REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia 01.01.2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN USŁUGI FUN CZAT Obowiązuje od dnia r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Fun Czat (zwanej dalej Usługą ). Usługa stanowi usługę o podwyższonej opłacie świadczoną na rzecz abonentów sieci Orange. Organizatorem Usługi jest Spółka pod firmą Atchik Société par actions simplifieé z siedzibą w Toulouse, Francja, oule ard de l Embouc ure oulouse, (zwana dalej Atc ik lub Organizatorem ). 2. Użytkownikiem Usługi (zwanym dalej Użytkownikiem ) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z telefonu w sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 8 ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotyc (zwana dalej Orange Polska ), w ramac umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 3. Usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów oraz MMS-ów określonyc w Regulaminie oraz usługę telekomunikacyjną transmisji danyc w sieci Orange w ramac korzystania z Usługi świadczy Orange Polska. Za wszelkie świadczenia dodatkowe dostępne w ramac Usługi (w tym treść SMS-ów oraz MMS-ów) odpowiedzialny jest Organizator. 4. Przystępując do korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonyc w niniejszym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z Usługi. Artykuł 2 Zasady użytkowania 1. Dostęp do Usługi jest możliwy za pośrednictwem wiadomości SMS oraz MMS, wysyłanyc pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto, koszt wysłania MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto), jak również poprzez dedykowaną Usłudze stronę WAP pod adresem (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych).. Usługa umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Usługi za pomocą wiadomości SMS, MMS i poprzez WAP, a w szczególności: a) wysyłanie wiadomości publicznyc w ramac tzw. pokojów publicznyc Usługi do Użytkowników Usługi znajdującyc się w danym momencie w jednym z pokoi publicznyc, dostępnyc w ramac Usługi poprzez WAP lub za pośrednictwem wiadomości SMS, b) odbieranie i wysyłanie wiadomości prywatnyc za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez WAP między Użytkownikami Usługi; c) umieszczanie danyc na swoim profilu w ramac Usługi, który Użytkownik może założyć po dokonaniu rejestracji w ramac Usługi. Informacje te mogą dotyczyć np. płci, wieku, miasta, w którym mieszka dany Użytkownik itp. Uzupełnienie danyc w ramac profilu ma c arakter fakultatywny z wyjątkiem obowiązku wskazania nazwy (nicku) Użytkownika. W ramac profilu Użytkownik ma możliwość: - zmiany nazwy (nicku) Użytkownika podanego w trakcie procesu rejestracji- w tym celu powinien wysłać SMS o treści PSEUDO Nowy nick pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) - określić lub zmienić swoje obby, dokonując wyboru co najwyżej trzec opcji spośród następującyc propozycji: 1- randka 2- miłość

2 3- przyjaźń 4- imprezy 5- muzyka 6- podróże 7- sport 8- kino W tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści HO cyfra odpowiadająca wybranemu hobby (maksymalnie można wskazać cyfry) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) - dodania (lub zmiany) krótkiego opisu- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści MOJECV opis pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto), z zastrzeżeniem, iż opis nie może być dłuższy niż znaków ; - wskazać swoją płeć- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści PLEC K (jeśli Użytkownik jest kobietą) albo PLEC M (jeśli Użytkownik jest mężczyzną) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto); - wskazać lub zmienić swój wiek- w tym celu Użytkownik powinien wysłać SMS o treści WIEK wiek Użytkownika (np. WIEK ) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8045 to 0 zł) albo pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to, zł netto/, 8 zł brutto); d) korzystanie z funkcji: - flirt, poprzez wysłanie polecenia RANDKA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer (koszt SMS-a, zł netto/, 8 zł brutto), lub kliknięcie na opcję RANDKA na stronie głównej Usługi na WAP, w celu odnalezienia Użytkownika c ętnego na randkę, - flirt w okolicy, poprzez wysłanie polecenia OKOLICA za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer 2112 (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) lub wejście na stronę Usługi na WAP i ze strony głównej Usługi na RANDKA -> Randka w Okolicy, w celu odnalezienia Użytkowników z danego regionu (na podstawie danyc o mieście Użytkownika podanyc przez niego na profilu). - szukaj, w celu znalezienia Użytkownika według wskazanyc kryteriów przez stronę WAP Usługi lub poprzez SMS, za pomocą wysłania polecenia SKAN wiek płeć np. SKAN K lub SKAN M, na numer 2112 (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) - oroskop, poprzez stronę WAP Usługi (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych) lub poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) - miłosny kalkulator, wysyłając SMS pod numer (koszt SMS-a to 0,15 zł netto/, 8 zł brutto) o treści DUE, w celu sprawdzenia dopasowania dwóc osób. - testy osobowości, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze, jeśli dostępne są w danym momencie, lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) o treści ES ; - Pomoc, poprzez stronę WAP dedykowaną Usłudze lub za pośrednictwem wiadomości SMS pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) o treści POMOC; - konkursy, w zależności od ic dostępności w ramac Usługi. O aktualnyc konkursac przewidzianyc dla użytkowników Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednic komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanyc przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze - gry, w zależności od ic dostępności w ramac Usługi. O aktualnyc grac, w któryc mogą wziąć udział użytkownicy Usługi, ci ostatni informowani są za pośrednictwem odpowiednich komunikatów SMS lub MMS (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika na otrzymywanie tego typu komunikatów od Organizatora) wysyłanyc przez Organizatora, jak również na stronie WAP dedykowanej Usłudze; - ranking HO or NO, umożliwiający uzyskiwanie ocen własnego zdjęcia, zamieszczonego w ramac profilu. W rankingu HO or NO mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani

3 Użytkownicy posiadający profil ze zdjęciem. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają profil bez zdjęcia, mogą jedynie dokonywać ocen zdjęć Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HO or NO. W celu wzięcia udziału w ww. rankingu Użytkownik na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi powinien kliknąć w link HO or NO, którego naciśnięcie spowoduje odesłanie danego Użytkownika do strony WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO, na której Użytkownik zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy c cesz wziąć udział w rankingu HO or NO? Udzielenie odpowiedzi AK wiązało będzie się z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia danego Użytkownika na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO oraz dokonywanie oceny zdjęcia Użytkownika, który przystąpił do rankingu HO or NO, przez innyc Użytkowników Usługi. Informacja o aktualnej ocenie zdjęcia danego Użytkownika, który przystąpił do rankingu HO or NO (z podziałem na liczbę uzyskanyc głosów HO oraz liczbę głosów NO ), zawarta będzie pod zdjęciem danego Użytkownika, opublikowanym na ogólnodostępnej stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO pod adresem Użytkownik, który na pytanie Czy c cesz wziąć udział w rankingu Hot or Not? udzieli odpowiedzi NIE będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny (wybór spośród dwóc opcji: HO albo NO ) zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HO or NO w sposób opisany powyżej. Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HOT or NOT pod adresem Użytkownik będzie miał możliwość przeglądać zdjęcia innyc Użytkowników, którzy przystąpili do rankingu HO or NO, a któryc zdjęcia publikowane będą w kolejności losowej. Użytkownik będzie miał możliwość ustawienia odpowiedniego filtra, który pozwoli mu przeglądać np. wyłącznie zdjęcia samyc kobiet albo samyc mężczyzn. Obok wyświetlanego zdjęcia zawarta będzie informacja na temat wszystkic głosów oddanyc na danego Użytkownika, z podziałem na głosy HO oraz głosy NO. Celem dokonania oceny zdjęcia danego Użytkownika należy kliknąć odpowiedni przycisk HO albo NO, umieszczony pod zdjęciem danego Użytkownika. W celu przejścia do zdjęcia kolejnego Użytkownika należy kliknąć przycisk Następny, umieszczony pod zdjęciem. Na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi HO or NO umieszczony będzie link OP, którego kliknięcie umożliwi zapoznanie się z aktualnym rankingiem najwyżej ocenianyc kobiet lub mężczyzn. Użytkownik, który po wejściu na stronę WAP Usługi dedykowaną rankingowi HO or NO, przy pomocy odpowiedniego filtra, zaznaczył, iż c ciałby, aby wyświetlały mu się profile wyłącznie kobiet/mężczyzn, po kliknięciu na link TOP10, uzyska dostęp do rankingu najwyżej ocenianyc Użytkowników tej płci, którą wskazał w kryteriac wyszukiwania. Klikając na dodatkowy link Zobacz OP Kobiety/Mężczyźni. będzie miał jednocześnie możliwość zapoznania się z aktualnym rankingiem najwyżej ocenianyc użytkowników innej płci niż ta wskazana przez niego w kryteriac wyszukiwania (lub ranking najwyżej ocenianyc Użytkowników obejmującyc zarówno kobiety jak i mężczyzn- po kliknięciu na link Zobacz OP Wszyscy ). Użytkownik, który przystąpił do rankingu HO or NO, w sposób wskazany powyżej, na stronie WAP Usługi dedykowanej ww. funkcjonalności, w dowolnym momencie będzie mógł sprawdzić, jak jego zdjęcie zostało ocenione przez pozostałyc Użytkowników. W tym celu na stronie WAP Usługi dedykowanej rankingowi powinien kliknąć na link Mój ranking, odsyłający do podstrony, na której wskazana będzie liczba wszystkic głosów oddanyc na Użytkownika z podziałem na liczbę głosów HO oraz liczbę głosów NO. W momencie, gdy zdjęcie danego Użytkownika otrzyma głos HO, na skrzynkę wiadomości w ramac Usługi danego Użytkownika przyjdzie powiadomienie, zawierające informację o uzyskanej ocenie HO, ze wskazaniem nicku (nazwy) Użytkownika, który oddał taki głos. Klikając na link zawierający nazwę Użytkownika, który oddał swój głos, oceniony Użytkownik będzie przekierowywany automatycznie do profilu Użytkownika, który dokonał oceny. W celu rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HO or NO, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki, należy kliknąć na link Opuść HO or NO. Po kliknięciu w ww. link Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie rezygnacji z uczestnictwa w rankingu HO or NO, poprzez kliknięcie opcji AK. Użytkownik, który zrezygnuje z uczestnictwa w rankingu HO or NO, będzie miał jedynie możliwość

4 dokonywania oceny (wybór spośród dwóc opcji: HO albo NO ) zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HO or NO. Usunięcie zdjęcia z profilu (w sposób opisany w pkt e) poniżej, wiązało się będzie z rezygnacją z uczestnictwa w rankingu HO or NO. Użytkownik, który usunie swoje zdjęcie z profilu, będzie miał jedynie możliwość dokonywania oceny zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HOT or NOT. e) dodanie zdjęć do profilu. W celu dodania zdjęcia do profilu Użytkownika, należy wysłać MMS ze zdjęciem pod numer (koszt wysłania MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto). Możliwe jest dodanie tylko jednego zdjęcia do profilu. Jeśli w profilu Użytkownika istnieje już zdjęcie, to z c wilą wysłania przez Użytkownika MMS-a z nowym zdjęciem pod numer (koszt wysłania MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto) poprzednie zdjęcie zostanie zastąpione nowym zdjęciem Użytkownika. Rozmiar przesłanego zdjęcia, które powinno być w formacie jpg, nie może przekroczyć kilobajtów. W celu usunięcia zdjęcia z profilu Użytkownika, na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem w zakładce Moje fotki należy kliknąć na zdjęcie zamieszczone w ramac profilu Użytkownika i wybrać opcję Usuń z profilu. Po wybraniu przez Użytkownika ww. opcji, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie c ęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramac profilu Użytkownika, poprzez kliknięcie opcji AK. W przypadku Użytkowników, którzy biorą udział w rankingu HO or NO, o którym mowa w pkt d) powyżej, w momencie wyboru opcji Usuń z profilu, oznaczającym c ęć usunięcia zdjęcia z profilu, Użytkownik otrzyma komunikat, iż potwierdzenie c ęci usunięcia zdjęcia opublikowanego w ramac profilu Użytkownika, oznaczało będzie rezygnację z uczestnictwa w rankingu HOT or NOT.. Z Usługi można korzystać w zasięgu sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska, zaś w przypadku Użytkowników korzystającyc z usługi roamingu międzynarodowego także w ramac innej sieci, w której zasięgu Użytkownik pozostaje w momencie korzystania z usługi roamingu międzynarodowego. 4. Organizator informuje, że w ramac Usługi wysyłane są przez Organizatora zarejestrowanym Użytkownikom Usługi komunikaty SMS, dotyczące Usługi, niestanowiące informacji andlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeśli Użytkownik nie c ce otrzymywać wyżej wymienionyc komunikatów, w dowolnym momencie może wysłać SMS o treści DEAK pod bezpłatny numer 8 4 (koszt SMS-a to zł). Wysłanie powyższego SMS-a nie wiąże się w żaden sposób z wyrejestrowaniem z Usługi czy utratą statusu GOŚCIA w ramac Usługi, jak również nie uniemożliwia dalszego korzystania z Usługi. Artykuł 3 Rejestracja do Usługi. Warunkiem pełnego korzystania z Usługi jest dokonanie rejestracji poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi) pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) lub o wysłanie SMS-a o treści REJ pseudo (zgodnej z informacją prezentowaną na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi) pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł) lub o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie WAP dedykowanej dla Usługi pod adresem: (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych). Dokonując rejestracji w Usłudze, na jeden spośród trzec wyżej wymienionyc sposobów, abonenci sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska, uzyskują możliwości korzystania z wszelkic funkcjonalności dostępnyc w ramac Usługi, wskazanyc w Artykule powyżej.. Abonent sieci Orange, który wyśle dowolną treść pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) lub wejdzie na stronę WAP dedykowaną Usłudze pod adresem (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramach strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte k transmisji danyc ) i nie dokona rejestracji w Usłudze

5 uzyskuje status Gościa Usługi. Użytkownik Usługi posiadający wyłącznie status Gościa może korzystać z Usługi w sposób ograniczony: a) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi poprzez WAP może: -skorzystać z usługi Horoskop, -zobaczyć profil innego Użytkownika, który w danym momencie również korzysta z Usługi (jest dostępny on-line ), -zobaczyć, którzy Użytkownicy korzystają z Usługi w danym momencie (są on-line ), -skorzystać z funkcji Szukaj, -skorzystać z funkcji Pomoc, -wejść do jednego z trzec pokoi publicznyc : Mlodzi Gniewni, Pogaduc y lub Friends i zobaczyć opublikowane w ramac ww. pokoi wiadomości publiczne; - dokonywać oceny (wybór spośród dwóc opcji: HO albo NO ) zdjęć innyc Użytkowników Usługi, którzy przystąpili do rankingu HO or NO, na zasadac określonyc w Artykule ust. pkt d) powyżej. b) Użytkownik Usługi o statusie GOŚCIA, korzystając z Usługi za pośrednictwem wiadomości SMS może: -skorzystać z polecenia o treści CZA pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to 0,15 zł netto/, 8 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat pokoi publicznyc, dostępnyc w ramac Usługi, -wejść do jednego z dostępnyc pokoi publicznyc w ramac Usługi, wysyłając pod numer SMS zawierający w swej treści nazwę pokoju (koszt wysłania SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto), -skorzystać z polecenia o treści ONLINE pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to, zł netto/, 8 zł brutto), w celu uzyskania informacji na temat Użytkowników Usługi, którzy w danym momencie korzystają z danego pokoju publicznego w ramac Usługi (mają status on-line ), -wysłać wiadomość publiczną, z której treścią będą mogli zapoznać się pozostali Użytkownicy, korzystający w danym momencie z pokoju publicznego, w ramac którego Użytkownik wysłał wiadomość, -odczytywać wiadomości publiczne wysłane przez pozostałyc Użytkowników, korzystającyc w danym momencie z pokoju publicznego, -skorzystać z polecenia o treści SLOWO pod numer (koszt wysłania SMS-a pod numer 2112 to, zł netto/, 8 zł brutto), w celu odnalezienia konkretnej wiadomości opublikowanej w ramac danego pokoju publicznego, - skorzystać z polecenia o treści SKAN wiek plec np. SKAN K lub SKAN M, na numer 2112 (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto), w celu znalezienia Użytkowników o określonej płci lub wieku, - skorzystać z oroskopu, poprzez wysłanie SMS-a o treści HOR pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto), - skorzystać z miłosnego kalkulatora, wysyłając SMS pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) o treści DUE, w celu sprawdzenia dopasowania dwóc osób, - skorzystać z testów osobowości, za pośrednictwem wiadomości SMS pod numer (koszt SMS-a to, zł netto/, 8 zł brutto) o treści ES, - skorzystać z polecenia o treści POMOC pod bezpłatny numer 8 4 (koszt wysłania SMS-a pod numer 8 4 to zł), w celu uzyskania pomocy w ramac korzystania z Usługi, - skorzystać z gier oraz konkursów oferowanyc przez Organizatora w ramac Usługi. Użytkownik o statusie GOŚCIA, wysyłając w formie wiadomości MMS pod numer (koszt MMS-a pod numer to, zł netto/, zł brutto) dowolne zdjęcie, uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika Usługi i zostaje mu przyznane konto w ramac Usługi (profil Użytkownika wraz z nickiem: odpowiednio Gosc, Gosc, Gosc, itd.), które dany użytkownik może następnie dowolnie modyfikować w sposób wskazany w Artykule ust. pkt c) powyżej.

6 Artykuł 4 Odpłatności Korzystanie z Usługi jest płatne, zgodnie z następującym cennikiem: -koszt wysłania SMS-a pod numer 2112, zł netto /, 8 zł brutto -koszt wysłania MMS-a pod numer 2112, zł netto /, zł brutto -korzystanie z Usługi poprzez stronę WAP Usługi koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramac strony WAP Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych; W przypadku Użytkowników korzystającyc z Usługi w ramac usługi roamingu międzynarodowego wysokość opłat ponoszonyc w związku z korzystaniem z Usługi jest zgodna z cennikiem SMS, MMS oraz cennikiem usług WAP, przewidzianyc dla danej usługi roamingu międzynarodowego Artykuł 5 Odpowiedzialność Uczestnika.Użytkownik Usługi oświadcza, że: a) dokonując rejestracji lub wypełniając formularz rejestracyjny, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował go. W przypadku nieakceptowania przez Użytkownika warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natyc miastowego usunięcia swojego profilu w ramac Usługi. b) w stosunku do zamieszczonyc treści posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności takie prawa własności intelektualnej jak prawa autorskie i pokrewne, oraz że swoim działaniem nie narusza jakic kolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdy na zamieszczonyc w ramac Usługi przez Użytkownika zdjęciac zamieszczone są wizerunki osób trzecic, akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza, że w momencie udostępnienia ww. zdjęć będzie posiadał zgodę tyc osób na udostępnienie publiczne ic wizerunków w sposób opisany w niniejszym ustępie. c) jest świadom, iż wskutek umieszczenia przez niego treści na ogólnodostępnyc stronac Usługi będą one dostępne dla innyc Użytkowników Usługi i będą oni mogli skorzystać z nic w ramac dozwolonyc prawem, w tym dozwolonego użytku prywatnego utworów. d) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści komentarzy i wiadomości zamieszczonyc przez niego w ramac Usługi oraz za udostępnienie treści, stanowiącyc przedmiot oc rony prawnej, w tym własność intelektualną. e) zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w ramac korzystania z Usługi, w tym na stronie WAP dedykowanej Usłudze, działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danyc uzyskanyc w ramac korzystania z Usługi w celac niezgodnyc z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w ramac Usługi: a) materiałów i symboli sprzecznyc z prawem, b) materiałów i symboli naruszającyc c ronione prawem dobra osób trzecic i Organizatora oraz Orange Polska, a w szczególności naruszającyc prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, c) wyrażeń powszec nie uznanyc za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszającyc dobre obyczaje, d) materiałów i treści obscenicznyc lub pornograficznyc, e) materiałów i symboli propagującyc przemoc, lub dyskryminację, wzywającyc do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanyc społecznie za obraźliwe, wulgarne,

7 f) treści naruszającyc zasady netykiety, g) danyc osobowyc innyc osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika (nicku) w celu podszywania się pod konkretną inną osobę, h) materiałów, któryc zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzącyc działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych, i) materiałów, z któryc korzystanie przez innyc użytkowników lub Organizatora może utrudnić lub uniemożliwić pracę innyc programów wykorzystywanyc przez tyc użytkowników lub Organizatora, a w szczególności materiałów zawierającyc wirusy komputerowe lub tzw. trojany. 3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w ramac Usługi treści naruszającyc ust. powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt pod adresem: 4. Za korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Artykuł 6 Odpowiedzialność 1. Organizator dołoży należytyc starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów tec nicznyc dotyczącyc jej funkcjonowania.. Organizator zastrzega, iż wiadomości tekstowe i graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznyc w ramac Usługi (treści ogólnodostępne) będą podlegały całodobowej kontroli i weryfikacji przez automatyczny system sprawdzający Organizatora Usługi (zgodnie z algorytmami regulującymi usuwanie/niedopuszczenie do publikacji określonyc treści). Ponadto treści graficzne, wysyłane i odbierane przez Użytkowników pokoi publicznyc w ramac Usługi (treści ogólnodostępne) od godziny 9. do godziny. każdego dnia świadczenia Usługi będą poddawane dodatkowej kontroli i weryfikacji przez dedykowanego moderatora Usługi. W związku z powyższym Organizator zastrzega sobie prawo usuwania treści o c arakterze bezprawnym, niezgodnyc z dobrymi obyczajami, naruszającyc prawa lub dobra osobiste osób trzecic, w szczególności treści dyskryminującyc ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnyc, obraźliwyc lub zawierającyc groźby bezprawne, treści godzącyc w interesy Organizatora lub Orange Polska, jak również treści o charakterze informacji handlowych. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usuwania z Usługi materiałów zamieszczonyc przez Użytkowników, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym, w tym niezgodnym z Regulaminem, charakterze danych (w tym utworów, plików, komentarzy, danyc osobowyc ) umieszczonyc przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności (w razie uzyskania wiarygodnej informacji w ww. zakresie po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do ww. danyc ). 4. W razie powzięcia uzasadnionyc wątpliwości co do zgodności z prawem użycia przez Użytkownika podanych przez niego danych rejestracyjnych lub co do istnienia wad fizycznych lub prawnych wprowadzonyc przez niego do Usługi materiałów Organizator może według swego wyboru: a) zażądać przedstawienia stosownyc dokumentów potwierdzającyc te dane lub okoliczności, blokując konto (profil) Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości, lub b) usunąć konto (profil) Użytkownika lub wybrane materiały.. Po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości SMS, Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego uniemożliwienia korzystania z Usługi Użytkownikom, postępującym w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem, w szczególności wysyłającym w ramac Usługi treści o c arakterze bezprawnym, niezgodnyc z dobrymi obyczajami, naruszającyc prawa lub dobra osobiste osób trzecic, w szczególności treści dyskryminującyc ze względu na rasę, płeć,

8 wyznanie, narodowość, język, treści wulgarnyc, obraźliwyc lub zawierającyc groźby bezprawne, treści godzącyc w interesy Orange Polska, jak również treści o c arakterze informacji andlowyc. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania z Usługi Użytkownika (usunięcia jego profilu w ramac Usługi), który przez okres co najmniej miesięcy nie skorzystał z Usługi, przez co należy rozumieć zarówno wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS oraz MMS w ramac Usługi, jak również wejście przy pomocy telefonu komórkowego na dedykowaną stronę WAP Usługi pod adresem 6. Organizator oraz Orange Polska nie ponoszą odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika Usługi, wynikające z wysłania wiadomości SMS lub MMS niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub informacjami zawartymi na stronie WAP dedykowanej Usłudze, w szczególności za wpisanie błędnej treści lub numeru SMS/MMS, niezgodnyc z informacjami wskazanymi przez Organizatora na stronie WAP Usługi pod adresem ttp://wap.orapl.c atair.mobi 7. W ramac Usługi Orange Polska odpowiada wyłącznie za usługę telekomunikacyjną przesyłu SMS-ów, MMS-ów oraz transmisji danyc w ramac usługi WAP, określonyc w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnyc przez Orange Polska. Orange Polska pobiera od Użytkownika opłaty za wysyłane przez Użytkownika w ramac Usługi wiadomości SMS, MMS oraz korzystanie z Usługi poprzez dedykowaną stronę WAP po cenac określonyc w cenniku Usługi, wskazanym w Artykule 4 niniejszego Regulaminu. 8. Organizator oraz Orange Polska nie ponoszą odpowiedzialności za: a) niewłaściwe działanie Usługi z powodu siły wyższej; b) korzystanie z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami; c) za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione; d) treści umieszczane, przec owywane lub przesyłane przez Użytkowników w ramac korzystania z Usługi. e) ewentualne naruszenie jakic kolwiek praw osób trzecic w szczególności ic praw własności intelektualnej w stosunku do materiałów zamieszczanyc i przesyłanyc przez Użytkowników Usługi; f) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu informacji po stronie Użytkownika; g) sposób, w jaki publikowane materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników h) sposób korzystania z konta (profilu) i Usługi przez użytkownika oraz związane z tym ewentualne szkody, 9. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego (nie dłuższego niż następujące po sobie 4 godziny) zawieszenia funkcjonowania Usługi lub poszczególnyc funkcjonalności, w szczególności, gdy spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługującyc tę Usługę oraz w związku z koniecznością ic modernizacji lub rozbudowy. Informacja o zawieszeniu funkcjonowania Usługi lub poszczególnyc funkcjonalności zostanie opublikowana na stronie WAP dedykowanej Usłudze co najmniej 4 godziny przez danym zawieszeniem. Artykuł 7 Dane osobowe Administratorem danych osobowych Użytkowników Usługi, przetwarzanyc na potrzeby świadczenia Usługi, jest spółka pod firmą Atc ik Société par actions simplifieé z siedzibą w oulouse, Francja, 56 oule ard de l Embouc ure Toulouse. Dane osobowe podane przez Użytkowników Usługi będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu świadczenia Usługi, a w przypadku składanyc reklamacji w celu rozpatrzenia reklamacji. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do gromadzenia danyc osobowyc Użytkowników w granicac wykraczającyc poza postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Użytkownicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nic i ic poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania niektóryc danyc (nicku Użytkownika) może uniemożliwić dokonanie rejestracji w ramac Usługi i korzystanie z niej w pełnym zakresie.

9 Artykuł 8 Reklamacje. W razie niezgodności Usługi z niniejszym Regulaminem w zakresie obowiązków Organizatora Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej z dopiskiem "Fun Czat na adres Organizatora: Atchik Société par actions simplifieé z siedzibą w Toulouse, Francja, oule ard de l Embouc ure Toulouse lub w formie mailowej na adres: Organizator rozpatrzy reklamację oraz powiadomi, w formie pisemnej lub w formie wiadomości , pod wskazany adres Użytkownika o jej rozstrzygnięciu w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby wnoszącej reklamację, dokładny adres korespondencyjny (lub adres ) i numer telefonu, z którego korzystano w ramac Usługi, jak również dokładny opis i powód reklamacji.. Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnyc świadczonyc przez Orange Polska w ramach Usługi Użytkownik składa zgodnie z obowiązującym go regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Orange Polska. Artykuł 9 Zmiany Regulaminu 1. Niniejszy regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora, jak również na stronie WAP Usługi pod adresem 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również prawo do zakończenia świadczenia Usługi, w dowolnym czasie bez podania przyczyny, co nie zwalnia jej z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętyc na siebie w związku ze świadczeniem Usługi do c wili zmiany Regulaminu lub zakończenia świadczenia Usługi. Informacja o zmianie Regulaminu Usługi lub zakończeniu świadczenia Usługi zostanie opublikowana na stronie WAP dotyczącej Usługi, pod adresem co najmniej na dni przed zmianą Regulaminu Usługi lub zakończeniem świadczenia Usługi. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do świadczenia usług telekomunikacyjnyc przez Orange Polska mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Użytkownika regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnyc przez Orange Polska. Artykuł 10 Rezygnacja z usługi Osoba korzystająca z Usługi może w każdej c wili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez: o wysłanie SMS-a o treści REZ pod bezpłatny numer 8 4 (koszt SMS-a pod numer 8 4 to zł) albo pod numer 2112 (koszt SMS-a pod numer to, zł netto/, 8 zł brutto) o wybranie opcji Usun Moj Profil na stronie WAP dedykowanej Usłudze pod adresem: (koszt transmisji (wysłanyc /odebranyc ) danych w ramac strony Usługi to, zł brutto za każde rozpoczęte 50 kb transmisji danych).

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Artykuł 1 Postanowienia ogólne Regulamin usługi Orange Czat obowiązuje od 30.05.2011 r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Czat (zwanej dalej Usługą ). 2. Usługa stanowi usługę o

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

Artykuł 1 Postanowienia ogólne Regulamin usługi Orange Czat obowiązuje od 26.10.2010 r. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Czat (zwanej dalej Usługą ). 2. Usługa stanowi usługę o

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji pod nazwą Asystent UPC ( Aplikacja ), której administratorem jest UPC Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Regulamin. korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Regulamin korzystania z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO.pl) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki przekazywania informacji za pośrednictwem Krajowego Systemu Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ABC DLA CIEBIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ABC DLA CIEBIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ABC DLA CIEBIE 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem jest EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach k/poznania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3 Regulamin Usługi MusicShop - Muzodajnia dla Abonentów MixPlus wersja z dnia 20.07.2010 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów MixPlus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel ( Usługa ) świadczona

1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel ( Usługa ) świadczona Regulamin Usługi MusicShop - Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel wersja z dnia 20.07.2010 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów Polkomtel ( Usługa ) świadczona 1 przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu  pl Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing. pl I. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia stanowią Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Weekend dla dwojga w Salzburgu - mieście Mozarta 1 Organizatorem konkursu jest DOMINATA sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Mariana Sengera 1, 02-790 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II

REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II REGULAMIN KONKURSU Polska Cyfrowa 2020+ Edycja II 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru wniosków, oceny oraz nagradzania osób biorących udział w konkursie Polska Cyfrowa 2020+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) E-MUZYKA oznacza spółkę pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi moje konto na portalu

Regulamin usługi moje konto na portalu Regulamin usługi moje konto na portalu www.njumobile.pl obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi moje konto, zwanej dalej Usługą przez Spółkę pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego BILLBOARD-KONKURS

Regulamin konkursu fotograficznego BILLBOARD-KONKURS Regulamin konkursu fotograficznego BILLBOARD-KONKURS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 11 Listopada 11, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMSowych usług ezoterycznych "Wróżki w Orange" 1 DEFINICJE

Regulamin SMSowych usług ezoterycznych Wróżki w Orange 1 DEFINICJE Regulamin SMSowych usług ezoterycznych "Wróżki w Orange" 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Usługę świadczy Spółka pod firmą Orange Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin Usługi Przepowiednia na rok 2013 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - MNI Premium S.A. z siedziba w Warszawie, ulica

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Play Randki obowiązuje od dnia 8.02.2008 r.

Regulamin usługi Play Randki obowiązuje od dnia 8.02.2008 r. Regulamin usługi Play Randki obowiązuje od dnia 8.02.2008 r. 1. Organizatorem usługi Play Randki (dalej: Play Randki lub Usługa) jest one2tribe Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach przy ul. Bodycha 77, poczta

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzowego Z książką przez lato

Regulamin Konkursu wiedzowego Z książką przez lato Regulamin Konkursu wiedzowego Z książką przez lato 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu wiedzowego Z książką przez lato (dalej Konkurs ) jest Expo Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie)

Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie) Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie) przeprowadzanego na Targach Ślubnych w Warszawie w dniu 26 lutego 2017 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Targi Młodej Pary w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TEST KONSUMENCKI SORAYA MAGIA OLEJKÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo