BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo dla uczestników projektu, którego zadaniem jest wsparcie firm medycznych w rozpoczęciu lub rozwoju działań na rynku turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W tym celu każdy uczestniczący w projekcie podmiot zostaje poddany analizie potencjału pod względem rozwoju w tej branży, a także zdefiniowania potrzeb firmy. Na podstawie tych analiz opracowana, a następnie wdrażana jest strategia innowacji oraz budowana jest dostosowana do potrzeb podmiotu zdrowotnego oferta dla klientów komercyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w budowaniu oferty usług, także w zakresie przygotowania tej oferty w różnych wersjach językowych (w zależności od zapotrzebowania) angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców: reprezentujących branżę medyczną, poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu planujących wejść na rynki zagraniczne i pozyskać nowych klientów, potrzebujących doradztwa w zakresie zapotrzebowania rynku i dostosowania swoich usług, do wymagań rynkowych, planujących przeszkolenie pracowników, by lepiej promowali i sprzedawali Markę firmy REALIZOWANE SZKOLENIA: W celu sprawnego wdrożenia powstałych strategii innowacyjnych pracownicy podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie biorą udział w pakiecie szkoleń ukierunkowanych na wzrost zainteresowania klienta ofertą, pozyskanie potencjalnego pacjenta z rynku polskiego i/lub zagranicznego, a następnie jego profesjonalną obsługę. W ramach projektu realizowane będą [i są już obecnie] następujące szkolenia: Szkolenia z marketingu usług medycznych Szkolenia z zakresu technik sprzedażowych Szkolenia ze specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego Dotychczas odbyły się 4 edycje szkoleń dotyczące marketingu usług medycznych i technik sprzedażowych. Przygotowujemy się także do realizacji szkoleń z zakresu obsługi klientów zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w ramach projektu szkoleń dostępne są na 1

2 DORADZTWO INDYWIDUALNE W PROJEKCIE Jednym z działań realizowanym w projekcie, poza szkoleniami i ekspertyzami rynków zagranicznych, jest indywidualne doradztwo. W ramach takiego doradztwa każdy podmiot zostaje poddany analizie, przeprowadzonej przez naszych ekspertów. Po zidentyfikowaniu potrzeby podmiotu zdrowotnego, eksperci przystępują do dalszych prac, które realizowane są trójtorowo, w zależności od zapotrzebowania uczestnika: 1. Opracowanie strategii zawierającej m.in. propozycje narzędzi [np. marketingowych] pomocnych w zdobywaniu nowych klientów zagranicznych 2. Opracowanie strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie uwzględniającej standardy zarządzania zmianą gospodarczą i zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw. 3. Doradztwo przy tworzeniu konkurencyjnych i przejrzystych sposobów komunikacji z klientem. Niektórzy uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w każdym z wyżej wymienionych elementów, część jednak otrzymuje pomoc tylko w wybranych obszarach. Doradztwo zakończone jest wsparciem eksperta w implementacji strategii. Ponadto każdy ekspert tworzy raport końcowy z wdrożenia takiej strategii. Więcej informacji dotyczących indywidualnego doradztwa znajduje się pod odnośnikiem: DORADZTWO - UCZESTNICY Lista uczestników projektu Branża medyczna.. korzystających z indywidualnego doradztwa: Anmed Anna Sipak-Olszewska Marzena Sipak-Mątwicka S.j. Bellastoma Sp. z o.o. Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Sp. z o.o. Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT Sp. z o.o. sp.k. Centrum Stomatologii Estetycznej Karina Drosd Finance Medical Partner Sp. z o.o. Galenica s.c. /ZAGALAK Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii/ Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych Lecznice Citomed Sp. z o.o. NZOZ Amimed Henryk Kuliński Dom Złota Jesień NZOZ Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego Prof. Dr Aleksander Araszkiewicz NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Pallmed Sp. z o.o. Polex Sp. z o.o. Prywatna Klinika Wident Liliana Winiarska Prywatne Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Ortus Med sp. z o.o. PSPL Nowak&Nowak Sp. z o. o Rutkowski Ltd. Sp. z o.o. - Hotele Uzdrowiskowe St. George Sanatorium Uzdrowiskowe "Promień" Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Oaza Sp. z o.o. 2

3 SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE W TORUNIU W październiku zrealizowane zostały dwie edycje szkoleń: z zakresu technik sprzedażowych oraz dotyczących marketingu usług medycznych. Szkolenia skierowane były do pracowników podmiotów medycznych naszego regionu. Obie grupy szkoleniowe uczestniczyły w zajęciach w Hotelu Bulwar na toruńskiej Starówce. Każda z edycji trwała dwa dni, w zajęciach uczestniczyło każdorazowo od 9 do 10 uczestników. Poniżej zamieszony jest szczegółowy opis zajęć: Szkolenie z technik sprzedażowych Toruń Program: metodyka zwiększania efektywności sprzedaży standardy przy obsłudze pacjentów podniesienie poziomu samo motywacji umiejętność szybkiego budowania relacji z kontrahentami umiejętność odpowiadania na obiekcje pacjentów budowanie klimatu i relacji w obsłudze klienta (pacjenta) zdalna sprzedaż internetowa i telefoniczna (praca dla pracownika np. na urlopie wychowawczym) Szkolenie z marketingu usług medycznych Toruń Program: kreowanie wizerunku placówki medycznej marketingowa strategia działania uwzględniająca komunikację wirtualną marketing relacji w opiece zdrowotnej narzędzia marketingowe w branży medycznej rynki docelowe konsumenci i ich zachowania na rynku usług medycznych profesjonalna obsługa pacjenta przyszłość marketingu w branży medycznej 3

4 MISJA DO SZWECJI EKSPERTYZY W dniach października 2014 roku przedstawiciel Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Sp. z o.o., związanej z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan uczestniczyła w misji gospodarczej do Szwecji organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Misja była finansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Misja była skierowana do przedsiębiorców branży turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Program wyjazdu obejmował uczestnictwo w targach Senior Det Goda Livet [Senior Expo]. Zaplanowana była także wizyta w jednym z największych sztokholmskich szpitali: Sophiahemmed. Niestety z przyczyn organizacyjnych, nie udało się dotrzeć na to spotkanie. W ramach misji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z East Sweden Region organizacji pro biznesowej, działającej w ramach rządu szwedzkiego. W obszarze realizowanych ekspertyz rynków zagranicznych niemieckiego i rosyjskiego, zakończono realizację zogniskowanych wywiadów fokusowych [tzw. FOCUSów], które przeprowadzone były zarówno w Niemczech, jak i w Obwodzie Kaliningradzkim. Ponadto jeszcze pod koniec września wykonawca ekspertyzy przedstawił raport opisujący wyniki pierwszego etapu prac, zawierających między innymi analizę cen usług medycznych w Województwie Kujawsko- Pomorskim w odniesieniu do wybranych podmiotów, z zakresu cen usług: ortopedii, okulistyki, medycyny estetycznej, stomatologii, urologii, kardiologii, rehabilitacji oraz usług uzdrowiskowych i sanatoryjnych. 4

5 ARTYKUŁ INFORMATYZACJA PRZYCHODNI KORZYŚCI, KOSZTY I BARIERY Informatyzacja przychodni jest wymogiem, który, w ciągu najbliższych lat muszą spełnić zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Informatyzacja umożliwia zaoferowanie pacjentowi usług takich jak e- kartoteka, e-rejestracja, e-recepta czy e-termin, które niewątpliwie wpłyną na postrzeganie naszej przychodni, jako placówki nowoczesnej i przyjaznej. Koszty wdrożenia systemu nie są niskie: należy zakupić sprzęt i licencje, opłacić usługę wdrożenia systemu i instalacji sprzętu oraz przeszkolenia naszych pracowników. Projekt ustawy nakłada na dyrekcje placówek medycznych obowiązek informatyzacji. Podejmowane w tym kierunku działania mają koncentrować się przede wszystkim na prowadzeniu elektronicznej ewidencji wszystkich pacjentów danej placówki, prowadzeniu i archiwizowaniu elektronicznych wersji kart choroby i dokumentacji medycznej, usprawnieniu obiegu dokumentów w placówkach, a także rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzenia tradycyjnej dokumentacji np. dotyczących nieczytelnych lub nieprawidłowo wystawionych recept. Mając na uwadze wymagania Ministerstwa Zdrowia, coraz więcej przychodni decyduje się, jeśli nie na pełną informatyzację, to wdrażanie tylko niektórych modułów systemów informatycznych. Dlaczego? Ponieważ informatyzacja staje się nieodłącznym elementem nowoczesnej przychodni, o czym mówi Bartosz Wieczorek: Informatyzacja jest bez wątpienia dobrą drogą, choć wprowadzanie i utrzymywanie takiego systemu jest kosztowne potwierdza Bartosz Wieczorek. Nowoczesna przychodnia zdecydowanie powinna dysponować elektronicznymi kontami pacjentów, powinna mieć spisane procedury wykonywania świadczeń (np. obsługi pacjenta czy na wypadek jego nagłej śmierci w przychodni), powinna także zachęcać kadrę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Nie wspomnę już o dbaniu o pacjenta: o tym, żeby kadra była uprzejma, żeby rejestracja przebiegała sprawnie, a wizyty odbywały się punktualnie dodaje Bartosz Wieczorek. Bartosz Wieczorek zwrócił uwagę, że koszty informatyzacji przychodni są znaczące. To właśnie one są, dla wielu właścicieli przychodni, podstawowym problemem uniemożliwiającym wdrożenie systemu informatycznego. Trudno oszacować całkowity średni koszt całego procesu, można jednak wymienić elementy, które wpłyną na wycenę. Do podstawowych zakupów, których należy dokonać, należą: serwery sieciowe, komputery, monitory komputerowe, klawiatury i myszki, drukarki, pakiety oprogramowania medycznego, kable do transmisji danych i gniazda sieciowe. Do tego trzeba oczywiście doliczyć ceny instalowania urządzeń i ich konfiguracji. I oczywiście koszt usługi wdrożenia oraz serwisowania systemu informatycznego. Od czego jeszcze mogą zależeć całkowite koszty inwestycji? Firmy przeprowadzające informatyzację przychodni biorą także pod uwagę liczbę pracowników, którzy będą korzystać z systemu (ich liczba przekłada się na ilość stanowisk komputerowych i licencji na korzystanie z oprogramowania) a nawet to, w jakim stopniu pracownicy przychodni potrafią obsługiwać komputery (to z kolei przekłada się na liczbę niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń). Znaczenie ma również ilość 5

6 pacjentów obsługiwanych przez jednostkę im placówka większa, tym więcej danych pacjentów muszą pomieścić bazy danych, a więc także serwery. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki i przeprowadzając ostrożne szacunki, można zaryzykować stwierdzenie, że koszt informatyzacji przychodni może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (szczególnie, jeżeli placówka nie ma żadnej infrastruktury teleinformatycznej tj. nie miała wcześniej dostępu do Internetu etc.). Pełnych kosztów informatyzacji nie musi ponosić wyłącznie właściciel. Dzięki Unii Europejskiej, w ramach regionalnych programów operacyjnych, możliwe jest pokrycie części kosztów ze środków Unii. O jakich kwotach mówimy? W przypadku publicznych placówek ochrony zdrowia można spodziewać się zwrotu aż do 85 proc. kosztów. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja placówek niepublicznych. Wiele zależy od założyciela jeżeli jest nim osoba fizyczna albo spółka wtedy poziom dofinansowania jest uzależniony od położenia placówki (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Co finansuje Unia? Jeśli mowa o informatyzacji, z programów operacyjnych finansuje się przede wszystkim koszty wdrożenia systemów informatycznych i wprowadzenia takich usług jak e-rejestracja, e-kartoteka czy możliwość dostępu do wyników badań przez stronę www. Jakie jeszcze, prócz sporych kosztów, możemy napotkać trudności podczas wdrażania systemu? Bez wątpienia informatyzacja wymaga i czasu, i pieniędzy, choć wielu ekspertów do spraw zdrowia uważa, że jest to prosty i oczywisty proces zauważa Bartosz Wieczorek. Główną działalnością naszej placówki jest wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy. Tam mamy już pełną informatyzację kartoteki i cała dokumentacja znajdują się i w komputerze, i na papierze. Niestety nie możemy jeszcze zrezygnować z prowadzenia tradycyjnej dokumentacji w tym zakresie, ponieważ ustawodawca wymaga złożenia na dokumentach podpisu pacjenta, niemniej dążymy w stronę pełnej informatyzacji. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań w poradniach chirurgicznej, wad postawy i podstawowej opieki zdrowotnej. Robimy to krok po kroku, ponieważ koszt zakupu dodatkowych stanowisk komputerowych to około 30 tysięcy złotych, a licencji 7 8 tysięcy, przy dość dobrze rozwiniętej już infrastrukturze informatycznej, gdzie nie musimy na przykład inwestować w serwer komputerowy, szerokopasmowe łącza komputerowa, gdzie już na chwilę obecną wykorzystujemy możliwości teleradiologii naszej pracowni RTG i zdalnego dostępu do zasobów dokumentacji poradni na przykład z domu przez pracowników administracji wylicza Bartosz Wieczorek. Wprowadzenie kompletnej elektronicznej dokumentacji medycznej w naszym przypadku to nie horrendalne koszty, jednak nie można zapominać, że prowadzimy działalność gospodarczą i musimy przeprowadzać wszelkie zmiany zgodnie z przygotowywanymi wcześniej harmonogramami. Poza tym na chwilę obecną brak jest szeroko dostępnych narzędzi informatycznych o niewysokiej cenie zapewniających pełną skalowalność i spójność między urządzeniami diagnostycznymi np. rtg, usg i diagnostyką laboratoryjną, co pozwalałoby na bezpośrednie wprowadzanie wyników badań do e-kartoteki pacjenta. Koszty spięcia urządzeń i napisania dodatkowych aplikacji naprawdę nie są małe. Być może w Polsce funkcjonują już w pełni zinformatyzowane przychodnie, jednak bez wątpienia są to te, które dysponują dużym budżetem podsumowuje Bartosz Wieczorek. O tym, czego, prócz nakładów finansowych, wymaga informatyzacja mówi także Tomasz Kaszuba reprezentujący firmę KA-MED Sp.j. 6

7 Systemy informatyczne dla medycyny: Informatyzacją zajmuje się specjalistyczna firma, jednak zanim specjaliści będą mogli zająć się wdrażaniem systemu, kierownictwo przychodni musi się odpowiednio przygotować. Opcji oferowanych przez systemy jest bardzo wiele, sam program może niemal wszystko, jednak to pracownicy przychodni, znający jej specyfikę, decydują o tym, co jest niezbędne, co przydatne, a co zupełnie nie sprawdzi się w tej konkretnej placówce mówi Tomasz Kaszuba. Decyzji, które trzeba podjąć przed wdrożeniem jest wiele: należy, na podstawie wersji papierowych, przygotować wzory dokumentów elektronicznych, zadecydować, jak będzie wyglądała m.in. rejestracja (czy będzie to system numerkowy, wywoływanie po nazwiskach, czy system kto przyszedł pierwszy wchodzi do gabinetu jako pierwszy ), zastanowić się, czy będziemy posługiwali się podpisem elektronicznym. To wszystko są ważne i rzutujące na przyszłość decyzje. Na przykład w przypadku podpisu elektronicznego wystarczy, żeby nie zgodził się na niego jeden lekarz i już nie może on być wdrożony. Tym samym placówka nie będzie w stanie wydawać dokumentacji medycznej na płycie CD, na przykład jeżeli pacjent będzie się starał o rentę, ale w formie tradycyjnej, ponieważ nie można łączyć obu tych dokumentacji. Oczywiście dobra firma może podpowiedzieć pewne rozwiązania, ale właściciele przychodni również powinni wiedzieć, czego oczekują. To tak jak z kupnem samochodu: ktoś może potrzebować małego benzyniaka do jazdy na krótkich odcinkach (minimum danych, tylko do rozliczeń z NFZ), a ktoś większego ekonomicznego diesela na dłuższe podróże (rozbudowany system informatyczny z dokumentacją elektroniczną, przechowywaniem obrazów, automatyczną wymianą danych z laboratorium w standardzie HL7). Wybór zawsze należy do klienta podsumowuje Tomasz Kaszuba. Dobry system informatyczny zapewnia troskę o finanse placówki, na przykład podpowiada rejestratorce, że młodą matkę należy spytać o zadeklarowanie zgody na leczenie w jednostce w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To oznacza, że firma wdrażająca system informatyczny powinna dobrze znać przepisy i warunki refundacji przez NFZ. Dobry system informatyczny powinien ułatwiać pracę lekarzowi czy rejestratorce, to jest w czytelny sposób prowadzić użytkownika przez poszczególne kroki wprowadzania danych o pacjencie czy o wizycie. Doświadczenie wielu placówek zdrowotnych badanych w Programie Przyjazna Przychodnia podpowiada, że te właśnie cechy systemu dobrze jest zweryfikować już na etapie wyboru oprogramowania i wyłaniania wykonawcy usługi wdrożenia. Zalety e-usług zinformatyzowanej placówki Bartosz Wieczorek wymienił już kilka usług, które mogą zostać wdrożone, kiedy nasza placówka pomyślnie przejdzie proces informatyzacji. Do najpopularniejszych i najczęściej wdrażanych (choć nie bez kontrowersji) należą: e-rejestracja, e-termin, e-kartoteka, e-recepta i e-konsultacje. Na czym polegają? E-rejestracja, której w naszej publikacji poświęciliśmy osobny rozdział, to nic innego jak możliwość rejestrowania się on-line do lekarzy za pomocą strony www. Pacjent, logując się na swoje indywidualne konto, ma możliwość przejrzenia bazy wszystkich lekarzy pracujących w placówce, zorientowania się w terminach i zarejestrowania się do wybranego specjalisty. Podkreślamy, że za e-rejestrację nie uważamy zapytani e- mailowego wysyłanego przez pacjenta do rejestracji, choć taka forma często jest przez placówki nazywana e-rejestracją. E-termin jest usługą, dzięki której, zwykle za pomocą sms-a, możemy poinformować naszych 7

8 pacjentów o zbliżającej się wizycie lekarskiej. Automatyczne wysyłanie smsów jest tańsze, jeśli posiadamy własną bramkę smsową z kartami SIM zakupionymi w ramach abonamentów telefonicznych, w których smsy są tanie lub darmowe do wybranych lub wszystkich sieci. E-kartoteka bazuje na indywidualnych kontach dla każdego z naszych pacjentów, gdzie umieszcza się podsumowania wizyt oraz informacje o zleconych badaniach, wynikach badań, planowanych i przeprowadzonych zabiegach. Na koncie znajdują się również zapiski dotyczące przepisanych leków oraz ich dawek. E-recepta to usługa, która pozwala na gromadzenie w jednej bazie informacji o lekach przepisywanych pacjentowi. W swojej docelowej formie e-recepta powinna integrować dane o receptach wystawianych w skali całego kraju poszczególnym pacjentom tak, by zapobiec konfliktowi leków i umożliwić realizację recepty w aptekach podłączonych do systemu bez udziału dokumentu drukowanego. Dodatkowo e-recepta pozwalałaby lekarzowi monitorować, czy pacjent rzeczywiście wykupił przepisane leki. E-konsultacja to z kolei możliwość kontaktu z lekarzem on-line (za pomocą maila, bądź przeprowadzanego w określonych godzinach chata). Rzeczywista przydatność e-konsultacji jest przez wiele jednostek kwestionowana, ponieważ wymaga od lekarza udzielania porad i dokonywania oceny sytuacji przy braku bezpośredniego osobistego kontaktu z pacjentem. Na podstawie przedstawionych wyżej usług można zobaczyć, że informatyzacja odciąża zarówno pracowników rejestracji, jak i samych lekarzy. Pracownicy recepcji mają możliwość stałego wglądu do kalendarza rejestracji na wiele dni do przodu, jego edycji i ręcznej aktualizacji (np. w przypadku, kiedy pacjent rezygnuje z wizyty), lekarze zaś mogą szybko sprawdzić historię choroby pacjenta i zażywane przez niego dawki, a także wydrukować receptę, minimalizując tym samym ryzyko popełnienia błędu. Z elektronicznego systemu korzystają także osoby odpowiedzialne za rozliczenia z NFZ. Informatyzacja a pracochłonność procedur Pomijając koszty wdrożenia systemów oraz konieczność wyszkolenia pracowników, informatyzacja ma więcej plusów, niż minusów. Do jej największych zalet należy bez wątpienia szybki dostęp do baz danych (gdzie przechowywane są karty pacjentów, historie choroby, aktualne listy leków wraz z dawkami), łatwe gromadzenie i zarządzanie dokumentacją medyczną, a także jej bezproblemowe archiwizowanie (nie musimy więcej troszczyć się o miejsce na archiwum) i zdecydowanie mniej czynności administracyjnych. Czy zalety te dostrzegają także właściciele przychodni? Oczywiście, że tak mówi Aleksander Kłeczek. W naszej przychodni, dzięki temu, że część budynku wynajmujemy pod laboratorium, natychmiastowy dostęp do wyników badań mamy już od początku naszej działalności. Całkiem niedawno zaczęliśmy wprowadzać elektroniczną obsługę w gabinetach, której się jeszcze uczymy, bo jest to dla nas zupełna nowość. Ale kiedy oswoimy się z tym systemem, zajmiemy się wynikami badań online i rejestracją bo to jest przyszłość, papierowe dokumenty prędzej czy później trafią do kosza, wyparte całkowicie przez ich elektroniczne wersje. Oczywiście informatyzacja przychodni jest sporym udogodnieniem mówi Marek Dymkowski, ale zauważa również, że w tym procesie podstawą powinien być system, który informowałby nas o tym, czy dany pacjent jest ubezpieczony. To dla nas podstawa. Nasza przychodnia przechodzi niedługo, na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Chcemy rozszerzyć program do rozliczeń z NFZ. Odejdziemy od dokumentacji papierowej, by nie magazynować ton 8

9 papieru, ale także, by unikać błędów, które potem wychodzą podczas kontroli NFZ mówi o swoich planach, związanych z informatyzacją, Marek Dymkowski. Z kolei dr n. med. Aleksandra Szyld z NZOZ Centrum Pediatryczno- Internistycznego Jaskółka Sp. z o.o. zwraca uwagę na korzyści, jakie przyniosłoby stworzenie ogólnopolskiego systemu gromadzącego dane pacjentów. Gdyby taki system objął cały kraj, moglibyśmy szybko sprawdzić, jakie leki zażywał wcześniej pacjent, na co chorował, a także jakie przechodził badania wyjaśnia dr n. med. Aleksandra Szyld. To ważne, ponieważ pacjenci często nie przyznają się, że byli już diagnozowani czasem nie pamiętają, czasem nie mówią. A, jak wiadomo, szybkie postawienie diagnozy jest kluczowe w leczeniu wielu chorób, dlatego dostęp do bazy wszystkich badań danego pacjenta byłby dla nas nieocenioną pomocą. Informatyzacja a czynnik ludzki Mimo niezaprzeczalnych korzyści, płynących z informatyzacji przychodni, wdrażane części wymienionych już usług nadal budzi emocje. Najwięcej kontrowersji wiąże się z prowadzeniem elektronicznych kartotek pacjentów. Dlaczego? Część rozmówców wskazuje na niezadowolenie pacjentów. Sądzę że pacjenci mogą odnosić wrażenie, że lekarze zbyt dużo czasu poświęcają na obsługę komputera i że przez to czas wizyty się wydłuża tłumaczy Aleksander Kłeczek i uspokaja Ale to przejściowy problem, bo z czasem taka obsługa będzie nam zajmowała coraz mniej czasu. W bardziej optymistycznym tonie wypowiada się dr n. med. Aleksandra Szyld. Nie, to zdecydowanie nieprawda, by na wdrożeniu systemu cierpieli pacjenci zapewnia Aleksandra Szyld. Podczas wizyty rzeczywiście wprowadza się do systemu wszystkie informacje: opis dolegliwości, rozpoznanie, zalecenia, recepty. Ale na pewno nie odbywa się to kosztem pacjenta, ani w żadnym wypadku nie dekoncentruje lekarza. Wręcz przeciwnie. Ja, jako lekarz, czuję się bardziej swobodnie, ponieważ nie muszę martwic się kwestią np. czytelności wprowadzanych danych. Wcześniej zdarzały się przecież takie sytuacje, że pacjent wracał z receptą lub wnioskiem, których w aptece lub innej instytucji nie odczytano. A wiadomo, że takie sytuacje nie należą do przyjemnych ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Dr n. med. Aleksandra Szyld tłumaczy również, jak wygląda cały proces wprowadzania danych i wymienia jego zalety. Wszystko dzieje się na bieżąco zaczyna dr n. med. Aleksandra Szyld. Najpierw rozmawiam z pacjentem i go badam, później uzupełniam druki, wystawiam receptę i drukuję całość w formie podsumowania wizyty. Takie podsumowanie trafia następnie do kartoteki pacjenta, istnieje również w formie elektronicznej na dysku opowiada dr n. med. Aleksandra Szyld. Jak wspomniałam, dzięki systemowi znika problem nieczytelnych recept, a co za tym idzie konieczności kilkukrotnego odwiedzania przychodni przez pacjenta. Z drugiej strony czas wizyty ulega radykalnemu wydłużeniu wizyta trwa dwukrotnie dłużej. To oczywiście sprawia, że pacjenci dłużej czekają i mogą się denerwować. Jednak dla mnie, jako lekarza, system ma właściwie same zalety. Pozwala na szybki podgląd historii choroby i zażywanych leków, a także na ich wyszukanie lub sprawdzenie dawki, jeśli pacjent nie pamięta, co dość często się zdarza podsumowuje dr n. med. Aleksandra Szyld. Również Beata Kukiełka jest zdania, że problem skarżących się na prowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjentów nie występuje na masową skalę. Absolutnie nie mieliśmy tego typu skarg potwierdza Beata Kukiełka. Pracujemy na specjalistycznym oprogramowaniu przeznaczonym do obsługi przychodni, większość naszych lekarzy prowadzi już elektroniczną dokumentację, a więc wypełnia karty choroby za pomocą komputera. 9

10 Niesie to ze sobą szereg korzyści: lekarze mają podgląd minionych wizyt, także u innych lekarzy, mogą zobaczyć wyniki badań diagnostycznych czy USG, wypisać recepty. Nie ukrywamy, że wprowadzenie tego systemu sporo nas kosztowało: należało zainwestować w sprzęt, w licencje i we wdrożenie. Ale z dzisiejszej perspektywy widać, że była to dobra decyzja, zwłaszcza, że takie posunięcie jest konieczne i wynika z przepisów, które zaczną obowiązywać wszystkich od 2014 roku przekonuje Beata Kukiełka. Kolejną osobą, która przekonuje, że pacjenci nie muszą obawiać się elektronicznej dokumentacji, jest Marek Dymkowski, który uważa również, że problemem może być nie niezadowolenie pacjentów, ale niechęć personelu do pracy z komputerem. W mojej przychodni system jest wdrażany i nikt nie zgłasza takich zarzutów. Oczywiście jest to kosztowne, ale nie trudne do wprowadzenia. Moim zdaniem, problemem mogą być wyłącznie ludzie, którym nie chce się uczyć nowych rozwiązań, w tym zwykłej obsługi komputera zaczyna Marek Dymkowski. Boją się nowości, zmian, uciekają przed nimi i kreują mnóstwo wymówek. Dlaczego pacjent miałby czuć się ignorowany? Niby jak? Lekarze zgłaszający takie zastrzeżenia obecnie wypełniają historie choroby ręcznie, na papierze, mając wzrok skupiony właśnie na zeszytach, receptach, książkach czy pacjenci się na to skarżą? Dlaczego więc mieliby się czuć ignorowani, gdy ta sama uwaga będzie skierowana na monitor? A prowadzenie elektronicznej historii choroby jest dużo prostsze i, w gruncie rzeczy, w konsekwencji szybsze i bezpieczniejsze nie trzeba już za każdym razem dokonywać wpisu tych samych sformułowań (np. badanie fizykalne bez zmian ), ale wybrać taką opcję ze zdefiniowanego słownika przekonuje Dymkowski. Dokumentacja jest czytelna, nie można jej poprawiać, jest dostępna dla każdego ogniwa w systemie leczenia według odpowiednich praw dostępu. Nie ma obiektywnego powodu, dla którego system elektroniczny miałby być kłopotliwy. Może oprócz jednego: niechęci do zmian, co obiektywnie jest bardzo ludzkie kończy Marek Dymkowski. Z Markiem Dymkowskim zgadza Beata Kukiełka. Jak wspomniałam: nie dotarła do nas żadna skarga pacjenta, który miałby twierdzić, że wizyta trwa za długo czy, że lekarz go ignoruje mówi B. Kukiełka. Natomiast lekarze rzeczywiście zgłaszali nam obiekcje, niektórzy ostro protestowali, aby opóźnić wprowadzenie systemu. Sądzę, że wynikało to z obaw: przed obsługą sprzętu i tym, czy sobie poradzą wyjaśnia Beata Kukiełka. Mimo tego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie elektronicznych kartotek i przekonywaliśmy lekarzy, że nie ma innej drogi. Teraz część z tych lekarzy, którzy kiedyś się opierali, nie wyobraża sobie pracy bez komputera, a nawet zdarzały się sytuacje, kiedy następowała chwilowa awaria systemu, że nie chcieli przyjmować pacjentów. Źródło publikacji: red. Pruszkowska K., Zarządzanie nowoczesną przychodnią zdrowia; Lekcje z najlepszych polskich placówek, certyfikowanych w Programie Przyjazna Przychodnia, Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie, Jaworzno

11 LIDER PROJEKTU Kujawko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan to podmiot skupiający ponad 60 firm członkowskich z wszystkich branż województwa. Organizacja, wspólnie z Konfederacją Lewiatan (podmiotem matką) zabiega o wzrost konkurencyjności, uczciwe regulacje prawne i sukces przedsiębiorstw w regionie. Organizacja jest także reprezentantem swoich członków wobec lokalnych i krajowych władz. Od lipca 2013 roku Organizacja kieruje Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego celem jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w biurze KPOP Lewiatan w Toruniu przy ul. Moniuszki 10 i w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15 lok. 302 II piętro telefonicznie pod numerem: Pytania prosimy kierować również na adres: lub do Koordynatora Projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny PAŹDZIERNIK 2013, WYDANIE DWUNASTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych

Wydział Zarządzania i Turystyki. Ewa Tutaj. Numer albumu: 12108. Instrumenty promocji usług medycznych Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Ewa Tutaj Numer albumu: 12108 Instrumenty promocji usług medycznych na przykładzie Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 6 2/2013 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Profesal Basic Premium na start _5 Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10 Zarządzanie systemem celów w Profesalu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki SPO RZL

Dobre praktyki SPO RZL Dobre praktyki SPO RZL Projekty nakierowane na doskonalenie umiejętności pracowników i menedżerów firm, dofinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004-2006

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku? Fundusze Europejskie Biuletyn Informacyjny nr 25 marzec 2012 w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo