KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTRAKT NA USŁUGI OKRĘTOWE W CZASIE BUDOWY"

Transkrypt

1 Nr kontraktu: Nr IMO INFORMACJE OGÓLNE Główny zamawiający/konstruktor/stocznia budująca Nr budowy Drugi zamawiający /stocznia (stocznie) Nr stoczniowy/fabryczny Jednostki siostrzane Nazwa i adres przyszłego armatora Proponowana flaga Przewidywana data cięcia blach Przewidywana data położenia stępki Przewidywana data zdania jednostki Dla podwójnej klasy, wymień drugie towarzystwo Data podpisania umowy między głównym budowniczym i przyszłym armatorem budowanej jednostki Dla dodatkowych jednostek odpowiadających definicji IACS PR 29 1 jednostka siostrzana 2 jednostka siostrzana 3 jednostka siostrzana 4 jednostka siostrzana 5 jednostka siostrzana 6 jednostka siostrzana 7 jednostka siostrzana 8 jednostka siostrzana 9 jednostka siostrzana Nr kontraktu Nr IMO Nr budowy w głównej stoczni Nr budowy w drugiej stoczni Przewidywana data cięcia blach Przewidywa na data położenia stępki Przewidywa na data zdania jednostki Data podpisania kontraktu * (1) Podać datę podpisania kontraktu pomiędzy przyszłym armatorem a budowniczym lub datę, dla której dana opcja ma zastosowanie. (2) Jeżeli ta jednostka jest jednostką w opcji, podać również datę podpisania kontraktu na budowę pierwszej jednostki siostrzanej oraz Numer budowy/numer kadłuba pierwszej jednostki siostrzanej. gdzie: Jednostka w opcji: seria jednostek siostrzanych, dla których ostatecznie zastosowano tę opcję, budowana według tych samych planów zatwierdzonych dla celów klasyfikacyjnych, w oparciu o jeden i ten sam kontrakt na budowę. Pierwsza jednostka siostrzana: pierwsza jednostka z serii jednostek siostrzanych budowanych według tych samych planów zatwierdzonych dla celów klasyfikacyjnych, w oparciu o jeden i ten sam kontrakt na budowę. Typ statku Seria / nazwa jednostki Materiał kadłuba / nadbudówki Długość całkowita (m) Szerokość konstrukcyjna (m) 1

2 Wysokość konstrukcyjna (m) Przewidywany tonaż brutto Szacunkowa nośność (t) przy zanurzeniu konstrukcyjnym/pojemności 2

3 DANE KLASYFIKACYJNE Zlecamy nadzór klasyfikacyjny nad jednostką podczas budowy w oparciu o odpowiednie Przepisy Klasyfikacyjne Lloyd s Register, oraz prosimy o wystawienie świadectwa klasy statku zgodnie z podanymi niżej oznaczeniami klasyfikacyjnymi (dla informacji prosimy zajrzeć na stronę przycisk classfinder ). Powyższym zleceniem potwierdzamy akceptację odpowiednich Przepisów Klasyfikacyjnych Lloyd s Register, jak i warunków umowy wyszczególnionych w niniejszym formularzu. OZNACZENIA KADŁUBA - OZNACZENIA KLASY KADŁUBA MOGĄ ZOSTAĆ POTWIERDZONE DOPIERO PO WERYFIKACJI PLANÓW GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH KADŁUBA Oznaczenia podstawowe/ oznaczenie typu/ oznaczenia specjalne Oznaczenie ograniczenia rejonu żeglugi Oznaczenie ochrony środowiska SIŁOWNIA/ OZNACZENIA UKŁADU STEROWANIA Oznaczenie klasy siłowni Automatyka / nawigacja / dynamiczne ustalanie położenia Znak chłodni towarowej OZNACZENIA URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH/DŹWIGOWYCH Obowiązkowe oznaczenie klasy (LA) - stosowane w wypadku, gdy urządzenie dźwigowe jest wyposażeniem niezbędnym, np. na barce dźwigowej. Opcjonalne oznaczenie klasy, (CG, CL, PL, CR) wymagane dla: Urządzeń przeładunkowych Wind osobowych Dźwigów pokładowych Wind towarowych i dźwigów.ruroc.ładunk. Dźwigów pokładowych Wind samochodowych Ramp towarowych Dźwigów w siłowni Dźwigów prowiantowych Urządzeń samorozładowujących Innych (wymień) OZNACZENIA DODATKOWE Świadectwo Klasy zawiera oznaczenia dodatkowe w formie skróconej ŚWIADECTWO/ŚWIADECTWA Z POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW BUDOWY 3

4 Zaznaczyć poniżej jeżeli wymagane jest Świadectwo lub Świadectwa z Poszczególnych Etapów Budowy wystawione przez inspektora/inspektorów w formie oświadczeń szczegółowo opisujących ukończoną pracę nadzorowaną przez inspektora/inspektorów po przekazaniu inspektorowi/inspektorom przez przedstawicieli Stoczni pisemnej deklaracji stwierdzającej osiągnięcie danego etapu budowy. Świadectwo wystawione na jakimkolwiek etapie budowy nie oznacza, że zakończona praca posiada jakąkolwiek wartość monetarną. Świadectwo/Świadectwa z Poszczególnych Etapów Budowy wymagane ze względu na (podać szczegóły) 4

5 INFORMACJA KONWENCYJNA O STATKU * Tak Certyfikacja na kodeks chemiczny (Chemical Code Certification) Rezolucja Międz. Organizacji Morskiej (IMO) A673 (16) dotyczące statków do obsługi platform wiertniczych (IMO Resolution A673 (16) - offshore supply vessel) Międzyn. kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (International Bulk Chemical Code (IBC Code) Tak Powłoki malarskie (Coatings) Konwencja o powłokach przeciwporostowych (Anti Fouling Convention) Normy dla powłok ochronnych (Performance Standards for Protective Coatings (PSPC) Tak Pomieszczenia dla załogi (Crew Accommodation) Konwencja Międz. Organizacji Pracy (ILO) o pomieszczeniach dla załogi Nr 133 (ILO No. 133 Crew Accommodation) Konwencja ILO o pomieszczeniach dla załogi Nr 92 (ILO No. 92 Crew Accommodation) Przepisy Administracji Flagi Konwencja o pracy na morzu z 2006r. (Maritime Labour Convention 2006) Inne (wymień) Tak Międz. konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) Bezpieczeństwo konstrukcji (Safety Construction) Wyposażeni ratunkowe (Safety Equipment) Bezpieczeństwo statków pasażerskich (Passenger Ship Safety) Wyposażenie radiowe (Cargo Ship Safety Radio) Tak Stateczność (Stability) Stateczność awaryjna (Damage Stability) Stateczność przy załadowaniu zbożem (Grain Loading) Statecznośćw stanie nieuszkodzonym (Intact Stability) Inne (wymień) Tak Międz. konwencja o pomierzaniu pojemności statków (Tonnage) Tonaż międzynarodowy 1969 (International Tonnage 1969) Tonaż Państwa bandery (przed 1969) (National Tonnage (pre 1969)), wymień Tak Certyfikacja na kodeks gazowy (Gas Code Certification) Międzyn. kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących Tonaż Kanał Panamski (Panama Tonnage) skroplone gazy luzem (International Liquefied Gas Code (IGC Code) Tonaż Kanał Sueski (Suez Canal Tonnage) Tak Międz. konwencja o liniach ładunkowych (Load Line) Świadectwo pomiaru (Certificate of Measurement) Międzyn. konw. o liniach ładunkowych z 1966r. (International Load Line) 1966 Międzyn. konw. o liniach ładunkowych z 1988r. (International Load Line) 1988 Tak Straż przybrzeżna Stanów Zjednoczonych (USCG) (United States Coast Guard) Inne (wymień) Rada Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations CFR) CFR Title 33 Part CFR Title 46 Part 39 Inne (wymień) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza zanieczyszczeniami olejowymi przez statki MARPOL ANNEX I (Ropa naftowa - Oil) MARPOL Annex I (Oil) Świadectwo Ekologiczne Green Passport zgodne z Konwencją Hong Kongu, Rozp Systemy czyszczenia ropą naftową (Crude Oil Washing Systems) Tak Inne (Other) Okrętowy plan zapobiegania rozlewom SOPEP Kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych (Bulk Cargoes Code (BC Code) Dziennik monitoringu sprzętu kontrolującego wycieki ropy Międz. morski kodeks stałych ładunków masowych (Oil Discharge Monitoring Equipment Manual) (IMSBC Code) Przewóz towarów niebezpiecznych (Carriage of Dangerous Goods) 5

6 Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki szkodliwym substancjami płynnymi (MARPOL ANNEX II (Noxious Liquids) MARPOL Annex II (Noxious Liquids) Międzyn. przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (COLREGS 1972) Kodeks bezpieczeństwa dla statków specjalnego przeznaczenia (Code of Safety for Special Purpose Ships) Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki (SMPEP) Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki płynnymi substancjami szkodliwymi (SMPEP NLS) Dziennik Procedury i ustalenia (Procedures and Arrangements Manual) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki ściekami (MARPOL ANNEX IV - Sewage) MARPOL Annex IV (Sewage) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki odpadami stałymi (MARPOL ANNEX V-Garbage) MARPOL Annex V (Garbage) Tak Międz. konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki (MARPOL ANNEX VI - Air Pollution) MARPOL Annex VI (Air Pollution) Certyfikacja głównego silnika spalinowego Kodeks techn. emisji tlenków azotu (Kodeks techn. NOx**) (Main Diesel Engine Certification - NOx Technical Code) Certyfikacja pomocniczego silnika spalinowego Kodeks techn. emisji tlenków azotu** (Kodeks techn. NOx**) (Auxiliary Diesel Engine Certification NOx Technical Code) System kontroli emisji oparów (Vapour Emission Control System) Plan zarządzania lotnymi związkami organicznymi (Volatile Organic Compound (VOC) Management Plan) Tak Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla statków towarowych o pojemności mniejszej niż 500 T brutto - Bezpieczeństwo Narodowe (National Safety <500 GRT) Niekonwencyjne wytyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych - IACS (IACS Non Convention Guidelines ) Niekonwencyjne wytyczne Singapuru (Singapore Non convention Guidelines) Inne (wymień) Wytyczne projektowania i budowy statków do obsługi platform wiertniczych (Guideline for the Design & Construction of Offshore Supply Vessels) Zarządzanie wodą balastową (Ballast Water Management) Oprogramowanie do obliczeń stateczności statku przy różnych stanach załadowania (Loading Instrument (Stability)) Oprogramowanie do obliczeń mocy statku przy różnych stanach załadowania (Loading Instrument (Strength)) Instrukcja dostępu do konstrukcji statku (Ship Structures Access Manual) Instrukcja zabezpieczenia ładunku (Cargo Securing Manual) Inne (wymień) Tak Inspekcje w imieniu Administracji Morskiej Certyfikaty wystawiane przez Administrację ( Survey Services on behalf of Flag Administrators Certification issued by Administrator) (wymień) 6

7 Uwagi: * Administracje niektórych państw nie upoważniły LR do działania w ich imieniu przy wystawianiu świadectw na zgodność z wymaganiami tych administracji oraz konwencjami lub kodeksem. W takich przypadkach, jeżeli wystawienie świadectwa zostanie zlecone przez stronę podpisującą kontrakt, LR wystawi raport precyzujący zakres zgodności z tymi wymaganiami, włącznie ze stosownymi ujednoliconymi interpretacjami IACS dotyczącymi międzynarodowych konwencji i kodeksów. ** LR uzna świadectwo Kodeksu technicznego wycieku tlenków azotu NOx wystawione przez innego członka IACS w imieniu administracji morskiej, na silniki zainstalowane na statkach, dla których LR wystawia świadectwa MARPOL VI. Jednakże tenże członek IACS pozostanie odpowiedzialny za wystawienie świadectwa Kodeksu technicznego NOx na ten silnik, włącznie z wystawieniem świadectwa przy zmianie flagi, oraz przy modyfikacjach/zmianach, które zostaną uwzględnione w świadectwach wystawionych na dany silnik, oraz w odpowiedniej dokumentacji technicznej lub w wykazach ważnych części. 7

8 URZĄDZENIA PRZEŁADUNKOWE/DŹWIGOWE DO CERTYFIKACJI KONWENCYJNEJ Urządzenia przeładunkowe Windy osobowe Dźwigi pokładowe i Windy towarowe dźwigi.ruroc.ładunk Dźwigi pokładowe Windy samochodowe Rampy towarowe Dźwigi w siłowni Dźwigi prowiantowe Urządzenia samorozładowujące Inne (wymień) ZESTAWIENIE OPŁAT Opłaty za świadczone usługi będą naliczone w czterech równych ratach na następujących etapach budowy lub do [wstaw datę] - to, które będzie miało miejsce wcześniej: Zatwierdzenie śródokręcia lub, w przypadku kolejnej jednostki, cięcia blach Położenie stępki Wodowanie Zdanie statku (wstaw 25% kwoty całkowitej) (wstaw 25% kwoty całkowitej) (wstaw 25% kwoty całkowitej) (wstaw 25% kwoty całkowitej) LUB Opata zostanie naliczona jak niżej: (wstaw kwotę - 50% kwoty przy podpisaniu kontraktu) (wstaw kwotę - 50% kwoty przy położeniu stępki) LUB Miesięcznie w wysokości [ ] do zapłacenia do dnia 1 każdego miesiąca Płatności należy dokonywać elektronicznie na konto: (wstaw dane konta bankowego LR) Opłaty za usługi dodatkowe: (wstaw kwotę jeżeli dotyczy) Opłata/opłaty za wystawienie Świadectwa/Świadectw z Poszczególnych Etapów Budowy LUB Naliczenie opłat nastąpi na podstawie osobnego uzgodnienia w tej kwestii: 8

9 NINIEJSZY KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY KLIENTEM A LLOYD'S REGISTER EMEA (DALEJ ZWANYM LR) NA ŚWIADCZENIE USŁUG KLASYFIKACYJNYCH W OPARCIU O ODPOWIEDNIE PRZEPISY LLOYD S REGISTER I WYMAGANIA KONWENCYJNE, PODLEGA PONIŻSZYM WARUNKOM 1. W niniejszych warunkach: (i) "Usługi" oznaczają wszelkie usługi świadczone na statku (statkach) zgodnie z powyższym kontraktem lub z zaleceniami jakiejkolwiek jednostki należącej do Grupy LR, jak określono w dalszej części dokumentu, włącznie z wszelkimi usługami klasyfikacyjnymi statku, urządzeń lub maszyn Klienta; (ii) "Kontrakt" oznacza niniejszą umowę o świadczenie Usług, (iii) Grupa LR oznacza LR, jego filie i spółki powiązane, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz pełnomocników, indywidualnie lub zbiorowo, (iv) Opłaty oznaczają koszty oraz obciążenia zafakturowane do Klienta zgodnie z niniejszym kontraktem, a (v) Klient oznacza jednostkę prawną, w imieniu której działa osoba akceptująca warunki niniejszej umowy, jej filie i spółki powiązane, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli oraz pełnomocników, indywidualnie lub zbiorowo. 2. Klient zobowiązuje się do stworzenia warunków umożliwiających danej jednostce z Grupy LR wykonanie Usług oraz podejmuje się zapoznać z odpowiednimi przepisami a także, gdzie dotyczy, zapewnić, aby wszyscy podwykonawcy i dostawcy komponentów, materiałów lub sprzętu, uczynili podobnie. Klient zobowiąże również swoich podwykonawców i dostawców do zatwierdzenia niezbędnych planów oraz poniesienia związanych z tym opłat na rzecz jednostki z Grupy LR. 3. LR zastrzega sobie prawo do stosowania ustalonych Opłat oraz naliczania dodatkowych opłat w następujących przypadkach: (a) data zdania statku podana powyżej została zmieniona lub przesunięta z jakiegokolwiek powodu, w tym przypadku kwota [wpisz kwotę] będzie naliczana tygodniowo; (b) inspekcje zlecane są w miejscach innych niż stocznia (-e) podane powyżej; (c) do zatwierdzenia przysyłane są dodatkowe plany poza planem oryginalnym i pierwszą wersją poprawioną; (d) przeprowadzane są liczne powtórne inspekcje lub gdy inspekcja wykracza poza uzgodniony zakres; (e) inspekcje przeprowadzane są poza godzinami pracy, z wyjątkiem prób morskich; (f) statek nie jest zbudowany w całości przez stocznie podane powyżej; (g) Klient wymaga zmniejszenia lub zwiększenia ilości usług niewyszczególnionych w Kontrakcie. 4. Opłaty wyżej wymienione mogą nie obejmować opłat za nadzór i certyfikację materiałów, elementów, urządzeń oraz maszyn u producenta; wówczas dany producent może zostać obciążony dodatkowo. 5. Opłaty wyszczególnione w paragrafie 3 powyżej nie zawierają żadnych podatków ani opłat wymaganych przez prawo, i jeżeli będzie to konieczne, taki podatek lub opłata będą doliczane do kwot, o których mowa powyżej. 6. Klient zobowiązuje się uregulować wszystkie faktury za Usługi w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia (termin wymagalności). Jeśli Klient kwestionuje fakturę lub jej część, powinien niezwłocznie powiadomić o tym LR na piśmie. Jeśli przed upływem terminu wymagalności nie wpłynie żadne zawiadomienie, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania faktury w całości. Jeśli tylko część faktury jest zakwestionowana, jej niekwestionowana część musi być uregulowana w terminie wymagalności. LR zastrzega sobie prawo do wystawiania okresowych faktur za świadczone usługi przy zastosowaniu zasady proporcjonalności. LR zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% rocznie powyżej wyższej ze stawek LIBOR (London Interbank Offered Base Rate) (lub jej odpowiednika w kraju, w którym klient posiada siedzibę główną) od każdej kwoty niezapłaconej po terminie wymagalności, oraz do wstrzymania świadczenia dowolnych lub wszystkich Usług do czasu całkowitego uregulowania zaległości wraz z odsetkami. LR może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zaliczyć kwotę otrzymaną od Klienta na uregulowanie wcześniejszych niezapłaconych faktur. Opłaty nie obejmują podatków, w tym między innymi podatku VAT, podatku od towarów i usług, opłaty skarbowej, podatków obrotowych, dopłat i należności zgodnie z wymogami prawa i, jeśli takie wymaganie ma zastosowanie, takimi podatkami lub należnościami obciążany jest Klient, który je opłaca oprócz wyżej wymienionych opłat. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej Opłaty zgodnie z fakturą, niezależnie od tego, czy prawo nakazuje Klientowi pobrać podatek lub inne należności od kwoty ujętej w fakturze. 7. Procedury inspekcyjne podejmowane przez jednostkę należącą do Grupy LR włącznie z procedurami inspekcji przeprowadzanych podczas wizyt okresowych są publikowane w Przepisach klasyfikacyjnych. Inspektorzy nie są zobowiązani do ciągłego przebywania na terenie budowy. Jako że budowa i wyposażanie są procesami ciągłymi, Klient jest całkowicie odpowiedzialny wobec przyszłego właściciela za zapewnienie i udokumentowanie faktu, że przez cały czas budowy stosowano się do wymagań Przepisów w zakresie zatwierdzania rysunków i dokonywania wszelkich uzgodnionych z inspektorami poprawek. 9

10 ΑΒ 8. Interpretacja odpowiednich Przepisów dla celów klasyfikacyjnych przeprowadzana jest według uznania danej jednostki należącej do Grupy LR i na jej wyłączną odpowiedzialność. 9. Niniejszy Kontrakt pozostaje w mocy do momentu rozwiązania przez LR lub przez Klienta, po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. (ewentualnej) opłaty naliczonej przez LR za daną usługę, informację lub poradę. 14. Niezależnie od postanowień poprzedniego punktu, Grupa LR nie odpowiada za utratę zysków, kontraktu lub korzyści ani też za żadne pośrednie lub wynikające z nich straty, szkody lub koszty poniesione przez dowolną osobę wskutek działania, zaniechania działania lub błędu Grupy LR lub spowodowane przez niedokładność informacji lub porady udzielonej przez Grupę LR lub w jej imieniu, niezależnie od sposobu udzielenia takiej informacji lub porady. 10. Jeżeli Kontrakt zostanie rozwiązany przez LR lub przez Klienta przed zakończeniem wykonania Usługi, zapłata należna LR zostanie obliczona proporcjonalnie za okres do dnia rozwiązania Kontraktu. Wszelkie uzasadnione koszty bezpośrednio związane z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktu oraz wszelkie kwoty należne LR w dniu zakończenia Kontraktu podlegają bezzwłocznie zapłacie na rzecz LR. 11. Usługi LR nie obejmują oceny zgodności z żadnymi innymi normami poza odpowiednimi przepisami klasyfikacyjnymi, konwencjami międzynarodowymi, lub innymi normami wyraźnie uzgodnionymi na piśmie przez LR i Klienta. Nie ograniczając ogólnej natury powyższego, wystawienie świadectwa klasy nie zwalnia armatora lub operatora statku z nieprzekazywalnego obowiązku utrzymania statku w stanie zdatnym do żeglugi. 12. Jeżeli Klient zleca wykonanie Usług klasyfikacyjnych statku, maszyn, lub urządzeń posiadających klasę LR na obszarach jurysdykcji, gdzie LR nie prowadzi działalności, to przyjmuje on do wiadomości i zgadza się na wykonanie tych usług przez spółkę powiązaną lub filię LR należącą do Grupy LR, lub inną osobę lub jednostkę upoważnioną do przeprowadzania inspekcji klasyfikacyjnych i wystawiania świadectw na statek, maszyny lub urządzenia. 13. Świadcząc Usługi, udzielając informacji lub porady, Grupa LR nie gwarantuje ich dokładności. Poza zakresem określonym w niniejszych Warunkach, LR nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty poniesione przez kogokolwiek wskutek działania, zaniechania działania, błędu, zaniedbania lub w związku z ponoszeniem odpowiedzialności na zasadzie ryzyka przez członka Grupy LR, lub spowodowane niedokładną informacją lub poradą udzieloną przez członka Grupy LR lub w jego imieniu, niezależnie od sposobu ich udzielenia, nawet jeżeli zostanie stwierdzone, że przyczyniło się to do naruszenia warunków gwarancji. Jednakże, jeżeli Klient skorzysta z Usług lub podejmie działania oparte na informacji lub poradzie udzielonej przez Grupę LR lub w jej imieniu i zostanie udowodnione, że poniósł stratę, szkodę lub naraził się na koszty spowodowane zaniedbaniem, zaniechaniem działania lub błędem Grupy LR lub jakąkolwiek, wynikającą z zaniedbania nieścisłością informacji lub porady udzielonej przez Grupę LR lub w jej imieniu, wówczas LR wypłaci Klientowi odszkodowanie za udowodnioną stratę w wysokości nieprzekraczającej kwoty 15. Żaden z podmiotów Grupy LR nie będzie ponosił odpowiedzialności za zaniedbanie ani z innego tytułu wobec osób nie będących stroną umowy, zgodnie z którą podmiot Grupy LR wystawił świadectwo, wydał oświadczenie, udostępnił dane lub wydał raport, w związku z (i) informacją lub poradą podaną wyraźnie lub zasugerowaną przez podmiot Grupy LR, (ii) pominięciem lub niedokładnością dostarczonej informacji lub udzielonej porady, lub (iii) działaniem lub zaniechaniem działania skutkującym lub przyczyniającym się do wydania świadectwa, danych oświadczenia lub sprawozdania, które zawierają taką informacje lub poradę. Nic co zostało określone w niniejszych Warunkach nie tworzy praw innych osób, które nie są stroną Kontraktu z podmiotem należącym do Grupy LR. 16. Klient zwolni od odpowiedzialności wszystkich członków Grupy LR z tytułu jakichkolwiek roszczeń, kosztów postępowania, odszkodowań i wydatków (włącznie z honorariami z tytułu obsługi prawnej i profesjonalnej), które powstaną lub zostaną zapłacone przez dowolnego członka Grupy LR w wyniku lub w związku z jakimkolwiek błędem lub zaniedbaniem popełnionym przez Klienta mającym związek z niniejszym Kontraktem. 17. Klient jest zobowiązany do zapewnienia inspektorom LR bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obowiązek ten dotyczy miejsc będących pod kontrolą Klienta, takich jak: statki, stocznie i biura. Klient musi zapewnić inspektorom LR miejsce pracy wolne od azbestu. 18. Niniejszy Kontrakt oraz wszelkie spory lub roszczenia pomiędzy członkiem Grupy LR a Klientem, wynikające lub pozostające w związku z nim, lub ze świadczonymi Usługami, będą podlegały prawu angielskiemu. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, LR i Klient nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich w przypadku wszelkich sporów lub roszczeń wynikających lub pozostających w związku z tym Kontraktem lub świadczonymi Usługami. Klauzula ta nie ogranicza prawa LR do wszczęcia postępowania windykacyjnego przeciwko Klientowi w innym sądzie właściwym. 19. Żadne zaniedbanie lub nieprzestrzeganie postanowień, warunków lub zobowiązań Kontraktu wynikające z przyczyn będących poza kontrolą strony, nie daje podstaw do roszczeń wobec LR ani żadnego podmiotu z Grupy LR, ani nie będzie uznane za naruszenie Kontraktu. 10

11 ΑΒ 20. Żadne dodatkowe poprawki i uzupełnienia do niniejszych Warunków nie są wiążące dla LR, i nie stanowią części niniejszego Kontraktu o ile nie zostaną one zatwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela LR, który wyraźnie potwierdzi na piśmie zgodę LR na dokonanie zmian w niniejszych Warunkach. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a innym dokumentem oznaczającym wprowadzenie innych warunków, niniejsze Warunki będą miały moc przeważającą. 21. Materiały i wyposażenie danego statku/statków muszą posiadać certyfikat Grupy LR zgodnie z wymaganiami Przepisów (patrz Część 2, Rozdział 1, Dział 1.1.). Wczesnego Ostrzegania IACS (z wyłączeniem dokumentacji technicznej dotyczącej statku, który może stanowić własność innej strony), mając na celu, poprzez umożliwienie dostępu i 22. LR będzie traktował jako poufne i nie użyje ich ani nie ujawni osobom trzecim spoza Grupy LR żadnych danych, planów ani informacji technicznych otrzymanych od Klienta, poza zakresem wymaganym prawem lub dozwolonym przez Klienta. (Dostęp do danych i planów na stronie internetowej w żaden sposób nie narusza zobowiązania do zachowania tajemnicy). Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy po zakończeniu Kontraktu. Zobowiązanie to nie dotyczy danych, planów lub innych informacji technicznych, znajdujących się w posiadaniu Grupy LR przed ich ujawnieniem przez Klienta lub w jego imieniu Grupie LR, lub które zostaną podane do wiadomości publicznej nie z winy Grupy LR, lub staną się w inny sposób dostępne Grupie LR z niezależnego źródła niezwiązanego zobowiązaniem poufności wobec Klienta. 23. Pomimo obowiązku dochowania poufności ciążącego na LR, LR będzie działał zgodnie z wymaganiami Systemu Wczesnego Ostrzegania Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS), które zobowiązują LR do przekazywania członkom IACS informacji technicznych dotyczących istotnych wad kadłuba i systemów maszynowych, jak określono w Systemie wykorzystanie tej informacji, usprawnienie działania Systemu Wczesnego Ostrzegania IACS. LR przekaże Klientowi w formie pisemnej szczegóły informacji wysłanych do Członków IACS. 24. Klient zwolni wszystkich członków Grupy LR z odpowiedzialności z tytułu roszczeń, kosztów postępowania sądowego, szkód i wydatków (włącznie z opłatami i kosztami postępowania prawnego), zasądzonych do zapłaty, poniesionych lub zapłaconych przez członka Grupy LR, w wyniku lub w związku z zerwaniem niniejszego kontraktu przez Klienta, lub w związku z domniemanym lub rzeczywistym naruszeniem, zgodnie z prawem angielskim lub innym, praw własności intelektualnej osoby trzeciej (włącznie z prawem autorskim), lub innych praw wynikających z użycia lub dostarczenia członkowi Grupy LR informacji przez Klienta lub w jego imieniu. 25. Strony uzgadniają, że niniejsza kontrakt stanowi całość porozumienia między nimi, i zastępuje wszystkie poprzednie projekty, umowy, porozumienia i uzgodnienia między nimi, ustne lub pisemne. Podpis i pieczęć Klienta Podpis Data Nazwisko DRUKOWANYMI LITERAMI Data Nazwisko DRUKOWANYMI LITERAMI Stanowisko w Przedsiębiorstwie Stanowisko Wyznaczone Biuro nadzorujące budowę WYPEŁNIA BIURO LLOYD'S REGISTER Nr zestawienia kosztów 11

12 Główne Biuro zatwierdzające projekt siłowni i konstrukcji kadłuba Główne Biuro zatwierdzające projekty konwencyjne 12

13 Poniższe instrukcje nie tworzą części kontraktu (formularza 2500) i, po jego uzupełnieniu, powinny być usunięte. Instrukcje do kontraktu (formularza 2500) Kontrakt dotyczy statków wszystkich typów (włącznie z jachtami - Special Service Craft Yachts) i instalacji morskich, z wyłączeniem pomostów portowych (linkspanów), urządzeń dźwigowych, okrętów wojennych, statków przeznaczonych do żeglugi śródlądowej (IWW), okrętów podwodnych, statków i urządzeń do prac podwodnych oraz stałych konstrukcji typu offshore. Zobowiązuje on członków Grupy LR do stosowania zgodnie z umową przepisów klasyfikacyjnych Lloyd s Register. Przed podpisaniem kontraktu kierownik Biura powinien mieć pewność, że LR jest w stanie wykonać wszystkie zlecone usługi. Po podpisaniu kontraktu przez Zamawiającego oraz przez kierownika Biura, czytelna jego kopia winna być bezzwłocznie przekazana do działu First Entry (FE) oraz Entry into Class w Londynie. Oryginalny kontrakt wraz z zestawieniem opłat ( Statement of Charges ) powinien być przechowywany w lokalnym biurze LR. Poniższy tekst stanowi zestaw instrukcji, mających na celu ułatwienie wypełnienia formularza Uwaga: W przypadku kontraktowania kilku statków z serii, których dotyczą wytyczne IACS 29, wymagany jest jeden (wspólny) kontrakt, natomiast w każdym innym przypadku wymagany jest jeden (osobny) kontrakt na każdy statek. Uwaga: Gdy kadłub budowany jest w jednej stoczni, a kończony w innej, budowniczowie w stoczni kończącej budowę powinni wypełnić i podpisać kontrakt. Stocznia budująca kadłub ma być wpisana jako Drugi Zamawiający. Jeżeli statek ma być budowany w kilku stoczniach, wskazane jest utworzenie głównego kontraktu z głównym kontrahentem w celu zminimalizowania ryzyka, jakie mógłby ponieść LR. Numer IMO Jeżeli nie jest znany pozostawić puste miejsce i przekazać informację IHS Fairplay w celu nadania numeru IMO. Główny Zamawiający/konstruktor/stocznia kończąca budowę Nie używać skrótów, podać pełną nazwę. Głównym budowniczym jest stocznia kończąca budowę. Numer budowy Odpowiednio uzupełnić. Drugi Zamawiający/stocznia (stocznie) - Nie używać skrótów, podać pełną nazwę. Drugim Zamawiającym jest każda inna stocznia zaangażowana w budowę w istotnym zakresie. Nazwa i adres przyszłego armatora Podać szczegółową nazwę i adres. Proponowana flaga Odpowiednio uzupełnić. Przewidywana data cięcia blach - Odpowiednio uzupełnić. Przewidywana data położenia stępki - Odpowiednio uzupełnić. 13

14 ΑΒ Przewidywana data zdania jednostki - Odpowiednio uzupełnić. Wstawienie tej daty jest istotne ponieważ powołują się na nią systemy monitorujące podczas procesu nadawania klasy (Entry into Class/FE). Należy podać datę (przynajmniej orientacyjnie miesiąc i rok). Data podpisania przez głównego zamawiającego i przyszłego armatora Odpowiednio uzupełnić. Dla statków pojedynczych (nie z serii), poniższa część nie wymaga wypełnienia. Należy przejść do części Typ statku. Dla dodatkowych jednostek odpowiadających definicji IACS PR 29 Jeżeli dany statek ma jednostkę siostrzaną, to szczegóły dotyczące tej jednostki muszą być podane w tej części. Należy wpisać wszystkie jednostki siostrzane. Zapoznać się z bazą danych IACS w celu uzyskania dalszej pomocy. Niedopuszczalne jest, aby brak danych do wpisania na pierwszej stronie kontraktu spowodował zwłokę w jego podpisaniu. W takim wypadku dalsze informacje powinny zostać niezwłocznie dostarczone przez lokalne biuro LR. Typ statku Odpowiednio uzupełnić. W celu uzyskania dalszej pomocy odsyłamy do Class Direct Live oraz Class Finder. Seria/Nazwa jednostki - Odpowiednio uzupełnić. Materiał kadłuba/nadbudówki - Odpowiednio uzupełnić. Długość całkowita (m) - Odpowiednio uzupełnić. Szerokość konstrukcyjna (m) - Odpowiednio uzupełnić. Wysokość konstrukcyjna (m) - Odpowiednio uzupełnić. Przewidywany tonaż brutto - Odpowiednio uzupełnić. Szacunkowa nośność (t) przy zanurzeniu konstrukcyjnym/pojemności - Odpowiednio uzupełnić, np pojemność 4500 TEU. Dane klasyfikacyjne, W razie wątpliwości co do właściwego oznaczenia klasy, lokalne biuro LR powinno skontaktować się z odpowiednim biurem zatwierdzającym projekt lub działem Entry into Class/FE. Class Finder zawiera również pełną listę zaakceptowanych oznaczeń dodatkowych. Nowe oznaczenia dodatkowe powinny być ustalone z działem Entry into Class/FE według uzgodnionych procedur. Oznaczenia podstawowe/oznaczenie typu/oznaczenia specjalne - Odpowiednio uzupełnić. Dalsze wskazówki można znaleźć w Class Direct Live oraz Class Finder. (Poprzez Class Finder można wprowadzić oznaczenia dla konkretnego statku). Oznaczenie ograniczenia rejonu żeglugi - Odpowiednio uzupełnić. Oznaczenie ochrony środowiska Odpowiednio uzupełnić. Oznaczenie dodatkowe shipright SERS powinno spełniać wymagania tego oznaczenia dotyczące reagowania kryzysowego. (Uwaga: W celu uzyskania dalszej pomocy, można skorzystać z pełnej listy aktualnych oznaczeń klasowych i oznaczeń dodatkowych, która dostępna jest w Class Finder). Siłownia/ Oznaczenia układu sterowania, 14

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie.

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Regulamin Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Więcej informacji http://www.iabpolska.pl/ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ŚRODKÓW SMARNYCH SHELL I. DEFINICJE 1. Pojęcia używane w niniejszych ogólnych warunkach, o ile pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia: Umowa" oznacza pisemną umowę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży Produktów i Usług

Warunki sprzedaży Produktów i Usług Warunki sprzedaży Produktów i Usług Form ES104-PL (Rev4) UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY...

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... 3 6 ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA... 4 7 USŁUGI ELEKTRONICZNE...

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r.

DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY. Obowiązują od 1 września 2014 r. DCT GDAŃSK WARUNKI WSPÓŁPRACY Obowiązują od 1 września 2014 r. Spis treści 1. Definicje i interpretacja... 3 2. Warunki handlowe... 7 3. Usługi Terminala Kontenerowego... 9 4. Wymogi dotyczące planu zawinięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL Umowę zawarto w dniu: pomiędzy firmą Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH zwaną dalej Skrill oraz Nazwa partnera handlowego: Siedziba

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r.

Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-05 Druk nr 304 Warszawa, 8 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo