Piotr Bykowski POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Bykowski POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE 1918-1939"

Transkrypt

1 Piotr Bykowski POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE POLISH STATE BONDS Warszawa, Styczeń 2014 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED Pibyk 1 Digitally signed by Pibyk DN: cn=pibyk, o=www.pibyk.org, ou=-, m, c=pl Date: :30:03 +01'00'

2 Spis treści Contents Wstęp Introduction 4 1. Asygnaty Skarbu Polskiego z 1918 roku State Treasury Bills of % Krótkoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 roku 5% Short Term Internal State Loan of % Długoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 roku 5% Long Term Internal State Loan of Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie Twenty Year Six Per Cent US Dollar Gold Bond Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie skonwertowana na 4 1/2% Twenty year six per cent US dollar gold bond, 4 1/2 per cent assented sinking fund external bond due % Państwowa Pożyczka Premiowa z 1920 roku 4% State Premium Loan of % Państwowa Pożyczka Złota z 1922 roku 8% State Gold Loan of % Pożyczka Konwersyjna z 1925 roku 8% Conversion Loan of % Pożyczka Kolejowa, I Serii 10 % Railway Loan, I Series % Premiowa Pożyczka Dolarowa I Serii 5% Dollar Premium Loan, I Series Zagraniczna 7% Pożyczka w lirach włoskich (tzw. Tytoniowa) 7% External Loan in Lire, Republica di Polonia, Prestito Estero in Lire Italiane % Państwowa Pożyczka Konwersyjna z 1924 roku 5% State Conversion Loan of Letnia 8% zewnętrzna złota pożyczka amortyzacyjna z 1925 r. 25 Year Sinking Fund External 8% Gold Bond of Letnia 8% zewnętrzna złota pożyczka amortyzacyjna z 1925 r., skonwertowana na 4 1/2 % 25 Year Sinking Fund External 8% Gold Bond of 1925, 4 1/2 Per Cent Assented External Sinking Fund Bond due % Premiowa Pożyczka Dolarowa serii II 5% Premium Dollar Bond, II Series % Konwersyjna Pożyczka Kolejowa z 1926 roku 5% Conversion Railway Loan of Seven Per Cent Stabilization Loan of % Pożyczka Stabilizacyjna z 1927 roku Seven Per Cent Stabilization Loan of 1927, assented to 4 1/2 Per Cent 7% Pożyczka Stabilizacyjna, skonwertowana na 4 1/2 % % Renta Ziemska z 1927 roku, Seria I 5% Land Loan of 1927, I Series % Premiowa Pożyczka Inwestycyjna z 1928 roku 4% Premium Investment Loan of % Premiowa Pożyczka Budowlana, Seria I z 1930 roku 3% Premium Construction Loan, I Series of % Pożyczka Kolejowa z 1930 roku 7 % Railway Loan of % Dollar Loan of 1930 Match Monopoly Loan 6.5 Pożyczka Dolarowa z 1930 roku tzw. Zapałczana 4.25% External Secured Sinking Fund Dollar Loan 4.25% Zewnętrzna Zabezpieczona Pożyczka Amortyzacyjna w dolarach % Premiowa Pożyczka Dolarowa Serii III 4% Premium Dollar Bond III Series % Państwowa renta Ziemska Seria I 3% State Land Loan I Series

3 22. 4% Pożyczka Konwersyjna Kolejowa z 1933 roku 4% Conversion Railway Loan of Bony Premiowe Funduszu Inwestycyjnego Investment Fund Premium Bonds % Pożyczka Narodowa z 1934 roku 6% National Loan of % Pożyczka Budowlana Serii II 5.5 % Construction Loan II Series % Państwowa Renta Wieczysta Serii I z 1934 roku 5 % State Perpetual Loan I Series of % Premiowa Pożyczka Inwestycyjna z 1935 roku 3 % Premium Investment Loan of % Pożyczka Inwestycyjna z 1935 roku 6 % Investment Loan of % Państwowa Renta Złota, Seria I z 1936 roku 4 % State Gold Loan, Series I of % Pożyczka Konsolidacyjna z 1936 roku 4 % Consolidation Loan of % Państwowa Renta Ziemska II Serii 3% State Land Loan II Series % Dollar Funding Bonds of % Bony fundingowe z 1936 roku % Funding Bonds, Stabilization Loan Series 3% Bony fundingowe dla Pożyczki Stabilizacyjnej % Państwowa Renta Złota Serii II z 1937 roku 4 % State Gold Loan, Series II of % Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1937 roku 4.5 % Internal State Loan of % Bony Skarbu Państwa z 1937 roku 3% State Treasury Bonds of % Państwowa Renta Złota Serii III z 1938 roku 4 % State Gold Loan, Series III of % Bony Obrony Przeciwlotniczej 3% Aircraft Defence Bonds 92 INFORMACJE DODATKOWE Supplementary information A) Rozważania nad wymagalnością zobowiązań Skarbu Państwa z okresu z uwzględnieniem klauzul złotych i walutowych Comments on validity and enforceability of Polish State debt instruments issued in including the aspect of gold and foreign currency clauses B) Inflacja markowa w okresie Some Statistics on Polish Mark Inflation C) Zestawienie długów Skarbu Państwa Polskiego według stanu na dzień r. Statistics on Polish State debt as of 1 April D) Powojenny wykup papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa Redemption of Polish bonds after II World War Bibliografia Bibliography 101 3

4 Od Autora Niniejsze opracowanie ma dosyć specyficzny charakter, bowiem miało początkowo służyć tylko i wyłącznie do mojego prywatnego użytku. Powstanie tej pracy jest efektem mojej pasji kolekcjonerskiej bowiem wyszedłem z założenia iż kolekcjonowanie czegokolwiek nie polega wyłącznie na gromadzeniu przedmiotów, ale też na zdobywaniu informacji na ich temat. Okazało się przy tym, że literatura na ten temat jest bardzo uboga, i po prostu niekompletna, lub zawiera wręcz oczywiste błędy, tak więc gdy do mojego zbioru trafiły dokumenty, o których w dostępnych mi publikacjach nie wspominano, rozpocząłem moje poszukiwania. Efektem tych poszukiwań jest niniejsze opracowanie, oparte głównie o mój własny zbiór obligacji oraz dokumentów z nimi związanych. Potem okazało się, że istnieje zapotrzebowanie na takie opracowanie, w związku z czym postanowiłem je udostępnić szerszemu gronu czytelników. Niestety informacje na temat polskich państwowych papierów procentowych są trudne do zdobycia. Wiele dokumentów na ten temat uległo zniszczeniu, a te które istnieją są często niedostępne. Tak więc zakładam iż moja praca nie jest jeszcze zakończona, pomimo tego, że jeśli chodzi o listę emisyjnych pożyczek państwowych, to jest ona moim zdaniem kompletna. Przy okazji pojawił się problem tytułu. Wahałem się czy tytuł powinien odnosić się do pożyczek czy do obligacji. W końcu zdecydowałem się na obligacje, dokonując na własny użytek podziału papierów państwowych na obligacje, bony skarbowe i skrypty dłużne. Świadomie pominąłem w tej pracy instrumenty krótkoterminowe, a więc bony skarbowe wszelkiego rodzaju, a także skrypty dłużne, które miały charakter zobowiązań cywilno-prawnych a nie pożyczek emisyjnych, wystawiane były z reguły imiennie na wskazane instytucje lub osoby i nie znajdowały się w normalnym obrocie. Kolejne pożyczki zaprezentowałem w układzie chronologicznym, z tym że emisje konwersyjne dedykowane konwersji konkretnej emisji wcześniejszej są opisane wraz z emisją podstawową będącą przedmiotem konwersji. Po wielu latach mogę stwierdzić że opracowanie to jest kompletne jeśli chodzi o emisje, aczkolwiek od czasu do czasu pojawiają się różne odmiany lub też egzemplarze papierów dotychczas nieznanych, a także ważne informacje na temat znanych emisji i ich losów. Dlatego będę niezmiernie wdzięczny za wszelkie uwagi krytyczne, opinie i informacje, które pozwolą na uzupełnienie mojego opracowania. Można się ze mną skontaktować przez stronę w Internecie lub mailem: 4

5 {-1-} Asygnaty Skarbu Polskiego, emisja z 18 listopada 1918 roku State treasury bills of 1918 Asygnaty (250x114), emisja w markach polskich, rublach i koronach Treasury bills issued in Polish marks, roubles and crowns Marek polskich seria I żółty, czerwony ' yellow, red' Marek polskich seria D szary, czerwony ' grey, red' Marek polskich seria C beżowy, czerwony ' beige, red' Marek polskich seria B zielony, czerwony 'green, red' Marek polskich seria A beżowy, czerwony ' beige, red' Rubli seria P żółty, czerwony ' yellow, red' Rubli seria O szary, czerwony ' grey, red' Rubli seria N beżowy, czerwony ' beige, red' Rubli seria M zielony, czerwony ' green, red' Rubli seria L żółty, czerwony ' yellow, red' Koron seria K żółty, czerwony ' yellow, red' Koron seria H szary, czerwony ' grey, red' Koron seria G beżowy, czerwony ' beige, red' Koron seria F zielony, czerwony ' green, red' Koron seria E beżowy, czerwony ' beige, red' Asygnaty te występują w odmianach opatrzonych różnymi kombinacjami podpisów urzędników państwowych pełniących różne funkcje. Na pierwszej pozycji spotyka się podpisy Ministra Skarbu lub Kierownika Ministerstwa Skarbu, na drugiej Szefa Sekcji lub jego zastępcy, zaś na trzeciej Naczelnika Centralnej Kasy Państwowej lub Dyrektora Urzędu Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego. Asygnaty Skarbu Polskiego są obligacjami pierwszej pożyczki emisyjnej. Świadczy o tym fakt, iż w późniejszym okresie były konwertowane na obligacje pożyczek złotowych, wraz z innymi obligacjami pożyczek denominowanych w markach polskich. Typowe bony skarbowe takiej konwersji nie podlegały. Poza tym w zestawieniach długów państwowych asygnaty te były umieszczane pod nazwą 5% Polskiej Pożyczki Państwowej z 1918 roku wraz z innymi pożyczkami, zaś bony skarbowe były zawsze umieszczane w oddzielnej grupie na końcu takiego zestawienia. Although treasury bills by name, they are actually short term bonds for first loan of the independent Polish State and have always been listed in state debt summaries under the name of 5% Polish State Loan of 1918 with other loans and separately from treasury bills. The loan has been issued during 1918/19 and later converted together with other Polish Mark issues into bonds denominated in zloty. After the conversion period expired, all bonds issued in other currencies than zloty became practically worthless due to rampant inflation of the Polish Mark period and eventually they have been declared null and void in Generally all bonds of this issue are scarce, however those of higher denominations issued in marks are very rare as most of them have been converted into zloty issues. Considering the number of bonds converted, issues denominated in roubles and crowns should be more common than those denominated in Polish Marks, which indeed is the case. 5

6 [1] Asygnaty Skarbu Polskiego, emisja z 18 listopada 1918 roku State treasury bills of 1918 Podstawa prawna emisji / Legal background of the issue Dekret Rady Regencyjnej w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej z dnia 30.X.1918 roku (Dz.P.P.P ); Uchwała Rady Ministrów z 3 listopada 1918 roku. w sprawie wypuszczenia asygnat w walucie markowej i koronowej; Uchwała Rady Ministrów z 22 listopada 1918 w sprawie wypuszczenia asygnat w walucie rublowej. Informacje o emisji / Information about the issue Oprocentowanie pożyczki, zwanej oficjalnie Polską Pożyczką Państwową z 1918 roku, wynosiło 5% w stosunku rocznym. Oprocentowanie za pierwszy rok było wypłacane w formie dyskonta od ceny nominalnej. Sprzedaż asygnat trwała cały rok, czyli do dnia ich zamierzonego wykupu. Cała emisja osiągnęła odpowiednio: asygnaty markowe: ,00 Mkp. asygnaty koronowe: ,00 Koron ,00 Mkp. asygnaty rublowe: ,00 Rubli ,00 Mkp. co razem dało sumę marek polskich, czyli ekwiwalent dolarów według ówczesnego kursu marki polskiej za dolara. Wykup / Redemption Pożyczka miała być spłacona jednorazowo w dniu 1.XI.1919, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 14 października 1919 roku, tylko asygnaty markowe można było przedstawić do wykupu w gotówce od dnia 1 listopada 1919 roku, lub prolongować je do dnia 1 maja 1920 za dodatkowym oprocentowaniem w wysokości 5% rocznie. Termin płatności asygnat rublowych i koronowych odroczono do 1 maja 1920 roku. Równocześnie przyznano asygnatom prawo zastawu w PKKP w stosunku 90 marek za 100 marek nominalnych, 100 marek za 100 rubli nominalnych i 50 marek za 100 koron nominalnych. Z uwagi na znaczną deprecjację marki polskiej bardzo niewiele asygnat przedstawiono do wykupu w terminach ustawowych, liczono bowiem na waloryzację zobowiazań z tego tytułu. W przypadku asygnat markowych w pierwotnym terminie przedstawiono do wykupu asygnaty o wartości nominalnej 27 milionów marek polskich. Zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 1920 roku (Dz. U. RP ) od dnia 1 maja 1920 roku asygnaty można było przedstawić do wykupu za gotówkę po kursie 100 marek za 100 marek nominalnych, 70 marek za 100 koron nominalnych i 216 marek za 100 rubli nominalnych, lub zamienić je na pożyczki Odrodzenie odpowiednio po kursie 120 marek za 100 marek nominalnych, 85 marek za 100 koron nominalnych lub 225 marek za 100 rubli nominalnych. W wyniku tej konwersji asygnaty warte około 1,9 miliarda marek polskich zostały zamienione na obligacje pożyczek Odrodzenie opisanych pod pozycjami 2 i 3. Według stanu na dzień 31 grudnia 1921 roku obieg nie umorzonych asygnat przedstawiał się następująco: asygnaty markowe: ,00 Mkp. asygnaty koronowe: ,00 Koron ,00 Mkp. asygnaty rublowe: Rubli ,00 Mkp. co razem dawało ,00 marek polskich (z czego ,00 zastawionych w PKKP), czyli ,00 dolarów amerykańskich po ówczesnym kursie 3186 marek za dolara. W latach dwudziestych asygnaty te podlegały dodatkowo pod pewnymi warunkami, uprzywilejowanej konwersji na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku, według kursu 10 złotych za 250 marek polskich, 115 rubli lub 350 koron w asygnatach. Ostateczny termin zgłaszania tych papierów do konwersji upłynął 31 grudnia 1929 roku. Zasady tej konwersji zostały bardziej szczegółowo omówione w części poświęconej 5% pożyczce konwersyjnej, opisanej pod numerem 10. Obieg asygnat według stanu na dzień 1 stycznia 1928 roku wynosił marki polskie. Asygnaty zostały umorzone w dniu 6 sierpnia 1949 roku, na podstawie Dekretu z dnia 27 lipca 1949 o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz.U. RP ) wraz z innymi obligacjami pożyczek państwowych oraz tytułami dłużnymi na okaziciela emitowanymi przez Państwo w okresie i opiewającymi na marki polskie, korony austriackie i ruble rosyjskie. 6

7 [1] Asygnaty Skarbu Polskiego, emisja z 18 listopada 1918 roku State treasury bills of 1918 Asygnaty (250x114), emisja w markach polskich, rublach i koronach Treasury bills issued in Polish marks, roubles and crowns (1.3) Asygnata na 1000 Marek Polskich (1.3) Bill for 1000 Polish Marks (1.6)Asygnata na 100 Rubli (1.6) Bill for 100 Rubel s 7

8 {-2-} 5% Krótkoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 r. 5% Short term internal state loan of 1920 Świadectwa tymczasowe (175x215 mm) Temporary certificates 2.1 Uniwersalne (wartość wpisywana ręcznie) Universal, handwritten value czerwony red Mkp. czerwony red Mkp. czerwony red Mkp. czerwony red Mkp. czerwony red Mkp. czerwony red Obligacje, data emisji 12 marca 1920 r. (185x290 mm) Bonds issued on 12 March Mkp. j. zielony, c. zielony dark and light green Mkp. j. zielony, c. zielony dark and light green Mkp. j. zielony, c. zielony dark and light green Mkp. j. zielony, c. zielony dark and light green Mkp. j. zielony, c. zielony dark and light green This is short term tranche of the so called Rebirth loans issued in principle to repay owners of State Treasury Bills of 1918 loan and to provide financing for newly created Polish state. Podstawa prawna emisji / Legal background of the issue Ustawa z dnia 27 lutego 1920 roku w przedmiocie wypuszczenia 5% krótkoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z 1920 roku (Dz.U. RP ). Informacje o emisji / Information about the issue Obligacje tej pożyczki, znanej pod nazwą Odrodzenie, miały być wypuszczane seriami po 20 milionów marek, do maksymalnej wysokości 3 miliardów marek polskich. Niektóre serie wyróżniały się krojem numeratora i literą oznaczającą serię. Ich subskrypcja trwała do 31 października 1920 roku. Termin spłaty wynosił 5 lat, z zastrzeżeniem prawa do przedterminowego wykupu od dnia 1 maja 1922 roku. Wpłaty na poczet tej pożyczki przyjmowano w gotówce i asygnatach z 1918 roku, a począwszy od 1 maja 1920 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu także w banknotach rublowych (carskich) w odcinkach po 100 i 500 rubli, po kursie 216 marek za 100 rubli. Całkowita subskrypcja zamknęła się kwotą ,00 marek polskich. Obligacje tej pożyczki miały prawo zastawu w PKKP na tych samych zasadach jak obligacje pożyczki długoterminowej. Obligacje przedawniały się po upływie 30 lat od dnia ich wykupu, zaś kupony po upływie lat pięciu od ich terminu płatności. Kupony procentowe były płatne 1 stycznia i 1 lipca każdego roku, i posiadały ustawowe zwolnienie z podatków od kapitałów i podatków rentowych. Kuponami można było uiszczać podatki i opłaty państwowe. Wykup / Redemption Z uwagi na deprecjację marki polskiej obligacje te zasadniczo nie były przedstawiane do wykupu. W latach dwudziestych podlegały konwersji na 5% pożyczkę konwersyjną z 1924 roku, w relacji 10 złotych za 1000 marek polskich w obligacjach, co w porównaniu z kursem wymiany dla banknotów, wynoszącym marek polskich za 1 złotego, było bardzo korzystne. Obieg obligacji i świadectw tymczasowych tej pożyczki według stanu na dzień 1 stycznia 1928 roku wynosił marek polskich. Ostateczny termin zgłaszania tych papierów do konwersji upłynął 31 grudnia 1929 roku. Zasady konwersji zostały omówione bardziej szczegółowo przy opisie 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku, w pozycji 10. Obligacje tej pożyczki zostały umorzone w dniu 6 sierpnia 1949 roku, na podstawie Dekretu z dnia 27 lipca 1949 o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz.U.RP ) wraz z innymi obligacjami pożyczek państwowych oraz tytułami dłużnymi na okaziciela emitowanymi przez Państwo w okresie i opiewającymi na marki polskie, korony austriackie i ruble rosyjskie. 8

9 [2] 5% Krótkoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 r. 5% Short term internal state loan of 1920 Świadectwa tymczasowe (175x215 mm) Temporary certificates (2.2) Świadectwo tymczasowe (2.2) Temporary certificate 9

10 [2] 5% Krótkoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 r. 5% Short term internal state loan of 1920 Obligacje, data emisji 12 marca 1920 r. (185x290 mm) Bonds issued on 12 March 1920 (2.9) Obligacja na 1000 Mkp. (2.9) Bond for 1000 Polish Marks 10

11 {-3-} 5% Długoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 r. 5% Long term internal state loan of 1920 Świadectwa tymczasowe (175x215 mm) Temporary certificates 3.1 Uniwersalne (wartość wpisywana ręcznie) Universal, handwritten value czarny black Mkp. czarny black Mkp. czarny black Mkp. czarny black Mkp. czarny black Mkp. czarny black Obligacje, data emisji 12 marca 1920 roku (200x285 mm) Bonds issued on 12 March Mkp. Brązowo zielony brown, green Mkp. Brązowo zielony brown, green Mkp. Brązowo zielony brown, green Mkp. Brązowo zielony brown, green Mkp. Brązowo zielony brown, green Podstawa prawna emisji / Legal background of the issue Ustawa z dnia 27 lutego 1920 roku w przedmiocie wypuszczenia 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z 1920 roku (Dz. U. RP ). Informacje o emisji / Information about the issue Obligacje tej pożyczki, znanej pod nazwą Odrodzenie, miały być wypuszczane seriami po 20 milionów marek, do maksymalnej wysokości 3 miliardów marek polskich. Niektóre serie wyróżniały się krojem numeratora lub literą umieszczoną przed numerem. Poza tym serie późniejsze były wydawane z unieważnionymi kuponami odsetkowymi o numerach 1 i 2. Kupony były unieważniane przez perforację lub nadruk. Zapisy na obligacje tej pożyczki (na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 października 1922, Dz. U. RP ) trwały do 31 grudnia 1922 roku, pomimo iż pierwotnie zakładano zamknięcie subskrypcji 30 września 1920 roku. Cała subskrypcja zamknęła się kwotą o ,00 marek polskich (USD ,00). Wpłaty na poczet tej pożyczki przyjmowano w gotówce i asygnatach z 1918 roku, a począwszy od 1 maja 1920 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu także w banknotach rublowych (carskich) w odcinkach po 100 i 500 rubli, po kursie 216 marek za 100 rubli. Dodatkowo, zgodnie z Ustawą z 11 maja 1920 roku (Dz. U. RP ) wpłaty mogły być też przyjmowane do wysokości 25% sumy subskrybowanej w obligacjach wojennych pożyczek austriackich, po kursie 66 marek za 100 koron, pod warunkiem, że obligacje te zarejestrowano w przepisany rozporządzeniem sposób. W niektórych przypadkach austriackie obligacje pożyczek wojennych mogły stanowić do 50% wpłaty pod warunkiem, że stanowiły one własność instytucji wyższej użyteczności publicznej, lub też osób fizycznych, które udowodniły, że nie posiadają ich na większą kwotę niż 700 marek. Według stanu na dzień 31 grudnia 1921 roku subskrypcja obu pożyczek Odrodzenie, krótko- i długoterminowej, kształtowała się następująco: długoterminowa ,00 marek polskich, krótkoterminowa ,00 marek polskich, razem ,00 marek polskich, przy kursie dolara 3.186,00 marek polskich za dolara. Z tego było ,00 marek polskich w obligacjach zastawionych w PKKP.Na poczet powyższej sumy do dnia 31 grudnia 1921 wpłynęło: ,29 marek polskich w gotówce, ,00 marek polskich w asygnatach z 1918 roku, ,83 marek polskich w obligacjach austriackich pożyczek wojennych, ,52 marek polskich rublami carskimi i ,00 marek polskich w postaci tzw. Złotych kwitów. Kupony procentowe były płatne 1 kwietnia i 1 października każdego roku, i posiadały ustawowe zwolnienie z podatków od kapitałów i podatków rentowych. Kuponami można było uiszczać podatki i opłaty państwowe. Obligacje te miały prawo zastawu w PKKP i udzielano pod ich zastaw pożyczek do wysokości 80% wartości nominalnej lombardowanych obligacji, z oprocentowaniem 5.5% i na okres do 6 miesięcy. Termin spłaty wynosił 45 lat, z zastrzeżeniem prawa do przedterminowego wykupu od dnia 1 maja 1922 roku. Obligacje przedawniały się po upływie 30 lat od dnia ich wykupu, zaś kupony po upływie lat pięciu od ich terminu płatności. 11

12 [3] 5% Długoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 r. 5% Long term internal state loan of 1920 Wykup / Redemption Obligacje te z uwagi na deprecjację marki polskiej zasadniczo nie były przedstawiane do wykupu, pomimo tego iż zawierały ustawowo przyznany przywilej wymiany na złote po kursie dla pieniędzy powiększonym o 10%. W latach dwudziestych podlegały konwersji na 5% pożyczkę konwersyjną z 1924 roku, w relacji 10 złotych za 1000 marek polskich w obligacjach, co w porównaniu z kursem wymiany dla banknotów, wynoszącym marek polskich za 1 złotego, było bardzo korzystne. Obieg obligacji i świadectw tymczasowych tej pożyczki według stanu na dzień 1 stycznia 1928 roku wynosił marek polskich. Ostateczny termin zgłaszania tych papierów do konwersji upłynął 31 grudnia 1929 roku. Zasady konwersji zostały omówione bardziej szczegółowo przy opisie 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku, opisanej w pozycji 10. Obligacje tej pożyczki zostały umorzone w dniu 6 sierpnia 1949 roku, na podstawie Dekretu z dnia 27 lipca 1949 o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz. U. RP ) wraz z innymi obligacjami pożyczek państwowych oraz tytułami dłużnymi na okaziciela emitowanymi przez Państwo w okresie i opiewającymi na marki polskie, korony austriackie i ruble rosyjskie. Świadectwa tymczasowe (175x215 mm) Temporary certificates (3.1) Świadectwo tymczasowe uniwersalne (3.1) Temporary certificate 12

13 [3] 5% Długoterminowa Wewnętrzna Pożyczka Państwowa z 1920 r. 5% Long term internal state loan of 1920 Obligacje, data emisji 12 marca 1920 roku (200x285 mm) Bonds issued on 12 March 1920 (3.11) Obligacja na Mkp. (3.11) Bond for Polish Marks 13

14 {-4-} Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie Twenty year six per cent US dollar gold bond Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie skonwertowana na 4 1/2% Twenty year six per cent US dollar gold bond, 4 1/2 per cent assented sinking fund external bond due 1958 Świadectwa tymczasowe (193x370 mm), data emisji 1 kwietnia 1920 roku Temporary Bonds issued on 1 April USD beżowy,zielony beige, green USD pomarańczowy orange USD karminowa purple USD brązowa brown Praktycznie wszystkie świadectwa tymczasowe wymieniono na obligacje definitywne i zniszczono, tak więc przetrwały jedynie w formie wzorów. W sumie wiadomo mi o jednym komplecie wzorów wszystkich nominałów oraz kilku egzemplarzach wzorów świadectwa o nominale 50 dolarów i jednym egzemplarzu wydanym tego nominału. Obligacje (193x370 mm), data emisji 1 kwietnia 1920 roku Bonds issued on 1 April 1920 Nieskonwertowane/Not assented USD zielony green USD niebieski blue USD karminowy purple USD brązowy brown Skonwertowane (przedrukowane)/assented (overprinted) USD zielony green USD niebieski blue USD karminowy purple USD brązowy brown Podstawa prawna emisji / Legal background of the issue Ustawa z dnia 28 marca 1919 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do wysokości 5 miliardów franków (Dz. U. RP ) Informacje o emisji / Information about the issue Subskrypcja przeprowadzona wśród Polonii amerykańskiej, trwała od maja do września 1920 roku i zamknęła się kwotą USD Po wprowadzeniu ograniczeń dewizowych zawieszono transfery zagraniczne z tytułu obsługi pożyczek emitowanych za granicą w walucie obcej. W momencie wprowadzenia ograniczeń dewizowych z 1936 roku, obieg obligacji tej pożyczki wynosił (na 1/10/1936) $ W wyniku konwersji na obligacje pożyczki złotowej ($ 6.9 milionów ), pozostało saldo w wysokości dolarów. W okresie od 1 czerwca 1937 do 31 maja 1938 obligacje te podlegały dobrowolnej konwersji na złotowe obligacje 4.5 % Państwowej Pożyczki Wewnętrznej, zaś kupony od nich w okresie od 1 października 1937 do 14 kwietnia 1939 były wymieniane na złotowe 3% Bony Skarbu Państwa. Następnie w 1938 roku obligacje te były konwertowane na podstawie umowy z bankiem National City Bank of New York podpisanej 30 września 1938 roku. W wyniku konwersji obniżono oprocentowanie do 4.5 %, i przedłużono termin spłaty z 1 kwietnia 1940 roku do dnia 1 kwietnia 1958 roku poprzez przedrukowanie obligacji granatowym nadrukiem i wymianę kuponów. 14

15 [4] Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie Twenty year six per cent US dollar gold bond Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie skonwertowana na 4 1/2% Twenty year six per cent US dollar gold bond, 4 1/2 per cent assented sinking fund external bond due 1958 Dodatkowo w wyniku przeprowadzonej konwersji anulowano tzw. złotą klauzulę i pożyczka jak i procenty stała się płatna w prawnym środku płatniczym USA, obowiązującym w dniu płatności. Po konwersji, pożyczka ta stała się znana na rynku amerykańskim pod nazwą Twenty Year Six Per Cent US Dollar Gold Bond of 1920, 4.5 Per Cent Assented Sinking Fund External Bond due Kupony od w/w obligacji podlegały konwersji na 3% Bony dolarowe (tzw. 3% Dollar Funding Bonds due October 1, 1956). Krajowi posiadacze tych obligacji, którzy nie skorzystali z możliwości konwersji na obligacje 4.5 % Państwowej Pożyczki Wewnętrznej, mogli wziąć udział w konwersji z 1938 roku za pośrednictwem Banku Polskiego w terminie od 7 listopada 1938 do 30 kwietnia Do konwersji mogły być przedstawiane tylko obligacje zaopatrzone w kupon płatny 1 października Bank Polski przesyłał zebrane obligacje do Nowego Jorku, gdzie były one przedrukowywane i zaopatrywane w nowe kupony. Przy wydawaniu posiadaczom skonwertowanych obligacji wypłacano także wartość kuponu płatnego 1 października 1938 wg nowego oprocentowania pożyczki. Osoby które nie chciały skorzystać z wyżej opisanej konwersji, mogły odsprzedać Bankowi Polskiemu posiadane obligacje z kuponem płatnym 1 października 1938 i następnymi, po kursie 3.60 zł za dolara wartości nominalnej obligacji. Obieg wg stanu na 1 kwietnia 1939 roku wynosił dolarów, z czego $ nie zostało skonwertowane. Według danych z 1973 w obiegu nadal pozostawało $ Po wojnie obligacje te nie były spłacane i dopiero w kwietniu 1973 roku rząd PRL zawarł porozumienie o wykupie tych obligacji. Wykup ten był prowadzony w USA i w Polsce. W Polsce obligacje te były skupowane w okresie od 1 września 1972 do 31 lipca 1980 przez Bank PeKaO SA za 36.5% wartości nominalnej, a ekwiwalent był wypłacany w bonach towarowych PeKaO. Świadectwa tymczasowe (193x370 mm), data emisji 1 kwietnia 1920 roku Temporary Bonds issued on 1 April 1920 (4.4) Świadectwo tymczasowe na 1000 dolarów - wzór (4.4) Temporary bond for $ specimen 15

16 [4] Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie Twenty year six per cent US dollar gold bond Dwudziestoletnia 6% pożyczka dolarowa w złocie skonwertowana na 4 1/2% Twenty year six per cent US dollar gold bond, 4 1/2 per cent assented sinking fund external bond due 1958 Obligacje (193x370 mm), data emisji 1 kwietnia 1920 roku Bonds issued on 1 April 1920 (4.12) Obligacja o nominale USD 1000 dolarów, skonwertowana, wzór (4.12) Bond for USD 1000, assented, specimen 16

17 {-5-} 4% Państwowa Pożyczka Premiowa z 1920 roku 4% State Premium Loan of 1920 Obligacja (115x80 mm), data emisji 1920 rok Bond issued in Mkp. brązowy, zielony brown, green Odmiany: spotyka się różne odmiany numeratora bowiem z uwagi na bardzo duży nakład, obligacje drukowano w róznych drukarniach, a część prawdopodobnie wydrukowano za granicą. State premium loan of 1920, known better as One Million loan, as on the top of 4% interest it provided the possibility to win a prize equal to one million Polish marks. The design of this bond is very similar to 1000 marks banknote issued at the same time. One of the most common bonds available to collectors, usually comes with one coupon cut off. Informacje o emisji / Information about the issue Pożyczka ta, zwana popularnie Milionówką była wypuszczona w odcinkach po 1000 Marek polskich, oprocentowanie wynosiło 4% rocznie, zaś termin spłaty ustalono na 40 lat. Kupony odsetkowe były płatne 1 października każdego roku. W rzeczywistości wypuszczono kilka serii różniących się niekiedy krojem numeratora. Podstawa prawna emisji / Legal background of the issue Ustawa z dnia 16 lipca 1920 roku w przedmiocie wypuszczenia 4% państwowej pożyczki premiowej (Dz. U. RP ).Subskrypcja tej pożyczki według stanu na 31 grudnia 1921 wyniosła ,00 marek polskich (około USD ,00), z czego obligacje wartości nominalnej ,00 marek polskich były przedmiotem zastawu w PKKP, gdzie lombardowano je na 75% wartości nominalnej. Teoretycznie emisja miała wynosić 5 miliardów marek czyli 5 milionów sztuk obligacji. Drukowano je sukcesywnie, i dlatego spotyka się wiele odmian jeśli chodzi o odcienie kolorów oraz rodzaje numeratorów. Wykup / Redemption W ciągu pierwszych 20 lat, w każdą sobotę miało się odbywać losowanie premii w wysokości 1 miliona marek polskich, zaś w ciągu następnych lat dwudziestu miano wylosować i umorzyć wszystkie obligacje Obligacje te z uwagi na deprecjację marki polskiej zasadniczo nie były przedstawiane do wykupu, pomimo że zawierały ustawowo przyznany przywilej wymiany na złote po kursie dla pieniędzy powiększonym o 10%. Ich obieg wg stanu na wynosił marek polskich. W latach dwudziestych podlegały konwersji na 5% pożyczkę konwersyjną z 1924 roku, w relacji 10 złotych za 5000 marek polskich w obligacjach, co w porównaniu z kursem wymiany dla banknotów, wynoszącym marek polskich za 1 złotego, było bardzo korzystne. Ostateczny termin zgłaszania tych papierów do konwersji upłynął 31 grudnia 1929 roku. Zasady konwersji zostały omówione bardziej szczegółowo przy opisie 5% pożyczki konwersyjnej z 1924 roku. Obligacje tej pożyczki zostały umorzone w dniu 6 sierpnia 1949 roku, na podstawie Dekretu z dnia 27 lipca 1949 o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych (Dz. U. RP ) wraz z innymi obligacjami pożyczek państwowych oraz tytułami dłużnymi na okaziciela emitowanymi przez Państwo w okresie i opiewającymi na marki polskie, korony austriackie i ruble rosyjskie. 17

18 [5] 4% Państwowa Pożyczka Premiowa z 1920 roku 4% State Premium Loan of 1920 Obligacja (115x80 mm), data emisji 1920 rok Bond issued in 1920 (5.1) Obligacja na 1000 marek polskich. (5.1) Bond for 1000 Polish Marks 18

19 {-6-} 8% Państwowa Pożyczka Złota z 1922 roku 8% State Gold Loan of % Pożyczka Konwersyjna z 1925 roku. 8% Conversion Loan of 1925 Obligacje (140x230 mm), data emisji 1 października 1922 Bonds issued on 1 October Mkp. & 10 Zł. w złocie czerwonobrązowy reddishbrown Mkp. & 50 Zł. w złocie różowobrązowy pinkishbrown Obligacje skonwertowane (140x230 mm), data emisji 26 marca 1925 roku Converted bonds issued on 26 March Zł. w złocie czerwonobrązowy reddishbrown Zł. w złocie różowobrązowy pinkishbrown Conversion of the 8% State Gold Loan of 1922 was effected by overprinting original bonds with red stamp bearing new date of issue and face value only in zloty. At the same time the polish mark part of the bond was repaid at 0.01 zloty per 1000 marks, and polish mark coupons were cut off.. Nominały i marek wspomniane przez Moczydłowskiego moim zdaniem nie były emitowane, bowiem nie ma o nich żadnej wzmianki w aktach prawnych jak i innych dokumentach dotyczących tej pożyczki. Np. przepisy o konwersji wymieniają tylko nominał 10 i 50 złotych. Podstawa prawna emisji / Legal background of the issue Ustawa z dnia 26 września 1922 roku w przedmiocie wypuszczenia 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 roku (Dz. U. RP ). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1922 roku w przedmiocie upoważnienia Ministra Skarbu do wypuszczenia I emisji 8% złotej pożyczki państwowej z 1922 roku (Dz. U. RP ). Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 26 czerwca 1924 roku, w przedmiocie konwersji 8% państwowej pożyczki złotej z roku 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną (Dz. U. RP ). Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1925 roku o konwersji 8% państwowej pożyczki złotej z roku 1922 na 8% pożyczkę konwersyjną (Dz. U. RP ). Informacje o emisji / Information about the issue Minister Skarbu był upoważniony do wypuszczenia pożyczki do kwoty 15 miliardów marek polskich i 15 milionów złotych w złocie. Subskrypcja zamknęła się kwotą złotych w złocie (parytetu z 1924 roku, równych frankom złotym) i marek polskich. Obligacje sprzedawano za dolary amerykańskie oraz za marki polskie, w oparciu o kurs dolara za 1 złotego i kurs rynkowy marki polskiej. Pożyczka była oprocentowana na 8% rocznie, przy czym kupony markowe wypłacano w markach polskich, a złotowe w dolarach USA, frankach szwajcarskich, lub markach polskich. W przypadku wypłaty w markach polskich, wartość kuponu przeliczano wg średniego kursu Giełdy Warszawskiej wspomnianych walut do marki polskiej, z ostatniego miesiąca poprzedzającego wypłatę kuponu. Wybór waluty przysługiwał Ministrowi Skarbu. Obligacje przedawniały się po 30 latach od daty wykupu, a kupony po pięciu od dnia ich płatności. Emisja konwersyjna powstała w wyniku konwersji pożyczki z 1922 roku. Konwersji dokonywano od dnia 1 kwietnia 1925 roku poprzez odcięcie kuponów markowych i przestemplowanie obligacji opisanych w pozycji nr 6 czerwoną prostokątną pieczątką. Markowa część obligacji była spłacana w wysokości 1 grosza za 1000 marek polskich, za okazaniem obligacji, w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 1925 roku. Po 31 grudnia 1925 roku markowa część obligacji podlegała spłacie po kursie wymiany marek polskich na złote, ustalonym dla banknotów, czyli 1 złoty = marek polskich. 19

20 [6] 8% Państwowa Pożyczka Złota z 1922 roku 8% State Gold Loan of % Pożyczka Konwersyjna z 1925 roku. 8% Conversion Loan of 1925 Obligacje tej pożyczki były spłacane od dnia 1 października 1927 roku. W związku z dewaluacją złotego, którego parytet uległ zmianie spłata następowała w złotych nowego parytetu według relacji 1,72 złote za 1 złoty parytetu z 1924 roku. Wykup / Redemption Termin płatności wynosił pięć lat, i część markowa miała być wypłacana w markach polskich, zaś część złotowa na identycznych zasadach jak te które dotyczyły kuponów odsetkowych od części złotowej, a więc w walucie obcej lub ekwiwalencie w markach polskich. Obieg obligacji tej pożyczki (wraz z tymi, które uległy późniejszej konwersji) wynosił według stanu na 1 stycznia 1928 odpowiednio marek polskich i złotych. W 1925 roku obligacje tej pożyczki skonwertowano na 8% Pożyczkę Konwersyjną z 1925 roku, poprzez ich przestemplowanie i obcięcie kuponów markowych. Formalnie zobowiązania z tytułu tej pożyczki powinny wygasnąć w 1957 roku, zaś uwzględniając przerwę wojenną w roku Obligacje (140x230 mm), data emisji 1 października 1922 Bonds issued on 1 October 1922 (6.1) Obligacja na Mkp. i 10 Złotych Polskich w złocie (6.1) Bond for Polish Marks and 10 Polish Gold Zloty 20

Piotr Bykowski POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE 1918-1939

Piotr Bykowski POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE 1918-1939 i POLSKIE OBLIGACJE PAŃSTWOWE 1918-1939 Warszawa, Sierpień 2004 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED 2 SPIS TREŚCI CONTENTS WSTĘP INTRODUCTION 4 1. ASYGNATY SKARBU POLSKIEGO, Z 1918 ROKU 5-7

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku Projekt Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa 11.10.2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku PROJEKT w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

UCHWAŁA Nr XI/75/2015 UCHWAŁA Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej

Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki inwestycyjnej Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/27677/12 WW Nr: 27269, 27299, 27677, 27678, 27684, 27685, 27688, 27707, 27720, 27736,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 4 Papiery wartościowe i instrumenty finansowe Definicja papieru wartościowego i instrumentu finansowego Zarówno finansowy papier wartościowy, jak i instrument finansowy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji..

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji.. ,390 Dziennik Ustaw. Poz. 54. Nr. 23. 54. ROZPORZĄDZENE MNSTRA SKARBU _. ' o wypuszczeniu 3 J6 z dnia 29 marca 935 r. Premjowej Pożyczki nwestycyjnej. Na podstawie art., 3, 9, i 2 ustawy z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT O EMITENCIE DORADCA EMITENTA. Poznań, 08.09.2010 r.

RAPORT O EMITENCIE DORADCA EMITENTA. Poznań, 08.09.2010 r. RAPORT O EMITENCIE DORADCA EMITENTA Poznań, 08.09.2010 r. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Nazwa (firma): REMEDIS Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznao Adres: 60-854 Poznao, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Obligacje skarbu państwa w okresie przedwojennym

Obligacje skarbu państwa w okresie przedwojennym KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Obligacje skarbu państwa w okresie przedwojennym Marzec 1994 Zofia Szpringer Informacja Nr 188 W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE 1 AKCJE OBLIGACJE EMITENT Uzyskuje kapitał na działalność Część zysku wypłaca w formie dywidendy akcjonariuszom Jest zobowiązany do respektowania decyzji akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499 Pożyczki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa 05.12.2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Informacja prasowa Warszawa, 02 grudnia 2009 r. Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Oprocentowanie oferowanych w grudniu przez Ministerstwo Finansów detalicznych Obligacji Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Finanse państwa cz. I. Zadłużenie

Finanse państwa cz. I. Zadłużenie Finanse państwa cz. I Zadłużenie Jedność budżetu Jedność formalna - obowiązek zawarcia budżetu w jednym akcie prawnym. Np. budżet państwa, budżet gminy. Jednosć materialna - środki trafiające do budżetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych Raport bieżący nr: 62/2012 Data raportu: 2012-12-05 Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A. Temat: (i) emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz (ii) udzielenie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

U S T A W A. z dnia 5 sierpnia 2015 r. U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 1-1 Art. 1. Ustawa reguluje szczególne

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 53/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 69/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Bond (obligacja) stanowi część rynków kapitałowych. Obligacja jest papierem wartościowym, będącym podobnie jak kredyt bankowy formą długu.

Bond (obligacja) stanowi część rynków kapitałowych. Obligacja jest papierem wartościowym, będącym podobnie jak kredyt bankowy formą długu. Co to jest BOND? Bond (obligacja) stanowi część rynków kapitałowych. Obligacja jest papierem wartościowym, będącym podobnie jak kredyt bankowy formą długu.w przeciwieństwie do kredytów bankowych obligacje

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Państwowy dług publiczny

Państwowy dług publiczny Państwowy dług publiczny Równowaga finansów publicznych D + P = W + R D Dochody publiczne P Przychody publiczne W Wydatki publiczne R Rozchody publiczne SALDO BUDŻETOWE różnica pomiędzy dochodami a wydatkami

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 24 listopada 2000 r., III CZP 37/00

Uchwała z dnia 24 listopada 2000 r., III CZP 37/00 Uchwała z dnia 24 listopada 2000 r., III CZP 37/00 Przewodniczący: Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca) Sędziowie SN: Tadeusz Domińczyk, Maria Grzelka Sąd Najwyższy przy udziale Prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo