Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin usługi Orange Czat obowiązuje od r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Czat (zwanej dalej Usługą ). 2. Usługa stanowi usługę o podwyższonej opłacie świadczoną na rzecz abonentów sieci Orange. Organizatorem Usługi jest Spółka pod firmą Atchik S.A. z siedzibą w Toulouse, Francja, 8 port Saint Sauveur, Toulouse, (zwana dalej Atchik lub Organizatorem ). 3. Użytkownikiem Usługi (zwanym dalej Użytkownikiem ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z telefonu w sieci Orange, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10A, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: (zwana dalej PTK Centertel ), w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 4. Usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów oraz MMS-ów określonych w Regulaminie oraz usługę telekomunikacyjną transferu danych w sieci Orange w ramach korzystania z Usługi świadczy PTK Centertel. Za wszelkie świadczenia dodatkowe dostępne w ramach Usługi (w tym treść SMS-ów oraz MMS-ów) odpowiedzialny jest Organizator. 5. Przystępując do korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z Usługi. Artykuł 2 Zasady użytkowania OGSM/PDF11/0511, Strona 1 z 9 1. Dostęp do Usługi jest możliwy za pośrednictwem wiadomości SMS oraz MMS, wysyłanych pod numer 2112 lub 2882 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 oraz 2882 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto, koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 oraz 2882 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto), jak również poprzez dedykowaną Usłudze stronę WAP pod adresem 2. Usługa umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Usługi za pomocą wiadomości SMS, MMS i poprzez WAP, a w szczególności: a) wysyłanie wiadomości publicznych w ramach tzw. pokojów publicznych Usługi do Użytkowników Usługi znajdujacych sie w danym momencie w jednym z pokoi publicznych, dostępnych w ramach Usługi poprzez WAP lub za pośrednictwem wiadomosci SMS, b) odbieranie i wysyłanie wiadomości prywatnych za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez WAP między Użytkownikami Usługi; c) umieszczanie danych na swoim profilu w ramach Usługi, który Użytkownik może założyć po dokonaniu rejestracji w ramach Usługi. Informacje te mogą dotyczyć np. płci, wieku, miasta, w którym mieszka dany Użytkownik itp. Uzupełnienie danych w ramach profilu ma charakter fakultatywny z wyjątkiem obowiązku wskazania nazwy (nicku) Użytkownika. W ramach profilu Użytkownik ma możliwość: - zmiany nazwy (nicku) Użytkownika podanego w trakcie procesu rejestracji- w tym celu powinien wysłać SMS o treści PSEUDO Nowy nick pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - określić lub zmienić swoje hobby, dokonując wyboru co najwyżej trzech opcji spośród następujących propozycji: 1- randka 2- miłość 3- przyjaźń 4- imprezy 5- muzyka 6- podróże 7- sport 8- kino W tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści HOB cyfra odpowiadająca wybranemu hobby (maksymalnie można wskazać 3 cyfry) pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer

2 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - dodania (lub zmiany) krótkiego opisu- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści MOJECV opis pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), z zastrzeżeniem, iż opis nie może być dłuższy niż 160 znaków - wskazać swoją płeć- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści PLEC K (jeśli Użytkownik jest kobietą) albo PLEC M (jeśli Użytkownik jest mężczyzną) pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto); - wskazać lub zmienić swój wiek- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści WIEK wiek Użytkownika (np. WIEK 20) pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto); OGSM/PDF11/0511, Strona 2 z 9 d) korzystanie z funkcji: - flirt, poprzez wysłanie polecenia RANDKA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), lub kliknięcie na opcję RANDKA na stronie głównej Usługi na WAP, w celu odnalezienia Użytkownika chetnego na randkę, - flirt w okolicy, poprzez wysłanie polecenia OKOLICA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) lub wejście na stronę Usługi na WAP i ze strony głównej Usługi na RANDKA -> Randka w Okolicy, w celu odnalezienia Użytkowników z danego regionu (na podstawie danych o mieście Użytkownika podanych przez niego na profilu). - szukaj, w celu znalezienia Użytkownika według wskazanych kryteriów przez stronę WAP Usługi lub poprzez SMS, za pomocą wysłania polecenia SKAN wiek plec np. SKAN 25 K lub SKAN 36 M, na numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - horoskop, poprzez stronę WAP Usługi lub poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - miłosny kalkulator, wysyłając SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści DUET, w celu sprawdzenia dopasowania dwóch osób. - testy osobowości, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze, jesli dostępne są w danym momencie, lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści TEST - Pomoc, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) o treści POMOC - konkursy, w zależnosci od ich dostępności w ramach Usługi. O aktualnych konkursach przewidzianych dla użytkowników Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednich komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanych przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze - gry, w zależnosci od ich dostępności w ramach Usługi. O aktualnych grach, w których mogą wziąć udział użytkownicy Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednich komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanych przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze - ranking HOT or NOT, umożliwiający uzyskiwanie ocen własnego zdjęcia, zamieszczonego w ramach profilu. W rankingu HOT or NOT mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy posiadający profil ze zdjęciem. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają profil bez zdjęcia, mogą jedynie dokonywać ocen zdjęć Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HOT or NOT. W celu wzięcia udziału w ww. rankingu Użytkownik na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem powinien kliknąć w link HOT or NOT, którego naciśnięcie spowoduje odesłanie danego Użytkownika do strony WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT, na której Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy chcesz wziąć udział w rankingu HOT or NOT?. Udzielenie odpowiedzi TAK wiązało będzie się z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia danego Użytkownika na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT oraz dokonywanie oceny zdjęcia Użytkownika, który przystąpił do rankingu HOT or NOT, przez innych Użytkowników Usługi. Informacja o aktualnej ocenie zdjęcia danego Użytkownika, który przystąpił do rankingu HOT or NOT (z podziałem na liczbę uzyskanych głosów HOT oraz liczbę głosów NOT), zawarta będzie pod zdjęciem danego Użytkownika,

3 opublikowanym na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT pod adresem Użytkownik, który na pytanie Czy chcesz wziąć udział w rankingu Hot or Not? udzieli odpowiedzi NIE będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny (wybór spośród dwóch opcji: HOT albo NOT) zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT w sposób opisany powyżej. OGSM/PDF11/0511, Strona 3 z 9 Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT pod adresem Użytkownik będzie miał możliwość przeglądać zdjęcia innych Użytkowników, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT, a których zdjęcia publikowane będą w kolejności losowej. Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia odpowiedniego filtra, który pozwoli mu przeglądać np. wyłącznie zdjęcia samych kobiet albo samych mężczyzn. Obok wyświetlanego zdjęcia zawarta będzie informacja na temat wszystkich głosów oddanych na danego Użytkownika, z podziałem na głosy HOT oraz głosy NOT. Celem dokonania oceny zdjęcia danego Użytkownika należy kliknąć odpowiedni przycisk HOT albo NOT, umieszczony pod zdjęciem danego Użytkownika. W celu przejścia do zdjęcia kolejnego Użytkownika należy kliknąć przycisk Następny, umieszczony pod zdjęciem. Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT umieszczony będzie link TOP10, którego kliknięcie umożliwi zapoznanie się z aktualnym rankingiem 10 najwyżej ocenianych kobiet lub mężczyzn. Użytkownik, który po wejściu na stronę WAP Usługi dedykowaną rankingowi HOT or NOT, przy pomocy odpowiedniego filtra, zaznaczył, iż chciałby, aby wyświetlały mu się profile wyłącznie kobiet/mężczyzn, po kliknięciu na link TOP10, uzyska dostęp do rankingu 10 najwyżej ocenianych Użytkowników tej płci, którą wskazał w kryteriach wyszukiwania. Klikając na dodatkowy link Zobacz TOP Kobiety/Mężczyzni będzie miał jednocześnie możliwość zapoznania się z aktualnym rankingiem 10 najwyżej ocenianych użytkowników innej płci niż ta wskazana przez niego w kryteriach wyszukiwania (lub ranking 10 najwyżej ocenianych Użytkowników obejmujących zarówno kobiety jak i mężczyzn- po kliknięciu na link Zobacz TOP Wszyscy ). Użytkownik, który przystąpił do rankingu HOT or NOT, w sposób wskazany powyżej, na stronie WAP Usługi dedykowanej ww. funkcjonalności w dowolnym momencie będzie mógł sprawdzić, jak jego zdjęcie zostało ocenione przez pozostałych Użytkowników. W tym celu na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi powinien kliknąć na link Mój ranking, odsyłający do podstrony, na której wskazana będzie liczba wszystkich głosów oddanych na Użytkownika z podziałem na liczbę głosów HOT oraz liczbę głosów NOT. W momencie, gdy zdjęcie danego Użytkownika otrzyma głos HOT, na skrzynkę wiadomości w ramach Usługi danego Użytkownika przyjdzie powiadomienie, zawierające informację o uzyskanej ocenie HOT, ze wskazaniem nicku (nazwy) Użytkownika, który oddał taki głos. Klikając na link zawierajacy nazwę Użytkownika, który oddał swój głos, oceniony Użytkownik będzie przekierowywany automatycznie do profilu Użytkownika, który dokonał oceny. W celu rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki, należy kliknąć na link Opuść HOT or NOT. Po kliknięciu w ww. link Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT, poprzez kliknięcie opcji TAK. Użytkownik, który zrezygnuje z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT, będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny (wybór spośród dwóch opcji: HOT albo NOT) zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT. Usunięcie zdjęcia z profilu (w sposób opisany w pkt e) poniżej, wiązało się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT. Użytkownik, który usunie swoje zdjęcie z profilu, będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT. e) dodanie zdjęć do profilu. W celu dodania zdjęcia do profilu Użytkownika, należy wysłać MMS ze zdjęciem pod numer 2112 (koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto). Możliwe jest dodanie tylko jednego zdjęcia do profilu. Jeśli w profilu Użytkownika istnieje już zdjęcie, to z chwilą wysłania przez Użytkownika MMS-a z nowym zdjęciem pod numer 2112 (koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto) poprzednie zdjęcie zostanie zastąpione nowym zdjęciem Użytkownika. Rozmiar przesłanego zdjęcia, które powinno być w formacie jpg, nie może przekroczyć 300 kilobajtów.

4 W celu usunięcia zdjęcia z profilu Użytkownika, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki należy kliknąć na zdjęcie zamieszczone w ramach profilu Użytkownika i wybrać opcję Usuń z profilu. Po wybraniu przez Użytkownika ww. opcji, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie chęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramach profilu Użytkownika, poprzez kliknięcie opcji TAK. W przypadku Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HOT or NOT, o którym mowa w pkt d) powyżej, w momencie wyboru opcji Usuń z profilu, oznaczającym chęć usunięcia zdjęcia z profilu, Użytkownik otrzyma komunikat, iż potwierdzenie chęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramach profilu Użytkownika, oznaczało będzie rezygnację z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT. 3. Z Usługi można korzystać w zasięgu sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel, zaś w przypadku Użytkowników korzystających z usługi roamingu międzynarodowego także w ramach usługi roamingu międzynarodowego. 4. Organizator informuje, że w ramach Usługi wysyłane są przez Organizatora Użytkownikom (zarówno tym zarejestrowanym jak i tym posiadającym wyłącznie status GOŚCIA w ramach Usługi) komunikaty SMS, dotyczące Usługi, niestanowiące informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać wyżej wymienionych informacji, w dowolnym momencie może wysłać SMS o treści DEAKT pod bezpłatny numer 8045 (koszt SMS-a to 0 zł). Wysłanie powyższego SMS-a nie wiąże się w żaden sposób z wyrejestrowaniem z Usługi czy utratą statusu GOŚCIA w ramach Usługi, jak również nie uniemożliwia dalszego korzystania z Usługi. Artykuł 3 Rejestracja do Usługi 1. Warunkiem pełnego korzystania z Usługi jest dokonanie rejestracji poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem pod numer 2112 lub 2882 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 oraz 2882 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) lub o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) lub o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie wap dedykowanej dla Usługi pod adresem: Dokonując rejestracji w Usłudze, na jeden spośród trzech wyżej wymienionych sposobów, abonenci sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel, uzyskują możliwości korzystania z wszelkich funkcjonalności dostępnych w ramach Usługi, wskazanych w Artykule 2 powyżej. 2. Abonent sieci Orange, który wyśle dowolną treść pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) lub wejdzie na stronę WAP, dedykowaną Usłudze pod adresem i nie dokona rejestracji w Usłudze uzyskuje status Gościa Usługi. Użytkownik Usługi posiadający wyłącznie status Gościa może korzystać z Usługi w sposób ograniczony: OGSM/PDF11/0511, Strona 4 z 9 a) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi poprzez WAP może: -skorzystac z uslugi Horoskop, -zobaczyc profil innego Uzytkownika, który w danym momencie również korzysta z Usługi (jest dostępny online ), -zobaczyć, którzy Użytkownicy korzystają z Usługi w danym momencie (są on-line ), -skorzystac z funkcji Szukaj, -skorzystac z funkcji Pomoc, -wejść do jednego z trzech pokoi publicznych : Mlodzi Gniewni, Pogaduchy lub Friends i zobaczyć opublikowane w ramach ww. pokoi wiadomosci publiczne - dokonywać oceny (wybór spośród dwóch opcji: HOT albo NOT) zdjęć innych Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT, na zasadach określonych w Artykule 2 ust. 2 pkt d) powyżej. b) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi za pośrednictwem wiadomości SMS może: -skorzystać z polecenia o treści CZAT pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat pokoi publicznych, dostępnych w ramach Usługi, -wejść do jednego z dostępnych pokoi publicznych w ramach Usługi, wysylajac pod numer 2112 SMS zawierający w swej treści nazwę pokoju (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto),

5 -skorzystać z polecenia o treści ONLINE pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat Użytkowników Usługi, którzy w danym momencie korzystają z danego pokoju publicznego w ramach Usługi (mają status on-line ), -wysłać wiadomość publiczną, z której treścią będą mogli zapoznać się pozostali Użytkownicy, korzystający w danym momencie z pokoju publicznego, w ramach którego Użytkownik wysłał wiadomość. -odczytywać wiadomosci publiczne wysłane przez pozostałych Użytkowników, korzystających w danym momencie z pokoju publicznego, -skorzystać z polecenia o treści SLOWO pod numer 2112 (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu odnalezienia konkretnej wiadomosci opublikowanej w ramach danego pokoju publicznego, - skorzystać z polecenia o treści SKAN wiek plec np. SKAN 25 K lub SKAN 36 M, na numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto), w celu znalezienia Użytkowników o określonej płci lub wieku, - skorzystać z horoskopu, poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) - skorzystać z miłosnego kalkulatora, wysyłając SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści DUET, w celu sprawdzenia dopasowania dwóch osób. - skorzystać z testów osobowości, za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o treści TEST - skorzystać z polecenia o treści POMOC pod bezpłatny numer 8045 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł), w celu uzyskania pomocy w ramach korzystania z Usługi, - skorzystać z gier oraz konkursów oferowanych przez Organizatora w ramach Usługi Użytkownik o statusie GOŚCIA, wysyłając w formie wiadomości MMS pod numer 2112 (koszt MMS-a pod numer 2112 to 1,00 zł netto/1,23 zł brutto) dowolne zdjęcie, uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Usługi i zostaje mu przyznane konto w ramach Usługi (profil Użytkownika wraz z nickiem: odpowiednio Gosc 1, Gosc 2, Gosc 3, itd.), które dany użytkownik może następnie dowolnie modyfikować w sposób wskazany w Artykule 2 ust. 2 pkt c) powyżej. Artykuł 4 Odpłatności Korzystanie z Usługi jest płatne, zgodnie z następującym cennikiem: o koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 lub ,15 zł netto / 0,18 zł brutto o koszt wysłania MMS-a pod numer 2112 lub ,00 zł netto / 1,23 zł brutto o Korzystanie z Usługi poprzez WAP zgodnie z cennikiem połączeń z WAP, określonym w planie taryfowym obowiązującym dla danego Użytkownika Usługi w sieci Orange, której operatorem jest PTK Centertel.. W przypadku Użytkowników, korzystających z Usługi w ramach usługi roamingu międzynarodowego wysokość opłat ponoszonych w związku z korzystaniem z Usługi, jest zgodna z cennikiem SMS, MMS oraz cennikiem usług WAP, przewidzianych dla danej usługi roamingu międzynarodowego. Artykuł 5 Odpowiedzialność Uczestnika 1.Użytkownik Usługi oświadcza, że: OGSM/PDF11/0511, Strona 5 z 9 1. dokonując rejestracji lub wypełniając formularz rejestracyjny, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go. W przypadku nieakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego profilu w ramach Usługi. 2. w stosunku do zamieszczonych treści posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności takie prawa własności intelektualnej jak prawa autorskie i pokrewne, oraz że swoim działaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdy na zamieszczonych w ramach Usługi przez Użytkownika zdjęciach zamieszczone są wizerunki osób trzecich, akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że w momencie udostępnienia ww. zdjęć będzie posiadał zgodę tych osób na udostępnienie publiczne ich wizerunków w sposób opisany powyżej.

6 3. jest świadom, iż wskutek umieszczenia przez niego treści na ogólnodostępnych stronach Usługi będą one dostępne dla innych Użytkowników Usługi i będą oni mogli skorzystać z nich w ramach dozwolonych prawem, w tym dozwolonego użytku prywatnego utworów. 4. zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora umieszczonych przez Użytkownika w ramach Usługi, na stronach dostępnych dla innych użytkowników, utworów, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią element całości obrazu (screenshotu) dostępnej dla wszystkich innych użytkowników strony Usługi, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Usługi, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Usługi w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Usługi i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku, użytkownika. Każde wykorzystanie utworów w sposób wykraczający poza powyższy zakres wymaga udzielenia wyraźnej zgody, nieobjętej niniejszym Regulaminem, przez użytkownika będącego podmiotem praw do utworów. 5. ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści komentarzy i wiadomości zamieszczonych przez niego w ramach Usługi oraz za udostępnienie treści, stanowiących przedmiot ochrony prawnej, w tym własność intelektualną. 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w ramach korzystania z Usługi, w tym na stronie WAP dedykowanej Usłudze, działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usługi w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Usługi: 1. materiałów i symboli sprzecznych z prawem, 2. materiałów i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich i Organizatora oraz PTK Centertel, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, 3. wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje, 4. materiałów i treści obscenicznych lub pornograficznych, 5. materiałów i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne, 6. treści naruszających zasady netykiety, 7. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika (nicku) w celu podszywania się pod konkretną inną osobę, 8. materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych, 9. materiałów, z których korzystanie przez innych użytkowników lub Organizatora może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych użytkowników lub Organizatora, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany. OGSM/PDF11/0511, Strona 6 z 9 3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Usługi treści naruszających ust. 2 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt pod adresem Zgłoszenia w ww. zakresie PTK Centertel będzie przekazywać Organizatorowi, który podejmie stosowne działania, o których mowa w Artykule 6 niniejszego Regulaminu, będące wynikiem naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika/Użytkowników Usługi. 4. Za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Artykuł 6 Odpowiedzialność

7 OGSM/PDF11/0511, Strona 7 z 9 1. Organizator dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania. 2. Organizator zastrzega, iż wiadomości tekstowe i graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznych w ramach Usługi (treści ogólnodostępne) będą podlegały całodobowej kontroli i weryfikacji przez automatyczny system sprawdzajacy Organizatora Usługi (zgodnie z algorytmami regulującymi usuwanie/niedopuszczenie do publikacji określonych treści). Ponadto treści graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznych w ramach Usługi (treści ogólnodostępne) od godziny 9.00 do godziny każdego dnia świadczenia Usługi będą poddawane dodatkowej kontroli i weryfikacji przez dedykowanego moderatora Usługi. W związku z powyższym Oranizator zastrzega sobie prawo usuwania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnych, obraźliwych lub zawierających groźby bezprawne, treści godzących w interesy Organizatora lub PTK Centertel, jak również treści o charakterze informacji handlowych. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usuwania z Usługi materiałów zamieszczonych przez Użytkowników, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym, w tym niezgodnym z Regulaminem, charakterze danych (w tym utworów, plików, komentarzy, danych osobowych) umieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności (w razie uzyskania wiarygodnej informacji w ww. zakresie po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do ww. danych).. 4. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawem użycia przez Użytkownika podanych przez niego danych rejestracyjnych lub co do istnienia wad fizycznych lub prawnych wprowadzonych przez niego do Usługi materiałów Organizator może według swego wyboru: a) zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane lub okoliczności, blokując konto (profil) Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości, lub b) usunąć konto (profil) Użytkownika lub wybrane materiały. 5. Po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego uniemożliwienia korzystania z Usługi Użytkownikom, postępującym w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, w szczególności wysyłajacym w ramach Usługi treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnych, obraźliwych lub zawierających groźby bezprawne, treści godzących w interesy PTK Centertel, jak również treści o charakterze informacji handlowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania z Usługi Użytkownika (usunięcia jego profilu w ramach Usługi), który przez okres co najmniej 3 miesięcy nie skorzystał z Usługi, przez co należy rozumieć zarówno wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS oraz MMS w ramach Usługi, jak również wejście przy pomocy telefonu komórkowego na dedykowaną stronę WAP Usługi pod adresem 6. Organizator oraz PTK Centertel nie ponoszą odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika Usługi, wynikające z wysłania wiadomości SMS lub MMS niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub informacjami zawartymi na stronie WAP dedykowanej Usłudze, w szczególności za wpisanie błędnej treści lub numeru SMS/MMS, niezgodnych z informacjami wskazanymi przez Organizatora na stronie WAP Usługi pod adresem 7. W ramach Usługi PTK Centertel odpowiada wyłącznie za usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów, MMS-ów oraz transferu danych w ramach uslugi WAP, określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel. PTK Centertel pobiera od Użytkownika opłaty za wysyłane przez Użytkownika w ramach Usługi wiadomości SMS, MMS oraz korzystanie z Usługi poprzez dedykowaną stronę WAP po cenach określonych w cenniku Usługi, wskazanym w Artykule 4 niniejszego Regulaminu. 8. Organizator oraz PTK Centertel nie ponoszą odpowiedzialności za: a) niewłaściwe działanie Usługi z powodu siły wyższej; b) korzystanie z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami; c) za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione; d) treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramach korzystania z Usługi.

8 e) ewentualne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w szczególności ich praw własności intelektualnej w stosunku do materiałów zamieszczanych i przesyłanych przez Użytkowników Usługi; f) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie Użytkownika; g) sposób, w jaki publikowane materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników h) sposób korzystania z konta (profilu) i Usługi przez użytkownika oraz związane z tym ewentualne szkody, 9. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego (nie dłuższego niż następujące po sobie 24 godziny) zawieszenia funkcjonowania Usługi lub poszczególnych funkcjonalności, w szczególności, gdy spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących tę Usługę oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Usługi lub poszczególnych funkcjonalności zostanie opublikowana na stronie WAP dedykowanej Usłudze co najmniej 24 godziny przez danym zawieszeniem. Artykuł 7 Dane osobowe Administratorem danych osobowych użytkowników Usługi, przetwarzanych na potrzeby świadczenia Usługi jest spółka pod firmą Atchik z siedzibą w Toulouse, Francja, 8 port Saint Sauveur, Toulouse. Dane osobowe podane przez Użytkowników Usługi będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi, a w przypadku składanych reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do gromadzenia danych osobowych Użytkowników w granicach wykraczających poza postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Użytkownicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania niektórych danych (nicku Użytkownika) może uniemożliwić dokonanie rejestracji w ramach Usługi i korzystanie z niej w pełnym zakresie. W przypadku otrzymania przez PTK Centertel reklamacji Użytkownika Usługi, dotyczącej niezgodności Usług świadczonych przez Organizatora z niniejszym Regulaminem i niedotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel, jak również otrzymania przez PTK Centertel zgłoszenia Użytkownika Usługi, dotyczącego faktu zamieszczenia przez innego Użytkownika/Użytkowników w ramach Usługi treści naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, PTK Centertel przekaże Organizatorowi ww. reklamację lub zgłoszenie, łącznie z ewentualnymi danymi osobowymi Użytkownika zawartymi w reklamacji lub zgłoszeniu. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników Usługi, przekazane mu przez PTK Centertel, wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji lub podjęcia stosownych działań, o których mowa w Artykule 6 niniejszego Regulaminie, będących wynikiem naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika/Użytkowników Usługi.. Artykuł 8 Reklamacje OGSM/PDF11/0511, Strona 8 z 9 1. W razie niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Organizatora Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej z dopiskiem "Czat na adres: Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.skierniewicka 10a, Warszawa, lub w formie mailowej na adres: Reklamacje w ww. zakresie, niedotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel w ramach Usługi, PTK Centertel będzie przekazywać Organizatorowi, który rozpatrzy reklamację oraz powiadomi, w formie pisemnej lub w formie wiadomości pod wskazany adres Użytkownika, o jej rozstrzygnięciu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres ) i numer telefonu, z którego korzystano w ramach Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel w ramach Usługi Użytkownik składa zgodnie z obowiązującym go regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel. Artykuł 9 Zmiany Regulaminu

9 1. Niniejszy regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz PTK Centertel, jak również na stronie WAP pod adresem 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, co nie zwalnia go z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku ze świadczenie Usługi do chwili zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie WAP dotyczącej Usługi, pod adresem 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTK Centertel. Artykuł 10 Rezygnacja z usługi Osoba korzystająca z Usługi może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REZ pod bezpłatny numer 8045 (koszt SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer 2112 (koszt SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/0,18 zł brutto) o wybranie opcji Usun Moj Profil na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem: OGSM/PDF11/0511, Strona 9 z 9

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Artykuł 1 Postanowienia ogólne Regulamin usługi Orange Czat obowiązuje od 26.10.2010 r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Czat (zwanej dalej Usługą ). 2. Usługa stanowi usługę o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.

REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Fun Czat (zwanej dalej Usługą ). Usługa stanowi usługę

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji pod nazwą Asystent UPC ( Aplikacja ), której administratorem jest UPC Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.canpolbabies.com Preambuła Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego BILLBOARD-KONKURS

Regulamin konkursu fotograficznego BILLBOARD-KONKURS Regulamin konkursu fotograficznego BILLBOARD-KONKURS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 11 Listopada 11, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) E-MUZYKA oznacza spółkę pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program)

REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) REGULAMIN PROGRAMU polokarta (dalej: Program) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania przez Klientów i Pracowników Sieci handlowej POLOmarket z tzw. polokarty. 2. Wystawcą polokarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ABC DLA CIEBIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ABC DLA CIEBIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ABC DLA CIEBIE 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem jest EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach k/poznania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. "

Regulamin konkursu.  Pogoń za zdrowiem z Asprodem. Regulamin konkursu " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Pogoń za zdrowiem z Asprodem" jest Asprod Sp. z o.o., z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin Usługi Przepowiednia na rok 2013 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - MNI Premium S.A. z siedziba w Warszawie, ulica

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Regulamin korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przekazywania informacji za pośrednictwem Krajowego Systemu Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu  pl Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing. pl I. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia stanowią Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing.

Bardziej szczegółowo

Regulamin "Subskrypcji MT"

Regulamin Subskrypcji MT Regulamin "Subskrypcji MT" &1. Uwagi Ogólne 1. "Subskrypcje MT" (dalej "Usługa") jest usługą dostępna dla uzytkownikow sieci GSM czyli sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. zo.o., PTC sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z marką ORGANIQUE

Regulamin konkursu z marką ORGANIQUE Regulamin konkursu z marką ORGANIQUE 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie z marką ORGANIQUE (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY#

REGULAMIN KONKURSU -#MISTRZ KIERONICY# REGULAMIN KONKURSU -"#MISTRZ KIERONICY# I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu #MISTRZ KIERONICY# (zwanego dalej Konkursem ), jest KORCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo