BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo dla uczestników projektu, którego zadaniem jest wsparcie firm medycznych w rozpoczęciu lub rozwoju działań na rynku turystyki medycznej i uzdrowiskowej. W tym celu każdy uczestniczący w projekcie podmiot zostaje poddany analizie potencjału pod względem rozwoju w tej branży, a także zdefiniowania potrzeb firmy. Na podstawie tych analiz opracowana, a następnie wdrażana jest strategia innowacji oraz budowana jest dostosowana do potrzeb podmiotu zdrowotnego oferta dla klientów komercyjnych krajowych i zagranicznych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w budowaniu oferty usług, także w zakresie przygotowania tej oferty w różnych wersjach językowych (w zależności od zapotrzebowania) angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców: reprezentujących branżę medyczną, poszukujących nowych ścieżek rozwoju swojego biznesu planujących wejść na rynki zagraniczne i pozyskać nowych klientów, potrzebujących doradztwa w zakresie zapotrzebowania rynku i dostosowania swoich usług, do wymagań rynkowych, planujących przeszkolenie pracowników, by lepiej promowali i sprzedawali Markę firmy REALIZOWANE SZKOLENIA: W celu sprawnego wdrożenia powstałych strategii innowacyjnych pracownicy podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie biorą udział w pakiecie szkoleń ukierunkowanych na wzrost zainteresowania klienta ofertą, pozyskanie potencjalnego pacjenta z rynku polskiego i/lub zagranicznego, a następnie jego profesjonalną obsługę. W ramach projektu realizowane będą [i są już obecnie] następujące szkolenia: Szkolenia z marketingu usług medycznych Szkolenia z zakresu technik sprzedażowych Szkolenia ze specyfiki obsługi pacjenta zagranicznego Dotychczas odbyły się 4 edycje szkoleń dotyczące marketingu usług medycznych i technik sprzedażowych. Przygotowujemy się także do realizacji szkoleń z zakresu obsługi klientów zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w ramach projektu szkoleń dostępne są na 1

2 DORADZTWO INDYWIDUALNE W PROJEKCIE Jednym z działań realizowanym w projekcie, poza szkoleniami i ekspertyzami rynków zagranicznych, jest indywidualne doradztwo. W ramach takiego doradztwa każdy podmiot zostaje poddany analizie, przeprowadzonej przez naszych ekspertów. Po zidentyfikowaniu potrzeby podmiotu zdrowotnego, eksperci przystępują do dalszych prac, które realizowane są trójtorowo, w zależności od zapotrzebowania uczestnika: 1. Opracowanie strategii zawierającej m.in. propozycje narzędzi [np. marketingowych] pomocnych w zdobywaniu nowych klientów zagranicznych 2. Opracowanie strategii innowacyjnej w przedsiębiorstwie uwzględniającej standardy zarządzania zmianą gospodarczą i zarządzania zasobami ludzkimi oraz potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw. 3. Doradztwo przy tworzeniu konkurencyjnych i przejrzystych sposobów komunikacji z klientem. Niektórzy uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w każdym z wyżej wymienionych elementów, część jednak otrzymuje pomoc tylko w wybranych obszarach. Doradztwo zakończone jest wsparciem eksperta w implementacji strategii. Ponadto każdy ekspert tworzy raport końcowy z wdrożenia takiej strategii. Więcej informacji dotyczących indywidualnego doradztwa znajduje się pod odnośnikiem: DORADZTWO - UCZESTNICY Lista uczestników projektu Branża medyczna.. korzystających z indywidualnego doradztwa: Anmed Anna Sipak-Olszewska Marzena Sipak-Mątwicka S.j. Bellastoma Sp. z o.o. Centrum Chirurgiczne - Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Sp. z o.o. Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT Sp. z o.o. sp.k. Centrum Stomatologii Estetycznej Karina Drosd Finance Medical Partner Sp. z o.o. Galenica s.c. /ZAGALAK Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii/ Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych Lecznice Citomed Sp. z o.o. NZOZ Amimed Henryk Kuliński Dom Złota Jesień NZOZ Centrum Kultury, Higieny i Zdrowia Psychicznego Prof. Dr Aleksander Araszkiewicz NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Pallmed Sp. z o.o. Polex Sp. z o.o. Prywatna Klinika Wident Liliana Winiarska Prywatne Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Ortus Med sp. z o.o. PSPL Nowak&Nowak Sp. z o. o Rutkowski Ltd. Sp. z o.o. - Hotele Uzdrowiskowe St. George Sanatorium Uzdrowiskowe "Promień" Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Oaza Sp. z o.o. 2

3 SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE W TORUNIU W październiku zrealizowane zostały dwie edycje szkoleń: z zakresu technik sprzedażowych oraz dotyczących marketingu usług medycznych. Szkolenia skierowane były do pracowników podmiotów medycznych naszego regionu. Obie grupy szkoleniowe uczestniczyły w zajęciach w Hotelu Bulwar na toruńskiej Starówce. Każda z edycji trwała dwa dni, w zajęciach uczestniczyło każdorazowo od 9 do 10 uczestników. Poniżej zamieszony jest szczegółowy opis zajęć: Szkolenie z technik sprzedażowych Toruń Program: metodyka zwiększania efektywności sprzedaży standardy przy obsłudze pacjentów podniesienie poziomu samo motywacji umiejętność szybkiego budowania relacji z kontrahentami umiejętność odpowiadania na obiekcje pacjentów budowanie klimatu i relacji w obsłudze klienta (pacjenta) zdalna sprzedaż internetowa i telefoniczna (praca dla pracownika np. na urlopie wychowawczym) Szkolenie z marketingu usług medycznych Toruń Program: kreowanie wizerunku placówki medycznej marketingowa strategia działania uwzględniająca komunikację wirtualną marketing relacji w opiece zdrowotnej narzędzia marketingowe w branży medycznej rynki docelowe konsumenci i ich zachowania na rynku usług medycznych profesjonalna obsługa pacjenta przyszłość marketingu w branży medycznej 3

4 MISJA DO SZWECJI EKSPERTYZY W dniach października 2014 roku przedstawiciel Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Sp. z o.o., związanej z Kujawsko-Pomorską Organizacją Pracodawców Lewiatan uczestniczyła w misji gospodarczej do Szwecji organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Misja była finansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Misja była skierowana do przedsiębiorców branży turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Program wyjazdu obejmował uczestnictwo w targach Senior Det Goda Livet [Senior Expo]. Zaplanowana była także wizyta w jednym z największych sztokholmskich szpitali: Sophiahemmed. Niestety z przyczyn organizacyjnych, nie udało się dotrzeć na to spotkanie. W ramach misji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z East Sweden Region organizacji pro biznesowej, działającej w ramach rządu szwedzkiego. W obszarze realizowanych ekspertyz rynków zagranicznych niemieckiego i rosyjskiego, zakończono realizację zogniskowanych wywiadów fokusowych [tzw. FOCUSów], które przeprowadzone były zarówno w Niemczech, jak i w Obwodzie Kaliningradzkim. Ponadto jeszcze pod koniec września wykonawca ekspertyzy przedstawił raport opisujący wyniki pierwszego etapu prac, zawierających między innymi analizę cen usług medycznych w Województwie Kujawsko- Pomorskim w odniesieniu do wybranych podmiotów, z zakresu cen usług: ortopedii, okulistyki, medycyny estetycznej, stomatologii, urologii, kardiologii, rehabilitacji oraz usług uzdrowiskowych i sanatoryjnych. 4

5 ARTYKUŁ INFORMATYZACJA PRZYCHODNI KORZYŚCI, KOSZTY I BARIERY Informatyzacja przychodni jest wymogiem, który, w ciągu najbliższych lat muszą spełnić zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Informatyzacja umożliwia zaoferowanie pacjentowi usług takich jak e- kartoteka, e-rejestracja, e-recepta czy e-termin, które niewątpliwie wpłyną na postrzeganie naszej przychodni, jako placówki nowoczesnej i przyjaznej. Koszty wdrożenia systemu nie są niskie: należy zakupić sprzęt i licencje, opłacić usługę wdrożenia systemu i instalacji sprzętu oraz przeszkolenia naszych pracowników. Projekt ustawy nakłada na dyrekcje placówek medycznych obowiązek informatyzacji. Podejmowane w tym kierunku działania mają koncentrować się przede wszystkim na prowadzeniu elektronicznej ewidencji wszystkich pacjentów danej placówki, prowadzeniu i archiwizowaniu elektronicznych wersji kart choroby i dokumentacji medycznej, usprawnieniu obiegu dokumentów w placówkach, a także rozwiązywaniu problemów wynikających z prowadzenia tradycyjnej dokumentacji np. dotyczących nieczytelnych lub nieprawidłowo wystawionych recept. Mając na uwadze wymagania Ministerstwa Zdrowia, coraz więcej przychodni decyduje się, jeśli nie na pełną informatyzację, to wdrażanie tylko niektórych modułów systemów informatycznych. Dlaczego? Ponieważ informatyzacja staje się nieodłącznym elementem nowoczesnej przychodni, o czym mówi Bartosz Wieczorek: Informatyzacja jest bez wątpienia dobrą drogą, choć wprowadzanie i utrzymywanie takiego systemu jest kosztowne potwierdza Bartosz Wieczorek. Nowoczesna przychodnia zdecydowanie powinna dysponować elektronicznymi kontami pacjentów, powinna mieć spisane procedury wykonywania świadczeń (np. obsługi pacjenta czy na wypadek jego nagłej śmierci w przychodni), powinna także zachęcać kadrę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Nie wspomnę już o dbaniu o pacjenta: o tym, żeby kadra była uprzejma, żeby rejestracja przebiegała sprawnie, a wizyty odbywały się punktualnie dodaje Bartosz Wieczorek. Bartosz Wieczorek zwrócił uwagę, że koszty informatyzacji przychodni są znaczące. To właśnie one są, dla wielu właścicieli przychodni, podstawowym problemem uniemożliwiającym wdrożenie systemu informatycznego. Trudno oszacować całkowity średni koszt całego procesu, można jednak wymienić elementy, które wpłyną na wycenę. Do podstawowych zakupów, których należy dokonać, należą: serwery sieciowe, komputery, monitory komputerowe, klawiatury i myszki, drukarki, pakiety oprogramowania medycznego, kable do transmisji danych i gniazda sieciowe. Do tego trzeba oczywiście doliczyć ceny instalowania urządzeń i ich konfiguracji. I oczywiście koszt usługi wdrożenia oraz serwisowania systemu informatycznego. Od czego jeszcze mogą zależeć całkowite koszty inwestycji? Firmy przeprowadzające informatyzację przychodni biorą także pod uwagę liczbę pracowników, którzy będą korzystać z systemu (ich liczba przekłada się na ilość stanowisk komputerowych i licencji na korzystanie z oprogramowania) a nawet to, w jakim stopniu pracownicy przychodni potrafią obsługiwać komputery (to z kolei przekłada się na liczbę niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń). Znaczenie ma również ilość 5

6 pacjentów obsługiwanych przez jednostkę im placówka większa, tym więcej danych pacjentów muszą pomieścić bazy danych, a więc także serwery. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki i przeprowadzając ostrożne szacunki, można zaryzykować stwierdzenie, że koszt informatyzacji przychodni może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (szczególnie, jeżeli placówka nie ma żadnej infrastruktury teleinformatycznej tj. nie miała wcześniej dostępu do Internetu etc.). Pełnych kosztów informatyzacji nie musi ponosić wyłącznie właściciel. Dzięki Unii Europejskiej, w ramach regionalnych programów operacyjnych, możliwe jest pokrycie części kosztów ze środków Unii. O jakich kwotach mówimy? W przypadku publicznych placówek ochrony zdrowia można spodziewać się zwrotu aż do 85 proc. kosztów. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja placówek niepublicznych. Wiele zależy od założyciela jeżeli jest nim osoba fizyczna albo spółka wtedy poziom dofinansowania jest uzależniony od położenia placówki (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Co finansuje Unia? Jeśli mowa o informatyzacji, z programów operacyjnych finansuje się przede wszystkim koszty wdrożenia systemów informatycznych i wprowadzenia takich usług jak e-rejestracja, e-kartoteka czy możliwość dostępu do wyników badań przez stronę www. Jakie jeszcze, prócz sporych kosztów, możemy napotkać trudności podczas wdrażania systemu? Bez wątpienia informatyzacja wymaga i czasu, i pieniędzy, choć wielu ekspertów do spraw zdrowia uważa, że jest to prosty i oczywisty proces zauważa Bartosz Wieczorek. Główną działalnością naszej placówki jest wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy. Tam mamy już pełną informatyzację kartoteki i cała dokumentacja znajdują się i w komputerze, i na papierze. Niestety nie możemy jeszcze zrezygnować z prowadzenia tradycyjnej dokumentacji w tym zakresie, ponieważ ustawodawca wymaga złożenia na dokumentach podpisu pacjenta, niemniej dążymy w stronę pełnej informatyzacji. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań w poradniach chirurgicznej, wad postawy i podstawowej opieki zdrowotnej. Robimy to krok po kroku, ponieważ koszt zakupu dodatkowych stanowisk komputerowych to około 30 tysięcy złotych, a licencji 7 8 tysięcy, przy dość dobrze rozwiniętej już infrastrukturze informatycznej, gdzie nie musimy na przykład inwestować w serwer komputerowy, szerokopasmowe łącza komputerowa, gdzie już na chwilę obecną wykorzystujemy możliwości teleradiologii naszej pracowni RTG i zdalnego dostępu do zasobów dokumentacji poradni na przykład z domu przez pracowników administracji wylicza Bartosz Wieczorek. Wprowadzenie kompletnej elektronicznej dokumentacji medycznej w naszym przypadku to nie horrendalne koszty, jednak nie można zapominać, że prowadzimy działalność gospodarczą i musimy przeprowadzać wszelkie zmiany zgodnie z przygotowywanymi wcześniej harmonogramami. Poza tym na chwilę obecną brak jest szeroko dostępnych narzędzi informatycznych o niewysokiej cenie zapewniających pełną skalowalność i spójność między urządzeniami diagnostycznymi np. rtg, usg i diagnostyką laboratoryjną, co pozwalałoby na bezpośrednie wprowadzanie wyników badań do e-kartoteki pacjenta. Koszty spięcia urządzeń i napisania dodatkowych aplikacji naprawdę nie są małe. Być może w Polsce funkcjonują już w pełni zinformatyzowane przychodnie, jednak bez wątpienia są to te, które dysponują dużym budżetem podsumowuje Bartosz Wieczorek. O tym, czego, prócz nakładów finansowych, wymaga informatyzacja mówi także Tomasz Kaszuba reprezentujący firmę KA-MED Sp.j. 6

7 Systemy informatyczne dla medycyny: Informatyzacją zajmuje się specjalistyczna firma, jednak zanim specjaliści będą mogli zająć się wdrażaniem systemu, kierownictwo przychodni musi się odpowiednio przygotować. Opcji oferowanych przez systemy jest bardzo wiele, sam program może niemal wszystko, jednak to pracownicy przychodni, znający jej specyfikę, decydują o tym, co jest niezbędne, co przydatne, a co zupełnie nie sprawdzi się w tej konkretnej placówce mówi Tomasz Kaszuba. Decyzji, które trzeba podjąć przed wdrożeniem jest wiele: należy, na podstawie wersji papierowych, przygotować wzory dokumentów elektronicznych, zadecydować, jak będzie wyglądała m.in. rejestracja (czy będzie to system numerkowy, wywoływanie po nazwiskach, czy system kto przyszedł pierwszy wchodzi do gabinetu jako pierwszy ), zastanowić się, czy będziemy posługiwali się podpisem elektronicznym. To wszystko są ważne i rzutujące na przyszłość decyzje. Na przykład w przypadku podpisu elektronicznego wystarczy, żeby nie zgodził się na niego jeden lekarz i już nie może on być wdrożony. Tym samym placówka nie będzie w stanie wydawać dokumentacji medycznej na płycie CD, na przykład jeżeli pacjent będzie się starał o rentę, ale w formie tradycyjnej, ponieważ nie można łączyć obu tych dokumentacji. Oczywiście dobra firma może podpowiedzieć pewne rozwiązania, ale właściciele przychodni również powinni wiedzieć, czego oczekują. To tak jak z kupnem samochodu: ktoś może potrzebować małego benzyniaka do jazdy na krótkich odcinkach (minimum danych, tylko do rozliczeń z NFZ), a ktoś większego ekonomicznego diesela na dłuższe podróże (rozbudowany system informatyczny z dokumentacją elektroniczną, przechowywaniem obrazów, automatyczną wymianą danych z laboratorium w standardzie HL7). Wybór zawsze należy do klienta podsumowuje Tomasz Kaszuba. Dobry system informatyczny zapewnia troskę o finanse placówki, na przykład podpowiada rejestratorce, że młodą matkę należy spytać o zadeklarowanie zgody na leczenie w jednostce w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To oznacza, że firma wdrażająca system informatyczny powinna dobrze znać przepisy i warunki refundacji przez NFZ. Dobry system informatyczny powinien ułatwiać pracę lekarzowi czy rejestratorce, to jest w czytelny sposób prowadzić użytkownika przez poszczególne kroki wprowadzania danych o pacjencie czy o wizycie. Doświadczenie wielu placówek zdrowotnych badanych w Programie Przyjazna Przychodnia podpowiada, że te właśnie cechy systemu dobrze jest zweryfikować już na etapie wyboru oprogramowania i wyłaniania wykonawcy usługi wdrożenia. Zalety e-usług zinformatyzowanej placówki Bartosz Wieczorek wymienił już kilka usług, które mogą zostać wdrożone, kiedy nasza placówka pomyślnie przejdzie proces informatyzacji. Do najpopularniejszych i najczęściej wdrażanych (choć nie bez kontrowersji) należą: e-rejestracja, e-termin, e-kartoteka, e-recepta i e-konsultacje. Na czym polegają? E-rejestracja, której w naszej publikacji poświęciliśmy osobny rozdział, to nic innego jak możliwość rejestrowania się on-line do lekarzy za pomocą strony www. Pacjent, logując się na swoje indywidualne konto, ma możliwość przejrzenia bazy wszystkich lekarzy pracujących w placówce, zorientowania się w terminach i zarejestrowania się do wybranego specjalisty. Podkreślamy, że za e-rejestrację nie uważamy zapytani e- mailowego wysyłanego przez pacjenta do rejestracji, choć taka forma często jest przez placówki nazywana e-rejestracją. E-termin jest usługą, dzięki której, zwykle za pomocą sms-a, możemy poinformować naszych 7

8 pacjentów o zbliżającej się wizycie lekarskiej. Automatyczne wysyłanie smsów jest tańsze, jeśli posiadamy własną bramkę smsową z kartami SIM zakupionymi w ramach abonamentów telefonicznych, w których smsy są tanie lub darmowe do wybranych lub wszystkich sieci. E-kartoteka bazuje na indywidualnych kontach dla każdego z naszych pacjentów, gdzie umieszcza się podsumowania wizyt oraz informacje o zleconych badaniach, wynikach badań, planowanych i przeprowadzonych zabiegach. Na koncie znajdują się również zapiski dotyczące przepisanych leków oraz ich dawek. E-recepta to usługa, która pozwala na gromadzenie w jednej bazie informacji o lekach przepisywanych pacjentowi. W swojej docelowej formie e-recepta powinna integrować dane o receptach wystawianych w skali całego kraju poszczególnym pacjentom tak, by zapobiec konfliktowi leków i umożliwić realizację recepty w aptekach podłączonych do systemu bez udziału dokumentu drukowanego. Dodatkowo e-recepta pozwalałaby lekarzowi monitorować, czy pacjent rzeczywiście wykupił przepisane leki. E-konsultacja to z kolei możliwość kontaktu z lekarzem on-line (za pomocą maila, bądź przeprowadzanego w określonych godzinach chata). Rzeczywista przydatność e-konsultacji jest przez wiele jednostek kwestionowana, ponieważ wymaga od lekarza udzielania porad i dokonywania oceny sytuacji przy braku bezpośredniego osobistego kontaktu z pacjentem. Na podstawie przedstawionych wyżej usług można zobaczyć, że informatyzacja odciąża zarówno pracowników rejestracji, jak i samych lekarzy. Pracownicy recepcji mają możliwość stałego wglądu do kalendarza rejestracji na wiele dni do przodu, jego edycji i ręcznej aktualizacji (np. w przypadku, kiedy pacjent rezygnuje z wizyty), lekarze zaś mogą szybko sprawdzić historię choroby pacjenta i zażywane przez niego dawki, a także wydrukować receptę, minimalizując tym samym ryzyko popełnienia błędu. Z elektronicznego systemu korzystają także osoby odpowiedzialne za rozliczenia z NFZ. Informatyzacja a pracochłonność procedur Pomijając koszty wdrożenia systemów oraz konieczność wyszkolenia pracowników, informatyzacja ma więcej plusów, niż minusów. Do jej największych zalet należy bez wątpienia szybki dostęp do baz danych (gdzie przechowywane są karty pacjentów, historie choroby, aktualne listy leków wraz z dawkami), łatwe gromadzenie i zarządzanie dokumentacją medyczną, a także jej bezproblemowe archiwizowanie (nie musimy więcej troszczyć się o miejsce na archiwum) i zdecydowanie mniej czynności administracyjnych. Czy zalety te dostrzegają także właściciele przychodni? Oczywiście, że tak mówi Aleksander Kłeczek. W naszej przychodni, dzięki temu, że część budynku wynajmujemy pod laboratorium, natychmiastowy dostęp do wyników badań mamy już od początku naszej działalności. Całkiem niedawno zaczęliśmy wprowadzać elektroniczną obsługę w gabinetach, której się jeszcze uczymy, bo jest to dla nas zupełna nowość. Ale kiedy oswoimy się z tym systemem, zajmiemy się wynikami badań online i rejestracją bo to jest przyszłość, papierowe dokumenty prędzej czy później trafią do kosza, wyparte całkowicie przez ich elektroniczne wersje. Oczywiście informatyzacja przychodni jest sporym udogodnieniem mówi Marek Dymkowski, ale zauważa również, że w tym procesie podstawą powinien być system, który informowałby nas o tym, czy dany pacjent jest ubezpieczony. To dla nas podstawa. Nasza przychodnia przechodzi niedługo, na prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Chcemy rozszerzyć program do rozliczeń z NFZ. Odejdziemy od dokumentacji papierowej, by nie magazynować ton 8

9 papieru, ale także, by unikać błędów, które potem wychodzą podczas kontroli NFZ mówi o swoich planach, związanych z informatyzacją, Marek Dymkowski. Z kolei dr n. med. Aleksandra Szyld z NZOZ Centrum Pediatryczno- Internistycznego Jaskółka Sp. z o.o. zwraca uwagę na korzyści, jakie przyniosłoby stworzenie ogólnopolskiego systemu gromadzącego dane pacjentów. Gdyby taki system objął cały kraj, moglibyśmy szybko sprawdzić, jakie leki zażywał wcześniej pacjent, na co chorował, a także jakie przechodził badania wyjaśnia dr n. med. Aleksandra Szyld. To ważne, ponieważ pacjenci często nie przyznają się, że byli już diagnozowani czasem nie pamiętają, czasem nie mówią. A, jak wiadomo, szybkie postawienie diagnozy jest kluczowe w leczeniu wielu chorób, dlatego dostęp do bazy wszystkich badań danego pacjenta byłby dla nas nieocenioną pomocą. Informatyzacja a czynnik ludzki Mimo niezaprzeczalnych korzyści, płynących z informatyzacji przychodni, wdrażane części wymienionych już usług nadal budzi emocje. Najwięcej kontrowersji wiąże się z prowadzeniem elektronicznych kartotek pacjentów. Dlaczego? Część rozmówców wskazuje na niezadowolenie pacjentów. Sądzę że pacjenci mogą odnosić wrażenie, że lekarze zbyt dużo czasu poświęcają na obsługę komputera i że przez to czas wizyty się wydłuża tłumaczy Aleksander Kłeczek i uspokaja Ale to przejściowy problem, bo z czasem taka obsługa będzie nam zajmowała coraz mniej czasu. W bardziej optymistycznym tonie wypowiada się dr n. med. Aleksandra Szyld. Nie, to zdecydowanie nieprawda, by na wdrożeniu systemu cierpieli pacjenci zapewnia Aleksandra Szyld. Podczas wizyty rzeczywiście wprowadza się do systemu wszystkie informacje: opis dolegliwości, rozpoznanie, zalecenia, recepty. Ale na pewno nie odbywa się to kosztem pacjenta, ani w żadnym wypadku nie dekoncentruje lekarza. Wręcz przeciwnie. Ja, jako lekarz, czuję się bardziej swobodnie, ponieważ nie muszę martwic się kwestią np. czytelności wprowadzanych danych. Wcześniej zdarzały się przecież takie sytuacje, że pacjent wracał z receptą lub wnioskiem, których w aptece lub innej instytucji nie odczytano. A wiadomo, że takie sytuacje nie należą do przyjemnych ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Dr n. med. Aleksandra Szyld tłumaczy również, jak wygląda cały proces wprowadzania danych i wymienia jego zalety. Wszystko dzieje się na bieżąco zaczyna dr n. med. Aleksandra Szyld. Najpierw rozmawiam z pacjentem i go badam, później uzupełniam druki, wystawiam receptę i drukuję całość w formie podsumowania wizyty. Takie podsumowanie trafia następnie do kartoteki pacjenta, istnieje również w formie elektronicznej na dysku opowiada dr n. med. Aleksandra Szyld. Jak wspomniałam, dzięki systemowi znika problem nieczytelnych recept, a co za tym idzie konieczności kilkukrotnego odwiedzania przychodni przez pacjenta. Z drugiej strony czas wizyty ulega radykalnemu wydłużeniu wizyta trwa dwukrotnie dłużej. To oczywiście sprawia, że pacjenci dłużej czekają i mogą się denerwować. Jednak dla mnie, jako lekarza, system ma właściwie same zalety. Pozwala na szybki podgląd historii choroby i zażywanych leków, a także na ich wyszukanie lub sprawdzenie dawki, jeśli pacjent nie pamięta, co dość często się zdarza podsumowuje dr n. med. Aleksandra Szyld. Również Beata Kukiełka jest zdania, że problem skarżących się na prowadzenie elektronicznej dokumentacji pacjentów nie występuje na masową skalę. Absolutnie nie mieliśmy tego typu skarg potwierdza Beata Kukiełka. Pracujemy na specjalistycznym oprogramowaniu przeznaczonym do obsługi przychodni, większość naszych lekarzy prowadzi już elektroniczną dokumentację, a więc wypełnia karty choroby za pomocą komputera. 9

10 Niesie to ze sobą szereg korzyści: lekarze mają podgląd minionych wizyt, także u innych lekarzy, mogą zobaczyć wyniki badań diagnostycznych czy USG, wypisać recepty. Nie ukrywamy, że wprowadzenie tego systemu sporo nas kosztowało: należało zainwestować w sprzęt, w licencje i we wdrożenie. Ale z dzisiejszej perspektywy widać, że była to dobra decyzja, zwłaszcza, że takie posunięcie jest konieczne i wynika z przepisów, które zaczną obowiązywać wszystkich od 2014 roku przekonuje Beata Kukiełka. Kolejną osobą, która przekonuje, że pacjenci nie muszą obawiać się elektronicznej dokumentacji, jest Marek Dymkowski, który uważa również, że problemem może być nie niezadowolenie pacjentów, ale niechęć personelu do pracy z komputerem. W mojej przychodni system jest wdrażany i nikt nie zgłasza takich zarzutów. Oczywiście jest to kosztowne, ale nie trudne do wprowadzenia. Moim zdaniem, problemem mogą być wyłącznie ludzie, którym nie chce się uczyć nowych rozwiązań, w tym zwykłej obsługi komputera zaczyna Marek Dymkowski. Boją się nowości, zmian, uciekają przed nimi i kreują mnóstwo wymówek. Dlaczego pacjent miałby czuć się ignorowany? Niby jak? Lekarze zgłaszający takie zastrzeżenia obecnie wypełniają historie choroby ręcznie, na papierze, mając wzrok skupiony właśnie na zeszytach, receptach, książkach czy pacjenci się na to skarżą? Dlaczego więc mieliby się czuć ignorowani, gdy ta sama uwaga będzie skierowana na monitor? A prowadzenie elektronicznej historii choroby jest dużo prostsze i, w gruncie rzeczy, w konsekwencji szybsze i bezpieczniejsze nie trzeba już za każdym razem dokonywać wpisu tych samych sformułowań (np. badanie fizykalne bez zmian ), ale wybrać taką opcję ze zdefiniowanego słownika przekonuje Dymkowski. Dokumentacja jest czytelna, nie można jej poprawiać, jest dostępna dla każdego ogniwa w systemie leczenia według odpowiednich praw dostępu. Nie ma obiektywnego powodu, dla którego system elektroniczny miałby być kłopotliwy. Może oprócz jednego: niechęci do zmian, co obiektywnie jest bardzo ludzkie kończy Marek Dymkowski. Z Markiem Dymkowskim zgadza Beata Kukiełka. Jak wspomniałam: nie dotarła do nas żadna skarga pacjenta, który miałby twierdzić, że wizyta trwa za długo czy, że lekarz go ignoruje mówi B. Kukiełka. Natomiast lekarze rzeczywiście zgłaszali nam obiekcje, niektórzy ostro protestowali, aby opóźnić wprowadzenie systemu. Sądzę, że wynikało to z obaw: przed obsługą sprzętu i tym, czy sobie poradzą wyjaśnia Beata Kukiełka. Mimo tego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie elektronicznych kartotek i przekonywaliśmy lekarzy, że nie ma innej drogi. Teraz część z tych lekarzy, którzy kiedyś się opierali, nie wyobraża sobie pracy bez komputera, a nawet zdarzały się sytuacje, kiedy następowała chwilowa awaria systemu, że nie chcieli przyjmować pacjentów. Źródło publikacji: red. Pruszkowska K., Zarządzanie nowoczesną przychodnią zdrowia; Lekcje z najlepszych polskich placówek, certyfikowanych w Programie Przyjazna Przychodnia, Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie, Jaworzno

11 LIDER PROJEKTU Kujawko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan to podmiot skupiający ponad 60 firm członkowskich z wszystkich branż województwa. Organizacja, wspólnie z Konfederacją Lewiatan (podmiotem matką) zabiega o wzrost konkurencyjności, uczciwe regulacje prawne i sukces przedsiębiorstw w regionie. Organizacja jest także reprezentantem swoich członków wobec lokalnych i krajowych władz. Od lipca 2013 roku Organizacja kieruje Klastrem Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej, którego celem jest promocja turystyki medycznej i uzdrowiskowej w Polsce oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw branży medycznej i uzdrowiskowej w województwie kujawsko-pomorskim i innych regionach. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w biurze KPOP Lewiatan w Toruniu przy ul. Moniuszki 10 i w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15 lok. 302 II piętro telefonicznie pod numerem: Pytania prosimy kierować również na adres: lub do Koordynatora Projektu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: W ramach projektu Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego realizowane jest między innymi indywidualne doradztwo

Bardziej szczegółowo

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy

Funkcje mmedica Standard. Umawianie wizyt (rezerwacja): - wygodny terminarz proste planowanie wizyt. - szybki podgląd harmonogramów pracy Rozwiązanie przyśpieszające i wspomagające pracę w zakresie obsługi pacjenta i świadczenia usług medycznych. Planowanie wizyt, rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych, tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

Firma: MEDIPORTA SP. Z O.O. Nazwa Produktu: MEDIPORTA

Firma: MEDIPORTA SP. Z O.O. Nazwa Produktu: MEDIPORTA Firma: MEDIPORTA SP. Z O.O. Nazwa Produktu: MEDIPORTA I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej odpowiedź uwagi 1 Czy Państwa obecny produkt (produkty) spełniają wymogi określone przez

Bardziej szczegółowo

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8)

Kluczowi uczestnicy klastra: (powiązania 2,4,5,8) Toruń,16.07.2014 r. Zadanie realizowane jest w ramach realizacji projektu Strategia Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej nr umowy UW/1/FPK/2014/01/16/00 w ramach Funduszu Powiązań Kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r.

Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Technologie IT w ochronie zdrowia Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe obowiązki od 1 sierpnia 2014 r. Niezbędnik menedżera 1BV05 AUTORZY: Krzysztof Macha - ekspert Pracodawców RP, dyrektor Kliniki

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ TORUŃ, 9 GRUDNIA 2015 Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej Założony 1 lipca 2013 roku przez Kujawsko-Pomorską Organizację Pracodawców LEWIATAN porozumienie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługi szkoleniowe poświęcone wdrożeniu i obsłudze programu Eurosoft, składające się z następujących modułów: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji posiadanego systemu KS-Somed modułu Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna (dot. Zapytania Ofertowego z dnia 09.11.2016 r.) 1. System HIS - Rejestracja - aktualizacja SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ramach projektu planowany jest zakup aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje serce z. Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej dla Klientów Indywidualnych

Zadbaj o swoje serce z. Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej dla Klientów Indywidualnych Zadbaj o swoje serce z Nowoczesne rozwiązania zdalnej opieki kardiologicznej dla Klientów Indywidualnych eopis Wykonywanie dla Pacjenta zdalnych opisów badań EKG, usprawnia pracę Personelu po przez przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO

BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIULETYN PROJEKTU BRANŻA MEDYCZNA SIŁĄ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KRÓTKO O PROJEKCIE: Projekt Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego w ramach prowadzonych działań, zakłada przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Odpowiedź Uwagi TAK. Odp. 1c Firma: IT-TENDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Ul. ZAKŁADOWA, nr 17, PLEWISKA, kod 62-064, Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Komputronik 1 Czy Państwa obecny produkt (produkty) spełniają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych.

Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych. Potencjał rynku w turystyce medycznej. Marketing usług medycznych na rynkach zagranicznych. KONFERENCJA PRIORYTETY I WYZWANIA 2013 W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa, 18 kwietnia 2013 r dr Ada Kostrz-Kostecka,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Czy gdyby nie wymogi administracyjne, medycyna obyłaby się bez informatyki? Michał Zorzycki Co wydaje się być oczywiste. Finanse

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich.

Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. REJESTR SYSTEM OBSŁUGI PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Nowoczesny system komputerowy przeznaczony do obsługi pacjentów i rozliczeń w dużych przychodniach i klinikach lekarskich. Program został stworzony w

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w

KOMPONENTY HumanWork HOSPITAL: HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby. medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w HumanWork HOSPITAL to rozwiązanie dla zespołów służby medycznej, które potrzebują centralnego zarządzania informacją w procesach obiegu zadań i dokumentów, aby pracować łatwiej i efektywniej. HumanWork

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PACJENTA. JAK TO WYKORZYSTAĆ? Najważniejsze informacje na podstawie kilkuletniego programu szkoleń. Elżbieta Goślicka Cezary Tyl 1

REJESTRACJA PACJENTA. JAK TO WYKORZYSTAĆ? Najważniejsze informacje na podstawie kilkuletniego programu szkoleń. Elżbieta Goślicka Cezary Tyl 1 REJESTRACJA PACJENTA. TUTAJ TWORZY SIĘ OPINIA O PLACÓWCE. JAK TO WYKORZYSTAĆ? Najważniejsze informacje na podstawie kilkuletniego programu szkoleń. Elżbieta Goślicka Cezary Tyl 1 Szkolimy personel ponieważ:

Bardziej szczegółowo

ONKONAWIGATOR. Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich

ONKONAWIGATOR. Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich ONKONAWIGATOR Kompleksowa opieka onkologiczna dla Ciebie i Twoich bliskich Grupa LUX MED sprawdzony wybór w leczeniu onkologicznym! Zdrowie to najcenniejszy skarb każdego z nas. Grupa LUX MED dzięki połączeniu

Bardziej szczegółowo

Standard Opieki nad Pacjentem. Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover

Standard Opieki nad Pacjentem. Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover Standard Opieki nad Pacjentem Wiæcej niý wizyta! Przewodnik Medicover Porady medyczne Nag³e sytuacje zagra aj¹ce zdrowiu (np. utrata przytomnoœci, drgawki, ostry ból w klatce piersiowej, dusznoúã, plamienia

Bardziej szczegółowo

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Andrzej Osuch Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Agenda (Wciąż) uciążliwa terminologia koordynacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia:

OPIS PROCESÓW. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym. Oznaczenia: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o Dialogu Technicznym Oznaczenia: 1 System w tym strona www 2 Dyrekcja OKMP 3 Badany 4 Pracodawca/Klient 5 ośrodek KOMP/pielęgniarki rejestratorki: Kolejowy Ośrodek Medycyny

Bardziej szczegółowo

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej

Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Politechnika Częstochowska wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PROJEKT Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Projekt aplikacji prywatnej przychodni weterynaryjnej Imię i Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Bożena Wojnarowicz Głuszek, Wydział OSOZ

Bożena Wojnarowicz Głuszek, Wydział OSOZ Bożena Wojnarowicz Głuszek, Wydział OSOZ Tworzenie relacji z pacjentem Dlaczego warto? poprawa konkurencyjności placówki opieki zdrowotnej wyróżnienie się na rynku sprostanie oczekiwaniom pacjentów w dobie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

e-recepta Rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Hewlett-Packard Polska

e-recepta Rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Hewlett-Packard Polska e-recepta Rewolucja informacyjna w ochronie zdrowia w pigułce Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Hewlett-Packard Polska Agenda Recepta obecne uwarunkowania prawne Starcie recepty papierowej i elektronicznej

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 14 Wywiad z osobą długotrwale chorą 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej

Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej Dlaczego realizujemy moduł e-zdrowie? Systemy informatyczne szpitali są niekompletne lub składają się z osobnych niezintegrowanych elementów,

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje.

Skierowanie przesyłane jest przez lekarza lub pacjenta do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego pacjent aktualnie zamieszkuje. Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok

Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY FIRMA DELTAMED SŁOWO WSTĘPU Każda Placówka Służby Zdrowia opiera się na pewnych podstawach (prawnych, informatycznych, społecznych),

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW

Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Zdrowy obywatel, zdrowa Polska DODATKOWA REFUNDACJA LEKÓW W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH PRACODAWCÓW Za sukcesem firmy stoją pracownicy, zdrowi, efektywni i zmotywowani. W interesie każdego pracodawcy jest

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pacjentów PulsRFID. www.rfid.comex.net.pl Wrocław listopad 2007 1

System Obsługi Pacjentów PulsRFID. www.rfid.comex.net.pl Wrocław listopad 2007 1 System Obsługi Pacjentów PulsRFID www.rfid.comex.net.pl Wrocław listopad 2007 1 PulsRFID.założenia Usprawnienie obsługi pacjenta w przychodni zdrowia: Szybsza obsługa pacjenta Dokładna informacja o wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM www.belisama4crm.pl Belisama4CRM Zarządzanie jest proste! Masz za dużo narzędzi do zarządzania? Korzystasz z wielu programów osobno: do fakturowania,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

ERP. Comarch ERP Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych ERP Comarch ERP Optima Rozwiązania dla biur rachunkowych KOMPLEKSOWY PROGRAM DO OBSŁUGI BIUR RACHUNKOWYCH Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis)

2014-01-30. Zasady organizacji konkursu. Dostępna alokacja. Wielkość dofinansowania. Forma wsparcia bezzwrotna dotacja (pomoc de minimis) Zasady organizacji konkursu Toruń, 30 stycznia 2014 r. Dostępna alokacja Wielkość środków przewidziana do alokacji w ramach konkursów wynosi 19 000 000,00 PLN, przy czym środki przewidziane na: konkurs

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo