Uwaga! Upadek! Opis zadania konkursowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga! Upadek! Opis zadania konkursowego"

Transkrypt

1 Uwaga! Upadek! Opis zadania konkursowego Zadanie Opracowanie algorytmu automatycznie rozpoznającego upadek osoby na nagraniu wideo i wdrożenie stworzonego rozwiązania jako usługi na superkomputerowej platformie KASKADA. Opis problemu Zadaniem każdego zespołu biorącego udział w konkursie jest opracowanie algorytmu analizującego w czasie rzeczywistym strumień wideo (np. z kamery systemu monitoringu) i wykrywającego sytuację upadku (przewrócenia się) osoby. Algorytm taki mógłby mieć zastosowanie w zaawansowanych systemach monitoringu, automatycznie rozpoznając niebezpieczną dla zdrowia ludzkiego sytuację i umożliwiając natychmiastową reakcję odpowiedniego personelu (np. w przypadku imprez masowych). Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 1/7

2 Upadek definiujemy jako sekwencję następujących kroków: 1. Osoba widoczna na nagraniu znajduje się w stanie normalnym, tzn. (a) stoi w miejscu, (b) idzie, lub (c) biegnie (rys 1.). Rys. 1: Stan podstawowy 2. Osoba traci równowagę w wyniku potknięcia, poślizgnięcia lub omdlenia. 3. Osoba przewraca się (a) do tyłu, (b) pionowo w dół, lub (c) do przodu (rys 2.). Rys. 2: Utrata równowagi 4. Osoba upada na ziemię i zatrzymuje się w pozycji (a) klęczącej lub (b) leżącej (rys. 3). Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 2/7

3 Rys. 3: Koniec upadku Dla każdej tak zdefiniowanej sytuacji przewrócenia się osoby w danym strumieniu wideo algorytm powinien zgłosić wystąpienie upadku i podać jego orientacyjną lokalizację na nagraniu (patrz rys. 4). Rys. 4: Wykrycie upadku Współrzędne upadku określane będą poprzez parę dodatnich liczb całkowitych (x, y) identyfikującą pojedynczy piksel na ramce wideo (x współrzędna pozioma, y pionowa). (0, 0) oznacza lewy górny róg ramki. Na rys. 5 przedstawiono współrzędne przykładowych punktów na ramce wideo w formacie 1280x720 pikseli. Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 3/7

4 Rys. 5: Współrzędne przykładowych punktów na ramce wideo w formacie 1280x720 Ze względu na specyfikę problemu, algorytm musi działać w czasie rzeczywistym. Każde wystąpienie upadku powinno zostać zgłoszone dokładnie jeden raz, przy czym zgłoszenie powinno zostać wysłane najwcześniej w momencie utraty równowagi przez daną osobę (punkt 2.), a najpóźniej 5 sekund po zakończeniu upadku (punkt 4.). Algorytm powinien uwzględniać fakt, że upadkami nie są sytuacje, kiedy osoba na strumieniu siada (na krześle/na ziemi). Proces wytwarzania W trakcie konkursu zespoły będą opracowywać, implementować i testować algorytmy wykrywania upadku, wykorzystując infrastrukturę Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA), w tym platformę KASKADA, przeznaczoną do wydajnego przetwarzania danych wideo i audio na superkomputerze. Ogólne informacje o platformie znajdują się na stronie Zespoły będą implementować opracowane przez siebie algorytmy w języku C++. Udostępnione szablonowe kody źródłowe zawierać będą bazową klasę dla algorytmu: class FallDetectionAlgorithm :... { protected: void processframe(uint64_t timestamp, const cv::mat& frame) = 0; void falldetected(int x, int y);... }; Za odczyt i dekodowanie wejściowych danych wideo odpowiedzialna będzie platforma KASKADA, w związku z czym zespoły nie będą implementować tego typu funkcjonalności. Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 4/7

5 Kolejne zdekodowane ramki wideo będą automatycznie przekazywane przez platformę do metody processframe(), której implementacja będzie zadaniem uczestników konkursu. Ramki przekazywane będą przez zmienną frame, w formie obiektu cv::mat (biblioteka OpenCV), w formacie RGB, 8 bitów na piksel. W zmiennej timestamp zawarty będzie znacznik czasowy danej ramki (liczba milisekund od początku strumienia). W momencie wykrycia upadku, implementacja algorytmu powinna wywołać metodę falldetected(), przekazując orientacyjne współrzędne (x, y) upadku na strumieniu wideo. Zaimplementowany algorytm nie powinien dokonywać modyfikacji wejściowego strumienia wideo. Oznaczanie upadku na strumieniu realizowane będzie automatycznie, na podstawie wywołań metody falldetected(). Algorytmy implementowane będą w formie usług platformy KASKADA (rys. 6). Szczegółowa instrukcja korzystania z platformy, szablon kodu źródłowego oraz przykładowe nagrania wideo zostaną udostępnione na początku konkursu. Rys. 6: Implementacja algorytmu w środowisku platformy KASKADA Wymagania techniczne Rezultat prac każdego zespołu konkursowego powinien spełniać następujące wymagania: Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 5/7

6 1. Rozwiązanie musi zostać poprawnie skompilowane i wdrożone jako usługa na platformie KASKADA. język implementacji: C++, kompilator: GCC Sugerowane jest wykorzystanie w implementacji biblioteki OpenCV ( W ramach środowiska platformy KASKADA zostaną udostępnione biblioteki OpenCV w wersji oraz beta. 2. Usługa musi działać poprawnie dla strumieni wideo o następujących parametrach: rozdzielczość: pikseli, częstotliwość: minimum 15 klatek na sekundę, maksimum 30 klatek na sekundę. 3. Dla wszystkich typów strumieni wideo wymienionych w punkcie 2., usługa musi działać w czasie rzeczywistym, tzn. do metody processframe() kolejne klatki przekazywane będą z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości analizowanego strumienia wideo, zasygnalizowanie wykrycia upadku poprzez wywołanie metody falldetected() powinno nastąpić najwcześniej w momencie otrzymania przez algorytm pierwszej ramki strumienia przedstawiającej początek upadku (osoba traci równowagę), a najpóźniej 5 sekund po otrzymaniu przez algorytm ramki przedstawiającej koniec upadku (osoba leży na ziemi/klęczy). Wymaganie czasu rzeczywistego dotyczy usługi wdrożonej na platformie KASKADA, działającej na pojedynczym węźle superkomputera o następujących parametrach: procesor: 2x Intel Xeon L5640, pamięć RAM: 16 GB, interfejs sieciowy: InfiniBand 40 Gb/s. Procedura oceny Oceny opracowanych w konkursie aplikacji dokona Jury konkursu. Każda usługa zostanie uruchomiona na zestawie testowych strumieni wideo zawierających nagrania upadków. Każdy film może zawierać zero lub więcej zdarzeń upadku, w tym także występujących jednocześnie. Przypadki testowe zostaną ujawnione po zakończeniu konkursu. W celu oceny algorytmu konkursowego obliczane zostaną trzy wartości: True Positive (TP) liczba przypadków, w których algorytm prawidłowo zidentyfikował zdarzenie jako upadek, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 6/7

7 False Positive (FP) liczba przypadków, w których algorytm nieprawidłowo zidentyfikował inne zdarzenie (np. siadanie na krześle) jako upadek lub zgłosił wystąpienie upadku zbyt późno (więcej niż 5 sekund po jego wystąpieniu), False Negative (FN) liczba przypadków, w których algorytm nie wykrył zdarzenia upadku. Skuteczność algorytmu konkursowego jest oceniana na podstawie F-miary, obliczanej zgodnie z formułą: 2TP F 1= 2TP+FP+FN 100% W przypadku uzyskania przez kilka algorytmów takiej samej wartości F-miary, pod uwagę brane będą parametry wydajnościowe, tj. ilość zużywanych zasobów oraz średni czas przetwarzania pojedynczej ramki wideo. Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk 7/7

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo