REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Fun Czat (zwanej dalej Usługą ). Usługa stanowi usługę o podwyższonej opłacie świadczoną na rzecz abonentów sieci Orange. Organizatorem Usługi jest Spółka pod firmą Atchik Société par actions simplifieé z siedzibą w Toulouse, Francja, oule ard de l Embouc ure oulouse, (zwana dalej Atc ik lub Organizatorem ). 2. Użytkownikiem Usługi (zwanym dalej Użytkownikiem ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z telefonu w sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 8 ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotyc (zwana dalej Orange Polska ), w ramac umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 3. Usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów oraz MMS-ów określonyc w Regulaminie oraz usługę telekomunikacyjną transmisji danyc w sieci Orange w ramac korzystania z Usługi świadczy Orange Polska. Za wszelkie świadczenia dodatkowe dostępne w ramac Usługi (w tym treść SMS-ów oraz MMS-ów) odpowiedzialny jest Organizator. 4. Przystępując do korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonyc w niniejszym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z Usługi. Artykuł 2 Zasady użytkowania 1. Dostęp do Usługi jest możliwy za pośrednictwem wiadomości SMS oraz MMS, wysyłanyc pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto, koszt wysłania MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto), jak również poprzez dedykowaną Usłudze stronę WAP pod adresem (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych).. Usługa umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Usługi za pomocą wiadomości SMS, MMS i poprzez WAP, a w szczególności: a) wysyłanie wiadomości publicznyc w ramac tzw. pokojów publicznyc Usługi do Użytkowników Usługi znajdującyc się w danym momencie w jednym z pokoi publicznyc, dostępnyc w ramac Usługi poprzez WAP lub za pośrednictwem wiadomości SMS, b) odbieranie i wysyłanie wiadomości prywatnyc za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez WAP między Użytkownikami Usługi; c) umieszczanie danyc na swoim profilu w ramac Usługi, który Użytkownik może założyć po dokonaniu rejestracji w ramac Usługi. Informacje te mogą dotyczyć np. płci, wieku, miasta, w którym mieszka dany Użytkownik itp. Uzupełnienie danyc w ramac profilu ma c arakter fakultatywny z wyjątkiem obowiązku wskazania nazwy (nicku) Użytkownika. W ramac profilu Użytkownik ma możliwość: - zmiany nazwy (nicku) Użytkownika podanego w trakcie procesu rejestracji- w tym celu powinien wysłać SMS o treści PSEUDO Nowy nick pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) - określić lub zmienić swoje obby, dokonując wyboru co najwyżej trzec opcji spośród następującyc propozycji: 1- randka 2- miłość

2 3- przyjaźń 4- imprezy 5- muzyka 6- podróże 7- sport 8- kino W tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści HO cyfra odpowiadająca wybranemu hobby (maksymalnie można wskazać cyfry) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) - dodania (lub zmiany) krótkiego opisu- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści MOJECV opis pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto), z zastrzeżeniem, iż opis nie może być dłuższy niż znaków ; - wskazać swoją płeć- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści PLEC K (jeśli Użytkownik jest kobietą) albo PLEC M (jeśli Użytkownik jest mężczyzną) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto); - wskazać lub zmienić swój wiek- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści WIEK wiek Użytkownika (np. WIEK ) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to, zł netto/, 8 zł brutto); d) korzystanie z funkcji: - flirt, poprzez wysłanie polecenia RANDKA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer (koszt SMS-a, zł netto/, 8 zł brutto), lub kliknięcie na opcję RANDKA na stronie głównej Usługi na WAP, w celu odnalezienia Użytkownika c ętnego na randkę, - flirt w okolicy, poprzez wysłanie polecenia OKOLICA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) lub wejście na stronę Usługi na WAP i ze strony głównej Usługi na RANDKA -> Randka w Okolicy, w celu odnalezienia Użytkowników z danego regionu (na podstawie danyc o mieście Użytkownika podanyc przez niego na profilu). - szukaj, w celu znalezienia Użytkownika według wskazanyc kryteriów przez stronę WAP Usługi lub poprzez SMS, za pomocą wysłania polecenia SKAN wiek płeć np. SKAN K lub SKAN M, na numer 2112 (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) - oroskop, poprzez stronę WAP Usługi (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych) lub poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) - miłosny kalkulator, wysyłając SMS pod numer (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/, 8 zł brutto) o treści DUE, w celu sprawdzenia dopasowania dwóc osób. - testy osobowości, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze, jeśli dostępne są w danym momencie, lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) o treści ES ; - Pomoc, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) o treści POMOC; - konkursy, w zależności od ic dostępności w ramac Usługi. O aktualnyc konkursac przewidzianyc dla użytkowników Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednic komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanyc przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze - gry, w zależności od ic dostępności w ramac Usługi. O aktualnyc grac, w któryc mogą wziąć udział użytkownicy Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednich komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanyc przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze; - ranking HO or NO, umożliwiający uzyskiwanie ocen własnego zdjęcia, zamieszczonego w ramac profilu. W rankingu HO or NO mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani

3 Użytkownicy posiadający profil ze zdjęciem. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają profil bez zdjęcia, mogą jedynie dokonywać ocen zdjęć Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HO or NO. W celu wzięcia udziału w ww. rankingu Użytkownik na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi powinien kliknąć w link HO or NO, którego naciśnięcie spowoduje odesłanie danego Użytkownika do strony WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO, na której Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy c cesz wziąć udział w rankingu HO or NO? Udzielenie odpowiedzi AK wiązało będzie się z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia danego Użytkownika na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO oraz dokonywanie oceny zdjęcia Użytkownika, który przystąpił do rankingu HO or NO, przez innyc Użytkowników Usługi. Informacja o aktualnej ocenie zdjęcia danego Użytkownika, który przystąpił do rankingu HO or NO (z podziałem na liczbę uzyskanyc głosów HO oraz liczbę głosów NO ), zawarta będzie pod zdjęciem danego Użytkownika, opublikowanym na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO pod adresem Użytkownik, który na pytanie Czy c cesz wziąć udział w rankingu Hot or Not? udzieli odpowiedzi NIE będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny (wybór spośród dwóc opcji: HO albo NO ) zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HO or NO w sposób opisany powyżej. Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT pod adresem Użytkownik będzie miał możliwość przeglądać zdjęcia innyc Użytkowników, którzy przystąpili do rankingu HO or NO, a któryc zdjęcia publikowane będą w kolejności losowej. Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia odpowiedniego filtra, który pozwoli mu przeglądać np. wyłącznie zdjęcia samyc kobiet albo samyc mężczyzn. Obok wyświetlanego zdjęcia zawarta będzie informacja na temat wszystkic głosów oddanyc na danego Użytkownika, z podziałem na głosy HO oraz głosy NO. Celem dokonania oceny zdjęcia danego Użytkownika należy kliknąć odpowiedni przycisk HO albo NO, umieszczony pod zdjęciem danego Użytkownika. W celu przejścia do zdjęcia kolejnego Użytkownika należy kliknąć przycisk Następny, umieszczony pod zdjęciem. Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO umieszczony będzie link OP, którego kliknięcie umożliwi zapoznanie się z aktualnym rankingiem najwyżej ocenianyc kobiet lub mężczyzn. Użytkownik, który po wejściu na stronę WAP Usługi dedykowaną rankingowi HO or NO, przy pomocy odpowiedniego filtra, zaznaczył, iż c ciałby, aby wyświetlały mu się profile wyłącznie kobiet/mężczyzn, po kliknięciu na link TOP10, uzyska dostęp do rankingu najwyżej ocenianyc Użytkowników tej płci, którą wskazał w kryteriac wyszukiwania. Klikając na dodatkowy link Zobacz OP Kobiety/Mężczyźni. będzie miał jednocześnie możliwość zapoznania się z aktualnym rankingiem najwyżej ocenianyc użytkowników innej płci niż ta wskazana przez niego w kryteriac wyszukiwania (lub ranking najwyżej ocenianyc Użytkowników obejmującyc zarówno kobiety jak i mężczyzn- po kliknięciu na link Zobacz OP Wszyscy ). Użytkownik, który przystąpił do rankingu HO or NO, w sposób wskazany powyżej, na stronie WAP Usługi dedykowanej ww. funkcjonalności, w dowolnym momencie będzie mógł sprawdzić, jak jego zdjęcie zostało ocenione przez pozostałyc Użytkowników. W tym celu na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi powinien kliknąć na link Mój ranking, odsyłający do podstrony, na której wskazana będzie liczba wszystkic głosów oddanyc na Użytkownika z podziałem na liczbę głosów HO oraz liczbę głosów NO. W momencie, gdy zdjęcie danego Użytkownika otrzyma głos HO, na skrzynkę wiadomości w ramac Usługi danego Użytkownika przyjdzie powiadomienie, zawierające informację o uzyskanej ocenie HO, ze wskazaniem nicku (nazwy) Użytkownika, który oddał taki głos. Klikając na link zawierający nazwę Użytkownika, który oddał swój głos, oceniony Użytkownik będzie przekierowywany automatycznie do profilu Użytkownika, który dokonał oceny. W celu rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HO or NO, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki, należy kliknąć na link Opuść HO or NO. Po kliknięciu w ww. link Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HO or NO, poprzez kliknięcie opcji AK. Użytkownik, który zrezygnuje z uczestnictwa w rankingu HO or NO, będzie miał jedynie możliwość

4 dokonywania oceny (wybór spośród dwóc opcji: HO albo NO ) zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HO or NO. Usunięcie zdjęcia z profilu (w sposób opisany w pkt e) poniżej, wiązało się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w rankingu HO or NO. Użytkownik, który usunie swoje zdjęcie z profilu, będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT. e) dodanie zdjęć do profilu. W celu dodania zdjęcia do profilu Użytkownika, należy wysłać MMS ze zdjęciem pod numer (koszt wysłania MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto). Możliwe jest dodanie tylko jednego zdjęcia do profilu. Jeśli w profilu Użytkownika istnieje już zdjęcie, to z c wilą wysłania przez Użytkownika MMS-a z nowym zdjęciem pod numer (koszt wysłania MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto) poprzednie zdjęcie zostanie zastąpione nowym zdjęciem Użytkownika. Rozmiar przesłanego zdjęcia, które powinno być w formacie jpg, nie może przekroczyć kilobajtów. W celu usunięcia zdjęcia z profilu Użytkownika, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki należy kliknąć na zdjęcie zamieszczone w ramac profilu Użytkownika i wybrać opcję Usuń z profilu. Po wybraniu przez Użytkownika ww. opcji, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie c ęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramac profilu Użytkownika, poprzez kliknięcie opcji AK. W przypadku Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HO or NO, o którym mowa w pkt d) powyżej, w momencie wyboru opcji Usuń z profilu, oznaczającym c ęć usunięcia zdjęcia z profilu, Użytkownik otrzyma komunikat, iż potwierdzenie c ęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramac profilu Użytkownika, oznaczało będzie rezygnację z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT.. Z Usługi można korzystać w zasięgu sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska, zaś w przypadku Użytkowników korzystającyc z usługi roamingu międzynarodowego także w ramac innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego. 4. Organizator informuje, że w ramac Usługi wysyłane są przez Organizatora zarejestrowanym Użytkownikom Usługi komunikaty SMS, dotyczące Usługi, niestanowiące informacji andlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeśli Użytkownik nie c ce otrzymywać wyżej wymienionyc komunikatów, w dowolnym momencie może wysłać SMS o treści DEAK pod bezpłatny numer 8 4 (koszt SMS-a to zł). Wysłanie powyższego SMS-a nie wiąże się w żaden sposób z wyrejestrowaniem z Usługi czy utratą statusu GOŚCIA w ramac Usługi, jak również nie uniemożliwia dalszego korzystania z Usługi. Artykuł 3 Rejestracja do Usługi. Warunkiem pełnego korzystania z Usługi jest dokonanie rejestracji poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi) pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) lub o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) lub o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie WAP dedykowanej dla Usługi pod adresem: (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych). Dokonując rejestracji w Usłudze, na jeden spośród trzec wyżej wymienionyc sposobów, abonenci sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska, uzyskują możliwości korzystania z wszelkic funkcjonalności dostępnyc w ramac Usługi, wskazanyc w Artykule powyżej.. Abonent sieci Orange, który wyśle dowolną treść pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) lub wejdzie na stronę WAP dedykowaną Usłudze pod adresem (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte k transmisji danyc ) i nie dokona rejestracji w Usłudze

5 uzyskuje status Gościa Usługi. Użytkownik Usługi posiadający wyłącznie status Gościa może korzystać z Usługi w sposób ograniczony: a) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi poprzez WAP może: -skorzystać z usługi Horoskop, -zobaczyć profil innego Użytkownika, który w danym momencie również korzysta z Usługi (jest dostępny on-line ), -zobaczyć, którzy Użytkownicy korzystają z Usługi w danym momencie (są on-line ), -skorzystać z funkcji Szukaj, -skorzystać z funkcji Pomoc, -wejść do jednego z trzec pokoi publicznyc : Mlodzi Gniewni, Pogaduc y lub Friends i zobaczyć opublikowane w ramac ww. pokoi wiadomości publiczne; - dokonywać oceny (wybór spośród dwóc opcji: HO albo NO ) zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HO or NO, na zasadac określonyc w Artykule ust. pkt d) powyżej. b) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi za pośrednictwem wiadomości SMS może: -skorzystać z polecenia o treści CZA pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/, 8 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat pokoi publicznyc, dostępnyc w ramac Usługi, -wejść do jednego z dostępnyc pokoi publicznyc w ramac Usługi, wysyłając pod numer SMS zawierający w swej treści nazwę pokoju (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto), -skorzystać z polecenia o treści ONLINE pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to, zł netto/, 8 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat Użytkowników Usługi, którzy w danym momencie korzystają z danego pokoju publicznego w ramac Usługi (mają status on-line ), -wysłać wiadomość publiczną, z której treścią będą mogli zapoznać się pozostali Użytkownicy, korzystający w danym momencie z pokoju publicznego, w ramac którego Użytkownik wysłał wiadomość, -odczytywać wiadomości publiczne wysłane przez pozostałyc Użytkowników, korzystającyc w danym momencie z pokoju publicznego, -skorzystać z polecenia o treści SLOWO pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to, zł netto/, 8 zł brutto), w celu odnalezienia konkretnej wiadomości opublikowanej w ramac danego pokoju publicznego, - skorzystać z polecenia o treści SKAN wiek plec np. SKAN K lub SKAN M, na numer 2112 (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto), w celu znalezienia Użytkowników o określonej płci lub wieku, - skorzystać z oroskopu, poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto), - skorzystać z miłosnego kalkulatora, wysyłając SMS pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) o treści DUE, w celu sprawdzenia dopasowania dwóc osób, - skorzystać z testów osobowości, za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) o treści ES, - skorzystać z polecenia o treści POMOC pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł), w celu uzyskania pomocy w ramac korzystania z Usługi, - skorzystać z gier oraz konkursów oferowanyc przez Organizatora w ramac Usługi. Użytkownik o statusie GOŚCIA, wysyłając w formie wiadomości MMS pod numer (koszt MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto) dowolne zdjęcie, uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Usługi i zostaje mu przyznane konto w ramac Usługi (profil Użytkownika wraz z nickiem: odpowiednio Gosc, Gosc, Gosc, itd.), które dany użytkownik może następnie dowolnie modyfikować w sposób wskazany w Artykule ust. pkt c) powyżej.

6 Artykuł 4 Odpłatności Korzystanie z Usługi jest płatne, zgodnie z następującym cennikiem: -koszt wysłania SMS-a pod numer 2112, zł netto /, 8 zł brutto -koszt wysłania MMS-a pod numer 2112, zł netto /, zł brutto -korzystanie z Usługi poprzez stronę WAP Usługi koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramac strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych; W przypadku Użytkowników korzystającyc z Usługi w ramac usługi roamingu międzynarodowego wysokość opłat ponoszonyc w związku z korzystaniem z Usługi jest zgodna z cennikiem SMS, MMS oraz cennikiem usług WAP, przewidzianyc dla danej usługi roamingu międzynarodowego Artykuł 5 Odpowiedzialność Uczestnika.Użytkownik Usługi oświadcza, że: a) dokonując rejestracji lub wypełniając formularz rejestracyjny, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go. W przypadku nieakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natyc miastowego usunięcia swojego profilu w ramac Usługi. b) w stosunku do zamieszczonyc treści posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności takie prawa własności intelektualnej jak prawa autorskie i pokrewne, oraz że swoim działaniem nie narusza jakic kolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdy na zamieszczonyc w ramac Usługi przez Użytkownika zdjęciac zamieszczone są wizerunki osób trzecic, akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że w momencie udostępnienia ww. zdjęć będzie posiadał zgodę tyc osób na udostępnienie publiczne ic wizerunków w sposób opisany w niniejszym ustępie. c) jest świadom, iż wskutek umieszczenia przez niego treści na ogólnodostępnyc stronac Usługi będą one dostępne dla innyc Użytkowników Usługi i będą oni mogli skorzystać z nic w ramac dozwolonyc prawem, w tym dozwolonego użytku prywatnego utworów. d) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści komentarzy i wiadomości zamieszczonyc przez niego w ramac Usługi oraz za udostępnienie treści, stanowiącyc przedmiot oc rony prawnej, w tym własność intelektualną. e) zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w ramac korzystania z Usługi, w tym na stronie WAP dedykowanej Usłudze, działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danyc uzyskanyc w ramac korzystania z Usługi w celac niezgodnyc z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w ramac Usługi: a) materiałów i symboli sprzecznyc z prawem, b) materiałów i symboli naruszającyc c ronione prawem dobra osób trzecic i Organizatora oraz Orange Polska, a w szczególności naruszającyc prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, c) wyrażeń powszec nie uznanyc za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszającyc dobre obyczaje, d) materiałów i treści obscenicznyc lub pornograficznyc, e) materiałów i symboli propagującyc przemoc, lub dyskryminację, wzywającyc do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanyc społecznie za obraźliwe, wulgarne,

7 f) treści naruszającyc zasady netykiety, g) danyc osobowyc innyc osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika (nicku) w celu podszywania się pod konkretną inną osobę, h) materiałów, któryc zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzącyc działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych, i) materiałów, z któryc korzystanie przez innyc użytkowników lub Organizatora może utrudnić lub uniemożliwić pracę innyc programów wykorzystywanyc przez tyc użytkowników lub Organizatora, a w szczególności materiałów zawierającyc wirusy komputerowe lub tzw. trojany. 3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w ramac Usługi treści naruszającyc ust. powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt pod adresem: 4. Za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Artykuł 6 Odpowiedzialność 1. Organizator dołoży należytyc starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów tec nicznyc dotyczącyc jej funkcjonowania.. Organizator zastrzega, iż wiadomości tekstowe i graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznyc w ramac Usługi (treści ogólnodostępne) będą podlegały całodobowej kontroli i weryfikacji przez automatyczny system sprawdzający Organizatora Usługi (zgodnie z algorytmami regulującymi usuwanie/niedopuszczenie do publikacji określonyc treści). Ponadto treści graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznyc w ramac Usługi (treści ogólnodostępne) od godziny 9. do godziny. każdego dnia świadczenia Usługi będą poddawane dodatkowej kontroli i weryfikacji przez dedykowanego moderatora Usługi. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo usuwania treści o c arakterze bezprawnym, niezgodnyc z dobrymi obyczajami, naruszającyc prawa lub dobra osobiste osób trzecic, w szczególności treści dyskryminującyc ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnyc, obraźliwyc lub zawierającyc groźby bezprawne, treści godzącyc w interesy Organizatora lub Orange Polska, jak również treści o charakterze informacji handlowych. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usuwania z Usługi materiałów zamieszczonyc przez Użytkowników, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym, w tym niezgodnym z Regulaminem, charakterze danych (w tym utworów, plików, komentarzy, danyc osobowyc ) umieszczonyc przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności (w razie uzyskania wiarygodnej informacji w ww. zakresie po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do ww. danyc ). 4. W razie powzięcia uzasadnionyc wątpliwości co do zgodności z prawem użycia przez Użytkownika podanych przez niego danych rejestracyjnych lub co do istnienia wad fizycznych lub prawnych wprowadzonyc przez niego do Usługi materiałów Organizator może według swego wyboru: a) zażądać przedstawienia stosownyc dokumentów potwierdzającyc te dane lub okoliczności, blokując konto (profil) Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości, lub b) usunąć konto (profil) Użytkownika lub wybrane materiały.. Po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego uniemożliwienia korzystania z Usługi Użytkownikom, postępującym w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, w szczególności wysyłającym w ramac Usługi treści o c arakterze bezprawnym, niezgodnyc z dobrymi obyczajami, naruszającyc prawa lub dobra osobiste osób trzecic, w szczególności treści dyskryminującyc ze względu na rasę, płeć,

8 wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnyc, obraźliwyc lub zawierającyc groźby bezprawne, treści godzącyc w interesy Orange Polska, jak również treści o c arakterze informacji andlowyc. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania z Usługi Użytkownika (usunięcia jego profilu w ramac Usługi), który przez okres co najmniej miesięcy nie skorzystał z Usługi, przez co należy rozumieć zarówno wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS oraz MMS w ramac Usługi, jak również wejście przy pomocy telefonu komórkowego na dedykowaną stronę WAP Usługi pod adresem 6. Organizator oraz Orange Polska nie ponoszą odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika Usługi, wynikające z wysłania wiadomości SMS lub MMS niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub informacjami zawartymi na stronie WAP dedykowanej Usłudze, w szczególności za wpisanie błędnej treści lub numeru SMS/MMS, niezgodnyc z informacjami wskazanymi przez Organizatora na stronie WAP Usługi pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi 7. W ramac Usługi Orange Polska odpowiada wyłącznie za usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów, MMS-ów oraz transmisji danyc w ramac usługi WAP, określonyc w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnyc przez Orange Polska. Orange Polska pobiera od Użytkownika opłaty za wysyłane przez Użytkownika w ramac Usługi wiadomości SMS, MMS oraz korzystanie z Usługi poprzez dedykowaną stronę WAP po cenac określonyc w cenniku Usługi, wskazanym w Artykule 4 niniejszego Regulaminu. 8. Organizator oraz Orange Polska nie ponoszą odpowiedzialności za: a) niewłaściwe działanie Usługi z powodu siły wyższej; b) korzystanie z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami; c) za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione; d) treści umieszczane, przec owywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramac korzystania z Usługi. e) ewentualne naruszenie jakic kolwiek praw osób trzecic w szczególności ic praw własności intelektualnej w stosunku do materiałów zamieszczanyc i przesyłanyc przez Użytkowników Usługi; f) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie Użytkownika; g) sposób, w jaki publikowane materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników h) sposób korzystania z konta (profilu) i Usługi przez użytkownika oraz związane z tym ewentualne szkody, 9. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego (nie dłuższego niż następujące po sobie 4 godziny) zawieszenia funkcjonowania Usługi lub poszczególnyc funkcjonalności, w szczególności, gdy spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługującyc tę Usługę oraz w związku z koniecznością ic modernizacji lub rozbudowy. Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Usługi lub poszczególnyc funkcjonalności zostanie opublikowana na stronie WAP dedykowanej Usłudze co najmniej 4 godziny przez danym zawieszeniem. Artykuł 7 Dane osobowe Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi, przetwarzanyc na potrzeby świadczenia Usługi, jest spółka pod firmą Atc ik Société par actions simplifieé z siedzibą w oulouse, Francja, 56 oule ard de l Embouc ure Toulouse. Dane osobowe podane przez Użytkowników Usługi będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi, a w przypadku składanyc reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do gromadzenia danyc osobowyc Użytkowników w granicac wykraczającyc poza postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Użytkownicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nic i ic poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania niektóryc danyc (nicku Użytkownika) może uniemożliwić dokonanie rejestracji w ramac Usługi i korzystanie z niej w pełnym zakresie.

9 Artykuł 8 Reklamacje. W razie niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Organizatora Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej z dopiskiem "Fun Czat na adres Organizatora: Atchik Société par actions simplifieé z siedzibą w Toulouse, Francja, oule ard de l Embouc ure Toulouse lub w formie mailowej na adres: Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi, w formie pisemnej lub w formie wiadomości , pod wskazany adres Użytkownika o jej rozstrzygnięciu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres ) i numer telefonu, z którego korzystano w ramac Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnyc świadczonyc przez Orange Polska w ramach Usługi Użytkownik składa zgodnie z obowiązującym go regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange Polska. Artykuł 9 Zmiany Regulaminu 1. Niniejszy regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, jak również na stronie WAP Usługi pod adresem 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również prawo do zakończenia świadczenia Usługi, w dowolnym czasie bez podania przyczyny, co nie zwalnia jej z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętyc na siebie w związku ze świadczeniem Usługi do c wili zmiany Regulaminu lub zakończenia świadczenia Usługi. Informacja o zmianie Regulaminu Usługi lub zakończeniu świadczenia Usługi zostanie opublikowana na stronie WAP dotyczącej Usługi, pod adresem co najmniej na dni przed zmianą Regulaminu Usługi lub zakończeniem świadczenia Usługi. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia usług telekomunikacyjnyc przez Orange Polska mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnyc przez Orange Polska. Artykuł 10 Rezygnacja z usługi Osoba korzystająca z Usługi może w każdej c wili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REZ pod bezpłatny numer 8 4 (koszt SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer 2112 (koszt SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) o wybranie opcji Usun Moj Profil na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem: (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramac strony Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych).

Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem www.orange.georandka.pl w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych.

Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem www.orange.georandka.pl w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych. Regulamin usługi Georandka w Orange. 1. Regulamin Usługi "Georandka w Orange" (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS

Bardziej szczegółowo

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE

Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają: Załącznik nr 8 REGULAMIN SERWISU WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 1 DEFINICJE a. Administrator Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

(wersja 1. 2. Regulamin znajduje REGON. trzecim. Polskiej. prawem.

(wersja 1. 2. Regulamin znajduje REGON. trzecim. Polskiej. prawem. REGULAMIN KORZYSTANIAA Z APLIKACJI I SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL Sp. z o.o. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL > (wersja

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo