Na skraju Europy Portugalia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na skraju Europy Portugalia"

Transkrypt

1 Adam Jelonek Na skraju Europy Portugalia Republika Portugalska leży w zachodniej części Półwyspu Pirenejskiego. Prócz części kontynentalnej w skład jej terytorium wchodzą archipelag Azorów oraz wyspa Madera. Jest to europejski kraj średniej wielkości, którego terytorium wynosi 92,4 tys. km 2, a zamieszkuje go 10,6 miliona mieszkańców. Terytorium współczesnego państwa zamieszkiwały ludy celtyckie, przez wiele wieków znajdowały się pod panowaniem Rzymian. We wczesnym średniowieczu kraj zajęły plemiona germańskich Swenów i Wizygotów, w VIII w n.e. podbite przez Arabów. Po rekonkwiście ziemie te weszły w skład królestw Leonu i Kastylii, a w 1139 r. Alfons I Zdobywca przyjął tytuł króla i uniezależnił Portugalię od potężnych sąsiadów. Na ostatnią dekadę XIV wieku oraz XV i XVI wiek przypadł okres świetności Portugalii oraz jej ekspansja terytorialna tworząca rozległe terytorium kolonialne. Stąd wywodzą się wielcy żeglarze i odkrywcy jak Bartłomiej Diaz (który dotarł do Przylądka Dobrej Nadziei), Vasco da Gama (dotarł morzem do Indii), P.A. Cabral (odkrywca Brazylii). Zmienność losów politycznych doprowadziła na przełomie XVI i XVII w. do unii personalnej z Hiszpanią, kilkuletniej okupacji francuskiej w okresie wojen napoleońskich. W dziejach najnowszych wymienić trzeba kilkudziesięcioletni okres dyktatorskich rządów A. Salazara. Śmierć dyktatora i próba powrotu do rządów autorytarnych doprowadziła do rewolucji w 1974 r. i kolejnych zmian na drodze do rządów demokratycznych. Wycofanie wojsk z kolonii doprowadziło do

2 uzyskania niepodległości przez Gwineę-Bissau, Mozambik i Angolę. Przystąpienie Portugalii do Wspólnoty Europejskiej w 1986 r. przyniosło ze sobą największe zmiany od czasów rewolucji nie tylko w sensie politycznym, ale i gospodarczym, bo w kraju zanotowano ogromny wzrost gospodarczy większy niż w innych krajach europejskich. Całe te burzliwe dzieje wywarły swe piętno na kulturze narodowej i znalazły odzwierciedlenie w pamiątkach historycznych i różnorodnej wspaniałej architekturze (Elligham M., Fisher J., Kenyon G., 1998). Portugalia ma szeroki dostęp do morza wynoszący 560 km. Linia brzegowa stosunkowo słabo rozwinięta. Wybrzeże na północy kraju oraz na południe od Przylądka Św. Wincentego do miasta Faro jest skaliste i trudno dostępne. Pozostała część wybrzeża jest piaszczysta z wydmami, lagunami oraz bagnami. Ujścia dużych rzek, szczególnie Tagu, Duero i Sado, są lejkowate i głęboko wcięte w część lądową. Większość terytorium ma charakter wyżynny i górski, zwłaszcza na północy, gdzie występują stare masywy gór zrębowych obciętych od zachodu wyraźną linią uskokową i gdzie znajduje się najwyższe wzniesienie kraju szczyt Estrela 1991 m n.p.m. W środkowej części kraju występują niskie góry i wyżyny wapienne z licznymi zjawiskami krasowymi. Te masywy niewysokich gór (Serra de Aire i Serra de Sintra) stanowią wyraźną granicę klimatyczną między terenami o klimacie o cechach bardziej atlantyckich położonych na północy a obszarami położonymi bardziej na południe o klimacie o cechach śródziemnomorskich.nizin jest mało, występują wzdłuż wybrzeży morskich oraz większa Nizina Środkowoportugalska nad dolnym Tagiem i rzeką Sado. Ponieważ te niziny osłonięte są od wpływów Oceanu Atlantyckiego ich klimat oraz występująca tam roślinność mają charakter śródziemnomorski (Portugalia..., 1996). Klimat Portugalii jest wybitnie morski ze średnimi temperaturami zimy C i lata C. Charakteryzuje się małymi amplitudami dobowymi oraz rocznymi. Tylko południowa część niziny osłonięta od wpływu Oceanu Atlantyckiego jest cieplejsza. Opady wynoszą około 900 mm rocznie. Rzeki o zmiennych wodostanach i dużych spadkach tylko w dolnych odcinkach swych biegów nadają się do żeglugi. Gleby brunatne powstałe pod lasami liściastymi są na ogół urodzajne, na południu kraju występuje terra rosa. Czerwona barwa gleby może jednak zmylić turystów, występują bowiem często czerwone gleby powstałe z wietrzejących, zabarwionych na mocno czerwony kolor piaskowców. Roślinność Portugalii rozwijała się pod wpływem klimatu atlantyckiego i śródziemnomorskiego. Występują tu wiecznie zielone lasy

3 dębowe, w tym również i dębu korkowego, szczególnie w południowej części Portugalii, w wyższych rejonach kraju, zwłaszcza na północy, lasy sosnowe, a na południu zarośla makii. W krajobrazie duże zalesione obszary zajmują gaje oliwne (Portugalia..., 1996). Portugalia znajduje się w obszarze zoogeograficznym regionu śródziemnomorskiego. Zamieszkujący go świat zwierząt został w dużym stopniu wytrzebiony przez człowieka. Najliczniej reprezentowane są ptaki, prócz gatunków lęgowych występuje wiele przylatujących z północy na okres zimowy oraz wypoczywających podczas wędrówek wiosenno-jesiennych. Portugalia leży na trasie przelotów ptaków do Afryki przez Cieśninę Gibraltarską. W lasach żyją zające, jelenie, sarny i dziki, niewielkie ilości wilków, żaneta oraz mangusta egipska. Portugalia do niedawna była krajem rolniczym, użytki rolne zajmowały 44% powierzchni kraju, z tego na łąki przypadało 9%. Gospodarstwa rolne do 1 hektara powierzchni stanowią aż 95% ogółu gospodarstw, ale zajmują 30% powierzchni uprawnej. Wielkie majątki ziemskie powstałe w przeszłości zostały upaństwowione. Jednak większość zatrudnionych w rolnictwie nie posiada własnej ziemi. W uprawach rolnych dominują zboża, tj. kukurydza i pszenica (na terenach nawadnianych uprawia się ryż), uprawia się także buraki cukrowe i ziemniaki, warzywa (głównie pomidory). Specjalnością rolnictwa jest sadownictwo i warzywnictwo. Dużą rolę odgrywa uprawa winorośli (w latach 90. ósme miejsce w świecie), uprawia się odmiany deserowe do spożycia w stanie surowym, suszone jako rodzynki i przetworzone na wina, soki i ocet winny. Najrozleglejsze winnice znajdują się nad rzeką Duero, gdzie wytwarza się wino porto, eksportowane z miasta Porto na cały świat. Portugalia należy do największych na swiecie (obok innych krajów basenu Morza Śródziemnego) producentów oliwek i eksporterów oliwy. Drzewa oliwne uprawiane są wzdłuż głównych rzek: Duero, Tagu i Guadiany. Oprócz oliwek uprawia się także wiele drzew owocowych występujących w Europie, a na wyspach azorskich i na Maderze uprawia się banany, oraz ananasy. Tam też występuje uprawa trzciny cukrowej (Portugalia..., 1996). Z portugalskich lasów pozyskuje się nie tylko drewno, ale zbiera się korę z dębu korkowego. W zbiorze korka Portugalia zajmuje czołowe miejsce w świecie. Hodowla zwierząt w Portugalii jest słabo rozwinięta i ma charakter ekstensywny, a obsada zwierząt liczonych na 100 ha użytków rolnych jest bardzo niska. Najwięcej hoduje się owiec, znacznie mniej trzody chlewnej i bydła. Spore jest pogłowie osłów, mułów i koni

4 stanowiących nadal siłę pociągową w rozdrobnionych gospodarstwach rolnych. Dobrze rozwinięta jest hodowla drobiu. Ważną dziedziną gospodarki jest rybołówstwo a jego specjalizacją są połowy sardynek i tuńczyka (Elligham M., Fisher J., Kenyon G., 1998). Portugalia jest słabo wyposażona w bogactwa naturalne. Największe znaczenie mają złoża wolframu stawiające kraj w czołówce światowej. Występuje także cyna, piryty i niewielkie ilości uranu. Kraj ubogi jest w surowce energetyczne, z małymi złożami węgla kamiennego (eksploatacja zaledwie kilkuset tysięcy ton rocznie), co zmusza Portugalię do importu ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Energii elektrycznej dostarczają w dużej mierze elektrownie wodne, szczególnie na rzekach Duero i Cávado. Na wybrzeżach pojawiają się także elektrownie wiatrowe. Do głównych gałęzi przemysłu należy włókienniczy bazujący na importowanej bawełnie, dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy, przede wszystkim winiarnie, olejarnie, cukrownie oraz fabryki konserw rybnych, znane szeroko w Europie z sardynek i tuńczyka. Przemysł chemiczny produkuje głównie nawozy sztuczne dla rolnictwa. Dominuje przetwórstwo ropy naftowej, ponadto produkuje się kwas siarkowy i sodę kaustyczną. Rozwija się przemysł maszynowy (w tym produkcja samochodów osobowych i ciężarowych) oraz elektrotechniczny. Przemysł ceramiczny znany jest z produkcji porcelany, fajansów (glazurowane płytki) i kryształów, wytwarza także cement. Mimo nadmorskiego położenia i wielowiekowych tradycji, Portugalia ma małą flotę morską (około 1 mln BRT zarejestrowanego tonażu). Słabe jest wyposażenie w linie kolejowe (około 3 tys. km), co daje zaledwie 3,3 km linii na 100 km 2 powierzchni kraju. Gęstsza jest sieć dróg około 10 tys. km, w tym 500 km autostrad. Stan dróg jest bardzo dobry, ale ruch na nich jest niewielki. Portugalia jest atrakcyjnym krajem turystycznym, chociaż położonym na obrzeżach Europy. Odwiedza ją około 8-9 mln turystów rocznie, a wpływy z turystyki wynoszą około 4 mld dolarów amerykańskich. Do największych atrakcji turystycznych należy niewątpliwie stolica kraju Lizbona z licznymi zabytkami przeszłości. Współczesne centrum miasta zostało zbudowane według jednolitego planu po wielkim trzęsieniu ziemi w 1755 r., które zniszczyło niemal całkowicie miasto. Z nowych obiektów wymienić należy pomnik odkrywców wzniesiony w 1960 r. w 500 rocznicę śmierci księcia Henryka Żeglarza i dwa mosty - 25 Kwietnia i Vasco da Gamy najdłuższe mosty wiszące w Europie. Z innych miast należy wymienić Porto położone nad

5 urwistym brzegiem rzeki, znane ze słynnych win, których stare magazyny znajdują się na nadbrzeżu, dalej miasta Bragę i Coimbrę, w których nagromadzone są liczne budowle gotyckie w oryginalnym stylu, zwanym gotykiem manuelińskim o charakterystycznej bogatej dekoracji architektoniczno budowlanej. W XVII wieku powstały budowle barokowe w stylu zwanym jezuickim, z wnętrzami wypełnionymi złoconymi aż do przesady rzeźbami i dekoracjami. We wnętrzach oraz na frontonach kościołów i kamienic częste są ozdoby z glazurowanych płytek, zwanych azulejros. Miejscem szczególnej uwagi jest Fatima sanktuarium maryjne, do którego ściągają milionowe rzesze pielgrzymów. Przed bazyliką znajduje się miejsce upamiętnione kilkakrotnymi objawieniami NMP trójce pasterzy. Rozległy plac jest miejscem zgromadzeń religijnych oraz procesji odbywających się wieczorem, podczas których wierni niosą zapalone lampiony. LITERATURA Elligham M., Fisher J., Kenyon G., Portugalia praktyczny przewodnik, Pascal, Bielsko-Biała, Portugalia (w:) Encyklopedia Geograficzna Świata T. V., Europa, OPRESS, Kraków, 1996.

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Zygmunt Kruczek EUROPA GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Wydanie IV uzupełnione PROKSENIA Kraków 2008 Publikacja zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu geografia turystyczna w policealnych studiach

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Włoch

Analiza rynku turystycznego Włoch Analiza rynku turystycznego Włoch Katarzyna Pawelec TiR wieczorowe Grupa: ORT 1 Spis treści Rozdział I... 3 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Powierzchnia i struktura administracyjna... 3 1.2 Ludność... 3

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

212 Inwestycje i Nieruchomości

212 Inwestycje i Nieruchomości 212 Inwestycje i Nieruchomości >> Półwysep Iberyjski jest niezmiernie piękną częścią Europy położoną na jej zachodnim krańcu. Hiszpania i Portugalia oferują także turystom i inwestorom cudowne wyspy Baleary,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MAROKA

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MAROKA ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MAROKA Lesław Matuszek ORT 2 / DZIENNE Nr albumu 32655 SPIS TREŚCI: OD AUTORA: 4 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 5 1. Położenie Geograficzne... 5 2. Podział administracyjny...

Bardziej szczegółowo

Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania

Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania GEOGRAFIA TURYSTYCZNA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNE - SEMESTR IV Rok szkolny 2010/2011 Nr programu : 341[05]/SP/MEN z dn. 08.01.2001 Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania Walory

Bardziej szczegółowo

Analiza Rynku Turystycznego Stanów Zjednoczonych

Analiza Rynku Turystycznego Stanów Zjednoczonych Analiza Rynku Turystycznego Stanów Zjednoczonych Manuela Frencel I TiR SUM/Z T1 Spis treści: I Informacje ogólne...3 1. Polityczne 3 2. Geograficzne 6 3. Gospodarcze.7 4. Demograficzne.9 5. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO PERU

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO PERU Plaza de Almas pp ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO PERU Agnieszka Durys Gr.T1 SUM/Z Spis treści: str. I WSTĘP...4 II. INFORMACJE OGÓLNE...5 2.1 Geografia...5 2.2 Klimat...6 2.3 Historia Peru...6 2.4 Ustrój

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

II. DIAGNOZA I ANALIZA STRATEGICZNA

II. DIAGNOZA I ANALIZA STRATEGICZNA II. DIAGNOZA I ANALIZA STRATEGICZNA 2.1. Położenie Gmina Ciężkowice położona jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego. Administracyjnie przynależy do powiatu tarnowskiego. Graniczy:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ l KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO G M I N Y K O W AR Y Wrocław Mannheim Drezno 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA w WARSZAWIE MARKETING MIĘDZYNARODOWY

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA w WARSZAWIE MARKETING MIĘDZYNARODOWY WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO INFORMATYCZNA w WARSZAWIE Przedmiot MARKETING MIĘDZYNARODOWY Temat Charakterystyka rynku Holandii Zagadnienia 1. Charakterystyka ogólna Holandii 2. Gospodarka Holandii 3. Handel

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM NA LATA 2008-2020 KRAKÓW 2008 Składam serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Stanisławowi Gawędzie i Panu Januszowi Piwoniemu Zastępcy Wójta Gminy oraz wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY

PROGRAM OCHRONY PRZYRODY Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu PLAN URZĄDZENIA LASU NADLEŚNICTWA ŁOPUCHÓWKO na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ EGIONY OLSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE II edycja opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ROFILE EGIONALNE NR 16 Gdańsk Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MALTY

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MALTY ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO MALTY Tomasz Kędrek II SUM, TiR, spec. TM AWF Kraków 2011 Spis treści Wstęp 2 I. Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej, krajowej i wyjazdowej 1.1 Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA II. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA 1. Środowisko geograficzne a człowiek Wpływ środowiska geograficznego na rozmieszczenie ludności Środowisko przyrodnicze (naturalne) to przestrzeń przyrodnicza określonego

Bardziej szczegółowo

Analiza Rynku Turystycznego Francji

Analiza Rynku Turystycznego Francji Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Analiza Rynku Turystycznego Francji Tadeusz Jarmulski ORT/W nr indeksu: 33276 Spis Treści Wprowadzenie... 3 Rozdział I Francja... 4 République

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM

PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM PRZEWODNIK PO RYNKU DUŃSKIM Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie Rzeszów 2004 Stowarzyszenie Trenerów i Doradców Biznesu w Rzeszowie ul. Słowackiego 7a, 35-060 Rzeszów Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO INDONEZJI MONIKA JAŚKOWIEC GRUPA T1 TIR SUM DZIENNY AWF KRAKÓW 28 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 1. WPROWADZENIE 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA INDONEZJI 1.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVI/57/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBORÓW NA LATA 2007 2013

Załącznik do Uchwały Nr XVI/57/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBORÓW NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/57/07 Rady Gminy Nieborów z dnia 14 września 2007 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NIEBORÓW NA LATA 2007 2013 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nieborów na lata 2007-2013 Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA UWARUNKOWANIA Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO -materiał roboczy- DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO Powiat Węgrowski Węgrów, kwiecień 2015 r. I. Zasoby środowiskowe i przestrzenne OBSZARY TEMATYCZNE: II. III. IV. Kapitał społeczny Infrastruktura i usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt PL0494 CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNO GOSPODARCZA OBSZARU ZLEWNI CZARNEJ ORAWY

Projekt PL0494 CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNO GOSPODARCZA OBSZARU ZLEWNI CZARNEJ ORAWY Projekt PL0494 Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

Audyt turystyczny Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie Województwa Śląskiego

Audyt turystyczny Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie Województwa Śląskiego AUDYT TURYSTYCZNY WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WARSZAWA LIPIEC 2005 Copyright 2005 by Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Audyt turystyczny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Rynki Turystyczne

Międzynarodowe Rynki Turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Międzynarodowe Rynki Turystyczne ANALIZA BADAŃ WĘGIERSKIEGO RYNKU TURYSTYCZNEGO Praca zaliczeniowa Marciniak Anna Turystyka i Rekreacja SUM

Bardziej szczegółowo