================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ PRZYCHODNI NA OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ Lokalizacja: Kościan, Pl. Paderewskiego 1a Branża: Instalacje niskoprądowe Inwestor: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Klemenski Kościan r WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE REPRODUKCJA ZABRONIONA PODSTAWA PRAWNA : USTAWA O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia r( Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia r )

2 SPIS TREŚCI PROJEKT BUDOWLANY... 1 SPIS TREŚCI... 2 RYSUNKI... 3 OŚWIADCZENIE... 4 OPIS TECHNICZNY Wprowadzenie Podstawa opracowania Zakres opracowania Sieć strukturalna Zestawienie urządzeń Struktura okablowania Punkt elektryczno-logiczny PEL Punkt dystrybucyjny (PD) Pomiary końcowe instalacji logicznej System sygnalizacji włamania i napadu Zestawienie urządzeń Opis urządzeń Centrala sygnalizacji włamania INTEGRA Czujka podczerwieni pasywnej PCP Aqua Pro Czujka dualna PCPM Cobalt Optyczna czujka dymu ADR-20R Sygnalizator zewnętrzny SP Sygnalizator wewnętrzny SPW Montaż urządzeń Centrala sygnalizacji włamania INTEGRA Manipulator Czujki PCP i PCPM Sygnalizator zewnętrzny Sygnalizator wewnętrzny Uruchomienie systemu i przeszkolenie obsługi System telewizji użytkowej Zestawienie urządzeń Montaż urządzeń Ochrona od porażeń prądem elektrycznym UWAGI:

3 RYSUNKI 1. Sieć strukturalna Rzut parteru. 2. System sygnalizacji włamania Rzut parteru. 3. System sygnalizacji włamania - Schemat blokowy. 4. System telewizji użytkowej Rzut parteru. 5. System telewizji użytkowej Schemat blokowy. 3

4 Despol-Net s.c. Sławomir Domagała, Tomasz Klemenski Ul. Bernardyńska Kościan Kościan 30 maja 2009r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż projekt budowlany instalacji niskoprądowych budynku Biblioteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Inwestorem. 4

5 1. Wprowadzenie. OPIS TECHNICZNY Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji niskoprądowych budynku Biblioteki Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1a. 2. Podstawa opracowania. Projekt niniejszy wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu i zgodnie z następującymi materiałami: zlecenie Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem, informacje techniczne, projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku, obowiązujące przepisy i normy. 3. Zakres opracowania. Projekt niniejszy obejmuje: sieć strukturalną system sygnalizacji włamania system telewizji użytkowej 4. Sieć strukturalna. 4.1 Zestawienie urządzeń. Lp Nawa urządzenia Typ Producent Ilość Uwagi 1. Moduł keystone RJ CobiNet 8szt UTP kat.5e Adapter 22,5x45 mm SAN-SAK CobiNet 8szt do modułów RJ45 keystone RAL(9010) 2. Gniazdo elektryczne SAN-SE3ZB CobiNet 4szt 45x135 mm, 3x2P+Z z blokadą, czerwone 3. Ramka SAN-RS6M CobiNet 4szt 5

6 sześciomodułowa + support - standard 45x45 mm 4. Ramka dwumodułowa SAN-RS2M CobiNet 4szt + support - standard 45x45 mm 5. Puszka podtynkowa SAN-PPG6M CobiNet 4szt S/T 6 MOD. M45, GŁ Puszka podtynkowa SAN-PPG2M CobiNet 4szt S/T 2 MOD. M45, GŁ Switch 16 port 3COM SuperStack 3 3COM 1szt Baseline Switch Półka stała do szafy /4 CobiNet 1szt 9. Patch Panel UTP CobiNet 1szt kat.5e 24*RJ45 19''/1U 10. Panel telefoniczny CobiNet 1szt UTP kat.3 25*RJ45 19''/1U 11. Panel światłowodowy /12 CobiNet 2szt 19 /1U wysuwany 12xSCduplex/1U 12. Adapter - coupler SC szt wielomodowy, duplex, ferrula metalowa, plastikowa obudowa 13. Zaślepka otworu SC 18szt duplex 14. MEDIAKONWERTER - wewnętrzny zasilacz 15. Szafa wisząca 10U 600X520X520H " listwa zasilająca 9- portowa bez wyłącznika MEDIAKONWERTER SC/RJ45 10/100 MM 2KM CobiNet 2szt CobiNet 1szt CobiNet 1szt 4.2 Struktura okablowania. Wykonany system okablowania strukturalnego ma za zadanie obsługę systemu teleinformatycznego budynku Biblioteki. Punkt dystrybucyjny znajduje się w pomieszczeniu 1/4 i umieszczony został w dedykowanej szafie wiszącej 19. Jej dokładne usytuowanie oznaczone jest na schematach okablowania dołączonych do niniejszego opracowania. 6

7 Połączenie z punktem dystrybucyjnym sieci w budynku administracyjnym zrealizowane jest za pomocą przewodu światłowodu wielomodowego CobiNet, MM 50/125, 6 włóknowego, w izolacji PE zakończonego złączkami SC ułożonego w kanalizacji teletechnicznej. Przewody logiczne zostały rozprowadzone w rurach peschla pod tynkiem. Instalacja okablowania strukturalnego została zrealizowana na symetrycznym, nieekranowanym kablu UTP kat. 5e. Kable zostały zakończone w punkcie PD na panelu krosowniczym UTP 24 x RJ45, 4.3 Punkt elektryczno-logiczny PEL. Standardowy punkt elektryczno-logiczny PEL oparty został na elementach systemu CobiNet. i składa się z dwóch gniazd logicznych RJ45 i trzech gniazd elektrycznych typu Data w wykonaniu podtynkowym. 4.4 Punkt dystrybucyjny (PD). Punkt dystrybucyjny znajdujący się na korytarzu 1/19 został zbudowany w oparciu o szafę logiczną 19 o wielkości 10U i głębokości roboczej 520 mm. W szafie tej zainstalowano panel krosowniczy 24 x RJ45 kat 5e, na którym rozszyto kable logiczne punktów elektryczno-logicznych z pomieszczeń Izby Przyjęć, panel telefoniczny 50xRJ45 kat 3, na którym rozszyto kabel telefoniczny z centrali telefonicznej, panel światłowodowy 19 /1U wysuwany 12xSCduplex/1U na którym zakończono światłowód prowadzony z serwerowni w budynku administracji, konwerter MEDIAKONWERTER SC/RJ45 10/100 MM 2KM oraz 24-portowy przełącznik 3COM SuperStack 3 Baseline Switch Pomiary końcowe instalacji logicznej. Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary końcowe kanałów transmisyjnych kabla logicznego dla każdej linii osobno, przyrządem do pomiarów dynamicznych okablowania strukturalnego w zakresie częstotliwości do 100 MHz. 5. System sygnalizacji włamania i napadu. 5.1 Zestawienie urządzeń. Lp Nawa urządzenia Typ Producent Ilość Uwagi 1. Centrala alarmowa Integra 32 Satel 1szt 7

8 2. Manipulator LCD INT-KLCD Satel 1szt 3. Ekspander procesora Ca-64-SM Satel 1szt mowy 4. Ekspander wejść Ca-64-E Satel 1szt 5. Akumulator 12V / 18Ah Kobe 1szt 6. Obudowa centrali AWO256 Pulsar 1szt 7. Obudowa AWO352 Pulsar 1szt manipulatora 8. Czujka podczerwieni Aqua Pro Satel 8szt pasywnej 9. Czujka dualna Cobalt Satel 1szt 10. Optyczna czujka dymu ADR-20R Polon-Alfa 2szt 11. Sygnalizator SP-4002 Satel 1szt zewnętrzny 12. Sygnalizator wewnętrzny SPW-220 Satel 1szt 5.2 Opis urządzeń Centrala sygnalizacji włamania INTEGRA 32. Zastosowano mikroprocesorową centralę alarmową najnowszej generacji INTEGRA 64 produkcji polskiej firmy SATEL S.A., posiadająca świadectwo potwierdzające spełnienie jakościowych wymagań przez elektroniczne urządzenia alarmowe określonych w Kryteriach Certyfikacyjnych, po analizie odpowiednich raportów badań z akredytowanego przez PCBC Laboratorium Badawczego Elektronicznych Urządzeń Alarmowych ZRTOM "TECHOM" w klasie S. Centrala alarmowa INTEGRA jest urządzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem małych, średnich lub dużych obiektów. Nadzór ten nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej, ale może dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie całej doby. W sposób ciągły (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie któregoś z elementów składających się na system alarmowy, wywołuje tzw. alarm sabotażowy. Centrala reaguje na sygnały z poszczególnych czujek i podejmuje decyzję o tym, czy sygnalizować alarm. Centrala pozwala grupować wejścia i podłączone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie określać, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziałanie którejś z czujek takiej grupy (w dalszej części zwane: naruszeniem wejścia), może spowodować alarm. Podstawowe funkcje centrali: sygnalizowanie alarmów włamaniowych, napadowych, pożarowych, technicznych i pomocniczych, 8

9 monitorowanie komunikacja z telefonicznymi stacjami monitorującymi (przesyłanie na bieżąco szczegółowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie), powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem słownym lub komunikatem do systemu przywoławczego, bieżący wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnętrznej drukarce, kontrola poprawności działania poszczególnych elementów systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory, okablowanie). Właściwości użytkowe centrali: obsługa z manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD (2x16 znaków) ułatwiających użytkowanie systemu, definiowane przez instalatora opisy wejść i stref, ułatwiające określenie źródła alarmu, widoczny zegar i data systemu, pomagające kontrolować poprawność działania funkcji centrali zależnych od czasu rzeczywistego, możliwość wyświetlania stanu stref, dostępne przeglądanie pamięci alarmów, awarii (lub szczegółowej pamięci wszystkich zdarzeń) z tekstowym opisem zdarzenia, nazwą wejścia, modułu, strefy lub nazwą użytkownika obsługującego system, wraz z dokładnym czasem wystąpienia zdarzenia, kontrolowanie do 4 niezależnych systemów alarmowych i do 16 stref czuwających niezależnie, sterowanie poszczególnymi częściami systemu z niezależnych klawiatur, do 64 haseł użytkowników o różnym poziomie dostępu, dynamicznie zmieniające się menu (zależne od uprawnień) umożliwiające dostęp do szeregu funkcji użytkownika wyboru dokonuje się poprzez akceptację odpowiedniej funkcji z listy wyświetlonej na ekranie manipulatora LCD, 9

10 skróty klawiszowe ułatwiające wywoływanie często wykorzystywanych funkcji, notatka serwisowa pokazywana na wyświetlaczu LCD Czujka podczerwieni pasywnej PCP Aqua Pro. Czujki serii AQUA to czujki w pełni cyfrowe - mikroprocesorowa obróbka sygnału odbywa się bez udziału jakiegokolwiek aktywnego układu analogowego, co zapewnia powtarzalność i stabilność parametrów. Czujka AQUA Pro posiada wysokiej jakości poczwórny pyroelement, filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego, dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, niski poziom szumów, cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu, cyfrowa kompensacja temperatury, trzystopniową regulacja czułości, funkcję prealarmu, kontrolę stanu zasilania, regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie, wymienne soczewki Fresnela: - szerokokątna 101 stopni - ekstra szerokokątne 141 stopni - dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia - kurtyna pionowa Czujka dualna PCPM Cobalt. W konstrukcji czujki COBALT wykorzystano czujnik mikrofalowy (MW) podwójny element piroelektryczny. Czujki dualne COBALT mogą pracować w dwóch trybach: trybie podstawowym lub trybie licznikowym mikrofali (MW). W podstawowym trybie pracy czujka generuje alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez oba czujniki. Pierwszy układ (podczerwieni lub MW), który wykryje ruch, aktywuje 10 sekundowy okres czasu, podczas którego drugi czujnik musi także wykryć ruch, aby czujka wygenerowała alarm. Jeśli w ciągu 10 sekund od wykrycia ruchu przez pierwszy z czujników drugi nie potwierdzi stanu alarmowego, wtedy czujka nie generuje alarmu. W trybie licznikowym mikrofali (MW) czujka generuje alarm zarówno w opisanym wyżej przypadku wykrycia ruchu przez oba układy, jak i 10

11 w sytuacji, kiedy w czasie krótszym niż 30 minut nastąpi 16 pobudzeń czujnika mikrofalowego bez pobudzenia czujnika podczerwieni Optyczna czujka dymu ADR-20R. Przeznaczenie Optyczna czujka dymu ADR-20 R jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Można ją instalować w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Czujka jest przewidziana do pracy na liniach dozorowych dowolnej centrali sygnalizacji włamaniowej. Zasada działania Czujka ADR-20 R jest czujką optyczną typu rozproszeniowego. Działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu (aerozolu) w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - diodę elektroluminescencyjną, póki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie, kierując je na odbiornik. Po przekroczeniu określonej wartości progowej, układ elektroniczny czujki włącza sygnalizację optyczną w czujce oraz powoduje przełączenie zestyku wyjściowego przekaźnika alarmowego. Włączenie zestyku w linię dozorową centrali sygnalizacji włamaniowej wymaga zastosowania odpowiednich rezystorów: alarmowego i końcowego, właściwych dla danej centrali. Przekaźnik w czujce w stanie dozorowania może pracować w dwóch trybach: - w trybie napięciowym - przekaźnik znajduje się stale pod napięciem i jego styki są przełączane z chwilą zadziałania czujki oraz po zaniku napięcia zasilania (ustawienie fabryczne), - w trybie beznapięciowym - styki przekaźnika przełączane są tylko po zadziałaniu czujki. 11

12 5.2.5 Sygnalizator zewnętrzny SP4002. Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4002 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej. Funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób: optycznie (miganiem lampy koloru czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności). Źródło światła stanowi palnik ksenonowy (flesz), natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja obudowy sygnalizatora oraz wewnętrzna osłona z blachy ocynkowanej zapewniają wysoki stopień zabezpieczenia przeciwsabotażowego (m.in. przed otwarciem, przed oderwaniem od podłoża). Układ elektroniki sygnalizatora jest wykonany techniką SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia wysoką niezawodność urządzenia. Obudowa zewnętrzna SP-4002 wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu PC LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Sygnalizator wewnętrzny SPW220. Wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220 przeznaczony jest do systemów sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią dwa zespoły diod LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Obudowa wykonana jest z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża). 12

13 5.3 Montaż urządzeń Centrala sygnalizacji włamania INTEGRA 32. Centralę INTEGRA 32 wraz z ekspanderami należy zamontować w obudowie metalowej AWO256 w pomieszczeniu 1/4, na ścianie, na wysokości około 1,5m. Przewody do centrali należy doprowadzić pod tynkiem. Zasilanie ~230V należy doprowadzić z tablicy zasilającej systemu sieci strukturalnej od bezpiecznika przeznaczonego dla systemów sygnalizacyjnych przewodem YDYp 3x1,5. Obudowę należy uziemić. Jako zasilanie rezerwowe należy zastosować akumulator bezobsługowy 12V/17Ah, umieszczony w obudowie centrali. Do centrali należy również doprowadzić sygnał linii telefonicznej przewodem YTKSY 3x2x0, Manipulator Manipulator LCD do obsługi stref w budynku należy umieścić przy wejściu głównym w obudowie metalowej AWO352. Montaż należy wykonać na wysokości zamontowania wyłączników elektrycznych Transmisja pomiędzy centralą, a manipulatorami odbywa się przewodem YTKSY 6x0,5. Przydział stref do manipulatorów i osoby odpowiedzialne za ich obsługę należy uzgodnić z Inwestorem Czujki PCP i PCPM Czujki PCP i PCPM należy zamontować zgodnie z planami na wysokości 2,2-2,8m. Można je zamocować bezpośrednio do ściany lub na dołączonym uchwycie. Przed zamontowaniem obudowy należy wyjąć płytkę z elektroniką i wyłamać odpowiednie przepusty pod wkręty i kabel w tylnej ściance obudowy. Wskazane jest zachowanie szczególnej uwagi, aby podczas montażu nie zabrudzić, ani nie uszkodzić piroelementu. Połączenie z centralą należy wykonać przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego pod tynkiem. 13

14 5.3.4 Sygnalizator zewnętrzny. Sygnalizatory SP-4002 należy montować zgodnie z planami na płaskim podłożu i w możliwie niedostępnym miejscu tak, aby zminimalizować ryzyko sabotażu. Montaż sygnalizatora do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów i kołków rozporowych odpowiedniej długości (uwzględniającej ocieplenie budynku). Aby zdjąć pokrywę należy wykręcić dwa blokujące wkręty i odchylić ją do góry o kąt ok. 60. Należy zachować szczególną uwagę przy demontażu i ponownym montażu wewnętrznej osłony z blachy. Połączenie z centralą należy wykonać przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze peschla pod tynkiem Sygnalizator wewnętrzny Sygnalizator SPW-220 należy montować zgodnie z planami na płaskim podłożu i w możliwie niedostępnym miejscu tak, aby zminimalizować ryzyko sabotażu. Montaż sygnalizatora do podłoża wykonuje się za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Aby zdjąć pokrywę należy wykręcić dwa blokujące wkręty i odchylić ją do góry o kąt ok. 60. Połączenie z centralą należy wykonać przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze peschla pod tynkiem. 14

15 5.4 Uruchomienie systemu i przeszkolenie obsługi. Po prawidłowym zamontowaniu system należy odpowiednio zaprogramować i uruchomić. Po uruchomieniu należy sprawdzić i przeprowadzić szkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę systemu Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji włamania powinny być zabezpieczone antysabotażowo, aby każdorazowa nieuprawniona próba ingerencji w urządzenia i okablowanie wchodzące w skład systemu powinna wywołać alarm. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji włamania powinny być zabezpieczone antysabotażowo, aby każdorazowa nieuprawniona próba ingerencji w urządzenia i okablowanie wchodzące w skład systemu powinna wywołać alarm. 6. System telewizji użytkowej. 6.1 Zestawienie urządzeń. Lp Nawa urządzenia Typ Producent lub dostawca Ilość 1. Antena radiowa 1/RUZ/B/88- Delta 1szt dookólna 108/S 2. Antena MX-4 Delta 1szt szerokopasmowa 3. ATX91K21- Delta 1szt Antena Wzmacniacz antenowy A30 Delta 1szt 5. Wzmacniacz antenowy COMBI Delta 1szt 6. Zwrotnica ZX380+2DC Delta 1szt 7. Separator S18 Delta 1szt 8. Zasilacz 12V/250mA Falcon 9516 Tatarek 1szt 9. Antena sat. AS-90/ALU Delta 1szt 10. Uchwyt typu "ZEZ" Delta 1szt 11. Konwerter Delta 2szt Quatro/Golden 12. Multiswitch VIP9/6 Viper 1szt 13, Obudowa TPR5 Delta 1szt 14. Gniazdo RTV-SAT MAS Classic Kontakt-Simon 4szt S.A. Uwagi 6.2 Montaż urządzeń. Instalację systemu telewizji użytkowej należy wykonać zgodnie ze schematem blokowym przedstawionym na rys. nr 5. W pomieszczeniu 1/4 znajduje się obudowa TRP5, w której zostanie zamontowany multiswitch VIP9/6 z ośmioma wejściami z 15

16 anteny satelitarnej o zakresie częstotliwości MHz i jedno wejście RTV o zakresie częstotliwości MHz. Multiswitch posiada sześć wyjść pozwalających na przesłanie po jednym kablu sygnały TV i SAT do gniazdek RTV-SAT umieszczonych w pokojach. Gniazda te posiadają oddzielne wyjścia TV naziemnej, radiowe i satelitarne do tunera satelitarnego. W obudowie TRP5 znajduje się również zasilacz i separator, pozwalający na przesłanie zasilania po kablu koncentrycznym do urządzeń aktywnych przy antenach. Na dachu należy zamontować anteny wraz z urządzeniami pomocniczymi na maszcie o odpowiedniej długości mocowanym do komina przy pomocy odpowiednich uchwytów. Miejsce montażu anten należy ustalić doświadczalnie w taki sposób, aby otrzymać najmocniejszy sygnał z nadajników. Antenę szerokopasmową należy ustawić na nadajnik w Śremie, natomiast antenę MX-4 należy ustawić na nadajnik w Poznaniu-Piątkowie. Połączenia należy wykonać przewodem koncentrycznym HFEK-75-1,02/4,6. Instalacje należy prowadzić pod tynkiem rurkach peschla o odpowiedniej średnicy. Do obudowy TRP5 należy doprowadzić zasilanie ~230V z rozdzielni elektrycznej przewodem YDYp3x1,5mm2. 7. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. Jako system podstawowy ochrony od porażeń przyjęto izolacje części czynnych, a jako system ochrony dodatkowej samoczynne dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego wartości przewyższającej dopuszczalną. Ochrona jest realizowana przy pomocy wyłączników różnicowo-prądowych, wyłączników samoczynnych nadmiarowych oraz sieci połączeń wyrównawczych. UWAGI: 1. Po zakończeniu prac wykonać niezbędne pomiary elektryczne. 2. Po zakończeniu prac wykonać przeszkolenie obsługi. 3. Wszelkie zmiany w doborze urządzeń i materiałów wymagają pisemnej zgody Inwestora i Projektanta. 4. Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP. 16

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów 2010 SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING CCTV Inteligentne systemy alarmowe Inteligentne systemy alarmowe Twoje życie stanie

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projekt Wykonawczy Branża: Miejscowość: Temat: Obiekt: Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projektowany budynek placówki terenowej KRUS w Przemyślu, ul.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990, każdy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990, każdy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów. SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów. SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WłAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Od chwili powstania w 1990, każdy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane Ogólne... 2 1.1. Zakres rzeczowy projektu... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 2. Założenia projektowe... 2 3. Zasilanie PPD1... 2 4. Wydzielona instalacja zasilająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ Wymagania minimalne, dopuszcza się rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, pod warunkiem udokumentowania przez Oferenta równoważnej lub lepszej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING

Inteligentne systemy alarmowe. Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe Katalog produktów SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU KONTROLA DOSTĘPU MONITORING Inteligentne systemy alarmowe PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA Profesjonalna ochrona każdego

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo