wynik pozostały wynik z tyt. odpisów aktualiz. ogólne koszy admninistracyjne 34,5 5,8 +7,0% +9,5% +5,6% +,7% 4,4 4,6 4, 4,5 4,9 +,% 0,9 0,7 0,6 0,3,0 +0,4% bankowość hipoteczna małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna Nowa sprzedaż kredytów (mld PLN) dane jednostkowe 7,0 6,6 6, 6, 6,4 +4,4% +,8% +3,% +9,3%,7,6,7,8 3, +0,8% +3,8%,5,,3 3, 8,7 +5,5% +4,8%,7,7,5,3, -8,0% -7,5%,7,0,3,,5 +45,8% +3,4% małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna Zmiana r/r Zmiana q/q Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 bankowość hipoteczna małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna 3

33 Segment detaliczny kredyty mieszkaniowe Dane jednostkowe Struktura portfela kredytów mieszkaniowych 34,% 3,5% 30,8% 9,9% 8,7% 48,% Średnie LTV 77% 77% 76% 7% 7% 65,9% 67,5% 69,% 70,% 7,3% 5,9% 68% 68% 68% 69% 69% złotowe walutowe Średnia wartość bilansowa kredytu (tys. PLN) Sektor bankowy H Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Średnia wartość kredytu w nowej sprzedaży (tys. PLN) 97 Aktualne średnie LTV portfela kredytowego (eop) Średnie LTV nowej sprzedaży Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 razem złotowe walutowe 33

34 Segment korporacyjny Wynik finansowy brutto segmentu korporacyjnego (mln PLN Stan kredytów brutto (mld PLN) ,4% +3,8% wynik odsetkowy wynik prowizyjny 43,0 4,7 40,4 40,7 50,5 +7,4% +4,0% 5-0,7% ,4% ,5% -56 wynik pozostały wynik z tyt. odpisów aktualiz. ogólne koszy admninistracyjne H'3 Stan depozytów (mld PLN) H'4 3,9 +64,0% +48,5% Nowa sprzedaż kredytów (mld PLN) dane jednostkowe 9,5 -,3% 9,3 0, 0,0,, 6,4 3, 5,9 4,5 5,8 3, Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Zmiana r/r Zmiana q/q 34

35 Koncentracja ryzyka kredytowego Struktura portfela kredytów gospodarczych ) wg segmentów branżowych Pozostałe zaangażowanie Należności od podmiotów gospodarczych ) (mld PLN) 7,3%,9% 9,4%,4% 30,5%,%,9% 8,9% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Budownictwo 7, 70,9 69,6 70, 5,8 6,6 6,9 6,9 8,0,9 +3,9% +05,0% 5,4% 5,3% 4,5% 5,4% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z obsługą nieruchomości 65,3 64,3 6,7 63,4 69, +5,8% 9,4% 6,7% Przetwórstwo przemysłowe Obligacje komunalne i korporacyjne Kredyty brutto Silnie zdywersyfikowany portfel kredytowy wskazuje na niską koncentrację branżową. Na koniec I półrocza 04 największy udział w portfelu miała sekcja Przetwórstwo przemysłowe (6,7%), która zanotowała największy spadek udziału w portfelu w skali roku (-,7 pp.). Niewiele mniejszy spadek udziału w portfelu (-,5 pp. r/r) dotyczył sekcji Budownictwo. Jednocześnie największy wzrost udziału odnotowały pozostałe zaangażowania (+3, pp. r/r) oraz sekcja Administracja publiczna (+,6 pp. r/r). Zmiana struktury portfela kredytów gospodarczych w dużej mierze wiązała się z włączeniem portfela Grupy Nordea () Podmioty sektora niefinansowego i budżetowego Zmiana r/r 35

36 Podstawowe dane operacyjne Dane operacyjne PKO Banku Polskiego (eop) H'3 3Q'3 03 Q'4 H'4 Zmiana r/r q/q Rachunki bieżące (tys.) ,6% +0,4% Karty bankowe (tys.) ,7% +0,3% z czego: karty kredytowe ,% +,0% Oddziały: ,8% 0,0% - detaliczne ,8% 0,0% - korporacyjne ,0% 0,0% Agencje ,3% -,4% Bankomaty ,% +0,4% Aktywne aplikacje IKO (tys.) x +4,0% Sieć sprzedaży Nordea Bank Polska (eop) H'4 Placówki 34 Bankomaty 38 36

37 Załączniki 37

38 Działalność na Ukrainie Kredobank Kredyty netto (mln PLN) Adekwatność i płynność 05,% 68,% 77,7% 84,% 90,8% 8,%,9%,0% 6,% 9,8%,0%,0% Q'4 H'4 Depozyty (mln PLN) Wyniki finansowe (mln PLN) Q'4 H'4 Wynik na działalności biznesowej Wynik operacyjny netto Q'4 H' Q'4 H'4 Współczynnik wypłacalności N wg USR (min. 0%) Kredyty netto/depozyty Jakość portfela kredytowego 84,4% 3,8% 5,6% Zaangażowanie PKO Banku Polskiego (mln PLN) ,5% 3,7% 4,3% 36 38,7% 35,9% 37,5% 3,8% 3,9% 33,% Q'4 H'4 Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisami Q'4 H'4 Zaangażowanie kapitałowe Pożyczka podporządkowana 38

39 Rachunek wyników Grupy PKO Banku Polskiego Rachunek zysków i strat (tys. PLN) H'3 przekształcone* H'4 Zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek ,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat ,8% Wynik pozostały ,% Przychody z tytułu dywidend ,0% Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej x Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych ,% Wynik z pozycji wymiany ,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto ,8% Wynik na działalności biznesowej ,8% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (866 99) (97 4) +,0% Ogólne koszty administracyjne ( 5 494) ( ) +0,9% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzależnych (4 653) 7 33 x Zysk (strata) brutto ,8% Podatek dochodowy ( ) (47 606) +6,0% Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (74) (9 56) x Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą ,7% *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym 39

40 Rachunek wyników Grupy PKO Banku Polskiego ujęcie kwartalne Rachunek zysków i strat (tys. PLN) Q'3 przekształcone * Q3'3 przekształcone * Q4'3 prze kształcone * Q'4 Q'4 Q'4/ Q'3 Q'4/ Q'4 Wynik z tytułu odsetek ,% +,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat ,3% +,% Wynik pozostały ,0% +,% Przychody z tytułu dywidend ,0% x Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wart. godziwej ,5x +00,5% Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych ,4% +380,6% Wynik z pozycji wymiany ,4% +78,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto x +83,6% Wynik na działalności biznesowej ,% +5,8% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (48 936) ( ) (683 99) (43 458) ( ) +33,% +34,9% Ogólne koszty administracyjne ( ) ( 5 603) ( 8 446) ( 5 760) ( ) +,4% +9,3% Udział w zyskach (stratach) jedn. stowarzyszonych i współzależnych ( 36) (5 63) 945 x x Zysk (strata) brutto ,0% +5,9% Podatek dochodowy (88 6) (80 494) (75 83) (04 344) (3 6) +3,3% +4,4% Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (97) (4) ( ) (3 593) (5 93) x +64,8% Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą ,7% +6,6% *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym 40

41 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy PKO Banku Polskiego Aktywa (tys. PLN) prze kształcone * prze kształcone * Zmiana r/r Zmiana q/q Kasa, środki w Banku Centralnym ,% +3,7% Należności od banków ,8% -50,6% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ,9% -0,5% Pochodne instrumenty finansowe ,9% +3,% Instrumenty finans. wyceniane do wart. godziwej przez rach. zysków i strat ,8% +70,4% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,7% +8,9% Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i utrzymywane do terminu zapadalnosci ,8% +8,6% Rzeczowe aktywa trwałe ,3% +3,0% Inne aktywa ,0% +9,0% AKTYWA RAZEM ,5% +9,3% Zobowiązania i kapitały (tys. PLN) prze kształcone * prze kształcone * Zmiana r/r Zmiana q/q Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,% -4,4% Zobowiązania wobec innych banków ,% +340,% Pochodne instrumenty finansowe ,% +5,8% Zobowiązania wobec klientów ,8% +,3% Zonwiązania z tyt. działalności ubezpieczeniowej x x Zobowiązania z tyt. emisji papierów wartościowych ,% +0,0% Zobowiązania podporządkowane ,6% +63,7% Pozostałe zobowiązania ,% +5,5% Kapitał własny ogółem ,% +0,3% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO ,5% +9,3% *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym 4

42 PKO Bank Polski - podstawowe dane finansowe Dane jednostkowe H'4 H'3* Zmiana r/r Q'4 Q'4 Zmiana q/q Wynik z odsetek ,4% ,5% Wynik z prowizji ,7% ,7% Wynik finansowy (mln PLN) Wynik na działalności biznesowej ,6% ,3% Koszty działania ,8% ,4% Odpisy aktualizujące ,0% ,9% Zysk netto ,% ,7% Aktywa,5 95, +4,0%,5 00,6 +0,9% Dane bilansowe (mld PLN) Kredyty netto 5,4 46,7 +3,% 5,4 47,8 +,4% Depozyty 69,0 57,9 +7,% 69,0 63, +3,6% Stabilne źródła finansowania 87,4 6,9 +5,8% 87,4 67,0 +,% Kapitały własne 6, 3,3 +,6% 6, 6,0 +0,% *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym 4

43 PKO Bank Polski - podstawowe wskaźniki Dane jednostkowe H'4 H'3* Zmiana r/r Q'4 Zmiana q/q ROE netto (%) 3,5 3,0 +0,5 pp. 3,3 +0, pp. Podstawowe wskaźniki finansowe ROA netto (%),7,6 +0,0 pp.,7-0,0 pp. C/I ) (%) 40,8 4, -0,3 pp. 40,8-0, pp. Marża odsetkowa ) (%) 3,7 4, -0,4 pp. 3,7 +0,0 pp. Jakość portfela kredytowego Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości (%) Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisami (%) 7,8 8,4-0,6 pp. 7,8-0,0 pp. 53,5 5,5 +,0 pp. 5,8 +0,7 pp. Koszt ryzyka (pb.) pb. 5 + pb. Pozycja kapitałowa Współczynnik wypłacalności (%) 3, 3, +0,0 pp. 3,3-0, pp. Core Tier (%),9,5 +0,4 pp.,5 +0,4 pp. *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym () Ogólne koszty administracyjne za ostatnie 4 kwartały / wynik na działalności biznesowej za ostatnie 4 kwartały () Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) 43

44 Rachunek wyników PKO Banku Polskiego Rachunek zysków i strat (tys. PLN) H'3 prze kształcone * H'4 Zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek ,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat ,7% Wynik pozostały ,6% Przychody z tytułu dywidend ,6% Wynik na instrumentach finans. wycenianych do wart. godziwej ,% Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych ,8% Wynik z pozycji wymiany ,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto ,0% Wynik na działalności biznesowej ,6% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (883 68) ( ) +6,0% Ogólne koszty administracyjne ( ) ( 8 99) +4,8% Zysk (strata) brutto ,9% Podatek dochodowy (348 5) (39 84) +,5% Zysk (strata) netto ,% *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym 44

45 Rachunek wyników PKO Banku Polskiego ujęcie kwartalne Rachunek zysków i strat (tys. PLN) Q'3 prze kształcone* Q3'3 prze kształcone * Q4'3 przekształcone * Q'4 Q'4 Q'4/ Q'3 Q'4/ Q'4 Wynik z tytułu odsetek ,% +,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat ,3% +,7% Wynik pozostały ,6% +89,% Przychody z tytułu dywidend ,6% x Wynik na instrumentach finans. wycenianych do wart. godziwej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych ,4% +4,7% ,8% +445,7% Wynik z pozycji wymiany ,7% -7,% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (3 375) x +567,3% Wynik na działalności biznesowej ,6% +6,3% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ( ) (48 03) (7 86) (44 695) (5 39) +5,% +5,9% Ogólne koszty administracyjne ( ) ( 0 47) ( ) ( 03 9) ( ) +8,8% +6,4% Zysk (strata) brutto ,9% -,6% Podatek dochodowy (8 698) (7 98) (05 85) (97 44) (94 48) +7,0% -,5% Zysk (strata) netto ,% -,7% *) W związku ze zmianą zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, dane za okresy poprzednie zostały przedstawione w ujęciu porównywalnym 45

46 Informacje podstawowe Informacje ogólne o akcjach Notowane: GPW w Warszawie od r. Indeksy: WIG, WIG0, WIG30, WIG Banki ISIN: PLPKO Bloomberg: PKO PW Reuters: PKOB WA Struktura akcjonariatu Liczba akcji:.50 mln Pozostali 5 6,7% Skarb Państwa 3,39% Aviva OFE* 6,7% ING OFE* 5,7% *) Stan posiadania akcji raportowany po przekroczeniu progu 5% udziału w głosach na WZ PKO Banku Polskiego przez ING OFE (na dzień 4.07.) oraz Aviva OFE (na dzień ) Oceny ratingowe Ocena: Agencja: Moody s Standard&Poor s Dywidenda Wypłata z zysku netto za rok: A z perspektywą negatywną A- z perspektywą negatywną Dywidenda na akcję (PLN) Długookresowa Krótkookresowa P- A- Siła finansowa C- z perspektywą negatywną Stopa dywidendy (na Dzień Dywidendy) Wsparcie Stopa wypłaty dywidendy 03 0,75 x 3,65% 0,80 4,9% 6,% 0,7 3,9% 40,5% 00,98 5,5% 74,75% 009,90 4,% 97,65% 008,00,9% 34,7% 007,09,% 40,07% 006 0,98,7% 47,87% 005 0,80,% 47,7% 004,00 3,6% 66,8% Polityka dywidendy przyjęta w dniu 4 kwietnia 0 r. zakłada: stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i stosownie do określanych w oparciu o przyjęte kryteria możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie przewyższającej przyjęte wymogi kapitałowe wskazane poniżej: współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (CAR capital adequacy ratio) będzie powyżej,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego, współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku (common equity Tier ratio) będzie powyżej 9,00% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego 46

47 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO BP S.A., Bank ) wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Banku oraz analityków rynku i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i zdaniem Banku wiarygodnych źródeł. PKO BP S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez PKO BP S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez PKO BP S.A. w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Niniejsza Prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału PKO BP S.A. oraz innych banków w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały wskazane jako dane pochodzące wyłącznie z danego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące od osób trzecich, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie, oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Banku i jego znajomości sektora, w którym Bank prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oraz nie zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako informacje pochodzące od osób trzecich ze wskazanego źródła. Domniemywa się, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Bank prowadzi działalność. Nie ma jednak pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwszą podstawą do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe pochodzące z innych źródeł nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji PKO BP S.A., prognoz, zdarzeń dotyczących Banku, jego wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez PKO BP S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 47

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 10 MAJA 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 10 MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1Q 2011 10 MAJA 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO BP S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 11 SIERPNIA 2011

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 11 SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku 22 maja 2017 r. Dynamiczny wzrost liczby klientów i rosnąca aktywność Największy wzrost bazy rachunków klientów indywidualnych w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2014 r. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2014 r. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 204 r. Warszawa, 6 listopada 204 r. . Podsumowanie 3 2. Wyniki finansowe 4 3. Zarządzanie ryzykiem 26 4. Działalność biznesowa 33 5. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Sukces Strategii Lider 2010-2012. Warszawa, 4 marca 2012 r.

Sukces Strategii Lider 2010-2012. Warszawa, 4 marca 2012 r. Sukces Strategii Lider 2010-2012 Warszawa, 4 marca 2012 r. Podsumowanie Realizacja celów Strategii Lider na lata 2010-2012 2012 Umocnienie pozycji lidera w polskim sektorze bankowym Wzrost skumulowanego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r.

Wyniki finansowe. Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej. Warszawa, dnia 5 marca 2012 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok Rekordowy zysk netto w efekcie konsekwentnie realizowanej Strategii oraz dyscypliny kosztowej Warszawa, dnia 5 marca 2012 r. Podsumowanie Dane

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe SA za I kwartał 2012 roku

Wyniki finansowe SA za I kwartał 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2012 roku Stabilny rozwój, wzrost wyników i poprawa efektywności Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Podsumowanie Wysoka dynamika zysku netto utrzymana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe SA za III kwartał 2012 roku

Wyniki finansowe SA za III kwartał 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2012 roku Stabilny rozwój biznesu i wysoka efektywność działania Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Podsumowanie Dane skonsolidowane Wysoki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 04 r. PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 5 maja 04 r. . Podsumowanie 3. Wyniki finansowe 4 3. Zarządzanie ryzykiem 8 4. Działalność

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 03 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 9 sierpnia 03 r. . Podsumowanie 3. Wyniki finansowe 4 3. Zarządzanie ryzykiem 8 4. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 03 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 9 sierpnia 03 r. . Podsumowanie 3. Wyniki finansowe 4 3. Zarządzanie ryzykiem 8 4. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2012 rok

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 2012 rok Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego S.A. za 0 rok Sukces Strategii Lider 00-0 0 Warszawa, 4 marca 03 r. . Podsumowanie 3. Wyniki finansowe 5 3. Zarządzanie ryzykiem 7 4. Działalność biznesowa 3

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 03 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 03 r. . Podsumowanie 3. Wyniki finansowe 6 3. Zarządzanie ryzykiem 7 4. Działalność

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 05 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 05 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2013 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2013 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2013 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 14 listopada 2013 r. Podsumowanie Stabilizacja wyniku odsetkowego i wzrost aktywów do poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2015 r. Fuzja operacyjna zakończona sukcesem. Warszawa, dnia 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2015 r. Fuzja operacyjna zakończona sukcesem. Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2015 r. Fuzja operacyjna zakończona sukcesem Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Podsumowanie wyników finansowych Zakończony sukcesem ostatni etap łączenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe SA za I półrocze 2012 roku

Wyniki finansowe SA za I półrocze 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2012 roku Mocne fundamenty i wysoki zwrot z kapitału Warszawa, dnia 6 sierpnia 2012 r. Podsumowanie Wysoka dynamika zysku netto utrzymana Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe SA za I półrocze 2012 roku

Wyniki finansowe SA za I półrocze 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2012 roku Mocne fundamenty i wysoki zwrot z kapitału Warszawa, 6 sierpnia 2012 roku Podsumowanie Wysoka dynamika zysku netto utrzymana Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2015 r. Fuzja operacyjna zakończona sukcesem. Warszawa, dnia 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2015 r. Fuzja operacyjna zakończona sukcesem. Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 05 r. Fuzja operacyjna zakończona sukcesem Warszawa, dnia 3 maja 05 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2016 roku. 9 maja 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 06 roku 9 maja 06 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w I kwartale 06 r. PKO Bank Polski wspiera realizację programu 500+ PKO Bank Polski jako pierwszy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2017 roku. 13 listopada 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2017 roku. 13 listopada 2017 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2017 roku 13 listopada 2017 r. Najważniejsze osiągnięcia biznesowe w III kwartale PKO Bank Polski rozwijał innowacje w detalu, ofertę dla korporacji

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo