Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Orange Czat obowiązuje od r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Czat (zwanej dalej Usługą ). 2. Usługa stanowi usługę o podwyższonej opłacie świadczoną na rzecz abonentów sieci Orange. Organizatorem Usługi jest Spółka pod firmą Atchik S.A. z siedzibą w Toulouse, Francja, 8 port Saint Sauveur, Toulouse, (zwana dalej Atchik lub Organizatorem ). 3. Użytkownikiem Usługi (zwanym dalej Użytkownikiem ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z telefonu w sieci Orange, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10A, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: (zwana dalej PTK Centertel ), w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 4. Usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów oraz MMS-ów określonych w Regulaminie oraz usługę telekomunikacyjną transferu danych w sieci Orange w ramach korzystania z Usługi świadczy PTK Centertel. Za wszelkie świadczenia dodatkowe dostępne w ramach Usługi (w tym treść SMS-ów oraz MMS-ów) odpowiedzialny jest Organizator. 5. Przystępując do korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z Usługi. Artykuł 2 Zasady użytkowania OGSM/PDF11/0511, Strona 1 z 9 1. Dostęp do Usługi jest możliwy za pośrednictwem wiadomości SMS oraz MMS, wysyłanych pod numer 2112 lub 2882 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 oraz 2882 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto, koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 oraz 2882 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto), jak również poprzez dedykowaną Usłudze stronę WAP pod adresem 2. Usługa umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Usługi za pomocą wiadomości SMS, MMS i poprzez WAP, a w szczególności: a) wysyłanie wiadomości publicznych w ramach tzw. pokojów publicznych Usługi do Użytkowników Usługi znajdujacych sie w danym momencie w jednym z pokoi publicznych, dostępnych w ramach Usługi poprzez WAP lub za pośrednictwem wiadomosci SMS, b) odbieranie i wysyłanie wiadomości prywatnych za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez WAP między Użytkownikami Usługi; c) umieszczanie danych na swoim profilu w ramach Usługi, który Użytkownik może założyć po dokonaniu rejestracji w ramach Usługi. Informacje te mogą dotyczyć np. płci, wieku, miasta, w którym mieszka dany Użytkownik itp. Uzupełnienie danych w ramach profilu ma charakter fakultatywny z wyjątkiem obowiązku wskazania nazwy (nicku) Użytkownika. W ramach profilu Użytkownik ma możliwość: - zmiany nazwy (nicku) Użytkownika podanego w trakcie procesu rejestracji- w tym celu powinien wysłać SMS o treści PSEUDO Nowy nick pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - określić lub zmienić swoje hobby, dokonując wyboru co najwyżej trzech opcji spośród następujących propozycji: 1- randka 2- miłość 3- przyjaźń 4- imprezy 5- muzyka 6- podróże 7- sport 8- kino W tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści HOB cyfra odpowiadająca wybranemu hobby (maksymalnie można wskazać 3 cyfry) pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer

2 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - dodania (lub zmiany) krótkiego opisu- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści MOJECV opis pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), z zastrzeżeniem, iż opis nie może być dłuższy niż 160 znaków - wskazać swoją płeć- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści PLEC K (jeśli Użytkownik jest kobietą) albo PLEC M (jeśli Użytkownik jest mężczyzną) pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto); - wskazać lub zmienić swój wiek- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści WIEK wiek Użytkownika (np. WIEK 20) pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto); OGSM/PDF11/0511, Strona 2 z 9 d) korzystanie z funkcji: - flirt, poprzez wysłanie polecenia RANDKA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), lub kliknięcie na opcję RANDKA na stronie głównej Usługi na WAP, w celu odnalezienia Użytkownika chetnego na randkę, - flirt w okolicy, poprzez wysłanie polecenia OKOLICA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) lub wejście na stronę Usługi na WAP i ze strony głównej Usługi na RANDKA -> Randka w Okolicy, w celu odnalezienia Użytkowników z danego regionu (na podstawie danych o mieście Użytkownika podanych przez niego na profilu). - szukaj, w celu znalezienia Użytkownika według wskazanych kryteriów przez stronę WAP Usługi lub poprzez SMS, za pomocą wysłania polecenia SKAN wiek plec np. SKAN 25 K lub SKAN 36 M, na numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - horoskop, poprzez stronę WAP Usługi lub poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - miłosny kalkulator, wysyłając SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści DUET, w celu sprawdzenia dopasowania dwóch osób. - testy osobowości, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze, jesli dostępne są w danym momencie, lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści TEST - Pomoc, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) o treści POMOC - konkursy, w zależnosci od ich dostępności w ramach Usługi. O aktualnych konkursach przewidzianych dla użytkowników Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednich komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanych przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze - gry, w zależnosci od ich dostępności w ramach Usługi. O aktualnych grach, w których mogą wziąć udział użytkownicy Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednich komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanych przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze - ranking HOT or NOT, umożliwiający uzyskiwanie ocen własnego zdjęcia, zamieszczonego w ramach profilu. W rankingu HOT or NOT mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy posiadający profil ze zdjęciem. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają profil bez zdjęcia, mogą jedynie dokonywać ocen zdjęć Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HOT or NOT. W celu wzięcia udziału w ww. rankingu Użytkownik na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem powinien kliknąć w link HOT or NOT, którego naciśnięcie spowoduje odesłanie danego Użytkownika do strony WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT, na której Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy chcesz wziąć udział w rankingu HOT or NOT?. Udzielenie odpowiedzi TAK wiązało będzie się z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia danego Użytkownika na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT oraz dokonywanie oceny zdjęcia Użytkownika, który przystąpił do rankingu HOT or NOT, przez innych Użytkowników Usługi. Informacja o aktualnej ocenie zdjęcia danego Użytkownika, który przystąpił do rankingu HOT or NOT (z podziałem na liczbę uzyskanych głosów HOT oraz liczbę głosów NOT), zawarta będzie pod zdjęciem danego Użytkownika,

3 opublikowanym na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT pod adresem Użytkownik, który na pytanie Czy chcesz wziąć udział w rankingu Hot or Not? udzieli odpowiedzi NIE będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny (wybór spośród dwóch opcji: HOT albo NOT) zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT w sposób opisany powyżej. OGSM/PDF11/0511, Strona 3 z 9 Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT pod adresem Użytkownik będzie miał możliwość przeglądać zdjęcia innych Użytkowników, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT, a których zdjęcia publikowane będą w kolejności losowej. Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia odpowiedniego filtra, który pozwoli mu przeglądać np. wyłącznie zdjęcia samych kobiet albo samych mężczyzn. Obok wyświetlanego zdjęcia zawarta będzie informacja na temat wszystkich głosów oddanych na danego Użytkownika, z podziałem na głosy HOT oraz głosy NOT. Celem dokonania oceny zdjęcia danego Użytkownika należy kliknąć odpowiedni przycisk HOT albo NOT, umieszczony pod zdjęciem danego Użytkownika. W celu przejścia do zdjęcia kolejnego Użytkownika należy kliknąć przycisk Następny, umieszczony pod zdjęciem. Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT umieszczony będzie link TOP10, którego kliknięcie umożliwi zapoznanie się z aktualnym rankingiem 10 najwyżej ocenianych kobiet lub mężczyzn. Użytkownik, który po wejściu na stronę WAP Usługi dedykowaną rankingowi HOT or NOT, przy pomocy odpowiedniego filtra, zaznaczył, iż chciałby, aby wyświetlały mu się profile wyłącznie kobiet/mężczyzn, po kliknięciu na link TOP10, uzyska dostęp do rankingu 10 najwyżej ocenianych Użytkowników tej płci, którą wskazał w kryteriach wyszukiwania. Klikając na dodatkowy link Zobacz TOP Kobiety/Mężczyzni będzie miał jednocześnie możliwość zapoznania się z aktualnym rankingiem 10 najwyżej ocenianych użytkowników innej płci niż ta wskazana przez niego w kryteriach wyszukiwania (lub ranking 10 najwyżej ocenianych Użytkowników obejmujących zarówno kobiety jak i mężczyzn- po kliknięciu na link Zobacz TOP Wszyscy ). Użytkownik, który przystąpił do rankingu HOT or NOT, w sposób wskazany powyżej, na stronie WAP Usługi dedykowanej ww. funkcjonalności w dowolnym momencie będzie mógł sprawdzić, jak jego zdjęcie zostało ocenione przez pozostałych Użytkowników. W tym celu na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi powinien kliknąć na link Mój ranking, odsyłający do podstrony, na której wskazana będzie liczba wszystkich głosów oddanych na Użytkownika z podziałem na liczbę głosów HOT oraz liczbę głosów NOT. W momencie, gdy zdjęcie danego Użytkownika otrzyma głos HOT, na skrzynkę wiadomości w ramach Usługi danego Użytkownika przyjdzie powiadomienie, zawierające informację o uzyskanej ocenie HOT, ze wskazaniem nicku (nazwy) Użytkownika, który oddał taki głos. Klikając na link zawierajacy nazwę Użytkownika, który oddał swój głos, oceniony Użytkownik będzie przekierowywany automatycznie do profilu Użytkownika, który dokonał oceny. W celu rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki, należy kliknąć na link Opuść HOT or NOT. Po kliknięciu w ww. link Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT, poprzez kliknięcie opcji TAK. Użytkownik, który zrezygnuje z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT, będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny (wybór spośród dwóch opcji: HOT albo NOT) zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT. Usunięcie zdjęcia z profilu (w sposób opisany w pkt e) poniżej, wiązało się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT. Użytkownik, który usunie swoje zdjęcie z profilu, będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT. e) dodanie zdjęć do profilu. W celu dodania zdjęcia do profilu Użytkownika, należy wysłać MMS ze zdjęciem pod numer 2112 (koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto). Możliwe jest dodanie tylko jednego zdjęcia do profilu. Jeśli w profilu Użytkownika istnieje już zdjęcie, to z chwilą wysłania przez Użytkownika MMS-a z nowym zdjęciem pod numer 2112 (koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto) poprzednie zdjęcie zostanie zastąpione nowym zdjęciem Użytkownika. Rozmiar przesłanego zdjęcia, które powinno być w formacie jpg, nie może przekroczyć 300 kilobajtów.

4 W celu usunięcia zdjęcia z profilu Użytkownika, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki należy kliknąć na zdjęcie zamieszczone w ramach profilu Użytkownika i wybrać opcję Usuń z profilu. Po wybraniu przez Użytkownika ww. opcji, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramach profilu Użytkownika, poprzez kliknięcie opcji TAK. W przypadku Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HOT or NOT, o którym mowa w pkt d) powyżej, w momencie wyboru opcji Usuń z profilu, oznaczającym chęć usunięcia zdjęcia z profilu, Użytkownik otrzyma komunikat, iż potwierdzenie chęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramach profilu Użytkownika, oznaczało będzie rezygnację z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT. 3. Z Usługi można korzystać w zasięgu sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel, zaś w przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego także w ramach usługi roamingu międzynarodowego. 4. Organizator informuje, że w ramach Usługi wysyłane są przez Organizatora Użytkownikom (zarówno tym zarejestrowanym jak i tym posiadającym wyłącznie status GOŚCIA w ramach Usługi) komunikaty SMS, dotyczące Usługi, niestanowiące informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać wyżej wymienionych informacji, w dowolnym momencie może wysłać SMS o treści DEAKT pod bezpłatny numer 8045 (koszt SMS-a to 0 zł). Wysłanie powyższego SMS-a nie wiąże się w żaden sposób z wyrejestrowaniem z Usługi czy utratą statusu GOŚCIA w ramach Usługi, jak również nie uniemożliwia dalszego korzystania z Usługi. Artykuł 3 Rejestracja do Usługi 1. Warunkiem pełnego korzystania z Usługi jest dokonanie rejestracji poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem pod numer 2112 lub 2882 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 oraz 2882 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) lub o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) lub o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie wap dedykowanej dla Usługi pod adresem: Dokonując rejestracji w Usłudze, na jeden spośród trzech wyżej wymienionych sposobów, abonenci sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel, uzyskują możliwości korzystania z wszelkich funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi, wskazanych w Artykule 2 powyżej. 2. Abonent sieci Orange, który wyśle dowolną treść pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) lub wejdzie na stronę WAP, dedykowaną Usłudze pod adresem i nie dokona rejestracji w Usłudze uzyskuje status Gościa Usługi. Użytkownik Usługi posiadający wyłącznie status Gościa może korzystać z Usługi w sposób ograniczony: OGSM/PDF11/0511, Strona 4 z 9 a) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi poprzez WAP może: -skorzystac z uslugi Horoskop, -zobaczyc profil innego Uzytkownika, który w danym momencie również korzysta z Usługi (jest dostępny online ), -zobaczyć, którzy Użytkownicy korzystają z Usługi w danym momencie (są on-line ), -skorzystac z funkcji Szukaj, -skorzystac z funkcji Pomoc, -wejść do jednego z trzech pokoi publicznych : Mlodzi Gniewni, Pogaduchy lub Friends i zobaczyć opublikowane w ramach ww. pokoi wiadomosci publiczne - dokonywać oceny (wybór spośród dwóch opcji: HOT albo NOT) zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT, na zasadach określonych w Artykule 2 ust. 2 pkt d) powyżej. b) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi za pośrednictwem wiadomości SMS może: -skorzystać z polecenia o treści CZAT pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat pokoi publicznych, dostępnych w ramach Usługi, -wejść do jednego z dostępnych pokoi publicznych w ramach Usługi, wysylajac pod numer 2112 SMS zawierający w swej treści nazwę pokoju (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto),

5 -skorzystać z polecenia o treści ONLINE pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat Użytkowników Usługi, którzy w danym momencie korzystają z danego pokoju publicznego w ramach Usługi (mają status on-line ), -wysłać wiadomość publiczną, z której treścią będą mogli zapoznać się pozostali Użytkownicy, korzystający w danym momencie z pokoju publicznego, w ramach którego Użytkownik wysłał wiadomość. -odczytywać wiadomosci publiczne wysłane przez pozostałych Użytkowników, korzystających w danym momencie z pokoju publicznego, -skorzystać z polecenia o treści SLOWO pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu odnalezienia konkretnej wiadomosci opublikowanej w ramach danego pokoju publicznego, - skorzystać z polecenia o treści SKAN wiek plec np. SKAN 25 K lub SKAN 36 M, na numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu znalezienia Użytkowników o określonej płci lub wieku, - skorzystać z horoskopu, poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - skorzystać z miłosnego kalkulatora, wysyłając SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści DUET, w celu sprawdzenia dopasowania dwóch osób. - skorzystać z testów osobowości, za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści TEST - skorzystać z polecenia o treści POMOC pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł), w celu uzyskania pomocy w ramach korzystania z Usługi, - skorzystać z gier oraz konkursów oferowanych przez Organizatora w ramach Usługi Użytkownik o statusie GOŚCIA, wysyłając w formie wiadomości MMS pod numer 2112 (koszt MMS-a pod numer 2112 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto) dowolne zdjęcie, uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Usługi i zostaje mu przyznane konto w ramach Usługi (profil Użytkownika wraz z nickiem: odpowiednio Gosc 1, Gosc 2, Gosc 3, itd.), które dany użytkownik może następnie dowolnie modyfikować w sposób wskazany w Artykule 2 ust. 2 pkt c) powyżej. Artykuł 4 Odpłatności Korzystanie z Usługi jest płatne, zgodnie z następującym cennikiem: o koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 lub ,15 zł netto / 0,18 zł brutto o koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 lub ,00 zł netto / 1,23 zł brutto o Korzystanie z Usługi poprzez WAP zgodnie z cennikiem połączeń z WAP, określonym w planie taryfowym obowiązującym dla danego Użytkownika Usługi w sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel.. W przypadku Użytkowników, korzystających z Usługi w ramach usługi roamingu międzynarodowego wysokość opłat ponoszonych w związku z korzystaniem z Usługi, jest zgodna z cennikiem SMS, MMS oraz cennikiem usług WAP, przewidzianych dla danej usługi roamingu międzynarodowego. Artykuł 5 Odpowiedzialność Uczestnika 1.Użytkownik Usługi oświadcza, że: OGSM/PDF11/0511, Strona 5 z 9 1. dokonując rejestracji lub wypełniając formularz rejestracyjny, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go. W przypadku nieakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego profilu w ramach Usługi. 2. w stosunku do zamieszczonych treści posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności takie prawa własności intelektualnej jak prawa autorskie i pokrewne, oraz że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdy na zamieszczonych w ramach Usługi przez Użytkownika zdjęciach zamieszczone są wizerunki osób trzecich, akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że w momencie udostępnienia ww. zdjęć będzie posiadał zgodę tych osób na udostępnienie publiczne ich wizerunków w sposób opisany powyżej.

6 3. jest świadom, iż wskutek umieszczenia przez niego treści na ogólnodostępnych stronach Usługi będą one dostępne dla innych Użytkowników Usługi i będą oni mogli skorzystać z nich w ramach dozwolonych prawem, w tym dozwolonego użytku prywatnego utworów. 4. zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora umieszczonych przez Użytkownika w ramach Usługi, na stronach dostępnych dla innych użytkowników, utworów, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią element całości obrazu (screenshotu) dostępnej dla wszystkich innych użytkowników strony Usługi, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Usługi, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Usługi w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Usługi i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku, użytkownika. Każde wykorzystanie utworów w sposób wykraczający poza powyższy zakres wymaga udzielenia wyraźnej zgody, nieobjętej niniejszym Regulaminem, przez użytkownika będącego podmiotem praw do utworów. 5. ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści komentarzy i wiadomości zamieszczonych przez niego w ramach Usługi oraz za udostępnienie treści, stanowiących przedmiot ochrony prawnej, w tym własność intelektualną. 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w ramach korzystania z Usługi, w tym na stronie WAP dedykowanej Usłudze, działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usługi w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Usługi: 1. materiałów i symboli sprzecznych z prawem, 2. materiałów i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich i Organizatora oraz PTK Centertel, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, 3. wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje, 4. materiałów i treści obscenicznych lub pornograficznych, 5. materiałów i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne, 6. treści naruszających zasady netykiety, 7. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika (nicku) w celu podszywania się pod konkretną inną osobę, 8. materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych, 9. materiałów, z których korzystanie przez innych użytkowników lub Organizatora może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych użytkowników lub Organizatora, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany. OGSM/PDF11/0511, Strona 6 z 9 3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Usługi treści naruszających ust. 2 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt pod adresem Zgłoszenia w ww. zakresie PTK Centertel będzie przekazywać Organizatorowi, który podejmie stosowne działania, o których mowa w Artykule 6 niniejszego Regulaminu, będące wynikiem naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika/Użytkowników Usługi. 4. Za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Artykuł 6 Odpowiedzialność

7 OGSM/PDF11/0511, Strona 7 z 9 1. Organizator dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania. 2. Organizator zastrzega, iż wiadomości tekstowe i graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznych w ramach Usługi (treści ogólnodostępne) będą podlegały całodobowej kontroli i weryfikacji przez automatyczny system sprawdzajacy Organizatora Usługi (zgodnie z algorytmami regulującymi usuwanie/niedopuszczenie do publikacji określonych treści). Ponadto treści graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznych w ramach Usługi (treści ogólnodostępne) od godziny 9.00 do godziny każdego dnia świadczenia Usługi będą poddawane dodatkowej kontroli i weryfikacji przez dedykowanego moderatora Usługi. W związku z powyższym Oranizator zastrzega sobie prawo usuwania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnych, obraźliwych lub zawierających groźby bezprawne, treści godzących w interesy Organizatora lub PTK Centertel, jak również treści o charakterze informacji handlowych. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usuwania z Usługi materiałów zamieszczonych przez Użytkowników, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym, w tym niezgodnym z Regulaminem, charakterze danych (w tym utworów, plików, komentarzy, danych osobowych) umieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności (w razie uzyskania wiarygodnej informacji w ww. zakresie po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do ww. danych).. 4. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawem użycia przez Użytkownika podanych przez niego danych rejestracyjnych lub co do istnienia wad fizycznych lub prawnych wprowadzonych przez niego do Usługi materiałów Organizator może według swego wyboru: a) zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane lub okoliczności, blokując konto (profil) Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości, lub b) usunąć konto (profil) Użytkownika lub wybrane materiały. 5. Po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego uniemożliwienia korzystania z Usługi Użytkownikom, postępującym w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, w szczególności wysyłajacym w ramach Usługi treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnych, obraźliwych lub zawierających groźby bezprawne, treści godzących w interesy PTK Centertel, jak również treści o charakterze informacji handlowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania z Usługi Użytkownika (usunięcia jego profilu w ramach Usługi), który przez okres co najmniej 3 miesięcy nie skorzystał z Usługi, przez co należy rozumieć zarówno wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS oraz MMS w ramach Usługi, jak również wejście przy pomocy telefonu komórkowego na dedykowaną stronę WAP Usługi pod adresem 6. Organizator oraz PTK Centertel nie ponoszą odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika Usługi, wynikające z wysłania wiadomości SMS lub MMS niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub informacjami zawartymi na stronie WAP dedykowanej Usłudze, w szczególności za wpisanie błędnej treści lub numeru SMS/MMS, niezgodnych z informacjami wskazanymi przez Organizatora na stronie WAP Usługi pod adresem 7. W ramach Usługi PTK Centertel odpowiada wyłącznie za usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów, MMS-ów oraz transferu danych w ramach uslugi WAP, określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel. PTK Centertel pobiera od Użytkownika opłaty za wysyłane przez Użytkownika w ramach Usługi wiadomości SMS, MMS oraz korzystanie z Usługi poprzez dedykowaną stronę WAP po cenach określonych w cenniku Usługi, wskazanym w Artykule 4 niniejszego Regulaminu. 8. Organizator oraz PTK Centertel nie ponoszą odpowiedzialności za: a) niewłaściwe działanie Usługi z powodu siły wyższej; b) korzystanie z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami; c) za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione; d) treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramach korzystania z Usługi.

8 e) ewentualne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w szczególności ich praw własności intelektualnej w stosunku do materiałów zamieszczanych i przesyłanych przez Użytkowników Usługi; f) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie Użytkownika; g) sposób, w jaki publikowane materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników h) sposób korzystania z konta (profilu) i Usługi przez użytkownika oraz związane z tym ewentualne szkody, 9. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego (nie dłuższego niż następujące po sobie 24 godziny) zawieszenia funkcjonowania Usługi lub poszczególnych funkcjonalności, w szczególności, gdy spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących tę Usługę oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Usługi lub poszczególnych funkcjonalności zostanie opublikowana na stronie WAP dedykowanej Usłudze co najmniej 24 godziny przez danym zawieszeniem. Artykuł 7 Dane osobowe Administratorem danych osobowych użytkowników Usługi, przetwarzanych na potrzeby świadczenia Usługi jest spółka pod firmą Atchik z siedzibą w Toulouse, Francja, 8 port Saint Sauveur, Toulouse. Dane osobowe podane przez Użytkowników Usługi będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi, a w przypadku składanych reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do gromadzenia danych osobowych Użytkowników w granicach wykraczających poza postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Użytkownicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania niektórych danych (nicku Użytkownika) może uniemożliwić dokonanie rejestracji w ramach Usługi i korzystanie z niej w pełnym zakresie. W przypadku otrzymania przez PTK Centertel reklamacji Użytkownika Usługi, dotyczącej niezgodności Usług świadczonych przez Organizatora z niniejszym Regulaminem i niedotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel, jak również otrzymania przez PTK Centertel zgłoszenia Użytkownika Usługi, dotyczącego faktu zamieszczenia przez innego Użytkownika/Użytkowników w ramach Usługi treści naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, PTK Centertel przekaże Organizatorowi ww. reklamację lub zgłoszenie, łącznie z ewentualnymi danymi osobowymi Użytkownika zawartymi w reklamacji lub zgłoszeniu. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Usługi, przekazane mu przez PTK Centertel, wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji lub podjęcia stosownych działań, o których mowa w Artykule 6 niniejszego Regulaminie, będących wynikiem naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika/Użytkowników Usługi.. Artykuł 8 Reklamacje OGSM/PDF11/0511, Strona 8 z 9 1. W razie niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Organizatora Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej z dopiskiem "Czat na adres: Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.skierniewicka 10a, Warszawa, lub w formie mailowej na adres: Reklamacje w ww. zakresie, niedotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel w ramach Usługi, PTK Centertel będzie przekazywać Organizatorowi, który rozpatrzy reklamację oraz powiadomi, w formie pisemnej lub w formie wiadomości pod wskazany adres Użytkownika, o jej rozstrzygnięciu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres ) i numer telefonu, z którego korzystano w ramach Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel w ramach Usługi Użytkownik składa zgodnie z obowiązującym go regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel. Artykuł 9 Zmiany Regulaminu

REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.

REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Fun Czat (zwanej dalej Usługą ). Usługa stanowi usługę

Bardziej szczegółowo

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem www.orange.georandka.pl w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych.

Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem www.orange.georandka.pl w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych. Regulamin usługi Georandka w Orange. 1. Regulamin Usługi "Georandka w Orange" (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo