KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY"

Transkrypt

1 Nr kontraktu: Nr IMO INFORMACJE OGÓLNE Główny zamawiający/konstruktor/stocznia budująca Nr budowy Drugi zamawiający /stocznia (stocznie) Nr stoczniowy/fabryczny Jednostki siostrzane Nazwa i adres przyszłego armatora Proponowana flaga Przewidywana data cięcia blach Przewidywana data położenia stępki Przewidywana data zdania jednostki Dla podwójnej klasy, wymień drugie towarzystwo Data podpisania umowy między głównym budowniczym i przyszłym armatorem budowanej jednostki Dla dodatkowych jednostek odpowiadających definicji IACS PR 29 1 jednostka siostrzana 2 jednostka siostrzana 3 jednostka siostrzana 4 jednostka siostrzana 5 jednostka siostrzana 6 jednostka siostrzana 7 jednostka siostrzana 8 jednostka siostrzana 9 jednostka siostrzana Nr kontraktu Nr IMO Nr budowy w głównej stoczni Nr budowy w drugiej stoczni Przewidywana data cięcia blach Przewidywa na data położenia stępki Przewidywa na data zdania jednostki Data podpisania kontraktu * (1) Podać datę podpisania kontraktu pomiędzy przyszłym armatorem a budowniczym lub datę, dla której dana opcja ma zastosowanie. (2) Jeżeli ta jednostka jest jednostką w opcji, podać również datę podpisania kontraktu na budowę pierwszej jednostki siostrzanej oraz Numer budowy/numer kadłuba pierwszej jednostki siostrzanej. gdzie: Jednostka w opcji: seria jednostek siostrzanych, dla których ostatecznie zastosowano tę opcję, budowana według tych samych planów zatwierdzonych dla celów klasyfikacyjnych, w oparciu o jeden i ten sam kontrakt na budowę. Pierwsza jednostka siostrzana: pierwsza jednostka z serii jednostek siostrzanych budowanych według tych samych planów zatwierdzonych dla celów klasyfikacyjnych, w oparciu o jeden i ten sam kontrakt na budowę. Typ statku Seria / nazwa jednostki Materiał kadłuba / nadbudówki Długość całkowita (m) Szerokość konstrukcyjna (m) 1

2 Wysokość konstrukcyjna (m) Przewidywany tonaż brutto Szacunkowa nośność (t) przy zanurzeniu konstrukcyjnym/pojemności 2

3 DANE KLASYFIKACYJNE Zlecamy nadzór klasyfikacyjny nad jednostką podczas budowy w oparciu o odpowiednie Przepisy Klasyfikacyjne Lloyd s Register, oraz prosimy o wystawienie świadectwa klasy statku zgodnie z podanymi niżej oznaczeniami klasyfikacyjnymi (dla informacji prosimy zajrzeć na stronę przycisk classfinder ). Powyższym zleceniem potwierdzamy akceptację odpowiednich Przepisów Klasyfikacyjnych Lloyd s Register, jak i warunków umowy wyszczególnionych w niniejszym formularzu. OZNACZENIA KADŁUBA - OZNACZENIA KLASY KADŁUBA MOGĄ ZOSTAĆ POTWIERDZONE DOPIERO PO WERYFIKACJI PLANÓW GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH KADŁUBA Oznaczenia podstawowe/ oznaczenie typu/ oznaczenia specjalne Oznaczenie ograniczenia rejonu żeglugi Oznaczenie ochrony środowiska SIŁOWNIA/ OZNACZENIA UKŁADU STEROWANIA Oznaczenie klasy siłowni Automatyka / nawigacja / dynamiczne ustalanie położenia Znak chłodni towarowej OZNACZENIA URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH/DŹWIGOWYCH Obowiązkowe oznaczenie klasy (LA) - stosowane w wypadku, gdy urządzenie dźwigowe jest wyposażeniem niezbędnym, np. na barce dźwigowej. Opcjonalne oznaczenie klasy, (CG, CL, PL, CR) wymagane dla: Urządzeń przeładunkowych Wind osobowych Dźwigów pokładowych Wind towarowych i dźwigów.ruroc.ładunk. Dźwigów pokładowych Wind samochodowych Ramp towarowych Dźwigów w siłowni Dźwigów prowiantowych Urządzeń samorozładowujących Innych (wymień) OZNACZENIA DODATKOWE Świadectwo Klasy zawiera oznaczenia dodatkowe w formie skróconej ŚWIADECTWO/ŚWIADECTWA Z POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW BUDOWY 3

4 Zaznaczyć poniżej jeżeli wymagane jest Świadectwo lub Świadectwa z Poszczególnych Etapów Budowy wystawione przez inspektora/inspektorów w formie oświadczeń szczegółowo opisujących ukończoną pracę nadzorowaną przez inspektora/inspektorów po przekazaniu inspektorowi/inspektorom przez przedstawicieli Stoczni pisemnej deklaracji stwierdzającej osiągnięcie danego etapu budowy. Świadectwo wystawione na jakimkolwiek etapie budowy nie oznacza, że zakończona praca posiada jakąkolwiek wartość monetarną. Świadectwo/Świadectwa z Poszczególnych Etapów Budowy wymagane ze względu na (podać szczegóły) 4

5 INFORMACJA KONWENCYJNA O STATKU * Tak Certyfikacja na kodeks chemiczny (Chemical Code Certification) Rezolucja Międz. Organizacji Morskiej (IMO) A673 (16) dotyczące statków do obsługi platform wiertniczych (IMO Resolution A673 (16) - offshore supply vessel) Międzyn. kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (International Bulk Chemical Code (IBC Code) Tak Powłoki malarskie (Coatings) Konwencja o powłokach przeciwporostowych (Anti Fouling Convention) Normy dla powłok ochronnych (Performance Standards for Protective Coatings (PSPC) Tak Pomieszczenia dla załogi (Crew Accommodation) Konwencja Międz. Organizacji Pracy (ILO) o pomieszczeniach dla załogi Nr 133 (ILO No. 133 Crew Accommodation) Konwencja ILO o pomieszczeniach dla załogi Nr 92 (ILO No. 92 Crew Accommodation) Przepisy Administracji Flagi Konwencja o pracy na morzu z 2006r. (Maritime Labour Convention 2006) Inne (wymień) Tak Międz. konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) Bezpieczeństwo konstrukcji (Safety Construction) Wyposażeni ratunkowe (Safety Equipment) Bezpieczeństwo statków pasażerskich (Passenger Ship Safety) Wyposażenie radiowe (Cargo Ship Safety Radio) Tak Stateczność (Stability) Stateczność awaryjna (Damage Stability) Stateczność przy załadowaniu zbożem (Grain Loading) Statecznośćw stanie nieuszkodzonym (Intact Stability) Inne (wymień) Tak Międz. konwencja o pomierzaniu pojemności statków (Tonnage) Tonaż międzynarodowy 1969 (International Tonnage 1969) Tonaż Państwa bandery (przed 1969) (National Tonnage (pre 1969)), wymień Tak Certyfikacja na kodeks gazowy (Gas Code Certification) Międzyn. kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących Tonaż Kanał Panamski (Panama Tonnage) skroplone gazy luzem (International Liquefied Gas Code (IGC Code) Tonaż Kanał Sueski (Suez Canal Tonnage) Tak Międz. konwencja o liniach ładunkowych (Load Line) Świadectwo pomiaru (Certificate of Measurement) Międzyn. konw. o liniach ładunkowych z 1966r. (International Load Line) 1966 Międzyn. konw. o liniach ładunkowych z 1988r. (International Load Line) 1988 Tak Straż przybrzeżna Stanów Zjednoczonych (USCG) (United States Coast Guard) Inne (wymień) Rada Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations CFR) CFR Title 33 Part CFR Title 46 Part 39 Inne (wymień) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza zanieczyszczeniami olejowymi przez statki MARPOL ANNEX I (Ropa naftowa - Oil) MARPOL Annex I (Oil) Świadectwo Ekologiczne Green Passport zgodne z Konwencją Hong Kongu, Rozp Systemy czyszczenia ropą naftową (Crude Oil Washing Systems) Tak Inne (Other) Okrętowy plan zapobiegania rozlewom SOPEP Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Bulk Cargoes Code (BC Code) Dziennik monitoringu sprzętu kontrolującego wycieki ropy Międz. morski kodeks stałych ładunków masowych (Oil Discharge Monitoring Equipment Manual) (IMSBC Code) Przewóz towarów niebezpiecznych (Carriage of Dangerous Goods) 5

6 Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki szkodliwym substancjami płynnymi (MARPOL ANNEX II (Noxious Liquids) MARPOL Annex II (Noxious Liquids) Międzyn. przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREGS 1972) Kodeks bezpieczeństwa dla statków specjalnego przeznaczenia (Code of Safety for Special Purpose Ships) Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki (SMPEP) Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki płynnymi substancjami szkodliwymi (SMPEP NLS) Dziennik Procedury i ustalenia (Procedures and Arrangements Manual) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki ściekami (MARPOL ANNEX IV - Sewage) MARPOL Annex IV (Sewage) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki odpadami stałymi (MARPOL ANNEX V-Garbage) MARPOL Annex V (Garbage) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki (MARPOL ANNEX VI - Air Pollution) MARPOL Annex VI (Air Pollution) Certyfikacja głównego silnika spalinowego Kodeks techn. emisji tlenków azotu (Kodeks techn. NOx**) (Main Diesel Engine Certification - NOx Technical Code) Certyfikacja pomocniczego silnika spalinowego Kodeks techn. emisji tlenków azotu** (Kodeks techn. NOx**) (Auxiliary Diesel Engine Certification NOx Technical Code) System kontroli emisji oparów (Vapour Emission Control System) Plan zarządzania lotnymi związkami organicznymi (Volatile Organic Compound (VOC) Management Plan) Tak Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla statków towarowych o pojemności mniejszej niż 500 T brutto - Bezpieczeństwo Narodowe (National Safety <500 GRT) Niekonwencyjne wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych - IACS (IACS Non Convention Guidelines ) Niekonwencyjne wytyczne Singapuru (Singapore Non convention Guidelines) Inne (wymień) Wytyczne projektowania i budowy statków do obsługi platform wiertniczych (Guideline for the Design & Construction of Offshore Supply Vessels) Zarządzanie wodą balastową (Ballast Water Management) Oprogramowanie do obliczeń stateczności statku przy różnych stanach załadowania (Loading Instrument (Stability)) Oprogramowanie do obliczeń mocy statku przy różnych stanach załadowania (Loading Instrument (Strength)) Instrukcja dostępu do konstrukcji statku (Ship Structures Access Manual) Instrukcja zabezpieczenia ładunku (Cargo Securing Manual) Inne (wymień) Tak Inspekcje w imieniu Administracji Morskiej Certyfikaty wystawiane przez Administrację ( Survey Services on behalf of Flag Administrators Certification issued by Administrator) (wymień) 6

7 Uwagi: * Administracje niektórych państw nie upoważniły LR do działania w ich imieniu przy wystawianiu świadectw na zgodność z wymaganiami tych administracji oraz konwencjami lub kodeksem. W takich przypadkach, jeżeli wystawienie świadectwa zostanie zlecone przez stronę podpisującą kontrakt, LR wystawi raport precyzujący zakres zgodności z tymi wymaganiami, włącznie ze stosownymi ujednoliconymi interpretacjami IACS dotyczącymi międzynarodowych konwencji i kodeksów. ** LR uzna świadectwo Kodeksu technicznego wycieku tlenków azotu NOx wystawione przez innego członka IACS w imieniu administracji morskiej, na silniki zainstalowane na statkach, dla których LR wystawia świadectwa MARPOL VI. Jednakże tenże członek IACS pozostanie odpowiedzialny za wystawienie świadectwa Kodeksu technicznego NOx na ten silnik, włącznie z wystawieniem świadectwa przy zmianie flagi, oraz przy modyfikacjach/zmianach, które zostaną uwzględnione w świadectwach wystawionych na dany silnik, oraz w odpowiedniej dokumentacji technicznej lub w wykazach ważnych części. 7

8 URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE/DŹWIGOWE DO CERTYFIKACJI KONWENCYJNEJ Urządzenia przeładunkowe Windy osobowe Dźwigi pokładowe i Windy towarowe dźwigi.ruroc.ładunk Dźwigi pokładowe Windy samochodowe Rampy towarowe Dźwigi w siłowni Dźwigi prowiantowe Urządzenia samorozładowujące Inne (wymień) ZESTAWIENIE OPŁAT Opłaty za świadczone usługi będą naliczone w czterech równych ratach na następujących etapach budowy lub do [wstaw datę] - to, które będzie miało miejsce wcześniej: Zatwierdzenie śródokręcia lub, w przypadku kolejnej jednostki, cięcia blach Położenie stępki Wodowanie Zdanie statku (wstaw 25% kwoty całkowitej) (wstaw 25% kwoty całkowitej) (wstaw 25% kwoty całkowitej) (wstaw 25% kwoty całkowitej) LUB Opata zostanie naliczona jak niżej: (wstaw kwotę - 50% kwoty przy podpisaniu kontraktu) (wstaw kwotę - 50% kwoty przy położeniu stępki) LUB Miesięcznie w wysokości [ ] do zapłacenia do dnia 1 każdego miesiąca Płatności należy dokonywać elektronicznie na konto: (wstaw dane konta bankowego LR) Opłaty za usługi dodatkowe: (wstaw kwotę jeżeli dotyczy) Opłata/opłaty za wystawienie Świadectwa/Świadectw z Poszczególnych Etapów Budowy LUB Naliczenie opłat nastąpi na podstawie osobnego uzgodnienia w tej kwestii: 8

9 NINIEJSZY KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY KLIENTEM A LLOYD'S REGISTER EMEA (DALEJ ZWANYM LR) NA ŚWIADCZENIE USŁUG KLASYFIKACYJNYCH W OPARCIU O ODPOWIEDNIE PRZEPISY LLOYD S REGISTER I WYMAGANIA KONWENCYJNE, PODLEGA PONIŻSZYM WARUNKOM 1. W niniejszych warunkach: (i) "Usługi" oznaczają wszelkie usługi świadczone na statku (statkach) zgodnie z powyższym kontraktem lub z zaleceniami jakiejkolwiek jednostki należącej do Grupy LR, jak określono w dalszej części dokumentu, włącznie z wszelkimi usługami klasyfikacyjnymi statku, urządzeń lub maszyn Klienta; (ii) "Kontrakt" oznacza niniejszą umowę o świadczenie Usług, (iii) Grupa LR oznacza LR, jego filie i spółki powiązane, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz pełnomocników, indywidualnie lub zbiorowo, (iv) Opłaty oznaczają koszty oraz obciążenia zafakturowane do Klienta zgodnie z niniejszym kontraktem, a (v) Klient oznacza jednostkę prawną, w imieniu której działa osoba akceptująca warunki niniejszej umowy, jej filie i spółki powiązane, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz pełnomocników, indywidualnie lub zbiorowo. 2. Klient zobowiązuje się do stworzenia warunków umożliwiających danej jednostce z Grupy LR wykonanie Usług oraz podejmuje się zapoznać z odpowiednimi przepisami a także, gdzie dotyczy, zapewnić, aby wszyscy podwykonawcy i dostawcy komponentów, materiałów lub sprzętu, uczynili podobnie. Klient zobowiąże również swoich podwykonawców i dostawców do zatwierdzenia niezbędnych planów oraz poniesienia związanych z tym opłat na rzecz jednostki z Grupy LR. 3. LR zastrzega sobie prawo do stosowania ustalonych Opłat oraz naliczania dodatkowych opłat w następujących przypadkach: (a) data zdania statku podana powyżej została zmieniona lub przesunięta z jakiegokolwiek powodu, w tym przypadku kwota [wpisz kwotę] będzie naliczana tygodniowo; (b) inspekcje zlecane są w miejscach innych niż stocznia (-e) podane powyżej; (c) do zatwierdzenia przysyłane są dodatkowe plany poza planem oryginalnym i pierwszą wersją poprawioną; (d) przeprowadzane są liczne powtórne inspekcje lub gdy inspekcja wykracza poza uzgodniony zakres; (e) inspekcje przeprowadzane są poza godzinami pracy, z wyjątkiem prób morskich; (f) statek nie jest zbudowany w całości przez stocznie podane powyżej; (g) Klient wymaga zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług niewyszczególnionych w Kontrakcie. 4. Opłaty wyżej wymienione mogą nie obejmować opłat za nadzór i certyfikację materiałów, elementów, urządzeń oraz maszyn u producenta; wówczas dany producent może zostać obciążony dodatkowo. 5. Opłaty wyszczególnione w paragrafie 3 powyżej nie zawierają żadnych podatków ani opłat wymaganych przez prawo, i jeżeli będzie to konieczne, taki podatek lub opłata będą doliczane do kwot, o których mowa powyżej. 6. Klient zobowiązuje się uregulować wszystkie faktury za Usługi w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia (termin wymagalności). Jeśli Klient kwestionuje fakturę lub jej część, powinien niezwłocznie powiadomić o tym LR na piśmie. Jeśli przed upływem terminu wymagalności nie wpłynie żadne zawiadomienie, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania faktury w całości. Jeśli tylko część faktury jest zakwestionowana, jej niekwestionowana część musi być uregulowana w terminie wymagalności. LR zastrzega sobie prawo do wystawiania okresowych faktur za świadczone usługi przy zastosowaniu zasady proporcjonalności. LR zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% rocznie powyżej wyższej ze stawek LIBOR (London Interbank Offered Base Rate) (lub jej odpowiednika w kraju, w którym klient posiada siedzibę główną) od każdej kwoty niezapłaconej po terminie wymagalności, oraz do wstrzymania świadczenia dowolnych lub wszystkich Usług do czasu całkowitego uregulowania zaległości wraz z odsetkami. LR może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zaliczyć kwotę otrzymaną od Klienta na uregulowanie wcześniejszych niezapłaconych faktur. Opłaty nie obejmują podatków, w tym między innymi podatku VAT, podatku od towarów i usług, opłaty skarbowej, podatków obrotowych, dopłat i należności zgodnie z wymogami prawa i, jeśli takie wymaganie ma zastosowanie, takimi podatkami lub należnościami obciążany jest Klient, który je opłaca oprócz wyżej wymienionych opłat. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej Opłaty zgodnie z fakturą, niezależnie od tego, czy prawo nakazuje Klientowi pobrać podatek lub inne należności od kwoty ujętej w fakturze. 7. Procedury inspekcyjne podejmowane przez jednostkę należącą do Grupy LR włącznie z procedurami inspekcji przeprowadzanych podczas wizyt okresowych są publikowane w Przepisach klasyfikacyjnych. Inspektorzy nie są zobowiązani do ciągłego przebywania na terenie budowy. Jako że budowa i wyposażanie są procesami ciągłymi, Klient jest całkowicie odpowiedzialny wobec przyszłego właściciela za zapewnienie i udokumentowanie faktu, że przez cały czas budowy stosowano się do wymagań Przepisów w zakresie zatwierdzania rysunków i dokonywania wszelkich uzgodnionych z inspektorami poprawek. 9

10 ΑΒ 8. Interpretacja odpowiednich Przepisów dla celów klasyfikacyjnych przeprowadzana jest według uznania danej jednostki należącej do Grupy LR i na jej wyłączną odpowiedzialność. 9. Niniejszy Kontrakt pozostaje w mocy do momentu rozwiązania przez LR lub przez Klienta, po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. (ewentualnej) opłaty naliczonej przez LR za daną usługę, informację lub poradę. 14. Niezależnie od postanowień poprzedniego punktu, Grupa LR nie odpowiada za utratę zysków, kontraktu lub korzyści ani też za żadne pośrednie lub wynikające z nich straty, szkody lub koszty poniesione przez dowolną osobę wskutek działania, zaniechania działania lub błędu Grupy LR lub spowodowane przez niedokładność informacji lub porady udzielonej przez Grupę LR lub w jej imieniu, niezależnie od sposobu udzielenia takiej informacji lub porady. 10. Jeżeli Kontrakt zostanie rozwiązany przez LR lub przez Klienta przed zakończeniem wykonania Usługi, zapłata należna LR zostanie obliczona proporcjonalnie za okres do dnia rozwiązania Kontraktu. Wszelkie uzasadnione koszty bezpośrednio związane z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktu oraz wszelkie kwoty należne LR w dniu zakończenia Kontraktu podlegają bezzwłocznie zapłacie na rzecz LR. 11. Usługi LR nie obejmują oceny zgodności z żadnymi innymi normami poza odpowiednimi przepisami klasyfikacyjnymi, konwencjami międzynarodowymi, lub innymi normami wyraźnie uzgodnionymi na piśmie przez LR i Klienta. Nie ograniczając ogólnej natury powyższego, wystawienie świadectwa klasy nie zwalnia armatora lub operatora statku z nieprzekazywalnego obowiązku utrzymania statku w stanie zdatnym do żeglugi. 12. Jeżeli Klient zleca wykonanie Usług klasyfikacyjnych statku, maszyn, lub urządzeń posiadających klasę LR na obszarach jurysdykcji, gdzie LR nie prowadzi działalności, to przyjmuje on do wiadomości i zgadza się na wykonanie tych usług przez spółkę powiązaną lub filię LR należącą do Grupy LR, lub inną osobę lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania inspekcji klasyfikacyjnych i wystawiania świadectw na statek, maszyny lub urządzenia. 13. Świadcząc Usługi, udzielając informacji lub porady, Grupa LR nie gwarantuje ich dokładności. Poza zakresem określonym w niniejszych Warunkach, LR nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty poniesione przez kogokolwiek wskutek działania, zaniechania działania, błędu, zaniedbania lub w związku z ponoszeniem odpowiedzialności na zasadzie ryzyka przez członka Grupy LR, lub spowodowane niedokładną informacją lub poradą udzieloną przez członka Grupy LR lub w jego imieniu, niezależnie od sposobu ich udzielenia, nawet jeżeli zostanie stwierdzone, że przyczyniło się to do naruszenia warunków gwarancji. Jednakże, jeżeli Klient skorzysta z Usług lub podejmie działania oparte na informacji lub poradzie udzielonej przez Grupę LR lub w jej imieniu i zostanie udowodnione, że poniósł stratę, szkodę lub naraził się na koszty spowodowane zaniedbaniem, zaniechaniem działania lub błędem Grupy LR lub jakąkolwiek, wynikającą z zaniedbania nieścisłością informacji lub porady udzielonej przez Grupę LR lub w jej imieniu, wówczas LR wypłaci Klientowi odszkodowanie za udowodnioną stratę w wysokości nieprzekraczającej kwoty 15. Żaden z podmiotów Grupy LR nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaniedbanie ani z innego tytułu wobec osób nie będących stroną umowy, zgodnie z którą podmiot Grupy LR wystawił świadectwo, wydał oświadczenie, udostępnił dane lub wydał raport, w związku z (i) informacją lub poradą podaną wyraźnie lub zasugerowaną przez podmiot Grupy LR, (ii) pominięciem lub niedokładnością dostarczonej informacji lub udzielonej porady, lub (iii) działaniem lub zaniechaniem działania skutkującym lub przyczyniającym się do wydania świadectwa, danych oświadczenia lub sprawozdania, które zawierają taką informacje lub poradę. Nic co zostało określone w niniejszych Warunkach nie tworzy praw innych osób, które nie są stroną Kontraktu z podmiotem należącym do Grupy LR. 16. Klient zwolni od odpowiedzialności wszystkich członków Grupy LR z tytułu jakichkolwiek roszczeń, kosztów postępowania, odszkodowań i wydatków (włącznie z honorariami z tytułu obsługi prawnej i profesjonalnej), które powstaną lub zostaną zapłacone przez dowolnego członka Grupy LR w wyniku lub w związku z jakimkolwiek błędem lub zaniedbaniem popełnionym przez Klienta mającym związek z niniejszym Kontraktem. 17. Klient jest zobowiązany do zapewnienia inspektorom LR bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obowiązek ten dotyczy miejsc będących pod kontrolą Klienta, takich jak: statki, stocznie i biura. Klient musi zapewnić inspektorom LR miejsce pracy wolne od azbestu. 18. Niniejszy Kontrakt oraz wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy członkiem Grupy LR a Klientem, wynikające lub pozostające w związku z nim, lub ze świadczonymi Usługami, będą podlegały prawu angielskiemu. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, LR i Klient nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich w przypadku wszelkich sporów lub roszczeń wynikających lub pozostających w związku z tym Kontraktem lub świadczonymi Usługami. Klauzula ta nie ogranicza prawa LR do wszczęcia postępowania windykacyjnego przeciwko Klientowi w innym sądzie właściwym. 19. Żadne zaniedbanie lub nieprzestrzeganie postanowień, warunków lub zobowiązań Kontraktu wynikające z przyczyn będących poza kontrolą strony, nie daje podstaw do roszczeń wobec LR ani żadnego podmiotu z Grupy LR, ani nie będzie uznane za naruszenie Kontraktu. 10

11 ΑΒ 20. Żadne dodatkowe poprawki i uzupełnienia do niniejszych Warunków nie są wiążące dla LR, i nie stanowią części niniejszego Kontraktu o ile nie zostaną one zatwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela LR, który wyraźnie potwierdzi na piśmie zgodę LR na dokonanie zmian w niniejszych Warunkach. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a innym dokumentem oznaczającym wprowadzenie innych warunków, niniejsze Warunki będą miały moc przeważającą. 21. Materiały i wyposażenie danego statku/statków muszą posiadać certyfikat Grupy LR zgodnie z wymaganiami Przepisów (patrz Część 2, Rozdział 1, Dział 1.1.). Wczesnego Ostrzegania IACS (z wyłączeniem dokumentacji technicznej dotyczącej statku, który może stanowić własność innej strony), mając na celu, poprzez umożliwienie dostępu i 22. LR będzie traktował jako poufne i nie użyje ich ani nie ujawni osobom trzecim spoza Grupy LR żadnych danych, planów ani informacji technicznych otrzymanych od Klienta, poza zakresem wymaganym prawem lub dozwolonym przez Klienta. (Dostęp do danych i planów na stronie internetowej w żaden sposób nie narusza zobowiązania do zachowania tajemnicy). Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy po zakończeniu Kontraktu. Zobowiązanie to nie dotyczy danych, planów lub innych informacji technicznych, znajdujących się w posiadaniu Grupy LR przed ich ujawnieniem przez Klienta lub w jego imieniu Grupie LR, lub które zostaną podane do wiadomości publicznej nie z winy Grupy LR, lub staną się w inny sposób dostępne Grupie LR z niezależnego źródła niezwiązanego zobowiązaniem poufności wobec Klienta. 23. Pomimo obowiązku dochowania poufności ciążącego na LR, LR będzie działał zgodnie z wymaganiami Systemu Wczesnego Ostrzegania Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), które zobowiązują LR do przekazywania członkom IACS informacji technicznych dotyczących istotnych wad kadłuba i systemów maszynowych, jak określono w Systemie wykorzystanie tej informacji, usprawnienie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania IACS. LR przekaże Klientowi w formie pisemnej szczegóły informacji wysłanych do Członków IACS. 24. Klient zwolni wszystkich członków Grupy LR z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, kosztów postępowania sądowego, szkód i wydatków (włącznie z opłatami i kosztami postępowania prawnego), zasądzonych do zapłaty, poniesionych lub zapłaconych przez członka Grupy LR, w wyniku lub w związku z zerwaniem niniejszego kontraktu przez Klienta, lub w związku z domniemanym lub rzeczywistym naruszeniem, zgodnie z prawem angielskim lub innym, praw własności intelektualnej osoby trzeciej (włącznie z prawem autorskim), lub innych praw wynikających z użycia lub dostarczenia członkowi Grupy LR informacji przez Klienta lub w jego imieniu. 25. Strony uzgadniają, że niniejsza kontrakt stanowi całość porozumienia między nimi, i zastępuje wszystkie poprzednie projekty, umowy, porozumienia i uzgodnienia między nimi, ustne lub pisemne. Podpis i pieczęć Klienta Podpis Data Nazwisko DRUKOWANYMI LITERAMI Data Nazwisko DRUKOWANYMI LITERAMI Stanowisko w Przedsiębiorstwie Stanowisko Wyznaczone Biuro nadzorujące budowę WYPEŁNIA BIURO LLOYD'S REGISTER Nr zestawienia kosztów 11

12 Główne Biuro zatwierdzające projekt siłowni i konstrukcji kadłuba Główne Biuro zatwierdzające projekty konwencyjne 12

13 Poniższe instrukcje nie tworzą części kontraktu (formularza 2500) i, po jego uzupełnieniu, powinny być usunięte. Instrukcje do kontraktu (formularza 2500) Kontrakt dotyczy statków wszystkich typów (włącznie z jachtami - Special Service Craft Yachts) i instalacji morskich, z wyłączeniem pomostów portowych (linkspanów), urządzeń dźwigowych, okrętów wojennych, statków przeznaczonych do żeglugi śródlądowej (IWW), okrętów podwodnych, statków i urządzeń do prac podwodnych oraz stałych konstrukcji typu offshore. Zobowiązuje on członków Grupy LR do stosowania zgodnie z umową przepisów klasyfikacyjnych Lloyd s Register. Przed podpisaniem kontraktu kierownik Biura powinien mieć pewność, że LR jest w stanie wykonać wszystkie zlecone usługi. Po podpisaniu kontraktu przez Zamawiającego oraz przez kierownika Biura, czytelna jego kopia winna być bezzwłocznie przekazana do działu First Entry (FE) oraz Entry into Class w Londynie. Oryginalny kontrakt wraz z zestawieniem opłat ( Statement of Charges ) powinien być przechowywany w lokalnym biurze LR. Poniższy tekst stanowi zestaw instrukcji, mających na celu ułatwienie wypełnienia formularza Uwaga: W przypadku kontraktowania kilku statków z serii, których dotyczą wytyczne IACS 29, wymagany jest jeden (wspólny) kontrakt, natomiast w każdym innym przypadku wymagany jest jeden (osobny) kontrakt na każdy statek. Uwaga: Gdy kadłub budowany jest w jednej stoczni, a kończony w innej, budowniczowie w stoczni kończącej budowę powinni wypełnić i podpisać kontrakt. Stocznia budująca kadłub ma być wpisana jako Drugi Zamawiający. Jeżeli statek ma być budowany w kilku stoczniach, wskazane jest utworzenie głównego kontraktu z głównym kontrahentem w celu zminimalizowania ryzyka, jakie mógłby ponieść LR. Numer IMO Jeżeli nie jest znany pozostawić puste miejsce i przekazać informację IHS Fairplay w celu nadania numeru IMO. Główny Zamawiający/konstruktor/stocznia kończąca budowę Nie używać skrótów, podać pełną nazwę. Głównym budowniczym jest stocznia kończąca budowę. Numer budowy Odpowiednio uzupełnić. Drugi Zamawiający/stocznia (stocznie) - Nie używać skrótów, podać pełną nazwę. Drugim Zamawiającym jest każda inna stocznia zaangażowana w budowę w istotnym zakresie. Nazwa i adres przyszłego armatora Podać szczegółową nazwę i adres. Proponowana flaga Odpowiednio uzupełnić. Przewidywana data cięcia blach - Odpowiednio uzupełnić. Przewidywana data położenia stępki - Odpowiednio uzupełnić. 13

14 ΑΒ Przewidywana data zdania jednostki - Odpowiednio uzupełnić. Wstawienie tej daty jest istotne ponieważ powołują się na nią systemy monitorujące podczas procesu nadawania klasy (Entry into Class/FE). Należy podać datę (przynajmniej orientacyjnie miesiąc i rok). Data podpisania przez głównego zamawiającego i przyszłego armatora Odpowiednio uzupełnić. Dla statków pojedynczych (nie z serii), poniższa część nie wymaga wypełnienia. Należy przejść do części Typ statku. Dla dodatkowych jednostek odpowiadających definicji IACS PR 29 Jeżeli dany statek ma jednostkę siostrzaną, to szczegóły dotyczące tej jednostki muszą być podane w tej części. Należy wpisać wszystkie jednostki siostrzane. Zapoznać się z bazą danych IACS w celu uzyskania dalszej pomocy. Niedopuszczalne jest, aby brak danych do wpisania na pierwszej stronie kontraktu spowodował zwłokę w jego podpisaniu. W takim wypadku dalsze informacje powinny zostać niezwłocznie dostarczone przez lokalne biuro LR. Typ statku Odpowiednio uzupełnić. W celu uzyskania dalszej pomocy odsyłamy do Class Direct Live oraz Class Finder. Seria/Nazwa jednostki - Odpowiednio uzupełnić. Materiał kadłuba/nadbudówki - Odpowiednio uzupełnić. Długość całkowita (m) - Odpowiednio uzupełnić. Szerokość konstrukcyjna (m) - Odpowiednio uzupełnić. Wysokość konstrukcyjna (m) - Odpowiednio uzupełnić. Przewidywany tonaż brutto - Odpowiednio uzupełnić. Szacunkowa nośność (t) przy zanurzeniu konstrukcyjnym/pojemności - Odpowiednio uzupełnić, np pojemność 4500 TEU. Dane klasyfikacyjne, W razie wątpliwości co do właściwego oznaczenia klasy, lokalne biuro LR powinno skontaktować się z odpowiednim biurem zatwierdzającym projekt lub działem Entry into Class/FE. Class Finder zawiera również pełną listę zaakceptowanych oznaczeń dodatkowych. Nowe oznaczenia dodatkowe powinny być ustalone z działem Entry into Class/FE według uzgodnionych procedur. Oznaczenia podstawowe/oznaczenie typu/oznaczenia specjalne - Odpowiednio uzupełnić. Dalsze wskazówki można znaleźć w Class Direct Live oraz Class Finder. (Poprzez Class Finder można wprowadzić oznaczenia dla konkretnego statku). Oznaczenie ograniczenia rejonu żeglugi - Odpowiednio uzupełnić. Oznaczenie ochrony środowiska Odpowiednio uzupełnić. Oznaczenie dodatkowe shipright SERS powinno spełniać wymagania tego oznaczenia dotyczące reagowania kryzysowego. (Uwaga: W celu uzyskania dalszej pomocy, można skorzystać z pełnej listy aktualnych oznaczeń klasowych i oznaczeń dodatkowych, która dostępna jest w Class Finder). Siłownia/ Oznaczenia układu sterowania, 14

15 Oznaczenie klasy siłowni - W celu wprowadzenia oznaczenia klasowego odsyłamy do Class Direct Live, a następnie do Class Finder. Automatyka/Nawigacja/Dynamiczne ustalanie położenia Podczas wypełniania tej części, polecamy skorzystanie z Class Direct Live, a następnie z Class Finder. Znak chłodni towarowej Uzupełnić przy pomocy Class Direct Live i Class Finder. Oznaczenia urządzeń przeładunkowych/dźwigowych, Odpowiednio uzupełnić tę część korzystając w razie potrzeby z Class Direct Live i Class Finder. Wskazówki można znaleźć w Kodeksie dla urządzeń dźwigowych, rozdział 1, część 1, paragraf 1.2 (Certyfikacja) oraz 1,3 (Klasyfikacja). Oznaczenia dodatkowe, Podczas wypełniania części Oznaczenia dodatkowe, można skorzystać z pomocy zawartej w Class Direct Live, Class Finder oraz w Przepisach. Świadectwa z poszczególnych etapów budowy, Świadectwa z poszczególnych etapów budowy zazwyczaj dotyczą ukończenia określonej fazy budowy według ustaleń w kontrakcie podpisanym przez Zamawiającego i Armatora, i używane są w celu zrealizowania płatności za konkretny etap. Na prośbę zamawiającego skierowaną do inspektorów LR o wystawienie świadectw z poszczególnych etapów budowy, inspektorzy powinni upewnić sie, że posiadają kopię kontraktu, lub jego odpowiedniej części, aby zidentyfikować etapy budowy, dla których wymagane są te świadectwa. Świadectwa z poszczególnych etapów budowy mają na celu potwierdzenie ukończenia danego etapu budowy, aby mogła zostać dokonana płatność za ten etap zgodnie z kontraktem. Ponieważ nakład pracy związanej z wystawieniem świadectwa z etapu budowy regularnie nadzorowanej przez inspektorów jest mały, naliczona zostanie opłata standardowa. Odpowiedzialność finansowa LR za błąd w takim dokumencie jest bardzo poważna i znacznie przewyższa jakiekolwiek dochody za tę usługę, zatem ważne jest, aby inspektorzy wystawiający takie świadectwo byli w pełni tego świadomi. Świadectwa z poszczególnych etapów budowy powinny być wystawiane na formularzach LR (np formularz 1124) z wyraźnie wydrukowaną klauzulą LR o ograniczonej odpowiedzialności. Tekst użyty przez inspektora na świadectwie z etapu budowy powinien być jasny i jednoznaczny, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień. We wszystkich przypadkach ukończenie pracy na etapie opisanym w takim dokumencie, powinno zostać osobiście sprawdzone przez osobę podpisującą dokument. Jeżeli zakres prac ukończonych nie odpowiada zakresowi opisanemu w pisemnym zleceniu Zamawiającego, nie można wystawić świadectwa z etapu budowy o niesprecyzowanym zakresie poza opisanymi poniżej sytuacjami. Przy stwierdzeniu że, mimo nieosiągnięcia etapu opisanego w kontrakcie, ilość pracy wykonanej jest taka sama, można będzie wystawić świadectwo z etapu pracy jedynie wtedy, gdy specyfikacja pracy uznanej za ekwiwalentną zostanie 15

16 ΑΒ uzgodniona na piśmie i podpisana przez obie strony, z kopią dla LR. Prace uznane za ekwiwalentne powinny być wyszczególnione w raporcie, a ich ukończenie stwierdzone przez inspektora wystawiającego świadectwo. Prace zaległe, które nie zostały ukończone na danym etapie budowy, powinny również zostać wymienione w raporcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z działem prawnym LR (Legal Services) z prośbą o udzielenie porady przed wystawieniem świadectwa z jakiegokolwiek etapu budowy. Zaznaczyć jeżeli dotyczy i podać termin wykonania np. cięcia blach, położenia stępki, wodowania itp. Informacja konwencyjna o statku, Podczas wypełniania tej części polecamy korzystanie ze wskazówek zawartych w Class Direct Live, zwłaszcza wskazówek obejmujących szczegółowo wymagania konkretnych Administracji Flag, oraz w Class Finder. Jeżeli Zamawiający zleca wystawienie świadectwa dla administracji morskiej, która podpisała stosowną konwencję/kodeks, a LR nie został upoważniony do podjęcia inspekcji, to należy poinstruować zamawiającego, aby skontaktował się z przedstawicielem danej administracji flagi w celu uzgodnienia kto ma podjąć się inspekcji i wystawienia świadectw. W takich przypadkach należy poinformować zamawiającego, że bez wyjaśnienia sprawy, LR może wystawić Świadectwo Zgodności ( Statement of Compliance ) określające stopień zgodności statku z odpowiednią konwencją/kodeksem. LR powinien zostać powiadomiony o świadectwach wystawionych przez stronę trzecią i otrzymać ich kopie. Powinno być wyraźnie zaznaczone, że Świadectwo Zgodności zostanie wystawione w dobrej wierze jako udokumentowany dowód zgodności bez powołania się na rządową autoryzację, ale LR nie gwarantuje jego akceptacji przez władze portowe. Niektóre władze portowe akceptują jedynie świadectwa wystawione przez lub w imieniu administracji morskiej. Jeżeli zamawiający zleca wystawienie świadectwa dla administracji morskiej, która nie podpisała stosownej konwencji/kodeksu, powinno się go powiadomić, że LR nie może się tego podjąć. Może natomiast wystawić Świadectwo Zgodności określające stopień zgodności statku z odpowiednią konwencją/kodeksem. Możliwe jest również wystawienie certyfikatów dla ratyfikowanej konwencji międzynarodowej (np SOLAS 1960) wraz z załącznikiem stwierdzającym zgodność danego statku z aktualną konwencją. Jeżeli zamawiający zleca wystawienie świadectwa dla statku, gdzie nie jest wymagana zgodność z jakąś konkretną konwencją/kodeksem, powinno się go powiadomić, że LR zazwyczaj nie podejmuje się certyfikacji w takim wypadku. Może natomiast wystawić Świadectwo Zgodności określające stopień zgodności statku z odpowiednią konwencją/kodeksem. 16

17 Jeżeli zamawiający nalega na wystawienie świadectwa, powinno się go powiadomić, że LR będzie musiał skontaktować się z administracją morską w celu uzyskania autoryzacji do jego wystawienia. Jednakże przedtem Zamawiający powinien poinformować LR o wszelkich niezgodnościach, dla których wymagane jest uzyskanie zwolnienia od administracji morskiej. W kontrakcie należy zaznaczyć czy wymagane jest Świadectwo Zgodności. MARPOL ANNEX VI (Zanieczyszczenie powietrza) Należy zaznaczyć jeżeli kodeks techniczny emisji tlenków azotu (Nox) ma być wystawiony/wydany przez Lloyd s Register. Jeżeli NOx jest wystawiony/wydany przez innego członka IACS, pozostawić pole niezaznaczone, a Lloyd s Register mimo tego może wystawić świadectwo Marpol Annex VI. Inspekcje w imieniu administracji morskiej Świadectwa wystawiane przez administrację Jeżeli inspekcje zostały przeprowadzone w imieniu flagi, należy zaznaczyć pole. Podać krótki komentarz. Certyfikacja konwencyjna urządzeń przeładunkowych/dźwigowych, Odpowiednio wypełnić tę część. Wskazówki dostępne są w kodeksie dla urządzeń dźwigowych, rozdział 1, część 1, paragraf 1.2 (Certyfikacja) oraz 1,3 (Klasyfikacja). Zestawienie opłat, Odpowiednio wypełnić tę część. Warunki, Przed przekazaniem klientowi kontraktu do podpisu należy upewnić się, czy punkt 3(a) został wypełniony. Przed przystąpieniem do wypełniania wymaganych części należy dokładnie zapoznać się z warunkami. Podpis i pieczęć klienta, data, nazwisko drukowanymi literami, stanowisko w przedsiębiorstwie Odpowiednio wypełnić podając datę będącą datą podpisania kontraktu. Podpis, data, nazwisko drukowanymi literami, stanowisko wyznaczone Wypełnia osoba autoryzowana przez Lloyd's Register, finalizująca kontrakt pomiędzy klientem a Lloyd s Register. Biuro nadzorujące budowę Odpowiednio wypełnić i, jeżeli jest więcej niż jedno biuro nadzorujące budowę, podać szczegóły. 17

18 Główne biuro zatwierdzające projekt siłowni i konstrukcji kadłuba - Odpowiednio wypełnić podając wszystkie dane. Główne biuro zatwierdzające projekty konwencyjne - Odpowiednio wypełnić podając wszystkie dane. Numer zestawienia kosztów - Odpowiednio wypełnić. Uwaga: Podczas wypełniania formularza 2500 należy się upewnić czy podana została właściwa jednostka LR (LR Entity). Wszelkie odstępstwa wymagają uzgodnienia i podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez prawnika Lloyd s Register. Jeżeli wymagane są poprawki w podpisanym kontrakcie, i poprawki te dotyczą pierwszej strony formularza, biuro lokalne powinno o tym poinformować bezpośrednio dział Entry into Class/FE (First Entry). Jeżeli wymagane są drugorzędne poprawki dotyczące oznaczeń klasyfikacyjnych i/lub informacji konwencyjnej, zamawiający powinien wystosować list do LR z wyszczególnieniem wymaganych poprawek, który zostanie przesłany do działu Entry into Class/FE (First Entry). Jeżeli wymagane są istotne poprawki w kontrakcie, zamawiający powinien dostarczyć nową, podpisaną wersję kontraktu. We przypadku każdej zmiany w podpisanym kontrakcie, inspektor powinien dopilnować aby wymagania wynikające z poprawek byly w pełni zrozumiałe i natychmiast podane do wiadomości zainteresowanych stron, takich jak stosowne biura zatwierdzające plany, oraz wszelkie inne osoby, którym przekazano do wiadomości poprzednią wersję kontraktu. Kopia podpisanego kontraktu powinna zostać przekazana LR Account Managerowi. Biuro bezpośrednio zaangażowane w budowę (CFO) również powinno zostać poinformowane o wszelkich zmianach w projekcie i kontrakcie. Account Managerowie powinni być poinformowani kiedy statek będzie gotowy do oddania armatorowi. Przy przekazywaniu kontraktu do działu Entry into Class/FE, pomocne będzie podanie przez lokalne biuro LR nazwy lub numeru projektu, pod którymi nowo budowany statek mógł być poprzednio znany. Ułatwi to działowi Entry into Class/FE sprawdzenie czy przy tym projekcie została już podjęta praca. Istotne jest również podanie biur nadzorujących budowę i zatwierdzających plany. W korespondencji powinny być wymienione biura lub działy, które otrzymały kopię kontraktu, aby uniknąć niepotrzebnego powielania dokumentu. W przypadku gdy zlecenie zostało unieważnione po podpisaniu kontraktu, lokalne biuro LR powinno natychmiast powiadomić dział Entry into Class/FE. W tym czasie lokalne biuro LR powinno również przekazać kopię Zestawienia Opłat. Dział Entry into Class/FE poinformuje lokalne biuro o wszelkich płatnościach obciążających Zamawiającego za pracę podjętą przed unieważnieniem zlecenia. Jeżeli okaże się, że Zamawiający lub Armator nie ma zamiaru starać się o nadanie klasy po ukończeniu budowy statku, lub podejmować okresowych inspekcji dla utrzymania klasy, statek powinien zostać ukończony na podstawie kontraktu 18

19 lokalnego. W takich przypadkach dział Entry into Class/FE powinien być powiadomiony o zmianie w kontrakcie ale żadne dodatkowe dokumenty nie muszą być wysyłane. 19

KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY

KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY Nr kontraktu: Nr IMO INFORMACJE OGÓLNE Główny zamawiający/konstruktor/stocznia budująca Nr budowy Drugi zamawiający /stocznia (stocznie) Nr stoczniowy/fabryczny Jednostki siostrzane Nazwa i adres przyszłego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne Warunki Współpracy Ogólne Warunki Współpracy Poniższe Ogólne Warunki Współpracy (Regulamin) nie dotyczą Klientów indywidualnych (konsumentów). 1. Definicje 1.1. Klient osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

BIURO TŁUMACZEŃ oznacza stronę, która dostarcza tłumaczenie w toku normalnej działalności.

BIURO TŁUMACZEŃ oznacza stronę, która dostarcza tłumaczenie w toku normalnej działalności. Krzysztof Milewski t/a Baltica Translations 2/1, 6 Kildonan Drive Glasgow, G11 7XA Scotland (UK) Nr tel. 0141 384 1353 Tel. kom. 0758 371 5624 Email info@baltica.co.uk Strona www.baltica.co.uk REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz

IM Wykład 1 INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE. mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz INSPEKCJE MORSKIE WPROWADZENIE mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz mgr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz pok. 234 Wały Chrobrego 1-2 pok. 107 OSRM ul. Ludowa KONSULTACJE (semestr zimowy 2014-2014): Środa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 1806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeglądów i inspekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH UMOWA NR... zawarta dnia..r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej -Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Odzyskanie czeku Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić i podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. - Wyraźna kopia dowodu osobistego - Oryginał przeterminowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU TOM 2 Rozdział 4 WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU Do: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 a 65-120 Zielona Góra Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 Zmiany do Konwencji MARPOL 1973/78/97 opracowane w oparciu o rezolucje IMO, uchwalone w

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzedaży

Zasady i warunki sprzedaży 1. Definicje Zasady niniejsze Zasady i Warunki Sprzedaży. Klient osoba fizyczna, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, która jest nabywcą produktów od FLDRUK. Produkt obwód drukowany (płytka) przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. r. w sprawie przewozu ładunków masowych statkami (Dz. U. z dnia...) Projekt Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W A. Nr NIP:.. Nr konta bankowego.

WZÓR U M O W A. Nr NIP:.. Nr konta bankowego. WZÓR U M O W A NR Zawarta w dniu. r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr inż. Andrzej MALINOWSKI

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr. 1. z siedzibą w, 2. z siedzibą w, 3. z siedzibą w.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr. 1. z siedzibą w, 2. z siedzibą w, 3. z siedzibą w. KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) KONTRAKT nr Wykonanie robót budowlanych obejmujących dokończenie zadania inwestycyjnego EC1 Zachód (Zadanie 2), realizowanego w ramach Projektu pn. Rewitalizacja EC-1

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome. Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy

Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome. Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy Konto NatWest Welcome I Konto NatWest NRI Welcome Warunki umowy bezpłatna usługa przelewu pieniędzy Prosimy uważnie przeczytać Warunki Umowy Ważne Bank wyśle automatycznie wszystkie płatności do zagranicznego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych

Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych Warunki sprzedaży obowiązujące w GSK Services Sp. z o.o. dla aptek otwartych I. Definicje Kupujący apteka otwarta składająca Zamówienie na Towar u Sprzedającego. Sprzedający - oznacza GSK Services Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na obsługę techniczną budynków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na obsługę techniczną budynków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na obsługę techniczną budynków Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 EMITS Agnieszka Koch Emmerichstrasse 32 D-02826 Görlitz zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. -wzór- UMOWA ZLECENIE

Załącznik nr 4. -wzór- UMOWA ZLECENIE Załącznik nr 4 -wzór- UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu.. r. pomiędzy Gminą reprezentowaną przez: mgr inż. Wacława Szarka, przy udziale Skarbnika Gminy mgr Lucyny Nahajczuk zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, a...

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

TEXPACK: Umowa na aktualizację oprogramowania

TEXPACK: Umowa na aktualizację oprogramowania USŁUGI TEXA TEXPACK: Umowa na aktualizację oprogramowania OPIS KONTRAHENTÓW DANE KLIENTA Nazwa DANE DYSTRYBUTORA Pieczątka dystrybutora z pełną nazwą NIP Adres Kod Pocztowy Region Miasto Telefon Fax Telefon

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo